Вы находитесь на странице: 1из 21

ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

DEMONSTRATIVĂ

LECŢIE

ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

INTRODUCERE

Românii şi italienii au în comun nu doar strămoşii latini sau firea caldă, primitoare, ci şi multe cuvinte care se pronunţă aproape la fel. Se ştie că limbile română şi italiană sunt înrudite, iar adesea, dacă un român urmăreşte la televizor o emisiune sau un film în italiană, înţelege parţial ceea ce se vorbeşte! Profitaţi acum de şansa de a învăţa rapid şi uşor o limbă de circulaţie internaţională asemănătoare cu româna! Începeţi chiar astăzi Cursul EUROCOR de Italiană începători!

Învăţaţi comod!

DEMONSTRATIVĂ LECŢIE ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ INTRODUCERE Românii şi italienii au în comun nu doar strămoşii

Primiţi acasă, la oficiul poştal sau direct la birou pachetele de curs, pe care le parcurgeţi când vreţi! Studiaţi fără stres, în confortul propriului cămin, în

weekend-uri, după program, vara sau iarna

...

când şi unde doriţi!

Învăţaţi prin ascultare!

Pe lângă caietele de curs aveţi la dispoziţie CD-uri înregistrate cu vorbitori nativi. Acestea vă vor ajuta să dobândiţi o pronunţie excelentă! Puteţi asculta lectorii

italieni în timp ce desfăşuraţi alte activităţi – gătiţi, faceţi sport, vă plimbaţi, în

pauza de masă, când sunteţi prinşi în trafic

...

când vreţi!

Opţional, studiaţi şi cu ajutorul Dicţionarului Memoplus!

Exerciţiile de memorare, testare şi autoevaluare din această aplicaţie pe calculator vă ajută să învăţaţi fără efort noile cuvinte. Memoraţi rapid sau vă reamintiţi peste 1000 de cuvinte. Este atât de simplu, ca un joc! Studiul devine o formă de relaxare!

Vă veţi bucura de o atenţie deosebită!

Beneficiaţi de sprijinul unui profesor personal, un specialist cu experienţă, care poate fi contactat prin corespondenţă poştală sau online.

Profitaţi acum de şansa de a intra în rândul celor care vorbesc fluent limba italiană! Construiţi-vă un viitor mai bun!

Mult succes!

LECŢIA DEMONSTRATIVĂ vă ajută să vă familiarizaţi cu materialele de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini, aceasta reprezintă aproximativ jumătate din conţinutul unui caiet de curs. Vă prezentăm câteva secţiuni teoretice, exemple, exerciţii şi un model de temă, selectate din diverse lecţii, pentru a vedea exact cum sunt structurate caietele. Lectură plăcută!

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

STRUCTURA LECŢIILOR

Studiul eficient al cursului nostru este garantat de structura unitară a celor 20 de caiete.

 • Informaţiile noi sunt prezentate într-un mod atractiv, iar procesul de memorare devine simplu şi rapid!

 • Caietele se parcurg uşor, într-un mod relaxat, datorită semnelor grafice special concepute pentru a marca diverse componente ale lecţiilor.

 • Scenariile unor situaţii uzuale vă ajută să vă perfecţionaţi uşor vocabularul.

 • Vă autoverificaţi imediat cu ajutorul filtrului roşu. Textul scris cu roşu se acoperă cu filtrul din plastic. După rezolvarea exerciţiilor propuse, comparaţi rezultatele dvs. cu textul corect.

 • Înregistrările cu vorbitori nativi disponibile pe CD-urile aferente caietelor de curs vă vor facilita învăţarea pronunţiei corecte.

 • Aveţi la dispoziţie şi 4 Caiete de exerciţii.

 • PRIMIREA CURSULUI
  La Eurocor, cursanţii aleg unde să primească pachetul de curs! Dvs. ce alegeţi?

  • 1. Acasă, la cutia poştală (Cutia poştală trebuie să aibă dimensiunile de minimum 22x30x1 cm.).

  • 2. La serviciu.

  • 3. La oficiul poştal de care aparţineţi (Adresa declarată la înscriere trebuie să fie cea din buletin).

 • CONTUL DE CURSANT
  Fiecare cursant are propriul cont pe site-ul www.eurocor.ro. Aici găsiţi informaţii despre stadiul trimiterii pachetelor de curs sau plăţile efectuate şi înregistrate. Din contul de cursant se pot accesa şi aplicaţiile TemeOnline sau PlataOnline.

 • ABSOLVIREA

  • Odată cu expedierea ultimului pachet de curs prin corespondenţă, veţi primi şi testul de evaluare finală. Calificativele obţinute pot fi: foarte bine, bine şi insuficient (în funcţie de punctajul realizat). Odată promovat acest test, veţi obţine Certificatul de absolvire Eurocor.

  • Opţional, după absolvirea acestui curs, puteţi participa la un scurt program de pregătire faţă-n faţă, de câteva zile, în urma căruia puteţi obţine Certificatul de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. Tradus şi apostilat, acesta este recunoscut în alte peste 60 de ţări, semnatare ale Convenţiei de la Haga.

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

  Programa cursului Italiană începători

  Lecţiile 1-2

  Tema: Familia

  Gramatică: Accentul. Pronunţia. Articolele. Verbele terminate în „-are”. Pluralul substantivelor. Ordinea părţilor de propoziţie. Terminaţiile substantivelor şi adjectivelor în funcţie de gen şi număr

  Lecţiile 3-4 Tema: Timpul liber Gramatică: Folosirea prepoziţiei „di”. Verbele „essere” şi „avere”. Pronumele personal şi
  Lecţiile 3-4
  Tema:
  Timpul liber
  Gramatică: Folosirea prepoziţiei „di”.
  Verbele „essere” şi „avere”. Pronumele
  personal şi pronumele de politeţe.
  Folosirea prepoziţiilor „a” şi „in”.
  Conjugarea verbelor neregulate

  Lecţiile 5-6

  Tema:

  La cumpărături. Alimente I

  Gramatică: Verbe terminate în „-care”, „-gare”. „Quanto”. „Per favore” – formulă de politeţe pentru a adresa o rugăminte. Verbele terminate în „-ere”. Patru forme ale pronumelui personal în cazul acuzativ

  Lecţiile 7-8

  Tema:

  Părţile zilei. Mesele zilei

  Gramatică: Verbul „venire”. Conjugarea verbelor terminate în „-ire”. Formele articulate ale prepoziţiilor „a”, „di” şi „da”. Accentul în propoziţie. Formele „i sono, c’é, ci sono”

  Caiet de exerciţii I

  Cuprinde două lecţii care verifică noţiunile de vocabular şi de gramatică însuşite în

  lecţiile 1-8.

  Lecţiile 9-10

  Tema:

  Numerele. Dimineaţa

  Gramatică: Verbele reflexive şi conjugarea lor.

  Numere. „Cât este ceasul?” Conjugarea verbului „fare”. Negaţia. Poziţia lui „non”

  Lecţiile 11-12

  Tema:

  Voiaj. Naţionalităţi. Numere

  Gramatică: Pronume posesive. Expresiile „avere voglia”, „avere bisogno”. Numeralele compuse. Folosirea verbului „piacere – a plăcea”. Afirmaţia şi negaţia repetată („anche, neanche”)

  Lecţiile 13-14

  Tema:

  Cum telefonăm. Muncă. Studiu

  Gramatică:

  Verbele neregulate. Pronumele

  personale la acuzativ (sau în funcţie de complementul direct). Derivarea cu prefix- ele „di-, in-, o-”. Verbele modale („volere”, „potere”). „Molto, poco”

  Lecţiile 15-16

  Tema:

  Părţile corpului uman. La poştă

  Gramatică: Folosirea verbului „pensare”. Viitorul verbelor celor trei conjugări şi cazurile speciale ale conjugării la timpul viitor. Conjugarea verbelor „tradurre” şi „bere”

  Caiet de exerciţii II

  Cuprinde două lecţii care verifică noţiunile de vocabular şi de gramatică însuşite în lecţiile

  9-16.

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

  Lecţiile 17-18

  Tema:

  Călătorie, vacanţă

  Gramatică: Pronunţie. Numele predicative. Verbele modale „dovere”, „sapere”. Viitorul verbelor neregulate. Funcţia substitutivă a pronumelor „ne” şi „ci”. Conjugarea lui „rimanere” la prezent şi viitor

  Lecţiile 25-26

  Tema:

  Gramatică:

  La poştă Imperfectul (L’imperfetto).

  Folosirea pronumelui personal la acuzativ.

  Folosirea pronumelui „si”. Verbele impersonale. Imperfectul verbelor neregulate

  Lecţiile 19-20

   

  Lecţiile 27-28

  Tema:

  Starea vremii. Lunile

  Tema:

  La restaurant

  Gramatică:

  Perfectul compus (il passato

  Gramatică:

  Imperfectul (L’imperfetto),

  prossimo). Articolul în faţa anotimpurilor.

  continuare. Gerunziul (il gerundio).

  Scrierea numeralelor. Pronumele demon- strativ „questo–acesta”. „Troppo, tanto, quanto”

  Deosebiri între imperfect şi perfectul compus. Folosirea adverbelor „mentre” şi „durante”

  Lecţiile 21-22

   

  Lecţiile 29-30

  Tema:

  În tren şi în avion

  Tema:

  Circulaţia pe autostradă.

  Gramatică:

  Perfectul compus,

  Maşina. Semne indicatoare

  continuare. Pronumele „quello”. Verbele

  Gramatică:

  Imperativul (L’imperativo).

  conjugate cu „essere”. Numeralele ordinale. Verbe conjugate şi cu „essere”, şi cu „avere”

  Interzicerea. Pronumele relative. Conjugarea verbelor neregulate la imperativ

  Lecţiile 23-24

   

  Lecţiile 31-32

  Tema:

  La cumpărături. Alimente II.

  Tema:

  Căsătorie, iubire.

  Îmbrăcăminte

  Mobilierul

  Gramatică:

  Articolul partitiv. Modul

  Gramatică:

  Imperativul verbelor

  condiţional (il condizionale). Funcţia

  reflexive. Două grade de comparaţie:

  substitutivă a cuvântului „tutto”. Folosirea pronumelui interogativ „quale”. Conjugarea verbului „scegliere”

  pozitiv şi comparativ. Formarea adverbelor de mod. Gradul superlativ relativ şi absolut

  Caiet de exerciţii III

  Cuprinde două lecţii care verifică noţiunile de vocabular şi de gramatică însuşite în lecţiile 17-24.

  Caiet de exerciţii IV

  Cuprinde două lecţii care verifică noţiunile de vocabular şi de gramatică însuşite în lecţiile 25-32.

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

  il padrone la mensa il terrazzo la tavola calda la pizza la volta la mancia >
  il padrone
  la mensa
  il terrazzo
  la tavola calda
  la pizza
  la volta
  la mancia
  > [la manc i a]
  > [il cameriere]
  > [il padrone]
  > [il tavolo]
  > [la trattoria]
  > [la pi]]eria]
  il cameriere
  – nota de plat\, contul
  – cantina
  – terasa
  – bufetul expres
  – pizza
  – prilejul, ocazia,
  …oar\
  – bac[i[ul
  – chelnerul
  – proprietarul
  – masa
  – restaurantul
  – pizzeria, patiseria,
  pl\cint\ria
  il tavolo
  la trattoria
  la pizzeria
  LEC}IA 27 – PARTEA ÎNTÂI
  Citi]i cu aten]ie [i cu voce tare setul de cuvinte noi:
  N
  3
  il padrone
  > [la volta]
  – prilejul, ocazia,
  …oar\
  – pizzeria, patiseria,
  pl\cint\ria
  – pizza
  – restaurantul
  – bufetul expres
  – masa
  – terasa
  – proprietarul
  – cantina
  – chelnerul
  – nota de plat\, contul
  – bac[i[ul
  la pizzeria
  > [la pi]]eria]
  la pizza
  > [la pi]]a]
  > [la trattoria]
  > [la tavola calda]
  > [il tavolo]
  > [il terra]]o]
  > [il padrone]
  > [la mensa]
  > [il cameriere]
  > [il conto]
  > [la manc i a]
  la trattoria
  la tavola calda
  il tavolo
  il terrazzo
  la volta
  la mensa
  il cameriere
  il conto
  la mancia
  S\ repet\m cuvintele noi, dar `ntr-o alt\ ordine:
  il conto
  > [il conto]
  > [la mensa]
  > [il terra]]o]
  > [la tavola calda]
  > [la pi]]a]
  > [la volta]
  Cuvintele şi expresiile noi au fost marcate special.
  Cuvintele şi
  expresiile noi
  au fost marcate
  special.

  (selecţie din Lecţia 27, pagina 3)

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Cunoa[te]i deja folosirea cuvintelor “molto” [i “poco”. Vom înv\]a trei cuvinte noi care se
  Cunoa[te]i deja folosirea cuvintelor “molto” [i “poco”. Vom înv\]a trei cuvinte noi care se folosesc în
  Cunoa[te]i deja folosirea cuvintelor “molto” [i “poco”. Vom înv\]a trei cuvinte noi care se folosesc în
  mod asem\n\tor:
  troppo
  > [troppo]
  – prea mult, prea mare
  tanto
  > [tanto]
  – atât, a[a de mult
  quanto
  > [c u anto]
  – cât
  N
  Citi]i cu aten]ie propozi]iile. Observa]i modul în care am folosit noile cuvinte:
  Vi svegliate troppo presto.
  Cuvintele noi
  > [vi zveliate troppo presto]
  – V\ trezi]i prea devreme.
  sunt prezentate în
  Quest’articolo non è troppo interessante.
  propoziţii specifice
  limbajului cotidian.
  > [c u esterticolo non e troppo interessante]
  – Acest articol nu este prea interesant.
  Loro lavorano troppo.
  > [loro lavorano troppo]
  – Ei lucreaz\ prea mult.
  Sulla spiaggia c’è troppa gente.
  > [sulla spiagg i a ce troppa gente]
  – Pe plaj\ e prea mult\ lume.
  In questa rivista ci sono troppi articoli.
  > [in c u esta rivista ci sono troppi articoli]
  – În aceast\ revist\ sunt prea multe articole.
  Non è tanto tardi.
  > [non e tanto tardi]
  – Nu este a[a de târziu.
  Questo secolo è tanto interessante!
  > [c u esto secolo e tanto interessante]
  – Acest secol este atât de interesant!
  Non devi pagare tanto!
  > [non devi pagare tanto]
  – Nu trebuie s\ pl\te[ti a[a de mult!
  In questo giornale ci sono sempre tante notizie. > [in c u esto g i ornale ci sono sempre tante noti]ie]
  – În acest ziar sunt întotdeauna a[a de multe [tiri.
  Siamo troppi in questa camera.
  > [siamo troppi in c u esta camera]
  – Suntem prea mul]i în aceast\ camer\.
  Abbiamo ancora tanto tempo!
  > [abbiamo ancora tanto tempo]
  – Avem înc\ atât de mult timp!
  Quanto costa questa rivista?
  > [c u anto costa c u esta rivista]
  – Cât cost\ aceast\ revist\?
  Quante persone conosci?
  > [c u ante persone cono[i]
  – Câte persoane cuno[ti?
  Quanti articoli devi leggere?
  > [c u anti articoli devi leggere]
  – Câte articole trebuie s\ cite[ti?
  26
  (selecţie din Lecţia 20, pagina 26)

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

  LEC}IILE 19 {I 20 RECAPITULARE Unele caiete încep cu o scurtă Recapitulare S\ ne amintim câteva
  LEC}IILE
  19 {I 20
  RECAPITULARE
  Unele caiete
  încep cu o scurtă
  Recapitulare
  S\ ne amintim câteva lucruri prezentate `n lec]iile anterioare.
  a noţiunilor
  studiate anterior,
  pentru a facilita
  înţelegerea
  informaţiilor noi.
  1.
  Conjugarea verbului neregulat fare la timpul prezent.
  faccio
  facciamo
  fai
  fate
  fa
  fanno
  2.
  Conjugarea verbului avere la prezent.
  ho
  abbiamo
  hai
  avete
  ha
  hanno
  3.
  Cele trei conjug\ri regulate.
  I.
  are
  II.
  ere
  III.
  ire
  de exemplu: imparare
  de exemplu: riflettere
  de exemplu: sentire
  4.
  Repeta]i numeralele de la 1 la 1000!
  uno
  unidici
  due
  dodici
  tre
  tredici
  trenta
  quattro
  quattordici
  quaranta
  cinque
  quindici
  cinquanta
  sei
  sedici
  sessanta
  sette
  diciassette
  settanta
  otto
  diciotto
  ottanta
  nove
  diciannove
  novanta
  dieci
  venti
  cento
  1

  (selecţie din Lecţia 19, pagina 1)

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Iat\ conjugarea celor cinci verbe folosite mai înainte: andare andiamo > [andiamo] –(s\) mergem
  Iat\ conjugarea celor cinci verbe folosite mai înainte: andare andiamo > [andiamo] –(s\) mergem (noi) Regulile
  Iat\ conjugarea celor cinci verbe folosite mai înainte:
  andare
  andiamo > [andiamo] –(s\) mergem
  (noi)
  Regulile
  vai (va’)
  gramaticale sau
  de pronunţie sunt
  marcate printr-un
  semn special.
  > [vai va]
  > [vada]
  –mergi (tu)
  andate
  > [andate]
  –merge]i
  vada
  –(s\) mearg\ vadano
  > [vadano]
  –(s\) mearg\
  (el)
  (ei)
  –merge]i (dvs.)
  –merge]i (dvs.)
  dare
  diamo
  > [diamo]
  dai (da’)
  > [dai da] –dai (tu)
  date
  > [date]
  dia
  > [dia]
  –(s\) dea (el) diano
  > [diano]
  –da]i (dvs.)
  –d\m
  –da]i
  –(s\) dea (ei)
  –da]i (dvs.)
  dire
  diciamo
  > [dic i amo] –(s\) spunem
  (noi)
  di’
  > [di]
  –spune (tu)
  dite
  > [dite]
  dica
  > [dica]
  –(s\) spun\
  dicano
  > [dicano]
  –spune]i (dvs.)
  –spune]i
  –(s\) spun\ (ei)
  –spune]i (dvs.)
  fare
  facciamo
  > [facc i amo] –(s\) facem
  (noi)
  fai (fa’) > [fai fa] –f\ (tu)
  fate
  > [fate]
  –face]i
  faccia
  > [facc i a] –(s\) fac\ (el)
  –face]i (dvs.)
  facciano
  > [facc i ano] –(s\) fac\ (ei)
  –face]i (dvs.)
  stare
  stiamo
  > [stiamo]
  stai (sta’) > [stai sta] –stai (tu)
  state
  > [state]
  stia
  > [stia]
  –(s\) stea (el) stiano
  > [stiano]
  –sta]i (dvs.)
  –(s\) st\m (noi)
  –sta]i
  –(s\) stea (ei)
  –sta]i (dvs.)
  La persoana a II-a singular a verbelor „andare”, „dare”, „fare”, „stare” se folosesc dou\ forme de
  imperativ. Amândou\ sunt corecte [i amândou\ se folosesc în aceea[i m\sur\.
  Completa]i propozi]iile urm\toare, folosind filtrul ro[u:
  Pietro, du-o pe Giulia cu ma[ina!
  B\ie]i, face]i cump\r\turile!
  Marco du-te la [coal\!
  S\ spunem adev\rul!
  Pietro, > dai (da’) un passaggio a Giulia!
  Ragazzi, > fate la spesa!
  – Marco, > vai (va’) a scuola!
  – > Diciamo la verità!
  17
  (selecţie din Lecţia 29, pagina 17)

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Le tue parole non valgono niente. > [le tue parole non valgono
  Le tue parole non valgono niente. > [le tue parole non valgono niente] – Cuvintele tale
  Le tue parole non valgono niente.
  > [le tue parole non valgono niente]
  – Cuvintele tale nu valoreaz\ nimic.
  Non vale la pena di aspettare il resto.
  > [non vale la pena di aspettare il resto]
  – Nu merit\ osteneala de a a[tepta restul.
  Lei ha dimenticato il suo nome.
  > [lei a dimenticato il suo nome]
  – Dumneavoastr\ i-a]i uitat numele.
  Abbiamo dimenticato di pagare.
  > [abbiamo dimenticato di pagare]
  – Noi am uitat s\ pl\tim.
  Ho dimenticato che oggi è domenica.
  Vă veţi familiariza
  cu particularităţile
  limbii italiene,
  semnalate
  printr-un simbol
  distinct.
  > [o dimenticato che oggi e domenica]
  – Am uitat c\ ast\zi este duminic\.
  Ripetete il vostro indirizzo!
  > [ripetete il vostro indiri]]o]
  – Repeta]i adresa voastr\!
  Non ho voglia di ripetere questa frase.
  > [non o volia di ripetere c u esta fraze]
  – Nu am chef s\ repet aceast\ fraz\.
  Verbul dimenticare:
  poate fi urmat de un complement direct:
  Ho dimenticato quella frase.
  poate introduce o propozi]ie:
  Ho dimenticato che è tardi.
  poate fi urmat de un alt verb:
  Ho dimenticato di dirlo.
  În acest caz, subiectul celor dou\ verbe este identic. Ultimele dou\ variante sunt valabile [i în leg\tur\
  cu verbul sperare.
  Completa]i urm\toarele propozi]ii cu cuvintele corespunz\toare:
  Nu merit\ s\ mergi acolo.
  Non > vale la pena di andarci.
  De ce-i repe]i numele?
  Perché > ripeti il suo nome?
  Am uitat s-o fac.
  – > Ho dimenticato di farlo.
  Cât valoreaz\ aceast\ carte?
  Quanto > vale questo libro?
  Au uitat adresa mea.
  > Hanno dimenticato il mio indirizzo.
  Nu repeta]i lec]ia?
  – Non > ripetete la lezione?
  Aceste timbre valoreaz\ mult.
  Questi francobolli > valgono molto.
  Sper s\ schimb aceste m\rci.
  – > Spero di cambiare questi marchi.
  Ei uit\ mereu c\ nu-mi place
  cinematograful.
  – > Dimenticano sempre che non mi piace
  il cinema.
  Merit\ s\ schimbi valuta în aceast\ banc\?
  – > Vale la pena di cambiare valuta in questa banca?
  16
  (selecţie din Lecţia 25, pagina 16)

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

  stasera – È > necessaria una nuova candela. – Ho fatto benzina > stamattina. – Sei
  stasera
  – È > necessaria una nuova candela.
  – Ho fatto benzina > stamattina.
  – Sei > strano oggi.
  –> Stasera lei non vuole guidare.
  – La retromarcia si mette > così.
  > [c u esto pe]]o di ricambio non
  e necessario]
  – Aceast\ pies\ de schimb nu este necesar\.
  > [si sente un rumore strano nella macchina]
  – Se aude un zgomot straniu în ma[in\.
  > [stamattina sono andato dal meccanico]
  – Azi diminea]\ m-am dus la mecanic.
  „Stamattina” [i „stasera” sunt formele prescurtate ale expresiilor „questa mattina” [i „questa sera”.
  Citi]i cu aten]ie urm\toarele propozi]ii `n care am folosit noile cuvinte [i re]ine]i traducerea lor:
  Azi r\mâi acas\!
  Doamn\, merge]i la mecanic!
  Paolo, f\ plinul!
  Domnilor, da]i aceast\ carte profesorului!
  Spune-i totul profesorului t\u!
  > [la fri]ione fun]iona cozi]
  – Ambreiajul func]ioneaz\ astfel.
  – Oggi > stai (sta’) a casa!
  – Signora, > vada dal meccanico!
  – Paolo, > fai (fa’) benzina!
  – Signori, > diano questo libro al professore!
  –> Di’ tutto al tuo insegnante!
  Completa]i propozi]iile `n limba italian\; folosi]i filtrul ro[u:
  Este nevoie de o nou\ bujie.
  Am f\cut plinul azi diminea]\.
  E[ti ciudat ast\zi.
  Ea nu vrea s\ conduc\ disear\.
  A[a se pune ma[ina în mar[arier.
  Questo pezzo di ricambio non è necessario.
  Si sente un rumore strano nella macchina.
  Stamattina sono andato dal meccanico.
  > [stasera]
  > [che coza fate stasera]
  – Ce face]i disear\?
  > [stamattina]
  stamattina
  > [cozi]
  così
  > [necessario]
  necessario
  – straniu, ciudat, neobi[nuit
  – necesar
  – a[a, astfel, în acest fel
  – azi diminea]\
  – desear\, ast\ sear\,
  în aceast\ sear\
  > [strano]
  strano
  Iat\ un alt set de cuvinte noi:
  La frizione funziona così.
  Che cosa fate stasera?
  N
  18
  Vă autoevaluaţi rapid rezolvând exerciţii de traducere, cu ajutorul filtrului roşu.
  Vă autoevaluaţi
  rapid rezolvând
  exerciţii de
  traducere, cu
  ajutorul filtrului
  roşu.

  (selecţie din Lecţia 30, pagina 18)

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

  > È un rumore che bisogna controllare. > Ecco l’acqua distillata che ha comprato Pietro. >
  > È un rumore che bisogna controllare.
  > Ecco l’acqua distillata che ha comprato
  Pietro.
  > Sono le candele che non pulisci mai.
  – Iat\ medicul despre care vorbim.
  Sono gli infermieri.
  > [sono lii infermieri]
  – Ei sunt infirmierii.
  Sunt bujiile pe care nu le cure]i niciodat\.
  Chiamo un medico che voi
  conoscete.
  Ho trovato la patente che
  Anna ha perso.
  > [chiamo un medico che
  voi cono[[ete]
  Traduce]i propozi]iile în limba italian\. Folosi]i filtrul ro[u:
  > [o trovato la patente che
  anna a perso]
  > [ecco il medico di cui
  parliamo]
  Dup\ cum a]i v\zut [i din exemplele anterioare, „che” poate substitui [i com-
  plemente directe. În limba italian\, spre deosebire de limba român\, nu se face
  nicio distinc]ie între „che” folosit la nominativ sau la acuzativ (pentru c\ limba
  italian\ nu are o form\ distinct\ pentru acuzativ).
  – Am g\sit permisul de conducere
  pe care l-a pierdut Ana.
  „Che” nu este unicul pronume relativ. A]i remarcat, desigur, c\ l-am folosit numai în cazul în care am
  substituit cuvinte f\r\ prepozi]ie. Citi]i cu aten]ie urm\toarele exemple [i remarca]i cum se `nlocuiesc
  cuvintele `nso]ite de prepozi]ie.
  Sunt cauciucurile pe care le-a schimbat mecanicul. > Sono le gomme che il meccanico ha cambiato.
  Voi conoscete questo medico. > [voi cono[[ete c u esto
  medico]
  Este un zgomot care trebuie verificat.
  Iat\ apa distilat\ pe care a cump\rat-o Pietro.
  Iat\ salvarea pe care am chemat-o.
  Este o farmacie pe care o cunosc.
  Iat\ tacâmurile pe care le folosim.
  Anna ha perso questa patente. > [anna a perso c u esta patente] – Ana a pierdut acest permis
  de conducere.
  > Ecco l’ambulanza che abbiamo chiamato.
  > È una farmacia che conosco.
  > Ecco le posate che usiamo.
  – Sunt dou\ bujii pe care le-a
  cur\]at mecanicul.
  26
  Sono due candele.
  > [sono due candele]
  – Sunt dou\ bujii.
  Il meccanico ha pulito
  queste candele.
  > [il meccanico a pulito
  c u este candele]
  – Mecanicul a cur\]at aceste
  bujii.
  Sono due candele che il
  meccanico ha pulito.
  > [sono due candele che il
  meccanico a pulito]
  – Chem un medic pe care voi
  `l cunoa[te]i.
  Ho trovato una patente.
  > [o trovato una patente]
  – Am g\sit un permis de
  conducere.
  – Voi îl cunoa[te]i pe acest medic.
  Ecco un medico.
  Parliamo di questo medico.
  > [ecco un medico]
  – Iat\ un medic.
  – Vorbim despre acest medic.
  > [parliamo di c u esto
  medico]
  Ecco il medico di cui parliamo.

  (selecţie din Lecţia 30, pagina 26)

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Un semn aparte arată că anumite idei se leagă de teme prezentate anterior. În
  Un semn aparte arată că anumite idei se leagă de teme prezentate anterior. În acest caz,
  Un semn aparte
  arată că anumite
  idei se leagă de
  teme prezentate
  anterior.
  În acest caz, le
  regăsim şi în Lecţia
  20, la paginile 28,
  29 şi 36.
  Completa]i propozi]iile `n limba italian\ cu cuvintele care lipsesc:
  Unde este sta]ia de autobuz?
  – Dove > si trova la fermata dell’autobus?
  De ce nu intr\m în cas\?
  Perché > non entriamo in casa?
  Fuma]i prea multe ]ig\ri!
  > Fumate troppe sigarette!
  Trebuie s\-mi g\sesc valiza!
  – Devo > trovare la mia valigia.
  De ce nu v\ opri]i?
  – Perché non > vi fermate?
  Ei vor sosi peste o or\.
  Loro > arriveranno fra un’ora.
  Ai oprit un taxi?
  – > Hai fermato un taxi?
  20 (28, 29, 36)
  În lec]ia precedent\ ne-am ocupat de perfectul compus. V\ mai aminti]i cum se formeaz\?
  prezentul verbului auxiliar + participiul trecut al verbului de conjugat
  Mai precis din verbele „avere” sau „essere” conjugate la timpul prezent + termina]iile -ato, -uto, -ito.
  Exist\ îns\ verbe ale c\ror participii trecute sunt neregulate; acestea trebuie înv\]ate separat.
  Citi]i cu aten]ie urm\toarele propozi]ii [i traduce]i-le `n limba român\:
  Hai già letto questa rivista?
  >
  [ai g i a letto c u esta rivista]
  Ai citit deja aceast\ revist\?
  Marco non ha ancora scritto > [marco non a ancora scritto
  il suo articolo.
  il suo articolo]
  – Marco nu [i-a scris înc\
  articolul.
  Noi abbiamo aperto il
  il finestrino e voi avete
  chiuso la porta.
  >
  [noi abbiamo aperto
  il finestrino e voi avete
  chiuzo la porta]
  Noi am deschis ferestruica
  (geamul) [i voi
  a]i închis u[a.
  Mi ha chiesto una sigaretta.
  >
  [mi a chiesto una sigaretta]
  – Mi-a cerut o ]igar\.
  Hanno acceso la TV e hanno
  spento la radio.
  > [anno accezo la tivu e anno – Au deschis televizorul [i
  spento la radio]
  au închis radioul.
  Ieri ho visto una piazza molto
  bella.
  > [ieri o visto una pia]]a molto – Ieri am v\zut o pia]\ foarte
  bella]
  frumoas\.
  Non abbiamo ancora risposto
  alla sua lettera.
  > [non abbiamo ancora risposto – Nu am r\spuns înc\
  alla sua lettera]
  la scrisoarea lui.
  Hai offerto un caffè
  al professore.
  >
  [ai offerto un caffe
  al professore]
  – I-ai oferit o cafea
  profesorului.
  Non ho ancora fatto le valigie. > [non o ancora fatto le valig i e] – Nu am f\cut înc\ bagajele.
  „Fare le valigie” se traduce prin „a face bagajele”.
  5

  (selecţie din Lecţia 21, pagina 5)

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

  RECAPITULAREA LEC}IEI 10

  • 10.1. Putem formula urm\toarele întreb\ri în limba italian\:

  A che ora?

  – La ce or\?

  Fino a che ora?

  – Pân\ la ce or\?

  Da che ora?

  – De la ce or\?

  Da che ora fino a che ora dormono i piccoli ragazzi?

  – De la ce or\ pân\ la ce or\ dorm b\ie]eii?

  • 10.2. R\spunzând la întreb\ri folosim acelea[i prepozi]ii care au ap\rut [i în întreb\ri. A che ora vai a scuola? Vado a scuola alle sette e mezza.

  – La ce or\ mergi la [coal\?

  – Merg la [coal\ la [apte [i jum\tate.

  Da che ora leggete?

  – De la ce or\ citi]i?

  Leggiamo dalle sette.

  – Citim de la ora [apte.

  • 10.3. Semnifica]iile lui fra/tra:

  peste: Parto fra due giorni.

  – Plec peste dou\ zile.

  între: Fra le due e tre sono a casa.

  – Între dou\ [i trei sunt acas\.

  • 10.4. În limba talian\ exist\ a[a-numitele verbe reflexive. Le numim astfel pentru c\ ac]iunea exprimat\ de acestea se exercit\ asupra celui care execut\ ac]iunea, de exemplu: lavare – a sp\la, lavarsi – a se sp\la (pe el însu[i), alzare – a ridica, alzarsi – a se scula. Privitor la form\: la forma infinitival\ a verbului se adaug\ pronumele reflexiv si (astfel sunetul e se elideaz\ din -are, -ere, -ire), care pe parcursul conjug\rii se situeaz\ înaintea verbului [i-[i schimb\ forma în func]ie de num\r [i persoan\.

  • 10.5. Verbele reflexive se conjug\ ca [i verbele simple, pe baza conjug\rii I, a II-a [i a III-a.

  I

  II

  III

  lavarsi

  mettersi

  vestirsi

  mi lavo

  mi metto

  mi vesto

  ti lavi

  ti metti

  ti vesti

  si lava

  si mette

  si veste

  32

  Recapitulările finale prezintă aspectele cele mai importante din fiecare lecţie.
  Recapitulările
  finale prezintă
  aspectele cele mai
  importante din
  fiecare lecţie.

  (selecţie din Lecţia 10, pagina 32)

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ VOCABULARUL LEC}IILOR 9 {I 10 Aveţi la dispoziţie şi o secţiune de vocabular, ce
  VOCABULARUL LEC}IILOR 9 {I 10 Aveţi la dispoziţie şi o secţiune de vocabular, ce sintetizează cuvintele
  VOCABULARUL LEC}IILOR 9 {I 10
  Aveţi la dispoziţie
  şi o secţiune
  de vocabular,
  ce sintetizează
  cuvintele folosite
  în cele 2 lecţii.
  (m)
  genul masculin
  (n s)
  – num\rul singular
  (f)
  genul feminin
  (n p) – num\rul plural
  (I)
  – conjugarea I (-are)
  (II) –
  conjugarea a II-a (-ere)
  (III) – conjugarea a III-a (-ire)
  alzare
  > [al]are]
  – a în\l]a, a ridica
  alzarsi (I)
  > [al]arsi]
  a se ridica, a se scula
  aprire (III)
  > [aprire]
  – a deschide
  asciugamano (m)
  > [a[ i ugamano]
  prosop
  asciugarsi
  > [a[ i ugarsi]
  a se usca, a se [terge
  avere tempo
  > [avere tempo]
  a avea timp
  chiave (f)
  > [chiave]
  – cheie
  chiudere (II)
  > [chiudere]
  a închide, a încuia
  diciannove
  > [dic i annove]
  nou\sprezece
  diciasette
  > [dic i asette]
  [aptesprezece
  diciotto
  > [dic i otto]
  – optsprezece
  dodici
  > [dodici]
  doisprezece, dou\sprezece
  dormire (III)
  > [dormire]
  – a dormi
  essere in ritardo
  > [essere in ritardo]
  a întârzia, a fi `n întârziere
  fare
  > [fare]
  a face
  fare colazione
  > [fare cola]ione]
  a lua micul dejun
  fare il bagno
  > [fare il baño]
  a face baie
  fare il letto
  > [fare il letto]
  a face patul
  fare la spesa
  > [fare la speza]
  – a face cump\r\turi
  film (m)
  > [film]
  – film
  finestra (f)
  > [finestra]
  – fereastr\
  lavare (I)
  > [lavare]
  – a sp\la
  lavarsi (I)
  > [lavarsi]
  a se sp\la
  letto (m)
  > [letto]
  – pat
  mattina (f)
  > [mattina]
  – diminea]\
  35

  (selecţie din Lecţia 10, pagina 35)

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

  Completa]i scrisoarea de mai jos cu verbele corespunz\toare la plural. Verifica]i exerci]iul cu cheia de la
  Completa]i scrisoarea de mai jos cu verbele corespunz\toare la plural. Verifica]i
  exerci]iul cu cheia de la sfâr[it:
  Asculta]i cu aten]ie scurta povestire [i scrie]i informa]iile referitoare la imagine, dup\
  care verifica]i dac\ a]i rezolvat corect exerci]iul:
  Formula]i `ntreb\ri pentru r\spunsurile de mai jos:
  ...........................................................................................
  La famiglia di Anna è di Roma.
  ...........................................................................................
  Sì, abita con i genitori, con la sorella e con i fratelli.
  Exerci]iul 37
  Exerci]iul 36
  Exerci]iul 38
  ama Roma
  dentista
  Anna
  15
  Vă relaxaţi într-un mod util rezolvând exerciţiile diverse din Caietele speciale dedicate acestora.
  Vă relaxaţi într-un
  mod util rezolvând
  exerciţiile diverse
  din Caietele
  speciale dedicate
  acestora.

  (selecţie din Caiet de exerciţii I, pagina 15)

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI Exerci]iul 14 Rezolva]i exerci]iul de mai jos dup\ modelul urm\tor [i verifica]i
  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ
  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI
  Exerci]iul 14
  Rezolva]i exerci]iul de mai jos dup\ modelul urm\tor [i verifica]i dac\ l-a]i rezolvat
  corect, consultând cheia exerci]iilor de la sfâr[itul caietului:
  Il vestito è di lana.
  Imaginile înlesnesc
  parcurgerea Caietelor
  de exerciţii.
  ..................................................................
  ..................................................................
  +
  ..................................................................
  +
  ..................................................................
  ..................................................................
  +
  ..................................................................
  +
  ..................................................................
  Exerci]iul 15
  R\spunde]i cu voce tare la `ntreb\ri [i verifica]i versiunea dat\ de dumneavoastr\ cu
  cea `nregistrat\ pe caset\/CD:
  Di
  che cosa è il letto?
  ......................................................................
  La camicia è di lana?
  ......................................................................
  E il vestito è di cotone?
  ......................................................................
  Di
  che cosa è la maglia?
  ......................................................................
  E la tavola è di legno?
  ......................................................................
  7

  (selecţie din Caiet de exerciţii I, pagina 7)

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI Exerci]iul 12 Asculta]i cu aten]ie dialogurile de pe suportul audio [i completa]i
  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ
  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI
  Exerci]iul 12
  Asculta]i cu aten]ie dialogurile de pe suportul audio [i completa]i oral propozi]iile cu
  cuvintele care lipsesc:
  Per la strada
  Pietro:
  Găsiţi şi exerciţii
  care se rezolvă
  ascultând CD-urile
  înregistrate cu
  vorbitori nativi.
  Signore:
  aperto qui vicino?
  soldi.
  P:
  S:
  Mi scusi signore, mi sa dire se c’è un
  Accanto alla posta c’è la banca se vuole
  Grazie, è molto gentile. Arrivederci.
  Arrivederci.
  In banca
  Impiegato: Buongiorno signore, desidera?
  Pietro: Buongiorno! Vorrei cambiare cinquecento .................................
  I:
  Non ci sono problemi. Ha il passaporto o il
  ?
  P:
  I:
  Ho il passaporto. Qual è il
  oggi?
  Un marco
  mille lire. Quindi
  P:
  Va bene. Allora mi dia
  quattrocentomila lire in
  da
  I:
  ?
  P:
  I:
  P:
  I:
  Vuole anche degli
  No, va bene così.
  Prego Signore, eccole.
  Grazie, arrivederci.
  Arrivederci.
  Exerci]iul 13
  Formula]i oral `ntreb\ri pentru propozi]iile urm\toare. Consulta]i, spre verificare, cheia
  exerci]iilor:
  ?
  ?
  7

  (selecţie din Caiet de exerciţii IV, pagina 7)

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

  Exerci]iul 14 La finalul Caietelor de exerciţii se află răspunsurile acestora. Il vestito è di lana.
  Exerci]iul 14
  La finalul
  Caietelor de
  exerciţii se află
  răspunsurile
  acestora.
  Il vestito è di lana.
  La maglia è di lana.
  La camicetta è di cotone.
  La maglia e il vestito sono di lana.
  Il letto e la tavola sono di legno.
  La camicia è di cotone.
  La camicetta e la camicia sono di cotone.
  I vestiti sono di lana.
  Exerci]iul 15
  A:
  B:
  A:
  B:
  A:
  B:
  A:
  B:
  A:
  B:
  Di che cosa è il letto?
  È di legno.
  La camicia è di lana?
  No, è di cotone.
  E il vestito è di cotone?
  No, il vestito è di lana.
  Di che cosa è la maglia?
  La maglia è di lana.
  E la tavola è di legno?
  Sì, la tavola è di legno.
  Exerci]iul 16
  il biglietto
  i biglietti
  l’autobus
  gli autobus
  il negozio
  i negozi
  l’amico
  gli amici
  il ristorante
  i ristoranti
  l’uomo
  gli uomini
  il teatro
  i teatri
  lo spettacolo
  gli spettacoli
  la camicetta
  le camicette
  la città
  le città
  la moglie
  le mogli
  l’amica
  le amiche
  Exerci]iile 17/18
  G:
  Ciao, Pietro e Franco, dove andate?
  P: Ciao Gino. Andiamo in città a vedere uno spettacolo. E tu?
  G:
  P:
  G:
  Io vado al ristorante. Avete i biglietti?
  No, compriamo i biglietti a teatro.
  Vengo con voi. Amo il teatro.
  P: Va bene, e poi andiamo al ristorante. Noi amiamo i ristoranti.
  21

  (selecţie din Caiet de exerciţii I, pagina 21)

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI LECŢIE DEMONSTRATIVĂ TEMA PENTRU ACAS| 22 Temele, pe care le găsiţi atât în caietele
  TEMA PENTRU ACAS| 22 Temele, pe care le găsiţi atât în caietele de curs, cât şi
  TEMA PENTRU ACAS| 22
  Temele, pe care
  le găsiţi atât în
  caietele de curs,
  cât şi în cele
  de exerciţii, vă
  ajută să vă fixaţi
  cunoştinţele.
  A.
  Traduce]i în limba român\ urm\toarele propozi]ii:
  1.
  Ci siamo svegliati alle sei.
  2.
  Quell’aeroporto è molto bello.
  3.
  Lo spettacolo è finito a mezzanotte.
  4.
  Lei si è addormentata molto tardi.
  5.
  Quando avete cambiato casa?
  6.
  Abbiamo preso l’autobus delle cinque.
  B.
  Traduce]i în limba italian\ urm\toarele propozi]ii:
  1.
  Noi am pierdut trenul.
  2.
  Ai f\cut deja valizele?
  3.
  Aceast\ valiz\ este a noastr\.
  4.
  Ieri vremea s-a schimbat.
  5.
  Trebuie s\ schimb trenul la Roma.
  6.
  De ce nu te-ai oprit? (f)
  C.
  Completa]i propozi]iile urm\toare cu formele adecvate ale lui „quello”:
  1.
  Di chi è
  . . . . . . . .
  valigia?
  2.
  alberi sono verdi.
  3.
  Chi ha lasciato
  bagaglio?
  4.
  Posso prendere
  dischi?
  5.
  università è molto grande.
  6.
  Non fumo
  . . . . . . . .
  sigarette.
  36

  (selecţie din Lecţia 22, pagina 36)

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

  ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Temele se pot rezolva pe formularele speciale inserate în caiet (dacă se trimit spreTel. 021 33 225 33 www.eurocor.ro 21 " id="pdf-obj-20-8" src="pdf-obj-20-8.jpg">
  Temele se pot rezolva pe formularele speciale inserate în caiet (dacă se trimit spre corectare prin
  Temele se pot
  rezolva pe
  formularele
  speciale inserate în
  caiet (dacă se trimit
  spre corectare prin
  poştă) sau online, în
  contul de cursant de
  pe site-ul
  www.eurocor.ro.
  Un profesor
  personal vă
  îndrumă pe toată
  durata studiului.

  “Tutte le strade portano a Roma” („Toate drumurile duc la Roma”), spune o străveche zicală. Dumneavoastră încotro vă îndreptaţi? Vreţi să descoperiţi una dintre cele mai frumoase limbi ale lumii şi să aflaţi mai multe despre o cultură cu o istorie măreaţă? V-ar plăcea să aveţi un job mai sigur şi mai bine plătit la una din numeroasele companii italiene care au investit în România sau, de ce nu, să lucraţi în Italia? Cursul Eurocor ITALIANĂ ÎNCEPĂTORI este soluţia ideală pentru dvs.! Vă aşteptăm la curs! Mult succes!

  LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Temele se pot rezolva pe formularele speciale inserate în caiet (dacă se trimit spreTel. 021 33 225 33 www.eurocor.ro 21 " id="pdf-obj-20-21" src="pdf-obj-20-21.jpg">