Вы находитесь на странице: 1из 31

ÇELİK ENDÜSTRİ YAPISI

Çatı Sisteminin Boyutlandırılması Bölüm:1

1.1 Ön Dizayn

• Proje Sınırlamaları: • Yapıya Ait Özellikler:

Aşık Açıklığı: 5m Yer: 1. Derece deprem bölgesi


Yapı Toplam Boyu: 45 m Zemin: Z3
Yapı KolonYüksekliği: 7m Çatı Örtüsü: Çift kat eternit
Kafes Kiriş Açıklığı: 20 m Duvar: 1 tuğla kalınlıklı duvar
Malzeme: St. 37 Denizden
Çatı Kirişi Türü: Trapez Yükseklik: ≤ 200 m

• Kafes Kiriş Yüksekliğinin Belirlenmesi:

Kafes kiriş yüksekliği ekonomik nedenlerden dolayı açıklığın yedi ila ondabiri arasında bir değer
alır. Genellikle bu değer açıklığın sekizde biri olarak seçilir. Projede belirtilen 20 metrelik açıklık için
uygun görülen kafes kiriş yüksekliği açıklığın onda biri olan 1.5 metre olarak belirlenmiştir.

• Aşık Aralığının Belirlenmesi:

Bazı örtü malzemeleri için önerilen maksimum mesnetlenme mesafeleri aşağıdaki gibidir. Aşık
aralığı verilen bu değerlere bağlı olarak belirlenecektir.

Malzeme Kalınlık Maksimum Aşık Aralığı

Oluklu Eternit 140 cm


Trapezoidal Levha 0,7 mm 200 cm
Trapezoidal Levha 0,9 mm 225 cm
Ytong Çatı Plakası 10 mm 275 cm
Ytong Çatı Plakası 12,5 mm 350 cm

Mahya aşığının mahya noktasından olan uzaklığı 150~200 mm arasında değişmektedir. 20


metrelik açıklık için değişik aşık aralığı sayısı dikkate alınarak belirlenen aşık aralığı değerleri aşağıdaki
gibi hesaplanmıştır:

16 14 12 10 8
150 1231,25 mm 1407,14 mm 1641,67 mm 1970,00 mm 2481,25 mm
160 1230,00 mm 1405,71 mm 1640,00 mm 1968,00 mm 2480,00 mm
170 1228,75 mm 1404,29 mm 1638,33 mm 1966,00 mm 2478,75 mm
180 1227,50 mm 1402,86 mm 1636,67 mm 1964,00 mm 2477,50 mm
190 1226,25 mm 1401,43 mm 1635,00 mm 1962,00 mm 2476,25 mm
200 1225,00 mm 1400,00 mm 1633,33 mm 1960,00 mm 2475,00 mm

Yukarıdaki iki tablodan elde edilen sonuca göre aşık aralığının 140 cm olarak alınması uygun
görülmüştür. Mahya aşığının mahya noktasına olan uzaklığı ise 200 mm seçilmiştir.

1
2
1.2 Yük Analizi

Yapıya ait özellikler dikkate alınarak ve TS 498 kullanılarak, yük analizi için gerekli olan
aşağıdaki değerler ilgili tablolardan okunmuştur.

ÖZELLİKLER
Çift kat (x2)
Oluklu eternit öz ağırlığı =40 kg/m2
Arası izocamlı
Çatı eğimi= 8031’50.76’’ <300
Kar yükü hesap değeri Pk= m.Pko=1x75= 75 kg/m2
m= 1
Rüzgar Şiddeti gr= 80 kg/m2 Yapı yüksekliği= 8.5 m

Yük analiz şeması aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

Çatı örtisi öz ağırlığı……………………….. 40 kg/m2 (Y.D.)


2
Aşıklar öz ağırlığı..………………………… 10 kg/m (Y.D.)
2
∑ g1= 50 kg/m (Y.D.)

Makaslar öz ağırlığı. ………………………. 15 kg/m2 (Y.D.)


2
∑ g2= 65 kg/m (Y.D.)

Kar yükü…………………………………… pk= 75 kg/m2 (Y.D.)


Rüzgar yükü:
[E] düzleminde =[1,2xSin(8,53)-0,4]x80 pre=-18 kg/m2 (Ç.D.)
[F] düzleminde =-0,4x80 prf= -32 kg/m2 (Ç.D.)

1.3 Aşıkların Hesabı

y Şekilde aşık genel konumunun x-y asal eksenine


göre konumu gösterilmektedir. Çatı örtüsü ve aşıkların
özgül ağırlıklarından kaynaklanan q yayılı yükünün qx
ve qy bileşenleri şu şekilde hesaplanır:
qx
Veriler:
α= 8,530 sinα= 0,148
cosα= 0,989
qy tanα= 0,15
x Aşık aralığı: 1400 mm
x Aşık açıkığı: 5000 mm

Hesaplananlar:
q= (50+75)x1,4 =175 kg/m
α
qx= 175x0,989 =173 kg/m
qy= 175x0,148 =26 kg/m

3
1.3.1 Profil Hesabı:
Aşıklar iki açıklıkta sürekli kiriş sistem olarak ele alınacak ve gerekli tahkikler yapıldıktan
sonra en uygun profil türü seçilecektir.

[NOT]: Aşağıdaki veriler MATHCAD programı kullanılarak hesaplanmış olup program yapısında
kullanılan terimler içermektedir.

2
5.0
M x := 173⋅ M x = 393.182 kgm
11
2
5.0
M y := 26⋅ M y = 59.091 kgm
11

3 4 kg
I 100 Profili Için:-------\\ W x := 34.2cm Ix := 171 cm q x := 0.173 e := 5 m
mm
3 4 kg t
W y := 4.88cm I y := 12.2cm q y := 0.026 α çem := 1.44
mm cm
2

Gergi Sayısı......... g := 0 Için;

⎡ Mx + M y ⋅ 1 ⎤ ⋅ 1 α = 2.361 t
α 1 := ⎢ if( α 1 ≤ α çem, "OK " , "NOT OK !" ) = "NOT OK !"
2⎥
1
⎣ W x W y ( g + 1) ⎦ 10
2
cm

4
q x⋅ e ⎛ qy ⎞
f x := 2.48⋅ f y := if⎜ g ≠ 0 , 0 , 2.48⋅ ⋅e
4
f 0 := (f x) 2 + ( f y) 2 f 0 = 3.657 cm
Ix ⎝ Iy ⎠

if⎛⎜ f 0 ≤ , "OK" , "NOT OK ! " ⎞ = "NOT OK ! "


e
f x = 1.568 cm f y = 3.303 cm
⎝ 3 ⎠

Görüldüğü gibi sehim ve gerilme kontrolü sağlanmamaktadır. Aşıklar tek gergili olarak düzenlendiğinde
ise şu sonuç çıkmaktadır:

Gergi Sayısı......... g := 1 Için;

⎡ Mx + M y ⋅ 1 ⎤ ⋅ 1 α = 1.452 t if( α 1 ≤ α çem, "OK " , "NOT OK !" ) = "NOT OK !"


α 1 := ⎢
2⎥
1
⎣ W x W y ( g + 1) ⎦ 10
2
cm

4
q x⋅ e ⎛ qy ⎞
f x := 2.48⋅ f y := if⎜ g ≠ 0 , 0 , 2.48⋅ ⋅e
4
f 0 := (f x) 2 + ( f y) 2 f 0 = 1.568 cm
Ix ⎝ Iy ⎠

if⎛⎜ f 0 ≤ , "OK" , "NOT OK ! " ⎞ = "OK"


e
f x = 1.568 cm f y = 0 cm
⎝ 3 ⎠

Yukarıda da görüldüğü gibi gerilme şartı sağlanmamaktadır fakat yapılan kabuller


düşünüldüğünde %1’lik küçük bir fark için bu şartın sağlanmış olduğu kabul edilmiştir. Daha
ekonomik bir sonuç çıkabileceği için I 80 profili içinde çift gergi kullanılarak gerekli tahkiklerin
yapılması gerekir:

4
I 80 profili için her iki şartta sağlanmamıştır. Bu nedenle çatı sisteminde aşıklar,
-İki açıklıkta sürekli, tek gergili olarak tertiplenecek,
-Enkesitleri I 100 alınacaktır.

1.3.2 Gergi Enkesitlerinin Hesabı:


En büyük çekme kuvveti eğik gergi çubuklarında oluşur ve gerilme kontrolleri gergi çubuğunun
diş dibi alanlarına göre yapılır. İki gergi halinde eğik çubukta oluşabilecek maximum çekme kuvveti:

a := 1400mm
n := 16 (Çatı makası üzerindeki toplam aşık sayısı)

β := atan ⎡⎢ ⎤ e
⎥ β = 60.751deg
⎣ a⋅ ( g + 1) ⎦

⋅ ⋅ ⎛⎜ q y⋅ ⋅
1 1 e n − 3⎞
Zmax := Zmax = 432.355kg
cos ( β ) 2 ⎝ 2 2 ⎠
2
( 0.86⋅ 1.2cm)
Seçilen Gergi Enkesiti...... φ 12 Fz := π⋅ Fz = 0.836cm
2
4
Zmax ton
σ0 := σ0 = 0.57
Fz 2 if( σ0 ≤ σçem, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
cm

Mahya Levhası İçin,


L 60.60.6 Seçilirse.....\\

h lev := 60mm ex := 50mm


Z0 := Zmax⋅ cos ( β ) M := Z0⋅ ex
tlev := 6mm d gergi := 12mm
Z0 = 211.25kg M = 10.563kg m
3
e := 16.9mm W lev := 5.29cm

• Levhada Kontrol:
M ton
σ0 := σ0 = 0.22 if( σ0 ≤ σçem, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
W lev cm
2

• Kaynakta Kontrol:

a := 3mm Seçilmiştir.
lk1 := h lev − a lk1 = 57mm
lk2 := h lev − tlev − a lk2 = 51mm

2 2
(lk1 + lk2) 3 2
⎛ h lev − e ⎞ + l ⋅ a⋅ ⎛ hlev − tlev − e ⎞
2
I k := lk1⋅ a⋅ ⎛⎜ + e ⎞ + lk2⋅ a⋅ ⎛⎜ e − − tlev ⎞ +
a a
⋅ a + lk1⋅ a⋅ ⎜ k2 ⎜
⎝2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ 12 ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠
4
I k = 43.129cm

Ik −5 3 M ton
W k := W k = 1.438 × 10 m σ0 := σ0 = 0.081
hlev Wk cm
2
2

if( σ0 ≤ σçem, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"

5
1.3.3 Mahya aşıklarında gergisiz tahkik:
Gergi çubukları mahya aşıklarına bağlanmamaktadır. Bu durumda aşağıdaki tahkikin yapılması
gerekmektedir:

q 0 := ( 50 + 75) ⋅ ⎛⎜ + 0.2⎞
1.4 kg
q 0 = 112.5
⎝ 2 ⎠ m

kg
q x := q 0⋅ 0.989 q x = 111.262
m
kg
q y := q 0⋅ 0.148 q y = 16.65
m

2
5.0
M x := q x⋅ M x = 252.869 kgm
11
2
5.0
M y := q y⋅ M y = 37.841 kgm
11

3 4 kg
I 100 Profili Için:-------\\ W x := 34.2 cm Ix := 171 cm q x := 0.111 e := 5 m
mm
3 4 kg t
W y := 4.88 cm I y := 12.2cm q y := 0.017 α çem := 1.44
mm cm
2

Gergi Sayısı......... g := 0 Için;

⎡ Mx + M y ⋅ 1 ⎤ ⋅ 1 α = 1.515 t if( α 1 ≤ α çem, "OK " , "NOT OK !" ) = "NOT OK !"


α 1 := ⎢ ⎥ 1
⎣ W x W y ( g + 1) ⎦ 10
2 2
cm

4
q x⋅ e ⎛ qy ⎞
f x := 2.48⋅ f y := if⎜ g ≠ 0 , 0 , 2.48⋅ ⋅e
4
f 0 := ( f x) 2 + ( f y) 2 f 0 = 2.383 cm
Ix ⎝ Iy ⎠

if⎛⎜ f 0 ≤ , "OK" , "NOT OK ! " ⎞ = "NOT OK ! "


e
f x = 1.006 cm f y = 2.16 cm
⎝ 3 ⎠

Her iki şartta sağlanmadığı için aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi mahya aşıkları gergilerle
tutulacaktır.

6
• Mahya Levhası Hesabı:

LL 60.60.6

Mahya Levhası İçin,


L 60.60.6 Seçilirse.....\\

h lev := 60mm ex := 50mm


LL 60.60.6 tlev := 6mm d gergi := 12mm
a a
3
e := 16.9mm W lev := 5.29cm
10
60
80

50

Z0 := Zmax⋅ cos ( β ) M := Z0⋅ ex


Z0 = 211.25kg M = 10.563kg m

• Levhada Kontrol:
M ton
σ0 := σ0 = 0.22 if( σ0 ≤ σçem, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
W lev cm
2

• Kaynakta Kontrol:

a := 3mm Seçilmiştir.

lk1 := h lev − a lk1 = 57mm

lk2 := h lev − tlev − a lk2 = 51mm

2 2
( lk1 + lk2)3 2
⎛ hlev − e ⎞ + l ⋅ a⋅ ⎛ h lev − tlev − e ⎞
2
I k := lk1⋅ a⋅ ⎛⎜ + e ⎞ + lk2⋅ a⋅ ⎛⎜ e − − tlev ⎞ +
a a
⋅ a + lk1⋅ a⋅ ⎜ k2 ⎜
⎝2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ 12 ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠
4
I k = 43.129cm

Ik 3 M ton
W k := W k = 14.376cm σ0 := σ0 = 0.081
hlev Wk cm
2
2

if( σ0 ≤ σçem, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"

7
1.3.4 Aşık Eklerinin Dizaynı:
Standart olarak 12 m lik boylarda haddelenen profillerin kiriş elemanı şeklinde kullanılmaları
sırasında ekonomik bir çözüm sağlamak amacıyla ek yerleri yapılmıştır. Aşağıdaki şekildende
anlaşılacağı üzere, Grup A olarak gösterilen ilk ek bölgesi üç açıklıkta sürekli olup B ve C iki açıklıkta
süreklidir. A,B,C olarak isimlendirilen bu bölgeler değişik aralıklar boyunca şaşırtmalı olarak
sıralandırılmıştır. Profil israfından kaçınmak amacıyla profillere iki farklı şekilde ek yapılmıştır. Ek
yerleri aşağıdada görüldüğü gibi momentin pozitif olduğu bölgelerde yapılarak çekme gerilmelerinin alt
başlıkta oluşması sağlanmış ve ek levhasının başlığın üst tarafında yapılması engellenmiştir. Rüzgarın
emme etkisi örtü malzemesi ve aşıkların öz ağırlıkları toplamından küçük çıktığı için moment diyagramı
aşağıdaki gibi olacaktır:
[ (40+10)x0.989 =49.45 kg/m2 > |-32| kg/m2 ]

Grup: A Grup: B Grup: C

1. Aralık
Kullanılan: 12x1 + 3x1 10x2 0
6x1 2x2
Artan: 9x1 2x2 0
Gereken: 0 0 6x1 + 2x2

2. Aralık
Kullanılan: 12x1 + 3x1 10x2 0
0 2x2 2x2 0
Artan:
Gereken: 0 [12/2 =6m (Her 4 aralıkta bir)] 6x1 + 2x2

Fire miktarı:0
Sistemde kullanılacak toplam profil miktarı: 4x15 =60 adet I 100 profili
= 60x12x8,32 =6000 kg

Tüm sistemi minimum profil israfı yaparak geçmek, ancak yukarıdaki diyagramda gösterildiği
gibi profil kesimi yapılarak mümkün olmaktadır. İlk aralıkta A grubundan artan üç metrelik profil ikinci
aralıkta kullanılmakta, yine ikinci aralıkta C grubu için gerekli olan altı metre boyundaki profil ise oniki
metrelik tek bir profili eşit iki parçaya bölerek elde edilmektedir. Böylece dört aralığı, ekstra bir profili iki
eşit parçaya bölerek hiç fire vermeden geçmek mümkün olmaktadır. Toplam boydan boya geçilecek aşık
sayısı 8x2 =16 .mod. 4 =0 olduğuna göre sistemi bu şekilde hiç fire vermeden geçmek mümkün
olmaktadır.

8
1.3.5 Aşık Eklerinin Hesabı:
t
α çem 1.44 Q 0.173 t
2
cm
3 Genel
t

l kg2=65
Veriler: τ kem 1.25 lkg2 6.5 cm
2
cm

4
I 100 140.60.6 Ix 171 cm b bas 5 cm
70 70
Çubuk
3 tbas 0.68 cm
Verileri: Wx 34.2 cm
tgov 0.45 cm

Ek Levhası b lev := 7 cm
Verileri: tlev := 0.6 cm

M ek := W x⋅ α çem

M ek = 49.248 tcm

Çekme Başlığı Kontrolleri:


2
F bas := b bas⋅ t bas F bas = 3.4 cm

if( Flev ≥ F bas , "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"


2
Flev := b lev⋅ tlev Flev = 4.2 cm

M ek
P bas := ⋅ F bas P bas = 4.896 t
Wx

Kaynak dikişi kalınlığı: 0.7⋅ 10⋅ tlev = 4.2 mm


a1 := 3 mm seçildi if( b lev ≥ b bas + 2⋅ 0.25⋅ a1 , "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"

P bas
lkb := lkb = 6.528 cm if( lkb ≥ 1.5⋅ a1 , "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
2⋅ a1⋅ 0.1⋅ τ kem
if( lkb ≤ 10⋅ a1 , "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"

lkb2 := lkb⋅ 10 + a1 lkb2 = 68.28 mm

lbl := 2⋅ lkb2
lbl = 136.56 mm

Gövde Küt Kaynağında Kontrol:


agov := tgov agov = 0.45 cm lkg := lkg2 − 2⋅ agov lkg = 5.6 cm

Q
τ kg := τ kg = 0.069 if( τ kg ≤ τ kem , "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
agov⋅ lkg
M ek lkg
σ kg := ⋅ σ kg = 0.806 if( σ kg ≤ 0.81, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
Ix 2

9
1.4 Çatı Makaslarının Hesabı

İlk olarak yük analizinden elde edilen sonuçlara göre düğüm noktası kuvvetleri hesaplanacaktır.

[Pg ] Öz ağırlık yüklemesi = 65x1,40x5,0 = 455 kg

[Pg’] Mahya noktasında öz ağırlık yüklemesi = 65x1,60x5,0 = 520 kg

[Pk] Kar yüklemesi = 75x1,40x5,0 = 525 kg

[Pk’] Mahya noktasında kar yüklemesi = 75x1,60x5,0 = 600 kg


1,40
[Pre] E düzleminde rüzgar yüklemesi = −18 x x5,0 = -128 kg
0,989
Mahya noktasında E düzleminde rüzgar 1 1,40
[Pre’] = −18 x x( + 0,20) x5,0 = -82 kg
yüklemesi 0,989 2
1,40
[Prf] F düzleminde rüzgar yüklemesi = −32 x x5,0 = -227 kg
0,989
Mahya noktasında F düzleminde rüzgar 1 1,40
[Prf’] = −32 x x( + 0,20) x5,0 = -146 kg
yüklemesi 0,989 2


Yüklemeler aşağıda gösterildiği gibi yapılmış olup SAP 2000 Programı kullanılarak çubuk
kuvvetleri hesaplanmıştır.

Öz ağırlık yüklemesi

Rüzgar yüklemesi

Kar yüklemesi

Yarım kar yüklemesi


SAP 2000 girdi ve çıktı dosyası için bkz. [EK_1].

10
1.4.1 Çubuklarda Gerilme Kontrolleri:

• ÜST BAŞLIK İçin:………….\\

4 ton
SEÇİLEN PROFİL Lprof 161.8 cm Iprof 72.3 cm h prof 80 mm σ çem 1.44
2
80.80.8 cm
N 20.502ton i1 1.55 cm tprof 8 mm
ton
τ kem 0.9
2
cm
Skx 161.8 cm 2
Fprof 12.3 cm tlev 10 mm
ton
σ kem 0.9
Sky 161.8 cm eprof 2.26 cm 2
m 2 cm
X-Y eksenindeki atalet momentleri:
2
Ix 2 . Iprof tlev
2.I 2.F . 4
Iy prof prof
eprof Iy = 331.993 cm
2

Ix Skx
ix ix = 2.424 cm λx λ x = 66.736
2 . Fprof ix

Iy Sky
iy iy = 3.674 cm λy λ y = 44.043
2 . Fprof iy

λx Lprof Lprof
λ4 if λ x > 100, , 50 S1 if < λ 4 . i1 , , λ 4 . i1
2 3 3

Bağ levhası sayısı:

Lprof Lprof Lprof Lprof


adet if mod ceil ,2 1 , ceil , ceil 1 adet = 3 S1 S1 = 539.333 mm
S1 S1 S1 adet

S1
λ1 λ 1 = 34.796 if λ 1 λ 4 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"
i1

13
w .N ton
σ1 σ 1 = 1.2 Gerilme Kontrolü: if σ 1 σ çem, "OK" , "NOT OK !" = "OK"
2.F prof cm
2

λmax Kontrolü: if λ max 250, "OK" , "NOT OK !" = "OK"


Ara Bağlantıların Boyutlandırılması:

2 . Fprof. σ çem
Q Q = 0.443 ton
80

e0 2 . eprof tlev e0 = 5.52 cm

e0
Q Q if e0 < 20. i1 , 0 , 0.05. 20 . Q Q = 0.443 ton
i1

Q . S1
T T = 4.326 ton
e0

amax 0.7. min( t ) aminm 3 mm

amax = 5.6 mm a0 3 mm Seçilmiştir.

ceil h lev . 100


h lev 6 . a0 h prof h lev h lev = 100 mm
100

T 2
Fk Fk = 4.807 cm
τ kem

Fk
lh1 lh1 = 80.118 mm
2 . a0

l1 lh1 2 . a0 l1 = 86.118 mm

Llev l1 6 a0

ceil Llev . 100


Llev Llev = 11 cm
100

ALT BAŞLIK İçin:-------\\ Sk 580 cm Seçilen Kesit: L.80.80.8


2
Omax 20.758 t F 12.3 cm iy 2.42 cm

Sk Omax t
λ max λ max = 206.612 σ σ = 0.844 2
iy 2.F cm

Gerilme Kontrolü: if( σ 1.44, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"

λ Kontrolü: if λ max 250, "OK"


λ , "NOT OK !" = "OK"

14
• V1,V9 Dikmeleri İçin:……\\

4 ton
SEÇİLEN PROFİL Lprof 50 cm Iprof 11 cm h prof 50 mm σ çem 1.44
2
50.50.5 cm
N 6.93 ton i1 0.98 cm tprof 5 mm
ton
τ kem 0.9
2
cm
Skx 50 cm 2
Fprof 4.8 cm tlev 10 mm
ton
σ kem 0.9
Sky 50 cm eprof 1.4 cm 2
m 2 cm
X-Y eksenindeki atalet momentleri:
2
Ix 2 . Iprof tlev
2 . Iprof 2 . Fprof.
4
Iy eprof Iy = 56.656 cm
2

Ix Skx
ix ix = 1.514 cm λx λ x = 33.029
2 . Fprof ix

Iy Sky
iy iy = 2.429 cm λy λ y = 20.582
2 . Fprof iy

λx Lprof Lprof
λ4 if λ x > 100, , 50 S1 if < λ 4 . i1 , , λ 4 . i1
2 3 3

Bağ levhası sayısı:

Lprof Lprof Lprof Lprof


adet if mod ceil ,2 1 , ceil , ceil 1 adet = 3 S1 S1 = 166.667 mm
S1 S1 S1 adet

S1
λ1 λ 1 = 17.007 if λ 1 λ 4 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"
i1

Çubukta Gerilme Kontrolü:

2 m. 2
λ yi λy λ1 λ yi = 26.699
2

λ max if λ x > λ yi , λ x , λ yi λ max = 33.029 w 1.11

w.N ton
σ1 σ 1 = 0.801 Gerilme Kontrolü: if σ 1 σ çem, "OK" , "NOT OK !" = "OK"
2.F prof cm
2

λmax Kontrolü: if λ max 250, "OK" , "NOT OK !" = "OK"

15
Ara Bağlantıların Boyutlandırılması:

2 . Fprof. σ çem
Q Q = 0.173 ton
80

e0 2 . eprof tlev e0 = 3.8 cm

e0
Q Q if e0 < 20. i1 , 0 , 0.05. 20 . Q Q = 0.173 ton
i1

Q . S1
T T = 0.758 ton
e0

amax 0.7. min( t ) aminm 3 mm

amax = 3.5 mm a0 3 mm Seçilmiştir.

ceil h lev . 100


h lev 6 . a0 h prof h lev h lev = 70 mm
100

T 2
Fk Fk = 0.842 cm
τ kem

Fk
lh1 lh1 = 14.035 mm
2 . a0

l1 lh1 2 . a0 l1 = 20.035 mm

Llev l1 6 a0

ceil Llev . 100


Llev Llev = 4 cm
100

• V2,V3,V4,V6,V7,V8 Dikmeleri İçin:……\\

4 ton
SEÇİLEN PROFİL Lprof 155 cm Iprof 11 cm h prof 50 mm σ çem 1.44
2
50.50.5 cm
N 0.98 ton i1 0.98 cm tprof 5 mm
ton
τ kem 0.9
2
cm
Skx 155 cm 2
Fprof 4.8 cm tlev 10 mm
ton
σ kem 0.9
Sky 155 cm eprof 1.4 cm 2
m 2 cm

16
X-Y eksenindeki atalet momentleri:
2
Ix 2 . Iprof tlev
2 . Iprof 2 . Fprof.
4
Iy eprof Iy = 56.656 cm
2

Ix Skx
ix ix = 1.514 cm λx λ x = 102.39
2 . Fprof ix

Iy Sky
iy iy = 2.429 cm λy λ y = 63.803
2 . Fprof iy

λx Lprof Lprof
λ4 if λ x > 100, , 50 S1 if < λ 4 . i1 , , λ 4 . i1
2 3 3

Bağ levhası sayısı:

Lprof Lprof Lprof Lprof


adet if mod ceil ,2 1 , ceil , ceil 1 adet = 5 S1 S1 = 310 mm
S1 S1 S1 adet

S1
λ1 λ 1 = 31.633 if λ 1 λ 4 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"
i1

Çubukta Gerilme Kontrolü:

2 m. 2
λ yi λy λ1 λ yi = 71.215
2

λ max if λ x > λ yi , λ x , λ yi λ max = 102.39 w 2.01

w .N ton
σ1 σ 1 = 0.205 Gerilme Kontrolü: if σ 1 σ çem, "OK" , "NOT OK !" = "OK"
2.F prof cm
2

λmax Kontrolü: if λ max 250, "OK" , "NOT OK !" = "OK"


Ara Bağlantıların Boyutlandırılması:

2 . Fprof. σ çem
Q Q = 0.173 ton
80

e0 2 . eprof tlev e0 = 3.8 cm

e0
Q Q if e0 < 20. i1 , 0 , 0.05. 20 . Q Q = 0.173 ton
i1

Q . S1
T T = 1.41 ton
e0

amax 0.7. min( t ) aminm 3 mm

amax = 3.5 mm a0 3 mm Seçilmiştir.

17
ceil h lev . 100
h lev 6 . a0 h prof h lev h lev = 70 mm
100

T 2
Fk Fk = 1.566 cm
τ kem

Fk
lh1 lh1 = 26.105 mm
2 . a0

l1 lh1 2 . a0 l1 = 32.105 mm

Llev l1 6 a0

ceil Llev . 100


Llev Llev = 6 cm
100

V5 Dikmesi İçin:-------\\ Sk 200 cm Seçilen Kesit: L.45.45.5


2
Omax 4.036 t F 4.3 cm imin 0.87 cm
Sk Omax t
λ max λ max = 151.735 σ σ = 1.402 2
imin 2.F cm

Gerilme Kontrolü: if( σ 1.44, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"

λ Kontrolü: if λ max 250, "OK"


λ , "NOT OK !" = "OK"

D1,D14 Diyagonelleri İçin:-------\\ Sk 148.7 cm Seçilen Kesit: L.50.50.5


2
Omax 13.461 t F 4.8 cm imin 0.98 cm
Sk Omax t
λ max λ max = 229.885 σ σ = 0.469 2
imin 2.F cm

Gerilme Kontrolü: if( σ 1.44, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"

λ Kontrolü: if λ max 250, "OK"


λ , "NOT OK !" = "OK"

18
• D2,D13 Diyagonalleri İçin:……\\

4 ton
SEÇİLEN PROFİL Lprof 167.8 cm Iprof 29.2 cm h prof 65 mm σ çem 1.44
2
65.65.6 cm
N 6.479 ton i1 1.27 cm tprof 6 mm
ton
τ kem 0.9
2
cm
Skx 167.8 cm 2
Fprof 7.53 cm tlev 10 mm
ton
σ kem 0.9
Sky 167.8 cm eprof 1.8 cm 2
m 2 cm
X-Y eksenindeki atalet momentleri:
2
Ix 2 . Iprof tlev
2 . Iprof 2 . Fprof.
4
Iy eprof Iy = 138.067 cm
2

Ix Skx
ix ix = 1.969 cm λx λ x = 85.211
2 . Fprof ix

Iy Sky
iy iy = 3.028 cm λy λ y = 55.419
2 . Fprof iy

λx Lprof Lprof
λ4 if λ x > 100, , 50 S1 if < λ 4 . i1 , , λ 4 . i1
2 3 3

Bağ levhası sayısı:

Lprof Lprof Lprof Lprof


adet if mod ceil ,2 1 , ceil , ceil 1 adet = 3 S1 S1 = 559.333 mm
S1 S1 S1 adet

S1
λ1 λ 1 = 44.042 if λ 1 λ 4 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"
i1

Çubukta Gerilme Kontrolü:

2 m. 2
λ yi λy λ1 λ yi = 70.788
2

λ max if λ x > λ yi , λ x , λ yi λ max = 85.211 w 1.69

w.N ton
σ1 σ 1 = 0.727 Gerilme Kontrolü: if σ 1 σ çem, "OK" , "NOT OK !" = "OK"
2.Fprof cm
2

λmax Kontrolü: if λ max 250, "OK" , "NOT OK !" = "OK"

19
Ara Bağlantıların Boyutlandırılması:

2 . Fprof. σ çem
Q Q = 0.271 ton
80

e0 2 . eprof tlev e0 = 4.6 cm

e0
Q Q if e0 < 20. i1 , 0 , 0.05. 20 . Q Q = 0.271 ton
i1

Q . S1
T T = 3.296 ton
e0

amax 0.7. min( t ) aminm 3 mm

amax = 4.2 mm a0 3 mm Seçilmiştir.

ceil h lev . 100


h lev 6 . a0 h prof h lev h lev = 90 mm
100
T 2
Fk Fk = 3.662 cm
τ kem

Fk
lh1 lh1 = 61.04 mm
2 . a0

l1 lh1 2 . a0 l1 = 67.04 mm

Llev l1 6 a0

ceil Llev . 100


Llev Llev = 9 cm
100

D3,D12, Diyagonelleri İçin:-------\\ Sk 167.8 cm Seçilen Kesit: L.50.50.5


2
Omax 2.624 t F 4.8 cm imin 0.98 cm

Sk Omax t
λ max λ max = 171.224 σ σ = 0.273 2
imin 2.F cm

Gerilme Kontrolü: if( σ 1.44, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"

λ Kontrolü: if λ max 250, "OK"


λ , "NOT OK !" = "OK"

20
• D4,D5, D10,D11 Diyagonalleri İçin:……\\

4 ton
SEÇİLEN PROFİL Lprof 193.8 cm Iprof 11 cm h prof 50 mm σ çem 1.44
2
50.50.5 cm
N 1.169 ton i1 0.98 cm tprof 5 mm
ton
τ kem 0.9
2
cm
Skx 193.8 cm 2
Fprof 4.8 cm tlev 10 mm
ton
σ kem 0.9
Sky 193.8 cm eprof 1.4 cm 2
m 2 cm
X-Y eksenindeki atalet momentleri:
2
Ix 2 . Iprof tlev
2.I 2.F . 4
Iy prof prof
eprof Iy = 56.656 cm
2

Ix Skx
ix ix = 1.514 cm λx λ x = 128.02
2 . Fprof ix

Iy Sky
iy iy = 2.429 cm λy λ y = 79.775
2 . Fprof iy

λx Lprof Lprof
λ4 if λ x > 100, , 50 S1 if < λ 4 . i1 , , λ 4 . i1
2 3 3

Bağ levhası sayısı:

Lprof Lprof Lprof Lprof


adet if mod ceil ,2 1 , ceil , ceil 1 adet = 5 S1 S1 = 387.6 mm
S1 S1 S1 adet

S1
λ1 λ 1 = 39.551 if λ 1 λ 4 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"
i1

Çubukta Gerilme Kontrolü:

2 m. 2
λ yi λy λ1 λ yi = 89.041
2

λ max if λ x > λ yi , λ x , λ yi λ max = 128.02 w 2.85

w.N ton
σ1 σ 1 = 0.347 Gerilme Kontrolü: if σ 1 σ çem, "OK" , "NOT OK !" = "OK"
2.F prof cm
2

λmax Kontrolü: if λ max 250, "OK" , "NOT OK !" = "OK"

21
Ara Bağlantıların Boyutlandırılması:

2 . Fprof. σ çem
Q Q = 0.173 ton
80

e0 2 . eprof tlev e0 = 3.8 cm

e0
Q Q if e0 < 20. i1 , 0 , 0.05. 20 . Q Q = 0.173 ton
i1

Q . S1
T T = 1.763 ton
e0

amax 0.7. min( t ) aminm 3 mm

amax = 3.5 mm a0 3 mm Seçilmiştir.

ceil h lev . 100


h lev 6 . a0 h prof h lev h lev = 70 mm
100

T 2
Fk Fk = 1.958 cm
τ kem

Fk
lh1 lh1 = 32.64 mm
2 . a0

l1 lh1 2 . a0 l1 = 38.64 mm

Llev l1 6 a0

ceil Llev . 100


Llev Llev = 6 cm
100

D6,D9 Diyagonelleri İçin:-------\\ Sk 224.9 cm Seçilen Kesit: L.50.50.5


2
Omax 2.285 t F 4.8 cm imin 0.98 cm

Sk Omax t
λ max λ max = 229.49 σ σ = 0.238 2
imin 2.F cm

Gerilme Kontrolü: if( σ 1.44, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"

λ Kontrolü: if λ max 250, "OK"


λ , "NOT OK !" = "OK"

22
• D7,D8 Diyagonalleri İçin:……\\
4 ton
SEÇİLEN PROFİL Lprof 237.9 cm Iprof 29.2 cm h prof 65 mm σ çem 1.44
2
65.65.6 cm
N 3.039 ton i1 1.27 cm t prof 6 mm
ton
τ kem 0.9
2
cm
Skx 237.9 cm 2
Fprof 7.53 cm t lev 10 mm
ton
σ kem 0.9
Sky 237.9 cm eprof 1.8 cm 2
m 2 cm
X-Y eksenindeki atalet momentleri:
2
Ix 2 . Iprof tlev
2.I 2.F . 4
Iy prof prof
eprof Iy = 138.067 cm
2

Ix Skx
ix ix = 1.969 cm λx λ x = 120.809
2 . Fprof ix

Iy Sky
iy iy = 3.028 cm λy λ y = 78.571
2 . Fprof iy

λx Lprof Lprof
λ4 if λ x > 100, , 50 S1 if < λ 4 . i1 , , λ 4 . i1
2 3 3

Bağ levhası sayısı:

Lprof Lprof Lprof Lprof


adet if mod ceil ,2 1 , ceil , ceil 1 adet = 5 S1 S1 = 475.8 mm
S1 S1 S1 adet

S1
λ1 λ 1 = 37.465 if λ 1 λ 4 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"
i1

Çubukta Gerilme Kontrolü:

2 m. 2
λ yi λy λ1 λ yi = 87.046
2

λ max if λ x > λ yi , λ x , λ yi λ max = 120.809 w 2.55

w.N ton
σ1 σ 1 = 0.515 Gerilme Kontrolü: if σ 1 σ çem, "OK" , "NOT OK !" = "OK"
2.F prof cm
2

λmax Kontrolü: if λ max 250, "OK" , "NOT OK !" = "OK"

23
Ara Bağlantıların Boyutlandırılması:

2 . Fprof. σ çem
Q Q = 0.271 ton
80

e0 2 . eprof tlev e0 = 4.6 cm

e0
Q Q if e0 < 20. i1 , 0 , 0.05. 20 . Q Q = 0.271 ton
i1

Q . S1
T T = 2.804 ton
e0

amax 0.7. min( t ) aminm 3 mm

amax = 4.2 mm a0 3 mm Seçilmiştir.

ceil h lev . 100


h lev 6 . a0 h prof h lev h lev = 90 mm
100

T 2
Fk Fk = 3.115 cm
τ kem

Fk
lh1 lh1 = 51.924 mm
2 . a0

l1 lh1 2 . a0 l1 = 57.924 mm

Llev l1 6 a0

ceil Llev . 100


Llev Llev = 8 cm
100

24
1.4.2 Düğüm Noktalarında Kaynak Hesabı:

• D1,D14 Diyagonalleri İçin:……\\

Veriler:
ton
Profil: 50.50.5 N 13.461ton eprof 1.4 cm h prof 50 mm τ kem 1.1
2
cm
tlev 10 mm tprof 5 mm

Kaynak kalınlığıının belirlenmesi:

amax 0.7. min( t ) aminm 3 mm

amax = 3.5 mm a0 3 mm Seçilmiştir.

Profil ucunda kaynak dikişi yoksa:


l2 160 mm

lh2 l2 2 . a0 lh2 = 154 mm if lh2 > 15. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

if lh2 < 100. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"


kay_boy 1 mm
Given a0 . kay_boy . h prof eprof a0 . lh2 . eprof kaynakboyu find( kay_boy )

kaynakboyu = 59.889 mm lh1 kaynakboyu

ceil l1 . 1000
l1 lh1 2 . a0 l1 l1 = 66 mm Seçilmiştir.
1000

lh1 l1 2 . a0 lh1 = 60 mm if lh1 > 15. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

if lh1 < 100. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"


Gerilme Kontrolü:

2 . a0 . lh1
2
F lh2 F = 12.84 cm

N ton
τk τ k = 1.048 if τ k < τ kem , "OK" , "NOT OK !" = "OK"
F cm
2

25
• D2,D13 Diyagonalleri İçin:……\\

Veriler:
ton
Profil: 65.65.6 N 6.479 ton eprof 1.8 cm h prof 65 mm τ kem 1.1
2
cm
tlev 10 mm tprof 6 mm

Kaynak kalınlığıının belirlenmesi:

amax 0.7. min( t ) aminm 3 mm

amax = 3.5 mm a0 3 mm Seçilmiştir.

Profil ucunda kaynak dikişi yoksa:


l2 130 mm

lh2 l2 2 . a0 lh2 = 124 mm if lh2 > 15. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

if lh2 < 100. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"


kay_boy 1 mm
Given a0 . kay_boy . h prof eprof a0 . lh2 . eprof kaynakboyu find( kay_boy )

kaynakboyu = 47.489 mm lh1 kaynakboyu

ceil l1 . 1000
l1 lh1 2 . a0 l1 l1 = 54 mm Seçilmiştir.
1000

lh1 l1 2 . a0 lh1 = 48 mm if lh1 > 15. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

if lh1 < 100. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"


Gerilme Kontrolü:

2 . a0 . lh1
2
F lh2 F = 10.32 cm

N ton
τk τ k = 0.628 if τ k < τ kem , "OK" , "NOT OK !" = "OK"
F cm
2

• D3,D12 Diyagonalleri İçin:……\\

Veriler:
Profil: 50.50.5 N 2.624 ton eprof 1.4 cm h prof 50 mm

tlev 10 mm tprof 5 mm

Kaynak kalınlığıının belirlenmesi:

amax 0.7. min( t ) aminm 3 mm

amax = 3.5 mm a0 3 mm Seçilmiştir.

26
Profil ucunda kaynak dikişi yoksa:
l2 130 mm

lh2 l2 2 . a0 lh2 = 124 mm if lh2 > 15. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

if lh2 < 100. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"


kay_boy 1 mm
Given a0 . kay_boy . h prof eprof a0 . lh2 . eprof kaynakboyu find( kay_boy )

kaynakboyu = 48.222 mm lh1 kaynakboyu

ceil l1 . 1000
l1 lh1 2 . a0 l1 l1 = 55 mm Seçilmiştir.
1000

lh1 l1 2 . a0 lh1 = 49 mm if lh1 > 15. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

if lh1 < 100. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"


Gerilme Kontrolü:

2 . a0 . lh1
2
F lh2 F = 10.38 cm

N ton
τk τ k = 0.253 if τ k < τ kem , "OK" , "NOT OK !" = "OK"
F cm
2

• D4,D5,D10,D11 Diyagonalleri İçin:……\\

Veriler:
ton
Profil: 50.50.5 N 1.169 ton eprof 1.4 cm h prof 50 mm τ kem 1.1
2
cm
tlev 10 mm tprof 5 mm

Kaynak kalınlığıının belirlenmesi:

amax 0.7. min( t ) aminm 3 mm

amax = 3.5 mm a0 3 mm Seçilmiştir.

Profil ucunda kaynak dikişi yoksa:


l2 130 mm

lh2 l2 2 . a0 lh2 = 124 mm if lh2 > 15. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

if lh2 < 100. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"


kay_boy 1 mm
Given a0 . kay_boy . h prof eprof a0 . lh2 . eprof kaynakboyu find( kay_boy )

kaynakboyu = 48.222 mm lh1 kaynakboyu

27
ceil l1 . 1000
l1 lh1 2 . a0 l1 l1 = 55 mm Seçilmiştir.
1000

lh1 l1 2 . a0 lh1 = 49 mm if lh1 > 15. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

if lh1 < 100. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"


Gerilme Kontrolü:

2 . a0 . lh1
2
F lh2 F = 10.38 cm

N ton
τk τ k = 0.113 if τ k < τ kem , "OK" , "NOT OK !" = "OK"
F cm
2

• D6,D9 Diyagonalleri İçin:……\\

ton
Profil: 50.50.5 N 2.285 ton eprof 1.4 cm h prof 50 mm τ kem 1.1
2
cm
tlev 10 mm tprof 5 mm

Kaynak kalınlığıının belirlenmesi:

amax 0.7. min( t ) aminm 3 mm

amax = 3.5 mm a0 3 mm Seçilmiştir.

Profil ucunda kaynak dikişi yoksa:


l2 120 mm

lh2 l2 2 . a0 lh2 = 114 mm if lh2 15. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

if lh2 100. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"


kay_boy 1 mm
Given a0 . kay_boy . h prof eprof a0 . lh2 . eprof kaynakboyu find( kay_boy )

kaynakboyu = 44.333 mm lh1 kaynakboyu

ceil l1 . 1000
l1 lh1 2 . a0 l1 l1 = 51 mm Seçilmiştir.
1000

lh1 l1 2 . a0 lh1 = 45 mm if lh1 15. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

if lh1 100. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

28
Gerilme Kontrolü:

2 . a0 . lh1
2
F lh2 F = 9.54 cm

N ton
τk τ k = 0.24 if τ k τ kem , "OK" , "NOT OK !" = "OK"
F cm
2

• D7,D8 Diyagonalleri İçin:……\\

Veriler:
ton
Profil: 65.65.6 N 3.039 ton eprof 1.8 cm h prof 65 mm τ kem 1.1
2
cm
tlev 10 mm tprof 6 mm

Kaynak kalınlığıının belirlenmesi:

amax 0.7. min( t ) aminm 3 mm

amax = 4.2 mm a0 3 mm Seçilmiştir.

Profil ucunda kaynak dikişi yoksa:


l2 130 mm

lh2 l2 2 . a0 lh2 = 124 mm if lh2 15. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

if lh2 100. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"


kay_boy 1 mm
Given a0 . kay_boy . h prof eprof a0 . lh2 . eprof kaynakboyu find( kay_boy )

kaynakboyu = 47.489 mm lh1 kaynakboyu

ceil l1 . 1000
l1 lh1 2 . a0 l1 l1 = 54 mm Seçilmiştir.
1000

lh1 l1 2 . a0 lh1 = 48 mm if lh1 15. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

if lh1 100. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"


Gerilme Kontrolü:

2 . a0 . lh1
2
F lh2 F = 10.32 cm

N ton
τk τ k = 0.294 if τ k τ kem , "OK" , "NOT OK !" = "OK"
F cm
2

29
• V1,V2,V3,V4, V6,V7,V8,V9 Dikmeleri İçin:……\\

Veriler:
ton
Profil: 50.50.5 N 6.93 ton eprof 1.4 cm h prof 50 mm τ kem 1.1
2
cm
tlev 10 mm tprof 5 mm

Kaynak kalınlığıının belirlenmesi:

amax 0.7. min( t ) aminm 3 mm

amax = 3.5 mm a0 3 mm Seçilmiştir.

Profil ucunda kaynak dikişi yoksa:


l2 120 mm

lh2 l2 2 . a0 lh2 = 114 mm if lh2 15. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

if lh2 100. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"


kay_boy 1 mm
Given a0 . kay_boy . h prof eprof a0 . lh2 . eprof kaynakboyu find( kay_boy )

kaynakboyu = 44.333 mm lh1 kaynakboyu

ceil l1 . 1000
l1 lh1 2 . a0 l1 l1 = 51 mm Seçilmiştir.
1000

lh1 l1 2 . a0 lh1 = 45 mm if lh1 15. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

if lh1 100. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"


Gerilme Kontrolü:

2 . a0 . lh1
2
F lh2 F = 9.54 cm

N ton
τk τ k = 0.726 if τ k τ kem , "OK" , "NOT OK !" = "OK"
F cm
2

30
• V5 Dikmesi İçin:……\\

Veriler:
ton
Profil: 50.50.5 N 4.036 ton eprof 1.4 cm h prof 50 mm τ kem 1.1
2
cm
tlev 10 mm tprof 5 mm u 10 mm

Kaynak kalınlığıının belirlenmesi:

amax 0.7. min( t ) aminm 3 mm

amax = 3.5 mm a0 3 mm Seçilmiştir.

Profil ucunda kaynak dikişi yoksa:


l2 120 mm

lh2 l2 2 . a0 lh2 = 114 mm if lh2 15. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

if lh2 100. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"


kay_boy 1 mm
Given a0 . kay_boy . h prof eprof a0 . lh2 . eprof kaynakboyu find( kay_boy )

kaynakboyu = 44.333 mm lh1 kaynakboyu

ceil l1 . 1000
l1 lh1 2 . a0 l1 l1 = 51 mm Seçilmiştir.
1000

lh1 l1 2 . a0 lh1 = 45 mm if lh1 15. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

if lh1 100. a0 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"

Gerilme Kontrolü:

2 . a0 . lh1
2
F lh2 F = 9.54 cm

N ton
τk τ k = 0.212 if τ k τ kem , "OK" , "NOT OK !" = "OK"
2.F cm
2

31
1.5 Alt Başlık Eki

160.100.10 L80.80.8
L1

h 1
L 2
h 2

560.170.10

PROFİL
80.80.8

h 1 := 120mm e prof := 22.6mm ton


σçem := 1.44
2
2 cm
h 2 := 180mm F prof := 12.3cm
ton
h i := 4mm t1 := 10mm τ kem := 1.1
2
cm
t2 := 10mm

• Eksantriste Kontrolü:

⎡h ⋅ t ⋅ ⎛ t + h + h 1 ⎞⎤ + ⎡h ⋅ t ⋅ ⎛ t2 ⎞⎤
⎢ 1 1⎜ 2 i ⎥ ⎢ 2 2⎜ ⎥
eek :=
⎣ ⎝ 2 ⎠⎦ ⎣ ⎝ 2 ⎠⎦ eek = 32.6mm
(h1⋅ t1 + h2⋅ t2)
if( eek − e prof − t2 ≤ 3mm, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"

• Profil Alanı Kontrolü:

2
Fek := h 1⋅ t1 + h 2⋅ t2 Fek = 30cm
2
F prof := 2⋅ F prof F prof = 24.6cm

if( Fek ≥ F prof, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"

S0 := F prof⋅ σçem S0 = 35.424ton

32
• Dikey Ek Levhasında Hesap:

h 1⋅ t 1
S1 := S0⋅ S1 = 14.17ton
h 1⋅ t1 + h 2⋅ t2

a max := 0.7⋅ t1 a minm := 3mm

a max = 7 mm a0 := 4mm Seçilmiştir

S1
lh1 := lh1 = 80.509mm
4⋅ a0⋅ τ kem

l1 := 2⋅ lh1 + 2⋅ a0 l1 = 169.018mm

ceil( l1⋅ 100)


L1 := L1 = 170mm
100

• Yatay Ek Levhasında Hesap:

h 2⋅ t 2
S2 := S0⋅ S2 = 21.254ton
h 1⋅ t1 + h 2⋅ t2

a max := 0.7⋅ t1 a minm := 3mm

a max = 7 mm a0 := 4mm Seçilmiştir

S2
lh2 := lh2 = 241.527mm
2⋅ a0⋅ τ kem

l2 := 2⋅ lh2 + 2⋅ a0 l2 = 491.055mm

ceil( l2⋅ 100)


L2 := L2 = 500mm
100

1.6 Üst Başlık Eki


80.80.8
Üst başlığa gelen kuvvet basınç
kuvveti olduğu için korniyerler
tarafından temas ile
aktarılmaktadır. Kaynak bu
kuvvetin ancak % 30’unu
taşıdığından kaynak hesabı
Üst başlık eki yapılmayacaktır.

33