Вы находитесь на странице: 1из 31

Y 2011s,

6Z

6n o ! gu^ !

i ZzWy K
*0
+
Znc*
g **


m ] o% f $ ] ^ ^ ] o # ] f e e ^q
e ] ] o ^, m $ ^ oF ] o v m$ q ] ^ ^e
! of] ! k^ n ^q^ h^e !] ^ h]e]! pi ^q

! oe

F
gzZ D 7t V ] p] xZ  D vZ0,
'YL LX :,
x [g LZ 7Z ~ *
@ k*
0 x KZ= (Z ~ V ?H D g Z
X *
c IkZ=akZX V

X :=
gzZgy Kv Hx
z y K YY k*
0 Vp]*
* W}g
Y p=pk*
0 VzzkZy*
!$$
e.,
6#Z KZ\WgzZDZ kZ
y Kg]g Z*
* W#
Z *
@V HgzZX W yZZ,
6kZ#Z ~D y K
Zg Z ` WX yZZ]z\ W v {z lpgzZV _,
#
7
i ZzWy Ka kZ 5 Zg$
C
eZ@ vgzZ)f}g *
* *y KJ
XceJ W

Y 2011s,
6Z

:h
+w

lZ
yZ
( 1Z )
]]|wg}g \ }g gzZ *
@Z Z,j#.
}M
+K
Z" xsZ
Z Z h#.
}V+
0ix KZ]\WX:%+,
F]gzp kZg I] ~g
GL ) 4gzZ { *
evZg/
0 vZwgX 7
z~kZgzZ *
c 
KgH*ZzwZx CxsZpX:%+4M
+K
Z b #+
0iwV"
]*wgg]+Z[gvZ 3gp]*
!kZz x Z9gzZ
X: w *
0 k]*
c ZzgsZgzZg Z wg[Z{Z
g ` {gZ Zk#qZ x *
*c+
& S+
hZ S+
hZg yZ~ y *
0,
mz
T ZukZvx ,
mzgzZCY@ { g ] .
} ~g kZ
X Dg#.
} ~,
(M
+K
ZkZgzZD OZ,
6}g Z ZkZ
gzZg Zg {
V- tZ )
) ^: ix *
*+
$ xsZ V/

S+
hZg yZ +
&*
0 g ZD k b c+
& S+
hZ $
+ Y kZ `
~gzZ < Z ,
(
M
+K
Z ItgzZ +
0*
! > ]d~)
) VE-
X *
@?g Z: ZJS+
hZ} 7<
C
~" kZw *
0 k ]t t s: yt S+
hZ
z kZ v}g X ~igz s Wy sZgzZ M W *
0
(s,
mz,
6yZx%WgzZg.y *
0#
Z`{ ,S+
hZ
@+G.
wzZ y{ V S+
hZ n( vZ g Z GE
} {0.Zx Z ~[

-Z s,
q
mz,
6ZV-X *
c g Z sW CZ *
0 w gzZ*
c g Z

Y 2011s,
6Z

gzZ H
Za u}g *
c g Z V V ~ Zzpg]*
c : ZJ
~yDqS+
hZX g Z zZ Y + Z }g Z Zk#kZgzZ S+
hZv
VE*
c ,
6 aeg Z- Z g^,
6 5 Zg Zg[gtZ )
)
H ? 7?
,
6kZ H *
* a! xyZgzZ *
* Z Zt]
{zVY H7?HS+
hZaeg Z- ZbkZ ,I sZg
y *
0 gzZxsZ wD Z)y *
0 )
) T H ? x *
**
* T*
* YqZ~ y *
0
gZ ^zg~ ,
Foy Z y{,
k;ZZ e y *
0 gzZ )
)g Z
gzZZz ] > 2i V ?x*.~* )
) z sS+
h Z *
c
S+
hZ Zz g L A
V {P VzhzgzZ Zz% Z e Z e,
6 ]{ *
0
x V X *
c )6f+
hxsZ }g7gzZ *
c W: w {g f VyZ LZ
yY KZaDkZgzZCgziyZZ]t) x gzZ )
]z > 2i x g Vx9yZX Y] XxqZ7: Zg +
2 J
X xZ ,
(V gzZ ;g yZ S+
hZCY~~]g
J,
6 y kZ kZ x ZY f )x o,
6 y kZ S+
hZ
gzZ *
c g Z Z V- gzZ VE*
c g Z # xsZ kZgzZ H ` Z
gxsZyZ:gz,Zzci7KZ~zgyLZ {z Hc_t S+
hZ
X YH
,: OZ,
6c+
& S+
hZ,/
YZgkZ{D]tyx
KZ Z V- gzZx]tt,{ W]Z| Zz {PkZgzZ
x g KZ Vzg Z Z k#gzZ sZ {gzZ % Z e ~ V- w'
X N Zz
X }W X pVi V x gzZ+}g \ LZ vZ
/////

Y 2011s,
6Z

V1a ^2 1 C

b) Z> 2i
i?**

X 7g Z kZ g C 

Y ZZ ]gV
`*
@qZ ~ X :wZ

> 2i ~ kZ ~ wV \WO X > 2i { 14*


c 12K
W gyqZX ,
6g ZD*
0 }g7

X *
**
c g

 y uZgzZ Y {z A ~
y W w~ ]g X :( 1)
w n X : {z g zkZ s *
c C > 2i,
6 kZ *
@
~g *
@Zg7 wX ]g k*
0 }g ~ ]g~w ,
6
X W> 2i,
6kZq D9zgg ZD5~
y Ww }Xg
}g > 2i ,
6 g kZ HX :wZ

[Z A { qZ9zg g ZDge

#
Z Zz > 2i/
Z ? )f VzH

?*
* Z Z,
69zg ZDqZ *
c,
6g ZD5> 2i

 Y ]g {z ~ g kZ H

k]g w bZ,
6z Z X : ( 2 )

}? nV}uz,
6zZ}g Z *
c wZ z V H
gZD b gzZ wz9zgg ZD J W

Y Z Z > 2i,
6 zgg ZDz H yK
Z~
y WgzZ qzw/
ZX :[Z
X ?
6,V }uz gg ! V; Y X :[Z

~+
0e!yz*
! h ! > 2i .
g *
@ Zg7 w : 7

p/
Z )f \W > 2i,
6 kZ n ]g w *
c gTk*
0 kZ~
{z #
Z #
Z Zz z kZ 5Z Z kZ yZgzw#
Z Zz > 2i,
6kZ

Y 2011s,
6Z

**
Z Z > 2iwqZs} Z Z > 2i

V x zkZpYwz

X 7

Sg ~ Z
Z *
*[

W$
dqZ Wg Zw qZX :wZ

kZ n} g wC

WkZ ,
6 kZgzZ Le b > 2i

,
6 \W bZXg CY Z Z > 2i

kZ CZ z kZ Wg Z {z I q ~g7 \W{z n
> 2i Z ZkZ #
Z Y IZ gzZ Y H

X ?~ X > 2i,
6 kZ a k*
0 \Wq
Wg Zw tikZ X :[ Z
g ZD5,
6 \WgzZ gZD k g\W}
Z kZ}4 g > 2i$
/
d
*
0 s\W #
Z Zz2 9zg
^Y} Z Z ~gkZ W$
,
d
X $> 2ig ZD
X
9zgqZ } sg +
hiX :wZ
gzZ ~+
0e!Mk*
0 qZ X :wZ
[Z [ #
r sg ag J Z
yZ *
* gzZ ~+
0e k*
0 }uz
H Z Z wk gtsg +
hi
XgzZ 7*
c n > 2i ,
6 V WVz
{e V k ,
6 9zg qZ sg
CY #
Z Zz > 2i ~ gzZ ~+
0e g Zl
gzZ9zg wqZ }{e
X ?
,,
7 b > 2ig9zgg ZD wk
> 2i 7*
!*
*k*
0 /
Z X :[Z
w Z sB :Zz g w T*
c
!yz*
! h #
Z #
Z Zz z kZ
7Z Z V gzZ } ,
7 Z Z > 2i
gzZ+
ZZi ] *
c gzKZ k*
0 kZ ~+
0e
X ? HX } ,
7
*
*/
Z gzZ Y g /
w qZ ,
6 kZ
#
wC ,
6 kZ Z ~ E
L G nX :[ Z
X Y 7 Vz ~+
0egzZ
5Z Z > 2i%Z Sg C #
Z Zz > 2i
~+
0e!yz*
! h /
Z7 Vz
X wz g #
Z C #
ZZz z kZ
#
Z Zz > 2i Y ,
'Z,
'7
qZ {z #
Z Zz,
6 sg ~!g
/////
X 7:zg
w k }g7 /
,
6 wz 9zg

Y 2011s,
6Z

{7~+
$Z ]g
gjYDZ{ *
~
*

,
'{ xgp g

~z ~ i ]g

Z.
]X *
*gpi Z=

[IZ Z `z Z )
z #
sb

gzZ g vZ y KD *
*

( ) Y~ LZ x

T D *
* wV (Z ]g \vZp V O
@*
zg~ }g g [W b x T *
c {7 x z
Z.
] [Wgt [Wp VYgzZ *
c
bgzZ {i][
gzZ g \hy KbZ 7 x \vZ D
b:
\vZ gzZ ;g ; CZ ,
6 g E
!
L C V- ? Yw1 y 1 ? ]*
vZg zg sg ]|X 7Z.
] Y *
U Y *
@ Y *
! Z szw7Z
gzZqg *
! wVkZ~LZ Y *
@Y *
!Zy K1s1
i t) y KX ui *
* LZ Y *
U Y*
@Y *
! Z y K gzZ Y *
U
X*
c Zy KX a G
0W;XZg Z Zg+
0Z
: h wi *
* y K

 zz X }uz Y *
@Y *
!

[IZJk,
':e]Z f ]g KZ szw K
?! [IZ} ZX wg Zt 3

sg]|
btx

]u*
0 wg} ]tgv

C D \vZgzg

Za 7L,
6}izg^(Zd

Y 2011s,
6Z

V ?!h1gzZ Z ![} Z

N Z wg}! [IZgzZ Z

gzZZwg}Jk,
':e Za : Z Za ,
6 }i zg yZ (Z
Rpg sw ?} $
- Z N yzqZ]wg}g X
~ y*
!i C }g v B: wg CZ J k,
' :ez #
JV N 3
*
c Zzt t Z wg LZ ] wg } - ZgzZ Z
gzZF } ,
(]Z n] ]a yCC ~ CC l $
l~
X g Z$
- Z} ,
( t}Z tzZB e
E
5gzZ wx }Z g zZ F } ,
G
( ]
wg}v ?!h1 [} Z
*
0 i V K
Zx gzZ= D Wa I\ Vz
M7
wg } ~ ]5 LZ L
: \WXg Z $
- Z} ,
( gzZ F } ,
(
yZ,
6 $
- ZgzZ ZyZgzZ D V1gzZ kZ1 Y Cy| ,
(
g Dp pt *
!,
6

X 7 Z%$
- ZgzZZ

[pg zZ ? ! [IZ } ZX ZZZ\Wt


t ] wg} Y 7q Z kZ Wz ZI
~9gz : 7[

V K
Z x J#\WVY

X 3gx :Y C
mZ gzZ wg a VgzZ
k ^ :D g Z \h
X zIx?Z
n ne _% i $ h ^j f ] ji dwg}?![} Z
_ f ] h ^i $ ] ] ]tg ]~/ Z ?#
Z *
@
[ : [ kZ \W L L:,
F ?! Z [} ZgzZj: P d
B; LZ [ : ,
7 h1 #
Z *
@dwg}
*
! IZt ~
q +Z h
M g Z ]]tyZ
[Z 3 k,
' :e X s

Xg: R

Y 2011s,
6Z

g wg LZ
*
c yZ \ hX gZ [Z: DyZ ]tgzZ
6)
gzZ #
sbT
! [IZ} Z ? ! [} Z ,
^ f oF ^$ ^$ g m o j ] wg| ,
7 yZ Q Z LZ VZi *
*
]? = ] < ] % e ] i^+ wg QkZVY,h i *
* Zg v
! ] $ F u $ ]Vy~
] i $ ^ n F j ] #] <
X ( ~y Kg\W )
^$] ^ < o j$] ^$] ] i$^ ] i
*9gwg Z ;g
m ^ l $ ] ^r v ] G
*9g}gzZ =r
[ kZ ~ y v ?/
Z gzZ L L ;=r G
,
6m{ LZ wi *
* ^u[Z ]vZwg}
? kZ ZzqZ ?Q YZ J
-V;zVg ~ ne
X

VZ y*
!i ! ? ` W VY )

t x ?g zZ 7t x ] 9 [} ZgzZ ! Y ,gzZY [} Z
s Zo:kZz*
!#
Z yIZ i *
* ?! Z V *
!i
vZ $
+ {7t Y $
"*
U *
@
( gzZ9 ]\W gzZ
G
4&LZ gzZ
m?Z.
,
} Z Z.
}V G3G
: x t /
Z ?Q F ?/
Z g
g ZgfQ j: J#gzZn
 gzZ WgZ T c iz
XW ZzVz g g

C ~ wg QkZ}! W
-]Q ~+
ZgV )G
h:
ZgV%*
!ip
7x?Zm yL#
Z :,
F
X YHy*
!iV-
m
G
4&
-G
gV K{ *

* +G
I P U {

: J#y kZ X :{+


Z 7y KZg7 Z,
6 T d{zt :,
F
:[*
@z@
`gzZlz
yzl g j

V1 W<Z x p Z ,
FZ

Q 3g VZ VY [6 gzZ *
c W ,
6$
eg [Z: *
c c

Y 2011s,
6Z

10

R wZZ u !QLa q ? xg- CZ


b
c n| ,
*
(WuwW H Y7 w S %ZtgzZ {7y K
~v*
! z;eV n ? gzZ~ y K
hpY ] gg+
0Z $
eWkZ ~ iC qy KVY H

@W ` pt #
Z g
: g Z\ kZ *
# y K g z q ,
k #

V ?Jk,
':e! [IZ} Z

Zwg}~]5LZ ~ Z y Kxq ~ iC ~

k{z +
ZZi
t~T H/gzZ {@x$
- Zz kZ ? $ ,
GL G
" W [wZta
}g v,
6
gy Zwg} K
k{zgzZ ~
/Z Qp ce : ~V ,

N {7y K Dg Z ~zR
y K#
Z VY yZZ

X = gzZ*
!
( 1:{g *
0 y KZyi Z )

-#g zZ 
J
b Zz X]x } ,
( ~ ]tg k,
' :e
x {t ]*
! ? g
b kZ h~g7 Xg ZuZ
X :e tqZ
ox
qZVY*
@Y *
c {7zzC

t Z ]g : \ hJk,
'
WkZ *
@_q#
Z Zuz n oF $] *
c Z{@xD
{7Zuz
oz kZ9 Zz Y Z *
@W dX ,
6 x\W
E

45
45E
G
Z ?{ ]g Va p *
@Y *
c *
@Y H,
6 ,
F d~zg ZaZXa
EG
E
N
eWkZ :
H
*
c {7 (Z qZ \Wa kZ qZ xL 7 Zx| $
gzZ ( vF ^$] ) g *
!J# sT g Z\ W,
6 T ~g Z
)f LZ kZ \ h X v*
! C T e
X wBZzzZcg (Z\W,
6t Zx

Y 2011s,
6Z

11

7Z V K
kz,
6 HgzZ s=fz G3E
Z ;hz,
6 }i zgp V O
| [p,
6 ]g kZ CW : X Lg p y Kt ~ Vl
>H
*
c Z h Z t Z
wkZ kZgzZ} ,
7 u,
6 yK
ZC y K{7t J#

y ;L Y :WXZ x y*t ]| X} wJ yZZ


b {z 
!vZNZ X DxgzZ Kg+
&T;
G
E
!
*
* 0ZgzZ [

VZi Z wq Zg{Ci

P *
@Y H *
c [Z ^Z

V g +
h Z *
czi+
$*
c

C D \vZgzgsg

kZ ~ 6 K]*
c W y KswqZ7wW L L:,
F
$Wt u *
e
0 y K ~g #
Zp
X
o ] ^m o e]
] ^?m n
] o ]
n

Xn J ,
(~y KswqZ *
c n Z
l
:D p{,
'{E
L 8gzZ
r k^ ^m k]<
i l ^q ] nnf]

0 }g g I ]*
c W y KL L :,
F
Y *
0 CZ ! }i} Z H
gzZ :,
F k*
mZgzZ {7takZg
rgzZ H
*
0 gzZ Y ! y W} ZgzZ x?Z:Y C
X Z

X H
,
F,
'z Vz7

Z*
@: VYgzZ
mb ]|yZzm$
eWkZ
g ZuV1x \W#
G
E
!
eWkZ [Z ^Z 0ZX x?Z Vz7x (Z {7 \W 
$
HgZ ZBqgzZ H
x *
*
7 #
sby K ! Z{

Xg Zu
y K ]gvZ

y K y*
!iwg {+
0Zp *
*qZX Y ZCgpiZgzZkZj+
$(Z {z*
c W~
y*
!i[)
z#
sb] p VO X H
0 wCZ 0F
@+Gi *
! {z kZ
# bt ZvZI@WV Z
s

e% n i ]) [Z
}pQgzZ ! y*
!i Q qZ )
z 7Z L L~ ( n ] h ^v ^e

Y 2011s,
6Z

12

0Zp *
* , Zt ! ?

b ZgzZ U ZZ ]x  wg {+
! $
eg f
 ]Z f +Z gz 9t = V- '*
tgzZ VZxgzZg gzZ
,
6 ]yZ wg Q, Zt gwZ e~]
V K
Z x 1 ~ ]gwg g]kg '*
! gZ
I!
GG35 t i z wg Q, Zt 
k qZ +Z
qZ g '*
! Z,
'Z
gzZ Z ~+
0e kqZgzZ Z~7 wg Q!i
]ZCZ w%Zx kqZ Z fx w1 1 KZ vZ y *
!i [}g gzZg ZGd ~g z
/Z k Z ~v{z H

*
c wJ e y*
c 5~ u {i *
* Z
k Z ye ]ZCZ t t } 7gzZ *
Z
z" Z kqZ b~g t~g kZ #
b
g Zi *
!x Z LZ Zg f kZz ~v ]*
! LZy Y s{kZ
Zz ]ZCZ w%Z kZ Q gzZ Z~

X W yZZ,
6 {

x Z b z kZ Zx Z k

D \vZg zg sg ]|kZ

7z y7 k kZgzZ

C 

X Y}

1gZ VZg ZD

}+
$VK
Z W]gz /

1g VW|Zsw7

}+
$ V7 61zZ

 gzZ k*
0 [ L L :,
F

tZ ,
(~ wggzZ~V K
Z x :

Z kZ p V g Z

qZ wg
zz *
@ZgPX *
@ x t swgzZ Cg +
0Z x?Z :Y C
mZ

X {g{q}fg Z

D_,
6 ]x9*
@7JZ \vZN]Z7x?Z:Y C
mZ
*g gz,
6gzZ{
p *
@ { H
k g+
0Z z gzZ Y*
Z ~gz
pkZ ,
6 C Vz7 Vz9#

Y 2011s,
6Z

13

p 1 gzi Ka ~ ,
lZgzZ 3[*
@z @
`

X zZz{z/
Z *
@Y3g

bgzZn : ZqZu *
0 y K ZggzZ ] ZgKZx?Z:Y C
mZ

[IZVY- CZ e
f :WXZ kzgL
: P

yZ X g Z.
}*
! Vz% VM D {z~ :WXZDVa
Zuz qZ HVz%._i kZ yZ z >WyZ a kZ
LZ,
6 yZ kZ u *
0 y K *
@ Z.
} gzZ ~g utVYX CM
,
FS
G
4& C ~uz vZ ,
l{ {z e*
* V G3G
6 yZ v ~g *
!g
7 x CZ u *
0 x kZ Lg _ Vz9X
y K VY *
@hg: 6 ~

D yqZ \vZgzg *
*
C 

a Vzq*
! x yZ u *
0
y Kz*
! kZ B
k yZ
gzZ M
+ Zuz \vZ i
Z: $
eWqZ

VZ9 1VZi
4E
C+E
GG
4hE
VZz*
*i Zyg
@
*

? ? Z
g ]g Vz9 W Zz kZ
* yK
Z}uz L
:p *
@
X Zz*
/ / / / / sYN Wuz
gzZ W
dy1Z *
*tzZ *
*
$ \WX ,g Z,
A
' ] vZ wg
i Z Z ]Z f \vZ kz
X D *
c $
"kzgzZ
KZ \W #
Zg 22]z\W
,%(Wa) 64 ~ ]g Z
vZg X *
c ZZ,
kQxsZJ

X%Z ~qZ *
*b
gzZ{7u *
0 y K` W:
u*
0 y KzTX gJ#
SM
+K
Z }g7 \vZ ~
i *
*,
6 Z y*
!i KZ XZg[
LZgzZ ZzqZ xkZ
G
4&
: (Z ?J#gzZ V G3G
~ z , [j

Y 2011s,
6Z

14

*
!g

kz$
A
yZgZ*
*

[ t #
Z pX 7J

gzZ ] {Z V*gzZ YZ

bn%~qZgtkZ gzgz |gzZC Z{ ^


@ 7m kZ J
g2+
$J[ ZgzZ ~x Z V; x ZpX *
]{kZ ! x ZMg WX g Y g Z RYZ ] {t ]zZ
! e
f*
0 zg
gzZ ~W kZgzZ _,
7 YZ t x Z m<*
T e
f {,
^Y qZ ~ 8g I/
Z V YZ ] { , Z
YZ kZ yxg x Z )g f kZd%x ZZ YH7
(gzZe
fW,
6s
kZ gzZ ; ~,
6 kZB ]o
? g |H X D W yZZ,
 ~{ bkZ

7Zz gz kZ |Vq

qZ bZ : YZ sf X *
@
[ Z gzZ M w Zg ;qZ L] zZ Z zz : ~izg g Zb Z& ] {
qZ
^ V *
c kgzZ *
@ ;gg Dz ]|] Z Z g : YZ xZg V*
c yTgzZ *
@ Hg /
@
7Z

} g Z #Z qZ t Qx Z

W ]q yZ *
@ y kZ I:

X yZ y*Z L L
E
Ik,
' } } $O [ Z

nl~izg Zg ;

gzZ ,
6V;z #
Z pH
` ,
6 }Y yVz+
& #
Zg J

Y 2011s,
6Z

15

# q( } +
~
&) kZ Q Z: x=g f ~izg
YZ Z{z y # : g O TX 1 Zg Z /
,
6 U V *
c ,
6 V;z
X Yk,
6i *
!kZgzZ y ,
6 V ~ kZ #
Z~y
gzZ *
c 
t Qx Z ]|

VrZ p }g /

)}g ;X g /
Sh- e ,
kiz ,
kiz ~ }g ;gzZ c
g } zh ~ Sh- e ~ wq yZ,
6kZ[ ZgzZ ~[zg Y V;
/m{t }g VZgz /

}g ; )yqZ g /

kZ Zx *
!i Qx Z]|#
Z g } zh ~ Sh- e) { ( ~
*9g t Qx Z ]| V;z
y Z kZ gzZ g : Z p mvZ G
` W Y7 X Zg /
B [ xZ LZ
Vz+
& V*
c g7 . x Z}g7 K
@+
0egzZ
]| w t} ,
( QgzZ ,~ [ xZ ? g *
Zgt H n[ Zx
Z.
}} Z gzZ *
c ZzB,
6 kZ Qx Z gzZ #
0e
@ 22+
y } x Z ]| !Vz ? x Y7 QX g *
@ 22 #
Zg
# gzZ YW:ZzyCZgzZ} ? H g *
Z
6 kZ Vzq]o#
Z
X B
zzwBLZ W Hg Z d,
@kZ !:*
c Qx Z ]|
] k,
' F Zg ;!g
% O T [ Z g *
6 ~,
(
X g D z LgzZ ;g g Z /
+
0i ~ {z e wq y.,
ZgcekZ 2~
x Z ]| ~ }g ;O S #
*}B]o . 22
O TX ZzBgzZ}} +
& x *
* x *
Zg ;z ZgzZ w+
$ y}g ;

~Vz+
& V*
c g7Q } +
&

*}g
kZ7 eZ sz^~ UV*
c az ZgzZ Bx *
gzZ Z/
W,
6 }i ^g B; Zh

gC kZ } \Z.
}

ZgzZ Y Zg7 x C gzZ Y


{ {}igzZ ~ i ZzW} x kZ/

Y 2011s,
6Z

16

ZQkC
g Z t Qx Z ]| ~ (kZ}g ;#
@Z ,
( qZ V;z Z}i
: Z
@
,
'yZgzZ} +
&._ gzZ: Z
' yZ xqZ
,
6 T ~ y*Z B; kZQgzZ Z W,
:A{ *
c i
C}g v ZgzZ *
c W: g Z w Zg ; Zg /

X Hq q Ozw
t DZg kZ}g ;X QykZgzZ H
0i KZ
yEZ~ }g ;#
Z p Za g J L Z ~ +
.zZ} hV*
c+
0*
!xeQgzZ H
yZ H:tVz+
& ,
6 $
kizgzZ Z: Zzg q Ow Zg gzZ
kZ Z wi *
C
* [ qZ ,
6 ,
c ZyCZ $
d
$kZ RgzZ ,
"
kiz Z,
( { *
! z ygzZ *
kiz pX g

Lg Pg+
0Z w ,
kiz *
NgqZ,
6 kZ ~ ,
! [ zZ ~y0Z ]
,
kiz } ,
( ~ g*
!g ]Zg y gzZ gzZ :*
6 ~ ,
kiz #
Z C Z y qZ
*
0 %qZ Lg *
@Z +
D 3 ,
qZ $
d LZ|
m
~g Zi ZggzZ}y[p{ *
! kZ ygzZ J[ Z ZZ ,
(kZ
,
kizZ,
( Hg Z/
l{ *
!B }KgzZ s *
! (B
g u=g f$
- kZ { Z ,
( yZym
! y WyZxqZ,
6 kZ ` W
: \ W/
Z 3g,
6
z ~,
( '*
kiz X ;g
Nw*
@,
7Y[ " V { ~ ,
!i q
6 Z Y7 $
"*
! kZ
Y Ug ,
kiz } ,
( *
c { *
! y*
,
kiz #
Z gzZ Y w*
@,
7 ~ T }g ;kZtB1
V Z
@ Zw*
@,
7 Y X C H [zg Y V; \ WL
@ *
c Z ~ }g ;
HWw{ *

! s,
kiz} ,
( kZ *
` Hti7
a]g Ziz{,
kiz} ,
( Ug kZgzZ kZ zL ? Z
6kZ ?v~+
0iw
(,
625:m*
!) kZgzZ*
c wzd }g ;,

Y 2011s,
6Z

25

g { *
! i/ *
0 g /
q O z w ZG Y ~g ( 16:m)
kiz X *
c g+
$ Z
S ~ w zg ~B; ,
kiz X *
c 7 ,
J
Hg Z { *
!#
Z 0 q ` W Cz { (C # Zwi *
*[ ,
6kZ#
Z
J{ i1
y~kZ !g[ ,
kiz hg
~ #.
} { *
! Z ,
kizgzZ Z ~wqkZB; {BHKZZ
~ Z,
7*
*Y
ww zg { *
! *
c 7 g z s~ A
y(~5 Zg
~ yp } ZP { i1
yO ~ kZ N } i1
h
y{i1
yqZngqZ~
z N&ZW,
'u ZZm +
Z ,
kiz *
c gzZ g: Z

 1 |+
0*
! ~ w zg 4 qZ Z gzZ 1

~} MVz gzZ Y*
c : 1 u]gz1
kizyTXn Yq] 
,
kiz[ rY X Y ,
k { ZPy Z H
Hg+
$
7x gzZ Y7 ~ {i KZ },
N: :Zz { ZPJx #
Z
iu +Z ~ ~ ,
mZ { g *
! *
,
kiz Lg
~ {C " kZ { i $ T . D
!g O [ Z W Y
q Oz w Q ]g Ziz ?Z ,
7 ~ g*
} ZP} i1
yQgzZ H
Hg+
$

# } ZP! C y X gzZ ~ ~q
r

7',
6 kZQgzZ *
* Y 0u

{ Zg Z g D 5 Zg T

D Y #
rWZ,
kiz wzd
{,
^ Y [ Z Y *
cd
\,
6M},
k H
kiz~{ Zg: (Z}V=X
Ug kZ tTQgzZe
f ,
0/
} ZP Z #
r
B8 kz: 4h/ t X , +
!
*
@,
7*
c =JV ~X b Zhzg ZsVzg e { *
ZA ,
kiz }V
p Z 7iu { H
kgzZ t+Z H7g /
kiz wzd~xxgzZ g ZY
Vz+
&t Qx Z]| ~ ,

Y 2011s,
6Z

26

c g Zgz~ yZZ,
6} o
x Z]|~}g *
!Vz+
&,
kiz~ X *
~ }g ; ~ Q
Z/
g Z mvZ G
*9g t Q } &
+
&gzZ
y*Z ~g7J Zz}g ; ~xx #ZVz+
kizX *
c r g Z w
 H ngzZ ~ ,
/
u r,
~ ~ t | !{ C y 7& wx Z]|?
&,
6 j C ]|gzZ
ZgzZ 7& w ]| } +
6 }o
}o } +
&gzZ *
c P t : yZZ ,
f~lZ *

0 ZH~g Zg Z s~g v~ yQx Z ]|


6 w *
!z Zg t ZgzZ q ~,
(
#t V:gz} ,
7 9 ytZgz ,
6 ]*
! Z ~ X Z ,
7
V {% : Z
@VgzZ x { g Zp gzZ 1,
Z
,
kiz { *
! ![ g Z VgzZ $
- Q ] kZ/
& x *
* x Z ]| {W
Q z Z gzZ X Z ,
WO ] q gz} +
c*
,
^ Z ,
6 a]g Ziz gzx Z]|]ZgQgzZ,
E
GL 7qZ+
h',
6 g] gzZ O S g w'~
{
y
& ~ ,
kiz
{+
0Zgz Z,
kiz i *
NggzZ Zi Z O T H } +
kgzZ +
$8g CZ] q, z
,
k
iz: Q X Zg *
!g },
: ; } ,
( gzZ x J x ~,
(J

{ *
!N} ZPX H
V:Zzy{ ZP

Z Z g } +
&B x Z gzZ g: Z [ <Z z ]p
kiz { *
!Q
]o~,
(+
0i ~,
kizQgzZ ~ kZgzZ ,
ww zg #
Z QgzZ H
C} +
& x Z ]|wCB H
G
yz Ou } ZP~ kZ
A
Zv*
!Z > OzwjL LX g { i1
kiz [ r { *
! Z W,
'
{,
^Y~WzqZ YZ kZ ,
` }g
: CCp t [ ZTh7,}

Y 2011s,
6Z

27

C Z ] z B *
c TIYZz{ kZ
LZ~ +
0i KZ x Z]|Q g, zgzZ ) :D Z
YE
ZB gzZ Zz} +
& x *
* LZ g : YZ
mCq Zg zg L L
V*
! +Z Z \ W ? *
c }

g,
6 z,
kizgzZ { *
! ~ C

L:r}g ;kZX u *
0 s: gzZ ~ {g ( Vq
}~ [: ~V-

x Z ]|: ~ [}g7

o sZ [fz t: gzZ *
c kZ:gzZ kZ: ~ i
kiz:gzZ Z { *
!
X }~ z kZVY WZ,
*9Zm0Q]|
ypg 8 G
w Z g 17 v $
eZz,
'gzZ| 80 ug MZ

{ *
! : ~ T ~ [
X {zWZ,
kiz:gzZ

] z p Za ~ | 83 ~ V*
c g7 }y ~ V1
\ W t Z
0 ` W ` Zzg BgzZ ~Vz+
&
]z ~ {g | 148 wZ 15

X Z:gzZ:J

gz szc] q +
0i yZ *
0 Jw 52/0Q]|
7H g *
@#
Zg 22Z wx g TX gZ
] z g *
@\ W :tY ce ~ yZ 1 ( x o )
X ] zg *
@:gzZ kZX : { WZ,
kiz
gzZ
,
6$
T x ZuZ bT

Tg~\ WJw 16

g ] Zz ] Z7 ]tC V; yZ ( t Z) Z"x g
*

c g|zZ bZ Sgqzig W Z: { ]g Ziz ~ \ W


{ XgzZ x Zg % x Z ]| &5X]*
! tX
x x Z Zzg~} zy KZp ZB KZ ~ +
0i KZ
] { ZggzZV - zy [ ZNZVq *
c ug I *
!i

Y 2011s,
6Z

28

kZ ^ U i L L?*
c W7VYf gzZ 0
,
6$
T
Zz ! l kZ ~ VrZ q t V- y*Z
g
c zZg y*zy : YZ t H
*
gzZ *
! Q l L ~ 4,
6u V1Z
 *
c \ [1 Y J.
]Zg { 3*Z s *Z L L
V bT t |X 7/
C ~Z *
c ] V - zy
a {Ze +x Z gzZ[sxg ,
)~}
Z ~g gzZ KP gzZ 8
q x J ] *
c { q Z Z
gzZ qZ *Z L Lt b : akZY : ]*
!
}g e " 1 : YZ *
N] {

X :gzZ]gz(

Z V ~ x ZI / gzZ
,
6 kZ YH7,
6gqT
hg] *
! N t {z A
& Y 7 + ( i Z
X qJ|ZgzZA

~g *
! g Z ~ 17 $
eWx Z >gce

! ! gt J ~ qz qz \vZ 1 /
Z \
ZgzZ Y7g Z Z
VQp gz~ V ?{z/
q ]gZ {+
Z
b ~g Z t: VY e
* u Z% vZ) Z
V x gzZ $
d]gzp *
I
&
E
L j8EkZ etzZ z
X { H
k LE
eWyZ/wZ >g
Y 1q,
6g~g)~ ] X 104$
E+G
*9gt Qx Z]|/
ZQ
L g *
@tzZ ]| VrZO mvZ G
0Z LZ: YZ Zg7 }g ;0
% Z e {,
6 $
d,
6#
Zg 22L L] z g+
g |]g *
@
s Qx Z ]| g *
@ kZ a ggzZ W r
E+G
)*
c sZ L g *
@t] *
!
: YZ {)z }g ;gzZ *
c [ ]qVg ,
{)z )
*
*i * L LgzZ *Z L LgzZ Z{

ZzxkZ~[ xzR

Y 2011s,
6Z

29

] tzg /]| *
U>Z g X ZV x *
*t Qx Z]|
!*
! iz91Z LX yZ~ p
*

X*
c ;~8 Z

]|{z bZ D o q ~ Wg g-Z*
* xj%
t #
Zg 22 ~ pg tzZ qZ yZ }
+
& #
Zg L L
qZa7 {,
6pD o$
d c Z $
g CLX3ZL L H4!
[s0Q]|{$
eZzg Z ~)
 Z 1964 ~Z 14
Y {g l i Zg *
@ ~

~ kZ LZ xj% *
*

}uz qZ tz = gzZ *Z L L[ Vz+


&
p KZ V- gzZ B 3t V ~- KZ ,
6 z,
F x Vz+
&gzZ )
 Z
gzZ ~i yZ,C,
6 }uz qZ

m< o ^Z L L: Hg Zp

i * Q]| g i$
d,
6 { g[ ZgzZ%
gzZ
,
6 b { F~ ] ~: i kZ V g7 x Zg
c qz *
* CZg kZ
q zz d y NZ g7 x ZggtQ *
JY 1911
wq U i *
*} +
& ! g ZX D Y VzZ izg kZ ZekZ Z XZ *zy
]wg ! tVY n,
6yC
X $
dV7kz$
A gzZ

gzZ Izg |zZ }g7 B ] ,


F
X H
qz ;,
6] }uz
:|#
ZgK*
!

#s 7 ]gz [ Z
\
Z+
& b " * L g

Zg 22
x Z >ZZ | 60 #
GG
.
G
4

E
"
G
] wg kz
L Z w{ 3 Z
E

~#
Zg} +
&

Z ]|xsZ gzZ m{

Z+
& *
c y }

gzZ xsZ vZ g y1Z 0tz


#.
}Jwk V

/////

Z b T (Zzg *
0 ] z

Y 2011s,
6Z

30

Z) ZL
"{ 1Z

Y Z e ,
6 V *
* gzZ VZzgg

*
!WM
PZ y *
0 Y 2011 #2

^uZuZz ] Dq ) Z c,
6W iz+
& O%Z ,
6 g~
"} ,
(qZ *
@x{ Z'gzZ 1 r Zu y 0) Z yZgz
t/
Z X *
@ x)Zg e H
*
c eg %

XH
*
c L7Z,
6

kZ y
 6 )Zg e Zz @ gzZ *
c z * y *
0
uZuM%Z ~ ]g! x Zg e kZBBopg7
y *
0 gzZ ( zzp/
Z ) {+
Z y 0) Z g}g Z gzZ D
gzZ {+
Z t M%Z X V yv Z ,
( X L~ *
!WM
PZgzZ Y 2011#2
X ;g W * ~g7yvy *
0 ] ) Z ~*
ZgzZ gb,
6 Zz kZ wq *
@
E
E
4F
7
" Z ~z K ,
*
!zZ gzZ y.,
6 Jk%Z kZ g w1 V11 KZ KZ i5G
6 E5G
: yZd kZ ~ $Z {W# Zg ~ L!N,
L
6 ]*
! kZ gzZ 
gD yZd TM%Z z kZ

W k,
y
' {W 6+
0Z J qZ p kZ
*
!
y Ww
KZ~w# *
!zZX ~ t {z W~Vzg tx ]*
!
x ZKZa Lci7 Kg *
0 ~ *
!WM
PZ#2Zz ] ) Z
 ]gz ~p ~,
(

X Z

}"yZd fV%Z V*
0 ; /
M%Z /
Z

Y 2011s,
6Z

31

*zZ ~ ]g c,
6W *
!WM
PZ
H
*
c jx6/
~Py *
0#
Z KZ *
e} pt x Z
**
[Z
y]M%ZgzZ g Wy *
0 q$
t k*
0 T WZ WgzZ qz

X [xJu

Zz 4Z ~ y *
C
0 g (Z ,
6 ZZp,
k M%Z
6 y *
0 apg
g(Zt kZ }w*
@,
7 Y O%Z qwzN,
jjZX YH
T 1 :Zz,
6 *
!M%Z # l ~ y
O%Z 496 y }uz t

bZ X: 3 Zg aM%Z #
Z [Z

0
X $
T gzZ 4Z ~ y *
0 Za kZ ~ LZy *
6 y *
0 X [ ,
k/
*
*
{+
ZZ WZ W M%Z B a kZ ,
0 ~xsZ}g7 ~gz
#
L
Z kZ X *
c }gZ yz y *
0 T ouZz {z
kZ ` gzZ H
Z k-eg O%Z ]ok*
z *
#
c c_O%Z ;g [ S* vgzZ 
 Z V ,
6 g Z
{W *
c hg,
6 okZLkY xsZ )
(y *
0 X g{ *
c il
~ y *
0 gzZ }7 yzg eM%Z
Z yZxgzZ y Z
N Y V kY O%Z x qM%Z p /
0 ~ x Zp d
}uz ]D
M%Z p ]Zz Y *
X*
c yzg ey
,Z F~ ] y 0 ) Z

X {1JaM%Z
];z Z ]oe u *
0

Z,
' *
! ]*
! t M%ZX  ~
p *
!zZ uZg *
!+
hzz X ]2
@7
Z,
( H x ZKZ kZ ;g a yz ~g kZ *
}/
y 0 ) ZX *
c w1 ^ kZ OM%Z # *
0 Zz
J
(
~ 5 Zg
El$egzZ` hg *
*x ~ Y 2002 u ^zg ~,
' Z 2Xg ]: *z
/
} hQ{+
0i5y% ~Y 2009,

Y 2011s,
6Z

32

6*
c z +
h'
H 7kZ
tH
~VR
[P
 ,
ZZX @X ,
kZzY
X ? {+
Y7t/
$
Cx kZ

wKZ w) Z w F

yZ ~~ ]gl ) Z

{+
ZZ GX sz^~ Vzgg

h
$
ef Zx y{zgzZ WB; ~* Q) Z +
l ) Z Zz/
Z, Zr ~ Z

X ?H
W

k*
c _- e W- +
iz c,
6W
w" J kZ {z C k*
0 yZ ~g Y,
X D 3~* ~g7gzZ D
4E
&j=
) Z I H
5G

$. *
e
!z Z ,
6 c_*gzZ 7
kZ7Z,
R {z Z ,
F[Z Z+
&

Z N Y ,
6 x ,
kz
X g JZ ]Z F,
6 ]Dq {z #
qZ V
! *
! z Z *
c 7[Z M%Z , g @Y *
c 3 * ~g7 B
/Z X ;g 3UZg e kZ [ ~ ]Zg ZX *

! {z ,
k y
M%Z Zz
g *
N bz,
6 ; 6) Z K*
6 }n gzZw*
! u
VY ~}Z H
WB; ni,
6V3y}uzX b
*
* w M%Z xF ?H
H [AZ Z,
ZX ~ *
!z Z ,
k b
M%Z l kZ 7 Zz yCZ ) Z #
c WwZ +Z ~ egzZ l
VY ,
k) Z CY 3~ M%Z *
X :Zz yZxx"M%Zt ~ H5E_I
) Za 3)Zg e *
N *

wV +Z ~ eX h
M

yZgzZ I }N Z &i Z ~kZ VrZ


 Y
p Zzeg kg]*
* OyZ,
6{ ;g) ZX y
X 7 *
* (Z~gz+
h.
]kZ
y 0) Z Cxt|

g) Z B+ Z ~ eQgzZ
t gzZ ,
k *
!zZ gzZ @+
D~

Y 2011s,
6Z

33

X
g l{ {g/
Zp M%Z p ` VZ 06Zg

{ z qZ +
h ( 3 Z Z.
} 3 Z Z.
} ) Q [ZX w[Z q :Z]kZ
6,
y *
0 H CZ ;^~ t x ZKZ e
h
V Zx~ ]g+Z X} J
m v d gzZ a z
yu
*+
$ y *
0 gzZ H
*
c y Zg t a
x *
0 gzZ g x *
X *
* 3\zgZ CZ
t D YW]q, Z3 Z Z.
}/
Z

X li
Hw {+
ZZ ]*
! t {g [Z

0 kZ s *
! ]*
!?
~{ i W~,
(ax *
0 k*
F { gzZ bz
u Z" y *
0 M%ZgzZ {z X 7 V~f +,
6 V *
0 LZ ]) Z
~ ]gkZX } ~g7 ~9,
CZT *
@Y{g3 ZguZz {z v ) Z {zgzZ +
h'{z [Z
q + }g \ gzZo}g \ LZ n M%Z i Z ]
0i ) ZX $0 )
*
!
X h
M g {+
,
k *
c D:V Zzgg +
h{z~]g

~ \vZ k*
0 V

ZZ ~ ]q {p D
wZ *
* ~ T a+Z {+
(
vZY K
Z xsZgzZ ) W
/
ZX 7 YY tgzZ $Zzgg ~,
Z) Z {+
0i
{/
ZgzZ~ V- i ( Zz W
Z) ZL/
] Xx] [+
$

X Y

0 sy *
0 wZ[Z
}g \ }g Zp T gl y *
D x Z Y C
mZ x ] * wg ;g Wt [Z kZ ? Hw
Xg yZ,
kZ [ ~: b u/
Z
gzZ ~u xsZ + LZ \vZ

~ $
e y *
0 2- 8g- gzZ
6 y *
0 ~ ZM%Z
X ] Xazy
u }7g E

G3,

Y 2011s,
6Z

34

: YZ *
c|

[x<x
"
{ 1Z

*
@,
6yK
Z : wz,
4 V 8g wrZzf Z.
}y W~*!Wz kZ
yK
Z {zX b s + gbV \vZgzZ Lg
X*
c e: + {z y KZ {zgzZ +
he
h*
0 -ZW~*
{zgzZ H
*
@ Zzt kZqZ qZ M
+K
Z H_ y K#
Z
X
Vz+
0Z
E
R~ Z JZ xE * ~g **
^,
6 "} h y ~
HG3h$Z,
xE ~ y*
!i! ,
6gm{7 ` WX V Y V{C~VR
[PX+
ie
+'V-+
h
h : Z
@ " qZ q
-Z y K
ZgzZ _0 sz .qZ *
tCZ ?e XgXgz V1 \WX Yx * ~g ~
X*
* Y: w Y {Cpz Zg7 gz \W*
@ 7=V: y .,
6 *
!
{z gZggzZ Z LZ,
6gm{

X{ggz

~ p 7g *
!,
6 ]i YZ V*
*ce *
* Z ,
(e p
X V o7Z Z K
Gy*
!i ! sX ^E Z
YE4
{zgzZ ~} ]i YZ
y W 8\ *
!
5Ggz ` W~* ~g X ~gzgzZ
V gzZ V\W Z Zizg }uz V *
!i *
!gzZ _ W
Z,
6 g
X : Zzg{C~g y X g7Cgt ZZ
H
-#G
x *
*tgzZ x *
* Zg7kZ E. zB 8
p
g*
!] *
!\W! ~+
ie

Y 2011s,
6Z

35

kZgzZ Z kZ $
dz qZ gzZkZX 3g Z ZkZ
- ;fp
t Se {z +Z w ~ gzZ Cgzp$
] gzZ gzu qZ Z :

X Dg \ kZ Z Z zz

X kC qdZ kZ~/w
qZ LZ {z[ZgzZ
eWy K#
Z kZ
tL Ly*~g(Z a ^m5 $
6 z
o ] i m< o ] i h ^j ] kZaTg],
! gzZ H [NZ {C ;gE- CiZ
m e] oF n x n ] ^ $] $ v ]$] #] \*
X : Zzg,
6^LZe
hZg
| m oF]^`? F ] j #]
(qZ y Z+
0{ kZ ~M%Z
] ` j] %F $ ] i #^e ] ^F I Z ,
! kZgzZ *
@YHg: Z y
$m ] vF f u ] F] #] ^ $] $ ] n Z Z gzZ \*
l gzZ |

] o^ l F F $ ] o^ $ yX D B} {a
n #^e oF J [Z zz wj I ~
+ LZzI #! [ IZ } Z L L w[Z, z 8gzZ
c :[ZLkZX C
]*
! 5 1~ yvZ#gzZ~ ]*
! q *
z kZ
vZ wg {z C
g *%} [G Y ~VE[xZ
gzZ s *% Z e T x kZgzZ

XD gzZ W

!z t#
Z 8
kZgzZvZ V ; kZ bzg ~}g *
! +
0i V H qz 'Y
zhg]*
! kZ &Z.
}:gzZVg }g *
7
qvZ " a }g v4 ~ KZX 5 Z + YgzZ ",
Z zZ kZ 7 kZ Z Z ~ V Z * y K
~ }igzZ ~ V W X Zt_y KZgzZ x
.2J" {z
G
F ~,
mZ gzZ ~ ~E
X i g vZ gzZ y KZz 3 ,
t CkZ y Kw kZ

Z H_ kZ #
Z gzZ H q

Y 2011s,
6Z

36

(Z g6,
6 W{zgzZH
` C
XN Ye ~,
 ;g Zgz*
!tkZ*
! r

g e ~g *
0 |}g C

qZgzZ
+
0i g Y 3
B; y +
0i t x {o(Z kZ Y 9Z g *
@ V
9zH

X Y W7~= D7

KqZ { kZ Zzg/
a Cxy Kb~g7[Zw 8
6 + ]x{ *
0 kZ gzZ
t )
) qZ V Y~ g6kZ ,
# x ZKgzZ HyZ xsZ LZ w y kZ gzZ ;g
r
5L Lx *
G
* sZ kZgzZ *
cJ,
7 8 a kZ x t p 1 { Zg Z o
! gzZ Z Z kZY 7y W
X*
c g \*

5#
ngzZg #.
} |
K*
!/kZHwJxsZ G
Z
C /
C ,
6 xsZ kZ {z |
~ {C kZ +
h'w qZX w /
Zz kZBZ yZgz kZX Zg Z /

X D:Zg

! ]xsZ 8
X H
wZ ~ }g *
{Zz KZ kZ

Zg g \~:a+ Y+
h'

7~ *y KZz,
F~ ,
mZ izgX BZ Z,j Z VH
4
~ +
hgzZ +
h'
{gzZ x?Zm gWG*
* BgzZ H }g/
6 yZZ kZ Vz r z w
KZ b y K Zj *% g6,
lp {Zz kZ H{ W{Zz ^zgt t kZ p g
5 T ](ZZ
x G
qZ VrZgzZ DV Zz + Y gzZ ZZ y}#
5yYty K {ZzX _Z #} v {z s: kZ
G
5L L | Z Z \*

<CgzZ+xZzxsZ G
! } N Y
V {z x m{ qZ ~
/////

\*
! }vgzZ Y ~ Vz

Y 2011s,
6Z

37

y Ki Z

z Yy K
~g7<Z*
*
X H7/ y K&7+
$ ,
4 ~L L
}g tJ ` W Y ZZ y Kwz,
4

VEZ% gzZ ]q: |*


@gzZ i *
@

z J V *
0 u gzZ i / $
A Zwi *
* y K #
Z X *
c *
!
KZ v " ze ~
 Za *
! V nkZ J ` W
1g DVVp~ v W Z1zg 3 Zg y KVrZgzZ
kZz ng Z gzZ n uzg: 3 Zg y K X XllyZ gzZ S
[ T! n q vZ H ZZ VEzuz g
TgzZ 3g~pbswsw l *
c Zzg *
!$
- gzZHx
" kZVlVzhz [fz t e
h ^V _
Z ~ V V Zz W
3g s }Z
z wV gzZ x u yZgz ]z *
c {gt
: 3 Zg y K t ~ w wV y K H,
m? zg
>X p W y KX uzg ]i H 7
y KX ? n uzg 3 Zg p a$
"*
U]Z ~[}W
gzZ! { *
c i} +
0e gzZ `g zg * gzZ *
c gzi Ka S,
lZ
X Yzg H ! zgg ZG *
0 }g gzZ.
]) ~g V { }g
H yW Zz y K

}g kl kg Z
B+E
gzZwi Z y K? Yu,
6yW : gzZ: F
: Z >Wg +
2

Y 2011s,
6Z

38

\3kgg 3Z

Y 2011s,
6Z

z*
!W ,
4 ~ Z wi *
* y K#
Z

39

kZ Y Zgz Vzuu+
$Z

# H { W,
Z
6 ]*
! kZV Z.
]Z ,
6 Vz +gzZ x HX W*
* x
Y t yZ ?, J ,
7 y K ] 0 {a kZ z D 3
b bgzZ O V1*
@gzZV

uy KkZ v*
0 ? h
M

 z *
c z g Z w ,i ZzW B[x Zz g (gzZ
9W
: ~{> gXn: y K YY*
c ZggzZ YYH,
'*
c g&
@kZgzZ#y K gzZ L L

9 ?+
D kZ +
h z *
c g~

C Hi Zg*
* Z
Z
wgWC*l

.;F[,Z
ZvE

LG

X Y[x~l{
EE
_g q0 $x *
*qZ ~ Z.
]Zz Y *
!W4Z
uIz ~ {7 ~ w})
*
@Y o yz a ]g #
Z t X 7[ y KX V Lebg Z kZ
kZ gzZ *
@ +
h
y ]g *
@ Yy;

: {Zz g Z

( qgzZ

Y 2011s,
6Z

&
wyZ]*
c WtX B]*
c WP CV t ~i ZzW~u KZ ~+
E
E
4 L LX D y p {zZ wq ( ]) L L Hl IZ _g q 0$gzZ
{zq Y } } w Z

} izg,
7 i y K

]*
c W KX gz xsZ z kZ 1 1 ~ Tz yY KZgzZg
*
c 1@
zZz ~wyZ

X o[zgzZ*
* t? WX

@gzZV}+
0g 61Z
6,l {zgzZ Z$
"*
UgzWg *
!{z
ys *
! D O V 1*
EE
X W xsZ }uz lkZgzZ _gq0$Xg
gzZ *y K?Y1x *
*

y K1g Dx Z [g Zu

c iVzgzZV- Zz c l
~+
h.
]X s~,
( <+
h.
] J{ *
@ 3 Zg CZ ~ V
ZX k ] qZ s z/0]|X ;g *
pg m yZ+
n
0{ y GZZ e Zg Zu WlvZ g z
WZ ,
ki } "z,
6
y K ~ #
Z  D C {z ^ zg ~V ,
7 ~ V i ZzW ] Z I X g
E vZ y K H
=H_ ,
 ]g ZpNt=X [

gzZ { y K T e :X Y

7 ~V i ZzW,
_g/
V*
c { wi *
*y Kp/
Z ~ Z wX ,
0i L~x >gzZ { Z
~ ]5ZtWkZp ~ +
7 ] zZX 7
q+
h.
] Zg z ygzZ J ,
}y ZX h
M}v [

c vZ g tzg / *
*
sZ ~gzZ ~gw+
$* w <*
G gzZ ",
7 y K
g Z Z v
Z wgL L{ }uz X g
~gz20 ~ ,
6 Y X{z X 1 V- {g+
$ {zg Zu+,
Fid
xsZgzZ ~ ~q~KkcY 1953 p= a W~ e
!i ] vZ wg t ZX
/ / / / / X *
c yZ wJ ug Iy *