You are on page 1of 13

n tp mn ng bnh ko

1. Pol l g? Trong sx ngi ta o pol bng cch no? pol : khi lng ng saccharose biu kin c trong 100 phn dung dch ng. o pol bng cch s dng phng php o quay cc da trn tnh cht phn cc ca saccharose-> lm cho nh sng quay mt gc alphal. Nu gc quay cng ln th pol cng ln.

2. Gii thch v sao bo qun ma lu ngy nh hng ti pol ca ma. Khi ma bo qun lu, trong iu kin t nhin ng sacc b thy phn to thnh ng kh. o lng ng sacc gim, lng ng kh tng ln, m ng kh lm cho nh sng quay cc ngc li so vi sacc-> lm thay i quay c pol gim.

3. V sao cc nh my ng khng s dng pp khuyt tn trong trch li ly nc ma/ Tnh cht c L ca t bo ma khng thch hp cho qu trnh khuyt tn, lng ng trong ma ko th tch ht bng pp k.tn. Thi gian di , nng sut gim, vsv pht trin. Lng dung mi s dng nhiu nng sut gim, nng gim tn nhiu nng lng cho qu trnh c c. Cc phn ng thy phn ng xy ra lm mt ng, gim tinh khit ca dd, tng tn tht ng trong mt cui.

4. V s p ma thm thu kp. 5. Nu c ch lm sch ma ca cht trao i ion. L s tng tc gia dd cn lm sch vi pha rn gn cc ion c th trao i vi cc ion tp cht trong dung dch. Tc dng: lm sch nc ma do loi ra dc cc cht khng ng di dng phn li thnh cc ion v cc cht mu.

6. Ti sao dng h thng c c nhiu ni. S dng lng hi th lm hi t cho cc ni sau, tit kim nng lng. Gim thi gian lu trong 1 ni. Nhit c khng ch gim dn theo s tng dn nng , do gim mt ng v s sm mu ng din ra chm.

7. Tinh th di l g? Nu tc hi ca n. Tinh th di l nhng tt ko mong mun xut hin trong qu trnh kt tinh ng. Tinh th di lm tng s lng mm tinh th, ko khng ch c s lng mm tt v kch thc cc ht tinh th ng. ng thnh phm t c kch thc ko ng u, h hng n cht lng cm quan.

8. Khi no kt thc qu trnh bi tinh? V L thuyt qu trnh bi tinh c th ko di v hn. V thc t: Ty theo iu kin nh my m quyt nh thi gian qu trnh bi tinh kt thc. Cn lu l qu trnh bi tinh ng non cp thp nht l di nht, cng c th kt thc khi cn gii phng thit b.

2: 1. CCs l g? ngha ca n trong sx ng. CCS l ch ng: % khi lng ma c th chuyn thnh ng tinh khit bng cng ngh hin i. Trong sx ng, ccs c a ra nhm gii quyt vn tr tin ma cho nng dn cho hp l. Nu ma c ccs ln th lng ng thu hi ln v ngc li.

2. V sa gi pol l nng ng chung hay nng ng sacc gn ng. Gi l nn ng chung v trong qu trnh o ta o tt c ng c1 trong dung dch m ko tch ring tng loi ng. Gi l nng saccharose gn ng l v trong saccharose c nng cao nht.

3. Nu ngn gn nhng bin php nng cao nng sut p.

X L ma tt M rng ming p p lc trc nh nh

4. Trong qu trnh lm sch pH nc ma thay i ntn. Ban u pH:5-5,5. Ty theo phng php lm sch m ta cho pH thay i qua cc vng khc nhau loi b cc cht ko ng. kt thc qu trnh a v pH trung tnh.

5. Ti sao phi rt hi th trong qu trnh c c. Rt hi th nhm tng chn khng, khi nhit si ca nc ma gim, dd si mnh hn lm tng tc c c/ Nu ko rt hi th s h n chn ko, lm cho p sut trong ni tng gy n lm tng nhit si Gy sm mu ng, ng thi kh c c. Ta c th s dng hi th .

6. Phn tch cc chiu hng bin i ca alpha trong kt tinh ng. Trong giai on c c u: alpha tng. Trong cc qu trinh tip theo: bo ha ko i.

7. Nu ngha ca AP mt r. AP cng cao hiu qu kt tinh ng cng km.

tham kho. 1. Cc thng s sau khi lm sch gm thng s no. AP ch trong nh gi mc lm sch. 2. Thm thu l g? Nhit ca qu trnh thm thu? gii thch? TT l qt phun nc hoc nc ma long vo b trch thm lng ng cn li trong b. Nhit nc thm thu: 40-75-80

Nu nhit cao: vn tc ha tan ng tng, vn tc ca qt khuyt tn tng. Tuy nhin s mt ng xy ra nghim trong do p thy phn, p to mu gia tng. T bo ma b trng n kh i vo my p. Nhit thp <400C: vn tc khuyt tn gim ng k, lng ng trch thm ko nhiu.

3. Ra ng l g/? Ti sao ng cp cao li c qu trinh ra ng. Ra ng l qu trnh phun nc nng v hi nng vo tinh th ng loi b lp mt bm bn ngoi tinh th ng, lm tng tnh cht cm quan ca ng thnh phm. ng cp cao phi c qu trnh ra ng v ng cp cao c nhng y/c: tinh th trng, kch thc ng u, ko vn cc, mu trng ng nh, khi pha vo nc dd trong sut, Pol cao. Do phi ra ng c c ng thnh phm t cc yu cu trn.

4. c im ca pp bc hi p lc chn ko. Cc ni u trong h thng lm vic trong dk p sut d (P>Pkq), cc ni sau lm vic trong iu kin chn ko (P<Pkq). u im: tn dng c hi th cho nu ng v gia nhit. Mu sc cht lng mt ch m bo yu cu cng ngh. Nhc: thit b phc tp, kh vn hnh.

5. Nc thm thu h ntn n nng sut, hiu sut p? p lc thm thu s dng, ti sao phi s dng p lc ? Thm thu tt, hiu sut tng, thm thu km, hiu sut gim. Ko h hng n nng sut Nu phun nc qu yu, nc s ko thm ti b nm st bng chuyn, gim hiu sut.

6. Nu u nhc im ca pp lm sch bng vi c im: tc nhn lm sch chnh v duy nht l Ca(OH)2, sn phm l ng th cho hiu sut thp. u im: quy trnh n gin, my mc t, c th sx th cng. Ko cn cng nhn trnh cao, tiu hao ha cht thp.

Nhc im: hiu qu lm sch thp, tinh khit thp, mu cao.

7. Ti sao trong pp bc hi p lc ta li s dng c hon ton hi th? PP bc hi p lc c p sut cao, hi th to thnh c nhit cao. Trong cc ni sau nhit gim dn, do lng hi th ni trc c th s dng cho ni sau.

8. PP To mm tinh th? PP hn ch mm tinh th di. PP t nhin: alpha =1,3-1,4 PP kch thch: alpha = 1.2-1.3, cn gi l pp shock Tinh chng: alpha =1,1 Phn ct hay nu ging Pp ng h hn ch s to thnh tinh th di ,ta khng ch bo ha trong vng n nh: 1,1-1,15.

9. nh ngha AP? ngha? AP l tinh khit n gin ca dd ng. AP=Pol/BX . 100 ngha: nu ln tinh khit ca dd C s nh gi tinh khit nh gi hiu qu ca sx 10. Tc dng li v hi ca nhit i qu trnh lm sch Li : Loi b ko kh trong nc ma, gim bt s to bt Tng tc phn ng ha hc, v tc lng cc kt cn keo Tiu dit VSV. Gim nht, lm cho qu trnh bm, vn chuyn d dng hn. Hi:

nhit cao, thi gian di, pH acid hoc kim s thy phn hoc phn hy ng. Cc phn ng to mu Thy phn vn ma thnh cc cht keo 11. S khc nhau gia qu trnh kt tinh v bi tinh. Qu trnh kt tinh: l gia nhit dd ng n nhit si: tch nc tng nng ng n trng thi bo ha. Qu trnh bi tinh: l qu trnh h nhit dung dch ng gim ha tan ca sacc trong dd/

12. Ti sao li dng ti a lng hi t p lc thp trong bc hi chn ko. Do cc ni thc hin trong dk chn ko nhit si thp do hi t ko cn p lc cao s dng lng hi t p lc thp.

13. Mc ch qu trnh x L ma s b. Lp ma vo my n nh, ko b trt, nghn trc Nng cao mt ma trn bng chuyn tng nng sut p. T bo ma b ph v, tng kh nng trch ly nc ma. Ma phn b u khc din tch trc p, lp ma dy, lc nn p tng tng hiu sut p.

14. C my pp lm sch bng vi? Ti sao ch s dng pp ny trong sx ng th/ C 3 pp lm sch bng vi: PP cho vi vo nc ma nng, cho vi vo nc ma lnh, pp cho vi phn on. Ch s dng sx ng th v: Hiu qu lm sch thp V sau c kh nng b chuyn ha ln, mu sc nc ma sm Kh nng hp ph thp, ko c kh nng ty mu. 15. t n qu bo ha ca nc ma, phi lm ntn?

Gia nhit dd ng n nhit si tch nc lm tng nng ng n trng thi qu bo ha H nhit dd ng lm gim ha tan ca sacc trong dd

16. So snh pp vi nng v vi lnh Vi nng Trug ha: t0:102-105, pH=5-5,5 vn tc nhanh, thi gian nhanh, lng vi t hiu qu cao Gia nhit: pH=5-5,5 mt ng nhiu hn, tc d cao, nc ma sm mu hn 17. ngha ca bo ha qu bo ha cho bit mc qu bo ha ca dung dch Alpha >1: qu bo ha thc hin kt tinh Alpha=1: bo ha Alpha<1 : cha bo ha ko kt tinh c, nu kt tinh th s b ha tan. Lun gi cho mm tinh th c qu bo ha vng n nh t 1,1 n 1,15 trnh s to mm tih th di. Vi lnh t0:30, pH:5-5.5 vn tc chm, thi gian di, lng vi s dng nhiu hiu qu thp/ pH=7,2-7,5 mt ng t tc thp, t sm mu

18. Cc thng s i din cho qu trnh c c: Bx ca syrup i vi ch trong. 19. Vai tr ca qu trnh thm thu, lng nc thm thu, ti sao? Vai tr: trch li thm lng ng cn li trong b, tng hiu sut p. Lng nc thm thu: 250% so vi x hoc 20-30% so vi khi lng ma Dng nc nh vy v nu lng nc nhiu s lm long nc ma hn hp dn n tn km nhit v thi gian qu trinh c c. Lng nc t: ko trch ly c ht ng trong b ma ra

20. Ti sao xp ng kh vo loi cht phi ng? cht phi ng l g?

Cht phi ng l cht kh ha tan ko phi l ng ng kh c xp vo cht phi ng v n ko kt tinh dk kt tinh ca ng sacc. Ngoi ra n cn kt hp vi aa to thnh cc p melanoidin c mu. 21. Mc ch ca cc giai on trong nu ng? C c u:nhm c c dd syrup n nng cn thit t 50- 650 Bx 78860 Bx chun b cho s to mm tinh th. To mm tinh th: tip tc kt tinh mm tinh th ln thnh tinh th C c cui: c c dd ng chun b qu trnh bi tinh

22. C c ch trong v nng no ? ti sao C c ch trong t 13- 150Bx v nng 50-65o Bx Nu c c nhit cao hn lc nht cao kh chuyn qua ni nu v kh vn chuyn trong ng ng. Trong qu trnh vn chuyn trong ng ng v ti thng cha , do nhit gim dn n kt tinh lm tt nghn ng ng. Nu c c nng thp hn th qu trnh c c u giai on kt tinh s mt nhiu nng lng, ko di thi gian.

23. Cc bin php tng hiu sut p X L ma tt Thm thu tt Tng s ln p Chiu di, ng knh rng trc ln v hp L p lc trc nh ln. Vic tha SO2 trong giai on lm sch ma trong tc hi g ko.

24. -

Nu tha SO2 s to thnh Ca(HSO3)2 CaSO3 + SO2 + H2O Ca(HSO3)2 C hi v lm gim lng kt ta CaSO3 gim kh nng hp ph,gim hiu qu qu trnh lm sch, ng thi tng nng mui acid v tp cht.

Tn ha cht do s dng nhiu SO2 Khi gia nhit trong c c Ca(HSO3)2 CaSO3 + SO2 + H2O to kt ta bm trn thit b truyn nhit lm gim hiu qu qu trh truyn nhit hoc to kt ta l lng m ko lm sch na.

25. Mt r l g? Ti sao ko dng mt t nu li? Mt r l ph phm ca qu trnh ly tm ng non cp thp nht trong h thng nu ng Khng dng mt r nu li v: Mt r: CKD+nc+ ng sacc, lng ng trong mt rt thp, nu nu li s tn nng lng chi ph, ha cht, qu trnh lng lc, m hiu sut ko cao. nht mt r cao, cht ko ng nhiu nh hng n kh nng kt tinh ca sacc . 26. V mt cng ngh so snh s khc nhau gia pp thm thu n v thm thu kp. Ging: thm thu nhm tn thu lng ng cn lu li trong t bo ma. Khc Thm thu n Ch s dng nc Thm thu kp Va s dng nc va s dng nc ma long

Dng nc nng phun ngay vo b Dng nc nng phun ngay vo b khi n va ra khi ming p, tr my khi n va ra khi ming p my p cui cng p s 3. Kh nng ly ng cao v trit Nc ma hn hp b pha long Kh nng ly ng ko cao Nc ma ko b pha long, t tiu hao nng lng cc qu trnh tip theo

27. Nu cc loi ng trong qu trnh li tm ( gi tn v phn bit cc loi mt hnh thnh trong qu trnh li tm) Cc loi ng trong qu trnh li tm: ng non cp cao v ng non cp thp.

Cc loi mt: Mt nguyn: mt thu c trong qt ly tm ng non cp cao nht, lng sacc cha kt tinh nhiu, c em i nu li Mt long: mt li tm ln 2 Mt r: Mt thu c trong qt ly tm ng non cp thp nht, lng sacc cha ha tan li rt t, cht ko ng nhiu, nht cao, ko emi nu li

28. -

Tc dng ca CO2 trong qu trnh lm sch

Trung ha vi: CO2 + H2O H2CO3; H2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 + 2H2O To kt ta c kh nng hp ph

Tch sacc t hn hp saccharatecanci lm tng lng ng thu c v tng lng kt ta c kh nng hp ph: C12H22O11.CaO + CO2 C12H22O11 + CaCO3

Nu tha CO2 s to thnh Ca(HCO3)2, c hi trong qu trh lm sch CaCO3 + CO2+ H2O Ca(HCO3)2

29. Nu v phn tch nh hng ca cht ko ng. Cht ko ng v c: tr P2O5 c li cho cng on lm sch qu trnh sx ng, cn li l c hi: SiO2, K2O, Na2O, CaO, MgO. V chng kt hp vi sacc to mui phc lm gim s thu hi ng, tng kh nng to mt. Cht ko ng hu c -ng kh: K +aa melanoidin c mu nu, lm tng mu sc, dnh ca nc ma. Mt khc ng kh khng kt tinh dk kt tinh ca sacc . Do n tn ti trong mt r. -Acid hu c: tn ti lm cho pH: 5-5,5 v pH thp to k thun li thy phn sacc to thnh K.

-cht mu: c hi v lm cho nc ma c mu, laoi5 ra cng on lm sch. - Cht bo (sp): gy kh lng lc, loi ra cng on trch nc ma v cng on lng lc. - Cht ko ng cha nito: c hi v lm gim AP, mt khc chng to ra aa,aa ny kt hp vi K-> melanoidin. 30. Tc dng ca SO2 trong qu trnh lm sch - Trung ha vi, to kt ta c kh nng hp ph SO2 + H2O H2SO3 H2SO3 + Ca(OH)2 CaSO3 + H2O Gim nht do hp ph keo Ty mu dd: H2SO3 H+ + HSO3HSO3- + H2O HSO4- + 2H+ C=C + 2H+ C-C lm mt mu. Ngn nga s sinh mu Tha SO2 ( ni ri)

31. Tc dng ca qu trnh bi tinh Tip tc kt tinh ng Gim s mt ng ,gim phn ng to mu.

32. Qu trnh ra ng my giai on Gm 2 giai on:

Phun nc nng vo tinh th ng A ra lp mt mng bn ngoi, lng nc va .

Phun hi nng ly nc nng ra gim m. Ra ng ch p dng cho loi ng c tri qua qu trnh sy v bn ra th trng

33. Khi no thu hoch cy ma thch hp nht ? gii thch Thu hoch ma ng thi im v chn thch hp. biu hin: Hm lng ng gia gc v ngn xp x nhau. Hm lng ng kh di 1%, c khi ch cn 0.3% L chuyn vng, di ca l gim, cc l st vo nhau. Thu hoch khi ma chn l v khi hm lng ng trong thn ma t ti a v lng ng kh cn li l rt t, kh nng thu hi ng cao. 34. pH khi xng ln 1, li v hi? Mc ch: chun b cho vic to kt ta CaSO3hp ph cc cht ko ng giai on trung ha, ty mu ng do tc dng ca H+, tch loi cc cht ko ng hu c. Do pH ny cc cht chuyn t ha tan ko tan. pH s dng l 3,4-3,8 pH ny cht ko ng hu c chuyn t ha tan ng ty, ko tan. CaSO3 to thnh nhiu hiu qu lm sch tng, tng cht lng ng/ hi: pH thp tn tht ng, tng s mt ng. 35. v sao phi c qu trnh c c cui? gii thch? Khi no bt u v kt

thc qu trnh c c cui?

C c cui l c c dd ng chun b cho qu trnh bi tinh. Bt u qu trnh c c cui khi tinh th t c kch thc nht nh Kt thc khi nng t yu cu ca tng loi ng non: ng non A 92940Bx, ng non B: 94-98oBx. Khi ht ng chim ht ko gian ginh cho n.

36. Ch nu ng l g? V sao phi t ra ch nu ng? Ch nu ng l k hoch nu nhiu loi ng non c cht lng khc nhau nhng ph thuc vo tinh khit nguyn liu v yu cu sn phm. Phi t ra ch nu ng tng hiu sut thu hi ng Tc dng lm sch ca P2O5

37.

Trung ha vi: P2O5 + Ca(OH)2 Ca3(PO4)2 + H2O To kt ta c kh nng hp ph cc cht keo v cht ko ng cng gim P2O5 + H2O H3PO4 H3PO4 + Ca(OH)2 Ca3(PO4)2 + H2O

DHTP3