Вы находитесь на странице: 1из 34

A-PDF Watermark DEMO: Purchase from

www.A-PDF.com to remove the watermark

z H] kZ ]g

yg ZxsZ

BZ >g

o ] oe "
# ] ^ ^ z e]
^] ^jm] ] ^] f ]v ] ] ] ] ] ^
D (p^eE ^ sv]

:c


gZ ~
vZ wg e
Zzg vZ g/0vZ]| :F

{zvZ b SZ]!
kZ :1 6V2 0

xsZ L L

Z Z > 2i :3X *
i :2X wggzZ}vZ ~
gzZ 7( q)!Z
X g} izgug MZypg :5X *
e :4X *

}UB]g q+ZxsZ z!WzmvZ -\ W~ g


ukZ :=
0
]g qxsZ c

X6V2 0

]g qT ] !

zkZ ]gq gz$ y2 ~ yZ 6V2


Y

X 7R~yZ Z E<X *
{zyZyg ZxsZ,q0
tgw] !
kZV

E
0
yZX {)z 5.Z4gzZszH!
%ZvZ- }Z
xsZ
}Z
ug I~
WvZX
Hf yZ V 7gzZ Z
( =Z[g c
}W )

X =~V70

iKZyZgzZ6

zZ Z hkZ ~]g

nu] u] ] e
o m] m o nu] u] o

n ^] h v]

k] m] ] o nj] ]] ^] o nj ^m] f ^m]


on^] n h]n n

ZZ ~lgzZ wi *
~)(lB {g t Z + x

]Z|gzZx *
( 12) {g!
>gkZD
?
x Z wi *
~V
G
{ c
i [ 2Z G@+L L~ V*
yZ X K f x *

Zi ( 12) {g !
Z

Y ZZ *yW
]gkZa Zz Y ZZ @
pBX g

gzZ p*yW
wB{gX BkZakZ C

h

WBw)Z~ {gkZ ] xx *yW
X
zC

yq
Z @

c
"7~gC
i C
{gkZaZ

Xg I6
] xyW

M
Y K ] *
Z&}p ~
* yW

~e
W~ ~ e
Wa gzZ VWz ZZ B {gX #
gzZ
g

vZX M{g
Zs
gz]tJ
y
We
W,v0
f #

( =Z[g c
}W )

X
gz{]x*yW

Ci Z.0V ]g

Y 1Z"
A
iZ
Z x *
gt

zg \ Z e]g

:] !

HwEZ 6gxkZQgzZ ~gz{ c


i
qt ` WY 4
X YH: spg !
g !
Y

gzZ Y c
J (Zg f ] ,kZt {z V ~

:] !
~uz

@
*
y
h

g !
Z ~ Y Y 0 F
q
N Y50 32 O
~ w}b J (] ,Z E<X $
Z Z { c
i9zg 15 O
:gz CW~6gZz ] !
V-Zg f }pt

X ~gz
:] !
~

gg J]gw)Z'!
+Z i "7y*| l
eq
Z
G
$
4GG
X C Z` 5B&, SE
5G
}p,Z Tg Dh
y

wz*
gzZbg Zt

:] !
a

B; V;c
W~Lg 4 {g w ZIZ] )x

V; }g zzn : {g p Zz,
g egW ] FX

4$
5!~ ZgzZ EE
?gG
~XgwEG
]c
g gzZ Mg X [
{g kZ ~ LZ LZgzZ ] 6Y Z`
Z)x

]c
g gzZ Mg X wg Z0~4 ggzZ}gtZZ

t p{)zV*g ZzgzZ ]uZz lZ

.
*
} D
~ yZ

zL

L gzZ, N w~g7)x 6x ZZug IkZ ZMq


Z

\ W ,x Z V\ WE\ W
Z~kZ @

o*
f yZ

X M
nkZ ] Z|% VZ {Z
&Zpts:
5!~ Z gzZ wo
Z yZ WgzZ EG

g Z Zp'ExgzZCK!
c
Z~yZ

X YgzZ Rq= g

T ?%Z q
Z lzgzZ [ bkZa &Zpgt V

~6kZ H

Z
y*}\ W L Ltg q
Z ~%

[ Zz ~oyZVXN Y 7~] 0gz Mg Z V C

bkZa&Zp \ Wt ]!
! r
k

[ X,

F
'
h
~ m Z
y Z ]+Z [g vZ Zi Z Vzgtg .
gzZ

zgz6kZ \ W yZ: \ W'!


P ~ V C Z Zt]\ W

a+

Z ` W G Hx YZ q
Z
x Z +

g ; 6x *
+ NGO'sZ~ V}g X o Z
x ] uZz ] { gzZ 8
^zZ gx ~! ~|
] {h

#
'
ZgzZ H5 x?Z :Y m
Z ~ X g

y
gZZ VMt] ] Z| !
DY r Z 6
X

qzZg

i {gwZIZ]LLtgq
Z cZ

w}VCg~gz*
e\W'!
p{}pJ7
y
J
W

:~gzuiZa~4h

~g~
'

zx Z Z kZ V ]g

X 7gzZ YH

Z
{g Z Z~}g !

wg LZ~ kZgzZ tg T ~%

gzZ NGO'sgy W]uZzkZ6R{ c


i} kZ H{ W

CSB~g0~]g

Hjg Zi !
u}gZ
] Zy
+Zt QgzZ @
Y H bz
~x?Z:Y m
ZgzZ y
Z {i[f` W @
Za gt | 7X ;g Y

X Zi WgzZ Zi W{z6gCgzZ t
is

t g` WgzZ K x ZZ s V ~!T ~|

VZgzZ Y m
Z~ T Y H qzq
Z ~ w}

Z-] c

zZ
LZytq Z
gzZ @
7
*
gzZ

&Zph(~zd

BBkZVgzwZjZ]gzZ

X Y~] c
zZ
LZ%K gzZ Y

Xnug3 Zg ZzY

akZ @
Y7inh
ZspX 7qe ] !
\
g yZ V`g D wpzpc
V gz$zz : i _ Zj{z
*yW
p *
q W +
a kZ

yW
J
Z
X *
{ MyZ VzuzgzZ V*
q]x

] ~
\W]Z0` Zzi Z ~
\ WwZjZ~
}gBwZjZ
;{gzZVWZv @
N YK

Z
] uZz

VMVg Z
] V \ W s {g Z Z ~

zsyZVc
gz$ ~kZQgzZ { gkZ ~g

'9 [ Zp: i ~pJ

z kZVgz ~
tt<
gzZVgz

Y ~:z6
VzUgz$J
Z
a4x |q
Zt

*
Zc6] xyZ>+zx0
gzZ Zz+ Y<
zyW
ce

VzgtLZa~4~kZMg gzZ] c
g X~g X Y

*
_V70

iVg )

yZtiy Wq
Z kZXV [ Zp L L

*
+ LZ~gz kZVK:gzM
$ VKyZ Y A

;gnpzg6yZ {g Z ZgzZ { gVzgt \ W

OgzZ ~(6V Ux yZ}K


F
o q
ZvZY
yZ

7Za(Discipline)e~x kZJ
A
Y : Zi ZyZgzZ

!t]
yZi Z

YW\ W {g Z Z}g !
C c
i ] ,gzZ "

kZ V s }p] !
t g !
X B
5 \ W~}g Z

t X D - V\W}pVY Z ~ wZ ~}g !

,gzB Zg ~uxkZ V
#
Z n
gyZX Y H

] ,&J h Z i Z y* Y c
7~ #
}
]Z|g y*n

: lZ
~ ] ] Z KZ~g7 w Z IZ ] Xi e
Z@ a

}p6V!
C
wgzZ&Vz(,wgz] !
kZ

xsZ&Zp~gz kZgzZ}Z ] c
zZ
w Z IZ ,x !gkZgzZ
!

x?Zz

{zDwg Z}p v{zx VgH] !


Z~KZX6
q

~ T ;g Y H qzx ]c
gzZ V\WE X D 7

Z
kZ %Z M
] uZz lZ
.
*
0

i
B LZ \ W

10

s Z}
]g

X H Zay{
!
ZvZ} Hi *
{z @
gh

~ t ~ p+Zk

Z vZ > C'!
t!{zZ L L

y
Zk

zy%]g and
File
C:\Documents
Settings\Rizwan\Desktop\khwab roth gaye.tif not
found.

!{ ?gN [ Zp ~a y kZ Y H H7
;g cZ V pw Z6@ 7^y Zz M Z ~N
Z=vZzzkZVz w~5
i ` M~ ;g w Z

V
.
[ Z V Z~gzZ {`
; ~ ` M X ~ p~(

7VY @
wJ7VY N ~g vZ N C !
Z 9=

~ MyJ
Z1c
Mswk~
ZP

X 'YJ
kZv~gzZ {`
; D 4Z~ yi *

Vzy k0
k MZ
gzZ {`
; gzZ 5
i V ZPX 7wY
(
w D Y ~g ZzV- Z V G3FYgzZ~Vc
g Vt~

yZ 7]gz C }uz q
Ze \ !
VX gY

ZpkZ Zt VgzZV7FY $
.
} 7\zg |

Z ZgzZ 3g ZPx *
_g ZzLZi *Xn {g: W
OkZ

i * \ !
kZ X Z V z gzZ g
@
Z +-Zz LZ ZP

gug7y!
ii * X

F
Z M V\ MgzZB1g} 7By!
iZ p
Zz X ~Qyz~V\ M yZVYgzZ ;g Y 17VY

i i *7I kZ I x *
5
t 5
iX @
Zg { ZP

ZpkZyZ ~ ZPZgxbhZ|t7ZX 'Y{gkz


X 7.

VZg c

k'
P ZPgzZ {`
; 57I !
!
ZkZZ
Z
zkZwZ

X ~~g7gx *
ZP Z%kZ%

_ _ N y!
J
i IVz X ~(

#
~ y}g7 X
g ; k
0

i ]~ y z szz g g h

b } vZ ti *k!{5
iyT
E
G
3 LZ D `I~VX
c
W G

z kZi * c
0
eNgzZ
E
G
3 zZ L LX Z
gzZ} .
!
~ V}g 7Z b
~ht Y ! G

y
i *X VpyZ Z7wz ZPZ

y-zgzg gzZ {`
; : Z"
,Z 5
iX V

Z hfgzZ c
c
hZ5
i VgX
`hg Zu M" 7Z \ !

?A V ]gt ` M g Zh
~y
M ` @
u LZ 5
i

0
g e \ !
" #
kZ ZP_Z
N
I
z kZ0 5
ip

X sqJV yZvZ M

X A k
z{yZ
~`xni kZ}7Z

} ` t Zg
!
Hi * } Z L L1 !{

akZX
M _g Zz Z}vZ [ Z}g Z ;g} tz `gzZb

12

WC:\Documents
]g] ~(

and
*
File

11

Settings\Rizwan\Desktop\kalmaaaaaa.tif not found.

Zg Z%%]g

zg ZQgzZ M ~ * l5
i
z kZX c
Z { eL L V n

Nzgf V {`
; gzZ Z
X M: ~1gWpX c
zg H

{z{ M 1x gzZ 1 ~l M KZV@KZow CZ 5


iA

X } M 7 M L~V\ M V9yZ

\ !
b 7g \ ZzV s7Z ~[ Z 1akZ

N@q
Z 75
i {zt [ ZX xg 0y6VzuyZ b

6
zZ LZC
Zz M? zZ KZ 0y" +Zq
Z {z[ Z Z m
VLZ[ Z 0

i KZ 5
iX } 7ZJ
w!
yZp >X\
Z0
{ wN ViX { 4Z s *
% kZ ~ ;a
0
: w {Z/ ZPX 1 f LZ kZx C
J
]5

] v ] ] ]

gZ
Z [g LZ| 7kZ { g Z
Zq
Z s {t

Vzq XgzZ Vg6V}Vx ZgzZ V { Z~!vZ} Z @

g y sV!
&0kZ X V yZ H I

XDkZ :xzXxF
gzZ V c
9p ZkZ :wzZX ~gz
x *
v X} Zg7 ~
qC
gzZ
zC
2 gzZ _n Z :x

gzZ 7D gzZF
gzZ 7 c
9p Z yZ y
Xce*
ZZzVzqyZV,Z Y7 _gzZ2

:p Z

X _)B;V@Vz KZ5
i

yZBBkZp ]\ !
V ~gzZ {`
;

Y (\ !
yZ ;g Z (yZ yEZt ~ w

~ VzyLZ V zX @
y Z (VpN
g c
Z ( } (
V@kZ T
: D Z Z]vZ5
igzZl!
lpC

` M VZ yiZ ZZDyZvXiZ Z
kZ pt HpX X7giZ Z VCZzV\ !

:Zz { }~
{`
; X M 7kZg y { c
i"
''' gzZ M6
r

] v ]] ]
X wgvZ ~
7] ZvZ :F

~}g {Wy*Z !
Z ykZg Dg izg

14

x Z Z.
~\zgC
]g

~
\ W n
' ] !
~
\ WX *
Z}
g

} zyZZ6yZ e'!
(vZ yf !
~
\ W}tZl
z Va

tp
Z6 #
6] qGgzZ6
6c iz6V
6k

X VCW: ~'!

pgzZ c
Ci ~
\ Wg {ot0~
]|

i s kZ {h
I \ Z}
gzZ hz c
3b~g7 6kZ

wgzvZ X Y7
~

Zz6{ Zg SgzZ { [8vZ Zz g Z


C

: Zz x s Z}
~
]| c
: vZ c
g: yZZ6
xsZ + kZ:gzZ y{z:0

i & ~
\ WgzZ

X m

VHgzZZz "7~ z wjZgzZ ]gz% ` W

}uzgzZ%1s Z
xsZzzV zygzZV|

~V !
gzZVzogzZKYZ xsZV-gzZ Vh
V yZp
ZgzZ 6V yZ x *
p
Z 7yv, Z D Y

X Vy\ !

:c_

kZmZ ] ] ] c

~
xZwg]|

13

C1p{g~V# wYkZ]g

gzZ} Z st q vZ

{izg i ) C )gf [ KZ gzZ ~


wg LZ kZ j

Zzg ~
q kZ }: q
kZ ~ kZ ( {)z > 2i e !

{z}tgzZ ZzG
] !
Zz WgzZgzi*
q(C
g y

Z he
Z@Z Zz yvz z } Yq zC
C

gws VZ}
y gzZ ` Zzgzg V Zz * .
x Z

t + wg vZ~
Z
]|X ^gzZ!

{ g Z
Z

n
6
zZ LZ
gzZ n
'Y

1a ^m^ 1 "
# ] lu
| n: ] om ] ^ XX] ] ]ZZ

] ] ]
6V vZ
VyZ 1

vZa ] 1] 1< 1] m 1a m ^< gzZ ~gz

Z}
Y ]` !c 1 7n2 oa o o o^i x 7 l p

~g ^ 1] ] 1] 1< 1 ] ~
]|9
kZ x Z 1] a 1] 1r Z}
J
Vz

NZ t 0 !1a ^ ^n ^ 12 7u ~
]|a

Z}
~
\W

n
g

X} uzg Vzq I vZZz"7LZtt -7b


6VZ}
6
C
ZzKyLZgzZ Zz"7
kZ Z E<X

]|W7 s Z}
~
wg J
#
~
\ Wwg

6Zx }uzgzZ #
i 5gzZ ` #
ay

gzZ h

yZ ~g Z
vZ ~g Z
yZ C 7]!
k0
LZ VrZ

& gzZ h
y
u Y
3 %{ ~
X xi g y

X n
*
Z}
^6
VhCgzZV

wgFgzZ}vZ {zg {ot 0~


*wg]|

7ui *
and
{ c
i
w]g~]
16 C:\Documents
File
Settings\Rizwan\Desktop\6.tif
not found.

15

@
Y%wYt @
7
t 6
kZZ
wYq
Z]g

VX s*0

zZ}
X -6yZgzZ}xx ZZ}

VX s Z}
gzZ} x Z gzZ}~ wqC
yZ 5
X YugVx yZ
zg

:x Z

]|gzZf
~
y ~
wgnZgzZvZ wF ]gz%

Zz {

t } } 9K ntu
E

G
4
)
W Z >g g
{ Zg ~ 0
y% }

Zz )u 0u { ~ Zzg V

yZ % yZ vZ f
y VhgzZZ
C

kZgzZ 7vZ vgzZ c

{z
e

gzZp
g~ wqiZ

Z}
ayZ n
g76c izgzZ
gzZ#
n
g7yZZ6~
wg
X xgyZ~kZ(~'

gg c iz

Z - Zz ? {
V

? { } Z 6 t Vc

WW V- g
B|0
!
,g 6~W

xw Z 5Z
xz g

:gz ] ] ]

X z H{ i @
yZZ LZ)g f] ] ]:c

~
\W

kZgzZ @
hg7{ k
{zYz 1| 7]] ]%:c


g Z t
X k(

7W

q ? g uZ Vz$
g g c

g z y
/ z
1 ~ V }
E
+
Z Z!+Z EB ~ C
VM
3Y ~ gz g q z z
g
Z 6 E] 0Z
i z

x 6 Zg f ! i {
} Z !g x Z } Z

? }VN Y ! W
} Z !S
}Z

l^n o h

7Lw 4000 :Y ZZ
13 :Z18x14 :ZhaM

@
Y 0
~ kZ [ {800 7spBZ f L

p~,.kZX
Zg7g !
zwC CZ~411sV[
24X

~
u 0
X Y ~ 0
kZX M
7Za c
}7 zg

w Vzg ZD
VZ. N
gt X Y8 7 [p 0
xi xi Wo
( g$

Z )

vZY
yZX g @
gzZ ;g W@
0
VVzhz

18

$
Zax Cc
N YZaN Cc
d

MYJZt \ !
\
X I wJ&

}g )t Z

g y CZa ]g \
M H [pw vZX 'g {`

17

g ZiFile
!
:
i~g Z-g e]

g
C:\Documents
and

Settings\Rizwan\Desktop\hazrat khuuuuuuuuuuuu.tif
not found.

ppgzZ l V yZX ' Z Zz kZyZgzZt ZjVzg Z

}Z L L\ M !
l g # e Z z! MzmvZ -\ M ~

Zz! MzmvZ-\ M sC
g c
t L gLzZ
~

m }g

Xg Y

5x \
M Zx~}g !
~
\ MZ
"}
]|

\ M V Vzuzz A ~ N Y w ]gZsx
o

}
"
]|gzZ 1
wJ
kZ z! MzmvZ -\ MX Vz k
z kZ

}
"

:x *
\ M

yx Z

{C

0[ 0H0+Z0 Z0up
"}
: V-

:R
:

X} 7
^sx
lB{xx

\ M X @
YyZ0
{ z! MzmvZ -\ MgzZ"
}
]| VJ
HX {%

w kZzz ~g Z Z ~
\ WX ]g Y V;z \ M X Z W
O

:] z

u" ] Z {z! MzmvZ -\ M {xx "}


]|

p=:Zzz! MzmvZ -\ M Z
x
X Zk
z { c
iV x
z! MzmvZ -\ M& 5x b s ~
\ W"
}
]|
X 1
wJ

gzZ { ]|
zu~ XgZu} (} (
V

WZ !
yZ0
{ "
}
]|6V M 6yk "
}
]|
1Z

\ M"}
]|gzZ J 7[ b
1Z]|X ]
X I0zziz! MzmvZ-

! MzmvZ -\ M wi *
kz `
k'
15 ~

X
L Lx *
{-Zz

X Iw 15 7Zx ] z"
}
]|
\ M \Wv KgZ/\ WwV" \ M

a b \ M -Zz \ M X D {C
L Lzz t Z { 0

: b t{1pH ( } (gZgzZ] Zg )0gz

X Zb B^
0P
c
b !; 1ZQX e
E
*
g E
CZ[wL L~[ [ w 20 }g

7Zx

}
"
]|s ^ * kZ -Zz"
}
]|~ kZ ?k

20

xgzZY kZg-iz]g

19

#
sz'
WgzZ] T7q| (
]gkZ

v x Z/X g {~ (
! Z ) KvkZB

}
"
]|X Vc
{ c
i W
Z ~0

zZ}
w6~
\ M p=yz

Zg Z
ka ka VT kZ gLZ
X D c
3: Z gL

VL L {C
"}
{X { yY KZ= c

yZz T

Z~ y q
q
Z t gzZ ;X D gZ
0

i Vg

~h ! !z JhzZ Z =z JhzZ Z = XXo oZZ

` W T gy*Z {z 6xsZ IZ~ KvkZJ


w&X

\ M X } hg7gzg c
" \ M kz0

zZ}
gzZ ~ - Zz

vZgzZ} ZzX Za zZ ~
\ M"
}
]|
X ZC
Z G*gzZx x Z
g5
iVc

Zg egzZ

X De
] !
h~T
rgzZD~i Zy

X Z,

zz V!
x "}
]| ~ ` Zzi Z ~
kZg

\ M X ~ z! MzmvZ -\ M"
}
]| }X

4Z zZ ~g ZZ'

Z { ZX 7~
~uz~0

iyZ~

{ 6w 64g @
,g
ypg [wk~

X Za

DzV ` ZgzZ'" g, ( z! MzmvZ-)


k0
0gzBz! MzmvZ -\ M"}
]|Q

XgZz]Zg gzZC
y!
i Z0gzX HyZzZg gzZN M

kZ~ ! l Q X Zwi *
6x?Zm.
klz tL L

i ~
Z, g66
vl\ M Z
Vg {0

iJ

z
X Vzz ( ~
)\ M~
z}
kZ~ z

g ZEKZ KZ4Z~xsZvX ;gwi o F


xsZ

l [
w ] _z! MzmvZ -\ M g

Zz t6xsZw LZgzZ yY KZ g zg^ ~


y Zy
WV
5 V kZ ~g L L
/G
q] n] ^] ^]X B@ M G
~
\ M {fg z! MzmvZ -\ M Z]
] 0g

-\ M l Zg ZuvgzZl
OX Yc
a r Zl

] z \
M X D Z{
kZ x Z} (V"
}
]|

{z{~KvkZJ
sw& xsZ IZ

\ M @
%fg Y~y~
\ M LZ
X Y Z""
}
]|

g Z {n ~
\ M} MgzZ D c
yZz! MzmvZ -*

XD MD
bVZ6

7~k

0q Z Zz : q
Z bc"
}
]|

XN
=6
xyZ
\vZX Y M

zgkZ]t 1hu
OX Z(taVw

X c
{~Kvq
ZBw Mz[ Z LZz! MzmvZ

vZ ~
gzZ ZgzZ ~] z]Z f KZ Z}
L
L g 0
Zwx`
kZs{z

lZ 0
] v ] ] ] BV- wg ~y
M
X } h h N Vg6
yZ~

z! MzmvZ -\ M "
}
]|~ ] q gzZ ,Z

22

s
Zg0

i]g(

21

X ~gzb] !
Z 9Z c
] Zx ax Z

X Ogwm{gZsf `ga[Z
X ,a[p[Z

-1

X!Zj !
gzZR[Z

-2

X $
: { Z
ZgzZLZ\ M~[Z

-3

X KZzgzZx *
CZ6
! Z

-4

YFile
lp A
C
kZ& {z]gand
+4
C:\Documents

Settings\Rizwan\Desktop\mukabialaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.tif
not found.

File C:\Documents and


Settings\Rizwan\Desktop\muqabila22222222222222222.tif
not found.

GE
4h3XZ] )x \ W] !
X $
~ 6~ Z
Z] ZyZ
islahunnisa@gmail.com

///

?Z~~b {]|

?N Cx *
Y Z0
~g$
Y Z

?g
e{o~|

?0
/D
~x?Z:Y m
Z
? y~y
M {[Z

x *
F
gzZ ?H
F
~y!
izg Z u 0
yM

-1
-2
-3
-4
-5
-6

?g

? Zz~o M c
g

-7

?, H}i `g

-8

J
:eq
ZXNeyZizZVI !
g ey Z

-9

X YYq

? y!
it CVC3: Zizg\ M <

-10

~ !
~

yZy
a%]g
C
24 C:\Documents
File
and
Settings\Rizwan\Desktop\9.tif
not found.

@
Y%wYt @
7
t
6kZZ
wY
qZ]g

23

~VZ']gzZ 0

Zg L L kZ
c
V y*t V y.6\ W

X Y| 7
y*\ W[ Z kZ ce*
~ Zz

6V KZ KZk

iz g V-g !
g ! B {z

iz
Z {6#
s{
!
} 9a y!
g
y)Z'
} ) Zz^d
z x
>gdg,O~9B

[ Z W} @gzZ L Z~V 0
g z

6
ZzV !

o kZ L L @
Y Z9t {
!
C q
Z w
` Z'
: Zz

}~ Z 9gzZfzV @
5~ Z
ZVz: Zizg {
!

zkZkZ~ c S
t }pV c
z L Lq
Z }i KZa

X
l{{zt X VLe *
e~}g!

k
izq
Z DDi Zz6{
!
X kZ Z
Z~g !
g

1k

iz ? H~}g !
C kZ ? kZ {
!
ug W6

??? ]gzH z L Lq
Z{
!
>7DtkZX 4y7 0

q { zX
c
c S
{
!
X H{g
Z c gz!
gzZ c
Z{
!

C ? I H ![ Zt }g vc S
t C {
!
Z

? Ww{W~X V:
kZ R bkZ ?zkZ :1

( 6MR
) X Yegzyq
Z *
Z b{zR
q
0

i/
()
) X 1V; LZg gzyq
Z *
Z ~h 0
q

i/
( 6M y8)
X Y
gzyq
Z *
Z y{z0
q

i/
24X) X }^gzyq
( ^g e J.G
Z *
Z Z,Z ]w!
q
{z0

i/
X Yh Zgzq
Z:q
ZiAT .
{z0

i/

( cZ )
(
)

X YOgzyq
Z *
Z @
q
{z0

i/

( a )

X Yyq
Z *
Z {z0
q

i/

45$
G
1E
)
( bZ G

("
)

X $
V
zR
{z0

i/

X $

zt]& )Z {z
0

i/

( i !
F
)

X
z ]& F
{z0

i/

( gZg e )

X }gz5Z ]yeT ~h {z0

i/
X Y Zh Z S0
M ]& {z0

i/

()

y>+

26

x Z ZZ
ZzY0(t ZgzZ Z
Z]g

25

@
7y{z7z]g~yT

VzLZ{
!
k

X Yc
|0
!
~Z
} hkZ

5x q
/G
e G
Z c gz!
X Vj1 yZ~a`{W @
V

] Z[pkZ { Zpx zot Zz #


s{
!: Vz

C ! Y c
*
3 ~
yZz W c
{
!

X 4g^x gzZot?cebx Z HkZ L LY7


Xce*
YZi Z

X ce
i WZ7L Lc
Z{
!

[ ZgzZ lp b@ }g v {
!
g Zi

? H CX T e bx Z

X c
hu
V;LQ
L gzZ

*
3 Zg ~ VwP X *
3 (Z kZg !
~ 0

i
3g *
3t
X
i

g Zfq
Z ?Y c
x Z HkZ Zg Y ZgizLZ {
!

t eB i WkZ ,: ~~ x Z ! #
s{
!

w1 Ug X y [Z lp~ w wg Zi

kZ C c
WIjZg v L LkZgzZ c
C {
!
X\ z

X 6 7g^ x gzZ o t
D e kZ{
!

w {WX V lp ~ 1wJjZ \W ! #
s {
!
:1 C

pk0
}{z!g1c gz!
?V{zgwe
kZ

c
} ~ x ZkZ Z h{q
Z ~ Z
c
{
!

X ,e
=q
V;\ W ! #
s{
!
: VZ

kZgzZ c
za}g Cq
Z gzZ c
c gz!

kZ

?,x Z Hn

X x Z Z'N Y:Zz=
}

kZ ~g !
g }Y N Yb } kZ
{z c
{
!

{
!
]~}g X N
yppg Z6} h{zX Y

ZxZ[ ZX c
: ZzgZgzZg6B; kZ
{z c gz!

kZX qx Z {z jK qz *
" VrZgzZ

X 7q{ c
iyZ
z
X t
H~gzZm Z

CYgkZ Q: p
Zq ZzY~BmZ

~g !
g ZZ L L 8 { gqkZ {
!
x q
ZZ
QgzZ
43X e akZ ??? H% Zz YKBmZ
x /G
G
BmZZg
ZOg c
XBmZpZ h~ p
Z,

X Y0gl *
b6kZ:gzwJgz

wZgV t X c
~x Z Z hq
ZZ~$
z

D ~w wgzZ 1B Zhs%q
Z g Zi} (q
Z

X H cg {
!

~ ! #
s{
!

H7t {
!
ZZ

B ` { 3g \ WgzZ ;g~g 6 Zg

Z h CZ~#
}
\ W ~gz~akZ ~lVzha

c
{
!
X B
wJkZt@ s~t ! #
s{
!
X Vz7

28

z#
Zg
x Z}
]g

27

kZ {)z {-Zz a gzZ 'g/~( @


zgzz k\ uZ
^

x*

J
` W
T Xq
and
Zw ]g
File
C:\Documents
Settings\Rizwan\Desktop\masail.tif not found.

<X CZg
p Z ^^a Zl{
~ bg
uq
Z ~_/Z X x ZwgzZ qNit ~sZ
q c
q ~^ C ZaZl{Vv

kZ U tX
~^gzZ x Zwt p ZZg e
sp6wa V!
yZ Y SZYce kZV {z

CY M )
~ yZgzZ D Ygz$6g at h
'
X @
Yg Z
a ] a ] aZl{VZ E<XX CY~!ZgzZ

( DZvZz) X A [ Z Nh
x *
vZgzZ Yg
^X , ~g

kZ gkg? q
Z ~? $
5B; %]g

:wZ

( VZ Iziz9w. )X $
57B;%]g

g 5B; ]g X ,[Z wZ \ M !)H

:[Z

*
gr x)
ZgzZX 7`wQ x ]gkZ {z
Z ggr
\ M6kZ c
J(
B; agrs ~
\ M ]gq
ZX 7^
Y *
5B;

Zzu0
uX @
g
7grVg~ XX ^] x^] o]ZZ c

OZ6
KZ\ MX 7^
Y*
5B;]gVz%x*
;gx6
g

gr VZz yx D M ~ yZ
]Z|%]!
gzZ q
ZX ce *

grZ KZ ]!
t D5 7B; BZ KZ p D

( DZvZz) Xce*

:wZ

Y MnVzc#
#
Zg] !
tV;}g 6
gx
G
( g {@
) ? (Z SG
5 ZzHX } 7
*
VZVy
kZnJ
V ~gz x Z Z kZ tig Z}
#!

:[Z

6gx " e LgLga {)z!)z a%#X : ! Z"


^gB; {)z!) a%#L
Z ! V;X D Y uwEZ~ Vzy

y#
gV; \ M 7Zw{zkZ Y

6}igzZ Y
( DZvZz)

X } 7*
VZV

l{V LZ CY 0 N 'gZ
6gx ! r
*

:wZ

L ;g M 9LX } z} zZg e^^aZ

c
9it HgzZ
~^t H{)z {)z g M 9

( ) X ,[ Z -xZ'

G
h^] !
t ~ V Z y}g SG
5 Zz H YZb7 wZ \ M

:[Z

30

agzZ ]g

29

\ M [ Zpt X '7[ AZ \ Mt }uzgzZX '7


Z

z#
xs
Z
o6
]gZand
u 0

File
C:\Documents

Settings\Rizwan\Desktop\khawab.tif not found.

X ''
[AZkZa

~ wge sZ/kZgzZx *
T e q
Z ~

:[Zp

~7
e ZQV ;g %f t6}ikZ~ ~[Zp
\ M V Lg y.6 [Zpt Z
~r
*
X M
( zg
yZg )

X , C~ Z=g &

kZ
Zpg

#
}
+ LZ e \ M vZ [ Zpug I vZ Y

axsZ+VZa v,Z~\ MvZY


yZgzZBx [p

X ,x Z hZ gzZ
F e KZ X ,x } (} (
XN
`\ M vZ

F~ [ Zp ~X D#
i 5~ q
Z0

z{}! yY

:[Zp

{z H ? HkZ Dee VZ zgyZ%

( !
M yZ/*%)

?Bqzx thg#
i5

] !
kZ~ [ ZpkZX g Dz g#
i 50

z{\ M

%F[Zpt~X Vcu
gzZVSg~wZ~

:[Zp

c
[ Zpt V KZ ~X VSgy.6zz kZgzZ

6 Z6q
Z~ V- [ ZpX 7- [ Zp

1g=gzZ~9 Z ~~5 ZgX Vg ` ~!~(kZgzZVg Z


X 7] !
yZ~1C{g
Z

'gk0
VzyyZD My Y M ZhgzZ m$

{z1V qz *
'
6yZ~X } 9%gzZ a
FBt
} h=[ ZptDlp D7{isp!
v
( wZsZ
)

X NekZxZ'
X c
M%

[ Zp CZ*
z C
ByYt [ ZpLZ !)H

i Z Z c
g [ Zp VKZ { M 7
g *
x

+ -Zz \ Mt wzZ M {g
Z Vzq z [ Zp \ M X N

32

C Z ZgZFile
Z~C:\Documents
g Z}
{z]g
and

31

Settings\Rizwan\Desktop\26.tif not found.

O 0
z (]g

kZgzZce *
s 5 Zg nVC
\ M {g
Z s

t V Zz ygzZ ]zZ ~ X *

zB
) i+4
Xce]s+VeAn
ge
g

V l^m]a
-g w D Z)y ZgzWX ] 5 hz w D Z)

O Z ~gz)~ ~ !
M Hf 0
kZ z! M zmvZ

x Z V!
sf `g I -[Zpa x

X 7~*i4 kZ ~/

X ,:: Zzg[Zp]{gzZL ,yC[Zp

~ !
M ~ L L X Z 7cZp}g t hzX N YK !
M}uz
{ V * c
dg kZl w {a ` M

M .
zZ }-z { Z C
X z: zz VzyV-g

{ V-~ VzX g6kZw 14 * ` M X g

X ; g YH

%~ yxg !
c
z! MzmvZ -!

T 9*Cc
` M
d
c
x *

tL
L ZX YLg

~ kZ Lg ~g vt L L Z X Y7F
{z: Lg yxg
K-e~ * X e *
~
LLg 6 kZ * ` M : L

X ;g 0
rz
yDg Lg ~

C6kZ * ` M X H I ~iz0
Z {f z! MzmvZ -\ M

@
yv7 < gzZ c

\ M X @
: Za LyZd @ uZgp
ZwC ` M [g ZX ~gwkZ yZd C1 @` M

X @
4yZ~DX N

kZB:

Zx *
ZX ,k

e
-z;x *
Zg7CZ

-1
-2

X ,s
z]!

X Kgzx *

g ~u
,gzs
z
zgzZ?
[Zp

-3
-4

]Zg[Zp,t c
ZX N

s
Z]Zg c
ygzZVZ

X ~z

X ,s
z ( {)z&)sz^KZ

X N Y7
] CZ fvgzZ]t!g c

-5

34

g ZuVg

]|

33

zg

gVZ
z
kZ
Z]g

X c
gkZVz!
x { (k%ZgzZVV'X 4z]
! zZ

v MVg X I :Vg HIx Z/X gQa


I4
iJ.nG
X ;g| (]g Zwzg @X X Z (Zuz * M C1j ` M X :

] M kZ Zz h
6}iu [ M "( M

T e *
g Zi !
? kZ /]|X z~gZi !
q
Z

Hg k~ * X u 0
!
Zg u {p kC\ M ,_

pc
3 Zg7 [ ZpkZQgzZ [ Zp V
Z kZ

ZX c
q
kg ] c
Zzg {@
gzZt Zd
x zgzZgZ p IY kZX B

*X 0yZxz~ V Pv\ yp}uz

X0yZx~V PxX I M 4k

iyZCc
F
{z

] x KZ {z 4 z]
i MgzZ s r W
Ov

X ;gzz ]gzZ Vg
t g| (
g

g YK C
!
Vz s7&
Z~ * ` M X Y-C
!
?

3E
V; zX Z{ *
G3 Z[LC
L !
z! MzmvZ-vZwg

V;z pz! MzmvZ -vZ wgX 0 { {z ZgkZ}7 d

7xq
Z {zz!
g Z
V'VpsX @
Y {y

gYK ug 0
~VzCc
F
V- ` MX D Y p=ax Zg M

! Z z! MzmvZ -vZ wgX 6}iu[k

g
x
L L bDZ z! MzmvZ -\ M

} @kZX ) Zg2 #
~Zg {@t6
] d 52X H

! M X M: E ~kZ {z1 eVzZ et kZX U

X
Hg66gzZ X
c
gz VJZX
c
*
3X
c
{~

z! MzmvZ -\ M1
c
e~ V
z ~g V1
X H7g6
V7yZxq
Z
yZ {X el
d
V<g wg gzZ` M

d{ !
kZ[! M Xgk
5
;g~Vp i Zd
LtL 1 ~i Z
&
gzZ] 3 *
3y q
Z ~ kZ1 K 7 h N & /GG
wq
gL_ kZc
~} ;gzZyk {zX V Le *
{g y}uz
~v} qpx Z {h

X ZwY

X ;g Y~gzV +ZaV-X

` M X c
x o V: {zX H Z Zg Z~~ F
V

gV~v M kZ"gzZZX m: {X Z (
y 0
XV} @auv M kZ

` jgzZV% @
c

wh~~tK~

j\ Z s
: ; X @
Y ~g Z)f #
` ~ Cc
F` M X
~tKV*x X qzg f
R
~

%~tKX D YK

{ Z'
u
c
g ` MX: ~g Z~q~
q @
B
Zg Z'
J

X @
Y3gwS] !
kZ~{ ;gdZ

V70

i V Zx Zz x *
~*gzZ B ] Z kZ\ M

36

kZ Igz$]g

X
1VZ Zuz
c
VZ

35

Y~
{zZgkZC
kZY%~
qkZ]g
Z

File C:\Documents and


Settings\Rizwan\Desktop\13.tif not found.

\ W~ g
u ~uz q
ZX B Z a~ yZZgzZ Y

] m{q
Z +C
ug I
g Z(q
Z X c
gZ
% Z( yZZY

! q
Z g ~ p~g gOX Y ] xsZgzZ C
X z#
xahLZ :g ` :Zzn
Zc
CZ
;g7c_Y z1t
Z )z hg7Z c

yZ~
*[ 6kZ

XzyZZ Y Y ( ] !
hZ

vZ { c
i } kZ ~gzY Vz g~f t V

7} {gzZ ay
!
iakZgzZ ~gzgzZ i *
Y
~0

zZ}

Z bzgzLZgzZ *
,@
g kZ6^] Zp

4E
5Z ?{~
45E
G
z gugZ*
W {Vkz0

zZ}

X EG

V
Z kH9 Z ~yZ c

_D

gzZ [v+4X
F
z Sggz t Z}'
gzZ g (Z t ZiZ

LZ LZ x?Z :Y m
Z x p
Z x } 6V
Z t Z !

X gzZY Y
*
\vZ8
g~8
g

kZ q
Z ~ ~
[ 1g x Z~ i

*NgzVY
! G.F

^ i k%e ^]ZZc

\ W~K
FZX 0~ ;

Z
Z e ~ y q
Z gX V Z Dg = Y !
Z

VrZ *
: Z ~ n t?, HY !
Z ,

VrZ Hg ZZ6{ c
i ~ c
VrZX c
: ~z g Zi !

a} X
w~g6}i~ 3Kzg6
zZSd

J
=VrZ1,g gz Z~g7=: {L Z
"
4J5E
*Ngz VY L L
g M }
z kZ G
D g FV ! G.F

kZ c
L L[ d
Z Zi%

X:

x Z Z {z

F
{z/
g Zz{Z LZ\ WOX x

X V
H_aJ
wVp Z~XX ]

[ kZ ~gz H *
3 Zg W Z a yq
Z

{zy
L Lc

ZzV- ~ug I
g Zq
Z LZ ~
vZwg

zsq
Z t Z {h
I ~xsZ X ViZ
t ZT

g Z gz
z@izZY Z'
x3
zlp Zzt]z~T

~yZ1X
t Z,Z {)z3g]zIzyZ ~g {zZ !
z

yZZ~u 0
uq
g
Z ~
*Y qZ ~( zx

X c

ymZ Z (
yxgY z

Z ~ yZ Z
q
TgBq
Z yZZgzZ Y L L Z

gZ

38

'
Z'

3File
~C:\Documents
*akZ]g~'
y%(
and

37

Settings\Rizwan\Desktop\15.tif not found.

Settings\Rizwan\Desktop\KITCHAN.tif not found.

}ikZ c
W V {zC
| q
Z ]

g (ZZ D
X kZgzZ @
g e ]y
Z z!
kZ *
Ygz~

ia
yC:\Documents
Z ?gzZ
ia}and
g v'g
File

a Z
Zb0 :8
zu
]q]

LZ D aZ
Z kZ D ,Z vX @

ZzLZ D , Zh$
gzZ D Y0wVq
ZaV Zz
V}'

~ ]L LgzZ wV L
L t
X D Y 0 ]a V

@
Y Hq$ yZgt BVViZ CY q]
6spV
0

i KZ t \WZz iW$ (Z q
ZX

? HZzX c
M 7~ nc
g[~:I ` WZztX ; g Z
k0
h
a+ Y
yZ ? c
W7 ? c
W7B

/eq
Z
z

/eq
Z
q
Z

\ q
Z

o,
*

<~

9 Z0
/gZ

X F
Zzt!
i4ZgzZ

X Vk
5
;g ~ yZi qg
L LD nc
g L LgzZ h
x *
Z

y!
i yZ 0

i ~g ~y{i 0
gzZ g 0
)H{-Zz~

X , ~ le jgzZ B5q
g !
~g Z

kZ <

:I F

WY LZX Cg Z
6zZ ] ZggzZ0
i X 7 c

gzZ o ,~ @'
Z q
ZQX , ;9 Z 0
/ gZ
6
zZ kZ [ Z

z!
~g FjgzZ k'
80 /)H{-Zz

<*g Zh
'
Bg~g m
ak

gzZ , =Zh 9 Z 0
c
6

zZ

X Sg CN @
i V Zz

gzZ ZazbX Z 77~ i S] yZ

kZ, ;6zZle Zz<}WkZgzZBd jiZ*

X g

40

F
[pVggzZ [pVz%x

{z~
qT c
t~
q Z6i Y yZ 7Z M ygzZ c
VZ/
X ~
q {>

39

z H @
'
YZBVg

~9a Z Z i gzZ 'z jiZ [p ~ ~u

@M ~}>{ c
i
yZgzi C Z)H{-ZzX 'Y

~h~hgzZg Y N ZvZvZgzigzi y!
i {-Zz

C w V Cg Zgt LZ %
KZ~ Z

'
gzZ Nzs~g {-Zz X g \
Z

gzZ _

Zg Z~ q`g y- [ qzZzf

{ g !
g gz6LZ ~
q }>gzZ ~y
M DyW
]z

i *
)H{-Zz Z
X ''!
i * z i Zg V z

Z~(Vzg Zg mX g Z Z y!
i p Z*y M
k

)H{-Zz !
4P ~ qX z Z Zi z v
!^Z !^Z

X$
7ykZ~ MyjgzZ

6
gzZ
Z Zzi HzZaz.
)H{-Zz!
z

! q] n] ^] ^] X qY~

7Z
z ]Zg @
@
~} #yZ~ wZ g

~ }> g
C {z~ }g !
T ;g ~
q Z y$
ug I

&
M ~6
{-Zz [ ZpLB ~} #yZ~]ZgkZ
y!
i ~g
ggzZ ~
q {>6}!{-ZzV 8 HX

yZ1 JyZ ] z {-Zz

g~
q Z 4N
gzZzi !
yZ A

c
t.
^zyZX @
W
gzZ
c
<~
q Zy$
)H{-ZzX C~
q {>bT

X Vj#
}
yZ Ug ]gz

Vzi !
{-Zz x Zg W} ( ~X [
wzf" y$
x !
ZZ

" ZzkZZzw$
* VX
H~GyZ~
qZ

~
q {>c
yZ1t yZgzZ c
6_ VZ~

X,7
*
vZ {W

X z :Zz6
(i ~=OY wh! g
7;'

&
y$
/ {-Zz /GG
]gvZ
whyZ~1

/VrZzgzg ZztZ
]Z|%FgzZ c
~i &Zpi
9
/F
g= G
7#
~ Z
V w !
gzZ ~g\ Z

hgJ
r G+ -ZzLZ M
kCvzs]!
kZX )

8 ]ug IyZ~Z
M,j:q
Z=z!
kZX V W

@
Y vZ sX Dn H Vzg \ LZ vZV
VZZ~p *
WwqC
] @
YkZ vZQ

+Z ]L L

{-Zz X V wh\ M Hn~ #


}
yZ ~ X [

yZ iZ eX g Wi ZzWf y!
i yZgzZ ~ ^ {>g2$

g
g !
g !
/{-ZzO ZX`x *
~xzzkZ
X z 6
(i ~=gzZg y:Zz=! g

gzZ kZ yZ Zz bhZ {>)H{-Zza~

{-Zz ~ X g Za ~(~ w } r" VzZ e

42

Cy!
i
$gzZ ~]*
]g` Z'
$

41

EE
:$
L$

BFile
ZC:\Documents
a%gzZ]gw
CgzZt Z
and
Settings\Rizwan\Desktop\16.tif not found.

R
: { Z
Z @7 {Zp$
c
s Og ~ f ]!
t

q hZ Z
a kZ CY KZp -c
z 4m

&e
M sf `g Y
ZX 7^e ] ] ^B

Y Y vZ Y
yZ , gzZK e gzZ , x| 7%
:tg Ie
W

] ] ^ ^e^e n ] m] ^m ]L L
o nF ] ^o r ] m

:a
'

~tig
X e *
x Z gZsf `ga
'

~
zzwgzZtig
X ,wEZY Zu 0
gzZw'

X , 6
!
w`gzZx Zw

:*
Y[Zzw
| 7%] Zz >g N Y wg}c
Y q
Z
e
M kZ q6pF ^ qZ
X , a3ZzqkZ

X 7
%&

kZ vZ B:
Z Y :Zz q {@ xz a vZ

XN
w^Z+4

-1
-2

Vez~i ", ~0
i gzZgz!
zC

-3

gzZ F
~], ;g C Z Z]
zC
gzZ,x Z

-4

gzZ[e
.nzsf `ga
'
~
zzwgzZqZ
~tig

-5

X @
7WZ~

X @
Z~tig

gzZX ,gz XX n_^mZZx *


ug I vZ%q
Zi C

X 7
%q
Ze
Mt~

o m] p] m m ^fe n_ ]

44

g Dg evZ0~KZ

\ M L L 1 X
c
V; LZ ~0
!
\ M !g}L L

43

File
g Zi ZgC:\Documents
~g v{zV Z
]and
g
Settings\Rizwan\Desktop\17.tif not found.

_ 8
Dg B; 6u]
c
M c
! V; }g Z L L X

!
!
e { M ' p H ! { Zz }g Z L L c
M C
!
X VZ]
c
VZ Eefze
M i Zz M [[6{i Zzg c
]
J (
B; sP

d6} i Zzg ?V m~ H c
M H~w
? y

? y 1 Y6
} i ZzggzZ _Z s e z

l{{zzzgzZ c
~: i Zz M h

Zz .

{ i ZzgXNw{ i Zzg H{g


Z kZX s,]
X ;g
Bq,yZ N Z9t c
3 Z9yZ zggiq
Z
X } 3avZVy FL L

z"t Z g 3 *
3 B; ~5KZ]

X ~g

g Z *
JZ

kptL L Y6} i Zzg~=


, {z X V Y YL L

X ` @

z1N

Z r g Zgziq
Z
16
ZkZyZ zggi

X c
Z

6
}i

?V;LZ c
H ~g

{} iHgzZ
Z
\ M ` @
uL L
y ! { ZzL L
///

*
3 Z B; }g v L L ~
]
}g
y ] ~

X V 3

0
C

z{ LZ kZ ~ q
ZX 1 D g zY L L

\zg Vzgj
~ * kZ ~VgyZX xI*
zI
! wV~g VYgzZ ~g Z
~{X C

ltig glLZ }0

6D [ g Z%H
C9]
Z 7~z0E
h7C
!
5Z Z X } 7

~yZ !
!
exi 5q
Zy gzZ ZVz~yX ;g

;g Z 76
}iV[ ZX C M 7x @
Q U Zh L L

g *
3 ~g
k

~h q`gX 6{z

R g Z- gzZ VZB VN
CZ9 R u CZ ~g yZ

X g *
3 ! ` @
u&Z L L

X z%Vz h D

X g Z~9t ? ~6V 0
M ]
X c
=yZp,
1DyZ]
X
`!
!
e ?*
3 ?*
3 LL

46

z#
k

Yh kZZ
~b ]g{

=yZp,X Hg *
3 yg ZgzZ e} (
kKZ

yZg X . 6} i Zzg g w~ V. X M yZg

~Zi Zz M ~q
ZC
!
gzZ
c
{g !
z { i Zzg Z
z }36
x *
vZ L L

N#d
LZy{
i X M}MVzggzZt! g
yZg L L
~9JZk ZZ X VCY~yY Z,IL L

MC
!
*
3w{ i ZzggzZ J
} i Zzga~B;*
3

{nCZ YJ
M ]
i Zz M
@'
X {g Z6

45

]gh( q O+4 *yZZ

X ~ 3qu!6
}ngi L Z~kZX c
^sq
Z
X c
ikZr 3g"]

X c
k*
e}g hX N 3*

3H M L L

n X M6yZp, :Zzx B; Z@
ikZ]

yZ gzZ qu
X g 6p{ p0

z{p ;g F
Z7
X @MG @p
g~X g q
ZkZ quyp~g
X JZgzZKg C
ivPt

iZ eX {l M kZJ
ZgzZw 0
~

X gzgg zg Zi~V;Vz

76
zZ'X ~]
:gzZ 7~._^g7g

[ ZgzZ M6} i Zzg y{


i ?gzgVY ? ]!
HeL L

V8LZ ~g e" {zgzZ @


g @
Z6~g e" Zg CZ]
X yv

?
H7
eZZ ;g W7~yZg ?ZH?ZH L L

X J

M~M

]!
:Zz{ i Zzg~k

Z]

Z ! y{Z]
! @
Z i ^
Z6
Z]
X C
ZMtyZg L L

.6` *
3Mq
Zy ,~
kZ ! yY ZX BZwkZ
X ~ V1ZgzZ ~ M yp %
kZ}

! kZyZg ~g !
[Z

y$
y~g !
zg ~ 7y Mt ~uz LgVs~aZ
zC
]
X ;g
X Sgg

~Z ]
$v M6txi 5
y q
Z

Z| Zg g }g e" tZ / H w ]
~g Ziz { M xi 5X c
w

t : kZ lg \d
kZrZg !
i ]
x
X c

yV Sh1:ZzgzZ 8 g Z}
kZX HC
!
w}
X M

}g v} .Z D: rZ6i bzg ~g T ! L L

V Sh1 X ; g @
ZzZ Vi gzZ ; g @
h Z 6:
z

i|" {zXg: yY~y$

kZV-

5KZC
C

zy Zg }g
z~
X ~ FZ Y M

!~V;'~{zc
iC

X w~Vr!
y{

\ a8
g ~ V; Q%q
Z gzZ Hlg YZq
Zhz v
X @
H

48

VZ:B;

6
C
]g

47

?VYp :f *Z

z: F
CFile
gzpC:\Documents
yZ~~g Zand
g Vg
Settings\Rizwan\Desktop\19.tif not found.

X
WZ.
gzZ ykZu :^
( ~fzZgy{@Zi )
///

}Z
8
oe

bZ
gizgV ZzHxgzZ UPS:1

YN
gzZ: `g eb!
:2

~Vk
gzZk
s c
J : ~zK:3

~^ !
M
+&
Z :4

454Xe9zgg ZD
G
X G
q
Z=Vc
Wwyk6
CZ~Zg c:y

X Wk6
YygzZtZ9zgktD c
Wx V2z
z :Z

( ZuZ)

///

?6^ Ws V.Z :5

X ;g a *
q
'
~B;q
Z

]*
kZ { c
iY~
:6

?g HYg Zu :Y7 WDg*k0

q~VzgZ

]vZ Z Z]6
W:7
( w.tg )

( g$
) Z )

///

t
=1 Sg hZ \ M r
Z e :g Zu

??Z eX Z 7
7

( y{y Z Hc
W
)

X V;gZ eq
'

~:
///

?wJ}}R
=vZ c
Tg _
zC
?gc:W

X sp ~ :ysg Z

X Zz,
6
b!
g Zu

///

?H :W

X VLg @
vZ~[ Z~gaR
~ :ysg Z
( g]i Z )
///

50

bZ zZ ZzZa ]gt Z}'

X C7
6
VzyV

49

zFile
[ NC:\Documents
ZVg+4a zZKand
Z

Settings\Rizwan\Desktop\sayani buriaa.tif not found.

~f ue kZ ??}u|Bga{zg a (

4
q
(ga X _ {z c
Mq
4
kZga Z
;gx
Z':gz} Zj}g% k0
} D M
gaX AS
q
ZskZgzZ7 ]!
kZ (
X :

ZgzZ c
Z| (WX
M l c
(ZC
{g !
z ] !
KZ Z

X g\ gzZta
~Va4Z {zZX
H (
;g a Z9 ga

V- = X %~yLZk

~(
~g
(
X
M :Zzg
{@ Z
! ! M g0
ZgX w *
Y g0
Z ~ g pZ=zZ

H {gV [ Z 0

i ~X *
Ye *
Yp ?QgzZ8 3
gzZzx Zg M ? 1gzZ M ~} #kZ (9t X w kZ~ Vz

X VCa3}g v~

t1kZV 0
" gagzZ ~} #*
3 (

N D J m
6a (?g 7x d

(
a
C wZ e 0
{ ~ (X M kZgzZ
4 M yEZga
(
N D ga X 7c

ga M
x
[p 0
X g
Z

z kZ M ~ X

Vx Z LZgagzZ ~ s&
Z6
ukZ
X t0

i tZ H

gZ-tq
Z kZ sC
!
( F
i Zz Mt '

t{zX 10
16
Z<
?
KZkZ pZ<
{z ; g M skZs

y 0kZg a (gzZ ;g| (skZ M M

~k

Z c
Mq
4
kZtJ
Z
;gx i Zf ue kZX Y
X 1kZ
///

oX CkCg Z~gzZ :3~y


_Zv Y+
-g0
Z1Y3 Le Z fm
gzZypx
~Vg
Vzg ; YwN
y X uv M LZ @
N Zl
VzgPgzZ

}&
e t6} F
wZ X
H Zj wZ gzZ
Z D Zl

w kZ 0
ZwX
c
hgga Kzg yZ kZQgzZ c
'

kZ L jx V- $
gzZx wqZ: X I| (gzZ 'z
xt xgzZg /q
ZkZA V- 6kZ }g
7~ yz z

OVkzg!
y*
kZ0
Zwt[ ZX c
&Z`
Z gzZg

52

Dh$
e
.{zDxVg%

X M
6
]x
z1 c

H~}g !

51

CC:\Documents
gyZZ]g(and
File
Settings\Rizwan\Desktop\22.tif not found.

///

kZ qx *
~g Z0
ZZ
M (Z : i//?VHi }L L

X g7!
~*

1h M@Wi } ?M
H L L

^ }g75h
ZgZ~wj~` M ! V CHL L
X r1y" M X ~c
Zj9zg ( 80) Z ZX c

! 1 P } ( Y7 ~ ?V C H Z e 6
zZ L L

a9zg>[ ZX g Z0
c
9zg = B Yp\ M
X g Zi !
Y y

zgV6: [
Z{i @
6qkZ ~g e" i }

~ Z gz g0
Z MgzZ Y s ~ Y V;z

kZaz ~g CZN 0
c F1e *
Za` Z ;
LL

} bhZ ~( V yZ;
c~9Z ~9ZX Ig Z6
X X X X M
~c
kZkogzZ]Zg }C
z ....

===

q= H{z{Zpz: {gt M sz^~x '/


g ZH{z{ Zp: {gt'/

{ ZpH{z{ Zp: {gt{isp'/

M t Z C
!
ua 6
Z i }

~ 7^y!
iM i }X M6
} h

? g M~nXzz} hgzZ ~[z {` M L L

~gpj VyZ HgzZ L L 1 gzZ H: Zg Z xgi }

X TgT
dZ
y My M

Z Z Zz M } z M V V 9 ~ L L: Z k Z KZM

~V ~ ` M T
V & ` M d Zzx ~?*
Y Hgz

rg Z ~? P 7w~J
V' H HswzZ
X }QCPw Y c

///
wjab }g7 {z *
Y !
M xsZ *ZgB\R
wjM` M

: Z%q
ZMgQ~{Zv
X : Zzga !
M xsZgzZ

O ZO Z V " gzZ 1 VZ Ug X ,Vzuz kZ X c


Wk6
^F0
0
~kZ w D Mxg OZ

kZ6Yq {@ z! MzmvZ -\ M c
M w~fkZx q
X

54

VD VZY Z j
Zz7
y!
iT 5]g{z

X 1N 7ZQH Z Z]vZ8 (

53

]C:\Documents
gKZ {zC
Z'

File
and
Settings\Rizwan\Desktop\24.tif not found.

X VCC
....g
VCCL L

X 1~ X N Y M~V Y|
gQYZ L L

Se *
C {z 1
.
X ~g Y M ~ V\ M (

: {V 7yg ~! g
L L kZ y
MX g } 7B kZ y!
ip

g Zi q
Z ~ V ZzB}g vX y!
$6 LV 7lz$

= g \ gzZ e VrZ zZ CZ \!
V ~ X Sg ~ Z y

Xs^{z[ Z''pX ~g7


C
~X 0

q
g
Z ~
~X }i ]gzp yZg

V . M6} i Zzg
zPz ~\ C

ZgzZ
q
} i ZzgggZ ? yNL L~ i Zz Me

]gSh1 q
ZX g ~ i Zz M !} >vZ L L:~ i Zz M gz$

V- yZgzZg-
]~
Zq
ZC
1ZZa

yg ! Z L L 1gzZ < zX M 6VC


!
} i Zzg

Z~kZ~pHnz:Vz ` x yV~X c

= M (q
ZX
R{zgz
q
z
g Z *
;

k\ = eX 1 B N Z gzZ 1 NM (
' ! V Z _Z w1 Ug Z E<XX bZ [ Z e L
L

*
= x }g kZgzm VN
Vz 0
Zg
X V C `

y ~X Qgz
V C M VZ
~L L1 (

w y}}r d
}gzZ= Zx *
LZ}i 1ykZ

x yyZ~$
X Lg g
ZgzZ~ T 3g} {#q
Z yLZ

'
'D 7

:W{z V\WkZJ
Zpl{ {zJ
V

X Vk0
]gSh1gzZ Z e NM ~@'

ZkZQ
q

?1VY^ #
5Z;kZ BX 7~y

X @g Z}'
=ykZ'X 7J
0
X ~av
Z;

{gt V Vz g b ZgzZX g "

Z k V!Q
~hh

V
~ YZ L L

! ! ! 7~
ZwC L LwCtV Z Sh1 MyZ[Z

\ MgzZ 360
ge /\ M @
Y7` b \ M

X c
} (
{z

? 7d
\ M ! Y V Z 1 gzZ VV;z Z ( )
z kZX c

\~
i *" ]ZkZ (
O Zg8
~
JZ

=
zZ \ M h

! Y V Z N X g 8 g !
~ 0

56

t+F
{zCeVzuz'!
$
]'g

55

! !

Y~File
{zC:\Documents

@
6
Y Zj
Z]gand
KZC

Settings\Rizwan\Desktop\12.tif not found.

x *
ZgzZx ]) ] [ W: i *

Vz Z ^C
Z Zge C

z
zC
Q7 q

~ L L}9zgP ~ V X D 7x ]g%t
q

Ps ;g Y H } }0

i ] c
gz~ Vzy k

7 gzZ P t t wgp @
Y
Z't C

` Zg rL {z
V
Z P k

r" * 8
oe
X 'gzZ

Cc
ZZ ;g^ e b]uo yZd gzZ L W

V IZ *
xz ZzWd

: i{z t yZ V
c j" sC

K KZ

{izg i c
S {

[Wd
Z

g@
Zge y

yt Z

g YK 4}
g+-Zzv

b sw [ Z

v ? wj C
!
~ Vzy~

A wY sC
Z ~ } t Z { z? f

{ ggzZ] ve V ; gg Z
0
ixy

z lpC
f
yjgzZu Zz
zzw ?V3}'
vx*
?V
y ? Z 7^
Z { g yZ It ] !
Ep

?V

ZaCZ 5 ZggzZ Vhg+

Z e^C
!
! n Z}

VP s egzZ >i

VLgzZ jp }'
y
Z ` W~g Yl

y . x *

Zz
zz w X jgzZ L jgzZ LW)

~ XZ Z ]5z^gzZ X ; gYZh
y
by q
Z

X y
D1.

X
c
m{a
] xW
;g Y H

X D

q nZgzZ ~
LZ
N Y ^s

w{
~gzZ Sh Z e

Zj ~ 46
u V L }
L e ZgzZ { {[ Z
X M7
z]

{!
a h 3Z a
+ }g Vz
# xsZ

!sJ
x
gzZJ
x
b f,Z

L!Z d
L^0

i L^]L^w

gzZ ; ^$
v~ VdP w Z}

D h
y

ZK }gtg Zv *
g a ?

e Z
gzZd

vX~6C
CY~ {Z9VZzV

Bg!
zg%nK 7Z%^D7n%
X

58

} hg:B;Z ~wq {z]gaZ

57

@
{
c i%/_
#
}

Z~]g

??? YYH y
WxsZ

xsZ + yW
wg Z}
LZ yL
L ]!
k\ZgzZ} (

4Zg 64Z ;g}g Z


sW CZ] Z f KZgzZo LZ

4Z ]c
4Z Xg Z4ZgzZ ]4Z ] 5 4Z l!
z1

CZ 0

ii4Z nZ ! ! agzZ p4ZgzZ >


z ^4Z u
X ;glp

ZzWd

: i {z? ZzH D] !
kZNH ! ~

!p

ytZ
g @
Zg eyZ
[Wd

AVyZ LZ QgzZN Y^s q nZgzZ ~


LZ
gzZN5~u {Z u 0
*
xsZy=weVzuux xsZ

??? H''} W W

^+
{z {k
TX 2 |$
Vzg Zg {z C/{ k
TX 1

*
i{z @
Ytig{k
TX 4 ^{z C6
y
Z{ k
TX 3

O{z C{ n+

Z ~g7{ k
TX 6

]g@
ZaY~{{k
TX8

{z @
Yl}6
{ k
TX 5
{z @M wZziVz{k
TX7

u{z7{k
TX 10
u{z @
YJw{ k
TX 9


iy]g

60

59

z m

uZ Zz g Z6 y c
g

gFile
zZg^C:\Documents
/g+4kZ7xand
%]g
Settings\Rizwan\Desktop\25.tif not found.

y!

? LZ ~ % 7 x *

( Zi M ~g J*
)

( h
%i *%)

] r Zl
Z M H ,
~ V {z g
k

a H ;g =
x k Z Z ^ Kzg % ~ T
( p

a i )

( ~h

Z)

6~gL 7Q M
z {E
V z KZ g {z

Hi !
g J
gzZK gV\ M w$
U ] ! =
( c Zi Z( )
( yi q
Z)

Vz} Z V-~~g Z g hg l p

- VZ u : g D Y e V[ xZ Z

._ tzf LZ LZwZ IZ ] )x ]c
g z Mg}g
~ KkZX @
gtzf \ M {g Z Z K: Zzgg Z

gzZ I! Z~ T H qz
Zz ?VZL Lx xq
Z

{h
I LZ lg Z* \ MXN YK a\ Mg Z ]g @
X Og {0

itzf LZg Z

s Z Zz e yYp b

- X VY z - Zl
D Y izg
:
( g7;Y Z)

( {g ZD
g7~C
^Zx Z )

u z t V }g D 7) B; e kZ

[ Z Zg V y J h1 {z
( )

( ^()

0
e T M y MwY y }g @
0
e p 8
g

M x q C
] ~ Z w yZ

g 2
\ Mg ZP

: VlpV- V~i
Z ` M ~ H | gzZ z ,

7 Z X z'
zg : & w
( yM'
)

( y{h)

I%M [ Zy
.(Z xn
Z
? % F
g C LG

~ VZ
~ i Zz M % V d
e
( y{Wq )

( DZ )

O Z @
) V kZ m : : ]z% :

7Z g c
V
Z gz kZ V {q ~
( sZ@
)

( yZ( g>)

62

VkZ V Z
]g

Ci ZC:\Documents
0]gand

File

61

}p 6i! ZgzZiZ X ,: Zzg6 }g y*\ M

:[Z

Settings\Rizwan\Desktop\23.tif not found.

X @
xl{g Z Z

eee
ix?Z ! r
dZk

x H

4hX3Z]i ~
7{ c
ia ] ,1 KZ {g GE

g6e
. g
ukggzZ y M
kg X 1| 7Zg ~
z } ha kZ

~ Zg X zs = Z L L{z c

MI { c
i
y*=X

g Z}'
e
. Z"
U
"X d!
ay
6\ ~!gzZ
X 4
z~kZgzZ

( wZg Z: )
xq
Z
Zg L LN
BZ f h
'
~B; \ WvZ

:[Z

X I Z F
3g Zh
'
FgzZ\ M~T

eee
gw ZIZ] )*
{k

[ x H
!ix?Z

kZgzZX V Z e ~ BgzZ V y M
qv:ZV Lg~ ~fzZg~
X Zg
w Z RZ ] L!L g \ M n w 61/~
z

X d.
{zbK
F
}p\ M
Z
zTX c
MI

\ M {zgzZ fHg kZ VLe bg 3Z LZ ~ g \ M

ix?Z ! r
k

iZ }pX J 7J
y
M qz5 {g w Z IZ ]

kCbZ ~('!
Z6~gz ` M X q ]c
Zzg a%Z

?X
KZ y~ gX {)z e {
!
Mw0
%! ! :} C
X c
MI=

( gm)
:[Z
{z g Z H wg Z \ M ~ }g !
]c
Zzg *

X '7lZ
] xs sZ 'z~{0

ip
g

eee
ix?Z !x Hk

V C7 !
ug I6Y Z`
Zw ZIZ])x \ M

g- i b & Z z p]gJ
Z
X ]gz~(
zt Y

7g!
gzZqD`gzZ^ Zz~kZJ

zkZ g73 Zg M

(S
Zi *W
) X
gz\ MZ C y*q
Z~X M

64

D 3p z]g

63

] a] m]

k
uQW0e]g

X y M 'a}gi
Z~ Z \ M
ZX V J

Vgn[ Z)g f=!


$Z'

GE
4hX3Z ] )x
qz
^

L
L xq
Z

g @
] } D ]Z nq~ T H

zg Z3
z ^

X {)z bc
g BZ'Z

[Z 9
ZX N Y ~ x Zg ! gzZ Z

=g&
[NZ q
Z ~yZ Z
Zi q
Z ZV Zz

yZ x *
lpZz0
x ZgzZ YH~i Z0
Z

GE
4hX3Z]
X Yc
~{g {W
-eg Z-Z a+KZ {)z c
{g Z Z v
Z

Za Z e
~fzZggZ

!t]
Iw ZIZ] )x :[Z
E
4$
?-G
E
g }g \ M ~}g !
kZX e
] \ M "
!
g 3Z

~ qzZg yZ, e\ M {z ]kZN


Zg
0 G
pZ IZ ])x V;z \ MX c
~ qz gi
Z ~ Z
M
Y Zg M KZ

\ M yZ
c
wg Z s {g Z Z {eq
Z \ M :^

;g Y H7 s {g Z Z V# c
vV#x Zt V;Zp

x *
{gZ Z c
v{g6eg Z-Z kZN
ZgB}g{z
X,wg ZZz0
x Z

Email:islahunnisa@gmail.com
Phone No:042-6185019

eee

l ]^

[ x H-ZzZ i *
tg q
Z ~g p: ~g13

lpxj%X q] n] ^] ^]Y o Zgy{Zi *

gzZ x xj%w Z IZ])x {g Z ZXg^+

ZgzZg Z
]

@
lg Z
~ #
}
] c
g z MgLZgzZ @
e
y0
?
\vZ X g D[ Z NwZg f ZfgzZx]za xj% {z
( {g Z Z )

XN
=~g]y
WgzZ6
+ LZ