Вы находитесь на странице: 1из 48

"

Z!*
gx

Z1

Z1 ; [x **
Z"
!*
gx ; 

Z"
; K

M F,
~RZ
"0Z ~RZo
" ) ; o
| 1432 ._Y 2010 ;
)
Z E
L_
wzZ!*1000 ; Z
[zg 50 ; 7
- k( ] o^e ; 8
-i
E
I;gz
7 ZZgcL{g Z Z ; **
581104c*
+ZS
&
-**
~k
,
z;
;Y
Z"
!*
gx( 1

c*
+ZS
&
-*
*~k
,
z;I;gz
7 ZZgc
+919741277047L!*
581104
gulamrabbanifida@gmail.com;~ Z
www.gulamrabbanifida.hpage.com;V
$d
$z

Z"
!*
gx**
gz Z d
$ Z
/y !
[ NZ @z Az Z ~
+

VgzZVog " ~g !*
 E
L !Z LZ
a

uag71y[ ~g ( 2
h Zzg JR,
g ZK y[ ( 3
I
4)gK~g Z gt q ( 4
iG
v Ig I
uag7Yc&
+
z ( 5

**

E
Lg Z Z
-*
S
*~k
,
z;I;gz
7 ZZgc

Z1

"
Z!*
gx

40
41
42
43
44
45
46
48
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
68
70
71

~W Y m
CZZ

J
/4ggVg u
G
Z}
.[
8yZ:| (,
I
HW

Z L i
g WN Z
7i ZZtE
~VxyZ
E
$

3
c*
L GE
6,
~Z
# gl
IL!*
]!*
[Zpt
gzZWyZ **
ZE
Wg L }
egi:gzZ ` @*
I
M, L iV-
D c*
{z 
Z}
.g c*
~g=~
x$
+x?Vf \W
LX=\I 3
G
HW

[g
L .g9
nzgwaVYj
} g \ W q'
,u Z
Y ++ p y Z
~ ] '
, g C

g} W} Z z Y? d
~g u g ]
wgZ~T V
[ Z k Z }
.w
g c*
E
G
~
L $ ZV Z zg , Z
4

Z1

"
Z!*
gx

6
7
8
13
16
22
24
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39

[^
OZ
]oUZg 2
+
~
gzZZ"
!*
gx
yZ
~ggZ'
,
Z
~N
WWZ1
9
W
.
} Z *Z EZ)
Z1g AZ
"{ 

+Z[
*
Z"
!*
x
Pw
Z"
!*
x
] Yo
 zgzg]Zg
}[[g c*
Dz

\~g !*

4) Z[g[Z[Z}}w
G

x xgzZzg}%6,

4
)
WG
g
E
G
V;g
L $
CYc*

g Y
)
W=W~W
YwJ[gc*
n
Yy\W~T{z
D W~g !*
gG ,
E
G
Yp'
,
Z
Hv YV
L B+E
3

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

} 3 c*
Z}
.[ Zp ( Z
G
" C Wi Z z Wt
xw
LG3E

72

h^j]

73

75
76

I
Zzq[ze~"
# *g L i

%N Q 0
%N
z g F
+i g { F

74

77

c*
V I Tg Z h g
MgLf

I
Y i z g ~ E
L j
b 3 |V1 Zp

78

x **
Vzg *Vg

80
81
82
83

84

] o^e

86

o
vZgx Zg
gC
~RZzZpi Zd
$g
gC

~g { 
Zw=i Z]|dZ
gC
I

g
4) ~g { 
iG
g I
yi Z g u
gC

# Z )xsZg
r
gC

87

# Z )xsZg
r
gC

88

92

xs

93

gzuV W

hxs c*

94

)**
E

95

Z1

"
Z!*
gx

~
gzZ Z"
!*
gx
VZ
~N
WWZ1

Z1

"
Z!*
gx

ln ]

~gg"
Z'
,
Z
X n
pgmgzZ[ Z Z"
!*
gx**

/y!
% "q
V *wg| 7,
~
xyZX dZLG
-Z \{h
E
E
\
{ 0*
E
L B Lx y ZX @*
Yb w ~g s] Zz Z f
ysg yZszm<!*
gzZ<
X yZ r
# Z"
Xg Zx9z
Z1 ZBxyZX @*
g zSh
+'
, yZ
zzs
# ~
V *wgX Zy

: !*
~{ C g !*
~
V *wg
;ZgX {h
+I: 
V\zug nvZ
{!pu 0*
L 3E
Z}
.

!x **
VklyZ
4YZh
5E
~LE
+@WX
%Nzl{
VZ~VZgVjF
Ct[c*
**
L8X

Zz;@*

("
g Z'
,
Z)

u 0*
LZ~]c*
WklyW
*[g |t
w W
} X@*

\zug nvZp zzb] Z fTX zz
~ x T @*
pX n Z Z h y z s
# { Z p { Z

X ] Xq
-Z **
Z
:XWZ g

# *wg {
"
] o^e

# z zp ~
s
V ] gzug |d
$zt
ikZgz Z} x Z 0E
!X q z~ \ W
) zs

# b! C
XH{C
bK~Y Z!g
vgzZ "
$U*
0yi0<Zzg0vZ~kZXU*
~6gzZ
8

Z1

"
Z!*
gx

u 0*
] ~
V *wg+ZgzZ,6,

L yZZ}g WXnd
:
$
{ c*
i{ c*
i~
VggzZ W
X
i G
R5_] Yozr
# Z"
,_g ZPZ"
!*
gx[ W
;D 
X H
P
4
)
G Z[g[ Z[ Z}}w
,
Wg gzZz[ W_~
Z"
} Z6,
xwg ZV YH~
(
?~ [
CC
{>LX=E
i **
6,
hLZgzZq~!*
g~
V ]gzug{z Czig WC

E
# Z"
tXn
~
V *wgTX((~gZG
0$r
; D 
X M
h
]oZ"
Y~g c*

~w
,F,
7bz
V W Za[ ZV
'Z"
;gzgzg
} 3 @*
^[g c*
q ~pgzZ[
: 
V\hay
KZ ~
V *wg
; c*

[p Hr
# Z"
X k
=g f
I

M, L i V-
MZ}
.D
I
t|~Z L i
M {'
=~
VZ E
~
L !Z MT
Mg^[gkZ
L ZZ
# p CyZZr
# C
~q~g !*
g~
V *wg
10

Z1

"
Z!*
gx

E
ty!*
i! X M
hl%"E
L ~xY Z

` W 3C
~
V *g Y Zg c*
W~y!*
ig
E
3ru 0*
7g Z G
]gzZ ~
V *wggzZX D ;qzg
X tu
ZzY~ ikZX HY Z `~y!*
izgZ
pX CY~g ~
~wX C7]oYkZVc*

Y ZzgZ}gX 0y!*
i@y!*
izg Z Z`z Z y!*
izg ZV~
@
/ZX ~g z~g Y~ x tgzZ Hqw~
] gzug: ee*
* ZgzZB{ ^
,Yxy!*
izg Z6,
g
z!tgzZ Q7~*wVT ~ ZMZ ~

V
M5G
" X ~g z ~g Y
R'
,X Zq r z
w M E
g " X g Yx Z Zz]oe
$.~
~y 0*
6,
gm{~
gzZ`qzaw] gzZ F,
zzF,
ze! gzZ
zgTX ! ~X `mZpzx ZqJ
! w=gzZ { 0*
xe
$. g [8
-ggzZC
[ VZzg

_~]gZ Z Z"
!*
gxCuZzz~y*zy
wY fX Kui **
$.Vg )
e
,

G
]|dZXZ
/
~
LB
gzZZOO
Z ZV 0*
Zgf 66,
oZ>
;
V; s Z6,
g J g ZI D 
~w'
,
V{gZ **

YYJ 7,
WH
~
Vg )
,
xi:X S'
,
o Z
~ t
9

Z1

"
Z!*
gx

43X e
~
XgwVZ4,
xDyD]~
V * J/G

gzZ**
u0*
T
$x~
X}q/Zz]zigx
; egw]!*
kZ
z!gzZ~gze
$.**
+'

rvg )
,
Z}
.i Z
goZ~]ogZgzZ~
~
V wgZ"
!*
gx**

6,
)

ZZ1 KB
!
X}gZ~w]&yZ oZtX
h
+
I~
V *wgVgzZwJ~~m,
Z{g!*
tXY{7gI
;Bx!ZZBk
,
6,
kZr
# Z"
X(}W)q
Z"
f Z (,
yZ H
$'
Z(,
g yZ Z}
.LE
^ev ^n^n oF o `]
Z f 172/6w2

Z1

"
Z!*
gx

kZX @*
k Z q D Yt ~
V g CY6,w q Z
X Hy V- ~q
-Z L Z Z"
y*
kZg \ WgzZ
D Wt CWx
ZC
u0*
E
L !Z \WD
x6,
~

V ]gzugz!*

kZ
;HgzZi**
ZyZq
-ZX ya
7i Z Z~VxyZ
7xx6,
} W
;5XCY=ZzXCW
zT~
V *wgc*
CA6,
~il

lg !*
VZ $
+gzu c*
Z}gZ @*
ZX*gzZCgZ +ZyZ

1100255

; stgzZ q"
$
WLZ
wgZ~T V
w g "
$
~ 0 { z 0*
{ z Z , Y ~ c i z
w g T ~ w
[ Zp
/Z { \ WX 7e**
Yg Zh
+ ] gzug Zz
; r
# Z"
X *
@ Y0g Z,
A N ~
} 3 c*
Z}
.[ Z p ( Z
} 3 {n} F,
~T
12

11

Z1

"
Z!*
gx

E
{! IG
g1Z y~g ~
V W
L " uX oj^ fq pf ]
4Y~ C y {olpC
5E
xP~V Yzg LE

X V: VY kZr
# Z"
Q Vzg Z
/

]oZ"
Y~g c*

~w
'Z"
; gzgzg
} 3 @*
^[g c*

D 
[ [8 Z[8LZw rZzf [g
G
4]X@*
\zWLZr
3n~
V wg
# Z"
D~zc Z}
.
LE
X D 
g Z ~p ZyZkl

Z}
.} Z]6,V YW [ Z
 W^ *g
(Z 3 Zg W1z8
-g _
7
A VI
7 Zp
A P
e yq
-Z'~LX=\I

X ZZZ gag
/
V Zgg Z
/
g Z u| Zg

r
# V x ) ZzxsZ g%zc L Z r
# Z"

;ZuV- Dg

@*
WZ
# V x
4]I
-E
CYY~gyZ>XG

x + F,
~pzg LZ7Z \zug nvZ Z"
!*
gx**
x Hm,
X } w qJ~ kZ g !*
~
V Z}
.[8gz Z J
14

Z1

"
Z!*
gx

g ] AZ
Z1

9
} Z * Z Z E.WZ**

4&xE
] Z| u Z Z w ~Kz]g '~G
0E
G
.x1 x Z Y zg Z|X Z
~u z G
! z Zg z Z ~ G
E
i **
-G
+ _w V" >XG
]g~w '
,V{ gZx Z]|VZp

X c*

Vz Y{ C
gg !*
ggzZx { Zp

{{h
+i Z"
!*
gx**
x Hm,
D gZx Z
G
4Zz G
x
J 1zZgzZY E
5I
0B-Zmc*
[8~Ks 0 Zx [ Zzy!*
izg Z
G
p [ Z WkZ Dg! x~ Zzg {6,
kZgzZX c*
CZC


szc C c*
dZgz Z + L q
-Z
z Z"
!*
gxX 3g
E
G
$ Zt 0*
d
$ Zgz Z
0
+i KZ wg
L $ X gz Z d

X V Zzg zg "!g! Z z~y*zygzZX 


A ZX t } Z 1Az Z r
# Z"

z kZ
X W~ y Z @*
s Zt g ? g Z 1g ]
I
k
i Z6,zi6,
~
V wg L ir
# Z"
Xgz Zg WIz
;5X H4
zg c*
1~* W

Z (,
:g yZ
Z"
f Z (,y Z H
$'
Z (,g yZ Z}
.LE
13

"
Z!*
gx

"{ 

+Z[

Z1

Z1

"
Z!*
gx

U isX Z rg ~&
+Ztg xZg Z { og *S
-*
*
] Zd,Z,Z~kXi ~{ og ~gzZf~d

VH~V}P[ Z W
E
b g L [ Z W = ! L

t [] !*
. A[ <Z]LL D H
_
?] Zd, ZgzZD
~

(
"{ 
+Z[)

g !*
` Wgg ZZ"
t }
E
LG3g1Vj)l6,
[ 7ft~V)l6,
[
X VHwJn i Wp6,

k
,

v WwgzZSg7[ @*
~ @*

Z
#G

Vjb CYgz>

n ~gZ
" Z LggZ
" ~x [ ZCZz] @*
0*
7
Zg ZzV Y{z e~V- Zzwqn
ZG

X Ck
,
+zg6,
5
k
!*
i]g sg ZuZzG g

~i WG
( 2 G
( 1 9z G
I
vZ E
BZVzq[yZgzZ ~
V Z}
.wggzZ Z}
.X :p L i

z { D
^ W e :t ~ g ~ p
& a Zu b ~
V [8L Z V z L{pX Y0 

z i !*
gz )
,] X, Z X I H k Z 

E
{!
#
"Z Z r g } g Z Z } g
Kz ~
V W Z r

(F, g Z
/0
+i 0 Z ~
V g Y x s Z L = g f
{ c*
ig z Z z i} Z }
.X g }
~{ g !*
KZ( Z1 ) ZubkZ b ZkZ~
V *[8LZ \~g !*
( }W ) 
wJ
{E
+Zz E
5Zx {
~&
+Z^ v tg xZg Z

X YH
I
ZsT}V-c*
YHVzgZ *gzZ *X :p~i WL i
Xb

 DZ
ogzZ]g Z ~G
#
5z& 
%] ZzgzZ]c*
~i WGgzZ d

X ^] fjm ]] w\vZ aY ZyZX

$i~kZy
d
~
V u 0*
 xxkZX :p
X ~~
:{ Zpk

16

15

Z1

"
Z!*
gx

4]I
-G
G Z*VZ m,
/zZpz
"

ZyZ%u 0*

]Z fV W
{" KZ ._o ~
V c*
Z1 |gzZ
L Lx **
yZ @*
Dg Z~y
~
V \ WDs Z Z
@*
gztI
C
Y~ Vzg Zh
+y

V@*
g eZ W
%
b 2 i Z0
+Z LG
(
"{ 
+Z[)
g $x'
,
C7^g c*
~ Zi W
bw~yZy
LgBkZjzl} (,
~{ZgkZg
h zZ'
o Z
~zgT
(
"ZxsZ g)
H#V-~i Z
"
Vz{ Zg{ ZgZ

Z :
Z{g,Z
"

Zgx $ x'
,
{g W
0 ` Zzg
~u 0*
zyR'
, {tgzZ|] !*
t
E
i
L 8zgZ#~ys ) Zzs ZZpkZgzZ Zqz~y!*
X q| 9 88{ 
y{!*
0 s
yZ-
~ fq
-Zq
-Z}i&gi |lZ
.
**
]!*
t
+'
,
ZyZ IZ k\Zp H ZaY ZgzZY f 5Y 1zZ] Z|D
X c*
Zz7sg qigzZ
x {z~~/kZ g I.
Z"

lpDZwVZ
gzZq
-ZZa Z"
$
Y~VWu T
18

Z1

"
Z!*
gx

0*
~
V g ~T 
q{zC
~X :q

z,Iz ] z]Z7] ]Zg (Z] X!*


] zg Zzt Zw)z
t Z
qg ZzzG ] uZz zp 0*
Zu[ zZsZz

X{E
+] xszzgt
!@

Z yZZ bzggzZ] *
*y zb ~
V \W

g"
$U*
0y]|~{g]i W Zp~
V g
X HvZ

ui **
7] !*
ru 0*
|0q
-Zt

{o~
Cq
-Z xsZt
}gzZ Z}
.Y o Z>
~
gzZ K
X $
0
) !*

HzV"c*
Zg WI: Z
Zg f g

\ Wz!*

i Z Z
HY7~g7yb
"z
E
4& B;1V c*
/F
gzZ E
[ Z b
"z7VYzs

: ]!*
+Z } @*
Wwg !*
g ZD

z~y
c*
7B

X Z Z}
.gzZC Z Zz* l~
/

.

~g Z"
$U*
0y6 Z1Z]|] !*
Vg@*
C\ W~

t| 54 vZg

^] i q]

on i u]

^i ^ k ^

gn ]f k

~)fZ *
@ Y,
$
z 0%iZiZ
zDF,
s
'
4Z E)G
y Y E
5I

rvg )
,
Z}
.i Z

c*

~i Z

V-
"V{vZZ

szczgy!*
izgZ
17

Z1

"
Z!*
gx

V
KZ kXg u
I
D W0L i!?

B#
Z0
+L ]IZ ~q~

'Z"
;gzgzg

Z1

"
Z!*
gx

gzZ !*
gxx **
~ p;gzY 1988yJ~Z y[v
g!
Y] Z
zs + !*
Z n
pg Z"
k
tsg s
z^~ y
L!L g "y*zy[ ZgzZ
X gN~V; LZ\WT
C?w]!*
.kZ ~
_

C
~/_
.~~
z
IF
4&
GLG3E
G3sgZL G
g Zs @*
{ i Z0
+Z

} 3 @*
^[g c*

g{g {gVW~ c*
70
7,x

{E
+ ~
V u 0*
]Zg (Zzs

\ W {7Z

"7,
g ZyZD W3 ZgWzgzZyzy!*
id
$
$ 3GV.~ .Zz
E
g6,
g~VXsCY0g0G
~g{z~gz~tt
Z]
BB zp0*
Zu ~
V
xszzg] **
Z~
Vg#
Z0
+L ]IZ: i Zj
) { k
HZ

c*
VVzz$
+l

i *z"x~Vz

N 
5wVgX M{E
+

}g \ WJ 7,
\ W

{k
HkZ

D W~g !*
gG ,

Y z ~
V gwg

g}W} ZzY? W

D WVzn}g

g}W}Zz0*
[g"
$

D Wt CWx

g}W}ZzCZ

]yZvZvZfgyZvZvZ

kZg \ WgzZg

) yZ ZuWAS}u

CzewZ
# VVk
H

{E
+: i Zj
{E
+xszzg

6,
?7} ZxszzggzuVW
6,
?7} Zxszzgg u 0x(
x xgzZzg}6,

[ Z kZ}
.wg c*
C
2Z~V:W
niZ:V7 i
~W Zz V%yZ

x 
~0
+
i ~V20

19

Z1

"
Z!*
gx

2 u
vZXb
0*
g~
V ]gzug
[W
X5~]M[~^yW
\W\zugn
G
vZ~
VgXiyW
][ R)-ggX]x
yZgzZX
\W~yW
kZX{c*
i

^ gzZc*

f
(Hf}gvgzZ)

KZ=z'zfgkZ qiZZtT
s6,\WX@*

pb[8LZuZzZ}
.X7]!*
'
X~gY
X^ni] n] ! m]^m]^m( of] o m j ] ]
?yZ?ZzyZZ}Z6,
ZzC(kZzg
kZgzZvZ")
(z5xszzg[p

Z1

"
Z!*
gx

f6,
g}g Zzy

i Z:%Tg Z~Vr
# Z"
t
vZ"ze~~

V ~tGg Zr
# Z"
Zz
HH
wZjZ,zwZ Z}g~
V LZ \\ V$
+
X 

pv{o$
+
` WV&~gzb C] !*
-Z~y
q
W

I
u 0*
nC
~
V wg L ^

] Z7~
V Wvt VY{ c*
i~}g !*
kZ~
-r kZ H~
J
f
e7tJ
-Z
# {o] !*
gzZ] Zg(Zz
hV7
M
\WgzZ] !*
~
V gwg**
Z zkZuZg Zzg
D7 Zx **
VzPp Z:gz Q6,
t] Z7
L x Z ZzW ~
:
V WVz ag"6,
,
Z
+!X, g Z~y
~
V Wu {Hv{z Qy!*
i
X 
e
$Z@\vZ7
g

HZn( y ZZ E

tvg
/Z
L 8)
7xsz> &~#
}
.y ZgzZ, zs
# u 0*
kZ
gzZX ] ~
V wgy ZZr
# q
-Z/_
.X ,

}W
Z!WzZ{ O
'

X g ~g Y#
@*
gzZ ~g YV-
p ] !*
~ (,
N*
gPC
X } ~
V *w g y
KZ 6
=
D ~gza kZ I \ v Za ~
V wg

"{ 

+Z[

X , lpv Zgz Z B g C Z Z
) , Zz
22

21

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

gz Z c*
g C Z~
V *wg g {kZ " _
.Z
~gg Z'
,Z

 zgzg ] Zg
I
.* @* [ g
 5'
,LG
: ` @*
 ' [ g
O
5! Z
 g
x LG
9
 E.W g LO g

YwJs
# yY:
E
G
Vwg
~
L $ZZY:
I
iz 
Z y Z Z Y Zz f'
, Z k Zu" ] !*
k Z=
*
* 
) { D D x g z 6,b zggz Z
x **
Z Z pZ 'X '
,Z '
, 3 r Zl
` g
eC
4 4[ X Y~ 
~~
V Zp b Z
 ^n ] ^_ g ^] LX
Zz pg gz Z[ ZzDL X3Z y Z
H
V gz Z m L Z z W O " 7,[ kZ] Z|
X , i Z

7 zg Z}
.L Z 
 D B
~
e 7 "
$ x 

Z z% 6, Zg Z }%
G
$
K Z ~ 
n Ohw '
Y
] o ^ e

 D { 1 : g z Z

24

23

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

e 7/
5k! :
 LE

} [ [ g c*
D z 

Y
& g : !* e
Z L E

} [ Z  w Z

 c r !*L :

" z = ~? ] Z f *
} [ A Z = su ZC

, z ig W Z V } %
} [ G x L Z =
V Og ~ w Z } g

e z g ~ G
 c g z Z
~ s V Z i Z g
 H e H q

} [ Z kZ~
N Y Z"
}%V Y z w? x} F,
} [ N Z Z % ~ %
/

KZw)
,
 c*
V ~ y
 t z g z g [ g

26

25

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

4)Z [g [ Z[ Z} }w
G
GLI
i! ~
,
Wg g z Z V z [ W

]
h z Z '
o Z
~ z g T
( ~g
"ZVx)xsZ g)

~ i 
} Z z ng Z {
?~ng z Z w Z ? ] g ~
q} Z q ~ %
E
G
"i
3G
~ i 
L $ z g } Z , '
,
LE
* } Z xz } F,~ V G
~ Z g z s Z } Z? 

Z}
.} Z Z 8
-g Z g ~
,
w } % Ct g z Z
] L } Z w z ig W
e{ '
, e{ 6,~ W
Z } Z 6,xwg Z V Y H ~
"
(
?~ [
CC
{ > LX=E

28

27

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

c V p
W g Zx s Z
! i
HW I }
4)
W G
g

x x g z Z z g } % 6,

x 
~ 0
+i ~ V -

Z t vg z Z o g }
# g u
W @ E
LG
w = [ g
4)
W G
g
5 qV z g " V 9
5 Z z V ' V Bg z Z
H

/{ g e ! %} Z
4)
W G
g
W @*
~} f} f
z [ W
dLOu} g * g

J ` WV { 0
+i n z i g Wt ~ w
x 
+ Z V ~ y} g u
t ] Z g y V @*
~ v Z
x q ~ W y { z
] LO g } Z Z Z % x Z
#
x ** ?
~ V z
Z}
.} Z Z R z g g e
x O Z n } % ( Z
g !*g !*{ C
z i g W w t
x Z y Z"
~
/

4)
W G
g
30

29

Z1

"
Z!*
gx

]
E
G
V ; g
L $ } ~ g )
,
E
G
V ; g
L $ " _
. ] oL Z w
g z u c*
' V ~ w ~ V
E
G
V ; g
L $ } V Y
Z u W" z h $
+g z Z V Z Z g ~ y
G
E
G
V ; g
L $ zO } g u 0*

Z1

"
Z!*
gx

h Z g F 
z Z
 { c*
i { z [ Z| z

lp Vt
4)
W G
g
H{ g 8 7Z T

; g H t d LOu | 7,
Z"
Z y Z6,x **
: VY
4)
W G
g
/

# ],Z i
,
~ % I Y ! x w E
LG
E
G
V ; g
L $ C V Z ~ V \W ` W
6,
k Z | @*
: V Y t w =~ y y: V Y
E
G
V ; g
L $ } f u 0* R Z {
/
32

31

Z1

"
Z!*
gx

]
gY
)
 g Z F,Z ? g l
CZ w q VZV
 g 0*
~ q { '

Y
5_Ra ~p
Z L E
 g Z F,Z ? g l
{ 0% u 5
g Z~V\WZ

Z1

"
Z!*
gx

]
C Y c*
C Y Y ? w y z g
@*W Z
# Vx
4]I
-E
C Y Y ~g y Z >XG
E
G
V ~ m kz 

L 38E{ z
C Y W Z u

W~ Z g )
, 

 g 0*
Lf { '

U q} Z g

y Z~{ Zg, w
g WY

/BE
G
[ Z Z"
L Z

C Y ~ ? w g

CYZ}
.6,g\ Ws

w L Z s W
g 0*
} Z"

34

33

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

YwJ[g c*
n
G
Y wC E

L 

 W = W~ W
I
 W L igz Z t

?ugzZ V Yl

7 @*
V [ Z

Ywg0*
u{

 W g Z h
+ g uRzg

Y' E
L 8~kZ

Z}
.} Z]6,
VYW [Z

YwY[Z 

z[ WzgT
Y w z 4, M k Z
I
~Z"
} Z y hO 8 L 5!
E
G
YwJkZ
L $
/
36

 W ^ * g
~g u k Z [ Z
W?ZgVZ
6,
,
k
Z"
}Zi**
Q:VY
W~w 
/

35

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

 D W ~ g !*g G ,
 D WV z %n } g

Yy\W~T{z

 D W h
+ !* v { `
 D MO w L I
k Z g \ Wg z Z g
 D W t C W x
y Z V z g y L~ Z
#
 D W i Z z Wt W ~ y
V
KZ X g u
I
 D W 0 L i! n ?
: g z 7D
 D Wx/ b D WZ
# { z

Y6,
g)VY{z\ W
V ~ L~ 0
+i
Y W,Z ~ Z l
kgig:] s
G
Ygzu
L EZ L: wgz Z
q Z"
z u? g
Yge}%wZ}
.}Z]y
W
/

+ Y V z g e c Z"
$
c*
g q
-Z
 D W h
+ LZ
# ~ l
38

37

Z1

"
Z!*
gx

]
~ W Y m
CZ Z
47 { z
~ W c*
E
LG3E

Z1

"
Z!*
gx

]
E
G
 Yp'
,Z
Hv YV
L B+E
 W6,V k kZ z 

g Y m
CZ Y m
CZ Z
~ W Z w L X3 Z

c*
Y ~ V g Za ` W

]~gtA!*
@*
kZ
~ W " L8Xq
-Z

I
~N o: VY }g\ ] z E
L j8E
 Z D! + +p p

niZ:V7 i

c c*
g g Z
# Za

~ W Zz V%y Z

 W? } fo ~g g

~` ZcZ}
.T?l

s
# Zggz Z K Z? y 
kZ Z"

~ W% { z

ByZ~VyZ

W
gzZN c~g gx

N 0*
HxWzZZ"
} Z
~ W Z Z Z
#

40

39

Z1

"
Z!*
gx

]
Z}
.[
8 y Z : | (,
Z]
.: [ g y Z L V \W
 3 ~ * V g i Z
: y Z i Z
z g c*1 ~ * W
Z (,: g y Z
Y
58E { z g $
z g c*u Z L E
+{ z
Z"
? W ! q
-ZC

Z"
f Z (, y Z H
$'
Z (, g y Z Z }
.LE

42

Z1

"
Z!*
gx

/J4g g V g u
G
gHz x 
[
C
V z zg g z '
~S \ Wt :
L
/J4g F,
G
W[ Z W c*
'
zg{zN YZgq
-g@*
/J4g ^ Zg V z c*
G
g u
Sgt]Zgy~VV!ze
/J4g #
G
Z lg Z
/Z
z u G
/
/J4g g ? y Z Z"

G

41

"
Z!*
gx

Z1

Z1

"
Z!*
gx

 g WN Z
 g W N c 6,

I
W
H
Z L i
HW ~ V z ~


 g W N 6,V !*i

W TB ; {
HW 

* B ;

E
5
 _ LG
 g W N [ g 7Z

Z 7,z g Z
# ~ c*
H W ] g Z

Z g | 7,[ Z z g
 g W N Z , ~ (,

~ g Y
HW e k

I
L i Z"
 g WN Z
A 

ZZ
"
# Z g ~ V y Z
H W ? i Z

44

43

"
Z!*
gx

Z1

Z1

"
Z!*
gx

EE$
c* L G3 E6,~ Z
# gl
4E
58E
g Z g z Z t E
LG

7i Z Zt ~ V x y Z

I
k Z g u L ^ ' y T
d Lu d Lu ~ {C
6,V b

( Z 3 Z g W 1 z 8
-g _

~ LX=\IZxTYV
Z 9: Z - V C Y ~
4Y Z
5E
g LE
# t
m 1 w t g z Z l { V !*
i
~ V Z g t 
) u ZC

E
G
I$
0*L V w 2 z

) y Z Z u W A S La
C z e w Z
# V V k
H

7xx 6, } W

7
A V I
 s { z '~ w )
,
7xJ[Z~wyZ c*

 g { g { g W~ c*
70
7, x

W~ !*
V Z 
: Z"
VY
I
7x g Z !*
E
L jH

@* ~ * ` W W #
Z0
+
Z 7,~ } >~SlV V{ z
46

45

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

]
IL !*
] !*
[ Z pt

] Zg
/Z t Z z
z g c* ] z u
c* ] U Z z 6,
] '
, V - g?
IL !*
] !*
[ Z pt

[ @*
z [ W { z ? { z
[ g t
[ Z

[ c V Z z g W, g z Z
] !*
.? ` z !*
_
W
IL !*
] !*
[ Z pt

? Z
# Y x
p ~ Z i W A
~S ZyZ
# Y H q=
E
{!
Z }
.~ w W **
6,y !*
i
~ V-L Y Z}
.
Y
4 )
5E
Z"
w Z ? LE
~S{ z]g6KZN 3
Z"
6, i zg y Z: Z-
0V!*
{zN 
g
/
g >
%N Z"
F
Z
# q? g zu

G
s ~ E
5O.' k Z
^.
u~V Y
6,g Q Y nV z t
g z g zu , \ W

48

47

Z1

"
Z!*
gx

; g z '
,z g
H ~ : Z - 0
Z
s g }
Z"
} Z Z}
.!*
h lpV~
] q} g Z}
IL !*
] !*
[ Z pt
G
x E
L g
x sz z g ; g &
x Z? g Z Z"

x * C
kZ
] Z g !*
r h
IL !*
] !*
[ Z pt

Z1

"
Z!*
gx

I!
] Z f H { g f L 5
IL !*
] !*
[ Z pt
y '

zC
gzgT^
y Z izgh
+ ~ [ Zp
zg zg
g t
] Zg + Z q
-ZC
ug I
IL !*
] !*
[ Zpt
 ~ [ Z p W,
0*
Vz } ~
2 Z }
. g z Z
~ n
] 0*
~ Q x
IL !*
] !*
[ Z pt

50

49

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

}
Wg L

g z Z Wy Z **
Z

u 0*
~

g z Z z Z z Z

7 7} Z

Y Z}
.g
 c*
W Z }
. c*
V G3rg
Wg

g z Z } Z Y
G:gz Z *
gz Z Zz gi
Zgz Z Z"
~
gz Z }

gizg~
Wg 
7Z"

E
0*
NL
52

51

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

I
M , L i V -

e g i: g z Z ` @*

M Z}
. D

e g \ W c*

I
t | ~ Z L i

7 Z p
A P
e yq
- Z ' ~ LX=\I

M {'
=~
xsgzZzg]oTg _7,
M y g Z z ]{

g ~ g z u c*' 
I
g8
e F,L F{ z s

G
z g c*} Z Z :X Z LX= z
E E
G
M H g u
L . L5!

7Z g g g g z Z
e'
,z d L`I L

h @*Y g z
E
{!
M Z}
.
'V Z z W

54

53

Z1

Z"
Z!*
gx

]
 D c*
{ z 
 D t W}
g 0*
Z u g u }
D ~h

Z1

"
Z Z!*
gx


) Z z u T
M \ Y x g Z Z 1 k Z
Z
# 1 x W E
L ! Z
M, ] o Z"
kZ

Z~{zyZ
 D N*
g c*
Z " x  T e
D 18
-yZ
Wxz t
D c*
kg~[Zp
Vzgzust
 D c*
~

Z} Z~VOax{z
"
D J (,

56

55

Z1

Z"
Z!*
gx

]
Wz F,
, ] Z f \ W
'
E^I

3
G
47} Z
.E
5Z L } Z Z }
LG3E
4) g
x Hz aZ G
E^I

3
G
47} Z
5Z L } Z Z}
.E
LG3E

Z1

"
Z Z!*
gx

x$
+x ? V f \ W
x Z '
,B
ZV}=

Z}
. g c*
~ g =~
Z}
. g c*Z u W
G
G
VZ

L z Zg Z
# \ W
Z}
. g c* p

y.6,
}g
i Z Yg Z h
+

zg L} Z?x
E^I
47} Z
5Z LG3 } Z Z}
.E
LG3E

I
g8
xL F 

3 { !
E^I
3
G
47} Z
5Z L } Z Z}
.E
LG3E

k [ Z

~yYzw c*
\ W
E^I
47} Z
5Z LG3 } Z Z}
.E
LG3E

Z}
. g c*
\ W~ [ Z p

x V G3r : Y ^ I

xL $N Y kZ
~yW
\ W
0 !*
Z"
q ` W
58

57

Z1

"
Z!*
gx

]
HW

Z G

HW~Vz~

(zng Z
[ ZLX=E
H Wz Z x %

H~ZgyZ Z
#

"
Z!*
gx

LX=\I 3

@*W 7
, F, 7 b z
V W Za [ ZV
}~}V
Z

HW 6,i Z


A g
LX=\I z i g W ~

y! ! Wug I
G
HW 

[ g
L .9g

@Zi Y~c iz: { zL


g !*
u Z T{ z

~ ^ c*
Z"
} Z

7>
e } gzZ
LX=\I @*
Q ~ V

HW~ Z }

~izgZVZ"

Y W
60

59

Z1

Z1

"
Z!*
gx

]
} g \ W q'
,u Z

}g\ WZ" zd
$V
i * z "x ~ V z

}g \ WJ 7,
\ W
c \W~VkZ c*
0*
:
G
}g \ WZ
f LB
g Z i g i z
z z g Z M Z

}g \ W5g\W
Va
-5gzZzXnu

}g\ W\ Wgu 0*

Z1

"
Z!*
gx

e
nzgwaVYj
n t u { Z
l . g i
n V { Z F,
? l
Nv~xwzk
,
Dl
n~w Z F,
{ V.
L Z Z"
z Z a ~ i Z
n l
z&
+
e:

= x"
$
\ W~

}g \ WZ"
V~6,
\W

62

61

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

~ ] '
, g C

~ ] Z g y g zg

Y ++ p y Z

~gV;Tg;

~ ] Q
4Y Z
5E
#
V Z e 6, LE
~ ] !*
.6,~ N W
_

ZV y Z X Zg \ x **
C
Z vVZ]o}
E
G
W6,V bZ
#
L $ A w Y
C A} )6,~ i 

 6,V  ` Z c
~ ] Zg !*
V 
CW

lg !*
VZ $
+g zu c*

zg c*
} Z x Z ]o~t
~ ] f N ` g

, g [ p 6,0 v Z v Z

[ Z DN Y%~ w @*
W
~ ] !*
.
_
{g {g
I
~ L i p + D

g
A ~Vzg {
{liZXZ"
~VyZ
0*
y Z Z hg 
V 

~]y{zD 0*

64

63

"
Z!*
gx

g} W} Z z Y? d
g}W} Zz0*
[g"
$

g}W}ZzZ^ZV
/
g}W}ZzZVzg

Z1

Z1

"
Z!*
gx

z g c*
7Z D 
{g {g C
~ ] \ } ? V
N W c*
{ z Z"
/ @*
~]Vj}g
/

] { z v Zv Z fg y Zv Zv Z
g}W}ZzCZ
c 3g J*
*
c J 7,

Zg
g}W}ZzWZC

Z h c g Z ! Z h g O$ 6,Z }
.L 7
g}W}ZzY
_ "Q{zVVz
g}W}Zz~V
VYzV!*
?yZVZ 

w yZ c*
g } W} Z z ;V W

66

65

"
Z!*
gx

wgZ~T V
w g "
$
~ 0 { z 0*
wg]oTg~w
w g <
L : V Y m, k Z
x
z D 0*
5 z X
wg ~ * ~g ~g Y
Hg
/g 1 f O e
w g gN y Z
hlp{zy~g~g**
H
w g "
$
T
7Z,
$ep
/Z:J
-s Z
w g s
# Z g m, &
y @* Y c* w Z e { 6,p
wg]}
.~)V- ~x Z
6 w Y ~)} x } &
,
+Z
wg #
}
. V z F,

68

Z1

Z1

"
Z!*
gx

]
~g u g ]
~g u gw$
+
 zg~ * # hz
~g u gVs
6,
D[Zl}Z]YW
~gugZp
~gyZ HC
yN
~g u gRex 
C

zg c*~] W{z
~g u g .
Z C
]y-tZ"

~g u gV;
67

"
Z!*
gx

]
[ Z k Z }
.w
g c*
C
2 Z ~ V : W
Hzx 
D c*

t'
^f Z~g !*
gN W

Z1

Z1

"
Z!*
gx

{ z Z , Y ~ c i z
w g T ~ w
G
G
Z"
} Z = q 4,
L z Zh
+
wg]g~N
WWw

6l V~
,
t} ayZV*W
^J^Z>

,
'
zdL`IVWkZ <
WZ ~~]o Z
,
7Z c*
Vz~
g
/
Z
# ~
y Z? * W
 w q$
+z y . 6, Z
[sgzZ[@*
"w
70

69

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

} 3 c*
Z}
.[ Zp ( Z
47~T
} 3 {nu 0*
E
LG3E

E
G
~
L $ ZV Z zg , Z

} 3 { ~C

} @*
}g 
ZiZ

} 3 0*
Zu ~ m,Z Z Z

~ { f `g

Z}
.}{zMz~V\W
} 3L} 3~

~g TkZ !z
}Z
E
G
~
L $ z Z a W,Z Z

Z"
~= V ~

zg c*
~

} 3: 1 C Z d
$
y Z

~ ~ + Z 7d
$g

' Z"
; g zgzg

N YZ"
0Ep
/

} 3 @*
^[g c*

72

~~C
r p

~ wYFN Y

71

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

]
G
" C Wi Z z Wt
xw
LG3E

%N Q 0
%N
z g F
+i g { F
zgzT~g V
g ~ g L Z
z g 0*
g u e c*
g
/VV#
W
zg [ Zy Z " 

x z '
,W~%
kZVz,z*N Yg
I
g8
xL FTBN
ug I zg g u
4VzcgZ
~1z8
-gg Z1
xg Z !*
W N c
Z"
VZ
#~
DQC

74

73

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

MgLf

c*
V I Tg Z h g

Mgzuwz 0

c*
V .f [g u

S~gZzS

\ W { 7Z

Mgzt

c*
V V z $
+l

Z E
L !Z MT
Mg^gkZ
W
g

XWh
6,
!*
c*
VW
L$qyZIY

Mg Vzg @*
+e
0

gyZDZl
Vc*

# xs Z
c*
V hE
LG

Z"
}Z

Z"
}ZZz~[Zph
+
gzu

Mg 0
+i

c*
V g W} f

76

75

Z1

"
Z!*
gx

]
b 3 |V1 Zp

b J (,g g ] o Z

E
b gLuZ'G
b SwkZ *

ZyV1_
.yZZ

b 2i Z0
+Z V g ~

8~
4YQ
5E
b Zg ZzLE

8~
4YQ
5E
b Zg ZzLE

Z1

"
Z!*
gx

]
I
Y i z g ~ E
L j
W
C~ V g V ; z
V Y'Y ~%
u A Z g f(
z g c*
g ~ w
y~
A zig W
nZ}
.g
wq= ~ 7,

yuZm~CZVd~[Z

]oZ"
Y ~ c*

E
G

L $ ~ w

78

77

b ZkZ ' Z 1

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

V7x **
*~Vz&
+
eVY
b Z z ? }} ?

V
/uekZZ~g !*
g
b J (, Z"
g u

'

kZt
8?a
b gZkZ Z"
s

80

79

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

~RZzZpi Zd
$g
gC

vZgx Zg
gC

W?a\W}gV Zz

H La @ {>

?a\W}g ,
KV;

H Z Z~d
: (Z

-Z}
.**
~g=

H ZpWZz,

Wyw !*
}g )z 3

H z{z {zH**
**

A g Zg z Z 5 g Z

E
@0!*
Og c*

,@*

3 zZp ]zI

H Z ZVrZ x Z h

t : * W kl

Y
n|)**
g t
I
H zz$E
L j
Vp!u

 WVVz Z%
>6,)xzZ p N 
Z"

=6,
VL ]IZ}g *

7
Z }VpLZW

82

81

H " Z"
Z f

"
Z!*
gx

g
4)I
iG
g I
~g { 
yi Z gu
gC
i Z } Z BC

i Z } Z
Hyg k-
i Z } Z c*
g xLZ
i Z } Z 3 CZ {
Z}
.**
gzZ}%}g \ W
i Z } Z Z7" z e
~V~i Zx~
i Z } Z ;g Ve~
!% g \W EZg Z

Z1

Z1

"
Z!*
gx

p;~g { 
Zw=i Z]|dZ
gC
` Wg~myZx
` Wgc Zb
` Wg \ yZ\W
` Wg # { z ) 
%Nw= |
]zI F
` Wgc*
yZ WZz
 Z w=
d
$
` W g x { z 'z I
e sC
x **
7Z
@O+E
` Wg V Y u ZC
F
@O+EF

i Z } Z Z (,Zg \ W

~[ Zp,Z
I
` Wg L i Z"

84

83

Z1

"
Z!*
gx

r
# Z )xsZ g
gC
Vxx Zt
Vxx Z x {V

Z1

"
Z!*
gx

5_Ig p \ W } W
cLG
i Z } Z S}0
+Z ~w
i **
? ~ Z ]
.Z
i Z } Z Z"
?g}q

[g%
Z t}j=
Vxx Z x {
zgZ
)
Vxx AZV
gZ"
x Z Z X
Vxx Zt 5

86

85

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

r
# Z )xsZ g
gC
c*
W6,V !*
i C

6,Xt

l^_

!*
!*
[Z
H|?

Zg ) Y 0*
V

A!z~j~kZ
I :
L Z
zkZz 7.V
Zp b VYx xuZC

g I Z f v Z

z{zV H

88

87

Z1

"
Z!*
gx


t 0
+i
%N
Y M F

Z1

"
Z!*
gx

 D = y Z Z
# x)
,
 D x

~kZ Z"
: gzZ
L`I c*
~ w

6, u Z C
Z

@*
Zh Zl~0

Lf ZzH

D WoVW

@*
Y ~g z Z

BV1_
.tLG,

@*
Vt?T{z g

, g u li Z ? Z"

@*
% ? ~ k Z

0
+i ? } g )

t y Z { c*
: V-

~c*
 y

Z z * M
hg V V 0*
6,~ i zg

z g z g g u V C

7N
xC
Z"
LZ {zVz 0E

t W Z 7,Y k Z Z
# Y

z g z g g Z Z V ~ V \W

Y
7 v
vZY
KZN Y E
vZY
KZ N Z W x?

g ~ c*
W Z
L ]IZtVzC
7

~w ZV~gyZ

} g ? e i **

vZY
KZN WW~[ ZpLZQ

6,
~ Z

90

89

t @*7,
/Z y Z $

~ i [ @*

Z1

"
Z!*
gx

Z1

"
Z!*
gx

Z , Z
HVV- Vqcg

**
} Z 6,w

H V Z z g { 6,

7
\

92

91

Z1

"
Z!*
gx

hxswg c*

hxs c*

hvZ > [

Z1

"
Z!*
gx

hxsc*

E
#
G
E
 L 0!* , \W
E
I!
~iz L $zg
>Zg L i

6,
?7} Zxszzg gzuV W
6,?7 } Z x sz z g g u0 x(
?gN YV?x e~lg Z
/

6,?7} Z xsz zg =L Zg Zt 6,V !*


i

[
\ W [g8\ W

VYtY zig WVV1} Z W

:
L \W 
\ W

6,?7} Zxszzg 6,g } g v6,g } g v

Zzy.f \W

ZzyW
\ W

Zzyg Z+

ZzyY/Y

6,
Z"
\ W

gzZ8x

G
W} xx Z"
L !Z wqV1i
E^I

3
G
6,?7} Zxszzg gzuVzg 5Z L
W~b Su 0*
~% W I~St

gZg

6,
?7}Zxszzg ]ogX

;gV

5[g

G
[g
L .g9 }ZyN{z Z
# Y~gl

Z"
]Z

, t

6,?7} Zxszzg 6,?KZ u { Z"

^V?kZVZ%

94

93

Z1

"
Z!*
gx

~c*
V
/(
/ (
zmvZ-/ (
%i
M F,
K
LG
Y ZYS
-*
* / (
(F,
xzg Z Z
+! g)
;i Z / (
( YZ )
W]'
,
/(
( , c*
)

x}/ (
%i
LG
G
( x)

L .g9 / (
(F,
xzgZvZx )
xpZyWZ / (
( ZzxsZ g Z)
]
/ (
( ]zb)
] gzZyW
/(
zbg Fv
Zg
()
( } p)
( xs)

Z"
!*
gx

c*
+ZS
&
-**
~k
,
z;I;gz
7 ZZgc
+919741277047L!*
581104
gulamrabbanifida@gmail.com;~ Z
www.gulamrabbanifida.hpage.com;V
$d
$z

Z1

"
Z!*
gx

^ kni
!*
gx ; x **
Z"
; x **
N
OZZg ; Zz
!*{ iz9 ; {Zz
1988y J ; Za
-*
S
*;gzZaY
} Z! ,
-yZ)eX ~g q ;
}
#
.Y z ; r
g D
+
zkg ;l=g f
! ! ?
~iZ%S
( Z)t W~kZ X X X X w=/ ( 1
E
~
E
L gzZ ~g Z)/ ( 2
"Og c*
( ] Y o)
E
/ (3
(t)
wm,
LO g / (
( yZ- )
V Wc*
~
/(
( yZ- D)

Z /(
( } p)
l/ (
I!
( ]uZz]g @*
)
{ Zg L i / (

z z
96

95

Оценить