You are on page 1of 8

XV, No.

5316

A' PAGINI 5 LEI

M1_

:::"":,.,..., -~. !::!I\ ::~:;-:;::


DIrector:
Str.d.
,..

PAMFIL SEICARU
Beh,.lIer.
UUI

REDAGrlA

$1 'ADMINlSfRA11A

Nt_ 6

... ~

"'M\I. ..,.11.. .......


alt.. ' ...... .a...,.
I

:;:~-:~IQNtnt~1:=! ~~~ ~:~.: ......


1"IMkfi. ~

e..1.b...

"JtA1I."

......

:=
1 ....

,' ...

~~"~I~,r¥:
1IlLr~1 lea"".
A'boOt.l"l'lenlt: -II::: dol

PrOpM,l.1f

"Curentulu
p. T.

ad....

O-f)r.I!If....

~tjO~!:, t~l: T, No. t':: .: \s: 1mtI l1li.


U.1H11011 I!IXI Ihl.I caD qual

Us.. S. A. R,

tadtQW d.

II ~
BIte ~

m.I

Eroica contributie a armatei romane


in acluala faza a razboinlni din riisaril
:::~t:~:ad~e-:a!:~~i~~C~~t Interesele la repreJ:enta 'epubllc:el Chill in FranJa
mite:
But:NO$ rHpOOdmttJl A1RES. 30 jRaool'). _ Co.<\.Iim\I!!. D N_ B. trl);fl6<"

a ~b-rlm rtne- .eu ee lu p Ui.'i·n eel' mnl P-Cl'hH I'pt'cia! al dl.lOflofiel S(oL1!laPlf. r'IHltll armcnle, :I] 'pl'ovoca~ -e.no:r, ... "A'l"\hmll: B 111':'(."b.iivl a rDminic me pierd-erl in ri'mddri.le nrmatel lor ¢ germeuller .serie t.ia;r.uIJ .n bo4t. v t~d44. atiru mel, .les in uhin\elll!i on, e;::a rnai tnalll1 eulme a eroismului, "In .... elal in.• ector"l •• ma· II.mbasadorul din Berlin

(lC'~'jllrlEl, 10 co,.f,rptJ-ndenrlf

iDdMduaJe .iil f\ do gruP. vhejio eese ..in multc enuri I!J, detered.t!;8t .rudicala r~$t~nare a .sit~a: tmi. Aeesre a.e~ltmt VOl" tonslUul din eele nta:i Ieumeese PIlale p&tdcipi.h-i.i romline:,li in

btcU Ch1.1L, Fi!mand~ d.

Mt.n.l3":.rul de .&.tae~t;i tt:clUtIoe.sJ repun; de,dul:t.l.

;~ ~~~ a~c':~~=~~pl~~~~ S\LD.t eplsoade r...a.re pot sta a16- 'l!bU1enf 4~)'" Vft1ly rna fes«lomrL,["i oro nm de ~ic:torioa:5ele aiirnlltTi :to1D.,Ule dlplorn:!lt.ec i;I!.ht.re(;t.le. dcue de1a Odese, SevDstopol ~i. Kol'd, ~~~~~ ~~t'!:cl.I Ch II II] F'TQn,.fI Ac~u Iidm.1rahHil c:om(l9r- vcr fL ILra~ It! "ntor de cynba!!-:lOO tau. 8 trupelcr romtine.,.ti fi gor~ d~[I, BoI!"rlbl .II. rt-p'Ubllt"l[ ceu.

aeest riZMU.

,e'l'OQItD OLM lil (KildCM'), - Cti:rt4~ pondltn.lul AJ"C'D,leI D. N, fl ... nu.Il~!II = Zl&.tuI tr.'"l' A DAQYG trr A.LJ.E.. FJAl'lD'" ~~~~!lin J...aIl~U. d qloo,,", ,,~ Imu,1 nau 'Ir.T("f'~ 1'0111 •• ltw:UHo-,. llL JONI lM"dl:lluJ UnHIt•• ow. priDtre DlUDdll un6I\1~lJjor- r;,n ,-eu.I ~~ aI~ IlJI'duhil JJlI.IUlt;~ malol"llild. A.Ulq; tI Jonil:llill C!ftAborne.

.l!

Demlda mlnlsttulul de Inlerne III Republicll


Chili
IIt1'£.NOS
rQl'oD(kntw.

AIRES.

D, .M1IiI~tII!. ~ldnll de Inkom,,", .a dtml)lQln&L St ..rLrml (:1 d. ltiM. lItq.t'dh'lde Rll1IUbUdl ChlUi. JIlt ft rd\l~" .II~I IN"1Ql~.cI d~mJA

mJiel

,. {R.;I.rJo.t"_ V'O_ .11C1I!ld 0, N_ 0. tr;aI'l'l-

ad__

1A toad

Op ...

FORMATIUNI
La zl

'a_' XVHr. SI'., MI_...

De ••••

CRONIOA JUDICIARA
Ad_it '500perechi de ,O$oni
ProJiid-nd ~t:: ~"'U ~ '0 d~ de p~rat~ tJi(:UlpcJntl do Jl'6tniTU tn. rlwI ~ i2' A1I.Q'UMt e, e. il'l blrO~ ~G~ fItlobllttor, fOT_ tlind ~ "",.fa. (Ji-tyg,re li II fl,if'':' d~ 4tc;W mai mu.UiI' ~j!' ~l'npOrtCftl~ dot fUtdci~ p;rl;'Cum ~ -S1t1l14 de Jj,OOQ [d.

pOI rllC'oHa. Qbn."alWe-. tiliol (:IJ .~ 01. do "IU.O lIIa'.q"II.~ ...~. ,. trallllVO\o I .. lI'eHlttli UTICa H hl.l Hille, p& rQI;I., eu tJl~t mal IndUO ru 11:(;1 "cd a.-c;iII,ollll, pili :VUMlIJ1 d. pglOp,,, PrI,t.tI'U! 111.l1li ltletli M P .. ill,..od9~bJl op~I"'.' r. 11;. p",," .. t •• .0lunt O.... eo.cO I.. , .. ,..1111,I a bIK'1u •• ,.n\iI.Wi ••• p~aJ. ,. ac.d*,6 fI'III .. C'a-p pJ51"uJ. dill ~al. oil U InlaID.,Oj da a-I 1r1),.,!.Ib, Ic>olttdu·J. SA • .,h.1nlG: ,I pQnOlldu.11!1 IA'''D C"tU feG ~lllAlftd .... o:g.rbdu.·11ti cilJcu. "leU. p6~UI. 1:1\, colIC'.16,.ftiior IIQflJl. hi V\g,td MG",II comuAO, d. ChiC. 'II, '11 dorlnla. ,.outa.dctaIA Iitlc:G ""01, .. dt a·l Vlftd.cq p. "ratcul .. IU d. q..;.a.Ul h.u6dllla"l6: fftl" lbn.l,6 hili d. oa •• III_U eot'l ••• u..1 pol d.lH: p. a .. lIIo~ ~ la9.r~L Ib~danl. :l:lldam\e4. Mth:4 'lILl .. pr)ua hrll:WCJ.bU ,I l"elP'UuDl 10 .., g-bd.,c (I1;1!:'Q D'UIra IIlIm ~lD1lit'l dlD. parl.a ,n;I.,(I. l(l·. 'Plnd.c If. aua .1,.aql5l.1 d. 'vma' ,dD p1l0&. doll(,d1 .-rp 'Volblllli(N I.~IC" d. -C:IT!:r. laUIl 1r~.la. I;Um Intl-'o lI'UDQ;fI, ~fI 1'IQd.C'O'I omul "~o"r. Ih:lC'\lrlg mS..a I_ad iI;lI.cb110 dll fapl'lll 1:& m1lo~Qhkl 'PiIIIU1IC'UI lub achll q:jlttl f6rdo IiII " loat ~ .. oll la rldh: U:Ii d ''ill ~ .au ..6 l,p'Ll.n 1I'IiIC'llvAlll 'Er0tl), 1. Irgm"-'Cll f'lII ,.1.'", eloll mI\!l "1111:.'11.,eee m.ul .Impa.!lkbj r!~t "I r:.0' rtI,q!, ag-lollillrcrlilll LJ 1:111, aIr! I~eu.t .tt!L E:g .. I ~ M11k'&, aHllld am,oCII4o' 'III!. a:c:IIiloa:, C!OfIiIll/', 11Idl~at. .. I .. 1ltJ:~ IlIou'o, d,1 mlll-ioalO. li1.b'ul;! ...a'llolli Ii Ill. tll_llalO;r6,m :t:I,g",!.,l. 11'1- .:Ia-ue 1t:IIhJoJlI, WU11 d\lpll d.J I;IIl. E~~ dllll. .pa.' .... ",.d .am 11:1 co hre. L Ml tI ci!li, 'DlIP.t:5 r::1II1..,Q. .. tl1tTI, "agCi;go-.!l •• WIIIphll,. d., abla Pllltl!!lilll 100 I.. ml,1l.. Ihn& d. ~l.UiI'lIh" lI:.l~r 11:. lIIa'Wcm.JlGU Inal .... ~.... Im.b-oldliO ,I d .. a ... lr1.cl(a:t'U1 IlJ,di.~ W Imcil:l.la~CllaJlI (U'i'. ardcula mlj;(tC!l1l: IfllI;c.q: "FQMlIi cO .. loe '51" 11111.,. 01 .... d •. 1Il l!llilundu.l .. .. ill 11xIt. 0 diH1t1J:l6, t'II a .pl'lIidJd~ baJ.md d. a.ltlib"=. ea 'blillffilll& tn ulllc:bl eu 0 'elll11. II.CJlllmb p616rt.lltd'. dill Co trnfwlottl6. pili -Q- 111:f.11.pl~. all1l1.l.lIi I~ duptl.d Om!eu1111 IIM1I... A~I'-,1a, C:I:J PJJtcat dl!l a.LD naod. •• rhUc-l5 t1:l ph:loall .1, C1I (el IDa:! g'GlIOJi I:amba, d. CfD• .,a C:QlpabU. 01.,. ~paU~'1 doamll., JI(O'IUl-lill. F6r6 CJo TOll:loll d. rqll,i11l.D:il11l. flbil 0 prlfit. m.6car. dI~o •• c:mlnc=-4IId P& q*ulJi 0 pod"" .. m.batL M4 uHoi la MlU~6. PIlIJ,IIi CODlrm:lCJI, *"'Ia prlv1:r.a m~ 11'QuJc:tt La Q Coadtur,ji •• oili4 val, MltleO ,trHilS. l:I4-or p. doa:PUlQ'.!XIJ'. U fvJgoai at 0 pl'ylrCl du,!QliJ!.o(ls«, tu. din la Co mCl$ ol'Qt, O:bUlY-ClZI In toIiNr •• 1,.(1 Q h).Irol:l.l23'. b~a. HUh:6 Q:1i'to d'dbllUtliQ _p .. t. CIlIII:OIDa. - Ct ,dumDuJ., .... -~mI a"(',ItQIII~ va 1. poll tt.n. PII pldollD'.t N't! b pot' .a bO;gl d •• eM""'? Vct':ruI p. MiHe6; t~,1,l 11;1; l;f~" -tL Ia. odd c."ii 0 II1('!r. dllda1_i'. Ph.d! r • .ti,.J pOl l~mwl bll,'D.,IIQli ..,4m,I II:~ 110 apl.oe:6: ..p.r.g -tl-oOfllll.CIhi -c::ib.ull'U,III • • pulI.~dll·1: - Dadt 1IW1.tO~amal!!Ja,. lC'ord~i:t, rhnll:iII'a~ putt .. M-~ cr!:Gt lDlfW'llI 1I1Ib ,cWJlnl 'P I!I g.m -WgL Do~n.ar ne.I'VI;"~. "li:rJ.LI pUe'lb'LL~ 1111 1'CUJ,6' d. p. aCmLd Uliil:lr.nd loe: I'lli Hlt1-~~ .~ L'!,,"". iII.luL MltI;c.rtj tll .... D.!lIa1 DI'U"~ la!6-, ,I'BI Q~"'I.!i II'IJ.'II'lLJ.1!o'po, IIcab, ..I. ~

~~:.Q:lI ~::~I~::o::,~:6~ z:aJ:'~":~'~1l1:I.j; ::~"'4~~.,:1~.~:


' •• 1;0.1 1l!li'4 C'4II
~I;I,

Leacul polltate' ...


~,!;IIDl.a ..... "al~

.sit

II Il'100(1.1111''0 p ••••••

n1t1fl

.tI,,,

,.tnt\.

!iii'.

qUI,

"a

.1

o:,.,a,

-c:.

f'~.

'ill

d'l'•• b~'U::!u:~~~~:1 \ld~~~~~e~~~at~~; :~~: iI7OU,tllrIlU_ "po\.. l:tII'.G.ft'~lO.d'Ua"QI rczcUo_.. ~~. mJ:ti, I'ml :die eNda mal ea m.a:m6 ~1:I:!-m:la. rib.la U pletl.-e -slg;nJl M'=m ttbdQl;Cll dlli pCliIiJ.t .. ,. III. bam,atl.,.,

~?~~~p~=:~;~
C'Il 'll'CI'C'

la;n~ .4

BOD. i'1L"IIDNa.: ..t..mlnl I. t1ll1'llli'lul., CiS "Ild;l, VIlUi .. 'ta,r •• 1 IIflU. OlNKMA .'.. :a,p•.tt.: ..Glanb-il'b" c. 0,,· rbo J)IJr.anU, tu.rtLU 1IIC1'11. 8D. .rALAS: Ab,.[I'lfI)[J"u .1 Jllmat t;,r..I':fil:J!:1 PIlUII •• .ft_ 1t1ll,,1a''IlI., Jill'll.' li.12.i\...""'"'I"&N'; nrut'L,

Conferlnre
MLueun::l
~ht'II. Ill.

~6itSo~~~p,~~. J'l-tnL III1,pIUCI,..


.8r.1!q

a~le".

Jill"'''

~~:,=". _:.::.::::~: ,~,,,.~.... ... .. !.~: _


p'.I,1'

~* .ero

,1 dLCI dc:iuJ cr. I~ il'Q'ln~ lnl.. CIIII,dur :NaU~~ e-, la ..~ 5'1.~MI~n~T::.~~11!
Uri e ..... iD.lld".

~~t:~:~ ~ ~~!=:!:a 'fl~~loi.


~d~.I~rn;,
•• d.

c,

ail""

II,

Cil!ll~

~a!l=

n. prot Wllh,J.nl SO. \"D, ~fII:: la l!'Irlrul S~!lnrrJlt.1l .:t_.. r.lC.tt:If II! $Uht.",Il'~. D -l"DIl''''!r~n~ lilutH;{d d.~ ..f'llrul.lmmIMfM6f~llul" MfMlrl tt.rnA~ l'!iqc\a M ..lill, JlInal ,~ re."lIti. ~ Jltonotnbric!' QnII ~ In A.nt1~t'2tnd il'.t.CAZAJt~ nttoil.rfll ~l ,n~ ~JIII'Il"1 5p ru Hanot. F'ilaiJb\1l:lIII de =iiUln\t.
Cn,.",pf'll"
A.'lll1l.1Ck.~' Q &i'ltlllhni Lld, lureal .1 n;-vbil. 8J'RCf.LONA l S""irill& .-,t,,'_"or J.r.nIL OAn~IENl A.l'i'l IlInit "" III.UlotJ J1L~aJ ,. r'oL.u. CA~i.\I·ES'!iiYL \'A ~ 8,.,.. ,. nJdl'L jQfll.a1 Il l'n"ld:L COTROd£Nl: 1'1"(11 iUn ~l ... u., .. J_r* r
;1'11, ~ HVll.1.L,

"-m....

,Adamll

Evil"

CLASIC: CRAN'GASl: ,iuruJ •

f ...

"bl. III pUlt"O'''. JllmLl' Si!u"t:tql e.11",r .2 ~Mta,l.

Dw.",t-.ld e: D.-crnlltlfi.l. I:!I'lII II ju,1:'I. ,orrc;u IIIR ~ t4 TN""" dIfl"'''"~tiI .... 111 W"t~ '*1Kd~~",r CII ~n~ec(Q "",,"I. lit J 0.0...... 1"1 ~ Ii,.... 1" t ...r iJI'1'IIi rollift· l'lIl'1a t rCf!. Au.,d 'lf1l~~1;lI

MF"" ..

Rrlf!~

O'ltrf'tt

~,fth!t!I tlrt'&. tt. N:IM. loI'il.tnilid.

.OMUL de MAINE
de GEORGESCU DELAFRAS
EdltuNi pl..-a Cupbrm
1.111 ... II

Upad,

I)

nouli, ~II

i!'.

d.ll'\ Qn

,Il

,L

~Ib' lI!')I;em'"

&ruarc:.

~'IIIIIUd
Rectorul universitafii
din Praga la Timi~oara
uron. lr-·i l'iU})UnJ II!, :to,. P'l"of ... orul lV, d5n .a,:n-ljl" dill p't'Ol-ptl1l:t-lo QlofdreJ. dill dI"rjL1 roelO'r 8:)u.m rtI W'lrl ~lnI :t;tnl'l'~~'unl'l;'lIInn"~1 0UfiCl' ['It I, \-.h.:lt.ltD.n t'lltul. 11:1' Pnlp, IlLn~ hwU... de- r.. ~~~A , DtunJ_n[c.J, :J L. e. II l)5rli'" prtn qfQI\OI'Dla loca'tA, • ,"'(Iorbit V I.tU!ri QJrtjd.. J c. ..... ,..Lt(lJ~1tA qrvI. \D Ucr'J'tMJ$OAR.A. S&1.In' tlw1arul
apil' " Jfflar.\

rleRIIJiI
i9ca

Mal',1 i Decem"I"e

~.fI!I

JMn1a lUI,kIn&l·1IQC1.tLJU'·~ A\ldJtGnti • rod L"IlNlllwt dm ihtb lIc:W.IUt de holO J'CIim1uJ.J .1 ,mIUn!

----.oXOX!D:IfOIIC.

};O)(O:tOlCo--

Inceputurll.
Tn Romania:

,tHn1.1
Bot.nlce

Vial ap
'F;I1o,~AIIII.ad. .... "ntltWIl'l'l_LIo k!titnllDI ;t;;ayol' tUI ~C(l-I. d.\ dlC Conrllll.ll. dt- l'!noI,I'OJ'''l .. I OPIli!~'" SO~ ~]I,I(I. pmLru oel 1!'ICo II"IIoU ili1.r.~1l11 III roLilcl~ poo~, aJulor,.ll de ltmlL, Dln IJIU:'Lc!I, C~);dJ Luhd 'I.!:.tr. l~l:r:'n ... J [II lIlt.l$t.I).t d~.rl~ A. nmeeeu, rn,n,mul .. hli!1.1 V~fJ1olt 011: Ii. C&lnnmlQ. Tn f;i(GjT:Ioi1l 111m rt'J ~I fQnrfliul :tl:m."o~ ~~td. ~u.U ru n,uUlI PI"i«Pu'e tW d. C!lpUan. Dumltru
Ju.ilC\l.

***

~i&rtIJJ

In rrun .... eo

JtIIon

MM.

*"

TREI ZEeI
Pi. dc1.a Nea_ .A1banitJ. .. ~ ,,Dim.r'O solemn 1:J, ca!t ;:ru J>,~l d-.nU: ~i.t4) "BOw. ~ muuUul ltalltll. 131\.10 1.. Sb.."'CI.n:.. ((JUulul ~ IiI I~Ie:l.. Pie~

dela independenta Albaniei


Te-Deumul dela biserica albanezi
"" .a.

DE ANI

co..,-IIA DURERILO~
R~PID·

Il\m'Ilo:I;tt :9 __ iml¢nJrti • tft'l1Cc tA.motoo N'i!.lL-arWA &\'"LL\ lOe la b~ Zl". ~ "T~DI!oum"

J><>"'l'"

"" ~ coliooel OUV~ Bolita, r..onlid """"~_ ltaliel.. coman&ant III trupc!l.or jt;:lt~ din BomAIl£a.. ~ ~ri,. .Jbtnl. bB\'8l. RtrIGto 'NIP2t., ~fUl 'Ff5d:i1w. ~ ~ t_ 'bIlronul De Lut.ct. ~ de Ltp,\_I!', &dor .Ltxtzl -I!~l ~ N~:Je Zoi, de Sta , 01 """"" ... dr. So..1ba.n~ Va.sUe Dap.n1 df! ooot.t"r! III 1OOCD'UIl.1.t!i~1

"'""=.--_,...

_or
~

ol~.

"IL_~~<""'"
__
S<ribon

~~t@o

albw::K::'Iie".

..de

"
alJ:ia»e... UP ... bl-

:p...fO.B\IDhI.u.~.\lf.o;rt. ..u. _",, __

_OW

_","_1.

pKmbr:l! ~ ~~ '!II!' .l'i!trG dI;:.::a:obn. ilk 'n.-II!;i'!!, Sm'v e.Ul d.,vin a f<L.'i. ~l

~_",
~ _,"'"

",rob

~_"'-\ll.

SaJariile

fara

prealablla aprobare
..,,,,.-1.

nu pot fi marile

FRANZBRANTWEIM ~
~


~

~'u1

.oneraI aI •

~'J faote nnOKUl lv1uro:r j'n~ p:r:l:l'lld(!::dlt.r ~m.rN'ia]o :P ind a.Jm,ue d JIU JIOt aeot"'dll n.ici-Q flIo,IIjOt"i..tt! (Ie iYd.a7iu fi:rt. piI"II!alabilil l*Pn)ba~ .III .'lUiIu! Ctrlr.l t6.ariD I, I:ISlJ.t I

i(!b'
,

lntrcp:rind.t:1'ikt an. vor dl ea I!II~ dispolOi\ie VO.f i-werj eonsednt~10 ll"gii. pcntru III.ttiv~;!jI 'pro~

11.
.

Creioo t.an'fomati
~-'--I.,

!feJ;~an . iibar;.~

,._~..&

<i

(ALITATEA NES(HIMBATA

MAl EFTIN AMBALAJ NOU ._

~....

~I--'"

~ q::.

IN$TIINTARE
Slndlcalul
.a4dC*

Allmenlar
claaa cd_ 41D

Central
4t ....
hfto a.dl":

I. caDllftJaCa pt'JIt.ru ""'bJ'Ukl'

....

6e:

brUa
L.x.

.u d

...... I·, n..a II AerIU1ll

tm.... .,........
m .. _ .,.
I c;.tH-.:

JIIercIai'1.. .
.,.". .leal. 1~ ...... "" ...

.. ""

.....

..

UI~;

0 "...: ~.. ..-_

.....,_

.. _II -'"'"IV

"Curentul" economi

OFERfE D.E SERYICIU


(rAUl' con!cc:~UD.I: ....
de.,

eli""

c:ra:.,,_ ..
6~

_1111....,...,..
~D

IId.n$i

3->1-01>8

S'lr.

Ba-

de. ,itotlr.ll5, are,1.1lt1itil :Pl't'11.tt1 m;i:n C'EA~ SORNICARJA lILV&TIANA PA YES. B~Li 11, 1ond&ta UN TtII. l!I ..f'i'.79,
.... ~I

DilDt6fii

o'bleda

~"'':::':

e'I6.n~1

pldL1..rLd

BI'fOuJ ooolit acto. DoaJ'Md fv.t:Ua,oo.

l'tIA.!jiINA

OCi!Iz.le. eumplli

20,

W'~nt 1.e]~

PIEADERI

Luni 30 Noembrio

1942 .rud.~ '" ...


R .... """.-_

c- 1I<InI'

outI
aEI'IIo'U

Iltau, P'@rpelu.t
'Renb: CClrual1drlrf,f.

6I!I'r~f,

.Renr.a Jh;m.\drU Inlr'1 llenlt. Rt'iIUrt,cIr11 :Rt!.lltalnz..""rU rltlcti

lft.

154o-&f1J. 4'2.'f,...._...a

..,,.·It-n

notariat
'l.?_~ ~~
_ UI~ ID:I~ ..

~= dUloori ~~r"1.
Rw... Impr. Co.trlI
:R(!ft~

63--e~lb
19-1/........s~lfi Il---jI IL.....:]I 1 III t5--4!i".

It/j

'l.

r:h .... I'B.-oI!M...ta~L.M-tR:rI.:I~~ tmo'b.. IfI.r:. ~hn.1I'i V"(ld_1 ISo AI~ ".... (1d If! 'fIllbatkll" IC=!J-I: ;w..lilll IliJDDtlOCQ. ~1Il" ~ G!:I~ Ldl!!Rt, 1..mlI!Io, P-nih.lnL :tII;'1lct4or II- :r'I 1ftI". D. :l n, '~ I. C-tIJI h"'lca~ J"d.c.N!l\ll ~~ ~

Publicati une
Wr. t11}2'l'S %La.;.

dnl

2'1 .Nocrnb!"ic

li42:

l-u..1U

~L~~

In

VANlARI
tn-"ElIrB ~_4'1o
PiilI.Ba.lh]I 'If1Mem D'I!: TRAFO Il. sie,

~~ vw".~
~

\"~:...r.:~.~ :'__"':"""";'----'--:--:---::.o'1!I
2• Un '.nll!:

RAJ,

JUC!ArU.

LA FOC~A!<t
'tl::POOaA

~:u.~~:~II_Ad~:

==.:' 1In9:'~~~~~~:
CI

Pub> {lhot;u1m 10 iSI.na~ c;I(.8..:IIa. ~ 1:Il.p.


".IhIUM

tropfl!6 din r~ 51.1'. L C. adt.!;...n'LI No, 14.. J~. pentnl v4n:mna unnltoare ... lOt' paLl"I:!ool.e d~ Pl'ch&r1: Pan:hdlll No. ill Pldu~ Utlli~. Buda Jud. Bac:lu.. CoorIJ.r.entu L!!. lJelUl1!e ~t'IJ: d~\UMI o p~~ dfl {}tl. tn num.tltl.:r unt ... t!!Cllo ~nuft:l &- .slBt. Lli::itill ~ .D'!l' lJl'.llIt l", ODru'onnU:.rue

:c~e:ub::!~t=tao~t l
doo- 2% Dcoe!!lmbrlj! 194.2,

.oN!

!'t,t.ntJI R~r.. R~tA RI!'rIW Rfo_.lU•• Rel:l;~ Rac:lta

R-Mlta U.IlUlc&rII "'fI'l~ ttenta RMDtlj,a11


StRlbHimn. Cal);&. ~ cord.

Ul1Iltt';llJ

&3'J~ !!5S'/,._...s,'"

~w.

_eonS.- hrt1.D f.'Ii'fi _1'!DI'd... BerllD • '14


A810~1U

Pt.r1I,

PaN

4.,. • If;

!IO'/"....&) 411.1..........,;11/, '1o--e~O


(110--1'211 leo-.8:'

1111.---82'''1. PQ'/;--61

hi.

1.10UI00. DOH.ATlm1:

...,__. ..

U-t'rifl4e!i E1«r1"1(ft &llla..!1 tJ.t.rl1l.d:1!I, leHn Tw.l.J; ~llli l~tIJ2100'QIIQ. 'IIJU Idem - w.m ItmJl B~
l4:f'II\,lril.IGII'_

'i-l4(I

f_
itrt-

1441m. I~ Id~m.

,tm.

,un.

Cadi l\omtrta
.stNlI ... "" Itll , GIliD .........

tdtm - 54t1~ l.lGIIIXID. %d1lD - iliMn ]a 1..111O.0DII. INClIIllIERB

:o.tarfII A.a_

'Brrlndd, ~

ranco-l\QmI.cil
II

ROII.tD.i.j,1

N' ... ~I~a.IIola "'"tr1~ f'on6 ~L.JUf1I,I"'ftI ftomlr:ltud Vilra '00.raI

v..u.

......

"AIAOMd'u mIN. N..ul'l'lll!ill;'l,l, ~ fltl lC61-111)O, OJo.J

... 'I'ddNd P4- ~

cu U!oi:I!IIl

C:lnl4bU.SlitU

'1:"

M["'~ .. ~~:.rr: I.C~-a AIri..... ~rtA.n.a .. Al ~~w. ilDlJ. noril:llll Grl:1IVN hi ebl:.arlil r'II Clh, T1Irn~ Tun~ nJO'P, moWll ..." It ~ «0l1I..l 1~ lJI)lI» ACT DOTAL'

Prl.bUc:o ., III

0.

n~\1+lu10.C4 CllIIllJl ik' S~nJ '" l!.IJotmiltUl •• 1 ob\hl l.lll ~~ Sllyl~ .. F.:Nt-ron!~

ILSli'.

Ink"

Gn!:ll! 1-12. tn or14:e &I tii:l luuu. COnt-un!IIlW a.J 'oW t1mtonna Lo~ No. 2'2:! dt.fl 041, ~bllCliUl till MonHo. nil Ofl.da1 NC).. J'13 din HI 1A,1ll. 'No. 1730 dtrl p\ibllCfltA fn },IDl1.Uo. lUI OfjdaJ. No~ lotI dln 11i4!!

,"'IK!~.J. ~~

,J

E,P1txu[IH Ow. SLlvfc'_~

r..a..,.

P,MG1.~ IntII'I.~ AUvle

r'.o~

~I!I'
rQl"ll'd

!OIIII!, ~t."""'I,\I'IAIIcaa'nDoibQ. PJhllDI1a-f ~IGtN.etoc


I.WlQ.

ad.

(IQIljW,tild'OI .. AteUi!1'Vl

&:=rtI.
~IU>

GAl&\. AU'tO,NO"A A )tONOPOLlJ1ULOa aEoATVLVJ

hrTlaial

_c_ .0_
D"'""' .... I~'.
t;I

%fUA

D1!:: • D£C%Io.lVR.1Z .HI" OBnz I" "-Wi\l m. t_ dt-:' kJ~. 1-0 N iII,Ji1. e. 1-11',
c, m.

:til.

do!!l.lVhlrne u-":
1ft" 1o,wr!Jc

u. ~.

e, ·"'~3:C'._-:"'-._ m.

i51>~ lon:n::..:Jo-.:T: Co,latWi :II;

II!..

:a-:t

ea.p ..............

~~lt~~~,.:.-u~
d- I"

Co ~

IQhl!\l. :t--Il :

..-.

~tlW\lI

x..

PUBLlC:ATlE
Sa IlliI;lCII Ie ~~
.dUll doe \1

fftlftall

~~,r:I~~~~Q~ Li~\
I" 1It .... U. r;Nblld MIiataI~lt~1

(IorIU u ....
pHlU-U

eportagii'le
/1
Decel'11brle
r&!,,"

zileil
"OQI
rll, r.~ 11& depoJll:iorU nepws.ctuaJJ. .. I~ui CI< .. rl U e):t.1.c. nJc:to- l0r$Arfl fl Iii$lt~1 lNUtutul a& C&PI!!t.e 0 lNJ'''

MDbiialui Franz Ferdinand, seoad la licitatle, la BucurlJ~tl, la 1 Dacembrle

la "Gasa de 'l1Iprumut" pe amanet", de azi


d.a" oboOII't rUllIi<\ "'in .. =p. ,nul. 0 TnJ~"_'P" :pO!I~ 4.0 101t111' ...
ir!l

Dela "Muntele de pietate" din trecut,


4muc.t. ..
p:lnl

a:rJ. nv.

".

=~(l~;~=:fJ!~h=iill.~ :,
I.. mUD~lfI rJ lei :I'!el&.te l1li, bU'.(Ql" 'lit!! !III t.nonnl II.nll,n"" 8M t 4U lpee:lakl . . und'e lbli"'o lEI .... vlnd ~ie1cle~ Ih In antlo tablOll'l"lo $1 I.. J1O~, 01~ llcUa.$lDCIC' 'VolQ.n..... ~tlJWI P punl f~ ....... lOU:'(l IlilrlC11.l_ele nb'11Ede 'LIlli' ])&t1[lItlW'Uor. catI '\'W .1 10 'Y&n:4I,. prm 1.t=leA c.lli.tl"" .. (~U ,I afll!!l't.d 1ft ai 8B e-eese q ~~tl buJ"t,l. .. va!.or'Uo:r. E .. fnr rl, (::J;I tL.:rnP'tU JIe ToL rfl~! d 1M! .... lIJli:rl l:a- .. 'I3kmuJ IJdta.. IWor Pm'IllaI'I.t:nle. rllode1 a;r II ~ di1u 'Ln'I.L1,lm r-MoIbJ.rIla lllflo din ~ne (:11 0 IMI ,,«110 d.... l~ UP-lIe C& .. ~

MARELE

altA ~ biJ'DttII1l. Jar

die........

LA VULTUR~l DE MARE CU PE~TElE IN GHIARE


S'A MUTI1T IN NOUL LOCAL
-

MAGAZIN

THEODOR "TANASIU
oil.. S.... BlIrl,lei

& Co. S~A.R.

Medicina germana
in servlciul rilboiulul

CLADIREA PRDPR1E31, eDIt ell'e. MotH ....

fJ"tJmDUoe,'"
R.A.

o senzatie admirabilii de . inviorare!

echipelemilitare de teatru Si corul armatei, desf3soarli 0 frumoasa activitate

Inapoia jroululoi de rasaril

DE STAT AL ItOi\(.U."1ZAflIl CO LQ;:'I."IZ.AR.R $t [N'RN'l',A,R,ULtn., CI-,.;iIJTtUt. NATJON.u. DE ,RO~t6.NIl.A1U: Dm.:ECPA.D'Dl\'tmlLO'B, 5t;!llf)C'IQE. LIOJT"'"TDLoa

HI'$!.O"'"1'1A

OOll8rLnILUl

om "OO$m~

51J"BSEClLETAlUATtlL

SPORT
Mi
1n

Juro,,1 nou O. N. C•
....... 11 11 ••••

on

III .....

[)QUe.

M:llne premier-a la

Slirblitorlrea iii trel decenli de exhten1li iii

ARO

ANTONIO CEK(A

Gw.oLOH8AHJ/

DUiriti/ll1JlEllru_

SAIiDRA RAVIl.

.....................

'10

..

]If., rilUGRAJr.

VlITOR&

Onowi eomedie de oW! hall. tlliJWftad,

tRiANoa
&1UI'!J'!It mKLli..UICiI'uec.i.:II

'

Farmaci ile de servr[iu


Marti I Decembrie 1942
Co C-k:De-ru-Bulllu., qJ VI("tl)';:.i. 11. .. L Id. t.lf-n <: £I .. TI,O!UII •• <:alllll. Vlttot1i1f l. .L L td. '.aU3 ~ t..a.rap Nl«iLille, cli.l~:J;V'leirad J5, .. L l!!l. !',..a.OI;. F.1'Ifl. If~" TITnh~Uln!~. nle. Cirl .. l~ U, L 11. lei. 3: ViI ." ~ MarJIUI

Ecb.)oelc ck
pJt.;.~ .... 1:

~I."""'Q

1ilJf! Pc imlr.!".,t
l.J1o CD'I\!I~l

n.

'IftI1.1ill O!!r::pl"~ ICIJ 1I~ ''''cov~ ec~.hml!':1 ptmtru. ~ib'pl~ w'~dIIJuhu.. ~r5~torl,ri ~ ~t1\ie11 ~le.bcl ""'" tl\1I.~~: i, D.M! OI"i;!ItiAa fOftMClU-Z-a.!arN dtn Schlt'U Ml~v :I., I «a d~i\'U "tJtorlR~ iii! .iI I1'W lnel'l.kri.a eAml!ln MObU:.~r d~ In MI8lrie- CIIttI«tI se pnctiClll p::WtI.tut:1lJl ~1~:1Ii:l1;ft:mii.

~H!I"I!I.:I.t.

6-1'1:1.1·

Ct.,

C~nd se

VOl

dlsputiil

.tr.
l

campionateie natJonale de box amator

Dr O,"l:tu.. b-4i11nl.llll~ltl ,20, .. rr. "'1. ~ 11.. : A.a.I M.llhl, AN "dll B~~er n, I. m, lei ~: Co V.aICnl. Ioh. Roml:l2t 11', L Elt, tel. 10'l" t Nl~01• .11 B.~ ..IlI. ,,", Wb.J tlr.wl. 10\ Bu M~lor. II. tV, leI. :ug..MI t M. dlr tt.lJ~ S\lnu'=U.. 'b-dw P,ih U. Il, IV. ....L 111_.U.l~~ H. L Ge-ot1l1J1nlJ., nt. T1Ii

EOrlib"(iJ

d4!1. m:.tIIIi'!"dI .Je hftObnuhd B.enat Dl'.:: <ICtUJ':ll~!'III .. ~Ull I'titulo (:&r~ traM<: tow-un ha) de mwdtfto: • Dod~_ a.. Clrc'l.~ .•AXft" Illi! ~1M OrlvtI~ 1500, J:1I:1.t.I m~ }:IM'nI • ~III o;n-,", II f~ i..y~utl eu l.~dUM! ~ Clrdwn:a lQ8lt ML.-u. dLf.I J"b". ~'I.30,j!l'ltl~,,'olt d 1:UJ'"'lcnllD i~L ~. La :rad.nIrmtu.l OlL. OUo.~, d.1n CcUIboL FlohM;&o(Kl ItIa .. bt .... 1'1:1 eamt V1. ~Itl ., U'I.II ~ P.a-\l'IHN Sn'''''!I'LnL 01 ~ "~, .. tl!ml:t'I d~ b.'Lid. II Stl:lll!mbr.L1I 'LH.. ... Vl. ~L B-I!j_~ j. tlrlil m.I.I;dllr~d tfuii hili.... c~. 'II.-l n1. W'='L Bill r:\l rl!1ttl 80011 ~ \101 do>nPlI:I'IJI GeU..., Rtt4Itrt",. fa ... !O..'U: &.tilo1!"riM 'I'ecdor.ru. t.tLllIlrL bo-dll_] ~i!l" AI~"I.JII"J'U 111. ltl. ,.11'1 Il 1 .E. Vaprll!r.rJelinu. fI'.L. Olule,t! U 7. kI
~l,=,* Grttrl'~d

.ee. .. n:

.Lt.

Au

Cllmr.dOir'

S'aL.'

lUll"

pentn,.J

f:YII.('U~f"M

~in!l1.Adili maJorlt4l;t.c

ir~n~~~~r:.-J.oa~:. ~"b:~ a~.~~

IClma'"

'"ft

Bd. PALAS
ABANDONATA
-

CU

III ~lInU CORI.NI: 1:.1J(""II\L"R.l GEOnGF~'Ijj RU1.UIJ

M'ntinclWi

~Injt;e

mh: Ci)n ..... llti!'JUai ,,,. Cfu-rllulul ,01),~ I.L 4.1'I(Ig: F1INt\ pr"hr.nr!" t1!:. R"hl)"d 10. tel •.ma ~ rum. c~-< ElCfi. GI'WF..J. Ulan.-:L tel oj 7oL32'; T"1kiI11J EUAent ....ZUl Coll!11.· Cri,un.. Mint r~, ~11~. Vft-lf'",tJ UM. 111"'.A.1:tna r.htia 11. ttl U4 JO

~:r:~~ :,:tlt.tof~~~~ro::a E::;:


t;.I:l-·-~"

Fapte diverse din Capital:!

...s~

Tragica

a watmanulul 2067

moarte

malernltlU de sorulclu

Citi'i
.., 1111111..1.1 .....

MAINE PREMIERA

LA

!IJIN
.mn~~1
~ ...... nou ....... I

RORCE:!,:.~ """' eo.

'lI~

Citltl

CURENTUL COPIILOR

MI...... urI

It DecDmlrrl.

18411

<A.rpntlll

"Cetatile
J;l.na

nu sunt suficient inarrnate


In"

sburatoarc"

C!J ~.

rW5rI.I..r!l!rIlLi
ATUWI

8EIU.. N. 10 rR(I~w) - DI~ I I'll_ Ci oTlch"_'t de mwf~ or( dCOWtnte. Ie Jr."-1'I10IhIlU dj-n !ltnitn.a hHUt. IZt(!1'bO:T~ d!'~ Call'O, Ku:-t.()i,uiI't' c.r,.f'J"l..c"aJlt dl! Dad ... n& Ilhl'(!at" tpGtl', deeth' 11P1d .. ['1-"'111'''' ,blllll'btol'ln". d,s",· .. eai'. tlt'loallC- ~l1t d8JcbH de 1')I'h"ClJdtllt" 'e rromuall I)tal'"GI hitl'krl. 1111 em £fat fitI'l[l ("4 AMTUlrnCfltuf lor rift' I~tldI J'q,U.:JI.~fu' ~r1Lt 01.11 fall ptl.!lt" hi. ~l.ei~' Jl'tTlln4 op47llrc'O rmpoll'hJIII CUlhult lJJ luprd, din A1ri.CI1 d:e t'hdt""md'1.Cl.lfeUo-r pilotl d'J! 1I4n~fOG'1I! NlO'rd..

:tO~I.. [I!'U\4I. jut ~l'Ilp, ;[ruh.n ... 1L: TM~" .... .,\1'-'. ltr.l Il7l:lll'lnl~ ''In.,, IIlr.1l1~. rI Uq, <kip 11<1"fIII~. M.a.rln ...... Cria'MN; r.: 1'\11 Ifl AI""-'fi!ll':l.t8CU. L,m(lllll ,I PCJl!m... I)umltnJ J 4nut,~(!U. p.J'VI)S.t!'. JJlVllU iflw lInAlLaw,-cu -C'u.. IQ~.I_ 1.f(l;lImnei.1I 1'n1JllU'i. .. ~I;&". Z'1na An1ll1~N!"I', prorll'lI ;!111~ A~ IC'Uftlf,I'.Ll'lll lor drill.l'I, EU.. bm. At ..x-rutrlM T~QI'JI.ml1yU ,I III'I(!ht ~bl!'l"" H!:II.&., 01., f! L\l~ CriI\l&K'II. lA" ••• 1 Inrint't ... 1.od.l~ Jon_I.I, Stl!'l. Itl djl. avt.t.ar ov."d1ilr Atldrf'l, av. Cld All'~dr"»nl.

r..,,....

.,?~

~~cr.~~dr::

"'I~~

'*'

~f'~?"I:~~~~Q~~ .• ~~:
ClI:Gt'IIM(;1I.
1JQ:Ift

~~ t~~"~:~%diu clpilin GI'I teaeseu,


IJi
:.tICil U Dldi 'VeT1, M\JJ1~n. c.IJ

1=:11!J::~
II VJd'u

r..

Il...."..

M:llI'1n

.........

1M

NODi (;onlillgenle

sub drapel in Portugalia

rllemale

Constantin

V, lonllllCu

10-,.",,.1-. T. It. A (ihu\ QnIl.c pot dmput d'P' ~ Ill. :du..~ d.(!o l& luLfI;!! 1,", J'Ml ma.liuJ; .d:rl:fit l\l DttnultJL 11'1 eoM... Fillj;lll"~h...i. 5.LuJIm.o :pm'Jtru 041b:NI Illll1d'IiIw Lu.I. ,'11 o-tLdi;I\ 1n 'CQm.. :Bl'lIlbrl, TdCOI'mMl.

t
SlILfOli eetre, l:~ 1.Iu. MlluHi l'Vt.-rtM1.lI do lID an de!tl 1I'I0dI1"I.eiI

loanChlrlJesc:u
SIl"lOCO"~lIf!'111 lfI .... l.t.l'ctr ~l'. 0.

mU

t!rQlcl n

~ 1.40WUl hlJ

5Qtul.uJ

__

...............

'"

tru ~~ ~~b.l..Cf~ St1'kmb'rJe I""t. Sh4b,. rcU.J:j.oul ~. ollda!. 1111 l::!!& 1i~CII. dl.tI e.;m.. '8£ntfU (MWlO!I,.

l~:~~ d~

f'1!1"""

Succesele dobandite de aviatia


Italiana in regiunea Alger
ft~. .RO~rA. 311:1 (F'..uor-). __, M'en41~ Ster :gU'b!\f.i urm£&aart.k: ~un1.oI!! CIII prhil~ .Ia IUIOCtli.t'C !lCfbln~l.e de avl..~b 1lJ_1buiin. ~le dln re>JiuRC!:L AlI"~, -undc -pinl.nm :lll r~t acu!lID4a1e It '\"1.poD'C!' in3.ml~ 411 (il)ul A'IIt'lfliOU't'. [at' ua aJ, maftI ~~ dr \~poa~ de tbmer~ ~. 'nM: d~ m~ bo\ all 11',,'Wi:atc. In dl:m.I.t!~;:,. JDt.i de U h;~c.

r:aal

de ....:a.se de r:b'!)all:. . 'Un WoJ.IO" de ClOmGI'1> a. $Ir)t tn Ac.:r, Po bardlil slto. doui UpOM'f! d~ ~r1 C'~u d~~l U'lelt!n(lU, 1.10 pot t1 eOn5idtnia n. Pim~te,

,u

($

a.tln}

tn

tovf~
rAln.

e!IOOrlatc

b.!t.. iI L1 ret1f!" l mal multI."! ft.i!O~ H JlCa&u JIoU'U. dbltr.'un li:I.wU1f1lu .Lm.rn1C! ee lot l.IId~14_" ~ .....Irt.l'b.. o 'artr.l1lIul'l~ rJ 1:1 :l.VIO*,D-t!to:pilMZ'e\, CUI! ;l.;;II'CI. lu.4 i.J:n'eId~' :z'\KJm1, ~ 11:& l1Ud ~vCtful 'bumIc ta .r:uh:~ dI,lJ~ In .,Ui nltlu~'\r-cm 1-161.0111 Brn~u" o a;ltl rOan.l,thll'l1'! de OL\~1lC kA'=:'c ur4, ('It.re ora ]:3 .. t'GII~oig]. In:amk .. f05t ...~ ue .....toeee tc!pl~. Ci~'i\. ""pr'I&~ de rom~r~ rncl.reatlt, Mlpli,a1.nd 1111:b 5.,(10:0 pin, la 1.&00 IMl.It
iiL

'0'\\ ~~~l'!~~~:'·t;~w~:

"J'oak, svioan~le il;alI('~e tHap01at loa IQzcl~ lor. tfti din.tre ele flind "av&J":lLiafco de clue. artJleriJ. an.U!:cN:ui IBUD.lcS.

W",.

"Georgic:iii Stolan

=~.P~I ~~~ d~t.i

PP.I 1IJIId.1HDI'" jjnalll~~e. eaee nO'li~pu d~ Is mpid BalUo! SPlit ~cr. Cu tOl!l.ID 0.1 1m mu't: nUDJ4z0 M 'Vh:ll'lt- 1:r.I.l.mloe dfl v!!..ull.O.. n 51! r~ '1-!1Io [lHIDllil :,;1 C-\l 1.01. Om' mtad 11\ .. rUlerle1 ,;u1:fiamena dl.'l :PIC b!Irt),11.I \~t'1or lnm.rnt.ce, llJ'lo~el-t! fAlI~M 1111 PQndt 1n .1:;.0.

~J~U:

~=ll~!C o~ ~~d~:

"'Ii~.

"w
I

.s.trAine'"

IIn~lIIII ~ ~1Il unib,k 11111: 'kKlaJ mijlod1.l I.e. rM'l 10& vit':!.1j! au l~ut 111:Jill I&tufulllile<, TI;IOI,lc!iav~l)lIIl(!ll.'1 ita-Ilene .'u In&~ poi.J,t lA blL~1C tor ou 10A'loe c4 m:l1 tp,\IHc ditl~1l! de rt.lrerh«l U,lLrli.

~1fI~;r=~'

O"~I~ "lava.c;Lre

D. TUk a, 'p~~dll'Jtel.e oonsJ.l.tulni tCf,I :tervlelu.! btit.ii:nfc de bttormamrrii~1:r:I ;:1 mini:Urul d~ uac-ed !Iun.! , .Noua z,c,ls11i:ll III. :ru~~ rcl.jliUllilid .sloncl'l:'L, a primlt 'Li'.t.nl ~[.l!omaYcC! C'IJ, JiJ-.mtL modor~, dimJn~ta 1n .. t.ldh:i1~ de plecare !;If' • In -t:I r ffldf'mooJ11.(h:jrEl d- I,d. .tL St.:'i-rovld., mlnl.!lW c;rO:;lt Ie .sm_! __ Y1LO:t1wa, mj:rli.sn"ul de iilhln::S Cit JIlIde se l'eirl.lO=I'rOCl 1111 Zi1~b. {Hacror). • DP.pD: rum dnlCn,.4 po,tul de dID CI!T1l;iol?M'oll, AIlf.H'l'lIIf4 $'0 t,431 11)b!IQ4t4, din iPt'[~114 Hpsd de' mOil.! d", hic:rt~ tel illtl'OdIlc« in. j6brlc! fli lH4

Scurte stirl •
,d.-

SliLbllloCllliLD.fJ:lI' Clmf. lE"o.IJ! !::Ii l\:lp~l" dell. v_'w M.I.a-'Dcr'!IIW 1a lit i\ulUft ~L i'~~ 4'11- ofidJil 11:1 hlx::Ia VOHO'Z1--H~t..

cal< SL

pO;rd.eL, ~dmn~ T.1I''A1.'u1''W ~..io 011 ru:~' In mod v.,.cmlElT.lic llEup:ra depClr. 1Q,1'I1-r:",I-yL b"j"""e[or" (~d"~l • $~~Q._I d0 J.t1.(on:tU.t--"'Im.l 8ri~c 3J1UI"I.\1 din New 1:Gtk .p:-J. J..O 8\-U,m1 nonl&mcrlmni ¥4~ Jlb\i

,d ~

violent bom'bardate la Sud $i Nord de Agedabia


1l1'.llLIN'" 10 tRad-l .rJtda.U", b. 5Ibl.-:a.l,I" d'ln Ab-lr:. de Nord I&e ~II"II W'IIIIIk!a=t:It.. P-1l'l!l:l"dtt~ tn i:'Ll-mJJ d..l~J de D~ mmlll-r1J e ~m'lIlfti!' ,I 11&1Im<!; doe bcimb.i-hLa.rtl4rlt "'1!I-a1~t. (11:1. bUM TUDlr .. 1.. .. to!'ttl&!!lLnlk lna1l'Lt.de &T~ ~~.

Formatiunl britanice
iJl

["raton orM. IRa40rJ" • Ttc1 OOU! trBllsporturl ~ lverli .. .JlC. UI!l.u. tor'j stM!d~ fral'lc:e:J g,,,. plt'C:3l lAini _ P~lnlclc:: sOdelitH •.Si.iwcJanl Qin f'ram", de !lord. Ci.'tut:: Ge:nnaoi3. OlJ Co"i'liJ'I;Ul,)'H. ,W"tiam S. .PaNk. ;a. So ca&.il aoordWui de licblmb C\l pr-l- t.lU'..eta1 din vii\f:A la New T(Jt'k. til umlllJ"i -d@ r-~bod fl'ao(!~" tRClttor). urm.a tl..eIW iilbc el.nllac. • to Vic~rv • .a;'a JfJC'U~ C'UlIO.J;C'Ut in • D~toot1a 'I':lrgUlld dll!I !J:il-.oo .Qt/iQ,J ~1icU;1 ~ fru~cl.(J '.,.II1Itl:C dip hUfl"a nt-tint"", .cIU Irlol;ett:lt Lt.lnt dim I T1mfoll Ilf 0"0. i -Ii ...S etc! mJntllCorr.cc 'rub-tim,,,," i'rJ1f,101ri1:4 QDTr:.KItv!u'" lit."",

i:~-;': ~~WJjC:,,:=~ ~e

=~:~~~kti~!~,~:: ~~~~
\'".
d~h~!'I! dl!la 1'2 I~ ~7 ApdlIc mal JI.\'err. Joe. ~r). lID SIC =,_'~um!l din 1l.iI~1 dIi aln ORp.bl;a[]~ no mAl 1:"1 nndll }'lie dnl;rJ inl:r;r; (I.", liD

It-n,

nu

,1

~d~: ",-:=tILbl'ItAnl(J("" NI;PI"'d I. f1


at: ne
~&

&e: 1't'.Ii;;I.gIc;e I" _)ftlStju.. 00I~11I1hrKr.11'Iooo lI.'a pLl'!r'd:\lt '-n~ d~bl J:I~ «Un~ tMir& mLc: ~ ml;ln!.lti, a.lli:rIMto. tWbarr;i..[I,fl fL ~rlClil~ ~J:'Ia~ I!lo .I'1l:lboI. MII.~ $Mt'l.ill~ ,~l.(IUI~ _t:l tOlt d1atru-~!11:1 :rllo!l.rl" -cI:lU,.o,;:ox'. ,;C:t:lhO".iliO---

~,.

l:.I.l'_'_

p<ipu_

~IC!I

Ambual!klrul

S(!lIIIplni

II

pAriijl

/\"v[urw.'t dol'!loed A.z:otII.. t.. 1.r ellen: ~e de 1I·... (Iri..'il~ ~It ~.to:an. 4om.1n1.nd a'!!rU..L au potu. Ill.... '. ~~, ~ lndeIde! Ob'edI,\'dl! lor. (\npl ~ ~ redtL;!( LlSi\BONA. 30. (Rod.,).I. IIo«'CI N'l'lfri. anc~riuli.. 'llrin Agenlicl D. a~uri pl'nc de Indru:H.tl. dILle; IIIII' Core5'poodQnt..ul b mid. "'lltlrM. B. (OfllUnid: Cu au-;;i tw"eJ tb ro;:l ~'Ie. OIA.IUO OE LlSBOA •• "ullifi pr A bomb<t dl'Uw, In pltn "'u Q U'~ ~5 date fUnd peric:olele p'e &are mcl4!l de bordo Cpt Wfitlri UlIu.trl1!&C uD.va,-.. ,il3l In f\1edi. de ~ marr,,1 _H\I,I MW1C .. Ut!' Ie fnt.Dmpinn h!'r.:'Il'l4, s'a inh~1"Lis vl\pcn.tr:lor hmut ~ .. ~ a.J1IIr't"';.e1&-~M CilH III'I11ul. .vta:.r.~IC' J\.Kd .. li portugbenl piipli J. DOW ordl.nc, '-Urpi·i'l1.!o t;lau.i1- ronnalhltrl bdt;)g'''t.$ll Illca\'C"lt 1D portuJ Geotl\lP. b\Ut4...1~ dinlrt releo lI1IliI pt:l~ern.kt" ----G:II OJUUI:O:M: • .:GlII 131110aaoeut enu cata d 'iwJ J'11ar. (fITt 61;1~~ Lm ,·~tlte& "DIH.l1'I :'I.~!~nni dll! ~ fIia.. "f1.C'..l'1!' :amall, in ~rLiUJ.]", rn. 1[IU .... 1l1 prlmlllliul .. tme .1;11 ,~ dhd"l"1IJ.e 'IlIlLru lall'J.L'l:uli'I cJotl t"1I'1l]' •• l'U!ilr'IC fI. ~'A~ RA. M fRiid Ilr}_ O'tr(l~'('I~-, tl1'" .,1 1 IJltoehleull:l tJUndatl;-, ~ "U<,... Jt~m~I" AamUtL STE..F\\}I'I Nmu.nien. I "r.a""U"I~tuJlfl('tl"Ll.~. t>10111rn a. (liN rlllll! ,,'._lJ1I.tIUflIr II.. o· Cu prUIrIJlJl Ilbr'ltr'fi[M' unn.l1f'o..'Ll't ~~~Ii'~ &lItnridtU. n~lIitu bdl:'tI!tf' .. ~ (m' dlflhl6.t altr ~."r1.cl ta.tl("url 11.13 pm. Itil (,11,,111- .. 1.'11'1 Imlll!lrU !:h r-.t..~,I Irrl :aulolni~1M't! C'l4ri ~ 1",,"," .PII nllll, .rAI'I' H ridk~ 1.11 W·r"

eor:nti' ~

S'a Intends vapoarelof portugheze Intre in portul Genova

Lun[ dlm..J..neat; PtLrlJul plec~~J 1111 Vl-chJ, undl!!- 'YI]' avCII m[li. multu1nbc--' lUll dlflbAJ"dr!l. a"t= ti'$~ ';Ie<i.crt CIl d. Ln'll,t mill dor)~ pdJ L-l.ue no:rd~:unl'r:I ~* • Dup5 cwn i.1l1m1-d din WeUlnl'" ,'eD· ... MLltl:m lui. m,.4ori.

~tl:~~n:~bl=~rt.I~~~~~:

.!CO'Lf'J..

J!

",u.Al ..UI~Uc IN! l't".~

d. r

Dumltru I, Gheorghiu
$N'ltllI~ T. I'l It. elM tnK'I: s.. Dlllniit III dUll 1:~br1'1;\. Pu.utu:W .... atIc!llil! 1111 btIllrl:~ ;Sf. f'f'(:IQM1 !ltwrto. dLn tu1J ~ Dlmf-

sa

Grave incidenle 'produse


n;!;Spondonhd A,cn,ie:i D. N. B. denlo: ,rave, trlllnsm.tle: PoUl4=tlI 1i\1
B4l'<GI{ol{, 30 (Rador). Co' "" •• 111 ,& ... " ,'ou pror.lus
h'~,!j.

""1..

de manlfestanti in India iI>d-

-numt't~ $Ilrilo "";'1. du. IOOIiIe bTl!;>- 1.<111'1do .rm~ ""nl", "" >lI 1'0013 "lee SCfnoalcDzli. flout m,lmUilllQ\U hnpra .... p(: rn.utiC~~ta..ntL UD :suint 1:1. Bombay, miJnlr~11i tn SlD,1I 16001 n.umt'J'Q.D!'f('I ~rf!'dlrl. puse Ln e~e de mcmb,U. COI'l;gl'1!-

"Impozlt de ri.!zbol"
in Llban

IInei tinere fete la Queto


d:J:!P:~~t~:r ;A~~~a~~rh.
o

i'1uigma io jurul

lDorJii

;:f't:~(J~1~ltbcp.f:C1o/~IJ'w t

d,

1C1[d till! r' IDfII d ml&T'lt Lu'l1",,,- VICI:t"'c~rtJ[ n ftJ~t ''''''liIr fUll r)bJCl"NIti'r. ~IJJ to QU".e'lo, tn IillN)P~~ do!' Sun· ." JlWd .mP'l,I'!Iqlll. hi :Rd. 'ti"~'.flafL .uMlr.r. NruJ SdftkMta "1:'111"4,. ~~ I ,.1 /tI ;:t;1I!~ \l,r!1l4loc'" Nd4~'l"I.I..I Tl'V II p4:1f1'll.J1ff1l ~IIIUh:nlll!l!l:l. 1t!.1I' "'JIf flli.._~ jVt":i!fl;i~1 ft(d 1,1Iul dl .... r-,.. Irr"Ji"" _p'nd:u ... cu'or"h ~n . ....1t,dH4 ... t'llO'rU.lc:'Il. p df'G p4ttf4l'· ",hll multi Il'Ird ct. dlt"ftlClfl foil ~f~ d"~"" Q..i1!tnlll( (I~lfftvll, t.u Ge..... ru: ~rtO." dft'la:r4 ell. ~• .aJ.. Il'f_r~il dirt. '~"IIf.qI. II II'Cj\I:.ftt.a '"" ill ,.,. "Ill., Dd4!'r4tlll;4!' I[l'll"m.a. ~~c IA tJLnWrrftlilllft:lr., cu loaf"

11 wapoare aoglo-mooe StuIUD~BtR ~R SB1DJrioR lu


MitES

Axei In reglunea occldentala "'.ft. la a Atlallticulul al)'ENos so ur. l0III1


i..rJUUJDLLc ~m:ti'lQIiIIte:e: DI1:1: V(ub1.yI(llD .. anun~i di
rhptli1!l~lI!'lJhU tJ\lIdot"l. 0.. ApJ'1l.ltd STEJ'AM

I.rta

;.== ~':;I~i!.~~1~'::UtD:;
11
~lI.f.

.1.raMle .. u Itunw ... ~tluslael

'M'

.eeNJI

m.aI

1neula.

DIIDMlI'DAM1 1D

Cea m.l marc parte • Dt.rurilor If_u ,roilnt fa. 161',..1" 'dD Nord • A"Drtel'l de !II • ,.. lO.riool. neJ dctf".l.r.l. • ..... \>l· J

~:ld!l~ ';lb!·::.~;t ..!I AI

lIiu.hrnari ......... 1. In ,..luN on:idrnl.lI a IUJanUnhll. Tot doodatl Ie HDlaale.ul el col pu.UG de mlrinara ..n pieriC .. ~

nG

al Donului

Contra-atacurile germane in marele cot Arnenintarea 1'1.'a impresionat


incununate de succes
PJ'in lerorlsm
ItOl\1.A1 .30 IltlldOT). Il-UiI;d~Dlul ;pa,e.n\1r1 DNs mite ~ eu privll"t ta aeourile di~"lIr~uJ d~hu ChunnHl.l-[I COI"'f'!9rul hDlibn,

d-lui Churchill
poporul
n
('U

italian
d.

nu poale
c"",!!,

incovoiat
neeROM A, TlJm~hlt b.!'flf ~

un popor
30 fRdd:01",L _ Zutnl «1&~'uhl"''-t' r1i' ~tf'-

pri'l.'iI!1le

- In sectorul central toate atacurile bolsevice au dat gre:;;

t:r;'lJ\.1-

la, calm ,i 11~::i.'~i d~dpn..na ca ,.M('''~(I''"o. poporul CermB'" to~1.c ~\CI !pu"e eewt JNblkcr

Y'~viJta; ~Nl'~.

[fOlillUlicallll

niichil ilulian

Mi~carile ofenslve ale inamic:ului resplnse atilt in Libia cill ~l in Clrenalc:a

.mettintkl =:,!;./:~~~f"I~";: :.~~":~~~~ 7.drUTldnll. popo.n.U It,,Han, CIll'C di!! ..:'u IIlgLI-r-d, ~blh\la.zd ed f(O'PUf Amen.ib~o.t'ea d~lui ChurchiU i-Ji dA ~"'mtl. da: d:rr1Jlatea eauael fv."d.a.m~lG:t p~ (:dlrC '"'91~t\i. impotriVII It:aliei flu polite In pe c-a:t-e 0 .phl .,i p~ntru esre a PT!),PIi1'l in. ~'!ltt!l It.o1lld at, ~ ~ oiciufi CBlZ s15 impresi01;ICU pcpo- intnl in -r6J:.\olu. 0 lort:a. In. I) p4C1!! 1~T'IItd_ ke-rula ~Dgled adilDg" apoi cI ]laLl. -lIT trc-bui d Be d~Tm;d' )i [nil t-p~naW din Bn lcaD.i. rt.aUa 50~ eedese Jup::sL.aviei 15:Uia fm_ ,prclUlA w :porturil~ Triesl, PollI lt4henil ,tfIL. cit englnil ~r 'Ii F'Iume, ~ iu:J.poitz,l'! G~("l sale ,I rcnunle ht. ft:t.ili moO,; Tt4hze=l!: :a.d4f11kdt' t(lf' in:sulelr l!~ni ri .fd" injr.rnfa UQ.Ii4, i!1 ntl liT' Pa,QI.el1a:ria din mtJoLiv~ J1l"illrgiCt" 1~41 poporult.l.i it(!!wn nici ID ;poo,:riAbisinu :u 6. fuf1'le. pi.M'd.utj bi Utdt 3'4 dtlai II) uiaf-i' omh t&~. pecu-u Tlalia ~ se ..rto. Libi!l!!!i !fj ita!i-mil m.GI vird. ['I actltll! a~- CiRnftl~t'i :0,. t~bw ~ 64!!!bQa~T1 t~TO'-ri"t foat,f t-ZGtptf4T'ta rit:ili in cofifornVt.ate at ~oilp engU:zi:fDf". em:t'j J' lud In pt'4cfu ale: e:D&"Jezilor in MI!gmuTiio-r c:!or m.ai crude. lifd~a .. 1ta,tC'g;e~ se !landea,ea Ia: repruG.Hllt cr 1:)0f" dit.era:M. v~i. d~,.~t'~ IlC'rlm f-lf dQ.tl .',:una ,.Mf!!ll'UIIgerd" ~!lfo ~ Obs-er"1c d 00 1'1 II pot c4a1tig-a tlt'U1: r-dzbO'it.l. C'tI. fLrvl.rt;:1. et'lgIez:a ..&Ocotq~ tvldmt 11'J"n1.e ti mj;lo~col!' dn.ni.tll! flit j:r(l;n. d :r!7.bonal 4 ajuns. ,~ Cu.a f1.nall n,.ri rldwlliT'Gltot de ,.a:-boiu ri tP\ 'ala. E.J. 51" la.at'.a1A amanrlc.. lialli. .. UfWr adeuU-:1"'I* 30Id(1l, afHli 13 teem .&:!iu R &ma.ala SiL este Dar popO-rW italian "0\1 poete fi puterrutl. Se ViiI. wdea In..~~ itnrovoi3t sub teroaee. Atac:urile nine ,:u]tmre \'~ soma pee ceUallt sJ terul"i;5to ale- :al'9iapei 1!IIg1~ Du se predN. ,t e&re v.a fl le~ ~ Iac deci alt~ d e<1it 5ii iht_.o. V1I 't'.rWlnla 1& t.ocheet'N p3ci1_ 'I'rt-mihnuclt>:

:~.l';8C~fl::~'·,mi~~:~ ~~ t:&lc!~lle

PI:' (ale d,. pnmul mlnl,IHtJ br1IJ11wl:'. proNid """~H~ IIIcriC'1'I('I .,1

llil pol

!lid

Cf'J!,!l,Lr,I*, ira carr .~ t.'00"eereee 1IT"'tiI~Af4 .::5: tit 1,,-

n-'

Atacurile teroflsie ale aviatiei britanrce lntares( vointa Italie. de a luota


uc4

r~~ llua

"'(Jin1a J~liei de n ~nti~ ~:: I;:U: ~~ 0 v~ l~pl,a !blWti. d.e- ~P~ ~. did:m ptQtru -tnat.e popoa~ yu. J~P'C!D)a,pin6. In vldona.final.l i'"eJimUl d<e -schvte. pe cue r/& be~ piina Ia reglementaif''O;\ tlltul'Qr Zilt Impmul enel~ soeoteHlor. L"Upta Hte ind m. CI.1DI

:?

Alte zed de vase anglo-americane scufundatede for ele aero-navale ale Axei
Dela 7 p0D6: 10 Z5 Noom1:lrie. au fast :lC'DJundal& in total, In portuJtle II ~1. de coa:ote al. A!ricel Lra:nct):t'e de nord, 23 de vat. do tome" ,1 de b'ans:POT\ C'U 0 d!&plaaare to.ala de 185 b:tU de tone. Alta 11 YCl5G de, comurt tl de tr'aDJ:port. It"'Il 0 del pi a5002'8 tg tala d'. 100.000 do, Ion •• "" lOA! ".al dill Gvarlate. tuOC-'elit dup4 to atll;!l p.obabllltiiIU ••. "" .euluDdat. An~ 6,S do vase, C'U 0 depla'OTI) to'ala d. 398.000 d. tOBO em fost ava:ridte dlnbe ccre Q paTio ".41 d. !I'<IV. iAcdl pol fl'04:'ttHte co IiC:OCUO muJla V"re~ me dID IOI'1l'ic1U.
r

Un

POPOl

ca eel Italian nu se va departa niciodata dela onoarea sa


,,-11
i", EI ,U. f:)j ,it'nt,tn. !liN!' !1111mb,n"l1.i.tt I III JlIlMllmt1ll!tler If. .,.11, ari~t all! rl1ln1ll.'iI~ U' !tutu fl U. eu '1'111 putt!!II "ldd.tI.1 ,,",flip ffaclr .. ;p:.l)4i1ld II "1~11' .. II, 1II,.ln U1'I ltet! .. ,I..,. lUf,aVr:I11 IIJ. lP.lrlt Ul'tltfl1fS.i1l ~Ifwul Uln;lp,r

Ca ViiI$C. de rizboi, 2 vase de linie 3U fast ava-

I'iate; 3 vase purtiito.are de avioane au fost avari ale, dinlre care unul foarf;e !l"'eu. Cinci distr ugiltoare $i vase de e.scorta au lost nimicite. Cinci c ...uei~etoare aU! fon nimic:ile. 28 cruci:feloare, disb"u'9510" .." ~i alte unilii,; de e.5'cortii au lost 3'1f8ria:te. I n plus, ih in,talatiile 8ERLliN 3-IJ (ltadOf.) RNCD"I"nl(llw ootoL!c:, CI tUl,Uf .fill ~u.bf~nw_ portu .."" de pe "oasta de tela vlolll1ri :.tIe ncutraUh1.J.ii eh'4!- 2t ~~ F.tm:!:plG 1\11- J)04t.c III .oibQ. aW1 nord a Af-rieei, au fost 1hma do e!UE'"caviOO:nt:le btiianitc-, pOCifictl !£i!dlC attttl .0 U'A4:1 n.eut1'tIi,. din :r,1II.rt.1:IQ I'6Jr ab~!lI:c~, COff\'.!!e .,. ~{l.!t, ACfCS_ pricinlJite distrugeri gra- eaH .runt inrC¢St.rnte we ~i in cendi i pute,n ice el... l:lan~ pr;'n lr:lrO~l"apu;l)j e dc,...e1!b:!~IJ_~1T1;;::I~! P!'i n 3~a cur.' apr,o,!p e 2: U- nil.. li:pltc. d.'"IU p't'ilIl:.J eCf"clldbr np:rrwicrUI! 101'. L'ientn2.lIta!fg CI sPl,l.S OI"crto"Lf, ","II' nice, In urma carora a poUlitoe gcrm:tLD1E! d PUDjJj inlrcb:le;P.$t~rlf4 J4"ii, p("ft. fasl nimioil all mult ma.. rolil al va deveni din n.eu.iJiillt,p-te-.'\1it'C'P"tl.r" ~I £Ive-Pei. md Anglia oonl.muA ~'"' 1t'I~t'7'fUtnd~~ ll"7iro terial de aproviz.ionare.

BEAUN, JO (Ra4«)_ ~ Par" .. 1" ~rt t:etc:llrU. dell. Willu-lm,Irill"1 $-I·.u liI'T.lt~ In. lc1lilurl ell dt«L,lnlll 11'1111 Ih d. cllurC:'hUr .st .. In nIl U:UaofE, .,. YJ'I eem ;J1!1111I:1rllr iii p tDfl'lili le 1.1, .IIII'11tld -DHe: t lI'.pUI-oD 'r1~rt",1'J II,Um' pl'CU'dlflL [n ,11,1110 I_ Willh.rIm:!ltraBf s. NItIJ~ nful III mod 5JKlll! .t.e;ul tfttltt'pbt d41 prlm .... ftll,,~lru "rJtlllk r lm.,m:rln af'lGiln' ,I I '~n.11i11 Ill. I'Rlft'flll It&-

,*"'ed

(e este

CO

neutralitatea Elvetiei 1
=t.,~:m~~
""hi;
ti

nen,,_

M .Kl'Lr3 dI r!'1C11rt.lrlltIn 1111"1' IplrlllrJ tn ""'mur..Jtl"f~ If.. JOarlI UN IIAtlt. 11MI~TEnOAl_f ••• (R&dM'_ Carr'" ..fit A:ul nu SlIl'Jl ep;J 1101;1 .In .plrlo ,"onddlohd ......."'Ild D N, ft r,IlIfIlr(.ulul. ef'NtKl: d. C~1l1"(h11l i Inmlu: Hrt:.lil (hI., awm Uft .1'1 I. "mOlla' Duttle l1li1' ori)f1~ttt. ,c~r-nl [~ III J;th:hI1l1 IntN IilJflOl't1'~ Icrm..n " k'm<lotl, l1rt ....~Icl.." r~ iit1Alril'l.;lt Ultllilldilorll .Ill. un Irulu.f,e 4. ..t-lll!.l 11~ r.l'J1.~111111 a.h:, 1111 'ImO ittl'rlnlf:l It I d~ ~.n1trd'"'lir'l. tllLl' lI1'fmlll ml~hlhJ 'RJ:!~1I1 .i\I\cLlrt. .'111,1;1"111 Mn'1,=,lI1J 1H'I111II'Irit IJ -5UJ1.rnll"" r!1'11'-tl 1111;1 U:i I):rH ~ .. df! WM'IIiA~Lt PI![1tn1 & ~. mill 111. "l.-Hul l"I.110111l1-ilDCl.IMulll' ,I l~& lu (II D~"m.11I1 1a.q:1 u _-abH· '&aehmukll. Un p.QlPltr ~ H'I Jl,aJ1Ui. "'II .i"&Hn~ <lft~a"". PI!! ~ Iof' aI'II ta iii va cI.,.I ..1. nll;!on.ll tlMlf1e,11I lhiMhbro ~ tamlild rqal~

ell IIIrM,.

liII Ke~1&

,...,lIUI

Ducele de Gloucester d05ru-cfnaf de fllncliunlle mifitare

.Ii••

Luote de avantoosturi la granita dmtre Algeria $i Tunisia


B!I,fU.,IN. 10 (lId!tot) __ Lo. Q'NI:~tra (Jpn'(lU dlflCl.llIug!.U. COa,pte( Alg~ dinhe Atautd fI. T1.I.ttUla CI\I am,Untl4i 1~1Vnd'4t. u.n ~d.J de l)uminid lll>ptcia dt!: III.l.IG.fttJlO,hlri 1,.- brit.Q.nic: fi j,ig incq"ld4at tl'1:' IOnnCl~I"'nllC' lIGr4Qm~rt'Q."g .. tJri-.tie r"'~fs;,
l-anki!' O-J'I\;pI~r('

Ie:rrtllUt in1cntii1c 5910. iar accst [~, va rontiDulI :s."I. fie. rn!"lt'~t1"n" .fll:l1tcumtic dll dlijrl! EIva{i.[L

;'1

pcmru

indil'ph,drl!'l1

m.t-

IN"'U J1I1.!: t'tiU'1IJ.1'(!n(', 0, .t.'t~ 11 r,nnlJ1,ll:r .a;1t"2MM I:'01lJiUuI fed.tr-QI 1\11[" CQ'U·"1:tu ~

O!.i

SpaJjul aerian eJveJian ~~~ din nou violat ~tl.-fCi t4

;;~lJ~
iTWkr19d itl

U 101"1~~

'1J~'
!ft

dt

.l:11lNIf"Clnj;ll

QIBf-.l'Hl.t1~

TCI.d11 po1'tl_'ll,ol.~ Ii!rJ

Atlil'"'

A'" \II'1'fI'1011r.r. ...d

'1'1.C1I-1.tdnn1~.

OQ'~e1l'1'"""

8.qt('tGIC ~IHi.U(l.-1'4.

~~m'~IJ:~: c::-:; !~;t'at4:=;';::=1:m~ n~~~~dtn::!::~:Q:~u~~~'Pl~~; Now $utcese


d,. Utncuri, G .e4:ll.l inLr'o C'IIrll.-i! ,. Go 'rr!I1.d, .d ... nrl.r(1,g:J!. df.l._p4 !!'Ii .a roli:llilt In Imi1FlHI TIOCUtTl' v", 'n'l.lmil,.. !Q.l1nn~ 'l.lt.t" ~t pn:onkr, fi. clnc-' t,oll('llrt. At."I'l. d.~ bomtf!lII.rdam~r tffJi'ld~ .... P UjlUr1\e 011\1 Iftlrqrril\. r~ rot Nrsul rlld dll!' Dtl1'TllnW f.b01":IM If"" NC\I.no(If1eu PI' d~pr~ .",tllll':;rn n:oIl4if~. C'u ","I vrlhtJ Ll. 1011 offIrI'I.,11ft
(;I

'l1'l13'1"i:4ri CI rt~

~=.

111M!. «I. ,do!' .4

, .. huu

flJ,fI.dc~l'.
tl11tlQ.('riItJ.W4,

to~&4
;2

putll1T'l':1(.e(J

:U~:1!. d':1l4!=n~e ~~~I~~

dmtul CU

Bm".... " (IUd"". - "",,,,-Ar:n~lcl DNB IIrl\'l"r"I!. b. DQulle. ~~Cc; indldi.rl

I 8e

_pun

('dr,.

t.OcItjl' dlfj~I.H.iIW('

=~~ :~vt1:U~
1)13

cd

6eneralul Ram8~ a orlmll dela Fuehrar


Frunzole de stejar si (rucea de fier

~XQlI:a.)(o.

eXOli:OXQXO---

....0

GIl:;I1'I!: 00'"

a,1.(o "ftQTdo"',",po,t'lliUr tmpcW-

dflUlb·eel-e. In tt"hil C"(ra

(.fJna1W dt' rTa::rwpo:r1


CIi

hd

apt-em-

calmucl

in !tepa

BERLIN 30 (Rodor). 'OI"le motor-hate genu:;m.c ,-u ecmtlnuat IitaeurUe kIr de SUl'prind~ in \Olepa calmuc1l • In ~lJ:r;.nl zi1ei d~ Z9 Ni)l;!Jllhri~
~1C' ~u rc u,.:it. p;olnlr1un nUlire oeol.

r.IOIIp~ do DlIlTllnlfll .8f1~ LWIJ. !lvi_ne rlrUJJC AU I1bura:l In dlt.rol:tlf: .ud~~Ud, ~ dtsulupn. (d.r1.11de \'Ht .. CClUto1lluJDI ~I"va a "'u~ citra .... 1. 1ntrt: ~ " 4,D.O, .Q)&IIuJ .. utan dlYclan II- t&.li d1n -I1O'1J VloJ.... In dj~ollc Im'i'rrd,. dfl dh.. ..vtN.QIO k-n.a_ m~ e;1,~ .tJ'W"II.lI b, .... Hli dl: Un'g, QIll~ Combin- ,r ...n.,.rht'. In :IJU1ra d • .,11111('I. f:tv.r~ltd )I•• da.l 1llU'fhi'L .QI.J,n&..

,I ..

,I

DeclaraJille pre,ed1n1.e1111onlederaflel c elveliene

~ 3JUO,A:Uin s.patel~ u.n.or kmpor. m4dn.Q14 PMll trpt1'~1!! dlCC\lrI rcBERNA 30 fRMO'rJ. ~ Corel tantc (O'f~('I w\'ietier, [n limp CE0 ""'-Ild de IG"t'LI:1"i brU(il'lb In 1"('Q1Ul1(1il ttOCTlfJr"'I Sl'£r A#ll lraFU Pnrle din lonna1ille Jtcnnan~ a POMt"flfIIf T~Qlbl'"dG.. Au 10 ...' {l'tC'mdWt' 10 ~ mlU· prim s.-ub un foc concentric tru ... tG~ poUr .. Au ".,..buU ... Itll!' ¢a D £tt,..r. ptqll'dt 11·1,. D=111Ifd"~ pclc "¥Ovlr.otlce comph:1 SUl"'pri.nsc. ,..4I;'r~ d:t reJHpG-CI#1&:' iO':1" dt'ccfte4f r11J rk-l. f'1tJ~1h1.", IJ.jd:P1d rul dnttl.l ~ Lu. p4r'Q'duh.1.4 con. pri~inuincl\1-lc llit!rd('ri mn,i, 1'(!5- {".r--IT.I(:I, It:! ~jjI'rJLU 1(1 mat pt;It~LI d.rph:l~. 0 N.edarLUI de 0 gIoaTU' Sru:s.a 1C~t'1I Go Cl/.dflU t;te. tu1 tropel'!}r rapldil ge"m.fln~ il CI.J~.mC'4 II!NIU!a eoloct.ru.t, i!1 ~.t! f"[il tlhl(!,.,t It"g''ilUrHt! ru !'p.Q'It!:le .Ilk': fl" lII~m"CI"'~ f~ gl,ft dll-tOt'lI!!hlc:u.t-C'. inantit'tlhd, dlstrugllnd u_ aeesl trrt!t1~ r.ori dtfli4 ~nHOdlr..,.'ic 3nprUcj num("ro~ dcpo2He de dJ"'atf" eu i)f"1Tf1l'1C1. DJl"nlr- ~I munjlii proc'um ,.1 DumeCaUf: dll! 1D9rO\l"l..... om.tlrt" JIll' C"OlOaflo'" !t:!r 1t.Ord'4~OQ.lt-lJ,,-1rtl1ltcw (1:11 rOtC tIomhu(f11l1!' 111.,.15"ITlJ::I[!(1H'! de Gl'ib.p."rEr A.trL Atj It"'·! dllrfl,,I,Jt pr mg:rl dl..rt4:f'lft' fi"~1 fQ-?,li[r it ~",rnurl. AN.,.t' trt1"ptl""'ll.r.r 't4l(MW, ccnr

~iruri

dt! pa\mlt!ri p.e mhile t"Otnf'Tthd

mod~rpc

Me ma.ft"luI

n~

Numai luni au fost capturati mai multe mil de p rizonieri


BERLIN 30 IRadar). - manu slau mentinut previctorl_ pa UUimelc inforrnatiuni c-U t"'iudeni ti AU p.iv;rc Ie biliilia dela cl\mpul de lupli StQlinll'"ad permit sa se flieut mAi mult. mii d. eOlJ1Statc ca 'n cursu1 Zt- pt"izonieri. lei de LUrli1trupeJe ge,..

ro~

v~bitu1t:!1moiQriull!
:;L

"inU

in-

r'fg,n['e"t

C.~blollntL

biirnaU:l.

T.otdNtd.aUi Jn~l .a.lr.ca1i:i pM SUfSJrlnde:re 0 If\Il)5 i:rol:il~ 001$vld l' nirni.ci1.l~

Imanunte la comunicatu1oflcial german


'l!'l,u1l.knt'1.ll mllir(1,'- If,. L'I1n.L: Poll ~~tnll d¥ opt"I'Qt'tllni ~ aJ Atnffi dot "ord, ~u~, 11U (!h,'f\ba.c, Jft TIl'.tarc. ~I.taJrwJ '·4 md'lJ nli Ia lflt-llih'll'l'", 1:1 ~~,\JJiO'r dr n'l"il_

m:t!!~rt~~~r;:'IJ~'.!;,~!=r:~ ~: ~~~:7J~~s:r...,~~4_::-·jrt""''::jJ:
~t1

lor 14'"d hnr.tOUt't'g. M_ I",,,:hopn,ud.or 1tu:1l'1tlet'. " ~b,,",'-(I'I'A" 11"'UII'H' 'I 0. eo(uon~kt,. .'" fI'lOl'f. lP"d'AU ftd t,.flllJnlf'P~,. j1 4ml·N(II,,-If.lf mdtl ","'lIe,) 1ft. tdl"lk!"" ,,, Ill",," ,I ("mlnllr 0»", dl't"la,trltUI!' ~,,"&11 , tn _ Ii.'atlkl, mar'D u/eRaJt:"" aft .tfG1oII I"", pciCl"'It'11 'J"loIn. IIi CI 10,.( l"ldr~GUI d'1" fIIptuJ (" ITvpI'l P\1II pol I. r..C'.4 !.III Uor.. 11\ tCltlkll" ma:rj d!'1'1 .... ~dIO ....."IW",.-rJ.f .... tf'I frW:l~ f. I]

?A~-rId hm:YJiJ;pt"U

~=t
.a. ...
!l~""

1.'I~1l.~~;

rrontuJu; to) • C'I"It"r('I~ I-UPICI Tllllld'rTTU! p~ :fl9l5tuJ dll! I'lhd;,.,c. 0 fUJ'l&4 i't'~ I""IdlttflJ dl' l:rrrne' nI'G 11 IntN"nlpt ~Oil:_ ~(' tJPI"1'C'l!JflUf' 4P- trw.: fTlCt(' 11m. p1i)Qu' ;n lof¥tUt Cd.uL1I~h.1 .f,)lIl'Jb WI!' 1f1*~ trt d .. p20ml:'. .. [M),,!_ '~t' [Jill "'Uoinfl 1f1.l. ~lnt.I pxi1.lrl!C! • pUl'If'lr. BmJM"ruhJ-I-1l1 .. fP1.'l'11"'1 d("tl1f'l<J)'1l nl"'l"II,fl;,J: tQor OWI'"fflGf, Il~t/"'l f', ('III r~ioIJ'" lrarLspQr'1.Irir.. dll!' o'l1l'mt'lr' IlU 1o.t JOGI"f: m~rt .tl"CI'''L'T'1W .. P Iri , ,1:1,. ... ~'Il"~IUTTl1.4l. I" gd:""ill' In .~~ a:~t",J,L~, IM'nlolJf~ lr .. (fllQr mco!o.rl';:-!lI11' ~ru' 0 ~lfn! Nt t"AlfllDl' 'H'1ffl ,; III 4lIJ'IU dlt4n.e , lin u a'lll ~~ If !n:tnh4Iu bt:ll," ,

scufunda

MUf TRAH~AflUTlt fftfiUI [B T.DPf


de un suhmarin italian
.rima.

."1,0

nit" ,I Volt ... 1

P.

tNtn"

de-

openJ}uh\

till

n:luel"

dint"" ~IDI .1

ullfCI ,\nIHII "t j\u,tn},. nMtTI.t ~ • tU"Ll,.1 elf. dIll' 'to etun. ,I C'u 9..lru mhnUlnt ~illru lid

KOMA 30 rs.:..dor). [Til 8fi1nNa oatiaerianl. .. ,Ulla. ~JK'C'1I1 ., ,ul G[oRKU.£ p'.TAo· 0 lMKOt.iI c. ~ 110 adevlr.' l.l.\ prtlritt.u' d ,t-IlJU.Uanlin.1 (':rQd¥tot .uxWu, t"D!;ln GRONSJOE. dt' %0,0.(3 toat! Cilld ,'a prodDil atacu.L eI IJ:ut.. CoiIrt" 11 rC1~1~[I.llund.1 tvtenl d. WI .port. lru,. La. A',., ...bmAri.n Ho·hlD OCOlftOltl",.t dp loco.. :I.nUeu' II tNt 10 ...1& tic ,,., IQI'Io !f'nrntu) de" nu (,;uhflJ U:"unlv, pU& t1 II .,out bJI'II d ~ b""" "'ll tneir.· .. ' ru .",~, IraDSPO'· rilt!' dt" NI,·aft fn,aInt. ... iii 'j) d aprouh1D:fh' ~_Dea •• mt',,1 'll"OrUOdL AraI. 01.'" pacbt'k-c, tare flWID Ia.rmltoue.. Il't" M ".bal fit'r .. M"nkh...... ~nrl • nub,1 .... ~ Q

rr...-

II".

"'nil

''''!teo

.....,

XI \ JUt.,.LAS.

."'-t an

41& IT

l",pri •• rUIe "CURENTUL" S. A. H., dUGu ... ,.tl .Itr. eo'weder.

6. - 'nm.trcou ••• !lub N:r • 14 !tJ,&1 •• Reu ••trlll of. com. •