Вы находитесь на странице: 1из 6

Maxima 2010

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 B C D

CENOVNIK PROIZVODA
1. MAXIPOL - POLUDISPERZIJA MA XIPOL MA XIPOL MA XIPOL MA XIPOL MA XIPOL MA XIPOL MA XIPOL 30 kg 25 kg 16 kg 10 kg 8 kg 5 kg 1,5 kg 2. MAXIDIS - VODOPERIVA UNUTRA NJA BOJA MA XIDIS MA XIDIS MA XIDIS MA XIDIS 25 kg 8 kg 5 kg 1 kg 3. MAXIDIS - BAZE MA XIDIS B MA XIDIS B MA XIDIS B MA XIDIS B MA XIDIS C MA XIDIS C MA XIDIS C MA XIDIS C MA XIDIS f MA XIDIS f MA XIDIS f 24,25 kg 7,76 kg 4,85 kg 0,97 kg 23,25 kg 7,44 kg 4,65 kg 0,93 kg 4. MAXIDIS f - VODOPE RIVA FUNGICIDNA BOJA 25 kg 5 kg 1 kg 2365,00 din./kom. 522,50 din./kom. 120,00 din./kom. 1830,00 din./kom. 616,00 din./kom. 414,00 din./kom. 99,00 din./kom. 1830,00 din./kom. 616,00 din./kom. 414,00 din./kom. 99,00 din./kom. 1885,00 din./kom. 636,00 din./kom. 422,00 din./kom. 100,70 din./kom. 1090,00 din./kom. 950,00 din./kom. 632,00 din./kom. 393,00 din./kom. 336,00 din./kom. 231,00 din./kom. 78,30 din./kom.

5. ULTRADIS - VISOKO POKRIVNA - VODOPE RIVA BOJA ZA UNUTRANJE ZIDOVE ULTRADIS ULTRADIS ULTRADIS 10 l 5l 2l din./kom. din./kom. din./kom.

38 ULTRADIS 39 40 MA XICID 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
MA XICID

1l 6. MAXICID - SREDSTV O ZA UKLA NJANJE ZIDNI H PLESNI 18 k g 0,5 kg 7. MAXIFAS - AKRILNA FASA DNA BOJA

din./kom. 1386,00 din./kom. 66,50 din./kom.

MA XIFAS MA XIFAS MA XIFAS MA XIFAS

25 kg 8 kg 5 kg 1 kg 8. MAXIFAS - BAZE

2760,00 din./kom. 928,00 din./kom. 605,00 din./kom. 136,40 din./kom.

MA XIFAS B MA XIFAS B MA XIFAS B MA XIFAS B MA XIFAS C MA XIFAS C MA XIFAS C MA XIFAS C

24,25 kg 7,76 kg 4,85 kg 0,97 kg 23,25 kg 7,44 kg 4,65 kg 0,93 kg 9. MAXIFAS ST - SILIKATNA FASADNA BOJA din./kom.

2550,00 din./kom. 840,00 din./kom. 557,00 din./kom. 127,00 2230,00 din./kom, 770,00 din,/kom, 500,00 din./kom. 114,40 din./kom.

MA XIFAS ST MA XIFAS ST MA XIFAS ST

25 kg 8 kg 5 kg 10. MAXIFAS SN - SILIKONSKA FASADNA BOJA

3412,50 din./kom. 1140,00 din./kom. 755,00 din./kom.

MA XIFAS SN MA XIFAS SN MA XIFAS SN

25 kg 8 kg 5 kg 11. MAXIKRI L - PODLOGA 1: 3

4775,00 din./kom. 1600,00 din./kom. 1045,00 din./kom.

MA XIKRIL MA XIKRIL MA XIKRIL MA XIKRIL KONCENTROVA NI MA XIKRIL KONCENTROVA NI MA XIKRIL KONCENTROVA NI

18 kg 5 kg 1 kg 12. MAXIKRI L KONCENTROVA NI - PODLOGA 1:9 18 kg 5 kg 1 kg 13. MAXIKRI L HIDROSOL - AKRILNI HIDROS OL 1:5

1620,00 din./kom. 484,00 din./kom. 101,20 din./kom.

3300,00 din./kom. 954,00 din./kom. 202,40 din./kom.

MA XIKRIL HIDROSOL MA XIKRIL HIDROSOL MA XIKRIL HIDROSOL

18 k g 5 kg 1 kg

4410,00 din./kom. 1280,00 din./kom. 268,40 din./kom.

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

14. SANIKRIL - AKRILNI PRAJ MER ZA SANA CIJU FLEKA 1:3 SANIK RIL SANIK RIL 5 kg 1 kg 15. BETAKRIL - BOJA ZA BETON BETAKRIL BETAKRIL BETAKRIL BETAKRIL 25 kg 8 kg 5 kg 1 kg 5120,00 din./kom. 1632,00 din./kom. 1045,00 din./kom. 215,00 din./kom.177,60 din./kom. 1102,00 din./kom. 233,20 din./kom.

16. MAXIFAS COLOR 1 k g - FASADNA BOJA - PUN TON UTI, OKER, ZE LENI, PLAVI, BRAON, CRNI, OXIDNO CRVE NI, TERAKOTA, ZELE NI, MAJSKO ZELE NI, TRAVA, ZELE NI, MASLINA, OXIDNO ZE LENI, A D ZEL ENI, PE TROLE J ZE LENI, VODE NO PLAV I, KOBALT PLAVI, GRAFIT, OKE R PEE 186,90 din./kom. 278,60 din./kom. 61,00 din./kom.

88 NI, CIGLA CRVENI, SMEI, DUVA N, KAKAO, TEGE T


NARA ND.,OX. NAND., CRVE NI, T. VINJA, LJUB IAS T, L. UTI, AKACIJA,

89 ZL. UTI 90 91 LJUBIAS TI 92 93 MA XIFIX D-1 94 MA XIFIX D-1 95 MA XIFIX D-1 96 97 MA XIFIX D-5 98 MA XIFIX D-5 99 100 101 102 103 104 105 106
MA XIFIX D-5 MA XIKOL KP MA XIKOL KP MA XIKOL KP MA XIKOL KP

17. MAXI COLOR 100gr. TONE RI ZA UNUTRANJE BOJE

UTI, CRVE NI, OKE R, ZE LENI, PLAVI, BRAON, CRNI, NARA NDAS TI, 18. MAXIFIX D-1 LEPAK ZA DRV O TIP-1 20 kg 7 kg 1 kg 19. MAXIFIX D-5 LEPAK ZA TVRDO DRVO - STOLICE 20 kg 7 kg 1 kg 20 kg 8 kg 4 kg 1 kg 25 kg

2990,00 din./kom. 1106,00 din./kom. 174,30 din./kom. 3230,00 din./kom. 1210,00 din./kom. 187,10 din./kom. 1928,00 din./kom. 784,00 din./kom. 436,00 din./kom. 126,30 din./kom. 2555,00 din./kom. 560,00 din./kom.

20. MAXIKOL KP - LEPAK ZA KLASINI I LAMELNI PARKET

21. MAXIFIX ZATITNI-S REDSTVO P ROTIV PUCANJA EONIH STRANA DRVE NE GRA E MA XIFIX ZA TITNI

107 MA XIFIX ZA TITNI 5 kg 108 22. HIDROFOB M - SREDSTV O ZA ZATITU FASADA 109 HIDROFOB M 18 kg 110 HIDROFOB M 111
1 kg

3675,00 din./kom. 223,00 din./kom.

112 113 STAKLE NA VODA 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
VATROFIX

23. STAKLENA VODA 1l 24. VATROFIX - VATROSTALNI LEPAK SET 4/1 176,60 din./kom. 92,00 din./kom.

25. ROLOAKRI L - AKRILNI ZARIBANI DEKORATIVNI MAlTER ROLOAKRIL BELI ROLOAKRIL XX3 ROLOAKRIL XX2 ROLOAKRIL XX1 ROLOAKRIL XX0 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 1600,00 din./kom. 1625,00 din./kom. 1700,00 din./kom. 1775,00 din./kom. 1900,00 din./kom.

26. ROLOAKRI L ZARIBANI, ZAGLA DENI 1,5: 2 i 3mm - BAZE ROLOAKRIL B ROLOAKRIL C ROLOGRUND ROLOGRUND 25 kg 25 kg 27. ROLOGRUND - PODLOGA ZA ROLOAKRI L 25 kg 5 kg 28.COLORPLAST - AK RILNI MERME RNI MALTER COLORP LAS T ROLOSIL SN BELI ROLOSIL SN YY3 ROLOSIL SN YY2 ROLOSIL SN YY1 ROLOSIL SN YY0 25 kg 29. ROLOSIL SN - SILIKONSKI DEKORATIV NI MA LTER 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 30. MAXISIL SN - SILIKONSKA PODLOGA 1:1 MA XISIL SN MA XISIL SN 5 kg 1 kg 31. ROLOSIL ST - SILIKATNI DEKORATIVNI MALTE R ROLOSIL S T BELI ROLOSIL S T YY3 ROLOSIL S T YY2 25 kg 25 kg 25 kg 32. MAXISIL ST - SILIKATNA PODLOGA 1:1 MA XISIL ST MA XISIL ST 5 kg 1 kg 455,00 din./kom. 107,00 din./kom. 2125,00 din./kom. 2150,00 din./kom. 2225,00 din./kom. 1143,00 din./kom. 247,60 din./kom. 2675,00 din./kom. 2700,00 din./kom. 2775,00 din./kom. 2900,00 din./kom. 2975,00 din./kom. 2205,00 din./kom. 2035,00 din./kom. 440,00 din./kom. 1525,00 din./kom. 1425,00 din./kom.

33. ROLOCEM - MINE RALNI DEKORA TIV NI MALTER ZA RIBA N I ZAGLAE N ROLOCEM 25 kg 730,00 din./kom.

34. STIROMOL - JEDNOKOMP ONE NTNI LEPAK ZA STIROPOR STIROMOL ELAS TIK 25 kg 530,00 din./kom. 445,00 din./kom.

150 STIROMOL BAZNI 25 kg 151 35. KERA MOL E NTERIJER - LEPAK ZA UNUTRA NJE KERAMI KE PLOICE

152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

KERAMOL ENTERIJER KERAMOL KERAMOL

25 kg 25 kg 5 kg

392,50 din./kom. 480,00 din./kom. 126,50 din./kom.

36. KERA MOL - LEPAK ZA KERAMI KE PLOI CE

37.KERA MOL E - ELASTICNI LEPAK ZA KERA MIKE PLOICE KERAMOL E 25 kg 790,00 din./kom. 38. FUGA LIN - MASA ZA FUGOVANJE SPOLJANJIH I UNUTRANJIH PLOI CA 1-10mm FUGALIN - KANTICA 2 kg 39. GLETOLIN - BELA UNUTRANJA GLET MASA GLE TOLIN GLE TOLIN 25 kg 5 kg 40. GLETOLIN MAINSKI - BELA UNUTRANJA GLET MASA GLE TOLIN M 25 kg 522,50 din./kom. 485,00 din./kom. 126,50 din./kom. din./kom.

41. GLETOLIN S - BELA SPOLJNA GLET MASA GLE TOLIN S GLE TOLIN S 25 kg 5 kg 42. GLE TOLIN G - GOTOVA GLE T MASA GLE TOLIN G GLE TOLIN G 25 kg 5 kg 765,00 din./kom. 191,00 din./kom. 740,00 din./kom. 185,00 din./kom.

43. MA XIMAL - K RENO-CEME NTNI UNUTRANJI MAINSK I MALTE R MA XIMAL 35 kg 329,00 din./kom. 44. MA XIMAL S - CEME NTNO KRE NI SPOLJA NJI MAINSKI MA LTER MA XIMAL S 35 kg 45. SAMOLIV - SAMORA ZLIVA JUA PODNA MASA SAMOLIV MA XIMIX COLORA NT BM1 MA XIMIX COLORA NT B X1 MA XIMIX COLORA NT CX1 MA XIMIX COLORA NT GM1 MA XIMIX COLORA NT GX1 MA XIMIX COLORA NT MM1 MA XIMIX COLORA NT OM1 MA XIMIX COLORA NT RM1 MA XIMIX COLORA NT RM10 MA XIMIX COLORA NT RX1 MA XIMIX COLORA NT RX2 25 kg 46. MAXI MIX COLORANTI 2290,00 din./l. 9450,00 din./l. 1336,00 din./l. 3281,00 din./l. 3264,00 din./l. 4942,00 din./l. 5186,00 din./l. 5712,00 din./l. 3000,00 din./l. 1368,00 din./l. 1642,00 din./l. 825,00 din./kom. 385,00 din./kom.

192 193 194 195 196 197 198 199

MA XIMIX COLORA NT W X1 MA XIMIX COLORA NT YM10 MA XIMIX COLORA NT Y X1 MA XIMIX COLORA NT Y X2 MA XIMIX COLORA NT Y X3

1426,00 din./l. 2357,00 din./l. 1262,00 din./l. 1562,00 din./l. 9442,00 din./l.

Cenovnik se primenjuje od 16.08.2010. god. - CENE SU BEZ P DV-a