Вы находитесь на странице: 1из 2

Mollier hx-diagram

Luftens densitet kg/m3

Air temperatureoC Lufttemperatur oC


10 %

Relative humidity % Relativ fugtighed %


20 %

Air density kg/m3

60 55 50
40%

30%

1.100 45

50%

40 35 30
g /k kJ 80

60% 70% 80% 90% % 100


g /k kJ 90

1.150

25
g /k kJ 70

1.200 20
g /k kJ 50 g /k kJ 60

15
g /k kJ 40

1.250

10 5 0 -5

ing tn ion d m urat e t )v sa i (h ) at h alp th lpy ( n E a th En

40 35 30
Water vapour pressure (mbar)

g /k kJ 30 g /k kJ 20 g /k kJ 10

25
Vanddamptryk (mbar)

1.300

20 15

1.350

-10 10 -15
Marienlystvej 65 DK-7800 Skive Phone: +45 9614 3700 Fax: +45 9614 3800 E-mail: dantherm.dk@dantherm.com www.dantherm-air-handling.com

5 0 25

-20 0 5

10

15

20

Water content (x) in g water/kg air

04.08.500

Vandindhold (x) i g vand/kg luft

THORVIG TRYK, Skive

Begreber i Molliers hx-diagram Luftens densitet () Den lodrette orange akse helt ude til venstre. As luftens densitet ved at flge den skrnende orange linje i diagrammet. Luftens densitet er den specikke massefylde angivet i kg/m3. Lufttemperatur (t) Den lodrette pink akse i venstre side med tilsvarende let skrnende linjer. Temperaturen angives i C. Enthalpi (h) De lilla diagonale linjer. Enthalpi er luftens vameindhold og angives i kJ/kg luft. Starter ved 0C = 0 kJ/kg. Relativ fugtighed (RF) De grnne kurver. Den relative fugtighed angives i procent (%) og er et udtryk for luftens aktuelle vanddamptryk i forhold til vanddamptrykket ved mtning. Vandindhold (x) Den vandrette lysebl akse nederst. Det aktuelle vandindhold i luften mlt i g vand/kg luft. Vanddamptryk (p) Den lodrette bl akse til hjre. Vanddamptryk mlt i mbar ases for at bestemme det partielle vanddamptryk. Den brune diagonale linje i nederste halvdel af diagrammet er en hjlpelinje til brug for bestemmelse af det partielle vanddamptryk.
Bemrk at hx-diagrammet brugt i denne guide glder for et atmosfrisk tryk p 1013 mbar.

The Mollier hx-diagram quantities Air density () The vertical orange axis to the extreme left. Read the air density by following the slanting orange lines in the diagram. Air density is the specic gravity measured in kg/m3. Air temperature (t) The vertical pink axis to the left with corresponding slightly slanting horizontal gridlines. Temperature is measured in C. Enthalpy (h) The purple diagonal lines. The enthalpy is the heat energy content of the air measured in kJ/kg air. Starting at 0C = 0 kJ/kg. Relative humidity (RH) The green curved lines. The relative humidity is the proportion of actual water vapour pressure in the air expressed as a percentage (%) of the water vapour pressure at saturation. Water content (x) The horizontal light blue axis at the bottom. The actual water content of the air measured in g water/kg air. Water vapour pressure (p) The vertical blue axis to the right. The water vapour pressure measured in mbar is read to determine the partial water vapour pressure (rarely used when calculating the humidication load). - The brown diagonal line in the bottom half of the diagram is a help line used when determining the partial water vapour pressure.
Note that the hx-diagram used throughout this booklet applies to an atmospheric pressure of 1.013 mbar.