You are on page 1of 6

ANUL XV, No.

5294

6 PAGINI 5 LEI

IlL Dumtle u!'tOr principii eare he p.1'"Jumf' itnpl"n'iilo llJiupra spiritaIOf .&I.he~ l'lo. dltto. (I.lI eiitj.vl!I vro-

.----=iuT~!~C;~;!;';I
(X)
S upe.l'O-5C
dn_o I!lP'l,J1l
'I)

Se bag. does&anla. W (I b(!\t~ p!IIIC't'I :sil§. &inl" dndreplld rill iMp_irati .... ",b&fl.inl"'. nit' ~llU.r-l h'all~:zI. ~ ("1,'lUufit. QC"01"'b.!t ,..Oori.rLtJ~.. ddt:~{'''1Ii ~'rn1.11noJ IXiali eu nlFtill' fP.5~. an-intt'-nepo.atr. &10 diomr o.ri".in.i ~i.rur. ~It'anil DO:,trJ 1\U vcrMI lrai: din ('U {Ilai '\'~0(!1 rldllicint: be5c 10li 0 ,Iim'bi -c'ulfi, Bi LiJ,,,,ota • "plrinalul f"u:fO?N:H: rIi4i1c:.lIII:ll .Plu.1fim" de ~nl'bo IZioB1soticr.. 0 i'r\cuCflt tmplrllt'H lU:Mtui laUDi. Nb 11" plsee Q.k8tOr dOfn_n_i o:nde Hmba e orie:nlall. B~riea nanm Ift,3j rnuii B.,flt60d cLOIOso'l.nrill!! e-ili W1~le ,,,rbe rom'nejti amintdC (ir~oxi1i, .o!it de llI$e.biUi de eea ru- .5OCIIale,. IlftOl ri.Qh;.iDd 0, Icoet'a1je IKl .... nl seu pe ila~lne. to :K.hi~. m._~-dltohci, aUnnI indlvj- fmpQtrj..-n aUiI!:tQfi ucind eondl .. -IlU b..,i de seam' d c sumcdenie !l~Ut@3 ,i p~ rr.iu1 SujpteiOT tiufti de rns-oolQ eivil. A.'WIilin, GUcI~ Deolo,wn~ slave, tr«. Deli'N rcli~~ H,I'C ~u. ('CUls~lidt!:a2:A meni in toaiili 'fiJ"GB. iOoCe:u<i 0 pto uade pohcsc. in O'f"ftt!o ()!l:dj.- ~t~ lumic ridkinUo JaUne "ale d.es.fimam,. arlitinduroo cI 11wU,.. .p. mm iJtc]r. au ~t limbil. et ~um;ai pe ~e er(',(jiD\iI. sA isgoDi.m din limbA tot ee a in· ~. altclt'l Nturul, Un'Pdtrt,lml II Se _(:Wl.o.a.,t.:.D .Dumwdac:iH dli JaJm!t b'odu.o; rultul1l Mcidi!I\(uILlJ, P~DUu o limbl tiarA P II.lDiiflO~Ji W vor- .eestd. 8.i:k!tl£I ou 1... Roma.. el til Usa Ijberiij ':llvuaOUAtea. !5'lavUi· 1I~ In~n\tnH.t. utbl. dI. .iit~ in- In Oneot"w .sla... 1!o3:le. fl p:rh.itbi molor «l,C(IogTado, -, _ IhiD~ru~lot dhtU.i CQ 'hutrlCi bk&art-. dlll;1'11110 c-I- ~ uo mo(h=;l d~ H~lnUi. de. euste- nCtonrrun,tlltll! eu 'Ill'll ideal p.o,itir::, 11 .I'DI' l-o.::!gitLt: de lIIDtiUt: se m'b ;r}(Bl~ de \llajl. dIU bY II:! un recdel Utlc! limb! C'U h:lldi~illl) dar i~:rili dJa'l,o omonluri. (l1D1un1~ ill JoO- de l.uno.lIi. • ,_. rM'io poliUd, .rtIICIIILi liu'b iru'Ju,0fI1a J ,pG .. re W 1II1Lic.lJe.. S ~J_n pn.vlD 1:tII,limbll rom~n~tJ. prl~ lururor ot.lt:ntalism~lor ",ad mull !;I:I d L11:t1\. ,~ aHoe.ruvtntl' hlli,11I. 'i!i?lIR du~ Roma ii on~ dlvet'- na llUlli t."n,Jotln .s:tril:'iU~ oiIoD 11mbii'

an III.

:~:~~~~: !~e i.ti~:-'~ .~o:~~!! :n:!!.~~,~~::~~'L~ ~p~;e~f:!.~j~

an'n.

om.

]uptA
'M11t1'l,'!,rl<l:

1mp4\ti~'1iII IHlIUJ. fenotie liJ.nbii :romina:

if.

d I) r D n-ml .IIobl~le·', ni~1 "b~;lin~", dind tmi il'itilll 1Il1oIndl!·


v~,

!p

1'""

ani
~ro

"I!!

'";:!¥:.-l.u.~)""'-I-_#-~.,.,.....;!£I?:~~:t:I~ltl:u;;.2.:Ie. (;:~d ac:etE~lcL.

",V4lc..ovul ... ~ afOZ011 pIa. Aproap& de bbertcl ee tee cuta. ICU !lhad .!r6t:ot. ,I eu- c.le d.lu UmI& lucMti pen'ru taio.. av.ond pom! ICUDz:I pe cuanlcuea locmulkll III cote ,. mOTgenl. cu .mcd,•• ,. La va Q.a~ ~,ln!;Uh.uu1 J1mDolg.. ~Iil 'l1poV'f1DfIoaG,j 1:0 !o:nlo qJc'~, o po I~qd FacuUa10a d,e d buni IIQl~ de ~61ib!lie •• tra· ,IUn,_ dala' 1t[!jIli. UD laboudor barn 1a d. edt.va ettoaib. care ~I un museu tn em. VQf U "lUA ,Ie .!urf.t:1l!la:26 plI;I I L1b boUQ de dt<tle ,l CDalate nwc ,1 lG'UllQ Sil::Ilc'8I,pu.fl¢nd PI' opo lot pu. rG:9~u:c.dl. S'Q adUi ti JOCftt. Una. IOld ~lh"",~ dloapro mull mClledal 'sub l.Dgrljheo le.$fi.Ia mtrO-5 d.o petIe uaOt domul aallltll!ill\1 tm1versl .. ~! d. C<tI<=,..AC\IIIl, dl~ priOIDC la:tl. loan. lndraq".1111 do asee.tel CClILo:lel. WIll eptccpe c1J'Q514 Incl.el-ali1'le:i.re. uSC'Qte, a,a'.cct ltU JUGi po' 51ull, 0& ucelo .. mergc.m !ld vedem dtapt j,dlum de apa" a 10 Vlr •..hotnhtl'" o1ictuhd de turilm. o.e-zzlo:, eu ceo •• din1t'o .xag&-- de pe malul ~llrtL 0 mal. lata. po'rUfl& Q SO", a..on:uinat vi16 elvQIIm:ul. acope-fita cu 1nQd&st\I~ 'DO!J.Uu Vdlcov. E srur. pdviud. pnntt'" veJaIld~ pane de a~a: ceva. - ,1 acea:s_tOIUoda 'pre QpQ' &Uu(u11 :tl ta aprOp18TII!I a f6cul pe mull1 Ilvemd Vl80C ~D came-Ie Juvi'tn~orl :ae: albo 0 qr.a d.z.i .. minotbe, 11:1011'1:1 adC.po~th8a yiw

CIa'.

p_n-u,.

'CCtl'-

:5"

d.-

tfu llbu

fi Y01""bh), I~ JOO.oOO d.e OGmotn~ CCI1'14r::I:mn'aJd' :toVWi'!J ~ I'!1i lim'hl ... ~rii_ d~hldlll: bucoavnuc CUi aUite •.fIIn. I1ct'to, limp, a a.diullLlt el. in .:ld.ulllll'"' (amlbiarll, r,u n'll6'la t&dri.£ (I:~f! 'IL1I. color c:a;re 1'2.-L"lta .blaPf'.ttmllt" (nu". P CD alit... dQa.1" .flil,...,r ~5nd : ,! fi' I n-budle-VN-e--etll0fofl'''_ ((aaat~ G.!1gPtOda-HI'l SuTOpoC!' riOlI). tr41td.l,"lt'e, deJcMtr: rJ 'fa,iIlt4. blOn.,totl p.th-itlL Krie-r-ea dn. hrJ)id no~ra; nu .rCr f1 prod.wo. d~ lid ',I IIni 0 t';_xplicatie., .p chlar hmci nu mat fi. ap!1"Uf nici 0 o ra~lua~ d~ fI.to(III!ISrtate nation..al.l~ putfi'~ in utMio lumH ~CilN a-r Ii dar d.n PWlCCuJ de '\'edetc rlrid III putut Ii in f«tn p1ftotd itn:polim:bil J'OJD~ti. N • COli iUI ea.tl"ivo: Cft::eJhlS C"OI-a"~ A-:i ,tim pHot de doUG, de- ean~, CIt 6Uii(oT ~46il tu_, lI.1' ffl(lj 1* t"zino.t romAn ($' n Q import.tor dl' 111(':0-<- ropo.. ~o~ fiJlldd *1A ttl'''' -"11. su1uj) JUuTU"i t'nI. pmt'f'U noi d'do it-01 {' I~ nl4fnt- TOI atJU d'c nt1JDc om-atd t;lfutorieo fa In unQr iAbUlt1 dll!o.tma.I1 .d tiind 1M "mi, in OI"h:e .lbblru pe tt:--:tm "i'w1 pC jl.1.niti_ Ou m=e-j4f1 oroaal. Adritt1itt'J. la Spill.tD ~... pC! oIJ.Ii4..-i. In d't.ll. tan"'" pUt~OI l"tItl! ..fiiDr.lcliMlo'Va:ti! n~~i! d~ ~6.P1.d, om l1tcUCD; UIH,II"'. filii l-DC' d-e Dioda_ ~t, ~I';\ h.e~p:ut' 1:U-P14 :Pm1 ~n1 tIO!,n"" hifleiuJ :uuCui Or-ollf -I:ipQi di1l. Limbl romlnet.'\d '!!jog ..... ' ~ t'Olo dol!' .tJ, pl!n tnt ""-'11fbUI :PO'Jl'O'rU_I n-r:o IhdlocloUI:no~'lu.tD... lid ~h. P-o ..0' .... JI ~ ..of". at't.. " thn;II ~i and.:t IIlJ'I'I UltlCf pu-n.ctt ch~ 'tll!!'~ 'C'mta go :w:dclalofl romlill._. dt'~: iJOGrto .fau pTOlHdePl-JL1 ttO do instruhl Ifi ron,tll"ft11 dtl 1rI~ IJl~ Q.CoP[oraCarl!' '" tT1.iI'ritd
'roaj

~t!"d:-f=~\rH.fH3c! ~;;j;~ ::1; G;;;;~.f4~"a=: d; ji r",~


PUll'!"

trlil"t'l.O:~U, :fi eare 111 e:\"I)1u,,""'"d rirted, trdol~ ~ d~ dll,e I.LD J'luro.e lLltM1:rilar ~ se ~o'·I::otl fi .K' 'oJo:teIC, p:rtFe:rI Ita JlumeJe _t!11'-.1o Ili n~ h):nidito (0 ~'lIX-b.iJe r'fidldnJ lIlUnC'_ DII:!AIU-c.t, cbscnrati (I nuoal coeea Qtr !!> pC ladD~tl". pe fnntuJ;t$lc t.!kll 'P8 ItaJI.tonCfle Ie ¢hi.am.( oorologism.. l'\fr tiO pue d e cUpa potriviti. (ftDtN " rlspun.de; Nu De. plll!cc A.&ill, .akj eodJ,ele ei 1..... Nu DIl: rIle .Inumr.lr dln limbl, fila tul"tt.-mele. nJci IllIIghbirism,elol!'. orieil ar fI d!VI ind'tinratr. I1KI t!lc :I~T.l.t rolMito o!;lUb.Ut. cletnoeDtuhD latlo ila Jj mbl. arl;in doUoo5fl1 eI rut 101:1 'W'lIUlrl"lc dHa "e-..,oeo1,lU'" or1QI!.111rjll,nul!l1l.i1 l.rancae. R-esp!n· It--to 0 1tod" e..-e.. avlt1"Ld .IK'n:Il do
iPI

fi'Ul-tr1vrer\i ii... ufLilit :a.

nnw

ntllllu

IW

snare,

Dmtl'IiDd

GrK'Ii!o. mIl!!Iiel ofrt-arc.o dto

IJI

n t'J...~a,"E~~

~p'.o

1m "lUI

ifl dto ])..oo{o.lhJdatll

~a.

n1l,_l'O,aj .. t.Bit.~

Discursul Fuehrerului rostit la Muenchen


MUENCH!}N.8 pI pnncipa:l soc:i:a.l\ltfi: a. ot:lDT 16 ""1~O"",I''''''i.I,'t; 9 ,Nllembnt: 19'23 n'li.n.l~o<><ial"".

([U facut cuno,t1n\,6 Veuez,1,;je l'Qma.D&O'::u:a. ~ L'lODlllul h1 VO:!&IOT C .. U'D C:C~ "'Lnlwan tllcotli1en1t aki. rna pQQJ1,o prill ora~9!JdOJ:ldu..mi latrlunr1, MerqoliDl ,! v.dem ;-colilEi. car'B 59 ta.lall~et:n-a 00'" IttI. ,,1 pllne dill lumina C'U curti -.pa~~-i', ~ vl:dt~ tQ<:6paj

tocn:ea

blserJc--,d,

10- r::aJe

mijloaG"le

to bdll'ltuul pr80t C.. ba:sUlob~ cru le-gdNtt rQl'QiUcue prln Bratlajl !?l mal depa:n., prin. Dolj. ~ ,I caYe Qe pov9.te$te de-spre boLJovidi ear. -nu pu .. Ileau s"cll&-npe vd)covenl din pricll1a buna! 101 s.tari.' m:i ; Ascult _ lac, paJln'ele CUID .,Fru.measa. cl.rephfll!!Q.de p-Ql1&g !$(1. (COJ'IUtUHIJ"l! hi

.slul.e,.

:l11a:lorJlor. AmlIn. cUId.b&a elt • moult cU-itltt.Il1C1 do pe 1U1h.a abwuhd dill' !olo:!itnla a bo.l,evl. euor, ad H,ed"'''!'i de ..civiUza!ia" ;PO&!ltllll to' pe UIlde Ie lColca p1~ clorut A:k:1 a Sl.!r:ul ua. tID d.a z1le N. K. V. D.-ul vdlc.oY'eaD. ~L.. 10 QunoC[1"teI Lal!ili ea P"" diGlik1ulru D.U mal: e nirnie, dar LDtreaga cladhll;t are ceva de s?UduU In. ea, pt'J'rcG. ~ It lUa1-o ru,le lmense m4ini J;l.li!v6,,;ula ;I. (If II sqalldil-Q b\ae d.e eotava o'rL. 0 etiidire bolnava.. Se tucreaz6" acum 1« l~l(1ceI9a .1 de eatr& Min1!terul Pfopaqcmd.1. msotltorul meu !m1 do: Jdtnucladiri:!o, & pog. 3-a')

,:I

sm cCl.mara...'"'1 doc nt',,*"t.i:i!4;" loll cUI iIld 931 ;pcll"'tidUl- N'LI: AI' ~ T!'''f'i2' ri obfiM 'tIictarlll In~ -'Ok.

poporul s'a inlalnil eri


iurul Tronului
Ziua Suveranulul a insemnat 0 generalii solidarizare a naJiei Toml!lne in Jurul Regelui !inere,li ,I niidejdiilor rom.ane~tr

lot"

(I)"

C"II

f-.,.. t"H.

''''tl~ ~

,iI J*

...strada

J'

"'t \.'. -=,


~ita1ot.
os-(ltD

'\nC!o III Dte! U "'Obl lib. d o~ bO-.ft'oD p:a.tm. Sol' 1St! o,.~ dar DU p~ ".noMlTl. Nu • de"",J _ spUGe: orO hfpl contra curintdor rr..n.C1'IU: din. UII1W! l Ttt"but-! ... Int.; "put nunYil\for Iu.... lor,,'Sa tlU n(, dllm ... ~ .to .. UI ~bulpriml'la" pDllt:a. hLtTr.iAn. lIP Enl..!bil"lKU t.,tr'u.n. \'('r'II
d~u~ cloI;Jtlf'I.'1 aJnneOotl ~Iod." dKlit tl
0Ift"

IOIUu:rU

• rolh~

'U

J911 d.ar ;pOpor ...l gr-rmo-n. AU a nlo1 ..o in ~r:11o t+r"mor, ~("j 'pII' tIIl{ rih1c{I, l-li dtf.)oV"U't' lilt.. crnt,ftctot -fu[ In.r"'f', Nk1 11." poporl G conti Of '" . d..,m11\"' Flil'h:,.-,v.I, flU aTe- '"

~IIII

-m.. h_

Am

Ii

l!:'CIr.e-.r anunllll '1'lCr. re..+i,Jlc1iJti dill Mildaga...tal.,. Luptr:1 di.n Siria 011 dumt ~e .ztJp-tdm-a nt 14r C'lI'a din M ad[;l~l1r III: Jlirnq:, S5 h zii,. h, IlmpC'~e ~rl" CI! Itt ..Q"I I1lt!oII trup-IIlol;l'" jrance:t, au 'Oll~t C'-d dol! hlp-tllrl fdr-d nid.o .fpt'~ "lIuIJd. c, ingo!l:dvt, .f4 ...e p4U rr.,: Tll!Cl.tm!oI!'dre!pf'Uril..: fr'Q'Rrllfl Cl't.lp'P't;L tcntoriUor Ce In p"n~rU.fY"it MY~
ta-T't:r:l

:r:ndu1~f,J .lJlI'fa

,I.

Re:rul,rij C'4 gl-Ltleroui J"rJ.FI~ -Ii tft'.,~f'_' « in to4f1ll' ~h~ IQ nImo,u! crCcUnC'i.1M ~9C1)11m"li;illJ, 1k t·4 luct, aa:.,,d d't 0 Qp4I"~ ~;;1~ perllil ~4u tmpornw Orl~nl ilp',.-t"""'1, OTi d~ un.t!e jlr I:''''''t.. In N P1'1L'''ft~ AlQt'rl.a, roa.:!lIl ';I'll! lnehllo"-' d.. IlXnl1 ... dto.,.b't 1.1, 1I't11\ BJ~~"i. A~rrkl ... ' 1i. p\ICi!lIi ~ 411 r.a:L. !".'i Pit 0 tolOl+lif It- IliJrl 1i11I. protft'lIJuno am fc.t, JI'OIII'-t' ; 0 II'il4I 'oren. [III IrK" pocirtf' d'it Ff'Glltll orf:.a."n'Ell". I,1CJpY ~ lumi:. ""u..&1 mdroJ)lllltaM, ~HJ: P1I~ ttl" ,,~C' t r .111.1. =1 AOIII.lIII at!!! .. G.thnin...rrIlUll 11. pellf'C A aot l4..,
~tc!

pILle.

5\Jnl

t'WDM':'G.tle d

rt I_ poritl!

1!'ul

po-pond
C'~

':'11

pun "I'lU~~c nDl:lru_ Dol am ttutl.\


U'

J ,..

'?'D'

I~gl

•..'lJII('I"Q,tl"

[nU"illde\"lr VG. Ii n~. tum "PUt'loIIl ~!~ru. ,IPM\,'OCII rihul lumb, ~It dt Mi. 1:tu:nt'L ,,-10.-1 •.01.''llI ll;lll b:I c.hip d",'inhLV

~~-:~~r:ti' "TiJm.q1
III IA:lwI;"

t.!~ :n~ l'11LjlmplJ


U. IIHI

11

At ....

1'1I"f'IrbU, tt<ltInibl IQ'N

.~ll~:,; .~:
1ft [..

'i

"ifl-rft" -.-

...... n

nlm1c- r.plul ('I In aL"'qU -.111 .. II. ,_ ... lI'\.II~ "'" ~4 !UJm"ti. ~I III;UUt' a"h:~'_.L.~l'k!i.r~ mLJ'Ib criz.l 4Ino ~ot'W-""" .t ff1t'1.Q IUIa.t'1i. In 1"(1 ~~~ dad- .N_J,I'l'.~ Iru.I J.iM."'=' fL.lltll.;rl. RrlI. P'i. I' o:l ~~ LlLlLtI 1II-b-a~1'l1l" JH"'I1LnJ~ .... :1111 ne (C-outluum"'"

c:" DC'V1II .pu.!tt".t4


t"G)'Mj

",J

IMThIJru

W~~l\.lol"ll;i
~ hii

pill

N", lUlU'

1tKh~. ('LIb.,. runoo.,.lll' C .r~

3·,u;

Dt'Q 11I('ntll'1"1."0:I0oQr,rII,I'h,i:lll.lt.l 'TtLa,· rnlr IIh,.Zr. MIol'P'rlh ~ A.tgtf' ftI'" .. in m.Qd CO IUIJ dtrao II TTd.u-t •• T[}~....... ~ lTll tl.rllG AJ,y.,. Q IWrd ~a. a~
j

cwcrnM i1'!. U!Cl'. II..,. 0 WoT"k Cf Ulf' rlrdN rt'!jtG.!1,I 4' .,.rhJrWl. MlPtI'.o.~ polflt. £111 ..."." t'f'l rnlh dot Iiw",4 1000u/01'11" INMnd~ _PfJ1t' ~"'fJ.f't_

1''1... S. ~I('

Mlb'llj I ~ d. Man:.,..1 Ion An ~O:[lt'SCU "l:rrdnd -r<)nl;p.;uU.a C'U:rlC'~b~ricei Mihal Vodii, Rog.lt.d
l~~

dc

OllO.i·U'~

·fq

I"IfriI,tii

in

ptOt1L!'jO'lOf'1'U

:IIr..,1

'PofIJaipGiol:

dl1l.

cd ""oi A~j!ll'1 "III puru1 mAfI"ot' 1'il~1g. :.IlT.~,;i di' phAor. Cal",.. dCUPl "fl~ de- Z",S dll' gl'llm.f'. p~ de' altel. pa;J1.r, OP"cn-i.~

t'ranl4 C'OM,ta.1IP tPlVO"'lUL ..-.mAI '

QpoD''''Ud gra.lil

:~I~?'h;~:u""t~~:II'1

IEri " 101, l,rb6'arU, liua NLI,.,..,lul Mo!Iol.Ul!itlr ~'o Oej;ll"-J!n:d (o!;in,1I unor II~~O fna"",hntlrl r,".I'\I". a~

::iONlrd t-,,: I~m,. g. "WQ-r" rn(('rl ,cnl'~!. t'lUI'l. Ul'r _.\f1Jr'fili,g, ill dr_ P1"'" 1~ rlto m.c.1 mart pa:TU d~ pro-ducraa d" 1"~'II.I~ lf4A U91!!fl.12

AI'. Jft C40pir.'t. ell Npril"l'lul 16ril, 9t • .,les ~l:Io!Il.111 A.~'.a ,H.., .'II'~Ulm"'. Tn 0IIId1'l.ll Ur'loV totao,. ~ dll" 901'r.1II .1 lncr..a.r." 'Sw.,jti'!UI RCITo.6ftl'111i. IXIPOI'U'I TMA'1II1I i_rt, 11\ }u.rul l\'Gr'lIlklI. Jl(n1)-o.1 _t IK"rI· til' Nriril roml,...t,. l~tlnch.".1 g4QC1IjrU"I.., oK_ .. ,. ur.:.-., por" tnt 0"rI .dol~ NeMlJLl.lIolI. p.n1fY Mo.Jo.,14i9.1 S_ Reg ... M'''~ I, Oom:" ~ilaryJ_ it!'Opu"'t'" dr.PI61~ fI~IIOMI.

'''f'~ 'l

,J

,·a

'rt

:.J:i:~&r;:~~~~r. ti p_ Inl,."

II

~DpCMt1i 'om~n.

MI;ruo1l. su ... ,~ .... " u-

~'.'loIIr..

La ClriIl(" 1._",1 .. pl'Salb, ,nllj('ll~ U~H SAl~ k ...... ~~ lleN.,:\b.~ jr-Jllltt'::il fu R~,,;t.1...:::10 pMa...L 'III AI .. 1 TTQnlol.ll,ll Itt' Ll Pl'I'I, ~t.'h&.I -A."lloJIe~ '''N'-p~llIIlot'J.to ~1Iu.llll 1St' ml~ Q~JJ'I 'Jl PI' 16i1 IdoeIIIbrii pvwalllw. D 'Prot ~ A,n~. yK'('.pntt'dln'd~ ("ICr'ft:a'UluiDI dor mllLttrl, 1ft nllUlUll~ .... ',~J'IIuhd •• Pft'ldIIlal teIto~ df;.lI1 ~1t.IH ~r Ji.~h.1. ___ du-I -CIa ~ ~al dtwt"CdDj· ~cl Dcmu:IIIa .. .,..~ .............

"1I.mtl

in

:!W:. ~~
1IIl4!

Dad krlaorilll ~ nt.Ilft.Uc aa~, ~

....m'c;aft priIIUI ~
p!)ptl«iIoJlo~_ "L ~

, N~'
hal dt pllm ..lLo ('1'Q1'lr\ CIIt: clo~~ ~ C\Ip\lclkl $4"1 II tole jT=n('>.c pI~ t~-.:u4p~ 1QO.lf' rdlf;el.al~ P'Oblk1! .Ji J!d~nMA""'Oa~ l~lGrUl TP~ I'!I.C!~ C'IIi.ipW ;U-a,JrJtIilII $~" R~th.oj II

nr~lWr
tot:

C~n,.--"uil'

U. ,.cuI. am.w ~ sa UC'IAQr u.. C'tJd-ut rtf t;ulortl ... Ml~Cl'''Cllr. Dr.Ut"'mom.j ~I lelia rlle,rtf, .. \ecUa 0 ual.alctM ~hll la~N"'I1alCCJ'IULlJIiolIll,.JloC"I!d~JLejtl-e h'Clola hi IMIbIlaJ da.. ataad Uhd 11Il1 ...~ ml'l'l!rl,rttor, a.:. Cot'TC"ld. _\jj,U.rdl', rbpll.llilW ~iDMII.1 ~nlt. Tf'lIU'I.oJ J'liClroicmo:lJ ioi .Ill" unpl)f'f_~,l11rr mr N~lo!"I" IIriu Iirmlt.Mrd1: 1:!IIIi-n.c~: ~. aut· -Itlf14h. IIU 1l1ojr ~II! _pa~1'I !ffltl.Tt. Iu.llrl'l-I_ fnaaalehr n"" ~1oU aa.rt tI au .... '" ~I U. rr.,p.

C'Q t:UV1.lUAl

tl-.

..

Ja.,

t:rPWI

Ttl, toof!!'

t'1Imu'1",_

in.

,tprU("llt:6nd dlip~ rdndruJut rtOif~ Sl4'rrlI:1l.. IPri,. pi" 1J:l~iI clipn'll,t GI ,6nl, "OSI O";;ltJt In. b ~r;ct ~u,b~ l'f'Jtr~ ~lh"''' T!:I!-f'!3, lOhDi~ g f-l {1'ld4:!1.I<1gat4 .o,;u",1'1'" a IU ..g·c41fl f\NtJ'LI:. Ol~i!C»' 1'1 .·0 t'U~"'It d~ lft-lcm-.wtQlt'G ~I ... , 10," HI
C'l~11 hnpf'tl.ollllJ ru

t ';~~~ :~:'i:~~~,r~ :. ~;:~nlv~r::.rd;d~~=:


N1i~.

pro! ..... oril

811.:.- .. \at ~mbrU ~I el'i,'IIc. J.l 1Ill1ltanl • 1I~11W Silo) • • 01op4 ~< >I l,l~H1J.,.,t.r pttot",'f,j ".;l~IJI'l P CI. ,·:td_.tlJ, ~"j. not ~-Qt MOP JIl't:r'\li.. _\l4i.e.ilQr,,,, oS!!: R~l';", 111JOf,'_ dot d... .\f~I'¥1'~ 10wi AA!{~~ .. C01I.. Irt.l~1ltal"'JU. ,!,"1;otJi,j",1,.. CI. o-r. t..:.c ... c ..... A"'~

:=U~~~7.~~

...

......,1

IM'J"QI:a~r ~l'f'I'GbS

~,!~ ...

Ont:m&liDinll 1men.1 Cldlt!I. ran: r-lIn l& \'kit,. de t:6te-n -Uk. ~ _•• I:Iledu. PUlna • lQ ~1 I!a Id1"UlluL " pleq1 8lJDbI.Li ...".,.... :PH Africa de rMnI. "u .. tLk ad

Mare$aJul Jon Antonescu a Drezentat ~:;r£:'1.v:.';.!..~ felicitlri Suveranulul ~:f~"" !:..or":-io!:;' •...... t6'OI'n~... _.
Sa

=i~ .:''7:.ali:':: ;l~~ :r-:...: ~=:--'..:.... ..~::.:=


...
,\._ '1 .... In primele -'~'I
C'ObUww ....... IuIU' - prim'l ..
ft •

,..blt

d. JlhUcT

.u... raet

oWlofI',.1 nr"_

:--=:e:. s:.,.~Ikpl~
", ..,,_... Rena.
II '''dOfW .... t"DIi_ hlAllIloL

Mi.....
1

II

=I~\.~""· "" ... -~~ c SWal........ ........... -, .. ::-=:,.


I ..
dupl ........

m~.c"

CbMlllti6'W ptuJ 9U~U

MtII.!U

al.lo pifIl"(IIIlO

fill

la

PUaL

ca- "' 11&

..

0IN.t

~'m"H..w
IH4hPw

cal .. •

.. otnI

s...

II#..

No·

r-

D. ~ .......

l-.a ~

(Wift ..

r I (I,..tnyt.

Pelrl POPInutngandu·1 De lIIe Perrascu


s deveoit campion oafions'

ANUL

xv,

No. liN, M-ti

I'"

R
OLlIIII, - CII.i pr.II~1i1 NIcOI_ Vki&fll, gill :IIpart al 11.Id.u!l:Il -

T
La zl
.,..vmIr'l
Ill' _ld~'lul , .. MI'I Ilk! I) tG!!&rlll d. bCl,ll, fII1!CV ••

c•• uua ,Yaslle Panl "trage" cu Georgeleu pen""" tlllu


100000turu! V.,..M P..,I • '1i1QpIl8t

",,-,,,t
~1iI~

Qh ...':'I·:W;.

11 ..I'lc*-llill ~". -,. 1nc:t~111 functl911tn ,I pt'II , ...... N ... ot"l.,. nIH ~ Iii UtcItJll.rI. Qmpllln.ltJl I'II',~ UuoaJ I. ~1-1II1'A ifln Yu11. Pant ,~

ko'"

QII'iIi

.tI.,

Cu trenul •••

II

II.,..,. ... .~.....

Matchul Yenus·Juvenlu$

•• JOllcii lol

.... mbat !lin AU:!!:' Inlt ... "du-It •• 'I'!!Iln", __:trtp"lI:r 1,.llI'GIit'll. rH'(~ul V.nll;l..Ju~~tul M ". dllpUb. Jot 12 NMmlJr:lt> pi ~ SlIl.lu.

Sandu Ion ,I liillirescu box.a.1 Dumlnlcli


III .Mllea
Dum'Lllllel III .a~1I ll!l-Mo IL1"!. l'-'IJe 0 ",':11,11 I:'LIJ. ~.. 'boJ,: -ll'rl..ruurtl d. m .. ..Ln) Gb. S!hllK!l. Pl'1)lJ"u::I'I.11 11ft 'lmJ:liIi to&l':t& [IlJI1,.L-

.. .cmtulll1 CII'I'JI~ do r~ ~.kIu Vuflib SC!I"'tlII l1:Idl.3. ChOlUl Mll~ .-a lnlcura. t" S\I(!«II lIIdral ,. ~toia.I~"(!MI~HJ.il.f'Il1Clli d.J'uu. CXti ~la~ c4 ~an \ID. 4Id~ ,.k el 1>&xW &CI :rl4I~ [:a;r pc ~ul:m.II:l!! Ite Pt' ~. ~at,. A cka., ohtl. ~ Ib..... &ld.tui1. .... ddCL ....... c:w ftiC'UlarlLa1oe dI.Dd aM~e dt.llU' .crJ.dita MnII ,I-a."" liollt Wi cKileel din oa.4I ~ i!II:)II(Ir ~uJtum.lrft. 1'flLe:sN1!AC (A.'UATORUl,I tiJI .-Ot.rI"f.AZA AD'~5AErtJL In pr\mul ~tdI .:nator- aI tIle.t C. ~ .,rnq'lt,. n~ ~ "" """'" ... IuVlI oS .. ,........... po tinU\d s4u 1:Id,'CI'JOl' lO:nCU. =[1/ Ol'l, .q.II ,., ...."""" _ ~.111 op:ltta~ m PE"IRE MI_
A "'All

dou ~

t.~

Hd..

OSQ/L. m\' EXCELn"'ll !t'\'::P... 'fP'LA.III At. OOXllLUl NQS'I'RU (W mAl ~ mUCh iJ. "~ .. 10111 romlut de ~ dlntro A.,\"'W:': O~ IP.IMI k, .. fl PE_ .) TRU flAT (SJ~ k_Jr,'. D!I!Ia 'I~JllIi. ~ u;t otoe:btfle adv~1 mfti tunttl ripotteUl 4_uJ do ~!)ftbR. Ft.t 1m lui. tnsl ~5 t
Alf,.kI!!:i ~ rt:prl!ldritl 0 _""'11CIfoft to eat~rb .. plllm:hlLlul fJ,~ ttq!IIIIIUn· du -I :mba. O'r:IDr. M-.'Cl"Mr. Jo'tal. a 5:x~ eelee p~ .. krm!zu. h_ IlMIl!I a(lt':ft mIolCb. N'* ~11 n:lnt\ 4,0bm' di!'lHI1U):IJ fie care n 'Utrp~ C\I ..... u larrhltf-c ~ Au "(lfl wultill IDD;M!lDtll!! d_tta F1&i tIo IQI!It :lQ.1...;a" dl!l IijU'DJ. lAIl IPI.D.' -- WI! tlemeni dcril~ ILif'~ 1\ Hc:unol_J!em m~rttul un~ :r,l!!Slnm~'I: I::LNbl.JcoHc. ~ :m«ItI :il 11iP~ po.tra noU. lklme. 0 lo1"1D5 .fP-Iendldl. A ~t'oeIf'It 00 v1ctorle S'J\ B..""rtn" l"E:'I'7tESCO CU POP $1 10_ 'Dfl'INS IJLTIPotuL III maldJ vtdKi - In .fgc tllDd U~

lh.r\&c Oh. LUIl[U IUlilu ~ rab.\t~ QMttl Slb~ -_Shdt.l:lr JJo,'I'IlLlI. Sandtl JOJ:! fl, Llz.ll'NIUI.

~.a", ~ eo.IU1.&lI1J..g~

la lumina rampa.
J!lpl'tig~Jl.I(J. 111 Dt!lphlH. ,.iiJn{IYeu.. prt!'mieril d- Tetdrulu-i i\7-pti0)J.ol

:?a=r ;:t~~

=Ut~P~IU

:;

=A.Tll C'lI C. DUJI1TRE:SCll ~(:Q:LJtul (lob •. ~ tS4.700 ta.l ~ Ooo'<l n."".,_. (10.100 It#.). s'1II\1 ~ tSe ~ ~ e:L iIoo.-"';. Icl

HA.L (HL FLC),RlW\

'l'Ol'JUNA

LA

EGA-

aJ.

"'_>"1-..1> .!o_-_"",""'~II ~t .. r !;po;,4

'"'t_"""",,_01_
_ ,.,_,do.

m..,,~uJll1

~ Jo • -.,
n~ De

4hd

..... InInee

vte

&e'tmk1

aVQOII.l.Le. .Deci:i4 de moi'k!l

ot.'to ~ 1.£L.ES~"EAC

15:roIA...~

IN'VlN$

lD_ opt r.('pril.o a I. P')inutc. " .. II Int.Ii.tnll J11.ESl'-~O (66~1 ~ V!\SOLE ST<I[AN (0$.... Itc>.).......,.., dOl bD:nw:1 au. f'IlrIda&I un JD&kb. ~OA. I)ltn. do fu.e blti~. Jrr.I~ - :tn.I1 Linlr. dcl:tvn1Lod. od~ "Italtmu.. .. I~L nW,wrllPL "I q_ f1::o.B d. 1I!Ondll:d ostUN.~.e !1a.1 .~ 10 1!:II'Sl un 1ILd\i~ h"n ~, ,10rt_tISp ~ ... 1 ~ :r-a-U,.I:IAjI 1C,'[('tIlPO-

ml.

8tala.!!. II fa&l 1A'rin&. 4u:' Icw.vtm. 'b1m PCIl'LMI. &mJI.UiA

.....
m~taU

"'1<1" 01-11 ..,.... 'Vld.odt. ~


lal
" pm,tnL

pooatt a.dIintaeu. _

1'c!J JelIttIICII.e CiI~ CC!Il!tltIU 1m 1ri.Im:ll-

.........

.....tU ltD ou c:ara •

cli.dlll!ltl'l*" ,I Pdre _Pop - 110 pRIIIIo boxl:Im un eoJi'('flent hr.p1i"or. Am mcritui -de .. IlIJ r~1bU- Idel t) dirll. !.I -M! ocUhneud un &4*n.ar ~ -obosbe te .....mul rood. :aC!cl:l.t bonul' UPstt. de ralJe;.n. 44> calma. ~1iU.. de tehIlkIl re'lqil nlmle 1n ,.... J"IIdlm-l~jd~",lu, dlL'l' CQDI,.. bt.Uvnhd au ad'\'CIWlf. 1)upl -un &lmulac:nl Ide. 'I:IGx (Q,re II !4~[n,t l!I~ dll! mil'llillC!,- prim .lC'CIo1"dal "~Idorla IlL ~1It hU f"nr.e p.I)p, .aumal IW:DLru r::a. ~ ~hd co ,I"f'n. nta,1 b!nD -d~tIl1I!1 ~ Petre p.01I' • tM!t _~ Icrl $t.'i:i'~])Icm b t-o.M,o r::&ki.i~.J,IrZ"I.m:I.D .. 1 frI:I;mCIQ.f;J -cQl:I140:u.k.l. ~ V,ql1l-' $lI!lJb1nolcu. Not t~ ~ .. mertl:c!:l~ i i:!fvrtuhlll f~ :R.~ m('Dtlnem ~tsII~ Nil a'V'!"l'fl amph'" dmm Ii ;rg.~qnaJ lI.c:::ako:Jtl!"b;rrr:&,
1::1",

:: :::1 nt ';::':'::,~~I~;:
,I

n~.

"e-~

ca "

~UIIIUd'ckRg;u,
C. F. R. (T.•Severin) Sportul SlUdentes-c 1--0 (0-0)
T. SDY1lR:IN -8 (prin tt!'lcl'on), >l<l»po _ Co F. JI. NeA"" ..u.t in. ~rW ~WlU1 4i=I r~tbol eu tonnalb b~t~ $po. $tl,ld~ aR, • obtmlli 0 tmJmoas::. vlr:torl~ nvl.n(~ ~ d!:n !tucurcI.7fi C'U ~ ell; J_.;(j. rlupI ~ b. pamA ~

AI. R"i.cu

Lunl 9 Noembl"e

"9-42

,..nCftra.

scurti schill a istoriei muzicii croate

luersllalea a lermtnal la eUlllial B


CD

N. D""""'DVU

Unirea Tricolor 3.. j) (2-0)

n.Il~ B~

alb..

_~
au

.....

",._.

__ ,rut 1n.1&1a ~ ~ au l~tun fW'bal( dill oaUtet.e. .Toeul DU aNi latorlt: ft ,,". c.wM'lltlhM. pnmz.'o ~e_ lII'¢mati In 0!I!!'a maL D'arc. mbutl .. ,Joo\t ,lab UolniI. ~ .... ~ ~1nm1t'1.2.8dii~'r'Ii!'O:Jo:mE..m-

V:Wml'~,

fOIl'!. :oevo~

fiIil p.eee

lrm.1L~lIi

-"'" .. ..." ..... ,,''--'''b~


111Mt.ln..

_l.
I~ Blrl ..... SL&tca.

D. liiOb.iltI,OL!I(:'IJ. :II. Grl>l'b'Ot 'W1I"I5toaI:"tle fl)nl'll!,Vt: c,. F. It. T. ~.! :r."I,ovki. ~ ....",~ rlrJaLIlI:!f'il. Ci:II:mJ,a, l,.'lr1i'flllr'l., P'-'IU~'I1"

"

~&.fC1r'll

tnJ

• Conlerinlo

,1«1Ift ~ DllmU.I~ I:'LMW., ~~ ~1l'!U.1~. capII~. Bo~. :MThltJ~ 1n:IIeIl~ M'o'c!O'9'..nu..

sp.

5TUVfi.~: Tb~OI'tI!iI!tIo

IOliNAL'l.(o.. Prip

Duml-

Dl.nr.ft.I;';I:1.N~:I c:.-.'rr1) Lm.1n ~.t(DI'~~ea ~WA!t n.)J~ d. iJot.1(Jr D, hlillDn, ... ~ ~ lut!!!lI\.l.a d~: ~I~ tl .-n:;tar.I mlllMd k1I Pta ~unI). In .. 'nim!I t~_.

_.~'a

cu :5·0 (1.0) de Gloria C. F. R.

F. C. w:'loe$ti a dispus

• allUl: xv,

Il10. IN, l

!Ill ....

10 N""""'''

, ....

poliliCA
j

(fAllidp rk ~
DIN ,iSLA
,~U,Prt' dr rulQ~ C4.RA BON ~
~

19 toole.- maq~zinele
~ $t,~ u,..c.rd.l4 "'SOL ~ttf."'

.uxata
-;c'Ii40" Vict",rilll J6-St.,.

Da.omaitl I'
n,9-_:

c,."'·M,U8 250· ~"C ..I• ., Gth.-I,.I

9~12 NoembrJe 1942

CONSULTATO OR1TUITE de ORTOPBDII


Vlzlmf;ilD Intere8ul

la fscultatea de stiinte Sibiu· Timi$oara

Inaugurarea noului an universitar


o

Dn. 8010Dai de pedicurA

Strad .. Llpscani 34 spooialisUi In OPtopedie, sosiI.ii din .:0.. mani", dli cons ..llatii _Iuito la "'''tia __ • pediclli.

Din [urnalul basarabean (X)

!~Jrs:b:~~·r:.~,~tNU~.TM~t~~
prt'l'uncj UJI.1I 41" l!1l..Jfi ...aI .~ pI." to&. 01· tl"'tlHd plItA I. M,u\d_u'¥l!Ja., I:b1.iiT JlIo 1aamna .C:IfaI4' C.cu\f'1}11 .~lIlilIhll COIf<" 'lJ6 AI Ii (0."(' ll'C'v.~ltol1 S_ 1'. 9· utili, da •• 1I"'l'Opi.t: ,I IIt...U·' ~. 1IiL~DT I.d mliU Q" d.frf1t.. d~ lr010ILrit nld nl.l mat ..gl"~Jm.. S'Llilt copli d~ fO')fItl ~ urtKIr'" i'tflblliUl 4NffI\li1I'll'll 1_ tlmLUntl J!.~11 V'~I d".dl n t!'I,tUIoO(Io.'1

L..IAi.I nolJ' ~lIillon.a.'~D*""~ rol!.lIt • r~1 c1.1I\1 d", ~u'lIIII 111cIJ.n:ulw.~

'1'...........

'.nIiII

,,'''~i''

SU,u'ffa normali"lIor chema,t sub arme


... "'1,111"1" 11110li0 ~Lu& "n~ ... fI-t~.r Ih. ",.aI bllid .111 ,1 .,.,. I~"'DI .1 InIJ "II"} Itl'...... ... ',~n' I. tllIIIIl! dill pI"!!', IIIJa &1t.,..11 U~
t .. tt,H"t.

u, .~

UhI

Tal"a

.. ••

"nw

I.."...

hli,~

----II.!IOSij.Jl:ii:J:

6~.SOS"'-

Si\rbliloriroa %1101 Sf. Mihail la Socletat.a ardaleaniii "T6mava· Mar."

TeJefoll
In

5.U.81

c.le. VI.u.rloi23. prill

Teatrul MIC rri- .. r.1lriti


N_ .... t _

BloCDt Mica
Ia

S-t. -'

10ora l.30 loi. Slmhilll " IkImiId<I

on ,

Cel mal "eeel Ipea'aool

dill Caplla.A

"Op., ..". amerlcanii in Paclftt


""N'.s:1'l'.RDA.M I nta:d'1l"). - t'areJ& pot'Idf'iUltl ~r. o..~.Ii.~.-: Un com.l:iA4t;o, Prknlt l)~ .t.l.II mfJ.l"N C'O"," ~ 4.1 .~J~lu. )141:' A .... ",.fj h ~ de~~ lionrmlt:'l M_ tJlfOnn.a:l'l~ a...... c4 1M-(tl ..... U.e. 411 ~pa.c tn.IIIl4 COcI' •• 'KIII.gPl, tfhl.~ 10 ~.r.f okOd"",ol ifOllG ~ G1II11W!1II~ ,,, C'Ooa.IlI'I ••

Pentru
~

0
__

singura noapte
... v.TImut
d. yy on Hoi!

Comodl. In 3 ....

cu ION TAUANU • MARIETTA RAlES - SANDINA STAN


LUX -

f",o

MUZICA

II' A 8 T

••

lILIIIl.-1D'I'~lofa.%,

eEL MAl MARE SUCCES AL CINEMATOGRAFIEI ITALIENE

sublocolenentul

Primul dintre mntl,

Paul Olteanu.

,...,"'.
=.!l

o __ •

i <l!!!i!

.....""
~

11 NoemlJ,.

Il_
Jel

,1----1
d~A:.:r. h_ Co_ ... _
DIM

15 ~
phmJl1'11

.,....

=~ = ..
<I!!!:; ~2
1iI:I~
J

:1!\1"

II

QS

zi

Q~

:I

~ ,,,',," .. ~
0,,.,,,,,,,

IDhllrrtll LaDI~

.........

~ ~

.- - . .... ........ , - .. -1
F......

"'""""" ....""..
"""'

,_ ..t

...

I:G

1 E
~
1

,,_,,_
BTi:ld1:.p

-Brlnd.\1:tl

]a

TlMM

.......... ....
5t'cq~n

Co

~
-e

:I

i < 0&
z
..:I :( ..:I

1:;1

..:I

0j

~
'I!
;!

:E

.1'l:I~

~ Z iii ~
Q
OJ

= J..
5
S

" 1

IiI:I :I

j ~" == 1
!!!
I

Q P<

o _.
I. Tbalit

.. t.t

o _,..
.. T"'_ 0 .... _

.......... .....
~
ftNftl,d ".

::

:I

P<
Z;

I~ ;
~ ~ ~ ~

.k"l'~

-;:;r-

......... ..~,

iii

~~

1:1
l:i:I ..:I

POCnlIr.t

r......

-;;0::;;-;;Brlr.dQA

h~~nli.

= ... ~
l:i:I

i Z!
:Ii

a.

DII P< Zj

II:IPhd

__

meatw"

.olw

.. A_ ~_U ~
...

....""
rY1

.....,."

.....
d•

iSiJ

r;:;n;Do,.

_loti

"',.

54

docoII'"

rl!!M1 .. IIlnwhu

Brbdutl

.........
A .......

domel.

D-n ..

~ .NUL: XV, No. 1S294, '"'1' '0 Noe"""e M

1842

Discursul Fuehrerul

UI

rostit en• la Muenchen


.u.r-

Ind G drofClblrc: Gcrm1nlli de 1II~1ItiJ;f1 Clra CDft'IplOI C!r.l un om IIp-III1t dill' Grier forti il~ '·"h'I~.tlfl In f&f-.lI. .a.ti("... tnt ll\:."l.Mlcl. In ~ ltV "I.. .., un lU.l,~c('r.!llli r (.0 "lei lUI 10 lin .. Din ula tll\'I!.I"!:!:l .. 1Id'JI~3TI. ~"Ilntul 1.~"UnJUtl". !IIII' ~I.ti. f!I [Un ctiot1Slf:Ctnl-elc 1t'OII:I.~ dq:la mil:!ilr 1111 Aln .;.rut Ulil.J~"unD; (Jol.iH~('IIJLdtll,l'lt nree fli('c ~ ItI. I~",•• VUI tn O~~~ ~ d:rta c:tlUh _pU - .H l'J'1'I. f\_~ iii', nilllouL k1!;p.taj ~~ HlIo NI~k'lnIll ..tocl .. 1b.1I. ID .,.J,::,vIT. murt lIuloc 0 IJ.CO'Ll\lUnl1. d.ar 111 1IfC"~ llUllotlll a v~.,III~e ,d,1l fII 11.'1,11111. d~ e] :I.t n lkul Ijl.lrlel (;,ro..rm.lonl" :UH:loJ ]lol en ..dlB'\'l~« hl!l.. ,«t~ .. rc [I~t !\u ... rt ul Urnul 'UIlv,lnj,. Ad;,/lIIf'IlI,MI mel aWl m'tItl1\ moth'I:'I Il'll d('dI(!lIllICQ!lt'" d, f:I'O .r.1I'f"! ct. mal n.m ,I II(Ufh leol o~l. Gfjrfl'jllnl" ~e "tun", ... dt:lllu. op~r;. :rJ ih.l 'II. ~j~mlll"Ll de "'tIoll~ a..rmeJ'I: .. 11. fbi \I n. 11,...1, rl"lnc:1DI.. I, L1'LI..IlIl., IUhI Ill! 1 LI t'lil. .n dID< lion. eu .m 11111:11"'" (IIJth.una dncl mlnuh!J Abta tulUf! 'rW.I\1r.,'l1 din Uts"mII,. dli.~1L Dnl 11. L\,I~I I(Mb. IIU l11d(&.l nJ IJ _ (OnJLlft~ Il!ivrdlo.... ",,"pU.ldltUlor ,"_1 I<Ufl,CI!:Ild Allum JIll .anI IJtan1Jt"l\I fI bOl$e"'ldHw, ~rld cetJaJb\ hlomc II! nu,') illn In1er1or. Plrt:tttl~ IlIll:ll.HfII ~I! ,1 diu no~ Ij'I4}t~h'ca. l"1! II!.f.UDlllt .II, j,h"ttldtlIllor ru~ diu l.ufe.thlfl \1H!l1:\ul'4. In In'IM daboltlhll tri.ondt~ lIrA ... tiL aaclt. iltu.a.JliIdu.~rul.or mol K .. I~l I!nr. mf'tl tl'"f'bUj.1Io InICa'mlU.. (''101m Will. eu :;LCOta. dtn ~ de AE..

pomjl

~e:.f:1:lllI! ·:i~i~:~:":'n:c:en~
r{~!~. Crlld \"lI10:1 tel C!.$II lIlutln ca

duPA

ue, ""

iN't!d.tl. dLn muUvC! ~tc!-ld.o.11e r:u.~ (!t ,l mg~HUl.

Emll lrn1M':rlaJl
Mo(l,

in Intf'l1or. lC..lu"U

I~~""

'I\(I~

0W)fJ'.

Jlcum lupla este 1n domeniul milltar

Doare
nun

O«»rtt

:Mllil..

0tI .. 'V!,?-oo Mllltld....

:n1tJM:'

.e:I:a.o "'. Cbl;it 1ft h,!:tIlf.:I. deli,!. 5., li-lil Ii. " CIlI'I:IJl.P.bJ1ut lUII'tlUul:Ul

~p~~:~ ~:*':::f~t,:~ ~~m.:


1"1.
Prtrrud rrP4l"1brru tdrb 1;1 ~.t.,fI!'JUrJiOIlltcc dUJi1 ti:1cI LoMd1"a p (l:d [&J 1.to,~0:1~tUl dl' 01l1l10114! fua D M'iJ1,g~~ad. Gl'1Irnlul N~!II I'P~. tn,rr"!:!atl'~J:1I: dI: CIIOmn.'1 JKlJIUd dln trtcn ftLI: 411:~!II;. ~flQ n~ m,,1 LJliU.or'Ul ommh"k. lil rrau b'l Ilvlr..!1 IPhuQCf(lJLri,. S!.o~".:r ;ru.. GlCilllll'tl III lad Idt&mil(lI~ " nu.mtl..,~In IlUeTUthl' 't~fl:I'l" et a f""ai I". nlrb~u. J1\ 11010""d .. C:C1~g.I.:1'~ l"!z.

8.ELGIlAD i!I IR04orJ. -- Cvl'c.IJ)Or'cttnhtl agl"ll(l.t O~ ". 8. mm1f'!dc4: Glfnl'nlilul Ncd&cl, ~tqtdWi.t1'r.. ca-;nri. U"I~ de mlrl~Pi III $1Ub-lti, .a. ~d1'''''111

.,,1.

~1~t)~~;.~:coe:,f:~~II\i!"flll 'I~
In ectl'lCilLo.'"it::, gmrreJul Nediel cr~tdf'4 ....

cfi!! IiHe cawUmna r1"Ol~, a JPIII.I ,""naluJ Ncdid._D con'im;u liI/ormc.r- ppt~ tal,,~rif na_- .tiara'

etp1lD(lU. «Im""'l,lIar. Pr"PItMi 0 Irrt tifl'!lI

~~~, A!!IGI=:. J::

~:4f4iy:tl,:bl~:

".:1

"'*'

La UH'na ...

pc dCMUpra oq ora ~ •" I"

1It ••

IC!nlL1D.ai ~

SltuaUa pe fronful
Sialingradului

Cbut 1. d.al~r!,. peft.tru ftMll'!., erIK. 11:1 dUot !.it! U Noetn,brlc 1'O-&!, P~l"b\U.ul ,.. Oi'Leilu 51mbltl T S~bt:h!1 llKl 1& bLMr!u 4ia ~ b\'OUrl. o&n'bm'.'Ulli

c...,..r

jvr.

"NUL XV, No. 11M, M

10

....

Agresiunea trupelor anglo- americane


impotriva Alricei
va aDira terltornle
.1 .... p~1 D. N. 6. lrnlUV[CRY 8 (Jt;,dor). Oo<<>p.n<len'ul mH-t~ )1iJW.terW jnfomlafiUor com. wei: Dumi.n.icli dimineill~lla on 3 Ji 30~:5!aRiru~ de ci~ tuner!en.oJ. (n. n-gh1.Detl Al,or) dt"har care. duJ'1. l-'O vteleet bornbmll4)

franceze'
sale africane
Itt
~
M4J'DC'.

Franta, Drln toate mliloacele de care dlspune,


[01' ¥"'D.[~ In4~'b' tr1 porrib.j Al.rei' tl la Amir:lll~.e. In .U4I purt;(lte .'U'Q.D'1I "'" n ~llJIt .. dtbHU. 5Ua.&tl:.a. uta ileJ"loui. k r<.;\ dllibar~ mMi1'e· ..DDt I" PffltlUrt:rnl~.TOii .-...;tlIb:tl, Clore _ ~hut_nu In M,IU'OO,. .. r dai 1ITft·

"an

WCHY I tllcdcw) - S~l1lrlua ~t 4ll ."formal'llor anu..,~a: Du1)lt lilUm.al. fUri vnHr din d'~ NIn'd., ttlPk ,"fll~ ,f.i! doti

mRL

pun"~m Afri",,; do Nwd, eu grcle.


Allto 1tt:rciri pierdcri Aml<.lullbJ-lru,

4, MI f6Jt .resplnse ve det'l!l nil pidll! lnRmiC6. J)om,,,,,le 0 liulf'" d-.JIvol1i. n.


La or·a dot dlObilrt'U,e au fL)St \Jl d._bll. ~i '''''''r.luI flQUttl 'in mol.

Onon.Elc eu I... toopinIII in

eeedue opor,a~lf1.Ei au lu:.t mn urile n_~re


ordiDuI d •• de ."....lull'~Wn.

;fuln.".filI

f.~.

mul~e

.....te

Marsllla in stare de

~~ .

p~ ;p1G.fG, d.eo Ca.!planca. 11.1,,1 Cl.l:r.l a1'iD\IIojdment~ MV4I.r. ~ II'tI~iP AO' .t,!dUif~ MJ ~II! rfet,.",~r1I~ d~la 511ft ...,1 Fl..

alarma de doua zlle

nI~e <Hn r4iLl:rU

"'."Imod

ew: ~rreu.H'" ~

dl!'
i:nlW.

fQo(f~

VIII.

cnniomnbb: eu.

10CIllu! ~l

Debarcari tn mai multe puncte din Algeria

Me,aglul mare,a!u1ul Petaln adresat <lrnlralulul Darian

en maresalul Pefain si d. Laval Armata francez~ a Africei de nord

Generalul Wevgand a conferif

f$i va fale data ria


a..,._
toIL
f,H'l!!

VICHY, , (llador).- Co.._nden-rut lIlQt:ftlid DNB tr~l'Um.i~e:; .(iut;ll'nUl,i'ond D!I!11-c:rcI Ckcull'l 4 o.dT~.C.t 'Pt),pulcq.tt:i Afgtri~i tUI BfJi'l In ClUe It, ,rpune. intTe altele: "Copl";! do ""un! popul.",,; .tl>eu1 Impel"" ""nIattIfll"ic:rultl P eD&llne impotri,.,ol

triva oriclruI alae, ,,_ II tespee10111. Cunosc I •• lib! ea populaliei JUg-moi. Solldatitale ~ fiddlta1e fal,. dopattio 10 eeTe clela

_.

_,. AI"...
daturia".

do _

tp ""
lJL PNl'lt,d in.
M{l.1'r;'I(', ~

tt'tlloriulW /Uri<'" d. nord franee

n~

d+mh'tg:16

Jtrl1l. rcuiio

odaCH.~ .D1t11'I ..

u1"'JPl.&tonJt

PromishlI;lt!'a c.est lr.ritoria

Vlata la Alger se prezlntl normal

v. fi Dpfirut impo-

sm ,r'cut

d .. ",

mallj e.JU":1l:IJ'tII)f.dI2.Ha tn4'P"OC!l:U1!; .. ~ :81 m~l. 00 d.l:z!dtD~iII Io.e-...Iil .. k'bumlt. a.oz.,t na,pte tn !!\1&roc. 1I1I:t>pTrlte:d1ll. d: :a.mu1~lI IUD!. " pWlritii ill! .. opl!.'" 0 d~bilrea:re 1ft &IL ut!\hlll In A_frilll:!! dll ifliotci. IDeS del~ ON &.lit. auuil d1:dden1i en. l'i:dn.l"

Debarcarile pe coasta Marocului


au fosl loate resplnse
.... :~'!";;'ul ~ cretal stare Mar_ $1 a gen...- a 11S a .......... m ....ic..n. pe _ta ....... cului aU fost loate Ht>gui\s" de.. de cuedi .. 'n lua-t co..... nd .. trupolor,

RABAT 8 (Rodor),.eor"SjIOndontul Agent;ei HAVAS OF'I transm-ite' Ge_""lul Hogue,. a decl" ..,,1 I.. post .. 1 d" ....dio Ra .... t oil 1.....,...,lirI16 ",,, deb....., .... " Iw;tani"" ,i

VICHY,' (E.ropo~ ..... ). - D.~ e:\Lm oIIt (1M II:!;V rdLg ,t.oah' forJ ...la 1"I-tl-tI'O!1f t,.;a~e:::r., ttrTi ,fCBticnau Ia To:u.!o"" .'0.11: Ju'rg4t.it 1:£, ;plec'Gr •• CO#I4M4J\tlil .t~rCfP\ al rlotd frQ'~tC:'- d .. 'l"Ikboiu ..orniJ'G.tul AtJph.lUI, " .IM 10 T""Ion.

La Vichy situatia este privit~ series, dar in lini$te

Suntem atacati, ne vom apara,


a declarat maresalul Petain

GreW3 de mari

la a uzinl de armament din Anglia

proporli i

....STILITATILOR -------- ....... O


Ora 5 dlmlneata