You are on page 1of 3

ACTA DE LA REUNI DE LESPLET DIA: 7 doctubre de 2011 HORA: 19h.

LLOC: Foment Cultural i Recreatiu

Ordre del dia: 1- Material i local 2- Jornada i contacte 3- Possibles nous productes: Productes de comer Just i daltres 4- Avaluaci de la Fira dEntitats 5- Nivell de participaci, dautoorganitzaci i moment actual de lEsplet 1.- Material i local Es constata que amb una balana s fa molt lent el procs de pesar els productes que cal distribuir entre les UC que fan la comanda, especialment quan arriben els productes de La Grana. Sacorda adquirir dues balances addicionals (balances petites que puguin pesar un mxim de 5 quilos). Hi ha unes persones que estarien interessades en oferir-nos dues balances de segona m a canvi de productes ecolgics. LAina sencarregar de preparar dues cistelles amb producte ecolgic no fresc i quedar amb les persones per fer efectiu lintercanvi. Al local tenim dues neveres per de moment noms sha provat una. La Laura portar el proper dijous un allarg per provar la segona nevera, en previsi de que a curt termini pugui arribar al local ms producte que requereixi refrigeraci (carn i lctics, entre daltres). En cas que no funcions haurem de veure entre totes les persones membres de la cooperativa, com aconseguim una nova nevera. Es parla de poder funcionar amb alguns productes en estoc, s a dir, demanar producte peridicament al provedor a mesura que es vagi exhaurint per tenir-ho al local, sense que hi ha hagi una comanda per un dia concret que hagin fet prviament les UC. La proposta es comenar pels productes de Cal Valls. Pels productes de La Grana caldr estudiar una mica ms el tema, donat que lestoc seria considerablement superior (potser es necessitarien ms recipients on guardar-ho) i que la majoria sn productes a granel que es poden fer malb ms fcilment. En cas de funcionar per estocs caldr estudiar la possibilitat de muntar ms prestatgeries (la comissi del local sencarregar daquest tema i demanar el recolzament que sigui necessari a la resta de membres de la cooperativa). Daqu a dos mesos sembla que estar disponible una nova versi del programa informtic que fem servir a lEsplet per gestionar tot el tema de les comandes, les vendes, i els estocs, entre daltres. Potser ser el moment de canviar alguns ordinadors i veure si podem aconseguir que el sistema sigui ms gil i rpid. En Josep Maria ofereix un ordinador per caldria posar-li ms memria, i la Laura tamb comenta que disposa dun altre. 2.- Jornada i contacte En Josep Maria ens comenta que el proper dia 21 doctubre a les 19h al Foment tindr lloc una xerrada per explicar el projecte Som energia. Som Energia s

una cooperativa que promou la generaci denergies verdes i que a ms ja ha comenat a comercialitzar-la. En Josep Maria tamb ens passar el contacte la Cristina, la tcnica de sanitat de lajuntament de Sant Joan Desp, per si des de lEsplet es vol comptar amb ella per alguna possible xerrada sobre temes relacionats amb lalimentaci. 3.- Possibles nous productes: Productes de comer Just i daltres Sacorda que lEsplet demanar productes a la xarxa de Comer Just pel que fa a cafs, xocolates, sucre, infusions, i sabons entre daltres. La Lidia sha informat i la comanda conjunta mnima que haurem de fer per tal que ens portin els productes al local, sense que ens cobrin el transport, s de 160. Altres productes que es tenen en compte per poder ampliar loferta a mig termini sn la carn (vedella i xai), els lctics i tamb les celluloses. La comissi de consum es compromet a recollir informaci sobre possibles provedors/es daquests productes. 4.- Avaluaci de la Fira dEntitats Es valora molt positivament la presncia de lEspelt a la Fira dEntitats, tant pel que fa a la parada com pel que fa a les activitats dutes a terme: el Conte i el Taller de pizzes. La comissi de difusi va treballar activament per preparar les activitats i van ser un xit, i es valora que daltres membre de la cooperativa tamb participessin. No obstant, hagus calgut una participaci major per part daltres UC per garantir sempre la presncia a la parada dalguna persona de la cooperativa (penseu que es va haver de demanar que persones daltres entitats estiguessin a la nostra parada el dissabte a la tarda mentre fiem lactivitat del conte). Es fa una proposa concreta prvia a quan sorganitzin daltres fires, de que es faci un llistat de possibles torns a cobrir per tal que la gent sapunti. De totes maneres si que tant aquesta vegada com daltres, va haver una demanda de recolzament per part de la comissi de difusi i la resposta no va ser suficient. Tamb es menciona que potser no shaurien de fer activitats si prviament no es compta amb el recolzament suficient per part de les persones que formem part de la cooperativa, per com a contrapartida cal dir que aleshores no shauria fet cap activitat fins ara, i en canvi les que shan organitzat (cinefrum, tallers per Sant Jordi, paradeta per la festa major, i paradeta i activitats per la fira dentitats) han estat positives, ben valorades i han aconseguir donar a conixer la cooperativa cap a enfora. 5.- Nivell de participaci, dautoorganitzaci i moment actual de lEsplet Es constata un escs recolzament dels membres de la cooperativa en les activitats que sorganitzen, i en general una baixa participaci i collaboraci en les feines de funcionament intern de la cooperativa. Hi ha una minoria de persones membres que participen en vries comissions i/o que van sobrecarregats/des de feina, i en canvi la moltes altres no participen en cap comissi ni collaboren ms enll de cobrir el tron de fer cistelles quan li toca. Hi ha noves UC participants a lassemblea que desconeixien que lEsplet funciona per comissions i que no saben quines nhi ha ni que fan. Es proposa fer una revisi de les comissions, donar-les a conixer i demanar la collaboraci i implicaci de la resta de UC.

Les comissions que veiem que haurem de funcionar a partir dara serien: - Comissi de comunicaci i difusi a travs de la xarxa - Comissi de suport informtic (manteniment del software i del hardware) - Comissi deconomia i comptabilitat - Comissi de difusi i dactivitats - Comissi local - Comissi de consum - Comissi de logstica Sacorda establir un perode, fins la propera assemblea, dinformaci, de consulta i de demanda de collaboraci a les persones membres de la cooperativa, per reorganitzar, enriquir i enfortir lentitat. El mitj per establir aquesta comunicaci ser les cistelles (durant les properes setmanes les unitats trobareu documentaci/informaci a les vostres cistelles quan aneu a recollirles). Actualment hi ha apuntades a lEsplet 33 UC. Sacorda establir un lmit de 40 UC quan al nombre mxim dunitats que han de formar part de la cooperativa i que creiem podem assumir. A partir daleshores sobrir una llista despera. Fitxem el divendres dia 18 de novembre a les 19 hores al Foment com a data per la propera assemblea de lEsplet.