Вы находитесь на странице: 1из 8

Germania Belgia Particularitatile sist adm din Germania Particularitatile sistemului adm din Belgia - republica parlamentara; - monarhie

constitutionala, conform Constitutiei din 1831 - Constitutie adoptat in 1949; - are o structura federala, reunind 3 regiuni care se bucura de o larga - Este caracterizata de o structura administrativa policentrica, un sistem autonomie si trei comunitati lingvistice ( germana, franceza si de cooperare la nivel federal s o puternica pozitie a Cancelarului olandeza); Federal; - Coroana garanteaza unitatea autoritatii statului asigurand legatura - Aparatul administrativ are 3 niveluri: nivelul federal, nivelul dintre cele 3 ramuri: judecatoreasca, legislativa si executiva; landurilor si nivelul local; - Autoritatea legislativa este exercitata de rege si un Parlament - Fiecare nivel are, in principiu, autonomie din punct de vedere legal in bicameral; limitele prevederilor constitutionale; - Camerele Parlamentului monitorizeaza permanent actiunile - Exista un puternic sistem al partidelor politice; Guvernului - Colaborare politica foarte buna intre reprezentantii de pe diferite - Autoritatea executiva este detinuta nominal de rege; niveluri guvernamentale; - este exercitata de un Cabinet, condus de un prim-ministru numit de - Autoritatea legislativa este exercitata de un Parlament bicameral; rege; - Autoritatea executiva este exercitata de Guvern Autoritatea legislativa: Autoritatea legislativa: - Parlament bicameral: Adunarea Federala (Bundestag) si Consiliul - este exercitata de rege si un Parlament bicameral format din Senat si Federal (Bundesrat); Camera Reprezentantilor - Adunarea Federala reuneste 662 membri alesi pe 4 ani prin sistemul - Senatul este format din 72 de membri, dintre care 40 sunt alesi prin de reprezentare proportionala si majoritate simpla; vot direct, pentru un mandat de 4 ani, 21 sunt numiti de adunarile - Consiliul Federal contine 69 membrii alesi de cele 16 guverne ale legislative ale celor 3 comunitati lingvistice, 10 sunt cooptati de catre landurilor, fiecare avand intr 3 si 6 locuri in functie de numarul cei alesi, iar unul reprezinta familia regala; populatiei; - Camera reprezentantilor este formata din 150 de membri, alesi prin - Bundestagul alege Cancelarul federal si controleaza activitatea vot direct, pentru un mandat de 4 ani; Guvernului; - Are o structura formata din: Guvern, Senat si Camera - Propunerile pentru dezbatere pot fi introduse de orice deputat din Reprezentantilor; Bundesrat sa de catre Guvernul federal, iar daca acestea intrunesc - Camerele Parlamentului monitorizeaza permanent actiunile majoritatea voturilor, propunerea este inaintata Bundestagului. Daca Guvernului;

Bundestagul si bundesratul nu ajung la un consens este constituita o comisie de mediere formata din membrii ambelor camere; - Fiecare land are propriul parlament ales si un guvern local care au initiative legisative; Structurile Asociate: - propunerile supuse aprobarii parlamentulu federal sunt studiate de catre Comitetele/ Comisiile parlamentare; - Comisiile Bundestagului corespunde diferitelor ministere din cadrul Guvernului, dar si structurii parlamentelor landurilor; - Se pot constitui comisii ad-hoc mixte formate din membrii ai Bundestagului si Bundesratului

Senatorii sunt alesi prin sufragiu universal; Distributia locurilor din senat este urmatoarea: 106 senatori sunt alesi direct (1 senator la 2 deputati in Camera Reprezentantilor), 51 senatori sunt alesi de consiliile de la nivelul provinciilor si 26 de senatori sunt cooptati de senatorii existenti; Structurile Asociate: - fiecare camera isi desfasoara activitatea in sesiuni permanente; - pentru dezbaterile problemelor din domeniul financiar-bugetar Camera Reprezetantilor este asistata de Curtea Auditorilor, ai carei membrii au misiunea de a verifica nivelul veniturilor si structura cheltuielilor publice achitate de Stat, Comunitati, Regiuni, Provincii si de un numar de reprezentanti ai institutiilor publice; Seful statului: Regele: - presedintele federal ales pe 5 ani de Conventia Federala, un grup - la recomandarea primului ministru, numeste si ceilalti ministri; constitutional din care fac arte deputatii, membrii Bundestagului si un - se implica mai mult in relatiile diplomatice si in problemele din numar egal de membrii alesi de adunarile generale ale landurilor; domeniul fortelor armate; - realegera presedintelui este permisa o singura data; - functiile presedintelui sunt doar de reprezentare; - propune Bundestagului un candidat pentru Biroul Cancelarlui Federal si, la sugestia Cancelarului, reuneste sau deminte ministrii Cabinetului; - poate cere dizolvarea Bundestagului la propunerea Cancelarului Federal; Autoritatea executiva: Autoritatea executiva: - Guvernul federal este condus de Cancelarul Federal ales de Adunarea - este detinuta nominal de rege; Federala; - este exercitata de un Cabinet, condus de un prim-ministru numit de - Cancelarul propune ministrii federali care sunt numiti de Presedintele rege; federal; - exista 3 tipuri de institutii: - Guvernul federal are ca atributie principala elaborarea legilor; o institutii nationale, care sunt implicate cu precadere in

Principala functie a guvernului federal este sa pregateasca deciziile politice si legislative; Guvernul federal central: - Cancelarul are reponsabilitate formala pentr activitatea desfasurata; - Cancelarul determina coordonatele politicii care urmeaza a fi implementata de catre ministere; precizeaza gradul de responsabilitate care revine fiecarui minister; - Fiecare minister opteaza, in mod autonom, pentru politica sa si are responsabilitate proprie in cadrul ministerului respectiv; Biroul Sefului guvernului: - Cancelaria federala are misiunea de a oferi cancelarului federal informatii care sa ii permita coordonarea activitatilor necesare si dezvoltarea coresunzatoare a politicii guvernamentale; - Structura cancelariei Federale o reflecta pe cea a ministerelor; - Sistemul de informare al guvernului este condus de un grup de planificare al cancelariei; Ministerele departamentele: - ministerele au autoritate federala supreme, identifica problemele, cerceteaza, analizeaza variante decizionale pentru a gasi cele mai bune solutii si fundamenteaza legislatia primara si secundara; - ierarhia tipica pentru un minister federal este: Minister Secretaria de stat Comitetul Director Comitetul Subdirector Conducerea diviziei; - cooperarea interministeriala este un element important pentru buna coordonare in politica; - ministerele sunt conduse de un ministru astistat de un birou de personal format din persoane civile (asistent/consilier pesonal, reprezentatnt al presei, un asistent parlamentar si secretari); - in directa subordonare a ministerului se afla unul sau doua Secretariate de stat parlamentare si unul sau doua Secretariate de stat

uniformizarea serviciilor publice descentralizate de la nivel local o institutiile comunitatilor de limba o institutiile regionale; - in cadrul acestor institutii, isi desfasoara activitatea doua grupe de functionari publici: cei numiti oficial ca si functionari publici si cei care lucreaza pe baza de contract; Guvernul Central: - membrii Consiliului de Ministri sau Cabinetul sunt confirmati de Primul Ministru; - in cadrul Guvernului Central functioneaza urmatoarele institutii: Biroul Sefului Guvernului, Cancelaria, Consiliul de Ministri, Biroul Consultativ, Departamentul Central de Management, Ministerele si Departamentul de Reprezentare la Nivel Central a Compartimentelor de la Nivel Local ; - Biroul Primului Ministru reuneste 100 de persoane numite in mod liber de Primul MInistru; alaturi de acest birou functioneaza Cancelaria Primului Ministru format din functionari publici permanenti, care ofera Primului Ministru suport necesar exercitarii functiilor sale, iar reprezentantilot din sectorul privat, informatiile necesare continuarii initiativelor incepute; Ministerele: - au structura ierarhica piramidala, fiind subordonate direct unui ministru; - ministrul este ajutat de un Birou al Ministrului format din functionari publici aflati intr-o legatura continua cu reprezentanti ai diferitelor sectoare de activitate din viata publica; Consiliul de Ministri: - trebuie sa reuneasca un numar egal de ministrii vorbitori de limba franceza si germana;

proprii; - exista 18 ministere; Guvernele regionale: - la nivel federal, politica generala pentru fiecare land este fundamentata de seful de guvern (primul ministru al landului) si birourile sale; - actioneaza independent si pe proprie raspundere - cateva atributii si competente administrative sunt exercitate de landuri impreuna cu administratia federala; - cele mai multe landuri au 3 niveluri de organizare administrativa: superior, mediu si inferior; - autoritatile de la cel mai inalt nivel indeplinesc functii administrative pentru intregul land, unele fiind subordonate ministerelor; - autoritatile de nivel mediu indeplinesc atributii administrative pentru un district administrativ din cadrul landului, responsabilitatea fiind de catre comisarul de district (desemnat de guvernul landului si in subordinea Ministerului de Interne al landului) si biroul lui; - autoritatile de nivel inferior sunt autoritatile specifice landului (birourile de sanatate si cele veterniare etc); - landurile trebuie sa isi finanteze propriile activitati, veniturile lor provenind, in principal, din taxele landului deproprietate, succesiune si din taxele pe venit; - isi elaboreaza propriul buget; Guvernul local: - exista 2 niveluri ale autoguvernarii locale: municipalitatea si comitatele sau districtele care sunt un grup regional al municialitatii; - aceste doua niveluri locale functioneaza dupa principiul subsidiaritatii; - toti membrii comisiilor sunt alesi prin vot direct; - autoritatile locale sunt primele responsabile pentru rezolvarea

ministrii pot fi asistati de unul sau mai mul i secretari de stat care nu fac parte din Cabinet; - Primul Ministru are un rol esential in cadrul sistemului, el nu exercita o autoritate ierarhica in relatia cu ministrii, insa exercita o autoritate morala asupra acestora; - In general, membrii guvernului sunt selectati dintre parlamentari, iar in acest caz ei trebuie sa combine cele 2 functii; - Un ministru poate detine mai mult de un portofoliu; - Alaturi de Consiliul de ministrii functioneaza si Consiliul Guvernamental creat de ministrii si secretarii de stat, care se intalnesc de cateva ori pe an; Birourile consultative: - temporar se constituie comisiile ad-hoc: o Consiliul Economic Central: membrii consiliului trebuie sa fie consultati ntotdeauna inainte de a lua o decizie importanta in domeniul economic. Din structura consiliului fac parte economisti si reprezentanti ai organizatiilor, agriculturii, comer ului si sindicatelor; o Consiliul National de Munca: reuneste un numar egal de reprezentanti ai managementului organizatiilor, dar si ai salariatilor din industrie, agricultura, comert etc.; o Biroul de Planificare; o Comisia de Finante si Banci; o Consililiul Superior de Finante; Guvernul local: - este compus din provincii si municipalitati, care imprenua formeaza autoritatea locala;

problemelor locale; Guvernele loale au importante responsabilitati pentru implementarea legislatiei federale si a landului.

Departamentul de reprezentare la nivel central a compartimentelor de la nivel local: - fiecare provincie este condusa de un Consiliu ales prin vot direct. Consiliul numeste 6 membrii executivi care devin deputati permanenti. Guvernul Central este reprezentat la acest nivel printrun guvernator numit de Coroana; - fiecare municipalitate este condusa de un Consiliu ales direct pe o perioada de 6 ani. Guvernul Central este reprezentat la acest nivel printrun guvernator numit de Coroana; Guvernele locale: - Guvernul Regional: o Constituit la nivel de regiune; o Fiecare regiune are un Consiliu din care provin deputatii federali si senatorii alesi direct de cetatenii din regiune; o Consilierii pot initia decrete in diverse domenii (transport, dezvoltare economico-regionala, protectia mediului si conservarea deseurilor etc.); o Regiunile primesc resurse financiare din mai multe surse, att de la nivel central, cat si de la nivel local; - Guvernul Comunitatii: o Constituit la nivel de comunitate; o Criteriul care a stat la baza constituirii lor este unul lingvistic; o Exista 3 comunitati lingvistice:  Comunitatea Franceza;  Comunitatea Flamanda;  Comunitatea Germana; o Spre deosebire de Comunitatile Franceza si flamanda, Comunitatea germana nu poate initia decrete in domeniul lingvistic, pentru ca acest domeniu este rezervat Guvernului central;

o Resursele financiare ale comunitatilor provin att de la nivel central, cat si de la nivel local; Servicii publice: - realizate de functionari publici de cariera (Beamte), functionari contractuali (Angestellte) si alti angajati (Arbeiter) de pe toate nivelurile administratiei; - statutul unui Beamte este tabilit de legle publice, in timp ce acela al unui Angestellte sau Arbeiter este stabilit prin incheierea unui contract individual potrivit legii private; - sunt caracterizate de o structura uniforma, bazata pe un sistem omogen cu 4 niveluri: serviciile derulate la cel mai inalt nivel, serviciile derulate la nivelurile intermediare, serviciile derulate la nivel mediu si la nivel inferior; Organizarea statala: - republica federala, formata din 16 state sau landuri; - Fiecare land are Constitutie, Parlament si Guvern propriu; - Contitutiile landurilor respecta pricipiile unui stat democratic si social, care se fundamenteaza pe legile de baza; - Fiecare land este liber sa fundamenteze propria sa Constitutie, dar sa tina seama de Constitutia federala. Autoritatea juridica: - aprox. 75% din legi sunt legi federale; - este autonoma; - juristii federali alesi sunt confirmati de guvernul Federal, iar cei locali sunt confirmati de catre Guvernul landului. - Administratia Curtii landului este independenta de autoritatile federale; - Sistemul curtilor contine 5 ramificatii:

Organizarea statala: - are structura federala si este impartita in mod egal in 10 provincii si 589 de comune;

Autoritatea juridica: - Sistemul administrativ are puternice influente ale sistemului romanogerman, lucru care duce la uniformitatea si functionalitatea cadrului institutional; - elementele cadrului legislativ raman exclusiv de competenta guvernului federal, ceea ce nu limiteaza rolul importanta al curtilor (Curtea de Arbitraj si Curtea de Justitie a Comisiei Europene); - judecatorii curtilor si tribunalelor au independenta decizionala, fiind

o Curtile ordinare: sunt responsabile pentru rezolvarea problemelor penale, civile, exceptand legile referitoare la munca si domeniul jurisdictional liber, voluntar. Din aceasta categorie fac parte Curtea locala, curtea regionala, inalta curte Regionala si Curtea Federala de Justitie; o Curtile pentru Munca: cuprind Curtea Locala de Munca, Curtea regionala de Munca si Curtea federala de Munca; o Curtile Administrative: contin Curtea locala Administrativa, Inalta Curte Administrativa si Curtea Administratia Federala; o Curtile Sociale: cuprind Curtile Sociale locale, Inalta Curte Sociala si Curtea Federala Sociala; o Curtile Fiscale: cuprind Curtea Financiara Si Curtea fiscala Federala; Separta de aceste 5 ramificatii exista Curtea federala Constitutionala care este cea mai inalta Curte.Deciziile ei sunt recunoscute de toate institutiile de la nivel si de landuri si de toate autoritatile administrative.Este alcatuita din 2 Camere, fiecare cuprinzand cate 8 judecatori (Bundestagul si Bundesratul aleg fiecare cate 4 judecatori pentru o perioada de 12 ani si realegerea lor nu este posibila); Si la nivelul landurilor exista Curti Constitutionale care au ca scop examinarea conformitatii legislatiei landului cu constitutia acestuia si cu cea federala.

separati de celelalte 2 ramuri ale autoritatii din Belgia (executiva si legislativa); exista o Curte de Urmarire a carei competenta este de a decide punctele din legi care urmeaza a fi modificate pentru asigurarea uniformitatii deciziilor celorlalte curti; exista 5 Curti de Apel pentru provincii si mai multe instante care desfasoara activitatea la nivel local; Justitia Pacii este nivelul de baza al sistemului juridic si este reprezentata de un judecator care desfasoara activitatea in domeniul ordinii publice, al securitatii si sigurantei cetateanului, motiv pentru care se numeste judecator al politiei; Toti judecatorii sunt numiti de Coroana, astfel: o Judectorul care activeaza in Justitia Pacii si judecatorii care isi desfasoara activitatea in institutii specializate de nivel local, numirea se face in mod direct; o Pentru consilierii de la Curtea de Apel sunt necesare recomandarile judecatorilor de la curtile locale de apel si cele ale consilierilor provinciali; o Pentru consilierii de la Curtea de Urmarire este necesara recomandarea reprezentantilor Curtii de Urmarire si ai Senatului; o Procurorii sunt numiti direct de Coroana; Curtile de Apel si Curtile Ordinare au competenta de a audia orice problema civila sau penala; Curtile juratilor functioneaza in fiecare provincie, acestea reunesc 3 judecatori si 12 jurati proveniti dintre cetatenii cu drept de vot; Consiliul de Stat are 2 atributii distincte: o Supervizeaza activitatea Guvernului si a Parlamentului din punct de vedere al incadrarii in continutul legilor; o Solutioneaza diferentele dintre administratie si cetateni

determinate de aplicarea unor decizii administrative; Curtea de Arbitraj are competenta de a revizui cadrul juridic si de a solutiona conflictele de competente dintre autoritati, in functie de prevederile cadrului legislative.

Func ia de ministru este incompatibil cu o serie de alte activit i profesionale cum ar fi activit i private, majoritatea func iilor politice precum i mandatul parlamentar. Aceast interdic ie de cumul se datoreaz evit rii posibilit ii ca un ministru s fie influen at de presiuni exterioare i de a le permite astfel s se consacre pe deplin muncii guvernamentale

Оценить