You are on page 1of 8

ANUl XV, No.

5298

8 PAGINI 5 LEI

'.

mbillA 14 N__'.

11M.

DirPt.tnr:
REDALi'A Str.d.
Red I& ...

PAMFIL $EICARU
RLIIWftAltU
:LI1.&J

SI ADMfN15fHATIA !J.I •• do." NT. 6

.Mf....... aell!~"
fl.iNlt.CI'l.t,
BJ/olll

8-.",,,,*,,..a.l
IU~.. '.".t'll ..,

u.... 10a1L
Ut..I.
"",II.A1i

••

dl'''''ouhI' df'~

A'.1!it".j" I\,kltll

il!l'p""r.'
."IJ'!I!JI!I

ua.n

I~

OI!ml..tt .. CoJ"I'~1

L""
I..... • tJ tOo &M.II UII.8

"oll'h.lI..,IL
.If'1L

ru,'rI.IIiI.

1.t1.. H t.... ~

~~n.n.

Mme:III.U...

Pullt!lfttJlIIl.

'Co'1I1_4!l.!W1I1

~:'UQI~1~""~tl~~~~tI!l:m:~ I!C
d.Lr~i A.bcrtwn.enta bltUuW •
le:r:Jer:aI.
= • .rl1.l~

PlIOpf'\ctar:

"Curentult.l S. A. R.

P. T. t. ,N~ ~ ',wnm 1ltiO 11.1 I .,aM bmI lou. ., lrC tlOlcd 1.50 1m n.l ...prn!ruJvl!J" m.D dl:Icf ..",. ~ eual

Gmi.

Obligatiile tineretului uoiversitar


de PAMFIL l;lEICARU
~i s'n indrep!nt plin de 10· .nem:tluri bUfie cu.-lte un Hnll"ret hnrnle "lDcoR1 :!Iii se i.J.'b.tnLlur:li", do rind en In un in~cllt1,t do nn xeclar sll ,.nu .~e. VOn t ~ imngin:n dp .f.Li:m~D~, icmma unel 'Yie~'i de rnmzlirclill~ nN:()~mJldoils~i de ~l1;:u!ju enarent ~I supediciDl", r.opLul t'1Jj S(' iIH'Ordi!. -5('ut:i,~ aIer d. "ector Hot"iOlPHulubri 0. t.') IH tint>ri ce urme3.'lu eu.r·~urile ~inut Ui; suhlinie-~l! d "Un popor hi UnnCb\WI4\ in limp ee earnnrn;j IQr .... unt pt linin tuturer pri.~ t~i ju..~lllid r.:11iunt".:J.de u Il ~i nu'-diilor. tmpUd .. "iierle de obli:- prin eapadtMt,,'"3 lui de erenre de "'Blon noni. inteleetuale *1 spirj. ... Rap pentru be neftci.,rjl acestel KlH'ci-de oelce J'~scuri. Sii ~ IHin.:.l tuale". ,,!)tiin.t a 0: pus In indemana 0'ser -, ll1 in\'iioli\ttJta. s.~ r:i!i.pnndli meninj rorl m~rl. A~este forte prh ilC"(luJui ee U se acO'Tdli printrebue s.lI ~ti.lsa lc maliui~ti dae~ Lr-'c m .re ,Ul.Dtll, mult pJ"0.3 :;;1:;1\) 1 c (I'll_ de :tite :pm puten vrei s.il nu dc.'di "p ,~to} s-pa!iul i!llre ('el~ dUU.rl (Rlil de cei eari iUU Sa Ie utiC':::l ~nu .... hint dE~;1it 0 hzeze~·. .11 Sunl fl,dDvtirllJ'i cunmle. dar 0n~~ .. :tlii dNtH'IlIogie faH'i de liro-it:j,i.t noe..:nr n n _- III u'lI\'llr ..Hflr. Nim~h.iin po:rtUUf, fllo-dc-.1i al.en!J:i ini<f('pl..aHi. ~PN! [roniutiliC' de ulleill" 'oIJ-I!'l il.O'hlli! - nu de lupH\. :Ji JI'U newrolim to.,I,f! II • ~- :-.til :;:1t!~tn!i1oT dQ obligD1i3 greu Hi.\1l,tl pot ri) re ru Ie 'rczt-r'V6 f!h, ::on_',"rol de in\'a-In, nimui pat'tea.. ri ..1 '''I'' "': gdh ~3 I ~mu.rea~ta ttlo.r Nici m~ mome.J'lt nu mill in0 .. :-1 c..1t c'eI'"I;) romunilntea IH'ICD dN!p-tatea romanc:oSC'6 p~- !j in\'J~i\tufL1 Jor, HNaTt': iD- d~ 1 a i~r invinglHoar~ ~-i vom Ij !ot" -=:1]-1 0 inn·";.t;~'t:. 'iecare CQfi(r::~ c'1::::I " t)bUra~j(! fll:,n de ('(J}eC"- ~':r.1Ci:l 11m l~tt daT ell. n:lacuea nu se lemrln-ii grijile lh·:·-1.!::3 l'Om;lnea~ea pt-niru SiIJ· hotarulor (!C 'lJOr ap:isa III crull' egtlol, pt trir ~iiJ(' f~~ult< elr Dcecno;;ll cple1:noi. (oti. Tncep allele, mull tl'mi th" ~le, ~i tot a~-t\ de h!.)tarir .~t'nt~ absoh'ent de tie~u. din cOml,lll"xtnoastre mom~ntuJ in (:nre ~4!: inscl'ie IOj toal~ 'JWnlm destinele C"il ~1 un 1'3zboiu, 0 conducere Unl·.'('rsit~t('. de"enea 0 spf,1ranlii tot .lI nntiunii. Fhc,lc, oriCe t5.nar Lt.~u:rnfe-tii poatc compl'Olnite: ri~:i~te 0 spcran~4! dar DU Or1ce !iipe- ct!' o;;;'a ;!<tTin... cu ~acrili(!iilo prte: pe- c-5mplirilc de. luptiL $j mnHi Dti devine ~t 0 des.amii!'Iii pienie:m r:-relila concep~ie gire, In.clintali c.fi wnt 5per.tln(a C!lTC' .. red.lL5 totdtauna tondu-ce· pOF'6rului roman proo putini 'it: numeri(e :prll"ocupil\lJ d(' oh1i~liile pt;'! ra.re re:. Nrii la proporFHc~loi! C'-.omrwn.f:D(ei unw guvctn.. le-IiLi oontroclat !.ntili de 1Rr~. S·~ ijil'5tllf pulJn. ~i0 mare pal'- D!lei.i. ;1m l:BC(' un lrtn'cm idell.l, te d~ l~in.lJ 0 au p'rof~.wril oori IJU aJ~iJtui.l din cele ma_i cnp:ollilc II;!:~ lIU nl"'VLtru ioldeuWlan1e'llmi lo:r. Jierw,i, ~IDpa Iti It de ee l mal ne· daca am C'O501 rna,; ~rt;'i 'Vin~ it pDTtldtilc. p'ribiirut ide.i!i'\m, lectn 101'1e superlati vel-e i nsu~iCilrC dl u to n ~ii.. ; ff¢nJ lc:l,f;." a~ ent =. , l'iJor dll" £;U1,I'crnarc, tolUli nu om dtl nlnm-S.(eTa!MIt-:)cO') pecuUind s Ii Q(,igura,U de 0 bu.nJ ~tivC'rnare, slr'lmlnr5rl n'lII),ltri~le. utiliuIno dadi ~ee!<'e insu~iri ex«ptiQuale ~ ct:l nevoj~L fl\1 au tol.LIborarcH ~lite:i dt tf)nSu.tJt t'ClcapHtlrnri 1] {'es8'r~, ~unt nd('\'iruri (lC treQu£.'lit: l'O'!Ilite~ chb,J' daeu. ,",Ul'l'lr-d. ta lndcp5dat tinerelul unhersit.a.r deb iD,~5t5turn. Nimcni nu ~i"D dat ~mll dt cen,cec.inle, fllmt.irl nU s~a intrehat ea1 pierde: M~unea Okfor~.ii prln Se~('efCa ni\lcluJui de preg5UH iD uni~effit..I'IIt-. Ca ~i ('and :a.r Ii {os, indiierent t'OlrelhHItJU n.a~lonale dilCi UD medk un in J,rrner, un;3' ,·oca l l~(! ('11 0 mDi siD ba pn~g:Ulirf prQrt'~ofuu6. S'h d~bi"ilut Dru in ~ir ru('I),L1du-·e Jlro~l 'l~lrElnuJui d nu ~rr. .~.d.n(- '11 Ilbi1] ~g5:ril;!! pLlfniiJntul~ d:rr nimeni nu ~'n p[in.dil !ae-·j IHQce)ul hlnlil"Ului te~~i pn· f.i:::.r:i d.... m50turo~.1 ext1menclc, VO:<~ j!\ ~c jn\JiI~Iu.r:l, (10 ~mt,e",16 ~i:.f'!:' },fj dLlnmc dlJPar ati.t ("it "iiI! Irec::;:- hopuJ E}i(Bmetluhu. Am puItl' ~plmt oj lnajuri.lale:Ji "i1udeQr liI(lr ::.tt lost In im1iilitura con,in~; C'i 10'1111 SoC reduce 18 () d.plo~
[).u~ehl(h·E'ea 1MJ .......1ulli>:f Univer-, ptiilil din BuC'u~li s'n f![c:ut cu ohiemuien selemnhutc. S'uu (.inut iCuvi.-nli.\ri de -0 .'1of;:'tldf:mi{'~\ ebrlcs tete, rUuliincl $il .. e reston ... l ~i 11c ndt" ;HIN fiN'fi, in nfilr:'i. de gri.jB 1.In.;:J ",111'B"an.til,j l'loL':'inl(', duecre :II lfiriL Cc '[MeMnn~ un ideal nunlstru til SAnl'A~i1, (6d s:ii D.i btl c:o la beru N:1I unor medle; eapr.biH, cu 0 mnre t':lhonA p1'tlh~.. siliJ''I)I1.Ui.l Cc iD.5~amnQ ' nn min~st ru du LuerlirJ. Pu bllee, f~ fA ingi D'C ri bunt or C~ j'D.'i.11: BIntnA un mlnist ru a I Bdut'l1, iei N 01itlna Ie, cu !,In ~orp d idiloCtiC sll;lb sau demerallzat ? Dee}, 0 ccndueere a Ibii inl.plid tetnlrtntea elilelor intelectuale cure SoC!! recruteed dln t'.unduriJe celcr ee-uu Iernunat studiile universitare. VOT fj t\Hiten prcbleeie pe care le va ridies pacea, prcbleme tehnlee, prebleme politi.oe, problemf:' seelale, probleme ecencmlce, care BH ~t (j soll1tlon:lte fara s3 ex.is.{' cadif'ele !.ehniee scriM pr,egiitih~, slr~bMutt: de un ~,\,Ul' ~ml at
Tfispu.ndcr'ii. Nu ~ lmprov;'Zcfi2il cadl"l!Ih t.ehnlce., c:um QU se impTo~

de ROMULUS tllANU
'Un mon.' blll!:l, l.n Ump c1!1 tla.'b<I11t. ~I lilt pue luaa 'Lat .t11 de. ,",~:r ~.a. plh"tL Ca oslblr'~ lIt"'U"III'.I~" ~ pliil!:i Il cooo11!om.U, ell!! Igo ,uml!!~ !l~le dlrl colld.I~L~ n1 Pl!:OO:l1omt(~. (H!, d[l1i ],[1] bl,lu en.!);.. 1 ~I'.! . e/«'tlul unti rnt<!llrNl ~ m'!:IJUDIJ It I ~ 'lLot,huu', :prill f:MII'Lr" ,j prl", :O'Iodf!nlp11e:. R~] UI::I.I,11'11hllc «I "!!!l .dftSud. al:I:t! ;r.dlot~ll. Drl'i'C!R udul'V ('bt.!lU. u:I:I.1 dlll)rdIJ:! II-n..::t.le., g'a'll .~d:D.I J:jl"H mll.l.!! ·,duUoJ.lPll Is Illlnr;. pc~ dPf)
lOllolr! :Lllt,[~

n ea •••
O!! ufdc=m: do .il4"imlt:Ll ~bobJ, L dovliNb pt'ot:!:a;p'.:idi MI,[t1 moflonlCl.. 1'111Ulnll nHm Iii! ~ de rl.!!boola, 511.[lt 'ku~ b. bniL\ri~ 0 bllealJ lL" pll.noe. IJ.P ~lD J~ din 1I11'1Iorel..: :I~ I "rlc~l. plUl :J:]e ~ I;!fUJI re2itlloul'Ilnt,. PMIT101l.1hl P:I " oonl.n.. J',WO'Dii pntll 1('~1.b1 ~ I.L 1 MtI:'ji1 bp;J.nl!!l ~'II1II!f! &1 =-¥,ktll. hlrH na.:ukl!: ~ ani b;iI'ljooorU. I!: G m~nUi:rh: oro!! mlHlII.n J::n'il, ~ Ildi,. e. Ql:'f,~ c n~pU. f! illdJII:f:!J1.L. Co u uMII:t.d. Dondll t.J 0 ~:u~~ C1!:, pllne I.fe: 0).'I)amIU ""mb11lAel rlll¥Dltaa.rlt'. ,I di numal v{llg\<lo 0 'ne: t.nid. ~11Il d. din .. ~rlq; rrig~ aUt! ('IIptoar-c. (:I,,, Q plulI: Lc.fJ.fIIt. IRid \n;ul1. Jd ,,1 ml", [nh;dl~ m_eft4!fll~tui I,! ~I'nnl ,I utAd iUf'MJdt.a.lts 11)1". iVq. In,..ie .. C uDJi ollqtl. dllt eameee ,I din IIItL ~11: lI'epl.rt.a.ti!:, pl'tltH&H.d fm,..'rI b~lIffi, ~l!n4 prln flkp_ lcote IIIIlr: d. JI'III U\l moe fM_vtu.bH. ntiil ~ ~ d;i.~ r:l ~na "I~_ II oI!lQ_Uf'L~ ;111_1 CC::l('Pl!:, n ribplll~iII(le D<!:nL1'n l!'i.'IHI tn. ~,.,I! ftca .....

Nu rtd1ld. IIIPlm\ pJ'dt1l.UUll.' Im~ po.:lb'lt. ~k: Il$Or a. rbPo.cdl1.'; !!oJlUl,nlC'. r;liatl Ilu~" p'a«. B'.I d~" _& eteet hI. JI... ola. dl:' 10(', pmlru. II alb, Cg:lll.1J pl!. 110 uDln. At' fl 110 mod IHl~l d~ a Jil'th\ 0 pro'blUol., Ju,1l I9le is 1',,:. 1Dtt'C.trlm~ din ~ JiUtule este I.'bt'leali ..~r.uU pli.llt' - mo rrJ,u! ~ Na ~u ... &d Oarr. 'Olli.r. pal.'o..rdt! rae-It. facr 61 1iC' 4lu Il'iu It:if~. " h,c. '1' DI"1IIbI. anm nlll aIIlm D vira."

~JN;I'

Dr

[J

\,i7Je.o'tn \1l1lol'ilc de 1I;:()[ldu~t'M:~ 0 hldtthlDJ::II'tn p rt 1'::8 tin!: ?DEite -l1 prorno\'~ elemen!ele neC'esnn u~ nei 11t:liunj de refllrore a lilrii dupli un rih:boiu. Alte5tt cadre _~ pl'ep[\r;1 ill universltilli, fie-care. siHorn !>t1Jdioasa in ]3.bota!oa.:rc, in clink!., In bihlioleci s.e Mhmg~ posibllitDtiJol' J3rii de tI. tnvinge l~te greut~tile ~neren1e pritl}ilor

~ 1 :~:~,~~:..m:~~;e HPo!rl HL~ fl~If' \ ~UftMIHi'~f~~'IAllfl~~~MAHt:':i!!:;-t~0\ !It'll ~lJtI ======='====='====='='===::;::=='=='=- ~~~~:~~': ·~fel: v~ :~: d~a~~n~~~:'PQ~!l::_rL~ W~ Atlantic ~:~~.~~.; ~~ r~;~~~~~~~7n~"~:=' m. ~~ J ~:~ :niLOI_:: 1riLu"rl"td
jo.eol'!:Il.iIcI :rc:ni·nl.!o

::~!;~~:'a!~l'~~::..
f!ldr de Am ~mJnaH~ r&~e

~"bU~ ~e

15

blon~ m~~tm~t:..em

'i:~~

ali

I:JtGfJ-;t,p

T'lnl.

.e

'P0&1C!'

c=:cmstab.
mal

u,~ ~ dMll'lla

I1IJ

dlftlr~

~!:

t1n.~HA.1Li<l!. ~b~t~

l1li

l)11~de ~~~~

~~nad

d~

~::!,:ln,::~~~~~~Er~:

:::

;~~

~;~I~f!

ani de pace ~and 5e liehidcAd. s.hivitoa.rea mo~enlrt: Q raz.boiului, eu neispdivitii !leoald. cu ig- U:l .trluDe dl! \'u~ din noranli titrati, 'fiU se poo;te refate: ~p,nette ~UI\II!. II,vlall.~ ~II._'_.'~";.!!'I o tarii. nu se pot \"alQdfiu viclo- Ani obllhSod Il,Iett"i~ riile pi! care tl!!-B.U dat ill'i tinNi ::~:r:~r~-:ca:~1 IkR inlJ'untfl.O,d mOl.\rte-.a pc cfilnpuTile noapt.e diR de luplli. Orice ab~cntH di[l labG~ ~f't'lI"'J.1 .I'ator, din dinid, din bibliotoeci"1 ft5te 0 dez.e.rt:Jl'e. de. pe frontu! de ,-:::_%_---,c:_~-_'c::~:: lnpUi :01 :p[-irm8.1'ilo.T s.pjri1uille. Ilere:a unel rlt!lti; lnamlt!ti! til!: Sll] flitul d(}ma~og'.e eu tinC<'re~ "'IU 1Il1I.~ tI.'l.n.curJ mL1liY~
1

Impo,,,ln t11o-amtrlellllle lin .pl!l, lut h,lptl, Su:ttutfot :t.t'I!sfu., .jn.ah',ta,e. flsJemaUcl prJ"

~~:.~~ ~: tIltr.",IIIO, ,oetmanl!

=~~n.~"l~::rti~ tat ,po;


11
I

r-~i~, r
!11ft!:

pro~itH,t,ti.1 n~na;; IpC!t1i 'lie 'rIumqk.

tlOk'l

'im

lituull,

all

cI.,

tuturor

u ~. I

11!:pll p~tltnl l1~r CI~~"e:1!,t IIIIrR 'PUII.$ ,.orblll lui f'tiat.:ltol'la:r? A];I ~'*t_ol 0 ~tI~~he ..'o ,&.hntthl, "Ddf! no.1 1.1. 1'1I;lIot ..riM. ,I Ie pare eI DU C'M5i.a Tftm.lS Slim. ~ 11Imlc ~m""dv~ a('or-Iul~ n.d 1;111' ..Mh;!, rrnmal lSI! r;t 1ftU· ieit' P"~ ftecW~"', pfhi Hpd 11~ t."tc dt n!'1fi'l'!M,. C!a VIII n :II'IIpnn.:Lt1

~~

~:m.I:IJ~r:!'"::!~~~b~:d!l!fi~~:

lJ'IIgUl~ 1;,.1 .~ pH'll d _I!: ufonl ollD 1;(I'I1I~t. U. 'W: r~d. .tt.t.1

'n.rle

Y?!''!

l:

llli univors1tar
Vrt.murilc
lle

~j

n'a fo~ bhnp~ bnpoUl'l rO!'li1irea a-

~~n~~~~'~li~a~c=~:~~
nelt ,.nm"J'.Ie ,"U;
,Pl.Itllll

d
In'lll:ure

d:'),lru.r~161' teT'ilpeu_tice :.1a in ....i- l1lt~II!ZIf!~ll~~:~ t Ulkmil. IIlI:,!;."'_'urliotl 'JduriS uneretul llTU"~1"51t:lH' pon· Inrlio,l~ 'mp~Uh. ooh:l irlll.rdiCF', tru a faef: ia\a mBiu<f:1 p.roblem~~ IdllO',:1 1511 (1 jturUIt d.ll..: illol~l!: tiMp ~ ... lor p,~{'ji,
j

b~~lo~r:'i:=~o:=i tdE'llt'n,lI. -punc!p la cam"'.... ... p.I.'nr ~ esh: an adnil"t; Itt"ltlal 1110 toIt~ 'P'llb11oL, un lJl:J.mft' PlIblh:: liLrifaL :J~ tntvltJ.bil, an 1llbrltlll~ ~I Crim~l. TrltblJ~ «lltor: ~It IC"l5-od. '... r;:e-t't 1I'II!:cl::a.1'1'1_~111J:nL dill eare IItri)l)IJ'LII!!:!I P![1!,n:~ !'lo«rilalOC;, PII'(l3J'-!I lJ]by.~ bi~ .Il1ll'l1lll 0- • IIII!' PIUflt MI pQ:l!ll! r.llor(! dill ¢IJ,} UI1"IifI'lHt'l: N1mrnl.1'l1l poalf! 51 c:r('_~ I.p biJI11'Vrml. Dae1 l'I~ nkio (nIUUU III _liI1Iot' fl:tJ ~l dnd'1:Il lJ1lo!'I:1.t'Il 11'101ul'. AIM!!;! I&tI

.Ii-

.,.,1"1

:!Ie IIfU bh'i(O CI!: Ht.~: ~ir ~bl;1b l. MLe ~ .h:n ..... f'{Ihlr;i. dnlliltn t p,,~H!:~~ Ffmddi rf~e1r.! h&rnle1r II:: ~Iftl!' &1 ,Ui!' d~,1 u!" t!\el:lJ rg'll~l I'U'[I," noulIl 1~1 dl!! O~fiI! PQ if~ :CIII!I'"' de;ap~, d~pI. t'On,WIl" ot"1H ..... f'n.iJplnlt .ll.dlUTlUe_ Ar n dl'.rnt'tl'..n-m!(!l' ,,~ !j~ Iftlf!.l"I_f. tl lru'flblilo UD:i.f'I,I'lIl Jrnflrr'!'dllml~ !.-oqi 1111, 011 dli't"ff', .. 1l!J~nd t~ 1I~_ I'll ul1uml rl10 <Q mDr'll(,.II!d. 'D:r~ ~"'II,oC''' nll"ll:jl dhl'l"\"il. l.:l.r"6ml IfI~ntih'IIoU_

~~~_:~~m:~ :;:~Q~:~;~~ln
:rr

M.S. Regina Mama Elena a vizitat ~::.?:':~{


iazaretul alliatiei germane din Capitall
,i3'l,.1

""''''''=='''''''''''"''"'''''' ....'''''''''''___

~~~'~~it::ti:e~~:~~c~t:'}C!fO
:~c~:~~~~~ m~1 mult4!

Alr~~i~neH HOllo- ~m~ritaDa0 Alrita '


dQ'ti.
ROI'ttA. lZ. ~lcbl'N'a ento. iii l!J1P'i. SOVi!:r'Ulnhll II- Inumnal ('~~inu.tH. pj~'Ol;a.m~DI'lJIII' po,ponoru· lb. It.:t.ll.a ~u: Pf""e tn gtl'bU.. ,..,.,.1 .. n!Jtiul ~6l'Ilf1c:wu ,lrtu~UO'r h~ Irlrl ~) IIIMbo) al wnUl'Ill 111111 lr$.d L. ~1 Llo; na Ilo~('. 11'lIdt'lK'lunt.a. Stl ,'c=~ I"anu,h.lll =- IIILlI Po LDtrt'dlnlHt ~Idi",f'N~ ~I LI1' H~lw ."IoIIa:J'u)Hnl, '11l:Ih"~ ~azhlel ,I '~~ml,lllJ-l (OJ'I... dUulm' d! Il1o or:hmflr; ,1 Jurt d .. vIe·

rraDt~l~

.",du' ..

se gase~te la un punct mort


Prin telelon dela eorespoDdeotnl Dostrn permao8~t
Clln Alrlm 'II'll N'QI?i! r....'Iord: "I'~. l VlLlLr:2Io ~flo_lImerl~DI~f! 0 AUb'iII~ .. r~1 ~l'r~lunl!, ~R d~R:laj~ill!' nor_ JIldl! Ih~~j)II.l.llC ea tM.t.1I: l'llIplli. rqtilot ClI"C'~~-xk dofi • n los1 fl~lJU. p"nLro ,Prr"(]fllro J;l,r:if,:1 l~t~hlhml iI~ p..l00tJt! dill P6rtR Axd, M.l"mill.rf:'l: ["I .~t.i K~l'unc l1'!'plll tt't'bola. .Q n~ prlm.! LIIi ('::10 UIIII IHim p!I~ :ItJ~ (li ~ 1i'<!1'lI!1:'t':Io 8,11r;DD!'L""Ic= duml"IJLIIi [I,~ I"I"tbhllo"" rra.III«J~ 4L dt! rt!!lIlHLllllu .. l..:11:: lila VJ.du. Rnbl,1:I1!~ fJ'ii.n.cCl'!I. <f':!Ikt LJflllPrilPnll m:l.l mulL dIn ~"nlt' d!' vnll!:l'l!! pL1'II,I~ lit c I ilhl lIof'chl! tjIUIt.ar. dt!o-;J,I'~r'" W'~ m...b !~ . dIn. NrI~ 11'1'1 Sord, IHn mo,lwt crofl.Orr,ltt~. "'JlIIi pn'lIio pUa ~.n r-Uch:nU In c;mn-'lIon.lh: ..u U:1 [1'12. mid, ~J'C!orum .. J dJn pr-fdn_:j, nlf.'tt'KtI~ I!"rllr dhrl'lC']l:JP:'oll;" dloh'lll linll ~ftLllJd_ to,.l mllllllrt fnifi:"ihl t-a Pf'httll:' Ill! II.t .. iu.,llI!. drl(rmip:atJI dt- arm.l U\III, 'lIP nO<l!, oetrtn-WlldrUI! tJ3;r've:llilf". din .urd dU~IJIl. dl .. ,,;l1!_ ~b \7lk~J U,-tt>,~1\LlI.iliI'.t"lrtO.Jlli~(onUo,. dIP • 1),lk2; diG &~If! 'Lrvpr.le ~~ OPrTC3'J.ii In Llhb, doll III ror~ 1,1 ~b'l_ .. I~ p~~Vu In. VIIt:Jhll Evti1p-d. l!iI!!f(hl'lllQd J,lrunllli

sa

'Y1111i!J II!! I~zl!!re[ut .!vla];al m,tU.ale 9Brmllnlil' dIn Bl.K:tJfo,tl MaJlnl.!lol!1 54 a .0&1 In.t",plnl!lll1 1.tII Spll.:il diJ d-~ vo/'! KUllnget de I m,ls:1 u nil oII9'fon.fIPUllce -germoll no, d. gon(i'r~1 Go!! sI811bOIQ, do condu· r r:-lIilorUlI 1i6n,loDt 1.1 mhlunll lIomnOIJ' Ileo- glrmanoo, d_ t'i'l'l'id'1r;:;·uI dr. KQt~ l S nhof. •• do domnul dr AIWO 1"1 gill I. n'lo:dlI::-ISI oIIl btalo-Iutul.

Generalul Glrauct a lugll dela Mar.llla


in Africa cu avlo"ul

M5. rc~tul (Hod doar

problcmi
r

rlll!! indcmannre. fie sa se -stl"C«tMC fi'rin iscu...cn1a Ildaptiirilor hi im rte·u.r8ri. fie pr;n v~olenti. Se impllne Q ex-amiD,,:re ~(Ilrioaq a. impreJmilri\ol' de: mGJIlll", t1 Gblh:;aFi,1ol' ec ,'or no~te din primel:! ?..ile lIle p,:5.cii. D. T. Pll"tf'Ovid. 11llni ... rul Cu'~ 1 lurii Nn,1o.oall.'!:, int:"'(;1 [run'u,I.os.i1 nll'an UI r-c. Ii pus lev,1ii d "to rI!\e

::~~;~d~~!:~.;i:;:~~!~:i~:~~ un~
serunani"i. prin aeele ~pC'r.nJ.le: sponLtlDC- ca_re i.,.to"'lito~eM lIJnl'~lc 'im:cputuri, ~)J'in lite-a __ree dUII\a \alcnlA! in~ lnaugll1:~.rc:- Uw no1 ere rodruCle In bucuru :f. l!'7.uHalJC:. Dat" dupii ueeu!.ia VtD de;»ebirile: la lln nou iiilD ~lendarist.,ie ~ ~~t~pt4 in gcn.ere re-

e;~~i'~"~'~i in""lumftntl>M

tn

un;-~.

f:~d -,}1u] qt!n!u!!l

v6"ar~

bine:f:srerilor de to. pu·

II _ Dr '6 a ... 0 nu" 1 Cu pj-n~iDI tomcmoTirii mort" m~le p.._~t,·rllj)r A.Ji;C'1 ~l a1 prieh!nltJJ.l J\tllitl1t'k, d. voo PtLIJdI.. ILrubo... 0:" lor. 11m a:nsEe.a ~A delano P<'t'as6:1ldorul arnnon'l~t a detHi.i p~ mof ti cvro~ol\ ~ SHIID .. , lu'ftmlirii de miniul lui Atatutkdin muu:uJ newlgt III ma~hri om del Ae[novaRc din Ankaroa .0 C'o......:anA talu.r'k. .... AltKARA
12

von ~J~~Oa ~R!HI~~R mummu; U Hlu orR 0 [oroan~ tU tilG Iffiuror ~lal~tDr ~xei
A ~n..ador). flNU

C{l:;l

(1.1

lrnniffl -

D.I~,::crlll'lt!n \
P'rlKlh:Utl

lutul'Or

.. ~put:

~tal~

te-::~i:,lIrillt l;If'ltI*'11l'l C'IHl1f:l':ltlmJ dlJf'tJ,..-IIJ lui C'M.lt('blll ,pJbllnJlI!¥)i d 11~ltn:ll IlIRlkJ: • ddlnJt hwu. fU~ d",-C'I"f;ClIo nn prr'lIillu rat'. InlilJull't do K' C'O'Jlldllet. Ll'lf'oap!Ln.ra, b ~lh:·11I.. luI.. ~~ HfI!IIor'U Iml ...t. Dculfu . .,rI.. ~ Mort.. ChI.1~f'bUi joe ~.J:p,l'lnd j!U pNdmP 10 1Ot'Clial ftlt! f"_ \1d('nlll1d, artrma\la c-l 1o opn.llUr ttotd-a'rtHllt'. Cl'iIH'f'bm IMUJI ltV lor c:DNlllrr'.1 Il~.n aC!Uvul &djl.l,,,.nt aI hll RODIIillvrlf., Cu IIIt'~ mil' mull III!: if\'IJ,lMlVa"-' uUtol pO&I~la de .1 OGIIrll. ~I;a.o. ~ N.ror II OC'upi ~IUllhnl!'tlk A.Iil,It.A; dhl Iioclj<I.!IUcalfd. ChllnbJlI !l1m',. I1I!1"1'O'" (h:: ;II detlar ..., ta r!L'loltulldl doec:iIkn.1Il1or PI"O,-e.t'linoil din, Sb.I.;r-ll1:'IlU dt'_l~rtnln.t untl.e, d M,I~ ,-lmlllll! n:':1" tot -eli ..... ~1~~jr:Ii:~sI'dM'r:nle In'ihnl!' =-l~ adl~ .. lin S&.l.~ C*l'!' ,,~ .... :JI :rnfn. nlr"l:'("'llJili",," nil:Jurll(rr ,liD (Il1)fitl.n!o:t.Mtl!' ,ole .1 dl'lI"Plur<lJt'I io!;rm;L(L"'~llAnC=li"Or !l.l'r~ lIP rtrc",ot"!Il Inl'CtI"l:mU~ 11('1'(:1]";'1' .. I!!' dQ;fJrl~Llh:iI. ~u ~I"" PMlbll -.l. ~ ~n R'liLI ~UI_'" pr1 vtrt I" poi:n.1llll A "'i"1I1P1 1'11.14 i:lle- llmurlrl ]Iurtl'll. m:bLtrtlolJor Md de F.....!IJII. aW':tl11,. ChI,lf(l1ll1. I d~tlo· oblN'th !!"I-l1" .rln(1 .d1i ru'V~",ul ULJ 1:1 rXiIom!.r..t .. ~ 1n Fn 111-111 1'1'1("1 110'I.IPI'a trl,j:p"IC):I' !\,..:~I: ~I!' L(!1u,1 l1mp~l~ do I:'j", "0'1:' r;toL'U1)3 rdllti:Hvt!lc d-N:,~~.e 61!1 ~~J C~ c ~.~ t"HpoI)nAbUll.:ako ldl:pl'ld ,I ID~II~~~I~~~~ Cl!lit'm,;) Dtf ~l.L -1."1 n~Il~1I ,I n~,'"C'B L,I d':\u V.,m;t. m~!l- nrd I:I'fttlal:li nomprtt'n~ ",'.u nu lL" ifl~r LId uU.d iJrmilw,l'f:'l(' g-plld11t_Jl 1'«". do IIIrrt~]1I1In !lW."':!.nH:li p;jLJ11'1 11 h,I>"1I. iIIli:'l \lCl t'i&'I: lMh,~ in tttftl"i'iLaft,UIJ.t11'J:ft1 IItrriO~. prhl_ t'QMUclulul. I~ I.a pO:il.tJ.a 1fU\'or:rau\Q, ILII![L'J". ~tr.I~r,]I;1I1 1I~ll!!b£ r~t.i de: ~lft'IihJfI!I!:Jo 11.11116.a.tnc:r'~nI

,t ~.

~C~

~lI::\i:ll~,~J :II~~~ d~~::f~

.t.,

__

_ .... _ ... _ .... = _ __ ,."._ .... ...

_".,.

Urea unOr forte bine\'oitor1:re, care $01&\1 de~Di!5Uprll nuasLrili ~( at\ionetl71'1 independent -de "jr1lTliiril~ noastre; un DOll an ~t'o~ lar in~a_mn-a dhnpornvii un II'.: X"~mCln :r.eno!r dl' con.}"tfinU, (;I rlL'!!C2pitub_f';8 l'oC'ver1i D d:al(.n'iH~l"f un. moment de jmbril~nre antil'jr'lto a unor MO'rtli.ri C!renione dt' d-c~lJn.Ot.d in I~Timul CD"l
e lII!~t.:,ptD 0 Wllrtii l.U.mbHo:l!l-e

.~ cad6 di.n inM1imi, dinotDan ..e ,U", d ~i\rla ne ... fAuriOl noi o io«nl'i ptin munt'n ~l ~fortiirile "1Qaslrr. to, iifilura PU t'oh,ullri1 te tap-:tf'le uDmeniJor in f'hip dt' orumbel. tri ~c ('xtr'BIrC din ClI~ rlo\11I lllin.uit .1 {'6r\iI')r, ('II M,..,.1' ,.IMiI",,· !leekrl' I"Il'U' '(;'1i1 I I diD mirwahlelt pinJPh.l-

Iul-,

• (I p.. lnl)

ANUJ.: XV, No. 5298, SAmbMA

14 NUll •• "

,~

RMATIUNI
La zl

Hotel "Ro goj ina"


DlIplll e. Of!lo ~ cl1.. IIUlh;,g.h~tLLl C'II II 1:11. l III .. lqtadJ.I" lI.d. 111,"-1:111 . m6nICa1 ~11;l"lLI.I., IJ\'tUrt, '[]U.~mll 11:0lI..o_a VlCr:I~:h.I., ptCl'r.ili'.H la ptlll_F., C"h9 m"a InUhnpllllal a ,a t HlJ.lu ~6". !U r rnlll .. lul.. gllc:_ .. o 110'111'1!D.Ct'I. 96 ••• I IJdi lerUt_ HIjIIIhid 1a~m'=l d. !Oll CL'II,c,.:L1 ,=,0 ~ol. pro .... III: U lIag po te .. "-obl.lll p6d'lllChll(l~I.' .. H'r;d fe •• to 111:1!.1'111 .&1;1< (1HIIo L.al IIIPIJ. fu, .," Dci' uad.'_ l·am IlIlraH.r.p'I .... p. h1a.3m!:D.a. In.1l 1[1 brifl'CI~kI. La 111011111 :80' t'."6IehJ.m.iocna ena :balI6n"lllC'a, p4idUt d. 11.1 lalr;iII ..... ell frvu:q .If~ IQ~fII d. lr:tPDIfJ,6. 961b.IIICIi C;tII ntdtll pll~!:I1 diD bOlcct,ni.l ,..,Utllo,uhli o .... aal lt1! I'''.altlft.. ad.vArgl cG hlg d. :!lQt.llil:fU. pyea lux" ... unls' 0r1d!N:~'U:t'1 'atlt .atl .,1, 11ft.am A '!:Ip~1l lhr/.d ,1 au 1. 1... 6 Ie put ",ft6a p.elliDla ... U"I .. Ifen,. dill ,q1., Dg-, DI~I ee a,1 caula 1Ii'iLlIlol b(lDutU. c.t. JIICll d. m.ctlgl.b ... eQ.m iDa p~II.!ilI.'t. Dlllft.er Vall.lJ""I., Alii • odlll"Orat. elll 110'1 piacill bq, C'IIlCQf a-!!Illr!lIIOI fl It billie b,uellllG1oa,., 'lIp6 U e b6tu1 6) (!OoclauIi1 ... t411ma1 aU n. co. plea RluU. dlcldnrl t~ COollllPUI:GI,U. QlIII 16 QJO "lilli' mal asHnll'1a.li!I' 11111 lilian hQi .. , "JIII •• llIa... UJld. t ... ue..ai. (lild. Ie 11IYI!blllltd II\j~ ID.~,lPIU .. len IDII~J'lpIUI blillovn •• IHIrlc •• Mcntlnl._ V"a dllshld :rul.llud III C'GliIo..ra dilll ba., lQlUII: Sa.d·Ub.r. Zu. Adl, ".lan. "QU, a.I!lI.II:h!. W'a'l:m, rauu,l. Iren.'., J.~l.1 lOr ... Lur ... VIIIIII. IUd nll I. 11l1.1.-g.am. .CI,.a"allld d.lt=1JOIloIZI, D!:I.cl. am "dlul ,1.. aJllI Yilhlll, 1I1dl 1II'~1111 m.ol. allb I'LCI.IL:UII 1III .eukj. chla \ClC"Il.I 'iL,U. C .. -CiU 11.'.111., 1IlI •.allll • d .. '1iI1I mJe ad1.i1 C'1.I ~Q ... 15do. -frI"gll!i\ plI- m4:IIula cu JodI" d ..te I'ItIoQ'tgIJII.CI:p.l:lUjj.lIl!1' .. till. d. d tm.lll..1111~.am .. II!i le:ca-Cf.Ilta d. :p .. U.IIII. r ill "rI, Ulld .. D.. urtI C:llldl p. Ir •• bI,lrCII .... , I:II.lIIrq6",d 101 IlIIa1.lll•• , JI' Lb,e pllllahli 1:n:l'p.rlgJ, aI:n~ co.to d .. S:p Ifl 109, ]:I" a .ltadlJ.l~ mat .. tl4.mI6t 1II,I!1 "61:Ll t 0' 1l1llild p. t=~I. ic:rla KOllodillot.l: pr&¥.IUl. m.lt=tI r'II III;IIZ U .tIp.1I1 ICC! 1.~_l:!Iul 1C'ltruJuJ d.·ahuu:iL All! rtl1.(lCl I"h, did ullo .l:Ihl iillu pr~ .. [LIIl!U t!1D Ood~ I~L mal bbt.. Il1o rL Cill eete, nI a1Ctl.,gbv.laI2C11t .h.c.111t: .... i! am hl~al Tn. pl4villllaarF;l 1I.1I'111.cdCI.l boN t:l}l!IIal,lllt CII,'L'[J;Iul .. p.=rci!ll ICU I .. p4'd:a O d. a\lNf de DIHI, .4: hl,li!lIIphlll!li 0 :bCUI.c:aJC4. Era.m IIftVul'ltl mu.wt.r1eJ 10 .eaolul Ge.la bpllfhl. $1 e .. ao. Nv.mal p .. at',g Go jlllll6::!O't. d .. marea, 1m! d.i!tdl1 C.ClJl=~ d. c.a:1u n,ubln.'I., 0 1'U6~bI:tibll't cd .. ma,!'IIf1 ,I dculi p41av.'1t ,~dbei talih, Cldlll;u til. ,ra:b~ !If.la brula,l., dkll apr",_ :~CI~~b.~.,.iClrIWIOl;Uoit. Itm;& c:.qc6, 'lID 9I:u:=hiII,.1 cu 'lI'.\ biJ.el:tlllil. mel
'IIalln6l ... 0. ... dg,Ina..1 nllld..a 'IIG'II'IIbllllli Id:a~lId. $1 dlolpG al'GI, 11111w(ua IIQ

Vinlll'l
ul\T.1
(·AT,

13 NoMnIori.

1942

CALENDAR
;!'I:f, rirMt n'llrl "A_.,.,
1 fir,

l' kOT.

JliUIlLI u. t

JIIl .. lllbrLli.,

TEATRE.

:&II,.

,L D

,It

.!.~

CINEMATOGRAF"E, C"ntJ'u
AIH)
j ..

'f,t.!".IIII.t.....

J_r,lliU

r"IIIS'II.I... .

~~A~. C:~~T~~!

II.oQ, ,.A IIIliIllIhlol

o.~, c.

01111 If .... "

IJII,wr,

J;!.~

IIIb l'I'rl .... • ,I ll.rll.~ b:~~:LI~rrll rnl r It" ,~ z.

".d:.,n ..

;a. c. Irlke orote 8-16.. \f ~~41~ la ltl..lpOere se bul:'\zf'l ~ 0 r1.'4\1(,'("!'(O de !IIW pi! C. 'f'. n, i!I~.!oI

In ~~

Tlld. tJ ,~ NOl!'nlbn

rllele

~IAfli'Q-I"tl1 Int:hi::4:or. 10 'Lll'Dla llU ~ IH!I'U :!lob InCIIICIU'Co .z hl.l h,tlnl l).r:m,.. 1I:.'IIt" llJJ .DOli pA..!I i~p~, I)u.pl.rna~mmtclrInl'dl!!~rl, 1111. (ornlr. Njol!'U'~c,,~ .. J:l1!tI' IIiI. hllll'lt.S In, Y!JblaiOl"'l.llll-L. Robmt='l:al III IJ:I,$iru"'il!_ dQI:I.r1,11 Wad j;ga.ID1.II.CPi!.rchdu!w '~I:t'U pnl Cbn Ou.M"menl ndf,15fr:o.iul Inst.ruo1M eluduftl, !i'1I. oiImtb.t. .1C~iunlD 'plIb,Uc:!!i 'Ill'nI1:-~ Ii ra In'N'Op.korW~ wmtr. impotdn ln1 AuJ'tl D rtliI[gruir NIC'\I· ~ar.:t.I' lor; FlorllLrio ~Ublll..Iu!bl:" AUN,!;t RORE\!. D(lm.ltr~u ~:tfUlta:d. Siena tI r~. u::nd !lin ,PrlndPQIUI vLn.ow~l ,I CbI's5.Uc:docu, t=um ~t lIDClr bHtelldul dill. 1.~~iI !!IlCIndlllt1lu.i .III'" P'!It1"dm, nrlrU§l.or'l. dbi pravhlilflEe) .Pfifl 11 ti ~u I:J t....... InC!Dtp:~U J)rln a«lI., ffcb'l.1ltotlu +\1 A~t.J. tI3. tl lrie'!il:patU dJl:l Jlrlmul hrc:hetuhd. lot, a.1'CI'~1 t-' <l.l:'Oi putJ 'i'_ Ubof"latl!, .. ~, ~ de valQ1Q.t de orex. i\nlCbd~ cooUool.
w

,1\l'lmm :I.lll!l~ IU-alko cI 11tI~.c1" iIII.~J. I;U o,;rezul ImJl"D1"Ult din Bal· p.rI..iI. II ~1111, de! d,ln bI;t1 Il.1 in CIiPitlll.lii, ¢i" II it'L provincle. .. liIi ..

pI! c:ul a"ull l_~a. "l.n.i3ui AU trlplu 11 eu ta~uTI

rrJ"lll.

e'IJ lirej"jJl;lblu JlQ 1.I,itm-.i in

_ :ZI:UIII HOI.l, saa.t 1I..1II.I .. o.c:a ~.o o~oo.J4. IDdD. TIl' ouo tlle'k.l', _ Ja. a:b-.r dal la' .111.. ,At;UI:DcdI.m. (0 ..xc.pl1.) Hh SL.t.. rkp1i::D .. lII'atu1llllcQ lamblad ~ builfttcrt e, TOI!!fI a.tlHU:1 , I .. GtIII pCT • .tIUI IIIl J!.."'.Cl VOllyb.,. 1«1' dll. C) dD100c6 d .. pi Oittlfl6. 11:1;1 till Il!otl!!l.tIIgl:t ~ It~ ~ .llIft' om: Qmblat pJl", t:G" aunt DOir au L-am. m~ .pu .. Ie'~ Clclat.a. 101 1I0!CI,a:aJ. 1m! IdclIl It a IC-G' :FJouUloa;u p. lIIlIofI11.I1 Btmuluh eum era ICQ1<l t1 bl •• , m'aJII ha,. 1Q1 Iil.abICf ulII 1 bl •• rld olb.,;c .. IIlI IDI;l' ,Uu t='1It gr6dJlIIO. ,hGJIIo hu 1111. put d" !l1!I1!I;Ii_ Nu.wu mr;d .. pU,t WIlClt:6 g;r .. am il!lll.dLm. la .. Tro • .:O"·,

.Ii 'iii

~Illt'

'2.~~~

J'oachim

HOI.l

Bcrle~

\')";.l~ ci~~a!!'it~~~~ 1urlll.' uou. prtnc11. mal bjflol! de .. de " ..lUll IN IIUI T4"1Zl Mb. It! Clll,,:,.1 ju.a.L Bt~,'\.~":S ~ _~ .. I'bol." c_ 11.-,1 bill RomtIl.ll!l. do "tell. A. C. 0D2. L lAta. thlpl doe '.T I4t ;lJrn." ,l e.IIrn· P S s. Inn~ !.lHropamul 1o(olM"n: "IH'-..-t. t~ d.nil pro~ L Pl'm:m,~, Gh. 'f'ull>ELYSEE r .K~r:IIIIGKlt:a.·', '.nll ,[ re- "tloll.b, Nlt:hUot eniDi!;., Artilt O(lr;)oo ~ltll.,~. Pf:1rs: Su-u, 1«l GI1. 5,Jj\"hl. Eu.COlL"I.O: .. S"'c~le •• laf;LI,", Jllm.' O:'l1]oO"IA: .,UlIln.. laCor ;'1(1 am". Jllrull f~ rt!1IliUi. C Cudn, Otromeliu, .oatHl., 'pl'IlIf 1. L.eJI~ .....CTOltJjA, ,.sal!idl. i:\laTI..... 1 Jurn..t tru. MlLld .. J"..91;<1", D. r~Y". D, N. 1oUc.FRANKLIN: n.. al'l'.1 tmpJrlCot,Iltl, m"l h'~ NLb.I..Gh. &~'l'jr;J;o[]}. Tanl. MuJlllfPI. i1lnl, Gti, A. Cu~ O¢t.a'V SOIr'ldllli. (;LASlO ,rfUII, Llz.t!I.III'd: La Ill'll iJ~ Al.It'I!l Of"CIf"lft Spl"o" rutoanNl., ClllliU'I!I .. J"Ji1"~-~'.p. jl:1l'lU,1. CNrjl:I!'UlSU. :P'lmI!tI~~tiJLl!tK'..._

'tJl:1AN oN J .. !lor,1~I.. .l!I pallid" 01 d IJII, C~r ..I. 1,.,.;011.L: ..P._'l.t. _.III dr'lll'" IC'IMill .. '·lIoil! n Jlllriitl, SEL'!.CT: ._lthrCllotl'-6" .. III Irlleld 8!mll-ll ,I hlr,uL ,J'l:'M!NA, ~ !..ulllliIIl.i 1. l.ItlllUotiCl Albl ... vl.m Jlllt'IIl.' 11111'11, A.. It. p_ ""' I ",1't.r."ru. "'I... Ol'Dbli",

JJCe,tatellfuoldoveifl
Numlr\ll pco Hcc:Dlltlnlt ..:Ii ,_Cf"t.l~. M~~dOVf"l~ d, Nb .re9'tJ\d.
dtrf'~:1

.t

~~llJ~~::~t. ~~"r ~'C;:-I:dli~1J!_~:


~!r1 d~i:'

DO. 'AUS,
ftlbll:rlu

~y AII~ClDU.

CUlIA,

.1

p~";t ~M~~~~tr.1?r~I~~~:a~~.; S

~~I;.f~~t~et:~.cU PI~!""l~..rl;:;~'t

Obscura fifoso·fie a comunismulu i


lIlJm~

Curtl.,. ....~1i ~~;am~LIr~·n~tl,tba~:I~~~


U iLl. I AIDA =

,.YL.. e:rotn•

,hrMI

Ilrnib!L jUlfll.~l

l:'iuU

:r.,""Lc.t. Flotll'lffil,

CtlMtantLnt C;!~1. NClM.a

Vilorlel,

!!II""

~~~.~ri~'d\Gd~IC:~LI:~f:ite !~cl~l~:~~ B7:~~~L~r~~III~:''"~:~t


d.e.I till lWi1~ Ii pot t't'-:I Q\aL f~nid'll t 0, 'lilt fLt.ndl:i 'n.ef':rI'c-:1 .. &!lo tClf'tor&C u.r!~ m1.li !r. ~v~ ."pt :pr~n~pb.. Iofe. nJOlOt.rr l't".alIzJm1 lp.t~vat. In chip 1t'l'leraJ I!'L Ur.l!'d Ilol, oe1 olt\lr. 1t'1 lllmu_ lRl ..lJl, l¢lo\tli!!ui ~ ,lalem tl.01.at, 0 ..letlWe .e,;r.n! va tl dlll'Wtt\ll ou!'T'la.l ia. a.tilt1-lfVl vL~Utl'U il.u~tl'!J! :ll!tem, 'P eJ.1 lltl' euylntl' II. limlt2 ~.Idtll11 de tr'AloBtot"man: • ~t'rI.JI ..... -bb;.trice. ~~ 5Oci.&10 ]OIC' Colj.t~ bb:lllt" tB" L T,l.
r ,

OLU! U '"00 II con\rWe!1 ~1. .tile. ~a.ntJ.tmtl 'I p.t!r:J.tN Ul\ tnq!mtnt,

A~~:'i~AJt::

••RilLkrr.'i, ..A1:I:a.~Jl.I:".

,I

riC-"' re.-

H'7'etUpO'-'
:r.O.rI1(.UU 1'1. Coh

r~l liulb"1
ultlmd~

.fmIo.J.I IIUll.

":Jo...~~~CA.."''::

111:':11:111 .1

1111adH.D",

di!'I~~

C11~~~~NJ~rD~~m[)ti.F. lUll. h~'.I' ,In~~~~Ula:~Ll~~t :C"'ft}Tt:of.SY'LV~, .. PThnll n'rl", JI,I,. Dd'fU~~Mi"II 1~~~le: .~u'" IIIIrbotl'll cu DlLl "I revbtl., ftlJm4!twu: dr-'"n~ hllil!\t! pi.' t;:1rId ~

t!~'

ptJp-~Mt101.

;:ac:.~
A'at::l'rI

Zeci de evrei audiati in afaeer,ea nere.. g.. Ia taberele de mtmcii

m........

'~"~f~' ,t
.c

C~~~l:~~fr;~~i~~~"L'\ wbl:\I%~I~r::~:::~~f::umr: ... rl.h


.l ul fe elilIiICIII, 'ar. Jafll.1 ,I ~tim urm'to.;lI't'J. In'pot't.'lJ
I. D,uil'

"mA~CA:SI;

»:t!iA: ,.BaD'''.1 tt f.llld.-, j_tll..l_ :~lIri!~.J~I"~jlllJ~ ~!!~ :M~:


DIA.... tl: U.... IIJ plJ"'rtilllr
'l"lilll_ OIOUJU: ,.iUIIIIClle 11111 rt"'", I... !IIrllal .1 ft:'I'LlLl. fl.DlSOS ~ .. 'f.lpt,e dla Clu.n~IIo" J\lniJl} .' ,.~vLt,tJ. lIr.DOR_~DO: "J..a,l-tut.Jcil" ,I '.,"01L. FLORlD,\.: .IUI.A.I JlI(lH:r porlln~'_,""lor;", j'lI.rll'(J.

anlCQle.

nalw

rlO"llptf. t-tiJ1Ja:

r...n.Iibul t
~

tft

I;Uli;'rH, Vj .. t,a.t;Ctorfi..lolldlllJlW Bw:~ Ul.l"rllAm.-

la lumina rampel
I!

,s,u.

hlUj

b.:lf).~~u. oU ~oHlil',

A~lti:r.:t V'1fP,·tl U NOotmb-ri", ltH~ l:orJI J.eIIN Or;len 'Rom'" ~ rrl"'r~_;.,["t.:1o MASCAT''' d. V(Ll"dlN: N. $t!.1'At En'ct:lWou. AleKaJid", Yi'L'I'M'1.i! ~1U!c:
'EmJLIoo,

~~~JI'C!L!'!L

tllorobt."oSCl.l, Ion. MII:r-ilf:IC"IIo' .Ih.tclu, 1':1 r~ 1tmn.1 r GtI~o.. .Lw\I

Gtt\:l

n.nCl",

Nt!'):

01.

o(rn1-

Z:~~~~lIJ'rf~~l'Ic;:: ...rftJI:I~~~f.
(I
JurIlMl.n. ~f.\R:SIo; Ihn-,

(: L.QRl''''; Jl.EANA:

~ VI ..... I .. C'lIH:llnI-M

rlt..

r ,.,nal.

rtdJ III r.1::bol jPl'I"I."t'JI. n:.~tJlJ. Cclu b_ll~I1I1~lOt d'l' \-~rl!'l.e'!.I.; Cum _ nua 11 moJr nu1~rtI: M.6UI" '\I'll h 0 PIIlkl crr- ,IJ"'I-lrn. C6ldl:lr, l. llt!M'U: \·tlP ....bl1rio:lJi • od"alll mlI de. It-purl r~ »1111101!n cW<lm ,; t'U!1P ptud~; lru.1l_ .t 111!'~ I." F'n.ttl'l III: 0.1:. lta[tI .. IO:J1s, t::.a/ol!rtt=:, b!lInn:, L.r~tl.iri. I'll ... H~j

IHmI

IlIm-ll.

II

elJrvpe.nl;

Pt"'I'rtUw

VltrOa.l

~oor;:r~1: C~:tt~~,
1;10(1

J:o

:c~~lt 1-11Optn

g[DunsQtj~rtk~~!
Rn:m~"
AIDA

:u

:t! Mtt.rc::ud

:!.'i

,t

rid 'II .. :Ool).mul Ion HniPlnUI'ij~ I~.a"_ fllonJI' .1 re"II,L 1.1'1 ClUli:td ,,_ 11"111 I;<rr.l,.". ~!A'IlC01'H ~ .A1UtL~ J"OI. .Jl , .. 'Unl ~Jbm1lrtn atr \'1. lri.r-I'JlJ.~r.. . ...i.lI:1. C. 8 .• '.'~ld,o,I:ic.rbl !!I~ru.I~LlJIIlo A.1II1"d 1101 ILANQ: .. V1l1 m.il U.I'Ioel'llh"', C:1oII R .... ill. (' .. tapg'l ~Iat:l ~Jllri.'!';tII!'O Cy a__ a;. 'T1u" PIIoLtth[t.Ni"ot: •• e..e,.; Cl'l)l'Llot:ll r ... de cL. T. Plunufill. li r:ldQl'lI del. ",1b.I.bn 0Jl In .. vu.\fj e $U~lo'I.l~ ,. tn .... Jd~~ 'IItI .. COom.il:,

n........

Redeschiderea
En! loit il%J1lG 1 11 QI-,.f ktroI Jill Al'· hl~'oIIJl".\i'r.,lwtpJi r'''U'.fIW .. rriJ Sr I J do!! ~\'h lI"hf", rl"1f1J l .. rllM" 11"1 1l::,.,1 -lin 1'1,. rl p,-uJ. rDfJ p.,trm Id. tiltl'j.~l:l"Ul C,dfrJ''It Na rWMl, rl ¢! (;'aJ.r!"'f'I'r $ottIl:h· !II '"lie ~rl"'l7lElrd rI... r\ll1mt fl", ~ 114111 loDC"IlIMllfll,. "l .. ,or Li Ih' ~T rEI roe dfIT "r:- ... l! U IP.!"rlU.!1': ~.~ ..... plOl'ruHJcd nl"~j 1d'H. ",WI'O~~'ogra:/I, .1 4'.rpof"rtl:J ·q'1lfl.C4. .'i'tll.mr:..1IJlru: d'n'd'",vllr 1ft. ?"~ U"IIfa rl.11I1 pm! t' fttil4 )f1h,4lwm, dJrC("';ttmr tr.r4rilld-afulul .tlipr~_ a t'O'lI"o"JII! d'dad'·r:,I II .. umorrot: p:rg., fnon If .1&,4o.IJ

de arhivistica
,1'' '
"'.t

scolii

Dllpd .t!ll-Jbl1 rl'"nl1lOd1O]. cftrlarlt df [lJ'rol'l.lJ Pn..Itlll"f"'l.o,rl)G" ~,olll'ld M· t1 Jr"tUB l·odJ. rJ_ dil"t(l, r A. $d~ eo--tdntflJl1ij 11 IIrt'lll 11'11riJf"'riI ~ ,",,,1,, rtUr""fo!l'H~rll',::t tl,f,lti Jt"tlIIJIIl, U· tnlilfi ,01111" pri~ b IlI:'ul t'Olr. ta d·!1J I ml.. f;lbtf'1' rill C ,ULl1"il n,ll.r pn41,."

Fa-pta

ullei

ttuune.

.r..rclL]

UWllllgll,,,!t

III

rou

p1'1uir4

d",

dem'\ ....ato
FUnd 1P'1l"ldl In'll'''. op .... 1101.1., prin IIllIIe: 1s.f.2 rf'"~IU!1a Sl.n~ Crlltu .ah! rom. N&niI. hLd. rlf" .... tl '. (KO"6t&1 ~lblun :I.\·o'r'l. ,*t dlllpl _"'u, _ i.n.

"ill

d C",.,d1rccP:tr, ofCIrt a. t'of'Jlr rlll'J1)'1I!' .,Tf:"1:Iuf4!lo!' 'l'lOo.'1U'", din. 1'0'1'.:1 .o1l'llJ!. nJ IJI l"=rnmdtal~,, lett prnrf'U. rr...nrfll:1 rcr'Tl4nl'"f.e"" To1 C\I G('C'1t p"'~Tpf a O"vul loe ~j d";a.CM4~'~ ,"%]Ir.'" .. l li4" ii"-'CU1'r."'ltt U cd!'"!! t-'l'!\1.

"Aria de-a minU •••"


J!:.f
~.

.. ~MI"'
t
orl

=.. ... :. ~ ,.....

~~~:'~~lllrIM~l ~lct:Jf~ b'::I~N

cll, .. (:.tl ~.. Ilml 61,.,1; c lac cu t;ln"fU~,o, 1;1.1 canfh:UIf., D.. "lt~ale dOllllrl.l.. tor ft6~eoc:ll'I e:.:pe,l.nlll, ,I Plostl'ol,OJ,I;; C\.i de p.arca ,1' POri'''I_ at n In1r'Juinlr CO"oi .. At n do holUlIlJ ,I d. u,cr da dUI a.J 111"111 M,nt (.el n I'n,I loY IIIj(PGrioClnI6, mll"i-l galb40nlltl cu eel cr.d .t:1 I) 4u Min! ,1 11:11 .e_ m.tli """, ,"1el: mr~, I[Qfrll bli,&",tI.ri. C\I bUn,. eJokl UIUIO. c:u bNrM p. lI('O"orl. o oIIlJ c:r.-aJ bln.~.oII. ,I iIIt=."1 11.11;"" III pUlln m.al gr!li1l (11K.' 1:11 rut dill '01' ~~~Ju;:~~:n~IC~~'I~" ce .p.11 urnl.,1 c ••• C_f&10 11;. l[oIIId9, pltul" pol!! a ~'IIIf.l=hil tll1 d mIMI.no .... , In •• leull, '"d.I'lilti ioUll, !o] L.I Pill' !;IlIthill'llull un",1 pan"'" (I • "~1I111' 1,1. lutl!. 0 tOi!J'O oIId.w6'IIIHlde mllo.HvLrt Col mlep nlt-url .,u mlm., fllndTnall:rl_l & ~hIiJa_ f" iYlat ,!iHoI.... u,oraloc, 1,1 penHtJC'I, y.,,,I~ nD-lurollll ", 10- IlnillJ"i prl"l.Ii!." IOIli,ela pro&uJl-u,,". CI 1'jjI.rt1'Tl1 TI'It'.~· w;ol In,.llhuII, PI,.... Cillm pIUa umlr. bela .".,. I, egll. gl ero f.0II11I111 1f1,118", I[l:)lnU!le, II· In1olGeotUna C'll Nu n z&mlllloK Il !MI.I bl "_cUylnl.6· ml)'U., C.Il'IIUI. prtl'll vliJllof Uti c:uvtnt. Z6. Soltel .. I. 01'. Utbul If d. dl~ !Ii olJ(u,Hhu Vjar .. _ "rut" din 1'11"0.,3",,11 nUl II 10 p.ar. MOln. cr. durl, Pll'lllrlJCl I,Mlr.loa n.nlc:l. Tolul II H por. frtd,.pl"lll. din tlcJlunl. ,I eel ~.-11 fflChlpu10.(. 'oI"'fI, edollttoeef4I" dl I-Ob •• i CI- , tnet!:'" In<:op-,llt"'. 1'~rA~.9~j·lo~~, ioI,."hl, Mlral pU,.,1 MelilrmufH •. ~util. OJI_, <M 1111e1, rOllu! Ift- C'nd vl.tlll no rnH~I "~ rn.. ,,[mt.c din ••

Pirerile unui spectator

'Ii.

It.

'III'

1;.

,r..

':'=i!h~t:~~:

p ..lZcf.,., de 10.,r18 M;nl gC1pad1n_ht S. I"",, jlutli.4 or 11 CoS .ILl b.,,! ~nllA ,I It" d" eablni!I.11II m·nl" .... ..ec f" mi"'ej1J~I. H.,,,,i tl1otr.dit'iIB-..tJO! lar. ca '''c .r .. t,m.ro- lito,.; .. .:t.t.l. dmldar Tn· rill. CII dln bir'o9u' l;(IItl 11. mlllo,,,. cu oriel"., 011 Cull"! c-~'t'IlI., na bo'Cl!I:fI~IOr II~I~!. .!I 10f de '''I'luI1IO( pI"''' IIp.'~I' d. p.ciW.lrCl .!I- ~lirl I el:"l"_" dt.lpol pltarea I manlala, Ulll1'J' N'", 11.1. N r::, ,o~11 ;ln~~:~'I~'d~rI~;~~ nfel ,UIIUp.1 Nu .111.1". au .11 51' 11 '" lIu:~ld u,lj. e fIolllr., " 'II' ri!ld 11 ;.rfll Uu lit molli gila". 1:38 '".~,. leu: pe pj.a.11 $i g*m ItTl!l.11 J I'IlIa pr_lac tn J.lV(. ,,'ul'lCl dl"d I... un:::1 ro:u (\I Im-I:J,III Ulna., C-Iamn. ,.rol!l,1i!11 I Lin bon. loIn!O(llj!l1lc dol.., a. p.nlN ~rll!lll n.ll.bnlcl SI u

'.!I

fKI~' ,1-=j~~,Jlitj~'~~~ ~::~I'G:~!n ;f'I::~rlll!.!C:~~llitJ~II':~i ~~1:~,~!'~,~1~.~ :~ ~~rG:.:~'~


TtIo.T ...

t;."

I"IU aO\J 1l'Ir,c.a1 d,. C".~,u!l, ltV .'l"Ildldtr:o, He I,,! J r!"llc.. Motozl' U 'I'll. 1~f'H plJmb!fH. p. uleOJ V.c;to".1 ,I c:lcl Ii .ocol &I.bi p,,if.t •• tn •• utII' p.in dn."'.!olcgl-6/ •. ,\VI1 141IN,.'" eu v,fI. del. ",Inc:lunl ,I Uu d. I!:MI •. ell.,: 'Qlol. tI,- '''''~,. m'n,cJunl. .. r. olr,'_' r. ••• •• 1 til". ca"i. •• 10.1. r....."I.l., __ 1I,.c~lf' ,,, 1;.1'19,,I ',"pal"''''. clt.i.

"".'g4I

,"1Ii

...... 1."

"eeltorll deja can,li.fl1" = II e".da A.""'UII- Treglot ... 1. dnd (ncetUm II f"1!,. mull. 0"1 <I,,,,,m.. (! .,1'1."11,11'einOI ,I dlunllor .. fnrnultel.. .. MIl'll rludlro,II, , !ndel 'U"l Iludl" IUCNrtl. II peU.e "., ••• ,I ',a ct ... ".-_ u- 'I .' d. nOrrtl,loir.I, Mini Idol •• een- 11m no' p •••. $1 vlalll, ,I me.fta", Au oMori' poal. I.e, bolt .... ~I. cu .. "lImerll.l. . \RI •• ~to,nfJ. ,..111., .... u,ub,sda • (J'd. f,umo, Ill, dIn p1al;l' •• d.-, .,1,eoc:1 tlCltu- 1'11.1 mini decal panu·lJca ollP'lftnll liOU ro,1 ,I p.nltUCI '0' CD man. 'Of, CU prJ""A,I. d.-t mJnl1 "'., d."QU.~ nl, d,l'! YOlup ... 1•• IU· obl,null \I rJ. CIoIM"11I0tl MI.', ., mlp1., ,. It In'n" InHO I" (It. Ie fbI! fI umll •• I* rl,a • '. bllon.l. lEI'" ....... .. ...._ dl put.r.' de,••• p'.'6Ce c. ,pun ,", lOr p.'rfollCl ,11.1 CIa ,Uf•. II .. IN 101, rnlJ'OCu! e,l "',' "IUI al ... tlfll.nllor '0" MIni fel.le, .. _Id. 0 p.lml_... •.... ,.riorl " Q.I M""tn.f.. copilla,
(.IOf IMj
Q

Mlttllinl

'1

ii~!"~

~;~~~a d~,:;~~!~r ~~,,~;i ~~~:IY~;.·

~n~~n~!~. C"OIO 1'1 ,",II, ,I pUljllUril. d. n .."" i:JIKIU n.rodui dll'!l now II dl ela' .... ,1:Il0l111 ~ m",tI mil r:UllloIlI& 1,., D~tnlD"rt cll)'oll_ [t!! !:"'UPiolirl bllta~ Ulr. UudlfO,ll '1'Lt 101 $1 uod •• , III ta'i',lt .. tQ' mgfloc! ..n., ,_ ,I. ~"I.r II.. , II. U"I:I1e IIUlfI?- N.:=I un 11 rl:)p P. url.I._ CoBl'ld.'0 d,. ~I lit .mlnUe:, ~~"~'~:II"::;I~I'I" ~lott;!o!,~OT~·II~: :r~~~C:·t ':;~O'U t.l.p': Jiolllill c:u malonO[., d. 1-=11, " mul,1II d, rl~bolou cr.r call emIl I,mpu" d. p,c., OU'I'nl A,. l(:urlt ,oc"',. lui AIIt:b V.lll c, .'1' c.,u,1 I'I'H.llrl "'C•• IIII.I oblc.lu,l " un.ar. ell M.' ".0"-'01,,1 1::01 .11 .. t:.ZII II C:Utn pc- pur,.11 d. 11,..11 Tn If'V'" ut a6u. n.r010 tic.. Fee ~I "illloI c••• uri In".:,1 Iludlra,l! 91~",_1. lOt " .. d, lHCdOltl. min. ,I altAr". nu .. , II fllcln~ Nr-

~i:!~~, ~~~~u~II~~ ~~:~r~Y: '~~~Ol~: I:fl~~~t,~


,t

.i

lur'lt lao.arl. Clul"l ,I po'1I11 ~,l" lQ" I. fnCf.~ pf.j t."... '" .,.,. hVCIoI,tI. c.,. m,lot ttm6n-dlco.t. Toern .. 1 mo ... ,I d.'.lrl., tA ."t~. "'al ",\.lIt Idrnfc6 t4.ll"lr rlu.d.ro,l, ".".INC. vor -ctItlu,,,,,lm'AI. ,I I. v.aodA r•• .Ut •••• tpt.tn. Tn dr,up", ,I In .llnv-a c. 6101ell cdH m.. J p\lJ11'!I.Ufl~i d. tu.l.

~f"

r:t~~:::~IIO' .1tCy~~.~n~~~. ge!~:••

u'l"':~~n:~~.: ''',flO:-' _'.cll'ecr II ~:; t.


~~C~:~I:tl~r~~Pl-: ml vcr c •• d.f p.nlfu c. d ""tAL

~~~. :~ ~,~:!- 1aa,:G~~~; ':!~~I~: d~!1


',lJm~u.

ceP'ltIRl'U'I

~~I" c~~~,.~I,~":~.!~U : :O:f~.:~

::r :z.~IU,J::I'c~~.t~~g~:!:.

f:II~:::~r-:~.'.H,1 1:"1" ".1., ".1

ml,Mt~il v,.11I 111\1 Pll,1I pttnlla uM41nil ,I r'lIJ 1111 I.. lo"r]1 ~ ~h.I1 decll

,ot'lre
mel ••

de-,

,!.

pa,..

'."'J.,1

It"'-

~~~ !.~"!:I~~t::·~c~~::::;.a:t ellilic

:G~~:I ~~ I'U RY mfnt ,.. 'M 'tilill ",'<:I dUll mDd.... 01 'UrtoltH ,",nl~1 "" .... nltt ~ .. d. "",rh .. ". CII .ttlr., IN

a..

a,!t

___

AHUL XV, No. 11298, SA mbAtiIi 14 N_"""I

.. I."

..
*

muntii Caucazului nu mai sunt 0 piedid


~ (!OHM)'" IfI;I_ll.t ~t CauCiitulu.' If! M~ tJnls.l.l.C dt Mun~ eg'll.tI d~D I!!Uu }flDrtl Ufi01" rt~e bU·tlln,.l" D"i.lp;l cu,~~rea Sal .~olul. ..tfl\U C;i.r'JIIIIlUOf nrlf' ,oau diU. In luPk :a.. p;rlllr CD ~li ,·r.Jm.at mqH .Pi~ric.l' .1IftIV'1te,k", &il 'nlilrz:[:lc prln ma.l!i~~ inawqto.~ tir,rup:Lrll!;i '0l"tll!to,. dl! mlmt.e- mH"lll: tot tna111~ Sot litl_ plhl\l .tiC! aLita .,clo 4~ lnp.t£. ind" WI~, uUt: de ~a.11 f1 ..He mid Ii~J1I~'I1. 11'IeI'tne~. erldrGr 00;.13.$1 ~ dmpDl de lupU~ ,,1 k: .'undi lot m:a.1 mwt. lalllirna. ,pl1lrtl1\tUIU' boolfa .. D. Bernh:u'd n1.l5t. nd[!i.1tn;1 ltdehului Vlc:::. PlI!Dtru Edugtb pa~io'[J~1:1 -fi .Uhl~ P~hlt.lPd~, po uftde CU('fll'O!k) a..

Pentru vanatorii de munte,

(ijJ~.~~
DIN PASlA
ell pre, de rtclarnO • ~"R.A BON
Marca de calil.ne pentru

~~~~~ I::::~I ba~ Otum:ml ,,1 I~'I

!=~.
~I'e

rttl''I,.'r,

WI_ mlll'1

or;'lIlf'e. lftd.'Il5tt"htJe, (IIfiA,U .~'-el ,\I:lrl UnIl'1f i'n.slnlr·t.!I:1 "lfrillllnM" ~n_1mJ dl ~ iIitrlillii I;:uideul e.:Jol'~ 1M I:"ICnEG m dcl)a:hd~dJ. lniiprl' &u:~ pv.r.I~II.,. 'IUIdt! 1o«J!~h' d. 1.1' Jtlliea raee &11 all"C':»td t~I.I:J:UnI. prln mllrtnl"'i IOf"I:IIIte-"I J,lrin flL"liHuri !l1,l1Dt'.t!il'C, d~,. l.:! IIi.'Rlpl'l. rDnl[lJ~nll'tr Cilrr PTI'M'Il I:)~ tI'LocU'nJ I)l",a<' Lp;al (!'C tr(!obwlf! .lIm, II:fI"I,ntelliiJ Mllri dnillorl '~:i«lJlIcrL ru. ...... IIU ...,.:I II. \1,nILl~l1llr I(~~ lHd tllll'1.4Atr. r-iIoN 1& r--Jn<hd lOr k ~plOpI. nJdlCIII de Duni:lg,\.(1J d-: Jl 1IIIt:1 ~. alunl t"'i!Url4'~'r: 11 tn.i!\Wjtl'b.I~_ ~ormll.lll~ obunuu. ttl"'l. atmm h O!Iia,U~. M.r\ Unli.I(1 d(! l!'nnl~ ftte CUD~ ~ttl mat rf'vma~_ 118. LlI'D-t.iIld. lui"-un t~ floH!:UtiOK1lS. t!K'~ de a.cddmlJl_t .. 1 .:It:'IIfQn4lti. tltniDd. I. r-kpintlne 'I~u d@fJJf'UI1 PD'~'e:e_ rahL(-n11!. d r~~ Ia n'i&:r.hrtum lo:.;tr '!:n(''l<Iatt~ d~ hlPtl'j (:are ,Ii«! (1ft" Den(N n~nHel~ uD'U1 1·

1nrltl'Pl'(!

laj)r.i N'ftIDD:Jtin~ r..", fl'Um~ !~'OJ~:!e V011, Stolt2Jnm)n. j)1"01. de; H.unrdart;t, di~ de ~binet. Ij ltom~re .. r_lIbifTilI~lM" eve pun Q~lPlI! ,I rriIa.[J_ wJhiJl1.1 ~U!ll lAAit or'_m. ,u.;:b.i:01-=::t:nt"J)l!...~l blsmel~ ,.LHos.~ de JJftIo~",nJeiI. Sosi..-ciill tr:aJ::LiI'!):r-ggt~ rtpOl de 'bOltey1ct 11'10 fiul~ in gara MO'glJ~,oaia lnI:l1 pOUUCI! iJp.[I m:a.ruU. ~~I(JI undo i nUl fii!lll(!o po:pwIll. w Trcnul speciill a 8o:nt 1rI. Gata Mo-

~:~J:~~(f;~j~i: I~~ itt!


.,.pl"4" ,",l~D_1 _,

=~~~:
YO ~,
pc~ ~:'I!!1e l8. C<I~e ,1 dra('Ql.

Cravat"
~i Fulare

s«it de: d-nfl ~ ~1ie.r mm1I:1crFal. ~i,bOtcl. dr. Ho'l.:rfeldcr, occs ttee de

La tout€- mag7rzinele

,~te;

,Do-

~~:..:,:~pr~~~:' m~1 t!1~~~:~ :ru:'=·~:lr~~~ I::r:~~~


~~~r·n:~1r\1~:!mt~~

lI:~mUit. pen.try ~tI '~'1J.ntll famm~' 1CIi4,1I! :iltl~OI'~ 1M AVtft. "I1Ini Lodl de munt.e no e-ee ~ -oblcdurlllf! ,I h'i~'~ d..Lv.n~ Q. curn • fleu' tIt. Nil ~l eomu:n.w. SUDl r:!I,1LiT'l ~~ Qf11~1 d~ orllliDl '1'.'\lzlJtl. ptadliJllJ U~!I" MlqUcr DDflrt eu 'Unlbtu. pe care u (.Ob.i1~¢. 0C"f' 511. lit! l'MOI.1t prniru .. plli~ lupta Jrnpgt,rin bi'lsevfdlor-. JthboJul dll'!l dlf' (It''Ucl.a15Jllloon'll Oll.illCi: .. vl .. uraad, niCt,ta.-lIta.&,o Dr CIIH' Q1J_.ru:. ~\1filn& I'm () ~I ~~ irrvl.hU. Osbf,n rgml.rLl. _u .. I CTtfU.n.linm· lu..l, d.. IKl fkUl 'Ill! Itlmti'l.l nll'lll .1 eredlntl In ~\-m.d«, .unr-Iqu &Ie nod

- t:vrooJ pa...... OLI1.,Ha. CU dm~ romliD.C ~i SC1"'m:3 WI! - :::t!:Nr;G ltII

Noulmembrl al ofdlnului "SleauOl RomAnia!"


Jr.'IonUOorul O',~;'O-l No. ZS:li ,"I .:tD!iTut dOC.N!t-ul-1m;:(!o in. C{I,J"CI au toot numl~l f1'It"tI'ibn aL O~nu'uf nSfe~w In

Hemoroizi
l?'uIoM.«Ila
wltll'Llt-a 00J'6
el,1J.Ut4!

.uterO. d:tI, duJrtri


d:.
hlll'1orofl:l.

.,i

ode ~o.:tre. eu murid tfm bn~1orN1 CGtdll at eor..d\ldl.on.du.l~ .::. dat onorul. MuUca a ltlo~t ,,~~ Oeu~-

ae

R~l~".
In D. nil.

l.nnd. Dbar .1I~".


LiI co!loQr~~ hard ftwr_ a

rrra~I',ll
1.,

1ft

O"lm
df" ~t.itJLn.<>e'I'T'Il"Ij!o1e-

Killinger', ml.nj~l

lor tl C'UlLw11 gat~IU1e. hWl MdI1. " de d. b.I:0Il

r~r

hm pa\r(Rri.c. minls1t'll1 eulie_~C'

din tl"t!n. d. dr. JOS'\. f..:l.lul.~" di." d., Pf'O""

Glu'mlt
N1.lmitw

a~t
pUT1:3,

=U. ee Dup;i

Re-i.e.buh.HJ.a Bu~

Ic..l] UI".:lt Mll.nfn!d von

vue,

-va
rr:adul

et-

~raco 1.M.1tdlt.t.t.. MlJIU. lUl.-uln"" pot n ovitA" ¢JI.dIi trItrehul&lb tln,..PPomadiL Cadnm CODtta ccumei. bubclar. pedDcI .. nC'll.rtJru, enp\lll.ort ,tupulern. bJl+o tnoro.lz1lot. b1.Q.Qde1, mJUol' de ,.

d,'"'" IIAlIU~ tII ee _\O'O~ ,,~ mA4t. C Ill:! u.m. elora proCtuc.. 0

eee

.............

'.--._.....",to

IIifo.·,g.•••

,.

,.,

9"9" .....

,c:u.I

'Ill

......

In

II,.

~mC'

p~ tD eetn
•• ,,¥

Cadwu ..
o.rlll"l:Data

-.1D4It

~
.

' ~:Irc!:u ~:'L~:~;:'~~~~~:~:·'!:lI>_.01\1 o&h~:.

lJiCinc:~b! Al~:xtt.na~ in l(!'\,":'!ti. fl"dn;.t;.delA 1n~tutul de eoP.;~~rf •~ "'" J'("!cbullli.. d- dr. Be.rnh,'inil JIm' d~ [alum~\lI; lDiI so.~t In _l~ ~ ~\.e 'II GA'C'U ftl1moml-e dl.t\ jud~1;ul Molilooo.;a~. ~e In inl.:'I1'n,rtjnn1"f":l I¢.ncr N~ 'Pl:e ,deb Inst!itY::ul 4i!I ~k ;k+o d-n.lI~ ~ COnal. O. r~:reetlI11 wttnmum'rn ~n ..lu$otut IlIB'Ua'1A.. m~tnU. COI'n.IJluc:rUlkrr..-1
IMr\I.~ N'u,mI\l1 In 0, "'Or ~m
~D~tt

o-nU:

IMPOTENJA
III
eomb.:t.lf! eu

pfOl1uJuJ

Hormoau

ck\1Je.
mdLl.l iIf. Ori~r.t'

«kII

0U\.'(" ..

~rr1nu '\rt

Inlol:ln1J~,

Num~

II'~~
va

6i1'11 BtL, d~l,l1


piIftII

l.r\rlIt'LlhiJ :tIMm
w

din lool!'\U1

duplll fGtrOw... Or. W\llUSEN COt'Lln nmblJ til c~poe.di .... d 11 ~~. Fllrmo.eJ e 1'£Ot'lOSW". 'BloIl:Vrc,,", .....'. I :S!-~ll A~'U C\Jtll Gllfl lei Ui Cu ~llll iii DUI II!'I !BtL 'DfO.JU.rIt 1ft~I,LU.t \TImJ.lot< h, HflU, ldbaT"atl!lrLll .. NJFAn,.. L r. St!rttldul S~I,.,..,i I'l~ P. B\le'lJ,t"~.tI. a1u1"tfulUor~Pr(l$l r.ul. 'U..

"OKASAY mu.cuU.c. It f>t!rMnID

In comitetul II_I 11"II'''Op ,,,-1.

de directie

n.

.sa..

n~le-dv~h~.

............................
,If'"

U' dhlv'" lPP'oib't.m ImpQrhnlll .. ('Ii! ,pt1wrr. r. Iitdi..U.·... u rl nd C,.,h ..boOr1otO:r-nmil d. 'II';'!'!!. " un'lll rl1tlr .. prf~41!1 Industrll'., .(ord' Go Impoallnrl d'fllIIoi.blt" hplutul d •• n Jntotd •• u"'l bT..... In'orm.t .n,Jp'lio p,aobt!l!l'l.lor *~>Q"'O,"Iu ,.1 -d ••• p~r' I. DrdlnlUI z.lhd. milt! .Iu I", < ..... c. prhllUo GIl'ftu"I •• Dn~.oll. Indultflll,n Ii l~rd,~uh •• 11
IG, Pt'lflcfpeli ca.u: cu PI.'.rl",,, zrllrul ••N.u.' W'1.n,lIr TIl'MIII .. ·• f,Ufol .. (oUell.n, II"co"Qt"!'Il~ ,I d. Inlt:'l-rm.tiuftl c•• p.,. ,., Vi •• u. pG.ft. 'J4id9 ..,~htj fLi'Dp •• ~

Dele gatia romana la congresul


internafional de matematidi
":1'1111 pt'n-n'Jlt
f'Oi'J I .. (R~~Crf"J. ... con~l lLtl ml\IfI"''''''cl 'Iltp HotiY..l,"" iO!Ill'T PJl-l'Urlpl1 mJ'-rrn&.t ttlU Clltl d~ IMm"" din H. lW-ri. "'1,Io~~1 j:l"..lrj;iI-

Pf....

pooliot.1 ~Ilu. dl"i'PWt! I." nbnIn~t-. Olin. (Ilf'i'lnUrr. 1·&Pt "" dill\' nldtl., ro.arltl b'''''~''OIW!', i!'~ 'Irea~ dtfl Nt_

COffilSlunlle la eKumenele de caoacilale


pen{ru compleclare
.J

flRnllTl'fit\lW .':Iog d~ I. ~ ul AQlhmli'l J·l}'Illllil:.a.lt! dt!' ISU1f1_ 1~. 'UMp Fa 101 .otdJll~ I ikI tJ.tut I) limnlll!.lt.&i'i!i d .... 1ll"~Uflll ,..A1.. rbJ'"'" ~I l..QDt.i. .... (jr"ibtlW_ ----tIt.OII:1%t1'1 • .xO)C~ttJo1O-... T'bILl I~ m ...I,.r1J.,&j..... r:n.OlliTlll inr.l!!lOi.'tiL .. n 'IJ ,llIh", t..;I Rio"'"I, olio, d~' ji"r rung! ill ,LJi11" (-"iII1u,.In.U... fA ~I<I!' olI1.~~ In""'I~llrfI1iJ !'"D'I'LlIIlU ulrrl '!:Ill.. ....[II11m- "dtl..Ll~nl. log roort tnJI1I.Q11 in end PI IIboLa dt ['Iona;rNtll .. pl.:u! .... , ru m~U "kn.I Dwotmbho!' l&i!. d\lfloi t'UI'I'1o ~ .-rlltj I'~ J"dul ~~If' "'I!!.t'f"1<lft"~ d..Ir iII.JIqpra iruI. j.I 'IM",o).toti '~~M d.t..tli:lt,.hw [I].o~."""j in 61n a. Il ns'I.r.L.I ,Ill. tmpurbotllo un~ 1~ d~ notn'i!'la Fi'lhl 60 b« fd 'ltlf"llU't-. flrM-a.m ,.I;a W t-IIi ~ 1.uJ'. a,~oft.luU(' "I In c....n. 1.J:lJp ...l'qIU. ot:a. plilrallllm1d 'olitnclJ:.U\.L1 4."1 I ~1I'l1t1c1",rd runlrtt1g.uI'".aD(,. U"I: uti la~lr:t: illt cavafhl Icon. tad,..,!!" ulld nlOJ-orl.l f'I,'lnaaU~~. [n ."ad •• deo 1IM'1:~ •• t daN- ur I~ t]JqJ.rlk In nUl dtl 16 NoelflMe~~... clU& r .. IOOHtU rap~ Fh .. XU ~ Pr1M1i ad 4trmt:o;r ....... nC'.,J hl ilud or'!I\A- pe _'(W.nll-l~' ;a~ 16 IfRdIll .It! _bdlrK1or p.a.t1I~p;ll b (_'CInP"llllllI l.Dle-r'U\ioIb.l t.;UliUliltl t!:f\Il~ ",dafle do(' ~1CfU~.~ ~1. I'htriQ. PIt' td.in~: t.~n~; :"L -$d1J1 &!! 'lenrtctu as 0 ~~~e Stlvuv.n~11 Pontlr .I. TiIIIIitI. -eo -IW"I:IM Pl!ri!!,e-:un. :J~ D 'Ml1ri1rn.,u; ftlCI6QfI .. N 1.imHCU CoMtan'tolL tJrUrJ u ~ n&'f"nQc1"~ a~mi.n· V. BQrLdl& c nON; d.r.-pl· V. "Boa .. dU.,~ mnl,'IUIiI:I"U ~ M:. aflI, to mU- III (bd ..l d.~' • ~ dAQ~ l'I:lliltt~ Pt, ~bzI~; i,rtgril!!; V IQorQI :allwr A'Po,l. Poll t.M1 (-;I, (,,A~bq~ ,I M. Pl)~ ~uI. de M!:rvpol'1 f'\.I -0 ~~ df!Chn;l,~ P canP'fb'P~ :1.1. ,q~ a'fIp"1 ~,J_,tll -e-IIImttLUtlc v;. "une-tiaM In ",.G!tIl' ip ~(! 1_~ ~ d."11 d."'tJ ... V1.WIIIIIIDI~"N. laa.lu' I.~WI nah. $tn.m.~·· .. II,,· ~(X!' luc:r"rUt!! tn tI.~ de 12: N'Mm~ bric flt'ntrLl t""J'i~. '~IO!&cf~oIt. dr~'t Ii nIJ,J(I. tllr I~ '2:IlJ,Q -d-e 2:5 Ngcm'bcilt pco.nlMl II tG~.e

f),j", ....... \~~~:=~ ... ~~: fll~!:-I]+:~~ .I!"II".110.,. ~=I' .'

c..:~~_

:;\IDj ....

II

'MM-

Hum",.. d. pr.obill Mlc.i .. ...............................


:R:£R\lICJUL OO:'llD;'RC[hLlZAHII

Funcllonarl

".""nl",1

elvlll

M.r'Jo.nIL

B.. c~... tl

r,

t' .lbanii""I,..'.
Bul.....
pROlJt'St.:.LOR

prl.. :

ltlnlto •• 11 "' ••• , ••••••

-.+••••••••

~:~~:Upe=A~.t!tl~I::~ ~!
"'ill

"'n _ Guvernamantul Transnistriei


\'~ p.rlft Df'potHII)

r"'"

-"'pal ..............

..................................................... TA NDAH. CA
cmlJ"AJUTORU I-: \'On ADIlESA ntnOCT LA S~ C'lIlmplra (,d'1~t! !!ianiUi,1

de pI..., G-Q.lnJ ~ Ollile .. ttJlI«->

IUno It' • ••

r.a'till HoI) 3" 150

IJ ScpttfDbrl" l!l,lob,

N,.,

".t

ACElST DEPOZIT

~ 3l,W-

NOULTEATRU PENTRU COPIl

Cetatenii
'1I1e 1'1O""'~. II C'hlTUI/~ "'Ult.

sunt obligati Sa pastreze [uratenla


t1l dapll!~rll.ll'l in 01",( P'11-D,-1o.+tlSnl
d/;lfl)f·j. ~dt a1nd

Capitalei

m~~~~~,:On;'2:~f~~c::t!t ;:: 11':1,.."'1'-41'. leo ordtl<Nn1~ "I. rn r.u .., f:Ot':G~r: ;~=fino1~~~~'~:ld: , .. d. ~
..au mClUWoI"clOT". pr,Cti,," P¥'lfU,dt ('a.'dOt, ,. pc dtoJI'ClIfa

("1,. r~,,~a"d.hl.l
d, pC' lrohlo",'
1;1

tu'nllf. P" 11~uro ~

4 ••

cId.~ dlCll, ...

III.

QI"

II_

'RQ1w1..

IIr

Curen.tul
10<:. cu""o. - Iii. c:h...... prQJu' dubl. :Ii.... se prill'osc p&nli I.. _a 19

ANUL

xv,

No. 5298,

SAmbi'li

14 Hoe ........ 1e I....

Mica Publicitate
'n
IIpC:M •••

-~I"I,..,ttm

Reelamel .. pentru

"Cuenlul" economic

Si-; \UT,,\ ~sUo[)''1r ,.. «oOptt:,1,1\'1 CU flUScmruul n~r un 1I.t;hI.l!.U~de m'rfurl jltntnl b!.clere, CoolX'l'GIth:-;:). G:illa. ses, \,1~ If'gll'l.~Z' ~'I,I. Io\lblnatnattl~l~ eo "!"rL""'Uf1o.r. rur.c~Jo."l"'r1 odm!n!3.t::DtIvi ,I ~d,. IlbIOh.''M\I a w.el ;.tOU SC'I:Wld~, \DII ~t()r I.opometnJ ~ 1) s.tmo---dletUo,V31il . ~~-iumll.Dl. (lQlJilll SocI.It!t:). I~ ..nom~flo-.Amto.r1et.n~~· pcnUU

,i

~'~~~~.'.. EBHB~~~~~~~l

';1 Sod!i.ll.k!l ..RDm~~Am.uttJ.na ", ~:l.rt.amMhl1 PerSOnalww.. . Ploqti ... Te:~ta.

'bl ro-urlla d1t'1 :PICle$ti... l9jM. ~ C6-. ~Ilif trLdI~Dd ttulCfi. 0.."1 tta1lo t'l~cA expM"len 'I,i'OT .lllcirua

IDlocmlreaSlluaflllor cu COnlrlDuabl1ll
cad nu au platH impozitele
~ ~~!'I0iI" c.u CQIi'l.. altua~ de\;t~krr o!kL r:DI.'l.r.ir~ tl'l rwt:.In~ cu p'Lr-4 ImpOo-/1O Va lao!!; Ia Mclq mad.. adod. DO~to!~, .m.I.rN.11t!N\ !'113R\('!"Lor ... dilt rrinal -p.!n'zu dt!bi'O!!!iI! de!a !tOO OOCI }II!! brmJikIXJ.nsc In:5tru.ctlun: wpolttmn. tn IU5 ~ mana' pentru debill'.101! .Ilt"!QtaN: ; othitl:l.te ph':"!01 data de 1 A"PIlJ:.ti

,I

'ol

,fIII!I

~IIW.

l"oa'tru

INCHIRIERI
eew ele-pnt trel C3:m~ dt:~(tl~ll! luoasw:. e\~nlua:l guoaj str. AcfJeul~ ton ~f. 69 (Bet Patb~ tcltoL ::;,"0),
n\CWRIEZ ubee, "'(!':Jti3r 2-20.518

PEN'l'R.U

00NTIUBt.rJ1"t1Nt

lIMO

apnrtametJt

RADIO rtpar.a~unll modifldrl.~d4p,1.5rt,. SCwte • .q,1!IU=oe antip1l.f1l:t1tu~ roDVl!'nOll'b~ insttulm. Tolclona\l nt 2.86..63.. 8-2001"9'0

OIfWCTE

Bu f:'A rn.l(! m&l Pili Ln .n.lmalf., ten~ dln~ n 1Cd:~1;:!L.II... CJ.lt1l\lr-Ol(!:lj1ol lie 11-0' m<l'!'l'I'ln~ lAo .nIHlol (:Ota.11Jm.UL"l:r-dlr:l ajUn" -til Q.c,luolle, eare 1D ",.oMII!tI~illd III 1['1"1au 1H~~s:~trt.t plLrte din .~Ioe
I;Jo

- ~\I

p_
'Ill

4~'blto!or ,POn.W mQI11 ie taIi, """U fl Ift'bonl. "",til Indwlri .. l" U.,rJ p..,"'ort'!!il.orJ.~ -SII= v a lr,'tocmJ tabel eemhW numai pm'JU ~j ean a.Ii,\ MbiU! amt.ah! mal m..1:l". de !'iOO.OOO tei. f1

Situ&lla

",",,,,""'>11"

ft--,j)U

Joi 12 Noembric

.942

A.UT'

L<."'"

C,\ltERA lndlirle-.o:

fnImoIIi tnObU.lll1.f!,JUlCe!I. baoe, Doctor :Uoonto 32.. l-N,693 eorn'JNS~

'L""~~"t!!r~ m\1
Bunei 5.

APABTILME"""r

=~~~
donnltar
1-::O.69!i mol)l-

ta ",rtJl ,I Ie BltmJ n!:r.IumSte. mlrd. F'iIII~m ,I .sth!.mb d@ Aparate. ~GRAMOFONUL-. SmDrdu 11'. Eta}

RADIO

PIERDERI
c:a1I!i. ~ 300 .tt cee este n:J~3t a Ie trlm!te Sir_ No.. n Boian S. Eleo.a,. re_ barril, ..... IUnl.!iIenll Jw:t.lllcl
~J\Sbc..ze6

INcmrJEZ 1rumoasl C'..a.lDCrl. ]At\. .b ;ohn ~t. Dr. Bo~1

ceeeeeea.

1-00_

In.

PlEltDliT

VANZARI

~nvje:.
l!,n.4nd •• CI

le.a. ghlt

un cun@t.

Bi.~

populatle.1.

tln3

ea.r_

A.!itn. 'Rom:F.n1k l1i!l'l;:"rte- un prim ~rJ.H It.. 2M- ~. ~~t Wpla, t:l1nJ. I~ 2(100, ma.rdi.Dd Un uHhri 1C1lr""!! l:tJ. Z$!iiO lot1. StUD, R"mh"l au '11lN,l!itr-lMI.:r;!L ere-an CUl'lL CORClO"l'db plenll:! iCi DJm~ ddll HDB II. l:wiO lid. Ml~ lCobt.<\ In a.jU:!l lD 1440 lei, este In~ht:l1J.t:i.. la 1~hlcll!H". I. 1365 let Tirc"ul ste dl'1:'lol! este ~lm. Au eobl:

rei... tDQl, ~tU.:!l'llri.

pier-a

S !I. D. IN1 !I ,)"B, Il0l11.


NlLra.gtft CredLtul

~~ac.-u

~-:~~. ~~
~[

t;."\,I,p~ Dum::U pe G(.'(JI. Cllrt"11i.1 !ldlltolt :ImpotJt.ekl ¢nl!.:li 1 AiPr:llit 1940. S;tm~.;), dt!btb:1or p:ntru mtuJ pronr1e!.:uUorrur-.a.U ~l W"banJ. ~ oJe va 5"1'ltoc;mi

J~P~ro'=

Ilt'nCIlllniloL

Indu:rtr1al see, 1't3\. de G;i.;t Mml'l

Plugari

~itl.~e Stine C~~dlr-t:li "Rmnfmc4!id .:'redtt Ittl.r £J~1:.'r\Oj C"-.(rvOrlll C'ft.Umili'IHI-tU

Socotiti nevaile de nutreturi

Carpatin:) T"1tJi1n N:IId!'ll1t;

Oil!!!! CAMM Romtlnensc;': CtlXlJ'u\ c.JrbnnHcJ

ACf1IJNI
BancR Rom!l.n~ 'fiO ..utra R.cnn1nl ;2825, !!iDO, "$, SO. 'lDII4I 13500, ZSi, ISO. fi(lO. 25, 50 • Co:fl eordila 13fiO. C'n-rlIluJ MlnlC!r 12M. PC!U'oJ Block 3SD_ ;'IoUN!. 1400, 39'1), 1(1., '75. ,.0, ~.:-. 8. r D .. :1':'00. ... L.ri.t!:a. 139:0.. ~I). R'fII .. 111:1•• .s. T. B. Z31l1}.

tJ.1arlTe HoteJurl NHrornelan I'ilj~monla

ComI-',hfN!QpeIIolra

d11hl.l:iJJO'l"

a~ m.t"IH"ILIJ:1

II

1'OC'UJJ,O.;:I'f1.~

CCID-

Al"'ARA'I'E IDdurA n1t.ollet'l'. suptAltui, "MUlt,. m.n.noml!!tn!. tb!oaJ"c!!. D,'_ SIi:<IAl, _tin tl£!:IJl!.r.lt~vtft(l~ C"(I'ftvoI!D.Ilbii la, B~ti. s-d.uI P:;.kco No. '77, a f~ 18111'51dlr~ re"'zu!m rt!'PlI r'".an lnlc- nil ~ ~ ~1in:.btu penlru ;JI enim pl~c 1II or1-eo 1el do(! eparate 1 SIL! fi~ ~e1J'-mul ~Dli. Vltn.n 100. "3-:2.a ..67:::!. P.rtb. ~ pcltUoa.w.nd arillti 1S""..a IiUJNII' Ita..U,a,n. ~t. n jn BrA&. CAltAL\UDA 1f'N.11. robe t..et\1.QOtlIi lJ d:lta !h!o 9 Odcrmb~ 19U. 'U.$l. It!~t:i'tr(':, Che:reste:a, ,,"ode ('ftln ~0rTn :m. 19 c1in ~;:ea pt:l.v:1mglor.. ~U .. c1lrlml:a~ B-.dul lUa~o ~ dobbd.i.n!a d plerd(":1'"3 na~ A:it.oot'SCU 4, PJa\B

0,.

Nr. 1111bill/1Ui

Toeli!'oam: 10«1. C:Lnn R~~ ] !1(Jo,


Cal'fl:i-~!u' UOiIl'.

50.

~t:~:i,.
1O<i Dilor

,",AND ~p
elate.

balDI p1ele 1mb.lln.1t1 pethrll. lJbutA\eI 40 c1~1.a )fonum!!!D\ DlnlI..ro;l1a. ~ll

ttQaaUt1\1l ~ II! pubU~ ~03~ U !'9te fU1n.ta acalora caro ar vol d potrlvit dlspo7J\hlIiU'I. 20 db! ria ll!'ge,

in~""'.

'Re-n ~ "f"UgpJaU lUi. (12.1"In.zM'iL~~ glad. 19a4. ,':JJ/I. :rD.~r.s~E.I(!! mid J9Jf. Glib_ Co~lIda.t .. ~!I 1515, 015. Urb. Rgr~ Sili. now. S5- If&. tTrb, Rae. 6'1. vlCdll, 491h. Re5ntTl!<rltt. Gil. UrlUlcati 4,1f~/" !ittr ...

M:I'IT& Jmn:roprletlrireJ. reea.

e.

CURSURI INFORMATIVE Sera un. vecltL


Setla. Vrb.
Sc1iL urb

aotnSmu

"~~~:~~~!i5:~-~~z :un: I~' g:: 1


lECJII $1 MEDITATII
A UTOWZA.'l' A de S'.a.t ~~ diD l5o,."ot ell, coodlll1 d-e :;.:..npn.:Ll "u.to;r IOrnkL pt'Orll$orur\ 4e .s.!alodA:rtil.o1>=11:[ II! rnodn-nl •. lkW"'. 1 PtiMQlO 'dlnt-e trua1~rt la S'..('!I.Od:aeUor;nJ1~ ~ mal bunl, OriQCnl:f ~, luu5rl de blrOU '" limbl lI\dilne. lo.-:O.!3Q

B'LI~. :J:IOiU1 10"/.

U---'I.911. (lSI'..... e:JlJr e.t,Jb-M


4.3 ...........

. ,.-",....:

"'-"-_-"_~:'':_'_'

.. =-.,~.::;::,

*t1JII ~nlC. Rur ,gtfj "10-'101"1 'l.$1/_·7IN. RunJe ~THC::hlm~!4I ~_'S'/l Scr1.I Rill DIlPra.c1:L. ~'l-&WI E!I..,n.W1 CAM ~1.Jm!tII IrUirnp. O'bU" JulS W~,. rvrl/.......t.8 Judi!\e-t:J4!! 15 III lutll ~~lh 8o~u"l'1 (teo Im~~ Cull Bun.ll i:a_8:3.1/J R~ RSllIIi Potrpetti4 RC!1lta CClDIOUdlru !tIt R4Int. I.nUl~l.:"lil1.1 mar'!. RI'n~ Ror!-latn!-i-irU ~ta rnr.~tJo'rlt MJd lI..rh:-oi,. Fa,.,=, 1\.110'" Impy, ONrU a'lii RelH .. Rtllita

10'li

~1h

"'·J.

--,

Renltl EXDropriertl

54""-6'

,,!~_ _

64--.5-41,. U·li.

CUMPARARI
JK~INA scrla oeuie. IM\ SirOul coptQil. QC'I.e.. t.telon 3.15S.00

cumplrl
J)o::Imnd

\it-

1& ,_,._~.:~_:

2:11.

•• ::..:o:

OFER rm.

....................
de\,1i3.o.lo 1110 r~ ~

p.D,nI 1.3. uoo.OOO btl Dor'ObaQt!--Vlofei&.iC.I III ....of!dft"'jU". lnlerml!'d~ll


,

pI!OtnIi

imO_

~~:: ~n:J!'c"lt:oo:t
UnJ.fk ..... unUleil;ril
S;ltIhW,pt4i

7'1'fJ_'18 6:1'1_Ge 68-G!l'1. 4U~- 4Jt:1 111-'"1'/, i!!--oll'!l", fI:]".,_!L3'/, 1:i:!l'!_e~ul ~2-6::!~.~ !'G1ft-61 ISOIJt-61 U1/.t---'I3i1/j Ilo-!la IIlo-l'1N

6lU c.ut3C!'t"i! IfI!:(d'U.lJ.. 0-

~30.S20

..

-i't.

'1-3""

,W·N.

lltflta
k,o.nlll

~:::tD.PJitU

Rf!;;Ir... ~",:r R ~.. Rr:n ~ tool"l1, fk~,,- IJ~ R~nf.ll ..~ ROl'ltll _rrord.

eon...

.. .n

Lnodn
PUUI
f'oIi;r\jo

anlLn Ikrl1£l

..../11 .a t/~ tl'.I!t "fIt

u......" '
IIJO.-IU

"~UllmARl

Un m'-gaZIfl unlc 81·adas~hJS orJ DOril18


in Capitala
51\1
Grila ~i g\~lul
rmj;,h: V.lfHltt!l('

"Cadeca", "Casa cadourilor" de gust rafinat


12~~

IN,$TIINTARE

Sindicatul Alimentar Central

A~ll iI!k B.Dls ~tm. BIoMli Cnm .. rtulu1 (;'nj(l'U1. B.J.nt'tl A.l~ Sblu ~Ehln~ Cmi.~~:II.l' fl:amlli:ft.lli D:;IIIJ'L'O 4t1 end, liDmlo 1:1.(:11 CQmuc.. lu~ III Ruro..

'"

..~Q'

lE Mi~£area inlrept'inderHor (I." 8iJ<C'U~."'~


I::::'

::~~~~~~~~~~

__ ~~~~~~

~~~

trd

kII~r.t. _.. Conlll·ul

d.o l!Ioml,.f .. •

IDc:!lauull

IH.

Bot .. Sf'lU

:uo-..~~t
~~ ~~

IVIJ..-.4.I.Xt Ilo-r..J;

~.::'~~o1:;~r~.l:!,~

h~r .. pllme,1C1 pi! 111:11 ~ .... Ui 0= IC'TItlr"O ,941 d.~m:,rJ.ltl.P!ll (I:-Iul lnl) ::':I/\J'Il,"lhJn4l~ Sodol~lo .... ",n1mill FotOJ.llatl

Fa'~ ~~~Tt~ ~:llI;~I~I~CI~~llJ~~

N~CII~tf1i1 "'11140'_ CoOru·11LlI d. ed"......1,1 IIHI Mao- pro$.d 'P" CI 11 U~Uil:!ll'a.I , IIIdm-"..·mb1g.'

~ulJ.1'

,,'If

;1n~~~1t~!~iI!-~j~~~"~~lnl~!;~II,,;I[lllll!l .. "ul~1 19 .. , Uti. t.tnofc: I.J 'UII 1:1, tl%6Il",.s I.t, !.:II un. uj;J [...]1,ac:l.1 d~ ::r~a..t,G fJ,'so.ooo 1.1. 11"90--1200 ,,,d,,,,"_ TiI!.Ulii ViUD-- "dUTlar." Ht.I(I-\1!O "o",_ta 4 .:.:trJlcrdj II'~ t::".::'thll 1ic;:hl." -tU}jJ. olIlU b.,.:. I"du-I' '.11>-"'-' "III r. dill'llJrnJrll 5o-cIOll1,U In A. 1116 tcommQ~rn" S A l40 1:10 10· •• qa... pfoftlftl lolt"clhlollla,.. ,I 13:00-1'00 ","-"J~a , .... aprlt.'" (I. 300--310 I. A'_ "CJ10~.'1t lOt 011111 l(I",t 3io-S&n )80_110 CO"VC('"lIIti 'n edl1r,,{o oonar.UI ordl~..,.s_:!nt'4t ":1"6 II "1iI1,:aH~ .. 1-6 ppnHy JUS ftfO 1 "I utIJ-.S10 1 Dltc.mbrl.. 01. \ I ,I , l~ I.

~ cu' d' D'ioIi"'I'ItIJ s-et~l m lOI'lI.l1er. ... "c. "ona, '1"111 __ AClionlt ril s.o.ri'li\jll 'lint c.gl'lw;:ICillllI" " !:III· n". IIIlIIno" I oxl'4I;.rdlftl!li'a, p'tn'ru : u", dll 3D N-:II.mb, .•• cr. 1S, I{I 10· c:tluJ b.neil d n P 0 •• 11.

Y·~~".~n~;'~:/::~::;.~ rn:r::~:.,~~::a~1

Un fl'UIg,uln unlc in fe1ul ,I a} mArfurllor t'e contm ..... ~Hl de5chls ~npOrti1t' In C ...~t.lIA .. In gl!nlll manlor ma,aZUll: din O~i~~nl, hi! dt! r.Jr ... flU tste cu hlmlc m.::d pre-jM, magJU:inul ..C.adrto,·· de' ~ B-dul Ca.r-ol nr: 4: vtL coTl!lhlui - &unh·m slgur 1 ...:. 1) adr.:v.iorJ.W SllrprJ7..l pe.nlru publtrul b'IJl~laliifNm. lM1;Llat ~:i IImenEl)olt ru gu~t B.I~ ImLgi2.~I.nulaeesl:L, Idle'volirab ,:~l a C'iold('lunJur". Implt~ UtiilE" LIn m.lre gol In eDJ'DI'U'(ul C,pll.Jltl, Mllrlun sln1lne, mflr'uri 41~ dl!" faC'lm"J ~I un gU!it ra(inill, "tau .Dei la dhpoll .. \1. «lui mal prot.nllos cumpA-

care sunt aobH~Cll: can

nulul, ..... [ate ,

SUll.l OCl"ritA amutorHQr de frumos. ;Jmbian\a de lux ~~ toht~l d~ intimltate a. masazi-

din cl. In scurt

pubJ"= Ih\ ltut a il'l'ul prile oJ Ildmlrt! "Xlu'm de- van ... I bledeo CX!"RLSe spre \-Anu.~
DU&-\!i l.!t"l"flmt'WI("o 5r tan ;I!tenla ... ~tv1t 0 R~lre mllili dlnln: c, 111\1 II

orr. 5,

Ump. Joeul d<:> intBlniro $I wr.s& pt:'f'ltru procur .. rC'".'1. cadQuriIor a pubhcului .s~h"Cl. rlHt Bucur~,U. Fcostt"'lwte=lo d(: ch.idrtU tnl\lgurl:Llcrtl.ng.lZ1mlh.h .. Ca.deeAII, a oDvut lor eti dup...~ amtul ,.
Q

12[1.[1(1

m..cmoe't"OS\l1$1 elNW .. ~

·,.'.1..

..1::1

Cititi "Rapid"

ri~:~it'utea ,C dt'Ca",plin des- de\~~t 1\ u'nit ~U nIl chldll"!"ea 8Cf't1tW tnAC'V mal-uln nUlhp.t'na...: e au din 8u~ur~U. 0 fleUl ~!I 1R$A~1 obleel 1~ c 1d iUI "" 04eylrAt WIT C.pUAleI.

"NUL XV, No. 11298, S.mblUii

.4 Noomtirle

194.

giile zilei
Ancheta ..Curenlulul"

Legea
Un reglm

o lege depa$ita de eveniment~


lur-Idle nou, guver-nat de principII
.,'11,

proprielarllor

Tunarii $i lunurile A. A.
ale marinei romine
FrAnturl 'cIlntlun"lurna! Cia tioid ewa-naval. Spedac:ol cu aplawe la ,,$Cenli d.,chilli dealupra ConstanJa!. Cu marlnar! ca ,erg Morarv caporalv1 Bumb Wash. ,I lold. Stolca Raw, av!oanele loYletl~. IN In: cereal 0 IOattii crudlli

--------------------~

vec,hl

D•• IDUl', darlntll. 11;11'.,-1. tl,J~ur," d.t rnnd IIOmpl•• ul Irn"'rtJlJrlrJ~ IDr dB •• 11. ct: .u rl!turI'lal cOfl1pttl wwcflll. prlne-l,ll ell rtllllt"ml",t.n ., raw pDrfurilor 41nln chlrl3..ll1 " PI"01I'" t.rl, III UI ,,11'11 CIU D 1'111;1 11011~ 1'Il104'l'~

Iltu UlI;ltdu' tum .M~oVt", " n· Ii..,. ~. r ndt~rl.t ,I IIW'P ....

~ :u ~:!:I V::!~n::.tt,~!~rj I~
UIII' I!ftlure Protl1em.

:: r~a:":'~:IIIL~: trcbL1. '~=:I~'


~.rt t.th·, PI dt

p!lr~~, Mu.$I..

;L.~
kI~f

NI:I !!III Irutllolm r:1'i d. mlnillru Ion Mao rlll!:a.c:L1, "6 f"~1 P",hllft Infip.llJ(rlI" 1111 Justfllt ~I notJl Itt •• cl'11:r1llot, lIItf!rl~tu eu m~1rb.HtI'tu ,I ReYOU~ti~
.'IiIU1l1't.

A...... I Popovicl

Al~ eu c..l.e

""tnt

" f"'; datil. 'I'=~I A. A oJi» p-rtI,. •.N. !L S. l\ttuposlo pr"lf'ltit oJ! po '" ~W· " IID1lJ; victimi. ol be ;"""am n.'l tot .Ii tea Yklopi frnlIotri .... aria lief in3miee.

_=i

.,sib'

1:);i!,;'1.1'&1._

<OC\I O!ntnm APL.AU~

jumal

d. -

..mree,

LA SCElNi\ OESCmSA l>opI "" fI-o Itldoplm!' ~""'" 'lQ. ~ .oelw b:riu de "",,"'~-dlnpnmo<! ...... boluJu5. - lntoPgt:i;tatea cOU!lel« IJI:IiI&.tz.t.. vasul a ¢m1t- mlsh.mon dt!I • tatna. m _po:rtul CooMtan~ pBOtru ea IIlrl 51 cont;rl'-bu. !3 a~ *nt{QerlImi .. prlmulU!. port ~ ill

~ .w. ._~_.__"__ '"

La 23 Noembrie ineepe marele turneu in tarli


• N .... -'8VZAO (cw It • _ ."CAD (tu

II

.... HEAM1'

(Cd;

~un~q.1 maU

=:~~~ .....une..) ~~:.:_


Z'7 tI • _ ... ao_AN I A» J
(CD

taaUran)

Ct..

CXRNAtJTl

eeoa ......,

cu Tnvingatorul matchului Bogdan~Stanescu


,t\~,-"arj~ n.. -a vi ....t."t c ln ff"dJlctID c~l~nlul bOX('1.1T It)n ~.th"_U. eaec ne-e $£I"u... cl inh~·nlJ('Int'3l;\ ~ ee);(,':'4." cu tn\-LOg~tQrul h1ltitdudut $It'f"n dan-CQ'O~l St.lm sea. D -..~igUr d un mat<-h Mihl\l1~ SOfi\:d;.n, sau S:lll" 'u-M&hail IU'

Ion Mihail va boxa


no
(lumhat 0 putj4A !."~«':l!!1.'l,'n, A.f3 ~ n\]-l C-XclWi C~ CI. tnlr'un \,"lor liproplat 8.;\-1revcdem din nou tn. tirt~ pe Ion Mlh.U mat ale$ e' In Jnl)7ntontul de fa.t!' dc-tInt' to tonnl 1ml'«abLll.
SftutO?Qhd IJ ~zut d~ O\taU ~ Q juptl • J'll.Ak arlr'tlt,. Iollr r;.'Ieuupn rQrtlrw"U II r;olt.rlJ! ~!Udmll • trt'CI.J.I d~ mun In [~i:~Ik. ftlr.k xmC!,t- dr'~PC'lt"l'C r-a.mln ,I ~rrn-i1J\;. A~tUl. c.\rr.-d l!~t .. :u~~1 dQmri"tD mliJHtu .1 -drl~~IU\' d~~l.Ipril. """\"UI
~~d

.h

_,

novO. N. C.
, 11 ...

Protagoni~tii galei dela "Milea"


$i-au terminat pregatirile
Nour:;.J.
oil$(!

Pro: lOnt}tI "''UfLlunl:'' e' Dl..Ilnlnleli m"t;'! d~ St~n.n 8~iln d ,I Co!l'[al S!Lilde III eira1t M.Jea ,:-lILL !ndl~t pll!:'- fI.~. ~tlut este (';1 In ct'1t' :) mnb:huIj .Eltll'jJ~ !'1J,!I,11I"rt!I\ p~~ .::.cum dill' eet -do! .!I',[UI S;(r',..du I an rub ~l;;I _~UPTIn"et:Mn: Fo01dat eu ~\-oaffi~ rc-wlUlit.,: un
II tuJ.
!'I~t

.l~l

'Il1UrhUl

:;t~ht'.o.a-

'mJllkh
t1esna.

nul

IL dou.'1i V'lctotll

111100 St.A· hll

~.l..

I'ltin U:z.Irtanu,. 'I,.'W 'tetrn!BIJ Af;J dar Bo~lIf.I. mnUnul' cu f-fb~· IotTi"'UN M• .,.bf~ ;aFt4:!i~.'(H"::'ut3lt.:t- P~"'tlrlt..= peonle'\! \11 IICl f't\·Ii.tUlLl Ioub ro':'.ltn'<bI,! tUI ~.;am1u· ~~ Ii a d~·~ni, mnl :aDOI..(i-.."t'1"'S;jlr Ill] ]W Du-p.l form) Ilorll1tu Gf' S~ftdu lOll Lut.laa, p~ AC'elm, It.lC!I!U $II! In_ tn ftWt('buJ d~'. RC)J, ........ ~oC'notl ci. tt.m.pl.i ~I tD OUW c:.'1 SLlM5cU cli$d.'tnJit(loc:tI titlw. ul. vn iU'Q ~4! 1\.IfI-~1 li!:,il. I)(od Jupta eete d~lsJ .,1 vica d~}1 \"~lllen\l lw 1...:1- ~ ... ViI nY\'~ ccltJ~ 1M! bun.

w.tJme.(O

~~~~.a.

In ori« ~ trum:qtCl"'U ce'ee d4)! RADAN' SAD ZlGOro 1 «'I«JIf1 ftC-lIlJ ;uJ,gul'Jll c-l llItJi,t Saadu Al treoHe,,- mllteb "a tI turn~t de [o!l cAl fl Li1J.rc- a I'tU dl'~n ;;tetUJJ_ Int~rdre..1. Rlcl~_Zig'CIlo nu~.rttc: 00 form;'! lmtJ('lC'atn1:1... ~ Do.Ir Aeest rJUl.kb ft1)reVntA ~ Raw rN:t~u! \-.d4!'~ Imrl"'lm.\ d-e pP chi na ~mportaD.'~.rlecw.lr~tto.-n~ .~ .(fftjtudineO! UlIu1 "bl.71 :--pc;..~Drot In cam] el 1tadal'1 c-:1Jti.16 devine PlJl;flu:. Ad""i!l'.ia-r III IUl Ion ChirLac. ~.ru.n.t. Pima ••e$(!U-ZiglOlo 0 vLdorl(' nOOn,\s VA C_:\GTA S.-\. SE nu fIOQIk: de cit ~ .. mil:! I'm.boi:il~(:;l5c-l [ R't\AN~:E".l.£ p3lm.tLraui.

n~llIlUlC', ftJ.1!!ll'l r.t,! (:'LI rllo,utH eNdl fllUf"Ilt!" ~Nn(l'r d:z:u11 pot:n1m PII'lrll!' =lL ~~~. to .. ~It u.n.Id \1'I'1:11"'::lr~, .III! ])r~z:lr1\n. iri (,0 I.. ~R1l1.Lnt~1 notUIl~1t' Ii I. NNml"lhll tn\u·l. SQIl ,="~c.h:: ;n~'fI.rll; II.'U imbrll1N1 1M' (G'I "lieI!'I ~ifl In Un.tU~.rII de mormAn t , eo\'rli!lor s.tv.:u;lopoluhr L. lill 1n~1onH%1l. Inct!1. ,I D(:Vi.J:Q\ tIl ~~II ,1r\1ri de C'fO CQ- in pG,Ill1 I;Sdl!:r1tal III \llctorL~t lIt fQ.t'! Inltatw 1n rK!:Mu.tir(:. El ~ tr.dI'e.ptl eitHo QIlmn~ de All!" .te di~Unulul wmint.3f;, pe-lilru .., d k!liI'1:Q)o U 11dh!-1~('1. JII. I.iTJpHt'I.!rl!:~ lUi Die !'rlrwturt14! VOB.l\N'. J!dUort RomlnleL de mAlnc-, !te ~l>l:tnde: (:0.
\O~1.

~,:t ~5~~:·wUILl~J~tn~:k. ~ !~~\1:i


.....................

BOP A LAS """""'"TA SER1A D-A " tlLn"''' TOM MIX in ••• 94 X
• A 'S&NUTIO!fALtrLlJl t TL."\I

____~~~.~I'~U~~~I~'I~'~O~.I~~"!"~I·~·~·~~2tl~1~~~"'~ ~
TOM
J'tJA:N

IS PIRATUL
,

DE l ...\... nA I .... In

NEGRU
.

111 •• 11111

,neil

5tm.J.-\'e'deota .. •• 00

.M'!W1lunei. "..,

tl
·, .....

3U5~[_

BUCURIA COPIILOR

lDD:{;~l!r r:~:n~: l ~::l-t~~:_ ;~";"'m~i:'l~!~I:,l :~~ :!~li;~

ut do ~1\I;li'd.l dt" JClmol'i ~i ac10ri Inrepand din lu.n.a Deeembrte d_ C'EJ" i.\t.-u TANA~ VA-VALEK a rmoJui teaeru dl' eopi.i ,.TANOA- L Pope$Cl"d ~ organla 0 serie de RICt\ ..~ gak ~ cate un- mat(:h p1"Ofesiontst AL Q;R.I>1:N'OJ..-Ul l\IlH~-\I VITEAZUI. Pro,r-uDuJ \'";1 t'Uprind~ t,) J"I,~t.l ~ Testul ama.toaxe_ Inaugural'e$ a~",d J}e tifid. t-t fi.rt..tml ali pJ.:u;n.hlll dill ~rla c:omtdUlor t'u .Pa~"bl. 0 ~-f'StQr spect.a.col~ pugili'itice va h d~ Olel AI pJt;lUtIlWu..! ~u. IndllrJlktle rte:tit- mulicalii pe motive din r~ In a doua j~lm§'late .n tunii I'erlst~te bo~lfle ct.1 s-lal.l io Mlt. S'raQ5J:. ciuvnJ. jouJruri. 6eilma_ Oecembne. eilnd v:1 a ..... loc prima ea StnlucUele S;:tle laple de flF\'i1f'. ~jI"~," d~ ~l'ificJu :t1 im· fori. dr., iAr l\ta~ Tamil! CUDMl;'ulul .gall al dret cap de af:i~ va fi sus- a~fJ'il.ru.l ;Jft'elcl'l a..l eopiilQr ,.• st:a dec \OrbJ. t:i.nut d~ un match. in care va boxa plintr.!a tQtM:I 3. dllotQrk:1 1ft fa~ Ina.~ mi.!::u1lJi. It adll,f"!l cruc~3I. ordirllllul ga wpil ~i ]r VIOl impli.rU dBrari .p ~ L~a.n Po-pesou. ,,)tlt-:a.i VU-e2.su.I'" d~ m-il. ..u,r:p~i..zc. Loc-arile
vin:t:l

IntrudLtPM'1! tlrl elf! ~Ial ..II lubitt-i de P-l!.'T~r: It ~pirUulw r;Je je.-Ull 1n cIlmioea1~ 'in QftO 'Wrll 1nhll1.1!.. :Li p:rn~Dl\lJIJI se del!iplt"u ;!(It de .. ":I-f'l~ i~'I:~(:"u. $15. IU! IIr.IIt~ eu ll1l.lle RESTUL INTALNIRD..OR :lurl te lLle "iltv'nd1l1, SoblO(!l1tenm,ul v. Co~tiJIn.U.ntXU-MiiUtoe ,I G"h. Sil1'llOnU('u NJt'OlQc este 1:.. I..\Lll,h ver boJ,;:a tn a~ Piltrul'I:'Q makh dm.hr·rb. !d.l.nt!li a. h:)j~lHllul ti 'I4!10i1 pfoftslaMSt. de IlC(!;L!.t1 oolif'ii. emste, '1,.." mUle cu R'bwl p1!! Oum:i.nIci su n ehr I d(sl5cl:JLs -e,!".r~ Ju\h. !'Iillprcml. romg.L~tlit d(' Inci5 dOi,l1 mD't(!hut'.S de PlcC1IIt tn ~Iua de 22. V []. lUI 1h ilffi.ilt~ ::h $llllDL" A C. T. rt T11;'U1. rrunl.el;l. plohmilltil ~~u de '''i:r! I!.I-Or[ doro mente. 11:1 ... d'l:'iS.cli't. tn r,n.,dnJ I c.tmIN m:CE~mflIE pule' ~'1.1 de. it.d1"'Ual~ tenre de, 0 tul mJ.n!.ll~. C"U'4!! n ",'or f.nll~ lOt mat 5~ '''30 CHifI:i, I'fI j(l.ru dn iIt(:l -'1mb shi..luchor al. HOUIM:' prro6t.in.aJl~ pcnicu ~ft! :tu,pftIn.. n.lhult< !MOte J!':IIU'ta. fl dn.tJi'I.\lt d.

:~~~~~\n::{~1 ~:f:!~~:,~::,
C3.1!

at
0

60 milioune BUguha a Brodus locul


dela "Vulturul de Mare
CD

Fapte diverse din Capital~ pe~tele in ghiare"

Maine la SELECT
relu_a _ului .~

~~tn'

ee

va n

va reapare

Lucian Popes-cu in ring

,I

..........................
.BUrt!: rJ~ po-puJlillct-.
I'll!

III pnrtn.

zl1=llif'

tJurnerolJ!l!~
j.IJ

hal i_1:IJ

clnf!'ml.llD~n.rului OlL.~lA. Pf1!'luri

Echipa germana de box a irlYins pe reprezenta· tlva ElveJiel


~h;.p;l

BAI..ES 11: t'R=uiort .I'TIa.Il.ldebO:C'"tII!m';i.:ospel'1.'!'p~ ~t.h.":) "Eh""l:!tL"f![ cu )3:3.

g8-

Cronlca
II'J Iai ..
JlMa\CI

,ahulul
~ JIlota.!.lkTUhll d.e tcncvnu1 d.a JlIh Ul1iId PlH.ctl.t t1 Ii.

"1'"
iI.

Jl!!dwl
l.!:I~put

E.PP;<t

~ ~~~:-i~~~~~C:~=nddJn D~~i~ c:uHunalr acsttd nnniatu. 0 tl.UJnItto,MI

C. 5tou;~"
II. u'lIi.rl'l~

1Ju:t'"lo 41tr;puw
d!,lpi ~

a. u,:m'llti'- nJ. tntc'i"ft dJl\ pdm&. rwull. tare ua. ~ 1I$IeptAt .. d.lrt Joe: 101(l;1t'1. ~Ill~ Ilrll'le,. li!l'ItCllUUl Alt'.undr~ intr'CI' "p:rud.~ al bh'lC' c:ocmdv.d. diflp1,,~t~ pI! D .. vI._ rl!ftu. cnc- In t.1. ~mplo"u1IJ' M :lipid 'U.atld f;1 dlC1. pJr:fdl!.. ~-tllml Tom. Pop.. 6- 1;.1$1:11,11\m Pr.ult'\ pre'U.OI Ja (11l"lodlrul Vu:UiSN N III dr'la j!:IC ,POIll\LQ(L.D.\ e.t\e Jf'II'U • IQpt.at. Qbl-u.,illlll t[K:~"" I:I,l. iii .1 lo.td fn "':IIf"LD.rI~
a1i11r dol ~1 cu 1Io11c1~1&,.

~~J~I~d~ltvf]=l.1;:;:~_
dm'fttl'

Cea m.nl m:t.t-e a~'(j!! di!' .1"bbol pe "p[~pl:uj UDU! Ui.nii!l' :5lIbl(t(ol~'i:ient ~ C1!!m'lalll!! \.'cl<rb(oue mat ~J.oov~' at.s.prill I!rolsmu! .lIiiliu ! II"L U4! ...Ir. IlUblt. ru:rn:rOlll~CU N! 1:(l1Clifl e$t(!' >c1t'1 m,,1 U;:n5.r. mvlLl~, .., Ct'.Lul mill l:DIan otillh de :r-i1::!:bDL fliU. lnalN.l O<-cr~~ nr. '2aM,."' ... 1 ~ Sf: "'i:01"G:il orl:lI III'U'! nMihllli VI!II!d:'ul" It'i. In~llli sUbk Simim:l,f:~':-U .Nk'.or.lu·. pUlI:t1l tlltl!'JId ",1 .pJ rit'Ul dill IClfflt.c:i~ df:. 1::',,",11: II Q4l cfQlI13d.4 I" fTCC:I:"r(!. HbtnlbJ.1. Trl!'t'''nd l'lbtru! .rtl JI)o-IMl1.d Illu. tua:d'~lf ,I tlW:fluftr l C'4-:t'1!'~.:iItc, U1l'tu,.!!.nd ftlll7ll!'r",fI ~1~"It"'I, irpgl intlin ... a1:d: ttJ .t'dI.,t Jltnl 1(1 ob.unt'~"1llld~ -=tide ,.!Inie If" (I' I1tll!!n.lIdJi~_ RllnU l.li. Ii [uU(: 1M1. In trunte" UftltAU! Nt". csk C'II.II(:ullt la apUalul do Rmun\ltld In (.oOtll~~d.1u H: tnapol.J!L pc t.ronL In c~~ A hnpl!nife~ ~htarlel nu. po:,.'I.c 11 (.lnlirll' 8,11UmdauQt.ai, lIlT penm..r rN.tll:tfN d nu f"xlJtl mel 0 LLmI\.I .. 5iti:rlbel-uluL PI! DRUMUL BIRUINTSI

k'WI.

hLNlI1~l ~ m#l.J1I1. E:".&n r;orotP:1tll! If('' (I-'bLlrl;"l1y. InIiIII lUI pdll.lf"I:: rtllJI.etl!! !tlllI.rI.irratf' FH!t::u'~ ttJ .tIL .a:ma d aoG1o lUI h' dID d"ron'L1'JIntalUI bGI-J"'1c. .tc .IOrttt un oII.I~~ III.II'LI lJ.fI 1'Q1I)rn:'l1,,'_ !l"bII!f111d IM.l ~ de PrcIn rrll!lclt! !ujlht dIn Cdmt[1l,. o;wie l\f.;ll .fU"l dlht,j, :tR"1 ilk! Pati, n'oILLl babH ~bL 8)Ilnlna II lIkn.iil. .nl""'i &t..... J' ~lIIn, J.a:ll,", rGltl; dftOO'pl!!'r:l1L. PIU·1.IodA Ra 11 N l(:gv1cl-Dul I' I'nnp;!] f'I t:l. (!! ",proplerl:' fl "i\IlII. ftUm:llt (lU etrln1 .. 'lm IIIlJI~ ... Il'ol.thd tn (mint., Tle-- d t m Odomb1"'l-!' Hit I, In lim(lvl urI'IIl lifl ,r;p!tn.lu:J. .. n~Jn.. b. [IOIIl4!la.1.& arml I. ,r-m,a.u,l. llf"I'Clmi.. lul!.:l.·h... a~'UI a\.aC _lot c-tit'!:!-:!.rt:a. 1.In.d .1.a.II: .. ! ~te n.aarat .t1bldun! h' ~ .PI!' un II bLlXbC'lil~ ell FJI-"1bf!IJiI" d'n alJCur~U. a,glluzl 'I:"t':I~~m't.I" bolt-I!!\ I~. un tum. JDad n~lntllJ~ CIIIlco pro,Jrt'"d~~~'''~~ 0 lupU i!lm~JJ "C Inl:!lnu ID~ Via. ... PN"!lJ..-, "i d4! lIot-totlll Int:H.rct. g Hlcol.~ nl~Ol'II di'" mllnk' til bGltt'Vttll .lIUr(:rJ6ln 1!U.n<l!'fl'I ~ an.,. dllmC'J '11 p-rlf"tl:nl, if\Jblt. S\lnlflif'lNiN ..c.o-pul. \l,fUdri1 1j;V!tr.vIui ,tn.&A mobU1If.tr.a pI~Clr albll!l !&Oe 0 .pll1l,1r1 l. eft m.. ,Illbll· d lar Inllilllmt'J. 11~ 1ik,f:I-II!' II] .tllJulrn f'I. no Il.I.d h~",ll;l HSlIIo NIC'Qy[c) Ir......... \imp "Y(:JI; ,II fOr ltltorilpl bulh~,a.t..1 t.~Ut6 ,uet.i. 11 tot. c:tI~t:'" 1~1 ,Ualle Ii ilittm8.i, bAliUa ~.ta.. lor lJott". II'I"nprlDll. ~ iMWtt.anaJ Ptel~nd Int'"_ l'IO~u.IIlL OdlUl Tru.l lTl'f;Ul mamntul JUpri"" lrnbrtaat tn 11_'''''' Iplmdldl _ ~ll't dt-rU, RUlli ... 1J(U~ III rtrlllltaw! I~- I l"t"J. pc1I.dvt'n..1f c:u mid alllftUntjrt. maf 1fU)!e- ~f1.~Ullld d~ moria). cJ.Io,lJ .e;\mc rl plflf'dt'H'" .t"Kkl ,naUlm Urm.:sf'H. " cl Dt'arW Ikmonlli.t de' a(.r-.. t tlJl:" PQm_,= l4 caniT.1.-abt;Ul1 u_ \ZIotld • ..,bll.. S~mJoll~ NIcolaI!: MH' e.t., nr.a ,""'\.~ fM!a.tt'l.l ri ~ lIiI tretNil' ~J'I!RD:' :tWl\LFI_J U!f!.li ~I a. 0 .. dh'ip.,.1 ~"t1~t4 tu 0'I'f1:. lI""1IV--':~" • lor.\ dlf Oft'='Rff., Int-r'.dt-VIr rn-r.tn.t"&(\ll bo1 evk •• t'rtrllu... ObNt. !..I \u\ jIldlor (1(' .tar-. ~un~m la 1 lunl"" 100il. prl'ln,unLa d n blJi tlln ,'I.ll'lc" ,. ~I' rlu ,II pt.I.tu.l ... ;tole.. tn ,tllui IIll tn~ On I'Ul'PftI'I~ .... 11.. . ""!'I'I'I-I11:1t de .. 11 da-apl.1.. • r1t tt1.n4 TtlIl\l.ll, ~u obtl[ll.lti lit' Nl'l"'~ d~C' 0 lrLimc.uA p!'r-nlnIJ.PAI.. L.
firlal tntR':l1J~tf. Wldto

an5'1

c..bi.1Il

I 1:1. Ui!' un \l1i.tr;.rt.U~1t-

-tutti ''''ploD

II

.p.lrlll

~~~t."
drumUi
10\

:I~,~=I Jreo~~~~IL::tt!f.6;; r;~ 1~:~ ~~~~L ~ ,ilj:~~~rdt;

Tfteue d(' m1e.r.1.J.1. D~U1, fll.vliIJ.[t( tn 'h.loe mlJ;luio;url ] Inlunf!rlc-ull1l. I!U ull ulUm .(lAnd pi!!dtrtl ~e:l (trail elf!' ~ "W lm.:iI(Lrlt.'1I .eclftnP1:i1 Pmltrrt hI, foltl.

~~;;l~;:l'!a:!:::, '7'$

r=.r:.~~~~~~:~ ~::.~ .. Y~!~1: ~:'~r~~ "~~Ac:~I~:~ ~~~'1Cl~t.~


,;1-

d"~~~*,,'b';:o~

btJl.O.....

........................

~~~Ia~~

p3., .. 1", IJ'hBl11

~~~'~4~=·11~~
~lN.n\.I.luJ

II Ie

r'4r:~

Cel mAt »10re sue.ccs 311 c:i:z~atDg..alici ilDlicnc

"",..
II.!!!

=~~I (~.~~ ~~~il~~U'L~~~~~


~II ,·I("1",rt.. IN"lul d!.n.IJJ "TI:lolllnu • IIJfa ~11[]'"!ul!l dIU,,'lld 'Un p'lc-.n ~I 1:1 DOrtUe mal b.\mJ ,.,1 C\I o.c.:lMQ. oJJ. -p.r-_ ~dlll. A ..~bH~'l n:I CIIlm~:lI'I'LI It Pltulncl.l
Jl;llrUdlll nr'lUJI.-T:[,It':II.fUI "'I. tcormJnw.\

DIJ;_"'rtf4. "~~!";-St:h' ·te('IJ~t4 r=u po:udl!'

t'~

-pl"MtN

1m thn.r-

Scorle ~liri lelegrBfi(;e


L

farmaCllie de serulclu
Vineri
l::J~u. dr-.

----i)~I;ID.s

..

.x.

• P·OOul dt' ftdlo \'1("111' rl-1"'11mlnL" 1J'I.Il't'\Io ....... 1lI. 1:1 1l11J!!.It' L("'-Id". . d I.IlJl grf1 (II 11',u III.n.. Ii~b ~oU'al ~, rtln dol 1;1110 d .4.~1! ~1ur[~1I.' .... ~t' ~mt"'D(1." Ie 111\.111 ~~~.hni'lj' ~b t'On. rolu I 1\1...U~ ollliul rl'1l,U,"~ (RIIrd6r).,

:':O.aO:aO!tO---

13

Noentbrie
Itr.

Pi;lg,cr'PIti ~lu Orh"Hei 1u.. .. Il ...u..tl. ~ Pvm. ShWirla. P1'~ Duze$tI '" -L II. ~i.~l~,V~1-t:u.M.~~;a-~Q~~~:-' • Dn ~rn;w:.~ ~ Jhl'r\t'Cr 8-tlu]. Tnll! lon.ctllZ. .. ilL '1.IS.22. 'llTo1U"ftIP 04 .fl. It"'!' Bou.llQU~ •• tC1dO· Ovsdlu NIIL!I.dHN. CII!N Cllln1310r 1M. rul d.: phd ~m. ml pohliri, 111prtmlf 1~a.. 1'1..,..M&J-CiIIII>o.In:l:I'II.hll IS3. II. tLL lill :ulIZ: S~. N. COmlt!1I, QIln :~YV~jf;~~Z~~

~.it!u:~ ii~·1. ~

1"lt'l!I..

C. A. tlontU ~~~ca:i,!dt

1942
.".

• tn SotiIOll"~t:I iIU 1rIa.-pU1' J I) d~s,.. b3\i!:r1I~ ]a l"i"Il'5I:I.hd. TlII'I'I uJuL.Au ...at ruvl.nl.tlI d-tiH .DtmJU"I. ~, ~ pft\M:I1U! -al Sobnilnl~. rOl1.ut m nJ.. t,N R.:ittuloU ,fi ~.na"UI l' .16ft TDts D'l"iIlOr.l .1.U Apmb.;Jt pgllUt".1 e...~~

A
pgndL~'
~

cllillvt din tr_va;

t~rruto

it

oW,a 1el, mb&Ur potrlvtt.A Du .. L"WtI ~ \am ~IIR'. (ll;:Ld!Jf").. ~tcp:v."a 111. ~Ud_

~t8~p~~~~1I.E~~v~r.c.:.dJr,.Sti. 1c,,1"n'.l.c-hl&r~ "I~

dr- rl1d!..l tr'~n ":'~ t':am~ d-" Sq~ OanJen PMr ,.;u,.pJu, de fel ~Tuk<ts:;. ri. Ik-~ Nt'w Ymk. " 1I\"Ut lei(- 1. '2 .. B .I~~ , (IlUr..oi " .. ~ISU. 1.- pI~ Noembr \10; oon&I"H de- pl1M .. n.(" ~Qr "t=I ol t.~ IPtalQ:J kl c..re- at. ua.t pal'1e dl' ua."Nl? ~. :-lmIa.J. ~t('ft'I,II,L JIQI'Q .000 d" dt·Jcc:;oj.l..:ant"t" nl

4:

'I:! .~~

~-=~

t;QIIdllCq~~IT~~~lnI'".1lC"nlhH'ln.

rR,g;nq:r).

D. ~V5, ~Nl bl'Mr.~n In Bus..! So\:.l'1.d .::II prcadA\. ~ IMhmlm! ~ ~Tt """ ~ .. iJiDS'i:~pa :1 ~r i\dm.lw
I'LII~

:~i~.t.1l. t4J,tJ~~

•• ~ ~:il.

:iSt~l.hlAm..it~
~~EP.

n~n~tI~ =rUllal~n:n:=-!~S~~
We VJ\H.

~':~ c.::.

~J~l'~

"1Jr

t;~~.~~;'~~~j

D_ c:.;p.."\.IR 0 Duca. &am c...t .. t pe 11'. t.LI'l.q Ra....t1.L NI;I. lI, .. =n-bft"l,lt ~~~~I~r. ~~~j~lI::M.t~~ ..-.;tb~Dd ~ d:-_

Un

ho, neftOl"OCiH
~ I\lIIlIII

~t'"

tI PftIILlo'~ ,~ ~ tltJmU

dr

.!::c. ~o~~;.
.~,]J:~

Io~;~ pn=~ ntt!le

l~~

.K~,a

n;~~1~t~A~~Vl:01~L

aldn.\1a •

blloW"llAt Pogt.r!.vnL~

1R:ulM"t. JJf: mlnt.-

~1 r.rm.lla,

~~~_~'~c.:~~~;~~r!:~h::~

~ ~Of~iffiOf~:~f:= gr.nI::'1~
~~il c-a.,rUlu '1"'11 •• 2~l.e-~n.~~D"uI:.rb1~ Sln4ultaftl dr. ~u .. z~'t ~;:

~!!' h.ma\, ~~::~~ ~..tO~~·,~"t ~ !~ ~~f:n~; !::. ~ ~


ElIIII. Q~ 8a·

~~~:~"~:6~~ ~~~~;u~~: ~:'1Il(Ta .ubU"'~~


~~(~;t~~~~~~I~LQr~:
o.~ len poo IlIl~l~)or

~~t:
As

O~~l:-'~
DuaL $I 1..

~~~t~r4~~~ta tD.n
iii'

I&m~:::: ~7s::~ d
vY!J.ut mH ~ a

ttJ.r.ld~ I«I( Ur~ 'Lit',

In

Inl:n..... ~t"\I.l

aJ.u.;,.,llor

(.oI~

~.

,t Utn..w.

n..t
&a

IIdoptiit

c..,...

~=~U~O~~.it~,~".~~~~~I!t.wn~:~ ~ dto tJ L4I:lJioinl :wttJ


C 'n. A b., (R ...

il"l

.jk.l~ Ur-w\1f1ea S[Jd til!'lG1- n dll eb. DunuI~~J Jl('6t roiJ',bIi. t)up..i. ~~ ,._u,lUf"d PondJn
m.lf~le

.llr~d:~t~~·t
t? .at" u

=a1 ~~
o1b .1 No ~(,(' 0 .,b 0"

1n

f\lorI.-

m~r;:;:~= ~
(Of'Ul rtw<-r d.

CAnta p......
~~,1~~'0A0KU.

d~ ••
dlJfMft·

SAl'::.

n.rI • SW'""-

MUt.

XV, ND. SII•• , S.....

Ni

I.

Moe"""".

19••

(AI

rftntu.l

tELE Itllli NOUI ~TIHI OIN LUME


5 zire de lupte grele ale oltenilor Americanii au debarcat
Mare~alului Antonescu
.... 1.11) ....

In MartinicD, OuadeJnpa ~iDuyana FraoeezA


nO~IA, 12 (&odor). - Zl.r.l~ ;.r;1 I. ."blhtlnrll d.'''''monl ..... Ijhll"" ..... 1tn .vkI""1~ prompt. pl,D-Ou rile pre.t~11 0 lclui Ro'*'''oll rrftc~unllJ' I) Ax~1 impotrJvIL .A.j1'O- dup#li cnre t'('Johlhwntn.l ~drletm .Ftl' IfLI ul I nv-rd ~1l1e.rlo'm •• u IrobtoJ 011lie Impiir1h lnlnlu.. D. barenrea It"Uenllo. In COT- giJTHl, I III re cqli::7.l ,1 .!i't1lCrl a.n1. ~ ~I.n,Intntt"" I" N... , lntfn_
iodolor

B.O~tJ\1 Ul (lta,dDr). COr'Hpcjn. d"D,gJ .\I~lltt KADOI't Ll"F.UmHe: 1i1llt iUlu\ J .. CIne'll eue d1!l )up'l.(l IT"J. ..It 1':111"" ttl't "'lcu ~IIIIJ 11.1An 10nt lli.A-ru.1 CHOl1.N,.\LE D'ITALIA III[I bUrl ",.... nAt-a rul U1I{'(101lIub I~nt"(.. '1.11'"& d ~Iw .o\l'II'IU.ndo 8I(l0l:' rdo r ....'\tUI1I caL",,'. 1UC'.\, imLl'ol IOtt~~ d'l'nt'b' ,f(l.nu.8n db prin onUn de .1.1 IniU'llo 'Il.!JIIIII rnmllnt1t1 WIn! IUD' •• 11 ~ud dlf!ot:iialh~p1Ld, pmtrb I~a... rit ..k>:t. en ("Ilr'f! .~'I.tI Lr"'lI~ .'1:1 livll. nIH, Itt'""le 't.o de 11.lil!'. hrn:I'li1 neeen .. U:nli .1 chvl:!ll.tJ1' bGllfl\1ce-. MiU~'t'lto iii ... r.Jll rroolul (lU ot-Ict prt_1 1.1i .... eet eetee. unde M' ..,h~vtli. aMlry, ee, lil"I~IC! \rape Mvlt1lre HI M .'I.La h" C'tnt.rnl "I'&.fwlul tt (:;IL("t urrolrnu ,d cadi in tlll~'«:ll'1 onU',Uur- l"~rmaD(I,. D~"bUIIf' rom.~/1e dl.1i M(!tarql .,tel,. .,ud dlt StaUn".,..d. N: tHul!!U 111]. see, de IIIn&.N • .tt-., e:.rill~1 tOO11,fdlfl I.proaPIl «:xduth' dln mmlnJ or1,1II'1.ari (lin Ol~ ~l •• ~n rn lul~ Vft.IHurUe I. od.t .:p.LI'It.'l, ('d ttta.1 'hl~ .!IIC!hblCl. ~.\(! ,llo"Ilrlei-eo1 ... &J"t:I,lnUm I,el rlJ'n· 111. kJlUliI:ld • luI ~,"',l)r V.r..dJmlrn. to, bon ... ("Oneh.!s (n lU] Ir.I'IDr-ell!!F::i, ~olUllll ("IIIn',. lT~ Dr' eere g eml ~ ru.'11 rS&fIi. r~vo1U ~ M tOS1 lace, ~illJ de ~liCt"~ alld "tlb·u.:a dpt!I(!.. 1", • p,l\ttdl,lrHll'J.r nu 'M" lott u~[j.J p~ trf,d<lre de 'ILn It't'IHWli!iktl1 rl"t'e. OUifnll iUII.rq:a)uh,d J\.n:(6n«:!k·u .0 n1n1'l:J1m.' od.tt.ti mal mu_lt mnUII;. lot

d.urw.L

CQ

lo."l:J11lIIIo.rlfl tMU,

• '_"1"\

dWlo unnll<mu,." ~ (!CIIlD1U. 4111 Oolombrl~ ... t..~1 II. rO!!ll n:II'lQU Ct1 nLJi1 Flo'lll:ld If:IOnGt .. ltll;':ld 1II'I:"In(!lor .'LIbl'mlII· U: :ro iij..:"nqU PI re '" lei [pi IlIi II'I~ oprplid. E!:ulUl 'tIMf nnlt~ll 1lIt!!f~n:lI 1"<1!lU otl CI ~tr-611 de putcrnlc, ACI'&'leiJ. aJun, .. POI1UTf'1 ill ,M,j ~"l-l!l Ill~ J"am'nltor~ d&t 11m c(tl'llrut.1!L fOil"' ...

u·".a,

'or,1I'!

m.....

.uP"~,

!e ""pM
MY

11 .nHlt"J
If!!

fie 'tJol,l'l"lal

tUIl

IJ'nD~" .tac:1lfL ,I
11m'..

pe put'tClttll dfl ple(lll~ h·,pl ",1"'Nri ,I tnl hll,W.i1.,

el)n'lrarc:IIubUqcle hn~l~' ...

ZorU die! .u .&'lbHp~ ro.1 In R'tn~ rllt~, dn b""U~ nu i:N ef&I1It.L

'(1,

n n

Ln:sul'i-l ~lf_luptltOl't

lIItrf_ '-4_11 (ktllombr1t', com:Lod.a_ m~n"ol all)f'r.:Ue • dHJlnlvr, ~ s«l.orul oril!:u ...., dela S'La_lh~ I) o!e.n:llil~ ,,":It, vJoltnLl" a. we' tlttl-fit:i 51C 5])e.ll\ d. Ta .duef! 0 lt~dHrif_ trupl!'lcw l'n(:er_ Iml I.e fn IDI~ '()nfUluL rlJl«i:& b-o~leI dld.cue M'mn&luJ hlpleJ. ~n eurnl tllt,i de Z4 OClkimbrte k ~UnjJl::a. tie, ~u:rt .r-a \'Te_ mt:..1o ~ dfnrpl"t 1)timf:ll«: Ilr.Ill ftJ~ we diD ..,. .. tclc rrDntulnl. SQI" rH: 1o"a1lrl d~ lo:a«~ tallhre:le h,t,ig'-l"1Ie!IIl1 db loa.~D..,'fJ.f'r~llC lk.Iupn po:lltl(!! Nltrlln~U, :J;lrtr!ihu!i ltn!.ll II I petlJ1'\I -.a:Utul 1M'I1'1t! ,~. ~ Arlilert... "rolD~ ... TNCfJ'OUSI. htJJ.
t.M't

Eo s'a reaprlmo foarie violent in ...... pte" do 26-27 O ..t"mbrie. Sovlelieii nu-:si epuizB5CI"'fi forw ele. B"bri ....ne dupa bo· alioane se avanta contra liniilol' ..om{jn~ti~ Unele compon;; pilb'und In mel'e rll .. ,h ...;, c/Ji,rta!1 .is boeacii jlino:.o"o de ele. I,.... oepc 0 lupta violent .. _,p I.. ca.-p intunereo. Val· miisagu e s te fero""., I.... mina'i dtn cAnd in cilnd de f .. le lovit .... ilor de hm. La b,.'an~til, "ltcnli ae abut stapfi .. , pC situutic.

mlui _PHbUc~te In lee de IT"lInlc. So ee12 (-ftad'0'r,. -- C'O?~ ... lc\1:1i dG-BMl'lUcnl debaeeeren nnltldt!'fl.(_l~l ""ur~4I'f DNa [1"G1I-tw.Lt.tt'i ricaBilo[' In :l\larUn.1ca, Glwdclupo qoJ.... .e, dwpd' Nl"e rNprlt GT,lW'1CG· I 4i QUyUROI li"rlli'lee-zJl. Uintre ue- 11. elf ,. DCUpdl. 01L44.e-hlpa" MD.:rH~l.c4 ,jllnil~ d~ Tib,boJ IU0"3 itaUam1 ,._ OtiiJ!1J14 tr4'!ied. 1\u ati iiPIU nle-' nHmponcni1_ nouUe ot&tcuri vie- 0 cQp.Jlrma.,.a: Jo-I dup4 dm.-ltltlS. fol'loasc dnfc lmpoirivD "Vntelor Se dtlila.,a (;.Q ca ft.U ." ~ ~ Um"iillt;-e in a.pclc Algor:icl. ampm tCTUf.1'!'!f1Of' ~tu:4l, In.

,I npejul Fuob re clUTlO poporu.1 (noce", "'lilt P"""''"

gOf'JI\.o.no in Prnn1l'1 noo

1.,

~tlrea nu este COnn,. matili

vice«

eLI

lrLf.mile tAdtl~ eeeete l:1l~roI.lU ~.4 o,.iil!lIlIl 1111_ wm&1 50!. Sa" ..
bl'lD'\.1 bu.nl;llli!. f!~~~~ til dt.UJl,.

rn\!Jl

Iri..

'g......

re

"ft-&la:n
ft~LI

Co.!. !It:.1m.1M '-:ir'D* bll.(ll ~ 4~. tl bIIvlbd.r'~.I1_ 'Ilf'": Mui!ft,. C().:tl~1 (UftJD:iltI, ru.rtI~_ re, n~1 U 11. ...... poeM'. R Qem::r_ ~~ duran.-[III _ 1lriDU!'l~ (:II:!ft,d rgdl!l~;
Q@

I.cbe,

ft-i~l. A_ I.M~. z.un,;"

r...,.

l!lillltr'Uu

bomh,,-diomenL

""tern.l,

Iflti/ (Zi~un pe Cftrc 0 'P'l"efe~'tI el. Cont.,'aatac-rn"Ue ,ft1l'J1"l: ()'~gani,,:ml!tc l)(! toe fl'C CQ""I,al.ii, I.le baiuliooJtc ~i. chim" cle celc 't"a, 'julei. ·,uritlltl IHu ..t1cr}l,air· te In {'ll)UI. SOI(}(4,ii r01udni' i'~t f'Re

..

pr1~UQe

'I.i!......

{Q

t.IQ

~~ d.~

moe ..

!\Iooi lurburari
G£Nr;VA ~1 (R.IldCJ1'-).C'Wdp"'''. dmfiit 1!I.J!I;[!'~itl DNa l~no.,""U': Du'})d 0 }tin !fin Jj N .... mb:ril!!: ap+\. s

in Bombay
1."'4fo'!
ool"l~ iJ.~MrU hit GII,nd:M ~ 41 CCl~!'Ui; 'TIl dl/ffllc ~ Q:l~l~ .t'nu

J1nll, lntc.

~~.:=:
n

pt

r."C-:;; __

.--_

.8emnul

m..,c.aii

!!I1f~Ul!r'!!Ic ,I mortIH(·J~ lor Inl 4tf1da~ in :l.e,Imtf!, Atlu-uJ .,;Irietl(! a f05t sllrAnu.l, "rtUtria. bo1l"'lcI r-eineepc

....-

OILenIJ huJ en I:i I.. J)M'I'II rn~ Itrr, e'U rnon:.Iul Int.aC't, II) e-Luda ladol'lll i!~ boIr.nb(' "' de: obuzCl dt- lO:lk ~Hbrt'lc. II.1h:pi.ILnd d!rJi c1ocn1:r'r'~ CD adVBIi:I_
AU

ct.a'~rt:ll- :fIeriJ. !.l'lrll'.ltul:l u",re:llf1 a treeu' l:a .. t&e, h otS.:rttti .d IJI)&l'd tror.hd.
Odllot'! eu

en......

~c, Be ncli'ut(l
cm·e
Un ooDtrllaia.c ~d

'U'.le:le celm'

,iu i~irt!{utl fleuiJI(! iJJfe~~nnl.


~'Plri

llJ"(Jgr

,i,

ett.

U1'-

pc bH-

r:o!~~~ ~::~I~~~: d~:tr!;, "Ii!" fon


!1.'~~

.oJtor ctn:u;h.!~ G:u:iHttL4lCd il.m1,1,dW.

~r.e

ffl4t J)TOiIw:

m~

Da,· fonL.

01 ctJ e-1;).nul ~CI!I:L .1 lor mI "Ire deahl~rn 'V't&CUrllDr &U .1'1n\~ ~ • .,trt.mo. ,~ ~ O:Lcla Fdlx: de: on: cotr()pH4. de ni\'lllrn(! ':t.SlalJ~, CD irllma. voJo.d ,I CD b.afone~ in lap~ ootp 1::1 001])".

=:'~.~I~&lJ~ll;~~~~Dr~_~ J'lLdoc.! .. lI~ kt\U i,1 apl1r!:iiW'&, ."teA.


Zi;:uu1 c-:e e~

p,.UllrJ.,cL

'1~d!n;

mulk
fn

lW?J_

JUron .t unmtll nl~c "I 1)I~4!'t~1.l d fJ] iltmll'lHta z~ll!ii dt! NO'U'IlbrJt!: .oI'l \111 0liItLIiII In bLwrtt:fll Cl'tnill1fl ]lIJo.-;:U-

)ron ~\'ft1 E'fl.tc::~. ft"'~1D .f.I Rex_ bI l!Iila d~ UI NomIhpt.,. IHI tI ImlJrm4atAC pr-oviuldu In ~!ouad_ Po:T'lnW'u iPII Ull<!' i'iI DQ!JI'I.&l1u d. H}I'DMlIbrlt 1& d.m..~ ~..KI dtn ~

R..du llie

.,I'l

'.n

'R(I.p-'OJwd

Ifti

a1J

bl-C'~r

,;::..Ie;:

.rk.

(lfl~IU"1"~1'e

Iu.oo,..,,-

ct.l ~t

l..rI. Ka,,",hl. d dO!.t1l ~!~.

.o;.¢rfQ.JI

~t~'/~~~I~~ ~ wltUmpWullo-r
Ion P. Chlvu

Silo alia 3tJloahi a Bosiei


'[n Iun!e 1941 .Rw-a a"~a 0 populaUe de )93 m:!ioan@ locui!ori. in Y'I:'f.iImD ce tXlpuJal!a. Axel

WOOOI\C:;

.,Dv:Uy

Rt'l'.ald'·

de flota anglo-americana

grea infrangere

suferita
II

~t

2.50 m.J[O@.ne. Aeum Un!UOI!.3 sov:l~u a ptc...a_u.t un 1.crltorhl. cu tlIpr(l.,"lCK" ~O rttijcan~ locu:1mi. D&n pujlct. de 10"1;dere ~I mll~l rlo locrg, s~t:u:a'ka ~~e, God. ~ :I"/'I.ULt l.nr!ut~UlA pen1ru Ru-,51a. SunL mU[~nt de 501d:l'~1 $'.i de mundltor1, :iimubnb'..!I.~ in proy...ncr;ile.
r&!.rlle:nc: oorr'limitl;t II oMi frL~l jjf.lOrl~ P1l:n pteJ"'dl;!l"€(iI ceklr :r:Mi bo~!-e I$l t.I\kl :rtIdtUot't' ~ri~~ Unl'l.tl'lM oo\l't.e~ il pLl!l'Iiul 0 cantihh!~. dt! '~iJ:,:rrAu,. :i'.Shilt', ctI:rtol_. I~ 1"I"1.K:~ ~ a He rA:o:it'C'rit prlmo. Un elm

:::t

FOvino.ilQt

ocupot-te

\Area,
fill

dlSfJ'LlnI!!ll 4I:l .. ~ tero\U!. ~vipU.~, In c:hlp v;n"tal, jUJn!it.:l:t.\.-.;l clflot terate rttSt'ili s.u.ni ast1zi cont.roktte de ap\EBnle.

parte din tuate ~

u~

t:dJea

1a

Ifennant ~ de ara\tlla.-. Va:stul ter __ tOlllu rj)ms~ 'nWet .a p1e:rdut. dect pentru MOSCO'/,a. .1umt»tc dffi d'ken\a &,l.. De aQ..oe.,_, ni.unea. U .sovrc:<~ nu VII putea cont'l:nu.a !d lupje ca mat 1nai:tI_ le dacl m ..... a j~ ajutMA c.u m~jlQ,,~e 1n,·ilemn.a.t.tl t1c M~ia ,I (Ie Se.tt~ U.nh-e.
---OXO:ll:O)(O;( • :O:>OX>O!E"oO;(>O--

lrn

;)l~

:Ii

])1ltca

W(:

UniuniJ

t3~ p.r:lme;kHel

&bV;"OtI~

put~

ne-

Comunlcat ofldal linlan.dez


REtSn"i'Xl, 12 (~f). - C'omun;;" o.xt:ul miUt.H' finland!!Z de Jo! 1'2 No~rnbrlel .tIJIutL~ pr.Lnh-e aU.eli:!: In IstrrnJI Care'..Lcl.. be.terH.i.e n03::!l'lZ'e de c.'Jmp $1 .nrundto;;l~[!!e d~ gren;'IgM.IJ:'lIUrl dl!! locr~o:ri !QVie1id ~ ~poot,Url, pridnu!.nd mold .l:'&a" ~lui. In (.-errtna '!'tant'Ului din. btmUi A'l,tnU3, trupelo .:fin~ au ~.ns

S#rt!.(!t!e • Da-r elima 1n a~tc ~.unl ii\s' 'lnlSd ue Iii 5C poali. !lUbsUtuI 00.tAtIle na1;ur.lie oJc tef'u,Qri.Uor RU-

a :!Ii! ~ rr.lOO Iii. liD anumU pUllet. .s.eestrtr pJel'deri prom no~ cuI· tOri ~to in. JI.1de:\~ :ir.pl.§lCm.(t ¢ rl,...

t!nO.rm

a lost t-l.'t1~~Lult u ltrh:m~ e

de

de au bom~¢tt

~ttRe

Jnnrn:!oe,

p~m
;t!!

"'co.

tmeMUlu.!

~ Jf"t!.t~1(::im6OJ.;!~~~t~:
art: tot' 4J'J'H Q'lOkl' C:II'e er.!ol"l. 11101 dlr.I4tc de ~,. D~lc DeYOlCal lJ'II3l j:r:opoJ'.an~ ai'~«n ferav":ar ~ dn,gurcle dM.Jmur[ prind .. pdhI In3i buqe ~ af'l.DIll l:n, ~k~e

=~=I!
~I

Aulonrl lulu! _

f~t1. ;~l ~ii~


R

om" "1:>01 tro-

inasnleu\ <m'e ~~ 1n una. di.n J)OZ5tme. Ott ataont din. O'O'U.

.s.:I

infiltrem
ScJ!;oi~

TloasUC!.

lIP'lt:'U.

UJ)I:un~~ SO'V',1:-

pozi1llit!l n~1 ~ dm-J de pilate 400 d£! ~ lntr'u;n ahM."dol'. 1nJpel.e noa:stre .DU ~ un atae ~ cbt CI.I lO!1Q :mel .roo~.

kIl:W:Tlnd.u.J1e to CUforl~ r,ller-

lor ~i11.

ITo!>orlont.

....,

Pa ce1eltt,!,a 1tOntilrt t~~.

ntro1e

1..0 :'n.Id: &: S\1r, B~le w doborit un anan In:ntJ!i:: .

I'I:I;R~

do

,,1'114,..

Descoperirea unui [urier pO$tal~",...tJ'1~,..:~


din rizbolul dela 1870
Ie! de
J)Of~4. "'Ii1C'n~rtl D. N. B. tr4ft.f1'1'fU!: 'fldlJ, conrtndnd vn dm ftmJ'lll rolbbol1t1ui

P.AlllS .. CUHCT
d.rm.hd Un.

J:

'lRGrlor).

C01e.pon-

.qcy!. O·lrtJ'. \'.,_ 'Llt~, Stan, Mr.· riO.1f'11, Oh",,","

~~£~~'ff;~~
~J!'~~'~~I~

:t%t:'~~~tin!:;!ff,:a~~Ia!,J;.1~·~ =r:~ ~:~11i~t; ~r~~~~ttr


'n
tfl'!'lPil:t
p1I' t1'lfrl4',C'IIU.

~tW.hr
J;itltP1.Gtc' n'le-laI{H,

rn fk

'rup.

n.:t, III 1j)fT4~4 di WHvrl liz-. I, 'L~g pt>.r,:1l.1 1Il,1m(Tt c-hl.d .I!' i!1r I'KI' Jl'1l: IIAt;. l-lDt.I'l.I~C ~ Pt!lll!.r 3"'111'. ....'LL 10SL ~t~/"t (Tlmu,~.cIted r$ "Ii.e!. de oiI(e:rt It I,. d.i;lr n,,[, lIina: IL\II (I .u:jllr1.l !tI diu.

~,c

CUitd:!ttZul pg.r~ll,j.i lilt ... octdt d.m. !.oooJltl~UIII p rttf,!lU.J r~ dl Smt"I. Jrr"ori~ P'141111 t.... tubun
ffll:u. oruN'f.lI.
(,:1.

!Wu~ .sJ Mjoti. t H. t'\I.mtI.Alt:'! Mt'tIOkIM UUltl\' d. In alu" fJi!' it ~oIfmitric- • ['....... otld.l, J, ~ SMa "tl'!l.fIlA dlb IhlUa, Cor-d',1"('0, p",...\d1J1 ~,. • Hm" V"""~ IlICIjhM .~tlnLJ_\l1 '~1U'IJ'1vJUI ,1 D"JaaWlw lur 4J1-'1U. rnt. 1 ..m~lu

,t

JI'.'!A

s.~Salumel Gh. '.erea


F ... ~~ aM
IU;1"...I'I<ll

N:fI'I~I_'I.lJj'lT"t.1t. CI,.,,,, II'Irolc ID lJ.jr~"~~ir\ll C'n!~ I!rI R1!'1fI'I 1M' '_1~1 d,. 1110 ,,,,1Il

DrllgUJ Crestex

at.1.

..... rft!,

~j';;~,,~~ '.ITI~

de ,oe: germane au e:ucerlt mal mutt. grupuri de cas.


din Stallngrad

CE~I dif'l.fn' IIU 11:t,t :l'CSCLlU" in pd'l1l'i1 lJI./tr[oa,a II Srn.,j, I", 4'!lyJ lUll r'i doW! ,,,. 0 ....'1011 lin. A Op.tG Ifl,lcJi5 A Jrut ptLrill! IICII,m Con: Mmdl.iJl. SL':"'J'1.ja-rU. portilIMd, d~ ril~'tr.I

III~.'I!'.... " ~
C'r~

nbbol

iIll Ld

jJlfrmll~

1',.8.
d.
on,*'!',_

fU'!'Idd

rqrrerln.td

dln. "'n~d

0 ~aIOCl"f po4"'4 «",b ~e "11, eo, • .p:1',

'nt-

:!:WJiltT~:~=~l:ufi·':a uL"l!
fir .. If. fr.n iMlfl,lt4I d.!o I"'lIJt~ J'i.atni_

,....\1

C-*1

~~ Il!I!. ~Ql~ ~1iIlA lJIGn_ 1M' 1-lll h.lb \ .lj.l.lo ~r1'" I.

It!.

,1 e--.ml*:Ui ,Nnt llloiltrlI ce: ...... .11

lilt.

Inbe tf'IIJ't'11I IiIl!lu.TiCIlQ IlIlttO'-I

J'n.'DOI!!I4!I

... .,rfmlL

11 oorpQ[ dt-

.. .......,_ .. ... I"'ro"~ ...


1_ rilllilor N" .,..,.,••

Ii. 8" l\lblInlo.l I.. S_Ua !JI1IfI. ile.:pr-~ 11tJ.I.ntlllrn. ndf'J'1.P!edJg,ll JI. IWICIn C.onlc::a ,I Ft ... ~ de liIud • •• InJlllArn d1b:.1td'~ & dl'apl!!. Julnl fran.tcl dC'U'UpD ~ .. t~ CU· \'ntu.m.rDLiI III 411!lep1u11ll roua.l din I'QAlIIrI. "",,",I~. ~I de ala, _ PlcnlplDlmll.r de lP'lftOCI II em.. tlDtitl u r'ltJhd panl:J dill ~rb t.... .tor ,oUtlot dII plta. MUm.. a.. "",uti IAII .. re .olIMtDS • drallf'lltal

""m-

r...

w.ft-

a.

.. ft!Pl'C!lUlt&DIO .0&0.OcvpaU,,-

::;:;:=r.:";:.r~::~':.:;: , .,...............
liD

'nil

1& .. tread.

ANUL

xv, No. 52111, .trMNitl

14 NoemtirI.

IN.

___",.

Atitudlnea amiralului Darlan $i a guvernatorului general (hatel .

Siloalia din Tunis este lulbllre

Zeci de vase anglo-americane avarla t e ·


suuiuudale in largol coaslelor airit3ne

Gt'

\"l;~
ticn.l:J,Jl

w:m.3i~

N, "B.. ra1:~1o!: f)hOvIlll lr=t~opoa~ at> Inlot'l:M.lU ~ Pc d.ud iDso.a;tIa ill A1.cf.ll' :t! }ia;r<IIC C!i:1.I:; PI'"Qb:!.~ l!iU .p~ I.n'~reml ~w IGfQk oR ~ mAl ~ n,.,.~pra ~tdQl:~'l\UI.\t.. ~ fIiri l)rimiLa d,=, b;\lQr De~U:i"1C ..

~"""!W. D.

1.~ tR&cIOl'I_ -

CO~-

rr:a..J:L~ ~~ .s:wrt f'ftr1.c (lOftl:n.dlA/GoI$oi! 11'1 nI.J.JMlL! n.I(loll.a lil:rl AJ":<"cI. lorlI • .d1:ua.!jIa.~'I'UDl1.oPSlt-l'~ tuJbur~ JtII dlMJ"~:lIl., ~ .. il:nv:tllt;!ot. od'Llp:l. iSJiI'i .]M".Lrn1te. dda C(I.~ ~tl die i;'I"!.'ooJ", cI tru.p~.l'!< ~~,ft~'C W" ~ tnd. Ia Hi(l k'IU_ ln P-p ~\fIIi dlnLzoe AlilDl' .tJ "I'tl D~ ~Id 11'0 11·'11tf'ti.'!g1 dlti.c,()l>(l d~ n.oUI):'k.
w

tul.,

ICU pnuirc- In ~ 'lie N:Cn'"d .6"TD.ru:c;4,

Pe f"Q'~hd DO'utf1trl~ k'(U,- clut IUllte [ocale tIef{!u-s-lve in !9cctortll tJ'U~ l}(ltor rOJlu'"e. lJt Ctl!'1".vul far, ;Ilfl1ut£!ul (' to-fit H ,1 r r) bit, (I(lesect. pri:u l"l"pte COrli If( cor!), . rt'oSlul hOD 1ulul dot. .f.il!ililii. t; rue} 0 (L<:th ....tllte tie lUplti., exccptie Uh:ilii.d putemrce o.tncu:ri. o..lt~""'i.ra~](\jdate aaupea t-~urllor ,;to taberilqr do b'U~ ~i a

c]O!.H:liziteIUl'.a:e

I\prQ ... Tjrlo~

jne-

Trupele anglo·americane nu au debarcat in Tunisia


VICHY,12
drntul (lS'e7l.flei DNB m:Tl.sm.jte: CEireuri!t' competfi:l'I.t.e din Vichy

Trupele americane lna:nteaza sore TuniS


"a. '[~~

(R._,.-

Cor,.,.".·

l)IIpl • Ot:i. Lcmd;ra .. aotiJ1Ia.\ cJ. 53 Ineetese dt.!pa; eere rru.pe arnelmediat luptn, 51 In- fiL! britanied l:"Upc!l1D ~ .. ~r1~ rna!.D~ tre in e3'l.irrni $i d. p3stte'lt" 0 NooT.l.e fi L!ng!ezlI!' er Ii debtlrc:at Joi ..... ..".. In TUftU. dimiRea~a: in Tu.n~Ur._ 4 ~ W. ~'uI de ts.dkI TuniJ autudine ncutra_ Re/L!'1'itor l-ll scessea :rE' T,camiTlE'st.e md.!)einic do.cd 4C(>$f. ordin • ~t-at d" In io.tA ~ c:I(lmpq:tt: Vd Ji i~it de gc.ruerrud ciia Vi_ 'qte: lPlfo:rm:a.C"ia d.ala: de G.g'!tn:fill ~ dcpHnl .. d mI f{(I.t:I(l3-0fi o.ri d.e' dimltu:IlS3, pri", ~ ~n'III. fl'(Jpt-'tt'd 0»1;1 V'rKi C"-iV. i!i;t.:p6 ce mIlTt:fIJ.!1I1 Pt:tcin. Q ca'P't: ee $pu"e ('~ ~'i.f14~etJ: domnt$C1! II~ ~ dfpJbil .I'~ IRUftta. hrOii: UU.'pr'I} fil C'ont4nda a"Jpremci .. r..a. .-..pi! ~ c:te ~t (;lc:Deesee t.(It. t'"- Tunj:5'~ . Q f01'1j!_WT aT"'l'll(titt' lmnoC'l!'u. ~1Jol'. undc M CI.llIr. pb1l i\-Uo!ft!UJ".I In. eetce IC¢: Te'pt!!tntll!tt ded"1"Q~ J.l p_,.i!lft'U1.~ ranerAl (.:!Iu.lel. Aft&duptl C(t'!rt Al;.. a"a d~ iD1;n.I 'tifh.I1i jJ'I ~,L AI,,'m-. tii Q'n:9lD-am.crE~tHl.e. geria ¢ ,M{lTOCU! sr Ii (,'Il:p1t'U lG(, P10U ka.D3td.il ~ La Vich,y .nu SO poMe afIA ni- ;I'1IfLt e-onfirm a ee D/irilll. A.ncprlll 1Il~

nu con/lTmc ~::iTea: lata de 0 agtl1(

rnj ee. Au. fMt obfu'l,'U te efede dueabtle. Un Atae de aoapte asUpTtl imponantului nod do t1':II.licTorjok n pricinuit mrendil mari, In golful Krons.tnd t:lo 0 b.iIItulfi de ('oasta a marincj de ri-zhoiu germane a aistl"'LlS un sl.Ibmarln 5'ovietic -p.rin mal D"dfe. lovituri

in plin.

In de Nord, ITu},>ele gemumo-it:uie.nG se g"dses.c in lupHl grea cu tJutenric.e: Ioete blindate lnarnice, la frontte ra dlntre Libla ~, Egipt, Avioan.!i!: devUnatoare ... rcrraene au debortt 6
~ dmlltle. britanict.,

Am...

Luple inyer~unale co.ntlnua In Maroc

~~"'''H-tl J:U1.l~~1i ~e rtte nimlc_ ' tl~!;~~~~~~t!1 {~~d;? B-: nu All in:c.eput sA drcule Sl-'f.muri piJo!ihll doll- l'Il.dllll rn.n~K Ilmm~.1i1l'J dup!i e:FITc amiralul Daxian s'~r d1.llpiL:amlui d. r1u.p'£ 1~<'!I'Csres }lI~U~i C1U s:;en-eralii C~blaht!a. lli.ltH:16 eonlllhlA.e.u <U ~""iia d. n.lb""" stJ'lidtti ea irnprouno N~,es }1 GiTDud d. instih.l;$ In :I~" ~n~l'Ita~':.~ru.rc '1ft l!If!ldaJl~ diD ~ ¢ ~!aro<. gu~em... In tuI7lU ,dlf'J tie 1m &'lIoD Ib.t IUpt~ Dupi 0 ,tire amBriQtrui. BlUi~ Algori.il uti J:lO!W. Da:rLm, dup~. oonI""in1a A(;~'o ~vonuri~'atA de eere, l 'pd!t"~:!:-:,t~f~J~~~~ ~~:; ~ tmernluJ amerimn Cluk B fi~te. ct:rcuri1e compCte:n.~tJ din IlIpt.e-. inll'ele h~~CI ail tHbult .$I IIb:t un ardm d.t': 2i 1z'upelor din Vichy DU i2u nid. () ))Ol:itie tre.- luI. 1.. tJ. t1lt.Qr fi'lf1.!!! r,oult S\1])eril);l~, b\le'SC -pri-vitc cu mare ~D. care C'lIU II-prUIQIi.! In 1I'1~;I ,I de 0 Ab:>ca ~ Nord, pri» ...'" """'"

"';"""1'''''
_ __

"""I'ului ple<itii aI> Alg'er. ProoobU <Ii besa • fost 1....10 In legjilld'i ,

,:=~

mttm

'ill

rut

fft~~

Cu prUeJw lULOI' atacwt. (l,1!J 'Ii t\ d. neapl a ale av!~el gemrauo Imp-otnvo unila.1Uoz nQvalft anglo-am.edco;a8 din lctla AlgeTUlu.', un vas PUJ1ci;lOI de avtoano" un c.-rud~itor !jil 'W:I; meno VaJ, de cOlnel1 au JO.:il1 leivtte cu bombe de cl;l.llhm. gnu. Portul AlgM Impreuna eu II..lI; aelodTOIn etn aprophlrlBCl ora~ ,ultd pe em.,. itt aOcru 10000ta

Ce este ell amiralul Darian 1

Ooll puternlcl. In A.1.1e~ a lost V;I~ IiCHv1b~ de: lupU In c:unwl nOiHlI. ~P4!1'1!; ~:n_ 0h0 Rllt Ip tlOnt&rt ep. In;a.fI:1loQ1l1 p~ IQ$£J,1ItiIr. ee alK~ IJV'tc ./a.lfu. In (jan.!nantlnc ~k. 1 Lnl:f~ Nu s.a aDtiD" lfUlCtclrt de d~~ I11d .... PbIUri-~'VIUI! ,I DI~ b. nilln.~, D1.6 TUn£& [1'(1 JIO &rlQ;r.Ifi. qlllio alC!Ji'C'Iu..'k1 0116 1'1111'1:1.,

Transatlanticul Queen Elisabeth de 85.000 tone avariat fn AUanticul de Nord


de p3sageri Vasul inamlc anuntat ci vn!i'u' comunicat ..1 innltu· Que"n Elizabeth ck 85 gel"miilln de mii tone. Trupe rJlIudtlte ~l mr,t.o .. din II Noe..... rie 1942 "'" 811m-iat de ciitroc un sub- I~i.=-(~.te OtfJl~" tI. n e a It n'ti m!1l marin ill AtIOlntica.,d de in JP'·htt.el.,. Qre ",Ie rlimfNord "., a ''''''' dupil Cum FrfUtt.el 8"ln"'C' p,ee,Se dirttr'o ,"ire -com· 'lett,' CiXl8t(~ plinuudari p.... care se :9.1 C(J r, c.·o nh.. n

cem. hlln&la cal. DOVc,2l0 f4!m'tr.te.~rii AngU.1

.Do

c.

IDem e. DID roglllll"~ ID!lulol I"" M"10n I.lrm~a piIM ie Ca:a.alut M6nucU. ta\ l!ipo\liul 0"11. C'onilalat d. IOr\lIIllIIII1W1W.1I d. lIuprala,11j ,J Wmnrtn..lo ; Plir" man •• V.dll!!lt" lapdCi glJlfmtm. mt.rvtn 10m. d.n to. Q"ceGlhl: apJovidoQI.\1'Ui mm Jupla tmpotrtv(l a:ad brll",,!."

,!

r,rin

Ui comal'ldaJ'tJcnt

mareS81ul Pelaln dDSora eazHi 01 aud


Generalul francez ~i-a pierdut onoarea ~i ~i-a
tradat datoria de ofi1er

dnu

tocului UP vas de ribhoi lI'~'('.J" a. (Ie sud de alas1 Qu....n Eliwb"th, /fl"iI inc; ,J c:u,tc.

",miinuntc

asupr;ll

a ..

lUiJalt.rUe

de

tl'fO"'!:' hi r..rn d eCW'1!F