You are on page 1of 57

] ^ l

^]

( 1)

] ^ l
^]

i.n

et

] ^ ] 1rn b< $ ^ m 1 oj > ^_n

1 oF ^i # ] o ^ n l u 6n 1] ( $ q $

ei
sl
a

!1+6n^ v ^ia i 7 kf v ln eq

at

kn o ^ 

.d
a

%iz
GG3OE
"LCtMW[
$E
L[L V
wM E
LG
E
5LO_|n ] n] [Wzg
D 
\vZg[ O80,MN**
NG

oF o i oj#u o m ] ^$ ] n e ^ % ] $ ]:
n f
~IyxgyWz}i" D$ ! n oF^i #] o$E
m

E5G
G
"
4O]zy K
GE
LG3EDZ :X(',#
Z ~g ~g "
g Ok1Zw 1Z**
)|ka] n]yt (1)
E
G
O
q Z}V 34]g Zz~c Z=Z[!*
/
% M$M@ o] l9q
-()K
E
E
m] fj r X #
}
.Lwq Uk,
BF,
~gzwMX c*

~( | 1430 ]v] rv]29/17-12-09)
1

] ^ l
^]

X
Hw3 Zg
A { z
Hw 7,
u 0*
zg6,
V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

LZ ?J
-Z
# (C7wJ )CY7s6,
zZq kQgzZ Sg

#
-E

X| 7,
: u0*
zg6,]zh Kzm\vZ u x R LOE

et

Dlne ]]PTR&mu NT Nt p i E

i.n

C :D
Z G*9gmZe
$) O]|
pz
/Z } z:B

%Mz #
GE
"LU*
]ME
Z
 zg t

IL!* zg G
G3J

at

ei
sl
a

IM
]Yq (1) W'
,.l8}
z:

.d
a

$ v oF oF ^i # ] o$

= gnf v ] o ] %

oe^m xj o 7^ ] o^ 1]

3N!Mm] fj}gZS
346E
SsZ

G-MI
oQ!N E
)
O

) |g
$Z6,
74v/
Z L[
L L 6,] CQr
E
E
{.

N
7

V- TD
k
,
p] ] u n pZ Z**

D!
X **
Zg7 - gzW',(1)

] ^ l
^]

X &gk6,
k Q\vZ J 7,
u 0*
z%q
-Z6,
T V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

i.n

et

GE EE
#
3Z E
LG
AZxZ EG4LZ NG
B&NE
!qn ] n]:
5LO_|\vZgWRzg ,MN**
5LO_| (n e ] j
**
NG
NG
9L~XX ^`ZZ G
E
<XE
L 4$iu g F
0M_LHq
-Z\vZgt
I
N \vZgt**
O
5LO_|sZLh (Xc*
g**
E
NG
: Zzn

at

ei
sl
a

% iz^n e
5LO_]
\vZg ,MN**
NG
|gZgLG
2!$ ] F$ ] ^ fu^ oF mN$ ] p f LE
.E
Cg!
_7,
[6,X=MRLE

.d
a

X "sh N!tg}Z f r ] m ^ ^m ZZ:c*
g S7
-eZ

# E

\vZg G
!M|gF
0M_LxsZLh {gyZKE
L GwLq

5!LVz% ^n i$ ^ #]^ 9 ] $ m
E
XX ^` L LG
L 4$iugz G
9Lz^~
gzZY7Q\vZgn ] n]`W <XE
G
E
+G
$
OLI
i

_
5LO | ^` L V;zZ
**
NG
# A
$ WQkS?Zg
~k
B Zy~kQgzZc*
W({) uL\vZgG
!M
3

] ^ l
^]

X@*

wi**
g6,
kQ\vZ J 7,
u0*
z%6,
T VO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

GiM]I
LZ
ON
WgU*
W
# yZgz G!Ng g E
X "sh N!t}Z f r ] m ^ ^m ZZ:WiZzW~S

ei
sl
a

i.n

et

E37E n ] n]t:c*
5LO_|
Z GG

\vZgG
!M**
NG
5LO_|
HLZ UgQgzZ iZzW\vZg WR zg ,MN**
NG
Q
GI
$Nsh N
iF
ON kS c*
E
} 7N ~ rM

.d
a

at

HM&0*
~k
,
~hgzZ
HF
k
B xq
-Z~ggZgzi6,
gZZ$
+
EX E
(VsZ) G
0!LsZL hMgzZ Ze0
+
zgVg C-4**
ONHsZ
E
I
gzZ
Hg(ZgZLgZigZygZZLh
: [@*
V.:Z8XL

O SL Rt o`n f $ f%] EX *


cZ_,
6xsZZZ
m ^i ( lne ]] OORPPt ^ e 5 m^i ( lne n] gj]]
ru(lne n] gj]] QUQP&mu PLM Pt xne ^] ^5 (UU ^ ]
D] ^ l ^e ka] (RM N n^] o #]
4

] ^ l
^]

X (J
-z Zg v7,
z 6,
V?VO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

Dk E

W ~{ ~g\ Y , Z'N W Z'N


M
Zzg ~
#q 5

$ v oF oF ^i # ] o$

= gnf v ] o ] %

at

ei
sl
a

i.n

et

+G
L
_
5LO |WR L n ] n]!sZ{{
**
NG
ME

G
G
7
L
M$MF . zD !MZ ykS \vZg R z
:XwY

.d
a

4E
# Lw**
5!NE
5LO_|EG
zg,MN**
NG
LG
Z E
B& n ] n]1
ME

!
L
5

#
GVz% ^n i$ ^ ] ^ 9 ] f n m\vZg R
gzZ 1Nl^n nzwZj Rk QgzZk
B ZyXX ^` L6,
L ~gz

X*
c C g F
0_LHUgi])G0!LsS L hMQ
G
$Mz
) ]g }E
) )\M O $ ] #] u xZL1zR ZxkS
G
G
7k G
5L
/

C
/
6,]gwz
C
) )\M ONVx(
gzZG
g
5

] ^ l
^]

G
^
5L Q J 7,u0*
X A
) ~y#
G
zgx %kgzZ %k6,TV O]zh Kzm\vZ-1F_

G
LZ$ q $ l$ ] h% eg G3LZt e**

{c*
iVK
Zx~V\WgzZV Vz [8

i.n

et

kS
g MG
Y
IR}uzgzZ VV\WyZgzZ g

IQ
E
D 0*
x RVc*
)'N;g, Z, Z yQgzZ wV"z 5!L"

.d
a

at

ei
sl
a

M % iz2X Y Y 7 Z #Z N X
4<XM\I
hIE
LG

ME
"N
ME
G$LLG
3NE
5LO_|
Vz%i ZzW\vZg Rzg **
NG
L ] E
5!L
5_NkZ HL X3Z
V;zgzZ 6,x 0
+
z.gz G
3 X E
E
I
4hI$Y
GG3E
"LCtM E
|n ] n]wY
L jw=g E
LG
M0,MN**
5LO_
$ q $ l$ ] h%
'
,
\vZg[ O8E
NG
^ (SR^i SP e^v l ^]EX 
V ~k
B kZ
$ q $ Dl ne ] ] ( ^QUQP &mv] k vi NUR MLt xni^]

l h^u 1e p^a 1 1 ] ] a ku ] o
6

] ^ l
^]

X ]gn}g vt"z]u 0*
z6,
VO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

]zh Kzm\vZ un ] of$] ^re n !Xa

c*
c*
g gzZ c*
5 Vz

tM
c*
Z? gzZ c*
VQ Vzf
gQLL
G
Z h gzf
L

i.n

( 1)

(3 )
G
( 2)
-!N
c*
lLL ! S xL<XE

et

c*
i V gzZ d LO H VB

= gnf v ] o ] %

ei
sl
a

$ v oF oF ^i # ] o$

at

^i ^ ] ^ ^n
N

#
-E
E

E
4 I$M

EE

.d
a

% iz 9 E
37
5LO_ | R LO LG
\vZ u,M **
NG
LGh Y x N 0G

E
Q
G

-ZX WRzgL L E gzZ 81M ZL L kn \vZgz ]zh Kzm


q

(n ] i^Vz%39\vZg\W~e
$Zzg
wz l$ f S]zh Kzm\vZ u nF u
m

XyZk,
Z
!*
(3)
7

Y
**
Z L (2)

zY(1)

] ^ l
^]

O
^
X gDg lZckZ g ~[ k Qx**
ZJ
-Z
# u 0*
zg6,~[ TV ]zh Kzm\vZ-1F_

40L
L n e ] j \vZg\WnZyZZ~

.d
a

at

ei
sl
a

i.n

et

wJxsZ \vZ g \WX Zz Zg7


G;XNE
(MyQgzZ pu " V
J
- V
H Zg Z(,
M
~xHx M:M BV ]zh Kzm\vZ u GL.g9 g
N VlsS \vZg \WX Z Zi )E
'6
M S
y 
: Z X3LE
C&~
-4X**
.;E
"M La'
ONB
1F
vZ ux gx **
Z NG

gzZgg G
,
g CEE
E
QuN
V-/x {)z k
B z gzZ ]ksZx ]zh Kzm\
E
&N
E
B

j
L
E
3
4G
G
E
GG3I
.nI!zN k
58G
wZ 0G37 !Q L Xgg LGgzgZ z
,
iz~

5LO_| n ] n]
NG
|LZ\vZg& LOuL1Z **
EG
G
5LO_

L B+\vZg\W c*

gj \vZgWZzg **
NG
E
D
E
E
4hI$M
M
]
!

{
u
& O ,

G
Y{giz
R z6, 7L
Fx zh Kzm\vZ !

$ hE
$MV-g Z
X*
c x RuR LG
8

] ^ l
^]

^
X ]ncVk
H}gv7,u0*
z6,Zgv"7,u0*
z]6,VO]zh Kzm\vZ-1F_

7v W) X) **
iz9{ 0 01Zh$
+q
-Z~ r )'M

.d
a

at

ei
sl
a

i.n

et

E
V\vZ g \WgzZ Hg Zz 6,\vZ g \W L (Zz
G
G

L 1X i Z
u ] y} D : [@*

N
5LO_|Xk'
vZg gn ` **
NG
,
63 p,Q\vZg\W]
E
l$ f [c*
**
L8XgzZ J 7,
{ i )'M\vZg\W\
E
E N5O_ |[
M
E37E[ 5{E
h Kzm \vZ u[ O8 0/**
g 0G
GL
GG3
$ LuL **
5LO_|g0
\vZg R L G
NG
+Z E
5!NRzg\vZgz ]z

]zh Kzm \vZ ux**


Z u y$M~g R U

(NTQ M t 5 ] g ^ o ] ^m ]EX 
xZgW~UugI

a ku ] o $ q $ D nMLT ^ ] m ^i(PMT (PLT


Xa l h^u 1e p^a 1 1 ] ]

]zh Kzm\vZ un ] of$] ^re n !


9

] ^ l
^]

ML

^
X A hNuZoZq
-ZgzZq`ZoZq
-ZckQ\vZk7,pz%q
-Z6,VO]zh Kzm\vZ-1F_


^ h

et

ME
$ LOuL*
5LO_|
5LO_|gzZ R LG
\vZg Rzg**
NG
* NG
E\IM
"Q
$gzZ~]~3ME
\vZ u]Z{ hI4<XM ]zu ] )&MLE

G
L

i.n

G
D I +EE
N
L M{!L ^F
@L 58F
zY1zR E
HH m{ QN]zh Kzm
LO B&/]ZE

ei
sl
a

C :D ]] h u n gZxZ{
-Z

C :ZzgzZ

.d
a

at

GE.Qc
,MzN P { { ~ U ~ E
0ONE
kZ lMLO g 8
G
+
G
C}
( 1) OLE
g @*
G $
L ~ { U yZ L + M^M

~ L{ 8 GL!}
. ~ C
D

ME
"
R zg M{! ELG
[Z gZE'M

$ LOuL**
,MN**
NG5LO_|gzZ R LG
NG5LO_|Z% +VXx**
Vzg G
5O_Gz +(1)
]

 5gZD
70}g@*
gzZ z! Kzm\vZ uy.fg0
+ez{ gzZ \vZg WRzg
%NZE'M
XY6,
gZRF
10

] ^ l
^]

MM

X g6,
?vZ7,
pz6,
VO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

$ v oF oF ^i # ] o$

= gnf v ] o ] %

u^
l^] g

ei
sl
a

i.n

et

E
|[LV hI8QfW[ l$ f g!*
E
x\vZ g R & LOuL **
NG5LO_|\vZ g [ O8M0,MN**
NG5LO_
gu^\vZg\WXaR] ] `n x ZL 0E
! CtM
]LO gX l^ ] ^] ^qgzZ l^ ] ]
E
N \vZ
} @* ]ZBB ] G
5OrL{N8v

.d
a

at

g\W$ q $

Xc*
 iVzuz

1a u k]

L X3R~(XX !M)ZkSLJ
-`W l$ f U i
3!NXZ7s%SyxgO8
LG
`n x ZL 0E
! CtM {oGE
N 1zRgzZ ] ]
~ iC
gzZhZ$ ] #] u x ME
11

] ^ l
^]

MN

X Vwg [gV x ~"7,6,7,u0*


z 6,( x?Z:) 'N?Z
# VO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

NE
$ q $ # ] ^ ] gzZ ;g @*
#
g AXzgz uN] ZV Zz
G3E
!N
vZY 1zR 7( LX M X E!N) L hL ]LkS LJ
-

et

M #] u
X g C8XLzg] Z
= gnf v ] o ] %

i.n

$ v oF oF ^i # ] o$

ei
sl
a

mi o k]

.d
a

at

4Q$M $
3E
.M9NXz QLE
\vZg,M**
NG5LO_|E
q $ # ] ^ ][Z
E8
"M]ZPh+'
NXk E_Np#
5F
5E
F@L+ E
Z1N Yy G

E
3NQ!Mm] fj}g Z S
6,
] CQr1250 E
SsZ

m_$ ] e(mN$ ] 6,
58vwzZ <
L L[
4W) O |
p#Z~ZvZ G*9gmpZZZ? E
5G
"MbkZ
kQg] ]*
! zLL : D y G
5E
X #
Z

( <E
12

] ^ l
^]

MO

G
X Vz
) kQy#
G
5L~7,
pz-zg6,
VO]zhKzm\vZ-1F_ ^

]
^n]

G
x t E$LOS 6,
kS ] #] ` u xsZ me^]^

i.n

et

X XX^n ] ] ZZn q] `n oF^ i #] ] x ZL 0E


#
! CtM
GG
"M 0<E F
.(+F,
,6,
^
wE
LE

<L
/Z #] u vZY 1zRx J
-

.d
a

at

ei
sl
a

GG
"M \vZg ! CtM{z
V7J
-
/

C
/
1N Y
C
I
D
\

g)
,L. gY M{!$ q $ l$ ] h% X M
h
GE
38E)
c*

x G!M!*
z{z e
$ V]zh Kzm\vZ u
,
yZx
+Z+Z n q] `n oF^ i #] ] VkG!NyS gzZ
E
M V7g)
# ] u x ZL1zRx }uz c*

iZ u
,
VZ
G
7~ kS X YY H7g {M$Mw )M ZckS n$ ]
EM
kS n q] `n oF^ i #] ] x ZL 0E
{c*
ig MG
! CtMZM8
$ ] #] u x ZL1zR}uzg MG
TM7{E

+VZ
13

] ^ l
^]

MP

Nzg6,
X Vs !N{k
HwzkQJ7,
u0*
zg!*
z.N9E
T VO]zhKzm\vZ-1F_ ^

E
tE
L
E

M
G
G
"
M

}
L
3
O
G
LG R #
Zg ZztX wZ

G
GG
GG
" L7Rg *
"MY7?
x*
* $ q $
! N|g

ei
sl
a

i.n

et

Q uLq{c*
TT$ q $ ZtgzZ
0<E kQg MG
ig MG
Lan q] `n oF^ i #] ] xZL 0E
$E
!CtMX F,
e
$
G
E
E
EL4Mh!N
N
%MznG3N
kS G3 ]ME
gzZgZ Rl$ f

%NyS~$ q $ m hg!*
NE
uLqh% izh VgE
n

at

M
x ZL 0E
! Ctp
/ZnkS X 7uLq#] u vZY 1zR}uz {z

.d
a

yQQpNwZ n q] `n oF^ i #] ]
dRzaRz u $ ] #] u x ZL 1zRve
$ 0<E

X !*
zgzZ

M
M
M
M
] )M Zv!L ~ ]5 z u
M
] Z / H ZgySZ}
.Z}
.Zgt

$ v oF oF ^i # ] o$

= gnf v ] o ] %
14

] ^ l
^]

MQ

X 7,: u 0*
z 6,{zgzZf Zk0*
T Wu {u **
k QVO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

^ 1 n 1^m

192,m] fj }gZS
SsZ

ei
sl
a

i.n

et

+E
L
E
E
u
L

Z6,
57*
@56v L Z ^MLL[6,
] CQr
4W) O|
5LO_ E
:D
k
,
~ ZvZ G*9gm~ !*
W Z'N+ OZ hG
5G
E
-Z Z ^Z
# : V- 7NT
]| !LL X3Z izg q
5LO_
B*
c g}g !Z} Z :n\vZg m0z,QM**
NG

at

VrZ Lg 7~g Yc*


g YH: Z ZkZ J
-Z
# g q
-Z

.d
a

{ +Zz kZ~g Z.q


-Z : ?H:c*

gS
5LO_]|X s Z e~ B*
c g =g-i%gzZ k]
z,QM**
NG

Z6,xsZgzZ Y7(Z
/
~xsZ :c*
C

\vZg m0
c*
ggzZ ( ~uzg) gs g {z:X @*
SVg]Zz
)p Y V;z V J
-V C Zzg

n ] n]\vZgm0z,QM**
5LO_]|Nt H ( { Zg Z
NG
15

] ^ l
^]

MR

X +F,
k<{z~V 7,: pz6,{zgzZf Zk0*
T VO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

E
E
M0,MN**
Zzx~#
}
.\vZg [ O8E
3 7
5LO_]| U*
NG
0G
" X H ?:c*

k
,
~ [Z \vZ g \W5

i.n

et

-Z~kZ}X @*
SVg +ZxsZ
*
c gkZq
# k0*
Z
\vZ g m 0 z,QM**
5LO_ ]|Xb wZe ~ B
NG

ei
sl
a

~kZ ~kZ{zVrZgzZ n ] n]
\#] gzZ~g Y: ~g Yp
/Z (!Bc*
g}Z) L L:

.d
a

at


~g Y
~g YNV@*
n $ q $ ^`$ u]~c*

5LO_]| X} 
B*
c gt\vZg m0z,QM**
NG

s !*
^gt gzZ
H| (,0*
/!~ ] Zg q

-Z Z e ~

D lne n] gj]] UPL&mu OMT o^f] n5] oe ]E

HM& c*
* , F
LZ Vzg 
S e
M
H g Zu Vzg #
}
. y
t
16

] ^ l
^]

MS

X k Q J 7,:pz kQgzZ Zf Zk0*


TVO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

GG
"MZzkS !sZ{{
n ]n] Zx

ME
5LO_ |
V c*
g _6, Z,7N \vZ g Z zg ,MN**
NG

#
? LZ \ M

Dk E g } 'L

1 uzg = ` ~

$ v oF oF ^i # ] o$

= gnf v ] o ] %

.d
a

at

ei
sl
a

i.n

et

g Z 
\vZ g \WZz V c*
g ;g Z6,VE0*
E G3OE
E
"NX
3NE
5LO_|G
/**
NG
0Qc*
G"LF,

g!*
G
0Qc*
; ] OE
N
%MyZZ E
$ q $ ]g]ME
L j8
\vZg [0
E
M \Q~'
X 
] E
C+
,
kS^ IZ

] k
^u o 7^ ] t] ^q^
Bc*
g ~ !L L X3R bT ! sZ {{

E
\
gzZ ~ wLqz bS ~g Y$
+L g n p
pg ~g Y
I
V ] q aM t gzZ g Y Cgzi ] ^
,Y**
17

] ^ l
^]

MT

X
Hh$
+{ zJ 7,
: u 0*
z6,
k QgzZ Zf Zk0*
TVO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

Go$M
M
G
4O]gzZ s
uz$ q $ vZwg
LE
/G3.~ !*
,
'
z - F

et


S sZ X g Y Cgz ]zh Kzm \vZ
G-MI
o!N E
3NQ!Mm]fj}gZS
[
'
,
iq
-Z )L 6,
] C Qr170 E

.d
a

at

ei
sl
a

i.n

M N 16@*12v ME
&isSL L
Z?]
|k$ ] nu LlO!6,
%Ny E5OBZ G*9gmy{gc*
]q }VgzZ] ~E
E
pgg y ` W: V- 7NyQ 
p
y]
$M
-oF
GO { yS gzZ G
gzZ ~g Zpz
{ V w Zz
E
L!N
~gi Qg" g "
$yS WygzZ
r: 6,~gZ**
9L
EF
gzz] E
xzt
z -L yS #
7NC:W6,

N]qySg0ygD:i[yS
E
t~gzwM 7x zg !2z1 @*
WG
(1)eV,qPn` LXYHg6
,
` LkS

H ` kS (3) ? Z ZaVYn%? Hzz kS (2)? H~gFZ


18

] ^ l
^]

MU

X &gk6,
k Q \vZ J 7,
u 0*
z g !*
-Z6,
q
TVO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

g~V!*
geyS
/Z?H H6,
~` LkS(4)?
!
` L Lh Z Roc*
ZgzZx Zg7FXyW` L

i.n

et

*L
.E
V }(T$ q $ gzZB **
1c*
VQ Z HG
$M kQ V yZ **
kQ c*
Zh Q tZ E
*
c C ` L9 yQ

.d
a

at

ei
sl
a

(M
4E
5F
XZO:y6,
iZzWV79]iZg!*
i"V G
5G
6,
G4MX
-Zs
q
Hgz
z] E
O
!*
V
D G$
~ hg~zc ]zh Kzm\vZ u M{!
L G t {zzz
+E
N
&i ~g
 t zz V2B x ySXg : 0
+
i sZ ME
E
#
-E
:gL ] :LWgzZx]zh Kzm\vZ u* LOE
sp $ q $
GO$z+ LOE
C&]|dZX ;g
: D 
m\vZ G*9g
-Qr
M
N **
J
- E
N **
~ AQXy

De ]uE

7{z 7t Z}
.p

nC
!*
Wz ^n V yZk
,
z~g ,K
19

] ^ l
^]

NL

^
X Vwg [gV x ~"7,6,7,u 0*
z6,(x?Z:)%?Z
# VO]zh Kzm\vZ-1F_

0*
] E
Ob~g ^
,Y**
~V [ G3NN
: M
h

et

;g *
@Y VZzg O ! **Zz

i.n

;g *
@Y Vc*
S w VZzg

ei
sl
a

7^m^ne 3

G
4O]NzZ}
vZ uz$ q $
LE
.R ~g FRV

.d
a

at

Za Vc*
g FgzZzznM'MkS [Z **
hg]zh Kzm\
34MX6 6: ZizgwZ :Vc*
V E
g F&~(,~(,V X I

}uz X **
7,^ @W V 6,i ZzWC
gzZ g ZzZa
X3LY }X Vc*
i !*
) G!NgzZ ' ZVe**
:W V
G
E
E
E
gQL
V- g F &yS w {Nc*
q 7L ~{V
c*
nzH c*
y" y c*
!*
, Z e { nV
'
GO ]
X c*
~
/

20

] ^ l
^]

NM

X &gk6,
k Q\vZ J 7,
u 0*
z %q
-Z6,
TVO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

t ^ 7m^ne

et

$
+C
t ` ~gF
O 8 L kQ <
t
G
uW,
R;E
L 3B Tk*
0 ga ] o% gzZ

i.n

iL]zhKzm\vZ u;BzZ
"LOSgzZI
XZa/_
.< E
5G

ei
sl
a

: , q z a
YzZt ` ~g F ~uz

at

E
Le C
X }uzgzZ Z(,KZgzZ ~O q
-Z

.d
a

Z Z h~1, Z Zt }
gzZV zZ
~
E E
N
r
:L Yf%izgz NE
N~~g
Za Z gzZ ~E
/ZVz:

GN
# ] ^ ] gwt N8
}uzC
~Y

GE
"M} L $ q $
X W:
AO+E~V Z}g ~g F~
Za F

VVM~gY{n+Z6,VZJ
-%
21

] ^ l
^]

NN

G
5LQ J 7,u 0*
X A
) ~y#
G
zgx %kgzZ%k6,T V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

"L ~ 
Vzg ZD

z$
+ Vg { G
5E
X ~ ? ,
a
gzZI~2
~ ^N3 ]**
k , ZGY V

et

gzZ gg
/~ V ktZ ` Wv V Z0
+{ dR

i.n

X c*
Ww ZNkZ x KZX DQ D 3,^

ei
sl
a

|}PzgX Vz#
}
. ZZa l~

.d
a

at

b &Z x kZ} Z}
. } VW}~
EE
G;XNE
(M HkCt ~ X Y
"L~ 
5E
yS v
w {NvgzZ { G

sp u **
KZgzZ V@~g Z'
,
1 g Z V

(Z X DZg7V: X3LYyZn
YbT
E
&L X3LE
C&N %
x Zwz ^
,Y**
x
Z'
,q
-ZC
hM8Mz sp E
G
4O]gzZ}g ]6,V
LE
{0
+
i]zh Kzm\vZ u]zu
M[Z N VzL100k Q}{0
+
ik} 3
22

] ^ l
^]

NO

X @*

wi**
g6,
k Q\vZ J 7,
u 0*
z%6,
TV O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

G
t 1 @*
Y {6, * 3ni g Z &Mi q
-Z LY X

tE
L
ZzX Lg @*3niV !*
iV/{( $ q $

at

ei
sl
a

i.n

et

L
gQG
{n {z~uz^
,Y**
{zq
-Z: z q$ g
+E
N
G;XNE
(MgzZ EN
B
n

~ ^Nyn Zg7yQi
G4$N
] ^NtV- gzZ {Lk
H+A ^NqX @*
Y 5E
~
G;XNE
(M
GG3E
X
~~gzyS ~]W~g

.d
a

Do2] m] h^e m] fj (je MR ^iMN o+ o] E

q] - ` yS gzZ + Y ]**
v] g z)

4$L Ln
S!O@ ME
&isZ L L[
X ( 
_q G
=Z GE
0G
G
y #
~ !*
,: {
'
E
G
` W 6,V 34O]

yZ **
s#
~ V- 

\Q
`Zzgz ME
}g}hg
D
M{! z Z}
.LQ [p

Vz c*
yQ w
23

] ^ l
^]

NP

X (J
-z Zg v7,
z6,
V?VO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

$ v oF oF ^i # ] o$

= gnf v ] o ] %

,j+ 1 1]f

ei
sl
a

i.n

et

E
.nI!Nwg LG3gwg $N
n ] n]wgVYwgLG
5LO_|
-Z%q
q
-Z\vZgz ]zh Kzm\vZ uWR zg ,MN**
NG
L
E
! V N} Z :c*

gzZp=6,
f yZ ( g 6,()

at

: c*

{z$ q $

.d
a

[g LZgzZ : ^m] qi
E
k Q}g e } 9g {N8N
E7
4G
54OE
X G
z n

DPRVF u]NSE

L
yZ ( !*
) k Q ? wq H~f Z! C! yZ } Z
[Z%z Zz7 gzZZgx**
\vZg\Wg0
+Z f

t$ q $ [g} $ r] o $ q $ oe ^`n^_] :c*

E
7
4G
54OE
DPQLPQt ^ e 5 m^iEX ~ = G Vz
24

] ^ l
^]

NQ

X @*

wi**
g6,
k Q\vZ J 7,
u 0*
z%6,
TV O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

tzg z & LOuL

%Mzd
:XWZ c* E

( Z}
LX=E
. p }
I
L`I L i }

= gnf v ] o ] %

et

$ v oF oF ^i # ] o$

ei
sl
a

i.n

5LO_|WRzg y
,MN**
NG
H ! $ q $ # ] vF f
$\vZg
f L X3Z\vZg\W$ q $ Z OL g E

.d
a

at

GG
"MZz kS X nxwZj R
~V> ` t

&i
:XWZg!*
gVF,
zVZi$ q $ Z}
.pgzZ}gZ
/ME

G
$L
L .g9 $ q $ oF ] h% {z }g eZ9~$ q $

G7
MX 0*
Z}
.pgzZ ] E
5L ~ Z 8E
gZ
g Z, V 34OE
z
G
{g6,
Z`gZ
##
G
5L z'
,
u IV Zzp
pg $ q $
YNVY kQ {z Ll ;g '
% Ze~ 1yY ) ZE
,v W
lp,Z$ q $ Fu
:= v
/( Zz
25

] ^ l
^]

NR

X
Hw3Zg
A { z
Hw7,
u 0*
zg6,
V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

 6 glL X3Z{CLZy

gn P 1] 1^ P m^

et

3NQ!Mm] fj }gZS
88E
SsZ

at

ei
sl
a

i.n

G-MI
oQ!N E
)
L

|6,
20v ?AlL L[ 6
,
] C Qr
E
E
G

Q
$

4N]N+ LOZw

5LO_
|:D
o ^] ] u n L
G
xS**
NG
5LO_
5LO_|\vZg y )]M**
s\vZg Y Zg Z1Z **
NG
NG
yQ ) :V~ ly$Lq] rLyS

.d
a

Ei$E
M T{z'( 1) ( t z ~
k Q ~ wq kS )'zN I

N
M
ZzgzZI$ q $ l$ ] h%
] OgzZ Z 8E
HQ $ q $ T{z'( 2)gzZ swM~V

X/WV\Wk Qspk QgzZ


Dlne ]] MN&mu MSU Tt fn b oe] e] $ E
26

] ^ l
^]

NS

X
Hw3Zg
A { z
Hw7,
u 0*
zg6,
V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

xC
Vg @*
zg sp}F,
~ ![gc*
} : Z-

$ v oF oF ^i # ] o$

= gnf v ] o ] %

i.n

et

]
^ ] ^

ei
sl
a

EJ$
4

E
M8! sZ{{
5LO_}Rz t E
GZ NG
58E
N N5O_| n ] n]

\vZgz ]zh Kzm\vZ uWRzg,M **


GL

at

G7
Y
TgV E
5tN L$ q $ Z}
.p N!*
-4OE

.d
a

GG
%Nn\vZg\W:
4hI8
z6,
gZRF
L zg$ q $ Z
E8
N7,
m] fj}gZS
SsZF
@L+ E
5F
,{(
I
G-MoQ!N E
3NQ!M
mwzZ '*
! VZzvZL L[ )L 6,] CQr 217E
5LO_|6,
0
+
i{ 0*
\vZg WRzg,MN**
NG
129 v
J
gW 4
m\vZ G
*9g G0vZ| : f L $gzZ @q
-Z
27

] ^ l
^]

NT

O
^
X g Dg lZckZ g ~[ k Qx **
ZJ
-Z
# u 0*
zg6,~[ TV ]zh Kzm\vZ-1F_

E
E
A+ G4hI8E
4$ GG
3
E
"
M
E
]|z DL Z@ Zg L G z sp E
$Zz
L 8L e
(M6,kR n \vZ g tzg L,**
5LO_
NG
zz zg { c*
i G;XNE

i.n

et

,, z
X 7

Dmr] ]]MPU(ROT&mu(fu e u] ^ ]E

ei
sl
a

7x
**
zg @W Zz zg

at

7x kf$v p x kf$v

.d
a

$ v oF oF ^i # ] o$

= gnf v ] o ] %

v ojq ^ ] ^

5LO_]
g (l$ ] h% 8\vZgWZzg **
NG
|
$L_]gt
3O8E
N E
K]zh Kzm\vZ uz$ q $ GE

E8N G-E
4O7
5LO_|F
\vZgvZ0,
'Y**
NG
@L+ E
5 F E
~ N$ f
#
-E
E
h Kzm\vZ uy.f gyZ ( LO g 8 De
$Zz
28

] ^ l
^]

NU

X ]ncVk
H}g v7,u0*
z 6,Zg v"7,u0*
z] 6,V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

&M
G3E
O8E~ :c*
~ CMq
-Z ~ V;z
H~


gS ]z
G
N
X \vZg ,M|:n
?
t:Hg hE4L]S

et

~g v(!\vZg/} Z )pVdZ 4Zg0


+Z ;e ~

i.n

5LO_ |t X M c*
: n \vZ g / **
NG
])

ei
sl
a

m\vZ u \ W\!*
V }! ]zh Kzm\vZ uz$ q $ vZ M g *
c

at

p^e E?VY])6
,]zh Kzm\vZ u\ M~Hy!*
6,]zh Kz

: D 
Fu$ ] u n y{gZx Z

.d
a

G$z+ OLE
C&\Z Z]|dZ DORSU&muQNQ N t
{

5yQ 5T c ] h

vZ N g Q S yY

5 **
x Zg W~ G u {

vZ N g ~ 2 j


g gz6,Zz Za WR M:
"MZzu 5T!n $ q $
g]zh Kzm\vZ ug E
5G
29

] ^ l
^]

OL

X Ah N uZoZq
-ZgzZ q`Zo Zq
-Z ck Q\vZ k7,pz %q
-Z6, V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

]zh Kzm\vZ ug~VVzY 5


I
ZgV~ v Wwg L i: p}uzX ;g

ei
sl
a

i.n

et

nyYzbzgY C $ n u( %)V Zz
&
%LOe
gzZI
$.Skf$v ]zh Kzm\vZ uz$ q $ vZw
g )A
X B
bgz Zz

at

^a ^i^q oa 1i< $ 

.d
a

M~ ^n i$ ^ #] ^ 9 ] $ m%gzZ
HW!E
qZ

E
Zz #
ZNt X gzigzi }i
L 8wV dZ
E
E
G.MM
5LO_|n ] n]wz
w\vZg[ O80,MN**
NG
)
n ] ] p : 
g { q
-Z6,
}igzZ W~
\vZ g \W( ?H7s Zz w M 6
,
zZ} ~ H Y! }i} Z

!igzZ (I) }i F
g y
K


30

] ^ l
^]

OM

X
Hw3 Zg
A {z
Hw7,
u 0*
zg6,
VO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

XH

DONPNt of pf] n^5] l^fE

XVzw=$ q $ \W!sZ{{
G
{zgzZCq] OgzZ
sXDqy
gMG

at

ei
sl
a

i.n

et

E
0,MN**
NG5LO_|{8XN CYyQZ.
}DY$ q $ Z.
}
I
E\ ME
g p y
Kf 
X GG3{LB G.!*
{z \vZ g [
E8N
F
@L+ E
5F y]zh Kzm\vZ uykzyuy.f

.d
a

1 kf o u 8 1 XX^ ZZ
h
fv ^ee l
f] h
u ^8

g ) ,M]|

n q oF N$ ] k ^ 1
X Z7q N`g,
6 M 4(\vZ

DOSLP&mu OTP Qt p i E

De ]uE

!*
i

)F,

xs V ?
Z 
Y
31

] ^ l
^]

ON

O
^
Xg Dg lZc kZ g ~[ k Qx **
ZJ
-Z
# u 0*
zg6,~[ TV ]zh Kzm\vZ-1F_

gzZD] (\vZg) ,MN]|


x yW2

et

e ^e] g% vm 3 (1) X @*
ispyZy-C
}i
\vZg )/]|gzZ1Z ]| ^ ` fm ^

at

ei
sl
a

i.n

4 ( 2) X
rgyZ E
5!NgzZ
rg kf$v (
E N
E
G3O8EL X3R (\vZg) [ O8M0 ,M]
| $r] a ] t]
N
g ,M]|)t ^f] g
% vm q ]aF5 (3) X r Z
l

.d
a

Mq
-Zk0*
}g v 6 (4) X@*
7IL*
!{z(\vZ
N |W
^ 7 (5) X p=(\vZg ) ,M]
,MN ]|I$ q $ #] ^ ^ ^ #]
N |gzZI(\vZg)
\ #] I(\vZg) ,M]
m

]$ ] r (3)NNQPPt 5 m^i (2) TQ PP t 5 m^i (1)


u] ^] E (4) lne ]] M PPRM&muSS Ut
OSMP &muOTT Qt p i (5)lne ]]MQQTQ&muOLNQt
32

] ^ l
^]

OO

X +F,
k<{z~V 7,: pz6,{zgzZf Zk0*
TV O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

et

8Dlne n] gj]]MNQQR &mu ORT Pt on% ]r ] q EXI


,MN $ q $ L L f ^ oF $ v] q # ] $ ]
OTO Qt p i E X
c*

~g Yh6,wgzZy!*
i (\vZg)

M!N
E

i.n

y E
5OBZ G
*9gmy{g c*
Z ?]
|k$ ] nu LlO D OSLN &mu

X s1h{zs1y!*
igzZDh

at

DORRTt ] E

ei
sl
a

ILG
" ukS
{z D M ] ~ wyZ : D 
u 0*

.d
a

$ v oF oF ^i # ] o$

= gnf v ] o ] %

1a ^n 1 l
u 6na

%iz n F] o #] r$ u!sZ{{
5LO_LG
EG4L]M,NZ NG

ME
5LO_]
\vZg Rzg ,MN**
|n ] n]Z E
B&N
NG
(MgzZ c*
Zz] E
O{ c*
i G;XNE

%y$ q $ n F] h%
J E
*
*ty
Kf
\vZg \WX Zi Z ] ZzM &L}EMgzZ
33

] ^ l
^]

OP

X 7,: u0*
z6,{zgzZf Zk0*
TWu {u**
kQVO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

\vZ g \ WgzZ 'g f zg e


$Z@ ZgyY h',\vZg \W

et

(Mg]ozkf$v
|! g;ZY 6 ~gzG;XNE
NG1Z *
5LO_

y z L g 8 De
$Zz\vZ g ~g 7E
* NG

i.n

e] : y
K<E

]zh Kzm\vZ uy.fuykzy

ei
sl
a

g ) ,M]|T of$u] g
$ u] oe]

EE$N

EE$N

at

\vZg ) ,M]|TgzZ 3g E
k Q 3g E
(\vZ

.d
a

X kQkf$v (

Dlne n] gj]]RSNR &muMLNQt ] r ]E

47 {z ,MN {z
',z d L`IE
LG3E

g @*; d{ / {z
G
M^MZ? Y ZZ T/{z

gg?T /{z

xsV?]|
z Z}
.k Q

Zu >i^ 1 o] ( kfv 1 q
ILG
" u p ~g g
|
g !*
{ : ~ u 0*
34

] ^ l
^]

OQ

N zg6,TVO]zh Kzm\vZ-1F_ ^
X Vs !N{k
Hwzk Q J 7,u0*
zg!*
z.N9E

i.n

et

E
M _
$
5LO
g\vZg ! D 
\vZg 0 R **
NG
E
E
G
^I
5L Y7] :LWz*Zj Rf #
#

G
zg G
L3 g
" Hn kS ?:c*
5OG
~g G

]zh Kzm\vZ u\ M ? M
YN

]zh Kzm\vZ uz$ q $ vZ M gc*


:gZEn\vZg!{z?

ei
sl
a

wg k Q gzZ ~ kS Z7 k0*
}

at

]Z
]zuX V@*
kf$v ]zh Kzm\vZ uz $ q $

.d
a

k] :c*

]zh Kzm\vZ uz$ q $ lFF$ ] ] h% hfv

5LO_|XDkf$v TB Q ? kffu ]
**
NG
E
E
M
# {E8N
$
E
LO g A H7lp S D 
\vZ g Z
B Q ? H y
K 
kS ]zh Kzm\vZ u x R
E
M _
5LO |QXDkf$v T
D
\vZg $Z **
NG
#
-gE
kf$v n j$] F$ ] ] n zYg* LOE
~ :
35

] ^ l
^]

OR

X +F,
k<{z~V7,:pz6,{zgzZfZk0*
TVO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

5!LOQ Z \vZg ,MzN1Z Z|gzZV@*


ySVg Zz G

ySwqR}p
/ZVB]Z|yS
) !*
kf$v
X7

i.n

Q& E
$N
g \ ,Nz E

et

Dlne n] gj]]ORTT&muQNS N t p^e xnv E

ei
sl
a

g 0*
ZCZ # ] ^ ]

at

\vZ uz$ q $ wgk QgzZ !sZ{{

.d
a

GG
"MZ@ W}g \ ]zh Kzm
w }g G
5_L G/$M
E
D
Q
N

,
M
5LO_ |}g @*
0 81M Z **
NG
V\W M{! }g
E
8M$N\Wx Skf$v yQgzZy
E
\vZg[ O8
u E
g c*
**
kf$v \vZg\W c*


L 8Lu0*
5_
# ] ^ gzZ *
*kf$v ]zh Kzm\vZ uu#R G
EEE
N
]

u
gg Z]
.@*
]zZz $\vZg \W
zh Kzm\vZ

$ q $

36

] ^ l
^]

OS

N zg6,TVO]zh Kzm\vZ-1F_ ^
X Vs !N{k
Hwzk Q J 7,u0*
zg !*
z.N9E

EEE
E
N
G
:
L
(
.
N
] Wz *T ( sX ZgX X ) sZ ]zZz $

e^v k

et

Gf
X
z

i.n

192,m] fj }gZS
SsZ

ei
sl
a

E
L
+
E
ILG
" u6,
:wu0*

31v L Z ^MLL[6
,
] CQr

at

5LO_|
z$ q $ mZ
g8~z%\vZg$ 0vZ**
NG

.d
a

Z}
.~h[R}:
C|
]zh Kzm\vZ u

.!zge
~3g[87ST::
K}7S!!zsp Z}
EEE
N
kQ H $ySTgzZ3g ( Zg\ ) [8zz kf$v
EE$N
= T ~ Z j
+S = kQ ~ Z j
+S 7S THE

$
d
~ Z j
+S \vZT~ Z j
+S \vZk QG~ Z j
+S
Y
D OTTT&mu PRO Qt p i E X}g LLQ\vZ
37

] ^ l
^]

OT

X 7,: u0*
z6,{zgzZf Zk0*
TWu {u**
kQ VO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

g \ Z

g 0*
ZCZ # ] ^ ]

E
4W) O|uLZ
5LO_ E
~ !*
W Z'N+ OZhG
5G
M ceyL L:D 
(yZZ:)x ZL 0E
! Ct
p9 ^` ] #] u

et

at

ei
sl
a

i.n

yQX}(kf$v z]oyQ~wgzZg[ Ze
$.
E
xZL 0E
! CtM$
+
gzZkf$v ( ]zh Kzm\vZ u)g {N8Nkf$v
\I
wgz Z}
.E
L . {zy!*
B! Z" ~ y
(yZZ:)

.d
a

X : k0*
,Zy ( ]zh Kzm\vZ uz$ q $ )
4W\R S ]|dZ W} D OM e x]E
x Z{ E
5G

: D 
Fu$ ] u ny{g R

E
*M \Z
.E
g {N8N R g 0*Z HG
E
A+M
De ]uE vZw
g l j **
gzZ E

M Yg 0*
GE
4hX3Z kZ
! Ct
Z
`n x Z 0E
38

] ^ l
^]

OU

X +F,
k<{z~V 7,: pz6,{zgzZf Zk0*
TVO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

G
"L X3ZgzZ#Vzg*cyS ]]
b]] `n gR
LG3E
X

et

1a c< .^e oi^(^, 1n2 

i.n

413,m] fj }g Z Z 
S sZ

ei
sl
a

E
|6,
246vwZ ~O 8 ]*
c BLZ G3NNL L[6,] CQr

.d
a

at

MZ0Zx Z **
5LO_
|:D 
k
,
p] #] u n ~ 8E
NG

5LO_|D 
5LO_
EG3{MBNZ1Z **
NG
n ] #] u n 0**
NG

"M m] #] u n a
^
gzZ @*
5E
H]g ~ y G
IJ$L
4
h
$ n G W bC
=X g Zw xMza $ q $
}=%qZX @*
;g~ Vz yZ,
kZ L LZ~gzZ
E
N c*
~ 7,zg" l q
-Z ~ {
)V 
C gz'

gzZ c*
WkF,
6," Zz % k Q = tX 7Zz +
39

] ^ l
^]

PL

X ]ncVk
H}gv7,u0*
z 6,Zgv"7,u0*
z]6,V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

E
G
GG3OE
"Zp
"Sn i n `ri
3LE
L)~cx E
AO6,T ~ 7,lq
X gZ F
-Z {

i.n

et

k Qd
$
lk Q ~ wZ e6,k Qg eq
-Z ~
Y
G;XNE
(Mt c*
&LgzZg ZEN] E
}g g E
5L
C = VrQ X

.d
a

at

ei
sl
a

G
"S n i n `rikS7gZk0*
3LE
~tX x E
E
gzZ 5nf}uzgzZh
e EMq
-Z6,
]`
Q
N
E
AOnfk Qpv
" S F
n hN QgzZg G
5OG

{z q k w'~ V7S ZX x
/0*
(M~,
7G
5E
( {zQ I/
k Q Z JQ {'N
; ! ~ *
!,
';
h ; v W; : Z~ i ZzW

Nu +pt kQ ! ~ *
!,
' ;
h ; v W
G.O6X~ pX } 9v V;z
gzZ
Hd
$
k Q
40

] ^ l
^]

PM

X
Hw3 Zg
A { z
Hw7,
u 0*
zg6,
 V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

G
~: {z ?n !MH ZgzZ y $N:Y7 gzZ c*
hQzi !*
%N,Z= $
| BV} E
+gzZ ;g

i.n

et

5LO_|gzZ R & LOuL**


5LO_
NG
NG
D c*
V1\vZg WRzg **
GE
3BtN~'
ByQ~zz
,
yQ=$ q $ #] ^ X

.d
a

at

ei
sl
a

5LO_|gzZ R & LuL**


5LO_| n m n n 
WRzg**
NG
NG

5LO_ | X @*
EG3{MBNZ1Z *
* NG
]yQgzZ V1\vZg
E4L]
QgzZg EG
Sz/~t:D 
m] #] u n a
G
G
G
GG

M
M !h$
N
$
$

% C tp vj ZwJ LZz $N$Q


+
} Z :

: {Z
+ = wqR(}: {z ?
H {0
+
i

! CtMX c*
=zzqn q] `n oF^ i #] ] x ZL 0E

E
9
-;XE
*
c Y s %
**
1Z= V;zgzZ H
G
{o$
+LZ $N @* Y H {0
+
i {g !*
z N [Z L L:
HgzZ
Hc*
3
41

] ^ l
^]

PN

X ]g n}g vt" z]u 0*


z6,
V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

et

$ q $ C7QgzZ}x Ru **
g LZV
E
vj [Zu **
gg~]:LWZzp
pg #Vz(
G
1-Z}{g !*
zN` C~}g !*
LZyQ $NZ
# X
E9

i.n

H{0
+
i {g !*
z= nt ! ' X Y c*
wZ e ~ ( -;XE)

.d
a

at

ei
sl
a

,q]/{
qu **
]kS ~ @*

H
NZ|yS :gzN YWi !*
] ] `n G
0_LG
VKZgzZ
E
G.MM
X b ~ x Z k Q }q ~ y
K

~G~k
,
S X
H~
q { 'N{g !*
z {z S
E
G
"Z EMgzZ _ Y
3LE
h$
+,Z ~ : ~p [ x E
5LO_|) n m n n Vz7
& LOuL**
NG
/
n i n `ri
C

G
k0*
kS $M~gzZ c ( \vZ g WR zg **NG5LO_|gz Z R
$MZzV;z~tX @*
=~X c*
^F
7ZgZ**
I
42

] ^ l
^]

PO

X (J
-z Zg v7,
z 6,
V? V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

i.n

et

N
E
E
h
N
'
M
{ i )gzZ c*
k Q V {o$
+ k Q ~
E
5LO_|X :
NG
**
~{ i )'M{z LyQX S7,

5LO_|~:D 
EG3{MBNZ1Z**
NG
n ] #] u n ni e
G
?V;z
z L ZzkZ\WH:Y7 m] #] u n a

at

ei
sl
a

{0
+
i {g!*
zh$+kQ V\WKZ ~ !V; Y :c*
[Z VrZ
LZztX['!*
5LO_ |G
**
NG
kQ V LZgzZ D

.d
a

kS/{~[Z :c*

n ] #] u n ni e

EKZgzZ ,]{z @*
VzgzVx Ru**
]

Dlne n] gj]]MQN D oeE l^m^v] nE

X ,

E
G.MM
~y
K
] ] `n x ZL 0E
! CtM $ q $ ^ ] h%
E ] ] `n x ZL 0E
! CtMx gzZgp! Z" zq

X
e
$] XW[p[pyQgzZ kf$v
43

] ^ l
^]

PP

X
Hw3 Zg
A { z
Hw7,
u 0*
zg6,
 V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

Vp gzZV1 R"g~KZ
$ q $ Fu
X:iuq Z LgzZgy zp

et

V1 Z " Z}
. g Z p

i.n

! Z " L: iu gzZ

ei
sl
a

]zh Kzm\vZ un ] o f$] ^re n!F F

= gnf v ] o ] %

at

$ v oF oF ^i # ] o$

.d
a

u **
g Z(,
x R Vp !n $ q $ ] h%

D Y 0 y ]n i Z%**
,Z X @*
u z

i **
~Vg !*
u 0*
]zh Kzm\vZ uz$ q $ wgzX 
N 1zRzx ZL 0E
~y 
ug I ] ] `n x E
! CtMc*
]
E

E'N
yQ ~!*
,
'
zn~] :LW(V1X]XXcX)]y
E

Kni Zz ?f ~ * {z1gzwMg G!
44

] ^ l
^]

PQ

X ]gn}g vt"z]u 0*
z6,
V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

~zc wqRz J&L!y Q LygzZ D Y 0 ]

et

V[ Z!*
gzZ"g[ Z!*
$ q $ X D7
E
4L7ES wg
gzZV1Z "gzZ 
% =g LG3 g G
5G

ei
sl
a

]zh Kzm\vZ un ] o f$] ^re n !

i.n

X 
~g Vp

EE
}
[g L i Z xz [ Z "

E
N Z}
[ Z LG3 8E
. iZ

at

E
EE
( @*
Qxz[g L }[ Z"z[ Z LG3Vz[g LZ)

= gnf v ] o ] %

.d
a

$ v oF oF ^i # ] o$

k a] n j 1 ] ^
4O]L X3Z j \vZgWRzg ,MN**
5LO_|
NG
)
)z GE
E8N
@L+ E
5 F ~gz 'Y kS ? {o H
sZ F

E
[6,
] CrM1250 , m] fj }g Z Z 
S
$ L L: 6,241 vw Z < L L
`n ) 'Nz m
CR LE
45

] ^ l
^]

PR

X
Hw3 Zg
A { z
Hw7,
u 0*
zg6,
 V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

E
aR( VLL) $Mz E
O 8E
zSS x ( n j$] F$ ]
N R LG
$ LOu
 e\vZg Z\Q "QWZ zg ,MQ
m] ` q oF^ i
] $ Z\

et

\vZgtzg c*
& LOuL

i.n

X <
$
+ { ZeCaZ

( <E

at

ei
sl
a

& LOuL | aZ ~ / CtM

ME
Z zg % dZ yQ

.d
a

3 F,
, m] fj}g Z Z 
SsZ

6,
974v ^] ] ^m]L LyZ
{ 0*
Zz

: @*
 
gS~29e
$W27{g0*
m v] $ q $ n r ]

atgzZ V^m] qi
&B;D$ q $ E
XZza}(,D$ q $ EgzZe
46

] ^ l
^]

PS

X
Hw3Zg
A {z
Hw7,
u 0*
zg6,
 VO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

l 1 kn$ fae

, m ] fj}g Z Z 
S sZ

et

v ( ) $) ]|dZL L[6
,
] CrM561

i.n

E E
'M \vZgWZzg L,|:6,
CLg!| 7,
E
[Lv! )
302

ei
sl
a

?} **
3
) y: ~ i ZzW q
-Z p=

at

{zX W { Z_Z :c*
g Zx {(\vZg) n ] n]

.d
a

kZ q
-Z H qz **
3 
)X c*
|**
3Z ( ) c*
W

$NI$
Z^Qt **
3 Ug CW E
+L L T (Z y!*

Dlne n] gj]]NUOTP MMS MLt ^ ] E

X c*
wZgzZ 1

~ W NZ Z !* z O8
E3G
"
De ]uE xs V ? ] ]I Nh!M LG
zh\vZg WRzg**
NG5LO_|: kZm\vZ G*9g]|dZ
47

] ^ l
^]

PT

X
Hw3 Zg
A { z
Hw7,
u 0*
zg6,
 V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

G
GG
GG
"M )9LxsS gzZx S
"MZX3LZzt ~!*
gZ &M ~
X VxsV6,\vZg\Wb

et

$
G
*9g \Z Z6
,
277v( ) ) ]|dZL L

i.n

V$
+) L L:c*


g S
HY7
k0*
V$
+m\vZ

ei
sl
a

+ : *zgzZ60
+Z Y<
$
+gzZ x Zw( k0*

at

^m$ ] ^m$ ]:D 


]zm\vZ uvZwgX L
L8Xia

.d
a

{z gzyZgzZzgzLZZ jm %
m

S&mu xnv EX BZ e:~ { z}, : { Ze

} (,
) [Z E
Zz OZ6,
LZgzZ D lne u e] ]U
G;XNE
(M
( L } (,
]] n ku ]] ob h] ^$ ] @*
OZ6,
{z{Z
# : N*
| (,

3n]!*

/Z) l

gZ ( Z Z) w E
7OZ
# :c*

~g
$u9(}
48

] ^ l
^]

PU

X ]gn}g vt"z]u 0*
z6,
V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

G
4h!N
-GG
H kZ () 6,+ LZ N Y 6,
&muMQS Pt ]e] E XN Y, YV ;z?yv

i.n

et

rg 4zx T :c*


]zm\vZ u ~g
$uD POMU
I
DRPQL &muMUQt ] r ]E X BZl8Mk Q

ei
sl
a

\vZ uz$ q $ L i zZ}


.p !sZ{{

at

n q] `n oF^ i #] ] x N1zZzx ZL 0E
! CtM~w0*
]zh Kzm

.d
a

E
G
] V 34O]gzZ Vzi VQ ; Vg(

$MZz xC
g G0kE
wj M$M sZ c
E
E
E
G
[xgzZ <g(ZM^c
M F,
V 34O]~V L M$Mwg

E
E
&i
)
L L:L Zizg c gZ]:LWKZgzZ gZ
/ME

%N! ] Z M$M
gzZ < F
g0
+Zg0
+Zy 10 ZZ{ M$MC
E
G
}V 34O]gZz Xk w Zz gZ &O fV LZ
49

] ^ l
^]

QL

X
Hw3 Zg
A {z
Hw7,
u 0*
zg6,
V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

G
em
M M$Mm,+C
sZ gzZ <
~ q )-L8E
Z
ne$ $ q $ ~w LZ\W$ q $ #] ^ ]X

ei
sl
a

i.n

et

$ q $ N 
kCZk(,
y$
+
ykf$v nv^z
E
E
E
E
E
E
G

M
Q
$
N
}
N
$
$

h
N

_
L

X wq L 
.L ySgzZyG
0 ySxM z
E8
NCY7g M$Mq
F
@L+ E
5F
-Zc(F,

at

^n ^, 1 1n ^jZ 1] 1 ^a

.d
a

&Nw=g Zp z
5E
wG Wz/ Z $wg Rzg L E
E5!
N "
4N1Z ` ZsZ OLE
5E
t Yq ~gG
wYg E
5hI!
g OZ1
G
Y
5{MP]z p^f ] #] u n ~g OZ
o L ])= E
$M
E
gG
CZ VrZ~k Q Hwg S [q
-Z sZ (
-dN\ WLZ~[Zp~:Hk,
LZz
VCY ~ X=E
V- G

VCY ~

~ c Zgq
-Z ~ c Zg& ~ ug IY *
c*
0 z,
'z
50

] ^ l
^]

QM

X &gk6,
k Q\vZ J 7,
u 0*
z %q
-Z6,
T V O]zh Kzm\vZ-1F_ ^

at

ei
sl
a

i.n

et

L 8Zg uV 8 H c*
W !*
q
-Z Z
#
M
gzZ 
p=]zh Kzm\vZ u hO!NE
L 8L;Bz
E-I
d

N
4
C
E
,
_
_
5LO |gzZ & LOuL 1Z **
5LO | LGGB
**
NG
NG
E
~g Ot G
5kI!NYq~ZX #
}
.LwLq\vZgWZ zg
E
wLq~O]zh KzmvZ OuzVz~g *
!8g *
! p^f ] #] u n
J
g ~g O t G
5kI!NYq ]zh Kzm\vZ ug z u

.d
a

N
={z1c*


g ZQgzZ 1
X WQ7 c*

D
{!c*
]V\W

%M W
g6 z E
zig W

$ v oF oF ^i # ] o$

= gnf v ] o ] %

GE "M
GE
4O]Dsx G

54L7Sy G
5E!sZ{{
E
G
4O
4
5
u
L
"
M
Z]
.@*
X V @*
q]Xy G
5E[ZWgzZ G]PgzZ
51

] ^ l
^]

QN

X@*

wi**
g6,
kQ\vZJ 7,
u0*
z%6,
T VO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

D
\
M
G3E
O8E
Q<XM\I
vZ u
)
,
e
$Z@)
,L. Y M{! l$ f hI4E
g

GE
GE
4O]~TLL:y
3O8E
kf$v
K

]zh Kzm\
E

i.n

et

G3O8E
}~
{zkf$v TgzZkf$v kQ

D lne n] gj]] MSQ &mu QQ Mt xne^] ^5 E

ei
sl
a

E
4G
54O]
,x + ,x G

X B

at

Zz yN Y(

= gnf v ] o ] %

.d
a

$ v oF oF ^i # ] o$

o u ^e 1 XX#] $ $ v ZZ
o 12 1 1n o^ 1 kf

q
-Z b.
$zZ1:]zh Kzm\vZ u1F _ n]
gQ$L
L E
I
W gzZk ( )%& c*
z k #
~
OQN Ot p i E X z # v]6
,
) Z

gzZ7,
vZ
52

] ^ l
^]

QO

X (J
-z Zg v7,
z6,
V?VO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

#2 DMTUN&mu
-E
c*
e~@'
h
,
]zh Kzm\vZ u xZ LOE
D OSNT&mu PSP Ot ]e] EX c*

IY~kZ

et

M
ILG
" ukZy E5OBZ G*9gmy{g c*

Z ?]
| k$ ] nu LlO!N

i.n

L2 x VzgY
8~@'
,
: D
u 0*

ei
sl
a

zf

e ) Z @'
,akS C ~C
i

.d
a

at

}gzIz: ZQVYec*
|zx
/(Uk
G
"/| 7,{)z u0*
4Z (SS m6`> K%)XkQY~Q

LG3E
zg G
0OE

g$L
4 k| 7,vZ L E

W 37` M:M~ x6,0*
YN
YN
Y
7L
E
W.
$"} (,} (, .
$"Lg Lg ka
B; 7-6~& 0*
5 C Za ~g F
C0*

Z Xk Q Hz {)z L8< l 0*
gzZ
G;XME
(MhI!NpxixiWt n%70
) z yZ
rg
53

] ^ l
^]

QP

G
^
X A
) ~y#
G
5L Q J 7,u0*
zgx %kgzZ%k6,TV O]zh Kzm\vZ-1F_

{z(
C}9}9 0*
{z( pxixigzZ 0*
Z X z
z0*
Vzt D RRU NM t QSQ Pt m p^jV]^EX

et

~
W kN
W 9 } 9} 9

ei
sl
a

i.n

8
10 DQUP Q t pne = ^ ] ^vi] EX 7{)zq{yv
7N
/F
5LO_| ] r$ u11v# v] E
0xZ**
NG

at

} qz
C| 7,vZ p: D
ZZvZ G*9gmZ

.d
a

gzZn F] h # v] }uz # v] ~y
W

X7,
n u$ ] Fu$ ] n F] h # v]}

ya~k12 Dlne =^]= T N t ] ^nu ] E


& 0*
NN!*
: { Z (Zp 8E
wEZ LE
L }_s
Vzg Z- kZ Bk {VwPh
e8X e
X k87ZV`~}}P/
54

] ^ l
^]

QQ

X ]g n}g vt"z]u 0*
z6,
VO]zh Kzm\vZ-1F_ ^

i.n

et

E
G
G
4O
G
4
5
N
N
G

$
3
4

0 cI G]Vzg ZD
<L L E z,=Z NE
E
G
E
E
4O]
4
5
G
!OXL3 [Z WgzZ G L L[] CQrM1202( ] CQrM312) 16 ~O 8
SG
E
G
GG3OE
"F,
sS = +4q
-Z
V 34O]X # 7,gzZ < uLq
E
E
G
L~V L M$M
X^ZV 34O]Bwg G^I
E
4G
54O] I
g~ G

ei
sl
a

g ~ g U
%M 0*
g~ QME

g~iV

= gnf v ] o ] %

.d
a

at

$ v oF oF ^i # ] o$

1rm c c b< ^ m

fj~{)z~gzZkZZ]Z]a~

 [Z N6,VY M$MgzZbg { 
m]
"/ V
wp
pg bg 6,V KZ c ~
[Z N GG3OE
BO+E*
q
-Z i Z : ; ~ yy OCM&MLZ) V F
c Vz gZ 
GE
X ~]n VY M$M*
c !gZV 34O]
55

] ^ l
^]

lp Zz0*
l

28
30

2 !*
c V gz Z zg Z
7

;g*
@Y!iD 7,
{ 10

D
J
M{!!*
),L & c tzg /L L 11

33

N | 11
g \ ,M

at

BQT 12
ME
G
/
L .M 13

.d
a

37

39 }9vZ{'N 15

] ZE
L 8L
G!MZM
O8

p G!MZM
Y 1zZaZ
x **
Bc*
g

G!
\Z oOL3WZzg 17 gZi
qVgzZ`Zzgzg^
,Y**

45

$MWZzg ,MN**
5LO_
s G
NG
G
m{ QN

ei
sl
a

31

34

u0*
zg

Z}
.pWZzg
&MG4E
O7
CM - E
WRzg

27

et

26

i.n

RSTR

UN
]

Vc*
gF 3

50

1J
gt LZW 21

` V-g F{g

52

wY M$M12
W0*24

WZzG

EE
M
GG3E
4X3 E$M$
]$
+ 20

47

56