You are on page 1of 8

ANUL XV. No.

5289

8 PAGINI 5 LEI
""JIll A........ tt....... ,"' .. al
01 •......
I

........ IMfttuwI

-,,"''''.'.1

U'I.

a.,
ILed

MIla • ,...".... Bb... .........

"....

1M.

1.11.&1 lM..
..

I t.... .."~ .... ....


r'latifd
& .

....

n ... .-nna

trn.h,,1 II"

ew-...

..

PU__'Itf.

0.., .. .",...,

~~:"OII~~u!!:rtin:..:;..
411'~ pnenJ. P. 'to 'to No. •• A'bonat.Dmt..= mUIfJ 12OCI1"~...-1IJDJ tt.. l..aQi UO'"
lutit\.1tIJ 4e _1

Proprtetar l

Curentul"

S. A. R.
",,"11911

rt=
dDd

1M" ....

_III,
mft

1UttII.."

"

~rt.

mual

~I

eOMUNICATUL

OFICIAL

GERMAN

I Provinciile

desrohite in sarbatoare

Lupteinver~unatein~aucaZ==G~'~w=e=m=U~I~M~a=r=~=a~~=I=~=A=n=t=on=e=s~eU=~=~=I~~=p=r=M=e=n=~;M=~=~~~~~~"~V=O~a~~;e;p;e~p;~;I;n;~~m;o~~;~~~ C venese alBasarablel 5rabite, un semn de clnstlre alNeamulul intreg, de ca alplim8ntulul strillima. .... ,esc, ~1OIl drepturilor vlltarulul.

i Ia St a lin g r ad
romine

Rezistenta Irupelor

pe Don

Comaodaalul uno! _addle d. villl, ...re rom ..... .., •• plee:..... 111mhluJl.. (S. M. }' .,.

_iie,~

...........

._

_--..._

din DOU d. 8ucowlu $I d. prim IIlIDlo-

, ........
cursurllor Iii facultatea de arhiteduri

Solemnllalea desthiderii

OROIICA JUDICIARA
T ... f_ntl
~ ZlSUt

de ... Iute
~ RIII_ t.!LU:II.

...
n:r.J)
~(-e

l'
din

"

j'tJiSd,q J\IILo -ptnlru 1nfrac~une III. \<f<. <ir<:1lI.p., metoJoior prtll ..... _,, do '"" _I»l!t-IO· ~t" .'1,.1 ta.1. rDi1l tnrti"ut. .u~ bU de plalll, ba ftlcm'ltntu.l c:lnd VOlI.V .. conu~'td&l1zeM mal muile moned,e de aur ., 20 ft.. elve1lmL
J~ Ita

TJ".

.u

1nttrDAJl

go. ¢l:rnp1ntHlu 4S" .... In Jag;\C'til CklLJ

d'tIi Itt'. IlElNDUCR

Traficuril .. dol. tab.,....l. d. mu ......


MANO'L:6 smFAN I... _...tat Ctfloflr-ti .til eornlllCtt pMllrg Kutire.. oVI'Hlor d~ muna ~itI IQlm ob~ tiMe, Mpe li.nf' ~l'Ktoratul t..dID OJ.ill ,I ' .. Is tn po.bllc«!'. Inculpllltul .. fOllOt doO'.,rod.U 11:1 [0 flJ:"rrJ1ILll fUOt::tlunll'!l .1 ... pllsmuU IlpottU .. p~l.ftt~w com!..lel ,I d~ Iva.tCl .-olu:rlle ~u aentru. relUd.m& a.r:ordlrri nrnetulul I('uttro de muncJ, 1u.1 Btm"rd s,,1;ol. totUJI 01 ,. ocl>lml>.l ecmel de- 50.000 Jd, [I)eulti prin IllU.Hlll zeJjl Smi:I·1 .III I!lIbm:a1 llrl drlbpl 111..fCI

Conferlnla d.lul rectQl' KreuJ: Iii Inslltutul gerr. man pentru ,lIlnl.
ltUft'aH1
f;

~m~

tUlri repradve

be:NSlof

dll' mundt

vihnn,t

.et.

do

Iue-

t;~I~~jili

"'tll.~

"in x::~.!~!.ur~ ~
NMmbr&. In !fi'~

SPECTACOLEi:E CA.,IT ALel


M1ew-c..-1 4 Noetnbrie 1942 CALENDAR
O"rlo:l.. " DIANA: _U.f:JlG Gut..... Jram.l". .bU" DICIU(J: ,.PI"'III .... ~". ~\so~~t.I,.A"J~ILP'·. III:nu,1 .. til ..... r:.~

liro tm!11!.

....D::r'J~~I"Ql'~ul~·1!r.B~_iflrb!.l. ~lnJ~,LrJ~~U:fii~

r.nJ::pr. ~jl~':: ~~l'"a::~jl,~~~.:!.~."' g:~:: ::~:nIf-et,.lImPIIlAlDQ'1' dill' '£""11.,.


,r-R0'r",1

~_g~~O~t~1
OLC}"UA:
[LUNA: J,;t.A,~

l~r:~I'Ui:J
,I
J'llnlal

.. ;:..

t." ............

<U

''',..1011!.

a.

Ecolll'l din Paris

' ..... )'1_ .....

• V1c:roR VIDA. .....IRr d. ra1 Ctn:loe.t. S'. mol .... bUIi d In lot tlm!'," paIltio '" o..d • ., ad dIopl ... , ,I tn tt.m10.'1 lIUl1U'I.'IlU ,... prdim pu· elt • lua:c:'I1O'D.lI.t1. oomlsi. 1UJc. aU. trind.tl h. iud~ll, dune .. pnmit dive,.. cadou.:rJ. qru,dmul ,...tal ,I ... dar. d. .Ihd dI.o bouo\, """"'n>t .. ,I brl· I'u! ele IIUf p.recum ,I ahe .. Ylmt ..... IlUb .. ortl. I... u~U%ulul poe.nb"u ilL KIi'par. al"Mlatno,r. Trfb"".hd "" J.oioeo od ooollr· Priro:ul lAo..lp:at I',a cl.... lll,tr'o ... rI IJ,\ d!'dturSil Jul ~e.a ToU.. mU'Nm.an4.MwuL tIiD (.... Grlril_ ,l d.lndUi4Co ---oxo.xoxox. )10)10)(0)10---lllrept lupllC'ior pen1nl o'btorvllfta Hlmull.ju:lui J ... ceNt 1000 lei ,I Examene Facultatea C* ,,'I IIU-) trlmiUi til. jillIIen.tJ JHIIIitru 0 "'lnl Ima,;inail NqutoNl l... d..l poe milltl ,. .... 1I: .F'IIcult.a.tM, 6e mtdk:lr::li d.ln I.!t4lltn.'Ii illJliuJuJ din 'POll ,t .. celt.. to 19.e d-I >tOndud 1.. poliPI! • mH!:Id,.c In .z;1\g dt! III Noembr\:l!, oCKtiCl II ~ .1 "I eI prIA oW. dUI "'t> ,I· doU... ~ f*ltru oeu~'1!13. • :za rll. blad ~In.i .... d .......... 1 ,1i.1 1octn1 In ~ t. ~to de ~ G!I [u. .,1 ~i .. ,pJ~1 Hoc:uc 18 I.... l<· """"lIlo lui.

rood

:~ ~1l1~.t ,~~~bl:1I o!Jm:~1 ~


II;IjI

c,,111"' ., fCI'Lrc:h... p. III. PLu'H •


'-'It

.t..n}

Orl.A~ ..ca.;i, ~ Ltd ,." .... NATIONAL: ,.1M. Cu11111". STtiDlO: ..tOlliDa". ]l:1t1}lICIP,.tt,.: iI~ 1,'*"n1..... . ,CO~IOBDJA: .. un 0.. ~ Ir:o"I·,

TEATRE I

.. VIII't.r."

,.",.lelli'

MARCO",,'-:
~~~'t

l'ZtJANOA;- ,.CridGD .. l)oI!H, .. J,Jir .... J.e

.O;;i,IID¢.Il' tl

,..r\,.
'" ~

tlarot"'. ,,,ra'" til IQ;lI:~. J.:rul j"al'Jl.l,J

~iJ".

J.rut

..

19.,,'
e-

~m"~ ~u

pr::f.~
g.

dL

Dill

It'i'dl!d.

1.11 5,110 1Lt1:NDAK

'Oft _In>

:~a~~I •• ut! ml baathtol

CI'lcLll. u n
Ltt.ba& 1.11
&I

Put,noU

tl;:&r~:bli:rt!~,:u.:bu~~lb~~~E:'~I: ~:
1::a. ta.rl Mal

lLn::t'fl:tu"c; .. ..s1J~U,hor. ~tu~C::1:,? l;:~J~: :~:-~ T -I....


~~~;tla![U.,~"~I.,"".
• L., II ;.

'.'IOltwi.

la da medlclnl din la,1

I'--------------------'-----....ll

'JoaChim

BoteE

cAm.

"l4"'"""" ...

4. l'1erh ~ CINEMATOGAAFE I v&h rt.'l:ll:Id:, Ap,at .. lI'rc"'[u4 ~ ..0.11111,'11] ... 110.:111107"" n C",.. _ FoCI till,,.,! ... ~''''flllJ'''lIIhd rtW:III I&1Ii IoJl,O I C.IAtDlLI.,. L.lILlu ,md.. J...:.III.I ..... ... r.lrldaea," , t.riluitl .al f~<IoC't""'o1 pHi .. ~OALA: ..s.... "'-1m," •• C."1I;1I1t. 'lOs. Itj.." .. , ddl:l'ltel,r:1 M.adf,_I'IIII ....... &1",.t" ,1 hamu. CAPITOL: ."N1!I"1II1U.t111 ill. ad,,""''', Sptc1ll .. fJ&t~Of !04en1. .. I. b. l.a, IDr .JIJf"JI.l !II09. T1UANONI ..B..... sp.!Wter oItIII (Ha. tr~.~:i.:I~ e~.u..I~~~~· r.,~~.h I~~ ~laCtI,"I. IU':OALl ",.Maott-.Ii.' a ....," _ bl:IlJoet'l,. , "L;~fL:d~AI ~ Ar'ltIIU",.'· ,I J1,Lna.J,L S,R["iAO't'1 ,,It I 1'41!Uo"' oM! Mldl i.I :!ila:!,,1bo vbAt.t It~ 1m 'u.,1J~1. .. JilrJi.lt.I. l::w;bU .,AIn&~I1" ~ri ltI:trl KI lair'. n~"IUNA~ ..Stili,,, TI':On.-, fD,raa.L IIbtl"rllll g"'Ib1a.1Ii nu·r. .. campi,. .. _de UP,\,: ,,;24iUtll. aJ"c CU"'.~lIl1-, Jl,ln.;.1 o •• 11 4~ mU de. 'rlUld·' r'"tl Ai 8D, !"ALA!: TIt.,,"'\s. .. Cllln,.1 p,cc":n.c a.1I!cnu._

AiI~~·J[;"':':i~ -,,,,plihft

Ctl ••••

~~:;Sc~~·~~~.u,. .. ~~~~
.. .-J

m~:~:~ ;[!.-:,~J:::t:~yc!'!.~,_
r.tjI,
jl!,rDl>l

.. lIItr'1jI1i ~I,mllll 4.

d.mll .....

u<rIlU

.1

i:rullA
ft

115-11 ~Inc:

TrabG
..

I'I11nCiii

Bridt:llC'1I

Ju,

M ...

M~~n~

..T4.n:q.

..~IPlli'U

c.....

,ru

c:~.

JIIl'Al. ~ NOh1: .,l1'L~rta •• :rr>JIlflU."~ .Jo~t 1!'oo"I:Jta~ .. V. ,. .... '[.a, l1li[111111.II!1pln", ..I opeOSt ~.IIlr'.o dm:t. Ia .:lo .........

~~:

~~T,~=l!.

"~""f'"

,pc:ld"

J.'"

PAC1H.! ..VU. 'I"pllo,.... ~1 ....... .ttt, P..-\JUJi: ,.ILItm..J linJB'l;.eI"1 ,a,raal .. .RH: ..ID"QIII" pl',t:lf1'ua~j JCll"ll.l I!IPL!I!l!lD~: "VI,,~ .... ". Joa,Qil.l "I lru.p&.
dill nl\'l.l"tlll Tr.lalDl Po.lal'fi:leKlI
.8$ ....

r.". ,.,.....

HI'?b1.l

hid:'~r.:1 fj~~:~~l:. O

."t

Br.lllcte .. ,I .1ItD:r J.r:lrL TOln"!!l~ ..lIDIf.tIpIe:." .. J.~!!lI. '[IUUIUP.: .c..ru lrtll.tDf.IIi.I".


h:lIldl

,h..I1I.al

III

Noui dis p 0 zit iun i cup r ivir e


la labricarea
R.D.rilnllt
VQf ~

harliei
.~U1[)ot'
A f~h! &:lJ:nple fonJliolllt

IELl'SEIl:: ~QILI'UIln.:UJ,- ilia VW,. 81:,... 1• 111... .,111-1 ,"- ..... 1. CQJlSO: ..But:.11II .111.' 11Iinu.1 OM}i1A.: .,.PHfa eon"R.I-.! n.rd J.f-a uI ,I hlyutl NIIS,o\~ ~ ..a.ala"ar4.. ... -.:orind.·, IGnai. .1 t"ull~ ,...arO .. IA: _f"N:4I!,tUk cr.1 •• :t•• , ,,,, ..

I'Qbtcrh

..

"

Jo.l"II11

,.I'!I..I...

FI\A.'fKL1N:

..,

.'Y.

tfNI(l'1~h"Udlrl ~l!1Irt"rl". JU'UL UNTrt'f'.A: ..'%i.rlll dID £.I~I!ID&IIV"". J.... .. t "'BOlh ..81.lI ;ft 'Ir1~ .II'II'1u.rI-. Iar.--l'!I~ ,~ r....... a VO'bli": _oOLrdlu,", fllnlSl VP'LTA.~8(]iz:&8T1~ .. (I'll. '11'1:1 'Pitllb'"'.
IR1'!IaJ. .. If'IIp£

..L.rlllldALCIl-. J'lrI1ll.ll.

,~.;
'f.

~~

numert
•~ H/7X4.'2

'" !tI

urml~_~lo

rma:.a .....~le
5nl! ~-

PdtfotJ.unJ.l", ~te
~'Ol' IIC"tII
pi!

!!Ie

~\la ealetclor $¢Otar~ ~nLn1 ca.-.: oMX"IoS cmt 54)U' em; fIii.'IXiGI ~: • rt. 2 al. d. .l p~ dedzNnl pre'iIX" crni 'O(1M ~ oum..! pomtru ... Ckl obUp~u P In.tnIjut dill 54 [Ir. hVtiile ~~I!!!~ dln QW'f: SCI ~~ eII14 ,"""" ,I oUlnl'O,," "" mp. IA~ de ~I., ~~c t1)e(i'1lJ ~ In
~b,!,eIlk!~,.,...&..ooo:kIL .u)(U em, ~

~.!,1~~~dt:

~_b.""'...._L
.......
UXUll4.
c:m" pentnI

mt.. b~."'_
pJH14

a) 'HlrW 'UX2C1,'

em. ~

In 1o:t dtI CDlih!. In ttmlllnll fiC va Intrtbu'ln:l&. lor--

"r

Carll ......
....£Dj\t

h.AJtUll

!o~'ig c:m; ,oKIDt tlU. alt ..... ' U.P,1hk

43Xl1

em; mXH

lin; M><l:2.2
~

m'l.

11m; :pe-n'"oif'I.I Jiir.. eI)!:LItc-

rRiliNl eel mal m!c, crt"UtAt& cY mil rU:I ~ trIP, Ii: hlrtta d@' eomporl\l.a oca moat 1ntCr":!0IIl'1 wmpIiLtlbUI" qJ lItO-PUl tmCrJ.rn;a'h.duJ ALl h ih'Hei. Llm.!tekl ~~@ prtvtnd jom:gtul, ~ Utcltc.& f!, ~~ hl1tliet. prevl_ 10 .... '. nu pol II d .... Lt· m..teI.. 1n!'~e pOl fl dt!p.it~tol!l N

."L'III ... ·, J'IIftAI til· I'HIIIJi AIoOAZARI ..0 n••. llllf' l'.m~Il~. Ju. ..nl t1 ~vII'll ~;nD.IC,1.N; ,1 f,tml:l"", ra:....

~cft.ON:~ .. IIlt-n ..... m ..., B II rnblE

,1o.

i56mbb,l, 7 N00tmbrl6 .Iii J06QI, III pr1!tJdert l., 'l'MtruI NoIillQ~ ,.l;Il:d.( ... .,,~ 1. n.lf!b1," t3e ~ .B1Ji1il1ll~ P~-llI'Inl. IICMt. ~eol II! 'kat\ .." ....'tat CAiUUx: ..CGCIt_in dJA ""'II~ f.ar". flIIrv.iIJ.. dlrL GBftMAl,A ~~ d4! IR:mI PNJ, Q~'IlMl:l'i ii"£LV~1 ,.l'!lula .. 't!oQl.e:l •••• M\l..nIhr:I r.~ f!ltcc:t.L.. c:1t!.ila M. IQlliel J'Ilrnl ~u'lnl COT.ILOOE.:.,'VI .. _laCllrU~ 1111.1 "'-'11 .... JII.I~ .CIM't ..-pod.aalot Dt.eJ ~~. !aI: pout. od.-'~' Ci~15n- Vr:Koa. L 'UlmCllL N_ 'O:"U•• 1 CRANGA.Sl: ...",.,.. .... &11 .,...1\. ...

",u'lhal

"Iphlganla fa Delphi" in p.remiera la TeatnIJ NaJlonal

~UiI'"

",,.al

..ne•.

e4r"to:Q.nil

Hn~

_..,.,..m=r.:
• !IOx ....
70Xl00 ~

""

-..,.

""'fiwloli, ~ h1.rIN~

lOQXlo4O

an.

ux ...

'b-l p.mtr\! H.na.aDdc 41J.r1ll ,I iUlo tn .u!urt., r:lmlo In ~,i"tIU'e I:;\at .. l. ,,,nate. 1n~; r) 14UC*V&.lelt! .NI 'VC'II' 1fI'oricll.
&II,

r:'!Jm; l83)(eQ iODi bll"tiU~ pu,~natcI:

IB>(N

PI'tu:rD:~ Mdt~iIl . Nu wn~ IHpUH rotitniCIDUi:1"'1.1 prltunle: F1t~1e ~n3tc com:pJd'..trI1 lftIt:relor ulll;;~nte: 'mpn1lllt'.d.e pe:otru mil· t·l.N}e de e:a~\. fL oontaob1lto:ate-: •. t!u\lI"'i:IIl!, ~le101!" d'C! lo~.ntmj. zmox.dIlAoPJ;Wt doll: lD1IoIf~niIl dill- !m,prlmat ~u lorm.1t l~~ Wocurll-f! ronuUal. din ddtuo de li~e-: all~nd:kreh!j '1mniliii' 1mpdn"Jlii!'tOlo ~1 dror klHnnt

So """ ~iflkta~e

",.,.._'"

";:uI1~~

"""'

=~:
la

DACtA~ Jgl,.D NOtiftbr1,1jI '" d.lo promlona fI~MI!'1 II,VM llX: to s\u;ltd :BOll I.II!:m~L

...

,I

••IUe,Ii'll..

dJD

au.u.·,

J'al1"II.&I,

"r~G~r,i,~~!"", ~&L~'tm~~po':d
.. ZUfll Pil~CKU.

tput.

a~oI!;>I!~:*;dr:"ldr~~r~! :~.~~ ~~,:~"::lQ~~ V....U1. t~'M:~~l.~ tnrn., Corin. Canlu:ntl,n~


P"Mlt, Madan .. PopYeU lI11\11ft111.U, I. Pll:lt(lflHDlJ., At CloDol1U,; C. ldtfr.t~,IIl:I"
."

,1 d-I!I<U N• 0. DeMt-ttu" $, HD~.

rJPfIgllUlUll rJ.R~.
Mlel'cul'l 41Noembl'le f.lI.

oI!!s:te

Gilslm
1.111 ut~mw 'rIUl'dr I.l IUPUmenhdut .:D",_ ..rllhl~L" 0 '.r"'m~1l.s.1 ... "'" II d~tll.l N Dl,ffilr'ol!anu. In «'H i!'.,.Oe! tJJl,1.r" un",' prl~[CI1 bu.anbe.n.! .va1'l Sofr(n'lo~cl A'oId~. Sttlu.! ~Wr C4Iol(1-"l III M..1l1TU~1.Il po'w'u"rllrn ~In t1oi-UJi, ~ l"tJ"'lett~ .mlMln bI-

01'...... llomtm4
:tid.a dI.n ~l'A'b: t N~brle
clrJ,lJ dt'. d-n.il:

to.....

ro~~~:::8t\ :~~~

m.af ll"l fOtma~\ll ",OXIOO Clfn,. I:~~un.I <S1!'t. r~c 61!1 VOl" :ft ~t4!' do SubMl:re'l. .. lnoIole: nat.u1 d4I ,Sbti!I\ .. 1Dih.\rlel" ~ ~tru clr1' ~~: 13,IloX:2:1 em pw\ru dl'l1ti.tl ,t ~~ Mlr ..... ~ta lti'lcr:all a ~! HlXVi md~. n.WNt l!l ~I b!Oo Jus- vrawt. Ut'IIra-tcl .fl "llnt,ln,=,=: 12-X II tUtcafe., ruUt!1r14 rI... 4m ~n[CII.. dt ~ l~50X"l (:Q'\,; laX'2", em: 21>:21 JIIr"Oduqw! fL. din lthil <lot: tntH-'buinem. ,I 1.,Xa1. d'I\.. \oto. Alie u~"'unl dola. ~cunll de Con!~ W'dl. din hlrd@. .Jl, C*C1(In mil IIIUI, PQ\ t_ "p1'm:i~JoI!i c:kL. tu iii n" M'"\."'O( nw.t .... e-euUJ dec:1rl CQIlI'orm co de ~UI!rI.I!\\l1 dol! stat: IlL. narmel<tt "'If~t't IIh dlllXJt,i~u~ OI'!d'ull,l~ dol! ~"orm&\~1"11 .1 n..,. ca~ur1 b~ne. jr.Ult(tKlo\tol!!', lIor.!ld"" OIlbU 1o In .,"'" "'<UI :::lIn .. OUor,:;.l Nr. 11f. dtn III It:l:O, II Artlc0101!le de- or1~ '''l, e6ro IIU un prlm _boolA), dol!hlrtt.e. tWfan" ",Iclt, lwnn. dI::n IJ,U YW m.-u n lnv~Utc din DOf'I,I In 41rUo" d.rM1 10 vAnd. dtp,'l6t ~ Rrilll!l ~ min4rI IItU III I'MIlum&_ In ~J'I!In'If,Io;f\_ ftl"'U!.e- l;l:!.' tIIJ\IL dot ICri:t U'O.rmulafe]. de ('OI't,w I~.m' IIIL'!!'U m.:In'lpullo\Ie., CoMllt"Cl.Dn\U. turCte ,I oIWIlI:i! 1~,r1Dd,". ClIft! 51! t..~'Mde~M''''I'I:I'1't1lL'l ~CCIh'KoI:,..uBl!l.ult'fWlllf"~~* Qa. I\tacu: "'QIIl" ll&lndu-M t,,~ ... tot p.I'Od,UoIe. on flUM. eotUUm:ltI»re de iIoCmt .. a~ .., -Wot O~lJ.t:aU s6 ~ \OiIh! acv-l~ • va ..1~ <TI< z:.8PKt. 1.OJItA! ~'hlrulill p~tel mal cn\t d.lntHo forma~tfl M:"IQJt. dtcb:h.r.1. ~ !lll!Qt1!U.hUIll ~tnJ;u ..v.J, J~ .. ~ ..... ~uhll ..a rEt! cko deet'fll"'~e Nr-. :!3 ~ IU"2., pen-. {,Ol'OlJ\e .mlbe~ ttl ....• 1~ hlr*i. kg ttt:11:'T'Mr1(1I~ produ-

mn
&

pr1ma(~~ .. I cJ,~ /otma:t mtoe- (""., prl.o It'll. Rid ~te. In v]~. De OJtomtOM MUrt ati.mt.e pAnlti 1. """ dlopoD~YnI .. """ ....... ,. "",.

'~.!~.rUI ,,..mGnldl!"
."I"toat-.C.f>-t·ch

"..~
tollt'-"

$~t_NC\I~Gor.nJI

OIUAOIA 'Lt:.PPE'£" ~LlIcrl V. ~ln. to •.TOSCh", Mlf'C_ l"ilz'T. pftH 'In, nhiTo. FInGt.-

tww. ....

1;[Jl,;,

~~~':'e;: l!t,~~ ~ ~"'_I""'.


PMMru ~HI.'I
~

..

=
:lie

~=,=~~I~ ;tnd=' ~
l~n.noit. m

vollJ'lINl pof'lVl.ui I6ri 'l'h, nota, I.t!tlt c.!oI!! ~ritl.d: In llb,.irll, ali!! bu~1" de 1) m4lrl~ l.tlI iit.~T~tltre II tr1ih:d_ In (Jlelurll"e'

~~Ud:~i!.4!!J.~'Urt.l./',!\!f!!IIluhIJ
riD-

,,,Noue
~ '='I

Sfo'llC"ns1.';otl

D. N .. Cot·taJan
tmul "lath; rn.rl1 "Melli 10. "l1n ..Ul.. Itr d. pro'lJIOr\ d~ nl ..I lJll'lai d'Atn nl'li I;tIrCiUltor1 .L UI,traUIfIl l:Io.·Hre 111.:roII'l:u rOl'r'ljn. r~~ t. plr.tll 1n lJ!:t1l1mltl ~l,Indj~IL ,~ ..'h1lo1r;-G ".lC{lnut,~ In t"\J~~lt"'lIji:r :l\IUtlff". W .. !rf.!a.,,, C'Uprinl

_1"_''"''''~."'''),''_ -"-'"10'o\ftn~ tntiod IC:'aI1I1!111 ~':tdl

~~~~. d':~!~. ~tI:·~I: Mil ~


'n:~hl".
.f':rll~I~:!~I: ~~~ - pln~ I_ .e:tJrb.Jl c.mu.c~ri'~.1 O. Ca.numlr, 'toUe (.'tIIi ,1".. , .... II tjpIh11\l'~1t! rrmU Ifte'l!!l,t.n4 v eu p~ IN. MJ,1o""UI tI' ClrH J..,1,.I(tlllrlltl Lf1"tftlI'Ll n.d nl "Mj ron ColtrtJ!'I. -U1101 Inlllw I. Irn ml •• 11 a ... P,ftnL, tuM !n..t,p.~I.e tI .. tn)'lTIl&'.ioJ;!II'!I !IJ.lIJ,U' (1J'Il.rU'eh, lLlt tll mIrIUl'="~1I1 unt:lt! Ir'l tUlorL. 1'''111: un_

0(.'Vp'

==-rt. =m:~~I~ V.:r::h" ::I_t·l~ :~~:~


Nll;Il"ll .ot:Nlfi v~iLi\. In C<lJplW. ftilr mln(t~ ". ttl dJtf.tjJf' r~Jllun.I_ revll1.1. hi~ III ... lrUiI'lUU II_A c1 ....... M tnl, r.d&tld 1M", at'III,.m_1 tirlt(C'anlIIJ ""~tf"1., ?r .... nrm ,I 'pf't mit .. r.:.. tdl aI Cl.U J,U l-o..t InIJm,;l~n.ll. :HI! 1;Ib>i-r"'" d:uJ1llWl1Io1 rru W.f1!!'t11' orl p.J"(1=! .(:t'Ji~I' '"Ioi'I:tIti _'.lII In'l.lrU fn .mh~ I..jlll' _1U",r tn1Irulll.L lJ:1;I"'~. tou;A,; LLn\. It:I~'W'Utlr I'II;I>munll: 'r.1 "'~c ~ Ii .II;W C"i. llu~~~I. prftl.lm tJ p.rirlcnw. 1"GM1fI6r .hrvat:.i

._p,a.re 1111 Un.U.l • .,... ~'b.\ld .ni.J. eu~e,tIt., un 11,,11'1' .., 't\lMiu t'p?u"..,.IIJ. ~.JO .. , ... 'I1UIl..rwtlt" l4ItI:IlTa~ll ..... UDor.. 1tb.ite~ "('I~I."~' Knl_ 1-4l'I:Uor.14v .. t~ In ftlXJlinla !j.t- ,\II d Il'Il{lI ~a. M:"1.4.hfl~

Deltc>xlcarea

plumbuM

In .r;r. , "'~"

:~I M~I~jt.r.:!~1
tjH~I, optrl' Uil

~·.~~~!!:!·J.~I:\J:!tJt ..t~~JII~II~ t f~!!:;~~':~~~~I~~rPti~!~~:to~·~~ ,~, ~


:al~l d, plal!l'i';l Il~ m..1 n ... et«ta ~. N:ttJd.t.bllI_ o.l.t~ :IOM'_ ,.. .. ltl.le t'Ulli.~ !BbftIMliv,. tWIt po!.4JbU .. PP'lrlm'. dhuf:. It. Cot~ IlIlox!eaU i.lU Pltt1cllt11~1 Iii hHI;IJjl~J". ('1J, pl~rnl:I,
IrtvUU.t'1 ~l,lm\;lUl It1LIoIT1!1!ltl!lJ.1

111. 1.pe-t'l.K!I'~41 flkut. de 'P"rQt""'lIOrui .t'rmIA dr, Inch Hate it. t\rll:tlUa" e-I Jle (ICIate. fl!'duca •• <-lrea lit din proNrlhll Mm.' tl:'laill, .albUhll tlr tlhrmb, dlilL.""l .. , .. i.lI(li) \n .IN'la. limp" IYtI'4I~' da- Ilu' CirJbp.JIdl!! tl (I.trlu Qo!l:1~li.ln •• lLrLAlltuolddl .... L:I IoIllin I'purl r.1.t! i:1IIItJ Ji'. P"lhl Io.l!l 11!'11 If" ~·I' I:JJ ~" ... liII liM.,

"pUtllelc

Y1I IntJ'e;a.

bllotIIl_

pi!

.... 1Ic. p

~.fl"~ :: 'b~~t~~5P::~2l !r~


1$<2.

,I

.It

,,g]~.t'lh. (,,1IQ1:rr..11uL.

dhlolre

&'lm.tUl

dM'tmW

da

,Willi' .. Mt.HD~dI~",

~~I~~tl ~~~~~i!l,i!:r =~:!;:rii.~


lui
p;i.f.

fGdJ ,~r,u.rL't'ft.dI

~.rn..

OJ

I~MI

tiJCr;d .. IW'f'Utl lnif!r "llfl'l,.lf (I~

krll~t.:U"'III"X~">dIte.

_
.._~

SOARELE
.. 1.11... """"",,,tkonltkdOd
dI pimloWlul ~

~ ~..:!Iot__
'YM\1 wINl d&~

1,,-

1_...:"'1.
,I

hl!'Jjolefli~It ..1 mJ.nunkle ~ li:l /1.'1«A~iUpti!l UftQ: nlnl "M~ p flU.l al~ ":rupr.i ~~"Qr ~ II!!.elef l)I.1.(de ifj ..,,~mkt'. ,;m' 1n SI!"t'OLuIot.! XTX·lel tJ'toe .fII dtmonIrtmt C'I!: pUlere boc;-teliddoS ~

otIau

.....

.::.. ,;;-,;.=0-=.

O;! dill IOWII ,c.J.nl.1f.ial _ la~ dupl!l tll!lu.!1!' !I;~ ~ ;,~~ CoI!!-nl1J: <l e Impt"cJ'UnllfI.k '!n Ulr'f: :IoI!> ,,kStll! ccll:'e U't!b4J10e0 tl Q raol.. du:p1 rt:lul 'baUi. dLJP:s. .IArNI n~d. dlJ-pl :pu~ 1~ df' ~~~~ ~ r~K':'ru':. Sto. to-l~qc d: to tn bftnmI!D t':lQ:un 1'IL1~ ~I"itl'i! m.:Ii rnll!dlL"'1.it w.~ ~ JooI. Pt~lr OrL oa-e rnlUob. r!e e\ ~l mal It'hrjlmf'", .IIP04 twin. tlu. ~ ~ fh':Ml' K\IWliII] 1"iII~ [alaI' ..elMoI!! lNI! mu ~ ded\ II pb:. 1.\ SoI!rerr ..... '.. '1m PIl!il!T'2"!J.c. ... .a1 ten1 )1] a.JoI'l \ri urm.l MOr:lfe. pi:Ut,,;.:-, w,r tll!'!UI'Lt~1!i 'boU I."ie _ p.l~ In t'DeC1! Rlr.J 1~. C\J, '~tlll! ~ CU JICXll"I!'. ~ I) mN~· rnlet ~ m,:l _ dtwh t1 nI,=b,lIltd! AU 10 'Il1I:1J ,.,pocla~, pcn'l:ru el. n.u !IJd,a~ CUr:ll Nl mill! bun all .fo:rn.e r..r. in n. ~1. de: IiI.AMe poIh!' Jl dQ ~"'O'n"\'~ltnbl, !JupJo_ dll!ta naoJ. 4N \lU" ClU. ~n.l pc lQtlo ti.n ~cL ",,"elf po~ d fll!' ~ d tilt dllarmil::rUbl~ .tAl ""nti nU M2.i .,apl de rl~rC", u.r ..allele pot A.._ ~n;, :('"~~ .. Ie .e,-:~r ~, b:I. ~i~ rl'X:n"e ~tuc de pt'r1I:U~ .1c "l~, numrW; tf"I.lemr .ao1.,) .... prt!l~ inll!9U III dt t~l.tld1n' dt: boo....l. ,,l:n tU;,') In mu nu .ntr'"l ~f 111- ~~ " DlrZ!,r1 dl" jruoLa\Il'. I!'tL '1'6 d~.uL" d"« "., pcv..crrlJ, ltal,,)h_ DltLtte boJ I,illl UIo • N! ~lJl tu helie;.t:t'ItrlJ 0.1 In .t,~ comlofto' dln ltOilLa 1~lot IKIf..l.m. d'.rurTI''1.::q.llt 1!!l ~e un mew,i'4 La not "".r 'J;Ntm IIpUOI!: d. .tn en· .. In (IIN'" nl:l ~Illnl .IIOQrt.l~ k\tr4 mo.. ... l,.'UID:.i\ it. P't'4e1_ kf"timl:lii\b crmotll>!1ilrillo• ~r. antPrlttlol! enmlli.-e. .DO,H,tot .do-

XVTn~Ie.J., d,M

m6l1reU.u, £lQmfnH d~

r.

roct..r.JI:t, Atl vCi.nu cum o lWli6 ptl\~"'.6


(8. ~

A! •• trot. fC'Oll, loa liltorc 0091 LL dupt Illl:'Q t:OtaN,tI ~l.arl!Ji! IJt: 'LI ma:~ f::I~ Ill- montt!' '2' Sunl II!!U 1Inh1l li.!hlmOO1! tL 1Il,prc..\lfl nu-l mlJ ~~I - &."4 kmt pllDl dol!! ,':"\1 '" de ~b.t~ Ch.M " mods 1mbd.~ndntel de u.I

~Un'"

=~~=~.a='~Bl~~~ ~~~:~~S'_ ~ !:ul~U14


~"M!
~ lilt lnocUt\I

IA f.,,~ ant .. Yi tb"t.Ii orrwIU ~ In n>l'Nlwi .' 1n:.t.l,,,....r.r' 1>1'" ... dE II, l"I.a.:.II!ll... I'1L~e dttluraN, Actan .I'CId1iW .. pliit ~ •• ~ .:mplu cambln~. pk.i(arl!'le 10011. tn pantut' w!liilfll!lal, m.Jnk-~lor .... n.c, iol-Nt •• p'ep~ U~m '-1 .AW.l"eh,.. IUmi.l)U It ..wul . libel'tDtn ~ dn.-ulol!!' pi' 11101T~ Jupratlll\6 • p~~_ l"C'l ,I sA de#[ Clrp.nllmuluL vlJ.Q3"". pu-. ten de t"1'li 1IM\A, fit ,Ill Ioth".-n. cltw& 11\1. n<>obi ... _

"~lnnoUt~._re.In~

JIWlo" .k'U.....

__

ra~1

ell

'[nlr.,ul

(U4:!lor IOIorelut lumlnll

Cu .It. C-\lv1I'I.te mo.."l~ .~e

Clmll'-

Rtf"U dPUI INIJ1 ba\ei'::cr1 : v.ndtlilAr""" unor IWtwn~'f! boU fI. d.lutru....... tlll_ dl~11 • ml~Uot" vtl1dclt:=:ai ..... boHlar Ie tkt por1o ex, PUI101!T~ JIl "thll'9 'tt' j.hJ,,:lIlI'l"Wm'llP re-

le- -t'l:intllor. boolA hI' Poet.. ~ tk! t01iIIU tmPl:".CI1I


~~~~u\~~ 1:.11~1I!' P.IJ'IO!i!lRlA de C1II'iM I t~ .tmJ.1J1

___ I~wti

~l. pr:-:fl~~ n~e.d

'=,

~1!~u,~~~:~~~irTr'ollZ:W~~ ~lt .JutA ' ne. d. :III! ra~ rouh roG.rnl

~e

.U"it.

nUlftlli

~u~

f=~:=:'::~U(te:':
I-l!'

d. ,..

lei.~~=.al=~=t~~r.:. IrmuJead funC1lunn. rI.mlor: 1a 'RmUI~lrea.~,d':or IIf'Il'l. NOl p~v·"-l. au .... aI g.laoIImul.....

tA. ettttl!!e ndpnot ~

ei •

MA

f8191r&.

,,~Lf:~!:v~ ~

~:

=~:.'i"t~ ~
1IiOI. f'Ooa

n. dll1\
.DlIDIl

.. NUL XV, No. 111:89,'.101 8 NOEMBRIE

1.41t

Preolli$i acliunea
"AJutorului de larmi"

Via'ap ........ ~~
Rosiol vie,ii
Din Vichy

viiloare ...

Pentru Podgoreni
:F~briCflI' 41;lO .rp!rl: B-tt.tMJ.n:-, c:omLlIUo Brll.diN ,." do Vol, (D,f,llIw Spl.rIl'lH CQlUltlOI, 8vcv ... rll:Stl P:-'I H@rt.I"rl\l. I.IIiWl1.1 d aunt 'OI'Ywtlnl.a !;,II;! OnQr :vI",1!oO1»11J.1 Sp.;IrtUlIJ,i d n.m~rl!l ....1:1 1 dJ:n Mb~1. ftcdlldtoril dL~ Ndtld'lf: Bl.l~ {.I11, Pnbova, utov, lalomUa, Vla$c:;i ,{ T~~rTIlan .5WIIt J"II.aU di ..e PTMUlte. nu d 1~r141i *'td~.r filobTld CIW"C: ~E'CIptf'1!l 0:1c@ ea."lU\.Itll!' ~~tt'U f_bri~UI

cu pr" dt r.clalJll2
~J,RA BON

_.~l'i:""j, \.-

"I

'iJ~

~=~ill

P~~;U~~~~ID{m!a
'2(145&-

La toot€- maqazinele

SPIJ8LUll.l. 327
cauta bucatar bun, bine s al a ria t Str, Traian 27

...
'

. Sh. LipJfO:ani l-4--C.~.


SQI., ~t.hli

Drata
fi

Yietori.; 16--Str. Do_mil"'5 ul MLIJ.2.50 -·ellt•• Gfl ..... .j'.1 tSf..

........

INSTUNTARE
SOCIETATEA "ARAGAZa ream;~ onor. P.ml';c Q In ,,"nformilate <ou OOndjflunile sele de livr-are .,i din motive·de sig'uranti .8 utHiz.3,.ii np furnrzcazli produsuf nAragazlf d ecpt """,1:.-... apa ..... e "probate verificate de otele verificato de soc. ,ARAGAZ" poa~lacl..,to de control "ARAC!AZ SER· VIC,UL TECHNIC" Ji nurniiJ'ul de orcii,ne. ,Ua'Iorihi lip:s;ej de buteUi, vll'l4fi~ Dp ...~telor Sf! f ..ee num.:ti 'in cad'rul S'~lct .1

!)top!

0etmIi'Uu.
~\u.l

romln

'" ~·UV~IJlui. ~l ~~~\U prmd. ~fLne ,I .IItr.n.~e. au '1!.t;Ut: tn -:r;i1J.6 de LUll, , NOCtn~. e e:teLmd'!! in &u~ La 'Rtr"lllU\. ~'Lli au vl1.ltAl

,,,,.,,.,_ rna.! d:rpi~

...-1>1"""
multi ~'b.ri

d.'"
'"

Clto'll !frDIc

MI4:,I PlILlCITATIl
la postul nostru de radio

A'

l!oNl ~:;

Ot'uh.d.

~ I)e :r~ !n1.mna!.U\ 11elt tt lk"l:.ul Joo'lBtr.l.al Jl ONdln ~tJta~_ 1i-pCli oupetl; Q)pdu.,ll de d. c:olODcl 8en\e. pm«ttil hn'l<'ltulUl.. ~,\1pl~ cu ~o-liDft:~ .a.:i brl.t Clot'pWu1 D·PJarwa,Uc. ~ .u~"'tt'nulu.t sl rlantU .tdlnI II 1'OI'T'I00nl &\I t:I rece 0iJn pun.au ~t~ me n.U~ -II In'OIWt 1n dn~p&b::I.cnqt.l~fI.
~n~tt:.CI:Cl M~

[UV~Dtar~n~.Iuil~it~D~inloD~aDt r. m~~~mgi@r ~ l:dlsp=oni=bilit3:::-tilor:,


.._ -

="A:RAG::::AZ:::" Soc:' A:non:,


,

Puma.

A.."'d. men-

"", .

~~:n:;J:!;=~~n~·:~
to'I: ~

Pompa cu piston sau cu angrenaje


~

1Jela
de.I(J.

t,uiJ(c
6IJIlatir

JJIDi

pu'fiu,

mm

2!!!!!!.

U"", (i.", N."hip.,t.!t dill C"OJ-tIOfoll'l"., Jl'ftllm e,N.tol\Ll (If" ~4. .a IrJrfO'L.iil"!lE Dum.~Ilk! un. CCf- crt' cdil!U4mf4 n~jml~. dMd,d tk " .bit h'tn4 d.r~4 S)ro;n lPftbr4ca.~d'.

~~F~rI:,d~/~
ra.ct7
fl b14bI, odtl:iiIJIl
(I. -;,;;.

~i:~
,i
I4n

~t

9nltn..

IiI,,41'11

'rJII N.II*- JllI.r:i,. ."in~ Irrlo 1DIIl'ID'II1'WL!. ImlmMttl r.lIiali dau.1" u-e: ItI'INrt ",«hI ,I ut'He., Pro. prlt\aril M'GfiOr .. blc.il~ "rl d. .('-.ml Ik ~. tlrtl!d:o,. V!r. pr.tU1d ~bI1l, ~tN 141 dl'um d, t.l IrtU1I 10 )wn.IkLIIll! 11)1'" mull! .m1c ~ 1tI O~ I;I,I.rd., E WI t.trlt .., maN; pt:nl.N .4:r"¥k1U1 C:CI·I la.c III;'qU b.W~iIiI"L

'ft8.

tObo .. rl

~.I'l'

:!:td.4d1.l fr
I~

Id~

qJta

I'Ibp:vruuI~
~~~ ~~~[~~

In ull/tuple

rllp

In QTI' Itt eu,lttl. plalool m-ILloD" tiloI:h .... 11IL :P~'IA N.l-h.l.""11 ~, dL!! dQr1'l NI'I~t""" r.U ("II JOC1Irl n.....dt fI ~i t'\,I ~~ pe tf'ot'lillr~ ... p.I~ d 'lI1t1 AI. ,"1d.1~ 1;.,(DLliw, CIllo'" d. JIi" IInnJ (ltrrhl'T· \ul~1 Jor, NUI'jLAJ "t'nlnl .e-ctt m(,t~... ~!t nplJd I.pl"-! ..... 1~'1'I1H'1i1 C. D ~1JIL,l.I U a~ ..I,.prI.!II.., ..ruJllbl4dlr .. Dr,.,11' U ,I J Ikn'''~ t.--w:l'll. drld .. 1i"CLlh1c1-L c:ft4 m.l1 m. ..... Ar tJ .1;1_ deTH e •• ~OI.JIII opI'''''~ Irll r\.ll H"("t"ui..J,ll. CC!llN\in ltV c ora tnIIIt dlL VT'("m•.• r t'WIII .'lJ.l~u.lIM'trt1.tiJl4f1~.tl\ .. T~l. ",lIIlnl_ n llfTl.rlltUO'f utl!tm,l 011" JLtdb.l\ IILC_ drum 'La on. m....-t.

~'m'n.

Dela Academia de mediclni


~!A dil'l\J ~ N~rif mJe! de ~

Ben Calen

1-":

cSt!o rm!IItidnI ~":"i 1!n1l tt-" IA L"U, M. SIl1l'\f!L4[~ j" 'In ~1 ~ dl.t.l Jltt&l1.ll FUIIO-

ADA-KALEH
ISrI~ .J"~.abrl. l)11"r:l.ir'U tlJ;'·~ ~u ,:I.l~I1", :Eioln.,-..Irtl .. l oC3.fNo c:u.t&,ptL!!. ~I\ BI,lI!;Ill'qU, is lr, ,~ \11J1trl ~ID. 1$.

mM .

WoIUL.

OTIII It

{~o~~~~

-OJlaJlox.O

••

XO)(O;L(OJ[O-

ubi

I'1l4I. \'4,MniIC.

... Dt-fo mll\f m41 Jm~j". dd4 ~f'l. ma{ !1'IW I. $'il:.l n.I c:f tc~ '..:II ~i l'i'll ~U ~IQ. $1 .It bl.dol"Plfnd d, pri..... lt'1.fr m.,"(i a.tll' (,f.o"Ior ~"'fl

Sosirea zlarl"Hor romani carl au vlzllal lIalia

M~rl""ult-tl online
c1n4rn~f
INlnte-

O. l)ItfI.~IOpot,,; ~ .amlGl~ .. t~ a ~t~ rwml'" ~!ollb('JI" !i~t .. ~ tsTrIea1ordr"~~t1ee,,~!{L~uee : !I'~. C. C' 0i.MIMJL, .. ~ 1IIod~JU1 n.i1l.'l,.~1c ...upra mol1tJ,ti~C"! p$to ere. Itl (1m' dt'. jjl)""", Slhbo~"tI; ~'m-t'G rtl~nd.nJ!'oT 11:1t'UJ"ILU1cizf'l "'. l.ool(.""' U ••• ... r;.trUc!.-n,ba.IIli. ............. ,

tllVJZ,,""'"

"' '''1'Il'ICA, ""'I

[~rtiumar iDioD~~i~1II ~ polrocere Ii I,


lAST ,3. ~ In aril~l'\Il H.llL"'it Un I'bC'"fliua ra.flpc: UIl =lk r. tM:.alw Carnl eu bIC1'e"',tp llm,pul .bdollKO.w clrdamarvJa.l. DapI bt.lt"i pc.roterJ ,'. b,~' un .un~ ..I_ (6tr",. clipt N'kolae A.-to! • N_orol.", Ap(Iojtot PAlrollL"td 10>.!.,.w,*-i ('ttl,. diD "ia,i. AutG.rilAj;II .......... a il1lC'J"ff1loll pc-nh" .II r~l.blll Il~ this 0 iLDdI!eC&. l1illlC~.
L ••

'Inj

ra·
.

tr~=
"~l f'l,imanl.
"U-e
1'rI4IVe\ • lt~
C' ~pi!lnjnu=tlliJoL'].'l'le'~.~1

P.rI.n.

aH.e:

l)iirt\

'- on. N'doC:"r'~ lSI In\tl.


nu ... pc: I'I.lIn5nL Nu J(I)U pe n:~l. ~Lorl
14! 1111.1

'il'

11.,a~ ~

~),p,

1111

__ luATRUL ALHAMBRA Tel. 5.95.45 .foO:= I. VLADO~

n:"~;:\~t~; 0<1" I'In. und. lntlm!<ll>, II .,._,.,


ua pro,sn.m 011 n pla~ pentnJ. d"oCor.an.l. [rU1i..rULi\H ~ Jtnood.sJi lui"bun!' ln1-.crtC1J1 t.u- pot! ~q j\ll,pl..!..a\l. pU~ or1 POli4la U gstlLii'IQUmakStc:lL SIArIt tol Qli.ndd~

tL UllJ.xu.l ~

p3r:I

1k&.l11l. 1: ~ chi
1ntrt eLI a lIoNI' lM" ~

'I.<:Itdt.:l,~ t'U 0 erl f1,xi.: l'i~ s.a~1I rtJNl'M' R"OOI'. $(!I m1lt.urtli ~ oM' IIIlll'nleft.. ~hll tn(!l.'li')e N 5MJ'b:lj~ nou .$!: lOtui dKurlC! tn11"O onIlne 4t.·
IIItmplU. rin.d ~ tl.l, ~ •• ,1 T&t~1I. d~ lumL1'lJ .. (\,I WI d~ '.r'lmvat. Til 11141 .,d\o.ll'"

::"u~~.:iSoM

,..._1 ooPl"""~ ._.,.., "I,," \uri. -mr.ro. 8ChI de .u4oare, 1n:.n.


SI:JIIGI1j

~~~~j= '*"
1DttI'Ia6lo
OOIA ..

.11N41 IloI.t"t cind Uri brat pe-

c~ ~ f.,;~,:r c~
P'l'in.,. Itl ~ n!mla ("eQI.~".

* .m,:....

1m.

Opere'. dr.do.tel, • 1'.,.ellel


MONTARE URIA~E

,I•

tnt

D'I1 aJ Uf1L .t.IntUr """"" _~

bllt-'~

.NUL XV, No, Stee, :101 a NOEMaIl.K

DO"~tN.se.rIot, ",uti _., ohl&r _ cul-.., O_rol _

~&t-~

...-,L

a,..,,_.., 0. o~_

N..

[onferilll ~-Ioi Ifni, ~r, toroar Krunll

InstrucllulII oeHlrU 80ararea oomuor


contra iepurilor

Faeturarea vanzirilor
mai mari de 5.000 lei
dip.
etS~~

dam

""P"II ...U _
d"II
(I,r.a
....

IIIAU tm!& ...

!!-QPe'DIdect

r:tod

dcla • 1<l000i) _. In~_MOO"'l ~ o::&...""'e: '"' cmlt tad.~. coBtor:m ..... .. >1_.,.,....\1 ... dall .. .. _ , tlmbrulul po CIa "" .. ' ....

"""po..

''''ill

plugarilor

Piala cerealelor $i alimentel or

_ da%Ia lea.

--,....,.... H.j.lacai.
Cua

La 8rllla

......,.

ITacrl.e: I"f'IieI'e pr_ 80, """""

"""'_l_e,

au... u_ DlOo
Vlillna

J\.Ut1.11

Progtamuf d. con.truCIII naval. aI Angll.1 fnlAmpJnl

~.so ..........
TOmA_ '60..200; omAnAIin _"Pill I. U-SO ~ -ptft 32"" :10-'0: l\ltUl 3_

bt_

......

_..

1M 8cIOaI: otI1>I

dHlcuHIJI

""0•••

eoa.a1\Ilol Cnlow
II-'a .....

Banca AlblDl IUbiu ~CIIC~"'IIR.arD.IAI

s.ca Oomerc. ._

a....

40 CrodK

•_AYI

.NUL XV, No. II... , .101 II NOEMaRIE 18 ..

Provinciile desrobite in sarbatoare

10 BY ~ulan~ra
cu ~ 'lob..

SOlulldeal _ ...__
tTINERARIU
I
N O\IIIlJDeu L. 7 t.uoQJ >1.8'1'0. __

nude d-nele l\t.na !Uobo:r. Margareta PIPIIPttt Elvi.r1l. P60 tremtu ~ l!C'atll"ri.n.a 1\Jaitaa. &"bo:rftd u.h:imele crupum ~ :ale muirOf' c:~e d.e mode D•• An4

T.-Jlu. J'ollOCnl~
M. •
ICU maUMU

V. It a... .~C'N v s, u t:uacIII D. 18 PlIefU L. 14 AJ_abdril N.16'1'o.NIIInIo.

-----~~~~~~--------~~~~--------~~~~~--R

(unntul

ANUL XV, No. 11281,JOI II IItOEMBftII:

....

Fajita divarse din CapftalA

Alt automobil lurat


----oxa II;O)ilcrw. ):OXI)~O)rD----

n n r.al-" Ifnpblluhl! di'"~ .t.J,t.tlA N1_ DlnJ~u GolM(\l Nt. IJI n tOll\ X,.1t 4I.~ rtUC' J.!.,llturu Nr-, 1, In f'~G ¢'I!'C_ Q.MulDiul[\ IIrl \In (:OIllU d~ .. ~ ttm~nln ad!c.A .a IfllIIt ttI ....t Lni :t.Oo D. m:nn.m Bt.llq;, tnt:~futd~ ~~~~'!~~.dIUIUI !.it: f"~l.....re nt'lLlrA.. Pl'Ol.nlet.tNo i!I_lul e-r.ltIl>;'\~o. s. rae 0l.'0I'<<1..,1\'' Pfnl ..u Nl~IiI(o Coualot'U, i':!f1mlp-nt.c.t PI:' Jt... dt!'utl)ll:lriJ'(:.(l. fihn:'l-tl dtn.tIH.t~, f 'l'ul ('liT! laId 41lfftTll'!t:rUld Nr t'lll'l.lIlltll l'OH~~fl, ClNtJll('4. dJ.11!I ... tn.~PUl -eCIJ'~d 1n. ~:r!dfJ'N tL~PflrlC"l!>L hr.:Itl,llut J'n(!IJJn " on. II'1l'1h'lMODljul1.1! ~Ii.

Ifll!I MJI1"OI'011"Nt.l'Idu.. ~.o. I •• CltU1 _ rCl'L


Spat"g .......

:!~~, ~~¢!(l~.~~
fllilf'CI

Om l.ow1nltll d-tul O'h ~~r(!nucu. ri'or1'llt!lfiII.' PtI • te, 1\,lUillnttnJ eel Dun Nr, 3:.\ lh caf'l!! rtufllo ..;\h·W'(t aU
rQ&.t nl~ ..

te

Ce-mlQM11ul d" PIlI11",'"~~Ih.·~ ~1.)n pe!'llM d~~rltea ..utGrI!"~'rrC'rll,

C!(,1'\4!' r"'lll 11.f~ t.1I111 ","", a.kIat!'tI ,,!Llllll J=lrina \"'illlbondillnd pe .li'llda elena 'l"PO<lo~ ,I hnprtlUrlmL
--O)!:CntO;tfa)t.

• Rugliim uniliiUlo ml.. • PI' n deoor.1I1 m nt.t;4!!rulul d~ IIIlr~_ LIII C'OtLlt'fIl'lO~ r 1 Ularn f'am.liile olto,l .. wlluril! IIU kill numL~1lI~i ~n.~(J«t(l1:1 • ))omnIf'I«'I!11i1 oI;kJ rwl f!Idt lotHJI4'd'I~I'"G&brlt.3 'WI lot' CUIl.uti in ro~"oiul din dt, ....n.tlAhMrto (lfflrll,e1 ~ IIIlglIn J'lJ. Lh rlKU ~lII\t'In de [1]loI1OlI", ,1 t l ~ ee, ;Jill, ~ NOOL'Q1II:n-~I. r. or. ~",.. Ift.p In .mt._ I Rii.arit, $4 flU nQ nmi tri. ClIlnl lurball [~"\l'U1 Q~ lOftlolut I.mlvPnlUAh nd. . •"i,to bani pm,tl'iu pnUl1ra, '"lomltJI, fl,J.,ll d MLI!.t..~ oa, U.rl~'MU N'r. t, 1,1(. In DII:"RO~u~ "'1N(!rh~lIirl\ '"' t:npltJrll1!l. I~rilill mortuDt"o· II)le cn'oi .. P'r,,,hr,l-V'III P.UnlI,I nOmlllttl~~I, Ci,J.1'llr\Jtllf:lJM In~ Pl""Ln.l qurl [!t*: d.r1.h flW:'ull.all!lll dfo fC. In\,. ~{~~S:~l~~" Jor, .~orul MCurontul(i Prm.~ reet!e: ..'u i'I~ (n U.)Q{i .~ dIn..!. .. IIU ronllll'L III L no tt i u root.! Ide P,':,~~~:J' grn'll !j.t"dlnlliiBub ~~qtdlnU. d"Jut MI- n1l[1jl(PfdrU omu.\U· CilloI!' 1411-: 1hJII~. L"1fIJ.ft. r:-urrmnl, CU~ • h.nUi.t1o' ec d~ II1.rho~I~ ... rf d I:n 'D "'l~['f! 1"'h'Jt":111. l~rII\B \"IIIld~i"'" po.., COi oDrl! DU do pUblicot hAlt Coc[)r-[wu, .n..11B~U f31! d Cb~r. HI. oiIyU tlil1:. rJ'Illla'llf'Ut untl!t.lB\Unr rt:lu_ ~\iIn~»d (U.w~, ,. neeefe .I~I 1n (':UmIr'nUol ~f' eOm.Iff'P d 'nil' nnunturi 10 W04" m~ ;:~~:~

,i

t:'''':~:J,dr~~r~~

~~J:':~~

1:;.:~~·tf'!,'1
diroct

in. fU!~u';:jI~:rr4dL-:~~t!:;I,:IA: Ir:~t


,I oo\l!IQr l'!Jc(!~Pl!U'l!'In ot.'Omer1\J1 de

~~ilt'I~lli.~;...~~T~t.St71:;et.lll~: fJ',

Furtnl
Bt1dlm.a
l>U'llr'u

unoi

moto.-·etc

.... " iI IQC\Lln~i d~!ul V domtclllat ,.., ,.tr $Icll," 13\l1'CUf1 Nr. 7,lI rOll!lI hlclItft. Ml mott'l"I"1'3 ~(l1a'N d_,.g,r~ mll~ ,.Durko):lp" 'Po1a'a tll~ ~n:t-l.Itt f)tnit'll d~ ~nl'N. h('llt.ll\ll

Comentarii
nq,,' ~,,~!.rd ,t':~~'::.
nile:

............................
Pe
!IeIfJI. bnr;rbUuM depll

Copil ...... ndonot

fa: C4~1 MUCIlI. '" TI~u,.hjl.t de bor ~~ tGn' ~~ IIOU tI.lLi "(ltl(mlll ~,~ 'n Soc $1 t"e4' c:'~t rop'l'Pm Pm~ 11'\1 fli [lor I tlp til dOl V\"Chj ~i deel ~p.nii".l'l.· I trt"
~01!1-

dill tl HOIfflbrLIl! II. ~ntJldli\'t nl!intorJnedil1ri. Pill,.fum('rl~. 'riJlel"!tl pAM 1.11 <I*\llI 4e ITI~i jlUI! ~ l(KUril .. • Pe,..so~ ...ele c.pri dou RGporior' P. Shulseu . )(OKO)(OXD-nnuntpl"li 10 Miclt Ii MUl"ca • Sadel,AltG ,.R~.eJ~ ft,1.h.1 r 111 • ~I:UlUolbi dill u~ din no~~ SPORT IJub'ioitnte, funt rugnl. " tul\l:ror RomilnUIir" Il "fi'tw>I!l\llor dln r"t" aduet' III C!UtI~l,"\III ~1WIt4A~UIW in.r~1 pcn\ru bUrN d!n nan.. d prozcntn odotii c:u ~nu". I~~~~ In JNA d. Vlnltrl e Noembrt" II. C!,., tuJ ,j CiJrnetul de Iden- C..'lp:l... p("fflJm I~ ~et"tlt~ ftdt£~ erete ~ pM, v..... u IOc QJnt:v.l'Nl. c.wIJrJ.\U h'l.crl,1 :.Do ~.lH so vor ••••••• 'itate (BiroUlI populn.tiei). U1,At dt' ill yen' OqM:nkli &: NoemDuminlc~ • Prln d~Fo"lirt!' d'l!'ta Ir(ll1'1J t'O'lt(lIJ~- brle 1942. ~t>fQ 81,30 d:m1J'Jt'ilUI l!io ~~- !lftl.et'iU! la lflcultate.

t",Smile

ny prin

iIE.i:;lr ... lui

:~~~~~Pr!br:~1.lU'tl_
~I)!~

I.V'!'prrl1(" In

anU1

H'

tu ~!'LII

1n

2.1'1.(1

1:,

~::.~~V,~ !!l~'~!~~~nb-d~:
tJ U! (fInlJ'tlll d,n

Jurnal
11•• "

nou O. N. C.
.....

li~dfll

B-du'l

UREI
"t::nnd

S A R U 11
nloasi (ncepe Un discurs C,., accstc cU\linte nu existli sa nu fic a5·
0

un

.oliff :&Irimld ICi Ii{'i Jl"Umjil I) rI:trcotl d.tlC!/I rol', I ro;l I'wi Pe-rtol: Po~ .''11 (~ib>o.l: ,.i:1JIr(tr' ,,'o:lr PlltO;fa 'UI'dC1l~ Un. ~un .J)n('t~lCoi pucrWJ lie. AUfoill. ittjnt iI11:nC'rJ.1nlo[].fl dil! J!lIerilhrril1! .nd'mrrlll1voC! grt ,prc.f.tLItQ1'll-t:lr. Dn"I. (;I ~IU mllr tMlmoal.a cornpoNllIr,e :1'_ lm-pul1(, Cu Iltrlt moll. mnlt C'li

f~·t'\df;;"~;1~fl'l.1:~~;~;1~~r1~~~ r~;c !~rb!lt.lire ~


1'lf. ~un!lll I
III. c"1,j

oorutlilillJ; G'd.mlnh!rlllit' III IrytJlI NiIlHOJ1.1l1 dl!' RDm&nl;:o,cr. H,g, ".047" 1;11,1 1~4!~ ~~ >:l. ~ LI.b;r,e-;:TotrlJ

'I.~ ~r:~I~f'J\l:jTl~;: f:(:b~r ktln11~~~tGifr ~: E)~~:l~ ~:Ir;9;~I~' lJIld:-:: d~ ;;~;~rif'f'!~" ~;~~\~~IS~lri~II:~::! ~~~r~~~~~,:v~! t:~: i ..
C1!I1-

phbl~

In If!'mlfh~1 III"

,8')

dill

Io,,..d.b

VdilllUOri

No

• Fa0lJ,l1illk"ilo de ,tUnt4." dm ~ rt,i-J, .oOU('l! tar funotUn~ e.dlda'&r tn.'Io:~I,1 ~l'liM.l Df."'CIP.f"I:".fI pOi.tu:rJk'ir

BD

PALAS
M~.unrgJ1 1ft rJetuI!:

p,,,,,,,, ... ,......


U.lIq.II.n.&I~tIlJ 11 1'-"·4 1

EIlol

p;]\.romjlul

8Ocl1!1.1~ti.

~_

c:u

d~~~unl,

dflll'l

no.171:I!'fl.! d'ore~ti!' n,"" far din 4UJ1.1l.

1II'1~"iIIlI'I\((I

iU)ortlu.~

~.a,

Ve"lfs
1Hl tUlgu,1'lIt UTI nOU tu'rnr'U fll Sf.olllCLN. Pwill: ~ tn 41,(, hnp'c,;urtl11 eon· dmi4foril ••l'I.egrflw" fIo'Clf Ii lI~t4t G.c4t dt l.I.for ~1 "on ru".w. ....CC.r::phl,.et:j I!'Jtt:' 'lid un l",dtdu cd
Drupar,1~ 'T-IOCI.ltrt'

mmilttrtll .F"I1~Tl;ll'tOT II m~T\.hf{'MJI Ajlllccrtt-o ... Strd.1IIr., Q.Il robd CIllO JfII~ ntstl:'r\l:1 AJa.~l!'r'IO'r Sr,lUfI,j! 'Pr"m!lIU1:'4 dll!IQ ~6;fU 4-", JlI('.;J;illk.!h.i VIllId,a V(lll!~ trod. tl'i ,,~!lLm.b~d mO,J;iel DO!r:lrll flJdllll~

I:~:~~~. ;::~~~~~~trJfnH~~~~~~~';~ !'.:1't~~~~U~!I~IW~~~f:n;~


,e

,. oil. aj.jI4.1'.lIilrll dt' ,')1>111al Ro.

.. Sa ri\]m~ m~bttJ 1n. CIJf:nJ.a!. .hwdmltn.!II O£.<:lul LII. lUd~~n C"m-

*"

!':~ "~:~?~~~:, :05!O:/~C::r~~ ~JI~~};~i::t~~T;'I~

,erif mll'~t

~~~ 'rJ:':;;::'t~i:;~~:~:t~. C;J"oJ~: ,oolni~


e"'~.t
.,~ribtllt CI(utlll dt;p.d".(I' Imor:drKI diH Cluj Piajlll HHlt'l'

:!'IOOIK': S~tI. IUl:r-:io'lorUO'l"; lor!. :M:. "00'br~ S«'-l.:l I'urIoi:1ll;11fh!IIrl(O ~rHm~ 'a.-1' tt:II1't, CJ~ S 1110,r ~!&,.. "ilo~. TGr:: PJ:lla,u' ~ Wi me: 0.' TfJma~ 'Ptll:i;SIJ' Ii!! nlml~k: prt"al Qc@lel ~.(Lm', • Mj'nla-ten.tl Cu(tl.lrll NflthmliJe nu m.1I :r'tl.ol ...l r!.r~ g ~I!r-e~ In tegiHuri utUb~rne In tnvl'~-

lee ;Joi I!!i Noembrl-e a, e., trr~lo Ut. III A.rrl.t!1..Cot.:ul I..aobo ... tQrul1.Ll dill IlClJ.j.L~d ". Opt!d ~1I'trIa.d.a R. V'OS.nc:Gri Dr. H, t=1.lI}u.L •~ Co:r:IIIIIr\I~mo.;9 tOil wlMlZII'ui I!ti.'I tnd'lelt oon.tn.eI. Ptll ~ru diJ.!'1I!a In M\.rtpr1l;.A a lucrlrU(Itde o::amtruc__ !I~ a 1Qlultil ~ 131) ~ d.n fIiV'-

In.

Tom Mix In CAlaretnl Misterios


TOMIS INFAMIE .::n ,~
CJlil1oUml:a.r~ .1.Itcc1IILlL:lI G1:t.r:bIlU fl man; LlI~ Celmal rum
Cti (!'n:lr RttmH(f

:;otr~~r~~==iei.~~~~ Mior,ita
dol!' 2.13.414001 lei, eLI Soc. UlMl'l:m6 :rGrnAn4 "ConlIlI"1.k\LI. Rf'prnmtM1~ C. 1. R.", • Mlnl"'~ CUlturk N .. "OlJiIlc nu rt\:.f tCr:ClOlvi nlcl 0 «!:trre !r.J k.iIWTA 1JtWz4rile In

PH'!i4&

~Q'l'Uo~ Dr. Alj,O%'lIlt- :'lI:'~'i~I1rf'r!:lIr:'

~:t~~~:!
~ _~nea,

HANUL PLACERILOR
f'
:S-alK7 'Ed(

a.mmtan

1nv~~-jl
10 In

"
....

fem:eie fru ..

u: ,bot

in

TtI.:In

ht;-

1."01 Ihltif.lCi4rt,

IDA VA l I FarmaCIIle de serUIClu


AWL
(1:'4'
w

cui (~tii", Acesta cste ,fatui pe c aa"c il p..i.

In Franta

• Soc ~uWQ de u.rl.e.:: rel df:, ta,,~ Iii. }mpott, urml1o:lnt~ u.oUIt.JJ de lie "I df' !ltu.dll. 1l'TodllK 1I1Imi!.Dt.:Iil'!!I: . C4lrerlle de lupUnlrc 1,500 Ion!:: ~!l.Pl. 3,000 !.DB!! orn: nUltMt )nspc!dorat~lor
~j~,,~~~

",:~~er;:Jic:n:ev:a~~ul~nt::1:
COftJ..~~

"~ .....
d~

t"I!'fC~

in I"olul Megdei filmwl

din

tona~hl~ G~entl III Fu'_Cr!onafUor Sti,lpL~i, j'lc,ll1.i'\l .P.rovU.IOtlAI'C1i rUn{lPOOIn"Ltot" t)LlbH~1 g,l.n I(]~!i I~a. 'P:lInt ... } J\prHI~ l&Jl. d.j)' Prtl'P<I,,"o:r.ai!1 TilI::l{i01'lt:ll'.i'l _ Cf'l m_n.1 • D. poOl. 811$"1 ;n.rltfUlMnn .. 1I(1. dUo Pl'tldlie mlJiot d~ ~"Q"tG' C'(LrO~\I!!TC'101" c-/IIldll: ~l,jl'~u.r ~ IimlLi'lI li I~J~r",tj~ll1l 1lI '~I)gro[]. (':1jQJLlild, ~ 1,# .Irdn.pl!!! J-rmTK'I!..lQ 10[] f"Cli:ld~,t1:.n M- Il£.('Tf r'l 'litl'J. "Wtj T1I\LffiU(l1I IIdcp~ L. lltC'4 .0 do ~Ull. de Jtli. 5 Ntlt"ri'L!;Irlr, Orllre 16. Clt)t:.. [J1ld2i c.c l'.POTtul IUL CUI].()11flfil pl.ed'I!'C"i. j.4'('Ilthd HilfdiE1r . .Ji U.g, t'o;r~i di!'~pr. ('hid .. dt:ld e4 'Ci ~hlNJm.[ ,.JI!::!;bol, ,.8t:h(.l'\ll.'I.e- ~I U(!:riJtu~ii"' N. D. • Com:teud dE!. ~~!'Ioaj $L Comi~ --o:z.n: o:rQ". XOxOIOXo--. tlEl\ll ~~ufi .. .pt:n1i'G l'.dk:J,f"(!i! monut:l'uenh11lli, prtlt. 1'~or C'.o5~~u!.ll 'T'urrt.u ~\'(!'rlD. lmpl'il!'uni\ Cu 9pr-[}(nHg:r1l a~estel ml,laUv(t suot rup~ Mierc ..... 4 Noembrie 1942 ,iL H in.tr"un1 Joi 5 NM'mVr-Je la o-r.. i

eG:m:pimt~lI£t.lr fiIlI,1Df\4t dt toolbt:lU {'am:j'Nud' cd 1II.r"C'lt:lft'n['"hr~j~ ;ti reglJt4rif.aCl!' ~ In InnTJ rk ".,(:1', in .lrm.a Ilbc'Q eM ,A iI" CCII (lCil.JltltQ ,spwflli. .[JCIt.lt itnpotf(IIH /tl(JO'

PENTRU
Premlera

UN SAROT
(mille li..e al mese)

excepflonala

REGilL
.......................... •

in pro:!P!"'ilmul viii lor

la

Sandlna Stan mruernilBU


"'Jl:utltu1U1 til ':1-(1111 nl.ll-trr;rJl'"

PI~ A1Hlnl, W. Vlctorlel. I", .. 1. tl!l. 3:."n'.M:·Filrm. Breu\l D .• nr ClLrnph:lit.CIi 11'. 11 1, 'Le~ "0$ ie ~ O. ao, 80'f., .sit:, Vull. Laj.Ctlt ~l. I. 1: M,. Dam1at'!. ~l Gdvi\d. 3C. .. 11 , O. M.. IOIlHW, :ltr. B~l'ul .fS. .It, n. tf't 3. 03 ii: Or V Bl::Q~1C.. ~1e3' CrlvlUI!i 10, •. 11. l~1 J '~.:M: [ M~Uil!r\I, ~n Vit'tori"l 112. ~ 111, I..tl.. is.J3..3I: A\lrcUIISoUrNcu, 11(11 ~thm HI Mare. 2. • In: DII. r.. Btl· ~(!\., b-0II;1,;I] FI!'~d.lnDn~ ~11.a ~V! Dt, Gr~ Ctfl~.I. b ~ul (O_ I 0 t..mbru. 13 .!I. IV. ~d. 1..~,f33; stf!"tll.l:I P.MIl, tal1!1I V" - ~~ii, iI... v. Ifl .4,,0,01:1; f".nrrn. Dr. 1\1. fI:::Id1JI~,f:U al~1 D1JdItJU U ... ,... I!i. 3. Ii\.~*; FQITQ NotIOU:' C-I'~ ,01 VUlgt, tg ... VI: Gb Bul.l.'nodll1l d1~. Cd'lll t~L. .. n: F'~ rnL 1II1l-1¢I)VIt.llnLl, ~· H n:,\rl~ i ~'t!:rt:nll Th~(1d'.o-'r.~~. MUI· tn1. bd.. I'tt'.&. Atll!:l.:IIIMru, ID. U!l !I.:\'l'.Dol. ,... .i"hll'lill g'~blll!"'l (1111,Dude8U 2$1. I fV. L["j .. 31.3~; T1til S ~,dlJlesC'll. 0 r. Ih,rnat. "re1 LlI'1 13 S_ep.t!tt'lbdi!' '2 .. V I. If. I ~ 1101 .3:j.; 'F1lnD.. ZI01,tKLl. 8QI. Olur· ~1.uh;1l 1131, _ V: Gh Op",rfll~ ~ , ... DOI.e.;tl. ~ ~1.tell~ru1>l1 211. 11 IV, I.t 1,lnl ; Elpi'ii '41):E1~1i:t. 1'1>11'.\11' R'~I) ...tL Itr t.. 2" &. \J1 i T-I!'Odosltl Etlltl!':lIIl-ZltI. Col~n· LlnL .. b'. Ra:Il: 13 \.(11 U4.:KI; raHtl.. ~S'Cruu .. Eleo. G~~ BI-

B·Ban t rom I =:~~~~:~4:~a;;~T:.~~~;;~!~d~~~i::~:~:= an esc


!~, )~~~V~~I ~:'tm1~i &tm".
• D. Qtn~r([1 hj. rr:o:rrnil ....!!!I'!!!!!""!"!'!""""!!I!!!"'!""'''!!'!'!'!!''!'!'''''''' .... _!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!o Nlco11Jif' MI~ ro. t'. A,
10VdSi-

100 parte 1111 h'l-\runb'~ (lire va 3.v(:II toe, Vinul S Nocmwi~ II. C, OTa 4 I). m t-n m. AUf'lel ~<."LI 19 BlXurqiJ. • er.nd'd~tlll~ I~ l,a s~n;)rut -PMIIIIICC Q un V'~~]tar ,0ihtLi!"[i Syl'l/"", SS!I~kdl;j:i.~Lle; f:.. Oilrl.~~. O 11\3_ tMl31,:(!lt, $W,.~t M1~r~, il,.uIJ~ t_ 1'!!'bQ~(;himi~ "@)[l~tih lie vor P'l"e1.:_11I;g, lol ~ N~!(!' l!>. ~. Or,g. 5 p. m" tn. I)mlLt~lnll din 1(I¢;'Llul u,. n_ .. 'e1's:t~~. 'bel. n~l~TiU Nt. '1, C1. n, .Ptntru t~['~ actJvOW. CandW."'11I~1.e Q!':l;;'11 ,,~:etil:le ~~. tlit, $I! "'Or p~enbl M'i~ 11 ~Ot'mbr: II:: 3, ~.. Oril :i p. m, in &celqi in lleeJiI~ .soo.P.

:=C!.~!~ r::~~rI;
JUd1!\f1Dt:;,

6.6

VD_r 'mLin~

1.. mUle ,~ cit Jtudli. ~nee O!- !,upUNIn': kII nUlnlii i~ra.!'1or lo~ din
!!jIr.li1J1 ~

P'IIIII lUll ~£

..111

•••••

'1.111

•••••••••••••••••

11111.111111111

iIII!I

* ~[

llX'ftlu4. colim[r\1.11ul mb111:!.enjlul mut.l", d1 -d~Ii1 1(1rtl- ~ E4t (Ooor. IInt' lIodLJ,t.4re3 il!m'nl5: dln ;:IIl'IuLK6IIII_ • eu vi:rftetor _f:\cut!' \W11 noD dre ~~.n.!l rn.Sni,1r1 Andot Hmdc:.r:. :f( ClDr.l11!Bqert, d... prot AI, l!.lB ~1!Il • dlillt in ~f'i. de LLJ.IJi 2 N~ri~,~d., In. oIIoiJrt.1 1n:aIUlor- OIiI~U go ~ l<!. ~'lIu~nlul "Moo Jardhl. ... 1:91 c",re au Juat 'PIIrt~: -d. fl d-na ,('Or. A', MiI.ta1. d mlnl~r"ll dr. conte: RQC~. d :nIt'ds'ru Andor Her\dte. d. mllllst-ru Da ...kI~eu. (l. .r:on~ HodI..,;:r.dwl, d. Giu.st!ppe Cerull~ tte.

=~v~~~~~~~
.30

MlxJaua ienm.11
In'lla\A,mln!.ul p! d-nll

YOr t~:I.r.J'\klClteM..

munelLi)tl('tIc 1n~ Pro/MOd dIn a-

profHtlrr_

$i biseridlor

Indrumarea actiuitatii $coalelor


romane$ti din' Macedonia
"11!:t"~0T'

]~~~~,N":;

_:tl""

f;lrfr::iIDI" d:c 141111:*1.1'1'1 IIr"t'!IIIf!


U. tlil k~e11

L-,.

& i.n.'!;lJ\oJl!' tI Coml:ILu!)e de. I.ndMJiiI:j!t'e 1Io .J.C1:1~\ol.l!' piilleJot ~L bjJ.!'_ rlo:=.lio~ 'ljlrl Matle:li1-01l1.1. t=:U rt.$I'd,If'I~:;' .\.tIl S:r.l(]J'l.e,. ~ml't;U1Klol ~ \'2. <:'OttI;pu.ntdkn :Ii monb r{ = dIf,! :adm~kLn tonll ~iJEor-, dJlI ~M;peI:Lo.N.l ,co:.lilol' dUi Lln rn'l'fDbm num' Clo('.rmnL.rUr. e>niSIYol!'<L tI C(m'llOC'iOlt6 de oel p-tl,in J orl 'po! lun~ It Vi n prlT. d:.':ILI dll!,~ ~( v«Mu 10 II:rad diln.treml!mbc-' ... 'Sor W1rclll§d d. protesor CMl)q:J'l.e Pal»llhNrlttt, du Uerul 00mere!.;.1 d. n SIIloo:~ cu eond.u .. tm;. ' :r.d.uat-e:l aumln.:str.:t'U .$¢O~rt. din ~1oli.oe, lr.tcredlnlAndu-i ,i or,3n UU'iI!::l admiD..!1R\ll!i ,-1 egohV:.u1 gtsUunt; tull.l.!'W l(.'l)1Hor sceu.~1''' It pr m:I~ $1 Q.b~rtcf\or.

"Ii

'J

m ~Ooitl.e C!!!c ~ r'tll1ll!U:U1. V;a tn111n~, dllfi':ll ~'M .. In ~ tr.n~a pol:'b1J.LtAll.CII' tu,lIii:,o!tau, ~tblt $Cll'laI'!!-PI'liln~=~Dr1milt'eVa 'iotii.($ !l.~Q:t«:l pe ~ ~(o-ll 10 t "cue ~UIIIe. VI p~ 1!¥;:.den~ ~1llDlLn"\il1tr' mm;m11l. ~ m;.,drtl P'9IIl:l.l;Id ,rGrmilm. ir.r le~l ~ • d:ri fOO:l:in:' 1n ~ Se 'i'e "mcrlli dt:- CI'l'I~of!".a CQ"I~r .JI. ~ i:lI.~ l~~ lo \.I6Iknt1Vol ~I!.rdta. aC'eellJt .a.ct!nJ1e de lDdnr.m.ne Jl (:IJ~frot!J1 rn. OII!U ~ pd~te vleaj;J. ~.6aI!J1 il mm1..lrJ4L ,ioWt rOm~~t.t.. Va lnatn~ ~'!:! dr lndnIm&n rnpoart~ 1Jm,1;f'!!: ttl ~crl t:UYC~

""',

JIII.iil

~4

£'u

dhpt:lU'iJ "1I:",t.t~[ ~lI!dQt

(f, 't,url!d

Q1lI'Qn.Ii""

hI

d-hli:

Pun &tit
d 1!C1:"4.

0111 ell",'

~.r1.

.' La h,ooy.] de .full!. ,..AUl'i!'J. V1alw" i1:n BYcu~u oE!' vaca nU ~1'4!ldra de L1'I'IbQ gef1J1:;11l1:i, LJI ,cG<lf.u ND:'mall'i d@ b1Il!'~ Ii 1'1 Bll('urq.t~. ~iIol('dl<l dl! ~uoah~ 1.~! I;':i l..r) Httl..Il -c:om>!~81 ,.N. :B~11!:e3cu" 6 o.rt'I 'l·(h.lC81~i:' wd. r La I~l otome.ni.ll nN. itl'e'~\lJ~('U" 6 ."tll! ot'(hjl;Q:~!of. r.",(,.;'i. Ca:ndldal;L ~( ca.ndidat-l!!Le. ru (onm<en dt eQf,I:3cl!.;IIIcl: ~i li~[1;~:l.lIU ~lt !I.ernlnar ped~19g'.~ crlrl dClrf':S.CB.!i 0PJl,IP<!: I!IG~stt= ~t~drol!l 'U'.oC'illn.~, s-e VQ'l' ;"Id!l'(!S:l. de; L1l"~en~, n!peclol'.(I;tLl1u· .$ool;ar ('~t'.Or.I.al BUi:\lr~rl, ~tr. F..pll .. rll!.Jn'l!l No, 111-20, • Of~Ul ulE.v~r&llM Q[n BU<Mr~t( .a4~e 1.. {'Utl6$''inw !:lddtnWW .(Itt't'Ll,: fn.amJl I ~l] Uni"'~'tn'f!. ii <:'ILrI au to'5t ~~~ bv...:i!:~ mM!'I."6.ra.m .!iUnt Jnv~ta~ m si:l p~f1l.m~(: Jo;, 5- Noembr!~ ~ orc~e 1',30 18 ~:t'u.jl Vn ....ef'stlitH (b~dUl C:oro) l~. tnU':lf1!cl .).

de serulClu
m$')

£If: baz. dt l'hl"'.n!et pOt .,.,1. 1111 InltHut. elllurlJll d.~ IIr~IIIU '(If U eillWi' I. li'Ultlt~t ~r1n ~ n:!iIllI'.IHUIl" Pe~U"Ii U11t1..'IlUI 1.1 dh~CP1r:IU\ItI r.. l;I1,ntlr 11,... '4 .. U,ll tllltlM ..... III mit11!:1T.IU"11 ~u:u CI:1DU'. 4t.Hdi ~'bII .. Irf~" 1I1~1II _S.111'..,1I':1" :!!If)l..l.Iul l_lId1=JIoUId'I'.IIIleI 111'. I~ l.r, I,n aa P'JQ. ru ~. CrJJ.nl. III, IlWIte'rj'j~Utt .' tor-m:!tllol1l' Il'III-.nd. IlXUkl:ld I. N'QJ'4 d~ UD[a Sgl.rulul f.,dtn:l'lltll!lhl'notll 'tfo.dw £1U-1'bet., l!-dQl PtdHI Prl')'l(t~eu. iO-SIl.Dt'LIh.!!!., __ P.ItI[fI'JleftI)l!'L.UI". tdl"Ct~ Q.rmiUoll'llh" m,,'crQltiU I SDI.'.IlIul FUb traplJi ibood~l I1L OblC!IL. \t'l. 'lY-" rtail:1ll cr. ",""h 1.oc'u'lDd l. loti d.. Lli)!. \.D4!~Lt rpM '111.. t .. Idrtt:u IIl"fII.Itoullo'l' !lut ... aJt.lU: S£j:U,alU1 CD3tu. b-duJ IJd

IIt.ttHi Mlban Ghlt .. " Ill. at.ta ,1,1. .1' aueurqii c(liffM.ln~ 111 ;I,du~~d~ eRn !:~~:l • COmcr.')..o~ c(IInet\.,~ l~'u~ cu ~~':;:~~l~~le" ~~~~I~t!r D~=P!:~~~;~I~O~.:; moM1'z:JrH!!! 'lntTqll'1ndttf~r ...omH~ clfl~ !.n ~I"UI orT.Jlnuh.lllll".:I:e1Ui S'LIU M:I>lo!' nr- f,Ol(MjI din 19U!: dco:tm.·'C~ 50!' dlIi urlol!Ori inltq)rotI~l • rl::$Ue t:'U prt"'/I"~ IilI ~~...jlC: ~j'1! ~n-l!'tldQ7.ll d~ mQblUt;:ir;. 1ft ClltbW ordJ.nului M, S. .M.., Cim('::;l ~Ie:. (S'i In IIrarlli tI'L:' cl:l~ ~ (,'r.IiI LqJ))t~, wl!'l,"l'ft:;CiIj!11! I:J pUIl(! .. "' ... b,< !.'N!prloo~rllt' <I.~ ~d •• -.''''_'',". ~Un. c-el i!ll!i ~ (;U oft v.~:mt' cit> 001 'J!I'LIUo Wl an; - Gi!11l!IQTII!I d~t1 d!= 100000tll! tc lcllk~".. 1~(_ ~r-;ndotot'll.fo ClaN' f.(' Incn.d.!'l!'AzJ'l In ftUM'l.o.:1!' III-e, nu;Wlm\ \inu11!' • .'i. IDdcpUnoC:;ii!lt't fI rondlliunc.n vl"C'Ilftul rru!'l~m de ao~llrtbiU, Tt'r'f'fItmst de dll!PLLnf!l"l! D ~t.1.1II1MC'Clor 1n4Topt6,r,1 ..". lIII;I'kJ~(" rtdlItllJ1ir1111! poe loe ,,, o[Gfjro! ortl.;nultil doc r'l"U!i lUI. csp!.J'~ 111. 13 Noombr1~ 1:L. a.
.!II.l:i.eiO

,oa..

~:~l'=~,l~lrt!~1 -an~ ~!"~~i~j -:;: f~~i::I~ls:~J~ :~~~:'~li:~~ ~!;~~~h


fi~~
IJ\.l\t41 mmlfH'l lIIl;e:Jo :s~~t! rt('~Ll.i1b f~ <nUL de:t!nH

Silloriit', N ,1i~T~ ... controluJ dll'l 100lt a £ n L 1.N. J (R:odDt), - Z I a r' ul blem'!'l ~~u :rt rornAntzaJ'.1!5.1 Jndu&- iJ\v:..'t:im~nliJt!L1l"'_fa4i~(]n:.iI,'tc6deleo dt io~ Jt\,n.([ele din av4rld DEUTSOHE UKRAINBZElTIJNG dL... lrle' ,1 ~r~1.I1uJ. ~n n~ori:iU1.Iz:il;_ $4n'1lIi1'fe.a 'tI:~ .iii DCiilnL:2.:J l'OtIb-oh.ll~ LUipk ll-ubUei .sob litl1.l1 ~ ,.J3.IL."le\J 1'1:1- r~ tlnan1(!lor !Uti, fiNn kJ.:l.1'ft'Ioi)rit.$1 :IOInvitl\1I ~illOr ~j 1:rl.3cN:ilor, ~ mAn.ese'· ~[ :::t~'II.od ~ subtitlul ~ ,.'l"otul AIZIOIplin rl2.boit:J~ Hi'll! 1:'1 AlIJ[;lfllll trl~t nt'o-Qil(ior' .......,.~~ oontru vt.otr)~~ AXI!:L" un artJco! C'I.I C4&t~ 1;:Iu.t.crcoa llltir.mli bnpotrl~iJ D bOL&!! num~i! in i:'CIfPbL;t;. de mdl'U_ \ll'lt~J w I normlN an! Yol1n;ilIrJ Ii d(;li an~ }-I!v1:s.mulll!. ~lt'CIlkrr $I: I:1l!1&.r-.~ ~hdll vtnLrea 11)eo~"eore:ll iRo:m:1n[e;l Romillnll hl ror.rtLlLW'!'i d !" 1] IT! 1I l IJUI .... ~ ,.«lvi~\1L ~~r, t;oCI al tn':lu membru d.. dir-~ C ;n. M:UKtlll.!lql AQ'!'lI'J1e~'I:"'. I P' iJ. ft t tn futbftrt D£U"rSCtU:: blJ',I~ ~tes<tr ~ L6~~ comlU'cllll De dol .'Utl. spune tntft. :illlel~ :d.n. UKR.IlINF.Z:F:fTU'N"G. S'Ub .:ond~~H d n $ab:tT1Idc.. tlJl ,MD.r~"iu! Anlont3:cti. condu~1!' ~ MB:re}aluLL.Ll AnU,nM,(U. eGlI~ tlteAt~ dt' ,M:ti boutWt eonWJi!.I. d~ lndrumlln! gUfO~t.3tolji c-Amu ~iab.1lul ;roM$.o. Et It':'lutllo!' s.olt Ji .sub- i.le.rnnW ~'icl(]-riel, jiI~ntnl .01 "1'1 .st:rMue sill 0 duc-.t d In. at IrcltlS. in «I d.c: 011 treUfili .on .at nbU~i ~'eo • :UIIllA:..$lI:':1I'VJTUJul (!Ill ~ !llCela!1i drum t~e!t ... ~'idO- orlndulrl. N.a!(utlM ro1lllilnil nu trn~~ lIlor ~ b~eri('Lltrr. Pl"Il!C\Im ate rlet IricotCtTIJlu( ro~r gBlIbe.n .51 alb38Nlt4:d d~t 1i1l vr~~OJi!L tiMI., e13- IM~'orotu~th '~et;l1 III ~~11Ot' ,I DlUl"'ici.:or, ~1'Or"' t. u:rrnlltOQnlC! ~ CDtlq PoUl!ca Jtoroon~oIIi, t':'~oom'i.a oIl:l. d~ ~ll,UI C"l, wb eArrnuin!(L IIp..''Intf1t' ,i ... {::t~ s.3 tn41v!d.u .. :Hii .(i~mf .l'~!IIlului CorKlue-Ator. mWtJ1\e(i d.~ (fldruma:!'e va clabo ... fndl7Jte de u.o alt !i.Oll~ uUlzl, de un --cI'lia'l:GJI:" ••• o.,aIO:~ p~.-.am\il .ii!'ner.a.l de ::u:lh',tl'" cul'LU:£":i!~i. ~lIlr.l sL u. R .st'O~r1. ptt:. ~OOr:~~iI~ ~~~ i~:\!!:t~lrl;le aum ~~ procr.arl"lul d4l At'ti'''.\ale • b.· nr.~or f'Om.1n~U clIO Mf(!f:donl:t. V:. ~(t:' prt;lplJoer; m!nli;tt'ru1~ ~lnl numlNla 1'D!mbrlJor n.H:1loitll ~':~~~A,~~~ls:~U'tUiet::~~~ d.\Urtk' O! ~ul ttltt:.t C':. t,l va cb .v'JJ.l1 BM~r.l ffl'1!f"1~r- df «Inp'~~I~IAt~~.!':!!'!~;[1 BUENOS AIRES 3, (&dor). ~ etdll .JI de J:itmet'C' fl] H."'I.n,~ ... NOf:mbrh: l"O. In JlOIdul 'l'rl~I"Ut, o,r!!CpOndoorol &g~,l~i STEFA.NI mlmlbri!or ~u1u, d:d.ilc:tL; Nle-din Monrovia cl In Ur.rtta u_ .JtI..L~lk. dup:i ~ 'V1I 111 IUI:IIl ,1 IlY:..!U

Totul penlru victoria Axel

J~tur &~~l Blf:~A~~~~~~~:~111D.t:b:.I~r.tCJor l.WI.\,n "

oJ'.
J, ~C':

at fCQ1i1m

lD .. lributU!1! t.cdn.tmartlli ,i ~'UI IAV'''_ rnl\nflUU de tOll!1!: JI'11dl!!:t ,L ~ItIOTUl~ p<KYm ~ a bLut'x:!l1Z' ~ ~'[Qtcd'0I:Iia_ 'VQtr;HL;1l1.io0lXT.l~'II.II!l d'f:~ m.IIf1!' r:J.~~== lWJ.i.n= J.!UPl'II ~lt:(.l' OD'I'JSI';::Iot.:ltll! ~ P'r'QP\I:1l~Je 1'II!:3J'I!'G-

'L

,to-

Dp:!l!'lol!rD_enca.'9lIaIt'D&:l.IlIt 'I;1J.JhLntP!' CtL In.\'iil-ilm'll ~ .. 101::1 c:a:~ l


.:Iet:!I10Ci:li:.

....'.

~ dc>;,a ~. ~~vl'l:atu ~aure.l

~Un

M.-

:u re:l,. V.jI ~~ t>kb~Q'~ ~t'i" AdI"L"tW1tr..1~1 1crut ~l. R


m~ vreun"ll.
'_");O;(O){Qx.

r.
ItmM':ll~

SQpt[n!!:k

,t I~ clot ~

~~n~,:r~e R:,,-:::!'uf:~~~ 3p~~e:\t de-ven.t


~re~~m:

~~.!~

x~~~a'lto---

DoJarul Statelor Uni'le a moneta naJIonal6 a lrberiei

Sdidere

,I:

de pre,lII'l in Tllrc;ia

,t

~wmilmentll.

dobrul

IDliprctQl1.L,h,.u,

~..r.

V",

Ot"pftLU

~ruij'ot~t't~\'€"1'LU mo"~~
..

.1.1

~o

Cur s e I e de a Z I
.,1.,:
trI~. oN'' '

(;I"r1~lOn.'l.rtol m~'_ LlJ~ rC ~l ~15.,1.!IIU:· f't'rftWlt~ I:3po!ilf1.cl(" lu_ n • .!'!' alII!! IIIdmmll1J";l>toN11;H ftn~ral .. ,AI.@. I~~lui INC-MIll "J 'f':I ho~rl ;t!l,1JfIfJ pl'Oplmll'r!or. rt.lyl;'ri'len.ll:lo! lulnd. I Ontll 1n

'=llDiln ptD~ b-r.lor ~'lIhl Viii I~ in

ISTA.'WUI. 3 (II.adG~1. ():qs.. pandenluJ Ai::eI.'I«d Dl'o.:-:B ~~~: ~1:IJ't"l1: ~ s.ed~' dt:: .£1. mr.dta'til eli ~"uJ. d~1"J 4-iluj IDonu, pf1!:. ~Jr.(tf:Jt!. ft'JI'I.IbIirl1 a p:"OVOGIt g. d.. d~k' ilk' ptt'\'v:i IlW ;JIM in ANw'til Jl_lndl.'l« .. lj;:!iP~A;lrnerJ~o:or;.

II.

___...IfI'!:9Qli!I;'I;l[."1I'GI:O~

......

"Oil

Col,.

}enlru 0~iD~~mn~~lo":~;~:7-:~~:'~:~:~\1~ D =~~~


!lubfteruulij tul d. M 51.l Jol A

apare Vioeri seara in premiera

~~mtlr!!:" .c"
.~IN.

St'ft.dUl 8t-1A~.III.u,

Will ,ultAr

n~.
u.
IQ

.';:~~:"'::.= OeOOlllarl carl 8U orlmil lemne de log ~":.'~:


Ci""""~

'" flOI.rnJ. adezJOOi~ dtor.:'fl ReuniLU!l~ tic lr:tao I;f,t B;f,;L COCI\lDI!. un p~r.(l.rn. dll!mr'.I df)' Ild,(!ftJ'o'e tk ..... b1ne I;OtaU rum Ilr IL de pUlSl T.tll~ I~. CeJW.l de or!cr clMi~ut dt!: Va''I!.l, C'mp. TaIM, Bandh. II. ~a ('I d0Uil a'l!!rllrl r-C!en~te MlJor ImDl :,;1 $-1 OomniQ. In <'T:ckltor: ~ Arn.l~t :pnmml PoolJl Ch~ " :pfi'. IMI't IIn'Lkmll "'" ~". 10 ~ mlUl PodU.l V'dutul.. hl ullEm.ll proM. ~~Q~ yor ton~ N~Mn, IkX'Ic:r fiano~! dn :tm.t. eut1.f!l ~Iah. $1 J.~ls. Prefl\!~ fliOd'LJl OJ~ I hpcul !:II ~ 5\mt i;l'h(bQt' "'a cQbf..o\.botIl.. ~nt.UD.fflO tnlfl"e«.dui, t.. ~~t.4 WI. c:o",~!O-!!..!!..!!..!!...~",!_!!!!!,-",!!!!"",,""""!!!!!!""""-'!!!!!!!!!!!!!!!-'!!!""-!!!!!!"'!!!!"'!!!!'!!!'! ... u.bon! _I pW";\U .~ ~. tn.. mgoe l"\.I ~. 58.1 ~"1..

v. llittil ( ~ Io! fntoanfQJd u.c ru~fo.mlu. tftI&l~ tl)r .,[ .. 'b-Mr;d:Jo.&o d.1.a. ~1.r.eed~io:IIf .n
l"Ooi.'!,krll;111!!

Funeralll natlonale pen • tru ludwig Siebert

=~~c:r'i£.m:":~~3
F AVOR1TU NOSTIU

.ltthlt
fl

.................................................................................
De
Ml4

seeDa Tealrului m c

~ir .:r:",~~,,:t.
O-uJ
A!I!rhQl

.... CIiItIu

Drt9:ltlll

llu.

or.

II

Ioj

,t,

Llrmn'" L II ~

I ~.~u~~t4 Trn,~l,II~~n~ ~~~I~~ d;; 1.1':1 JCII!!tnhrl* 3"'1 I_ nrl' • I. 111.11r.1ib'llU., JIll! brlnw tin
c .. l1eJ. ~apulLlI II... ~ ...

dlJi

1.ne:lW~ft;.G.!-Iaba.. 1. J ...... K' II, ZOoi;. 11, fJltut. t iI H~U'nIntl1 F1G1'N, ~dru. I.rU£f'U.a t i"udull4. Tl. Jl'Ut.&,. ",.n.*ohIt. !. jC&rnaE1. \'1t4t'1. o.:mdlt 11. iii \"1I.!.a.:& HQ50- Mlrl_ OUdu V. 7. CIUn, H.n:,riu. Z4'b111i1 R', \l'!ckt.r. DrtftA DuId:rJN. 'D, EQi, LucoJ. Anillma • ••••••••••••••••••••••• 1

.. hun. I fD01Uor, JIlICf'1II1\NJ.l' " • b:.t'I".d~ d:ln ')L,\t'«lGr.l1L Sc: nI 1iw:r.JI tl! !lp«!dal df' lmtJ", ltnMI .15('QII:Qr ,. 0 Q 'N!(!llM In J.o;tILUfl ~~toa",r lb fn1.rS1n~ rt!:l1. lor ~ 1'1~I(lbHh:.r ~l mtt.t.r:aLl tt ... dIt~,I;I-'l"ea.lIn,.L de ln1:fllf'IIoru b'~

CI1n!! ~ ~f'mCt1N urmeell • HELslNKJ. 3. (~dCl:'). _ Jll.llngl mln,sl!!',ruh.l ptoU:u ftl~tw. trJll.l.~ l!1il~ C\I. n:.tII ~re .i .Pl'OboiTt:'. j. N'oftnbnr :tJ]utI,tti: A4r!1.In~'enIII lef!II.·r:1Il .1 ~Tn r~Ul'.1q lhlkajlL:~fVl ktr 1t b~ ~lor II! w tn.rt .. U de MUW .D;Lt ~~~ 1M ilt..e ,iOtI~1I! dlu.nLl tl ct'1ol:ro~ul .. t- Ml n.l lot11! mJd,

At1Id~icl Cmnll~ ll'U1:c.1.:t mlu'ct~uE .91't cuve1'litlo blf'rt. ccml!lal'!! ti !IIp~n -O:C~)I'Q~I):(. lQ.~:J~ns.V.l\llIftilW'l'l\'A Ifll~ unlJlli"ut dt DNlUbar. ,1 lu~~nar. _ (lMMIIlI'iC.lod rom'~ 1ii!rSU. t'n~nd tMml de a;pec;f-CVl tt'_ .lDna' ,I d~ r>IIIl,·t1t\.ile In Y110:sn-,

in ~I'I' IW'lt rnaoolt! sf .... ft1!rtlrtr! bcv~u:t'= .,1 prtfotd tntlr ~Iy-e::f'oI.e_l. ~!l.ft"1,I'1" i.anI\On6. ,,~1
(.udT;D'i"

Llt"~A

i!'.t~

BB'RLlN l fRlJd,l)r). - E'!I:ch1"rl".J1 Ord.e:,·ul& ~ .toJ,'! faetI fur!.~llli] 110;~nolf pl"t:t.ooill~..thh ooTJlihului rflt

d S~t-

:tt.p-xcroxo-

Comunlc:alul oflc:lal flnlandez


~

C\Ii'."

doItii

tn.pe.le
lnamlc t:'U
iI

Pt1 rullll f'rohhlh.d. "nR"1I."~k' II!(fuUfI In.MlleL ArlileriJ ~U':l dRCbl.! un. t~ Milia- 1.rJtrt!~1 iI~ prt:dtU!r;tt, lItd;j~t1.rilI:lT fI ~o: IfI.;:rmll!l .. Nlm'~ im,~l.iIInL de ~I.t UliIre ~1 'L'n ~1'T. 11111 ••••

per •

M~iDe Cii PITOL ~remiern

&.1 wltl....

..

NEGUTATORUL
" ... ..., -..

ONc:.UFA

No. ••

DE SCLAVE

xv, .... -.

lIO' I NOEMII"'E 'N.

c...,.~n.tm

tELE 1\IAI 1\10UI STIRI DI[\J LUHE ,


PtIlI 1.:.loD del. eOrllDondeDtul nostrD permanunl
&Ie Ptfl:l)IIft&JWor I'ftPOntaLbllt! 11-11110iMXI)M mrl ,,-u ~dUfl "-I(OJ ill f:'O(l.It"lbulh~· l& lodll:llLl'1'.a. Cl(IfU':rcll I!. d~vol"dl rl.!ibolhlw. &e 101,1 rrl.d bll hk:!J. d djill('"W""ul ill. ]'I:d~n ~h:r"'l jfnvtlill nlill n.lle1 d!: ~I~ ))t'MrlIol'R1 I;'.U \'!'rL~ 1.& \'lilorl"ll bn_ fill' Pdlh'U 1u.r:r''''m1 (>i)ptl Q ......(tl a;it"r\ulLll flllIl!!&. flQlldr"n.'1I .. 11II ... IU~R:;\ tlCt"MIlAIU li'i~f"..1ulul de • n.1J. de:: M~ltuh! on &hnptofD ju, pi"..,' pppl" 401 dll!. pI,11t... D~O~~l1l'" 110",,14 d 0 &.~emenu lli)rlu\l. do a41I~ orl n"Pt: ....... en lp.iI1'lJDI'Ilr~ 1i4ml~I'U .r;Llv~ d'n'l.reo ~e\tICl (''U'I''QP'tIt~ 030f"I tNlrUclpl ttl, ~(Io'tf.lt MrttI.~. 1e potib'llllala e'A o lfL.fm~n~ IIll tif!r-G idu-nooOl '1.1')"0'11 ~ 1l "61' IXl.P9IIl:'t1 d, II!........ [ II.'tI 'd I;) "d Inllnk l'f'I!'('Uhllul C('ll't'IIrt'l~ re ... ponmbn'C, \,'I.l. 1]u.n.111'Id. Ifl "'~II.&, t'rl bur\l ~rtl(l. 1)1nD. 1l1ll1Jim" ta .lIlUllill:lo.l fyl'nll,H.. cl~'~l'I\i('I(Ii tmI!tumllDI (CI:I"I IllliJLIUoll'. priY I kIIoft .. mki.J,.. tn (U'C "('ftt~ qGt'Uri .IIDI l"KU1~1c_10 <:olaboddl ~rtel1 t'alO'E"f'rT!\A'l\L\ !llf.tDM!!.... ""UndiD!!!, aQ('ll"11l' (if!l'('url ~CIf1.aI'tQ eete tl mlrlrt:a "'PIIM' I'cl M'i r;J. prop.p.oa. prI.U_~. U. doC> m.m'IclMll No tI G nul Ul.... !.t!.l- u~lu1Je unlll rbllG'l ~It.t'I:llllLilt' ,I con~.blll tl.t~ " pNd.n,lclO:r rf'P"'I1~iI!l~ term Jwd Llk •• '(ttl', tl riml! n dUl' 1r..J!~ 1'1 rtIIIIlJ l)n)papdil1AiICl!l rk(!. m.re&;],ltl!l.~ d~o.~iIi In ~UtDtI!\ lilia' d. lit ~Li iHn. oOOQI...mnl l.ft~ CH'e\llrlll!l DIJ:cIlaJo fOtII,UM lab lid, i111i tAD.D ~rhlllllL In nne.. mJ.rl~ tIn, .uJ"ftrlr!.d!ll.H do rMu;a ~ndlll~ ntlet ae u.h:1f JI4!'III~ oopll dO'vc4"C!f1e brlt.,\J\tc4 manlfClltat.l ,l do W1 ~n;(i_ .... bllD~ m~ al pl'6dtlctltJ agrt .. RaJ .fl.Clilal .1 ~pnn:r:ltor ., ~dl. ~~ ,I Pl'C"bt'11]IU"m fJnclaJl penLn;I C!'l- d~~rr:e!ld lor pcolT'll 1IIf!S!.Dc:erl~t!!1l. $1 rillilf'le Uf!.l. cUntn OP!.lemal l;(;ltt.R>- ;'''O![I~ db1n'ClUI'. tnllC'd;. hI! t:I.mp !;It _rttII ,~r'U PO'Plll .. UIf\. ","Ie. Axel h:1 .t'GIlM.ld:rN4lJ, dGr~lr:Ltil' C«tmfl& (l-1ichlih: U...Uall'l, orort'I~ ~ 11)1' 'Clutn deli n.l!1nru 'II'IlDtol"h!1 tl\ ~ dlRliFlw mhdJkuJul do ule:ml!l Do(:tttt. ri~lPOI v11al pomtru e:d!k.n-P ,1 eQJtM ~t'A. c:I tl lC't!bll.l,i &I Ji1dl:pft1,d~n!-& 1«, Hi a.dP I' I. luq,p.. Kde dill iIl1I:ennluri \f1thna adunarl!l a nlDIWIalal de .prod.LION'lt III ~N"l'gri '1_'~a;Jd.U. d(l DI:l('\t .. IlJal prlntrifl aJlt: tmJKITIUh" hotlra. ... , ~ Pia lo'I''/tI,A -III rt:\A~ 1lO.'W A. .1, -

In lIalia se marBse
"l~U'"

raP". allrnanlare
*

In impurtant t~nlin~eDI ~D "um~~i Dnro"


a plecat pe Iront

:~~~~ =~ ~

n'.!!,.-:;t::r t'2!~~~~: ,j

'~r.

!U:l~u~:rl;

d_~=I~;l~i 1:~e;~!:1l11r!I,J!~ ultima iluzie

D. Roosevelt dtstruge
democratica

~~~~~~

~~~~'~

':~

.un

IJI~"

RecrularBI Indlgenllor din Africa 811118


pentru intlrirea armatel britanice
J (R.dQ.:~ Or.NE\'A ~S!
~"'M'ei1

ae.m oNJio,
Ii, An.ton

Popl!ll!!\l, JL I~ '.amlJLile. tc.rud.Lt.. 111\1 n(l~ IC'I'lt'Ii. dl:li'et"1!!I dill a

",M"

MD-fl PLa.

r::\~r[l.I!.t~:~~~t~inA{= ~:.~
1.11(1:1' bl1b.llld C. rn~I1 RfI. 1R1i!'L1rt. telli~ hldw. bl.Jd.iJ.art, &aU 1n .IIt.noJcl.ul :&iNl;!.

prh1H p?po:t..«lor lIIu:di!tlre -1liiiem~ JiRl'~r ...... !flo of:.rt \iCltrl fl ~~dh~,. ~ ~tnI m.._IC'IoII 'II", ,.:b.'IIIO'L bri...u~ 1.11: C!rllffihll mUlo-clu. zllrW T'ThtSS g.D'LIn1io !.IftI'.ltoMi'lt1: ·p~tnl Jg.1:l.ilif'M arma.tlf:1or dJ;[I, 0r1~tII! dJIocl!J $'11- ~l fleutD dh'iII Ump II .. ~tlH~ Iridilft"lDl prl:I'I,::~

~"'~IJ:IDeM~:;t~:

e~~-

anuntn. L~u:iJl)f

p!rnt~

lll!

Jordan Pope$cu

~t 'fII l1APUi~ts ~.ombT1e lM1 ~l tl'unor:mAl'ltirt p.rQVl.Urrtu b1 1:OID1m& AbfJ'u:IUl.II. ~dl!:«I·d.tl dian a"Iil'lM.ioe I':i;I :d'I..IA d. 7 Noembn;~ ~, end. 11 1'8. Cl!t.:drJI .. Grec:t;:;K\I, dl1:i I'l\m:1u-SI!I'iI'I(rI"{D,

"',.

Atentat cu bombe la Belfast


DUS'L~I! .. ~), ~ '!m.kll, ~lIti STBF.a\.N1 ~L'teI: o IIIIXII. tr.taDU'II!laJl_CI al"e;u..iAti IU.lf:olWlfU ~.ed I Bdlul." untie _ t:q].OI.&t
..

dt=

-,,,-""'1"1mIJ~
pC! ~O:W;l:O:E.HJ:n~

*Ird

,I fJtedu1&d

:i.mf-

w.t:

ICICI l<i. bt;Jmb1L Mal"_

lnl"t:'o t..brtel

doc l~

p.1fttnt

Noul Inalnli§rl JaponeI8 'n Guadalcanar


La nemil;ld11111;[: trcn'Ol.tJ. so~ Vuill!! nu. AIIlIca "VNUIlt f!6rI~~~A::'" $lo1lm. 'Yetu .. _ ~ ,1 MlrlC);llr-.. I0I'l ,1 :nl"JlOlL-o to OI"IIICI,I,IJI Ii oa, Ii... l!ltt,1.. IIDUIIU, rtidtli!; p;J1etmii ,I .nQa,t~d:I!IUIilindel.a.~ tl'i.l!rO".uul

~ ..,et=:t ~::~~

r-:-;~~-m':ij

rucI.ti.~

.I~ht~~

ru:r:lCIflW~

1'& CI-

1-1·1J.~.1 Ju~L & flU-

d~p~ ~ d

t -""
Pct:r!d.~
cd

....,
~

Vasile 'Candea
a..
torij.l·t.or r1 S~L.

I"JUIiODJlI!r T. CI:nIt erolc tn

IDo lU&J.
1IHL

ReoairiBra8 BUrODUniiOr dela DaUr Slarea popola,iei


S'rocxnor...M1 S PGl'Idtlll.liJIJ -'renHet nlel: p6j.al nul
~I! (R.:MlO'r).

t
......
Emil E. Dumbrava
1 ....... f,Ii9r-. eRllc' Slll~ioN<~nml;.

.IS

~~cl;w~lW~ftd. ~~ r;e :l.1Mt

Octavian

TOln8scu
ta ~
'I' ~!.e, 5L.

tn rlta. ih tLmL ~e.~

S.WKiltUatilt

SlmWtl

n-

d.

Cb.1t

IR luptiile

Pt"htnt

civile
D~tl
fCBi1l!1 iI.S'" ropU, "1d."I~ N'CI tn t'tJ'I~1
,-a,_i1~ &~I'J""i-V''CIlu"b('

din Rusia Sovietica este disperata


o. ~'.
U:~ -

Ham "

'Costin lonescu
CG.:\It (I] ThbD.!uJ lUi II lNno'rmAD~.l
!!.e"lCllt ~tr& 1.n eeea,

bo",~.p!tW.. 1rn=a1 moIW1du1:w


£g

~~bIi pc'tN pommInNI b!t.ndi I. 1o'l'lrt!0(" I!!. 'bLu~ ell""",,JM. Io.f.e,~

li.tI

t;!:im.'lLD1lI

B.
....

QOmu· Ins-

Cores>-

Un ~

Acum 20 de aai ,I Izi


Etap.le reallza •• de 'a.cl. m

mu.nt.!! •.InI..rIIIDl'O IlIl1i alllll h,. CC':ICf' DrlW!!f'1II Impra1lte pe ~"'I!I. l~-. tlv' h. In portn, Mvletlo dC!a. nlilk-u. p. 5b-'z.ll~ Q~ul~t D:a.kll dult'luJ .. vb'll' Q!lmIIl Oaqlcnl 1.VJl&,1. "hI' (.1,,1111 au ~t=II!lL-ll rg.nq:r .dr;dB". t.aQl.e. In 1'-cJ~f.l. POll u.l.I.l ~ ~16

Cdl:;~~TlIllL~~rfl~:~JI~~[l~~: 1l1L,~i~!it._::f~,"!~U~ t:U!Wlr~


JUl TII:Ubll altar IlIICIIliIltl din Bwillill Slw[el!eL bee.d. 111]p""0 .. ani ... ,1 IJa KnlblJev. are dUpl IIl1J;nao fLk.. ulil kdlw OfJl:lal aJ I'liVenlW:'II1 ~1t(1c. ~I I. ttglblt~ m.,p,dncll!l .n,lu:[tl. ot!tllR "I 1IIIU:i.'IUIi!"I'uln.

,i

lUn lnilli. dll~' 011 VI:l:Jlull In... Jl'~1CU1 .. D~"nU1. 0 dim dill IH~

AlM'ffoCall.

camplJ.31 1U1I. hlb-lnl. p~ oItd1.1 ~trcull rlni't. llUrq orllflll


IWJ]Jlr.rlW

Milia! M. Balul
n~~ -tv .,8otn"(dtLI ~udlade'll~ !:'II 1Pa4. ri •• ylrt",,_ MW~;l"_ c~~ ttGk m lupt.cl~ pc!rLlrU Tul FO~-'.rl:j iII'~ part It! 'btHrla& Bl'Q.IICIQ'I·~'fh~inl1

~b~~.

tnllJorlt.niLQ

lfne.i lncIllillll DUIlU. MaN:"


.. m.a.Ju)n~!li1'

1A~

' '1:1

CID11 e~
rl InrNIrmlrl'LIIl

III

..I....

Itu. dD D In C"lmulW

10

Siloafj a iroolurUor
Aetlvltate eonllnul
d" ST. BECEANU

--------1 nOol progrese ale lorlelor germane 31romIne, $1noul sueeese in seclorul Teral(
de lupla

,Elo-,Q:!{(lI'lI!! • ~pnL "*,-,.! "'~, rLid urlle ~J dil e1 se .... een, tlDP in II.O(:!Ifl rlkn. blllanl* .lie YQ, 1n_ illrI3. "fi1uJt. fn dlf!tl1'lwe.... pu!.erll mllrir

~~ttior

Alte fortificatii bol$evice cucerite


~rc K\d"lIHbte ftDL"r.untfmd 9'.(I0I0 tcee, 0 inlo:mu~l~ ;li.rM1i: d. lr.uu.ua.n.U .. eut .,Cl~)· ~ P!li'[lI" ;II, 'Olt .1 .,. &CtI_ (unot. ~ta dB ~m~ ['1 m;l.f'"(l plen'iltrtl.

in districlul Tuanse

t[mo,

OomunJ~h.1.1

&lIIlknll

altb

llJi

'"-~

SecrelBrul lUI PODdll nehru, araslal


Turburari ~i atentate

in toatii India

rM(rJmII;11111!Elb.Bt:t"lIn a.c"'lI.tiJ.ei1~ ~ EtiJllt.A.ri. 'C't'leroallll MDntp.. m~ II tlcut LunJ d.mII1~ Mu1 "tmldl,. puWnltI.. ])II! troDt. rtllC:'Am. de a. J)lfnnde III Jfl::dHI!I 1W!IWl]£:. AIalrul a. 11'Jt.1. PrtPut prpdr"wl born.
Q

b~.. I.l;o, &rU"-ie :10 Wnti \"10_ 1""\1 ~ d.epi.)it bombard&chm"lf.ele ~ ~cnt~ A'~ele brlWnl~ dl!! bamb~t &II intcrnnit J.i de III nil_ mil' man. Octntnhil )I.tmiBomn'7 .. 'uu=.l- q,at Ut.ettl 'JH:' 'PP frtm' ;~ orO ",.juri M&«:eAh'e- de. Inta'll'iafod._ oublt. dill ~fl. Tni.pclt!l .bat. ~le tntr"'unl!ii$l(:mde~Fd~ t\,f'pntzal '_~dc!b~. 'I!> ti 'l.:Q:r'nl'orrna-L htr"u.n rm~ r£m;p de ..'P:iutU", iL'l:I- pl'lntlt w ,~ pulGrlJ'fc 'IIn1t1Ule briW'l.j~ [0 un. ftU'Qd.tJ a_ t&clltwU ag, re'1J$"" II pIt,nmIl.I 1ft :po. rl~I_LIe lerma.ue. ~o::U :t.1,:I Jaht:d a.. tmuH PM lI.OI!iIle apl:rh1rl tlutunl~ fo;lo bU ... ~lo. '1'\l1:l'urihl pl.!: ..... nc. l1J.i'IIuri'ti!! MtI~*-e-rlM\e tI utHtr'4 I'fm ... ;:r..b.ft1aJu,lUI Rommtl, qalDU:l.l4 1b 1IJII.'IMl.e. bonlc_l;uI. ~~jI:u ~\ IVcitl uttpn eelee co !)1tnm • ...-~ DI'I.lI 1JP1rt w-l. Oltrc prj'll%. 'I)rt,dll! C\llraaI,e ftf'IftUIIO~tjA1l.tfir'.u a)lltr~LI;.... c:r£ ell Vf-lrJlllt:~ UblUlUe brtta.D..l~ tV'O dlDUnUi.", 1Idlhll. "toT~~ blLlUa t=an a'~ ~ lrum '<Ulf:'UrI • eeeti!l1l1t In fI"W'1IW MItt).

,1

Rilzboiul noval