1. Introducere Cibernetica studiaza procesele de reglaj, comanda si control în functionarea masinilor, a organismelor vii si a structurilor sociale.

Sistemele cibernetice - ansamble finite de elemente materiale care interactioneaza unele cu altele si cu mediul exterior prin interactiuni informationale. Exista doua capitole ale ciberneticii: 1) teoria informatiei si 2) teoria sistemelor de comanda. 2. Problematica ciberneticii si relatiile ei cu celelalte stiinte Cibernetica studiaza probleme ale diferitelor discipline stiintifice pe care, însa, le abordeaza conform unei metode proprii care se bazeaza pe: a) abstractizare si b) modelare. a) Cibernetica face abstractie atât de natura materialului din care este alcatuit sistemul, cât si de energia necesara functionarii sale. Ceea ce ramâne în urma abstractizarii este schema constitutiva saustructurala a sistemului si schema de functionare saucomportamentala a acestuia. Schema structurala contine un numar de unitati legate între ele, numite de catre Ashby "cutii negre" (black box) deoarece continutul lor ramâne necunoscut. Schema comportamentala este reprezentata de succesiunea starilor prin care trece sistemul la interactiunea cu mediul ambiant. b) Modelarea sistemului studiat poate consta în desenarea (trasarea) schemei logice sau grafice a sistemului si/sau construirea unui dispozitiv tehnic care sa imite functia sistemului studiat (nu este necesara). Prin modelare se poate gasi functia de transfer a sistemului (modul în care sistemul actioneaza asupra marimii de intrare) sau, când aceasta este cunoscuta, poate fi gasita marimea de iesire. (Fig. Etapele elaborarii unui model cibernetic). Ea este înrudita cu bionica - disciplina al carei obiect este aplicarea în tehnica a unor principii de functionare a sistemelor biologice. 3. Elemente de teoria informatiei Pentru a defini informatia este necesara introducerea unor notiuni elementare de teoria probabilitatilor: experiment, eveniment, frecventa de aparitie, probabilitate. Experimentul este evolutia unui sistem catre o stare finala numita eveniment. Un experiment se poate solda cu un numar oarecare, n, de evenimente diferite, fiecare dintre aceasta având o anumita frecventa de aparitie, ni.Frecventa relativa de aparitie, fi, a unui eveniment va fi:

cu i = 1,..., n

unde reprezinta numarul total de repetari ale experimentului. Daca numarul de repetari ale experimentului va fi foarte mare, teoretic infinit, se defineste probabilitatea de realizare a evenimentului i, pi, astfel:

cu Probabilitatea de realizare a experimentului cert este 1. pentru a putea fi transmisa. respectiv producerea unui eveniment fiind reprezentata de aparitia uneia din cele 6 fete ale zarului. nici cu substanta si deci nu este de natura materiala. ea are nevoie de un suport material si de o cantitate de energie. Ii. probabilitatea lor de aparitie va fi . Cu cât gradul de surpriza la obtinerea unei informatii este mai mare. Spre deosebire de energie. Numarul distinct de evenimente este 6. Informatia capata semnificatie atunci când exista un receptor care sa o înteleaga. prin transmitere cantitatea de informatie nu va fi diminuata. Un multiplu al bitului este 1 byte = 23 bit (octet). probabilitatea de aparitie a unei fete va fi . Bitul reprezinta cantitatea de informatie care se obtine în urma unui experiment cu doua rezultate posibile si egal probabile. pentru evenimentul cert. Totusi. Informatia medie a unui experiment . Informatia poate fi considerata ca o însusire a materiei care leaga parti determinate ale unui sistem. Ea nu se identifica nici cu energia. Atunci când se afla rezultatul unui experiment se spune ca se obtine o informatie. Gradul de surpriza este cu atât mai mare cu cât evenimentul este mai putin probabil. Astfel. Daca evenimentele sunt egal probabile si diferite între ele. si probabilitatea de producere a evenimentului. Cu alte cuvinte. Un mod de a defini informatiaeste urmatorul: se obtine o informatie atunci când se ia cunostinta de realizarea unui eveniment în urma unui experiment al carui rezultat nu este cunoscut dinainte. Nu produce nici o surpriza evenimentul cert. Definitia cantitatii de informatie Shannon. Aceasta unitate a fost numita bit (binary digit). cu atât cantitatea de informatie obtinuta este mai mare. urmatoarea formula: Formula îndeplineste conditiile privitoare la corelatia dintre valoarea informatiei. exista o corelatie între probabilitatea de realizare a evenimentului si cantitatea de informatie furnizata de acesta. având p = 1. prin gradul de surpriza pe care-l ofera. a propus pentru cantitatea de informatie. Pentru un numar foarte mare de aruncari. Un exemplu este dat de experimentul clasic al aruncarii unui zar. initiatorul teoriei informatiei. cu pi = 1: Pentru stabilirea unitatii de masura a cantitatii de informatie Shannon a propus utilizarea logaritmilor în baza 2 (legat de sistemele tehnice de transmitere a informatiei).

Daca un experiment este realizat o singura data. . cantitatea de informatie pentru fiecare Informatia medie se va scrie: sau În cazul în care N este foarte mare (teoretic N® ¥). iar fiecare eveniment i posibil are probabilitatea de aparitie pi. de unde: Informatia medie. el furnizeaza o cantitate de informatie Ii. Rr: Cu cât entropia reala este mai mica. se va obtine o informatie totala care depinde de informatia oferita de fiecare eveniment. deci cu cât numarul de legaturi dintre diferitele evenimente care se succed este mai mare. notata cu H. Exemple. producând evenimentul i. a fost numita de Shannon entropie informationala. se numesteredundanta absoluta: R = Hmax . . cu ni frecventa de aparitie a evenimentului i si eveniment este: . Informatia totala va fi: . laN repetari ale experimentului. Daca experimentul este repetat de mai multe ori. notata cu R.H În practica se foloseste frecvent marimea numita redundanta relativa. Astfel. datorita faptului ca expresia ei este analoga cu formula lui Boltzmann a entropiei termodinamice: În cazul a n evenimente egal probabile valoarea maxima Hm = Immax: si entropia informationala va avea Diferenta dintre entropia informationala maxima si cea reala a unui experiment. cu atât redundanta relativa este mai mare.

formula lui Boltzmann devine: S = k ln N unde k = constanta lui Boltzmann. . iar N este probabilitatea termodinamica a starii. Acest "demon" al lui Maxwell poseda informatie si anume. Maxwell a imaginat urmatorul experiment ideal: Doua compartimente izolate adiabatic de exterior contin un acelasi gaz ideal. cu N = 106 baze azotate. S indica gradul de dezordine al sistemului. la o stare total dezordonata. Paradoxul lui Maxwell. It = N log n = 106 log2 4 = 2 ×106 bit Entropie informationala si entropie termodinamica Dupa cum s-a aratat anterior. formata din N unitati: unde pi este probabilitatea cu care poate fi întâlnita specia i. pentru o singura stare posibila. numarul de dispuneri ale particulelor. . Pentru a ilustra corelatia dintre entropia termodinamica si entropia informationala. La limita. se va produce egalizarea temperaturilor. entropia ar fi nula (stare interzisa de principiul III al termodinamicii). Daca între cele doua compartimente va exista un orificiu care sa permita trecerea moleculelor dintr-o parte în cealalta. Macromolecula este o proteina formata din N = 500 aminoacizi. este foarte mic si deci entropia termodinamica a sistemului va fi mica. Se considera ca fiecare dintre cei n = 20 aminoacizi diferiti cunoscuti poate sa apara cu aceeasi probabilitate: Informatia totala continuta în lantul de aminoacizi va fi: It = N log n = 500 log220 = 2200 bit Cazul II. sistemul format din cele doua compartimente care contin gaz ideal va trece de la o stare cu un anumit grad de ordine. It. Pentru un sistem foarte ordonat. deci sistem perfect ordonat.Pe baza formulei cantitatii de informatie. Daca se considera un sistem termodinamic total dezordonat. caracterizata printr-o entropie termodinamica mai mare. la temperaturi diferite. format din N particule identice cu energii diferite. se poate calcula continutul informational al unei macromolecule. Daca cele 4 baze azotate distincte apar cu aceeasi probabilitate. Macromolecula este un lant de ADN. Cazul I. În acest fel. în urma difuziei. În realitate legatura dintre cele doua tipuri de entropie este mult mai adânca. el poate distinge : . informatia medie a fost numita entropie informationala datorita asemanarii dintre expresia acesteia si cea a entropiei termodinamice în formularea lui Boltzmann. Maxwell presupune ca orificiul dintre cele doua compartimente poate fi închis cu o usita microscopica care functioneaza fara frecari si care poate fi actionata de o entitate imaginara pe care o numeste "demon". dupa un timp. cu alte cuvinte. vitezele medii ale moleculelor vor fi aceleasi pentru ambele compartimente. deci numarul de stari posibile ale sistemului.

Scaderea entropiei termodinamice se produce pe seama informatiei pe care o poseda "demonul". Informatia "demonului" actioneaza ca o entropie termodinamica negativa. Informatiile sunt transmise sub forma de mesaje. un sistem se descompune si gradul de dezorganizare al acestuia creste. este constituit dinsemnale . informatia transmisa sa fie aceeasi. desi exprimata prin semnale de natura diferita. imagini sau date. semnalele sunt prelucrate. fiecare adaptat canalului. transmiterea informatiei necesita transformarea semnalului emis într-un alt semnal. Semnalele se pot propaga la distanta printr-un mediu fizic numit canal de informatie. În cazul sunetelor vorbirii canalul de informatie este reprezentat de aerul prin care se propaga vibratiile sonore emise de catre vorbitor.valori particulare ale unor marimi fizice. 2) traducerea si 3) modularea. În cazul transmiterii telefonice. Un sistem de transmitere a informatiei poate utiliza mai multe tipuri de semnale. De exemplu. acestea sunt transmise la distanta prin intermediul liniei telefonice si retransformate în vibratii sonore la locul de destinatie. Transmiterea informatiei Informatia primita în momentul în care se ia cunostinta de realizarea unui eveniment sau de schema structurala sau comportamentala a unui sistem poate fi transmisa unor sisteme vii sau unor dispozitive tehnice. semnalelor acustice care reprezinta sunetele vorbirii li se asociaza simbolurile numite litere. 4. Totalitatea semnalelor distincte care circula de-a lungul canalului în vederea transmiterii unui mesaj formeaza alfabetul canalului. Astfel. vibratiile sonore care constituie sunetele vorbirii sunt transformate cu ajutorul unui microfon în semnale electrice. Totalitatea semnalelor distincte utilizate de o sursa pentru a alcatui si transmite mesaje formeaza alfabetul sursei. . De exemplu. iar în celalalt numai moleculele cu viteza mai mica decât aceasta. cele doua compartimente vor ajunge la temperaturi diferite si entropia termodinamica a sistemului va scadea. iar ansamblul simbolurilor formeaza alfabetul. "Demonul" lasa sa treaca într-unul din compartimente numai acele molecule cu viteza mai mare decât viteza medie. pentru a transmite sunetele la distanta este nevoie de transformarea vibratiilor mecanice ale aerului (atenuate rapid cu distanta) în semnale electrice sau electromagnetice. dar va avea o natura fizica diferita. astfel încât. Semnalelor li se pot atribui simboluri. În multe cazuri. la rândul sau. Invers. care va purta acelasi mesaj. Tot astfel. pentru a obtine informatie. prin intermediul unui difuzor. mai bine adaptata canalului utilizat. Schroedinger a afirmat ca acestea evita cresterea entropiei preluând din mediul exterior neg-entropie.moleculele pe baza vitezei pe care acestea o au.ansamblu de idei. chimice sau numerice. însa. Mesajul. Prelucrarea semnalelor Prin aranjarea semnalelor într-o succesiune sau alta se pot alcatui diferite mesaje. Prin aceasta. Mesaj . Prelucrarea semnalelor comporta trei operatii: 1) codificarea. Pentru a asigura trecerea de la un tip de semnal la altul. 1) Codificarea reprezinta stabilirea corespondentei dintre alfabetul sursei si cel al canalului folosit. în procesul de creatie are loc o scadere a entropiei termodinamice si o crestere a organizarii. iar aceste litere formeaza alfabetul limbii respective. ele iau energie libera din exterior si elimina produsii de dezasimilatie. Cu privire la organismele vii. numita neg-entropie.

Sistemul poate fi afectat de perturbatii (semnale care nu fac parte din mesajul sursei).mediul fizic prin care se transmite mesajul. ele se numesc semnale analogice.2) Traducerea reprezinta transformarea unei marimi (fizice sau chimice) într-o marime de alt tip prin intermediul unui traductor. Semnalele cu variatie discontinua (semnale discrete) pot fi reprezentate printr-o serie de impulsuri sau semne (de exemplu cifre). Daca informatia este transmisa prin mai multe canale. 5. prin varierea amplitudinii sau intensitatii unei marimi. Schema generala a unui sistem simplu de transmitere a informatiei Cel mai simplu sistem de transmitere a informatiei este alcatuit din urmatoarele elemente: sursa . Daca semnalele prezinta o variatie continua. de aceea. De exemplu. De exemplu. mai adecvate transmiterii. Energia necesara amplificarii provine de la o sursa exterioara sursei de semnale. Astfel. De aceea se utilizeaza în practica un surplus de semnale. care genereaza mesaje (alcatuite din semnale). care maresc sansa ca mesajul sa fie înteles de destinatar. în celulele senzoriale se produce o amplificare de putere pe baza energiei obtinute pe cale metabolica. si o modulare în frecventa. atunci când marimea are caracter periodic. instalatie tehnica sau parte a acestora. Exista o modulare în amplitudine. Schema generala a unui sistem complex de transmitere a informatiei (fig. numitesemnale redundante. Semnalele cifrice sunt numite semnale digitale (digit cifra). Cu asemenea semnale se opereaza în calculatoarele digitale. În comunicatii se întelege prin redundanta cantitatea suplimentara de informatii care se transmite pentru a asigura eficienta unui semnal si care intervine ori de câte ori se pune problema stabilitatii comunicatiilor.instalatie tehnica sau fiinta care primeste si utilizeaza informatia. Canalul neuronal ca sistem de transmitere a informatiei . Amplificarea consta în marirea puterii semnalului. declansând senzatia de vedere. Perturbatiile pot afecta la orice nivel transmiterea corecta a mesajului. difuzorul telefonului) care transforma semnalul canalului în semnalul adecvat pentru destinatar. destinatar (receptor) . Semnalul luminos care cade pe retina este transformat prin intermediul celulelor fotoreceptoare în semnal electric. semnalele sunt adaptate corespunzator si. un foton poate bloca trecerea prin membrana celulei fotoreceptoare a 106 sarcini electrice elementare. microfonul telefonului) care transforma semnalul sursei în semnalului canalului de transmisie (linia telefonica) si un traductor receptor (exemplu. vibratia membranei bazilare din urechea interna (marime mecanica) este transformata prin intermediul celulelor ciliate interne în influx nervos (marime electrica).) contine pe lânga elementele sistemului simplu un traductor transmitator (de exemplu. canal de transmitere a informatiei . În sistemele biologice poate exista o variatie continua a amplitudinii.fiinta. 3) Modularea consta în construirea semnalelor necesare transmiterii unui mesaj prin modificarea unui parametru al marimii fizice considerate. frecventei sau fazei. Conversia analog digitala este întâlnita de exemplu în diverse dispozitive de înregistrare a unor date experimentale si stocare a acestora în calculator. Alte doua operatii întâlnite în prelucrarea semnalelor sunt: 4) conversia analogdigitala (si invers) si 5)amplificarea. sistemului i se mai adauga niste elemente.

sau logic.terminatie nervoasa la nivelul careia are loc transformarea semnalelor modulate în frecventa în semnale modulate în amplitudine. Creierul uman contine cca. .dendritele si corpul neuronal.Canal I .membrana postsinaptica. . afirma ca întregul sistem nervos este un imens sistem de transmitere si prelucrare a informatiilor primite din lumea înconjuratoare sau din interiorul propriului corp.Canal de tip I . . conul axonal este zona de emergenta a axonului din corpul neuronal si are forma unui trunchi de con. musculara sau glandulara.Canal II . . Mai usor de abordat este calea logica. .celula neuronala.Destinatar . Retelele neuronale pot fi studiate matematic. respectiv un potential de actiune local. cu atât mai mare este frecventa potentialelor tot-sau-nimic produse.conul axonal. care provin din membrana dendritica si din cea a corpului neuronal determina conul axonal sa declanseze o salva de potentiale de actiune tot-sau-nimic. modulate în frecventa.Traductor receptor I .Traductor transmitator I . .Traductor receptor II . Retele neuronale Sistemul nervos central (SNC) este o retea complexa de neuroni: un neuron excita sau inhiba simultan mai multi neuroni si primeste semnale de la mai multi neuroni. modulate în amplitudine. Cu cât amplitudinea semnalului sosit la nivelul conului axonal este mai mare. 14× 109 neuroni.axonul (canal axonal) pe care circula semnale modulate în frecventa (potentiale de actiune tot-sau-nimic care se propaga nedecremental). . canal neuronal): . deci.buton terminal pe care circula semnale modulate în amplitudine (potentiale locale care se propaga decremental). .Traductor transmitator II .terminatia nervoasa cu membrana presinaptica. Potentialele de actiune locale.Sursa de informatie . Se poate. . pe baza ecuatiilor diferentiale ale excitatiei nervoase. semnalul chimic modulat în amplitudine se transforma în semnal electric modulat în amplitudine.neuronul se poate afla în doua stari: de excitatie si de repaus.Semnale . . Caracterizarea canalului neuronal si a parametrilor sai informationali.Întreaga informatie pe care o fiinta o primeste din lumea înconjuratoare prin organele sale senzoriale este transmisa sistemului nervos central prin fibre nervoase. Ipotezele care stau la baza tratarii logice a retelelor neuronale sunt urmatoarele: .moleculele de mediator chimic.membrana presinaptica în care semnalele electrice se transforma în semnale chimice (eliberarea moleculelor de mediator). Un model cibernetic simplu al unei fibre nervoase implica urmatoarele componente (fig.

neuronii implicati în aceste retele vor contura.Reteaua de sumare . Circulatia permanenta între neuronii unei retele reverberante duce la permeabilizarea cailor respective si în acest fel se realizeaza o cale preferentiala de circulatie a impulsurilor. accentuarea contrastului. Memorie . prin modificari functionale si structurale ale sinapselor. Reteaua de întârziere . neuronul 6 raspunde de 5 ori la rând.pentru ca neuronul 3 sa se excite este necesar sa primeasca semnale atât de la neuronul 1 cât si de la neuronul 2. fiecare raspuns fiind separat de celelalte prin 0. Reteaua de multiplicare . Cu timpul. probabil. Totusi. suprafata de contact dintre doi neuroni este sporita.dureaza un timp de ordinul secundelor. Se constata chiar o marire a volumului neuronului si axonului.ce se refera la un anumit comportament sau la un grad sporit de îndemânare Memoria imediata . Sunt posibile chiar modificari biochimice la nivelul nucleoproteinelor. La baza ei sta aparitia unor retele reverberante.5 ms. memoria de lunga durata.pentru a trece din starea de repaus în starea de excitatie trebuie ca excitantul sa depaseasca un anumit prag.. precum si de uitarea partiala sau totala a informatiilor memorate. fapt ce sta la baza MSD si MLD. 0.5 ms.procesul de dobândire a unor informatii (noi) despre lume. Se pot imagina numeroase alte tipuri de retele neuronale: pentru recunosterea formelor.procesul de retinere pentru o anumita perioada de timp a acestor informatii. de regasirea la nevoie a informatiilor memorate. Clasificari ale memoriei: . Deci trebuie sa existe si alte sisteme de memorizare care presupun transpunerea mesajelor electrice în modificari structurale (forme de memorie fixa).ce retine datele primite prin organele de simt . .la un singur semnal produs de neuronul 1. retele simple). instruibile etc. Exemple de retele neuronale simple (fig. Memorare . deci si circulatia mesajelor de scurta durata.senzoriala . .totalitatea aspectelor functionale si structurale legate de învatarea si de memorarea informatiilor.desi primeste un singur semnal de la neuronul 1. Asemenea sisteme asigura. cai preferentiale de circulatie a impulsurilor nervoase. Învatare si memorie Învatare . Reteaua reverberanta .pentru ca neuronul 3 sa raspunda cu întârziere la semnalul provenit de la neuronul 1 se intercaleaza între cei doi neuroni neuronul 2. mai ales îm memoria de scurta durata. Retelele reverberante joaca un rol important în procesele de memorizare. neuronul 2 raspunde de un numar indefinit de ori.transmisia sinaptica se face cu o întârziere de cca. nu-si schimba la trezire comportamentul si nici nu-si pierde reflexele conditionate.motorie . un om supus anesteziei profunde care suprima temporar activitatea electrica a scoartei.

organe. interoceptori (informatiile provin din mediul intern . limitându-se la modificarea celor deja existente sau la etalarea lor functionala în cazul în care ar fi mascate de alte molecule. 10 bit/s reprezinta memoria de scurta durata. Acest lucru devine evident daca se administreaza în timpul procesului de învatare sau imediat dupa acesta un inhibitor al sintezei proteice. acustice. un interval îngust de timp în care are loc sinteza proteinelor memoriei iar acest interval coincide cu actul memorarii. receptorii pot fi fotoreceptori. având ca unitate bit/s. termice. modificari care trebuie sã fie protejate de efectul distrugator al turnoverului metabolic. (MSD) opereaza fara a avea nevoie de sinteza unor proteine.de exemplu muschi. Daca asemenea inhibitori (fie transcriptionali. însa.). fie translationali) se administreaza dupa mai mult de o ora de la încercarea de învatare. repezentând valoarea maxima a fluxului de transinformatie. Memoria de scurta durata. Memorie de lunga durata (MLD) . În functie de provenienta informatiilor putem distinge: exteroceptori (informatiile provin din mediul exterior). nociceptori (durere) etc. miros).actioneaza zile. cicloheximin sau anisomicin. iar 1 bit/s memoria de lunga durata. mecanoreceptori.de exemplu cele privind presiunea sângelui. . Omul primeste din lumea înconjuratoare 1010-1011 bit/s din care sunt constientizati 100 bit/s. Retina transmite o informatie de cca. Schema cibernetica a analizorilor Semnalele luminoase. În mod corespunzator.1400) bit/s. Exista. O fibra nervoasa transmite o informatie medie de 1150 bit/s. Fluxurile informationale prin fibrele nervoase. mecanice. Rezultatul este neretinerea respectivelor informatii. . sinteza de novo a proteinelor. În cazul unui nerv cu N fibre.capacitatea canalului. saptamâni. de exemplu antibioticele puromicin. termoreceptori. concentratia glucozei . luni sau ani Memoria de scurtã duratã (MSD) si memoria de lunga durata (MLD) presupun modificari durabile ale unor proteine. chemoreceptori (gust. asadar. Un canal neuronal poate fi caracterizat prin doua marimi: .informatia medie care se transmite prin canal sau fluxul de transinformatie.si nu sunt constientizate) si proprioceptori (informatiile provin de la tesuturi si organe .retine informatiile timp de minute sau ore. 1010 bit/s (exista cca 108 celule fotoreceptoare care pot distinge 32 nivele de stralucire pentru o imagine realizata în 1/16 sec. Memoria de lunga durata(MLD) presupune. iar capacitatea canalului neuronal este de 1400 bit/s. din exterior sunt traduse la nivelul receptorilor în semnale electrice. nu mai apare deficitul de memorie. informatia totala care circula prin fibrele acestuia este de N(1000 .Memorie de scurta durata (MSD) . articulatii). chimice.

Pe baza frecventei si a locului de pe scoarta în care ajung impulsurile se codifica diferitele proprietati ale stimulilor.încetarea stimularii. off . on-off . retelele neuronale din mezencefal si zona de proiectie din scoarta cerebrala. .În functie de modul în care reactioneaza la stimuli. În general. segmentul periferic opereaza cu semnale modulate în amplitudine iar segmentul central cu semnale modulate în frecventa.atât la începerea cât si la încetarea stimularii si continui . respectiv celulele receptoare si terminatiile nervoase în contact cu ele si din segmentul central. corpii neuronali din ganglioni. Schema generala a unui analizor cibernetic consta (fig) din segmentul periferic. receptorii sunt de urmatoarele tipuri: on . în care semnalele modulate în amplitudine se transforma în semnale modulate în frecventa.începerea stimularii. respectiv restul fibrelor nervoase.pe tot parcursul stimularii. din punct de vedere al semnalelor transmise. Scoarta cerebrala primeste trenuri de impulsuri de diferite frecvente. Trecerea de la segmentul periferic la cel central. se face în terminatiile nervoase.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful