You are on page 1of 20

.. MADENCLK San. Ve Tic. A.

MERMER OCAK LETMELER EMNYET TALMATNAMES


AAIDA YAZILI BULUNAN TALMATLARA UYULMASI VE BUNUN SREKL TAKP EDLMES TM ALIANLARIN ASL GREVDR. UYMAYAN ARKADALARINIZI UYARMAK, TEHLKELERN FARKINDA OLARAK ALIMAK ZORUNDASINIZ.LTFEN TEHLKEL OLAN LERDEN KAININ VE NZLE AKA YAPMAYIN ! 1) 2) 3) 4) 5) 6) NCE CAN GVENLN SALA SONRA YERNE GR YAP NCE GVENLN SALA SONRA E BALA KORUYUCU MALZEMELERN OLMADAN SAKIN ALIMA BARET GYMEK MECBURDR. N OLMAYAN BLGEYE GRME, SORUMLULUK ALANINDA ALI DELK DELME NDE ALIANLAR ELDVEN, TOZ MASKES , BARET KULAK TIKACI MUTLAKA TAKMALIDIR. BORULARI TAKIP IKARTIRKEN ANAHTARIN TAM OTURDUUNDAN EMN OLUNACAK. MAKNAYI TEK BAINA KALDIRMAYA NDRMEYE ALIMA TELKESME MAKNASINDA ALIANLAR KORUNAKLARINI MUTLAKA KULLANACAK, ELDVENSZ ELMAS TEL TUTMAYACAK, TEL TUTMAK N HERHANG BR EL ALET KESNLKLE KULLANMAYACAK MAKNA ALIIRKEN ARKASINDAN GEMEYECEK, RAYLARI AYARLAMAYA ALIMAYACAK, TEL SUYUNU AYARLAMAK N TAIN STNE IKACAKSA MAKNAYI DURDURACAK, KAYDIRMAZ ZMESZ KESNLKLE ALIMAYACAK. YIKIM NDE ALIANLAR BOMLARI HALAT LE SABT BR NOKTAYA SIKICA BALAYIN, EMNYET KEMERN TAK, ELDVEN TAKIN, TEK BAINA KMSE BOMU TUTMASIN, YIKIM ARASINA GRMEYN, YIKILACAK KTLENN STNE IKMAYIN, YIKIMDAN NCEK ASKIDAK PARALARI EKSKAVATR LE DRTN, YIKIM BTTKTEN SONRA DAH BLGEYE GRMEDEN ASKIDA HERHANG BR PARA OLUP OLMADIINI KONTROL EDN, NCE SORUMLU USTABAININ BLGEY KONTROL ETTNDEN EMN OLUN, YIKILMI KTLENN EBATLANMASI N TEL GERME LEMNDE KTLE ALTINA SAKIN GRMEYN. EBATLAMA-SAYALAMA NDE ALIANLAR KORUNAKLARI MUTLAKA TAKIN, SAYALAMA MAKNASINDA TEL KOPMA HTMAL DAHA OKTUR UNUTMAYIN, DAHA DDETL TEL KOPAR VE SEKME YAPAR O YZDEN MAKNANIN ARKASINI OCAK NE DORU EVRMEYN, TATAN TEL SEKME YAPAR UNUTMA, ELDVENSZ TEL EK SIKMA, EKLEME YAPMA, MAKNA EMNYET KOLUNU BOA IKARMA, DNEN KASNAI HERHANG BR EL ALET LE DURDURMAYA ALIMA, TEL ALIIRKEN TUTMAYA ALIMA, MAKNAYI TEK BAINA TAIMAYA ALIMA, N BTTKTEN SONRA MAKNANI YIKA, ELEKTRK PANOSUNU SUDAN KORU, ARIZASINA MUDAHALE ETME, SORUMLUYA BLDR.

7)

8)

9)

10)

11) 12) 13) 14)

15)

16) 17)

18) 19) 20)

YKLEYC VE KESKAVATRN ALIMA ALANINA GRME, KIRICI ALIIRKEN BAKMA, EN AZ 30 METRE MESAFEDE DUR, OPERATRN MAKNA SESNDEN DOLAYI SEN DUYMADIINI UNUTMA, SDECE USTABAI VE / VEYA ANTYE EF TARF EDER UNUTMA. ZMESZ ALIMAYIN VE ZMENN TABANININ KAYDIRMAZ OLDUUNDAN EMN OLUN. VAZFEN VE YETKN DIINDA YAPMA, YAPTIRMAYA ALIMA. HER ARIZA VE AKSAKLII YETKLSNE BLDR. ELEKTRK KABLOLARINA BASMA, IPLAK ELLE DOKUNMA, SUDAN KORU, YARALI KABLOLARI TAMR ETMES YADA DETRMES N YETKLYE BLG VER. TEL KESME RAYLARININ ZERNDE OLMADIINDAN EMN OL. YKSEK KADEME KENARLARINDA DOLAMA, ATLAMA ZIPLAMA HAREKETLER YAPMA GEREKSZ YERE BLOK ZERNE TIRMANMA MERDVEN KULLAN, BLOK ZERNN ISLAK VE KAYGAN OLDUUNU BL , NDE CDD OL. YERN, YATKHANEN, YEMEKHANEN TEMZ TUT, ODANDA YATAKTA SGARA ME, BEDENSEL TEMZLN YAPMADAN YATMA, ARKADALARININ DA RAHATSIZ OLABLECEN UNUTMA. SANA TESLM EDLEN HER TRL ALET VE EKPMANI TEMZ VE LGL NDE KULLAN, FARKLI ALETLER FARKLI TE KULLANMA, KADEMELER ARASI MALZEME FIRLATMA, AAIYA ATMA, CEBNDE TAIMA, TAKIM SANDIINDA TUT, O TP ALETLERN HERHANG BR YERE TAKILMASI LE SEN TEHLKEYE ATACAINI NUTMA. YAILI HAVALARDA DKKAT DAILIR, KORUYUCU ELBSE GY. KADEME KENARLARINA GTME. TM MAKNALARINI ELEKTRK AKSAMLARINI SUDAN KORU STN RT. ZN ALMADAN ALIMA ALANINDAN AYRILMA, ANTYEDEN ZN KAIDI ALMADAN GTME. HASTA SEN E IKMA, AMA OCAK SAHASINDA DA GEZME BAHANESYLE DOLAMA. DSPLN VE CDDYETNE UYMAK NCE SEN, YERN, N VE ARKADALARINI DA KORUR UNUTMA.

EL MATKABI KULLANIM TALMATNAMES

. ne ait ocak iletmelerinde uyulmas gereken EL MATKABI KULLANIM TALMATNAMES kurallar aada verilmitir. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) gvenlii kurallarna ve talimatlarna uygun alma yaplmaldr. Kesinlikle eldivensiz alma yaplmamaldr. Kesinlikle gzlksz alma yaplmamaldr. almaya balamadan nce matkabn elektrik balantlar kontrol edilmelidir. Matkap ucunun sabit olup olmad kontrol edilmelidir. Delim ilemi yaplcak malzeme kesinlikle sabitlenmelidir. Matkap ile delinecek malzemeye ar bir yklenme yaplmamaldr. Matkap alrken hareketli blgeler kesinlikle dokunulmamaldr. Matkap ile delim ilemi tamamlandktan sonra alma alan temizlenmeli ve malzemeler dzenli bir ekilde toparlanmaldr. Herhangi bir arza durumunda vakit geirilmeden yetkliye haber verilmelidir.

Yukarda ayrnts verilen kurallara MADENCLK San. Ve Tic. A. Mermer Ocak letmelerinde eksiksi uyulmas gerekmektedir.Uymayanlar hakknda cezai ilem uygulanacaktr.

KAYNAK MAKNES KULLANIM TALMATNAMES

.. ne ait ocak iletmelerinde uyulmas gereken KAYNAK MAKNES KULLANIM TALMATNAMES kurallar aada verilmitir.

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

gvenlii kurallarna ve talimatlarna uygun allmaldr. Kesinlikle eldivensiz alma yaplmamaldr. Kesinlikle gzlksz alma yaplmamaldr. almaya balamadan nce kaynak makinesinin elektrik balantlar mutlaka kontrol edilmelidir. Makine almaya baladktan sonra soutma fannn alp almad kontrol edilmelidir. Makine almaya baladktan sonra soutma fannn alp almad kontrol edilmelidir. Kayna yaplacak malzemeye uygun elektrot seilmeli ve makinenin amperi bu dorultuda ayarlanmaldr. Kaynak pensesinin salam olup olmad kontrol edilmelidir. Kaynak ilemi bitince alma ortam temizlenmeli ve malzemeler dzenli bir ekilde toparlanmaldr. Herhangi bir arza durumunda vakit geirilmeden yetkili haberdar edilmelidir.

Yukarda ayrnts verilen kurallara MADENCLK San. Ve Tic. A. Mermer Ocak letmelerinde eksiksiz uyulmas gerekmektedir.Uymayanlar hakknda cezai meyyede uygulanacaktr.

SAYALAMA ( EBATLAMA ) MAKNES KULLANIM TALMATNAMES

ne ait mermer ocak iletmelerinde uyulmas gereken SAYALAMA ( EBATLAMA ) MAKNES KULLANIM PROSEDR kurallar aada verilmitir. 1) 2) Blok ebatlamas iin ocak iinde uygun bir yere tezgah (Kesim yapacak elmas boncuklu telin geirilecei ekilde bloklarn altnn beslenmesi) yaplr ve sayalama makinesi bu ebatlanacak talara gre ayarlanr. Talarn gnyesi alndktan sonra (gnye aleti yada metre ile lerek tan kesim kenarnn 90 dereceye ayarlanmas) sonra altrlmak iin makine start dmesine baslr.Sayalama makinesi altrlrken benzer bir demirle kesinlikle elmas tele mdahale edilmemeli ve elektrik kablolarna kesinlikle baslmamaldr. nce can gvenliinizi salayanz, ii sal ve i gvenlii kurallarna riayet ediniz ve kesinlikle ihmalkar davranmaynz. Sayalama makinesi alrken arkasna mutlaka korkuluk koyunuz, korkuluksuz altrmaynz ve korkuluklarn salam ve gvenilir olduundan emin olunuz.Greviniz haricinde i yapmaynz. alan sayalama makinesinin mmkn olduunca arkasndan gemeyiniz.Eer arkasndan gemek zorundaysanz korkuluk olduundan emin olunuz. Ve en az emniyet mesafesi ( 30 metre ) uzandan geiniz.Mmknse makinenin arkasn sabit bir yzeye veya hi kimsenin gemeyecei bir tarafa eviriniz. Ebatlama iin kullanlacak tellerin soketlerinin ayn boyda, halatnn salam veya yeni deitirilmi, eklerinin salam ve yeni olduundan emin olunuz.Sayalama ilemine balamadan nce bu tellerin kullanlacan amirinize bildiriniz. Sayalama ilemi srasnda sayalama yaplacak teli hibir ekilde ters dndrmeyiniz, elinizle teli tutarak makineye yardmc olmaynz, dnen tele hibir cisimle dokunmaynz. Sayalama ilemini bitiren makineyi temizleyiniz, sayalama yaplan blgeden uzaklatrnz ve telleri ykayp temizledikten sonra dzenli bir ekilde kaldrnz. Sayalama yaplacak bloklardan kacak kapaklarn devrilme tehlikelerine kar hibir ekilde sayalanan bloun yaknnda bulunmaynz ve sayalamaya balamadan nce decek olan kapaklarn etrafn moloz yardm ile besleyiniz.Sayalama ilemi tamamlanmadan sayalanan bloa kesinlikle mdahale etmeyiniz. Sayalama makinesini altrmadan nce mekanik ve elektriksel aksamnn salam olduundan emin olunuz, arza durumunda derhal yetkilisine haber veriniz ve hibir ekilde kendiniz mdahale etmeyiniz.

3) 4) 5)

6)

7) 8) 9)

10)

11) 12)

13) 14)

15) 16) 17)

Makine altrlrken kesinlikle telden uzak durunuz, dnen telin zerinden gemeyiniz, tele su verme ilemini tel dnmeye balamadan yapnz ve tel dnerken kesinlikle hortum deitirmeyiniz. Sayalama bloun hibir ekilde zerine kmaynz.Bloun zerine kmanz gerektii hallerde makineyi durdurup, izmenizin bloun kaygan olmadndan emin olunuz, emniyet kemersiz ve dier i emniyet malzemeleri olmadan bloun zerine kesinlikle kmaynz. Tel tama ek alma ilemini eldivensiz yapmaynz, dnen tel durmadan kesinlikle tele yaklamaynz.Islak, buzlu, yksek (yerden max. 2,5 metre ) kaygan, salam olmayan vb. bloklarn zerine kmaynz. makinelerini sayalama yaplan blgeden uzak tutunuz ve her kademenin sayalama ilemini kademenin belirli bir yerinde yapnz.Kademe iersinde hibir ekilde dank olarak sayalama yapmaynz. Tel dizme yani halat deitirme ilemini haftalk dzenli olarak yapnz ve kesinlikle salamlndan emin olmadnz telleri kesime almaynz. Size verilen iyeri eitimlerine dzenli olarak katlnz. Sizin iin deerli olan hayatnzn bizim iin de deerli olduunu unutmaynz.

Yukarda ayrnts verilen kurallara Mermer Ocak letmelerinde eksiksiz uyulmas gerekmektedir.Uymayanlar hakknda cezai meyyede uygulanacaktr.

SPRAL KULLANIM TALMATNAMES ............................................ MADENCLK San. Ve Tic. A. ne ait ocak iletmelerinde uyulmas gereken SPRAL KULLANIM TALMATNAMES kurallar aada verilmitir. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) gvenlii kurallarna ve talimatlarna uygun allmaldr. Kesinlikle eldivensiz alma yaplmamaldr. Kesinlikle gzlksz alma yaplmamaldr. almaya balamadan nce elektrik balantlarnn doru yapldndan emin olunmaldr. Kesinlikle muhafaza takmadan spiral altrlmamaldr. Spirale malzemeye uygun ta taklmal ve malzeme sabitlenmden almaya balanmamaldr. alma alanndan yanc maddeler uzak tutulmaldr. Spiralin periyodik olarak kontrolleri yaplmal ve kmrleri 15 gnlk periyotlarda deitirilmelidir. Kesinlikle spirali zorlamadan alma yaplmaldr. Herhangi bir arza durumunda vakit geirmeden yetkili haberdar edilmelidir.

Yukarda ayrnts verilen kurallara ............................................ MADENCLK San. Ve Tic. A. Mermer Ocak letmelerinde eksiksiz uyulmas gerekmektedir.Uymayanlar hakknda cezai meyyede uygulanacaktr.

TEL KESME MAKNES VE ELMAS TEL KULLANIM TALMATNAMES ............................................ MADENCLK San. Ve Tic. A. ne ait mermer ocak iletmelerinde uyulmas gereken TEL KESME MAKNES VE ELMAS TEL KULLANIM TALMATNAMES kurallar aada verilmitir 1) 2) nce can gveliinizi salaynz, ii sal ve i gvenlii kurallarna riayet ediniz ve kesinlikle ihmalkar davranmaynz. Tel kesme makinesinin ray nce kesilecek istikamete dzgn bir ekilde yerletirlir ve esnemesi iin altna besleme yaplr.Makine rayn stne yerletirlir ve esnememesi iin altna besleme yaplr.Makine rayn stne konulur ve enerji girii taklr.Resetleme tuuna baslarak makine almaya hazr hale getirilir. Dizili elmas tel kasnaa taklr ve emniyet olarak istikameitne koruma mafsal konulur.Tm emniyet tedbirleri alnarak makineye start verilir. Tel kesmeler alrken arkasna mutlaka korkuluk koyunuz, korkuluksuz almaynz ve korkuluklarn salam ve gvenilir olduundan emin olunuz . alan makinenin mmkn olduunca arkasndan gemeyiniz.Eer arkasndan gemek zorundaysanz korkuluk olduundan emin olunuz ve en az emniyet mesafesi (30 metre) uzandan geiniz. Kesime balayacak tellerin soketlerinin ayn boyda, halatnn salam ve yeni deitirilmi, eklerinin salam ve yeni olduundan emin olunuz. Makine kurma ilemini mutlaka ykleyici yardm ile yapnz ve ykleyici ile makine tanrken ykleyici ve makinenin yanna yaklamaynz ve tama halatlarnn salamlndan emin olunuz. Kesim yaplacak teli hibir ekilde ters dndrmeyiniz, elinizle teli tutarak makineye yardmc olmaynz,dnen tele hibir cisimle dokunmaynz ve klavuz kasnaklarnn salam ve dzgnlnden emin olunuz. Kesimi biten makineyi temzileyiniz, ykleyicisiz tamaya kalkmaynz ve telleri ykayp temizledikten sonra dzenli bir ekilde kaldrnz. Makineyi altrmadan nce mekanik ve elektrik aksamnn salam olduundan emin olunuz ve arza durumunda derhal yetkilisine haber veriniz ve hibir ekilde kendiniz mdahale etmeyiniz. Makine altrlrken kesinlikle telden uzak durunuz, dnen telin zerinden gemeyiniz ve tele su verme ilemini tel dnerken yapmaynz. Tel tama ve ek deitirme ilemini eldivensiz yapmaynz ve dnen tel durmadan tele kesinlikle yaklamaynz. Her kesimin balang ve bitiminde soket aplarn lnz ve tel kesme ilemi yaplacak blgenin temizlenmi olduundan emin olunuz. Tel dizme yani halat deitirme ilemini haftalk dzenli olarak yapnz ve kesinlikle salamlndan emin olmadnz telleri kesinlikle kesime almaynz.

3) 4) 5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12) 13) 14)

15)

16) 17)

Her kesimde ayn tel kullannz be bir kesimde kullandnz telin ayn takmn teli olduundan emin olunuz.Eer ayn takmn teli yetersiz ve ayn soket apna sahip teliniz yoksa daha kk apl soketin bulunduu salam tel kullannz ve ilk ek alma ileminde kullanm olduunuz dk apl soketlerin bulunduu teli alnz. Size verilen iyeri eitimlerine dzenli olarak katlnz. Sizin iin deerli olan hayatnz bizim iinde deerli olduunu unutmaynz.

Yukarda ayrnts verilen kurallara ............................................ MADENCLK San. Ve Tic. A. Mermer Ocak letmelerinde eksiksiz uyulmas gerekmektedir.Uymayanlar hakknda cezai meyyede uygulanacaktr.

YKLEYC MAKNELERN KULLANIM TALMATNAMES ............................................ MADENCLK San. Ve Tic. A. ne ait ocak iletmelerinde uyulmas gereken YKLEYC MAKNELERN KULLANIM TALMATNAMES kurallar aada verilmitir. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Makine sabah altrlmadan nce yana, suyuna baklmaldr. Hidrolik, anzman yalarna baklmal, gresrlklerin hepsinin yalanp yalanmad tek tek kontrol edilmeli, ya olmayan gresrlkler hemen deitirilmelidir. Ya kaaklarnn olup olmad takip edilmeli, eer ya kaa varsa vakit geirmeden yetkilisine bildirilmelidir. Lastiklerin havalar her gn kontrol edilmeli, lastikler eksik havayla kesinlikle altrlmamaldr. Herkes kulland makinenin motor, anzman, hidrolik ve diferansiyel ya deiimlerin zamannda yapaldr.Hava filtresi alma ortamnn durumuna gre belirli periyotlarda kesinlikle deitirilmelidir. Ya deiiminde ve ya ilavesi srasnda gereken temzilie kesinlikle zen gsterilmelidir. Zincirlerin gerginlii dzenli bir ekilde kontrol edilecek, gerekiyorsa zincirler gerilecektri.Gevek, torba yapm zincirlerle kesinlikle allmayacaktr. Aklerin temizlii ve bakm haftada bir gn dzenli bir ekilde mutlaka yaplacaktr. Yukarda aklanan bakmlar makinenin operatr takip edecek ve aksayan bakm ve sorunlar derhal yetkilisine bildirecektir. Makine gcnn yetmedii yke zorlanmayacaktr. Makine dk rolantide uzun sre altrlmayacaktr. Vites deiimi makine durmadan kesinlikle yaplmamaldr. Tezgah veya hafriyat yaparken yerden kova ile krnecek talarn zerinden geilmemelidir. Byk talar kova ile tanmamaldr. Kova, forklift ve ataman her gn kontrol edilmeli, atlak varsa bymeden kaynatlmaldr.

Yukarda ayrnts verilen kurallara ............................................ MADENCLK San. Ve Tic. A. Mermer Ocak letmelerinde eksiksiz uyulmas gerekmektedir.Uymayanlar hakknda cezai meyyede uygulanacaktr.

YKLEME TALMATNAMES

............................................ MADENCLK San. Ve Tic. A. ne ait mermer ocak ietmelerinde uyulmas gereken YKLEME kurallar aada verilmitir.

1) nce can gvenliinizi salaynz, ii sal ve i gvenlii kurallarna riayet ediniz ve kesinlikle ihmalkar davranmaynz. 2) Ocak iersinde btn ykleme ilemleri tek operatr yani ykleme operatr tarafndan yaplacaktr.Dier operatrler ykleme ii yapmayacaktr. 3) Ykleme ii yapan operatr antiye efi tarafndan kendisine bildirilen bloklar ykleyecektir.Ykleme yaplacak bloun ykanm, markalanm ve bloun zerinde sayalama aynas olmamasna dikkat edecektir.Ocak iersinde ykanmam ve zerinde sayalama aynas bulunan blou ykleme sahasna karmayacaktr. 4) Ykleme esnasnda operatre bir kii veya ara ofr nezaret edecek ve yn verecektir.(Manevrac) 5) Operatr kulland makinenin geri vites ikaz sesinin alr durumda olduundan emin olacaktr.almad durumlarda o makine ile ykleme yaplmayacaktr. 6) Byk ebatl (20 tondan ar) bloklar rampada yklenecek ve kesinlikle ykleme esnasnda etrafta harici kii bulundurmayacaktr. 7) Operatr ykleme yapt bloklarn bilgilerini yannda bulundurduu not defterine kayt edecektir.( Tarih,plaka ve yklenen talarn numaralar) 8) Operatr ykleme ilemi yaparken yklenen bloun altna takoz koyma ilemi bizzat ara ofr tarafndan yaplacak ve iyerinden herhangi bir kii bu ii yapmayacaktr. 9) Moloz ykleme ilemi yaplacaksa mutlaka molozun tel kesii taraf alta gelecek ekilde yklenecektir. 10)yerinde kantar zerinde kesinlikle ykleme yaplmayacaktr. 11)Operatr kulland makinede kendisi haricinde kii bulundurmayacaktr. 12)Sizin iin deerli olan hayatnz bizim iinde deerli olduunu unutmaynz.

Yukarda ayrnts verilen kurallara ............................................ MADENCLK San. Ve Tic. A. Mermer Ocak letmelerinde eksiksiz uyulmas gerekmektedir.Uymayanlar hakknda cezai meyyede uygulanacaktr.

DELC MAKNELERN KULLANIM TALMATNAMES ............................................ MADENCLK San. Ve Tic. A. ne ait mermer ocak iletmelerinde uyulmas gereken DELC MAKNELERN KULLANIM TALMATNAMES aada verilmitir. 1) Periyodik olarak gnlk bakmlar yaplan kompresr yetkili ve sorumlu ustaba tarafndan altrr.Hava tpnn iinde biriken su vana alarak dar pskrtlr.Makinenin 7 bar basnca kt grlr. 2) Delik delinecek alan yaplacak kesim ebatna gre llendirilir ve hava ile gerekirse basnl su ile ykayarak temizlii yaplr. 3) Delik vurulacak blge yetkili kii tarafndan gnyesi alnr ve istikametler belirlenir. 4) Gnyeleme ilemi bittikten sonra sondaj kurulur. 5) Sondajn gergi zincirleri su terazisi ile yataylk ve dikeylik kontrok yaplarak kontroll ekilde gerdirilir. 6) Sondaj tabancasnn dn yn dikkate alnarak olas bir delik sapmas da hesaba katlmaldr. 7) Makinede hava kaa olup olmad kontrol edilmelidir. 8) Sondajn bask ayarlar kontrol edilmelidir. 9) Boru deiikliinde makine ile birlikte verilen anahtarlar kullanlma sert el aletleri ile vurma arpma yaplmamaldr.Kullanlmay bekleyen tijler gres ile yalanmaldr. 10)Delik delme ilemi bittikten sonra tijler dikkatle geri sklmeli ve boru sehpasna dizilmelidir.Makinesinin ii bittikten sonra hava balantlar kapatlr elektrik fii ekilir ve gerekli temizlii itina ile yaplr. 11)Btn bu ilemler srasnda can gvenlii iin makinenin dnen aksamlarna kesinlikle yaklalmamaldr.

Yukarda ayrnts verilen kurallara ............................................ MADENCLK San. Ve Tic. A. Mermer Ocak letmelerinde eksiksiz uyulmas gerekmektedir.Uymayanlar hakknda cezai meyyede uygulanacaktr.

EKSKAVATR MAKNELERN KULLANIM TALMATNAMES

............................................ MADENCLK San. Ve Tic. A.ne ait ocak iletmelerinde uyulmas gereken EKSKAVATR MAKNELERN KULLANIM TALMATNAMES kurallar aada verilmitir.

1) Sabah alma balamadan nce yana, suyuna baklacak ve mazot tanknn suyu alttan alnacaktr. 2) Hidrolik kule anzman, pompa dili yalarna baklacak, gresrlklerin hepsinin yalanp yalanmad tek tek kontrol edilecek, ya olmayan gresrlkler deitirilecektir. 3) Ya kaaklar kontrol edilecek, varsa yetkilisine bildirilecektir. 4) Herkes kulland makinenin motor, hidrolik, kule anzman, cer, pompa dili ve filtrelerinin deiimlerini zamannda yapmaldr.Hava filtresi alma ortamnn durumuna gre dzenli bir ekilde deitirilmelidir. 5) Ya deiimi ve ya ilavesi esnasnda gereken temizlie kesinlikle dikkat edilmelidir. 6) Paletlerin gerginlii dzenli bir ekilde kontrol edilmelidir. 7) Aklerin haftada bir gn temizlii dzenli bir ekilde yaplmaldr. 8) Civatalar ve krc tabla istikamet kaynaklar dzenli bir eklide kontrol edilcek, atlak varsa bymeden kaynatlacaktr. 9) Yukarda yazlan bakmlar makinenin operatr takip edecek, aksayan bakm ve sorunlar derhal yetkilisine bildirecektir. 10)Makine gcnn yetmedii yke kesinlikle vurulmamaldr. 11)Makine uzun sre rolantide altrlmamaldr. 12)Krcyla manila( u ile ekme sktrma ) yaplmayacaktr. 13)Krcyla ayn noktaya 15 saniyeden fazla kesinlikle vurulmamaldr. 14)Krcyla grmediin yere kesinlikle vurulmayacaktr. 15)Krc scakken suya veya amura sokulmayacaktr. 16)Makinenin alma alanna girilmeyecek krcdan ani para sekmesi durumu bilinecektir.Palet nlerine dm devrilmi kaya paralar varsa operatr durup bu paray nnden atacak yada makine ile temizleyecektir. 17)Ayn seferde 15 dakikadan fazla sreli yry yaplmayacak gerekli durumda yry yn deitirilerek devam edilecektir. 18)Bom kolu mesafesinden uzun kademelerde aadan yukar kmayacak ani para dme riski gz nnde bulundurulacak, bu tip yerlerde ykm ilemi ekme ii yaplmayacaktr. 19)Kademe stnde alrken kenar ksmlara en fazla bir makine genilii kadar yaklamaldr.Ykm iin itme, ilemi iin operatr grme mesafesinde olan noktalara mudahale etmelidir. En fazla bir adet ustaba veya antye amirini el ile talimatlarna riayet etmeli dier almalar kartrlmamaldr. 20) Kova ile alrken kamyona hafriyat ykleme ii yapacaktr.Burada emniyet mesafesine dikkat etmeli kamyon makineye bom kolu mesafesi kadar yaklatrlmaldr.Hafriyat dorudan kamyon iine yavaa dklerek

konmaldr.Dolma ilemi bitince ikaz dd ile ofre bilgi verilmelidir.Ara tam yanamadan ilave dingillerini indirmeden yk kasaya konmamaldr. 21)ap 1 ( bir ) metrden iri paralar kamyona yklenmemeli krc ile krlmaldr.

Yukarda ayrnts verilen kurallara ............................................ MADENCLK San. Ve Tic. A. Mermer Ocak letmelerinde eksiksiz uyulmas gerekmektedir.Uymayanlar hakknda cezai meyyede uygulanacaktr.

MAKNELERMZDE KULLANILAN ATAMANLARIN KULLANMA VE BAKIM LE LGL UYGULAMALAR 1) Makinelerimizin ve atamanlarnn daha verimli ve uzun mrl alabilmeleri iin ekteki bakm ve kulamla taimatlarna dikkat edilmesi zorunludur. Aksi halde makinelerimizin verimli olmalar mmkn deildir.bu konuda bata operatrlerine sonra srasyla kademe sorumlular ve bakm personeline ve ocak ynetiminden bizlere kadar sorumluluklar dmektedir.

2) Makinelerin yeterince stlmadan ie verilmesi ve bu konuda operatrlerin sktrlmamas iin kademe sorumlular uyarlmaldr. 3) Ocakta hazrlanan tutanaklarn daha ciddi ve zamannda tutulmas gerekmektedir.Tutanan sonunda ocak sorumlularnn yorumu ve dnceleri mutlaka bulunmaldr.Tutanaklarn hazrlanmasnda bu konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. 4) Makinelere kapasitelerinin zerinde i yaptrlmamaldr.Makine kullanmnda sert hareketlerden kanlmal, i gvenliine tam uygun allmaldr. ATAMAN BAKIM TALMATNAMES Her vardiya banda makinenin operatr ve yacs tarafndan yaplacaktr. 1) Ataman ve ataman braketi ve balant pimleri zerindeki toz ve amur temizlenecek. 2) Ataman ve balantlar gzle kontrol edilecek. 3) Ataman balant pimlerinin emniyet kupilyalarnn yerinde ve salam olduu kontrol edilecek. 4) Tm gresrlkler etrafnda toz ve amur kalmayacak ekilde temizlenecek. 5) Eksik ve krk gresrlkler gres pompas ile gres baslarak yalanacak. 6) Tm gresrlkler gres pompas ile gres baslarak yalanacak. 7) Ataman ama kapama hareketi yaptrlarak gresin pim ve burlara iyice nfuz etmesi salanacak. 8) Bu esnada pim yataklar anormal ses ve anmaya kar kontrol edilecek.

ATAMAN SKME VE TAKMA TALMATNAMES 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) gvenlii her eyden nce gelir.almaya balamadan nce i gvenlii tedbirleri alnacak. alma sahas evresi emniyete alncak. Dikkat ve uyar levhalar konacak. Pimlerin taklp sklmesi srasnda i eldiveni kullanlacak, para kopmalarna kar koruyucu gzlk ve baret taklacak. Skme balamadan nce riper yada krc srt ksm tamamen yere basacak konumda yksz olarak braklacak. alma srasnda makine stop edilecek ve hidrolik hortumlardaki skm basn, hidrolik tanka geri boaltlacak. Hidrolik hortumlar sklmeden nce vanalar kapatlacak. Hortum rekorlar sklrken hidrolik basn skmalarna kar dikkatli olunacak. Montaj pimlerinin emniyet pimleri karlacak. Montaj pimlerine balyoz ile dorudan kesinlikle vurulmayacak. Kafalarn imemesi iin ahap tahta ya da sar malzemeden takoz kullanlacak. Skm tamamlandktan sonra pimler , pim yataklar ve braket temizlenerek kontrol edilecek. Montaj esnasnda pimler ve pim yataklar gres ile yalanacak. Montaj srasnda skme ilemleri sondan baa doru tekrarlanacak.

KIRICI KULLANMA TALMATNAMES 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Krc ile darbe yaplmaz, itme ekme ve manivela hareketleri yaptrlmaz. Krc ile birlikte kule dn kullanlmaz. Bom sonuna kadar uzatlarak krc yan altrlmaz. Bu ekilde alma makinenin ana bom yataklarna zarar verir. Silindirler strok sonunda altrlmaz. Bu ekilde alma silindir yataklarna zarar verir. Bom zerindeki btn silindirler strok sonuna dayanmadan allmaldr. Kova pistonu ile krc ayn dzlemde iken allmamaldr. Aksi halde kova pistonunun keeleri ykte kalacaktr. Baka bir deyile arm kolu yere dik deil a yapacak ekilde almaldr. Krc ucu, krd yzeye dik konumda allmaldr. Aksi halde u krlmaya zorlanacaktr. Krc ile alrke krcya bask uygulamas yapmak iin ( her ne kadar tavsiye edilmese de ) makinenin n, bom aa doru baslarak yukar kaldrldnda, en az 15 cmyi gememelidir. Makinenin destekli ve oturakl olabilmesi iin, krc, riper veya kova, paletler yana gelecek ekilde altrlmaz. alrken daima istikamet tekeri veya cer ynnde allmaldr. Su iinde krc altrlmaz. Su korozyona sebep olacaktr. Keeler olumsuz etkilenecektir. Krc tek vuruta en fazla 15 sn. altrlabilir.

11)

Krc ucu alma esnasnda, krc iine girer ve kar. Bu esnada krc iine yapan toz ve pislikler dorudan krc iine alnr. Krc ile alan makineler de ya daha abuk kirlenecek ve filtresi daha abuk tkanacaktr. Krc ile alrken hidrolik filtre ve yan deiim aralklar kova ile alma durumuna gre daha erken yaplmaldr. Normal artlarda kova ile alma durumunda, deiim aral, yada 2000 saat ve filtrede 500 saat iken, Eer % 100 krc ile allyorsa ya ve filtre deiim aral yarya drlmelidir. Kova ve krc % 50 - % 50 allyorsa deiim aral yada 1500 saat ve filtrede 350 saatte bir yaplmaldr. alma ekline gre bakm aralklar ayarlanmaldr. Makine stop pozisyonunda iken, krc hattnn hidrolik hortumlar kasntl bir ekilde braklrsa, akmlatr gaz basncnn deimesine veya akmlatrn hasar grmesine sebep olacaktr. alma srasnda hidrolik hortumlardaki mevcut kasnt, darbe iddetini artracandan civatalrn gevemesine veya ekskavatrn hasarlanmasna sebep olabilir. Souk havlarda alma esnasnda dikkat edilecek husular; a. Krc ucu sert ve anmaya dayankl malzemeden yapld iin krlgan bir zellie sahiptir. Souk hava artlarnda malzemenin kristal yaps sklat iin esneme kabiliyeti azaldndan, krlganlk zellii daha da artacaktr. Buna meydan vermemek iin almaya balamadan nce makine ve krc, alma scaklna gelinceye kadar stlmaldr. Isnmadan sonra krc ucu kk darbelerle altrlmaldr. e verme ve alma bu snma hareketlerinden sonra yaplmaldr. b. Krc ucu ve ataman ular alma bittikten sonra topraa gmlmek suretiyle scakl biraz daha yksek tutulabilir. c. Krlan krc ular eer ki boaz burcunun i ksmndan yani krc gvdesinin i ksmlarndan krlyorsa, krlma sebebi iin malzeme hatasndan bahsedilir. Yok eer boaz burcunun alt ksmlarndan yani krc ucunun darda kalan ksmlarndan krlyorsa, bunda da kullanma ve d artlarn etkili olduunu syleyebiliriz.

12) 13) 14)

RPER KULLANMA TALMATNAMES 1) 2) 3) 4) Riper ile darbe yaptrlmaz. Riper ucu kasntl bir ekilde zorlanmayacak. alma srasnda kova ama kapama silindiri ve hortumlar zarar grmeyecek ekilde korunacak. Riper ile ekme hareketi srasnda ana ktleden kopan paralarn makineye ve operatrne zarar verebilecei veya ana ktlenin zerine devrilme riski olaca unutulmamaldr. Emniyet asndan genelde itme hareketleri tercih edilmelidir. ekme hareketi, daha gl olduundan, arm silindiri ile yapldndan daha iyi sonu verecektir. Kademe zerinde itme hareketi yaparken, tan boa kmas durumunda, makinenin bir anda ileri frlayaca ihtimali srekli gz nnde tutulacak. tme srasnda kuvvet uygulayan sistemler ( hidrolik silindirler veya yry ) ani oka maruz kalacaklardr. Bu yzden itme darbeli olarak deil, kontroll ve yumuak bir ekilde yaplmaldr. Kademe kenarlarna emniyetli mesafeden daha fazla yaklalmayacak (Kademe kenar ile makinenin kenara en yakn ucu arasndaki mesafe en az makine boyunun yars kadar olmaldr.) ATAL VE TEK TIRNAK ATAMANI KULLANMA TALMATNAMES Ataman ile darbe yaptrlmaz. Ataman ucu kasntl bir ekilde zorlanmayacak. alma srasnda ataman ama kapama silindiri ve hortumlar zarar grmeyecek ekilde korunacak. 4) atal ataman ile kesinlikle itme ve ekme hareketleri yaptrlmayacak. Bunun iin tek trnak ataman kullanlacak. 5) Tek trnak ataman ile kuvvet uygulanrken atamann u tarafndan zorlama yaplmayacak. Ataman tamamen tan altna veya yanna sokularak zorlama yaplacak. 6) Atamann topuk ksmna ta koyarak ataman kaldra gibi kullanacak tarzda manivela hareketi kesinlikle yasaktr. 7) atal ataman ile ykleme yaparken ataman kollar tamamen tan altna girecek ekilde ta alncaktr. 8) Kaldrma kapasitesinin zerinde blok yklenemez. Bunun iin ykleme rampas kullanlmaldr. 9) Kaldrma srasnda makinenin arlk merkezini deitirecek ekilde ve arkasn kaldracak ekilde ykleme yaplamaz. Arka dingil ve beik yataklarna ve dingil balant saplamalarna kesin zarar verir. 1) 2) 3)

5) 6)

7)

TTANO HAVA YASTII KULLANIMI VE YIKIM TALMATNAMES

............................................ MADENCLK San. Ve Tic. A. ne ait mermer ocak iletmelerinde uyulmas gereken TTANO HAVA YASTII KULLANIMI VE YIKIM TALMATNAMES kurallar aada verilmitir.

1) nce can gvenliinizi salaynz, ii sal ve i gvenlii kurallarna riayet ediniz ve kesinlikle ihmalkar davranmaynz. 2) Ykm ilemine balamadan nce tm iyeri emniyet malzemelerinizi tamamlaynz. 3) Ykm ilemi balamadan nce ykm ileminin yaplaca blgeden ykmclar hari herkesi uzaklatrnz ve tm emniyet kurallar uygulanmadan ykm ilemine balamaynz. 4) Ykm yaplacak ktlenin yklaca yeri moloz ve hafriyat ile ykm balamadan nce besleyiniz. 5) Bom yardm ile ykm yaplacaksa bomlar halat yardm ile delinmi olan ana kayaya sabitleyiniz. 6) almakta olan bomlarn kesinlikle zerine eilmeyiniz ve bomlar kullanmaya balamadan nce ya kaa olmadndan, elektrik ve mekanik aksamnn salamlndan emin olunuz ve olas arzalar annda yetkilisine bildiriniz. Eer hava yast ile ykm yapyorsanz ayn ekilde hava yastnn da salamlndan emin olunuz. 7) Hava yast ile ykmlarda ; kumanda panosuna hava hatt ekilerek gerekli balantlar yapldktan sonra hava yastna start verilir. Hava yastklar 30 ile 35 cm arasnda iirilir ve gerekli besleme yaplr. Bunun sebebi bomlar kayann arasna yerletirmek iindir. Bomlar yerletirildikten sonra hava yastklar indirilerek alnr. 8) Bu aamadan sonra titano devreye girer. Titano ile ykm aama aama ilerler. Kesim yapldktan sonra bomlar yukarya ekilir. Titano dzgn bir ekilde toplanarak muhafaza edilir. 9) teleme esnasnda ana kayadan ayrlan ktle ile ana kaya arasna kesinlikle e ayak uzatmaynz ve her ne sebeple olursa olsun alan araya girmeyiniz. 10)telenmekte olan ( yklacak olan ) ktlenin kesinlikle zerine kmaynz. 11)Ykm esnasnda meydana gelecek ktle kaymalar ve olas ta dmelerine kar tehlike blgesinden olabildiince uzak durunuz. ( En az emniyet mesafesi kadar ) 12)Eer hava yast ile ykm yapyorsanz hava yastnn salamlndan emin olunuz ve alan yastklarn zerine kesinlikle eilmeyiniz. Olas bir balon patlamasnn tehlikeli olduunu unutmaynz. 13)Ykm yapldktan sonra ncelikle i makineleri ile dme ve kayma tehlikesi olan ktleleri drnz ve daha sonra dier almalara geiniz. 14)Sayalama ilemine gemeden nce baret, kaydrmaz izme, emniyet kemeri ve eldiven kullanmadan ktle zerine kmaynz.

15)Ykm ilemi bittikten sonra ykmda tm aqlet ve makineleri dzenli bir ekilde kaldrnz. 16)Verilen iyeri eitimlerine dzenli olarak katlnz. 17)Sizin iin deerli olan hayatnz bizim iinde deerli olduunu unutmaynz.

Yukarda ayrnts verilen kurallara ............................................ MADENCLK San. Ve Tic. A. Mermer Ocak letmelerinde eksiksiz uyulmas gerekmektedir.Uymayanlar hakknda cezai meyyede uygulanacaktr.

RUHSAT SAHB

TEKNK NEZARET ERKAN DNDAR MADEN MHENDS ODA NO: 10071