Вы находитесь на странице: 1из 3

TRGOVINA LJUDIMA 64.

Kriminalna delatnost trgovine ljudskim biima obuhvata irok kompleks pitanja, kao to su: prinuda, transport, kupovina, prodaja, prebacivanje, skrivanje osoba radi njihovog seksualnog ili ekonomskog iskoriavanja, ilegalno usvajanje dece, prodaja ljudskih organa, krijumarenje i eksploatisanje rada migranata, i drugi oblici ilegalnog ulaska u zemlju, zbegavanjem granine kontrole, s ciljem ostvarivanja profita ili drugih koristi Trgovina ljudima je pojam poznatiji pod nazivom trgovina belim robljem. Pod trgovinom belim robljem podrazumevaju se kriminalni akti trgovine i krijumarenja ljudi: organizovana prostitucija, zasnivanje ropskog odnosa, trgovina decom i trgovina ljudskim organima. Trgovina belim robljem: (pravni i kriminoloki pojam): U belo roblje svrstavaju se osobe enskog pola koje se na prisilan ili prevaran nain odvode iz jednih drava, a zatim prodaju i prevoze u druge radi izrabljivanja, zabave ili prostitucije. Protokolom UN iz 1947. godine i Konvencijom iz 1949. godine, drave su obavezne da spreavaju i kanjavaju trgovinu belim robljem, ime se ova pojava smatra meunarodnim deliktom. Konvencija UN o borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala iz 2000. godine sadri Protokol za prevenciju, suzbijanje i kanjavanje trgovine ljudskim biima, naroito enama i decom. Trgovina ljudima, posebno enama i decom, definisana je kao:

trgovina ljudima je vrbovanje, prevoenje, prebacivanje, skrivanje i primanje lica putem pretnje, silom ili upotrebom sile, otmice, prevare, obmane, zloupotrebom ovlaenja ili tekog poloaja ili davanja ili primanja novca da bi se dobio pristanak lica koje ima kontrolu nad drugim licem u cilju eksploatacije.

U naem krivinom zakonodavstvu ovaj delikt je regulisan-krivinim delom: trgovina ljudima.


1

Razmere i pojave: Organizovana trgovina belim robljem nastaje kao posledica ekonomskih i drutvenih promena, siromaenja i nezaposlenosti. U savremenim uslovima 2 su osnovna pravca trgovine belim robljem:
1. iz Azijskih i Istono-evropskih zemalja prema Zapadnoj Evropi i Americi i 2. iz Evrope prema zemljama Bliskog i Srednjeg istoka

Najee se izvodi deliktima: prevare, lanim obeanjima asnog zanimanja. Trgovina ljudima nije zaobila ni jugoslovenske prostore. Ona je posebno izraena na prostoru Kosova i Metohije. Na Kosovu - to nije klasina prostitucija, jer su ene na Kosmetu, koje se bave ovim zanimanjem po pravilu vlasnitvo makroa, koji su pod zatitom mafije.

Trgovina decom:
Poseban oblik trgovine belim robljem ini trgovina decom, koji je pojavom tzv. adopcije usvajanjem dece iz drugih zemalja, posebno doao do izraaja 70. godina prolog veka. To je podstaklo nastajanje ilegalnog trita i lanca preprodavaca (kidnapera) na nezakonit i prevaran nain. U lanac trgovine ukljuene su i razne milosrdne agencije, humanitarne organizacije i sirotita u pojedinim zemljama. Putevi trgovine decom slini su kao i putevi droge i odvijaju se na relaciji: sever-jug i istok-zapad. U Metodu izvrenja ovih delikata prisutni su razni oblici primene nasilja:

1. Prvi metod ine: klasine otmice, zloupotrebe dece pod vidom usvajanja, ili klasine kupovine 2. Drugi metod su: profesionalne prevare obeanja roditeljima bolje budunosti dece,ili pritiska i prinude majki koje su u stanju socijalne nude, i 3. Trei metod je nagovaranje dece i njihovo odvoenje sa javnih mesta prikrivena otmica. Delikt prate tzv.krae identiteta, falsifikovana dokumenta o dejem roenju, poreklu i dr. socijalnim obelejima.

Trgovina ljudskim organima:


Osim trgovine ljudima i trgovina ljudskim organima je sve vie prisutna. Savremena medicina je toliko napredovala da su neke transplatacije organa postale rutinski posao. EPER HJUZ (antropolog sa univerziteta kalifornije) smatra da se najvei broj trgovine ljdskim organima obavlja ilegalno, a davaoci veinom ive u takvoj bedi da im je zdravlje posle prodatog organa bitno ugroeno.

Krijumarenje migranata:
U naem krivinom zakonodavstvu krijumarenje migranata inkriminisano je kao krivino delo: 1. nedozvoljen prelaz dravne granice i 2. krijumarenje ljudi. Savremeni svetski procesi doveli su do migracija stanovnitva, koje se seli na razne strane svih kontinenata, pri emu su prisutni razni oblici ilegalnih postupaka. Naime, krijumarenje ilegalnih imigranata postao je veoma unosan posao, koji se obavlja pod kontrolom organizovane mree kriminala. Zbog intezivnog saobraaja izmeu istono-evropskih i zapadno-evropskih zemalja i Velike Britanije, kamioni su postali glavno sredstvo ilegalnog prebacivanja migranata. Taj sistem su veoma razvili kosovski albanci koji kontroliu krijumarenje ljudi iz Belgije i Francuske u Veliku Britaniju. Najintezivniji procesi u migraciji zabeleeni su na teritoriji SAD. Krijumarenje ljudi iz BiH je postalo vrlo unosan posao za prodaju Kurdskih i Iranskih imigranata, koji nastoje da se domognu zapadnoevropskih zemalja.