You are on page 1of 6

Dizajn i moralnost Prilikom razmjene dobara u veoj ili manjoj mjeri uvijek postoji onaj koji dobija i onaj

koji gubi. Potrebno je zapitati se moe li se to izbjei. S obzirom da je velik broj zapadnjakih tvrtki preselio svoju proizvodnju diljem svijeta s ciljem da ostvare to vee prihode za svoje proizvode bilo u masovnoj ili obrtnikoj proizvodnji, potrebno je razmotriti problem pravedne drutvenopolitike i gospodarske ravnotee. Moda rjeenje lei u naem nainu rada, te poveanju svijesti da postoje razliiti pristupi da bi se to ostvarilo. Tako neki dizajneri i organizacije uspjeno surauju s talentiranim i specijaliziranim obrtnicima kako bi razvijali proizvode pomou kojih bi svi mogli ostvariti ekonomsku korist. Negdje su tradicionalne dekorativne metode ugraene u oblikovanje proizvoda sa svjeom i novom perspektivom koja privlai panju te daje odreenu dozu dvosmislenosti i tajnovitosti - kako su to napravili, od ega je, odakle dolazi. Valja imati u vidu da nai prirodni resursi nisu nepresuni, te kako ta injenica utjee na produkt dizajnere i njihovo oblikovanje? Neki e proizvodi vrlo vjerojatno biti odbaeni puno prije nego li se ispuni njihov oekivani ivotni ciklus. Ovdje bismo se moda trebali osvrnuti na klasike dizajna koji su izdrali test vremena kako bismo dokuili tajnu njihove dugovjenosti ili unijeti nove i zanimljivije pristupe u procesu dizajniranja proizvoda. Da bi unijeli ravnoteu izmeu ljudske potrebe za neim novim i brige o moralnosti dizajna, morali bismo potraiti drugaije naine za poboljanje trenutnih i stvaranje novih metoda dizajna. U ovome trenutku to znai da moramo obratiti panju na etinost, pa ak i pod cjenu da se postavi pitanje treba li nam dizajn. Postoje naini kojima se moe produiti ivotni vijek proizvoda i to ne samo koristei ekoloke materijale. Tu se podrazumijeva: redizajniranje u podruju gospodarenja otpadom, ponovno koritenje (reuse), povratni ciklusi otpada u kojima je nekome neto otpad dok je drugome gorivo, jednostavnost popravaka, trajnost, fleksibilnost izbora, te dostupnost dodatnih komponenata s poboljanjim nadogradnjama. Potrebno je smisliti nove metode rada i komunikacije izvan geografskih i drutvenopolitikih barijera, preispitati inovativne materijalne aplikacije i takoer preuzeti odgovornost za posljedice u sluaju da se naa dizajnerska imaginacija izjalovi. Primjer: mobitel za jednokratnu upotrebu, dizajn Chris Christou Pulpa (kaa) od recikliranog papira - pristupana, jednokratna, moe se reciklirati - nudi najmanju moguu funkcionalnost za mobilna telefone (uspustava poziva, razgovor). Po ureaju se moe pisati (npr. neiji broj ili kraa opaska). Vizionarski ekonomian dizajn.

Primjer: vrtna klupa, dizajn Jurgen Bey Od pokoene trave do sjedala, Garden Bench koristi materijale koji obino zavre na otpadu. Komposter omoguava stvaranje klupe bilo koje duine, a u istisnuti se kompostni materijal ubrizgava smola kako bi se dobilo vrsto sjedalo.

Primjer: svjetiljka od stiropora, dizajn Paul Cocksedge Stiroporne su ae ponovno upotrebljene, rukom obraene i oblikovane u formu ambijentalne visee svjetiljke.

Primjer: vreica od papira, dizajn Jos van der Meulen Meulen je saio neiskoritene ili krivo otisnute plakate velikog formata kako bi im dao novi ivot kroz formu vrstih papirnatih vreica.

Primjer: kuica za ptice, dizajn Jeremiah Tesolin Kuica za ptice gotovo u cijelosti izraena od kruha osigurava jestiv i biorazgradiv dom za ptice. Nije trajna, ali zato nee postati otpad.

Stvaranje senzibiliteta unutar dizajnerake zajednice pitamo se koje je nae zajedniko stajalite? Gledamo li na objekte kao krajnji korisnici ili kao dizajneri? Proizvod se esto moe upotrijebiti na drugaiji nain od onog kojem je namjenjen. Upravo uvid u taj nain kako netko koristi odreeni objekt u svojem neposrednom okruenju moe nam dati pravu sliku ponaanja ljudi u bilo kojoj sredini. Sposobnost da vide mogunosti krajnje uporabe omoguava dizajnerima pronalaenje svjeih pristupa koji bi se mogli koristiti jo generacijama ideja i proizvoda. Ova je senzibilnost u svima nama - moemo vidjeti siune razlike u naem svakodnevnom postojanju, nainu na koji drimo olovku, sjedimo ili spavamo. Kiparstvo, ili neki drugi nain kojim moemo transformirati ideju u privlaan oblik, je umjetnost koja je ukalupljena u razliitim arenama likovnog izraza. Isami Noguchi koristi se skulpturom za pronalaenje svojih afiniteta crtajui i skicirajui forme dokk mu se ne uine dobrima kao i modelirajui pomou kompjuterske tehnologije. Puno je naina kojima moemo pronai svoj izraz za formiranje oblika. Prirodni uzorci nam pomau stvoriti strukturalne oblike. Dizajneri su zaraeni matematikim principima prisutnima u prirodi koje podsvjesno prepoznaju. Zlatni se rez,

kao jedan od tih principa, osobito koristi u arhitekturi. Oni prepoznaju tako formiran oblik kao dobar - to je vizualna posljedica prirodne matematike. Pamenje drugih objekata, prepoznavanje simbola, pomaganje drugima da mogu interpretirati upotrebu. Pomou toga dizajner zna da e objekt izvriti neki zadatak ili e ga netko osjetiti na odreeni nain. Naoto Fukasawa povezuje visei kuhinjski ventilator i CD player pomou uzice za povlaenje kojom se upravlja ureajem sluei se tako principom prepoznavanja i davanja jedne funkcionalnosti drugoj formi. Nevidljivi aspekt dizajna postaje upotrebljiv ili zanimljiv samo ako postoji neka interakcija. Kako moemo razviti osjeaj za druge kvalitete u nekom objektu? Panja korisnika je esto usmjerena na sam predmet umjesto na njegove karakteristike. Prouavanje ponaanja krajnjeg korisnika moe nam dati uvid u to kako e neki predmet izgledati. Ono moe direktno odrediti privatljivost vanjtine proizvoda na psihikoj razini. Do Hit stolac tvrtke Droog je oblikovan kako bi ponudio osobnu notu pomou individualne prilagodbe. Naposljetku, dizajn nije samo primjena tehnologije, oblika i funkcionalnosti. Pravilnije je na njega gledati kroz ljude i razumijevanje njihova ponaanja. Moda je neoekivano ono gdje moemo potraiti sutinu dizajna. Primjer: svjetiljka od boca za mlijeko, dizajn Tejo Remy Izraena od nerajueg elika, obinih boca za mlijeko i arulja, ova je svjetiljka inspirirana nizozemskom tradicijom. Dvanaest je boca objeeno u formaciji tri puta etiri retka, upravo kako je to uobiajno u sanducima za mlijeko u Nizozemskoj.

Primjer: samostojea vjealica, dizajn Magnus Long Jednostavna i elegantna forma od staklenih vlakana omoguava korisniku suenje vlanog kaputa kraj radijatora umjesto da ga stavlja na naslonja stolice.

Primjer: Do Hit (Udari ga), dizajn Marijn van der Poll Sa Do Hit krajnji korisnik moe kreirati vlastito remekdjelo - on rafinira konaan oblik stolca udarajui ga maljem.

Primjer: stalak za kapute Mary P, dizajn Eva Schildt Schildt je oblikovala ovaj stalak zamiljajui vodu - zvonjava kukica je podsjea na uborenje vode.

Primjer: stube, dizajn Marti Guixe esto sjedimo na stubama avrljajui s prijateljima preko telefona ili na zabavama, stoga je Guixe osmislio sjedalo u obliku stuba.

Primjer: vodootporna vaza, dizajn Maxim Velcovsky Porculanska vaza daje novu primjenu gumenim izmama.