Вы находитесь на странице: 1из 156

HEALTH

WEALTH

I n t e r n a t I o n a l

Asortiman na proizvodi na CaliVita International


CaliVita International pove}e godini ima zna~ajna uloga na pazarot na dodatoci na ishranata. Vo soglasnost so pobaruvawata na modernoto vreme nie go razvivame sekoj proizvod spored najvisokite standardi i gi izbirame nivnite sostojki spored najnovite rezultati od svetskite istra`uvawa,. Proizvodstvoto se odviva spored najsovremena tehnologija. Najsovremeniot sistem na kontrola na kvalitetot garantira deka formulite gi sledat standardite specijalno definirani za dodatoci na ishranata. Nie stavame poseben akcent pri izborot na sostojkite, osnovnite materii se od prirodni izvori, a vo nasoka da dobieme soodvetna iskoristlivost, nekoi komponenti se prisutni vo najidealni, t.n helatni hemiski formi.

Na{ite preparati koi sodr`at visoki dozi na aktivni materii naj~esto se proizveduvaat kako timed release (kontinuirano apsorbirawe) formuli. Tie nema da go optovarat organizmot naedna{, ne se eliminiraat pobrzo, tuku se apsorbiraat kontinuirano vo rok od 10-18 ~asa, obezbeduvaj}i optimalno nivo na aktivni materii vo na{iot organizam. Sleduvaat nekolku soveti vo vid na informacii koi }e vi pomognat da

gi dobiete najdobrite zdravstveni beneficii od na{ite preparati: 1.Najgolemiot del od dodatocite na ishranata potrebno e da se zemaat so obrok ili posle obrok, bidej}i vo toa vreme vareweto i apsorpcijata se zna~itelno poaktivni, odnosno iskoristuvaweto na aktivnite materii e optimalno. Za sekoj preparat ima informativno liv~e vo koe se opi{ani soodvetnite preporaki. 2.Sekoga{ pridr`uvajte se kon preporakite! Vo slu~aj na nesigurnost koga simptomite se op{ti za preparatot mo`ete da se konsultirate so lekar! 3.Tabletite i kapsulite treba da se goltnat celi, bidej}i nivnoto varewe i apsorpcija e zna~itelno pobrza vo slu~aj koga se koristat skr{eni, xvakani ili odvoeni na pove}e dela, a so toa i pobrzo se eliminiraat od na{eto telo. Ova ne se odnesuva na tabletite koi se nameneti za xvakawe. 4.Proizvodite koi se opfateni vo bro{urata ja promoviraat

preventivata i odr`uvaweto na normalnite psihofizi~ki procesi. Tie ne mo`e da ja zamenat terapijata prepi{ana od lekar. 5.Ne pre~ekoruvajte ja prepi{anata dnevna doza. Sovetuvajte se so lekar ako ste bremeni ili ako ste doilka, ako ste pod tretman ili imate semejna istorija na sklonost kon alergii i/ili drugi hroni~ni bolesti, ako koristite lekovi ili ako ~uvstvuvate drugi abnormalni simptomi. Ako imate pra{awa sovetuvajte se so va{iot lekar. 6.VNIMANIE! Proizvodite opfateni so ovaa bro{ura se prodavaat vo globalnata mre`a na CaliVita. Proda`bata na na{ite proizvodite vo zemjite kade e prisutna CaliVita e definirana so soodveten cenovnik i spisok na proizvodi. 7.Rastitelniot sostav mo`e da vlijae na bojata na tabletata. 8.^uvajte podaleku od dofat na deca. 9. CaliVita ne prevzema odgovornost dokolku postojat propusti, pe~ateni i drugi gre{ki i dvosmislenost vo tekstovite od katalogot. Slikite se ilustracii.
w w w . c a l I v I t a . c o m

Voved
1

I n t e r n a t I o n a l

w w w . C a l I V I t a . C o m

Informacii

Informacii za pakuvaweto

Na{ata paleta naproizvodi se pro{iruva, razviva i obnovuva sekoja godina. Ona {to ne e promeneto e posvetenosta i kvalitetot. Ogromno znaewei iskustvo se akumulira{e izminative re~isi dve dekadi rabota, vo koja sekoga{ istra`uvawata,

razvitokot, tehnologijata i proizvodstvoto ja igrale glavnata uloga. Blagodarenie na site ovie iskustva, sega imame izobilie na produkti. Pokraj visokiot kvalitet, te`neeme kon toa da imame pristapna cena za na{ite potro{uva~i. Na{ite

proizvodi se celosno testirani i analizirani i so cel da se dobie vrven kvalitet, sega se karakteriziraat i so nov estetski dizajn. Eksterierniot izgled se modificira kontinuirano u{te od krajot na 2009 godina. Prakti~no, pakuvaweto i

2
w w w . c a l I v I t a . c o m

w w w . C a l I V I t a . C o m

I n t e r n a t I o n a l

goleminata e ostanata ista, no gi standardiziravme samo etiketite na proizvodite. Vo slu~ajot so ponovite produkti (kako na primer oregano oil, Ginkgo Xc), potro{uva~ite najverojatno ve}e gi vidoa so noviot eksterier: so srebrena verzija na glavniot element

dobro poznatoto CaliVita logo. Ovoj nov, ekskluziven izgled postepeno }e se menuva i kaj postarite dobro poznati proizvodi. Za vreme na procesot na obnovuvawe na pakuvaweto, koristevme razli~ni boi za sekoja grupa na proizvodi, na

primer, bojata na etiketite na vitaminite e portokalova, mineralite se temno sini, so {to se indicira deka tie pripa|aat na ista grupa proizvodi. Sekako, na{ite proizvodi mo`at isto taka da dobijat i dopolnitelni informacii koi se vremeti

na samata opakovka koja }e im pomogne i }e gi informira za vo idnina. Zatoa, zapomnete, iako eksterierot se menuva, vnatre{niot odli~en kvalitet ostanuva ist.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Informacii
3

I n t e r n a t I o n a l

Sodr`ina

Vitamini c 1000, c 500, c Plus 8 Beta carotene 9 Stress management B-complex 10 mega B-complex 11 vitamin E, mega vitamin E 12 Multivitamini Kids Greens vital a, vital 0 vital B, vital aB Super mega 50 Full Spectrum Infant Formula lion Kids c, lion Kids+D Senior Formula Energy & memory Antioksidanti liquid c + Bioflavonoids Smokerade coenzyme Q10, Super coQ10 Plus Sublingual coQ10 Protect 4life mega Protect 4life lutein PlUS lutein Resveratrol Plus Xanto Plus 16 18 20 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40

Minerali i helati Strong Bones PlUS Strong Bones magneZi B6 Pro Selenium chelated Zinc, mega Zinc Power mins Iron Plus Podaroci od Zemjata, vodata i sonceto Zenthonic Polinesian Noni Juice, Polinesian Noni caps ocean 21 oxymax

44 46 48 50 51 52 53

Bogatstva na moreto omega 3 Shark aid Spirulina max Spirulina chlorella PlUS Dieti i namaluvawe na telesnata te`ina chromium max 500 trimeX wmS citrimax & chromium Slim Formula X-Shape

76 77 78 79

Poddr{ka na imunitetot Immunaid 108 virago 109 Bee Power 110 Drugi proizvodi vein ProteX Joint ProteX FoRtE Joint ProteX cholestone URX l-lysine PlUS Natural HGH Support arginine Plus melatonin 3.0, melatonin Detox Patch liver aid culevit Kozmeti~ki proizvodi aquabelle cosmetics Silk & Shine Shampoo Hand & Body lotion vein care Intimoments c-Rx cream Elektronski proizodi aquarion BioHarmonex commUNIGUaRD 114 116 118 119 120 122 124 125 126 128 130 131 134 136 137 138 139 140 144 146 148

56 57 58 59

82 83 84 85 86

w w w . c a l I v I t a . c o m

Proizvodi od lekoviti bilki Ginkgo Xc 62 oregano oil 63 liquid chlorophyll 64 Green care 65 Rhodiolin 66 ParaProteX 67 Panax Ginseng 68 Pure Yucca 69 Garlic caps 70 white willow 71 triple-Potency lecithin, Super Soya lecithin 72 Evening Primrose oil 73

Samo za `eni, Samo za ma`i vitalwoman 90 vitalman 91 menopausal Formula 92 Pro-State Power 93 New life 94 Pomo{ vo vareweto ProbioBalance ac-Zymes, acidophilus with Psyllium meal time Nopalin Digest Ease Digestive Enzymes 98 100 102 103 104 105

I n t e r n a t I o n a l

acidophilus with Psyllium . . . . . . 100 ac-Zymes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 aquabelle cosmetics . . . . . . . . . 134 aquarion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 arginine Plus . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Bee Power. . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Beta carotene . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 BioHarmonex . . . . . . . . . . . . . . . 146 c 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 c 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 c Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 c-Rx cream . . . . . . . . . . . . . . . . 140 chelated Zinc . . . . . . . . . . . . . . . . 51 cholestone . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 chromium max 500 . . . . . . . . . . . 82 citrimax & chromium . . . . . . . . . . 84 coenzyme Q10 . . . . . . . . . . . . . . . 32 commUNIGUaRD . . . . . . . . . . . 148 culevit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Detox Patch. . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Digest Ease . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Digestive Enzymes . . . . . . . . . . . 105 Energy & memory . . . . . . . . . . . . . 27 Evening Primrose oil . . . . . . . . . . 73 Full Spectrum . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Garlic caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Ginkgo Xc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Green care . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Hand & Body lotion . . . . . . . . . . 137 Immunaid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Infant Formula . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Intimoments. . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Iron Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Joint ProteX. . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Joint ProteX FoRtE . . . . . . . . . . .116 Kids Greens . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 l-lysine PlUS . . . . . . . . . . . . . . 122 lion Kids c . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 lion Kids+D . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 liquid c + Bioflavonoids . . . . . . . . 30 liquid chlorophyll . . . . . . . . . . . . . 64 liver aid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 lutein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 lutein PlUS . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 magneZi B6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 meal time . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 mega B-complex . . . . . . . . . . . . . .11 mega Protect 4life . . . . . . . . . . . . 35 mega vitamin E . . . . . . . . . . . . . . . 12 mega Zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

melatonin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 menopausal Formula . . . . . . . . . . 92 Natural HGH Support . . . . . . . . . 124 New life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Nopalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 ocean 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 omega 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 oregano oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 oxymax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Panax Ginseng . . . . . . . . . . . . . . . 68 ParaProteX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Polinesian Noni caps . . . . . . . . . . 57 Polinesian Noni Juice . . . . . . . . . . 57 Power mins . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Pro Selenium. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Pro-State Power . . . . . . . . . . . . . . 93 ProbioBalance . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Protect 4life . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Pure Yucca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Rhodiolin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Senior Formula . . . . . . . . . . . . . . . 26 Shark aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Silk & Shine Shampoo . . . . . . . . 136 Slim Formula . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Smokerade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Spirulina max . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Stress management B-complex . . . 10 Strong Bones . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Strong Bones PlUS . . . . . . . . . . . 44 Sublingual coQ10 . . . . . . . . . . . . 33 Super coQ10 Plus . . . . . . . . . . . . 32 Super mega 50 . . . . . . . . . . . . . . . 22 Super Soya lecithin . . . . . . . . . . . 72 trimeX wmS . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 triple-Potency lecithin . . . . . . . . . 72 URX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 vein care . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 vein ProteX . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 virago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 vital 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 vital a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 vital aB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 vital B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 vitalman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 vitalwoman . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 vitamin E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 white willow . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Zenthonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

w w w . c a l I v I t a . c o m

Sodr`ina
5

I n t e r n a t I o n a l

I n t e r n a t I o n a l

Vitamini
Vitaminite se takvi materii koi dokolku ne gi zememe mo`at da predizvikaat razni zaboluvawa Prof. Dr. Albert Sent Xerxi, 7 pronao|na~ na vitaminot C

N E Z A M E N l I V
I n t e r n a t I o n a l

Vitamini

C 1000, C 500, C Plus


100 tableti

Vnimanie!

Upotrebata na vitaminot C (askorbinska kiselina) e korisna, a vo odredeni slu~ai i zna~ajna. Vo slu~ai na nastinki, groznica, upotreba na nekoi lekovi i kontraceptivni sredstva potrebite od vitamin C se zgolemuvaat. Vo {irokata paleta na proizvodi od CaliVita vie }e sretnete pove}e vidovi na vitamin C, a odberete go onoj koj najmnogu i odgovara na va{ata vozrast i zdravstvena sostojba.

Vitaminot C e ~uvstvitelen na toplina i svetlina, zatoa treba da se ~uva na temno i ladno mesto. Licata koi imaat istorija na sozdavawe na kamewa vo bubrezite potrebno e da se konsultiraat so lekar. Golemo koli~estvo na bioflavonoidi mo`e da predizvika diareja.

Vitaminot C pripa|a vo grupata na vitamini koi se rastvorlivi vo voda. Aktivira pove}e enzimi, ima va`na uloga vo di{eweto na kletkite i ovozmo`uva za{tita od stres. Isot taka ja podobruva apsorpcijata na `elezoto, a zaedno

8
w w w . c a l I v I t a . c o m

so folnata kiselina i vitaminot B12 go stimulira sozdavaweto i proizvodstvoto na crvenite krvni zrnca. Negoviot antioksidanten efekt ja potpomaga otpornosta na organizmot. Neophoden e za funkcioniraweto na nervniot sistem i u~estvuva vo formiraweto na strukturata na svrznite tkiva i go odr`uva integritetot na ko`ata, koskite i rskavicata. Vitaminot C samo nekolku ~asa po vnesuvaweto go napu{ta organizmot. Za taa cel denes ni se dostapni preparati so odlo`eno dejstvo (timed release), kako C-500, C-1000 koi ovozmo`uvaat kontinuirana apsorpcija. Vo sovremenite preparati koi sodr`at vitamin C ima i bioflavonoidi, koi mnogu ~esto se spomnuvaat kako vitamin P. Bioflavonoidite ja stimuliraat apsorpcijata na vitaminot C i nivniot efekt e mnogu podobar koga se zemaat zaedno. Vo ~ovekovoto telo bioflavonoidite ne se sintetiziraat, zatoa istite mora da se vnesuvaat preku ishranata. Ovaa grupa ~esto pati se koristi vo slu~ai na sportski povredi. Ja

ubla`uva bolkata, go kontrolira krvaveweto i simptomite predizvikani od niskoto nivo na kalcium. Bioflavonoidite zaedno so vitaminot C ja ~uvaat i {titat vnatre{nata struktura na kapilarite. Tie imaat antibakteriski svojstva i ja podobruvaaat cirkulacijata.

C 1000 aktivni sostojki / tableta: vitamin c 1000 mg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno ili po preporaka na doktor C 500 aktivni sostojki / tableta: vitamin c 500 mg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno ili po preporaka na doktor C Plus aktivni sostojki / tableta: vitamin c 75 mg Rose hips 100 mg citrus bioflavonoid powder 100 mg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno ili po preporaka na doktor

P r I r o D N o

o B N o V U V A w E
I n t e r n a t I o n a l

100 gel kapsuli Na{iot organizam go sintetizira vitaminot A od beta karotenot vo opredeleni (potrebni) koli~estva. Beta karotenot igra va`na uloga vo odbranata od slobodnite radikali i go pomaga normalnoto funkcionirawe na kletkite. Beta karotenot pripa|a vo grupa na karotenoidi i ispolnuva dve va`ni funkcii. Kako antioksidant u~estvuva vo blokiraweto na {tetnite oksidira~ki procesi vo organizmot, pomaga vo

odr`uvawe na kompaktnosta na kletkite i tkivata. Od druga strana beta karotenot e eden od provitaminite na vitaminot A. Toa zna~i deka na{iot organizam spored negovite potrebi od nego proizveduva vitamin A vo crniot drob. Bidej}i vo proizvodstvoto i apsorbcijata na vitaminot A u~estvuvaat nezasitenite masni kiselini, vi prepora~uvame da go konuzmirate so obrok. Beta karotenot mo`e da se najde skoro vo sekoe ovo{je i zelen~uk, no najdobrite negovi izvori se: morkovot, tikvata, keqot, kajsiite i portokalot. Od grupata na provitamini na vitaminot A, najaktivna uloga ima beta karotenot. Pokraj negoviot silen antioksidanten efekt toj doprinesuva za dobro zdravje na ko`ata, ja {titi sluznicata na usnata {uplina, nosot, `dreloto, du{nicite i belite drobovi i vlijae na normalno funkcionirawe na nervniot sistem kako i na normalnoto formirawe na koskite.

Vnimanie!
Pri redovno zemawe na beta karoten ko`ata na dlankite i stapalata malku po`oltuva, zatoa e korisno posle sekoi 5 dena na zemawe da napravime pauza od 2 dena. Ovoj simptom ne treba da se pome{a so `oltica , bidej}i predoziraweto so beta karoten ne predizvikuva neprijatno ~uvstvo i belkite od o~ite ne se `olti. Sredstvata koi go namaluvaat nivot na holesterolot (soja, luk) mo`e da ja namalat apsorpcijata na vitaminot A.

Za vreme na bremenosta, potrebata se zgolemuva do 3000 I.E. na den. Doilkite imaat dnevna potreba od 3600 I.E. na beta karoten. No i prekumernata doza mo`e da predizvika o{tetuvawe na plodot. Organizmot kaj dijabeti~arite mo`e da iskoristi pomali koli~estva na beta karoten, zatoa za niv ne se prepora~uva upotreba na visoki dozi. Vo slu~aj na zemawe na vitamin E potrebno e pogolemo koli~estvo na vitamin A ili beta karoten.

Beta Carotene aktivni sostojki / gel kapsula Beta carotene 9 000 IU Na~in na upotreba: 1 gel kapsula dnevno ili po preporaka na lekar

w w w . c a l I v I t a . c o m

Vitamini
9

Beta Carotene

P r E P A r A t
I n t e r n a t I o n a l

Z A

M I r E N

@ I V o t

Vitamini

Stress management
100 tableti

ovoj preparat e namenet za lica koi se sekojdnevno izlo`eni na stres. Kako rezultat na {tetnoto vlijanie na stresot potrebite na organizmot za energija i vitamini se zgolemuvaat. Vitaminite od B grupata (zaedno) vlijaat na nervniot sistem, a pretstavuvaat i va`en element vo energetskite procesi vo na{iot organizam

10
w w w . c a l I v I t a . c o m

Osnovata na aktivnite sostojki na ovoj preparat e kompleksot na vitamini B. Nekoi od grupata na vitamini B imaat uloga na katalizatori vo fiziolo{kite procesi vo organizmot, a posebno u~estvuvaat vo metabolizmot na: jaglenitehidrati (vitaminite B1, B2, B3 i B5), na mastite (B1, B2, B3, B5 i biotin), na proteinite (B2, B5, B6) i metabolizmot na nukleinskite kiselini (B1). I poradi toa ovie vitamini pretstavuvaat nezamenliv del od va`nite procesi vo organizmot. Preparatite koi sodr`at kompleks na vitamini B ja pomagaat pravilnata funkcija na nervniot sistem, vlijaat pozitivno na energetskata ramnote`a vo na{iot organizam. Ovie preparati se prepora~uvaat na site lica koi se izlo`eni na stresni sostojbi i zgolemen mentalen i fizi~ki napor. Holin (B8) i inozitol (B9) se mnogu va`ni elementi za prenos na nervnite impulsi. U{te edna sostojka na ovoj preparat e vitaminot C koj e mnogu zna~aen antioksidans. Toj ima odbranbena uloga vo na{iot organizam, a pozitivno vlijae i na nervniot sistem. Kako vitaminot C, taka i magneziumot, u~estvuva vo odr`uvawe na ramnote`ata na

Stress management B-Complex aktivni sostojki / tableta vitamin B1 1.3 mg vitamin B2 1.8 mg vitamin B6 2 mg Niacin 15 mg Pantothenic acid 5 mg vitamin B12 2 mcg vitamin c 60 mg Folic acid 100 mcg choline 100 mg Inositol 100 mg magnesium 13.5 mg Na~in na upotreba: 1h3 tableti dnevno ili po preporaka na lekar. nervniot sistem, a pretstavuva i nezamenliv element na energetskite procesi i pravilnata funkcija na na{ite muskuli. Site sostojki na ovoj preparat vlijaat pozitivno na odr`uvaweto na kvalitetot na ko`ata, i mukoznite membrani u~estvuvaat vo procesot na formirawe na krvnite zrnca i podelbata na kletkata i imaat va`na uloga vo proizvodstvoto na supstanci neophodni za optimalno funkcionirawe na organizmot vo celost

S I l N A

P o M o [
I n t e r n a t I o n a l

100 tableti

Vitaminite od B grupata blagoprijatno deluvaat na nervniot sistem pa zatoa se prepora~uva vo slu~ai na dolgotrajna izlo`enost na stres i pri zgolemen fizi~ki i mentalen napor. Vitaminot B pomaga vo za~uvuvawe na kvalitetot na ko`ata i mukoznite membrani i u~estvuva vo va`nite metaboli~ki procesi. Proizvodot mega B complex, blagodarenie na svojot sostav, go pomaga zdravoto funkcionirawe na organizmot koj e izlo`en na postojan

intenziven stres. Go sodr`i sekoj va`en vitamin B vo pogolemi koli~estva, kako i vitaminot B7 (biotin), para-amino-benzoenska kiselina (PABA), holin (vitamin B8) i inozitol (vitamin B9). Ovie razli~ni sostojki deluvaat zaedni~ki vo optimalni proporcii. Ovoj preparat pretstavuva sovremena formula so postepeno osloboduvawe na sodr`inata. Ni pomaga da ostaneme menatlno budni, osloboduva energija od hranata koja ja jademe i doprinesuva za normalnoto funkcionirawe na odredeni vitalni procesi vo na{iot organizam. Kompleksot na vitamini od grupata B ima mnogu raznovrsna funkcija vo na{eto telo. Pove}eto od niv (B1, B2, B3 i B5) u~estvuvaat vo metabolizmot na jaglenite hidrati, na mastite (B1, B2, B3, B5 i B7 (biotin)), na proteinite (B2, B5 i B6) i metabolizmot na nukleinskite kiselini (B1), pravej}i gi na ovoj na~in nezamenliv del od va`nite procesi vo organizmot. Vitaminite B2, B6 i B12 imaat va`na uloga vo formiraweto na krvnite kletki, potiknuvaj}i go

proizvodstvoto na crvenite krvni zrnca i metabolizmot na `elezoto. Kompleksot od vitamini B imaat raznovrsna funkcija vo na{eto telo. Pove}eto od niv (B1, B2, B3 i B5) u~estvuvaat vo metabolizmot na jaglenite hidrati, mastite (B1, B2, B3, B5 i B7), proteinite (B2, B5, B6) i na metabolizmot na nukleinskite kiselini (B1), sozdavaj}i na ovoj na~in nezamenliv del od va`nite procesi vo organizmot. Vitaminite B2, B6 i B12 imaat va`na uloga vo formiraweto na krvnite kletki, potiknuvaj}i go proizvodstvoto na crvenite krvni zrnca i metabolizmot na `elezoto. Vitaminite B1, B2, B3 i B6 kako i cijankobalamin (B12) povolno vlijaat na nervniot sistem. Folnata kiselina (B4) u~estvuva vo sozdavaweto na krvnite kletki i kleto~nata delba. Pokraj site gore navedeni vitamini, vitaminot B5 ima va`na uloga vo prozivodstvoto na nekolku va`ni supstanci (hormoni, steroidi, neurotransmiteri). Para-aminobenzoenska kiselina (PABA) pretstavuva eden od najva`nite

za{titni faktori od oksidativnite procesi vo na{eto telo, a vlijae pozitivno i na mikroorganizmite vo na{iot organizam.

mega B-Complex aktivni sostojki / tableta vitamin B1 100 mg vitamin B2 100 mg Niacin 100 mg Pantothenic acid 100 mg vitamin B6 100 mg Biotin 100 mcg Folic acid 125 mcg choline 100 mg Inositol 100 mg PaBa 100 mg vitamin B12 100 mcg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno ili po preporaka na lekar

Vnimanie!
Pri koristeweto na ovoj
preparat mo`e da dojde do temno `olta oboenost na urinata i do pojava na karakteristi~en miris.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Vitamini
11

mega B-Complex

Z A [ t I t A
I n t e r n a t I o n a l

o D

S l o B o D N I t E

r A D I K A l I

Vitamini

Vitamin e, mega Vitamin e


100 gel kapsuli Nie sme sekojdnevno izlo`eni na {tetnite vlijanija na slobodnite radikali. [tetnite efekti se poizrazeni so zagaduvawe na okolinata, smogot, UV zra~eweto i brzata hrana. Vitaminot E e mo}en antioksidant koj pomaga vo odr`uvawe na normalnoto funkcionirawe na kletkite. Iskoristete gi site prirodni prednosti koi vitaminite vi gi nudat

Vitaminot E (tokoferol), koj pripa|a na grupata na vitamini koi se rastvaraat vo masti, ima mnogu pozitivni fiziolo{ki efekti. Ima va`na uloga vo za{titata na polinezasitenite masni kiselini od oksidacijata i pomaga vo odr`uvaweto na normalnata rabota na kletkite. Mo`e da bide od golema pomo{ pri sanirawe na sostojbata na organizmot posle bolest, bidej}i ja pottiknuva regeneracija na kletkite. Vlijae

pozitivno na nervniot sistem i rabotata na polovite `lezdi, go pottiknuva la~eweto na polovite hormoni odr`uvaj}i hormonalna ramnote`a. Vlijae pozitivno na plodnosta. Negovoto sekojdnevno koristewe go podobruva imunolo{kiot sistem. Bodibilderite i sportistite treba da go zgolemat koristeweto na vitaminot E, bidej}i toj vlijae na razvojot na muskulnata masa, a go skratuva vremeto potrebno

VNIMANIE!
Odredeni lekovi, hormonski preparati, antikoagulanti, formuli na `elezo (`elezo sulfat) mo`at da ja namalat apsorpcijata na vitaminot E. Licata koi upotrebuvaat hlorirana voda imaat pogolema potreba od vitamin E. Vo slu~aj ako stradate od visok krven pritisok ili se soo~uvate so operacija, konsultirajte se so lekar pred upotrebata na ovaa formula!

12
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

za oporavuvawe na muskulite. U{te pove}e, vitaminot E vlijae pozitivno vo iskoristuvaweto i na drugite vitamini (vitaminot K i A) i oligoelementi (selen). Prirodni izvori na vitaminot E se: p~eni~nite nikulci, margarinot, `ol~kata od jajceto i me{unkite. Vitaminot E od prirodno poteklo se zadr`uva vo organizmot mnogu podolgo vreme vo odnos na sinteti~kiot vitamin E. Se razbira vitaminot E koj nie vi go nudime e isklu~itelno priroden i obezbeduva podobro iskoristuvawe i apsorbirawe.

Vitamin e aktivni sostojki / gel kapsula vitamin E 100 I.U. Na~in na upotreba: 1 gel kapsula dnevno ili po preporaka na lekar mega Vitamin e aktivni sostojki / gel kapsula vitamin E 400 I.U. Na~in na upotreba: 1 gel kapsula dnevno ili po preporaka na lekar

w w w . c a l I v I t a . c o m

Vitamini
13

I n t e r n a t I o n a l

14

I n t e r n a t I o n a l

Dol`inata na `ivotniot vek zavisi isklu~itelno od na~inot kako `iveeme. Paulo Koeqo

Multivitamini
15

S E
I n t e r n a t I o n a l

V o

E D N o

Z A

D E C A t A

Multivitamini

Kids Greens

30 tableti za `vakawe

Nikoga{ ne e prerano da se po~ne so zdraviot na~in na `ivot. Zdravoto dete ima pove}e uspeh vo u~ili{te i na fizi~ko i na mentalno nivo. Koga se vo pra{awe zdravjeto i napredokot na Va{eto dete, nemojte da se soglasuvate na kompromisi. ovozmo`ete im go najdobroto {to mo`ete. Decata so zadovolstvo gi prifa}aat vitaminite koi ne se vo oblik na klasi~ni tableti, posebno koga ne im pre~i vkusot pri xvakaweto, a se interesni bidej}i se vo oblik na `ivotni.

Vitaminite se organski soedinenija, koi se od presudno zna~ewe za na{iot organizam, a ne mo`eme sami da gi sintetizirame ili ako nekoi mo`eme-obi~no se vo pra{awe mnogu mali koli~ini. Na na{ite deca vo periodot na rastewe i brziot fizi~ki i mentalen razvoj, potrebna e izbalansirana i soodvetna koli~ina na vitamini. Karakteristi~no e za sekoj vitamin,da vo kolku ni nedostiga vo pogolema koli~ina, doa|a do razvoj na razli~ni simptomi za nedostatok na vitaminot. Elimincijata na ovie simptomi e va`na da se slu~i vo ranata faza. So cel da gi ubla`ime {tetnite efekti od na{ata `ivotna okolina ( na primer smog), a koi se zgolemuvaat i natrupuvaat poslednive nekolku decenii, potrebata na na{iot organizam za vitamini i minerali se zgolemuva. Na{ata hrana sodr`i se pomalku vitamini i minerali, decenii nanazad. Zatoa e mnogu va`no da mu pomogneme na na{iot organizam so upotreba na sovremeni, visoko-kvalitetni preparati, {to

e posebno zna~ajno koga se deca vo pra{awe. lion Kids c sodr`i Vitamin C od {ipka i drugi prirodni izvori. Kaj sovremenite multivitaminski preparati, kako {to e na primer, preparatot lion Kids vitaminite A,D,E,C, kako i kompleks vitaminite B, vklu~uvaj} i ja i soodvetnata koli~ina na minerali- kalcium, magnezium, fosfor, jod, `elezo, bakar, cink, mangan i kalium. Vitaminot D ima va`na uloga vo razvojot na zdravite zabi i koski, i istotaka u~estvuva i vo aprorbcijata i iskorstuvaweto na kalcium i fosfor, i grantira odr`uvawe na ramnote`ata na kalcium vo krvnata plazma.

Vnimanie!

Proizvodot e zasladen so med i fruktoza. Ne se prepora~uva za li~nosti koi se alergi~ni na p~elini proizvodi i onie koi stradaat od netolerancija na fruktoza. Predupotreba konsultirajte se so doktor.

16
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

Kids Greens aktivni sostojki / 2 tableti za `vakawe Beta carotene 800 IU vitamin c 260 mg calcium 320 mg Iron 10 mg vitamin D3 44 IU vitamin E 36 IU vitamin K 6 mcg vitamin B1 1 mg vitamin B2 1 mg Niacin 21 mg vitamin B6 1 mg Folic acid 440 mcg vitamin B12 1 mcg Biotin 170 mcg Pantothenic acid 16 mg Phosphorus 7 mg Iodine 90 mcg magnesium 120 mg Zinc 10 mg Selenium 20 mcg copper 2 mg manganese 4 mg chromium 5 mcg

Superfood Blend 2000 mg organic spirulina, broccoli, organic alfalfa leaf, organic barley grass, organic wheat grass, chlorella, organic spinach powder, kelp. Fiber Blend 1033 mg apple fiber, flax seed, rice-bran. Herbal Blend 400 mg eleutherococcus rhizome, astralagus root, dandelion root, fo-ti root, hawthorn berry, echinacea extract, ginger root, slippery elm bark, artichoke leaf, horsetail grass, licorice root, milk thistle, Ginkgo biloba. antioxidant Blend 300 mg acerola fruit, rose hips, d-tocotrienols, beetroot powder, bilberry extract, grape seed extract, green tea leaf extract, pine bark extract. Immune enhancing Blend 66 mg inositol, echinacea extract, maitake mushroom, reishi mushroom, PaBa, cholestatin, royal jelly, octacosanol. Probiotic Blend 22 mg lactospore, fructo oligosaccharides, lb. acidophilus. Na~in na upotreba: 2 tableti za `vakawe ili po preporaka na lekar.
w w w . c a l I v I t a . c o m

Multivitamini
17

Z D r A V j E
I n t e r n a t I o n a l

P o

M E r K A

N A

^ o V E K o t

Multivitamini

Vital a, Vital 0
90 tableti
Vital proizvodite se efikasni multivitamini, odredeni spored specifi~nosta na organizmot, koi {to sodr`at pove}e od 40 aktivni elementi. Sostavot na ovie preparati e uskladen so specifi~nostite na pripadnicite na razli~nite krvni grupi, kako i nivnite potrebi za vitamini i minerali, baziran na rezultatite dobieni od najnovite ispituvawa. Vo preparatite se prisutni i brojni lekoviti rastenija koi pomagaat vo za~uvauvawe na zdravjeto.

Krvna grupa A Ovaa krvna grupa se razvila pred 15-25 iljadi godini. Vo toa vreme lu|eto ve}e gradele naselbi, i odgleduvale rastenija. Krvnata grupa A prete`no nosi genetski kod na lu|e koi jadat rastenija. Organizmot na nositelite na ovaa krvna grupa poradi takviot na~in na ishrana, dobro e snabden so vitamini i minerali, no za odr`uvawe na imunitetot kako i nivnata sklonost kon kardiovaskularni zaboluvawa, imaat potreba od nadoknaduvawe na `elezo, vitamin B12, C vitamin, folna kiselina, pantotenska kiselina, bioflavonoidi (kvercetin), vitamin E. So drugi zborovi, lu|eto koi imaat krvna grupa A treba da vnesuvaat zelen ~aj, |umbir, glog i magdanos zaradi svoite izvonredno povolni deluvawa. Proizvodot Vital A sodr`i okolu 40 sostojki

Vital a aktivni sostojki / tableta: Beta carotene 1.2 mg vitamin E 10 I.U. vitamin c 60.0 mg vitamin B1 1.4 mg vitamin B2 1.6 mg vitamin B6 2.0 mg vitamin B12 1.0 mcg Niacin 18.0 mg choline 20.0 mg Inositol 20.0 mg PaBa (para-amino-benzoic acid) 5.0 mg Biotin 40.0 mcg Pantothenic acid 5.0 mg Folic acid 150.0 mcg Rutin 4.0 mg citrus bioflavonoid complex 4.0 mg Hesperidin complex 5.0 mg Quercetin 5.0 mg Betaine Hcl 10.0 mg Iodine 50.0 mcg calcium 100.0 mg Iron 8.0 mg magnesium 50.0 mg

copper 0.5 mg Zinc 8.0 mg chromium 50.0 mcg Selenium 40.0 mcg manganese 1.0 mg Potassium 20.0 mg molybdenum 80.0 mcg Boron 50.0 mcg Silicon 1.0 mg l-glutathione complex 5.0 mg l-cysteine 20.0 mg Bromelain 25.0 mg Hawthorn leaf (std 2% flavanoids) 10.0 mg Green tea leaf extract (std. 20% polyphenols) 10.0 mg Ginger root extract (std. 5% gingerols) 5.0 mg Parsley leaf 50.0 mg Blueberry fruit 20.0 mg Plum fruit 20.0 mg oregano leaf 50.0 mg. Na~in na upotreba: 3h1 tableta dnevno, so hrana, ili po preporaka na lekar.

18
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

Krvna grupa o Vo tekot na evolucijata krvnata grupa O e prvata krvna grupa koja {to nastanala, i so samoto toa se prilagodila kon hrana vo oblik na meso. So takviot na~in na ishrana li~nostite so krvna grupa O go snabduvaat svojot organizam so liposolubilni vitamini (rastvorlivi vo maslo) , vitamin C i `elezo. No, vnesot na vitaminite B }e mora da se zgolemi poradi eliminirawe na nesakanite produkti od vnesuvaweto na meso (na pr. zaboluvawa na zglobovite). Se prepora~uva i zemawe na diuretski i antiinflamatorni bilki (magdanos, juka). Isto taka i kurkumata, renot i sladkiot koren doprinesuvaat za za~uvuvawe na zdravjeto. Vital O sodr`i okolu 40 sostojka i aktivni elementi.

Vital 0 aktivni sostojki / tableta: Beta carotene 1.2 mg vitamin c 60.0 mg vitamin B1 1.4 mg vitamin B2 1.6 mg vitamin B6 2.0 mg vitamin B12 1.0 mcg Niacin 18.0 mg choline 20.0 mg Inositol 20.0 mg PaBa (para-amino5.0 mg benzoic acid) Biotin 40.0 mcg Panothenic acid 5.0 mg Folic acid 50.0 mcg Rutin 4.0 mg

citrus bioflavonoid complex Hesperidin complex Betaine Hcl Iodine calcium Iron magnesium copper Zinc chromium Selenium manganese Potassium molybdenum

4.0 mg 5.0 mg 10.0 mg 80 mcg 100.0 mg 3.0 mg 50.0 mg 0.5 mg 5.0 mg 20.0 mcg 15.0 mcg 2.0 mg 20.0 mg 80.0 mcg

Boron 50.0 mcg Silicon 1.0 mg l-glutathione complex 5.0 mg l-cysteine 20.0 mg Yucca root powder 30.0 mg turmeric extract (std. 9% curcumiun) 5.0 mg licorice root extract (4:1) 10.0 mg Parsley leaf 50.0 mg Plum fruit 20.0 mg Blueberry fruit 20.0 mg Horseradish root 50.0 mg Na~in na upotreba: 3h1 tableta dnevno, so hrana, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Multivitamini
19

Z D r A V j E
I n t e r n a t I o n a l

P o

M E r K A

N A

^ o V E K o t

Multivitamini

Vital B, Vital aB
90 tableti

Vital proizvodite se efikasni multivitamini, odredeni spored specifi~nosta na organizmot, koi {to sodr`at pove}e od 40 aktivni elementi. Sostavot na ovie preparati e uskladen so specifi~nostite na pripadnicite na razli~nite krvni grupi, kako i nivnite potrebi za vitamini i minerali, baziran na rezultatite dobieni od najnovite ispituvawa. Vo preparatite se prisutni i brojni lekoviti rastenija koi pomagaat vo za~uvauvawe na zdravjeto

Vital B aktivni sostojki / tableta: Beta carotene 1.2 mg vitamin E 10 I.U. vitamin c 60.0 mg vitamin B1 1.4 mg vitamin B2 1.6 mg vitamin B6 2.0 mg vitamin B12 1.0 mcg Niacin 18.0 mg choline 20.0 mg Inositol 20.0 mg PaBa (para-amino-benzoic acid) 5.0 mg Biotin 40.0 mcg Pantothenic acid 5.0 mg Folic acid 50.0 mcg Rutin 4.0 mg citrus bioflavonoid complex 4.0 mg Hesperidin complex 5.0 mg Betaine Hcl 10.0 mg Iodine 50.0 mcg calcium 100.0 mg Iron 3.0 mg magnesium 100.0 mg

copper 0.5 mg Zinc 5.0 mg chromium 20.0 mcg Selenium 15.0 mcg manganese 1.0 mg Potassium 20.0 mg molybdenum 80.0 mcg Boron 50.0 mcg Silicon 1.0 mg l-glutathione complex 5.0 mg l-cysteine 20.0 mg lecithin 100.0 mg Bromelain 25.0 mg licorice root extract (4:1) 10.0 mg Parsley leaf 50.0 mg Broccoli 50.0 mg Elderberry fruit extract (std. 5% flavanoids) 10.0 mg Reishi mushroom extract (std. 4% triterpenes, 10% polysaccharides) 10.0 mg Shiitake mushroom extract (std. 3.2% lentinan) 10.0 mg Na~in na upotreba: 3h1 tableta dnevno, so hrana, ili po preporaka na lekar.

Krvna grupa V Pomalku specifi~na krvna grupa. Pripadnicite na ovaa krvna grupa se lu|e {to jadat se. Sostojkite na preparatot namenet za ovaa krvna grupa obezbeduvaat suplementacija so site potrebni vitamini i minerali a lekovitite bilki (na pr sladok koren, magdanos, brokula, bozel, rei{ i {itake pe~urka) gi poddr`uva mozo~nite funkcii, vareweto i imunitetot na lu|eto so krvna grupa B.

20
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

Krvna grupa AV Vo tek na evolucijata ovaa krvna grupa se razvila posledna, a nastanala so me{awe na A i B krvna grupa. Zaradi niskoto nivo na `elude~na kiselina, pripadnicite na ovaa krvna grupa nema da im smeta da vnesat pogolemi koli~ini na C vitamin. Lu|eto so ovaa krvna grupa zaradi podobruvawe na imunitetot i zaradi sklonosta kon kardiovaskularni zaboluvawa i kancerozni zaboluvawa treba da vodat smetka pred se vo vnesuvawe na antioksidansi i obogatuvawe na svojata ishrana so razni bilki (na pr listovi od zelen ~aj, luk, brokula, celer, |umbir). Preparatot vital aB ima 42 sostojki i brojni specifi~ni elementi koi doprinesuvaat vo so~uvuvawe na zdravjeto na lu|e so ovaa krvna grupa.

Vital aB aktivni sostojki / tableta: Beta carotene 1.2 mg vitamin E 10 I.U. vitamin c 60.0 mg vitamin B1 1.4 mg vitamin B2 1.6 mg vitamin B6 2.0 mg vitamin B12 1.0 mcg Niacin 18.0 mg choline 20.0 mg Inositol 20.0 mg PaBa (para-amino5.0 mg benzoic acid Biotin 40.0 mcg Pantothenic acid 5.0 mg Folic acid 100.0 mcg Rutin 4.0 mg citrus bioflavonoid complex 4.0 mg Hesperidin complex 5.0 mg Quercetin 5.0 mg Betaine Hcl 10.0 mg Iodine 50.0 mcg calcium 100.0 mg Iron 5.0 mg

magnesium 80.0 mg copper 0.5 mg Zinc 8.0 mg chromium 30.0 mcg Selenium 40.0 mcg manganese 1.0 mg Potassium 20.0 mg molybdenum 80.0 mcg Boron 50.0 mcg Silicon 1.0 mg l-glutathione complex 5.0 mg l-cysteine 10.0 mg Bromelain 25.0 mg Red grape skin extract 10.0 mg Green tea leaf extract (std. 20% polyphenols) 10.0 mg Ginger root extract (std. 5% gingerols) 5.0 mg celery leaf 50.0 mg Broccoli 20.0 mg Garlic 50.0 mg cranberry fruit 20.0 mg Na~in na upotreba: 3h1 tableta dnevno, so hrana, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Multivitamini
21

Z D r A V j E
I n t e r n a t I o n a l

V o

g o l E M I

D o Z I

Multivitamini

Super mega 50
Eden od osnovnite uslovi za pravilno funkcionirawe na na{iot imunolo{ki sistem e vnesot na soodvetni koli~estva na vitamini i minerali. Vo odredeni situacii se slu~uva da ne mo`eme da go pratime na{iot voobi~aen, izbalansiran na~in na `iveewe. ovoj multivitaminski preparat, koj e napraven za da im pomogne na licata koi `iveat brzo i stresno, mu nudi mo`nost na na{iot organizam da se izbori so problemite od takviot na~in na `iveewe. Preparatot so golema sodr`ina na vitamini i time-release tehnologija (preparati so tableti koi obezbeduvaat kontinuirana apsorpcija) im se prepora~uva na site vozrasni lica i sportisti. Ovoj preparat vo sebe sodr`i idealna kombinacija na vitamini i minerali, vo optimalni dnevni koli~estva. Vitaminite, se organski soedinenija nezamenlivi za normalno funkcionirawe na na{ite organi, no na{iot organizam ili ne mo`e da gi sintetizira ili pak toa go pravi vo nedovolni koli~estva. Potrebite za vitamini vo na{iot

90 tableti

22

organizam se menuvaat vo zavisnost od situacijata, pri {to nie ne sme sekoga{ vo mo`nost toj nedostatok da go nadopolnime preku ishranata. [tetite koi proizleguvaat od zagadenata okolina (smog, bu~ava, zagadena voda itn.) gi zgolemuvaat potrebite za vitamini i tie rastat od den za den se pove}e. Stresot kako rezultat na brziot na~in na `iveewe, upotrebata na alkohol, cigari, kofein, razni konzervansi i nekoi lekovi (na primer oralna kontracepcija) gi zgolemuvaat potrebite na na{iot organizam za vitamini. Ima i sostojbi koga se javuva nedostatok od vitamini, kako {to e na primer, sostojbata kaj sportistite i rekreativcite, ili sostojba na razni psiho-fizi~ki napregawa ili pak sostojba vo koja od nekoi drugi pri~ini apsorpcijata na vitamini i minerali e prolongirana. Sekako deka vitaminite ne se lek za se, no tie se nezamenlivi za da mo`e na{iot organizam pravilno da funkcionira. Nekoi od niv gi reguliraat hemiskite procesi vo na{eto telo, drugi se sostaven del od enzimite neophodni za kleto~niot metabolizam, a treti pak, pomagaat vo odr`uvaweto na normalnite, izbalansirani, zdravi i vitalni procesi vo na{iot organizam.

Super mega 50 aktivni sostojki / tableta Beta carotene 7500 I.U. vitamin D 400 I.U. vitamin E 100 I.U. vitamin B1 50 mg vitamin B2 50 mg Niacin 50 mg Pantothenic acid 50 mg vitamin B6 50 mg Biotin 50 mcg Folic acid 200 mcg choline 50 mg Inositol 50 mg PaBa 50 mg vitamin B12 50 mcg Rose hips 5 mg vitamin c 250 mg magnesium 25 mg

Iodine 150 mcg Rutin 25 mg Bioflavonoid complex 25 mg Hesperidin complex 5 mg Betaine HcI 15 mg l-glutathione 5 mg l-cysteine 25 mg calcium 50 mg Potassium 10 mg Zinc 15 mg manganese 3 mg Iron 9 mg copper 500 mcg Selenium 25 mcg chromium 100 mcg molybdenum 250 mcg Boron 1 mg Na~in na upotreba: 3h1 tableta dnevno, so hrana.ili po preporaka na lekar

Vnimanie!

Poradi povisokite dozi na


vitamini od B grupata urinata mo`e da ima karakteristi~na boja i miris. Pri odredeni specifi~ni sosotojbi potrebno e da se konsultirate so lekar pred da zapo~nete da go upotrebuvate preparatot.

w w w . c a l I v I t a . c o m

P o V E ] E

V I t A M I N I

P o V E ] E

Z D r A V j E
I n t e r n a t I o n a l

90 tableti

Vo najgolem broj na fiziolo{ki procesi, vlijanieto na razli~ni vitamini zaedni~ki se ispolzuva. Edna tableta na Full Spectrum vi gi nudi pove}eto od potrebnite korisni supstanci. osven {to vo svojot sostav gi sodr`i neophodnite vitamini, golem akcent e staven na nivnata proporcionalna zastapenost, a poradi optimalen efekt vo ovaa formula se dodadeni i soodvetni minerali. Brziot na~in na `iveewe kaj lu|eto nametnuva potreba od ednostavnost pri upotreba i prakti~nost vo zadovoluvawe na osnovnite potrebi. Ovaa formula vo samo edna tableta sodr`i optimalni proporcii na vitamini i minerali koi go podobruvaat zdravoto funkcionirawe na na{iot organizam, a koi se oblikuvani vo lesna apsorbira~ka helatna forma. Kaj pove}eto od nas, prirodniot proces na formirawe na helati se slu~uva na pomalku efikasen na~in, pa taka nekoi lu|e edvam da gi po~uvstvuvaat pozitivnite efekti od upotrebata na mineralnite

Full Spectrum aktivni sostojki / tableta: Beta carotene 1500 I.U. vitamin E 7 I.U. vitamin B1 1 mg vitamin B2 1.1 mg Niacin 10 mg Pantothenic acid 5 mg vitamin B6 1.2 mg choline 20 mg Inositol 20 mg PaBa 5 mg Biotin 40 mcg Folic acid 200 mcg vitamin B12 1 mcg vitamin c 60 mg

Rutin 4 mg lemon Bioflavonoid complex 4 mg Hesperidin complex 2 mg Betaine Hcl 10 mg Iodine 80 mcg calcium 50 mg Iron 4 mg magnesium 25 mg copper 1.5 mg Zinc 10 mg chromium 25 mcg Selenium 20 mcg manganese 3 mg Potassium 10 mg molybdenum 10 mcg Na~in na upotreba: 3h1 tableta dnevno, so hrana, ili po preporaka na lekar.

Vnimanie!

Pove}eto slo`eni preparati sodr`at i vitamini od B grupata, vo srazmerno golemi dozi. Konsumiraweto na preparati od ovoj vid ne treba da se dopolnuva so ekstra vitamini od B grupata, osven vo slu~aj na bolest ili zgolemen stres.

Poradi povisokite dozi na vitamini od B grupata urinata mo`e da ima karakteristi~na boja i miris. Glutaminskata kiselina mo`e da predizvika alergiska reakcija kaj lu|eto koi se osetlivi na nea. Vo toj slu~aj treba da prestanete da go konzumirate preparatot
w w w . c a l I v I t a . c o m

Multivitamini
23

Full Spectrum

suplementi. Na primer, samo 2-10% od vnesenoto neorgansko `elezo se apsorbira vo organizmot. Mineralite vneseni vo helaten oblik polesno se apsorbiraat a poradi toa i poefikasno se iskoristuvaat. Na{iot organizam ne mo`e da proizveduva minerali, pa zatoa e potrebno da gi vneseme vo teloto preku hrana. Preparatot Full Spectrum, isto taka, sodr`i va`ni vitamini koi doprinesuvaat za optimalno funkcionirawe na na{ite vitalni procesi. Od ovie pri~ini, vo teloto, ovaa formula pretstavuva idealen izbor na site onie koi sakaat da go za~uvaat svoeto zdravje so pomo{ na vrvniot kvalitet na proizvodot.

K o M P l E K S
I n t e r n a t I o n a l

o D

M U l t I V I t A M I N I

Z A

D E C A

Multivitamini

Infant Formula
60 ml
Multivitaminska formula nameneta za deca pomladi od 6 godini. Kaj decata e posebno va`no da se vnimava tie da imaat soodveten, izbalansiran vnes na vitamini i minerali. Mnogu e ve`no kontinuirano da se osiguraat site uslovi koi go pomagaat zdraviot rast, kako i psihofizi~kiot razvoj

24

Deteto koe adekvatno go hranime se razviva zdravo, pobrzo gi prima novite znaewa i poradi toa se ~uvstvuva mnogu podobro. Ovoj period od `ivotot e posebno va`en od agol na ishranata. Vo ovoj period sistemot za varewe pominuva niz brz razvoj i doa|a do formirawe na odnos kon hranata i prehranbenite naviki. Do problemi mo`e da dojde koga ne sme vo mo`nost da go osigurame optimalniot vnes na potrebnite hranlivi materii. Vo takov slu~aj prirodnata vitaminska formula mo`e da bide od golema pomo{ vo odr`uvawe na zdravjeto na organizmot vo razvoj. Od {to se sodr`i sovremenata multivitaminska formula za deca? Vitaminot A po pravilo se odvojuva od ribino maslo, dodeka vitaminot E e dobien od prirodni rastitelni masla. Najva`nite vitaminite B i vitaminot C se isto taka od prirodno poteklo i zatoa apsorpcijata i iskoristlivosta e mnogu polesna za razlika od sinteti~kite formuli. Upotrebata e ednostavna so pomo{ na dozira~ka kapalka i ima mnogu prijaten vkus koj decata go sakaat.

Vnimanie!

Pred kontinuirana upotreba vo podolg period pobarajte sovet od lekar! Najdobro e, ako ste vo mo`nost, da mu ponudite na deteto ishrana so maj~ino mleko do 6 meseci, sepak toa e najdobriot izbor! Ovoj preparat ne mo`e da ja zameni balansiranata, raznovrsna ishrana!

Infant Formula aktivni sostojki / 1 ml: vitamin a 400 R.E. vitamin E 4 I.U. vitamin B1 0.5 mg vitamin B2 0.6 mg Niacin 8 mg Pantothenic acid 3 mg vitamin B6 0.4 mg vitamin B12 0.5 mcg vitamin c 35 mg Na~in na upotreba: 1 ml dnevno, so obrok, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

S I l A

N A

l A V
I n t e r n a t I o n a l

90 tableti

Nikoga{ ne e rano da se po~ne so zdrav na~in na `iveewe. Zdravoto dete mo`e da postigne pove}e uspeh vo u~ili{te, i na mentalen i na fizi~ki plan. Koga se vo pra{awe zdravjeto i razvojot na va{eto dete, nema kompromisi. treba da im go ponudite najdobroto na va{ite deca. Decata so zadovolstvo gi prifa}aat vitaminite vo forma na `ivotin~iwa koi se xvakaat. Na toj na~in upotrebata na vitaminite e polesna i pozabavna.

lion Kids C aktivni sostojki / tableta: vitamin c 45 mg/75 mg Na~in na upotreba: 3h1 tableti za `vakawe dnevno, ili po preporaka na lekar.

lion Kids +D aktivni sostojki / tableta: Beta carotene 1500 I.U. vitamin E 7 I.U. vitamin B1 0.5 mg vitamin B2 0.6 mg vitamin D 1.0 mcg Niacin 7.0 mg Pantothenic acid 3.0 mg vitamin B6 0.7 mg Biotin 35.0 mcg Folic acid 100.0 mcg Inositol 1.6 mg vitamin B12 1.0 mcg vitamin c 35.0 mg calcium 10.0 mg Phosphorus 10.0 mg Iodine 10.0 mcg Iron 3.0 mg magnesium 5.0 mg copper 70.0 mcg Zinc 2.0 mg manganese 100.0 mcg Potassium 2.0 mg Selenium 10.0 mcg chromium 5.0 mcg Na~in na upotreba: 1-3 tableti za `vakawe dnevno, ili po preporaka na lekar.
w w w . c a l I v I t a . c o m

Multivitamini
25

lion Kids C, lion Kids +D

Vitaminite se organski soedinenija koi se od golemo zna~ewe za na{iot organizam koi ili ne mo`e da gi sintetizira ili pak onie koi mo`e se koncentrirani vo mnogu mali koli~estva. Karakteristi~no za sekoj vitamin, dokolku ima nedostatok od nego vo pogolemi koli~estva, se javuvaat razli~ni simptomi. Eliminacijata na simptomite vo ranata faza e mnogu va`no. Za da gi namalime {tetnite efekti od na{ata `ivotna okolina (na pr. smog) koi se zgolemuvaat po intenzitet i koncentracija potrebno e da go zgolemime i prisustvoto na vitaminite i mineralite

vo organizmot. Hranata kako najva`en izvor na vitamini i minerali e utvrdeno deka sodr`i se pomali koli~estva od niv. Od tie pri~ini upotrebata na sovremeni, visoko kvalitetni multivitaminski preparati e od neophodna pomo{ za na{iot organizam, posebno za decata. Kaj sovremeniot preparat za deca, lion Kids se nao|aat vitaminite A, D, E, C kako i kompleks od vitamin B, mineralite kalcium, magnezium, fosfor, jod, `elezo, bakar, cink, mangan i kalium. Vitaminot D ima va`na uloga vo razvojot na zdravi zabi i koski, u~estvuva vo apsorpcijata i iskoristuvaweto na kalciumot i fosforot i ja obezbeduva ramnote`ata na kalciumot vo krvnata plazma.

Z D r A V j E
I n t e r n a t I o n a l

B E Z

S t A r o S N A

g r A N I C A
5 mg 5 mg 300 mcg 3 mg 800 mcg 50 mcg 25 mcg 2 mg 5 mg 1 mg 1 mg 20 mcg 20 mcg 1 mg 500 mcg 1 mg

Multivitamini

Senior Formula
90 tableti
Postepeno, so tek na vreme, potrebite na ~ove~kiot organizam od vitamini, kako i za mnogu drugi raboti, se menuvaat. ritamot na `ivotot se menuva, i neramnote`enata ishrana ~esto pretstavuva problem. Metabolizmot se zabavuva i apsorpcijata na hranlivite materii e necelosna. od tie pri~ini, upotrebata na vitaminskite i mineralnite dodatoci na ishranata e mnogu va`en del vo poodminati godini od `ivotot Po 50-ta godina od `ivotot se namaluva odbranbenata sposobnost na organizmot, pa zatoa se zgolemuvaat potrebite od vnes na vitamini i mineralni materii. Ova se slu~uva kako rezultat na pojava na va`ni fiziolo{ki promeni koi nastanuvaat so stareeweto. Metabolizmot se zabavuva, apsorpcijata na hranlivite materii ne e potpolna, doa|a do promeni na celiot ritam na `ivotot. Upotrebata na preparatot Senior Formula se prepora~uva, posebno, na lica koi nemaat redovna fizi~ka aktivnost

i koi nemaat uramnote`ena ishrana. Pu{eweto, konzumiraweto na pogolemi koli~estva na kafe, stresot, zgolemeniot psiho-fizi~ki napor, kako i zagadenata okolina, naj~esto predizvikuvaat zgolemena potreba od vitamini i minerali. Na{iot multivitaminski preparat, namenet specijalno za lica koi imaat nad 50 godini, doprinesuva za pravilna funkcija na organizmot i normalni, vitalni, fiziolo{ki procesi. Pokraj vitaminite i mineralite, ovoj preparat sodr`i i razni rastitelni ekstrakti, kako na pr., ekstrakt od listot na Ginko biloba. Ova rastenie postoi pove}e od 2000 godini i slobodno mo`eme da ja nare~eme `iv fosil. Dene{nata nauka gi priznava pozitivnite svojstva na ova rastenie povrzani so za~uvuvawe na zdravjeto. Taa ima mo}ni antioksidantni svojstva,

Senior Formula aktivni sostojki / tableta: Ginkgo biloba leaf 10 mg Superoxide dismutase 15 mcg vitamin E 10 mg Beta carotene 1.77 mg vitamin B1 1.2 mg vitamin B2 1.5 mg Niacin 10 mg Pantothenic acid 3 mg vitamin B6 1.5 mg Biotin 50 mcg Folic acid 70 mcg choline 5 mg Inositol 5 mg PaBa 4 mg vitamin B12 1 mcg vitamin c 60 mg no prisutnite flavonoidi mo`e da ja podobrat cirkulacijata, i na toj na~in obezbeduvaat kislorod i hranlivi materii za kletkite, pomagaj}i go odr`uvaweto na psihofizi~kata sve`ina na organizmot. Ovoj preparat sodr`i lutein i ekstrakt od semki na grozje koi so svoite antioksidantni svojstva u~estvuvaat vo blokadata na negativnite oksidativni procesi vo organizmot.

Potassium Zinc copper Iron manganese chromium molybdenum Betaine HcI citrus Bioflavonoid complex Hesperidin complex l-glutathione Iodine Selenium Grape seed extract lutein Pine bark extract Na~in na upotreba: 3h1 tableti dnevno.

Vnimanie!

26

Ne se prepora~uva na lica koi koristat antikoagulanti ili se podgotvuvaat za operativen zafat, bidej}i mo`e da dojde do naru{uvawe na vremeto na koagulacijata. Treba da se izbegnuva upotrebata na ovoj preparat vo bremenosta i doeweto. Dijabeti~arite bi trebalo da se konsultiraat so svojot lekar pred upotrebata na ovoj preparat.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Z A

j A S N I

M I S l I
I n t e r n a t I o n a l

guarana Aktivnata sostojka na guaranata 90 tableti e kofeinot, koj, kako {to znaeme ja zgolemuva brzinata na metabolnite procesi i energy&memory u~estvuva sozdavaweto toplina, gi vo normalnite procesi na podobruvaat uslovnite refleksi. centralniot nerven sistem na Kaj sportistite ima pozitiven na{eto telo, kako i vo slu~ai na efekt na zgolemuvawe na prodol`en fizi~ki i mentalen performansite, muskulnata sila stres. Ima poddr`uva~ko i nivnata za{tita dejstvo protiv {tetnite procesi lecitin, holin koi se javuvaat kako rezultat Dvete komponenti go podobruvaat na stresot, a vo isto vreme vi optimalnoto funkcionirawe dava energija, ve osve`uva i ve na nervniot sistem. Lecitinot ispolnuva. ima pozitiven efekt na kardiovaskularniot sistem, a holinot e esencijalen i neophoden za prenos na nervnite signali. Vitamin E Ako upotrebuvate hrana koja Toj kako antioksidant ima sodr`i kofein vnimatelno va`na uloga vo za{titata odnesuvajte se kon na polinezasitenite masni prepora~anite dozi! kiselini od oksidacija i pomaga Vo periodot na bremenost vo odr`uvawe na normalnite i doewe potrebno e da se funkcii na kletkite. izbegnuva koristeweto na Vitamin C preparatot! Deluva kako antioksidant, Vo slu~aj na kardiovaskularno neophoden za normalnoto zaboluvawe pobarajte lekarski funkcionirawe na nervniot sovet pred da go upotrebite sistem, u~estvuva vo sozdavaweto preparatot! na svrznite tkiva i go pomaga

Vnimanie!

zdravjeto na ko`ata, koskite, rskavicata i tkivata. Cink U~estvuva vo odr`uvaweto i normalnoto funkcionirawe na imuniot sistem. Potreben e za normalna delba na kletkite, funkcioniraweto na reproduktivnite organi i u~estvuva vo odr`uvaweto na zdravata struktura na ko`ata. Selen Va`en e za metabolizmot, vo procesite na proizvodstvo na energija, za normalno funkcionirawe na imuniot sistem, kako i za hormonot na tiroidnata `lezda. Negovoto silno antioksidantno dejstvo ovozmo`uva da se za{titat kletkite od {tetnoto dejstvo na slobodnite radikali. Magnezium Ima va`na uloga vo rabotata na centralniot i periferniot nerven sistem i neophoden e za normalna rabota na muskulite. Nezamenliv e za enzimska aktivnost i odr`uvawe na ramnote`ata pome|u kalcium i kalium vo na{iot organizam.

energy & memory aktivni sostojki / tableta choline 200 mg Guarana extract (st.d. 22% caffeine) 100 mg lecithin 100 mg vitamin c 60 mg vitamin E 10 mg magnesium 50 mg Zinc 5 mg Selenium 20 mcg Na~in na upotreba: 3h1 tableta dnevno, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Multivitamini
27

energy & memory

I n t e r n a t I o n a l

28

I n t e r n a t I o n a l

Antioksidanti
Site sakaat da `iveat dolgo, no nikoj ne saka da staree. Bexamin Frenklin

29

t E ^ N o
I n t e r n a t I o n a l

Z D r A V j E

Antioksidanti

liquid C + Bioflavonoids
with rose Hips 240 ml

liquid C + Bioflavonoidi so ekstrakt od {ipka ne e samo eden od novite vidovi na vitamin C, tuku e i kompleksna antioksidantna formula i nejzinite aktivni sostojki davaat odli~na pomo{ vo odr`uvawe na na{eto zdravje, kako i obezbeduvawe konstantna blagosostojba. Poradi negovata te~na forma, idealen e i za onie koi ne sakaat tableti i kapsuli. Denes koj ne e svesen za golemiot broj na ulogi koi gi ima vitaminot C za funkcioniraweto na na{eto telo? Pri sozdavaweto na ovoj preparat na{ata glavna cel be{e iskoristuvawe na efektite odnosno benificiite od vitaminot C, a za taa cel nie upotrebivme pove}e supstancii koi sinergi~ki deluvaat so vitaminot C. Eden del od ovie pomagateli

Posle ovorawe, treba da se ~uva vo ladilnik. Za dozer koristete go dodatnoto kapa~e. Kako zasladuva~i i vkus koristeni se xus od bio agave (agave americana), i maslo od citron.

VNIMANIE!

30
w w w . c a l I v I t a . c o m

se i bioflavonoidite. Tie se soedinenija od rastitelni pigmenti so antioksidativno dejstvo. Bioflavonoidite imaat silno antiokidantno dejstvo i igraat va`na uloga vo resorpcijata i iskoristlivosta na vitamin C. liquid c + bioflavonoidi so {ipka sodr`i i ekstrakt na {ipka, koj e eden od najpoznatite prirodni izvori na vitamin C. Specifi~nosta na ovoj preparat e za{titniot Quik-Sorb kompleks, koj e posebna me{avina na |umbir, amle (Emblica officinalis) i piperka. Nejzinata zada~a e dopolnitelno da ja popravat apsorpcijata i iskoristlivosta. Preparatot, blagodarenie na svojata te~na forma, prvenstveno se prepora~uva na site nie lica koi ne mo`at ili ne sakaat da zemaat tableti. Stanuva zbor za te~nost so prijaten vkus so aroma na limun, koja lesno mo`e pravilno da se upotrebi so prilo`en dozer. Ne sodr`i ve{ta~ki boi ili {e}er. Za zasladuvawe i dodavawe na aroma koristevme nektar na bio agava i citrusno maslo. Mo`e da se koristi posebno ili kako dodatok na jadeweto ili pijalokot. Ovoj vitamin e neophoden za odr`uvawe na zdrava ko`a, zglobovi i koski, za pravilna izgradba na rskavicata, kako i za pravilnoto

funkcionirawe na nervniot sistem. Isto taka ima va`na uloga vo odr`uvaweto na normalnata struktura na krvnite sadovi, pomaga vo pravilnoto funkcionirawe na kardiovaskularniot sistem, a u~estvuva i vo procesite na apsorpcijata na `elezoto. Vo organizmot pri normalnite procesi na `ivotnite funkcii isto taka se javuvaat soedinenija na reduciran kislorod, no vakviot t.n. oksidira~ki stres mo`e da se javi i pri golem fizi~ki napor (na pr. sportisti, te{ka fizi~ka rabota), poradi zagadenost na vozduhot i pu{eweto i poradi industriskoto zagaduvawe (na pr. te{ki metali, insekticidi, pesticidi, konzervansi) kako i pri koristeweto na odredeni lekovi (aspirin, antibiotici, kontraceptivi) i stres. liquid C + Bioflavonoids with rose Hips aktivni sostojki / 2.5 ml: vitamin c 166.6 mg calcium 7, 8 mg citrus Bioflavonoid Extract 166.6 mg Rose Hips Extract 166.6 mg Na~in na upotreba: 2, 5 ml dnevno ili po preporaka na lekar

C E l N I

A N t I o K S I D A N t I
I n t e r n a t I o n a l

90 tableti

Smokerade e izvonreden antioksidanten preparat koj mu pomaga na na{eto telo vo odbrana od {tetnite efekti na pu{eweto. Poradi svoeto blagotvorno dejstvo ovoj preparat e namenet za aktivnite i pasivnite pu{a~i, kako i onie lica koi sakaat da prestanat so pu{eweto. Poradi svoeto isklu~itelno antioksidantno dejstvo ovoj preparat mo`at da go koristat i lica koi ne pu{at. Ako ste pu{a~, i sami znaete deka e najdobro da prestanete da pu{ite, bidej}i samo taka }e mo`ete da bidete po zdravi. No, dali ste navistina svesni za site {tetni posledici od pu{eweto i faktot deka i pasivnoto pu{ewe e opasno i {tetno? Smokerade e odli~en preparat koj sodr`i pove}e sostojki koi u~estvuvaat vo blokiraweto na

{tetnite oksidira~ki vlijanija koi nastanuvaat vo tekot na pu{ewe, ~uvaj}i gi na toj na~in na{ite kletki i tkiva. Do sega otkrieni se okolu 4000 razli~ni supstanci vo dimot koi nastanuva so pu{ewe. Najopasnite materii povrzani so pu{eweto se slobodnite radikali, koi gi uni{tuvaat kletkite, i pove} e od 40 doka`ani kancerogeni supstanci. Toa se, na primer, poedini policikli~ni aromati~ni soedinenija (benzipiren), aromati~ni aminokiselini, nikotin, nitrozamin, butadin itn. Vo tek na pu{eweto, pokraj vdi{uvaweto na ovie {tetni supstanci, seriozni koli~estva na jaglerod monoksid (SO) pristigaat vo teloto. SO sto pati posilno se vrzuva za hemoglobinot koj go prenesuva kislorodot, taka {to e otroven i vo mali koli~estva! Aktivnite sostojki na preparatot kako {to se vitaminite C, E, konzimot Q10, cinkot i selenot, isto taka se efikasni antioksidanti. Ekstraktot od luta piperka ja

podobruva detoksikacijata i pozitivno vlijae na metabolizmot. Elaginskata kiselina koja se nao|a vo ovo{jeto i zeleniot ~aj, pripa|a vo redot na polifenoli i vlijae na supstancite koi gi o{tetuvaat krvnite sadovi, belite drobovi, srceto, `eludnikot, mo~niot meur i hemoglobinot, deluva i kako antioksidant. Smokerade aktivni sostojki / tableta cayenne fruit 300 mg Pomegranate extract 5 mg (std. 40% ellagic acid) vitamin c 60 mg vitamin E 10 mg Zinc 5 mg Selenium 20 mcg coenzyme Q10 2.5 mg Green tea extract 5 mg (std. 20% polyphenols) Na~in na upotreba: 3h1 tableta dnevno, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Antioksidanti
31

Smokerade

K l E t o ^ E N
I n t e r n a t I o n a l

K A t A l I Z A t o r

Antioksidanti

Coenzyme Q10, Super CoQ10 Plus


90 kapsuli

obezbedete im go neophodniot izvor na energija na kletkite! Q10 e supstanca koja pretstavuva nezamenliv izvor na energija potrebna na site kletki. Ako kletkite se napolnat so energija, toga{ i celiot organizam }e se napolni so energija. Kako rezultat na toj proces vie }e dobiete

zgolemena rabotna sposobnost, energija i podvi`nost, odnosno sila koja }e vi ovozmo`i da se nosite i so pomladite od vas. Koenzim Q10 (ubikinon) go garantira snabduvaweto na kletkite so energija. Ovaa supstanca se nao|a vo sekoja na{a kletka i pomaga vo transformacijata na hranlivite materii vo ATP (adenozin trifosfat), odnosno vo energija. Koga kletkite imaat potreba od energija tie prvenstveno ja dobivaat preku procesot na razgraduvawe na ATP-ot. Koenzimot Q10 se dobiva

vo crniot drob, no mo`e da se dobie i preku vnes na hrana vo organizmot. Va`no e da se znae deka koli~estvoto na koenzim Q10 koj go proizveduva na{iot organizam se namaluva so tekot na vremeto (od 3035 godina i ponataka). Preparatot Q10 pomaga vo nadopolnuvawe na namalenoto proizvodstvo na koenzimot vo organizmot, pomaga pri zgolemen psiho-fizi~ki napor i na licata koi se hranat neramnote`eno.

Ovoj koenzim obezbeduva pomalo zamoruvawe. Koenzimot Q10 ne e lek, tuku e prirodna supstanca koja ja proizveduva i na{iot organizam. Do dene{en den ne se otkrieni {tetni dejstva ili nesakani pojavi pri konzumirawe na koenzim Q10. Koenzimot nezmaneliv e pri energetskite procesi na kleto~no nivo, pomaga vo odr`uvawe na pravilnoto funkcionirawe na srceto i gi {titi kletkite od {tetnoto dejstvo na slobodnite radikali.

32
w w w . c a l I v I t a . c o m

Coenzyme Q10 aktivni sostojki / kapsula: Ubiquinone (coQ10) 10 mg Beta carotene 1000 I.U. vitamin E 10 I.U. Selenium 10 mcg Super CoQ10 Plus aktivni sostojki / kapsula: Ubiquinone 20 mg Beta carotene 1000 I.U. vitamin E 10 I.U. Selenium 10 mcg Na~in na upotreba: 3h1 kapsuli dnevno.

Vnimanie!

Proizvodot e ~uvstvitelen na toplina i svetlost, zatoa se prepora~uva da se ~uva na temno i ladno mesto. Kvalitetot na proizvodot se namaluva dokolku e izlo`en na temperaturi povisoki od 35 stepeni celziusovi. Pozitivni efekti od upotrebata na ovoj preparat se javuvaat posle nekolku nedelna upotreba.

I n t e r n a t I o n a l

30 tableti

Vo {to se razlikuva Sublingual Q10 od svoite prethodnici? Poradi toa {to tabletata se stava pod jazik (sublingual) ovozmo`uvaj} i aktivnite sostojki od tabletata mnogu pobrzo i poefektivno da se apsorbiraat. Bidej}i procesot na apsorpcija se odviva vo sluznicata na ustata, odnosno preku venite

pod jazikot vo usnata {uplina, aktivnite supstanci direktno vleguvaat vo cirkulacijata na krvta. Upotrebata na preparatot se prepora~uva vo sekoj slu~aj koga procesot na varewe i apsopcija e namalen ili blokiran vo crevniot sistem. Za razlika od tradicionalniot Q10, sublingualniot Q10 e so pogolema koncentracija, vo dozi od 30 mg. Q10 od 30 miligrami e pove}e od prose~en energetski potiknuva~!

Sublingual CoQ10 aktivni sostojki / tableta: coenzyme Q10 30 mg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno. Stavete ja tabletata pod jazik i po~ekajte dodeka da se rastopi.

Za da ne dojde do nedostatok na koli~estvoto na ovoj koenzim vo organizmot se prepora~uva zemawe na doza od 30 mg na den. Upotrebata na ovoj preparat ne vlijae na koenzimot Q10 {to na{iot organizam go proizveduva vo crniot drob. Ne postoi opasnost od prestanok na proizvodstvo na konezim Q10 od strana na na{iot organizam ako go upotrebuvame preparatot

w w w . c a l I v I t a . c o m

Antioksidanti
33

Sublingual CoQ10

o D B r A N A
I n t e r n a t I o n a l

N A

@ I V o t o t

Antioksidanti

Protect 4life
90 tableti

glavnata sostojka na ovoj preparat e ginko biloba, najstaroto drvo na planetata Zemja. Pokraj svoite antioksidantni svojstva, ima pove}e povolni vlijanija vrz organizmot. ovoj preparat sodr`i i korisni vitamini i oligoelementi Antioksidantite se supstanci koi gi {titat polinezasitenite masni

34
w w w . c a l I v I t a . c o m

kiselini od {tetnoto vlijanie na slobodnite radikali i na toj na~in doprinesuvaat za normalna funkcija na kletkite i tkivata. Eden od najpoznatite antioksidanti e i koenzimot Q10. Antioksidantni vitamini se: retinol, betakarotin, likopen, vitamin C i vitamin E. Od oligomineralite selenot, cinkot i magneziumot imaat sli~ni dejstva. Koga stanuva zbor za ovoj preparat, prvenstveno vitaminot C, vitaminot E i betakarotinot imaat glavno antioksidantno dejstvo. Vtora glavna sostojka na ovoj preparat e Ginko bilobata, najstaroto rastenie (drvo) na na{ata planeta. Postoi ve}e 2000 godini i voop{to i da ne pretrpelo promeni, zatoa mo`eme i da go smetame za `iv fosil. Sovremenata medicina go prifa} a preventivnoto i lekovitoto dejstvo na Ginko biloba. Ova posebno rastenie pokraj toa {to ima silen antioksidanten efekt, so svoite flavonoidi ja podobruva cirkulacijata i optimalniot protok na krv, snabduvaj}i gi na toj na~in kletkite so kislorod, a so toa pozitivno vlijae na menatalnata i fizi~kata sve`ina na na{iot organizam

Protect 4life aktivni sostojki / tableta Beta carotene 3000 I.U. vitamin c 60 mg vitamin E 10 I.U. Selenium 20 mcg Ginkgo 50 mg Na~in na upotreba: 3h1 tableti dnevno, ili po preporaka na lekar.

Vnimanie!

Vo slu~aj na ~esta i prekumerna upotreba mo`e da se pojavat nesakani dejstva kako vospalenie na ko`ata, nadraznetost, nesonica, dijarea i povra}awe. Ovoj preparat ne se prepora~uva na bremeni `eni i doilki, lica koi zemaat lekovi protiv koagulacija na krvta ili pred operativni zafati, bidej}i mo`e da dojde do naru{uvawe na vremeto na koagulacija! Dijabeti~arite treba da se konsultiraat so lekar pred upotreba na ovoj preparat!

N E P r o B o E N

[ t I t
I n t e r n a t I o n a l

90 tableti

osnovnite sostojki na ovoj proizvod se ekstrakti od ginko biloba, zelen ~aj i borovnica koi pokraj svoite antioksidantni svojstva poznati se i po pozitivnoto dejstvo na na{iot organizam. Sodr`i vitamini i oligoelementi koi go podobruvaat nivniot antioksidanten efekt i blagoprijatno deluvaat na na{eto zdravje. mega Protec 4 life e edinstvena, visoko-kvalitetna formula razviena specijalno so cel da se zgolemi antioksidantnata za{tita. Vnimatelno odbranite sostojki efikasno vlijaat na zdravoto funkcionirawe na na{eto telo. Antioksidanti Antioksidantite se supstanci koi go {titat organizmot od {tetnoto vlijanie na slobodnite radikali i na toj na~in ovozmo`uvaat normalen razvoj na kletkite i tkivata. Eden od najpoznatite antioksidanti e koenzim Q10, potoa vitaminite retinol, beta karotin, likopen, vitamin C i E. Mineralite selen, cink i mangan pokraj ostanatite

svojstva imaat i antioksidanten efekt. L-cistein i L-glutation se intra-kleto~ni antioksidanti. rastitelni ekstrakti Ginko biloba e posebno rastenie. Poseduva silni antioksidantni svojstva. Nejzinite flavonoidi deluvaat pozitivno na cirkulacijata i krvotokot, pomagaat vo transportot na kislorodot i hranlivite materii do kletkite, posebno do mozo~nite. Toa e pri~inata poradi koja se smeta deka ova rastenie doprinesuva za za~uvuvawe na na{eto fizi~ko i mentalno zdravje. Zeleniot ~aj e silen antioksidant. Toj sodr`i zna~ajno koli~estvo na kofein koj gi zabrzuva metabolnite procesi i pomaga vo zadr`uvawe na budnosta na organizmot. Sodr`i i polifenoli so antioksidantni efekti. Isto taka, sodr`i i supstanca koja gi zacvrstuva yidovite na krvnite sadovi, ja spre~uva ateroskleroza i rastot

na malignite kletki. Vlijae na enzimskiot sistem na crniot drob i ja potiknuva detoksikacijata. Borovnicata e bogata so antocijanidi i bioflavonoidi koi imaat silni antioksidantni dejstva. L-cistein, L-glutation i alfalipoi~nata kiselina se isto taka sostojki koi imat antioksidantno dejstvo.

Vnimanie!
Zemajte samo prepora~ana doza. Upotrebata na Ginko biloba ne se prepora~uva na lica koi koristat antikoagulanti ili lica koi se podgotvuvaat za operativen zafat, bidej}i mo`e da dojde do naru{uvawe na vremeto na koagulacijata. Treba da se izbegnuva upotrebata na ovoj preparat vo bremenosta i doeweto. Dijabeti~arite bi trebalo da se konsultiraat so svojot lekar pred upotrebata na ovoj preparat.

mega Protect 4life aktivni sostojki / 2 tableti Beta carotene 10 mg Retinol 1.5 mg lycopene complex 5 mg vitamin c 200 mg tocopherol complex 100 I.U. Selenium 50 mcg Zinc 8 mg manganese 2 mg coQ10 10 mg l-cysteine 100 mg l-glutathione 20 mg alpha-lipoic acid 100 mcg Ginkgo biloba extract 20 mg (std. 24% flavonglycosides) Green tea extract 15 mg (std. 20 % polyphenols) Bilberry extract 5 mg (std. 25% anthocyanins) Na~in na upotreba: 2-4 tableti dnevno, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Antioksidanti
35

mega Protect 4life

I n t e r n a t I o n a l

Antioksidanti

lutein PluS
60 kapsuli

lutein PluS e proizvod so kompleksno antioksidativna formula koja {to ja sozdadovme za zdravjeto na o~ite. Mo`e da pomogne za sekoj, ~ii {to o~i se izlo`eni na zgolemen napor,na primer za onie koi rabotat na kompjuter ili na ve{ta~ko svetlo. lutein PlUS e vistinska antioksidantna bomba,~ii {to aktivni sostojki pomagaat za za~uvuvaweto na zdravjeto na o~ite. Negovata glavna aktivna sostojka e Luteinot, poseben antioksidant. Se akumulira vo o~ite, prvenstveno vo negoviot sloj na `oltata damka(makula),kade {to od edna strana pomaga protiv slobodnite radikali, a od druga strana pomaga vo za{titata na o~ite od {tetnite dejstva na svetlinata. Makula (macula lutea) opfa}a pribli`no 6 mm {to go zafa}a sredniot del na retinata,koe pretstavuva mesto za o{tar vid koe nie voglavno go koristime za ~itawe ili rabotewe so ne{to {to e blizu na{ite o~i. Retinata e tkivo koe {to sodr`i kletki koi {to se osetlivi na svetlina. Konzumiraj}i 6 mg na

36

lutein dnevno(toa e sostav na edna kapsula) zaedno so zdrav na~in na `ivot mo`e efikasno da go podobrime zdravjeto na na{ite o~i. Druga glavna sostojka na proizvodot e zeaksantin, koj {to ~esto upoterben zaedno vo kombinacija so luteinot pretstavuva antioksidantna sostojka koja pripa|a na grupata na karotenoidi, koi {to se akumliraat vo o~ite. Zeaksantinot gi stabilizira membranite so {to u~estvuva vo odbranata na membranata na retinata od svetlo. lutein PlUS istotaka vklu~uva edna od najva`nite rastitelni komponenti za o~ite, borovinka, koj {to sodr`i antocijanini, koi pomaaat vo odr`uvawe na normalno funkcionirawe na retinata, go za~uvuvaat zdravoto nivo na kolagen vo okoto, a istotaka gi za{tituvat i kapilarite od {tetnoto deluvawe na slobodnite radikali. Vitaminot A e nezamenliv za dobar vid. lutein PlUS se prepora~uva na sekoj koj {to saka da go zadr`i dobriot vid. Se razbira deka antioksidantniot efekt na proizvodot osven na o~ite deluva i na drugite organi i metaboli~ki procesi

lutein PluS aktivni sostojki / kapsula: lutein 6 mg Zeaxanthin 0.5 mg vitamin c 50 mg vitamin a (retinyl acetate) 200 I.U. Bilberry Fruit extract 25 mg (std. 25% anthocyanosides) Na~in na upotreba: 1 kapsula dnevno ili po preporaka od lekar

w w w . c a l I v I t a . c o m

S j A j o t

N A

N A [ I t E

o ^ I
I n t e r n a t I o n a l

60 kapsuli

luteinaktivni sostojki / kapsula lutein 6 mg Na~in na upotreba: 1 kapsula dnevno, so obrok, ili po preporaka na lekar. Vo sekojdnevnoto `iveewe na{ite o~i postojano se izlo`eni na {tetni vlijanija od na{eto opkru`uvawe. Isto taka, ultravioletovoto zra~ewe, TV ekranite, monitorite na komjuterite i slobodnite radikali koi se javuvaat kako nusproizvod na kleto~niot metabolizam vlijaat {tetno na na{ite o~i. Antioksidantnite soedinenija, na primer karotenoidite, uspe{no deluvaat protiv slobodnite radikali. Luteinot pretstavuva takov vid na soedinenie koe koga }e vleze vo organizmot, otkako } e se apsorbira, se akumulira vo dvete regii na o~ite: vo `oltata to~ka na mre`nicata i vo le} ata. Koli~estvoto na lutein e vo direktna vrska so gustinata na pigmentot vo `oltata to~ka koja ima glavna uloga vo spre~uvaweto na {tetnite zraci da doprat vo okoto (na primer mnogu opasnata sina svetlina koja se nao|a nad UV spektarot).

Vo sekojdnevnoto `iveewe na{ite o~i postojano se izlo`eni na {tetni vlijanija od na{eto opkru`uvawe. Na na{ite o~i potrebna im e dopolnitelna za{tita i od {tetnoto vlijanie na slobodnite radikali. lutein e antioksidant koj posebno gi za{tituva o~ite.

Luteinot ima mnogu va`na uloga vo zdravjeto na na{ite o~i. Blagodarenie na svoite antioksidantni dejstva, luteinot efikasno go blokira procesot na peroksidacija na mastite, efekt od koj i drugite organi i metaboli~ki procesi vo na{iot organizam imaat korist.

Luteinot pretstavuva sovremen dodatok na ishranata i negovata upotreba vo golema merka doprinesuva za zdravjeto na na{ite o~i. Edna kapsula (6 mg) na den vo kombinacija so zdrav na~in na `ivot, mo`e vo golema merka da pomogne vo za~uvuvawe na zdravjeto na na{ite o~i.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Antioksidanti
37

lutein

I n t e r n a t I o n a l

Antioksidanti

Resveratrol PlUS
60 kapsuli

Sigurno i Vie ste slu{nale za toa deka crnoto vino go podobruva zdravjeto? resveratol PluS e antioksidantna formula so vrven kvalitet, koja gi sodr`i site blagotvorni svojstva na polifenolite od crnoto vino {to gi ima vo kapsulite; a od druga strana, blagodarenie na sinergisti~koto svojstvo na ostanatite aktivni sostojki mo`e mnogu dobro da doprinese za za{titata na kletkite.

Edna dobro poznata izreka veli deka edna ~a{a crnoto vino dnevno ne e {tetna; naprotiv toa e duri mnogu zdravo za na{eto zdravje. Po~etokot na 1990 tite ovaa mudra izreka napravila zna~ajno vlijanie koga iskazot ,,Francuski paradoks stanal mnogu poznat vo medicinata. Ovoj iskaz se odnesuva na zapazuvaweto deka za~estenosta na kardiovaskularnite bolesti kaj `itelite na odredeni oblasti vo Francija, zna~itelno se poniski za razlika kaj lu|eto koi `iveeat vo zemjite so sli~na razvienost, koi vodat sli~en na~in na `ivot i konzumiraat sli~na koli~ina na zasiteni masti. Obrazlo`enieto

ne le`i vo genite, vpro~em e vo navikite na konzumirawe vino, koe e karakteristi~no za tie regioni. Blagotvornite efekti ne mo`eme da gi prepi{eme na samiot alkohol, tuku vo soedinenieto na polifenoli koi se nao|aat vo crnoto vino, koe nam ni nudi za{tita na kletkite od {tetnite dejstva na slobodnite radikali, bidej}i e mnogu mo}en antioksidans, blagotvorno deluva na krvnite sadovi i sozdava dejstvo na zabavuvawe na procesot na stareewe. Najdelotvorno polifenolno soedinenie koe se nao|a vo vinoto e resveratrol; a od 4 prirodni hemiski oblici vo koi mo`e da se najde; trans-resveratrol e forma koja sozdava najdobra biolo{ka aktivnost. Vo golema mera se nao|a vo vinovata loza i vo lu{pite na grozje, {to go objasnuva prisustvoto vo crnoto

38
w w w . c a l I v I t a . c o m

E L I K S I R

V O

F O R M A

N A

K A P S U L A
I n t e r n a t I o n a l

vino ( vo 1litar crno vino se nao|a prose~no 2-3 mg/l). Fenomenot na Francuskiot paradoks prili~no ja zbuni nau~nata javnost, {to rezultira{e so toa da denes resveratrol se smeta za eden od potencijalno najvetuva~ki prirodni antioksidansi. Resveratrol PlUS formulata na calivita e mnogu pove}e od obi~en proizvod so prisustvo na resveratrolot, zatoa {to vo pra{awe e slo`ena formula, koja pokraj toa {to ja sodr`i ovaa aktivna komponenta vo koncentrirana forma sodr`i i

drugi slo`eni antioksidansi kako {to se: dragocenite ekstrakti od semeto na grozje, koj pokraj svoeto antioksidantno dejstvo ima blagotvorno dejstvo na zdravjeto na krvnite sadovi. Isto taka vo sostavot ima i Koenzim Q10 koj pomaga vo zdravjeto na kardiovaskulaniot sistem i e neophoden za procesot na sozdavwe na energija vo site kletki na ~ove~koto telo.

Vnimanie!
Dokolku patite od nekoi hroni~ni bolesti odnosno redovno zemate lekovi, pobarajte lekarski sovet pred konzumirawe na preparatot!

resveratrol PluS aktivni sostojki / kapsula Resveratrol extract 100 mg (50% trans-resveratrol) Grape seed extract 50 mg coenzyme Q10 20 mg Na~in na upotreba: 1 kapsula dnevno so obrok ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Antioksidanti
39

N A j D r A g o C E N o t o
I n t e r n a t I o n a l

o V o [ j E

Antioksidanti

Xantho PluS
90 kapsuli
Xantho PluS e sovremena kompleksna formula. gi ekstrahiravme aktivnite supstanci na rastenijata koi se neverojatno bogati so antioksidanti, za da ovozmo`ime najdobra za{tita na kletkite od {tetnite efekti na slobodnite radikali.

Slobodni radikali se nestabilni molekuli koi sodr`at neparen elektron. Elektronite naj~esto imaat aspiracija da bidat vo par, pa zatoa mo`at da go ukradat delot {to im fali od drugi molekuli. Bidej}i slobodnite radikali brzo stapuvaat vo akcija, nikako ne smee da se zanemari {tetniot efekt koj go imaat vo ~ove~koto telo. Slobodnite radikali se sozdavaat

vo teloto duri i za vreme na normalnite biohemiski procesi, no pove}eto od niv gi predzvikuvaat eksterni vlijanija. Ovie eksterni pri~ini se povrzani so sovremenoto op{testvo (smog, pu{ewe cigari, ozon, ultravioletovo zra~ewe, odredeni medikamenti i hemikalii); i re~isi ne mo`at da se izbegnat vo moderniot svet. Dnevno, vo prosek ne{ite kletki se izlo`eni na 10 000 napadi od slobodni radikali, koi predizvikuvaat oksidativen stres (Izvor: Imre Rodler: lelmezs s tpllkozs egszsgtan (Nutrition and

Food Hygienics), medicina Knyvkiad Zrt. Budapest, 2008.) Slobodnite radikali mo`at da predizvikaat niza na slo`eni i nekontrolirani reakcii pri koi doa|a do o{tetuvawe na kleto~nite yidovi, kletkite i nukleinskite kiselini (DNK). Organizmot na se bori protiv niv so producirawe na komponenti koi imaat antioksidanten efekt, noi istite komponenti mo`e i da se obezbedat sovnesuvawe supstanci od nadvore{ni izvori, kako {to e hranata i visokokvalitetnite dietetski suplementi.

40

I n t e r n a t I o n a l

Osnovata na preparatot ja pravi dobro poznatiot magnostin (Garcinia mangostana), odnosno ekstrakti od zna~ajnite aktivni supstanci (polyphenols, xanthones, mangostin) koi se nao|aat vo ova ovo{je, koncentrirani vo kapsula. Antioksidantite ne se efektivni kako poedini sostojki, tuku so

nivnata me|usebna interakcija vzaemno se {titat od oksidativni {teti. Poradi toa ja kompletiravme ovaa formula so dodavawe na ekstrakti od ostanati dobro poznati rastenija so antioksidanten efekt, kako {to e zeleniot ~aj, grejpfrutot, semeto od grozje, kalinkata i borovinkata.

Xanto PlUS, so svoite odli~ni aktivni sostojki e moderna i kvalitetna formula koja nudi odli~na pomo{ na onie koi sakaat da go spasat svoeto telo od {tetnite efekti na slobodnite radikali.

Xantho PluS Aktivni sostojki / kapsula: Xanthosteen extract 166.7 mg (std.10% alpha-mangostin, 20% polyphenols) Proprietary blend 200 mg Green tea extract (std.45% EcGc), Grapefruit extract (40:1), Grape seed extract (std. 95% proanthocyanidins), Pomegranate extract (std.20% ellagic acid) Bilberry fruit extract (4:1) Blueberry fruit powder Na~in na upotreba: 1 kapsula dnevno ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Antioksidanti
41

I n t e r n a t I o n a l

42

I n t e r n a t I o n a l

Minerali i helati
Za da se osve`ite vo celost, otkrijte ja celinata vo site mali ne{ta. Gete
43

g r A D I t E l
I n t e r n a t I o n a l

N A

K o S K I

Minerali i helati

Strong Bones PluS


100 kapsuli

Strong Bones PluS e preparat koj {to go potpomaga zdravoto funkcionirawe na koskite. Sodr`i kalcium i magnezium, i za tie podobro da se iskoristat vo sostavot ima i vitamin D3. Mineralite kalcium i magnezium pripa|aat na grupata na makroelementi. Tie imaat pove} ekratna uloga vo teloto, nivnata najpoznata funkcija e da pomognat i da gi za~uvaat normalniot sostav na koskite i zabite. Postojat nekolku faktori koi se va`ni za da se iskoristi kalciumot, eden od tie faktori e sodr`inata na vitaminot D. Ova be{e pojdovna to~ka vo na{eto istra`uvawe od koe go vklu~ivme
Strong Bones PluS aktivni sostojki / 2 kapsuli: calcium 500 mg magnesium 250 mg vitamin D3 200 IU Sodium 5 mg Na~in na upotreba: 2 kapsuli dnevno ili po preporaka na lekar.

44
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

vitaminot D vo sostavot na preparatot. Vitaminot D e derivat na steroidite, rastvorliv vo masti, otporen na visoki temperaturi vitamin. Postoi vo dve zna~ajni formi, edna e D2 vitamin ili

ergokalciferol i D3 vitamin ili holekalciferol, od koi D3 e poaktiven i zna~aen. Vo hranata od rastitelno poteklo postoi samo vitaminot D2, dodeka vo hranata od `ivotinsko poteklo gi ima dvete formi na vitamin

D. Vitaminot D ja podobruva absorpcijata na kalciumot od crevata i negovoto vgraduvawe, isto taka go pomaga odr`uvaweto na nivoto na kalcium vo krvnata plazma. Ova e zna~ajno bidej}i kalciumot pokraj toa

{to e gradiven element na koskite igra va`na uloga i vo funkcioniraweto na nervniot sistem, normalna koagulacija za {to isto taka kalcium vo krvnata plazma e potreben.

Vnimanie!

Pu{ewe, kafe, ~aj kako i rastitelni vlakna i oksalna kiselina kako i rastenija so fitin vo sostavot (na pr. kiselec, rabarbara ) mo`at da ja blokiraat absorpcijata na kalcium. Visoka proteinska ishrana go zgolemuva eliminiraweto na kalciumot preku bubrezite. Iskustvoto poka`uva deka soodnosot na kalcium i magnezium treba da bide 2:1. Modernite preparati kako {to e Strong Bones PlUS gi sodr`i dvata makroelementi vo gore spomenatiot soodnos.
w w w . c a l I v I t a . c o m

Minerali i helati
45

Z A
I n t e r n a t I o n a l

Z D r A V I

C V r S t I

K o S K I

Minerali i helati

Strong Bones
100, 250 kapsuli

osnovni elementi koi davaat cvrstina na na{iot kostur se mineralite. Po zavr{uvaweto na rastot na koskite nie seu{te mo`eme da napravime mnogu za nivnata cvrstina, bidej}i mineralizacijata (zacvrstuvawe na koskite) mo`e da se odviva se do triesetite godini. Sekako posle toj period ne treba da zaboravime na ponatamo{nata upotreba na ovie materii, bidej}i istite u~estvuvaat vo mnogu va`ni fiziolo{ki procesi.

Dvete aktivni komponenti na preparatot se kalciumot i magneziumot vo heliran oblik vo odnos 2:1. Vo prosek 2% od na{ata telesna te`ina ja so~inuva kalciumot. Okolu 99% od vkupnoto koli~estvo na kalcium se nao|a vo koskite i

zabite i potreben e za za~uvuvawe na nivnata struktura. Ima va`na uloga vo pravilnoto funkcionirawe na muskulite, nervniot sistem i pretstavuva va`en element za koagulacijata na krvta.

Vnimanie!

Vo slu~aj na kontinuirano koristewe na visoki dozi na kalcium pobarajte lekarski sovet! Vitaminot D vo pomali koli~estva ja zgolemuva apsorpcijata na kalciumot. Pu{eweto, kafeto, ~ajot, oksalnata kiselina i fitinot koj mo`e da se najde vo nekoi `itarici mo`e da ja spre~at apsorpcijata na kalciumot. Vnesot na pove}e proteini ja zgolemuva eliminacijata na kalciumot preku crniot drob.

46
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

Magneziumot e element ~etvrti po zastapenost vo na{iot organizam. Najgolem del se nao|a vo koskite (okolu 60%) i vo muskulite (okolu 30%), no prisuten e i vo me|ukleto~niot prostor kako i vo samite kletki. Neophoden e vo zadr`uvaweto na normalnata struktura na koskite i zabite, ima va`na uloga vo normalnoto funkcionirawe na nervniot sistem i muskulite. Od vitalno zna~ewe e za opredeleni energetski procesi vo na{eto telo. U~estvuva vo

Vnimanie!

Ne se prepora~uva koristewe na povisoki dozi na magnezium vo podolg period. Iskustvata poka`uvaat deka odnosot na kalcium i magnezium vo organizmot treba da bide 2:1. Najnovite formuli kako

Strong Bones gi sodr`at dvata minerali, i vo toj soodnos. Kalciumot i magneziumot najdobro se apsorbiraat ako preparatot koj se koristi gi sodr`i dvata minerala vo helatna forma.

Strong Bones aktivni sostojki / kapsula calcium 300 mg magnesium 150 mg Na~in na upotreba: 4-6 kapsuli dnevno, ili po preporaka na lekar.

sintezata na proteinite, procesite na delba na kletkite, kako i vo odr`uvaweto na ramnote`ata na kalium i natrium vo na{eto telo.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Minerali i helati
47

P o M A l K U
I n t e r n a t I o n a l

S t r E S

Minerali i helati

magneZi B6
90 tableti

Vo dene{no vreme i so ova brzo tempo na `ivot, ~ove~kiot organizam e sekojdnevno izlo`en na razni predizvici. Ako ~uvstvuvate deka nemate energija, vo globalnata mre`a na CaliVita International kone~no stigna dolgo o~ekuvaniot magneZi B6, koj }e Vi ja obezbedi neophodnata pomo{ vo tekot na sekojdnevnite opteretuvawa!

Magneziumot spored raspostranetosta na Zemjata se nao|a na osmo mesto, a vo ~ove~kiot organizam na ~etvrto mesto. Vo organizmot na vozrasnite lica ima okolu 2530 grama magnezium, od koi okolu 60% se nao|a vo koskite, a okolu 40% vo mekite tkiva. Magneziumot vo organizmot u~estvuva vo mnogubrojni biohemiski procesi. Vr{i aktivirawe na pove}e enzimi, a posebno na onie koi u~estvuvaat vo procesite na proizvodstvo na energija. Sepak, naj~esto mo`e da se najde vo vid na mineral koj u~estvuva vo za{tita na nervniot sistem, a neophoden e za normalno funkcionirawe na muskulnoto tkivo. Kako prv nedostatok od nego e glavno pojavuvaweto na gr~evi, slabost i poremetuvawe vo funkcioniraweto na muskulite. Pravilnoto snabduvawe na magneziumot isto taka doprinesuva vo odr`uvaweto na zdravoto nivo na krven pritisok. Vitaminot B6 naj~esto e vo

kombinacija so magneziumot vo dodatocite na ishrana, bidej}i preku sinergisti~koto dejstvo pomaga vo efikasna absorbcija. Igra mnogu va`na uloga vo odredeni procesi na razgraduvawe i apsorbcija na belkovini, jagleno hidrati i masti, vo pravilno funkcionirawe na imunot sistem i na procesite na delba na kletkite, a voedno doprinesuva i vo balansiraweto na funkcioniraweto na nervniot sistem. Cinkot e va`en aktivator na enzimite, u~estvuva vo procesite na funkcioniraweto na imunot sistem na organizmot, a preku svoite antioksidativni svojstva doprinesuva vo spre~uvawe na {tetnite oksidativni procesi. Bidej}i vo organizmot ne se skladira vo golema mera, potrebno e postojano da se vnesuva. magneZi B6 se prepora~uva na site onie koi se izlo`eni na zgolemeni fizi~ki aktivnosti (sportisti, licata koi izvr{uvaat te{ki

48
w w w . c a l I v I t a . c o m

P o V E ] E

S I l A
I n t e r n a t I o n a l

fizi~ki raboti) ili psihi~ki (stresno opkru`uvawe, ispitni rokovi) opteretuvawa, kako i na site onie koi imaat potreba za dopolnitelna energija za vreme na te{kite denovi.

magneZi B6 aktivni sostojki / tableta magnesium 100 mg Zinc 5 mg vitamin B6 5 mg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno, ili po preporaka na lekar.

Vnimanie!
Koristeweto na preparatot ne se
prepora~uva vo slu~aj na problemi povrzani so bubre`ni tegobi.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Minerali i helati
49

Z A [ t I t A
I n t e r n a t I o n a l

o D

S l o B o D N I t E

r A D I K A l I

Minerali i helati

Pro Selenium
60 tableti

op{to e poznato deka selenot e oligoelement so silen antioksidanten efekt koj mu pomaga na na{iot organizam vo odbranata od {tetnite efekti na slobodnite radikali. Pomalku se znae deka selenot ima va`na uloga vo pravilnoto funkcionirawe na imunolo{kiot sistem i vo normalnoto proizvodstvo na hormonite na {titnata `lezda, koi sodr`at jod.

Selenot go prona{ol Jons Berzelius 1817 godina. Imeto selen go dobil poradi negovata svetla, bela boja. Dolgo vreme se veruvalo deka selenot e otroven, no podocne`nite istra`uvawa utvrdile deka toj e nezamenliv element vo na{ata ishrana koj aktivno pomaga kaj pravilno funkcinirawe na na{iot organizam. Selenot go ima vo mesoto, plodovite na moreto i `itarkite. Go ima i vo zemjata, a razlikata vo nekoi podra~ja se utvrduva preku koli~estvoto na selen vo rastenijata i pri odreduvawe na klasite na p~enkata. Selenot ima va`na uloga vo za~uvuvawe na zdravjeto. Kako sostaven del na antioksidantniot enzim peroksidaza, pomaga vo za{titata na kletkite i tkivata od {tetnite vlijanija na slobodnite radikali. Pomaga vo zajaknuvaweto na imunitetot, a neophoden e i za normalno proizvodstvo na hormonite na {titnata `lezda koi sodr`at jod. Selenot go vnesuvame vo organizmot ako se hranime so meso, morski plodovi i `itarici. Koli~estvoto na selen vo `itaricite zavisi

i varira od negovoto nivo na prisutnost vo zemjata, odnosno od region do region. Licata koi se hranat so neraznovrsna hrana (na pr. vegetarijancite), obi~no ne vnesuvaat dovolno selen po priroden pat vo organizmot, pa zatoa na niv im se prepora~uva toj nedostatok na selen da go dopolnat so zemawe na dodatoci na ishranata. Va`no e da se napomene deka selenot mo`e da doprinese vo zasiluvawe na dejstvoto na drugite antioksidanti kako vitaminot A,C i E, i vo kombinacija eden so drug davaat posilen, podobar efekt. Apsorpcijata na selen i negovata iskoristlivost e podobra koga toj se zema vo helaten oblik. Preparatot Pro Selenium sodr`i selen vo helaten oblik. Pro Selenium aktivni sostojki / tableta: Selenium 50 mcg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno, ili po preporaka na lekar.

50
w w w . c a l I v I t a . c o m

E S E N C I j A l N I

o l I g o l E M E N t I
I n t e r n a t I o n a l

100 tableti

Cinkot e eden od najva`nite oligoelementi vo tragi i u~estvuva vo funkcioniraweto na enzimite. Se nao|a vo sekoja kletka, no vo na{iot organizam nema pogolemo koli~estvo na skladiran cink koj mo`e da se mobilizira po potreba. toa e pri~inata poradi koja mora da imame kontinuiran vnes na cink, posebno vo odredeni slu~ai kade lu|eto `iveat vo sredina so zagaden vozduh ili preovladuva nedovolen balans vo ishranata neophodna e upotrebata na cink kako dodatok na ishranata. Chelated Zinc aktivni sostojki / tableta: Zinc 15 mg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno, ili po preporaka na lekar. mega Zinc aktivni sostojki / tableta: Zinc 50 mg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno, ili po preporaka na lekar.

Vnimanie!
Pacientite so bubre`ni zaboluvawa treba da pobaraat sovet od medicinsko lice pred upotreba na proiizvodot. Vo slu~aj koga ima sportski aktivnosti, te{ka fizi~ka rabota, pri bremenost i laktacija, potrebite za cink se zgolemeni. Vo slu~aj na zgolemena potreba na cink nie ja prepora~uvame formulata Mega Zinc.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Minerali i helati
51

Chelated Zinc, mega Zinc

Cinkot e prisuten vo site na{i kletki no negovata rasporedenost vo organizmot ne e podednakva. Na primer, vo mozokot, srceto, belite drobovi i muskulite cinkot e prisuten skoro vo postojano koli~estvo. Negovoto koli~estvo vo krvta, testisite ili na primer, vo kosata najmnogu zavisi od koli~estvoto na cinkot {to se sodr`i vo hranata ili vo dietata. Cinkot ima mnogu va`na uloga vo fiziolo{kite procesi i e sostaven del na pove}e od 70 enzimi. Isto taka, ja potpomaga produkcijata na insulinot, hormon koj e neophoden za obrabotka na {e}erot vo organizmot,

odnosno va`en element vo metabolizmot na jaglenitehidrati. Cinkot e esencijalen sostaven del na enzimite koi go {titat na{iot organizam od negativnite efekti na slobodnite radikali. Za lu|eto koi `iveat vo golemite gradovi so zagaden vozduh, cinkot e idealen dodatok na ishranata. Cinkot e neophoden vo procesot na delewe na kletkite. Cinkot ovozmo`uva normalno funkcionirawe na imunolo{kiot sistem, u~estvuva vo funkcioniraweto na reproduktivnite organi i pomaga vo odr`uvawe na zdrava struktura na ko`ata.

Prirodni izvori na cink se razni vrsti na meso, plodovi na moreto (ribi, rakovi, {kolki), p~eni~ni klici, pivski kvasec, semki od tikva, obrano mleko i senf. Vo drugite preparati od ponovo vreme kako formulite na chelated Zinc i mega Zinc, cinkot se nao|a vo forma na kompleks, odnosno vo forma na helat. Vo ovoj oblik organizmot mo`e najlesno da go koristi.

N E Z A M E N l I V I
I n t e r n a t I o n a l

M I N E r A l I

Minerali i helati

Power mins
100 tableti

Za pravilno funkcionirawe na na{iot organizam pokraj vitaminite potrebni ni se i mineralite koi vo toj proces imaat nezamenliva uloga. Bidej} i na{iot organizam ne e sposoben za proizvodstvo na minerali, nie do niv mo`eme da dojdeme samo preku nadvore{na upotreba, so ishranata kako i voobi~aeno i so dietetskite suplementi. So ogled na toa {to so voobi;aenata ishrana, od dobro poznati pri~ini, te{ko mo`e da se obezbedat potrebnite mikro i makro elementi, golemo zna~ewe ima nivnoto nadopolnuvawe so upotreba na dodatoci vo ishranata.

Power mins e preparat koj pretstavuva specijalna formula sostavena od neophodnite mikro i makro elementi koi so svojot sostav doprinesuvaat za kvalitetno i pravilno snabduvawe na na{iot organizam so minerali. Aktivni sostojki: Kalciumot e odgovoren za za~uvuvawe na zdravata struktura na koskite i zabite, kako i za procesot na koagulacija na krvta. Magneziumot e neophoden za pravilno funkcionirawe na

muskulite i nervniot sistem, a isto taka u~estvuva vo procesot na multiplikacija na kletkite i sinteza na proteinite. Bakarot, iako e pomalku poznat, ima va`na uloga vo n{iot organizam. Bakarot pomaga pri za{tita na organizmot od slobodni radikali, u~estvuva vo metabolizmot na holesterolot i {e} erot, vo procesite na proizvodstvo na energija i neophoden e za pravilno funkcionirawe na nervniot sistem. U~estvuva i vo sozdavaweto na pravilnata struktura na crvenite krvni zrnca, belite krvni zrnca i va`en e za normalen metabolizam na `elezoto. Pri nedostatok na hrom, doa|a do neadekvatno funkcinirawe na metabolizmot na jaglenite hidrati. Jodot e nezamenliv pri sozdavaweto na hormonite na {titnata `lezda, a manganot e neophoden vo za{titata od slobodni radikali kako i vo procesite na metabolizmot na proteinite, jaglenite hidrati i mastite. Molibdenot e va`en element na enzimot koj e odgovoren za iskoristuvawe na `elezoto.

Kaliumot igra va`na uloga vo ramnote`ata na solite i vodata i vo regulacijata na kiselosta i baznosta. Pomaga i vo odr`uvawe na uramnote`en krven pritisok. Selenot e va`en antioksidant koj kako i cinkot povolno vlijaat na imunitetot.

Power mins aktivni sostojki / tableta calcium 250 mg magnesium 150 mg Potassium 24.75 mg Zinc 7.5 mg manganese 4 mg Iron 4 mg copper 0.5 mg Iodine 50 mcg Selenium 20 mcg chromium 50 mcg molybdenum 125 mcg Na~in na upotreba: 2-4 tableti dnevno, ili po preporaka na lekar.

52
w w w . c a l I v I t a . c o m

^ E l I ^ N o

Z D r A V j E
I n t e r n a t I o n a l

100 tableti

Bremenite `eni i majkite doilki


potrebno e da se sovetuvaat so lekar pred da zapo~nat da go koristat ovoj preparat koj sodr`i `elezo! Ako upotrebuvate multimineralen dodatok na ishranata, dopolnitelnite koli~estva na `elezo se prepora~uvaat samo vo slu~aj ako ima nedostatok na `elezo vo organizmot. Organskiot helat na `elezoto mo`e da se zema zaedno so vitamin E bidej}i nitu eden od niv nema da izgubi na svojata efikasnost. Apsorpcijata na `elezoto se namaluva vo prisustvo na kalcium, fosfor, ishrana bogata so vlakna, silen ~aj i kafe. Kaj zdravite lica, apsorpcijata na `elezoto e pod postojana kontrola na gastro-intestinalniot trakt, taka da vnesot na pregolemo koli~estvo na `elezo mo`e da dovede do bolest (hemohromatoza).

@elezoto e mineral koj pripa|a na grupata na t.n. oligo-elementi. Poimot oligo-elementi ili mikroelementi se odnesuva na faktot {to tie elementi mu se potrebni na organizmot vo mnogu mali koli~estva, iako se mnogu va`ni za na{eto zdravje. Pred se, `elezoto vleguva vo sostavot na hemoglobinot vo krvta i go vr{i transportot na kislorodot vo organizmot, no ima drugi va`ni funkcii. @elezoto e mineral koj pripa|a na grupata na t.n. oligo-elementi. Poimot oligo-elementi ili mikroelementi se odnesuva na faktot {to tie elementi mu se potrebni na organizmot vo mnogu mali koli~estva, iako se mnogu va`ni za na{eto zdravje. Pred se, `elezoto vleguva vo sostavot na hemoglobinot vo krvta i go vr{i transportot na kislorodot vo organizmot, no ima drugi va`ni funkcii. Vo prosek, na{iot organizam sodr`i okolu 2,5-5 g `elezo. Pogolemiot del se vrzuva za

Iron Plus aktivni sostojki / tableta Iron 10 mg vitamin c 30 mg citrus bioflavonoid complex 10 mg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Minerali i helati
53

Iron Plus

hemoglobinot vo krvta, a ostanatiot del mo`e da se najde vo feritinot, hemosiderinot, mioglobinot i drugite enzimi. Op{to ka`ano, od hemoglobinot zavisi kolku kislorod }e stigne do na{ite kletki. @elezoto izvr{uva i drugi, pomalku poznati funkcii vo na{iot organizam. U~estvuva vo procesot na sozdavawe na energija, vo delbata na kletkite i ima uloga vo op{toto zdravje na na{iot organizam. Najdobro e `elezoto da go zemate vo forma na helat. Procesot na proizvodstvo na helatot e takov proces po koj mineralite stanuvaat polesno svarlivi i polesno se apsorbiraat vo na{iot organizam. @elezo fumarat, soedinenie so helaten oblik koj go ima vo ovoj proizvod, ne predizvikuva zatvor na stolicata, kako {to e slu~aj so `elezoto sulfat koj se koristi vo mnogu drugi preparati. Sovremenite formuli, kako Iron Plus, sodr`at i vitamin C i bioflavonoidi koi go pomagaat procesot na apsorpcija na `elezoto i go zgolemuvaat negoviot efekt.

Vnimanie!

I n t e r n a t I o n a l

54

I n t e r n a t I o n a l

Darovi na Zemjata, vodata i sonceto


Kamewata se zemjata, veterot e vozduhot, sonceto e oganot, a moreto e vodata. Ako gi spoime, se ra|a `ivot, i toa samoto po sebe e misterija Dipak ^opra 55

V K U S o t
I n t e r n a t I o n a l

N A

S o N C E t o

Podaroci na Zemjata, vodata i sonceto

Zenthonic
946 ml
glavnata sostojka na Zenthonic e ovo{jeto mangostin, koe pretstavuva edna od osnovnite sostojki na hranata na lu|eto koi `iveat vo xunglite na Azija. go vikaat ovo{je na bogovite. Vo Azija se smeta za sveto ovo{je, no ne e poznato vo Severna Amerika i Evropa. Glavnata sostojka na ovoj preparat, mangostinot, e ovo{je so edinstven sostav, ~ija aktivna materija e ksanton. Postojat 200 razli~ni vidovi na ksantoni od koi 40 se nao|aat vo mangostinot. Ksantonite se flavonoidi so mo}en antioksidanten efekt, no ovo{jeto isto taka e bogato i so drugi antioksidantni komponenti, kako {to se polifenolite, katehinite, vitaminot C i elaginskata kiselina. Mangostinot stana fokus na nau~niot interes vo posledno vreme i ne se upotrebuva samo poradi negoviot odli~en vkus, tuku i poradi pozitivnoto dejstvo na na{eto zdravje. Mangostinot sodr`i golemi koli~estva na kalium, kalcium, fosfor, `elezo, kako i vitaminite B1, B2 i B6 koi odli~no vlijaat vo odr`uvawe na na{eto zdravje pru`aj}i za{tita na na{iot organizam od slobodnite radikali i pomo{ vo odr`uvawe na normalnoto kleto~no funkcionirawe. Ostanatite sostavni elementi na ovaa formula se koncentrati od posebno odbrani ovo{ja, koi imaat pozitivno vlijanie na na{eto zdravje i go podobruvaat i onaka prekrasniot vkus na Zenthonic.

Zenthonic aktivni sostojki: mangosteen Red grape juice concentrate Strawberry juice concentrate cranberry juice concentrate Raspberry juice concentrate cherry juice concentrate apple juice concentrate Pear juice concentrate Pear puree Bluberry juice concentrate Na~in na upotreba: 2-6 polni kafeni la`i~ki dnevno, ili po preporaka na lekar.

56
w w w . c a l I v I t a . c o m

K r A l I C A

N A

o V o [ j E t o
I n t e r n a t I o n a l

946 ml, 90 kapsuli

Na na{ata planeta postojat mesta na koi civilizacijata ne ostavila skoro nikakov trag. Edno od tie mesta e Polinezija, kade starosedelcite se daleku poizlo`eni na opasnosti od prirodnoto opkru`uvawe otkolku `itelite na drugite urbani sredini. tie za za~uvuvawe na svoeto zdravje seu{te vo golema merka gi koristat starite, prirodni metodi na lekuvawe i proizvodite od prirodnata apteka.

Polinesian noni aktivni sostojki Noni (morinda citrifolia) Na~in na upotreba: 2 polni kafeni la`i~ki dnevno, ili po preporaka na lekar. Polinesian noni Caps aktivni sostojki / kapsula Noni (morinda citrifolia) 400 mg Na~in na upotreba: 1 kapsula dnevno ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Podaroci na Zemjata, vodata i sonceto


57

Polinesian noni, Polinesian noni Caps

morinda citrifolia Ova zimzeleno rastenie mo`e da se najde samo vo Polinezija, Malezija, Avstralija i Jugoisto~na Azija, a mo`e da raste i do 10 metri vo visina. No ova rastenie ne go svrte vnimanieto so svojata visina, tuku poradi neverojatnite lekoviti svojstva na plodot. Sodr`i 18 razli~ni aminokiselini, vklu~uvaj}i gi i onie esencijalnite koi se neophodni a samiot organizam ne mo`e da gi sozdade. Aminokiselinite se gradivni elementi na proteinite. M i n e r a l i t e prisutni vo ovo{jeto kako natrium, k a l i u m , ` e l e z o , mangan i magnezium gi zadovoluvaat dnevnite potrebi na organizmot od mineralni materii. Vitaminite blagotvorno vlijaat na op{to zdravje na organizmot,

poseduvaat antioksidantni svojstva i na takov na~in gi {titat kletkite od {tetnoto vlijanie na slobodnite radikali. Svojstvata na ova ovo{je davaat pozitiven efekt vo mo`nosta za samolekuvawe na organizmot. Edna od najva`nite sostojki e xinovskiot molekul prokseronin. Od prokseroninot na{iot organizam proizveduva kseronin vo crniot drob, koj e isklu~itelno korisen za na{iot organizam, bidej}i u~estvuva vo mnogu va`ni fiziolo{ki procesi. Tie pretstavuvaat sostojki na enzimite, ja reguliraat kleto~nata funkcija i regeneracija i go pomagaat pravilnoto funkcionirawe na imunolo{kiot i hormonskiot sistem. Postojat mnogu pri~ini koi mo`e da dovedat do zgolemena potreba na organizmot od kseronin, no naj~estoto, vo dene{noto vreme, toa se stresot i zgolemenata mentalna i fizi~ka optovarenost. Odredeni koli~estva na prokseronin nie vnesuvame so hranata, no noni sodr`i prokseronin vo isklu~itelno visoki koli~estva.

o K E A N
I n t e r n a t I o n a l

N A

Z D r A V j E t o

Podaroci na Zemjata, vodata i sonceto

ocean 21
946 ml

okeanskata flora, za razlika od zemjodelskoto zemji{te i rastenijata koi se hranata od zemjata, e vo golema merka nedoprena, duri i na po~etokot od 21 vek. Preparatot ocean 21 sodr`i pove}e od 200 zna~ajni aktivni komponenti koi pozitivno vlijaat na celiot organizam (vitamini i antioksidanti, 8 vidovi na morski algi i 5 vidovi na lekoviti rastenija, pribli`no 60 vidovi minerali, 24 aminokiselini i enzimi). Morski algi Morskite algi se isklu~itelno bogati so jod. Jodot e neophoden pri proizvodstvoto na hormonite na {titnata `lezda i neophoden e za pravilnoto funkcionirawe na metabolizmot i drugite energetski procesi vo organizmot. Voedno, morskite algi se bogati so proteini, aminokiselini i enzimi. Pokraj toa sodr`at i minerali (`elezo, kalcium, kalium, magnezium,

selen) i vitamini koi go pomagaat pravilnot funkcionirawe na organizmot. Bogati se so vlakna {to go podobruvaat finkcioniraweto na crevniot trakt i zna~itelno go zasiluvaat imuniot sistem. Aloe vera Aloe vera e rastenie koe pripa|a na semejstvoto Liliaceae, i e edna od najstarite i najiskoristuvani rastenija. Sodr`i golem broj na aktivni materii, vklu~uvaj}i gi i vitaminite i mineralite. Pau darco Se narekuva i Tahebo. Korata na ova drvo, koe se nao|a vo xunglite na Argentina i Brazil, mo`e da `ivee i do 700 godini, mnogu e bogata so minerali kalcium, `elezo, kalium i selen i vitamini vitamin C.

ocean 21 e odli~en dodatok na ishranata pri re`im na detoksikacija. Ovoj preparat vi pomaga da se ~uvstvuvate vitalno i polni so energija, a blagotvornoto vlijae i na fiziolo{kite procesi vo organizmot. ocean 21 aktivni sostojki/ 30 ml: Natural aloe vera juice 2000.00 mg Patanted mixture of whole sea vegetable extracts 3100.00 mg alaria marginata, ascophyllum nodosum, chondrus crispus, Fucus vesiculosus, laminaria digitata, Porphyra yezoenzis, Palmaria palmate, Ulva lactuca Pau darco extract 1100.00 mg (tenfold concentrated) cranberry juice concentrate 600.00 mg Red beet extract 350.00 mg carrot extract 350.00 mg trace mineral complex 330.00 mcg Na~in na upotreba: 2 polni kafeni la`i~ki edna{, do dva pati dnevno.

58
w w w . c a l I v I t a . c o m

I Z V o r

N A

@ I V o t
I n t e r n a t I o n a l

60 ml

Bez kislorod `ivotot na lu|eto e nezamisliv. Na{iot organizam mo`e harmoni~no i ramnote`no da funkcionira samo ako kletkite dobivaat soodvetno koli~estvo na kislorod. Vo slu~aj koga kletkite dobivaat pomalku kislorod od potrebnoto, toga{ so sigurnost procesite za proizvodstvo na energija koi se neophodni za vitalnite funkcii }e se naru{at. ohuMah zna~itelno go podobruva snabduvaweto na kletkite so kislorod.

Kako posledica na razvojot na industrijata i zagaduvaweto na `ivotnata sredina, posebno vo golemite gradovi, koli~estvoto na kislorod vo vozduhot e namaleno do granici koi pove}e ne pretstavuvaat soodveten izvor na kislorod za lu|eto. [kolskite u~ebnici pi{uvaat deka u~estvoto na kislorodot vo vozduhot e 21%, no vo realnosta, osobeno vo pogolemite naseleni mesta sodr`inata na kislorodot e pomala. Istovremeno civilizaciskite procesi i nivnite {tetni vlijanija u{te pove}e ja zgolemuvaat potrebata od kislorod. Vsu{nost, sekojdnevniot razvoj gi zgolemuva potrebite za kislorod, a vo isto vreme gi namaluva negovite izvori. Vo svetot se razvieni pove}e vidovi na dodatoci na kislorod. Od niv stabiliziraniot kislorodot e najefikasen, dostapen vo molekularna forma se apsorbira pri digestivnite procesi i taka doa|a vo krvotokot. Negovite silni karakteristiki se: -Stabilen e, ne se razgraduva vo tek na pove}e godini. -Nema negativni dejstva i e sovr{eno bezbeden.

oxymax aktivni sostojki:


Stabilized oxygen molecules in spring water

Pomaga vo snabduvaweto na Na~in na upotreba: kletkite so kislorod i go podobruva 20 kapki oxymax se me{aat so 200 metabolizmot. Blagotovorno ml. voda i se pie 3 pati dnevno. dejstvuva pri zgolemena fizi~ka aktivnost, osobeno kaj sportistite kade e zgolemena potrebata od kislorod. Go ispolnuva organizmot so energija i gi podobruva fiziolo{kite procesi. Ja podobruva apsorpcijata i iskoristuvaweto na vitaminite, mineralite, aminokiselinite i lekovitite rastenija.

Vnimanie!

Mora da se izbegnuva kontakt so o~ite! Ne go koristete nerastvoren! Sledete gi upatstvata za upotreba, precizno!
w w w . c a l I v I t a . c o m

Podaroci na Zemjata, vodata i sonceto


59

oxymax

Stabiliziran kislorod

-Ne sozdava {tetni slobodni radikali -Organizmot lesno go iskoristuva.

I n t e r n a t I o n a l

Pr

60

I n t e r n a t I o n a l

Preparati na baza na lekoviti rastenija


Pro~istuvaweto na nas samite... zna~i deka stanuvame ~isti na site poliwa od na{iot `ivot. A bidej}i pro~istuvaweto e isklu~itelno zarazno, so sopstvenoto pro~istuvawe doprinesuvame i za pro~istuvawe na na{eto opkru`uvawe. Gandi
61

o S V E @ E t E
I n t e r n a t I o n a l

g o

t E l o t o

D U h o t

Preparati na baza na lekoviti rastenija

Ginkgo XC
100 tableti

ginko Bilobata e najdrevnoto drvo na Zemjata. Negovoto poznavawe lu|eto od Zapadot go pametat od 17 vek (vo holandija vo 1730 godina bil zasaden eden primerok na ova drvo koe i denes seu{te `ivee), a denes negovata popularnost e mnogu golema. Poradi negovite beneficii, denes ginkoto e edno od najprodavanite lekoviti rastenija. Dvodomna bilka, listopadno drvo, bez bliski `ivi srodnici, osven negovata edinstveno bliska podvrsta e Ginkgophytae. Se pretpostavuva deka se razvilo

pred okolu 200 milioni godini, vo kameno doba, pa zaradi toa ~esto se narekuva ,,`iv fosil. Unikatno e vo svetot na bilki, bidej}i nema bliski srodnici. Potekloto na Ginkgoa e od Kina, no poradi svojata popularnost e {iroko rasprostraneta niz celiot svet. Se odr`alo nepromeneto vo tekot na 150 milioni godini, {to mo`e da se prepi{e na faktot deka klimata vo zemjata od kade {to poteknuva bila umerena za vreme na ledenoto doba i posle istoto. Podocna Ginkoto se odr`uvalo blagodarenie na gri`livite monasi, bidej}i poradi svoite izvonredni svojstva vo pogled na zdravjeto se smeta za sveto steblo. Aktivnite sostojki na Ginko Bilobata mo`e da se podelat vo dve grupi: flavonoidi i terpeni.

Vnimanie!

Proizvodot ne se prepora~uva na deca! Da se izbegnuva negova upotreba za vreme na bremenost i doewe! Vo slu~aj na dijabet ili krvna koagulacija, da se pobara sovet od doktor, pred da se zapo~ne terapija so ovoj proizvod.

62
w w w . c a l I v I t a . c o m

Najva`nite aktivni sostojki od grupata na flavonoidite se kempfernol i kvercetin. Dodeka od grupata na terpenite se ginkolid i bilabalid- ovie dve sostojki gi ima edinstveno vo ovaa bilka. Aktivnite sostojki na Ginko Bilobata mo`e da doprinesat za normalnoto fukcionirawe na kardio vaskularniot sistem i podobruvawe na krvotokot, pri {to kislorodot i hranlivite sostojki bi mo`ele slobodno da dojdat vo kletkite. Poradi ova se prepora~uva na starite lica( bidej}i ja podobruva memorijata i ostanatite mozo~ni funkcii na primer kratkoro~no i dolgoro~no pamtewe),vo slu~aj na iscrpenost, a isto taka i za licata koi imaat ladni race i noze. So seto ova Ginkoto e mo} en antioksidans koj pomaga vo za{titata na na{iot organizam od {tetite dejstva na slobodnite radikali. Ginkgo XC aktivni sostojki /tableta: Ginkgo biloba leaf extract (std, 24% flavonglycosides, 6% terpenes 90 mg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno ili po preporaka na lekar.

Z D r A V j E

V o

S E K o j A

K A P K A
I n t e r n a t I o n a l

oregano oil
30 ml
origanoto e pove}egodi{na bilka, na lu|eto najpoznata po primenata vo kujna. Malkumina znaat deka nejzinata sekojdnevna upotreba ne se prepora~uva samo poradi primamliviot miris, tuku i vo kujnata. Poradi nejzinite brojni blagotvorni dejstva ja koristele vo narodnata medicina na stariot vek. Zapoznajte se so fanasti~nite svojstva na origanoto! Origanoto e mnogu popularno kako za~in , a negovite sevkupni svojstva lu|eto duri sega po~nuvaat da gi otkrivaat. Imeto na rastenieto e sostaveno od gr~kite zborovi ,, oros (planina) i ,,ganos (u`ivawe), koe ni ka`uva, deka i za drevnite grci ova rastenie bilo simbol za radosta i sre}ata. Vo Egipet origanoto bilo sveto rastenie na Oziris i za vreme na svoite rituali drevnite egipjani go pletele vo vencite. Origanoto zavzemalo va`no mesto i vo medicinata kaj dvata anti~ki narodi, koi go koristele za nadvore{na i vnatre{na upotreba.

Origanoto sodr`i sostojki: eteri~ni masla (3%) kako na primer timol, bormeol i karvakrol, koi se odgovorni za negovoto odli~no anti-mikrobno dejstvo. Dopolnitelni sostojki koi gi sodr`i se flavonoidite, koi se mo} ni antioksidanti, koi pomagaat vo procesot na za{tita na kletkite od dejstvoto na slobodnite radikali. Osven toa origanoto sodr`i i rozmaricinskata kiselina, steroli, vitamin A i C, kako i nekolku minerali. Va`no e da se napomene deka vo sporedba so voobi~aenite formi na origanoto (za~in, su{eni bilki) ovie aktivni sostojki vo masloto se prisutni vo visoka koncentracija.

Taka{to ovaa bilka pokraj toa {to ima mo}no antimikrobno dejstvo, isto taka e i mo}en antioksidans. Osven oralnata upotreba, mo`e da se primenuva i nadvore{no , na primer kaj malite povredi i ubodi od insekti ili za zgolemuvawe na efikasnosta na sredstvata na higiena, odnosno vo razreden oblik za plaknewe na ustata ili inhalacija.

oregano oil aktivni sostojki /12 kapki dnevno servirawe: oil of oregano leaf extract in olive oil as carrier substance 39 mg Na~in na upotreba: 4 kapki se me{aat so edna la`i~ka voda ili xus, tri pati dnevno. Nadvore{na upotreba: se nanesuva na ko`ata, 3 pati dnevno. Dokolku predizvika iritacija, prekinete so upotreba.

Vnimanie!

Koristeweto na proizvodot ne mo`e da go zameni lekarskiot pregled i konsultacijata so lekarot! Za le~ewe na bolesti mo`e da se koristi samo so sovet od doktor, kako dopolnitelno sredstvo vo sklop na samiot tretman. Da se izbegnuva negova upotreba za vreme na bremenost i doewe! Da ne se koristi kaj o~ite i sluzoko`ata (nadvore{na upotreba)!
w w w . c a l I v I t a . c o m

Preparati na baza na lekoviti rastenija


63

Z E l E N o
I n t e r n a t I o n a l

o D V N A t r E

^ I S t o

o D N A D V o r

Preparati na baza na lekoviti rastenija

liquid Chlorophyll
473 ml
Sekojdnevno sme izlo`eni na {tetni materii (otrovi). Preku hranata, vodata za piewe, `ivotnata sredina. otrovite vo na{eto telo mo`e da se javat kako nuspojavi na nekoi lekovi ili vo forma na nusprodukti na odredeni metabolni procesi. takvite materii gi opteretuvaat biohemiskite funkcii vo na{iot organizam i mo`e da dejstvuvaat kako slobodni radikali, odnosno da go o{tetat na{iot organizam. hlorofilot ni nudi prirodna za{tita od ovie {tetni supstanci.

Hlorofilot e pigment na zelenite hloroplasti vo kletkite na rastenijata. Pogolemiot broj na hloroplasti se nao|aat vo kletkite na listovite no gi ima i vo drugite delovi od rastenieto. Sekoj hloroplast sodr`i pigment pod ime hlorofil. Pigmentite se hemiski soedinenija koi apsorbiraat energija so opredeleni branovi dol`ini od vidliviot del na spektarot. Hlorofilot ja apsorbira

zelenata svetlina, toa e i pri~inata za{to listovite koi se bogati so hlorofil imaat zelena boja. Vo svetlata faza na fotosintezata, pigmentite ja pretvaraat son~evata energija vo hemiska energija. So vekovi hlorofilot od lucerkata se koristi vo detoksikacija i kako supstanca so op{to stimulira~ko dejstvo. Pretstavuva bogat izvor na proteini, hlorofil, karotin, enzimi i vitaminite A, D, E, B6 i K. Ima studii koi potvrdile deka hlorofilot mo`e da go namali {tetnoto dejstvo na nekoi namirnici koi gi koristime i toa vo crniot drob i crevata pred da mu na{tetat na na{iot organizam. Spored toa,

najva`niot efekt na hlorofilot e sposobnosta za neutralizirawe na otrovite i pomo{ pri nivna eliminacija od organizmot. Poseduva isklu~itelno silen alkalinizira~ki efekt na sistemot za varewe. Pri prekumerna upotreba na slatki, proteini, kafe, gazirani pijaloci organizmot se zakiseluva i e podlo`en na razni bolesti. Vo takvi sitacii se prepora~uva da se izvede re`im na detoksikacija pri koj te~niot hlorofil mo`e da bide od golema pomo{. [to se odnesuva do nadvore{nata upotreba, mo`e da se koristi za dezinfekcija, gi otstranuva pomalite modrinki, a mo`e da se koristi za ispirawe na ustata i grloto.

Vnimanie!

Bremeni `eni i doilki treba

64
w w w . c a l I v I t a . c o m

da se sovetuvaat so lekar pred upotreba na ovoj proizvod. Ako se zema oralno hlorofilot mo`e da ja oboi mo~ta i stolicata, a mo`e da predizvika zelena oboenost na jazikot. Da se koristi vo rastvorena forma.

liquid Chlorophyll aktivni sostojki vo 5 ml: chlorophyllin 15 mg (as salt of sodium/copper chlorophylin originated from alfalfa) Na~in na upotreba: Edna mala la`i~ka se me{a so voda ili ~aj. Ili pak se pie koncentriran.

S E S t r A N o

l E K o V I t o

r A S t E N I E
I n t e r n a t I o n a l

240 tableti

Angliskoto ime na lucerkata e Alfalfa i poradi pove} eto svoi dobri svojstva taa mnogu odamna se upotrebuva vo narodnata medicina. lucerkata e priroden diuretik. Mo`e da bide dobar dodatok na alkalnite dieti. Sodr`i mnogu vitamini i minerali koi doprinesuvaat za normalno funkcionirawe na organizmot. Alfalfa (medico sativa), poznata kako sto~na hrana se koristi vo narodnata medicina so godini poradi nejzinite lekoviti svojstva. Denes, nau~nite studii potvrduvaat deka delovite na lucerkata koi rastat nad zemja, t.e. listovite sodr`at mnogu golemi koli~estva na beta karotin, vitamini B, C, D, E i K, i minerali kako kalium. `elezo, kalcium i fosfor. Poslednite dva minerala se mnogu va`ni za koskeniot sistem i zabite, osobeno na organizmot vo periodot na rast i razvoj. Lucerkata ima odli~no detoksikacisko dejstvo poradi golemata sodr`ina na hlorofil. Pomaga vo apsorpcijata na jaglenitehidrati, proteini,

Green Care aktivni sostojki / tableta: alfalfa leaf 500 mg magnesium 25 mg Na~in na upotreba: 4-8 tableti dnevno ili po preporaka na doktor.

Vnimanie!
Posle 2-3 meseci kontinuirano zemawe, potrebno e da se napravi pauza od mesec dena. Licata koi zemaat antikoagulanti potrebno e da se sovetuvaat so lekar pred da zapo~nat da upotrebuvaat preparat koj sodr`i vitamin K!

w w w . c a l I v I t a . c o m

Preparati na baza na lekoviti rastenija


65

Green Care

kalciumot, `elezoto i nekoi minerali vo tragi, kako i vo nivnoto iskoristuvawe vo organizmot. Alfalfa i ekstraktot od nea posebno e korisen za starite lica, bidej}i ja zgolemuva fizi~kata sila i vitalnosta i doprinesuva za podobar son. Lucerkata sodr`i visok procent na vitamini rastvorlivi vo masti koi se akumuliraat vo organizmot i zatoa se prepora~uva da se koristi vo period od 2-3 meseci. Po ovoj period treba da se napravi pauza. Lucerkata e nare~ena golemiot iscelitel od biologot Frank Bouer. Spored negovite istra`uvawa, ova rastenie sodr`at osum nezamenlivi enzimi. Vo 100 grama na lucerka mo`e da se najde 8000 I.E. (internacionalni edinici) od vitamin A i 20000-80000 I.E. na vitamin K.

P l A N I N S K A
I n t e r n a t I o n a l

r o Z A

Preparati na baza na lekoviti rastenija

rhodiolin
120 kapsuli
^ovekot e izlo`en na stres skoro sekoja minuta. Ispolnuvawe na o~ekuvawata na rabota i vo semejstvoto, raznite konflikti niz koi minuvame, bu~avata i zagadenata okolina, seto toa pretstavuva stres koj na dolgi pateki e mnogu {teten po ~ovekovoto zdravje. rodiolinot pretstavuva prirodno re{enie za ovie problemi.

rhodiola rosea nervniot sistem i go zajaknuvaat Rhodiola Rosea e rastenie koe raste organizmot. Eden od aktivnite na 3000 metri nadmorska viso~ina sostojki e cinkot koj doprinesuva a poznata e pod imiwata zlaten vo podobruvawe na imunitetot, koren i arkti~ki koren. Narodite neophoden e za pravilen razvoj na na Ju`na i Centralna Azija ja kletkite i normalna funkcija na koristele u{te pred iljadnici reproduktivnite organi. godini, a nejzinoto preventivno Ovoj preparat mo`e da ja podobri dejstvo e ovekove~eno i vo op{tata sostojba na organizmot, Tibetanskite drevni zapisi. mentalnata budnost i vitalnosta. Rhodiola Rosea e isklu~itelen Posebno im se prepora~uva na adaptogen koj go karakteriziraat licata koi se izlo`eni na zgolemen nekolku edinstveni osobini koi stres ili psiho-fizi~ki napor sekoj ja stvaat nad drugite adaptogeni den. supstanci. Spored podatocite dobieni od pove}e ispituvawa, aktivnite sostojki na ova rastenie ja podobruvaat otpornosta na organizmot, pomagaat pri otstranuvawe na simptomite rhodiolin predizvikani od stres i brz aktivni sostojki / kapsula 100 mg na~in na `ivot, vlijae povolno na Rhodiola concentrate (5:1, equivalent to 500 mg powder) Zinc 5 mg Na~in na upotreba: 1-3 kapsuli dnevno ili po preporaka na lekar.

66
w w w . c a l I v I t a . c o m

So SNAgAtA NA PrIroDAtA ProtIV NAtrAPNICItE


I n t e r n a t I o n a l

100 tableti

Vnimanie!
Upotrebata
na rastitelnite preparati ne e zamena za lekarski pregled. Ako zabele`ite nekakvo prisustvo na paraziti ili crevni glisti vo va{iot organizam, vedna{ napravete lekarski pregled!

Parazitite crevni glisti, bakterii, gabi~ki, virusi se postojano prisutni vo na{ata okolina. Nekoi od niv mo`at da bidat i korisni (na primer prijatelskite bakterii), dodeka ostanatite mo`e da bidat opasni po na{iot organizam. tie ne napa|aat dolgo i neprimetno, mnogu ~esto gi primetuvame toga{ koga e mnogu docna. Preparatot pod imeto ParaProtex efikasno ne {titi od parazitite koi mo`at da predizvikaat golemi problemi i neprijatnosti. Glavnite aktivni sostojki na ParaProtex se 10 lekoviti rastenija koi se koristat vo nardonata medicina so vekovi i koi ni ovozmo`uvaat za{tita od parazitite so koi sekojdnevno se sre}avame. Eve nekolku osobini na tie lekoviti rastenija: rangunski polzavec Raste vo Indija. Listovite se koristat vo terapevtski celi, se stava na rani poradi svoite

Mirizliva pepela{ka Ima dezinfekcisko svojstvo i dejstvuva na glistite vo crevata. Izmirna smola (mirizliva mirha) Doprinesuva vo zajaknuvawe na imunolo{kiot sistem i go {titi crniot drob od otrovnite materii, a go pomaga i negovoto funkcionirawe. Bogata e so kalium, natrium, silicium, cink i hlor i blagodarenie na toa pomaga vo ~isteweto na organizmot od natalo`enite {tetni materii. Maslo od karanfil~e Aktivnata sostojka na ova maslo e Eugenolot koj e silen antioksidant, dodeka vtorata sostojka e Xunglan koj e mnogu va`en vo odbranata na organizmot protiv parazitite. Semka od grejpfrut Sostojkite na ova seme imaat silno antisepti~ko i dezinfekcisko dejstvo, no sepak ne ja o{tetuvaat `ivotnata okolina. Najinteresno e toa {to ne im {teti na prijatelskite crevni bakterii.

ParaProtex, blagodarenie na svoite sostojki, ima stimulira~ko dejstvo na procesot na varewe i odli~en dodatok e za detoksikacijata na organizmot i jaknewe na negoviot imunolo{ki sistem.

ParaProteX aktivni sostojki / tableta Rangoon creeper fruit 150.0 mg wormseed powder 100.0 mg Barberry extract 50.0 mg (std. 6% alkaloids) myrrh gum 50.0 mg clove oil 50.0 mg Pau darco extract (4:1) 50.0 mg Black walnut powder 37.5 mg walnut oil 37.5 mg Grapefruit seed extract 25.0 mg Garlic powder 12.5 mg Na~in na upotreba: 3 h 1-2 tableti dnevno, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Preparati na baza na lekoviti rastenija


67

ParaProteX

antivirusni svojstva.

antivospalitelni

luk Bogat e so vitamini i minerali i e mnogu korisen za organizmot. So vekovi se koristi vo narodnata medicina protiv paraziti koi `iveat vo na{iot creven trakt bidej}i sodr`i priroden antibiotik kolicin.

Z A
I n t e r n a t I o n a l

f I Z I ^ K A

M E N t A l N A

K o N D I C I j A

Preparati na baza na lekoviti rastenija

Panax Ginseng
100 tableti

@en{enot se odgleduva pove} e od 400 godini na istokot, a se koristi pove}e od iljada godini. Vo periodite koga na{iot um i telo se napregnati, toj ja zgolemuva vitalnosta i tolerancijata na stresot na priroden na~in.

@en{en @en{enot e pove}egodi{no rastenie so poteklo od Isto~na Azija, Sibir i Severna Amerika. Vo praksa postojat pove}e vidovi na `en{en Korejski, Kineski, Sibirski, Amerikanski i site tie pripa|aat na semejstvoto araliacae. Negovata najzna~ajna aktivna komponenta se dobiva od negoviot koren. @en{enot {iroko se koristi niz celiot svet kako dodatok na ishranata. Supstancite koi se odgovorni za negovite efekti, t.n. ginsenozidi gi namaluvaat simptomite predizvikani od stresot i gi podobruvaat mentalnite i fizi~kite svojstva na na{iot organizam. @en{enot sodr`i i drugi aktivni materii, saponini, fitosteroli, aminokiselini i vitamini. @en{enot mo`e da se koristi za zgolemuvawe na rabotnata sposobnost, za podobruvawe na koncentracijata, vo slu~aj na zamorenost, slabost ili za pokrenuvawe na fizi~kata ili mentalnata sila. Upotrebata na

`en{enot mo`e da im bide od korist na site, nezavisno od vozrasta ili polot, posebno ako liceto pominuva niz period na silna fizi~ka ili mentalna optovarenost. Ne e slu~ajno {to vo Kina go vikaat koren na `ivotot. Panax Ginseng aktivni sostojki / tableta Korean panax ginseng 500 mg Na~in na upotreba: 1-2 tableti dnevno, ili po preporaka na lekar.

Vnimanie!
Iako `en{enot ne e lek tuku korisen priroden dodatok vo ishranata kaj bolnite koi patat od visok krven pritisok i od bolesti na srceto se prepora~uva lekarski sovet vo vrska so negovata primena. Poradi negovite adaptogeni efekti ne e prepora~ano da se zema vo kontinuitet pove}e od 6 nedeli.

68
w w w . c a l I v I t a . c o m

^ I S t A ^
I n t e r n a t I o n a l

100 kapsuli

Vnimanie!
Vo tekot na

~isteweto

na

juka ili drvoto na `ivot, kako u{te ja vikaat, e izvonredno rastenie koe go ~isti organizmot i go osloboduva od otrovi, podobruvaj}i go na toj na~in metabolizmot. Jukata e zimzeleno rastenie karakteristi~no za podra~jeto na Meksiko, Karibskite ostorvi i SAD. Nekolku vidovi na rastenija (kopriva, bela vrba) isto taka go potiknuvaat osloboduvaweto na otrovite od organizmot

organizmot, neophodno e da se preku izla~uvawe na te~nosti i zemaat pogolemi koli~estva na zabrzuvawe na metabolizmot, i na te~nost, odnosno kapsulite treba takov na~in ja podobruvaat op{tata da se zemaat so 1-2 golemi ~a{i sostojba na organizmot. Jukata ima voda. Isto taka, vo tekot na denot sli~en, no u{te posilen efekt. treba da se pijat 2-3 litri te~nost Tajnata na ova rastenie se sostoi za da se podobri isfrlaweto na vo toa {to mo`e da pre`ivee i {tenite materii. vo najsurovite klimatski uslovi. Ekstraktot od juka sodr`i nekolku Na po~etokot od upotrebata, jukata mo`e da predizvika enzimi, saponin, hlorofil, antioksidansi i drugi aktivni sostojki. Glavnite sostojki na ova rastenie Pure Yucca se heterozidi od tipot na saponini. aktivni sostojki / kapsula Ovaa supstanca naj~esto se koristi Yucca powder 500 mg vo narodnata medicina poradi Na~in na upotreba: osloboduvawe na organizmot od {lajm i vo proces na detoksikacija. 3h2-3 kapsuli dnevno so mnogu te~nost. Saponinot e supstanca koja ima efekt na priroden steroid bez nikakvi nuspojavi dokolku se zema vo prepora~anite dozi, za razlika od steroidite od sintetsko ili `ivotinsko poteklo). Ovaa supstanca go zabrzuva razgraduvaweto na organskite supstanci vo crevata i taka na priroden na~in go ~isti debeloto crevo. Na ovoj na~in doa|a do kompletna apsorpcija na site va`ni hranlivi sostojki.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Preparati na baza na lekoviti rastenija


69

Pure Yucca

obilno mokrewe, pojava na proliv, pad na nivoto na {e}er i kalium vo krvta. Toa e rezultat na zabrzaniot metabolizam, odnosno isfrluvawe na {tetnite materii. Ovie pojavi mo`at da se izbegnat ako se zemaat pravilni dozi so adekvatna ishrana ili ishrana na baza na zelen~uk i rastenija odredeni od nutricionist. Deca pod 10 godini mo`e da go upotrebuvaat ovoj preparat samo so lekarska dozvola! Najaktivnite supstanci se nao|aat vo someleniot pra{ok na rastenieto.

Z D r A V j E
I n t e r n a t I o n a l

o D

g r A D I N A t A

Preparati na baza na lekoviti rastenija

Garlic Caps

100 gel kapsuli


lukot e eden od najpoznatite za~ini, a sepak mal broj na lu|e znaat deka lukot pokraj karakteristi~niot vkus ima i drugi izvonredni lekoviti svojstva i mo{ne povolno deluva vrz na{iot organizam. Garlic vo sebe sodr`i aktivni

sostojki na luk i magdanos, koi vo narodnata medicina uspe{no se koristat pove}e stotini godini. Preparatot e osloboden od neprijatniot miris i ne sozdava problemi vo `eludnikot. Lukot mnogu odamna e za~in poznat po svoeto pozitivno dejstvo na zdravjeto. Sodr`i pove}e od 200 vidovi na biolo{ko aktivni sostojki, vitamini, minerali, aminokiselini i enzimi. Korisno vlijae na na{iot organizam od pove} e aspekti. Negovoto podolgotrajno koristewe

70
w w w . c a l I v I t a . c o m

deluva na nivoto na lipidite, holesterolot i LDL holesterolot. Aktivnite sostojki gi {titat yidovite na krvnite sadovi od talo`ewe na holesterolot. Sostojkite na lukot se efektivni i vo slu~aj na infekcii predizvikani od mikroorganizmi kako {to se gabi~ki, bakterii i virusi. Poradi ovie pozitivni svojstva mnogu odamna se koristi vo tradicionalnata medicina. Glavnata sostojka na lukot e alicinot koj ima silno antibakterisko dejstvo. Alicinot nastanuva so gme~ewe na lukot od komponentata koja se vika allin. Lukot se spomenuva i vo najstarite pi{ani dokumenti. Graditelite na egipetskite piramidi koristele luk, kromid i rotkvica so cel da gi izbegnat zaraznite bolesti. Lukot, isto taka, bil sostaven del od ishranata na rimskite vojnici. Nekoga{ lu|eto go izbegnuvale koristeweto na lukot poradi negoviot specifi~en miris. Za sre}a, denes ni se dostapni dobri i kvalitetni proizvodi, kako {to e Garlic caps, koj ni gi nudi site pozitivni dejstva bez prisutnost na neprijatniot miris i nelagodnosta vo `eludnikot {to gi predizvikuva sve`iot, sirov luk.

Vnimanie!
Proizvodite koi sodr`at luk potrebno e da se zemaat so pogolemo koli~estvo na voda ili ovo{en sok. Sekoga{ konsultirajte go lekarot pred zemawe na preparati od luk ako imate problemi so zgrut~uvawe na krvta ili ve o~ekuva operativen zafat. Mnogu retko mo`e da dojde do osip na ko`ata kaj lu|e koi se ~uvstvitelni na proizvodi koi sodr`at luk. Licata koi se pre~uvstvitelni na preparati koi sodr`at luk treba da go izbegnuvaat konzumiraweto na Garlic. Doilkite treba da znaat deka odredeni sostojki na lukot mo`at da se izla~at preku mlekoto.

Garlic Caps aktivni sostojki / gel kapsula Garlic 350 mg Parsley 250 mg Na~in na upotreba: 2-4 gel kapsuli dnevno, ili po preporaka na lekar.

S l o B o D N I

o D

B o l K A
I n t e r n a t I o n a l

100 kapsuli

Vnimanie!

Korata od bela vrba se koristi vo tradicionalnata medicina so vekovi. Belata vrba (Salix alba) e vid na drvo koe raste vo Centralna i ju`na Evropa i vo Severna Amerika. Salicidni glikozidi se dobivaat od korata na drvoto, a vo na{iot organizam se pretvaraat vo salicilna kiselina. Kora od bela vrba Belata vrba (Salix alba) poznata kako ta`na vrba raste na vla`ni mesta. Nejzinata kora se koristi vo tradicionalnata medicina so vekovi. Belata vrba, lekarite vo Kina ja koristele iljadnici godini predhodno, a lu|eto od Zapadot so nea se zapoznale mnogu podocna. Vo prviot vek Dioshorides do{ol do soznanie za nejzinite lekoviti svojstva. Po eden vek i pro~ueniot

Prepora~anite dozi mora da se po~ituvaat i primenuvaat. Deca i adolescenti ne bi trebalo da go koristat ovoj preparat. Licata koi ne smeat da upotrebuvaat salicilna kiselina ne treba da go koristat ovoj preparat. Ne smee da go koristat bremeni `eni ili majki koi dojat.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Preparati na baza na lekoviti rastenija


71

white willow

rimski lekar Galenus ja prepoznal nejzinata lekovita mo}. Korata od bela vrba e bogata so salicin (salikozid), salikortin i drugi glikozidi, taninska kiselina, smola oksalat i drugi enzimi. Pominuvaj}i niz crevata salicinot gi ispu{ta svoite blagotvorni svojstva posle transformacijata vo crniot drob. Vo organizmot salicilnata kiselina se dobiva od salicinot. Edna od prednostite na vaka nastanatata salicilna kiselina e toa {to ima mnogu malku nus pojavi vo odnos na drugite proizvodi koi sodr`at salicilna kiselina kako aspirinot. Poznato e deka aspirinot, posebno vo visoki dozi {teti na organite za varewe (predizvikuva gadewe, diareja, krvarewe, ~ir na `eludnik itn.) i mo`at da predizvikaat alergiski reakcii. Site ovie nesakani pojavi mo`e da se eliminiraat so soodvetna upotreba na korata od bela vrba.

white willow aktivni sostojki / kapsula white willow bark 400 mg Na~in na upotreba: 2-3 kapsuli, 6 pati dnevno. (maksimum 18 kapsuli dnevno za vozrasni).

P o M o [ t A
I n t e r n a t I o n a l

D o A \ A

o D

S r C E t o

Preparati na baza na lekoviti rastenija

triple-Potency lecithin, Super Soya lecithin


250, 100 gel kapsuli
Prirodni izvori na lecitin se `ol~kata na jajceto, sojata, p~eni~nite nikulci (posebno zrnoto od soja). lecitinot e mnogu popularen denes iako mnogu mal borj na lu|e gi koristat prednostite od ipotrebata na lecitinot. lecitinot e prirodna supstanca koja mo`e da se najde i vo na{iot organizam. Me|u drugoto, se nao|a vo kleto~nata membrana i proteinite koi se odgovorni za transportot na mastite. Isto taka, ima uloga vo funkcioniraweto na nervniot sistem i pomaga vo odr`uvawe na normalnoto nivo na holesterol. lecitinot doprinesuva za normalno funkcionirawe na na{ite vitalni procesi i go podr`uva na{eto zdravje.

Lecitinot e prirodna materija koja mo`e da se najde i vo na{iot organizam. Toj e del od kleto~nata membrana i proteinite koi se odgovorni za transportot na mastite.. Malku lu|e gi poznavaat negovite prednosti. Negovite glavni sostojki se: holinot i inozitolot. Holinot u~estvuva vo izgradba na strukturata (kleto~nite membrani). ^esto se vrzuva za vitamini i go dr`i holesterolot vo te~na sostojba,

odnosno go spre~uva negovoto talo`ewe na yidovite od krvnite sadovi i vo crniot drob. Ima va`na uloga vo odr`uvaweto na pravilna cirkulacija na krvta. Inozitolot mo`e da se najde vo hranata od rastitelno poteklo (vo sojata). Golemo koli~estvo na inozitol e skladirano i vo na{iot mozok. Najva`nata uloga na holinot i inozitolot e transmisijata na nervnite impulsi, no tie se poznati i kako sogoruva~i na masti ili rastura~i na masti. Zemaweto na lecitinot e neophodno kaj lu|eto koi se fizi~ki optovareni (sportisti, fizi~ki rabotnici). Ovoj preparat pozitivno vlijae na cirkulacijata i pravilnoto funkcionirawe na zglobovite. Triple Potency Lecithin ne sodr`i samo maslo od soja tuku koncentrat na maslo od soja. [to toa zna~i vo

praksa? Toa zna~i, na primer, za liceto koe zema edna kapsula na lecitin tri pati vo tekot na denot za da gi olesni svoite problemi, dovolno e da zeme samo edna kapsula na tri pati po silniot lecitin vo tekot na denot. No ovoj preparat trae isto kako i tradicionalniot lecitin. Ne postoi do sega registriran zapis za predozirawe so lecitin.

Super Soya lecithin aktivni sostojki / gel kapsula Soya lecithin 1200 mg Na~in na upotreba: 1-2 gel kapsuli so, ili po jadewe, ili po preporaka na lekar. triple-Potency lecithin aktivni sostojki / gel kapsula Soybean phosphatide complex 1200 mg (phospathidyl choline min. 420 mg) Na~in na upotreba: 1-2 gel kapsuli so, ili po jadewe, ili po preporaka na lekar.

72
w w w . c a l I v I t a . c o m

t A j N A t A

N A

M l A D o S t A
I n t e r n a t I o n a l

100 gel kapsuli

Vnimanie!
Vo masloto od jaglika (`olto no}ni~e) se nao|aat dve va`ni nezasiteni masni kiselini: Linoleinska i gama linoleinska kiselina poznati po mnogubrojnite povolni deluvawa. Linoleinskata kiselina deluva pozitivno na vkupnoto LDL nivo na holesterolot vo krvta, na nivoto na trigliceridi, a so toa pozitivno vlijae i na cirkulacijata i vaskularniot sistem. Ubavata ko`a i zdraviot izgled ne e samo estetsko pra{awe. Gama linoleinskata kiselina pomaga vo odr`uvawe na zdravjeto na svrznite i epitelnite tkiva, odru`vaj}i go mladiot i zdrav izgled na ko`ata. Masloto od jaglika se poka`a efikasno i na drugi poliwa: vo golema merka go spre~uva nastanuvaweto na neprijatnite simptomi pred menstruacijata (pred menstrualen sindrom PMS), go

evening Primrose oil ja odr`uva ko`ata i kosata zdrava i mlada. Mo`ebi e najdobriot dodatok na ishranata pri primena na dieta za namaluvawe na telesnata te`ina i uspe{no deluva vo tretmanot na nesakanite simptomi koi go sledat menstrualniot ciklus. go pomaga na{eto vnatre{no zdravje, u~estvuva vo normalnata funkcija na srceto i deluva kako mo}en antioksidant.

Nezasitenite masni kiselini poka`uvaat zgolemena osetlivost na {tetnite dejstva na slobodnite radikali, zatoa lu|eto koi koristat zgolemeno koli~estvo na maslo od jaglika se prepora~uva da zemaat antioksidanti dopolnitelno! Lica koi stradaat od epilepsija mora da se konsultiraat so lekar pred da po~nat da go koristat preparatot!

evening Primrose oil aktivni sostojki / gel kapsula Evening primrose oil 500 mg that contains cis linoleic acid 365 mg Gamma-linolenic acid 45 mg Na~in na upotreba: 1 gel kapsula dnevno, ili po preporaka na lekar.

pomaga zdravoto funkcionirawe na svrznite tkiva, a sodr`inata na vitaminot E vo nego go pravi efektiven antioksidant. Linoleinskata kiselina i Gama linoleinskata kiselina deluvaat vo organizmot po pat na me|useben bilans.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Preparati na baza na lekoviti rastenija


73

evening Primrose oil

I n t e r n a t I o n a l

74

I n t e r n a t I o n a l

Bogatstva na moreto
Moreto `ivee vo na{ite kletki. P. Iv Kusto 75

A l f A
I n t e r n a t I o n a l

o M E g A

Z A

Z D r A V j E t o

Bogatstva na moreto

omega 3

100 gel kapsuli


@iviot svet vo morskite dlabo~ini ne e samo praznik za na{ite o~i, tuku e i izvor na hranlivi i zdravi materii. Zapoznajte se so proizvodot ~ii osnovni sostojki poteknuvaat od moreto i okeanot. tie vo golema merka gi podobruvaat funkciite vo na{iot organizam.

Esencijalni masni kiselini Istra`uva~ite mnogu odamna ispituvaat dali postoi nekakva vrska pome|u ishranata i bolestite na srceto i krvnite sadovi i ako postoi kakva e taa vrska. Bang, Dierberg i nivnite kolegi zabele`ale deka eskimskoto naselenie {to `ivee na Zapadniot del na Grenland skoro ne gi poznava ovie bolesti. Gledano od strana na naukata nivnata ishrana sodr`i malku jaglenihidrati, a izobiluva so proteini i masti. Vo visoko razvienite op{testva od Evropa i Amerika isto taka se koristi hrana bogata so proteini i mansotii, no sepak ~esti se srcevite zaboluvawa {to pretstavuvaat najgolema opasnost za nivnoto zdravje. Kako mo`e ova da se objasni? Razlikata e tokmu vo toa {to vo jadewata na eskimite se nao|aat

golemi koli~estva na proteini i masti od morsko poteklo, a vo niv vo golema merka zastapeni se nezasitenite omega-3 masni kiselini so dolgi jaglevodorodni lanci. Eskimite so konzumiraweto na morskata hrana vnesuvaat 10 pati pove}e omega-3 masni kiselini otkolku srednoevropejcite. Zaklu~okot e deka konzumiraweto na dovolni koli~estva na omega-3 masni kiselini (5-8 grama na den) e korisno bidej}i doprinesuva vo odr`uvaweto na normalnoto nivo na trigliceridite vo krvta, go pomaga pravilnoto funkcinirawe na srceto i koagulacijata na krvta. Omega-3 masnite kiselini (ili poprecizno dokozaheksanoi~na kiselina ili

DHA) ima va`na uloga i za razvojot na embrionot, bidej}i pozitivno vlijae na razvojot na nervniot sistem. Od tie pri~ini toplo im se prepora~uva na bremenite `eni da go konzumiraat ovoj preparat. Glaven izvor na sostojkite na ovoj preparat e morskata riba (sku{a i losos). Od doma{nite re~ni ribi, krapot sodr`i pogolemi koli~etsva od ovie kiselini.

Vnimanie!
Nezasitenite
masni kiselini poka`uvaat zgolemena osetlivost na {tetnite dejstvija na slobodnite radikali, zatoa tie {to koristat zgolemeno koli~estvo na omega-3 masni kiselini se prepora~uva dopolnitelno da zemaat antioksidanti

omega 3 aktivni sostojki / gel kapsula Fish oil concentrate 1000 mg that contains: EPa (eicosapentaenoic acid) 180 mg DHa (docosahexaenoic acid) 120 mg vitamin E 10 I.U. Na~in na upotreba: 3h1 gel kapsuli dnevno, ili po preporaka na lekar

76
w w w . c a l I v I t a . c o m

S I l A t A

N A

A j K U l A t A
I n t e r n a t I o n a l

90 tableti

Vnimanie!

Ajkulite `iveat na Zemjata ve}e 400 milioni godini vo nepromenet oblik. Pripa|aat vo grupata na `ivi su{testva so najprosta gradba, evolucijata ne gi doprela, a nivniot organizam, vo sekoja smisla na zborot, e podreden edinstveno na opstanokot. Dokolku se koristi vo vid na preparat kako dodatok na ishranata, ajkulinata rskavica mo`e blagotvorno da vlijae na funkcijata na na{ite zglobovi. Istra`uva~ite na morskata flora i fauna gi narekle ajkulite sovr{eni `ivi mehanizmi. Ajkulite nikoga{ ne spijat, nikoga{ ne miruvaat, a sepak se mnogu silni i zdravi. Zdravi? Da, toa e otkrieno neodamna. [to e tajnata na ajkulata? Mo`ebi pri~inata za{to tie pre`iveale 400 milioni godini se nao|a vo toa {to nivniot organizam slu`i samo za edna cel opstanokot. Strukturata na nivnoto telo, nivnite ~ula i nivnata otpornost se sovr{eni. Tie nemaat

Poradi svojata osobina da spre~uva formirawe na novi krvni sadovi, ne se prepora~uva da se zema pred ili posle operacija, nitu vo tekot na bremenosta.

Shark aid aktivni sostojki / tableta 100% pure dried shark cartilage 750 mg

Na~in na upotreba: 3h2 tableti dnevno, ili po preporaka na lekar.

neprijateli, osven ~ovekot. Nemaat nitu edna koska vo teloto, tuku samo rskavica, koja ~ini 6-8% od vkupnata telesna masa na ajkulata. Imaat neverojatno silen i efikasen imunolo{ki sistem. Nivnite rani brzo zarasnuvaat i skoro nikoga{ ne podlegnuvaat na infekcii. U{te edna specifi~nost na imunolo{ki sistem na ajkulata e toa {to vo nejzinoto telo postojano se proizveduvaat i cirkuliraat antitela, dodeka kaj ~ovekot imunolo{kiot sistem spie i se budi samo za da ne odbrani od nekoi infekcii.
w w w . c a l I v I t a . c o m

Bogatstva na moreto
77

Shark aid

Shark aid e preparat koj sodr`i rskavica od ajkula. Aktivnite sostojki na rskavicata mo`at da doprinesat za podobra funkcija na zglobovite i normalnata hondrifikacija. Najmnogu se prepora~uva na sportistite i licata koi rabotat naporni fizi~ki raboti i gi izlo`uvaat svoite zglobovi na napor. Upotrebata na ovoj preparat im se prepora~uva i na postarite lica za podobruvawe na funkcijata na zglobovite. Mu pomaga na organizmot vo antitumorskata za{tita i zajaknuvawe na imunolo{kiot nadzor.

B o g A t S t V o
I n t e r n a t I o n a l

N A

M o r E t o

Bogatstva na moreto

Spirulina max
60 tableti

Morskata flora i fauna ne samo {to odu{evuvaat so svojot izgled, tuku i pretstavuvaat izvor na hranlivi materii. Preparatot Spirulina max se sostoi od morski algi koi se bogati so vitamini, minerali i drugi korisni supstanci koi go podobruvaat na{eto zdravje.

Sino-zelenata alga sodr`i vitamini, minerali (jod, brom, mangan, kalium i `elezo) i site esencijalni aminokiselini. Pretstavuva odli~en izvor na jod. Sodr`i `elezo vo negovata organska, kompleksna forma i so toa pretstavuva najdobar priroden izvor so ~ija pomo{ mo`e da se nadopolni nedostatokot od `elezo vo organizmot. Algite se ednostavni organizmi koi `iveat vo voda. Sodr`at mnogu vitamini i minerali i kako i morskata treva ~esto se koristat kako priroden dodatok na ishranata. Od algite, najisklu~itelni se t.n. smaragdni i sino-zeleni algi. Dvete vrsti pretstavuvaat odli~en izvor na hranlivi materii so kvaliteten sostav. 40-60% od suvata materija se sostoi od mali molekuli pa zatoa

mnogu lesno se varat. Podobni se i za vegetarijanska ishrana, bidej} i sodr`at proteini i zatoa se dobar izvor na aminokiselini. Algite sodr`at neverojatno visoko koli~estvo od minerali i od tie pri~ini, jodot, bromot i manganot se ekstrahiraat od ovie algi vo industriski koli~estva. Algite sodr`at mnogu visoko nivo na jod i kalium. @elezoto vo niv se nao|a vo svojata kompleksna organska forma, zatoa i algite pretstavuvaat odli~en priroden izvor na `elezo. Dvata gorespomenati vida na algi sodr`at {irok spektar na vitamini

vo golemi koli~estva. Gi sodr`at vitaminite od B grupata, vitaminot C i E. Pretstavuvaat priroden izvor na vitaminot A i linolnata kiselina. Vo ovie algi mo`e da se najdat i golemi koli~estva na nukleinskite kiselini (RNK, DNK), kako i hlorofilot. Hlorofilot pretstavuva odli~no sredstvo za zakrepnuvawe i mo`e da se nare~e vnatre{en dezodorans.

Vnimanie!
Pacientite koi imaat problemi so {titnata `lezda treba da se sovetuvaat so lekar pred upotreba na ovoj preparat!

Spirulina max aktivni sostojki / tableta Spirulina algae 500 mg

Na~in na upotreba: 2-4 tableti dnevno, ili po preporaka na lekar.

78
w w w . c a l I v I t a . c o m

S U P E r

Z E l E N o
I n t e r n a t I o n a l

100 tableti

Spirulina Chlorella PluS sodr`i se {to e potrebno za kompleten sovremen preparat od algi. Pokraj dvete zna~ajni algi, od koi i proizvodot go ima dobieno imeto, dodadeno e i dopolnitelna p~eni~na treva i lucerka, odnosno edna patentirana me{avina od antioksidansi, vo koja se nao|aat izvonredni sostojki, kako spana}, prokula, aloe vera, lutein likopen i dr. Odredeni vidovi na algi ve} e odamna pretstavuvaat vreden izvor za hrana na lu|eto. Iako vo Evropa ne e tolku rasprostraneta upotrebata na algi vo sekojdnevnata ishrana, vo aziskite dr`avi, kako i vo Afrika, Kuba i Meksiko se navistina popularni kako vid na osnovni sostojki za lokalnite namirnici. Zapadniot svet duri vo ponovo vreme po~na da gi otkriva, {to prvenstveno se dol`i na se

Algite spirulina i hlorela se mnogu bogati so lesno svarlivi proteini koi imaat visok stepen na iskoristlivost. Isto taka se poznati i po visokata sodr`ina na jod i zatoa nivnoto konzumirawe posebno se prepora~uva na kontinentalnite podra~ja (spored statistikata, vo Evropa pribli`no 435 milioni lu|e patat od nedovolen vnes na jod!). Jodot e neophoden za proizveduvawe na hormonot na {titnata `lezda, za adekvatnost na metabolizmot, za procesite na sozdavawe energija

Spirulina Chlorella PluS aktivni sostojki /tableta Spirulina algae powder 250 mg chlorella algae powder 250 mg wheat grass powder 100 mg alfalfa leaf powder 100 mg Proprietary blend** 140 mg
**celery seed powder, kelp powder, cabbage powder, spinach powder, dandelion root powder, parsley powder, lutein extract, lycopene extract, Brussel sprouts leaf powder, black radish root powder, aloe vera powder, broccoli powder.

Vnimanie!

Onie koi stradaat od tiroidna disfunkcija treba da se sovetuvaat so lekar pred da po~nat so upotreba na preparatot.

Na~in na upotreba:

1 tableta dnevno, ili po preporaka na lekar


w w w . c a l I v I t a . c o m

Bogatstva na moreto
79

Spirulina Chlorella PluS

pogolemiot stepen na prifa} awe na tradicionalnite isto~ni principi za podobruvawe na zdravjeto , {to sekako doprinesuva pozitivni rezultati na najnovite nau~ni otkritija koi se dobieni so ispituvawe na algi.

i vo zna~ajna mera doprinesuva za odr`uvawe zdrava kosa, ko`a i nokti. Treta, mnogu va`na sostojka e hlorofilot, koi pokraj dvete spomenati algi e va`en sostaven del na sovremenite na~ini na detoksikacija i alkalizacija. Algite spirulina i hlorela pokraj toa se bogat izvor na vitamini, mineralni materii i vlakna, pa so toa pretstavuvaat izvonreden izvor na hranlivi materii, koi mo`at da se prepora~aat na bolnite, izmorenite kako i vegetarijancite.

I n t e r n a t I o n a l

80

I n t e r n a t I o n a l

Dieti i namaluvawe na telesnata te`ina


Promenite koi gi o~ekuva{ od svetot mora{ prvo vo sebe da gi napravi{. Mahatma Gandi

81

Z A
I n t e r n a t I o n a l

A K t I V N o

S l A B E E w E

Kontrola na telesnata masa

Chromium max 500


100 kapsuli
Hromot e mineralna materija koja pripa|a na grupata mikroelementi. Mikroelementite se mineralni materii koi se neophodni za organizmot vo mnogu mali koli~estva. Hromot e esencijalen mikroelement, na{iot organizam ne mo`e da go proizveduva, tuku mo`e da se dobie od nadvore{ni izvori. Hromot ima va`na uloga za pravilno funkcionirawe na organizmot. Kako sostaven del od faktorot na tolerancija na glukozaima va`na uloga vo metabolizmot na glukoza i jaglenitehidrati, kako i vo razlo`uvaweto na {e}erot na biohemisko nivo. Hromot vlijae na metabolizmot na jaglenitehidrati, proteinite i mastite preku potiknuvawe na deluvaweto na insulinot. Mo`e da ja namali `elbata za slatko {to e predizvikana od variraweto na nivoto na {e}er vo krvta. Na ovoj na~in hromot mo`e da pridonese mnogu vo uspe{nosta na dietata za namaluvawe na telesnata te`ina. Najgolemi koli~estva na hrom se nao|aat vo kvasecot, {kolki, brokulata i vo hranata napravena od bra{no od celo zrno p~enica. Mnogu e va`no da se znae deka site formi na hrom ne mo`e da se apsorbiraat potpolno. Sepak, hrom pikolinat e forma na hromot koja mo`e odli~no da se apsorbira i iskoristi, pa zatoa i chromium max 500 go sodr`i. Chromium max 500 active ingredient/capsule: chromium 60 mcg Na~in na upotreba: 1 kapsula dnevno, ili po preporaka na lekar.

Na{ata dieta za slabeewe, na{ite napori da jademe zdrava hrana se ~esto nadminati so `elba da se kasne ne{to slatko ili nekoja solena gricka. Mal broj na lu|e znaat deka pri~inata za ovaa momentalna slabost e nedostatokot od hrom ili pak nedovolen vnes na hrom. Chromium max 500, koj sodr`i hrom vo forma koja odli~no se iskoristuva vo organizmot, mo`e da ni pomogne vo izbegnuvaweto na vakvi situacii.

Vnimanie!
Ne se prepora~uva na bremeni `eni
i majki koi dojat kako i na pomali deca.

82
w w w . c a l I v I t a . c o m

A K t I V N A

f o r M A
I n t e r n a t I o n a l

473 ml

fizi~kata aktivnost i aktivniot na~in na `iveewe imaat va`na uloga vo odr`uvaweto na optimalnata te`ina i op{toto zdravje. trimeX e odli~en dodatok na ishranata ~ii aktivni materii pomagaat vo odr`uvaweto na optimalnata telesna te`ina i dobro oblikuvanoto telo. Se prepora~uva na aktivni lu|e, bidej}i najdobri rezultati se dobivaat vo kombinacija so fizi~ka aktivnost. trimeX e kompleksen dodatok vo ishranata i doprinesuva vo namaluvaweto na masnoto tkivo. Te~nata sostojba se prepora~uva za onie koi ne sakaat da koristat dodatoci vo vid na tableti i kapsuli. Negovite aktivni materii se: hrom Neophoden e za nepre~ena razmena na materii, masti i jaglenihidrati, pa taka vlijae na nivoto na holesterol i trigliceridi vo krvta. Hromot sam po sebe ne ja namaluva telesnata te`ina, no pomaga vo namaluvawe na apetitot i sozdavawe na ~uvstvo na

Ovie aktivni sostojki imaat hranliva vrednost i pomagaat pri za~uvuvawe na zdravjeto.

trimeX wmS aktivni sostojki/15 ml: manganese 2,5 mg chromium 120 mcg Protein Blend 3000 mg
l-alanine, l-arginine, l-aspartic acid, l-cysteine, l-glutamic acid, l-glycine, l-histidine, l-hydroxylysine, l-hydroxyproline, l-isoleucine, l-leucine, l-lysine, l-methionine, l-phenylalanine, l-proline, l-serine, l-threonine, l-triptophan, l-tyrosine, l-valine

Proprietary Blend

500mg

Grapefruit seed extract, aloe vera phytogel, Evening primrose extract, Biocitrin-Ktm (hydroxycitrate extract of Garcinia cambogia), Green tea leaf extract (std. 90% polyphenols, 65% catechins)

Na~in na upotreba: 1 polna la`i~ka dnevno, so 250ml. voda, pred spiewe, tri ~asa po obrok.

Vnimanie!
Proizvodot ne ja zamenuva dietata za namaluvawe na telesnata te`ina i fizi~kata aktivnost.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Kontrola na telesnata masa


83

trimeX wmS

sitost, gi spre~uva napadite da se kasne ne{to slatko koi se javuvaat kako rezultat na nagla promena na nivoto na {e}er vo krvta, odnosno go uramnote`uva nivoto na {e}er vo krvta. Mangan U~estvuva vo procesite na sogoruvawe na jaglenihidrati, masti, proteini i razmena na energija. Manganot e i antioksidant i u~estvuva vo za{titata na kletkite od {tetnite slobodni radikali. Proteini (aminokiselini od hidrolizata na kolagen) Vlijaat na zabrzanata razmena na materiite, namaluvaweto na masnite naslagi, zgolemenoto proizvodstvo na energija i povolno dejstvuvaat na srcevata rabota. Ekstrakt od seme na grejpfrut Ekstraktot od semeto na grejpfrut pretstavuva bogat izvor na polifenoli. Doka`an e kako silen antioksidans spre~uvaj}i ja {tetnata oksidacijata vo teloto. Ima antibakterisko dejstvo. Aloe Vera gel Go ~isti organizmot od otrovnite materii. Zaradi izobilie na dietetski vlakna izvonredno ja nadopolnuva ishranata i go regulira normalnoto praznewe na crevata.

Bio-Citrin KtM (hidroksicitrat) Toj e najva`nata aktivna sostojka na Garcinia cambogia. Go namaluva apetitot i go spre~uva pretvoraweto na jaglenitehidrati vo masti.

P r I r o D E N
I n t e r n a t I o n a l

E f E K t

Kontrola na telesnata masa

Citrimax & Chromium


90 tableti
Idealnata telesna te`ina i ubavata figura se znak na na{eto zdravje. Dietite za namaluvawe na telesnata te`ina mo`e da bidat poddr`ani so upotreba na sovremeni dodatoci na ishranata, bidej}i nivnite aktivni sostojki ja zgolemuvaat energijata. tie doprinesuvaat vo uspehot na dietite za slabeewe i voedno go za{tituvaat na{eto zdravje.

Namaluvaweto na apetitot mo`e da mu pomogne na liceto koe e na dieta za slabeewe. Do pred izvesno vreme namaluvaweto na apetitot mo`e{e da se postigne so pomo{ na sinteti~ki lekovi koi go nadraznuvaat centralniot nerven sistem no istite obi~no imaat nesakani sporedni pojavi {tetni za zdravjeto.

Za sre}a, postoi materija koja im pomaga na licata koi se na dieta za slabeewe, na sli~en na~in, a sepak priroden. Hidroksicitratot (HC) koj e ekstrakt od ovo{jeto Garcinia cambogia, rastenie koe poteknuva od Ju`na Indija i Tajland, vlijae i regulira pogolem broj na va`ni procesi vo na{iot organizam.

Efekti na hidroksicitrat (hC): -Namaluva apetit. HC, inhibitor na t.n. lipogeneza, go spre~uva pretvoraweto na jaglenite hidrati (koi gi vnesuvame vo na{eto telo po pat na ishrana) vo masti. Taka pomalku masti se talo`at vo organizmot. -Skladirawe na energija i glikogen. (Glikogenot e supstanca sli~na na skrobot, se pretvara vo prosti {e}eri vo zavisnost od potrebite na organizmot). Vnesuvaweto na HC go zgolemuva sozdavaweto na toplina vo organizmot za vreme na jadewe, a toa e vsu{nost sogoruvawe na kaloriite. Ova zna~i deka pomalku hrana se skladira vo organizmot. Za da go zgolemime efektot, nie dodadovme hrom na HC, bidej} i i dvete komponenti deluvaat sinergisti~ki. Hromot vlijae na metabolizmot na jaglenitehidrati, proteinite i mastite preku unapreduvawe na deluvaweto na insulinot. Negovata biolo{ka aktivna forma e hrom pikolinat koj odli~no se iskoristuva vo organizmot.

Vnimanie!

Ne se prepora~uva na bremeni `eni i majki koi dojat ili na pomali deca. Ovoj proizvod ne pretstavuva zamena za pravilna i raznovrsna ishrana pratena so redovna fizi~ka aktivnost. Soodvetna ishrana i fizi~ka aktivnsot se neizbe`ni elementi za postignuvawe na sakanata telesna masa.

Citrimax & Chromium aktivni sostojki / tableta citrimax (Garcinia cambogia) 250 mg chromium 30 mcg Na~in na upotreba: 3h1 tableti dnevno, pred jadewe, so mnogu te~nost, ili po preporaka na lekar.

84
w w w . c a l I v I t a . c o m

r A M N o t E @ A

N A

t E l o t o

D U h o t
I n t e r n a t I o n a l

90 tableti

licata koi ne se zadovolni so svoeto telo na prvo mesto gi stavaat estetskite pri~ini, a potoa mo`ebi na red }e dojdat zdravstvenite pri~ini. Idelnata telesna te`ina e va`na kako poradi za~uvuvawe na zdravjeto, taka i poradi dobro op{to ~uvstvo i raspolo`enie. Blagodarenie na svoite sostojki, Slim formula pomaga pri redukcionata dieta. Ekstrakt od zelen ~aj Koefinot koj se nao|a vo ovoj ekstrakt go zabrzuva metabolizmot i toplotnite procesi vo organizmot, vi dava energija. Poradi toa kofeinot ~esto se koristi kako osnovna sostojka kaj preparatite koi se upotrebuvaat za namaluvawe na telesnata te`ina. Polifenolot, vitaminot C i vitaminot E koi se nao|aat vo ovoj ekstrakt pomagaat pri za{titata na kletkite od {tetnite efekti na slobodnite radikali. Nopal Mo`e da ima pozitivno vlijanie na regulacijata na telesnata te`ina i metabolizmot. Pokraj toa, sodr`i

Slim Formula aktivni sostojki / tableta Green tea 50 mg (std. 95% polyphenols) Nopal cactus 100 mg l-carnitine 40 mg Fennel seed 40 mg turmeric 25 mg Ginger 50 mg chromium 50 mcg lecithin 25 mg Garcinia cambogia 100 mg (std. 50% Hca) Na~in na upotreba: 3x1 tableta dnevno

Vnimanie!
Soodvetna ishrana i fizi~ka aktivnost se va`ni za postignuvawe na sakanata telesna masa. Na trudnici, doilki i mali deca ne se prepora~uva da go koristat preparatot.
w w w . c a l I v I t a . c o m

Kontrola na telesnata masa


85

Slim Formula

hranlivi materii i vlakna koi se mnogu korisni za na{iot organizam vo celost. l-Karnitin Va`i za izvonreden prenosen sistem koj molekulite na masnite kiselini gi prenesuva vo mitohondriite koi pretstavuvaat kleto~ni centri za proizvodstvo na energija. L-Karnitinot u~estvuva i vo oksidacijata na masnite kiselini na kleto~no nivo, vo procesite na proizvodstvo na energija i go pottiknuva pravilnoto funkcionirawe na muskulite. lecitin Blagotvorno deluva na koncentracijata i optimalnoto funkcionirawe na nervniot sistem. hrom-pikolinat Nezamenliv e vo procesite

na sogoruvawe na mastite i jaglenitehidrati. Mo`e da go podobri efektot na insulinot i na toj na~in da vlijae na metabolizmot na jaglenitehidrati, mastite i proteinite. Vo ovoj oblik hromot vo celost se iskoristuva vo organizmot

Garcinia Cambogia Nejzinata aktivna sostojka hidroksi limonska kiselina (NSA) ima efekt na namaluvawe na apetitot. Spre~uva jaglenitehidrati, vneseni vo organizmot, da se pretvorat vo masti i na toj na~in doprinesuva kon efikasnost na ishranata koja se koristi so cel namaluvawe na telesnata te`ina.

D V I @ E t E
I n t e r n a t I o n a l

S E

j A D E t E

Z A

D A

B I D E t E

f I t

Kontrola na telesnata masa

XShape

90 kapsuli

ovoj proizvod, zaedno so kvalitetno ve`bawe, zdrav na~in na `ivot i pravilna ishrana mo`e da vi pomogne da dobiete povitko i zategnato telo. glavni aktivno sostojki na XShape se aminokiselinite, koi gi komplementiravme so vitamini i hrom pikolinat.

Aminokiselinite igraat pove} ekratna uloga vo na{eto telo. Nivna najva`na funkcija e da bidat glavna komponenta vo gradbata na proteini (muskulatorni proteini) i supstanci od proteinska priroda (hormoni, enzimi). Vo slu~aj na redukcija na telesnata te`ina, adekvatniot vnes na aminokiselini e od golema va`nost. Dene{nite moderni dieti predizvikuvaat brzi rezultati vo redukcija na masa na po~etok, no realno toa e rezultat na zaguba na te~nosti i muskulno tkivo. So cel da se izbegnat vakvite zagubi,

potreben Vi e soodveten vnes na te~nosti i nutrienti, kako i dobra fizi~ka aktivnost. XShape sodr`i adekvatna koli~ina na aminokiselini koi mu se potrebni na na{eto telo, so {to se spre~uva redukcija na masa kako rezultat na muskulna zaguba. U{te pove}e, ovie komponenti imaat uloga vo producirawe na esencijalni supstanci vo teloto, koi efektivno ja poddr`uvaat redukcijata na telesnata masa. Vo sostavot na proizvodot se nao|a i hromot, koj {to preku podobruvawe na dejstvoto na insulinot koj se sozdava vo organizmot, pozitivno vlijae na metabolizmot na jaglenite hidrati, mastite i proteinite, go pomaga blokiraweto na apetitot koj se javuva poradi nagloto varirawe na nivoto na {e}er vo krvta. Nogovata forma hrom pikoleinat e

86
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

od organska priroda i predizvikuva podobro iskoristuvawe i apsorpcija vo teloto. B vitaminite go poddr`uvaat metabolizmot na proteinite, jaglehidratite i mastite, dodeka vitaminot C, so svoite odli~ni antioksidantni efekti, gi {titi kletkite od {pttatnite vlijanija na slobodnite radikali. XShape e perfekten suplement

za licata koi praktikuvaat vnimatelno isplanirana dieta kombinirana so aktiven `ivoten stil i sakaat da dobijat povitko, zategnato, pomuskulesto telo.

XShape aktivni sostojki / kapsula vitamin c 33.3 mg Niacin 6.6 mg vitamin B6 1.0 mg vitamin B12 1.0 mcg chromium 46.6 mcg l-arginine 136.6 mg l-lysine 133.2 mg l-Glutamine 106.6 mg l-ornithine 77.0 mg l-Phenylalanine 66.6 mg l-carnitine 50.0 mg l-tyrosine 46.6 mg Na~in na upotreba: 1 kapsula dnevno ili po preporaka na lekar.

Vnimanie!
Proizvodot ne mo`e da zameni adekvatna dieta za redukcija na masa, fizi~ka aktivnost i mo`na ili neophodna promena na `ivotniot stil!

w w w . c a l I v I t a . c o m

Kontrola na telesnata masa


87

I n t e r n a t I o n a l

88

I n t e r n a t I o n a l

Samo za `eni, Samo za ma`i


Polesno e da bide{ dobar qubovnik odkolku dobar soprug, od ednostavna pri~ina {to e mnogu pote{ko da bide{ duhovit sekoj den otkolku da ka`uva{ ubavi zborovi od vreme na vreme. Onore de Balzak 89

t A j N A t A
I n t e r n a t I o n a l

N A

V E N E r A

Samo za `eni, samo za ma`i

Vitalwoman
60 tableti
ovoj preparat sodr`i rastenija koi se koristele vo narodnata medicina so vekovi, sodr`i golemo koli~estvo na vitamini i minerali i drugi aktivni materii koi go pomagaat odr`uvaweto na zdravjeto i vitalnite procesi na `enskoto telo. Ovoj preparat sodr`i rastenija koi se koristele vo narodnata medicina so vekovi, sodr`i golemo koli~estvo na vitamini i minerali i drugi aktivni materii koi go pomagaat odr`uvaweto na zdravjeto i vitalnite procesi na `enskoto telo. Vo sekojdnevieto, `enata e proptovarena so ~esti stresni situacii, {to predivikuvaat napnatost, lo{o raspolo`enie i seksualni problemi, namaluvawe na celokupnata aktivnost. Edna od pri~inite za ovie problemi e nedostatok na pravilna ishrana

koja e neophodna za izbalansirano fizi~ko i mentalno zdravje. Ovaa ramnote`a e rezultat na tri faktori: fizi~ka hrana, energetska hrana i emotivna hrana. Pod energetska hrana go podrazbirame na{eto opkru`uvawe i ~ove~kite odnosi. Do kolku preovladuvaat negativnite faktori, toga{ i faktorite na emocionalnata se poremetuvaat. Emotivnata hrana ja dobivame od na{eto semejstvo, prijatelite, kulturnite iskustva, fizi~kata aktivnost i na{iot intimen emotiven `ivot t.e. relacijata so

na{iot partner. Za da se eliminira sostojbata na energetski deficit, se koristat odredeni rastenija. Tie vlijaat na nivoto na fizi~kata hrana, no imaat i va`na uloga vo sozdavaweto na ramnote`ata pome|u trite faktori. Denes, blagodarenie na bogatstvoto od znaewe sobirano od mnogu izvori, odli~nata formula vital woman e dostapna i kaj nas. Nejzinite prirodni rastitelni sostojki vlijaat na op{tata sostojba na organizmot, ja zgolemuvaat kondicijata, i deluvaat kako afrodizijak. Katuaba bobinkite ja podobruvaat fizi~kata kondicija. Unicorn korenot sodr`i saponin so estrogeno dejstvo. Maka u{te se Vitalwoman aktivni sostojki / tableta Damiana leaf 100.0 mg Suma root 100.0 mg catuaba berries 25.0 mg maca root 100.0 mg Sarsaparilla root 50.0 mg Saw palmetto berries 50.0 mg Unicorn root 25.0 mg Guarana extract (std. 22% caff.) 100.0 mg Na~in na upotreba: 1-2 tableti dnevno.

narekuva Amazonski `en{en, go polni organizmot so energija i ima stimulira~ki efekt. Damiana vlijae pozitivno na nervniot sistem. Sarsaparilla korenot poseduva antinflamatoren efekt. Suma e mnogu bogata so aminokiselini, vitamini i minerali.

90
w w w . c a l I v I t a . c o m

S I l A t A

N A

M A r S
I n t e r n a t I o n a l

60 tableti

Pra{aweto za seksualnosta i potomstvoto e staro kolku i samoto ~ove{tvo. Na{iot seksualen `ivot vlijae na na{eto sekojdnevie i obratno. Nervnata napnatost i psihi~kata preoptovarenost negativno vlijaat i na seksualniot `ivot. Postojat nekolku rastenija koi se poznati vo narodnata medicina, a imaat vlijanie na zdraviot seksualen `ivot. Katuba, doprinesuva za zgolemuvawe na fizi~kata kondicija i ja stimulira rabotata na centralniot nerven sistem. Guarana, so svojata visoka sodr`ina na kofein, ima osve`uva~ko dejstvo i povolno vlijae na na{ata fizi~ka sostojba i na toj na~in gi podobruva odbranbenite sposobnosti na na{iot organizam. Rastenieto

Vitalman aktivni sostojki / tableta Siberian ginseng root 100.0 mg muira Puama root 100.0 mg catuaba berries 25.0 mg Damiana leaf 50.0 mg Sarsaparilla root 50.0 mg maca root 50.0 mg Nettle root 50.0 mg Guarana extract (std. 22% caff.) 100.0 mg Na~in na upotreba: 1-2 tableti dnevno.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Samo za `eni, samo za ma`i


91

Vitalman

muira Puama kaj amazonskite indijanci poznata e pod imeto drvo na potencijata i koren na ma{kosta. Ja sodr`i materijata betasitosterin koj pokraj toa {to ja pottiknuva seksualnata aktivnost, vlijae i pozitivno na na{iot metabolizam i nerven sistem. Johimbe, go zgolemuva libidoto i ~uvstvoto na seksualnost, ima op{to stimulira~ko dejstvo, a go vikaat i amazaonski `en{en. Sibirski `en{en e blagotvorno rastenie za ma`ite, bidej}i ja podobruva adaptibilnosta na teloto i negovata tolerancija na stres, a vlijae i na podobruvawe na raspolo`enieto i op{tata sostojba na organizmot. Poradi svojata mo} i efekt na zgolemuvawe na energijata, negovata upotreba e aktuelna i kaj sportistite. Koprivata pokraj toa {to go zabrzuva metabolizmot, ja podobruva i funkcijata na prostatata.

h A r M o N I j A
I n t e r n a t I o n a l

N A

P r o M E N I t E

Samo za `eni, samo za ma`i

menopausal Formula
135 kapsuli
Porano ili pokasno vo `ivotot, sekoja `ena doa|a do odredena faza koja se narekuva promena na `ivotot ili so drugi zborovi do faza koja se narekuva menopauza. Naj~esto, menopauzata se javuva kaj `enite pome|u 40 i 55 godini, nejzin glaven znak e postepen prestanok na menstrualniot ciklus. Za `al, simptomite koi ja pratat menopauzata ne se sekoga{ prijatni. Menopausal formula vo ovoj slu~aj mo`e mnogu da vi pomogne. Klimaks e zbor ~ie zna~ewe se odnesuva na sostojbata koja nastanuva posle prestanokot na menstruacijata. Kaj pove} eto `eni, taa promena na `ivotot predizvikuva pote{kotii. Glavniot znak koj uka`uva na promenata na `ivotot e postepeniot prestanok na menstruacijata, no mo`at da se pojavat i nekoi drugi simptomi. Topli branovi (valunzi), zabrzana rabota na
w w w . c a l I v I t a . c o m

92

srceto, zgolemeno no}no potewe, nesonica, promenlivo raspolo`enie itn. Site ovie simptomi se rezultat na promenlivoto nivo na estrogenot, iznenadniot pad na nivoto na estrogen i variraweto na nivoto na hormoni koi gi proizveduva centralniot nerven sistem i koi se odgovorni za regulirawe na menstrualniot ciklus. Ovie simptomi naj~esto is~eznuvaat so upotreba na hormonalna terapija, no zemaweto na `enski hormoni ne mu odgovara na sekogo i se pove}e `eni se odlu~uvaat da koristat prirodni preparati. Za sre}a postojat i drugi metodi za otstranuvawe na simptomite na menopauzata. Spored modernite soznanija, re{enieto se nao|a vo kombinacijata od pravilna ishrana, zdrav na~in na `iveewe i primena na prirodni metodi koi se prifa}aat se pove}e, kako {to e koristeweto na odredeni tipovi na rastenija. Rastavi~ ima efekt na diuretik. Sibirskiot `en{en ja stimulira mentalnata i fizi~kata izdr`livost. Sladi~ e odli~en pri spre~uvawe

na gr~evite na maznite muskuli, no se koristi i za otstranuvawe na {lajmot i ja omeknuva ka{licata. Aktivnite sostojki na korenot na crniot koho~ deluvaat dobro na nervniot sistem. Kostrikata go stimulira sozdavaweto na hormonot progesteron koj ima va`na uloga vo reguliraweto na menstrualniot ciklus. menopausal Formula aktivni sostojki / kapsula vitamin a 150 mcg Beta carotene 4.5 mg vitamin D3 2 mcg vitamin E 40 mg vitamin B1 2.5 mg vitamin B2 2.5 mg Niacin 7.5 mg Pantothenic acid 5 mg vitamin B6 2.5 mg Biotin 30 mcg Folic acid 40 mcg PaBa 2.5 mg vitamin B12 5 mcg vitamin c 100 mg choline 2.5 mg Inositol 2.5 mg calcium 100 mg Potassium 10 mg

Ovoj preparat ne e samo rastitelen preparat tuku i kompleks od vitamini i minerali koi se va`ni za vitalnite funkcii na organizmot. Prisustvoto na vitaminot D e posebno korisno vo tekot na promena na `ivotot, bidej}i ja {titi koskenata struktura od osteoporoza koja mo`e da nastane poradi nedovolno prisustvo na hormonot estrogen. Zinc copper magnesium Iron manganese Iodine Selenium chromium molybdenum Boron Field horsetail Dong Quai Siberian ginseng licorice root Black cohosh root Blessed thistle chasteberry Bioflavonoid complex Na~in na upotreba: 3h3 kapsuli dnevno. 3 mg 200 mcg 50 mg 1 mg 500 mcg 15 mcg 10.5 mcg 20 mcg 15 mcg 300 mcg 650 mcg 7.5 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 1 mg

P o M o [

Z A

M A @ I t E
I n t e r n a t I o n a l

60 tableti

Preparatot Pro-State Power e proizvod specijalno napraven za ma`i, ~ii prirodni sostojki pomagaat pri odr`uvaweto na celokupnoto zdravje. glavnata sostojka na ovoj preparat e ekstrakt od plodot na nazabena palma koj vlijae na za~uvuvaweto na funkcijata na prostatata.

konsultirajte se so lekarspecijalist. Pro-State Power e preparat proizveden specijalno za ma`ite, ~ii sostojki go podobruvaat funkcioniraweto na celiot organizam. Glavnata sostojka na ovoj preparat e ekstrakt od plodot na nazabenata palma koj pomaga vo odr`uvawe na funkciite na prostatata. Bioperinot ja zgolemuva efikasnosta na aktivnite sostojki na rastenijata i oligoelementite. Selenot gi {titi kletkite od {tetnite vlijanija na slobodni radikali i go podobruva imunitetot. Cinkot e va`en zapravilno

Vnimanie!
Ovoj proizvod e namenet isklu~itelno za ma`i. @enite, posebno trudnicite i doilkite, i decata bi trebalo da go izbegnuvaat koristeweto na ovoj preparat! Ako zemate hormon estrogen ili lekovi protiv epilepsija, sovetuvajte se so lekarot pred da zapo~nete so upotrebata na ovoj preparat.

Prostata e polova `lezda na ma`ot so golemina i oblik na kosten i se nao|a pome|u mo~niot meur i anusot. Benignata hipertrofija na prostatata i problemite koi ja sledat ovaa sostojba naj~esto se javuvaat kaj ma`ite po navleguvawe vo fazata promena na `ivotot. Doa|a do slabewe na mlazot vo tekot na uriniraweto, kako i do ~esto no} no mokrewe. Naj~esta pri~ina za ovie komplikacii doa|a poradi toa {to zgolemenata prostata vr{i pogolem pritisok na mo~niot meur i mo~niot kanal. Pri pojava na ovie simptomi, pred zapo~nuvawe na bilo koj drug tretman, prvenstveno

funkcionirawe na reproduktivnite organi. Lenenoto seme sodr`i nezasiteni masni kiselini i izoflavoni koi imaat dobro dejstvo na organizmot na ma`ite.

Pro-State Power aktivni sostojki / tableta Saw palmetto berry extract (std. 45% EFa & sterols) 300 mg Stinging nettle leaf extract 150 mg Flax seed 150 mg Pygeum africanum bark extract (std. 2.5 sterols) 60 mg Bioperine 1.0 mg Zinc 15 mg Selenium 80 mcg lycopene 2.5 mg
Na~in na upotreba: 2 tableti dnevno.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Samo za `eni, samo za ma`i


93

Pro-State Power

N A
I n t e r n a t I o n a l

P o ^ E t o K o t

o D

N o V I o t

@ I V o t

Samo za `eni, samo za ma`i

new life

120 tableti
Postojat fazi vo `ivotot na `enata koga nejzinite potrebi za hranlivi materii se razlikuvaat od onie na prose~niot ~ovek. Potrebite za vitamini i minerali kaj bremenite `eni i majkite doilki se zna~itelno pogolemi i specifi~ni. optimalnata doza na vitamini ne e potrebna samo za majkata tuku i za zdraviot razvoj na deteto.

Eden od uslovite za normalna bremenost i zdrav razvoj na deteto e soodvetniot vnes na hranlivi materii, vitamini i minerali. Potrebata za vitamini i minerali kaj bremenite `eni raste vo sklad so razvojot na bremenosta. Vo vtorata polovina od bremenosta potrebite za `elezo se zgolemuvaat. Vo isto vreme i potrebite za vitaminot C rastat, koj ne e potreben samo za odr`uvawe na zdrav imunolo{ki sistem, tuku i za podobruvawe na apsorpcijata na `elezoto. Folnata kiselina igra va`na uloga vo za{titata od pojava na odredeni pre~ki vo razvojot, odnosno deformacii (procep) na rbetot, potrebna e za razvoj na postelkata (placenta) i oplodenoto jajce, a zna~ajna e za pravilna izgradba na koskite i rskavicata. Potrebite za vitamini od grupata B isto taka raste i toa za 25-30%. Idnite

majki imaat zgolemena potreba i za kalcium za zdravo razvivawe na koskite i zabite na plodot. Istoto se odnesuva i za magneziumot koj vlijae na pravilniot razvoj na koskite i zabite, no vlijae i na ramnote`ata na kalcium, natrium i kalium vo organizmot. Treba da se napomene, osobeno vo slu~aj na planirana bremenost, deka vnesot

na vitamini i minerali e isto taka va`en i vo peridot na planirawe, a ne samo vo periodot na bremenosta ili doeweto. Zatoa vo periodot na planiraweto potrebno e da se dopolnat zalihite na vitamini i minerali vo organizmot i podgotveni da go do~ekame periodot na bremenosta i ona {to sledi potoa.

new life aktivni sostojki / tableta: Beta carotene 2.5 mg vitamin E 7.5 IU. vitamin B1 0.8 mg vitamin B2 1 mg Niacin 9 mg Pantothenic acid 4 mg vitamin B6 1 mg Biotin 60 mcg Folic acid 200 mcg choline 10 mg Inositol 10 mg PaBa 1 mg vitamin B12 1 mcg

vitamin c 60 mg calcium 325 mg magnesium 112.5 mg Potassium 5 mg Zinc 8 mg manganese 1 mg Iron 4 mg copper 1 mg Iodine 75 mcg chromium 25 mcg Na~in na upotreba: 2h2 tableti dnevno, so obrok, ili po preporaka na lekar.

94
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

Vnimanie!

Potrebno e da se konsultirate so lekar za dopolnitelno koristewe na preparati koi se nameneti za bremeni `eni ili majki doilki, posebno ako vo toj period e potrebno da se zema odreden lek ili prepora~an vitamin.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Samo za `eni, samo za ma`i


95

I n t e r n a t I o n a l

I n t e r n a t I o n a l

Preparati za podobruvawe na vareweto


jadam za da `iveam, a ne `iveam za da jadam. Quintilianus

I Z B A l A N S I r A N
I n t e r n a t I o n a l

@ I V o t

Preparati za podobruvawe na vareweto

ProbioBalance

60 tableti za `vakawe
@ivite, dobro~udni mikrorganizmi koi {to uspevaat da opstanat nasproti razornoto deluvawe na `elude~nata kiselina, `ol~nite sokovi i enzimite za varewe vo digestivniot trakt se vikaat probiotici. tie se vo sostojba da se razmno`uvaat vo tenkoto i debeloto crevo kade go potpomagaat odr`uvaweto na ramnote`ata na dobrata crevna flora. Me|utoa postojat sostojbi kade e neophodna nivna suplementacija.

Crevnata flora se sostoi od bakteriski vidovi koi nastanuvaat vo sluzoko`ata na debeloto i tenkoto crevo. Nekolku stotici bakteriski vidovi kako {to se onie vo debeloto crevo, koi `iveat vo ramnote`a so doma} inot, so~inuvaat nekade okolu 1.5 kilogram telesna te`ina. Nivnata funkcija e pove}ekratna, odr`uvaat ramnote`a vo funkcioniraweto na crevnata flora, ja potpomagaat absorpcijata i iskoristuvaweto na odredeni hranlivi materii, ja stimuliraat peristaltikata na crevata, nekoi od niv mo`at da proizvedat vitamini (B i K vitamin, folna kiselina) i pokraj toa bidej}i70% od imunitemsupstancii se sintetiziraat vo crevata, tie vo golema merka vlijaat na pravilnoto funkcionirawe na imuniot sistem. Za pravilno funkcionirawe na probiotikot, potrebna e hrana

koja se vika prebiotik vo vid na fruktoligosaharid koj go stimulira nivniot rast i razmno`uvawe. Vo idealen slu~aj, bakteriite koi nastanuvaat vo crevata se vo ramnote`a no taa ramnote`a mo`e mnogu lesno da se naru{i. Vo kolku ramnote`ata se naru{i, patogenite bakterii i drugite mikrorganizmi mo`at pobrzo da se razmno`uvaat na {teta na dobro~udnite bakterii. Faktori koi mo`e da ja naru{at ramnote`ata na crevnata flora se naj~esto stres, nepravilna ishrana, terapija so antibiotici, kako i ostanati sostojbi prateni so dijarea (na pr. patni~ka dijarea). ProbioBalance e kompleksna formula (tkn. sinbiotik). Sodr`i tri

ProbioBalance aktivni sostojki / tableta Probiotic culture 4 billion cFU lactobacillus acidophilus Bifidobacterium longum lactobacillus rhamnosus Fructo-oligosaccharides 25 mg Na~in na upotreba: 1 tableta za `vakawe dnevno, ili po preporaka na lekar.

98
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

Vnimanie!
Vo slu~aj na dijarea, pokraj
ProbioBalance treba da se pridr`uvate kon terapijata prepi{ana od lekar kako i ostanatite op{ti preporaki

(obilno zemawe na te~nosti)! Vo slu~aj na razni `elude~ni i crevni zaboluvawa (na pr. ulkus, Kronova bolest) pred upotreba na preparatot pobarajte sovet od lekar!

w w w . c a l I v I t a . c o m

Preparati za podobruvawe na vareweto


99

probiotski grupi (lb. acidophilus, lb. rhamnosus i lb. longum) vo vkupen broj od 4 milijardi mikrorganizmi so dodatok na prebiotik (ovo{en oligosaharid) Blagodarenie na svojata forma (tableti za `vakawe) kako i zaradi prijatniot vkus na cre{i lesen e i bezbeden za primena duri i kaj deca. Zaradi zgolemeniot broj na mikrorganizmi posebno go prepora~uvame posle terapija so antibiotici, kako i vo tek na patuvawa.

P r I j A t E l S K A
I n t e r n a t I o n a l

P o M o [

Preparati za podobruvawe na vareweto

aC-Zymes, acidophilus with Psyllium


100 kapsuli
Postoi tesna vrska pome|u funkcioniraweto na debeloto crevo i na{eto zdravje. Vsu{nost zdravata crevna flora igra zna~itelna uloga. Kako rezultat na vodewe nezdrav na~in na `ivot, konzumirawe alkohol, vlijanie na vnatre{ni o{tetuvawa, konzumirawe na odredeni lekovi osobeno antibiotici. Se javuva razmno`uvawe na {tetni bakterii vo crevata, odnosno doa|a do o{tetuvawe na crevnata flora...

Crevnata flora se sostoi od mno{tvo na mikroorganizmi koi pretstavuvaat kilogram do kilogram i polovina od masata na teloto kaj vozrasen ~ovek. Pove} eto od niv `iveat vo simbioza so ~ovekoviot organizam, a pokraj toa tie se neophodni za negovo pravilno funkcionirawe, zatoa gi narekuvame probiotici. Me|utoa drugite bakterii definitivno se opasni i {tetni. Ramnote`ata na crevnata flora e mnogu ~uvstvitelna. Taa mnogu lesno mo`e da se naru{i pri koristewe na lekovi, posebno antibiotici, pri stres (patuva~ka diareja), kako i poradi lo{o varewe, sostojbi proprateni so prolivi itn., ovozmo`uvaj}i go razmno`uvaweto na nesakanite bakterii. lactobacillus acidophilus e posebno otporna i korisna bakterija. Mo`e da opstane 10 dena podolgo vo vnatre{nosta na organite za varewe. Ovaa bakterija razviva nepovolni

uslovi za raznite mikroorganizmi (klostridii, nekoi koli bakterii i gabi~ki). Mo`e da pomogne vo iskoristuvaweto na mle~nite proteini, aminokislenite, mastite i laktozata a u~estvuva i vo sintezata na vitaminite od grupata B. So nivna pomo{ mo`e da ja odr`ime normalnata bakteriska flora vo crevata, efektno poddr`uvaj} i go zdravoto funkcionirawe na digestivniot sistem.

Vlaknata od lu{pata na tropskata bokvica mo`e da fermentiraat vo debeloto crevo, na toj na~in go pomagaat funkcioniraweto na crevnite bakterii koi `iveat tamu. Isto taka pogolema sodr`ina na vlakna ja zgolemuvaat zasitenosta, go namaluvaat prazneweto na stomakot. Vlaknata deluvaat kako sun|eri vo na{eto telo, vrzuvaat zna~itelni koli~estva na voda i {tetni materii (otrovi, te{ki

100
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

aC-Zymes aktivni sostojki / kapsula viable lactobacillus acidophilus 2 billion


Na~in na upotreba: 1 kapsula dnevno, na prazen stomak.

acidophilus with Psyllium aktivni sostojki / kapsula viable lactobacillus acidophilus 2 billion Plantago ovata seed mucilage 100 mg
Na~in na upotreba: 1 kapsula dnevno.

Vo slu~aj na proliv, pokraj konzumirawe na preparatot, mora da se prevzemat osnovni merki (konzumirawe na pogolemo koli~estvo na te~nosti). Vo slu~aj koga se zemaat lekovi ili drugi dodatoci na ishranata, Acidophilus so Psyllium treba da se zema pred ili posle terapijata so dva ~asa razlika. Vo slu~aj na pogolema gabi~na infekcija (dermatolo{ki ili ginekolo{ki problemi), pokraj prepi{anata terapija, se prepora~uva kontinuirano konzumirawe na Acidophilus. Vo slu~aj na seriozni digestivni zaboluvawa (~ir, Kronova bolest) pobarajte lekarski sovet pred da zapo~nete so konzumirawe na preparatot.

Vnimanie!

w w w . c a l I v I t a . c o m

Preparati za podobruvawe na vareweto


101

metali, `ol~na kiselina, masnotii i holesterol), zna~i tie se idealni ~ista~i na crevata. Dieta so visoka sodr`ina na vlakna go prevenira zdravjeto na kardiovaskularniot sistem.

P r I j A t N o
I n t e r n a t I o n a l

V A r E w E

Preparati za podobruvawe na vareweto

meal time

100 tableti za `vakawe

Denes na pazarot ima se pove}e preparati od prirodno poteklo pa duri i koga se raboti za problemi so vareweto na hranata, bidej} i brojnite enzimi na rastenijata mo`e da ni pomognat polesno da ja svarime hranata. glavnata sostojka na papajata e papainot, soedinenie koe e mnogu sli~no na enizmite koi gi razgraduvaat proteinite, a sodr`i i soedinenija koi imaat sli~na funkcija kako i enzimite koi gi razgraduvaat jaglenitehidrati. Razgraduvaweto na hranlivite materii (proteini, jaglenihidrati i masti) so pomo{ na

enizmite se narekuva varewe na hranata. Vo osnova se raboti za transformacija na hranlivite materii vo forma koja mo`eme da ja svarime. Ako neredovno zemame hrana, ako jademe nesoodevtna hrana i ako ja konzumirame vo pogre{no vreme, se namaluva efikasnosta na na{iot sistem za varewe i doa|a do raspa|awe na hranata i fermentacija, a so toa i do pojava na {tetni otpadni materii. No, do namaleno varewe mo`e da dojde i bez da postoi bolest. Toa mo`e da

se slu~i i kako rezultat na zemawe na odredeni lekovi, so promena na na~inot na `iveewe, stresot, straeeweto. Bidej}i vareweto na hranata e regulirano so enzimi, vnesot na prirodni enzimi vo organizmot mo`e da go podobri vareweto. Najva`niot enzim na rastenieto i listot na papajata e papainot, koj e mnogu sli~en na ~ove~kiot enzim za varewe na hranata pepsinot. Negovata zada~a e pred varewe na mesoto (blagodarenie na ova svojstvo papainot se nao|a vo {iroka upotreba vo industrijata za prerabotka i konzervirawe na meso). Papainot, razgraduvaj}i gi proteinite na aminokiselini, go namaluva procesot na trulewe na nesvarenite proteini. meal time aktivni sostojki / tableta Papaya Enzymes 250 mg Na~in na upotreba: 1-2 tableti za `vakawe dnevno, po jadewe.

102
w w w . c a l I v I t a . c o m

P U S t I N S K o

B o g A t S t V o
I n t e r n a t I o n a l

200 tableti

Nopal e vid na kaktus koj pripa|a na semejstvoto opuntia vulgaris, i e bogat so vitamini, minerali i prirodni hranlivi vlakna. odli~en dodatok e na detoksikaciskiot re`im i dietite za namaluvawe na telesnata te`ina. opuntia vulgaris ili Nopal e vid na pustinski kaktus so prekrasni cvetovi koj poteknuva od Meksiko i SAD, no mo`e da se najde i na Kanarskite Ostrovi. Ova rastenie e bogato so vitamini (C, B1, B2, B3), bioflavonoidi i minerali (kalium, kalcium) koi davaat doprinos vo normalniot tok na fiziolo{kite procesi. Nopalot e dobar izvor na lesnosvarlivi proteini. Sodr`i 17 vida aminokiselini, od koi 8 se esencijalni, t.e. mo`eme da gi dobieme samo od nadvore{en izvor. Normalniot metabolizam povolno dejstvuva i na telesnata te`ina.

Pustinskiot kaktus ima visoka sodr`ina na vlakna koi davaat ~uvstvo na glad i zatoa pretstavuva dobar dodatok na dietite za namaluvawe na telesnata te`ina. Zatoa nopalinot treba sekoga{ da se zema so pogolemo koli~estvo na voda so cel vlaknata efektivno da nababrat.

Nopalinot jgo podobruva vareweto na hranata, go namaluva apetitot, mo`e da vlijae vo reguliraweto na telesnata te`ina, deluva kako srcev tonik, deluva protivvospalitelno. Vo Meksiko se koristi i kako hrana (salata, vo supa ili kako garnir).

Vnimanie!
Nopalinot se zema zadol`itelno so dosta voda, bidej}i na toj na~in ovozmo`uvame vlaknata da nababrat i da sozdadat ~uvstvo na sitost.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Preparati za podobruvawe na vareweto


103

nopalin

nopalin aktivni sostojki / tableta Dehydrated Nopal cactus 300 mg Na~in na upotreba: 3h2 tableti dnevno, pred jadewe, ili po preporaka na lekar.

D o B A r
I n t e r n a t I o n a l

A P E t I t !

Preparati za podobruvawe na vareweto

Digest ease
100 tableti
Aktivnite sostojki na Digest ease se prirodni enzimi za varewe koi pomagaat vo iskoristuvaweto na hranlivite materii. tie mo`at da bidat od golema pomo{ vo vareweto na hranata od rastitelno poteklo (posebno kaj vegetarijancite), za odredeni problemi so vareweto, kako i vo slu~aj na sledewe na dieta koja nudi razli~en ritam ili kvalitet vo odnos na voobi~aenata ishrana.

Po vnesuvaweto na hranata, zdraviot organizam vedna{ zapo~nuva da gi razgraduva iskoristlivite hranlivi materii. Jaglenite hidrati, proteini i masti se razgraduvaat na elementarni delovi koi potoa odli~no se apsorbiraat i iskoristuvaat vo teloto. Sepak, denes toa pretstavuva redok optimisti~ki priod, bidej} i vo dene{niot dinami~en na~in na `iveewe ima pove}e vlijanija koi pre~at vo odvivaweto na ovoj proces. Sekako i vie znaete i ste po~uvstvuvale kolku naporna mo`e da bide masnata, te{ka hrana posle semejniot ili raboten ru~ek/ve~era. Lo{ite naviki ili neramnote`eniot vremenski priod vo hraneweto kako i lo{iot sostav na hranata dopolnitelno go optovaruvaat sistemot za varewe. Tie vlijanija u{te pove}e se intenziviraat pod vlijanie na drugi faktori kako {to e stresot, ve{ta~ki dodatoci na hranata koi mo`at da go blokiraat

normalnoto funkcionirawe na crevata, vareweto i apsorpcijata na hranlivite materii. Digest Ease e enzimski kompleks od rastitelno poteklo koj ima {irok spektar na deluvawe, i vo alkalna i vo kisela sredina. Go prepora~uvame prvenstveno na vegetarijancite koi koristat hrana isklu~itelno od rastitelno poteklo, no isto taka pomaga vo vareweto na hranata od `ivotinsko poteklo. Zabele`ano

e deka so odminuvawe na godinite se namaluva efikasnosta pri vareweto na hranata, no sepak, pre~ki vo vareweto mo`at da se javat i vo bilo koja vozrast od `ivotot. Bidej}i vareweto na hranata ja reguliraat so enzimi, enzimite za varewe zemeni na ovoj na~in mo`e da pomognat vo preveniraweto i spre~uvaweto na mo`nite poremetuvawa.

Digest ease aktivni sostojki / tableta Digezyme Fungal Enzymes Proteolytic activity not less than amylomaltose activity not less than lipolytic activity not less than cellulolytic activity not less than lactase activity not less than 100 mg 600 IU. 50 IU. 100 IU. 25 IU. 400 IU.

alpha-amylase activity not less than 2400 IU.

104
w w w . c a l I v I t a . c o m

Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno, so obrok, ili po preporaka na lekar.

Z A

I D E A l N o

V A r E w E
I n t e r n a t I o n a l

100 tableti

osnoven uslov za idealno iskoristuvawe na zdravite namirnici koi gi vnesuvame vo na{iot organizam e pravilnoto varewe. Aktivni sostojki na ovoj preparat se rastitelni supstanci i enzimi za varewe (koi i na{iot organizam gi proizveduva), koi go pomagaat normalnoto varewe i vo slu~aj na nedostatok na `eludo~en sok mo`e da pomognat kaj problemite so vareweto koi nastanuvaat od tie pri~ini.

Se veli: Ona {to go jade{, toa si ti. No, ovaa izreka va`i samo pod izvesni uslovi. Sekako mnogu e va`no vnimatelno sostavenoto meni so sovremen kvalitet. Samata ishrana e delotvorna samo ako hranlivite sostojki od hranata vo procesot na varewe se razgradat na sostavni delovi koi organizmot mo`e navistina efikasno da gi iskoristi. Za odr`uvawe na vitalnite funkcii neophodna e energija, koja me|udrugoto ja dobivame i od hranata. Enzimite za varewe imaat va`na uloga vo transformacijata na hranata vo energija. Hranata koja nie sme ja soxvakale enzimite ja razlo`uvaat na nejzinite osnovni delovi ovozmo`uvaj}i im na toj na~in da bidat apsorbirani vo sistemot za varewe. Pankreatinot e visokoaktiven enzim koj gi razgraduva mastite a se proizveduva vo pankreasot. Pepsinot koj se sintetizira vo `eludnikot i

papainot dobien od tropskoto drvo papaja se va`ni za vareweto na proteinite. Beatin HCL deluva na sozdavaweto na hlorovodorodna kiselina. Od pogore spomenatoto za celiot proces na varewe potrebni se `elude~ni sokovi koi sodr`at opredeleno koli~estvo na enzimi za razgraduvawe. Nivnoto la~ewe me|utoa e namaleno i kaj zdravi individui vo sredni godini, {to doveduva do kvalitativno slabeewe na procesot na varewe i pojava na neprijatni simptomi. Kaj licata so krvna grupa A vakvite tegobi se, nezavisno od vozrasta, prili~no ~esti, dodeka kaj drugi lu|e nedostatokot na enzimi mo`e da bide predizvikan od lo{i naviki vo ishranata, konzumirawe na varena, konzervirana, pasterizirana, barena ili smrznata hrana ili hrana podgotvena vo mikrobranova pe~ka. Vo sekoj od ovie slu~ai se prepora~uva enzimska terapija koja mu ovozmo`uva na organizmot

da dojde do potpolno razgradeni hranlivi materii. So koristeweto na Digestive Enzymes se zgolemuva stepenot na iskoristenost i na ostanatite dodatoci na ishranata na calivita International, a so toa se doa|a do celosna pomo{ vo odr`uvaweto na zdravjeto kako i vo procesot na negovo povtorno steknuvawe. Digestive enzymes aktivni sostojki / tableta Pancreatin 75 mg Pepsin 17.5 mg Betaine HcI 10 mg Diastase 10 mg Papain 5 mg Glutamic acid 25 mg turmeric 37.5 mg Fennel seed 75 mg Bromelain 12.5 mg Protease 7.5 mg Na~in na upotreba: 2 tableti dnevno, so obrok, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Preparati za podobruvawe na vareweto


105

Digestive enzymes

I n t e r n a t I o n a l

106

I n t e r n a t I o n a l

Preparati za podobruvawe na imunitetot


Mojata najgolema sila e vo toa {to nemam slabi to~ki. John McEnroe
107

o t P o r N I
I n t e r n a t I o n a l

N A

S I t E

N E g A t I V N I

V l I j A N I j A

Preparati za podobruvawe na imunitetot

Immunaid
180 kapsuli

Dokolku otpornosta na organizmot se namali, toj stanuva lesen plen na {tetnite vlijanija. Mnogu e va`no da se zasiluva imunitetot na organizmot vo kontinuitet, a ne samo toga{ koga }e se javi bolesta! Aktivnite sostojki vo preparatot Immunaid blagoprijatno vlijaat na funkcioniraweto na imunolo{kiot sistem i pomagaat vo odr`uvaweto na odbranbenite sposobnosti na organizmot.

Ma~kina kanxa Toa e rastenie koe se koristi mnogu odamna vo svetot, a ~ii aktivni sostojki i dejstvuvawe gi potvrduva i sovremenata nauka. Se smeta za edna od najdelotvornite materii koi go jaknat imunolo{kiot sistem. Stanuva zbor za rastenie polzavec, koe mo`e da porasne i do 30 metri, avtohtona vrsta koja raste na amazonskite planini i pokraj krajbre`jeto na rekite, kako i vo xunglite vo Peru. Silno doprinesuva vo zgolemuvaweto na proizvodstvoto i aktivnosta na belite krvni zrnca. Zada~ata na belite krvni zrnca e prepoznavaweto na natrapnicite vo teloto i prevzemawe na merki za nivno eliminirawe. Tie deluvaat protiv {tetnite materii koi mu se nepoznati na organizmot, kako i vo slu~aj na modificirani kletki (bolni ili degenerirani). Ima antioksidantno dejstvo i gi {titi imunite kletki od {tetnoto vlijanie na slobodnite radikali. Ja namaluva temperaturata

Cink Ima zna~ajno dejstvo na imunolo{kiot sistem, bidej}i e esencijalen mineral koj vleguva vo sostavot na odbranbenite enzimi, vnatre vo imunite kletki. Go pottiknuva sozdavaweto na antitelata i na onie kletki koi ja pametat sredbata so bakteriite i virusite. Gi ubiva virusite. Silen antioksidant. Cinkot go pottiknuva imunostimulativnoto dejstvo na ma~kinata kanxa. Immunaid aktivni sostojki / kapsula cats claw powder 400 mg Zinc gluconate 3 mg Na~in na upotreba: 3x1 kapsula dnevno.

Vnimanie

Ne se prepora~uva vo tekot na bremenosta i pri laktacijata! Vo slu~aj koga digestivniot sitem e zabolen ili vo somnitelni slu~ai pobarajte sovet od lekar za koristewe na ovoj preparat! Ma~kina kanxa ne smee da se koristi so drugi lekarstva.

108
w w w . c a l I v I t a . c o m

P o B E D A

S o

M o ] t A

N A

P r I r o D A t A
I n t e r n a t I o n a l

90 tableti
Imunolo{kiot sistem kako i sposobnosta na organizmot za samolekuvawe treba redovno da se odr`uva i zajaknuva. Ako otpornosta na organizmot slabee, toga{ toj stanuva cel na infekcii predizvikani od patogeni virusi i bakterii. Nekoi lu|e se podlo`ni pove}e na infekcii od drugite. re{enieto doa|a samo od sebe.

Vnimanie!

Ne se prepora~uva vo tekot na bremenosta ili doeweto. Vo slu~aj na bolest na digestivniot trakt ili vo somnitelni slu~ai konsultirajte lekar. Ma~kinata kanxa ne treba da se primenuva ako se zemaat lekarstva za potisnuvawe na imuniot sistem.

Sostojkite na ovoj preparat pridonesuvaat za zdravo funkcionirawe na organizmot. Ma~kinata kanxa go zgolemuva proizvodstvoto i aktivnosta na limfnite kletki, a ima i antioksidantno dejstvo. Ehinaceata e edna od najpoznatite rastenija koi blagotvorno deluvaat na imunolo{kiot sistem, Korata na drvoto Pau darco u{te go vikaat i Tahebo e bogata so minerali i oligoelementi. Cinkot u~estvuva vo funkciniraweto na imunolo{kiot sistem i vo normalniot razvoj na kletkite. Korisni supstanci mo`e da se najdat i vo ekstraktot od maslinov list koj go podobruva imunitetot, op{tata blagosostojba na organizmot i dava ~uvstvo na vitalnost.

Virago aktivni sostojki / tableta olive leaf extract (std. 15% oleuropein) 80 mg lysine 80 mg Echinacea root extract (std. 3.5% echinacosides) 25 mg cats claw extract (std. 4% oxindole alkaloids) 60 mg Pau darco bark (4:1) 30 mg Zinc 10 mg Na~in na upotreba: 3h1 tableta dnevno, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Preparati za podobruvawe na imunitetot


109

Virago

M o ] t A
I n t e r n a t I o n a l

N A

K r A l I C A t A

Preparati za podobruvawe na imunitetot

Bee Power
50 kapsuli

Ako veruvate vo prirodni re{enija, ekstrakt od mati~en mle~ e va{iot izbor. P~elite ja hranat p~elata-kralica so ovoj hranliv koncentrat i na toj na~in i ovozmo`uvaat na kralicata da `ivee 3-4 godini, dodeka `ivotniot vek na p~elite rabotnici e okolu 4-6 nedeli. Konzumiraweto na koncentrat od mati~en mle~ e mnogu korisen za lu|eto.

So mati~niot mle~ p~eliterabotni~ki gi hranat mladite p~eli ili ja hranat kralicata koja gi polo`uva jajcata. Mo`ebi toa e pri~inata poradi koja kralicata e vo sostojba da polo`i 10001500 jajca na den. Imeno, dodeka rabotni~kite p~eli, vo zavisnost od sezonata, `iveat 4-6 nedeli i trutovite 5 nedeli, kralicata `ivee 3-4(!) godini. Mati~niot mle~ se la~i od `lezdite na p~eliterabotni~ki, a negoviot sostav e kompleksen. Negovata osnovna masa se sostoi od mnogu visoko kvalitetni proteini. Gi sodr`i vitaminite B (celata grupa), mineralni soli i oligoelementi. Mati~niot mle~ pretstavuva priroden izvor na ~ist acetilholin, sodr`i minerali, enzimi i 18 vidovi na aminokiselini. Istovremeno e idealna formula

110
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

za prirodna dieta i odli~no go pomaga zdravoto funkcionirawe na imuniot sistem. Spored iskustvata, mati~niot mle~ osve`uva, revitalizira, ima op{to tonizira~ko dejstvo i gi podobruva performansite. Sekoj mo`e da go konzumira nezavisno od vozrasta i polot.

Bee Power aktivni sostojki / kapsula Royal jelly concentrate (6% HDa) 50 mg equivalent to 150 mg royal jelly Na~in na upotreba: 1 kapsula dnevno, ili po preporaka na lekar.

Vnimanie!

Imaj}i predvid deka mati~niot mle~ se proizveduva od polen, med i sekret od pluva~nite `lezdi na p~elata, ne se prepora~uva na lica koi se alergi~ni na polen i apikulturni proizvodi! Dokolku se slu~i razvoj na alergiska reakcija, treba vedna{ da se prestane so upotreba! ^uvajte go preparatot na suvo i studeno mesto, bidej}i pod vlijanie na toplina ja menuva strukturata.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Preparati za podobruvawe na imunitetot


111

I n t e r n a t I o n a l

I n t e r n a t I o n a l

Drugi dodatoci na ishranata

Nau~iv deka site sakaat da `iveat na vrv od planinata, ne razbiraj}i deka vistinskata sre}a e skriena vo dostignuvaweto na vrvot. Gabriel Garsia Markez
113

lESNI NoZE ZA ZDrAVI ^EKorI!


I n t e r n a t I o n a l

Drugi dodatoci na ishranata

Vein ProteX
60 tableti
Pri sedewe ili pri stoewe pove}eto od nas gi imaat po~uvstvuvano slednite simptomi: i otok vo nozete, ~uvstvo na toplina i neprijatno zategawe. So profesijata kade sedime ili stoime podolgo vreme (administracija, prodava~i, frizeri, nastavnici, hirurzi itn) zna~i stil na `ivot so zgolemen faktor na rizik. No ima i mnogu drugi faktori koi negativno vlijaat na zdravjeto na venite, na primer zgolemenata telesna te`ina, stil na `iveewe bez dvi`ewe, starosta ili hormonalni faktori. ova ne e samo estetski problem bidej}i pri dolgotrajni nele~eni tegobi mo`e da se razvijat i seriozni venski zaboluvawa.

Za zdravi veni i samite mo`eme da doprineseme i toa so aktiven na~in na `iveewe, so nosewe na komotna i zdrava obleka, naizmeni~no tu{irawe so ladna i topla voda, kako i povremeno potpirawe na nogite so perni~iwa. No, treba da se vodi smetka i za vnatre{nata ishrana na venite, tuka mo`e mnogu da pomognat gri`livo odbranite aktivni sostojki na tabletite na calivita vein ProteX. Osnovata na preparatite ja pravi oligometri~ki proantocijaniden kompleks (ORS) koj se izdvojuva

od semkite na grozjeto i poseduva priroda na flavonoidi. Molekilite na ORS se vrzuvaat za povr{ini koi gi karakterizira visoka koncentracija na glukozaminoglikan. Takvi se na primer yidovite na kapilarite. ORS zatoa e pogoden za namaluvawe na propustlivosta na krvnite sadovi i za odr`uvawe na cvrstinata na kapilarite a pri toa e i silen antioksidant. Vo za~uvuvawe na elastin~osta na venskite yidovi doprinesuva i vitaminot C koj isto taka se nao|a vo preparatot i koj e neophoden vo sintezata na kolagenot koj e odgovoren za za~uvuvawe na cvrstinata na yidovite na venite. Vo preparatot se nao|a i MYM (metilsulfonilmetan) koj vo najgolema merka e poznat po blagotvornite dejstva na

114
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

zglobovite, no ima i pozitivno vlijanie i na venskiot status. Me|u komponentite na preparatot se nao|a i hisperidin koj se vbrojuva vo bioflavonoidi a mo`e da se opi{e kako antioksidant koj se rastvara vo voda i zaedno so vitaminot C mo`e da se najde vo ovo{jeto. Toj vsu{nost ja zgolemuva aktivnosta na vitmainot

C vo organizmot. Bioflavonoidite pomagaat i vo za~uvuvawe na yidovite na kapilarite i vo zajaknuvawe na kolagenot kako intercelularen cement a doprinesuvaat i vo namluvawe na otokot na nogite pri zadr`uvawe na natalo`enata te~nost. Sli~no na drugite bioflavonoidi i

hesperidinot e najefikasen ako se kombinira so vitaminot C i so drugi bioflavonoidi. Zatoa ovoj preparat pokraj navedenite sostojki sodr`i i ekstrakt od dve vredni rastenija, |umbir i kurkuma.

Vein ProteX active ingredients/ tablet: vitamin c 250 mg mSm (methyl-sulfonyl-methane) 150 mg oligomeric proanthocyanidine complex (out from grape seed extract) 100 mg Ginger root extract (st. 40% gingerol) 66.6 mg turmeric extract (std. 90% curcumium) 50 mg Hesperidin complex 15 mg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno, pred jadewe.

Vnimanie!

Preparatot ne mo`e da ja zameni uramnote`enata i raznovrsna ishrana i zdraviot na~in na `ivot, kako nitu tretmanot na lekar i konsultaciite so nego. Vo slu~aj na venski tegobi pobarajte sovet od specijalist! Pred primena na preparatot za vreme na bremenost i doewe pobarajte sovet od svojot lekar!

w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata


115

D o P o l N I t E l N A
I n t e r n a t I o n a l

S I l A

Drugi dodatoci na ishranata

Joint ProteX Forte


90 tableti

Postojat situacii vo `ivotot koga na na{ite zglobovi im e potrebna dopolnitelna za{tita. Joint ProteX FoRtE blagodarenie na zgolemenite dozi na aktivni sostojki podobro gi {titi zglobovite, pa so samoto toa prvenstveno go prepora~uvame na individui na koi im e potrebna dopolnitelna za{tita.

116
w w w . c a l I v I t a . c o m

Koskeno zglobniot sistem na ~ovekovoto telo so~inuva edna funkcionalna celina. Funkcijata na zglobovite ja odreduva nivnata struktura. Za da mo`at da odgovaraat na specifi~nite potrebi, koskite i zglobnite povr{ini moraat cvrsto da povrzuvaat (dr`at zaedno) razli~ni vrzivni strukturi kako {to se muskuli, ligamenti, sinovijalni otvori itn, so pomo{ na koi se vr{i dvi`eweto i odeweto. Na kraevite na koskite koi gi so~inuvaat zglobovite se nao|a rskavica, koja go pomaga dvi`eweto na zglobovite bez triewe a voedno ima i za{titna funkcija. Od taa pri~ina e mnogu va`no so~uvuvawe na zdrava rskavica i vrzno tkivo. Na zdravjeto na na{ite zglobovi vlijaat mnogubrojni faktori. So stareewe prvenstveno se tro{at zglobovite, {to e razbirlivo, zatoa {to se tro{at prvo onie delovi koi najmnogu se koristat i postojano rabotat, na pr. treba da ja nosat sevkupnata telesna te`ina (kolkovi, kolena). Toj proces na postepeno tro{ewe mo`e da se zabrza zaradi nedostatok na redovna fizi~ka aktivnost i zgolemuvawe na telesnata te`ina. Posebno vnimanie treba da se

posveti na zglobovite dokolku nekoj profesionalno se zanimava so sport ili raboti te{ka fizi~ka rabota, kako i naslednite faktori (prvenstveno kaj `enskite individui). Aktivnite sostojki na preparatot Joint ProteX FoRtE mo`at da doprinesat vo so~uvuvawe na zdravjeto na na{ite zglobivi i ostanatoto vrzivno tkivo vo organizmot. Glukozaminot vleguva vo sostav na rskavicata i ako se vnese vo vid na dodatok na ishranata, ja jakne rskavicata i go potpomaga normalnoto funkcionirawe i regenerirawe na zglobovite. Hondroitinot zaedni~ki deluva sinergisti~ki so glukozaminot kako sredstvo za podma~kuvawe na zglobovite. Hijaluronskata kiselina sli~no kako hondroitinot doprinesuva vo podma~kuvaweto na povr{inata na rskavicata vo zglobovite i vrzuva zna~itelno koli~estvo na voda.

Vnimanie!

Individui koi se osetlivi ili alergi~ni na morski {kolki bi trebalo da ja izbegnuvaat primenata na preparatot.

I n t e r n a t I o n a l

Metil sulfonil metanot ili MSM zaradi svojata uloga vo sinteza na belkovinsko vrzno tkivo, pomaga vo so~uvuvawe na zdrava struktura na rskavicata, i zaradi toa e mnogu ~esta sostojka vo proizvodite koi se nameneti za za{tita na zglobovite i rskavicata. Preparatot pokraj navedenite sodr`i i drugi blagotvorni rastitelni ekstrakti koi gi podobruvaat detoksikaciskite procesi vo zglobovite i vrzivnoto tkivo a deluvaat i protivospalitelno i protiv bolka. Cinkot i manganot se dodavaat za podobar kvalitet na belkovinite vo vrznoto tkivo.

Joint ProteX Forte aktivni sostojki/ tableta Glucosamine sulphate 500 mg chondroitin sulphate 270 mg Hyaluronic acid 50 mg methyl-Sulfonyl-methane 150 mg Boswellia Serrata extract 50 mg (std. 25% boswellic acid) meadowsweet powder 40 mg turmeric extract 10 mg (std. 25% curcumins) Zinc 5 mg manganese 1 mg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata


117

Z A
I n t e r n a t I o n a l

Z D r A V I

Z g l o B o V I

Drugi dodatoci na ishranata

Joint ProteX
90 tableti

118

^uvaweto na zdravjeto na na{ite zglobovi e od golema va`nost za na{iot sekojdneven `ivot. Naj~esti pri~ini koi doveduaat do pojava na koskeno-zglobni deformacii se debelinata, nepravilnata ishrana, dolgoto sedewe ili preteranoto napregawe (vrven sport, te{ka fizi~ka rabota) i stres. Aktivnite sostojki na preparatot joint Protex pomagaat vo za~uvuvaweto na zdravjeto na na{ite zglobovi i vrznoto tkivo vo organizmot. Visoko kvalitetni sostojki za zdravi zglobovi se: Glukozamin. Vleguva vo sostavot na rskavicata. Ako se vnese kako dodatok na ishrana ja zajaknuva rskavicata i go pomaga normalnoto funkcionirawe na zglobovite. Retko go vnesuvame vo organizmot preku redovnata ishrana. Glukozaminot koj se koristi vo preparatot e dobien od {kolki. Hondroitin sulfat gi podma~kuva zglobovite. Deluvaat zedno so glukozaminot. Hialuronskata kiselina (HA), kvantitativno, e najva`niot sostaven del

na svrznoto tkivo. Blagodarenie na nejziniot silen negativen elektronski polne` i golemata molekulska te`ina, mo`e da vrze mnogu zna~ajni koli~estva na voda i na toj na~in efektivno da im pomogne na zglobovite, deluvaj}i sli~no kako i hondroitin sulfatot, podma~kuvaj}i gi povr{inite na rskavicata vo zglobovite. Metil-sulfonil-metan (MSM) ima va`na uloga vo sintezata na proteinite na svrznoto tkivo. Pomaga vo za~uvuvawe na zdravata struktura na rskavicite. Cetil-miristoleat pomaga vo za~uvuvawe na zdravata struktura na tkivata na rskavicata i {titi od abewe. Indisko temjanovo drvo, blagodarenie na terpenoidite (esenci. na masni kiselini) e rastenie koe ima antisepti~ko dejstvo, ja razgraduva sluzta i deluva protiv vospalitelno,. Kurkumata go namaluva vospalenieto na svrznoto tkivo, no dejstvuva i kako detoksikator i antioksidant. Aktivnite sostojki na suru~icata e salicilnata kiselina koja dejstvuva analgeti~ki bez nuspojavi. Cinkot e mnogu va`en mineral za zdravi koski i dejstvuva protiv revmatizam. Manganot, pomaga vo zadr`uvawe na zdravata struktura na koskite

Joint ProteX aktivni sostojki / tableta Glucosamine HcI chondroitin sulphate methyl-sulfonyl-methane (mSm) Glucosaminoglucan Hyaluronic acid (complex) cetyl-miristoleate (cmt) Boswellia serrata extract (std. 25% boswellic acid) Filipendula ulmaria Zinc manganese Na~in na upotreba: 3h1 tableta dnevno, so obrok. 50 mg 40 mg 5 mg 1 mg 250 mg 200 mg 150 mg 150 mg 50 mg 50 mg

turmeric extract (std. 95% curcumin) 10 mg

Vnimanie!
Licata koi se ~uvstvitelni ili alergi~ni na {kolki ne treba da go koristat ovoj preparat. Dijabeti~arite i licata koi imaat problemi so zgolemenioto nivo na {e}er vo krvta treba da go proverat nivoto na {e}erot vo krvta pred upotrebata na ovoj preparat. Pobarajte sovet od lekar vo slu~aj na pre~uvstvitelnost na aspirin. Ne se prepora~uva primena na preparatot vo bremenosta i vo periodot na doeweto.

w w w . c a l I v I t a . c o m

o l E S N U V A w E

N A

S r C E t o
I n t e r n a t I o n a l

90 tableti

Poradi nesoodvetna dieta ili genetska predispozicija golem procent od naselenieto `ivee so zgolemeno nivo na holesterol vo krvta. toa ne pretstavuva samo prost fenomen, tuku na podolg period mo`e da predizvika golemi zdravstveni problemi. Samo soodvetnite dieti, na~inot na `iveewe i redovnata kontrola mo`at da ni obezbedat pravilna za{tita za na{eto zdravje. Cholestone ja nudi taa za{tita. Holesterolot e soedinenie nezamenlivo vo na{eto telo. Go ima vo sekoja kletka i e osnova na mnogu hormoni. Holesterolot poteknuva od hranata. Masnite materii vo digestivniot sistem se razlo`uvaat na glicerol i masni kiselini. Vo heparot povtorno se slu~uva uslo`nuvawe vo trigliceridi ili se vrzuva so proteinite i nastanuvaat

lipoproteini: LDL (lipoprotein so mala gustina), VLDL (lipoprotein so mnogu mala gustina) i HDL (lipoprotein so visoka gustina). LDL i VLDL se lo{ite holesteroli i naj~esto se talo`at na yidovite na krvnite sadovi. HDL e dobriot korisniot holesterol, koj go vra} a holesterolot vo crniot drob, kade se vr{i negova obrabotka i eliminacija od organizmot. LDL holesterolot go poka~uva, dodeka HDL go blokira talo`eweto na mastite na yidovite na krvnite sadovi. Zna~i od gledi{te za gri`a na na{eto dobro zdravje ne e dovolno da se nabquduva vkupnoto nivo na holesterol, tuku odnosot na dobriot i lo{iot holesterol. Nivoto na holesterol naj~esto e odredeno preku naslednite faktori, no i drugi faktori zna~itelno vlijaat. Takvi se: nezdravata dieta (prisustvo na zasiteni masti, slaba dieta so vlakna itn.), neaktiven

Cholestone aktivni sostojki / tableta Flax seed oil 200 mg apple pectin 200 mg lecithin 100 mg vitamin c 60 mg vitamin E 10 mg chromium 50 mcg Garlic 100 mg Na~in na upotreba: 3x1 tableta dnevno, ili po preporaka na lekar.

na~in na `iveewe i konzumirawe na alkohol, kako i stres. cholestone e dodatok na ishranata specijalno namenet za regulirawe na nivoto na holesterolot. Negovite aktivni materii se leneno maslo koe e eden od najbogatite izvori na omega3 masnite kiselini koi go namaluvaat nivoto na holesterolot i lipidite. Jabolkoviot pektin e rastvorliva vo voda vlaknesta materija koja

u~estvuva vo odr`uvawe na normalnoto nivo na holesterol. Lukot vlijae pozitivno na nivoto na lipidi vo krvta. Lecitinot ima va`na uloga vo metabolizmot na mastite. Vitaminite C i E u~estvuvaat vo za{titata na polinezasitenite masni kiselini od vlijanieto na slobodnite radikali. Hromot vlijae pozitivno na metabolizmot na jaglenite hidrati, proteinite i mastite.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata


119

Cholestone

P o D
I n t e r n a t I o n a l

K o N t r o l A

Drugi dodatoci na ishranata

urX

90 tableti

urX e preparat so izvonreden kvalitet, koj e razvien so cel da se iskoristat sostojkite poznati od narodnata medicina so svoite aktivni sostojki koi slu`at za za{tita na urinarnite pati{ta ili kako dopolnitelna pomo{ vo slu~aj na postoe~ki poremetuvawa i infekcii.

Kaj zdravi individui urinarniot trakt ne sodr`i {tetni mikrorganizmi, ili sodr`i vo tolku mal broj da tie vo normalni uslovi ne predizvikuvaat bolest, pa funkcioniraweto deluva sosema prirodno. Me|utoa kaj odredeni individui po~esto doa|a do vospalenie na mo~nite pati{ta koe mo`e da bide predizvikano so sklonosta kon neadekvatno oblekuvawe kako i zaradi ~esta poseta na mesta kade {to postoi izrazen rizik od infekcii (bazeni, pla`i, sauni itn) Za{tita na mo~nite pati{ta mo`e da bide od izvonredna va`nost, me|utoa voglavnom ne se posvetuva premnogu vnimanie na toa. Mnogute i ~esti nastinki se smetaat kako obi~na ili sekojdnevna pojava, me|utoa ako se zanemari ova i na podolgi pateki, na kraj mo`e da dojde

i do nastanuvawe na seriozni zaboluvawa. Na prvo mesto sekako treba da bide prevencijata. So vnesuvawe na dovolno te~nosti, sloevit i pravilen na~in na oblekuvawe, zgolemeno vnimanie na higienata (prvenstveno vo javnite kupatila itn), so izbegnuvawe na sedewe na ladni povr{ini kako i so redovno odewe vo toalet duri i samite mo`eme da napravime mnogu za zdravjeto na na{ite mo~ni pati{ta. Me|utoa so primena na preparatot URX na raspolagawe imame i vnatre{na podr{ka za za~uvuvawe na zdravjeto na urinarniot trakt. Izborot na bilki vo preparatot e napraven posle vnimatelno ispituvawe za toa {to deluva za za{tita na zdravjeto na urinarniot trakt. Najpoznata bilka vo sostavot za ovaa namena e brusnicata (Vaccinum macrocarpon). Druga mnogu va`na sostojka na preparatot

120
w w w . c a l I v I t a . c o m

P o D

K o N t r o l A
I n t e r n a t I o n a l

Vnimanie!

Preparatot ne mo`e da zameni terapija prepi{ana od strana na lekar. Vo slu~aj na postoewe na problem ili pojava na simptomi na urinarna infekcija, javete se kaj lekar!

urX aktivni sostojki / tableta D-mannose 150 mg cranberry fruit extract 100 mg (std. 30% polyphenols) Bearberry leaf extract (4:1) 100 mg vitamin c 20 mg watercress leaf extract (4:1) 17 mg Stinging nettle leaf extract 100 mg (std. 1% silicic acid) Buchu leaf extract (4:1) 30 mg Na~in na upotreba: 2-4 tableti dnevno, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata


121

URX e D-manozata, koja {to e vsu{nost eden vid na prost {e}er, koj {to ne se metabolizira tuku se izla~uva so urinata. Ima svojstvo da gi vrzuva bakteriite E. coli, koi se zaka~uvaat na zidovite na mo~nite pati{ta pa taka gi vrzuvaat za sebe i gi isfrlaat zaedno so urinata od organizmot. Listovi na kopriva (Urtica dioica) imaat blago diureti~no dejstvo,

blagodarenie na {to se odr`uva zdravjeto na bubrezite i dolnite delovi na urinarniot trakt. Listovite na breza (agathosma betulina) koi se bogati so flavonoidi, isto taka imaat blago diureti~no dejstvo. Preparatot pokraj ova sodr`i i ekstrakt od poto~arka (Nasturtium officinale ) kako i vitamin C.

oSNoVA NA NA[ItE NASMEVKI!


I n t e r n a t I o n a l

Drugi dodatoci na ishranata

l-lysine PluS
60 kapsuli

lizinot e esencijalna aminokiselina, va`en gradben element na belkovinite. Imeto esencijalen vsu{nost zna~i deka e vo pra{awe materija koja {to organizmot ne e sposoben samostojno da go proizvede tuku mora da go vnese od nadvore{en izvor. osnovata na preparatot l-lysine PluS e lizin koj e dopolnet so vitamin C.

Vo organizmot na vozrasnite se nao|a otprilika 15% belkovini koi konstantno se razgraduvaat i obnovuvaat. Toj proces vo normalni uslovi e vo ramnote`a. Gradivni komponenti na belkovinite se tkn. aminokiselini. Vo ~ovekoviot organizam belkovinite se sostojat od samo 20 vidovi na aminokiselini, no blagodareni na golemiot broj na varijacii i nekoi ostanati faktori, brojot na vidovi belkovini koi mo`at da se najdat vo prirodata e prakti~no ogromen. Porano se misle{e deka 9 amino kiselini pripa|aat na grupata na esencijalni aminokiselini t.e deka do niv mo`e da se dojde isklu~ivo po nadvore{en pat. Deneska me|utoa se vostanovi deka organizmot vo slu~aj na potreba sepak mo`e da proizvede 7 od niv ( vo ograni~eni koli~ini). Do ostanatite aminokiselini i ponatamu mo`e da se dojde samo po pat na ishranata. Pokraj odgovara~kiot vnes na aminokiselini va`na e i nivnata ramnote`a koja vo najgolema merka zavisi od sostavot na vnesenite

122
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

namirnici. Vo kolku sodr`inata na belkovini e niska (na pr. vo slu~aj na neuramnote`ena ili ednostavna ishrana, gladuvawe ili dieta), metabolizmot na aminokiselini mo`e da se poremeti. Lizinot po svojata hemiska forma se vbrojuva me|u osnovnite aminokiselini. Pokraj toa u~estvuva i vo izgradba na belkovini, pomaga vo apsorpcija na kalium, a va`en e i za sozdavawe na kolagenot, doprinesuva vo odr`uvawe na soodvetnata struktura na vrzivnoto tkivo, so {to blagotvorno deluva na zdravjeto na ko`ata, muskulite i zglobovite. Lizinot pridonesuva i vo sozdavawe i so~uvuvawe na normalnata struktura na koskite. Preparatot pokraj lizin sodr`i i vitamin C, koj isto taka igra va`na uloga vo sinteza na kolagenot,

ima izvonredno antioksidantno svojstvo i blagotvorno vlijanie na funkcioniraweto na imuniot sistem, a pokraj toa poznati se u{te mnogubrojni drugi pozitivni svojstva na ovoj vitamin.

l-lysine PluS aktivni sostojki / kapsula l-lysine 500 mg vitamin c 60 mg Na~in na upotreba: 1 kapsula dnevno, ili po preporaka na lekar.

Vnimanie!
Vo slu~aj na podolga primena na preparatot od 6 meseci, Ve molime obratete se kaj va{iot lekar za mislewe!

w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata


123

Z A
I n t e r n a t I o n a l

V E ^ N A

M l A D o S t

Drugi dodatoci na ishranata

natural HGH Support


90 tableti

Posle 30-ta godina proizvodstvoto na hormonot za rast naglo opa|a i kako posledica na toa se javuva nepovolno vlijanie na nekoi procesi koi se slu~uvaat vo organizmot. Muskulnata masa se namaluva, aktivnosta se namaluva, slabeat ligamentite okolu zglobovite itn. Isti simptomi mo`e da se pojavat kako posledica na dolgotraen stres. So koristewe na natural HGH Support mo`ete na priroden na~in da go nadopolnite ovoj proces bez {tetni posledici po va{eto zdravje.

Kako vremeto pominuva produkcijata na hormonot za rast prirodno se namaluva. Mnogu lu|e primenuvaat sinteti~ka suplementacija dopolnitelno zemawe na ovoj hormon, so cel da gi eliminiraat navedenite nelagodni posledici od namalenoto la~ewe na hormonot na rast. Tie metodi mo`e da predizvikaat razni {tetni dejstva, i poradi taa pri~ina mnogumina imaat odbojnost kon koristeweto na istite. HGH Support NE SODR@I sinteti~ki proizveden hormon za rast. Negovata formula sodr`i visoko kvalitetni prirodni

sostojki koi go stimuliraat vnatre{noto la~ewe na prirodniot hormon na rast. Osloboduvaweto na hormonot za rast e podr`ano od strana na aminokiselinite arginin, ornitin, lizin i od gamaamino-buterna-kiselina (GaBa) koi se odgovorni za proizvodstvo na nervnite impulsi. Tie deluvaat sinergisti~ki so vitaminite B6 i C, hromot i lecitinot. Ist efekt nastanuva so vnes na vicia Faba major (leguminoza) poznata kaj narodot pod imeto kowski grav. Hormonot za rast koj prirodno se proizveduva vo na{iot organizam deluva blagoprijatno bez nesakani dejstva. Ja podr`uva normalnata funkcija na imunolo{kiot sistem, ja zgolemuva sintezata na proteinite, so {to povolno vlijae na izgradba na muskulite, pa zatoa e idealen za sportistite. Mo`e da se koristi i vo poodminati godini za spre~uvawe na atrofijata na muskulite. Im se prepora~uva na site nad 30ta godina koi ne boleduvaat od dijabetes, hormonalni naru{uvawa i posebno na licata koi imaat zasilena fizi~ka aktivnost.

natural HGH Support aktivni sostojki / tableta l-arginine pyroglutamate 133.33 mg l-ornithine Hcl 66.66 mg l-lysine Hcl 100.00 mg G-glutamine 100.00 mg l-glycine 16.66 mg GaBa 33.33 mg vitamin B6 2.00 mg vitamin c 40.00 mg lecithin 61.66 mg chromium 4 mcg vicia Faba major extract 83.33 mg Na~in na upotreba: 3h2 tableti dnevno, so toa {to poslednite se pijat 1 ~as pred spiewe.

Vnimanie!
 atural HGH Support se zema pred N jadewe! Ne se prepora~uva na licata pod 25 godini, na dijabeti~ari ili lu|e koi imaat hormanalno naru{uvawe!

124
w w w . c a l I v I t a . c o m

I S K o r I S t E t E

j A

M o @ N o S t A !
I n t e r n a t I o n a l

100 tableti

Iako na{iot organizam go sintetizira argininot, postojat sostojbi pri koi negovoto proizvodstvo se reducira. takva sostojba e stresot koj site nie mnogu dobro go poznavame i sme go po~uvstvuvale. Upotrebata na argininot stanuva se pove} e neophodna, a toa se dol`i na negovite dobro poznati korisni efekti. toj deluva na op{toto fizi~ko pro{iruvawe na krvnite sadovi, kako i na detoksikaciskite procesi, a sportistite go upotrebuvaat so golema qubov.

arginine Plus aktivni sostojki / tableta l-arginine 500 mg manganese 600 mcg alpha ketoglutaric acid 50 mg Na~in na upotreba: 1 tableta dnevno, ili po preporaka na lekar.

Vnimanie!
Ne se prepora~uva na diabeti~ari, bidej}i go stimulira la~eweto na insulinot. Ne se prepora~uva na `eni za vreme na bremenost i laktacija. Li~nosti koi koristat lekovi za regulirawe na krvniot pritisok, diuretici,, antikoagulanti, treba da se konsultiraat so lekar pred da po~nat so upotreba na proizvodot.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata


125

arginine Plus

Argininot e prirodna materija koja pripa|a na grupata aminokiselini koi na{iot organizam mo`e da gi proizveduva. Isto taka, toj e i sostaven del na sekoj protein koj nie go jademe. Na{ata sekojdnevna ishrana, od dodatoci na ishranata preku mesoto i semiwata, sodr`i golemo koli~estvo na arginin. Od edna strana, argininot e va`na aminokiselina koja go hrani na{iot organizam, a od druga strana toj ima mnogu korisni efekti. Azotniot monoksid vo na{iot organizam se dobiva od aminokiselinata arginin. Azotniot monoksid deluva na pro{iruvawe na krvnite sadovi, poto~no ovozmo`uva normalna cirkulacija. Azotniot monoksid go potpomaga protokot na krvta do kletkite, go podobruva snabduvaweto na kletkite so hranlivi materii i kislorod, pozitivno deluva i na potencijata. Argininot ja pomaga sintezata na proteinite, go stimulira la~eweto

na hormonot za rast i insulinot. Poradi toa sportistite go koristat se so cel da dobijat pogolema ~ista muskulna masa. Efektivno gi pomaga detoksikaciskite procesi, bidej} i gi namaluva nusproduktite koi se rezultat na metabolizmot. Toj e predmaterija na kreatinot koj pretstavuva osnoven energetski snabduva~ na molekulite. Proizvodstvoto na arginin, vo odredeni uslovi (kako stres, naporna rabota) mo`e da se namali.

P r I l A g o D U V A w E
I n t e r n a t I o n a l

N A

N A [ I o t

B I o r I t A M

Drugi dodatoci na ishranata

melatonin 3.0 melatonin


60 tableti

Denes, so zabrzanoto tempo na `ivot, za site nas zaedni~ko e toa {to mnogu malku vreme posvetuvame na pravilniot odmor. toa tempo vo kombinacija so stresot mo`e da predizvika odredeni naru{uvawa vo sonot, koj e potreben za da mo`e organizmot da se obnovi. Za taa cel proizvodot Melatonin mo`e mnogu da ni pomogne.

Vo na{iot mozok se nao|a mnogu va`na oblast poznata pod imeto pinealna `lezda ili epifiza. Vo vremeto koga }e se namali dnevnata prirodna svetlina, ovaa `lezda proizveduva melatonin od serotoninot, koj ima va`na uloga vo odr`uvaweto na ritamot na sonot i budnosta. Pri namaluvawe na prirodnata svetlina, se zgolemuva proizvodstvoto na melatoninot, koj

ni obezbeduva fiziolo{ki zadovolitelen odmor. Imeto melatonin vo prevod zna~i crno, uka`uvaj}i na toa deka melatoninot se proizveduva samo vo temnina. Melatoninot e va`en ne samo kaj lu|eto tuku i kaj `ivotnite. Pticite preselnici znaat deka do{lo vreme za preselba, na esen, na osnova na dejstvoto na melatoninot. Ovaa supstanca, isto taka, go regulira rastot na vlaknata kaj `ivotnite i sostojbata na hibernacija kaj nekoi `ivotni. Nivoto na melatonin vo organizmot se menuva, vo zavisnost od na{iot ritam. Postoi odredena vrsta na dneven ritam koj zavisi od son~evata svetlina i sezonski ritam koj zavisi od dol`inata na denot. Nivoto na melatoninot, vo tekot na no}ta, mo`e da bide i do dest pati pogolemo od nivot na melatonin vo tekot na denot. Ovaa ramnote`a lesno mo`e da se naru{i, posebno kaj lu|eto koi rabotat nave~er ili ~esto menuvaat nekolku vremenski zoni. Licata

126
w w w . c a l I v I t a . c o m

P r I l A g o D U V A w E
koi imaat pote{kotii so spieweto, ~esto koristat sinteti~ki lekovi (tableti za spiewe), iako bi mo`ele da si pomognat i so zemawe na prirodni dodatoci na ishranata, koi po priroden pat bi ovozmo`ile da go nadopolnat nedostatokot od melatonin vo nivniot organizam. Za razlika od sinteti~kite lekovi, pri koristewe na prirodniot melatonin, licata se budat odmoreni i sve`i. Va`no e da se napomene deka proizvodstvoto na melatoninot vo na{iot organizam se namaluva kako stareeme, odnosno ovoj preparat mo`e da bide od golema pomo{ na starite lica koi imaat naru{en son. ^ove~koto telo najdobro funkcionira dokolku ima pravilen ciklus na spiewe i budnost. Pomagaj}i pri odr`uvawe na potrebniot son i relaksacijata, melatoninot doprinesuva za zdrava funkcija na imunolo{kiot sistem, krvniot pritisok i telesnata temperatura.

N A

N A [ I o t

B I o r I t A M
I n t e r n a t I o n a l

Vnimanie!
Vnimavajte da ne ja nadminete propi{anata dnevna doza. Melatoninot bi trebalo da se zeme polovina ~as pred spiewe. Bidej}i vlijae na koncentracijata, izbegnuvajte da upravuvate so avtomobil i drugi ma{ini posle zemaweto na melatoninot. Vo slu~aj na seriozno naru{uvawe na sonot i poznati o{tetuvawa na nervniot sistem, konsultirajte se so lekar, pred da go upotrebite ovoj preparat!

melatonin 3.0 aktivni sostojki / tableta melatonin 3.00 mg Na~in na upotreba: 1-2 tableti dnevno, ili po preporaka na lekar.

melatonin (time released) aktivni sostojki / tableta melatonin 3.00 mg calcium 25.0 mg Na~in na upotreba: 1 tableta, pred spiewe, ili po preporaka na lekar.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata


127

SPoj NA MUDroStA oD IStoKot


I n t e r n a t I o n a l

Drugi dodatoci na ishranata

Detox Patch
12 perni~iwa

Brziot napredok na civilizacijata sekojdnevno nametnuva na na{eto telo kontakt so golemi koli~estva na {tetni materii. Za `al nie ne mo`eme da go izbegneme kontaktot so zagadenata okolinata, raznite hemikalii, lekovi i drugite sli~ni proizvodi. tie delumno se eliminiraat od teloto, no mal del od niv mo`e da ostane i da se natalo`i. Detox Patch gi otstranuva tie ostanati otrovi od organizmot so pomo{ na mudrosta od Istokot.

Detox Patch raboti spored tri oddelni no sepak sinergi~ni principi: Negovite aktivni sostojki se karakteriziraat so odli~en kvalitet, poteknuvaat od prirodni izvori, a se izbrani

mnogu vnimatelno, so cel da se iskoristat nivnite potencijali vo otstranuvawe na akumuliranite otrovi. Trans-dermalnata tehnologija e vo potpolnost prirodna i ovozmo`uva sostojkite vo Detox Patch-ot bezbedno i efikasno

da gi otstranat ne~istotiite i toksinite od organizmot. Vtoriot va`en del na proizvodot e infracrvenata toplina (FIR). Istra`uvawata potvrduvaat deka infracrvenata toplina ja stimulira cirkulacijata i ja potpomaga eliminacijata na otrovite i {tetnite materii od organizmot. Pokraj toa, FIR se povrzuva so nekolku regenerativni procesi. Vo Detox Patch-ot prirodnata sostojka turmalin emitira FIR po priroden pat, unapreduvaj}i go procesot na detoksikacija na priroden na~in. Refleksologijata od Istokot e tretiot va`en faktor na deluvawe na ovoj proizvod. Negoviot osnoven princip e so tretirawe na specifi~ni refleksni nervni to~ki naj~esto na stapalata, posebno na tabanite, mo`e da se obezbedi blagotvoren efekt na drugi delovi od organizmot i na op{toto zdravje. Vo sklad so principite na refleksologijata od Istokot preku stimulacijata na stapalata, Detox Patch go pomaga procesot na detoksikacija i samolekuvawe na na{iot organizam.

128
w w w . c a l I v I t a . c o m

I tEhNologIjAtA oD ZAPADot
I n t e r n a t I o n a l

Otrovite koi se prisutni vo na{eto telo naj~esto imaat golema gustina na molekulite vo odnos na drugite prirodni komponenti na na{iot kardiovaskularen sistem. Ovie ne~istotii generalno se dvi`at napred kon poniskite delovi od teloto (tabanite), pa zatoa najdobro e perni~iwata da se postavat na onie delovi od teloto kade {to imame najvisoka koncetracija na otrovi.

Detox Patch sostojki: agaricus mushroom tourmaline Siberian ginseng achyranthis root Platicodon grandiflorum Bamboo and cypress vinegar caragana sinica artemisia iwayomogi Paeoniae rubrae root Na~in na upotreba: Zaedno so samoleplivata lenta perni~eto postavete go fiksno na del od tabanot i taka dr`ete go najmalku 8 ~asa. Najdobro e da se koristi vo tekot na no}ta.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata


129

E K S t r A
I n t e r n a t I o n a l

Z A [ t I t A

Drugi dodatoci na ishranata

liver aid

100 kapsuli

Crniot drob e organ od vitalno zna~ewe, t.n. laboratorija na organizmot koja sekoga{ raboti so polna para. toj ima dvokratna zada~a: gi sintetizira korisnite i va`ni supstanci, a od druga strana gi razgraduva i eliminira {tetnite materii, odnosno go ~isti organizmot od otrovi. Bidej}i crniot drob e tolku va`en organ prirodno e da mu se posveti posebno vnimanie.

Crniot drob e najgolem i od aspekt na metabolizmot, najslo`en organ vo na{eto telo. Pogolemiot broj na procesi na razgraduvawe i detoksikacija se slu~uvaat vo crniot drob, a vo isto vreme vo nego se sozdavaat mnogu va`ni supstanci kako {to se proteinite, vitaminot A, supstanci koi doveduvaat do koagulacija na krvta. Isto taka, crniot drob pretstavuva i skladi{te za vitaminite. Vo tekot na na{iot `ivot crniot drob e izlo`en na brojni {tetni faktori kako {to se hemiski supstanci (pesticidi, boi, razreduva~i) i lekovi (nekoi antibiotici). [tetnite vlijanija na pregolemoto konzumirawe na

alkohol se mnogu poznati i za `al, mnogu rasprostraneti, a ne se retki nitu vospalenijata na crniot drob (hepatitis), predizvikani od razni virusini infekcii, kako i zamasten crn drob (steatosis). Bidej}i crniot drob izvr{uva isklu~itelno va`na uloga vo na{iot organizam, neophodno e da mu se obezbedi posebno vnimanie na negovata za{tita. Prviot ~ekor kon taa za{tita bi trebalo da bide prevencijata. Regeneracijata na kletkite na crniot drob e posebno pottiknato od aminokisleinite koi sodr`at sulfur (metionin, cistin, cistein). No, vo moderniot svet, poradi zagaduvaweto na `ivotnata okolina, nuspojavite predizvikani od zemaweto na nekoi lekovi, konzumacijata na alkohol, od posebno zna~ewe se i drugite aminokiselini koi go {titat crniot drob arginin i ornitin. Sovremenite preparati mo`e da im pomognat na licata koi se izlo`eni na odredeni {tetni vlijanija na crniot drob.

Pokraj aminokiselinite koi go {titat crniot drob (L-arginin, L-cistein, L-ornitin, metionin), ostanatite supstanci na ovoj preparat isto taka vlijaat vo za~uvuvaweto i podobruvaweto na funkcijata na crniot drob. Toa se: hromot koj vlijae na metabolizmot na proteinite, jaglenite hidrati i mastite zgolemuvaj}i go efektot na insulin, L-karnitin u~estvuva vo kleto~niot metabolizam i vo procesite na sozdavawe na energija. Selenot e silen antioksidant. [areniot ~i~ak e iljadnici godini poznat kako rastenie na crniot drob i mo~niot meur.

130
w w w . c a l I v I t a . c o m

liver aid aktivni sostojki / kapsula l-arginine 100 mg l-cysteine 100 mg l-ornithine 100 mg methionine 100 mg alpha ketoglutaric acid 100 mg l-carnitine 50 mg choline 25 mg alpha-lipoic acid 12.5 mg Silymarin extract 15 mg chromium 25 mcg Selenium 10 mcg Na~in na upotreba: 3-6 kapsuli dnevno.

o S N o V A

N A

Z D r A V j E t o
I n t e r n a t I o n a l

180 tableti

Aktivnite sostojki na Culevit se aminokiselini i vitamini, koi u~estvuvaat vo normalnoto funkcionirawe na organizmot. Culevit mo`e da se upotrebuva so dobri rezultati za jaknewe na organizmot, ili za podobruvawe na op{tata sostojba vo slu~ai na te{ki bolesti ili vo faza na zakrepnuvawe.

Aktivnite sostojki na formulata se aminikiselinite (metionin, fenilalanin, triptofan, arginin, histidin, tirozin), vitaminite (vitamin C, B2, B6, biotin) i me|ukleto~nite intermediatori koi efektivno gi pomagaat fiziolo{kite procesi na na{eto telo, odnosno normalnoto funkcinirawe na imuniot sistem i metabolizmot. Biohemi~arot Kul~ar \ula otkril deka organizmot poseduva t.n. pasiven odbranben sistem od tumori koj ne funkcionira

Culevit aktivni sostojki / tableta vitamin c 30.00 mg vitamin B6 1.00 mg vitamin B2 0.80 mg Biotin 0.03 mg arginine 78.39 mg Phenylalanine 33.04 mg Histidine 31.03 mg methionine 29.84 mg tryptophan 15.32 mg tyrosine 1.27 mg malic acid 23.47 mg adenine 2.26 mg Na~in na upotreba: 3-5 h 2 tableti dnevno.
ako nema dovolno hranlivi materii. Tokmu sostojkite na culevit go zajaknuvaat pasivniot odbranben sistem nudej}i mu na organizmot mnogu va`ni materii. Aktivnite sostojki na culevit se prisatni i vo na{ata sekojdnevna ishrana (sepak vo drug odnos) zatoa i zdravite lica mo`at da gi koristat vo preventivni celi, pred se kaj licata koi se staveni na re`im na dieti za namaluvawe na telesnata te`ina ili poradi druga pri~ina poradi koja ne vnesuvaat dovolno hranlivi materii.
w w w . c a l I v I t a . c o m

Drugi dodatoci na ishranata


131

Culevit

I n t e r n a t I o n a l

132

w w w . C a l I V I t a . C o m

I n t e r n a t I o n a l

Kozmeti~ki proizvodi

Sekoga{ baraj go ona ubavo vo `ivotot! fati gi i onie raboti koi drugite ne bi gi ni primetile! Nikoga{ nemoj da bide{ vo `alost poradi `ivotnite pote{kotii, se dodeka mo`e da se najde dobrina i ubavina! Gete
133

N E g A
I n t e r n a t I o n a l

N A

l I C E t o

N A

N A j V I S o K o

N I V o

Kozmeti~ki proizvodi

aquabelle kozmeti~ki preparati


hidratacijata na ko`ata ne e samo va`na od estetski pri~ini. U{te vo osnovnoto u~ili{te se u~i: Ko`ata e primarna odbranbena linija na na{iot organizam. go {titi na{eto telo od nadvore{ni {tetni vlijanija, a vo isto vreme spre~uva isparuvawe na vodata od organizmot. Vla`nosta na na{ata ko`a vo tekot na denot se namaluva, zatoa eden od najva`nite ~ekori vo neguvawe na ubavinata e soodvetnata hidratacija na ko`ata. Za da taa bide optimalna, potrebno e konzumirawe na te~nosti vo pogolemi koli~estva, kako i adekvatno ~istewe na ko`ata, odnosno koristewe na kremi so dobar kvalitet (aquabelle), bidej}i samo so nivna zaedni~ka upotreba mo`eme najefikasno da go zadr`ime nivoto na vla`nost vo ko`ata na dolgi pateki.

Vo proizvodite na aquabelle najmodernite nau~ni rezultati se povrazni so mo}ta na prirodata. Trite osnovni komponenti na proizvodite se: -prirodnite sostojki (maslo od jojoba i avokado) -sovremeni komponenti (ceramidi, vitamini itn.) -i eden revolucioneren nov pronajdok baziran na za{titena tehnologija: pro~istena voda so osiroma{ena sodr`ina na deuterium (DD-voda - Decreased Deuterium water). DD-voda Deuteriumot e eden od izotopite na vodorodot. Kolku e poniska sodr`inata na deuterium vo vodata, tolku e pobaven procesot na delba na kletkite, odnosno so toa i procesot na stareewe e pobaven. So po~esta delba na kletkite se zgolemuva i verojatnosta za pojava na kleto~ni delbi so gre{ka. Koncentracijata na deuteriumot vo organizmot na vozrasen ~ovek iznesuva okolu

12-14 mmol/l. Toa ne se smeta za golemo koli~estvo, no ako se napravi sporedba }e zabele`ime deka prisustvoto na deuterium e mnogu pati pogolema od prisustvoto na ostanatite va`ni mineralni materii vo teloto. Brojnite nezavisni eksperimenti doka`ale deka vodata so osiroma{ena sodr`ina na deuterium (DD-voda) mo`e vo celost bezbedno da se upotrebuva, nema otrovni dejstva. Duri i sprotivno, blagotvorno deluva na delbata na kletkite. Semejstvo aquabelle Semejstvoto aquabelle ima tri ~lenovi: regenerativna krema (za dnevna upotreba), hranliva krema (za no}na upotreba) i mleko za nega i ~istewe na liceto. Glaven sostaven element, odnosno osnova na trite proizvodi e DD-vodata. Ako se koristat zaedno beneficiite se zgolemuvaat pove}ekratno. regenerativna krema (50 ml) Glavniot aktiven element na ovaa

krema e ceramid, koj ja regenerira ko`ata i pomaga vo zadr`uvawe na vlagata vo nea. Ja podobruva elasti~nosta, a so toa ja namaluva pojavata na bori i efikasno {titi od {tetnite vlijanija na sredinata. Drug sostaven glaven element e vitaminot E, so poznato antioksidantno dejstvo. Isklu~itelno gi {titi kletkite na ko`ata od {tetnite oksidira~ki procesi, priroden hidrantant e i antiflogistik (gi namaluva vospalenijata), a ima i vitalizira~ko i osve`uva~ko dejstvo.

134
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

hranliva krema (50 ml) Isklu~itelnosta na ovaa krema ja dava kompleksnata emulzija na DD-vodata i skvalenot (esencii na maslinovo maslo). Toa pretstavuva edinstvena emulzija od tipot maslo vo voda-voda vo maslo, koja pokraj momentalnoto hidratacisko i hranlivo dejtvo, po pat na kontrolirana i postepena apsorbcija na aktivni sostojki obezbeduva i dlabinski hidratacionen efekt. Masloto od avokado vo nea ja hrani i podmladuva suvata i dehidrirana ko`a, a ima isklu~itelno dejstvo i na ko`ata koja staree. Blagodarenie na visokata koncentracija na vitamin E odli~no mo`e da se primeni ne samo na suva tuku i na problemati~na ko`a (na primer vo slu~aj na psorijaza). Idelana e za no}na upotreba.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Kozmeti~ki proizvodi
135

Maslata od jojoba i avokado ja hranat isu{enata ko`a. Kremata ja prepora~uvame pred se za dnevna upotreba, no pretstavuva i idealna osnova i za {minka.

Mleko za nega i ~istewe na lice (150 ml) Edinstvena osobina na ova mleko pokraj temelnoto ~istewe na liceto istovremeno e da obezbedi hidratacija na ko`ata, zatoa nema potreba da se mie od liceto. Negovite aktivni sostojki se masloto od avokado i jojoba, koi blago no sepak efikasno gi otstranuvaat ne~istotiite od ko`ata. Masloto od avokado odli~no ja hrani ko`ata, a strukturata na masloto od jojoba mnogu nalikuva na strukturata na ~ove~kiot loj, {to mnogu ~esto se upotrebuva kako osnova na kozmeti~kite preparati. Deluva osve`uva~ki i prijatno.

N E g U V A j t E
I n t e r n a t I o n a l

j A

S V o j A t A

K o S A

Kozmeti~ki proizvodi

Silk & Shine Shampoo


250 ml
Silk&Shine e blag {ampon namenet za sekojdnevna upotreba. ^isti temelno, go zasiluva korenot na kosata i ja {titi od negativnite efekti od su{eweto. Blagodarenie na lesnata formula pri mieweto ne gi iritira o~ite. go {titi zdravjeto na kosata i ko`ata na glavata.

optimalna kiselost na ko`ata na glavata, normalnata vla`nost i odnosot na masnite kletki. Sostavot na {amponot e vnimatelno odbran, spored strogite kozmeti~ki pravila, a sekoj negov sostaven element blagoprijatno deluva na kosata i ko`ata na glavata. Aloe Vera Pomaga vo povtorno vospostavuvawe i odr`uvawe na prirodnata vla`nost na kosata. Blagodarenie na negovoto antiinfalmatorno dejstvo ja namaluva suvosta na ko`ata na glavata. I dava sjaj, volumen i zdrav izgled. Provitamin B5 Toj ja podobruva elasti~nosta, a na kosata i dava sjaj i dolgotrajna vla`nost. Mnogu dobro deluva protiv cvetawe na kosata i gi regenerira nejzinite o{tetuvawa (pri miewe na kosata i nejzino ~e{lawe)

I pomaga na kosata pri odr`uvaweto na prirodnata vla`nost i go spre~uva nejzinoto su{ewe. [amponot Silk&Shine vi nudi dopolnitelna za{tita i pomaga vo izbegnuvaweto na o{tetuvawata koi mo`at da se slu~at pri mieweto na kosata. ^isti dlabinski, ja neguva kosata, go zajaknuva korenot i go spre~uva pa|aweto na kosata. [titi i od {tetnite efekti koi mo`at da se javat pri su{ewe na kosata so fen. Ne gi iritira o~ite i dobar e i za deca.

Namenet e za site vidovi na kosa i za ~esta, sekojdnevna upotreba. Posebna karakteristika na ovoj {ampon e toa {to sodr`i visoka koncetracija na tenzidi koi kako aktiven detergent ja ~istat kosata temelno, no vo isto vreme i ne`no.

Sjajna, bujna kosa so efekt na zgolemen volumen! Za da bide i ukras na glavata, na na{ata kosa i e potrebna redovna i temelna nega. Prviot ~ekor pretstavuva izborot na {ampon. Sepak, najva`no e vedna{ posle mieweto da gi nadopolnime za{titnite faktori za na{ata kosa:

136
w w w . c a l I v I t a . c o m

M A g I j A

N A

P r E K r A S N A t A

K o @ A
I n t e r n a t I o n a l

1 litar

So koristeweto na Hand&Body losionot mo`ete da i ponudite na va{ata ko`a se ona {to i e potrebno. Sodr`i vitamin E i maslinovo maslo vo vid na sovremena formula. So koristeweto na ovoj losion va{ata ko`a }e stane svilenkasta na dopir, a dolgo vreme }e ja zadr`uva vla`nosta i elasti~nosta.

Suvata ko`a ne e samo estetski problem. Vo takvi slu~ai ko`ata se lupi, mnogu e ~uvstvitelna i ~esto se javuva ~e{awe i nezgodno zategawe. Toa e rezultat na namalenoto proizvodstvo na masti vo lojnite `lezdi. Ako nedostasuva voda, ko`ata mo`e da ispuka. Ispukanata ko`a uka`uva na toa deka prvata odbranbena linija na na{eto telo e o{tetena, odnosno razni patogeni agensi mo`at polesno da prodrat vnatre, a voedno e namalena i za{titata od nadvore{nite vlijanija, na primer razni hemikalii. Hand&Body losionot e razvien po primer na najmodernite kozmeti~ki linii se so cel na korisnikot da mu ponudi ubavina no i zdravje. Negoviot najva`en sostaven del e skvalenot (ekstrakt od maslinovo maslo) koj ja pravi ko`ata pomazna

i dava pogolema fleksibilnost, a poseduva i efekt na dlaboka hidratacija so {to vlijae vo namaluvaweto na stareeweto na ko`ata. Vitaminot E e mo}en antioksidant koj isto taka ima efekt protiv stareeweto, a osven toa ima priroden hidratanten i protiv-vospalitelen efekt. Provitaminot B5 ja pothranuva ko`ata, pomaga da ne se javat akni na ko`ata, ima efekt za za{tita na ko`ata i ja regenerira od negativnite efekti na stresot. Sodr`i bisabolol koj ima smiruva~ki efekt vrz ko`ata, kako i silikon koj i dava na ko`ata svilenkasto ~uvstvo. Hand&Body losionot se prepora~uva za site tipovi na ko`a, kako i za site ~lenovi na semejstvoto. Ima prijaten miris.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Kozmeti~ki proizvodi
137

Hand & Body lotion

Z A
I n t e r n a t I o n a l

l E S E N

^ E K o r

Kozmeti~ki proizvodi

Vein Care
75 ml
Sekojdnevno se sre}avame so redica neprijatni slu~uvawa koi vlijaat na zdravjeto na na{ite noze. Dali postoi nekoj koj nikoga{ ne gi po~uvstvuval

svoite noze te{ki na krajot od dolgiot den vo konduri koi se ubavi, no sepak koi pritiskaat, ili vi pravat ~uvstvo kako da vi gorat nozete, ili vi se potat nozete posle stoeweto podolgo vreme? Vein Care nudi prirodno re{enie za tie problemi. Hirudinot e supstanca od proteinska priroda, koja se proizveduva vo plunkovite `lezdi na pijavicite. Pred tri iljadi godini pijavicite bile zadol`itelna sostojka vo arsenalot na iscelitelite. Hirudinot so vleguvawe vo krvotokot ima antigoagulantno

dejstvo, go stimulira protokot na limfata i ima imunizira~ko vlijanie. Za razlika od drugite antikoagulanti, Hirudinot svoeto deluvawe go crpi sam od sebe t.e. ne mu e potrebno prisustvo na vnatre{ni antikoagulantni faktori. Hirudinot gi osloboduva nozete od potewe, ~uvstvoto na te`ina, a ima i kozmeti~ko dejstvo: suvata i ~uvstvitelna ko`a ja pravi mazna, elasti~na i svilenkasta. Formulata sodr`i ekstrakt od rastenieto Siegesbeckia Orientalis, koe ima smiruva~ko i antivospalitelno dejstvo. Na~in na upotreba: Ne`no protrijte ja masta na ko`a, 2-3 pati dnevno. Samo za nadvore{na upotreba!

138
w w w . c a l I v I t a . c o m

r A Z U B A V E t E

g I

Z A E D N I ^ K I t E

M o M E N t I
I n t e r n a t I o n a l

135 g

I vo `ivotot na uspe{nite i atraktivni `eni mo`e da se slu~i sostojba pri koja poradi naru{ena lokalna cirkulacija na krvta doa|a do namaluvawe na kvalitetot na seksualniot `ivot, {to pak mo`e da dovede do krizi vo odnosite so partnerot ili do gubewe na samodoverbata. Prirodnite aktivni sostojki na Intimoments pomagaat vo za~uvuvawe na zdravjeto i normalnoto funkcionirawe na vaginata, a pokraj toa go podobruvaat i odr`uvaat normalniot seksualen `ivot.

Vnimanie!

Isklu~itelno za nadvore{na primena! Ne smee da se koristi vo tek na bremenosta!

Seto ova ne e samo va`no od gledna to~ka na dobar seksualen `ivot, tuku pretstavuva i eden od klu~nite faktori za humanata reprodukcija. No, dobriot seksualen `ivot ne smee da se zanemari, bidej}i vlijae na do`ivuvaweto na na{eto sekojdnevie i obratno. Vaginata se oformuva vo prenatalniot period, no nejzinite karakteristiki se poka`uvaat posle pubertetot. Pod vlijanie na polovite hormoni vo vaginata se slu~uvaat zna~ajni promeni: se zgolemuva snabdenosta so krv na tkivata, kako i brojot na kleto~nite sloevi. Poradi zgolemenata hidriranost, sluzoko`ata stanuva poelasti~na i pootporna na mehani~ki dejstva. Vo tkivata se natalo`uva glikogen koj slu`i kako hrana na prirodnata mikroflora, t.n. Dederlajnova flora vo vaginata. Prirodnata ramnote`a na vaginata e ne`na. Zabrzaniot na~in na `ivot nosi golem broj na vlijanija koi nepovolno deluvaat na nejzinoto zdravo funkcionirawe. Takvi

w w w . c a l I v I t a . c o m

Kozmeti~ki proizvodi
139

Intimoments

vlijanija se na primer: promena na sostavot na hormonite, promena na cirkulacijata na krvta (pri bolesti, no i poradi tesna obleka), mehani~ki dejstva (vo slu~aj na lica koi imaat aktiven seksualen `ivot ili tamponi koi se koristat na nesoodveten na~in), infekcii, odnosno `ivot poln so stres. Site navedeni faktori mo`at da go naru{at inaku normalnoto funkcionirawe na vaginata. Vo sekoj slu~aj prvenstveno e va`no da se utvrdat pri~inite za

nastanatite promeni {to bi trebalo da se prepu{ti na lekar specijalist. Do kolku ne stanuva zbor za bolest, na sre}a, denes postojat na~ini za tretirawe na problemite po pat na prirodni sredstva. Del od prirodnite aktivni sostojki na Intimoments se rastenija koi se dobro poznati na narodnata medicina, koi ne samo {to doprinesuvaat vo odr`uvaweto na zdravjeto na vaginata, tuku pomagaat i vo zdraviot i aktiven seksualen `ivot. Kamilicata i masloto od eukaliptus imaat smiruva~ko vlijanie, Aloe Vera osve`uva i gi namaluva vospalenijata. Hippophae Rhamnoides pomaga vo epitelizacijata, L-Arginin go zgolemuva snabduvaweto so krv, odnosno ima odli~no dejstvo i na seksualniot `ivot. A trietanolaminot pomaga vo vospostavuvaweto i odr`uvaweto na rN vrednosta na tkivata. Preparatot e ekonomi~en, za vreme na primenata dovolna e doza vo golemina na zrno grav. Upotrebuvajte go vo soglasnost so svoite potrebi.

o B l I K U V A j t E
I n t e r n a t I o n a l

g o

V A [ E t o

t E l o

Kozmeti~ki proizvodi

C-rx Cream 150 ml


CrX kremata na CaliVita International e najnoviot proizvod od paletata na CaliVita Cosmetics koja {to relaksira, opu{ta i se bori protiv nasobranite masni naslagi kako {to e celulitot.

Vo sostavot na cRX kremata ima pokraj komponentite koi ja davaat teksturata na eden farmacevtski oblik krema, ima i aktivni rastitelni komponenti kako {to se eterni masla od kamilica (camellia Sinensis), |umbir (Zingiber officinalis), primula (Primula veris), ruzmarin (Rosmarinus officinalis) i ku~e{ki trn (Hippophae Rhamnoides). Ku~e{ki trn (Hippophae Rhamnoides) e rastenie vo oblik na grmu{ka koe ima `olti ili portokalovi bobesti plodovi dosta bogati so vitamini. Kaj nas poretko go ima, no vo Azija se koristi plodot za pravewe na marmaladi i sokovi. Dekorativna grmu{ka e, pa kaj nas ja ima ponekoga{ zasadena pokraj avtopati i parkinzi.

Tokmu ovie plodovi se koristat za dobivawe na eterno maslo koe nao|a primena vo kozmetologijata i koe e inkorporirano vo sostavot na na{ata nova krema, cRX. Od plodovite se dobiva eterno maslo koe pokraj so vitamini kako {to e vitamin C, vitamin A, vitamin E, sodr`i i masni kiselini, i toa zasiteni, palmitinska od mesniot del na plodot a nezasiteni kako

140
w w w . c a l I v I t a . c o m

{to se linolna, linolenska i oleinska masna kiselina vo semkite na plodot. Vakvoto eterno maslo od ku~e{ki trn ima protivospalitelno deluvawe, baktericidno i ja {titi ko`ata od nadvore{ni {tetni vlijanija. \umbir (Zingiber officinalis) e rastenie koe ima lekovit koren so interesen oblik. Tokmu korenot e toj koj se koristi za ~aevi i za dobivawe na eterno maslo. Vo sostavot na istoto ima zingiberen, kamfen, cineol, borneol itn. Deluva nadvore{no na ko`ata taka {to ja podobruva cirkulacijata. ruzmarin (Rosmarinus officinalis) ni e dobro poznato mediteransko rastenie, igli~esti listovi ima so mo{ne karakteristi~en, jak i prodoren miris. Vo primorjeto go ima nasekade pa duri i se sadi po dvorovi i vo saksii zaradi dekorativnosta i mirisot no e osetlivo na niski temperaturi. Kako lek se koristat isu{enite igli~esti listovi koi imaat gor~liv vkus pa mo`e da se primenat pri problemi so vareweto na hranata

I n t e r n a t I o n a l

i la~eweto na vnatre{ni sokovi. Vo kozmetologijata se koristi eternoto maslo od ruzmarin koe se dobiva so vodena destilacija na celoto rastenie. Glavni aktivni komponenti od eternoto maslo se cineol, borneol, bornilacetat, kamfor i kamfen. Tie deluvaat protivospalitelno i ja podobruvaat prokrvenosta na ko`ata {to e va`no za otstranuvawe na vi{okot na masnotii od ko`ata. Masloto deluva i protiv bolki vo muskulite i zglobovite {to e neizbe`no da se pojavat pri sekojdnevnite masa`i koi se potrebni vo borbata

protiv celulitot. Analgetskoto zazdravuva~ko deluvawe e tolku efikasno {to masloto od ruzmarin mo`e da se upotrebuva i pri revmatski bolki. Primula ili jaglika (Primula veris) e prvoto rastenie koe {to se nao|a po livadite posle zimata, so ubavi `olti cvetovi sobrani vo socvetie i liv~iwa vo rozeta na dolniot del na rastenieto. Lekovit e korenot na jaglikata od koj se dobiva eterno maslo vo koe ima golem broj na aktivni komponenti. Najva`ni vo sostavot se triterpenskite saponini koi imaat deluvawe na iska{luvaweto i problemi so gornite di{ni pati{ta. Tie go pottiknuvaat izla~uvaweto na te~nosti i tokmu ova nivno svojstvo nao|a primena vo borbata so celulitot. Saponinite nadvore{no na ko`ata imaat golema mo} na ~istewe i isto taka ja podobruvaat prokrvenosta na ko`ata. Kamilica (camellia Sinensis) e edno od najstaro primenuvanite lekoviti rastenija koe i denes e nezamenlivo. Interesno e deka kamilicata se vika i Matricariae camomilae {to vo prevod od latinski zna~i majka i

prvata primena na ~aj od kamilica bil pri pora|awe. Se koristat cvetovite na rastenieto kako ~aj ili pak se koristi eternoto maslo dobieno sekako so vodena destilacija od cvetovite. Sostavot na masloto e deneska mnogu dobro poznat i edni od najva`nite sostojki se cikli~nisesviterpeni kako kamazulen i bisabolol koi deluvaat protivospalitelno. Zelen ~aj (thea sinensis) se dobiva od rastenieto vo vid na grmu{ka koe poteknuva od Azija i ~ie latinsko ime e thea sinensis ili camelia Sinensis. Toa se isu{eni zeleni, nefermentirani listovi koi se mnogu bogati go antioksidansi i drugi aktivni komponenti koi deluvaat taka {to ja osve`uvaat i hidriraat ko`ata. cRX kremata na calivita International se

Vnimanie!

Za nadvore{na upotreba! Izbegnuvajte kontakt so o~i! Dokolku imate dermatolo[ki problemi, pred upotreba konsultirajte se so doktor. Ne se upotrebuva za vreme na bremenost. ^uvajte podaleku od dofat na deca!

upotrebuva dva pati na den, na utro i nave~er na ~ista ko`a i se nanesuva so masirawe. Efektot mo`e da se podobri so naizmeni~no tu{irawe so ladna i topla voda, so triewe so sun|er od lufa pred nanesuvawe na kremata odnosno so infra sauna. Pokraj nadvore{noto tretirawe na celulitot, potrebno e i vnatre{no tretirawe po pat na detoksikacija i ~istewe so alkalizacija.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Kozmeti~ki proizvodi
141

I n t e r n a t I o n a l

142

I n t e r n a t I o n a l

Elektronski aparati
lu|eto se molat na boga za dobro zdravje, ne sfa}aj}i deka na toa i samite vlijaat. Heraklit 143

^ I S t A
I n t e r n a t I o n a l

V o D A

V o

V A [ I t E

^ A [ I !

Elektronski aparati

aquarion

Aparatot aQuarIon e mo}en ured za pro~istuvawe na vodata, koj proizveduva jonizirana voda, bogata so kislorod i oslobodena od te{ki metalii i otrovi. Aparatot ovozmo`uva da mo`eme nie samite da ja regulirame kiselosta ili alkalnosta na vodata koja mo`eme da ja koristime za razni nameni. joniziranata alkalna voda pretstavuva antioksidant i preku alkalniot efekt mo`e da obezbedi pove}e benificii za na{iot organizam. Kiselata voda mo`e da se nanesuva samo nadvore{no i taka da ponudi benificii za na{iot organizam. Kiselata voda e nameneta isklu~itelno samo za nadvore{na upotreba.

Na{iot organizam e sostaven od 7598% voda, {to igra klu~na uloga vo prevenirawe na na{eto zdravje. Na toj na~in vodata ne e samo va`en materijal, tuku pretstavuva klu~en faktor vo mnogu ~uvstvitelniot ramnote`en sistem. Ima pove} ekratna uloga: ja podobruva apsorbcijata na hranlivite materii, gi rastvara i eliminira metabolnite supstanci, igra va`na uloga vo stabilizirawe na telesnata temperatura (potewe), gi za{tituva na{ite najva`ni organi i go regulira nivoto na elektroni i protoni vo kletkite. Aparatot proizveduva jonizirana voda so pove}ekratno filtrirawe, dehlorirawe i elektri~no odvojuvawe na vodata od ~e{ma. Vo pravec na elektri~noto razlo`uvawe na vodata se dobiva alkalna i kisela voda so promenliva rN vrednost. Hranata, aditivite i opredeleni lekovi isto taka ja menuvaat rN vrednosta na teloto vo nasoka kon zakiseluvawe. Vo idealna sostojba na{iot organizam e vo sostojba

144
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

Vnimanie!

Joniziranata kisela voda ne e nameneta za oralna upotreba bidej}i vo tekot na procesot na jonizacija negativno naelektriziranite ~esti~ki joni na hlor, nitriti, nitrati i sl. se talo`at na pozitivnata elektroda. Ovie negativni joni se {tetni za organizmot. Korisnosta na alkalnata jonizirana voda vo organizmot e edinstvena. Vo obi~nata voda eden klaster e sozdaden od 1218 molekuli na voda, dodeka vo joniziranata voda klasterot ima samo 6 molekuli na voda i zatoa mnogu pobrzo mo`e da prodre vo kletkata. Strukturata na klasterot se menuva vo tekot na jonizacijata taka {to nejzinata sposobnost za hidratacijata se

zgolemuva za {est pati. Va`no e da se znae deka koristeweto na alkalna jonizirana voda treba da odi postepeno vo etapi. Na po~etokot (4-7 dena) treba da se konzumira alkalna jonizirana voda od najnizok stepen, a podocna mo`e da se koristi voda so povisoko nivo na alkalnost. Pri upotreba na jonizirana voda se sozdava zna~itelna koli~ina na negativno naelektrizirani joni, sli~no na sredinata pokraj morskoto krajbre`je ili vodopad, dobro poznati po svoite povolni efekti i benificii za na{iot organizam. Vo takvi uslovi na{iot priroden odbranben sistem e poaktiven i zajaknat, {to spre~uva po~esto da se razboluvame.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Elektronski aparati
145

da ja kompenzira kiselosta preku adekvatnite alkalni rezervi. Vo sprotivno, mo`e da deluva nepovolno na na{iot organizam za podolg vremenski period, odnosno mo`e da doprinese za pojva na pove}e zdravstveni problemi. Alkalnata jonizirana voda odli~no go alkalizira na{iot organizam, pomaga vo odr`uvaweto na zdravata kiselo-bazna ramnote`a na organizmot. Vo alkalnata voda dominiraat negativnite joni koi

odli~no se vrzuvaat so slobodnite radikali vo na{iot organizam i poradi toa imaat odli~no antioksidantno dejstvo. Joniziranata kisela voda ima mnogu povolno dejstvo na ko`ata. Mo`e da se koristi so uspeh protiv gabi~kite koi se pojavile na nozete i noktite. Go otpu{uva zatnatiot nos i mo`e zna~itelno da ja reducira iritacijata na sluzoko`ata od polenskata alergija. Za `enite pretstavuva odli~no sredstvo za

plaknewe na vaginata. Kiselata voda na nivoto 4 od aparatot mo`e

da se koristi za sterilizacija na kujnskata masa, sadoperot itn.

h A r M o N I j A
I n t e r n a t I o n a l

o D

V I B r A C I I

Elektronski aparati

BioHarmonex
od sega biorezonantnata terapija e dostapna i vo doma{ni uslovi! BioHarmonex e aparat koj raboti spored osnovnite principi na biofizikata, mo`e efikasno da se upotrebuva vo pomo{ na prisposobuvawe i samolekuvawe na organizmot, kako i protiv {tetnoto vlijanie na stresot i okolinata na koi sme sekojdnevno izlo`eni. BioHarmonex e biostimulator, aparat koj emitira pulsira~ko magnetno pole koe direktno vlijae na informati~kiot sistem na na{iot organizam. Mo`e da se postavat 20 kompleksni programi, vo zavisnost od na{ite potrebi i aktuelnata sostojba. So aparatot mo`e da se rakuva ednostavno i lesno, i vo doma{ni uslovi. Sekoja kletka vo na{iot organizam generira elektromagnetno pole. ova energetsko pole pretstavuva eden od na~inite na me|ukleto~no komunicirawe koe inicira i

regulira pove}e fiziolo{ki procesi. Nadvore{noto elektromagnetno pole emitirano od BioHarmonex slu`i za da vlijae na prirodnoto elektromagnetno pole proizvedeno od strana na specifi~no tkivo od organizmot, koe pak vlijae na prirodniot metaboli~ki proces i samolekuva~kata mo} na na{iot organizam. Za optimalni rezultati koristete go aparatot vo kombinacija so soodvetni dodatoci na ishranata.

146
w w w . c a l I v I t a . c o m

Programi na raspolagawe: CHIlD - Za deca. Ovoj program e namenet za specifi~ni potrebi kaj {to imame delba na kletkata i rastewe na tkivoto, mentalen kapacitet i mo} za rasuduvawe kako i razvoj na efekten imun sistem. Najdobro e da se kombinira so: Infant Formula, c-Plus, lion Kids. Immune - Za imunitet. Namenet za zgolemuvawe na imunitetot preku stimulirawe na elektromagnetnata aktivnost specifi~na za replikacija, diferencijacija i aktivnost na limfocitite (beli krvni zrnca). Objavenite stru~ni trudovi davaat dokaz deka vakvata biorezonanca mo`e da ja podobri celokupnata aktivnost na imuniot sistem. Najdobro e da se kombinira so: Bee Power, c-1000, Noni, Immunaid, virago. ForeVer YounG - Za ve~na mladost Ja poddr`uva antioksidantnata aktivnost {to vo vozvrat go inhibira stareeweto na kletkata i o{tetuvaweto na istite. Isto se poddr`uva imuniot sistem i libidoto. Najdobro e koga se kombinira so: ocean 21, Energy & memory, HGH Support, Panax Ginseng, Protect4life. Hormone - Za hormoni. Cel se endokrinite receptori na kletkite so namera da se podobri nivnata osetlivost kon hormonite. Nameneto e za poja~uvawe na dejstvoto na neurotransmiterskite proteini (hormoni) {to pak e korisno za odr`uvawe na energetskiot balans na organizmot i otstranuvawe na

simptomite na somatopauza, menopauza i predmanstroalen sindrom. Najdobro e koga se koristi so: vitalmen, vitalwoman, Spirulina max, menopausal Formula. PaIn - Protiv bolka. Ovoj program e namenet za podobruvawe na osetlivosta kon prirodni analgetici i so toa mo`e da se namali bolkata pri povredi, poremetuvawe vo zglobovite i glavobolkata. Kombinirano so Noni i white willow e najdobro. relaX - Za relaksacija. Ovaa programa e nameneta za da mu pomogne na organizmot da se spravo so stresni situacii i da dade ~uvstvo na smirenost i opu{tenost. Najdobro e koga se koristi so: Stress management B-complex, mega B-complex, Rhodiolin. nerVeS - Za nervi. Nervnite impulsi go preminuvaat prostorot pome|u nervnite kletki (sinapsa) so pomo{ na elektromagnetni branovi. Ovoj program e namenet za da go poddr`i optimalnoto funkcionirawe na nervniot sistem. Rezultatot mo`e da bide podobruvawe na mentalnata sposobnost kako i motornata (muskulna) funkcija. Najdobro e koga se koristi so: mega B-complex, Stress management, Super Soya lecithin, triple Potency lecithin, Rhodiolin, Panax Ginseng. weIGHt loSS - Za namaluvawe na telesna te`ina. Edinstven na~in da se namali telesnata te`ina e preku osloboduvawe na masnotiite od masnoto tkivo i nivno pretvarawe vo lipoproteini vo crniot drob. Koga

I n t e r n a t I o n a l

edna{ }e se pretvorat vo lipoproteini, mo`e da bidat apsorbirani od kletkite i oksidirani vo energija ili pak isfrleni od organizmot kako nepotrebni. Ovoj program e namenet za poddr`uvawe na ovoj proces i mo`e da pomogne vo odr`uvawe na idealna telesna te`ina. Najdobro e koga se koristi so: trimex, Nopalin, chromium max 500, Slim Formula, citrimax&chromium, c-Rx cream. DetoX - Detoksikacija. Detoks (detoksikaciska) programata sodr`i pove}e podprogrami nameneti za da go potpomognat funkcioniraweto na crniot drob, bubrezite, pankreasot, digestivniot trakt. Aktivno go poddr`uvaat ~istiot i dobro funkcionira~ki metabolizam. Najdobro e koga se koristi so: liver aid, arginine Plus, Nopalin, ocean 21, Pure Yucca, Smokerade, liquid chlorophyll, Detox Patch. eYeS/VISIon Vid. Za da funkcioniraat dobro, o~ite imaat mnogu specifi~ni potrebi na kleto~no nivo. Ovoj program e namenet za da im pomogne na funkcijata i regeneracijata na kletkite pri prosecot na gledawe. Najdobro e koga se koristi so: c Plus, Beta caroten, lutein. CIrCulatIon - Cirkulacija. Ovoj program e namenet za da go potpomogne funkcioniraweto i zdravjeto na site komponenti od cirkulacijata kako {to se srce, kardiovaskularniot sistem, go optimalizira nivoto na masti i {e}

er vo krvta. Najdobro e koga se koristi so: oxymax, Super coQ10, Rhodiolin, cholestone, Garlic caps, Super Soya lecithin, triple Potency lecithin, omega3. reSPIratorY - Respiratoren sistem. Na{iot kardiovaskularen sistem e va`en zatoa {to go transportira kislorodot i hranlivite materii vo kletkite i gi transportira jaglerod diksid i otpadnite materii nadvor od kletkite. Isto taka go mobilizira imuniot sistem. Ovoj program e namenet za podobruvawe na funkcioniraweto na belite drobovi i respiratorniot sistem. Najdobro e koga se koristi so: oxymax, Smokerade, c-1000. DIGeStIon - Digestija. Ovaa programa e naso~ena na elektromagnetnata aktivnost na enterocitite so namera da se napravat poaktivni. Isto taka se nadopolnuva funkcioniraweto na crniot drob i `ol~nata kesa koi {to proizveduvaat te~nosti kako {to e `ol~kata koja e esencijalna za digestija. Mo`e programata da e korisna za otstranuvawe ili namaluvawe na digestivni poremetuvawa i problemi. Najdobro e koga se koristi so: Digestive Enzymes, Digest Ease, Green care, Paraprotex. lIVer/PanCreaS - Crn drob-Pankreas. Crniot drob go regulira metabolizmot na glikozata i masnotiite i la~i `ol~ka koja e esencijalna za digestija. Pankreasot la~i enzimi za digestija i pomaga na kletkata da ja upotrebi glikozata za dobivawe na energija

preku la~ewe na insulin. ^esto pati hranata koja ja jademe sodr`i enzimi koi ja pomagaat digestijata, no nekojpat pri gotvewe tie enzimi se uni{tuvaat. Ovoj program e namenet za podobruvawe na funkcijata na pankreasot i crniot drob. Najdobro e koga se koristi so: liver aid, arginine Plus, Digestive Enzymes, oxymax. SKIn - Ko`a. Ovoj program e namenet za obnovuvawe na epitelnite kletki i drugi kletki potrebni za zdrava i ubava ko`a. Najdobro e koga se koristi so: aquabelle cosmetics, ocean21, Evening Primrose oil, veincare, oxymax, ProSelenium. urInarY - Urinaren trakt. Ovoj program e namenet za poddr{ka na funkcioniraweto na bubrezite i urinarniot trakt. Najdobro e koga se koristi so: Pro-State Power, oxymax, virago. Bone-SPIne - Koski- Rbeten stolb. Go zajaknuva koskenoto tkivo, spre~uva osteoporoza, stimulira zazdravuvawe pri proces na regeneracija. Najdobro e koga se koristi so: Power mints, Strong Bones, JointProtex. aFter traInInG - Posle trening. Ovoj program e namenet za regeneracija na muskulnoto tkivo posle trening. Najdobro e koga se koristi so: Energy&memory, Power mins, oxymax merIDIan Meridiani. Ovaa programa e nameneta za stimulirawe i harmonizirawe na meridijanite simultano, da pomognat vo optimalnoto

funkcionirawe na metabolizmot za sostojba na harmonija I zdravje. Najdobro e koga se koristi so: Zenthonic, ocean 21, Noni. BIorHYtHm - Bioritam. Planiraniot rezultat e podobro funkcionirawe na fiziolo{kite sistemi, podobrena emocionalna sostojba i podobrena adaptacija na promeni. Ovaa programa pred se e nameneta za lu|e koi ~esto patuvaat na golemi rastojanija, koi se sezonski alergi~ni ili osetlivi na promena na klima i sezona. Najdobro e koga se koristi so: Super Soya lecithin, ocean21, melatonin, Noni. menSeS - Za prirodna `enstvenost. Najdobro e koga se koristi so: vitalwoman, menopausal Formula,Ginkgo Xc. ProState - Za zreli, sredove~ni i postari ma`i. Najdobro e koga se koristi so: Pro-State Power, vitalman,liveraid, URX. antIFront - Za dobro raspolo`enie na sekakvo vreme. Najdobro e koga se koristi so: white willow, oregano oil, Polinesian Noni. mental reCHarGe - Za soodvetna relaksacija I vo slu~aj na ekstremno optovaruvawe. Najdobro e koga se koristi so: Rhodiolin, Stress management, mega B-complex, Polinesian Noni. lYmPHatIC - Za zdravo funkcionirawe na limfniot system. Najdobro e koga se koristi so: aquarion alkaline water, oregano oil, Immunaid, virago, vein ProteX.
w w w . c a l I v I t a . c o m

Elektronski aparati
147

Z A P r E t E
I n t e r n a t I o n a l

g o

E l E K t r o S M o g o t !

Elektronski aparati

CommunIGuarD
@ivotot denes skoro e nezamisliv bez upotreba na elektri~ni uredi. Vo tekot na sekojdnevniot `ivot retki se momentite koi gi pominuvame vo odsustvo na elektri~ni uredi. Uredite vo doma}instvoto, televizori, kompjuteri, kako i najkoristenite mobilni telefoni, naj~esto se ~uvaat vo blizina na teloto i istite se opkru`eni so magnetni poliwa. CommunIGuarD e folija tretirana so informacii, a bazirana na principite na biofizikata, koja ja podobruva za{titata i harmonizacijata na na{eto telo od {tetnite vlijanija na magnetnoto pole.

Sekoj aparat koj raboti na struja opkru`en e so elektri~no i magnetno pole. Naj~est izvor na elektromagnetnite poliwa se aparatite vo doma}instvoto, monitorite, kompjuterite, telekomunikaciskite aparati, televizorite, mobilnite telefoni, motornite vozila, a isto taka i obi~nite elektri~ni `ici i kabli. Ovie magnetni poliwa posebno koga sme vo kontakt so niv podolgo vreme, vlijaat na funkciite na na{eto telo. Tie mo`e da go naru{at zdraviot ciklus na sonot i budnosta, a ~esto im se prepi{uvaat i drugi negativni vlijanija kako {to

148
w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

se glavobolkata, razdrazlivosta, hroni~niot umor itn. Efikasnosta na folijata e testirana na EUtRoPa Institutot vo Germanija, kade biorezonantnoto ispituvawe dalo odli~ni rezultati. Sekako, commUNIGUaRD mo`e da se primeni ne samo na mobilnite telefoni, tuku i na site drugi aparati koi sozdavaat elektromagnetno pole pri nivnata rabota (na primer vo slu~aj na bez`i~ni i site vidovi na telefoni, telefoni za nadgleduvawe na bebiwata, mikrobranovite uredi, motornite vozila itn.) Upotreba: Vnimatelno otstranete ja za{titnata folija i zalepete ja na zadnata strana na telefonot ili negovata baterija. Ne se~ete ja folijata na pomali delovi! Na ist na~in mo`e da se primenuva i kaj drugite elektri~ni aparati, duri i vo avtomobilot. Vo slu~aj ako sakate da ja postavite folijata na mikrobranovata toga{ toa napravete

go na nejzinata nadvore{na strana, a ne od vnatre{nata bidej}i samata folija e izrabotena od aluminium! Neiskoristenata folija ~uvajte ja nadvor od dofatot na decata!

Vnimanie!
 OMMUNIGUARD ne e terapevtska C
oprema i ne mo`e da poslu`i kako zamena za lekarsko sovetuvawe ili lekuvawe!!

w w w . c a l I v I t a . c o m

Elektronski aparati
149

I n t e r n a t I o n a l

w w w . C a l I V I t a . C o m
olesnuvaat apsorpcijata i pogolemata iskoristlivost na metalnite joni. ANtIoKSIDANtI: Materii {to spre~uvaat oksidacija i so toa i promena na gradbata i funkcijata na vitalno va`nite materii. Eden od najpoznatite antioksidanti e koenzimot Q10. Antioksidantni vitamini se retinol, beta karotin, likopen, vitamin C i E. Od oligoelementite se selen i magnezium. Va`na uloga imaat i L-cistein, Gama-linolenska kiselina, L-glutation i SOD. AtP: Kratenka za adenozin trifosfat. Energetskata vrednost na hranlivite materii se bazira na fosfatnite vrski na ATP koja koga }e se oslobodi dava metaboli~ka energija. Toa zna~i deka site biolo{ki procesi zavisat od taa metaboli~ka energija (rabotata na muskulite, organite, sintetskite procesi, detoksikaciskata uloga na organite itn.) koja se osloboduva od ATP. BEtAIN: Lipotropna materija. Glavnata funkcija mu e spre~uvawe na talo`eweto na mastite vo crniot drob. BIoflAVoNoIDI: Se dobivaat naj~esto od korata na portokal ili limon, no mo`at da se najdat i vo {ipkata. Ovie soedinenija doprinesuvaat vo za~uvuvaweto na integritetot na yidovite na krvnite sadovi, poznati u{te pod imeto vitamin P. Uloga imaat vo spre~uvawe na razgradbata na vitaminot C. BIotIN: Poznat e kako vitamin B7 ili vitamin N. U~estvuva vo razmena na materiite na mastite i aminokiselinite i vo procesite na sozdavawe na energija. CIjANoKoBAlAMIN (vitamin B12): Neophoden za procesite za delba na kletkata i sozdavawe na eritrociti kako i za pravilno funkcionirawe na nervniot sistem. CItoPlAZMA: Svrzno tkivo koe gi obrazuva yidovite na `ivite kletki. DEgENErIrA: Se promenuva vo ponizok vid. DIjABEtES: Bolest pri koja {e}erot i skrobot ne se apsorbiraat pravilno od krvta. DIEtEtIKA: Nau~no izu~uvawe na dietata i ishranata. DNK: Kratenka za dezoksi-ribonukleinska kiselina. DNK e nositel na anslednite osobini vo hromozomite. DoPAMIN: Hormon za prenos na nadraznuvawata vo mozokot. EIKoZoPENtAINSKA KISElINA: Toa e omega-3 masna kiselina koja sodr`i 20 atomi na jaglerod i 5 dvojni vrski. Kratenkata i e ERA. ENZIMI: Belkovini, koi se nao|aat vo `ivite kletki (sozdadeni od `ivite kletki i o`at da bidat ekstrahirani od niv), koi dejstvuvaat kako katalizator vo specifi~ni biohemiski reakcii. Tie se neophodni za vareweto na hranata. ESENCIjAlEN: Neophoden, vitalno va`en. Vakvite sostojki ne mo`at da se sozdadat vo na{ite organizmi. EStrogEN: @enski steroiden hormon. fDA (FDa): Kratenka za Food and Drug administration Komitet za hrana i lekovi vo SAD. fErItIN: Protein koj go vrzuva `elezoto i go deponira vo crniot drob ili vo slezinata kako rezervi na `elezo. Nivoto na feritin vo serumot e pokazatel na nivoto na `elezo vo organizmot. folNA KISElINA (vitamin B4):

AEroBNI: Proces ili organizam koj ima potreba od kislorod. AEroBEN KAPACItEt: Najgolem stepen na tro{ewe na kislorod. AKUtEN: Naglo nastanata pojava, brz tek. AlfA-KEtoglUtEINSKA KISElINA: Ketoderivat od glutaminskata kiselina koj e sposoben da se vrzuva so amonijak. AlfA-lIPoI^NA KISElINA: Materija koja go spre~uva natalo`uvaweto na mastite vo crniot drob, go {titi crniot drob. AlErgEN: Materija {to predizvikuva alergiski reakcii. AMINoKISElINA: Organski soedinenija, osnovni grade`ni elementi na proteinite. Proteinite se izgradeni so razni kombinacii na 22 aminokiselini od koi za ~ovekot esencijalni (`ivotno va`ni) se 10 i toa: arginin, fenilalanin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, treonin, triptofan i valin. AMINoKISElINSKI hElAt: Specifi~ni kompleksni spoevi na aminokiselinite i metalite so mineralni materii. Navleguvaat vo gastrogenitalniot trakt i ja

Leksikon
150

w w w . c a l I v I t a . c o m

w w w . C a l I V I t a . C o m
Neophoden e za procesot na pravilna delba na kletkata, za izgraduvawe na DNK i za razvoj na nervniot sistem. Sozdava antitela i kletki na krvta. Potrebata od folnata kiselina se zgolemuva i do 100% vo tekot na bremenosta. glIKogEN: Jaglenohidraten kompleks. Glavnata rezerva na jaglenihidrati vo organizmot se nao|a voglavno vo crniot drob, muskulite i bubrezite. glIKoZA: Prost {e}er ({e}er vo krvta). Se dobiva od nekoi kompleksni jaglenihidrati so hidroliza. Toa e glaven izvor na energija. glICErID: Lipoidna supstanca vo krvta. Bilo koja masna kiselina (fosforna kiselina ili holin) ester ili glicerol. glUKoZAMIN: Derivat na {e}erot so sodr`ina na azot, koj vleguva vo sostav na rskavicata na zglobovite i ovozmo`uva funkcionirawe na zglobovite. hDl: Lipoprotein so golema gustina, za{tituva~ki holesterol. Vo slu~aj na negovo nisko nivo se zgolemuva rizikot od pojava na odredeni kardiovaskularni zaboluvawa (zapu{uvawe na krvnite sadovi, mozo~en udar). hEMogloBIN: Crvena supstanca, nositel na kislorod koja sodr`i `elezo i belkovini, se nao|a vo crvenite krvni kletki. Ima va`na uloga vo transportot na kislorodot. hEMoSIDErIN: Pigment koj sodr`i `elezo, odnosno razgraden produkt na hemoglobinot pri raspa|aweto na crvenite krvni zrnca. hESPErIDINSKI KoMPlEKS: Se vika i vitamin P. Pripa|a na grupata na citrusni bioflavonoidi. Se rastvara vo voda. Potreben e za pravilna apsorpcija i dejstvuvawe na vitaminot C. Pomaga vo za~uvuvawe na elasti~nosta na yidovite na kapilarite. hIPofIZA: Endokrina `lezda, igra va`na regeneratorska uloga. hIPoglIKEMIjA: nedostatok na glikoza vo krvotokot. hlorofIl: Zelen pigment koj se nao|a vo najgolemiot del na rastenijata. Ima dezodoransno i antibakterisko dejstvo. hoMEoStAZA: Fiziolo{ka ramnote`a na organizmot. holIN: Vidi pod inozitol. holEStErol: Masen, ednoatomski kristalen alkohol. Se nao|a vo rastvorena sostojba vo krvta vrzana za specifi~ni proteini (lipoproteini). hroNI^EN: Dolgotraen, neprekinat, postojan. INoZItol: Lipotropna supstanca koja go onevozmo`uva talo`eweto na masnotiite vo crniot drob. Zaedno so holinot go pravat sostavniot del na lecitinot. U~estvuvaat vo procesite na prenesuvawe na nervnite impulsi. IMUNogloBUlIN: Proteini koi funkcioniraat kako antitela. INSUlIN: Hormon koj se sozdava vo pankreasot i koj go regulira koli~estvoto na glikoza vo krvta. KlAStEr: Vo regularnata voda 1218 molekuli pravat eden klaster, a joniziranata voda ima heksagonalni klaster, odnosno 6 molekuli. KoENZIM: Mala molekula koja nema svojstvo na protein, no koga }e se vrze so protein, funkcionira kako enzim. KolAgEN: Vid na protein, sostaven del na koskite, rskavicata i svrznite tkiva (so varewe, od nego se dobiva `elatin). Elasti~nite, mazni kolagenski vlakna koi se

I n t e r n a t I o n a l

mnogu dobro otporni na nadvore{na sila so~inuvaat 70% od ko`ata. Toj natekuva mnogu dobro i ima odli~na vodootpornost. Neophoden e za odr`uvawe na elasti~nosta na ko`ata. Stareeweto na mo`ata mo`e da bide predizvikano od toa {to kolagenot stanal nerastvorliv. Ovoj proces mo`e da se odlo`i so vnesuvawe na rastvorliv kolagen vo ko`ata. KoroNArNI ZABolUVAwA: Zaboluvawe na koronarnite arterii koi go snabduvaat srceto so krv. EKStrAKt oD KUrKUMA: Kurkumin, `olta prirodna boja na curcuma longa, silen antioksidant i detoksikator. lDl holesterol: Liporpotein so mala gustina, faktor na rizik od nastanuvawe na zapu{uvawa na krvnite sadovi. l-glUtAtIoN: Se vika i kako aminokiselina protiv stareewe. Se raboti za tripeptid koj se sintetizira od tri aminokiselini: L-cistein, L-glutaminska kiselina i glicin. Ima va`na uloga vo antioksidantnite procesi koi pomagaat vo neutralizacija na slobodnite radikali koi nastanuvaat pri procesot na stareewe.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Leksikon
151

I n t e r n a t I o n a l

lIKoPEN: @olta prirodna rastitelna boja od grupata na krotenoidi koja ima zna~ajno antioksidantno dejstvo. lINolEINSKA KISElINA: Nezasitena masna kiselina, sostojka na lecitinot, poznata i pod imeto vitamin F. lIPotroPNI MAtErII: Soedinenija {to spre~uvaat akumulacija na masnotiite vo crniot drob i pomagaat da se oslobodat masnotiite skladirani vo organizmot. lUtEIN: @olta prirodna boja na rastenijata od grupata na karotenoidi koja ima zna~ajno antioksidantno dejstvo. MENoPAUZA: Prestanok na menstruacijata vo preodniot period na `enata. MErIDIjAN: Spored tradicionalnata kineska medicina energijata te~e niz odredeni (~i) kanali na teloto. Tie kanali se vikaat meridijani, bidej}i nasokata na protokot na energijata li~i na meridijanite okolu Zemjata. MEtABolIZAM: Site fizi~ki i hemiski transformacii na supstancite koi vleguvaat vo `iviot

organizam. MEtAStAZA: Prenesuvawe na rakot od eden del ili organ na drug. MIogloBIN: Protein nositel na kislorodot i pigmentot koj se nao|a vo muskulnite kletki. MItohoNDrII: Centri za odigruvawe na energetski procesi koi vo kletkite ja osloboduvaat potrebnata energija, neophodna za odr`uvawe na `ivotot. MorSKI AlgI: Tie sodr`at minerali, oligolelementi i drugi biolo{ki aktivni i korisni supstanci neophodni za pravilno funkcionirawe na ko`ata. Ekstraktot od niv ja regenerira ko`ata i ja za~uvuva nejzinata elasti~nost. Pomagaat vo sozdavaweto na novite kletki. MUKoPolISAhArIDI: Rastegliva supstanca (kako guma), prisutna vo mnogu delovi na organizmot kao komponenta na svrznoto tkivo. NEZASItENI MASNI KISElINI: Glavno se nao|aat vo rastitelnite i ribinite masla vo koi elementite na masnite kiseliniobrazuvaat dvojna vrska. Tie go namaluvaat nivoto na holesterol vo krvta.

NIACIANAMID, NIKotINAMID (vitamin B3): Sostaven del na enzimite za razgraduvawe na jaglenite hidrati (NaD) koi u~estvuvaat vo procesite na sozdavawe na energija vo organizmot. Nikotinamidot ima va`na uloga vo metabolizmot na proteinite, posebno vo nivnoto razgraduvawe. NUKlEINSKI KISElINI: Supstanci prenositeli na naslednite karakteristiki vo kletkite, RNK i DNK. oMEgA-3 i oMEgA-6 MASNI KISElINI: Esencijalni (neophodni) masni kiselini koi se potrebni za izgradba na kleto~nata membranska funkcija na prostaglandin. Go regulira metabolizmot na masnite supstanci. oStEoPoroZA: Sostojba pri koja koskite stanuvaat slabi i kr{livi, poradi gubitok na koskenoto tkivo. PABA (para-amino-benzoenska kiselina): Soedinenie koe se rastvara vo voda, a se apsorbira vo tenkoto crevo. U~estvuva vo sozdavaweto na crvenite krvni zrnca i vo metabolizmot na `elezoto. PANKrEAS: @lezda koja se nao|a

blisku do stomakot. PANtotENSKA KISElINA (vitamin B5): Vitamin koj se rastvara vo voda. U~estvuva vo procesot na razmena na materii na belkovini, jagleni hidrati i masti na kleto~no nivo. a u~estvuva i vo sintezata na nekoi neophodni materii (na primer: steroidnite hormoni). PEPSIN: Digestiven enzim koj se nao|a vo `elude~niot sok, koj gi razgraduva proteinite. PErIStAltIKA: Muskularno, nesvesno branovidno dvi`ewe so koe se pridvi`uva sodr`inata na crevata. PIrIDoKSIN (vitamin B6): Vitamin koj se rastvara vo voda. Soedinenie koe e mnogu va`no za normalno odvivawe na razmenaa na materiite na proteinite, vo sozdavaweto na crvenite krvni zrnca i za pravilno funkcionirawe na nervniot sistem. PlACEBo: Proizvod koj imitira tableta, lek itn., no ne sodr`i nikakva aktivna supstanca PolIASKorBAt: Priroden vitamin C so golemi molekuli koi se sostojat od nekolku askorbinski kiselini. Pove}ekraten, slo`en, priroden

Leksikon
152

w w w . c a l I v I t a . c o m

I n t e r n a t I o n a l

(nesinteti~ki) oblik na vitamin C. ProgEStEroN: `enski polov hormon. ProVItAMIN: Izvorna supstanca na vitaminot, odnosno sostojka od koja mo`e da se sozdade vitaminot. rDa: kratenka od Recommended Dietary allowances, odnosno prepora~ana dnevna doza, koja se odnesuva na koli~estvoto na hranlivi i drugi materii (vitamini, minerali i oligoelementi) potrebno za odredena starosna grupa. rIBoflAVIN (vitamin B2): Vitamin koj se rastvara vo voda. U~estvuva vo procesite na sozdavawe na energija i vo metabolizmot na aminokiselinite, masnite kiselini, jaglenite hidrati i `elezoto. rUtIN: Ekstrakt koj go sodr`i glavniot princip na dejstvuvawe na flavonolot, materijata za funkcionirawe na vitaminot P i sostaven del na C-kompleks vitaminskata grupa. Se dobiva od helda (Polygonum fagopyrum l.) i graveolata (Ruta Graveolens l.). SloBoDNI rADIKAlI: Reaktivni ~estici koi na nadvore{nata pateka okolu jadroto imaat neparen broj

na elektroni. Vo dopir so ~estica koja ima paren broj na elektroni i odzema eden elektron i na toj na~in taa ~estica stanuva sloboden radikal. Ovie ~estici mo`at da gi o{tetat yidovite na krvnite sadovi i na toj na~in da predizvikaat aterioskleroza ili go pokrenuvaat {ireweto na malignitetot. Antioksidantite mo`at da gi uramnote`at {tetnite dejstva na slobodnite radikali ili da gi neutraliziraat istite vo celost. SAlICIN: Glikozid na korata od bela vrba, prirodno sredstvo protiv bolki i za namaluvawe na visokata telesna temperatura, koja ne predizvikuva iritacija na `eludnikot i gastrointestinalniot trakt. SAPoNIN: Sostojka na mnogu rastenija od redot na glikozidite so lekovito svojstvo. SINErgIZAM: Kombinirano dejstvo na supstancii koe go nadminuva zbirnoto dejstvo na nivnite poedine~ni dejstva. StEroIDI: Hormoni-kortikoidi koi voglavno u~estvuvaat vo metaboli~kite procesi vo organizmot.

tIAMIN (vitamin B1): Vitamin koj se rastvara vo voda i u~estvuva vo razmenata na jaglenite hidrati, masti, proteini i nukleinski kiselini, i e neophoden za pravilno funkcionirawe na muskulite i srceto. toKofErol: Vitamin E trIglICErIDI: Nevralni masti koi se sostojat od glicerol i esteri na razni masni kiselini. tImeD releaSe: Postepeno osloboduvawe, preparati so neprekinata apsorpcija vo traewe od 8 12 ~asa. tUMor: Benigno ili maligno rastewe na tkivoto. VItAMIN A: Pripa|a na grupata na vitamini koi se rastvaraat vo masti. Merna edinica mu e internacionalna edinica (I.U.). Neophoden e za pravilniot razvoj na koskite, za normalen vid, go pomaga imuniot sistem, vlijae na za~uvuvawe na ko`ata i sluznicata, a ima i antioksidantno dejstvo. Provitamini mu se retinol i beta karotin. VItAMIN D: Vitamin koj se rastvara vo masti. Organizmot go odbiva od ishranata ili se sozdava vo ko`ata

pod vlijanie na sonceto. U~estvuva vo apsorpcijata na kalciumot i foforot. Ima uloga vo procesot na razvoj i za~uvuvawe na koskite i zabite i ja pomaga rabotata na imuniot sistem. PoVE]EKrAtNo NEZASItENI MASNI KISElINI: Masti odnosno masla od rastitelno poteklo koi vo sebe sodr`at masni kiselini so pove}e nezasiteni vrski. Esencijalni supstanci koi povolno vlijaat na odr`uvawe na niskoto nivo na holesterol vo krvta. ZASItENI MASNI KISElINI: Neutralni masti {tetni za organizmot. Tie go poka~uvaat nivoto na trigliceridite i holesterolot.

w w w . c a l I v I t a . c o m

Leksikon
153

I n t e r n a t I o n a l

w w w . C a l I V I t a . C o m

Zabele{ki
154
w w w . c a l I v I t a . c o m

W W W . C A L i V i T A . C o m

.....
CaliVita - . .20 T/: (+389) 02 323 00 88 -mail: makfit@t-home.com
2011 .

Вам также может понравиться