You are on page 1of 8

~L

xv, No. 5290

8 PAGINI 5 LEI

YIN Eft'

8 NOEMBftlE

, ...

DIrector:
• 1:4114'-'.Ut ... ' .... l _",eland .... lie .... '"

PAMFll SEICARU
ftl.B.O.A.:c

REDM .. 11A ~I IIO"'NI'UI1.\TlA Str.d. 1I.I.edor. Nt. 6

a..n..... c.. 'h'~

.......

l..
L

A.

_.. ~.,

,..

,,~

11,., , ...
..... Ieft

u.
.. _.

ft

:::;:~'~~I
~d 01101)'
tol'DlIn. ..... ,

~'I..

::::

=:;=,,:.,.
M

r.n4IIItJ.1.

c.....1-.a-.1

¥,.t:m~14Ir:~I.~~~~=:m:n~~~ I;~t= ~o
dlr'lICt"l Abo~\a: IfISUtuW P. T. T. -n:.H4/1HII' ant1AI 1200 L-e:lj. ..... i'l,ll_oJ _ ... t..-.. luJ\I :uo 1!!.i do. riel rI PIlrt:-r"lllare, dO'C1 m.D d.IIICI n.~ 111'1 IDUial

Proprietu

"Curentul

S. A. AI

I!.,~ :;:_; ,n.

",'14

It:tlu""_'.

...

'.

·1

'

.'

'

.'

_,

'"

;.•••

~',

",

II

I 1:0MUNICATUL OFICIAL GERMAN I Lupte Inversunate in Caucaz


Grupuri Inamice incerculte ,I nimicite
BERLl N, 011. IltnoSat)' Delli tuX'" 't:..:oru', ~ (kl FucMt.lhll., tna1t!,l\ o:m~J'Iod ~ n\ ;,1 tar~t!w mnale germ.: ne lvnu-· k~:L:

I Peda!!~i~~II.p~n!.~acticI
'~~!r:~~:: ~:~ .::~ ~tl!I~;!'!ec.1::O~ '~~:J:-I :.:~~ ;i,"~ : "ru=:_. ,t
lui, rArIo ~JlI!O't'IJJ r.liHunli. lIlr.trlj' ere, P'f1' D.tiJii:llr d
rfiII

in

Avia,nr" 01" lupt;; au ..mat cu bune re'lultale port,,! Tuapse. L:> Slalingrlld, luptele de curBtire au fori con· tina te. Cu ilces·t pritej, un gru'p inarnic care opunea rezistenta a fost incercuil. Contra ataCl.lri 5Uvietice au ram3'S flir'a ... ::ultot~ A'ltioane de a· c iac in pieaj au lo,vit COn"

"enb-n .. 1 do tr ..pel" W ost de cotul' Volgai. C'U p,;loju' Li'..l1ei inc,erca.ri neimu .. In Cauc.ru: u 1 de vest $1 Ute de de,barc.n:"'e I;] not'"d de 0r3.$1 inalnieul n piersector'" T"rek, h.ptele dut din nau 0 c.anonierli. 'n'Wcr~unnte continua.
Pe (l'Ol1lul oonl.n~I. Iwplf: unpl"~ "u h1:'!~l!dlal\ m;);l rollltll! 1neerCllri .. I~ ~~l-:culul 4t .. lfol'ft n'll\'lu' 11 &111 rts;~ Il.r~urJ IQoC.-IIt'.

bllnlll' III (I;] rlC!.l"Jl'" Ani, nu ILli pil!T'~ ..,,1:& 1I\II,mlll'ulLl1 n.kL II!!.. I, 110.1 t.lbl!nl V'r4!lm rll!luU:a' olJ.~r(l III puh:rJ'11[!1 ~ IlI'Ir ~L r:'I:'l1:t:III.I4!I'Ilr !1,l1 IIIIt-p.lI;:urL u.p.!,= oC'U nllJ."":: blllloDl.li!: ,I dll! ",,,1"11e. -AulliltOrr'ill'r"~ din t'ltlllUiII. .l1,li lO':lI 111tinsel de. ellre I);OI'I!buLlIr:.roel,. s-trmlll~ ftr". Uti 13 ...-101"1SplU1r!' It f'!lelt dobori1 dill CiU~ ,:lniJtm'l! tlt; ~o.-rll..

Ourftl d1!l ._~&rte trr:bua II.i n. ad4d 1m nltIi dll iiObrlr:la!1! de! itLOrlomJe 111:6 chi1,n:1I1U. dl.h~~J:I., d"'IIIdI.g;r. ~I In~trut.1Id IJ~ '_'.l. rtl Ninl J!!dl iIol IJl,jlDI1c YiUoa ... 11II1...ehdlll. iiiI'd! 0 ~U CoII-eoK t!;I. rtlOr IiM~I~ ~1I(:rlUII!.CI\cle iJl .l '. 'I~.a11 gl'!~hJ:sI", pe abJ:Ir"'~Ugnl, Tou'a. Ifr:t ... ne e IM1I,!:rJ.leo ~HlPIUI.dit~tC. 'l!al"~ .:I.J a\'U Q ~'Ud dil!' ttmilli ,I~U CIl' .~I elee d ..~ de ill' p:rd'Q.cN.rt. OHI! Jo.rlr;ltU Ilil. "I I I&,r. IIJ'f!I Inrn"ll. CO~·lJ.t~ ~n-tlMi:' ~!f!"cI07' ri I.i:lllt:.i. I... fC'Olo~:J,

j!:t.~e~I\I_ru'·. ~' ~'IIif;1.'


iDol ri.l.fCi
di!1

g'.

",11;1,

at

I1rt~t. r:u¥lf.lt., _cI nd ... 111011 !!:Ill!:: PIIfdlMh CUI 1JIj.


1I,hJ'l]e flU

·1

Mite-

bu:1

,J

all

IfIo

trunlli

Comunlcat

cficia1

~:~~ L~~~~ l:~L l~~~~~li ::.r,n;~~~~!'nbl=~r:OS!!Lg~~ ~u i.ll In \lJliftu~ .lrhlL tL {r.J 1&1~'t'~ 'nil ...lid -&::I~ pl'C'k.~,-'I.l . • ~II(' ~t~IICI!' .Iprc: IIJ-l pltlllr 1111 If'~ ell! iii 1ft! 1r:~1i'Oi1i1'l',. se ba.~Il';u:.I ....luril i!J.r.KlI 11:111- vI101'', IIId' 1J4'l4 .... '" Jk' IlU\h'. A *"",,t VT"1rItii

ll" o'r"l' de lupt(i eontetic fI fONt n/'Jlicit ill nv,.,)· lJiel"C (Ie T"oroueJ, tlupll 0
1u.pti; CJ'(iucC'J-ui
("(H',I

finlande'l
flf)LS1NKI l
nieotlll tf!t;4 mllitaT (~adg,," JiI1IGTlde=
et4

If[

CornUF dllte

aorllll ar~ iJI (IIndr:n! a"t .... &c::;;t, dt .. Lde iii. :a~~ _imp-~l:a ,I :tIIe'rtUnKn:tQ.1 aCll1ci PI': JIII.ui\i" ,.1.._v Gt' ede pI! ~ In rwIU\~ iUerWCft,.. al(~ drum.lIl ~1 hU~1 mf'rlll II iI~er rtl ,afen SIP: gd:'f.llf'l<.. (II d& dt!. mtd 01.1 ~Uj., rqaI man, este IIIob('1, t :1-. r .11 4i;J'p:ui :JJ;d :Vr.IIUn:lt:nl

~~t: ':r;~:~~
c:!;\

mOi:lHDI r:u~i.tl

p~lP~~:~~r ~ L~~

m-c'kIorJlI

l)I:tilL.

nd ...

~:. l-:~~~~;!,~~~tulr:: '1I~

_.,tdit

p~1.Jb

o&fiitdl"a..

eor p, P'e 1acul ~''''09tt, CH)ir>fIlie gCI'ttlf"lue nit scufuJidclt rlol"l h'eluu'i {Ie ~/(!luf"i ~I un cargobnt~

;~fri;:;~,I.~r?7;;r~"ht}~~ p<n':f!i:~·«I~;· .Dn d·inv~;;;.i.~


tccun~!inl.
1H.l"~, "rin mij!oeul U,,&I' prdbu~lr ,n,LO !pe\J! 1'FU;I)e:lo-r

Noembri~

conp1t~

\LTmtHoIJT@~ru)tr'ult F
~u c:i. ..
$'0 110l:1.li-

buebet

de!!Flori,

UP bel

nav

i~inrat~

to-IdA drago9.tto. ,i

:)oi din

sa

.IW

'!.:a.~~;p:~tt,;nrli
f,le~ II dla d~lntr. ~Tlr. Itr~;i

~[;j;i"t~~~~:;~ ~,§,t:.:~Csk~1;':i§
1~ uQlC_h:: ~~Il ~ lna.

C~~,:-ill

n~~1{lIdJ:~:!:~n.11 ~:~
I~ t:leorcl-: Tar UHII.I t1Il'lldul .PI! ~tl II Jaee

Luptele
c:rL.
Aruu.....
(}-!L

continua
,I

in Egipt
II :R>e-l~ a .,,~;: mlll!

'1~'rld

I !~. brh-lftlt'.l .. d:ac. 'rOil t1Il d ~~ &I. MlilmlP:.ln, rII(';l.a f'r.ODUIr'n. odor; nllrd.\·MI J~k Itta.c:'UrL {!1,1 ,lI:r1t'1 :r.u(te.rllft&~ d.1!I lrn.p:('t'I~ "I 1Ankur'l, cu 0 ~H:rLt'i'~ ~ ~bn;~:t:'~~llm";uL" n.ld .n'l.-t'h'rnf I! II. wUoerh:1 ",i .. a- ~~~'~ h~'r pr t'Oub .Mlr.!1 lIolL\nffil \i.~r'. ]!II !;:u!";!IuI un.f'1 lnpll(' 11'Id1.rJI~, lorrtl.k:a OIirL'\i,Ill 1ft'm\lIIi'itt~I\ .. ~ U&d 110 rel!l'm rlm Ilo~U .. lILClll I .. nAmlt:. A'~ lIJiN~ de lu_pll Je.rman~

~~~~~]~~:.~'t.!IOt.n:~:T.!~no" de

m'li!.lht

Ja F..U. Ooj;luIJ_ ~01'~ prectrm :ti etemenr!'l:ilf1;otlJte~e t'ah ~Pt!UII


doB'parte tnemtce l,~

TH!h... mqcdT"

Jom

u- -

Neputin.ta engleza de a tnainta


.-.

ca)ioJtati lu

nti"uUu..~
profoofUl'L

~~~!
JtIt;Olt

JXlz~Ji~I""T"

nOll·

~~t!.a:~,,~:l'~::OllUi':!!o:~n~~ nimie

tj~~::rl~, ~ ~ ~~!:,_DIIe:t,~'i~:':;d~; /folltr,d bi~;_

~tf';t a~~~~:lt 1~~~~I:ei· cMmTlc\,te ~i1Jil(l.{t: de rifC"~IlOliflLl,.t 1:'11 de IRaf'itim de

~i

crt

G~J"lo", Prin telefon dela c,or'espondentut nost'ru din Be


,l;;tc

~~ o.

D,e Ironlul egiplean =::==========::;;=~;:~=======;I r~f;1~,.!~m':~d1~1~~= ~


bMcl-nkt

-:'C'i~~ It..d':u:~~::~~':n~rf~ ~~

p;it:::.t~~teJ~
I~n:a

Idrt'f~lor dt

~;~l

l'I"nU'~ ~~~~:: thplit.O.rl'

~~~:~~~i.bJ~ ~~~:t
oe!~""1"_l~ a~ If~dll' bn:rdt'~

~~:r;;

d:':~~
d~

JJ~19~:;1~~I.:::~

:1"11 :I.~UIl~\

tpJlu'~CllIII

impartanc

.!le'Jfl-no1[Jr.

Fortele germano-romine Tnainteaza


spre Ordjonikidze
Ziaftl( itafiN

DescuraJare 1ll.,Rusiasovietlcii
STOCKHOLM, .. (~(ld.or,.. ~ pomkntul oleflt{t"i $7'£F Am
mite;

D£RL.!lI. j, _ d~11 lle-rU1\,

Ou~
arel~l~

tf:~r.t£~ ~1'OIl'1!~ hfP.~ di!'1 &.

Uo:.

At-t

l\1l

RCllC«'Vdt. d·
semite
mb a]

I.q

:O~~d~tor~1 ~.. i~ir:rturl,

Li

:~~~rl~~t'i:u:e:::: ~1li"'Mi1, ftti ~~Irl =:~'~t1ll

~d~n~li~,~r~ ~~~14::'(::~ ::\:::.~~~~ =II:;::~ r::~'''~1; ~~~I?d~~~~tI!, Dd:.:I:r;


.l!~::!a; m&f1nl 4~ (lelll m~lefi4! de! ~6,rle..

~~:~:~ulA(: T[I.ab~,",le fl .Ut'

~J:~II~'r~::. ~. de. ub!r,

LIt: ~1141H,1 d~d

~:m~u~~
hi

"U"l

~l_ nu

t;cl ~ ~:

~~::

In ch'e:'i~~~~

~~A~:JO,.

'Old

de

etlp(

wrlw'- 0;\,

(C(Hlt-itru(Jr~

pito.

'.(lJ

dueer.t

ROM.A f (Ro,dor). -

HIII'n1' lI!on-tVu .. 14 U1"mdr~O$Cd CU \'I1.u il'ltl!rel ~"fa'Uf(lfC't:I. cq1tL'IIlli m"i-htttTt:' d"n f~jjHil-1140Nd'l!'tk. Ie

tnlpelol"

9nmafl.o~"'omtil'l,t.
II

CorCJNall.J

c.:Ir-! JIIIrtfcir:ra
l"G7ngflt'.

cruprlr

QcrrmQ."~

f'i

hi T(r!Uri p~ ttt"f -tGtI ;pd'tro nJlD'III nllj p'l'U(1 IJPHUJld C'4. dupa bll!l'CdT.e'.tI .fttJdll!~ mlhlllr'!' dill. GtOr-gilllj til!' ~oI:"l"mLI nOal"iDmGiT.I r. LlI.d in 11!'a.:d ,lOp-Til!

JrJT~~.

Otd'lll'lj.lrid.:e. Co:rr-fprm,df'l'trI41 dt,.. (l!C'ttlf! ji"C'tM' ""I /TOnt1ltui Kot in T.tlill:{ fl'llll'tT'fU~
nllrn In..')Jelor
IIUJI'ld&-,~

t'ilr~ au tl.tig'lLraf aHDl1! ool1troiv:i a.,ntpra ,,0_


l

ulci aminUtt ccr. f'I. GJ'upru ceh'i m.ai 1I1'Iportdl'lie dlt' -f!T.orcgi« " It'OrrNI"a am COUC4':: Cafe: tIlt loee:1HaJt'G N oink. Sf! S'ubUrno!'Q dt' o.sma,(l'Qi etdJIul oJr'ft-l'V COT£' ec;1'llt:'tcrf:ea.t4 lleCIlU·
j

110MA ; (Rod,.]. - "" "" '''' rI-tu1 de Est s.e ,(1I11kln~1 eli In eUf.wl tinUl clel"\.l a~~operi!l~iu.nl aerie-ne d(!lQ5eh)t ae intCDSI<'. fOrn')ililiunl de 3"'I'IOillrl'lr .d~ v.n' hl3ln!'_ .fi.- ~rM(,! dt AII!t.:l,t.! II'drlJ/I'ranr..!" ntil!' l""1!t!'''''Il0"tf\ recunOi:s1.e.re Itah@Q1I!' ll.i pfo'VOt:!al dE!' "" mAlIn!' llcJf\l1 rt:!till pol L~k"d i'i c(C' Inl~ pl('idC-ri tn ommeni ~ mate-- plI,~~~~d4, ft'L'mf!l'1i ill! ;tl!l t-:d Ol!. mo~ r:lliI!' '[ar\t-Ior s"4:wielh::e. alar.lrld 'TIIJbL!.rdIrrl!lII!l~J"1!hJ:t;l'D1}il!!'tlc.C11-rlC '~r' fnCC1At-!. ronc:entr4,rUe~d!:!' tru~ r'l'J!'we r4 IJtlru"~e, tn C'On-InN!tfLi toartll!' de/lloo,aIHl-!", 0 IlhlID i"T'Tia. dIP: pe- ~ aJJ:u:[k:;Ljll1:ImnliEtlll!"\nalrLiC(l', nlSbr.:rlIJ. Cu wall ~g'iJroas. r~nc:'lune A MAn Il~uitl anUlJer1ene ilUJ"tdte'. es .. h.11"drTil1GdU!IIliri naH Ot'"g(Ii"':IO;tePJ'f'1n Rr~.ria SO'1.'i.er'oiI. ",,.,,noril tadriJeJe nlii.li~ne ;I'U elffiult nd- Olic'ClH In.eil!"r~nd ."a: pT!!flntll!' mal.ftlrr1~l.\Se aC'~uol dll!- la mit:!. InAIU~ lOr 'D .,_rua~le cdl mill opfim'3"'r4. me IlPpoUivii. pr;t7J\hldr - fortitic.ateIn Cot prLU-I!'$!-f' m dil:: 01 dollC'I(I O"Jlroo~ n"m~1 \IIu. moi CT~e In ('J, :,! d~t("lor dp m;kteri~le, CQI'I.t.rlbu\la aV"litU~1 itaUcnt 13- nttI-t li-l:nd eoJtlt/l"lP ~ \lOr Ire-b~t .Iii /(Jr;4 !fillD¥"ri /(l,A UJtl~m.dth Olll,"",a· opera~luni.le tn ron pc 'tonto1 (i.. cre-.Kill'\dd foc. ,,4 I"imm,~ 1000i sublln!at.£ de dbt': CO;a I'l~. Oe!'lcufo1iJl'"t>4 6t tntrl!1'l.'Idt! ilQ;Jlb Ift~U£1I 1I.~!!t nile munieatul oUo_l 8\"rmnn de Mar\l, ,n'i!T1le

Cor{'.tpOJ1rJenh~l cUn M01eav(I at :d4njholt I!nlJfl:'=' TIMLS 4R101,d ~Q ~(I~ L'lr'",ll!' s{" :Pl't"_£I.;Itnc- lI"lI ;foifrba.rO'1"fll:rc-a ;:,1[1."112'o«.,-rcoll- e~ d'~ !iI 2'5-12 ilIr1iVCTto~t .1.e[..D; !ldtfol~ll'C'1!I nD&jlolt4~ hal_,c-

e C1l 11 1fl,~ htamtf", 3(r(i]'}!I1li'"rt'o '2one:1 ~I: pc- l;(IG_.!Ittl ~rll p""n Cl'In" tlrntl'a:-It CQ Jl"Ol'inH "erm.a~ "(t_,toli(1tI _J4 1141 I11'rl41 ~ .Ie T"rplitl f" ~TC: -U~Ql-j'I. !"ltil1~t (:(,ji;L.g~ ~rji'l CGIJlP df!-s(J\.$ prnt'l'"lJ T-I-J'I.ra.:=bO'lIl ti~l"T d~ Tn.~TC'.
fl"~

1d

..C~

cu"I:tsat .... uttmllrtO.It4JjUIW

Fr.(l11L"tl!

-£It:' Nqrd 1If! a.f"m..O~


.:l.

!ost

All'S C'4 1C.T~r 111 ~ftJ"J"4r::-or Jtri'fl!"lOI' fH"w.n~I",- dCOtJ'COt' ~~Il'<l.jC!'nHd fO~ U'OW~, curl m!J:lI' Bet po....,.I",' ,"u (:"OOUI1 'Il'fflig'till.QQ.roll 'Prt' !'rnt11lf ,"i:H!;juhr;![j1l"1'""I'n4rlo.U«IlCIfl.
jUd,(,ljj "'-~irt'M hlUM C ,. ~h~rqf plltC'llIkt' ..... "[ 0

,i

I:~~~~~f~~ Balalla
.~ &

Situatia fronturilor de lupta 1


de ST. 8ECEIINU

Eglp'ulul
!'.Jll)\\".

la apOIJ8U

;~~.l'iJ~~ia;~~~d~'~~'~':nJ
:rt
Cd ,,,,prlc ....1:tl Ctprm . l~e IAdd,jnJ, MM
IXI'IPtld,
lm

dg'u;r a b~UUh!1 diD mlfl in 1)lInii !Jtt'\·-o1 .... re., Y"rioeJc: bllJr.lale lII]t I.nn'a.lrl

ror

eft

Jlrptf"Tftld
IlJ.

rrtn:.tl dil! a 1Il[lI"lrJt.r' 1:!~ 160kin. _ II!.. In! ~"" .a t'lTifllllrt"21'lcl "I . ,"<LIer- EI

:~,:~I"I:: ;~~UI;\~~~iA:='d~lIIIN::~l::UjU: ~~~!:~:~flp~U~~~r:;,..~ t~~.\ell~ ~:::'~~l~t:.=~~::":;~ :~t:.-:~"~D~


~'r~::;I~:nt7::r~td~

prlt"Sll!n III!'. ;t,r1.Uif!l"l~m!mU " ,I! IJ r.I~ Jut Ci .... ~ :R.~.' flf!h"uHp mLlI~1'C! d.11!. BaUD

ta-,,,
III."...

'~'"'t

l"{';:&lfMtt'O,..

p-erHru una dJ 8e,lir1u( ~ ,.!·.:en'd, lata dl'

",cd~UJ

,.i

......

.Jj.""',,<IIi

;iL

ItrrW'ia - blW~ l';81,~ wI. iA ]n -Ktl:LJ. UrnI' h1r1lth: 'l!t' In.fanl,rt'lr ~~r',.~riJluf .\lol'l'rvmlt:lT1 In-r-KCl lJ1 ,alut"i rul'eol!$IT~ .di:u,1 nt"pl. It'qlll:ll !a.I rurlc:-JC!!" I'l'nIUIn4! ,I ~ldllrnot:. .f\~I"i .. dow. flllzl a b:lUlUel :a dd,g~t in Cliftll) JoIl'rd de Lunf 411~1

"'II.'

"to

tupte ell caracter local


BERl.,.Ul. 4 lRGdO,_'_ ..._ dtTi"1.o.1 A~t'TI'!Cli .RADOR l·n",.JJ\I&r;:, fn lliiIdrlU4 l"ti .. ltll.allNl i1rpfo Iroo. til r Itr ~~.t 11';1 a ..rlln .~ dll'doa-Nl.rl) !'IIm.,., I O,l !IIl'UP jll'lll: l\uJrUl.I hrptt nI. :Lnl t:'IiI ro"'l,!"I:fT IIbCCIr. A la·e\l'rfl( btll,I.1!'tJ'ldiI(W It! IIO'I'd ;rI 14

Submarlnul italian
8arbarigo

ClI'rtrpon_1

r~'

twJ d:~ sur~ IIU rJ.~ di1a~ji"". 0 ii'lurell!..14!' 1KI1~[~!1t4 fk 011 !T-!t"ot Vol ~'jJ .jJ il)t:" P' lI'QJ:i;:dfL 1" O~U".,[ f,rrGp~I .. .:iii. I'\.IIV~(1_JI<fT'ljnA ulaml!'lC' ('.t1U.l'c dlC l'''-l"'lJ'!nJfll cl!Pntl ... null.

'nc:~ eu

sa din Atlantic

a sosit!a baz.a

se acopera de biruinta
Mu] l Idmbl'ftlb dLD pml!Ul l-emll ::finlttlld. ~;.-l.,U(ij In _ ~;~ Y~tll!~r:~:. m~~: 'L'tfdu\d al rt'lrlC! ma..... ,.j'I .. 'Niill "bt&ul IN III dglh;w .., IIIJoi'lrttr~lllr .tillite d .. ~r'l' .. dll!\'C'wl I1lrocanl" ".JUr~R ~ Indn:ap fiN!' Cf()JlI7. &I~;LlM.l, l in "duhll '" 1r:-1II1l i1l N1d t!\ "oc[Qrl,l! de Ve. .. r • m~t.nlUor Oll~ Ill!lr p[croi!'rilltl.l,drtlle -111£1 L:' C'IIIUnlZ ~ ,t.1l;'ul bel tt .... d •• Hi n ~nlt d 11:,. Ikwlrtld ..Unt I.'OIllt d,t'rlbUo 411.' lh "J!ItClI~l,i,."'(U;'C iii I'PtI~Jl. tnl .,;J.mCflI t I t1 In t1lIIl4't'l.,.fe: C~rt:I~ da lupU iO-yII!U~-e.. Cin In l!:lli( ..~ fOr-\('lC' nIIl'ft.l pru, p~'- C"i,"ll;t:u tfU}nLOIrlll rn ml:r IlIlor 6r fNI1..tC\t('(I pr unl IN' \ ....~rlt,! II t:. pPoIfln~rl. _ r.mllU I&! v.~p. - ,"HI l'4 k-lf' m\ln\tlQf lq~~r('~l r.k. H'~ftI. bIt dr lIJ'ulanM ill fnr • ,",COlman lili .,.'.dl-ul.p~ in.HnhLIt.. I~(l.r n~'.ll iiii!' CL\'411:'''' [_'t M! pO", .. lid .~rmanO-~"ln.lnl' ~nll\4t4lt3 WfTtL f'rtn C\lftlr,J·.Ut.Curl La C\li~"'C'rt.tt'..1 N.ddk-\ll,U. J.t'nl,ln'lH "\!IJt'll(lllli~. JAIIlD.... tq boI..,..-vtc:Uor. ,:Pi:rtll. CluQ.lOlu\' dt> (il,.. tJnlUti t t p ronli.l. 5o\'11:IH11 .' ... f"(VU In p" rronllJl din CilIOrA-r. (.Iprr'lllllYnlll! tit' \.'.:I11&";n1 d" niun\ .. ~1,l:p.1T" A~pMpA .nlnd mara (iI~I!~'. ~"11t1"1"" .. Uatr .1-l1li11 brJl\IIo' ti'dhtU Ifll' ,n-;.uhu CUI t1,lnn. uru bllnd..a10 ,,~r_ l\ ...... ftWiI W1lta~ i,l1!" "13t~rl4!, (II!•• ~ff"j,lr'(lIt. fl'lo "unrl.. ISr iio1f't'wl1fr l~ 1l.1~ mllnr ~ il;rt.erorvt.u ...._ uJt . H.lr .. p.oN. .... (1;~m.J' .,tt'tO '(If to bo!$oC'· • .",ltl"kar ngTi ']fUlllu.tI 1jt'ftI~~. In c: .;:~C'dt.orIUtJd",.. IILlt.lC1UrMI ,"UI vier.,.", liL ;le'WvuJ diu 0 MTloQIIDO'!'Pj.ll rf'l'IrllI &l1hudH" ttl' IIi1IU, .~I MJtolC'"lila ~nn.lpt.lrl~"'~ ~lJr ..:Ii\·1(1\tct. .a.l~ -dl!' blr'WrrtJ. 'l'"1fr" IOrl('Ju.hl NntJ'nlrl~..l. Indn-r'l~III~rcr rnrl-'!11,.1 rlMt JmpC1tW.lalif 4 d d'~ U In 1l1,"1T'1r1 Implln.llllltul Dr'ilI orfn,J'I ~ .'[hr i\rl • ,,,In, rntl. ra. 'lin Tnlll"rnr III .!:'lOU. f.lLl1ul (I. I... r:.., d l' A I•• Ilr, IIItJi('lI1 IC!mQ.n, illoill'!JII~l 1m 1It1· rif't~LI!. orJ(I..~_l\Jrln'. ill InUmll'ln""II! A.on:IIIId. d.e 1,11' ROIII'<tot h, Z"'UoA ct..

Cavaleri$li

romani
(It'lli

Lupte Cran(ene 1n sectorul TuaDSe


So

a:.t::.

;~::c~
rol~

o'er
rt

.1v.'l. bql14!'..-Id vi.f1.G', III. diU ,1 dt-

C1Jl]...i

L" Di'tt:J1 It~ ~L

J~: "~"/'::lrt1:'1~

Ii)U [ott

IUI~-

4. IRod.,..). ci c,l"'finc:enelc lupte din 5celorul T'uapse au du-rat tot tinlpul -zitei de 3 Noernbrie. Trupcte germane $1 a. Irate.. aparfindu.so $i Btu. .. ~nd uttc-rnativ au putt.d ati:nge obiecti'lllole 110 ... AviO'Ua gE:!rJU'tnm a bomBERLIN,
~n unf.5

b31""di:J1 din nou. cu suo .. cos., porth. TUiJPse~ L,G E.st de Alagi,. trupele De..• n~One inoin'teow Cu loata inve-"$urtuta npnrnrc ;'lI i.. namiculu-i. A'V"iatia 0 pu .. tut dislooD COIO:UlO ,"3-micc pc ose.oua spre 1' G£-orBia~

h~= 4t 0 tI .. ,I", S~ .ubLlQ-tnl Ind ",uti. d Jr.D.tftllll 3IAJ1'"m~ 41runl'-l in til(" lQAt,e foci. de. ~~ IlbvdD~. tli.d :i. maS ~i.De H'&ID.I. ih Dlrhl'r-rilt' lD8]l"r, (1M tnm.r:1r: .\~I C'tn\~ tJpu.:l II frzl:i:lr 1111lIl!b: prlaclpall tflt a.pt(1lirr . .,....plul r.i IlHImklll a. 1II"IiI1II. 0111 In IUlici lOCI de blJC'W'1 C" fOIDUt'I'li dIP Db~n.t..,.,.11 mllliul a. izll ID.~ dldu (It Ina.lhd C4llrui.l:ldune-:t.ll b"Ulta till'" 1,1 d.l pcrl(orl I~UIU! de tlJtllOr"'_fj~ 1-110 rl",uIlJlIIl!1I1 .t"""Illll al..l.~ 01'1 .1L(tl till] oePT(,lIIIl'tl~ 1l'Q,l1~ HI ~ ...ot'lat4 t~lillll:tl: .,Nu ._, DiJ,II-L .. pl"!l\"'dr'I~" nJ~ 'Q tl ~l;riIrl.llo IilLlll4!t ~,. t r rl.!,u,'I lJI'lJl("'lj il'lUt hi IItll.l d (II pl~ ~rD;I"J~rl:!l In In Lt.rl01:1I1 IInlll"' .. ~Ij""tr· .. 1r'II1t' .~Jit'~,I!.ITllr III II"!I(IJ"oem Ifrrn;a", ""-"" .... 1'. 1'11' ,raftllli d,,11i1 t:1 N .... mflr! 511111111'~ll:l1Jcl I;rU.uU Tnl. .la.u u!'i'l.. f~r!l. n"Jflll'n~ Irrn.rr .II \U"Jk" Il'\Ipl'~ IIlr Ali:.1 11·"'''' JitHnd ... 1It&I/:.hlruhJI ". ah11DI pha In II'rruol!.l wllLrl 1'F".&wb.t s~~~:~
fnl'lI';;tbll.f II'U 1i'llk ll1.anrrUI! uJI! P'II~

f:':r:::~~g"w. '!t~ ~..

,(lfft'l ~rr"'_d\"r is,,, t"yfl,UlIluli

a ~[I~It'''lrl'ir'', d ri;tt:lu .un Etf~t

p'''.

I"rnkll". ll'l~n"II'rlriJi. 4J:U PLllr:f1I~ IIL1I,hud IIJ'!:' Uft'!I] ...,,1&U ....

'.r·

"U

p., f ....rdul din RI'Is3rlt


1_rn1JO~1. ~U:u.l \Ia,llUo UNtil" dlo jjlunrt lilt ~t:dfft! ..tdtrV. pl'rt't:'II~ Dol In dlrCUttl (;if'fl;,"Urlie mllh.an 1l~".J~ ·~·"ID
t

......

rp"~

'('f'.'~

kOIol-C'o I:r;. 4!"\

t'OII'I-I'lIbir" blnr. da'l'WD"lIui~ Wif'nll .. n.tJllljd.. Ff"

Un drum
jO,t.,
rdr·

glorios

D. Churchillva face o dare d. ,eaml! II mer$ulul riltbolulul


AMS'fmCA!'IJ. , (RJI..so1lt. CO'rt.rt'l:mdmtW Alm'-et O~'l8 1.::1n)~ ml..:o PnmUi M.ln.~f"IiJ b+,ltInk Cl'Iuf(hfJ1 \"";Ii /081 N pnilf"jul \_\g.l-II!I rmun \I' fl- a ["..wT'Id'tU C"ml1fti!lCr (I rl1N' df' '001",13 f--tn.,(lhUlt;U ~'Ipta LtLIolIl C· rhbo "l~. dlolpl C\,IM .nunl:'! s:r'~ \ of US hri:..,n.: dco tlrCl."'IDiI~_lIt" ........

d'iru
mL'_'

IIlpun~I'''''

d[1'\

pllr<lf:iII

.m'J~ti:I6f'.

tOl'",ma!lI;lI'lU~ 1I"f'aI(R~ .{u .. ClIrrrH I~ nOQ.. IIUUnd IVUd It llIid",IIOITft' piIId,nI~ A'U"tI"a~ ne- 10 .It!ttL 'I~,11r. "UL dot.. lmpo.ru.nl din pllnrl d" ,lPduc In'r.dl\. DoH_ ,.,."ldL ~ II tI d!'~hi IlPiI!'-r~.. u mf'u,ld tU uu.'p: m)~ fiIltt&.l Or-jOhlkld:a.r. I(:PutJ, wpillrUIIILt. pMlTI!\o,1
IU

-t .tlu.~t.. 'h~pd. e'lt IT,,,", t)c..jIL ... , IMf,pCIpt4 I", ",. ..... 111.'1£' I'I'fW: ~hl"" .... fW"<. II'lIIidr Jm.", ll11)!!'" de"' II tfIIkrC' IfII1dlrt1~·,I" P"~I.rI"?l," ~.

,II

'*"

~!''''~~..d 14J;.fU ['n.llh,ul'W, dl.J1d :IIT a./WlO. t.J pDrlkl pnm.dllklh.A~ ~~:~~ ~~ :r:[I~'If\~:~~r.e ~tI DIJI~"uh'''P"oQoL .""",i'oCIlJ'l.J:«f('t;lr t'IoI tt,'f\..ltit" tJ4f "Ilj.. ,~M rg tlit"" JJ<-r rt'q dE -II lllod,_to IJC ,.tnw;.III '1114'" " PI "'jb I--ll"-"If .. JI!' 11I.1\f~1'" ~t 'NIU tVpIIT'tC'. Ttt'Ct""" C'Ytdn.~f'lol. 'f"~''''''f'a_ """U.Id'rOf" d#

.~t.

111.G'''i''r

ptt'

ruff'

Sill

Jlnlr-oUPl~iI'

,te Clbclr. B.rli Rul

d .. (Wt' JIIeg.".i1" an1encane

".rn-'ot:

Meit'rl!C! -JI"H1tl'Q ~~ amn-\~ c.o llM\1.tlt . l Ik' Un Iq ~m;,oi rAnd CD \U1 1l!\1!!ft1mf:11' df' -po.llt..i h_ \emil, eat'f' 11,), U)lUitt ~edI!' ~r ~Iru JLJII!.towfi';' .,tUCI\1et de :IotalJ.jIIhlu dtn S'.,\rlf' UI"\..!f-, QiI, fA!I'ItrIIII aj,IIDI,lIt ~J."Ii 6: ..ri ~ p~ II'1.1I'1uJ. Crq11!' .... numli.n..Iw th ... 'Q1.w"i l'I;1IubhctlM 1'1 I nmnd,i.1~\or ~Iut p,ntLrJ; ml II." dt' n.:r rurJ ~ $1Jl'PrtndL u:n nitlrl r'I flItI"nLJ.l1um.rI!'..l populillt!1P:t ~merl£1llni' C.l flf:i1..'lro!o .... p.:;iI L!Ja d.J.~ "C:l"'_A·b3.fII::If~ ....tI"ILiIIln'lII ,

.-un'

Drr..::

'I

~l"Iijt..-UJDl'" pI~·fI'l dt r-~ ","rU'a~ll: lJlJ"'.J.~ .'11', OUt'lli('!. It f)gb~OgII_ prj I~.u t~ H , ..lrtolU'd i...Il('h' 4l1' n.. rula"r\lrdll' ,....,.r.t.cI.1II ~iCl' dto fN' rJ;l\l.lul c.'lL.~ lUI pM bar. h..,",,,lIl t..Il1n:ll1or. carl' dDPl «' Ii'll toma&f. !,lin ~p d4! pood.'" NIDr'd·E.I .,. ... lllllCeu~ NY-Olt1l.atlirp. at! tndrn,u "f1-jli_ ~'" .pfl! pCll"CUl ,I eAt .. 1 Ahapa..I\JIIA.:lDd In lIP'" liDC"A.Ih'&PI IC:,Mta.,'f~ ::~l'~nll:'I'II!::'t=.'!I~ tl- bDltt',ldl _Dnl ""1 pM1e np de Pf" .~ln.lI"'III(,.f'U'I'''''NlOIIIe.f ... ~ UflNIlU. orltnt..le .PI"l' ......
fftt~

fli

'"hf'"

tr"'G

M.d1t\JlCt.lrUi.

IJ-/",s

1M' un -Jya.:t'S de .LJ.ll!'itn AI pa.rlLd~l\LI:I r.f';Jol1bllr'!ln. Pnf"'l ilt;"nnanlll fnTi'1l1oJtrNl--l .Iett'r!lt amtrlnuw. t.t.T,\ II t;.1~ ~~~~ raj d ..... "II'tH·c Jo,j.I.I 4 IWI ~·reoo ,;Ih~1.H,! Q.C! In .n~nIWr p,uft'UI prl-U,,pt IIn ..rv. OJ ~ I.e." tOOftrrn.l pW'I.:1u1 Qc

d .1tIil-LrI

te.

ill

'lea

In

.:it

AI'

:pql i!'~

e-QIfIl...,

~=
"I lin twlp.a,

5"'1lI~a

; ~~jO
rl lOA

.at" .'C!" p~'i" ., ~rH1 'lI:'r..-mo~'I;t In 5,., ..1. Ur\l'~. ~rl "un nu tllCOJled. 1.1 ~ ff'~U11pr( de 1r11d~\
lit

~j~~~d~t:~~4!. a::; ~j"dln .0_ onI!ft,aru IldiLi ~


pulf-A 4U("f I. 0 poUr

a_An ...
I" ( ..I. •• de

..dlImb6h

I HIt ... t"II'('II10t' !

:el,,:!~c~r;f~~~~~~,,,~::\I;;,r:~ ,t ,.l' IncUNpr.a


1..l4h'lUI' ,.., (orp

Docvdrd41t If' dt" Blind,,,,",,

DUn'

U"""Nt

,ee ,I ltd. dI
,..

1I'0c'4lul .p'.

CRONICA JUDICIAR!
N" ll'ulUedel . _Ie .... . dcln......,.c~
Aribm trI .,. ~M lD!.~ .. Al nblNhlIloU t,. ., DlJ.odL' de Uft~ lml)OLrtVilo lEft M~e. $1.I!r;J.t'i. r .. , ~ ~ ..t eamIIIIt.f ~ 1\',nJr". eVTItUor ik.b. manra d~ {aiM CIbt\~ 1»\"II.Uu' aa r.l.J in aiiit,e pUblfW fl hAre -dill l'DIla 1.0 ~I .... e. PC aut 0 .\"Yo. ~1.1.D1t-& If. $kllLrt. :II. lnJl!!:lt tn l('Jitr.R-I eg ndIIlllll L .... uft1". 1111tadhid flrl Idd iii nKIN"1'lt. d&f' tcrk'lea,..;a ~ 0 ~ p; ~ mart..

' IIi"

lu....

;nSPeCt.Dr
IlU'I

Procesul

fostului l;I"'f .......... u rep"" ..., 1'01

1 III trib~gJut DtO'f II t'f'-o rW. ~ d~ aVOCbttldllo C* DrindJilal \'~.t fGl!lltul ~ EftIa>.iJ a.dm1tU:Iib-aUy AJ~ X. ~fdl.fu·llr:u, aC!h.1rnb<lud ulln~ de (lI,l'rnpUc:lt.Irott 1a (MI'O&H'l1 .... coIo~l.j!,i n~illt:l. $I.moUI In ~ all ~I\urt di!' :S~_ fTomnIl Ilr. VlIo .t('jgd.coa I~ un I~ anNPl.L .l5~ pe
c::I.H!

fIr1ih

"''II~

Uttk, ft(:I'Ut4, n(1~lI~d ~ tl)r1 de II paU ptalir\l .a !loCI ~n, de rn'Jt'nm de f't'tIo. Oblp:\Mi4 lar l'!lMDIIl:II (lIlMflt:a aQlollr'lllltUJe dill 11I:C1:I.~ ~,mnt\u ..~ .. ~ 'I'rI!CU"tim ... In ft~ cablflduhd "2 Ins dnI ~I!". Uotdll:T ,I:l 1a!l AI"I!II!IW ~ od.~:g1J1, 111 "~ tAr tn. t:ribuiulDl nrmr II. n. ~ mnf1rm111 11 ~kd lUl ::\'a.Mre $tdan. ADc:J~'I":l.a. tMUnd IIOI'1'l ... IIitI ~ ItM:I tnncmt ifI falltorJ. no:ll.u
111;

NcbLmiiil vitezei

,I

il_~
~

~~~~C'~~dlaka

,I

Aresbr .... IInUli comel"Cia nl prins in flagrant delict de mitu .....


L1acl-.a 5eI~ buoJ;it CcmIt.nUn .ranal~ ~t'Dl drfvmsc!rh~$d P&I.fUJD,1 JutS· .II!I a. ~ lui l,g I~J ddkt :pe Mm~l .. .r:rl.w EuNlll,I '.rlnKmhlls: dln Mr. Q.rMbte t.... lt1 RJIIIIDM'l!:Hl i;:I.a:! I~ diU Mq..ooa ll!l cIJ'J!:rI:L ltr:JiiJ diDtr"CI mfttA. llill'h.u t'k! J.ooo.f'DCI lei Pili rare ~ p.r~1II ~1Od'r:ft&~. b~1 u,ttoj!''j Mcn"hml dt Im»Orl ee.PG"':l.!r:l1'f'lIIcII'r.b.II,I:n~~'IJ IJ,nDa d rlld rd.cr.. .. r.'f~u.

4~

P.

Saodina Stao

~totW'IIIr'

ilL

_C'ri'ma din comu.na BIIifte.,


'JV:tu£II~ fCbmtf'\,l.ll1J I, ~ ~crttrl III.,. tnl:!ldKIlut a. OOI'Jlrm.d m:a:n4u:u~[c I~ hDpot'l"loda. 1", ~ flo,~. AtOttJ A1.-~ M Chf'D'l'jilhl(! NG'~1. t.<gi. liEn com. BU/tftlpV1'Io.7Y lo...... 11 V Clll.t~er.l~1'IUIIClt'fc" 111 ""Odpt~ dt ~ I OctGrnbrito 1 ~~, earl .~ <l!l4u f~ df"("'fT.I%I'L:I. hr.' N, Zahdria, dm 8uttos. LWJI lit ~t":'tf t"1 IllS ,",P til' I~C'JI6I(n"'· L.II. tn.""'~tn4f('C.l~ incIJpafU. o.tI. «m

c:n

"'111"

<VI" .... hV.... .iA!ZtIn. 10r<:r'tC! .... CCP'!' c hr.1, IItr a~a..r I~

""""1

h"".... Ia c-. mLlI"'U .vt:eu ~~

dol,l'dni'l'i!lIfI"Dr.r1'~~"'''od'~ cu C\lru";fo f'I ctt. .-tfoo~ehl., C:4rrl~MJ.t Zlah4~ jJ, tac IN.f ,rub -mc-ufpa r1' ,. .!rot rn lil:I~1I ~M'tl lim r4 II ~.",""t tluchlr 11'1 P.ali~e O'f"l'!c legalt' fi [ltnd.d: a t'IdIb=

~~

~r!u~rllot

,rpIrto.u.t-e.

.......................... ,
Cronlca ,ahulul

Deschiderea cursuriJor
la scoala de textile din Bucuresti
~~~~':;'~~(P'HJ ~
o

De5~hiderea cursurllor l:Iela Facultatea de Orepl din BucureJtI

• C.f(ul II. II6b ern fI~1!J trlulilo ~ d.-lliltN 1n c1IdNl Q'tr<\illll-P'I A.!rIdi:K10'1'1, cllf lub COhdutltft't, GaltU dlr, crt\. 1lI.C, toIl'k."\l. 6IIIlftti t'*'fC'I.ih,l • II NI",llllK\" 1i.~''tInl'F(o''''i.r. c.,," ron (LUI lSiI'O.:-amd4t1, 1. ,.talDr;I.:l1I1 Co ....... UIANt In !! IUti PdJtLL,dlfHf. ur. , It. Olwll!!lt' tindJ , .'. ~ 1.. o!Ilipell· JlU DHltni Jolo.dn\6. ~1"nI)T dIIII 1In"'lfI \1" Q h",mu$ tJIll. ru h'\I' ,.,. cn.1AI.lt. pmtofll nl1. f.l.ri Pot ... $Odln1"'111 .. ilrttr~f1.mlfr.lt YO!".'Ii Ii ~OC' lip l.nrI rori pi "'1II111't11Jl!. ,1..1, Ol1!ill Gar!- III In'V"I~ ~r d ... llrft\ c.nre INmoua lj~bl U ..IIMl. IlTmIIlI!U~1 ere1"'2:1 kI III.,. Lunl. MI""'"I"Irl .... v., lC!nlll1-l d~ 11 prllt, C. R Nll;\llb..,.. !I~ ." ",.r:I."H" .df\jtr.r • ." rJ11J!'til d.,t! ml!'tndill III .PUUtilJolllII<!U Iii C'[lrlCl!1"ILll del .Iih nt,., til .~", •..- L~". UI'I. ~~l de Mil ... "Pmf_ C,_ fIt'o1c:.~r:lj1 "HI.' IXIftV"1!~ pPi!, ltu ItathJ !Jr""" .1,0 .. 1IC<d-l ...... C.m1",I1_ P, 01'1. 11::1111 "I fJof'I tI 1..111- ,J"~ rl'l"fll'l:ll'I'" ~ 'l1 ~1I.1,. {no m.I.LnJI-It [lrilt\lJ, c.l biD· II. ~...h rnJ.!bJIL"t"IkI d. ,., r.. ,;'lIt cin c:tl Vk1-orjll!' C'!~t,~ ..,.. clu, . ~t_fl.l '-lIn dt 1I1n."'~1l~ j\.IJlln.I'fhlIr I'm:dcatilr' 'IJIl Idt JIl.IJdlIJl.. D . .. :at r..-ll 1"1J,t14.. 1"

~:Obar::ti~::'t~~ na~a~i':~:~' C. au

dfllOiI'I! '.tl dr; ~wP~:rl ftf: rcdNmnA II hloHP'J\ift!! ft. tI. tn \tN-

=~ =\~:=:1]a-~~\ ~n~:i:.~~·~JW~"=::~:; ,.._


M, d~t'nIa PI' (lfftlN .tM)u~. WIoW m.4t~h ~ .. .. h 1A',m.~llD&J. ID 101-1\ lI!;ap PI'~ ..

~~~t~~r~ d~c=J~~~!'~~~~prtll!')Dft~~urI.~~~\'1
Pi d.... "'" :Il.tr1~

!:.:.n~ :~Olft.
~_..wn
.mdl"n"*,,

n1d1m~, .,'"" "'" ......

,. tnI'-C" t.:uO""IlI

II'J ._ do

m_,

d_
ttl.

.II

1uAnd .. "'~ " ~I..

~~J:

(,.a:

tn.rlO'ln ..

~, 11(,.1

,PC'

v_

"rI

~'G'

"II

"I,l'

Cronica MuzicalA

eta ROMULUS DIANU

SHvestrl.- Remy PrirKlpe. - Antonio Janlgro.Concer1ul Fllannonlc:el

VOl' ["I nD JNI"~ mnll. "-Ml' G , ..... c.J:~1a il.. Dln1l U •• d., 11::0 nJ:li'rhI. tHbItfc:l flo ~, vlwt-'J:J pop Qft J1.il i~lil-'" E b npnj. .ant'lll .1 d..tktl.IJ., in GILt't 5r 'JIqI;Ie1dr dt~ fJ'I'f'DI.C' llt;dgl fup tH\ \"'D!'".j Pull"" In ~r.iIi hd 'B:lth\. ,I Jlrdudlu.L PriJIg bPpI"M.e C!II. 1L~"'Ut .. r'DJ.tel~D momd I".mn ,. de ~bJ.. fClGl"k RI ... U.A.. 'WI l:.mtAJ ,'Unllrk' ill Ird.dl. ma4 PD~lD ""PI voMlc:. bt flU.. a V'.cdl!P&A m,.n 4ln ~.t\ • raft au pet.'- " tlr·

".1'1'

~~v:-::!l!::::Dm~ :':U~'I~
."""ti

~ unlll Gft'hr«.r(' .I1I!"'1'1D.,...1.t'. Il~ .. Pdfkollgt' .. U cJ.nt IIlD1111d.lu.::nan tun .... t('(!!'I.fft11111 dl!' 7AftilllQ.' f' Go put': nL.UlJ""

,d
1.0

111.:= Ha,4D_ 0 blllAl ,~I

••

di'

n~".

'D

AIIt"bid ,~ .. d'!'l, G~~1Ir'I ,I I,IIU d,.. .3b1Ub.t nwn:t.M" l p,t

~u.:

t'-U,"

n ''-JOn
(i

~~~
mea.

rj,nt.a.t.1,.

~S:C:. ":;;~
du

:nu

f~I1" mal rt"a.

=~lIllNn::11..
Ma.I ~I dr- "_'. ckdt pili aJ(II. '" ,I .It"'

b.,.\"" •• ~ mme .cdt.


.-a

t. ~
..
Ar'1!

MIIQIeII

dIDdIIo

.utdtall

"...... I"IaJ.rle .... """"'_ ..,DIn_ eoen:


......

MrlLl..
d.

-. -

mJRl .,'I:I~II·' mull, 0 .~bllll.atf adrn:l.tJ,. lI'n 11111 ~ dar Dill un t~ tt'I.I,.r'Ulin .. riOlO1M'~ A~ IllIrru I...... wrtrll'Al. In ft(Il&.Ihll d. L.rJi. La -.la DIlUtw. ... d. A.a· Lon"n JIULI~ 1. UIIIObI IPn.tullei fu~rtlihU ,. e,ol.matw ... ~Il. E un Ila ..;oIClftf'e....."." \rmlJf'~\ "l~ Lveilll .~ ff~ m"'-.l~ WrbL-"t ...... ne .. a.al~ di d• 1,,""- 8 till d:lt IIlJl 'I ..... tflalba. n " .t;ti\II" 1Imll IDIrkllehIl. .. to .... DN.lI1MQr .... lep .... acaa...

oJ,.....,

K~". .1'
..u.•

"'&""QOL e

-.

rn."..,. ... tant r..-t ~ ......-' _I., II1II ......... 41'::::::; •• I". .. .an II ~ IlIIprw ..... fIIIe ......... t ,...1_ltIII __

.....,rJ.ttI, f"d Ji~"te ""hclPtadm.4oaa~."'"

....-

nndlw dJDtr'e bll1sdl .. tImIlftlllCllco IJI'ACI....-muhd

ftOnI," _ •
til

I.:~-:.~:r;; ..·......._ii

Q;~
,

M'nlaJ D'::'i.~~II~=..:i: ::~..:::::.-.~.. .. ".... .. .,.-.,. _I.,~ _

PENTRU TOAMNA

VA IMBRACAT_

I LIE S CU.'
................ "

BON DOC
11 "

ELEGANT._

Er ....

.....

0rIYi1!'t!
...

publicafie
D ...... \\. G.... .,.JlI P. T. T. ",,gujfCl(d J\lRC!~[Jn_l femcl ;' b4rb. mJairoIIm 4 cmse uee« {eoftU(l .!I.I.U(IO'Dlu'dal.

m
.~~~

r. ...

~I

Ctt'l Mrl 5C ver vlciulul. pe .... t..

ct.vcdi ap\1 - ..
do 1 Aprlti.

\"or fi i'tl-~UbultciiftL Pea.tMl or~ lnfQTm;l.\hrni Ol'na..torn se pot ndreo;a ~OT3.Ir:1DT p, T. T. din ""I tI ]a orIoo o!iciu de ~lnjll P. T. T. din .. pilolel. d. judef,

1'4'

;0"_-

~\{R)
In aduncrrea
uoluf" 'Ifll .. I" Ilhlfl
C ru-I, ... f." .. ftU ludtl

genera'.
'UIII-,,"

d ... CI~l~.jll d'nM ,.,0111.

-6!-

f'"I,

... 1) ,Iqlll'''' Infr'.,rll'lI.,1 -':.u • ~I .16•• lum.. rl"."o[F." .. zl,.",tlf. IIttld. cla,m ... '.'atm..Funl I.fla- ..... ,fill Prl\rh.-. ~onCl""ld .. (I0I0'&5111,. In ij)'ItII.1ar pr50

i.IIt'.•
I'll

"'ft,
I'ft'u'ft

'tl,.

I. pl.III.1,U" 'l ' .. lh: 'n ''''(l.IrU. tlll ziI." ... ••N.I,,1 .... , c. doll .lop,..

Ir ..

C!lIJ' .. 'III'l:r:It' .. rlll u

'1.,...~.
CoG,,,""

Due .....

d., ...

cit.U .. c.

.nt"".1
a~.n ,1111"".

Wi.M. 'fi

T.'iI'bleH·· ftt..r.'.
-ft;-Gnol!llk.

Ii. r"fo,m.?llll!ll

Ut •• t. 'ud.,.tllli

4illl VI .. " ...

vor dedara aceasta ministerului de interne

~vr~ji~ilrljDiitari s' au folo~il~e ~tlo ~se ~

A~m.'.

@toiiatt
lurfllP.L de pUJ&I

1.1 ;lH:namlin"

ptl1'lll.

~1C'flu ),t."oaU •• l.Ic~r'.K.r.

I&d'''. IUnhtI

tI

.............................
t •• , ...

."

-11

.....

~u prtr d~ reclam<!

cJ,RA SON

la toat~ magazinele
o

~ ,s...,~ Li,plttll'll14
'Su, ~t.I."
t'

Br:ata
C .. I.... Vlr::tari.i
1 b, _ Sh.

O~.:,m"'IlI1

'LS

ul 101"" 250 - C.I •• Gd,[!.1


· I .. .;.'I.;."'

IS'!,
'I'~

•• t

POSTURI VACANTE
tU'll(

In

contorm.tt3te m p',..,.NeriJe
~e %~

Ip lHrN:loIuoea. Clr~Uar J'IHtIl~ • .awN

'nsp~

,-a.c:an'~ iI:M«~ d~ ~ll'l


~

~"'fl • ~gJ J.~ lL)"D'rlllM..f'dl!! pil!ltmi. c:ari 'I&mI~ (>didQJ ~IQr Pvblld~ ~Hf"e ae "crt 1AR.ina. ~cl

lit-

db l~ U OCr.lpMt

Regiment de grelfadleri in Joe de regimen' de Infanterie

lUMr~

;t..Un

tI:np~~ .. t. cu

$3br.\l

d.

r.QOQ

Stu;liHe ~ tuI """""'"'"-

.JW'IIt

toc.1.a1.l.tl'8.-

I~"". Inspe<:_atul
k1
.5 OOluigrlGri~' '-till. let&"li4Il.

...

Cad_'
111'-8.

J.. 1l.

n
m

Suc"""'itj
Qa.

ntnq,hml

lQ~rta brui'- hmar It


tInIno

do

m-n,

CadastO"al eo1)st.lnta
L

U.

1m

.wiu

huur ..

OrlClC o.lle. jt'1!OII'fIiOtn ... .!II!' .~ :b Sl!'n~iv1 4,,~,.t.'i"OiI ~ ,...]c: 10.-1.2 -It. m. to ~ 7J.. RECTOltAruL
-fid_ ... ....................... On$a,

•_.!~::t~.~n,~~!.
IlnpeciOJ"Dtur Cadastrnl
ct. lit ~n. 'I. Lit -t:l. U!~ u,
t'UI

~':!_ ...0='" '


Timi$08"'''

" t'QhlJlIdOl1 ardMtJ-~ r~G..GtO, , eoDd'-.x'" I~ 11m.


1 aD'~

rm

~:j.&H"

brllP,Qi twM"

..

I ... pector"tul
l:)Iodatrai

Cod_ITa!

""utOMI'I'lI .. 'l!.tOM-Jlollllurtlftr
BtI'II,ulul Sf.l"lt"lal\lil~,. ~

I. ll., eu I,i;n, ..aJ

Ar.Jd
11,;1"(1.1

l'n:1Ju.

h,lJ1at'

DI""fIa~'

''''pee_atul
r.:.:~
Ill. ~I d.

ru~)I.L

Cod ... _1 Brim ..


tl!!,
1;11

1fl!"aJ~u.

tll'lItifi

1\1 ......

dt:

!d S.DSe.

PUBLICATIE

1'-"-

,,'-St.

~cllIK'iLati

Inspectoratul

lU~1J. 1,

Cad"" ..... 1 C.,..nJI.."


11: ~
IDi

1IIa.I~1.1

b,.u~o

I~

..

DUMINI,CA

~=~: :~~~r ~~r::'


I'U CfNIt'11.tllol ('ofrlor DIItI • .uDPAlit!

Dat de T,.,,;,u,

MARE FES riVAL AtHtSTlC


F1CJr,."C"u

B NOEMBR,IE

I.......

10 dim.

$'

~""Otl

lIimbo
dr

Tl',l!.ll

.V,lrt'.df.'scu
dlD ~1.aL ACJtOBATlB.

~L~g~

..~\LI."'l'.

., Mica Publicitate

... .__... ,_Ill


IMID-SUI

1"5--_ ,..,_.,.,

110--11.2:0

"AND lac l'iOOO m. p so-eI1J-1I. O~ n1\1ll 31 blln J!'C!'rI.tnI ~ tl till ItIl' GGO m.. JI, In B\l1l"\'~u.I I'fopUn.Il!"l U. ArJn_'1OIII :Sueur. lcltfm !J.2B.2!-_

.NUL: xv

No. 1!tIlO, VIN~RI

NOEMBRIE 18..

Reportagiile
Mare$alului RomaniE'i, la MOlJhilev

zilei
Aspecte din U. R. S. S.
"ri~

Sfintirea Iroilei si a sabie

Marlurisirile unul
VI
Dl!'tI:Md:~' trGl-,tl~,If)f
IJ
.... -bUll-Bfro .~ tJllda t:'f IO.IC'r.,.t~ ". 1'.P~,p 11M. cult\j rdj p..-odut'li..-. UIlI illn C'h~r. lit', u'Pr~J~ 1I111C iii!!! U.&ll t.r,Pffal" .tub up;l,...ull .Olllll'llc. c" ~, '''" trait D~b mi,..Jur tfO ....f(llr rM.rzllft' ,1 011 "tlunU. tm de orGel ItrkC· J"('Q U("Iirl.fd dmeotl) d. ddl,j' f~nn.· !C1I1 plillrllJJLl1 .44t ,adalH'i eln jtjf.lll", Ilu J1.I:Mrlw!n o.ra.:t~ i/l e(JIr.I.j;IQ

:C~~~Ll c!t.tne~Q"1b:~:I~t:~ ~'!~~.~.

n.lrr,1I

Ii.

I'."

jll.'IHp-l>t

111.(1",:'(1. II;tT

b::t1'.a
nLlalot.

4~1

(1=h~~:~!W!.rlflp~~~~~
(i~Jid
CUh _pU" ,h'h,tUM" p. I", Pa,,-dl, Im-aii. hl.~rrQ ..""'. 1'''IIHn

dtl.l4rndp-jroe.

6~h!

A-ev.,n

III!

dt h~atOti ri tI~ rw~h tylt.clec .. .CMa 8. urmat 0 patJOJoC5f! dl!!i tuall! III Qel'kq etm:p, lITO n\VI~(tTH PI enetal~ a .IIIeMto-t~. In~~~doC(lllo d( f(I~t a Mtilbd:e d~ COTnU" 1'l\t~4, ~"om'rLl~ore-.ra;.""'~ Crl m41 U~H dill uma nUdh: .IIUm tlm tctml~". Du, eu tom.l wld.lln\.& ~ t:l;al%!::: lO!' de .. 'llatrJJ1 tUD1:o\~ON.rU lor- IUm ...ndto-riL Au T"oi1m.p.. 1frUorlHI' eItt Pft"",n. d4 a 1. \'''~Dll e mlrlocll 0. ~pa:r4l' '" tru)':!~le truda.d.l. oII.rll-r.hl1<Oo4 M4'rm filT'.r4. II d&etatu,.. Jm!'iittdrlo· ()f'lj'Io:m:t:lJ:I.;Jf" 1l'fClull)Mle, YIlJu1.l M Mund, eu au. UbutU.. " tU vti;Nct(\Ti. N1' a.m gct;U "Unu:f, CON tuhd. ~u $1. b~diK"Orl'(lG.rtQ: MI'~ubtd tr6WJ ~~ .ret.l mor-dla f;I ~lc ~ ()htet::l.juiftt~:;:.e re¢m~ ftrOfetic, $1. tlll'lia Ib' tnldi~U luett'QTI. ;OPict~ l)roDJil lor. i~l1m ['6ultJ.!. rl"d' I2fII. .ri.!IIl "m1l1ltC4 ObfCeillld"'. Elm ceo mol 14,ttitnll Cil;rlo.::lloII.tt!" Cr(DOOTR'lN AIlE FORTA'r.A To-nt~ 1II(>I!4!e IUPfC1'1I.'!die :Jml'[I!'!dI'~:P8f1,trU o;rl: (i.M, .! Ilfl(t ee -II 1'INI:U .. 4~ tt.! b11 ;tDLlIc!tc', re 'l"'l!nl:md ["" Ikal CO .. p-ete, tn ~, ltL domm.lul ..", t.I.~ ~U.I (~n: ClpQ.t!" I:n dcnlll ,.~,td(rlt. I'Wnloa poUtLc.+. bolfO'IIeli .II!.! avut fAdin lip-I.!!: de .JPCllju'. ton.'-IIf..t,;.tt: u,,~ C-ea mcii nntl:l1 dld"".,l'! d t'~twt4u,:':a-C-\~ d vadA. J.n to\~ IU'~"'611! rul dI", tfrnPtU Wtl<mClnl mMoI!ot:llCr, ~t-m fn.i~~u ",:tnu-fforllOf'. in. ."I!",,lNtruc1!, poUtlctl• a l.r!tr.at, In vta_ eeeM 1ftG,1 ptr/ld4 r~rw:" ere ~ .,.J11 ~f41. tn ritl:ml!~cprocticel ~tc 14 .R4".,~rit_ mundtrH'Jmcl a Wneu~m. jMnkG.".

l'U, R. S. S .... hi Ji"l"IIlIflJi roncttu:l.-ru.fh!' L:'O"!1. 114(1Ir{ ok l~( Str Wo!lUrr CirTirw! dol'll ,A 111- 'tcllm"eh~ dll 14 'Uf"I,rem 1 Ru •• •te", In AnpUQ i .tnce,a. IpWl'dQnic II: h.u:nlwf"II.llI.l Andrf"W SlI1·ft.h din ..J'gt tlUOJ"(i1' en U~ 1!. S. S.", ffl Amft"lco.; rre., "Ic. P4tl.lt ItI V"O!QrI:I.,r&boltll (I IOIQ11,U fiji i!r,pbtiICl!o.riI iRlIJI.ItJ:., C~~ ' "\11 (11' JI'I.i. 1:"' hit .ria ~e rdljjl'r~l!. au t"ll dulgJJt

[~~;n~'bi!~~~1 Zi;?~lol~~~~l~
..,R1I!1ouch.. d: :mcm ,... tour d.

I'm d"'c~li~ tJ'anIPLlIi! I"

Culha:l .bU•• t<>rio """,,,tiel

"jIj

~:l

!~u~~rm~tr~'~~J~~

~:~M~(ur~:r:~~~~~UN

~~r. :~~f !llJ~rr.. !~t!C4d: ~~:~:;'~U~r


C'fl rt1:~t dfnult01l' rr.dimJ .'IIpOrl.at-

.,.....

~Tji

B.'LIIoeuJ

lEATHUL "'"II
IUIA" Cillo

rrt411::.

M(lIf.rl~ \"l.~w.rlf"~ $l

nllc5~
Nestor

Vine ..i 6 Noembria

MarleUa Rare,
.a....n..
A.8 .....

.. ""'....... "..... N, Pdro ~ l"uDIra ION TALIAH"IJ


_

_ .....

PENTRU 0 SINGURA NOAPTE ION 1'ALIANU


(lU

a u-a PREMI'::RA

1942, v•••

100

T_,_
10

VhO .....

c.......

Sandin. 8'aD

CbIUa "1_ p. IIrWL .........

c-

-',
010 -': QII()aQl

C1LLA _1&

_",

atII ...

VOllCl8ev

::;-lEAIRIL lie~

..wut: xv No.5"",,
Fapte diverse din Capitall 0

VIIIS"I

o rine$te femee autocamioneta

BD

PALAS", MoIIt'II«''III'I •n

Rfia.11j)waLW

",.1.

0.. _.

n:IJD

Tom Mix In Oillaretu,l Misterios n~~


:tI __ Pa11ea I

TOMIS INFAMIE
HANUL PLACERILOR
Cd
ma.I ~

film

.m.:r1c:Ll:!_

uleiului comestibil
pentru cuponul No. 3
h'l'"hlit tfJ tf.\lJlrfl"!lI CI d"milrG'1i1! ltift eaee ".. I~ '='01U111U 7IYll'll.lflU mr.srlo .. JVl'll1fll' JII '1"'41'1: ,i •"«ltl d,,{'14Mtt' "OJ" H 14-=u1l1l Pff r41pU!kl,.r""" d~t''''''d III h1o{2;rl"",j.rri.

'~'lI,.t1 .

formacille de serUlclu
--OXOllla)l'GIt .... ajl{C"Itt)lto--

JOi 5 Nocmbl'j" 1942


F'IIrll:!- _LMb-. V"IIIIIiu... ~ VIOdlrr~ 1M L l ... 1. _':ij': _J"tlllr.... A.!. Cep.lUI!lItI" b-du\ M1It1i11 1:1 fP-U M..nl" ,., L 1111.. '.M-t(t: CcmS~L\n 8. 8oIu" eei, Ulllllnor, n. I&. l. tel. u ...nl Qh. DIJ'I, W G-rl"~!.1 111. L n, tILL '!.IP1I~::-1.C'.uL MJ"I.'~ 'Nt, Orrrt!a t3'L ., U. IlL- It. I 1J..00i PI I'CI\, ..5L II.h 1"'Lt" LGoI1. OtiIIJU .• LT~ VmC!MIII Lt4. .. 111. toL :u;a 41\: D(", A. 'I,1"QIUM\I"ld, 1:111- VIe'rQIrl!l _ I.. IU t"ur;:'l. Cl!i1.iUnUf'lKnII Or. ChlJ1c. MI.. iWJ'!uJ llnTYI ~ .J. LV': f..rm. B4.>m""tf I'UIIII.lUfidru. Hl1u M~lltl r m. II. IV. tel. to. PiI,. f'lK1III,KOu. W. 13efb'llEl vodO a. L 1'/, ("I. UIl1: Cit:! PlilfilllICM.I9~, CII~t;I th.idU'. n... IV.!eI.. l..r;n~ Fum.

r-.nn.

ale nnuf funcfionar

Ingenioasele escrocherii

din Ismail

[ootm lenlru

'lID..
m.

de ingineri agronomi stagiari

Ot~IHrR~ IO~IDrilor VH[Hni@

..sr v J.1.

1.IUl, Or. c.rq\

UlI."

4~. V(lldlllHl.

D.,m.

Dr,

L V. 1JUm".I'Ui" III". 1... Vt.. t4!1. IUIIUII:

Junta

Obligatiuni ale imprumutului


de fnzestrare iesite la sorti
...... ~rtI n 'Ml. J:V'I'l LJ:II

,.,oj

~'Z-. .IMn"",

d.d. l N'<ll'mtnif' ,JI l 01 ~mltJorlil]

In~t.

lurti fJ::: '=,.1'~lr/~I":ilj:1 ",..,~. ~r "urnilll Y.lgU('1 1"/ ~. ~tll~ ~ P'""mJi ~~:-~='~7i.~l::O fnnr-4 H.~'mJlll .. lPn mill". br:" 1f~~: ~::.".mIt illll! 1.I,tiUUl '" ifNI I~ tl'" jvd<rV' ~ri.1l ... ...,\1"" BItKII ;liI119r<ll", •• Hown.blcl
f~~, 01 UIl4~,,"1I1' 1.... J 1•• I~L.~I~t~ 1
('1,1

1M: :I '''''rrulf'l;l.tLllu.! l.Lm Ll~/.dI'" 1:n4 pl"litM\Ii .1,,)f!iI ~rt"(I~

do, IIUItIOthfI,rC' ..u riIIt, .... ,r~ !In ry, flf, 1.140IN'Ij

:=
~ nI

l~~ e lit do 1 )11,..'" l".M~ ,I 'Ilorll;.i.~'J,JIl"l », rIIo ptJlr •• l" UptJ Jt ,'cr ~~" urn ......a.I· l • t.tJn,,"liun.H ..,t
A

rJbC::,~:u~~~'(~~~~ ~r;:
r,. pr..-mhl)\ll fIlJlLj se '1'011 rJlleti Btihlte,.lJ.

dt-Ia

Dt'ttrJ11'1on)til

HR.-,. tI~='
UK~, j;lJf'fI\Jl

~}a~~

J'lCn

It

PW ...

't:~'1'rt-

.l;.U,a..Util'll

.......

11 ~"S'nn."TIl.c:.~ic:E" Hc;-C'l;~1I' flu,"'" )f.Id ~ ponll; Chr~. ~~ Bn.Io.

~)<lI1

sm'Vlc:m...t: r.xn;:~lOA.J!.Y-. Al.Z Dt::RD:'T"fD;Vl11a.1.:ntrmn 51 HOllnC1.I1:rwUl c..1Nl -"">I _~ l"'- A<,~ • Cm '1..il pOINC!Dl7~ .!lJd &&Oi5=in ••

l"~~;
':ad
rv

cme..

Azi mallnau dala 9 dim. Jurnal nou No. 38

CL'll eo.. tud. Dulll.u. *,COU1-..E D1: AGRIct.:LnraA ScoDo ()..l ap ,-~I"" A.mn..cu~l:1l-~OI!~I'l.rt.~";ti7 ....... C'.oncunL.III_\~~lnl.uolhl..tfll· cuU .... 1..i dol: .-sroa.rn~ Il;,n B~~~ ..zrl"l'~dI!'km ~_YI'.:Ir"cU-_ p~ot I.oIi ~a .-:w ('UrpuI\.1 ~~ ftlj-e, d'.:n crij t"L ..... 'I.kl D'l1'1.a.Iltun.i • ~~ rmonlitor. ;4.n.\ b ..b'..:~ dt" II lio""i:lt"lrIbl oC liB l.- Lr.s:J\..J!(' -dc: 'W'ml.d~~ I: .II"';:U!· Dm~ J1'IoIII.~::-' crol~::.r...t·ni!'lor; ex'l':;Jet ee ~tll!ftl f :. r.I.\l ~ • .t~ ""'l"'P'ln de' oW .;mil ~ ee t.J,Q~ ee Dv.:1I!!-; t'trl f~l de na\]Gr'G.I tate 1"0m.\n.).; et:1...LlJiCl, ~ ~106 otf.AlC.l l'[)M&n.1i~ em-.rUl ere burU ~; cMU'nt ee I'lttGftOMnalo'" dl!' hl"OUJ d~ t'WJ~IIt.lde!a-, cI.~ dr In&'tnl',. _paaom. 6:mIda ~_h

~C.e-~

~"f.t.

Ad ultima d

NE UTATORUL _DE SCLAV Aat


" 1 ONe-UF S8 dha.

nUL

Xv No. 5290, VINERI II NOEMDRIE ....

52

___

[ELI! ~11l1 NOUI ~T181 DI[\} LUME


Prin sDslioorea
Stalele Unite urmaresc amestecul in realizarea pri.n intrig.a in treburlle Europei ~!~~t~)~j,.;;,~~
Prln tolefon dflla corespondentul nostru special
no;:\J..\.
4. tntftlllllfJll 1\re4l UI'.!I, do rl~ pc"'.nlro ~ril~:l'r!; mlr\&lmt nur-·~ ~~~~~:'i'tl:a~nt~~~~~u::: nu b't~
4J(J~

sla~lui enoel ~ Paloslino Evrefi mai cred inca


declaratlei
.fln~

na~

D ~~~

~M\~I~

!~rtdnuliuJ.

~Uour:

1:'1101"nn~

lat.uJ

latrurW
IIl1d1!l

~wood
cJ!,

tad ~ltcmnul ~l~-dll~lf'U' en.... , ADtlml'!W\l it ~1QO'rM._ w...i mutt'"'''' Nn' ",IU'1.l1 U,.(Ib,md jn~a' lle h.~bfLrl" bnlfe, t~ m!hdO-'t ,\'MtI._ ci\'n~~I~ a JOl-u.\_ \nrUIY Idl ot'4I1 p....rll pllnl ul I.lU~ mf'l. ,I ~M't"1 numd. '[.U'i1\ ..~~fr."""'TJ.\t[J,1ql(',[t'L_ b"W\ IU"lkrd ~ lit .. dou.lJ.«i elnN"a. rt.nh·CTR.f1' • ..Jcd:a:rallt'l Illlt~ '(I~t, .'" d.I.I:~ibrt'l&"I~ rrtll ~ il\D.dJa. In 19oill', tdt\lr&ll, .:t\.PJIQ'L\.M"t~ ~

Cil!mul'\O~ =~~)t..lt~b~\·:=!~~~l:~~\i:~

~JL~~i1nrt.":~~~~~A ~~~~~ ]l).llhaJ I " .. 11tJ;~f\~. ::I1:ut1.L

'n ~

~ul ue II dc(o..lArll~.~~ I~.ICORE II laJld,nd rd'Il\o~ torm.~ll eft. Ih:d dill' I1IrnJI\ NLih111al evreree, ¥IJI"'" ~~~ dMt!tl1J do '''~ I!bnJo In S"~l"" F.lIhi evident inillll'dlif U-

mluln:.u
IDf:!III

.. le U\IIJrd prot't' ,~ ..!aU MCU\ ~nt.ru ~ dIo dlP !'~, E~ nu ~ sl..... pUiIIGA l'\p-

!~'nt6.

~WI¥:I

=~ Balfour ~ ~~~:fi~~ f31~d=~ ~::;~ :i !r::u::~:!~ ~~ I


"I

' 1:1 ~
$trt~

l~

tt\

on. ~Vt'ft\

1~ln1JL

m'ru.;~

tJ. Mreti
• ~~

n'II:01l.111.

d~l~

~~

'CWNillGt
tul

~ ..,.. ~ Pmn"UIla(i

~I"I:I

V.. UePop_u
c:Qn

.n.r-

r"I~. ~:. ~

t' lui

hta.lft r.'I" dt'

~1..nh.l1

~~"¥I.1UIf!I jlldiidcl ..I ue • lie ltliJtla-b. 1ft ~1~ml!n.n~ ,i '(n OrIent.w a(lIrOPla' IIlfj lLlldl" i.I. " nog:ul ~Icftlo ... bIIIb~U .. Iii In.'lUGiorle "\'iale alo 'bulnlilul m!N,!~M:Im. J....I~ 'IIltiOJ .~clll'lAlrl eorn'p.ll.f'ao ,I vln11\11loo tum ..,. n m~ ..m~LO't:t.lI,h.l1 irlat. ~~~
~O'l(o')!a)[l):C .:JI-QXOII:'CXG--

;t'tm~~~~:O!:lu~l)=~l~I:,.!rra:; "!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~"!!!!!!!!II"'!!I!!!!!'!!""~-'"

11",.

~~
"'Dr

j,rr

n:,.~::;c :..£.~ ~
AhlMl

~ atu"yl 40 -III. "" do. !role rI.lI..o~ 1n .tJf6f"tl... primu~\. 1TIOOdiD1i tftbJ~
I) ..

va
...."

rOllittt"
Pm joe

rimo::

..

6~~~

~:::

,!

"...GI4oIll(l....2n."

b,~

,I\'~

.. rI~1 5tImbJ.·AJ ~

.. C1n"i'!m~
-

T~ 4tn

c.t ...
_

:!OUI_

bnp) MI{'.

hnl

Biroul de informatii eng Iez


a rasp8ndit
0

stire mincinoasa
de radio

~n.lb.t! lU"DIib, h~ ('VI .... l1om-u:. r:ol.Mn01 ~1ln:mI

~.I

J~>DVt"f1t I!f)~[nij, Ifl Nnd'Jl:iil.dfl 1)(tUla lAnidr~. Anuslmorli.le RI l1II'IWiI d (!'um nil lUI.stl .. ()I. Anwn"1U'i1i ....-e ddumirl\ trill!n_ ,Canllfl 2,\GUtJt." nroanm. wodalc _Ie rbhoIuJu) lnunltlIlDI'",1rl. 1t.1i uamJ. InIH'UVlI. ('u pl"h~ II. rtall~

Trope nord amarl1tane in Side ~1~=~L~~1~IP=' ~ lll.tl~ dln .J1o'.r1.~a ll'OfIGI"I.!'Il' u-.:.1),. \TI ulUrnn iV'Il, .,.lnI I"ftIipm.1U!l"'ea 0_ sro GKHOUI. , (R tid•• ). ':'" ,J

.....

~~tsUIUIi 1Il~_

Desmiofi[611

posiolui

M08cova

Coresponcletnul IbKcnl,le.l DNIl traMmitc: SMViciul britauic de- informaIii anunJILI. din ItTtlSaUm eli, In. Palcstlna ~l Sma 1.1' Il sosil tnliP.o nttTd~~meric:ane.

Sfintirea bisericii
din comuna Vizirca-Odesa

~=d~~~~::t!~!'5~~U:~~;::~"; m.*~\'f"OftnUIl :'~~!~ ~~: :!:~('~ ::"lS::~!~~

i!TOGKUOL~["', {Il:adUl;)I 'Ofttell,~ If!. aDaL\mIIf:-Itul b~uJ ct IJOrid.I(I IIlIrl "t;lbI.'I~1.lt .fi'l'rnj"kl D. trr.\ 'n. Mmu~ w~"U I.f'I ~1.uI ~ romandauk.A : mltm.ul w ... aie nu II. tll"ll'nlt ~ .1 din Por;LuJ d6 rudlo d.in MM(:OW MUD!'" p:lIonM corwml:lJim~h.lohl:l ItP"mIUI. nld cI bliuL1.l IW"I'III;tIO ['Ie. l_fiJ(H'ma!1J III d('!l.~ din pant. \'n:UM.l 0!'1U11u.!,L! atilb.c.l I'Illll.llt IJ!ftcW ,IinPi 4:1oU, r.l~ pl)lI~nl 111. 0MJ..ccQ n~LI!:, YI'N l'I':I'6ll!Ut'l.~ dll! ~1tI radio tlli"l J....4mdraII'rln 'CAm i!!i1O .pllur "..-mlIIU,I'II dill iJIItru dlC!'", nll'JI., lit.'!! bun. 1IUl1:' tdlCll'lllJlc diu Jt.e:.:n)l.I (10 -.(:1, a.d.a.ud b:tn!1II liD_ $I.ookho.lm. oo~n411mt.uhd l:f!r_I'io1J41t!() de Iptal"OlllJ~l. d porlw 111:1 ..,.InlUII din 5~oc\ll d,cllL SLalLi'iJ'TadAI clio ~b Lc!ndn,. rotDlllhultl~ dl!llnr_~

if'

rbpo.nd.Lt •• palma data britanicilor


d1n~~
~Q~

,~eU

p~ntru

11t~

Pr_ftpt ClhlI vi.tdl)(tc JlClQ,W Cl"nQe" ft.Mn\ II llq:1!" Tn SepteLt d.in. tlUA d(r 20 ".1 Itu. ParutDl..ll "0 VII. dtlda SknbAli ., N~ em.lJr1~ 1A 'h\.Mn~ :st N"ltu.:loo dtn Ilk--z~ .. 111d. TdfoOnMrl.

Constantin

st.

Bl!inuti

J!WQ

moa.~

F .. mnta. fnduri."r"MA 1lnWI\I ell iI'IIw. fUof! 1Uftl do lllCrllml .1 d~ lId~ r-rofd .lC'UtClp,l,1Ld l!)r

SIeI'(Ui. T. R. prlo!'\«lJI t1 m.t.I\~tlL ~ bw. "a~ l. 'I)OfT'Imll"11'l\ pentnl. .. 1.'IlLctl.ll IW bUnd It 'but'! (_~ ".. tee It!. dl"l,l 'III 7 N"nbrJ,-Q lie. ot. til Illir.. Tn b1ricrltlll sr. VlnerL r.S1a TA,U,I'UHIe.

George Oprescu

.r

I'I:IQl

.~iiIo

P"lU'l "E1e.n1. ~tI~ l'Iul ~.tII f'1;1 nlllmlrJl.1"l.llJ d.o. "ff! mUGI' p;.I"IIrt:duJ. do un at ~Qf,d.'llilllo\'l;'"Ct ~lUtuh ..~ d ~~t

rn.~rt pit dmpul cS(' ootkJ,rr, Scr.-Idlll h"ll&kla Aof. V#I ('adQ bl ~ JlllbLli Cu~\, nflll". In rju .. dt' !lm.hlt&. '1 Notm'brt ...

MIhal! ~eri,an

M1.m

Il"Ldul'C"l'.1t,\:

54r0b1l;1. 4. dlio nn ,I [ndol.J.. '1.1 p.nlru 'IoIWU V~D· Po IflcnToI!!lJI .."..


,.u-P,II
(iC".

~d.tlt(ltlt-,CfiI., ~"l •J I).e'bt>lut.,

.I~LLM~pl~

t~!~f~ N~:
tll~l'Itl.

D Antonlfl«'\!, 6~ .. bit! Jr,rfL,I!lnf*\J. rr. Tr,:ncINftli!"II(1I. c. !lIotJ.LJI~iJI D. a.~r.lIU. "1'I't1"T!,-i


C'lldlJ~JWIoIU"-

"m."[.~r;u,

s..d1ourl~
".,l'Ilut8,..L_

pr.. ..0.

~Jr~~~~wI
l:.1.lI'Ill

.. a."J
Zilhllria
n.. 1'll"
U !it Crue. J'IIIl l:olm"I.u.

...jr.... d II. ICI,IITI.PIJ.lIolI JllllntJi.LuI'IIlILor

superioare de speclalltate :'u=~:~


ClIUt f'il:'tl.lru

[xam~~ol~D t~~atilal~~~Dlruli[~Dlialii~[oal~lor

1..... ~.dfoI 1\LI'LII11c.f'

..

Vallie
... ,I CrodlllliJ

I!Id"l"I'I~ )t&,5oJr ~I~

Gheorghe lj'BniUorll
'Stor.:r-nlT. n
nlrblU
.. ""difo

I).M'JllfJI' n

Ill. tUl'J'lrl. 4In I ~'1. IIIIU !".~ ~~r1li h ~n\lW'"U din f'r"I'I.!lI •• " ondlthlhU UlJ' hIIm ~ '4 t'UU.4 W\ ,,"foUl .. 'flmb~l,l 1 .jM:!ml:ltl. 1I>4 __ If! IIITI ... ~~ I lId.rllI dU'1 r.... tu1 , ,)1.1"\. lO~'.

tl

Jl~r.rcrmtnta
h~liY:m=t~

I.tm.b.tl .. HI..,.

~,..drftD1,lld..~'[II1

111"1,,,., 'r.
:rwv1mrlU.

..

:1dI~

r"" .. !!. \"nev~L dlVi I;.'I"I.,UI &I", nalal,. ljiiotootLlJl U.~Of'I'II:y'

J.:.~~:' ))~;I.:l'bt.,,1..,!

_NUL

XV No. .Il10.

VINERI

NOEMBRIIt

I...

=======~:;:=::=::;===. ==,,=== ~I mal mare CU 0 inver,unare


Britanicii au pierderi enorme -

Batalia din Egipt continua PrlmelereZlJllale 81e 81eoer1lor Darlant~nlBra


din SIalela Unile
1

in material de razboi Reactiunea americana


nElU..lN. .. (ft&dorl. Cvmrl .. at!J"L.n~ BY .'laftt d;~ aJ lrV.b ecmQl,l,J%I1 prtTn""ltureod n .rerutIItu eun.~te pin' "rum, ~o!' 1I1~1lO.r din S~ut'~ Un!!!'. l.n nld UtI eal. et'rwr'la poli, .... H b;I!.FJorl.MlIf! nu ,.~ OIIrL<'Op & .... go 1dLmbu.rt ~gmml.a_~1 IiII rxlU\kotl do!' r-4bot .it d~tu.1 ~oC"lL Jl(!. buo:J un.~ "'I~ .• l'~.b!tOllnU(lr. l.pl !lin! 11'11('1!~ Ii &I!! -de'3eml:l(~n, dt'N~. _ ~I,lj):ll w~ d~ilI ~ f'C't'a,u"., -

AMSTEnOA1'of ~ (nalll-M'. ~ C9n-.- Uniltm plni, I" Pl'Hrut.. ru :~rb-lt'f< r... turttdenital A,f!II,lt:I D, N. 0.. &.II.I:IJII'"r~t .. kIto Ililt:I"f''''l~r dlh Stalt:lt- Onl c:1 ""It:i., b'l ....nf ... Ill' Inrol"ll1.athmi te, lI~nt{lltft~1I 110.0lbtinql In ~ f .r-mnaJdd "'OIIlJ d, dupl ,Urite ob~ Hi. d~ IDClIIrJ. tar- 'QilllbllcaclJ .. ",

lmpotrlva poliUcii d-lui Roosevelt

EJrploslbllele utlllzate in "'entatele din ~anJa e· ,au de lilbricilJle brltanid


~tol

BUI:NOS AmES.
~!!!t unnj'booil"t1!.~:

-.

D. N. 8.

1~L~

~'t+JD.i+l ~lw\l, cJ+ dgpi dt,.r1'1llltd~~poeDl:ty.au

~l1,1r-oul

.ru
~

dt! lur:=rbl n:I~rulU,l

nI~ eu-J

-Ell

Un succes

at republicani lor
WI!
~

Ci'RAJ' poNte- n ~ '@ .JV"PT.I:rt+\l. .-cl.:l.Ddt.ft'i~ ~~ ~u ~l 'Il'rl Aport dln cat'e r~U d. 1«.ut:iI Mill

SPl2!

~~~

~ViI

RcsturlJe

unui avlOD sOViiuc: di wus in lupt~ urlene 3viaf;la .Do~stT4 de. nJUOl'll't. (S. [\1. P.).

va

de (ii-tte

br.~",!oc '(,,1I1m (raM1,iIUI doli 'f'IGrd' .Itdf"rl to; WH.helTJ'l-'ttl''lWlot iI~U,,~ f:I AJo.l')Crll t:I lent .rliroMr llA_ptil'" .lIlfLolr.1ljfl ,.tll:Hlltld ~'r.L,L .£:alPfr< ~I,jTliI! i.:o.IoII.r~, (ft tIl"';tul romr.a; I·G. e;~l1den~ Illitfll!:l: ..BM(lJn~n TIll !Ii~ rr:Q.Ilta.i nl¢:i ~J.g.! tn m(Nt QI"'ItT .RL~oOri.c4l:i!'4 eeme- un let OPlI!'flIC 1.1 'J)d'ltJl iJ'lo ~ flit lCl'r (tL"Tl'Ji111M" diti'l"l!gj'rOOl"f dol!" !Q.1IIC'uri, f~ld'''. lp\ ro!'ZlImllt QtN'I)ki 1C.;I;J:r'i11'il(l.! L'tf[~·
~!II

'II.

tte'je"ll'l"f

A.MS:rl:'RDAM, of fRolI.dorl. CoftlPO'i\dC1W.l.ll AQtnlitti D. N S. 1:IiPU. mU,,: Sir1"r.IlcllU wU., __ rk tl'IlOI"!'1t4tl ruc: d.4 1lrl'il&toaf"tk p.r.ru.o!rt ~I.I prlllU-# l.G II'Itv«tIA- IZl;hl.lJ1a CI- rfff.j.lWI!J14+ ateorn(tr,r <1m SfCfe(r Ul'i!. JX'"h-!l Co!H~ Rt"p,,.ZC1lrutR&r: Dt!'rn«"'CJ.fil trII Oblol.rtu.c 15J1 d, dot!!;. 16' t'~Il"I~1 141. eeeeee corUplmdor 1,I.n.1lt ~I.Q rm@lkari d.t:' 12 de ",14ni1,,'(' Au yjhr;:c,J n'='!lttln inCd Jl4 d~ m4l'ldalot 1.,(1 SI"Pl4!. d'U~ ~m 1iI1l1l11 lili loC"!ViCi1rl tm(ll\i(' de ~P\IOTmQl:ij 11LIlj dl'f!l1"~ Jll LI'iL td}ltQ Gil' S J'J'U;Ir1.daJ:r ,pmtI"LI re;

~ki.o.hepm.a:}
\1r.r+t},

'fiC.1m.
U~Qa

MulH

c;i:mJn tp 1'J~'iI!'fI i~~

~~\

ecra~~

.,t NIC:t'llli !Vl.Tght •• cI C..., V... "_..,. "., W.J\!Til· d~ de • -l'X«"UUI IIUrIIo~1I.bUarlit eere a'W III .~th.~ne, ~tn: JlrvpYII I\I:nl. dhJItl eem 11- lot. IiC" ~.f' .aU IIJ ~~:~ rl:\~ brko."-'C; de iA!or.tM~1~lL drep, ..t.-:ota~K>

"'5':';.",
<;'"

~~iA rn.:! : ::::

"'~ft_

Un n-p-re:;:mr;a.1Ii. 1!pIe AI dt:~rO' ·::.~f~.ti C'A1:r r~lkGmt1 c. W, 81"eo~, CG-I"1! eat PNtP4 4l1-'f'hi1 JIll, h" ,srf'I{I,C .a Of;l'~l'ltil uo 0Q(t de crotll1ri JilI4 dt ~,OIXI dol 1*\1" ",brklYfe, ." III filii lHIl (l!:fUf ~ Go J.oi~ dec-'18I'Ift'U

~D;l[a;lt~.IiJSol![IIJZ.'O---

D. Laval la Vichy
P,o.RIS ~ (Ra4or~ D, Laval, 1~I'-reRd!.n",!le c-onsil!~dui de min.t.:strl oJ. pilrlsdt :Mtuculi dupl :I.IIl.i.cl P:j..

Con[entrare de vase la Gibraltar


tie 8UUt

~.~~:t':reC::~~(j:ld~ ~;;;'b:;f; ~~:;lt;:'u~:;t::,~rt~(t~;/:c;:!~ c ~i


..ee it",.. <1. ...
etc 'uta' nllil f'Me ct"(lci,etQarc,
tCrI !jt!

Cell' mal nWl'"e (tte" - ci~eto~ ob.$C?"Ot·ntc p,de-,'- 1rl,,'Ol'IJilot,rrc ntoete ~n~ci1"'i fie. cnse tUn marl"" ~ 'm portld Gib,·ol~a,... ACi ~i·
ell

a""o"/itr,·,
t

26

CO".

lJfJfnt

81tb..

Dezi nteresa rea sev iet iva


Sovietieii _tevendicB Baslirabla, gnrile Dpoiirii
d:aPGlHJd.:(~ :~~

publftnl R~~m~
.till!

:~. ;l~!::~iI~I~~~~ AMSTERDAM :!~~f\r~~:: re!i~~tuI


.NN~ YOlk. r~ +Jl~~rik nlH't:I R~('ft:(ir:l'lkJ.,o-

.....
dupl

rbuJ

iI:",lnd

CliI.

de!ltinli:~j_~Vtch.j.

4 (R&d~). DNS

Sdld'1D'151 .J:I I'IU.·LTL~ t.I:


-prriIl'!"U CQ se cdaotrTcru!
lo!amd -

, mne: Dupt cum lB.nun1i d'i.n NrwYork Servieiul l:n11aJJjc_ de 1nlormaW.


\l.U~f!lt-l~ ib1on::rJ.3\1i 1.:. ah:ge-

.a.ij"e[l;~el

Cotruu.·

In_veil_a au Marqalul pe.tain

~r.

FURl(!ClS .In- doun vast! de Intr,I"c t oua] cr:s, ,-,recum_ Vi «11 ~(l.,f pentrl4 1rau.slJorltd tru· 1)(Irt£ufJ/CJlt de til} tle-ell:pelor" ljreClWl Ii eu 26 ~1t)~Old. In. t;l.fcu'iJ de accs- ew:-tJ_oljot~n'i ~i 12 valle pe~ "";,,,,
ru
tt,t,

,i

nlai

fost

i"fc'i.J'"iiil

,i

PrifttlPiI

~4I'1

mt:lt

dol!'

Bucovioa

~:1ti.drt~~I~t':~~;u~:-

+l-/liI d-l'l-'-J, NOTm ml'bor4.1!o;-Al), 8T'IIt\DIIL lMichlfa'n), .UG.lh-Mt (Nt'1D-Ter-.JorI~ Iff'r'ti'tG tlo~J. JohlUOtl ICoiDra.do). ;~.

~~.t~.:
Jitl111.

VICHY .. O~l!ldorl - Sp1't ._H!dfll d. LAvlIl. jPT't.fCliil!'lt:i!'!.! C'OlYi[ttllul ~t 1!L1nl{lfJ'l. d Jtlnt !d V\~h'll,vmi"'d nIl: -ptntru Came.r.. Repr~t1'lllr,!\l. d!if [0 PO""_"_I ..u j}1IJ:om-{}ObriWt [D1". cltmOtrt.¢' eu Ob~l 182 ell!! D. La1)llj d a"lJt imt'diollill: 0 iTlN'I!'vtde-r'1 eu Mal'l!flllr.tl PCto:lfn, d;u~ m311.dal~.p m-trpubHc:a1\ll 161. CUe' ~ ft'LHti.t pC' roU!:barntorU Idi cu RentJ1.oit-e-ll:' cu. privtre la reJtul de 83 de!'m.::Itl'ldA\t'nu au tos\ dilite cere II 1una;J;: pG'!\d tdrz\u t'fl ~fflil
IWplif.

\'1CDy .... (ll..doT). _ Ztlt;t'UI AC. Cart:akOV prolaklllir pl'ltlclpetlJ; TION FRk"ti!CAlSE, iTJ,tr'gn "rtjt'ut OhlCII.. rcprn,a:otaDl'IIl .RolDlntt!) la i.ntltwat: .~Dh:~~ sO"i1e4fet.··. PUen.bu:t:(. Aeuni Dee~ute Sb.lifl

attt&:at

ra.clil cru·

ti"ohe-re.

Maresalul Rommel stapan pe situatie


.rum.
SE.Rl..I~r, (. (RG.4or}.. ~ .. P¢r.!d. oIlL ~rf"t:lhd R<»nmct 4J'e .t.tu.a.(ici;
((LI"I?

f::~~

m'lIi til 'O:c!okrtl: I!ln'ill!CI n.t~KI"', Cu attJIt.. Clj'l,.'lll1!.L!"A OIU·I::I~e-n-J:{1.l.' ~fll!'!'C\I.'" .r1:C1'I'I 1n. ~(1'M..Iritt mJU.Lal"lI!' tl't'"Unue M.t41Ctri ,Un AJ1\i!Q d"t' rwrd.. Dvpa Olin "",blm'G..~ ~e m!.tdrc II'M"mD'IIr, oCJ1QIUilO'T' 1!.U l~~iI ,~ nlcl 1101.0 t'l«l'MJ'C" pc ct:Irc all 1f(:tJjr-~. M II ob,fnl' prin- fDJ'fd rtr~PIPlIilftt'D hotdrllt~c' ~ PO::Jt1i1aI 1iI,""QAO-itctMf~ La Berth" ~~ hi t~ poP

'.'! ~Jt~~.

~ 'nttr:1 ~ ;:~-:~~.Q:''':a 1:~~!4 dl~


'I;:Ibl~ ~n:W

k~oIS ,ttt/oll'r+ t rXJ'It! :L"+!?Ioffll~u.h.I.' AIU'4M.e1'.

~luJIILI I) IIlirl lfilA.hll 4,e. .,.UILD'l;u&· 1!10.5(!viI!'Llc. l'lItp,iln[o.lii. fapt~l d, tl!l oI:e. prh~ RQm!.l.'1la.. 5jtu.~l:i. CIte din ffi(lo maL ]lmp~l. ZJ..:rul fr.UlCe-z, :.:tlr-ml clIi 'Bfi.S&rubiL'i. ~ In;rp lli ~p:u-I B~m!i.1ll11ll.1 .] clL IIC1tm gfe'lf,l'iL"tJ a.l\,cnrta.d Il)I"t~ -de cltr~ II: i115:LIo0 1 W!1.C- 100000ClHhoi let6o" ILJIOI til 1901101.a. prh;ill-flJ1 In dOll:! r:mdQ?! d'lll'ct'N .1 ....i,l1.tJI&mIo -g,'l'llU

f:'':;~t!:~::-:~ ~:rt~ ~~~


dl!!
r~~ctOI'UI

si.u

r~ ~ tnnl plude Yl'1!rn~ ~ I:lQtll~11l dl1l Ilrbos. N'II f;n,CiJpll' IIId.<dall ei" d \~ plO«da ,I poe ,"Ulor l:i- f~L ib.r::l y.I. rr'I:l-1Pille:.. Art t::1nd. e;I Mlvllt"UdL .rGV~(tli, (L.. Ill'll', ~ Bti~tllbl& ~I '8l1OC1vhl:&., CO IltUII (}unlr U. ACTtO!oi I-"RAN'CAl-

~=:;;_ :

~liI. d;;O(:"::':~~~

In

examenului
de d. dr. Goehhels

Un arHcol semnat

,r

"l~~

cen:u-,ik t:lut~.o.!11!1 lOt.lJje, tl'l ..:N~III;II-~ pa,IIHc1"'. h..pt:~!1)1" (lie- ¢III~ ClClU'I1- "'1.1. IU- I'It~ $1 r5.:IpUllidl In 1M!!: I~! 1n. de(lltbL pfndni. ,Qrtlt !:I'tlpt'Ie lI'1t1tmUnu-. O1"i!('t$h -Ji ~1tIU,Ur, f" tlmp ~!!! .. t rk u~ @~ dnQ'4!1.e brt .. tll!nlli:!II. Jent ~t-:l·t 111 ~m4t. r;!ph:I.(I t'%PrJJrutlt! Ar:4!T'~ aJ~! Mi.f"IN-ri d t:l14CUt d-t": M4'1t a lMt ~"l JI14l :PTrl& ~tI~. pc ('O'rol! Hlt! dQl t11gfnil In CW'hJ! o/m..ill,n !OT' d~ pdtld l!:ct.lm, ,1 ,'II 4ddtl9!Xt cd f1l+ ttlU!JJI!'~t 14 d~ 01'1: IItCewl. bIhW4:le-lcw

pri~ inllCf

popm-.

SE dtelaJ" In rl:l(!h~e tlA f;l\1-e (L1..i.1 (lUliJfllJ.l 1l'Ii3i &(: '"'~ia"'\'oI! ~HT'\-a. Hlll):tI. ttlDl1ot1 4n:5JL~1 IJoI)\'J ~ U~ d., u.~ 81&11111.W' 1II~cq. r:l.ti:I. no" .!Iiillmil'rl ~ mllnll;:l UbCft. Eurtolp ... .i\r 1Io'F~ teel Dill eel:a.nJl ml1U,(l de ""luI-

"~li

'~l

'Generalul lacob inspedeaza

fortificatiile de pe [OBsta de Vest

pentru a doua oara pe presedintele repubfi[ei Chili tn Statele Unite c.._. Ala a "om.·s· . n.".B.._, ..j.,_ , u., ,•. SA d· ,a se"rv In ~ ,81, ...!.':1::! ~ .... .:...::. ':!~~I:=: .:"! .:l' ,.":':"~!:: Denlru aD'rn. DoIlUGefInfor· amerlcane
Mlsn,u", .. .. ........" ....._ A_p '
~Io&rtle:

D.

Roosevelt
cbW
.,1

,IIII'

MidI

dlD.1eM put...

IIJ

III('"""

II~"~

R~ZISlenla rranCBZ8 rn madagaSCar

BUENOS ~l'Ilu.I mLI.!! : nl~1 ·qYllfl:

NJU:S. ..
~~L

IRadon D N. dI,

a.

eo.tn.M..

rtJw

.u...

1IIkrNIIonai

tHJl n(.& ~.lA. f'U"e • d~. hi (wI Of~ toIM1lJ1a p.Cru .. I,.· r~ POlltJrtl '.''''''UllllllcaM. '& MI~I lID IDtomlJlll"l" pO CIItR .... t.tlr UDUt!' If-lit n 1'fmla p'4't:'{DlihU d.l. han. f'U ra-Jdft loa pI'~IIu.' •• ('Ilum d. ~CIP&j WID'" del AI puloo

"'tI.,..- •

•• P"RD'lU"U 8b.I.do'l' UIII"~ )I •• Jrrlcvl\Ll. Ve+Df'.IlItot"'" lltuilld ... VrPraJ"lI.l, aa 'nIb.t III "\,OIlrn lI+'IItI,,,dftr 1D~1.lW. .q.rftt!iniAIIIolul A.... ('iIIUnl _'. --IblJ.A+u, dI... "t, 111 !.lfIII, f1!I rwPl"eIIeQiPtwl ~IIIIbUtU Olli to":li ONII Ia Plllal~ 1111. Sl • ,hutt. It IMIbllfMlrt d. ... IUqIC!o utli ai ... III~ bU.. IMInGlrlv., .. , ''''Ihh, q 1liiI_bINI d. allKUt .t.'.... &I. .......

Hell'

tIIlleU CbIU ..

n ,_. III,.,....

B.lv.d ....

8. -

Inmatrlo.".1 ..... Mr. 174;1118, I. Regldrlll of. _