Вы находитесь на странице: 1из 50

.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44


bir ()-
-
-
,

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

( -ip -ince -ken)


( - -arak -madan ...)

kadar, gibi, baka, iin


dolay, itibaren, beri, kar


, , ()
, , , , ,
? ? , ,
, . ,
?

, ,
, , (
) ,
. , : , , ,
,
,
?

,
. :
,
! , ,
!


, : -lar -lr.
.


, -

,
.


() ()

ei

u

( , ,
. ,
, , .
, , .)
: , doru
( ) , ,
.
, ,
, , , , !
? : ,
, . (
, . ,
. , .)
. , ,
? ,
-lar. , -lr. .

(, , ) (e, , 0
-lar
-lr

( ,
, ):

kz
dost
iek

gz
balk
kitap
at

kzlar

dostlar

iekler

gzler
balklar

kitaplar

atlar

:
, . , ,
, ( ) , . :
Denizde gemi var ; Denizde gemiler var
. ,
, gemi ,
,
.


, : , , ,
() ,
, , ,
, , ?
, .
(
),
, ,
-:
dost ; dostu ; dostum
masa

;
masas

ev ; evi ; evim ; evin ; eviniz


; evimiz ; evleri (
).

hirurg.ru/rodinki.php

-.

http://www.vip-


( 3-

) , ( ,
, , ).

, 3- :
.
1- (, , , )

-m
-im
-um
-m
-m
-m
-m
-m

boaz ; kz kalem ; dil boazm

;
kzm

kalemim ; dilim -
1- (, , , )

-mz
-mz

-mz
-umuz
-mz

-muz


-timz
-mz

dostumuz

sabunumuz gzmz glmz


masamz balkmz

2- (, , , )

-n
-n

-in
-un
-n

-n

-n
-n

:
boazn kzn kalemin dilin

2- (, , , )

-iniz
-nz

-iniz
-unuz
-nz

-nuz

-unuz
-nuz

boaznz kznz kaleminiz


diliniz
3- (, )

-
-i
-u

-s

-si

-su

-s

dostu () sabunu () gz () gl
() boaz () kz () kalemleri
() dostlar ()
3- (, )

-lar
-leri

:
gzleri ( ) glleri ( ) dostlar
( ) kalemleri ( )
, , ,
, () , , 3- ,
, .
:
1. . (i, i,
) ,
.

):
isim

isim
+
im
=
ismim

;
isim
+
i
=
ismi

resim

resim
+
im
=
resmim

resim
+
i
=
resmi

aln

aln
+
m
=
alnm

aln + i = aln /

2. .
,

->
b

->

t
->
d
k ->g
:
kitap

;
kitap
+

=
kitab

pili ; pili + in = pilicin


kanat ; kanat + m = kanadm
renk

;
renk
+
i
=
rengi
aa ; aa + = aac -


, , . : resim
(-mi), kitap (-b).

.
.
.
.
.
.


. , . , ,
,
- .
, , , ,
, , ,
, , .
.
.
, ,
, ; ,
( , ),
, , .
,

.

(. ).
: Moskova'da ; stanbul'a ; Eskiehir'den .

, : ? (kim? ?) ? (ne? ?). , (, ).


.
:
baba

;
ev

;
oda

tarla ; kemer at ; ba ; ocuk

oyuncak

muayenehane


: ? ? ? ? (kimin? ? ;
nenin? ? - ).

-n
-nn

-in
-un
-nin

-nun

-n
-nn

At ba ( , )
ocuk
oyunca

Dii
muayenehanesi

Kpr kemeri

, .
:
altn ; tarak altn tara sof ;
gmlek sof gmlei ( altn sof
, .)

( ),
, . : ? (nereye?
?) ? ? (kime? ?) ? ? (neye? ? niye? ?).

-
-

-
-

:
babaya , ata ,
gle , diiye ,
odaya (girmek) () ()
aaca (kmak) () ()
tramvaya (binmek) () ()
kza ,
kzlara ,
kzma ,
kzlarma ,
eve ,
evinize ,
evlerinize ,
kzna , ; ,
kzlarna , ; , ; ,
; ,
evine , ; ,
evlerine , ; , ; , ;
,
, , 2-
, ,

3- ( = ),
, 2 , ,
3- ,
, 3- ,
, 3-
( = = = ).


,
( - , ). : ? (nerede? ?) ? (kimde? - ?)
? ? (nede? ?).

-da
-de
-ta
-te

:
yl

;
ay

;
an

gemi
ylda

bu ayda u anda odada ,


odalarda

evde

,
;
evimde

kzda

;
kzmda

kznda ; ; kzlarnda ;
,

evinde ; evlerinde ; ,
;
,
, 2- , , 3- ( , = , ),
,
2- , ,
3- ,
, 3- ,
, 3-
( , = , = ,
= , ).

: ? (nereden? ?) ? (kimden? ?) ? ? (neden? ?) ? (niin? ?)..

-dan
-den
-tan

-ten

:
cuma ; cumadan
odadan ; odalardan
evden ; evimden
kzdan ; kzmdan
kzndan ;
kzlarndan ; ; ;
evinden ; evlerinden ;
; ; .
,
, 2-
, ,
3- ( , = ,
), ,
2- ,
, 3- ,
, 3-
, ,
3- ( , = ,
= , = , ).


, ( ). : ? (Kimi? ?) ? (neyi? ? ne? ?).

-i
-u

-y

-y

-yu

-
-y

http://www.mobilluck.com.ua

:
babay ( . ,
)
babam babalarmz
dostu dostumu


, , .
? (n?).

, .
, , :
byk ; ev ; byk ev
gzel ; iek ; gzel iek
sar ; kitap ; san kitap
krmz ; elma ; krmz elma

kaln ; kaln kitap

()
1. daha , ok daha
:
daha byk , ok daha gzel
, , :
Benim evim senin evinden daha byk. ,
.

Benim ablam senin ablandan daha gzel.


, .
Bu kitap kitaptan daha kaln. - ( ), .
, , ( ):
Benim evim daha byk. .
kitap daha kaim. .
, daha ok daha
,
, :
Benim evim senin evinden byk. , .
Bu kitap kitaptan kaln. , .
Bu iek iekten gzel. - ,
.
2. az , daha az
:
az kaln ; daha az kaln
az gzel ; daha az gzel
alkan ; az alkan ; daha az
alkan
tuzlu ; az tuzlu ; daha az tuzlu

, , ,
:
, kzmdan az alkan. , , .
, daha az alkan. , .
az .
, ,
daha, daha az .


en :

en byk en gzel en alkanen tuzlu en kaln en krmz


( )
kadar , , .
, , ;
,
.
, kzm kadar alkan. , , .
Kzm, onun kadar alkan. , ,
.
Kitabm, kitabn kadar kaln. , (
) , .. , , ,
.
1. -l/-li/-lu/-l :
) , :
eker

;
st

;
stl
tuz ; tuzlu

ekerli

) , :
zmir

;
zmirli

Astana ; Astanal - ,
2. -sz-siz/-suz-sz ,
, :
ekersiz

;
stsz

hak

;
haksz

mit

;
mitsiz

uyku ; uykusuz


, ,
, .

:
?

nasl?

?
? nerede? ? ? nereye? ? ? nereden? ? ?
ne zaman? ? ? (?) niin? ? ? neye? ?
. :
imdi dn yarn daha elbette
asla derhal belki
ok az sonra artk hemen
daima geri byle yle
( )
.
, ,
, , :
yava ; iyi ; nihayet
. .
,

.


1. -ca/-ce/-a/-e ,
, :
kahraman

;
kahramanca

erkek ; erkeke - -

, - , - :
Rus

;
Rusa

,
Trk , ; Trke -,

-n/-in/-un/-n :
k ;
kn
yaz
yazn gz ; gzn

-leyin , :
gece

;
geceleyin
sabah ; sabahleyin -

,
yakn ; yaknda ; yakndan (,
)
bura ; burada ; buradan ; buraya

ora ; oradan ; orada ; oraya


sa ; sada (?) sadan (?)
sol ; solda (?) soldan (?)

, , . , , ,
.

1- ()
2- ()
3- (, , )
1 - ()
2- ()
3- ()

ben
sen
, ,
biz
siz
onlar

, .
.


ben
sen

biz
siz
onlar

, ,

benim
senin
onun
bizim
sizin
onlarn

, ,
,
,

bana
sana
ona
size
onlara

bize
, . ,,
, ,

,


onda
bende
sende
bizde
sizde
onlarda

(

)
benden
senden
ondan
bizden
sizden
onlardan
beni
seni
onu
bizi
sizi
onlar

():
1-
2-
3-
1-
2-
3-

benim , , ,
senin , , ,
onun ,
bizim , , ,
sizin , , ,
onlarn

. , , ,
:
defterim = benim defterim
babas

=
onun
babas

ablanz

=
sizin
ablanz

kitaplarmz = bizim kitaplarmz


evin = senin evin
, , , , :
Eviniz nerede? ? ? Evim Moskova'da. .
.
Ya
sizin
eviniz
nerede?

?
Benim evim stanbul'da. - . .


1-
2-
3-
1-
2-
3-

benimki , , ,
seninki , , ,
onunki ,
bizimki , , ,
sizinki , , ,
onlarnki -

-ki, ki , . :
Benim
kitap
siyahtr.

.
Benimki mavidir. (: ).

:
Benimkini
getir.

().

Sizinkinde resim var. I ()


Onunkinden daha kaln. , ().


: ? ? ne? ? ? langi?
?
bu

( ); , ,

;
,
();
,

,
,bu
u

bunlar
unlar
onlar

,
, ,
(,
(, ), (, ),
),
(, ) (, )
(, )
bunun
unun
onun
bunlarn
unlann
onlarn

((
( (
(
(
), ),

( ( ),
)
) (), ) (), )
)
(
(), ()
()
)
()
buna
una
ona
bunlara
unlara
unlara


, ,

(), (),

(), ()
()
()
bunda
unda
onda
bunlarda
unlarda
onlarda

()
() ()
, , , ()
()
()
( ,( ,
( .
),
), ),
( ), ( ), 9
( ), *
(
( ) ( )
)
bundan
undan
ondan
bunlardan
unlardan
onlardan

()
()
()
() ()
() () () ()
(),
(), () (), ()
()
() ()
()
bunu
unu
onu oy
bunlar
unlar
onlar

, (), , , ,
, , (), ()
()
()
()
(),
()
()

:
bu
kitap

defter

Bu
kitaptr.

.
u
kymzdr.

()

.
Benim
kitap
budur.

.
Evim
odur.

.
Onlara
bak!

)!
Sunu
getir.

(
).
Bunlarda su yok. . (, ) .


Kimse -, -, ; ( ).
kimse :
Evde
kimse
var
m?

-
?
Evet,
bir
kimse
var.

,
-
.
Kimse
yok.

.
Kimseyi
arnz.

-.
Bu elbiseyi bir kimseye ver. . - .
ey
bir :
bir ey , -, - , -; (
).
:
Elinde bir ey var m? ? -?
Evet,
bir
ey
var.

.
Hayr,
bir
ey
yok.

.
Bir eyi ver bana. . -.


?
kim? ? ? ne? ?,
( nere ): kim? ?
? ne? ? ?
kimin?
?
?
(
)
neyin?

?
(
)
kime? ? ? ? nereye? ? ? neye? ? (niye? ?) ?

?
?
kimde? ? ? nerede? ? ? kimden? ? ? nereden?
? ? neden? ? ? ? kimi? ? ? neyi? ?
? (: ) ne zaman? ? ?
: nasl? ? ? hangi? ?

(
)?
ka?

?
kanc? ? ( )? (?)

:
Kim
geldi?

?
Ne
oldu?

?
Kimi
grdn?

?
Neyi
getirdin?

?
Kimde
kalem
var?

?
Nerede
oturuyorsun?

?
Kime kitabn verdin? - ? ?
Senin kalemin hangi? ? ( ) ?
Bu
kalem
kimindir?

?
Bu defa kanc? ? ? ( ?)
Ne
zaman
gelecek?

?
Bu
nasl
yaplr?

?
Neden
gelmediniz?

nereden
geldi?

nereye
gitti?

?
Kanc
snftasn?

?
Hangi gmlek istersiniz? - ? ?

: , ,
, , .

? ka? ?
:

sfr
bir
iki

drt
be
alt
yedi
sekiz
dokuz
on
on bir
on iki
on
on drt
on be

on alt
on yedi
on sekiz
on dokuz
yirmi
yirmi bir
yirmi be
yirmi sekiz
otuz
krk
elli
altm
yetmi
seksen
doksan
yz
yz bir
yz on
yz yirmi
yz otuz
yz krk
yz elli
yz altm
yz yetmi
yz seksen
yz doksan
iki yz
yz
drt yz
be yz
alt yz
yedi yz
sekiz yz
dokuz yz
bin
bin yz
iki bin
milyon
milyar

;

.
, :

be armut be byk armut


be sar byk armut
bir ,
:
kaim bir kitap (: bir kaln kitap ) (-) .

tane : be tane armut () .


( )? ? ?
kanc? ?
-nc/-nci/-nc/
-inci/-ncu/-nc/-uncu/-nc:

-nc
-inci
-uncu
-nc

-nci

-ncu

-nc
-nc

:
bir + -inci = birinci drt + -nc = drdnc
( ).
birinci ilk , .
,
:

otuz birinci iki bin yz altm drdnc1. ,
, , , ,
, , ,
, , ( ):
finzakaz.ru

5 2/3 be te iki

7/9 dokuzda yedi ( )


1 3/5 bir bete
, :
5 % yzde be 27 % yzde yirmi yedi

,
:

1/4 eyrek
1/2 yarm
2 1/2 iki buuk ( yarm ,
buuk )
2. :
0,2 onda iki ( )
0,28 yzde yirmi sekiz ( )
0, 637 binde alt yz otuz yedi ( )

() virgl
:
7,25 yedi virgl yirmi be
43,8 krk virgl sekiz

BIR ()
, , , , ,
. ,
.
. .
, bir ,
, ,
;
(, ), - (-, - ), -, .
bir :
Odada bir kz vard. . (-) .
() , ?
bir :

Kz bana bir elma verdi. . ( ) .

, ? ? ?
? ( . .). (),
-mak/-mek:

almak
bilmek
bulmak
durmak
gelmek
grmek
kalmak
olmak , ,

lmek
sanmak ,
varmak
vermek
vurmak
okumak

al
bil
bul
dur
gel
gr
kal
ol
i
san
var
ver
vur
oku


: ,
, .
-

1. , : ?
?
2. (: )
-ma/-me.
: ? ?
bakmamak
gelmemek
almamak
vermemek
okumamak

dilemek ,
dilememek
3. .
-/-//- bilmek - , .
: () ( )?
( )?:
bakabilmek
gelebilmek
alabilmek
bakmayabilmek
gelmevebilmek
almayabilmek
4.
-ama/-eme/-yama/-yeme. :
()? ?
bakamamak
gelememek
alamamak
verememek
okuvamamak
dileyememek
, ,
/ ,
- ,
. ,
,
.


, ,
, - (
. . .).
( )
-yor/-yor/ -iyor/-uyor/-yor ( ,

, , ).
:
) ,
; ,
:
kapamak , kapyor , kapamyor
;
bakmak , bakmyor - , bakamyor
.
http://www.studenti.ru/. !!!

, i ,
:
beklemek , bekliyor , beklemiyor
, bekleyemiyor ;
dnmek , dnyor , dnmyor -
, dnemiyor .
) , t, gitmek
etmek ( )
d,
:
git- + -iyor = gidiyor et- +-iyor = ediyor
, ,
.

1 -
1-
2-
2-
3-
3-

-m/-m/-im/-um/-m
-z/-iz/-uz/-z/-yz/- yiz/-yuz/-yz
-sn/-sin/-sun/sn
-snz/-siniz/-sunuz/ snz

-lar/-ler

okumak ( )

1-
okuyorum
okumuyorum
okuyabiliyorum

okumayabiliyorum

okuyamyorum

1-
okuyoruz


2-
Okuyorsun

2-
okuyorsunuz

3-
okuyor


3-
okuyorlar


okuyabiliyoruz okumayabiliyoruz Okuyamyoruz

okumuyorsun
okuyabiliyorsun
okuyamyorsun

okumayabiliyorsun

okumuyorsunuz okuyabiliyorsunuz
okuyamyorsunuz

okumayabiliyorsunuz

okumuyor
okuyabiliyor okumayabiliyor
okuyamyor

okumuyorlar
okuyabiliyorlar okumayabiliyorlar okuyamyorlar

okumuyoruz

-
. , -, ,
, .
( .
. .
. . .).
- , - ,
, , - , ,
, ( ),
( . , , .
. , . ? .
?).
- ,
.

-
.
) , , -r:

balamak bala- + -r = balar ,


)
-r/-ir/-ur/-r:

bitirmek bitir- + -ir = bitirir ,


konumak konu- + -ur = konuur ,

)
-r/-r:

tutmak , tut- + -ar = tutar ,


dnmek dn- + -er = dner ,
,
, geni zaman
-r/-ir/-ur/-r.
.
. .
http://www.ecomagic.com.ua/


almak , alr ,
bilmek , bilir ,
bulmak , bulur ,
durmak , durur ,
gelmek , gelir - ,
grmek , grr ,
kalmak , kalr ,
olmak , , , olur ,
lmek , lr
sanmak , , sanr ,
varmak , varr ,
vermek , verir ,

vurmak , vurur ,
, -r/-ir/-ur/-r
- ,
( ).

-
-
-ir:
bakabilir ()
gelebilir ()
gelmeyebilir ()
almayabilir ()
-

.
wikigamia.net . ,
, .

-
,
:
) 1- : -mam/
-mem:
almam ,
vermem ,
) 1- : -ma/-me,
(-z/-iz/-uz/- z/-yz/-yiz/-yuz/-yz):
almayz ,
vermeyiz ,
) 2- :
-maz/-mez, (-sn/-sin/-sun/-sn
-snz/-siniz/-sunuz/-snz ):
almazsn ,
almazsnz ,

vermezsin ,
vermezsiniz ,
) 3- : -maz/
-mez:
almaz ,
vermez ,
) 3- : -mazlar/
-mezler:
almazlar ,
vermezler ,


-
, -
-ama -yama ( ,
), - -eme -t: -tt/-tt/-tt/-tt,
-t/-/ t/-t/, -amaz/-emez/-yamaz/-yemez, -amazlar/ emezler/-yamazlar/-yemezler:
alamam ,
veremem ,
alamayz ,
veremeyiz ,
alamazsn ,
veremezsin ,
alamazsnz ,
veremezsiniz ,
alamaz ,
veremez ,
alamazlar ,
veremezler ,

, zakaz-referat.ru .
.

balamak ( ) -

1-
balarm
balamam
balayabilirim balamayabilirim
balayamam

.
,


1-
balarz
balamayz
balayabiliriz balamayabiliriz
balayamayz

.
, , ,

,


2-
balarsn
balamazsn
balayabilirsin balamayabilirsin balayamazsn

.
, , ,

,


2-
balarsnz
balamazsnz
balayabilirsiniz

balamayabilirsiniz
,

.
,, ,

3-
balar
balamaz
balayabilir balamayabilir
balayamaz
.

,
,
,

,
.
3-
balarlar
balamazlar
balayabilirler balamayabilirler balayamazlar

, , ,

,


, ,
; , ,
, , , .
gelecek zaman :
-acak/-ecek/-yacak/ -yecek:

alacak () bilecek bulacak


duracak ,

.


, ,
, ,
, , .

-m/-mi/-mu/-m:
alm bulmu gelmi km
grm , .

.


, ,
( , ).
, ( ,
).

-d/-di/-du/-d/-t/-ti/-tu/-t:
ald , durdu , geldi
kt grd ,
, , , .


,
, ,
, /
. .

, ,
, ,
.
1.
:
almak

al + yor + du = al + yor + du alyordu ( - )


almyordu

2.
:
bulmutu (-) ( )
gelebilmitim (-)
3. :
aidiydi ( . , ).
verdiydik ( verdikti )
4. -
:
bakard ( )
okurdular ( )
5. - :
bekleyecekti () ( (),
)
gelecektin ()
kacaktnz
,
:
1. (
):
durmaktasn ( )
grmektedir
2.
-d/-di/-du/-d/-yd/-ydi/-ydu/-yd/-t/-ti/-tu/ -t:
durmaktayd ( , )
gelmekteydiniz (),


. 2- ( - ) (
):

bakmak bak , bakma


gelmek gel , gelme
2- ( -)
2-
-n/-in/-un/-n/-yn/-yin/-yun/-yn -nz/-iniz/-unuz/ -nz/-ynz/-yiniz/-yunuz/-ynz,
:
bakn ( baknz )
bakmayn ( bakmaynz - )
okuyun ( okuyunuz )


(
) -sa/-se. (
):
gelse ( )
alsam ,
vermesen ,


(
,
). : -mal/-meli.
:
bakmal bakmamal
gelmeli gelmemeli
almalym ( )
almalydn ( )


( 3- ) ( ) -/-/-/-:
gelmek :
gele , ( ) , ()

gelmeye , ( ) ,
()
:
.

1 -
1 -
2-
2-
3-
3-

-ym/yim
-lm/lim
-sn/sin
-snz/siniz

-lar/ler

:
alaym ()
alalm (),
alasnz

-d/-di/ -du/-d/- yd/-ydi/-ydu/-yd/-t/-ti/-tu/-t (
).
:
alayd , ( ) , ( )
almayayd , ( ) , ( )
gideydik ( )
gitmeyeydiniz ( )


- , ,
, () ,
( ). .
.
, , ,
, ,
.

() - ( . . .).
(),
.

() - , - (
(, ). . .


-n
-n
-n
-n

-l
-il
-ul
-l
, -l

-n
-in
-un
-n
-l
:
bakmak
baklmak
almak
alnmak ()
vermek
verilmek ,
, .
, :
, , , , . . ()- ( ),
, - - (- ) , , , ( ).
: gelmek
gelinmek
gitmek gidilmek
konumak konuulmak
, .
, , :
Perona nasl gidilir? ? () ?
Byle durulmaz. . ( , . . ).

Ankara'ya varld. . ( ) .
, -
/-,
- r/-ir/-ur/-r, : demek denmek
( )
denir
yemek
yenmek
yenir


, ,
, : , , ,
. .

-n
-n

-n
-in

-n

-n

-un

-n

:
ykamak
ykanmak
giymek ,
giyinmek
( ) tverstud.ru .

.


- () - , .

-
-
-
-

-
-i
-u
-

:
bakmak
bakmak ; ;
beklemek
beklemek


.
1. :
-l -n
-dr/-dir/-dur/ -dr -t
-t
-dr/-dir/-dur/
/-tr/-tir/ -tur/-tr
-dr/-tr/-tir/
-tur/-tr
almak , aldrmak ()
aramak , aratmak ()
2.

-r/-ir/-ur/-r, -t/-it/-ut/-t -ar/-er:
gemek , geirmek
korkmak , korkutmak
akmak , aktmak
batmak , batrmak ,
bitmek , bitirmek ,

gelmek , getirmek
gitmek , gidermek
imek , iirmek

, .
( )
(, , ).
(
) -an/-yan/-en/-yen:
gelen olan ( )
kitab veren retmen
verilen kitap

( 3- . .). ? -
-, :
bir retmen gelmi (-)
: gelmi bir retmen
-
.
, - :
gelecek olan , (olan gelecek
).
,
:
okuyacak kz ,
okunacak kitap , ( )
verilecek kitap ,
bakar ()
bakmaz
gelir

gelmez

( -IP -INCE -KEN)


, ,
, .
, ()
(),
,
, / . .
.
1. -p ( -p/-ip/-up/-p/ -yp/-yip/-yup/-yp)
, :

bakmak

gelmek

okumak

bakp

gelip

okuyup

bakmayp


gelmeyip


okumay

2. -nca ( -nca/-ince/ -unca/-nce/-ynca/-yince/-yunca/-ynce)


( ...,
, ..., ..., ...):
baknca ()
bakmaynca ( , )
bakabilince
bakmayabilince
verince okuyunca
3. - ken. -ken/-yken ,
:
) , -
, ( (
, ) () ):
bakarken ( )

bakmazken ( )
ahyorken
veriyorken
) ,
():
bakmken
gelmiken
)
:
gelecekken
okuyacakken

( - -ARAK -MADAN ...)


4. - ( -/-/-/-) , ,
( , ... , , );

, ( , ):
baka baka ,
bakmaya bakmaya ,
baka okuya ,
5. -arak ( -arak/-erek/ -yarak/-yerek)
, ' ( ? ;
? .):
bakarak
vererek
okuyarak
6. -madan ( -madan/- meden) :
(, ), :
bakmadan ( , )
gelmeden ( , )

7. -dka ( -dka/-dike/ -duka/-dke/-tka/-tike/-tuka/-tke):


, ... .


aldka
almadka
, ( )
,
okuduka
okumadka
, ( )
,

8. -al ( -al/-eli/-yal/-yeli):
:
geleli
alal
9. -casna. -casma/ -cesine/-asma/-esine
, .
,
(, ):
bakarcasna
bakmazcasna
10. -makszn/-meksizin: -, -:
bakmakszn ,
gelmeksizin ,
okumakszn ,

kadar
.

,
, , , , , , :
da kadar
be hafta kadar
kadar
:

leye kadar ( )
okula kadar ( )
kadar dek dein :
leye dek
okula dein
gibi
, , , , .
, - ,
kadar. gibi :
kzm gibi alkan , ( )

ocuk gibi uyuyor
eek gibi alyor
baka
, . :
benden baka
bundan baka ,
babamdan baka ()
iin
, :
babam iin
benim iin
okulumuz iin

dolay
, , -, , :
imtihanlarndan dolay -

grmemizden dolay ( )
itibaren
: tarihten itibaren
( )
yarndan itibaren
beri
, : tarihten beri ( ) iki yldan beri

yarndan beri
fazla ok
, .
, , :
iki yldan fazla ()
iki yl fazla (, )
iki kilogramdan ok
iki kilogram ok
ramen karn
, :
mtihanlarna ramen gitti. . , .
Hastalna karn ok iliyor. . ,
.
doru
, (- ) :
okula doru
eve doru
kar
, :
bana kar ;

otele kar
emre kar

,
. ,
- - (: . .
. ) - - (: .
. .)
, ,
.
.
1- . : -m, -im, -um, -m, -ym, -yim, -yum, -ym.
1- . : -z, -iz, -uz, -z, -yz, -yiz, -yuz, -yz.
2- . : -sn, -sin, -sun, -sn.
2- . : -siniz, -siniz, -sunuz, -snz.
3- . : -dr, -dir, -dur, -dr, -tr, -tir, -tur, -tr.
3- . : -drlar, -dirler, -durlar, -drler, -trlar, -tirler, -turlar, -trler.
- , ,
,
, - (,
: . . . .).
:
ressam Ben ressamm ( ).
hekim Ben hekimim ,
yazar Biz yazarz ,
renci Biz renciyiz .
Rus Sen Russun ,
kyl Sen kylsn ,
kk Sen kksn .
dost

Dostum sensin .
Trk
Siz trksnz ().
hukuku Siz hukukusunuz ().
Siz birincisiniz ().
aa Bu aatr ,
iek Bu iektir .
Trktr
Onlar ressamdrlar .
Onlar kyldrler .


3- :
Bu defter. . (: Bu defterdir. )
yazar. . . (: yazardr. )
3-
-lr/-lr :
Onlar hekimler. ( : Onlar hekim. ) . (:
Onlar hekimdirler .)
,
deil , -:
Ben ressam deilim .
Biz hekim deiliz .
Sen renci deilsin .
Siz trk deilsiniz ( ).
hukuku deildir .
Onlar kyl deildirler .
, :

Saat , , Saat alt . ( :


, . ,
, : alt saat
, .)

-d/-di/-du/-d/-yd/-ydi/-ydu/-yd/
-t/-ti/-tu/-t, (.
, ).
Ben ressamdm .
Sen hekimdin .
yazcyd .
Biz renciydik .
Siz hukukuydunuz .
Onlar kylydler .

deil :
Ben ressam deildim ( ).
Sen hekim deildin .
yazc deildi .
Biz renci deildik .
Siz hukuku deildiniz .
Onlar kyl deildiler .


, , .
, ;
, ,
.
, , , ,
,
. , ( ),
. .

m , :

m/mi/mu/m.
m , :
ald
ald m? ? ?
buldum

buldum mu? ? ?

durdun
durdun mu? ? ?
geldik
geldik mi? ? ?
ktnz
ktnz m? ? ?
grdler
grdler mi? ? ?

( )
, 3- ( -lar/-lr
, ):
(-) Alr msn? - ? ( )?
() Alyor musunuz? - ? ?
Alyorlar m? ? ?
() Alacak m? ? ?
Alacak mym? ? ?
Alacak myz? ? ?
( ) Gelmi miyiz? ? ?
Gelmi misiniz? ? ?
( ) :

O kadn ablan m (mdr)? ()? ? (


)
Evin byk m (mdr)? (- )? (
)?
dostun muydu? ? ( ) ?
.
, .
, :
ki , , , ;
ve , ;
hem... hem ... ... ;
ne... ne ... ... ;
... ;
yahut ;
eer ;
fakat , (: lkin amma );
bari ; nk ; gya ;
yani ;
halbuki , .