Вы находитесь на странице: 1из 2

ORGANIZOVANA PROSTITUCIJA

65.

Kriminalitet i prostitucija su u svim vidovima u uzajamnom odnosu. Preko prostitucije se podstrekava i prikriva kriminal. Sredstva od kriminala idu na prostituciju. Organizacija prostitucije je jedan od estih oblika profesionalnog i organizovanog kriminala. Od prostitucije ive podvodai, makroi, svodnici. Naim krivinim zakonodavstvom ova pojava je regulisana krivinim delima protiv polne slobode- odnosno krivinim delima:
1. podvoenje i omoguavanje vrenja polnog odnosa, 2. posredovanje u vrenju prostitucije i prikazivanje

pornografskog materijala i 3. iskoriavanje dece za pornografiju. Najee je ta vrsta kriminaliteta pod otvorenom li prikrivenom zatitom policije ili lokalnih organa. Na podruju Srbije organizovana prostitucija je vezana prvenstveno za velike gradove i za podruje Kosova i Metohije. Najtei oblici sexualnog zlostavljanja, odvijaju se kroz razne oblike prostitucije. Zato se mnoge meunarodne organizacije zalau za ozbiljne i ire inkriminacije u unutranjim zakonodavstvima. delikti prostitucije su:
1. podvoenje, mamljenje s ciljem prostituisanja drugog lica, 2. eksploatisanje prostituisanog lica, 3. dranje ili upravljanje ili sa znanjem finansiranje ili uzimanje uea u

finansiranju bordela i 4. izdavanje ili stavljanje na raspolaganje zgrade ili drugih prostorija, radi vrenja prostitucije ili slinih aktivnosti. U savremenim oblicima kriminaliteta poznata je pojava trgovine enama radi prostitucije i snimanja pornografskih filmova, tzv. Sex trafiking. Razlikuju se pojave Azijskog i Evropskog tipa. U prvom sluaju pojava je vezana za otmice ili kupovinu devojica, izmeu 11 i 13 godine, koje se u lancu kupoprodaje prometiraju i po vie puta dok ne stignu u bordele ili na ulino trite. Takav oblik
1

karakteristian je za Tajland, Junu Koreju, Hong Kong i druge daleko istone zemlje. Drugi tip - je vezan za drutvene procese u istono-evropskim zemljama, iz kojih devojke u dobu izmeu 20. i 23. godine, sa srednjim, mnoge i sa visokim obrazovanjem, stiu u metropole: Nemake, Italije , vedske i drugih zapodno-evropskih zemalja i kroz prostituciju trae ansu za bolji ivot, od nesigurnih uslova koji se nude u matinim zemljama. ORGANIZOVANA KOCKA Kockanje, kao drutvena pojava, javilo se sa poecima kulture i civilizacije drutva, jo u starom i srednjem veku. U Evropi je aktuelna krajem XIV i XV veka kada postaje organizovana kocka i profesionalna orijentacija jednog broja ljudi. Ona podrazumeva igru za novac ili druge vrednosti na osnovu odreenih pravila. Kockanje prerasta u deo organizovanog kriminaliteta kada poinju da se organizuju prevare u igri, kada reketai poinju da deluju svojim uobiajenim metodama: obeleavanjem teritorije, zakupljivanjem maina, uklanjanjem protivnika i pruanjem zatite uz naknadu.

Kockanje se organizuje u razliitim oblicima: igre sa brojevima, kartanje, igranje na kockarskim mainama, klaenje, sportska takmienja i dr. Najzastupljeniji su kockarski automati.