Вы находитесь на странице: 1из 13

Firewire

Kllor

Det mesta av presentationen kommer frn Don Anderson: FireWire System Architecture, 2:nd ed MindShare, Inc. Addison-Wesley ISBN 0-201-48535-4

Grundstruktur
Bussystem Pear-to-pear Vi har inte en vanlig buss utan kommunikationen sker frn enhet till enhet En enhet som har bara en port mste vara en ndpunkt p bussen

Grundstruktur
Alla noder r likvrdiga Vid uppstart sker en arbitrering d noderna f h dl f d frhandlar fram sina olika roller i lik ll Hot swap Noder kan anslutas eller tas bort under drift D en nod ansluts eller tas bort sker en ny arbitrering Noder kan kommunicera utan inblandning av datorsystemet eller ngon master

Standard
Bussprotokollet kommer frn Apple som har rttigheterna till namnet FireWire Standard under namnet IEEE1394 Vissa oklarheter gjorde att den ersattes av IEEE1394a Standarden h St d d har utvidgats via IEEE1394b t id t i och senare IEEE1394c

Egenskaper
Skalbar 100, 200 eller 400 Mbit/s I 1394b ven 800 Mbit/s, 1,6 och 3,2 Gbit/s dr bara 800 Mbit/s har implementerats Hot intersection and removal Plug & play Systemet konfigureras om automatiskt d noder ansluts eller tas bort Noder kan kommunicera utan inblandning av vrdsystem eller masternod Maximal kabellngd mellan enheter 4,5 m Noder kan spnningsmatas via bussen

Egenskaper, forts
Bussprotokollet bygger p ISO/IEC 13213 (ANSI/IEEE 1212) Information technology Microprocessor systems - Control and status registers (CSR) architecture for microcomputer busses busses Bussen har 64 olika adresser (0-63) Adress 63 r en broadcast adress fr kommunikation med alla noder Varje nod kan ha en adressrymd p 64 TB Ett komplett system kan best av upp till 1024 b k l tt t k b t bussar Stdjer asynkron och isosynkron verfring Vid asynkron verfring anvnds CRC fr felhantering och tersndning kan ske

Asynkron verfring
Dataverfring som inte behver ske med ngon bestmd hastighet, till exempel verfring till masslagringsenheter Vi har i dessa fall dock ofta hga krav p att verfringen r korrekt verfringen behver ingen speciell bandbredd men br ha rttvis tillgng till bussen verfringen anvnder sig av CRC fr felhantering Mottagande enhet svarar fr att bekrfta mottagandet av verfringen och status hos mottaget meddelande Felaktigt verfrda meddelanden kan tersndas

Isosynkron verfring
D vi krver att data verfrs med viss hastighet, till exempel ljud och bild i realtid verfringen i sig sker inte med ngon samlingshastighet men vi ser till att tillrcklig mngd data verfrs s att mottagaren hela tiden r frsrjd med data som d lagras lokalt i en buffer, verfring kan ske i bursts, skurar av data Krver garanterad bandbredd Hr kan vi tla vissa fel i verfringen och mottagaren bekrftar inte mottagningen och dess status

verfringskanal
All verfring sker i cykler om 125 mikrosekunder Under en cykel kan flera asynkrona och isosynkrona verfringar ske D f d d t i verfrd data innehller h ti h t i f hll hastighetsinformation s ti kan olika hastigheter frekomma i samma cykel Isosynkrona verfringar, som krver fast bandbredd, tilldelas upp till 80 % av bandbredden (cykeltiden) Asynkrona verfringar fr slss om resten av bandbredden, dvs minst 20 % Fr att alla asynkrona verfringar skall f chans att verfra information s infrs ett s kallat rttviseintervall (fairness interval), under detta tidsavsnitt fr varje asynkron kanal chans till en och endast en verfring. D alla kanaler har ftt sin chans startas ett nytt rttviseintervall

verfringskanal, forts
Asynkron verfring riktar sig till en specifik 64 bitars adress Maximal paketstorlek, asynkron verfring

verfringskanal, forts
Isosynkron verfring riktar sig till en kanal via en 6 bitars adress. Samtidig verfring kan allts ske till flera enheter via en kanal Maximal paketstorlek, isosynkron verfring

Fysisk kanal
verfring sker via en 4- eller 6-ledare innehllande tv tvinnande par (TPA och TPB) och eventuellt tv enkelledare, dessutom kan det finnas en skrm fr respektive ledningspar (Firewire 800) De tvinnade paren anvnds fr balanserad versndning av data (TPB) och strobsignal (TPA) I kabeln r paren korsade s sndning p TPA tas emot p TPB och tvrt om D bda paren anvnds fr verfringen kan vi bara snda i en riktning i taget, halv duplex Eftersom kommunikation sker pear-to-pear s kan samtidigt annan kommunikation ske mellan andra enheter p bussen

Fysisk kanal, forts


Enkelledarna anvnds som jord och fr spnningsmatning av enheter 8 40 Vd Vdc Max 1 5 A 1,5

D 4-ledare anvnds finns ingen spnningsmatning och enheterna mste ha egen strmfrsrjning via batteri eller ntdel Laptops har ofta 4-ledare fr att inte externa enheter skall dra strm frn datorns batteri och dra ner nyttjandetiden

Fysisk kanal, forts


Kontakter
Den 6-poliga kontakten i 1394a 6 poliga hrstammar frn Nintendo GameBoy 4-polig kontakt anvnds dr den 6-poliga blir fr klumpig som p kameror 1394b har tv typer av kontakter 1394b Beta
9 polig Kan bara anslutas till 800 Mb nt Bilingual passar i beta, inte tvrt om

1394b Bilingual
Kan ven anslutas till 400 MB-nt

Fysisk kanal, forts


Vi anvnder bde common mode och differential mode signalering Common mode signalering ger samma signal p bda ledarna i det tvinnade paret och anvnds bland annat fr att avknna d enheter kopplas till bussen eller avlgsnas frn den och fr hastighetssignalering Differential mode signalering ger en skillnadssignal mellan de tv ledarna i det tvinnande paret och anvnds p bland annat fr arbitrering och paketverfring

Fysisk kanal, forts


verfringshastigheter
1394a stdjer tre verfringshastigheter 98,304 Mb/s (100Mbits/s, S100) 196,608 Mb/s (200 Mbits/s, S200) 393,216 Mb/s (400 Mbits/s, S400) Alla enheter mste stdja 100 Mbits/s Ntuppbyggnaden kan dra ner hastigheten

Fysisk kanal, forts


verfringshastigheter, forts
Exempel Vi vill snda frn Nod F till Nod C

Frsker vi snda med 400 Mbits/s s fastnar data i Nod D d efterfljande nod (nod A) inte stdjer mer n 200 Mbits/s

Fysisk kanal, forts


verfringshastigheter, forts
Exempel Vi vill snda frn Nod F till Nod C

Frsker vi snda med 200 Mbits/s s fastnar data i Nod A d efterfljande nod (nod B) inte stdjer mer n 100 Mbits/s

Fysisk kanal, forts


verfringshastigheter, forts
Exempel Vi vill snda frn Nod F till Nod C

Vi fr snda med 100 Mbits/s

10

Fysisk kanal, forts


Data- och strobsignaler
Data verfrs som NRZ-signal NRZ non-return to zero, signalen tergr inte till noll varje symboltid Strobsignalen kompletterar datasignalen s att d vi bildar XOR mellan de tv signalerna s fr vi ut en klocksignal

Firewire eller USB


Firewire har varit ledande vad gller snabb verfring av stora mngder data USB high-speed gjorde skillnaden mindre Med USB 3.0 har USB tagit ledningen Firewire saknar control och interrupt transfer som r lmpliga fr att ansluta enheter som mss och tangentbord Firewire kan ge direktuppkoppling mellan enheter utan att blanda in ngon vrddator Detta ger dyrare interface i enheterna Bda protokollen har sitt berttigande

11

IEEE1394c
IEEE1394c r ett tillgg av ett fysiskt lager till IEEE1394b Samma ledningsnt skall kunna anvndas fr bde Firewire och Ethernet verfringshastighet 800 Mb/s Upp till 100 meter CAT5 kabel Samma kontakter som fr Ethernet, dvs RJ-45

IEEE1394c forts.
Enheterna kan frhandla sig fram till om Firewireeller Ethernetprotokoll skall anvndas Man kan anvnda 10BASE-T Ethernet (10 Mb/s) 100BASE-TX Ethernet (100 Mb/s) S100 1394b (100Mb/s) 1000BASE-T Ethernet (1Gb/s) S800 1394c

12

Firewire i framtiden
The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 1394 working group har formelt godknt nsta generation av Firewire men f detaljer r n s lnge tillgngliga S1600 skall ge verfringshastigheten 1,6 MBits/s S3200 skall ge verfringshastigheten 3,2 MBits/s Kablar och kontaktdon skall vara baktkompatibla Mlsttningen r sedan att nsta generation skall ge minst 6,4 GBits/s

13

Похожие интересы