You are on page 1of 1

Oriki Esu ORIKI ES S OTA ORS OSETR L ORUKO BABA MO O ALAGOGO IJA LORUKO YA NPEE S ODARA OM KUNRIN IDOLOFIN

OLE SONSO SORI ESSE ELESE KOJE KOSI JEKI ENI NJE GBE MI AK LOWO LAI MUTI S KURO AK LAIYO LAI MUTI S KURO ASOTUN SOSI LAI NI ITIJ S APATA OLOMO LENU AI OKUT DIPO IY ALAGEMOO ORUN A NLA KALU PAPA WARA ATUKA MASESA S MASEMI OM ELOMIRAN NI KOSE F S (INVOCAO) ALAKEGUN KI RINGUN IERI OJINLE AERE KI RAIE MOKUNTELE ARINJINA KI ROJU RO MO RE TOL JE KARON KARON GBE TIUA GBO JE KARON KARON SORO ARA UA JE KARON KARON GBO TAIE TARA UA ORUK IF O LAPE ORUKO IF O LAPE MO GBAIE PEFA E GBA MIO EGBA MILA AIE TOTO O E DARIJU MIO EIN MOPE KASORIKI IF KASORIKI ES ES BURUKU O, ES OONA ES ABENUGAN, ES ORITA ORUKO GBOGBO IN MI MOPE LA PEPO EJE OIE MI O L ORUKO IYA MI OSORONGA ATOJE NUA TOKAN JE DO EJE OIE MI KALE O