You are on page 1of 8

ANUL XV, No.

5317,

sl certifudini ... 1
GEORGE SBARCEA

au
In zece zlle
ma~

in
CIIrth!-1
QGa.

au fost nimlcUe 1024 tancuri


I .

8~. 1 (RncSQ.rj - Ot!ta n.I; 1if!ner:R-1II lo"'uth~rul ul, I:n.iHul rn.:In~&nK!lU IIo! fL'lor\~Or oDrIIU'ltc
if'tII'lHltUl:'l;

Ht!'I'~

AI.aut sevteuee (11 re-giupu sl,. mall I.. Bore.~ l de Tuap 01 ,'DO prib~t cu mati plcrdtri pentru kJlIImle. llell,emcnl, rn !lJt"("Iorul Tet'ek. in'llrni.:=ul II fOlC;t rnpin.s. ill Pllrte
prin c;ollitt'llaI3c:uh.

m(!,t.DaJe
L'I!nll.

Illn.4.

"Ii'!~ od ~

"lteJl!!.
i

IL 1Pr!'fi

,rn.t!I~

11.111rr:r.llill ""("n,el Il"bU Tb 1"rrln;~.ft';l

Inccrca ..ilc de a'tao eOn.. tinua:te ~i cr; ale Sovietic;I" .. intre Volg:> Don au e$u"t eLI pierderi neobi$"u;t de mar. pent.-u l"Am;c. Contraatacul g..... man a aruncal po ina,"ic i""po; dineolo de po~;tiil .. sQle de "Ieea,..,. Au fo" capt"rati numerGJi pr'. zonier; ~i pr"dll de rlidJoi.

,i

Iltlile ll'tllJilltrJva nDt·rl. 111tr'Ull !l:t¢lot dll! lQuJUIHIl TllIII p.J4! Vlnile I1DI. die .. pi:n.rr !Ie jn_ Undll!'l1 In dall'l 'nU~lml duml. nan'.!, a t:l~\lr 1C .. ~h't. e:r. pmba.bll leolu} QPOr PlJhl:'fnh;:~ li.aaurl b0l:t!l!fl.(:~. 111:l1.micvl .. ftU,U In mod tredlliT d rr':IIU,,,u: 0- pl.truDdfrtl~ POQ~a III ((!!It Th(lhltA Im~dl"t dr' LtlIPII: rVlltllnC1t1 oft lo1lm}el.1l It rort rap lna. [n.l1Umn~ .au rlmu. dup:l h.lpte h.'l'ftrt'liul,r" In rnllnlleo "rtiPtlo'l' rom&:flqU_ Toal-r 1t~'CtIl.@ Irn~ de. .pl1":ar~ ILl!" ltup~lOr '~TllUiill( an... 1i'U fo-n dotlCl bli.oIlJif! 10 r'ct'lldll' lJ)pOl'I"!iltct; .1 "'Im(l~ IIrlftrlC'l'- dltllrlil 0E1e. ",.L I'f'tll!". 1n 1M de :rtru.1 d!' pIn I a~.r:n. plOD-' BrJ 'i.nCltb,rr, in matte JOCl,I.rI c1;rJ,nd !!Id-e-. ,·Int.c 1.101 ~ol'tn11:tk

t iIID hlI' !liP(! ~ .bi::llrll'Or ID.&I'I)IIC:I(! IJol)1:i~lUor .... Inor

.vu

' ' \:11_''

''''I,

I'

A'II-OIrl ltM:JIle rn ,~tec Q;li .Ill Dol'l u] ut Jlltl d ug:rr,. En:.!IIdR' dt ui,oane die! IloIpt~,. d'lt! oomuillrd.tlm~nt $i de dbi'n;lICrlCl .u Iprijhd1 cu e-red tnlp4!:ICI ann.ttJ if'l'rstf~. FartDlII1iuru 110 avioan& dll! "in.atoarr au doborit .n: dot' iIIIJ'rio::l.D~ ~vjetl('e. ilU' anUeriia anlillcrianl • .lIIl.ia1-iti aJt~ 8 a'l'"io .. ne. No~ am ptmdut 3 .,.... iolne. Adiip~luri de tTl.llpr: fi instAl.til de caft feTall dt" Pf' C'uJ"-,nl mijlodu .1 DODWlU au

RI.ur. CIII,rll!.D!nili ~lI)'lI,[m iIlLltt:.... :lU~ IIIb,:a. d- Ie .... It'dtALlI ~ "u OI'diel:ll :2 ,I t"Ihh1l:r ;, meltl. lIilADliIZQiHl: ];10do r'J ,1 .,odll!~ .u 'r;:iI,l 11I1iIo1..!:l de ape. Tru p~ll!ll" iIf~t.mll.JIiI!! ,L iILItale ea~ IUJ;ltl &11:1.Ara te pl~dle1 lI.I.hl:nll!' Ii!: Im:L;llJn. IdUJ1lir' <ii"(l'I.elHle.
(:u.

0::. ----=.... --==............ a damente :=""' bom .......... t:.: .nn_ Salbatecele :l.,;.:E.::~.;i.~:?ri:i
~ s:~;;~/:n;~~t\\
"""""''''''!........... ~.

1)1"1 ILUIl ~ IRiUndcal "",uv dt 't'otba. t..utTVr"Ut: !:I.i!:gr~1~ __ an, In. prvpr"kb.lt'. p ",""mil de mo;u1.t.,. O- ~ toUlflAlI[IoA 4[n t"1!i.-&8l.! PD"'n~ .. 1 ."10. m'll) Mi .r~I' nil!ln~1 de: o:)l,uk 1fGIt1~_ (fill Nnl.!t~ d~ ~t1 ,Oil". nu.'1 ~ ... m'e1, !n(IUti.r:ld Ii eJorp&.. prlml'Ll dto udell,,1 ..lriJanll'lQrl ."" ... ~ tnMl p.rtn tJr \·u_mdflfM un~ ~kI~c .liII Rus.!'d. ERa down. \ k,t Hmlt-t.~. Klsldql.r ('a m 'fdrl rlllOrl :J.eknl'llloe lit! 4 CI.f"~ p~ Itli tltA~rdOlhll un JIoU-(; 'n swtrtul ,L'Je IP1Ib~ 'IItd b.il!I!I.r; dor aJm.l~rlP ... Ht"...U. " r.IIII'e'" .. lIlJolntflt~ 0"C1' III lI: rnD:(I .. -:r"!:lI. .... kI"iH:L(~.l_'IPI dl ,lCikmll! ~ ;a1'1I 11 1111 r eu [tIC'- f'llduJ n« ....~ JJI:I~ _Inor..JlII ....d· do 111rl lfinft IIorol'l'JiL Iltl ...... tlI~e au '"ear,.t'll~ fohtpIH ee b"J.llDIII:l:ld~ ltd] It' I.ci mu ~ r111' ~g pl'.rlal b .. ~I ~II!:--Or' .II "int" IfFI:I~ 'i!!nltt'illl:tll. Chili pGlI"tI~ din ,I ig oI.cr:II];11 un ,rnpi' pr1ld d~ .~ II IIlIllI11h,. .. llIlC. 1111 ~J1l1l!lmn ~ In IrrmJo-11I! r'i.mf.:a1C: g1II i:Odnl ,d~ IM"I WI i 1:1 hJII!I pDll5h pttJ !'n~. p rtn Lr'1IIrt .JI~rt mlllh~rlll, ci! mM 1& '11"1.111111plmlnl ee e.a'!", 1.... 1;1 11l1fZa1 "r n lnl:l'l..LJ, r [1 JIKlU1.1r HrtJon It Ill' cupr!oq$ f'f'~~ lltJfiliilUU [bIJ al"l ~I MI 01 d-t* ,:1 fI.!ilidulCloI,tl~ .... e. Acd In. trHJ~J.f:l J.Ud. IU 'Ii'OrTi lG1~ru. .rill nil ntt'l- mal iJJ..mll alit d~ umnJ ee .. ~ \elt);!' .,oogll.!1 Ifln,~W! iocw" nQ ",,;sk dHit t.dgGt~1 Inl1lhd t'f(lliul d~ ('tSte 1'Jl:tduu.I,e IfI~hl!.h.f] ~jI!-.~ 11-.1 Imprimll pe.uila In pc Va acrlJtGr Mn"qJ.iQ pc1I~k InIr'o .n.II ....~1I IUIiIo'nl'J,gJ aDd ~r-.,fj<li an n p(lplll~.~ t1 e&ft" It '"fa IIVPf"iII.rtttdJ.e r;lrf~ ~p4!1r' dJbcu.I"t=~ 1-11!.·"r .. ~tUIh dg.g,'. A1uD(1 dDd j.lIp~'rr~QJtft111 gluinfd f.r ~"'g Pt! hUm pjJrUf: KDi:I,. 1..1 &nIftcal iPb"1':a.. prrmvl lor ~tpARA'[IUL JAPONIEI ~rid. &'U1Htct.lJl'Olll4tOQ"ll."~~ njl'ld IiitN' do Ala4::ditll'fternlt RC,t-llaaJu ('oU~ .S"!.l ftttma' pP~"" .. muJ~unU for-\.~11!ir 1l~DMm'1.r. mlf"a,l:::A\. -t:I tI fel'LlrQ a d(~lIIr 111. B", mann.. J~goQ.D~ , .nlftru' 0 rub enilu _,-!:m'ifrbo:r.~:rt'll'111 flU- p.rmlr'1IUI XmIII CIf!1CR'I~ Ir .... ~ Ii)r na q. .t.bltro ~pOr:l.r~ ~ teml.!"1!. eetseere to p(!rIOnal. ~l,: ot .. uu ~~ l'£tthtl.ro~ llillta Qf"!r. le va [! p:Jo$.rl4!! II drnln. PrmU"e altete, se cht;a.z:,O: D'L.Lr...\Jru ~~ ~III! 11~,~~L.l'!,OC: ~ $:1.1" do ~~I eH~ 111,t.bIJt1:l1,..Oil bJllll~ 11 vtee am1nJuh.t:I ToI!b.i"ohara tn po5lul ~~ m ~l\U"l. e"Q obr_JU u.. m~ m~roIlal"l .. t':I.r~leltif tD ....Ip~r! l ~e. ~[1~,r: 1'1 "'~~ de ~i!l IIIlcartteruh.ll letteJ"lI .. 1 &"h~ ~eo Nftt1~ IIIerl ~otIrItm.ft.". 1ft I otrH.bl 1,..101 III ultiid c;i: d.!:I~ 41 Dr:'Olo 111:1' N~.~ II~ marlDei, .. ¢Oft'LMI,:ro~~ilD(]' D'II~" ~ prI.r~CIl il'l ~1I11t'1"1 1m (f.I mhi"tlJl:I. lor ~t C'.a f[!'r 111;1 of)t!ww doe p.r9'-'i'"lrI-~. 11 d'tln'llJI. i1:l Ump ~ 'fJ1 nll~ lr'll l'" 611JD~ (:'MI...mli LIJt.~rd 'ILl ~lITtllJ\' ,I ~ ..1111, cl n~, tn wmne ~ \ftetniJl&Nl QUI .. ~jI~Q~~~~:,"n~~tJ:~~~~~ I!Jldahd ,n:lJIlI:SD Ci!l :(Lf" dr il:'r lapl" O'iIo:l"1l ttrtJ 1,\Jdlnh 'lQllli'i mJ..hu!j)' n:L 1~(krLJ.'~ lmpUllItlC: ~ Immsd!' kT'llol'lIto ~~~I:7t:~m~~:r:~:L(I~k~V~1 rll dJo RWrlL $'I • .n,eo a.tl'll~ IJ.d. !J:I,IIr;p1dHd.. JIIo .ee:1D tQ~ ~I atll dr. fUbJTd~ 1.01 :II'lJJi de ubI ..

""lLo ctr,~

'I

,I

~,,'IlI,~

r\~~f!~r:a:::~ ~~=.~~~~:u -,=el~~~ P:1~


~::p~;nr!s[M J:~ :
""I1II,mo

~:~t'f':i=f~!~ uc:.~ {C

P.!~"::~dt~~~ rr~~r.d:; d:~

po'"'

c:~'!:'

fOS~:O~,~;:~;~~u~~

rag/II""" Torol'<"t (;fiItNII,,,7 lupfelc ;'UH!"~'(· UO'l"'. ~h.;tJ"""p {/p IU/lllL~i, d I, I t ~t ~


Cf~J

,i ,..

nii~~i~i.' Fiemrt

.c:a.c;lt

Inrt5.t~3tJrTup

C'lovietie in ni~

unti

C=tse din

S1"..

.. t I mpofriva Italiei Si VO

lingrnd. (PK Sch)

citoflre pm .. ti,.,1 in /iho't"" ra'.:'Flut "1,ul1f}h'/l'~1 ,!"p./lif~ t;r'~f~Jr '"p


'Q(~J~

;~/':/~~I"(:::~",::,.,. ::~.,::;:
t!lor
:;

IDli.m.Ill Juplc lQd.le.. Coloone brita· njce ,1 0 bll.Z5 3eJ'19n3 iIIo. r-Mt alQeatlC tu ho.rnblC: ,I DI':Ilt:!.e; de bord d~ db-I! .~Q~ill Gf!mi,.qn. , 'I:upe bUndale gc.r-maru: -$i jj(Jliep~ pule;mic Ipriji:nilot de ilvi.ij1~h;~t

I;TVI:I,elc Jlp. Tn.mullltl1i1, .,1i1 deb. Daft ,I Ou:en t'j!o "'';1111 dldl mlrturl .. IIond I1rngth .. uta.. IWm~ cru!l!l alb. pt'tatru d.,JiWul t:_ ti'l:d~1'.Url aJ « pi nqie I.p i!UlIIl Ct' "'tt1'v~ tl't."'liqlDl flJormtalcl:,. III!' d.~D~lo 11" VH:I.lllb;Lr::t. frout..lllt. tU a"l" mal NIstI'u dedi ~rtUadlDH ~R' 11 in tq~ ~I~ ..11Un.D~ ~dol" apert D:lmlnlu.ril~ debSndiLc: ru :lLl_ ..'(bit :a.rm.at~ DIJIIiU1.I1I:'. ~'Il'f"·lllit.llo nfJ. "'~i"II1~I"!". b amnr-II. FIC'Care. cruce 1n pl\U1 tt:Sl1.l'1I dr ~ rt..~pln. ,I liT". ~1I1tS'UtU~ hI oo~Lltn\DMIA,Ur:t'l" UP [£:r.iOltl':hfr \Irll p ..tn IIlIdHca.f'I'S n.rt.IrD'!:lI. lrrt~MlI);ju' 'lD'ttTl~I""" nll):g. lIUq d~ c:lft'pl &.!'lHlramlr'lt:Ulor N.t tT fiI,~ ~Ltt1l ill .IIUPI~ f1 ·EV.... -I'H~ prln dIlnaIr~ ..,1 .. 'bMP~1t;. IIoml"Urfnl :aca.t>l! C!r'rllhlrllftJ It! art' til ~e ~~t~~~~~ tIl.[J"~Le pl"'ClfH,b:'l~ mIrldi mrroA IDqltt,. ~ upr'tlllllt.,. d nil Itt,td~1 ClIJ

fi:~I~~~..1:;..I~~ de:~;:;.

00:- , _ .. "liD

m'tlwu X'ATlONALE. De an JUt ('OI!d.III ,1-0 ftflinl}:lfk ,I •

OarlC: Crim~. mlli'r'n.

~,t ~

,'1m"!'

~'w:l':'f

!nJtl:urS
1n

o:rl

(I

Cf)~
{~.p

~u~~:I.~t\f:~~:at~:ruTun~~()~n~~
luat

",p/llC!ulc 'fnlJp6,
DHt..i\

prizonieri., /lvTO~n(!! dll lupiL"i homb.amM :z.iu,i;II ,,1 nOllpt-e;l1. 1n .. porlUllti! in BoOD ~l J\Jger. ALE AR~IA'nU TEll:sSTHE Printn IIIIl1rle Il1o J.f.'Ist lovit $i un

ole utnmlcul.uf,
~$:K~~'4~E

'?10l'oOi

~,

UI

1;"A!:".t\ l.r\ :II NOeMf,liRl'l.

~tlll.aln

fronturilor de rupta I
Up.lrttII.IIIIIII! lfiIIr-l IV rae ,. rtGll'ltlllt d'. Elol 1n jed •• nrl! d. Sud £.t .~ C..,It-,tf dl'pa unfit KUlla" .00Iellrt, Idnf (:U"1(1I!rh:.I, print'" .1.. 1,... 41 Iq,11 blllJ,lI.'I,g ,I prtl'l NJKlh",' b:",'u all. If'llpllor IlP1'r'I ... , .. A~.!h :It uplld. p. d':t>parb ,ljl ICIoIJGI .. ",,~,il)l $I'ltllltrf 'II ute tnolftll~ ~I II!." InC'lll"'tlll hr PI dl IJlt pull ".~Uil I!ro':t.ro1l1ul tl"tl,ltlor Iffrnenl tf rOtillll. cui .1.1 Itll dlr:rl In I.~ 'trrl1i.!1f"IIM dll J""'.rtlt, plTwm tl mblol~ ,.[Jot- J!.Irttt::l(ldU ht..I. r. limp IPI,dn. I IlmH.iI l)ilf'loIfldftlll lIo..,nlu. Oln e., JfI ~ ...... 11'1. m.1 n""lIold'a flP, tul "I r" 1(1~ril ,l.ltC'tIlIU.rl rtofll! 11111;11. Goml.l"ld.m.nhll lII.tfllll"l 11ft 1111- Ini m UI oC:lI>nlhJClrn oplnll""U.,. II ",IIoIU", dUll ... dulu1lul N!lIItllul11 Im:unu· 1'1.111 II.. t.I.«n. PJ"t'iI]Und.l"lt" •• ..turU .. 'IIO;'l.!ltt Itfl"ll IImBa11' Io.U drCliOII .. (III! 11114 r'liu r m.J.1"1 ,1 Imdl.1 urm •• :rI r1lKtlul'iUt. ofuul, .. Qn .D CiI rnuH.I. lnCln:II~rfIJ ItI... 1lli1c1l,ul, d'bIf'lIa>llnl r"lllIrU.,. ... 1 ' •• 11I.IInt!Jj d. ,prllDf'llfllr. A~ .. ~ dnllfl,tt cI Utili. I.. IE I ... 1"('llp!IIll d. tl:ll'11rtkl. r.;u 'atll f.lll,." In~ 1.. 1 ""'1111111 r.JIr.i.nt ill at,llIna;, 1I111!"1 tt d IItO'fU •• lI. 0".1'1 ...1 r. ..... •,nallll'al taml"tfam1li'l1 10000ltlk, "" .u ""!.Iln II tfu .atnllf 0.t'111. urlKhtlllll unll Mel.",. 'lit "'t,Clt •• , elK! 'OI'mt u iI.1 m,un"... "'11'111" .. Pf\'!g.;t.t.,. of'Di'ftotnUII In ..,dorllr ell SI.Up • Uf,I,prjftl un ubi mor" .• t ...... '.hH' !"·",II • i;Jr,I"" '..,11 IIlti ht,tl 1I1",1.""u ... nil" I" tliiod ''',dt d .....1 lklt I""",~ .. Il.q.nll!tl II r..... ntrllllil".a tv Otjf1 ,priliL

tl'PT~I1\~~T TA..."";KU'Rt TA.""'KURI

:: DF. loc

SOVU .. "'TIC'E.. .t\LTG Hli DE AU FOST DlSnOolj,&

"pnlN ATAcun'l A&R:IEJoiE:Sf A."'TIAERJANAA\'l/LTll!l~ Pp U. otu' Ctft'nal«lo 'U ."lIt

rnrua \~ d~ t;a~~,POI".~ .In audul .r1n,IJr1. lin~tJant_ dt "Ii~ na10uc lIIIll ii!Ilacat -ziua dlftorhe i.nsl:t lJttli Inmwt! -,:1.. tt dl)bot~1it d~nt:u~ pta mho 2. .viollnl! inami[;~. Dou' djr, IJYlODDcte- nQ,astrt: IiPSM(,.

(urn se desfasoara biiU!lia din Tunis

'od_'

.iI~

tl SLid-EaI 1ft! Y~"J}, • fai hl1 .r.. ... mint .. Mr~ill )ubl "awrUa "1.11,"1 .1 •• ,mat.1 prmAII. un II IItll'tilil til II IIIIIIII.'IIUI I.I'J~uf"fl!i fnhll' ,.1

Decembrie

ph tu -tvmvie up :tpat'.at :lotogJ'll •


fk .. (I'll. Kb.) rm,,,.,Ufl.,4
""'rid
mill

~linu.n4Uo!

UII 14rll'Q 'IiOV,t"tic

p1-

SII •• ~Ur ...tsl ..

Lupte dure tn regiunea


.pan,..
~Ior "(Matt ",dul ... u lutR:L.IN. l fn.a(S'Of)., Dj;lpl t:lI.rn tr~ dl!' dblr~ I. ~'crh bll! ,0000H'II1!.rulnll filolnlt.lda.ll\ltnl Il101rOtA ~1...lkoll'~']"u.II''''l'. Jttillll.l1~ l.tI. II.I(hnl dj)~ D!. m'.ll It'ill.lt.! dlt ool\ .. ,~'rll III~ .l.a~ d.at lu ~I.(!o dil'tI"IIIL\"ofI c.z'~ Q I ;'0 t m .. 1 Intl$J. IolD:tI,moe- lC'Jounr

-tu"Will 41 r.nll.I.

])l1lt.lll .•

DJI' n,kJ 11"1lJIoG'lIl Nttl ..,


,l;lnllll

Irioile rOmanJ_"
S'a loh.ta.ca1 e.nl.l Dotl\.l.~u~, Sub

::U.6~Di:~~f~~:flll~:::~ ~:.~!~.O~I~·:dQ~~G~,ll=~~tn: ::.~:!~ ~:~; ~~


lIo,l.d lI'Cl Ibipl
)Co

l7.:bUta.orl1

blrUIiOBra la DUB
c61.,,0

.,Ii"-I.

.tl'l :::::~t"'n.~~':il. .. !'~ ~ " ;<i1::::!~lc:: .a mil


HI. milu ... "tl" natllll"'" r cftll,,...f., Iflblol!a. fl'IIUll'tI In!rMl.&t I .. "'"

~:J;!i:~f:~:J~rl~ I!U:~:;t ~~t:'nl(~I:::~~ " ••::~I;-:~~!: 4:,~~:!


lar d'i fur'!Mti. II PE r"DN'lUL TUNISl!:1 IIU ..... .... ,... PCll!ijJlL PIE FRDN1UL Clft£NAltet ~Ma clJfIlMt .... Cit tlt.nTd.

1I.rlil

1.1. t

tr"ujlltl.(lol"

ma' PI!.tIL &,pl, .. r..plIlU"u .hlltlrlllr., lot III.

"II" .,.

~04ft. In Ittttl"~ lII.pCI'dt. I!lIt mljl~HlIIUII II tarlh ... dll",.-.hd l&IIu". ,I Ul!ltl)"'· Il'Iamlu. ...,.. .,~ .prflQ"Untl'''1 und'i ...... Jdl FrlCIU"1:' T~I wthlf'll, .u Imcd1 ton. ..~ 1r-... tlllf1tii lnIlP'l'kIr IU,irIIlrrl'" ~ mhf.

tn.....

In AfriGIl da Nord

",1:

cI
I. awl

,t pdph. hU~.fa,u. (luUa.rtnl.\ ~lI.a~ c;aI. 1Q"1 da CI'Y~Dcm. hewt .pl. Ii.. • 1t_, ..-o1ulnG eu (ru:6Jc&111.rl d..I11· pdr,tut cSt> .aDV •• 1 ('.lUi •• , .. cutiDet. laGriba6dldJof d. amr.4IQl .l tf.m!.lIO pCm:iCJlhl1 fl talloarO .. a:z:IDGUlrLal. .Qln UCAiulw. Iller-- d~tlld de .5p!o.:U IlJ,t.I'Date. flellc.-. 10 u~:p (ll I,I~.I • lnlorCi. GlI.I. Moe-muncbl d. *fIIge~, onpi!li h'l~g" •• doVI;l ,I a.Uel av~oan.el0 foro6ae ar~pi!ll. ucadrLt.1. aooll1Je QU d ... .P~· ,I "iJt1~(r~.~ fl:l'l.r'g tad-tile' 1a.lr4'Ji,. e<I1 d .. poflltlerll •• J a'll ~I:I'H Itil pHil d. Gmtlt, .. hillec. 11:1... Illtt, rIIl.l anpHI "'ttlol;la:u'l'lr;H >Ill dill,pCJ.cltelo, d. zlll.d e\I 1(;Ie- '" ,,!:.hI!. maJudl. DItt, IIIll.ltll'," "I oQ.CIIbt.UlJn~l,'P1.g611li1 pen· o'llhll_ tn. G 11O'IUII acl1uu. (;I!.;lh'lIi d. eO~ LI3.. HurlJ. li:lJ '1:1 plliloJ d" glL'i!1It1.1 (ld

.pat...

'I.

:~~~J,!;r~~::tl·i!{I~'=:':I'! :;.I;
d

•• r ,:nm

'IoInt It! cr"_ "rkllo',

........tlfo(IJI. ddt I .1 .tx.t..-u'"I. .tttia mOil •• It • nl flce 1.1 I:U Ilril d flo" nttm.' cI ,.....

lIIIull III .)1111,,-",

Akf .. ., ••••tl lnd;4 .. r.npna


Kthllftl. ,1 In

,.,.wn.. Ant

1Ma"plit51
_11 "hnll
In ......

Ie PaN

'EM, I :O~r-mtif'jl" 2..lu. Upirll a fMl rgmr.:m,,:r:atl !Itt il'llln.ul i'I..... Jom . f'(InLl.nrli!l", ('0 d"u1l11;:,i.(1" 1 liobrl~lSllt~, 1 rno t!:lil1t' tlb!"i'"EI"UI!' dIn ~Ll~rlp~[I1 litH ~I in C.plt.l1U" 1ft CIIIC'~lnh, Sf. P"lru.-hU, !Ij·lllu U.l:;IIl IoluJliIlI r('llcI<t~1I! Ii ,..'J.q lnliU,.l 'rI1J'i"ianl JI,.:II-Inr oflnt. 1r·1·::v~~~~;&QllOU d. bo~b. "P~::~~o~ .. I..I.I,..J, ;\"'Jr"'<t~IH lillTr- Rl"lIthll nlllm.~ &bn,1I lu .tc.lg<n.l. d. lupla bcl~ rJolllCl.n:I. nhleul+ ma't!"r1aL. Ih 16.,,- nll(Ir". Mlhili I, p~lll:'o "".Jf'"oIh1'ft 8. Hr.":.I. ~I.rnj. I:.I(ln.:r, ~QlnI ~I.rl'~.~ .... e. .1 oologul. 4. ham, e:a Ill,f. bCldu. tlmklllm. d. lod. Q'u InblrJl! e&m· Eto-u Inl'llh.:l ••• tflttltC fa ~a:;;.11I lUi ('oQImlu,ltozo ,I Jlr.,...oIbUfl, dr l.Arl, pconlnt c.,,\'t'rn fl rlll"'l'nlflr dr OfLLnt pUl. lII.ol\lL frOp6dl.ll I'a d •• 14:CI1UJJ Ijumalltil •• Jom4l:i., ~u al1. 1iU.C:~." hbJil1d.l .."u.,tl nQJIU", ~1.Uatl g I1th1KC1 lA bllC!4;11 ~4JII~ zUIIo!i:., Gdea!i1'. lQ: PdlllllJ,uul "llCh)~ ,'pc-tllrv ... U. ...Ilma... p011l.l\l tmJO'tha rUIDJ d. ~rl'lll ana:! In C"QpLI4,a ,'II I;I~II" .,... lID .un lK"'~lof op6,atod aL pod· tim. mcrl 01 .. d. c.t4!l dutG 10 pan, II UN T"_~1411' [4 SI PIlf"'Drhl~ ,do( 1IIOCI.".1 ,(lIPan! ,'au dav.dll me.,· q,t'r' IOU plIl'r'nJ'llOl: 4, ,,",''1)1· "'If-Ill ". III _ d. Icc. IftlcrD'."f1.U hll mOQI.t ,I admhabtU \lDla!. deo· IUI\ .."'. l'ln' luq,to.i'm.ill' .., pr •• t-d.ft....,. I'IIral ,I au PIta. pu. pa.tJ:t'#6 10 mcm.ta d. JaII.afe III bom.- •' 4d.1,.I"rl',l nr f'IM Luhl' If.. ,"I~· ... , aaul, cU. adlpo.'v.,U. tal belo, ,I }o mitlaU.IID. '''I; r,,,,r. prl'n "1 ",Itlll I'''If'''rh NI~ _ pJllll'" prt'YIrll. plDalele d. a~ ArtpU. lo.o.,h .'1fO IlDpod~blt eod fill err R(JT,~ch"l!'l mJ'mt,rll ",... tr' • ~ ..... lID Gnce ro.IIII: ... a6. ".64111· ocl aa a\Ind ,10JI.' ,l .'ldJucr .. c bl· rndll "nil ('''''(,1'11' r .. Ja ........ a IIJMC'UI c.a D I... I'IIItDcua III 1l1li" d,p4.JtebdoJ. • ...'na' ap4rdrll JWlI~ltftdr,; vl'Ol. , ...... '" _ •• Ia Q60dUl 04

.I.

IG~ ::fU~I~~~:~k.

,t

·P;lj:::.:~o~~

9011.11 "ftc-Ce t..llrltWN. t.mt..IIdulul d. utili .iI.. pr.'~ ""nl 11II,,,,,llnll In Pliltl ,,1711" ..I· III.U_ pI 'tOftlol III, E.!it. S~14I IM'WlI'II.ttl"lI fon ...... illi. III, .JIIlrlJorf I,. INlt I.daanlt, 1111 ~lIr.1l11l ",stl 11"111" Ill..... 41tinlM "I&.uur1. .Ulltrt Utt

.n.

_Ifunllt! ii, Cilrtlh;IIUlif.

A~.ta I,nun' brill to'llI.ilc., "Itlrlr-l rm,.,tanll. ct va • rtlht •• &t,

H.n.,.1 •

.,.1.1

e'

~,J"l.

dtu,a,o,u

,g

""",.,:1. ",..

,ntt 1 ..

,:.:-r!*:=~1.::.-;.. -:-:~"::
1 ·.'1 ...

.ott _II.......
.r
I 111

f,,11 • ,I .-':f lrU. rJ lII"rUt In


IInll.t

:!:d':::'I:·:"'I'::~ I.llell.. lit IIIj.Klu.


1InJ

'L-:ftlllt,....,1

Mamel. slUdenJllor spa· nloll chuJI p. fronluf d. .st au prlmh Inlfgna ,..t "DIvb:'.1 Albntre" t.

SI.Il"'lrg,

,I"'mlca

1.1,,111,

""lel~' COIla f ........ 111ftII1 ,.. r •• M. MIl 11-

,I I'lfll....

1&"...... .. "....... ..,,~ 1 1I ftria.. .,.


.. ,.

In"'.......

..,.,..,

tlrlff«........ fQor1 10'" CIari ...


III. ~ &t .cb.riI.

Jj:::::~~~~:;:;
"'1Ob1
rfliQ'bP4 pmlrV

~nrll~";

o4IJIltCI ....

dt. Mfldn4 toO.,.. fi"O.Cld dill Of ....... AlbOIlrr.

•• 011.....

_l0li00i100

a ..... ,'

111 ~

.,.

~= nN ...

_,...,. __,..tdpII __..,...


•..,..._,..; ar
~

ftlf4pIouI'.

...... ..

III

.......

<II

aPhIt .......

· INFORMATIUN.
"-'"

Cltind o nuveli

La zl

'1=0:41 c:I.I,

tu ML'~,) Olll'1.tn, $ordM DeJ'IIIIID.. A.I....tl. LCllINlI.Un PwJ~ .. Ph. mllK'\i., iil.cu • ComlL'SC1l., P>t'L.... R.,ahJl. 1'lII [tal!'tl. .£If'!11lll,m-uI.. DI gUf~. R'II'm':l_n~ l,,'I ..nJ J!,fm.u, MJl'I6,II a...vdlev, W~iJa, &i~tlll"ll!-"'ldt.mlE"PtcU. ['.,!!lUl MIIo1tr, MI1IIJI,'d.iI SM.lm,t6t1ft1e1i. bimII\l'If! Chea. Tanl4 D.nn~'Tc--Cesroe-~It. Ohf'Ot.hll' ClI!iJQO<.oU, I(" S~lbH'N ~ (lh.._ S~ftN, ;M;lri.." ~011'111\1, P;.Ua \'·i..r~null Df"CI'I &.fIrH, ALhlUldrv ,,pol", .A'tfI.to,.~ v-,.",1.t1o M'IIY:T;1., Elljl!'l'l Dr'I-tll:."'l;.11 ~I'\I

~~'!4~a~1·fIk~~).d!:O;,,,~ ~
.,c

MI."" mli~1'" lJ~rQn. CCII:l"f'l.aJjtil':iKY.a.u ~ V ...U"cabi, JOIJII MWrt\'f!NmIo

CUL~ SltDr'lul

"I

SMin (Hk'lit.!

TOI:i.uro.. de IJ)Amf'lj J'1.J)1.lJ1.

dHclliLl

~ 1-1""

'n ,,'11aO~~ftrfCl •.Dal.lot!t rllncb.tJ,11 de H. ~

pJ::I.I

EMISIUNI RADIOFONICE

l.ta,etfWllr.. rmt.. pmtN tro,'t't'I-bJ~u.In1~e !.III! ptf!1c'I ••

,o\lp"¥1J'd1\l

C'..u.

n.ilM"~_g I. pt,M rf Il. 11I1~xt'llNilll:ll l_j v d&l".&,. .or I, ,... VkI«i IIIkIia .. ri~ul" dill D~' III'

,t.-iI..

,,s.,-

n~ 0,.1 ""~.

" tlUll~ I'll ISo Q........ lt'It.c!l'l'ft1 ... lilttl[r:al~

D. Mad! a vb.ltat &lIPa·

zlJla de artli plastlci~ romlineasca

Cronica
Hoelscher
_In
_ ~

muzicala
10Filar.nonica
'IOaI·
6c!

"

......

,_

.. 001

n .....

de ROMULUS DIANU
ota·

... ,~ - 0' ....

('II ..III )lib ell. dJod N .. IIn"aeilltilye. dIi('.a rlf' on df"'ln C'II allA "nr"_' ~""l I. 11..w' • ..,. ...

,,1...

1 If._' a ,.

__
..

tl D.D acrlUaI'. - tl •• 111\1111(6' 0 ..... 'IN dl.nlre C'Qf'4t II lm.pIDl ilium. ~d. ta 1II'ItIkI.~ ... LIltUII H IMla eBMIaU fa. d·!wI AIhY

.tt'I,u.

"!'~'!l"~

obmI. _
....

.. _~

An~ WapCn.mml

............... 1aI." __

:e:~
........

...... tl tNI .... ~, ............. lfIu n "nr("" deoU


__ do

:c;:.:;::.:::. ::: ~
.04 ....... .:_::_--.=:.-.:.::::.c-c. •

IadldtIIN .,.......... la ...... """' ...

I;;o.;jii"'ii.~'

:I.!,'~=:':7! Oammo

altUl xv

lip.

lilT, ;,r .. 11 D.........

'.

11M

Via1a pplilica
Reuniunea amicala italo-romana
Tn folosul ranitllor roman; $1 italieni
a-.,
f!lLlrr~. (II ~rd 1'~l1oIt uo ft df'l'l~'!IIn.j ~SlJb ClIIIPI.r't-1.I.r c.~~iII'l ,,.Am!I:W'" lllld.Ib:lmIMI" .,. MoL ('oranu"'1iU 1.1.1"1\1 Irtm'~r,~ d. pnffl'l'rr pfITItrl>!I,"bll. r C'01'fI 'N cr,o.,mnr. ~~b prllJl"d :rtll,i! 10.... 113 f!lJn.lfn 'Immfj'nj ,1 1t1l1lM11 rml 'JI"I rlilllllil d-a' ~r J"rJ'ftfll:1 dil' t-'. dt'II1J1i"ri Mill"'" IUa.rft'bl AI1I'1:1'n"ICU" Marrh' C'~hUdf1l~ T11Q .~ddpo r£..-G d.oolt1ltf'1 Han. EOhl $C"b1lJl'Q, .If ar'G'II~ q'U..Ifilllll por:c"dpliffO .ill II P'ri!VrG rr'.lJl 'P'dm:~ c r'lhi"Lij1l1 I.'II'1J~t'II '" t1'1:I10e-nsue. ""'l'ItlnA. ttl.::tu.G dill T Dtfm1IIlInf, ort!" l'Al.IrlAJiiotll' ,Fa IIIC"l1"L'4InI,.I'l.ITl'\lI"I"" .runt no.}i, {n lr.lrf,lOltt~ Cl"ftUlul M~I'f¢l'. Un J'lf'OOTII'" "'1iUlIoi:l. ~ "".." n'!ll! G.'blt .. "'" bo!.o-r \1cf1'1tf1. .J4 'It'llut ~ Nr. '14)1111 filW. tnm"~.d. bt'Ir 4tjtJj(l1'\ b»/n ~.d't.I' I. C. Hr~IIAI'1" I. irlf'/Of!. .S'5.t1Q. hdl"f' m'th" I(I'.J~, h"t .. , tIOt 10hM OIf'Gefld IICf'11ftl ~

Sarbatorirea zilei de 1 Decembrie


III.i

lui
ru

IlI"t"IAl'Ul
I\ln4l

I3 ruwm" C. & ~I d._lr ~Jlot,

cum. ,,_

tIftJIr-1 JUl'of'1'M:rti:fi rltul'U L PtOlIulorHlltlo d.vll-l!l ,I mllllld'2. str.di:rJItI bd~ IU .ro.\~boltlt JlGvr'iII_ ,,,,,1.0 t\I I'lf.l1P'1"'it M1'Illrlt"dtl
-.tIItOXD;.fOllle ;0:00:1(1))1"00:(0-

ntoOOtll' III. 1X'.marl~ ~,

&Mri, .air, ~uIT. Mvt'l"iSl, arb. MmaI CO'I'U"I'IoIMetl ~

~~Ir~~;~~:~ n1:~GI~W~1n~I,~ ,J,.

Audlenle la d. prof. Mihal Anlonescu

E_

Modiii~area

din codul

BOOr

Cllnd yor Iua ,coUle vacanJa de Cr~dun


~tO-lIlole prim.tl.r-r., ~d:ilrro reereuee ,j -profado:1l.El"Le vo;r 11..13 -.lDcnn\li in %iUA de M.a.rti 2,2, l)to.. eeenhele, ora lJ. 500alele nortIUI1~. S~i%) .. riil~ $toalc-le 5uperio:life vor-lna V<II_ (;an~.fi. Sim bUI 19- De.t:e.,.,brit:., OJ'a 13. Roin-c:epc~t) ctlr!iurUor pentru toatft ~(IOO:lelc v. 6 LUAi 11 la· rruarle. ora. 8 dimiDea,o.

,i

ClI-I"1'" gefl1.ru Icqd. del .. d.a1.& &' dft,d wll.n1.a d. ~l;IIII:L";oC"Ili 'l'IJ'le IftlPil .... f#ifl Gr1!omMIi lilt u-tm.l Len: In j\lidf(!J-tI gUo pnn d.t'Cld. Dml!ri~ de lacan, ug,.wll' rllt'lJijo ddil'llU\lt vrtt, OSIlIll 41(1 atM ~~h'" hlolUlriJu 'MtNl:le:IClr Pt"I)IIIoIO ;pnb c&r-e a4m.lw. ,",!llIee '1nP4!lIld.llHlo Ju.dof:di.cll prll~ I.r _au ~xl:(,,'CIU.flipd~J;lllLltft da~

P.

:'t!ndCl~::3~:f"'I(I·~

~~~~~rd1I~~~~~:,,~~~~
IU8tJot!ptbi1

• 11 trlOlti ~ tmDt CDr=ilonD dl.q,ol.HI",-nUOT iIIotllrtlUI Sta. NtlJor, n'.i C!~.l.\ r:\lcl 0 .~~ de- .u(;, ardIII.a:r1 0'I.i

-toxtraordJnu-1"

este cunoscu+ de orice femeie. caci gratie lui

i~i asigura multe cseInaugur"rea l"stltu1u!ui de cultura japono·germano-Ilallan

suri frumoase.

~o

bJl~ar:Jve:Jta::'~~ wtlwt ~ un
,';It,

T0K10

1 ClltIIdet). _., ~-

't\ldl!Je

.. LAm.."_u~~ " ,..u..ol~ ..........


!DIll multrt

iMu.p&rai In Jra!ltw-1

cu

c:ull'W'a hiPo.u~ de
.. l~

SlQQtru

lor eu I.iU"t:l.t

IRJ_

~~~~~~~~~
iSL ltalW.
------alCClX-O:(O"lC •

:.:o:toxoxo--

Lovlturlle avlaflet g8l'-. mane rmpotrlva avlaJlel $oyle'ic:e


A~tlo!' ("QI'\ibt\l,a;, cu IUCCU I. .10 NtWn\tu·1;Ia !.cK."Iill.rllll lOt' d!O~f '-mflOtr'I"O IIIItlill.'~ IOL-tntC&. ~JlJ ,ttrll«o primli. JId."' Ot'"llfl!L" SOIl!l!he lc- IIU "tt-dw In k1tal .u JU Iw:lOlln~. dlnl,-, ~J III» IIJI' dobo..u. t" !tJpf' ~lTim•• idol 11 oIW: fOfi dott""tf -d~ uPl!.t"'h dtl\ Drti.lrrlO onUat"n41\4L .1\\1. _ve."dUt. ,S Geb:,l:!l.e

stRJ.JN. J tlll:l..,l d. '-.<d1l~rlJll,f'"1D'f"'-m..n~

"~r~:It

C'O,.

toat

G""""·ftL

Angajam
ajutQJ" cOl1wbll. n-r-mobIUubll. ruN iI'{'I'~or c:omt'£"(, seu ,I due II eeu, l!icrltof~ frurnoasi., pcmtl'U pruvlncle:! rM~Ii. 1 BrefLtot lMotnJ bri~iIIJ de -s.pi.J:1 dJ~ \-'in tllme.al· Buuu. p·f1'.u·ql:lN'.a FnlU G~ SIl. Epi.. 1 3'. LMo.
-111&1_

f.·

!II11N1Sl'alt1'L n1Sl'Q"IZI CO~U5n;:..~\ rn'TR(l CONSTA ...

T.Ue..,

XAT\lltAUZ.' •• ILE.CUNOAJTE,R&

CON:mT(\.:XILOa DK 1$.


Zilaie celoase •••

Curenftd

Anul XV Mr. 1117, :. .. I D_

GROIIGA

JUDIDIARA"Curentul"

nu sunt zile vesele, mal ales penfru reu-

matlei. Des ceea:


NIi JIlt tiIItJ«

ASPIRIN
CQ .... , .. -

fiU"
1r, chen.t
pro1ul ctubll!
~ures.

...........

economi

Mica Publicitate
III 11.(11". II-Mini",,,," ,ac.

D, C. Orl.orh .., J!l'fJPrI.tllftl1 !iI'brl.. O'lnn~rd.,a(u' PlllnllTU ODnIi"nU ...". t'Q,j rl'il 1Ab8Mrlill 61n. ~11'. V' .. rTJ~O'i' fir, ~~I.I nl'n !'Iv. !l~1Q1II II, • rM~ dnM'l~ la:. n. rOIllI'" d hl""'f'I'I u .. m~t~rlCoD Ju_ 11'fII'1tn1 1n1"l'IiluJlI r.ul:iltJ.Olro~ 1.1. I~I;A I', ')',1.\ ,I 1i:J; .... dio-vb"U!r, I. D. t. Ortcnrlu, " '011\ "u",4I!J ...... rUnl,,1 III i:.... I1h,.,!llrltln Il'f'!iil'" Nla lMI.cUl"\ 1:. tU'u IlloI!rl ,..",J1M!1 Ill! r..Ii_i, ('1.1 IU:QtJlI' dill d'ni I. tIIblrtf'lh.d 2. Dtravrc (IeIt ure'li1\J. d C. Oi"'l.lt~ • hi Pte&. IIftflD... ~Ji.Iefti.A~1 in .-Iu dccllll'6 ~ ou-I cufloA,1~ f'I nH:1 ,b.,.I6.iut1..

II", .....,..-',,~

~\I,

rv

Hu ,I •.,u

fllom dalorl..

hI.

IW~

can

I D!

saYlelU

dl.X

~:!~~o,d':~&:'',:,·l-:J~· .~t
t-ll,e:n

~.tul f1It e4ldt.or:u .. trlmIJ flM·da- ..... ~.,tiild~t.tr1'bUl\lllu.lui. t'O,~!l1Ir\Al p4!! ~ D.II~"'1lt\\I" tJ.ndanD :pl0t.onh!K' (\ .. mill. D!iTi'llrClllIIi

M'ilrf-u II .. ""tat tn t.brl'" pit bat.6 do dlt:p~\lll!l 11111. ,1 ",fIe;.. tu~ reotl t!t nu ~ ~wI 'leU\F~ c1up.' cum tS.O o'UhJ1l1il.

mo,.lolo,

w fie yrtlod",. rapol"\un

eo-

'0

DIVERSE

Deleg lP 0eulru InSoeelarea seo IIIOr


secundaregermane
BllID ~ &nIma;U" .. de bWIJ.III~~1fb. CWwrul!! JIIUli In UfOArt ~rt ~ ~ rmmioli.. AU:J.'I,I'I.nd_ "A~ ~'i"'M'IIr" ~~ua lt6mlnl tt'O(!iC! 4~. 150tI La JII441 Id. (ndJtw !.\:I'I:n.1M ~ _\l~ k l4oIl! J~. 1"0mJ~ .... ClIilc _flnut.l ,.. lUI) l!il/.i0--6~1,'~ 1i,-a.t1

,,---Wli

~t-oW. u--t.5V.
IiOIJ,......I1:

!I S.B

OA[I'I'IA portart., oam~ eerta,1 cu att.e ~ ftJUll. IIIDBaJoon lmodlal1. A $IC IId:-ta le. da.r. .,,~tralta lmoblluJul tntro orele 8--13 " 1~9 In tl"""",;L

~Jf......s'1J.
",,'-Sf U'1...-47'/1

~'_&4
....... ~'Il
SIi)..--a1$ !IO-l~

lW'loe- din dl:!~t-!a 'Plt<Gt lei 8~1 PI!'1lb:\I: III d.lIc'I.rt.fl -tl!tl'Iro'\nun'~ltl I~M'oe ale ooMtru:ln, ~uhd do peste Du~, a fOltl:: mJmi ~ dJrCttor ~] III -oM-lo~ teta\-£',
l!;lo.tt.

SOFIA I
a:u'IIJ

(Radorl_ ~

P.

J'''''''''

FI-

bulfr.J-rli

A%J Mlereurt tOIl ClOI\IUm&tol'U C&I't n·.!Lg (!IIIDplt ... ~ 11'01 untu.f6 " boa.lIl mClt.~o~'lII'm.1't,.4«:tt Q, din (;j.rt.d. DOul. DOt C'UQ:Pir.a llfl~t ~J.rn~,t din to:\t.e IOloe1:r.tllle. 4Ia laSS h. UB4 I~, ~ l[I(iJe cJo!!I.a 1.ceii.a I"" lei ell 91e1de pUblloe d.l.D CaplLal.1. DaVU;JoDJ.!. n.nt~' ~ bomtJ '8 .M leDdIn~ ~.J.I.r:rg'l,l! Teler~eI~ ttmi1.Mr1 ~-mwa. ile. t~ llLmla:1 III rI'l!ott~lIle iUI1 e"IIptit1 ... la 1I6FJ 4 ltaB Ifli.. IHU 51X'1.(ll'u..I~J 1 G MbltlL 'Nr"JUl de ~ este aalm. -O)l'O>:O;:COJl:. X-O:lCO)l'OI(O--.A1fI w...,t ~

eJ~

,,0-1'"

I!!I&

J;I

ObHgalllle proprletarl·
lor de Imoblle

.Al'!AR'J,'oIUEmoo"Tf; not mod~ ~At Str. ACrlcultDrl 43, DE nocnm.1AT

Dc

ldon

~ binI!! moW._ spllJ.tor d~bU" alont'e.r, te; la lW"ter ste. Halj;;!, Ii. Numal 111 d_-!i!_ d.rill ,J:IU pensl.ono.rl, 'b1rJ@ sLhm!;i. 11.1)I)(I let 1\mM au a...amut.. t 10.000 ~ ~~ut. Sl!! poute ~oob. ulRIc qretP:' IG-n AU 15-16.

li

L"U.

vantA Sf! vinded_ bro:sW'3. UmUrltoace £rttult. dli!iG'Ct. Georgescu. C4su\a ~ .. BueuJ'~tI...

nUSA,Tn 1. ort~

nepl,ltloe1c,1.

(1mPO~\a)

-~----~---'--"-'
lIA",oo

Avhd: l!;I 'l~~«Ii nlj)Qrtul D(tmnulu1 btln:l"tN S«:te-Ior do!! Stat la Di!'f12mpo~t.al] m.mtul Aplrlrll N,,"onl!l~ J1 as t'Jom~ J...2l'U ~u1Ul M!J\i~lru Sutilrt'I'Hp,r de Stet d t~;II'el

Tntnlt

C~leU

Mar.sal al Romania. ,I Conducatorul Statullil


~It=i J:[J A~:=J~~ C~
3O'l2 d.t1L'I' S~It!rnbt!~ AM OI:CJt£TA'T Al\'T ..
j. -

Anlonescu
'el'1ID

PRlI'UJIlA MIl'mOlPlVl.U1 BU.. CUR~TI. i!!,duoo Is C1ll':KIfjUn~ propr~mrllor do lmobile din ~rilLSUl.

Mu.nid¢ul:uI,
art. "dLn J!.mot d31.ari

CI Tn. IJDI:\tormLtJII I...

eu

!!!loaM, CIl ..

aIla\
lormi

fVPUt.

U'1lJUooo

~ N~~~~~l:Us~:mQ~:er:~Clr~
$t Pol!, ~!4ul

VANZARI

('Oa.tWDCiQl .. OIRJ'U'maI)[L Atelleru;l

"[I'h'"ELD DE .'Ilt/k.FOB/c.J, J~ .l"ocur.t ode &Od$te,; a:I flA1W~ .moCIeste J.; ...·edtiul MI1I&Wl $~rl.n, P:ils..IIIi'!Ul Vllbc:ot 5, 21.041LA r-Oc$A.I. ..... Sir. Putu Gb.~fm riOOl!m ~ S3.t1:er ~IL :3 llFOGRAFJ
~

,~! ~

lUuallor
DoamILeil::l(l,

~
~d-OD

lIIt.lO,

l.R!!!~

de ...... ~etH 1.splrHc.-u

:numat

Do dbZUc un Notal iJI ~plrit. format oII>t)2 peIIItnJ motor rI UJl& aJoIUInI , _tfeA. A<l=all, s",_
J Nr. 115. Apart. I ~.

~trlu" Be100 MDIOLA1liOl!"Al'OR gil13 U his. 'l'1!~eton $,31 ,~,O t"xecuti5 ~.fW,nelo;, n.:rarntl ~ modUJt':irl, traNf~ ~p-iU'ate I'ildlo ammmne :rem!!;
o1,p,

Caml! :':t; ~~Uc~I1!~;~'l:!!'~~~~I~~ ~~:d~~:-Ir~r:;:Ji!:.t;op1~rd co'nopid,l a~~


NtlIt"IeJ., fkNmWMlD :rI: IIlomlcUl'I.lL r;;a:,PE'Op$1J~1or NJ'. dm ))~ l'\W d. 11l.iI.ilt!6 pIIireo!lfd

g:t~~~ai~~ (jf~~!~\i!:jI :~ ..J~~e:r ..~lr~~::31h1! n. co1:il~f~·uM~~f!~f:~~:I!.$~tm' ~~ ~~ u..u..I!J~ to.


I~'·'IS~ 1;pb,,~.)'plcl Arp!ue
prmt".

=~f! ~
tJE.CRE'TA'to.1:
.l:rt..

I~;

reculArnm\u[ E.alu'brlt..S.~,I,. s3 ,ibe- pot'nlT'll ,VII,CbUele ler. mar d.:ld nu loc::ue!IC '" ~]~ " runt !ndUrtat.!, Cl\r,.U doe euno!'IJ ~trI~nUl l.rl mod PlO\V.or1u Be &OmIt f. ectI.! d. jeem, bl.nct I'nC'be~Me ~l No ee~~ care ftV po« ~t ~utatft. de 70 kIr. p9ne c:u ,iUno.u. ttl miU1Ut ee urmead .a .Ie 1:z.e<."U1.a 1D Or:~ni!le de control. C!ipo!!!d.al oraw! C\lrttll d. ArlQ sJ .Ie c~propJ.;.!'i cin ...se, can- V(M" ('QnNta n~pect;L. pj!.lUru. lnkl"NoI!! mlnU,.r-a Wp.r.aIIl~ ee ~ 1l~'I' dt.:pcw;~~1.ml, 'Y'Dl' IIpP.ea ~,~.G3 ro, Po oN I:OII.It:NC'~l[, d~.UD~]-O y.~but,(o de ft~kl.rntnru.llt h. 1;Otrlttn'll CJlI1.~ll ~ judeDl"dGnmtele 10. r;i~ nu Meet, p.rooprill!hl'k". a dJt'llrltl 10CI.l!~ tete tl)rt. ~XOXO)(ox. )(OXOXo01IjG-SUP.l'ItI.{oI'-tI ~e n&o,o.:! 0\. p. !!!,C'IOJ',J ~

B_~ &"m..i..D~ ';1'1(1, 51, A.r;tra aominl 21.5(1-. Stwu I\(.lrni..d. 11500. 15., lO~ Iii, :11:4,",,111, ConMrdI.a- 13;8(1. 1J!a', Cred'uul 'MUUI!iI' 11$1111, 'PnlIon 31B1li, ~'tJ~ Ui'~, iO. S. a 0, mc. l.oe* 14.0.0, 10, DoO, ;Up II, t.I.

""flUNl

UI.
Bao~ lot'I'tf~j B&n(;l }[~:lli1l!O-td. Ba.nm IJrba.J:I.I 9&D0CII Vulmr B.tiDra 1L."vr

ll5lO-lrtoc.

eo...

8.tDc:II

RotIIJi1Ienei Runl.I

~I.

put

"w-7M

Ittit'J.i.102O.

Tde!o:lIl!o l:fI!lD. I1J.. lit. On ),[ei~D. U6&, 1I.E,N't"2 COaIOUIDta Sl/. Ill! (lln. '1l'rt;. Bgtlo s-/. DOul elf "til,. HZ. trrtt.. Boill.. ~,r. ~W ~h. 1tei(i1.rc.l~ 63'1•. UIl1t1~t.5 ,,'if. 1531/1, 14. Urill1Q3itl 'Wil .. 511'.

......
ittlQ

msru--

a~ca Oi= a.o..~"'~ 1/t. aa~ Albbt.ll


kD.~~~
B.D.Ctde~\:

dill

..."ooli. Sm:u
Slbla ~

..........., -~
..,_...., .,,,___
IUI--220 140-»0 ~lG

_a

...,......,
~
"'__"10

,......,.

."t',q

,t

IW."lI=m.

ADcmr.<n

~~~
lee1

ilg........18

tUn

t::

\~tLl1~~!ti~~rt~nn:~~: Piata
VO(li,\~

&!I~ $O&e:i1,11i11 ~

cerealelor ~i a alimentelor
La Cralova
111-.2~;
3Q-6{l

CURSURI INFORMATIVE
S'trls.. Urt! "eclJl .s~ l,irb. :Bbc. DOW SLTI'.!.. ut'b. Bue 1~/" ObUI COm Bue. Se-I:&. Cern. loO·fj, ~ ~c RIR' 104/1 Run.1~ pn:klIi!1ilitNI.!e ~ Rur D'!ll"'~b.. BonW1 CaM F,h."_11 ftImV.. ObU ~ J J.lod .IW', Judeleonl!!! !i 111 !.uUI CoooRi Rut&ll

F!"'l-m.s
llil)--lUiQ l~l500 ~10 :Ua-aUi

I;I\IU

de.

IiJ

ptLIobd...

S!,J~IlI"

tan

.lit

d.cda-,.III ~

'Ll~JJt....,.

:au~

I330-18-W ~M

'''pi

28-30,
p.tW.Z VU-r'-

do!!!

SUf!r.'J1.t..
t~en I:'CI ~

Jl.

eW'Oj)COOs

prop l JUl!. 'Tt!Nn. Tf!:l'fIft pm1r!J pml.n.l ()O'ft.St". culturl m,p. M.P,

".J;.

:rol!Jw ~1d1rl. 1,(rr ~C! .IIi!' !ol!prtlolIInli

Su- :Firttul 1JoNi,mlw tll\oa ~ 10 ~I.dh o-ft!rill rl.lor pe m.po


UL lI'.

"

Lcl

A.TEh"TI"""~ J:E'QPI'IctouiJor- cumpirl.tort lmObUe,

'C' /L.~ palton bleumlll'e"n, bun;i stt', AI'Oll Pumnu 1(1 lBdlUJ.,

.nan;.

i))ASt.n1I~ ;rop;art, t.t&nsto:rml, 1mob!lel~ b~ bV~J(: consu.ltluldu ...vl ~ maiM .. Ob\j.nlind otrli· Fllofidl. Jd,oQJtqJJ"fi~t\ll. &lim. AI.lt.0fu.3~:a din i;1mp stT'.ld.a cuu "-cdl Prlmirlllll, sut)MT.Ilti.&lu.l <:OIVlt1..K':tQr, CIa,.. .... d.. Io.r'CII d,~tor ath1toct~, tutotJ,u.·L dJ~ ~Oi\ eO«\&'ull&~'LJn'L lntoerooflC.

tcremm. Nu v1l'1l4torl.

I'

1_'.
1'm,t3

_tw,

:rO:~U" ~~,~,44 ~ ~
=r~~~-uh""~ Tt,U
lemn, m. t.

c..,

din blm., a-

100
2:1 It'i(l

20 i moroovi l:2.j ""1l' 20, Iuol. """,II ~O, p<fle .<mt 16-1(0, gWni 450-500; ra\t 40~50; 650-700. Urd. HO; sm~nUnA psc.."..tll 160180~ u,nt \irinesc 320~60; mere 3&-50; pero 40-100; stnJgurl 80120; gutul j~O.

j Ip.ilT.I.aC: 50: YaJ"Z.3 20-31);

SBO--;J1~ \IMIG-I111J mO-llZ1)


!JIj)...4A1G

,"""">Il
~

g~'"

Cetel Lew fIUI al\.D. sa.lr~/1


$~"I 42't.--t3

l~lm ,-~-\O-LUO

R@ob Recta Rl!!!Ol.:. RoI!oJ,J

~"lOPtlerU Pj!:flI(!tu1 ConJ;olld~t!t 3·'. In~dl INd

H~ .~
R~,t.Nl.ll'O::~ Creclltt,U ladurtr'..;, .soc. N:at, de Gc. Mete l.oeu!ntt £ttlJ:i,e Cl1d!r-ea RomlnRMll ;n:dSt lCltl. f:I~ c;r."'I'U'I C'lllmlaefU Ctl'P'llna
---ct:lfOXOll:Q);.lfO-X.gXO~

ii:=''';:
li)H"-l(!1O Into-lWO 1~1100 l$OD-l!:5

~~~

J'l'II_',

tell

" " "

ca.1

4LQ boft.rDI. ...

2$

1~ 1111','811l{ll)

Acte de notarial

lDO-t!i~
~ 1.sorJ-!C5

U~UO

CUMPAR.ARI

P.-oe.e1e, mAW';litort"

dev!,..e, eyaluiIJi.

~~I!., lfI,t.e:MM'liiarL, :!l,..~l1d Illu4U pr.adi1!e M ani. ToI!!_lLttcma~t !oh.2..3.'D. 01"i. 9--11 ~riescu,. RnbovcJ. 1.

100 0Mj din 'blmlll .26 ~t"illUtS~1 !iaJlCtl~ ~tJZJ.dJ.n,fcl:ta~ ";31:100 ltn'Prejan'l.llnl lemh, m. 1. "'<I~I

In a1enlia 8cskH'a carl inllebulnleall:a benll:lna·


au10
CCJUI:.iIi.U.dIl.,U' d dMlar.lltuI'. 1I'.I.a lin ~.u'llm.) II.. ~.c::J.1Ll..II.l II md'-'IIhi t, ul. t I ItilII J{1Kb:I. mr,..l.r;luahd Ib!:;nbtr1J ana.tll ,I .... p:rvilb.'C,l.; "" ..... Ileal Ih'. 30{ dhl, U HODl... :Ii'N! 1111 ... t llItClClll.lt.. till ~m,=tI ,=",lIlGI::IIL.LAt. ~ •• l1li.,,1..1 ... 1"~;JIt~ 1. acraJIli d~W& ,I )10. 1;, Nt. 371 tlfl I• )fa-Im'rd. L c.. 1.11. ~.lbI. .Ha d;a" dlell AKIN 1lU1L'" ~ft'I. l. OCUlIIllrt ',t Id • .Jbt ..... D:ll'plb.ll II~~ 1. C1l • • IIII.I~_II. tatHprllllluHM .... 'lUttI~ ... oriN f4lI c-.ui lIIJn,lImtud HURl III.l. t. vrQoOlol.l •• Dmci .... Il at.U ..n:lllllr, 1,I't,:6r.al.. tt]tll II! -..rtt~ ,'I.g.dlu CArl raln ...... '...... llit. ... btl ....t. I•• p ..... t. ito t.dl.dt !Intra ... nrcilhil 1III ••• t:l flU ..... ~ar cert..hrs "_·,_,-·'·_·.'"-:"dH'r.ara\hl .. IM'Omp'l."! .. g,u !:r-Qjl 1.1:1.

Cronin Jahulul
C:oII.MP10NA'TUL t'A,PI!f!/I"l,;Sl

1e~

_J",""",

m. l.

..

rJot

M. "'r.I

UIO

"~~.u lmtlreJmuSre
ltma, m..

..

n,l1

'" It.
{(,'

:t2,U:

"
II

..
d~11l1.'n.:1. doe M.ea].a,wt4t numd, UdrlttOtu S. OlL ru No. l4!io d_ n lun~e Hila!$, o9bR.riltli d!I! 1.1. ~1.1.l de S~"'PcI.l:~nl·HI.I.a!~OiII.l"O, D dt!d.B.r 11u].l1 f[ rOd viIlt.o:aco In r:r:LlIlnUll) o,rkW 1',.,: Qfta.
po!

We.M
2l'tt,3f l'DB,ee $o~~

Of'aNft

.. ..
C£.!.ll1NI ~.Ollclooo.. - ~~, A. P. .A.

,.

,..\1.10....

,r

f,t.1Jn~"..

PlER·ZANP

11::~~:,"'lr
1Dl~,RI)

r.-~

I.. clr~rn1~ ..~g


de

~~l

noo
tOO

t;,;tO

...~ _,_--"_-"",,_"", __,,,,cc,,,-,,._".,,


~:I~r1~r~!·'I:U~t~~"'~N':CI~ ~ l~
3~tD' &0.

S<o"".,.~"'' '..-''~-.'.' ' I';

ri"

t~ih. ..ruU. fNPHlift 1.1dlllll ....... I....... ,.. 1, ""d III "-1II111.,,1II",. a .. IriNl1t lIKl.n~aI tloCJtri.l'Lt _"-" S.lh dl:a! (u'ld. u.m'lIIpCI:uY..
-(I)fO)lO">:OI)lI!. :JmXQ.'J:a'll:a--.

'"
lItIpr.ljrnldlre

u.

III. «iIIImMlI

Licitatii publice

11M'

lmJ\r

m."

,.
~'mo.
plam.

11.U

1011

.....,_
It!

i\,

S'otK: Ni'Lron - l"lm1o~J L T1.~u:. MdllO.....(IQ:M 1l "I . l !::rUm:.!f Oh. - len lJ'n~'. oil!! \Il ....... 'l 1;1-1'1. M. A.. N. p.trOT!.CAtiI.,E

_lllrIl
.liJ.ml
("fI

NO

Cui ,.. t~CI .. ~11I' d. ~~Jm\lU-., ~OPfQl1 'l d. IcmI.

''''
2!j

CI.~..ooo

,nJI!
I.

1.~~.ll"'1Q()
J4.~ :00

tl'lSC1I;tPTIUNI

~ 34""1 "'II.rlt C~L l·~t .. tll ... ,1 so.e CI"f'd l'\I.nc. Urbo 8\1'"-0 tln(llb. ,"'t. S.bIJ,Uan \n. tr-1 ~ 1IOt'J.

..

.......
1024,1'

1«rm., Matn.

Impr-e}mu.il"!ll
til.

" •• :n," ''''

tmprtI,m\IJI'\t m. L

lm.1InJmw'r'll 10000000I'I,!ft,1.

.. ..

to:'"
10

.. ,..
'00

1,1)00.000, S,..

Lfot-;n ~1~IAT.::=fI'O~~~~~;:f l\1l


~ V1AdMi."'1 ElIiWI ~.

nW. .~ 1('10C('!.

..

[urn

vor
rd.

ahrqel

I\NTONIJliCU

:J

.'lnbl"

Con .... U Itlll

Itla"'rta
&rM.WI~ ..

nthMiI c-J DO••• He. DII

:.::~.!u~ .'11... ...


~1

a•....,.. ••

!U.allLhai AlJlrlrll

DI""'. ",,1 I"AHT"~1

W.U••• I.
1

:;r~nll~..':t.4, d~~ ~
III au __ 410 ........ 411••••

CD • tlQlI\Jloew.n a dkJ;POII~hI.IIUO'r dlrtCoCl,llilll.IJ J;1M'tall c1T~ (:\I prlYiJ't I..IIi oIlllorl. po arr. a P1111.1'r1~, _ h:.a etlnllJllrlllC' unnltallt!!l. Mlill dltpOJUU~I:II .."lui. de M~,.Je M.... r ... A:rmalt'l. - PlnnllAlI ...... PtnLha .-.

.Ia'

N"tn I.IDIJI 1 "'.llor. d,l. ~ .... 1M I _, .. • 110.... __ 1I Mn"- •• '.11


JCftlp&e I. I~....

O.

...jo.'~

..'*"... _ rUe ..,


t:&

11

"ld

MIlt . l'I6I. .... " .1 A-

lIonul

xv

Nr. !l317, :101 3 D"comtio-I"

IMII

Cu,.enlul

IReportagiile

zilei
Lama albastra Glllette
we lama de tall ee satis£tc:e preten1ille eele mai dificile, Calitatca eea mai bun. a otelulul din care e bblicaU, preeum a5cuti~ul. 'ei incomparabll, If! ~cut din aceast3 lamll 0 nopune mondi~l1.

,I

mi/J0J
Economla pODulari
lbDrtl
dalzate,

wiro ersmossen
m.'''.
1m neu.111iI n H.,tt

Oft .",d •• oil.. klein""" Ding. 1m leben. dlo dem Mlln,chen dal gr08to Kapfurb,.<hen borelten" Sa lIohiirt oud! oil. Atom- und Molekularla •• chung, dl"lnt. I r6,..III .. g d •• 1d"1,,",,n "nd zugl"lch d ... Ur-Eloment. d... Lob.no .11 d.n um."..ltt.n,," Geblo.en de, WI ... ,.. chatt. Au. dl... r lI"halmnl.volien und doth bah n 10 r.ch.ndon Welt de. Mlk.a- Far • • chung, Db•• oil. ErlchloSung d,," Collo 110.)11 1 ulld Db.. viele ando.e Int ..... .. ... onto Forochunlll.'o"bnlu" be.lth,-,

re ~

Secretele
t~
"ARtS 1 r.bor-u.l ~~r.
kl4

sborului
nJ,W.1,o-,"",~,,~l"~(,,~r..a.· CQU ,I)f(Q'l;.1't ~illhT'll.! ~(.I:e~u'UlJIIt·T.la~ ~.mtUral~(lQ.f"dtn.e4:u.ft'IUrlfl

dill Ilr<xfuc~ mtulul "bmv la des\'IO;o.n!'1l II'OODOmiet POiPw... prevedel: ~tbtll!lil J)roduetor indUJ\na
A\im1te ~..colG UQ plan il! to(:$'Il"ebU_.i:u.lrIiDJ!(l,

~~~~{:!:U~~

p~ ~

,I

0 ec:oGo~le m'~tf. Eccmom!.a. A~ .tc condlolll trr. l$l1I~tll.~

prlnd~1j bunu:1lor f!CObQitI.1 ... .!iOV;~ :mt


))I

100_

~"n.

dupt

tlpa· cu

OPEaAtytlNlLIl mllni

nNANQIA.IIJl

}1u numal tn domt'nluJ t~1 ~~\~ ~& ~'!l:t.i'l1". ~ i;l..!nLi5


~nt.

,L

de ~

Sludiind sborul mu~telor au fost tras8 concluzli interesante


r.... lIdo.-j,
-

eu marorli
0i!I

Jl lndUl'ldalti III. !PH"f-"Um ,1 ~Usb~ po'OUl.~el.


~1('ItI

PT"":ime ,,1 ru ob:td4

....

1:llill'l! ... ~ 'l,c!bnt. lntr'C'ptindlrilOT. aonswnulu-'

tn IICt1l 'l'rebule

11lC1,~~iII' d.

f!n!i,

t.

m.nJ. ~

w[-

~:\~cuc.
~

pf.~v::.~~:.;.~u"'....... t!:- ,..


ac!I.
pt,:n':r"U (U

op4I!II"I.~uN.Jg[-

lJU'bl!.ni:t::a:l.

Dblli~

_ok,

pi""""",,

!'........ ~L.-

li:i ~ ("G In '-r:w. ~~.f'N.~ ali L• 0 ~~ ell; IoIw ~I..p. d~. pllnulm, d1! dUn C)rpl"lUl ~. ~ [Oarf4 ~C$(I.nt6 U!~ C'IIpOr'!.Qr, CIlnI t. (":mdU! ~\I ftrimea, J'TVft"1tO'f'tI;L ~tlllud II tk14 I!'r1 liunW otrltttntm de rnMer'..i :=!me ,J ~r~ :~ ""'nLJIO"tta.~d.t,*"tlti~". CM:'«'!alil! n~ e-xecutlrlJ. p!anu. __ • JO.It liI<=ol.. <I, I.e.., ftC M 1nG1 ji'Odfll" '!afro. d l-CCt. M <10 ....... C\U>),'~lQiL"OJ[c. WP" J'Cl;pOtt\l.t a. j.w-I lim.4- ~~lh"i"dM~(I;alH~:p.t AI:OaJlA Oflan-an .. prad.u~ 10. ~. dm ~4i 4tr1t.l1k, dql. !'t.ml ~~ ,.!t:(II.ml1"i4tfi1AT.mtPI'~d.c~ ~IJ Sn IntRi'.me· pG 9l& 1!!!Cd In. .dGf~ .lid. vtb'rt'tc. ~ pot Dur, p!"e!5ta1bLUiAI, ~~AeG'd.r._.",.~ 1'11.1 e.na 1Il~ de-. D. Ncgt«(C g. obl~t ~.I .. lKfimlo co 4 J'IIf'GI'UtlL c:it .:nU!n!CIm!!l o~ In!~tv4!! Sn Am! CII dou4. CI""ga:M mt. SIk'Ofl.I" .. intTcbd c!Ad aeel~ !n(iUiltrl. JQ'V'1et.oL n~. pdn4 acum ~~:t. eel', ct".:I~erl"'l. ~ 'Pt"Mtt-t .. 11 U'4g'4 ./..ntvttBtoa 1n~ndltt'll~ "'_U ... oMI"lrlu.....f1, trlf,*",Uii-1Ltt illl"Upm .C"",II1',. f~'IofTIkld.o!'nllNt.d!OtroL\lIl"L':M. ... nu. ee l'il"!Jofij~ IR~nlttrrplt:t,_ A~ 17l"\iIf;I"'-"o ",~ 1.0 I"", 1'~ ~ ~Iilq:r. dncrt. 1"- ~ .tb.o .. JA '" 1:11'1a ~JJUal, lO\W I~ c- doe aollCemp4l1! ft..

3_

r"-

tn~ In. ablLpU en ~rum de. pr04uc:1;:\e. flx.a., m c.ooulonnbto C\I pr""'~

du.l p~\I'ib;ut. .. b mt'lr't\l

rna

~ ~;f! ::~ r

7~

c.heltul.\i tJ<'nln.l dIIlItrn~H - mIAl' ,I impoli,an~, Ill!' SUfI')Cl'le pre-Vb1.lttl penttu. eheltull!l! de (UCStN~ d lJ.ervm.sel pctr.tN ~~we de erp(o.od~ 1b-1 1!!t'CaO~ .b\l'ieUe. 11.1........

f'U«!!I"V.\l

gil-e ~i;ru

aOl5t SCOp f'l ro ~u ~v

d~
..

rulmau d .Ue

ca

,.,._~t"

ca

:m.a.

...... ,.U.~"''''"""",,,oII_, .....


*X~., p:tn .. 4~1 100M thca;; p.entnl plata mOftill d. 1~ £rt: lm.PClCbLl II DU R ~lfeI.scll.

taCRGM •..

rand.
~'TD.VJ.,

""11. L.a' 22..Autlcunndum 01. PInna Car". 10 m 11'1,ale., t Ca......- "o,roll .03, .uk.f."

cli.

alct ... lle do",.d1.

Wochon<hronlk

r-

~;':. deu.r:~r..,n~~ =~~

descoperit

in sir. G-ral Berthelot

as

inal

~DINTIA nrmmaar:rAJUATUL

CON81 LI1JI.iU't Dr: MOOl'JI'1\J OR STAT AI. JtO~lt\.VIZA1Ul crolAN'1ZAAD I'N'VIL'\"1'MUI.OI NA.PONAL blli ROMAN.MIlZ lo. lII'....

..

Ferocitatea crirninalilor; [Urn a fost s3v8rsit asasinatul

8~~~~~1~

Publicaliune
1':1J .. 1IidM!,~ IPflinUJ .w, ... So od_ lI. _,..,milt _. .. to d\I& 601 l' luna Ortmmor-... doW. r...",., ~ Ulpn! ea.z.rN ......... UIU /3ni II' Ie va \l.lI.6 Udta\lo pUblicA deClnluy. ob.u.tl _ ID t'U o~ ~ J.J IMIdJUl c::. 1'1. R.., I~ d@ 1.0 u!. 461,) d.lLa ~ 1ie'rvidlJ! Udtilt,lllQr .tr litlntul ....... ~ mnllvtU1 die ....... Nl'. t:!., pepw ~ til bloc • ~lrtt, .:l' ~Ht) !.&I'aI pI.t1ftd gt!: tIIn!. de am'" 11J.1 lltrI y.;niJ.ft 'bUM 'I'fiC:hJ. din :~v. oj.... _101 )""oM ~. Fi.l.D\PMlobtl.l~I.,pf!lC'Um,""" ~ M :g.'Ub::e..~. 'lrJ. din .. JiID,. O!l$l. lCWaoO: ~ Oft'f'ill,nUI tr.t.t,. II .r.. d8' ar".enJ .... liI~de.arcln.lclel&c:.ff. .s.n.·oul t.Jco1,~p~IOl... II ..... Caa:J1.J..~ Judt~na l.J J.l

_"""""'~_d __
a..

c_~..._.."" ...I1>1""""'''' _""nil C-Uli_."_~"""'''.

--""'~""-~
n

B_

.w

~"n...

.-""_

de 101'/. v~ ~..imIf'edpI'_"'&t.~

.. """""""''''''''-

11d1lill~

PH'..

~rrer,'ImIlO."""'"

tI_.V.C_

-31-

ZILELE ACESTEA APARE

ALMANAHUL
ZIARULUI

CURENTUL
PE
lIu ........ ",1

1941

I"'-...u
OU

hio1I •• f.m
d" p

.nololopedio o ni. boaat m ..... 1 din rUbolul no.tru stlf"" id. Int.rn. ,I •• 1 _. rep..... ... t, ....".1•• ".... uri•• Ie.

cnnl: CUIIIUI. PERIIII

• xv ..... ~------------------------------------------~~~==~-------------------------------------------- .. Transferari ~i avansar! rimi~i in judecata


~ ..... 1 "17, '101 • II.........

la ministerul de Iinante

legea ,abotajului economic


ti

del Still al AprO\'~ Soe. RnlotWli de APf'C'vid(inl)r-e. Populll"fI~ ClY1JI!!, Ma\UQr pnn ! Pl!t;rtn~MOo\\I r.t, CO, ~blru JII"~~01!91_ tubd dl! It llvrn lol;."Hm,1a d. fO!;t d~ .-:Ibot.'l.juhu !!(:Ono:rn.h:. urmllilotU: Ti1.anJltJJ rUflndll! V~l.h;:u. q:II~ Q. dnL $laI. tJ"-lrlr dm Call1!~l, Hl!!ldmJ.Qn 1. bllJll al'Qlt .flIwD. ~lr'I,I~ iii Ylndut dc-polUill~ Orv.at COQpan:Uva ~l Ml.b.ldl tlli!. tI~U -to VIIIQAnI!l 101!fl). dOl rOC' hll JE\lO't"~,mcn;:.'"r;kUt".'\ II~ 'V~!l. 'i'1I.... .0 Subl'Ol;:C'ClUuilltuJ ~'t!1 ,AlTf.I,Iih!.i

t:d~~~~W:~.d~l':U

....,~rts;a

do ru lorll'"J. rt='TN'lD QIZj t'-rQU d-cnln.a111t tlr.!lo C!:IIt·Utl.di ~WIl1Jltil ~l.IJ O~~ TJpu,Kl"ll1ll f.m1nt«"u'· iSloI'. Inc, Sft_ St. N~~1!fl:\I I!~L. dt! pidu.rl CiIIl. Yh:torlll!1 :lJ I III IlIndl Ln..Wt: EmD~ ~"l~ ~QN Str.. C~lD\CIU.LU:I" J£ .ttnnn.'Jlt'r. l'l,l~hpr1 tJ ~\I'l1rmfi pcontru • I. rhitJ1tnJI komnt, I( Pllnll. h:lt Dtru!nl

~:o:d~~U:~: i~oo;

~t'fI\nd~'a~

"C·-~.'·'"_-··.n ;::0'''.-'0-''_;":':''0-,',

_".",._ •..••.• _.,

~ l7rl.o -oM lIu ~pt nldurt 'F1'l IX!'I'I.~ rll a. v6.ndut tt!DJDi!..rrn~I-&tU .. f'l(! dr foe ptWt~ prahal mnJdm4l b!!.r~_ eel ~n~ .. ~l bRrU ,i bU " pcod4nd &!\P):u:i1.~lC1e (;U d~turU U"mt 1~'I!i de ree kI Ump de It:rr'rnt" fOC'. Ad.;Ul'ttK'U., Slr_ K4tc1a: Knappe 1::, peonlnld • J)rmins 30,1)00 let ta un 1101) Stupli'lGLntl gpkHator Vii_Ii de 1~ de foc 1n. sta.1ln Md_ Str. ~nblU VCtd,.\ 1. ~inI 1 n'l!~ ne';h.i-'1JnE\~~1. In loe de! ftl)Q(l ~_ ta..w d:t :Lnl:D.jllmmU!· leJnri'l! de r~ 1ul miiOn.al. I. d."..,"'" ....... oIiL

I'.muu~ l..U1;nh:. ~t~ ~r..eU din

111m ~t; Ktomdlt!r

~:':~~ ~:~~1:I~m~~~
PM
Il1o IJ"lndOl lnt~~luI

:~i:~ d~~~Lr! =~m~~~,:-=n ~~


~~t
I'\U LIfI_" lLlrt.

IBVI'tulu1 rvMlhal

otv.rGnt'b. ~ PklpiIfOrrClrJ,

EQlltI!rlrLA

m.

uleiului
~~~F~~H:t"~~IU1~~a,-G]: ;.1\11111d.~ 1 Ilol!i:l!I11'brl~
OJldlJl ~'bridLlll' ..dnee ]a tNTI~'I.J.!J'I.t.
IIi!!t tntM1:I.r'i Vct<:1.&h· e'(mllIDl .. tw1lO1' dJ,tl

]11 n~"R dt"~'Pthl aI.-jl e!,~ :Ii depl:llHarl.. DII!!Il(j~ll&.tI itl.tu. !;s,.:I: .9ahl'i)'I: lfin, 8olloill"!3.~~ .oj,"1 i TOliCISe\I G;ta. INn" Pfat. 0:'. BCl-tcK!.L I. Djllrtttrlt.U1 elee. 34~.; CoaIp tIrowol ... t::Il'i!I:I. ,M R~~ 1 i 1'alfJl\n 'J"" Clurcl 'l t:w'I: 'o'or aprqyidoDlil toatl!i pM".JOlJ.QlIilc dhL :IICflI~ dt>N.l'n$crlbtll ¢In!' am orie. mcuve n.·~u l'lltll't n ~'T1'itc II!~ W\N ~)'JIe..~~till 'l1Irl!Ik ~t lMtCrl~ tlellt.nJ ... ~nu1 Nt" 3" u COlotEBCIANlJ'n .tilt: Crnc.UMSCltlPfIA 33-.2; Anutul. "~"~" ".' •.

SWlAn, Bd. A,I, Ou.a 11; Ot\otOll;,l ffic=l:l, Bd GltSnL"li:l 114, Or~d.1 Mlrhl, M !14IUllb U~ PCl~..:u GIL" ~ri 30: SIl"I;lI! hm J'.r. n"':l.r.a.bLI!;I t'li sml,~o!m A., C.lel. Gt1"'1~~ iii&. S1!dll f. ....r, p.0J:IIIl 't.. 88, S~ t.u S'=IItJ. Bd... BuIU"II" 3-~ TO:Jli:etcu. Gh. IW[I. .Pu.~ :Cr. Bo-'tc-Ul'U !!-~ AleJrj" T'rllLl. Pohru 311; tuJJ'IJ Vt'.II:rI1C, B4.eu~b 1'31. Cmc.UMS~!J.t .....

Indemnizatiile

Carnerelor

Bd. PALAS "'-":.::ABAND ONATA


eu
conlNll:
GEORGES

l;tlmtAlllt":
Rl""UD

Matineuri

:dJ."ce -

a ......xv

NP •• '''.

:r ., •

DeN ........

' ...

,
Jill

tELE ~Iill [\lOUt STIRI DIN LUME ,


Of ens iva sDvietica a e$uat Neutralitatea
Pnn lalefon dela corespondentul
'!nOR

nostru din Barlln

trebue s~ fie efectiv aparata


1 iTtIidm), p~

Elvefiei

.lhtt"~11'1 tIt Go ., Lttd'to ~ ,,, hnplt.!Jrin ~""~ Ill.. ,,"rd,. IU!IClr.:L pmb1r:m'l'-'1 1!mlF'J,ntntlr •• blnd .. 'III. VUIld 1"NtUQ T'I!'(OI'd H. t.lrJ I' ,ilr!l'I~ m",Utl al. oi,I~lJluJlP-t'i '" CIIm~ M ,g.tUtl' =WClhl!"A d .. 1'ltPla lit nlb~ ItIUII1::! 'rfI'I'1'bh-. Oe-t"m~I!\. C;\III''f',. fIltlIl"1rLt"1or- II'If'1'1I1.ClM" .. .JtU11"rd rorldu· COMlnuh" ~rni flGool._ Jn orit't' (IIb,,& e"''I''cm~'' IIr"Ul ot~1'IIl,Jenil!&11. ~I F~len:l III Lt. ~il.tl 1ft 1If'IItura cu ~",""iICIM INnr co ...... """"'''" ~.rI I'll tf,.t. • ,p,,"AflIL l'IroblMDI ,I !II h,d 'lID d~· lqu-mrlUL lil1.,Qo;Ifl" iQ. lUpC'if'[tlf. ",tltIIIllIm'd'lll ofl('tal. 1'fn~1t LIW 1'1'11 0 parr. "or~rlfOll«. 'n LA WUltcl~iI! n (IrfoI!e d P.!Ih Q4 f~ h.:'d. p1'1llbl",,1,lI gr ... ~ tOfl!1dmhLl dill ~11l41l" c. iLl&H;le. ~"rll~n", }tlI!J! a:11g~ .. 4 ,"I..f{ pooat4 ~ oaR. 1I,p_1.rt:mn-ru IIbtrlalo pr",d .• 1 D IO~IIIIP~.

""'h:

.n

rna.J: l:~~o~'::;~',~~llll~o~~~~I:-r:~

l.UUt\lIN,

el't .. ~ 1'A~~tI.(kt:till!QJII'II1IIf'n1'l """ tuliA 1m ~11~1. djn \.1'.1 dna !r.I'.11 U'tIIiinI tIIm llO':L~t""O.tl1\ 0"0. BJ\(',II'n-:a, A~ 'II"," K t:n:,bQJ-R dtt.wl b, WUhll'lm:(lr&lilllll ~ III ifIIIIutc t.J, "'11:1.1-

l(Ji dr":plt,;ll Ii ~'~tll'2e 1rt'1I10'l.rl1' • '_,llulul do .lJb m ..... ~( ft.~HLra.~ tiLlII, Ib.lIt:n..1CI 'bomlQ.nb.t.e ,l ttlAri ·.. Iorl a.rir.rI.1~ d. '!III:!Jnlocw' . ...."t (ll.m.tr!t~

~:ia1*:~~~V~~~~:!!; -:I:~~~~~~:
.,...,e '!;In"

Englezll au dezarmallrlbHrlle

din rogiunea condudelor de petrol

arabl

811~MOt~Il"n'
r"lNlH!t'rtl p",,,"II'14r~ Dllll:illflIol .. "C .... PIllJ& .a.r.!llllhl" •• ,qIo .... !till IJ:i rn.iillal 4«1 .'nlu ('ill JAlIfUd Ih ~:Ql~~

:=

•;Vlrt.&..IItormbtf. .. C.I"1I~' Q W'I UOO.J !'hI 1uphiL. r;!e. 1& ca_ ni.to lh,_-'ld .. Par-aI'tfIq( pmtnt .un~ 11011 b\lllo .. n ¥to oOdfl 1'1' ~ut ee & DKoHD'JI&~'

dTl:p1 ~.t~~b~~~I.IJ),1~!~t'" ,i

1 ! 1_ A,J;rt.ph~ • ru~ 11 II.~ wUl hU &-a:,l L Dull U."f, 1~ 'Plhl.h un. at! III' cl.rI.d ..,;u;mpl.\l'\w

t'.

Efseghia
III.WM!OllDtuit

lone'

Maeovel Thoodor
hili'""\. t!:L U«IIth,l 1ft ~'6~ D9Hi,.t iMlllit mOr1.11IJ 1£:111Ordla 110' ... '!\Dmlnld" n IlI'a.dj" lIoaof,l Id. d~ ..V1rl-.tto ;'UH!art; ..,

l!;i&l';.I!I~:b~'m~~: mSnu.~ till lilla d~ .. 0(' .... ID ctml1.1nal torQ.3or (Uti AMMbJ ..

~'.u

Cb\it I.. u~tl. 1 pa~1iI II: ..

C;~~

UJalIDo-

1"..rio !

,r

c.·
o:Il.-D

1'~~~~::1i!·1In5!:~I~:4J~~
PA:t'M1.i_l;til L'III I11It:=!I.,h ~\Ih"TI1I"I'LId. ~lI(11.
dlm[nl!ll~

blnl"iq

CaJ"aC'u Tudor
Chtrl. '1'8 d.mpw do: CrI10an 1. ){a~ rttD1.h~- U(TltlP~ I'll 14 Od.. IIU, Po.rut.1'W dl' un an ... o.lld.t ['" b!L 'Sl. N[cQlu ~e'tolu·hJi!QJ1r'.

C.~NJOI:

cu.
~

Chft"lhIM
VIl..i:l'Li~1! CUIIIeb~

tiUJ..fttlill .. Uf'. _"',_, -itlll OUJ~I'II: IL

,_ .........

ttli!l~ki"" G~l'.:!qf .. lb.,. h'lrl. " w... ~a:!miUIti. "" m. lPleill lmDl"~ ot N4d@ pb ... Mi.ltIli m.~;q':M ~IC':. ,. hll 1."1 'l'1Jd. III.Mt.hllullO'r

til ... Olrlft,1

lfICIiJ.,

,I.

Sandu

So ..... L

D. Petcu

.ClJ:yt I!'.mk lie. :oil .... dill II H~br1.

de- QOtIoI,1'1I I" ~ 'n IU$ltdl .ttt. ~bIJl~Ca~ .. ,1 b!I~1.D,t 11'1 m.iUI'IIi 1IrGD.1I'T NllrLIaI d.14 t:'Om-UW.
'U.!'fod,l ..

elm.,w

Polilica exlerna
iI:lefl luiltl"

in fata noilor confllde


e:;:dl!mI ~nml
lou .nnut...;.tu1

irancez1i
n.u a r~l
ftU,j

I!'X.JIL
Irldll1'et-l.U: JOMII ,I Si~Ro~1Ii Frio,. ar. ,nln~, l"u .. rt~~ .1 Ludft. (rate f1 ~mn.U. MAru Palel f'r.R,m.l mlIr. h~d.I.

~.

,I f4LmLlllll: InnJdJt e, .:Inun\4 C\I tI cl\ln'u ~IK"I1ftu mlf1Ij .. pu,lw lo.

Hil~\'t,

jWll"QUU

Ji~d""

.. ran .... T. ft. Cl~lIt \"1 ~.tI"LII' In ~QI rilll!l 'i'.lff\.ti p-n'I_ tc'.l H>C-IoIl'1. atilt t1 CNCe In It1,f'f.tI;. dkl D'lN'1l1. Ir.i :till. ,",IIII' Stiplt'mbr!I& tm P;lr ... ~1 iii. -to JUe 1 a ,q.!lfi.t rn bJ:. ,M(l. ·,he «lin.. ~tT" Jwl1. Ca"-t-

AI'IIOniu Frllncu

~II
Ii! i!.1n Bl!llf'W"qU

J,!t.i~t ~"C~~~.tJ"=~·'t~~I• . p~
tltft.."'O;If, ft'~hd

~.-.l

V. Ioachh!',
rlEl't '""'. !KIdjll

"'rK~

t. ~CII'l
U If ...
.",

mIte::
Ie!

"'UflPei

""'r

CD·
!Ia

('w.nd"lI11d'(I(ft'ItIlt.dJ't)N'''.d~ ~81-.l.ii" tl I.~. f'lrI",~. r~ Jiu fr-.~. II II'Pd f(JIPt~ l~Q4I lrl~lhm,,,, IU'tun'" u .'. .1'1 0611' tt,.,~

... s.t VI_ ru ''_''''lIoruJ"I """

Pin Maa4.foWJta MI ewiOK tneS '~Mt~

,ullfJr 41r 0\Imia!(J Orol'll"" 'Plta&nI d~~ P1'~f.llicllul ~b~ IJ~ de " .com. WI ooatifl GWW" .... PU'UduJ .,Celt.F,Iod!(I" oM; altl eu m1l1i l~k.a totuf'Of te.lCida.lLc! Nriide.. L1tnJi J.. .mlnl .. tat pat1Id l,IIlnInf~ 2t1..DGI"o~url D~ atl rMMl d! ,ji ~n trJIc ...1rtWJ .. Ia c.. .D~i.Il ... N:i)\ibU. dol. Ia.t d. r.lnJ. acorn mbllrlr'll .. I &I&et;tllor i!oLriUJt~, eak i}to4mma.t

'0

,. .. -ul~ t

at

4et1

...rc·

TOpal Ca.AI

lri~:'i~t :'::i~t.I A:::t"'a;;\ & d rUU!IIIW ,'. on~.\ \ft :b~I'If1i f(rJrtWltl '4)('".,7, J",.1~. ~.I" AIW

1ou1l1 .,...".I...tU' .....

Iupdll:i

""r uL.IW if". if>IId,1 11'1 'd~ 1St 51mb.l~ N:lIltIl'llbfi. If.&l 1"- ~1,,:'ln 8U1u VIrA.IH !Sin ~ SIIIibITI.l, llAd Pn!I?" .. TM. lrt _~... d 11'1 'H. pomw.f .....
tat't.u", r"aWv:! ",y

t:~~~ Jt!..·'~~~~.·l~~f'~;~ lu,....


~.I11:14

i!l:tp.l

lr! Io..{'ftI..!I d"l "«I~Ha

_I,

~I'

j';1I'1

.1

".'td

V. loan

Papa

n~

Presa franceza $isabordajul


Iiolel 'ranceze
,rib...... peel ... in .ranJa yor Judeca Infrac......... comito pentru

vorh:arH comunllmulul ,I anlNttllmului

'a.

c:...rentlll

Altul XV .... 11117, :101 • D......

Comun!£atul special german

G~a..,.
de ylctorl.
~~Rt,[~.

......

1.035.200 tone de vase comerciale


anglo-amerlcane scufundafe in Noembrie

11,........ a" cf,,'u' .... Goebloe'.


I 41\&d,lH'). ~

"'11'1. ....e'..r.,i'
~uI
Ll~l' -tnlll1l!

Cazul Darlan va fi dlscutal


intr'o ,edinti secreta a Camerei Comunelor

Lr.:I~C::undJodb=~~~1dr~;":~ ~n
r\Or II'nktt"l ee tnh.o-

Falanga africana

tot mai multi aderenti

FranlBi de
Sfllrilmarea atacurllor bohjevlce la sud-est de lac:ul'llmen
rRad.or). - 111.nI,.,;ftd bllcl de .30 ~I{~ne. 1.'1lC2o£'tJre-"pt.e dl!/.rm~ . ~e o:J~ ~m.~t te .m04-1t de !iICtIJ
11Tl~II!1I.

popular lrancez
Bvrei,

ganUisti $1 Ira DC'BaS !lilt


r..,ol~~m1ma
Go

cere eoratire!

tI~~~~;i~~~~: ;-\1;::l~Q=:
~l~~~::~\lalll ~Ri.~uM lILIO.lMtio~aI
r:£1!1

O"""'p~d;I,;I-"" do. IC& l1li0::0110:1 Ilr c uJ cd.,

BcrH.n..

::~ ptJ:bo~:-c:1m~ &~':.:~~=:~p~~!I!:~ma. c:aLm ~\U1Lc:!I1 pl.td •• OQ: lmp..m:a.1:W CO~I:I~ !J.!.gi IJmIoelll", ~'Pt:ttIiG lo:)1~a Q fu:tll,. ~r ,I dJJ;Q-l'l'cneG mmcn ... ", e rco:n1.nel SlJ..idtow;I..l. ului paUtld 1JIotane onlt~ r.....llItuH(Jogda fI flloCClllili'l'lr:=.. tl.. ee • ..,p' p~dw poputW' c.t. eala,t: • .:: taru d. gatUa.'III ., bl'Jll:lc:mG'.J.a~ '" ptGoCctUt..-ttt4 I) f'11121o .. IimD (J tl.lturcr pmtid.tor l"o-lu,lo~ Qf,D'iI. ccno .unt ;aiel .6: .. ht1elecrg6 lIUI;~e~

prObt",gj,lIob 'l"O.l1U~ 'ft, ~dla.r4U:.... t.- :pnl~ ,I flT1I:ta oJ pct1\.., pJltmblll admU .. :r.Ci 'p(lpOIj'uJ,ul

~=:.tl 1L~~~m. .1.I:~!I:!~~:~~~=-Q~


;m=-tt.
I~ ell1wnr;:11!1 ~ ... 1;I;I.Wl-1-6 !;..:i p<OJ:Lt.:Ia pili em. iJLcl.otl H.111 1 [[ ~t-Q .. ftl1u '11" rtGlll.cr l~dr.pla,III'=. C'I- ~:hU! Of!!I.- te IIHh:. dClQllllIi1u.. PM~dol1l pop\ll.m ~. ~ Frt:mlO: 'Ill dlftlqa d..m ~(JtI !fII~,*dlflt.1'JI papClcn.

t~

BQl..TetndJ !:Ill d.Tiicl.'J1 U"pil.r. dejen.tl. ~mt cu .lib doli (II"" dll 1!!J)tr:'l nI- im:perrta-Jlotf> dtM . ;:il-me'fUe de In. jO(1.lhic.. Zi 11m 1o,,~ h.!~ t<!t1J''TlJl df locul ("oncentnc et 1"l.~;Qr F~li!' 4le ~Gnt~., B04~1cilI. a'll ir...:"E'TCIU Id N(JH:-tt-i"" (J :tI,.liPU:nQ".eTe _" ffl:Y~.r. &~r lfm{. rroJ. rI(11'" "i ael III.neu~.J&!il l(l"" e'eu :.fa. r/i1"lWlt IMitlte d.t: II lIt;lIge ~me ctl!'~

ve -Ii

~~OO'. "

."".l.

tw

NJOJ'l~lUi.

dCl(li!

Y(I

tllllc1IJ;IIa

10

ie

PQUU-ecI JH: de duh1ldlma. tlh.bQI Amort!;..,. f! A=;U.l pdc'l:ll adib;l~'iom..

fl

dll .. lm&:IJ~ adl!lt6ad

l'1rol"l,

.PlerderUe Tt!i..D.tn.~ ou A~ I~~ d~ej'lurtl~ 26 dil!! ~f.l.1i..

~tmCl,ll~

Ion

foaP'loI· dlstru.w p

tomunicalol oiitiaillalian
UnitAtl blindate ale Axei au atacat fllrle anglo-americane aflate in mlseare ill regiullll:a run is
R.O~tA., J (Jl>uJ0I'1. Com'llnJcatul' No. 920. dod dG ~ ,I!nen.l aJ. !M:'f.ol'J't:!t iJl,rm.&ta Jtia1ICCGo &n! 1IrmJ.1o~ Ittrprlns ~ Pc- rr¢i.W.. ctrmai(:d. a.dJ,vll.atc ;I ~~~t.c:lor IDlLhliu.1e. CoIlUDIri.t-, do uoitlU mo~ 1camke 11.11 {~1 bombltr"d~~ dt! .....LoaIId~ ~ 1n ~ din r:at- dOfU' tuln1, b.t- !!Ioui "vlw.'!lc wm10a :au rost d..liiintse poe plM:!l.nl 11",,"vl"P01III cl. v.iLnI&o:m!i Ifum:a.i\~ tJ~l bltndale ~e ax;p, ...uwk III!. !M~ au OPl!Ir.I!t lm,UOlI.ri .. 1iI. ror~ ~lDr a,g1"10-UII!:,rie&DI!' eare !J'ft all&u till m1,,~ro III ro(",g-!ua.. 1.'lmbIIanL Cattv.l. pH .."ulniw1 II.IJ, rimat; !n m.Unne

Vapor eu pelerilli soslt la DJedda


JI'Il'f'IdmtLH
mi.l:t': YGprA'lII 'rAYSr II ~t I~ porftll D,lI!'lidl;l din, A.,.o "i." SQt.!.d'lt, I].v.l4JtC1 1-0 bord tin nct\.I O1"1Jp d.t; j;l1!1n-l1'l ~_ lST'.AN8IJL A~ .1 1R.tMc1",I. S'fIErA.NJ C'ol"'8:l;~ h-di'l.4'_

Mo~ililare~ Dr~~Daf~~e
in 'oala
Atltudinea Statelor Unlle la,iI de generatuJ
de Gaulle
I

Spania

[auwllu

fa

lp.nBinof

I'll.

Un htdru:l.., f-Q:!:I d!l ~.h1I,r~ na ~lii:1to-n~"ai;\I!orIo'1iI:ltr'{)Il.UJdIoWt..

.'.

"iptml ~ ~leJt'lrt.im~ Nrl


guWiiat.e MCll"f4!. tlmmel PI!'fJCru ROf1of, pel'/Kll, ~~ de Nt,c

~" ~ n. ~dtof'i.tI prm. d<1~


~~lIi.

Avlatorl Itallenl decoraJi c:u ordil1ul Savoia

~t::nt'~
putl!lP'tr,lJl" ~ Ud:fO"fot"

t.!I

C!'I.

A%"I"',

1J4"V'cJaI"(ICI.

~rolJ.lll2:..areootdofS:!ltl d.a ~ud.llIo. tan 6 iD,cqH.lL LI.ID..l d.lmiDN." l:a I" tJ-.ta S. IIJ~ 6i~t ta Io-.ati S'PIIDt. ~o.tro onIitJ.~ ~oi!!d.iI tl lDlr)o IilII.mOtJerli pUd d. atunum (~ d~p1ir..l. ~twCl ~ou hllmll1a! chiD" IfIo&!..tJ'Lt' cl-c: !:b::opul prl!i\'hut, Un m~re DUJ!OAt. dlnfnl. ft1 m0blti..aH Io"\llllt [Oft! l-aptllCl'n. ifI reven:i.n!. 10.1' la ~r;:omtc. iI pnw'D" c.l lID ~tuPl!!I!I[D plm de p.trioP"n!INI rcaWvili pe:rfttdl fwi~ltotutuntr ~Ol:. IIcImin.i8tntivoe", de ~rt fi de apro~oWoDa,re, M1..l~G;D;d. Bogii spbftu.~ Iu-I de ~ tlu d:d clonadA ~1daPt. JI.lbl.in.i.1Dd lctdeodorl.l p.ri.ml.ru (II ..
DaN I)

1ft u"Ml'lO QlCUtlt't_ POf"41;ntti 0lIl11 cu wtuc ptit.a. M~ 10 cItro 44 lO,OOQ.

pt"lerin'j U T"f.c;Ua!

;~~:~tJ(;WdIn.C'U df «ImltC"mI niI'~0'ft41 :ra.lulul d. GcmUf:.

-.

'toIII$i. 1D. fo;Q{41 c:cntrd~ d~ mo'bil! .. Q~ do dlrn popul.~e.

duroaJi

CIl

se lall<l:!

IC'e.l0r

MO"Ui-

DO:Iii"'fl~

A.v1~ ~n~

dll:!

vt.rt.tl.(la.rfl

kallmlfl

....

.II.\t[.J;q1Ml

IIIIl d'llIbo:dl :br:ltll-Illtfl.

1ft h'iP'l.(!

RT;[-t'l'i:l1II

Inl;,fW'lfJunl InamJee qu~ In<'.&!iLl._ ~I~ JI';II~'1)1 GeLa,1 VH.afl'1:"tl.p:p.rdl :tu prtc:ln~il ,numal .. trtd(ll,Ulli .rc<l un.. .I1it.tsrIitlll da az1.LI~ ..... .l;:t.etfa,~ .. ~ a.n~ ullid avloant'" dlnirCi ($n Wl.uJ • cJi:1J1 til. nl~ra fill &Ii'fQpir:fw lotliiJ._ 1.!:Ii~1 ~t4ng d~ Dll'~ Cln-ol db'll ~hJJJ4J au fog capi~ .... 'I. Vfc;ljtncll!l DItbnoluJ bomlludil!..lM-nt ~ri~ 'I'urinu1Ui .. " IJUlWdllrl~ mUot Al.~ Sf! rldld Ia DIfn.lkW do J<4

Rascoaleale indigenilor din Congo


Belgian impotriva nord-americanilor
(Rad.'J. Co- du p. Wlig...tidlncftt""" .... .,.,.,.:1",,'.1 .. ""IW STEr,U~l din CG"Il' Ueigto.D.
LISA ilONA I

_m~
Comunlca1ul ofidal flll!andeli
m-..r...su-."KI. 1 {Ibdo!,), _'4 linJl.1'Ide':. de! ~l!Iro
tonJl NPr.Jn:I: mwUi.
_ ~

r<ciomJ

tn"""'le: ll1dig...n ... _~ de "Feutra .. __ f'Im'l.~ Jip5li muHe orIt cd'!;"4inisAo.d Mi",irat. m.iliDu. de luau, .JIDtorlt'5Wfl:n,OTd~ r~l~ iJnpobiw DOr'd4llK'ri .. IIIU mobllbat oblir .. to- ca.lli1Gr.

_'

.. • .... IL

CArilt

PIlI! trootul mill!nlnl. I lc.t .mJI).InI dJn ~ .., oiIbc odQl do!! 1M:nLc tn reI~ Ubtu'l.. PI! gr1olUA1~ tromurI

'"\>._.InI ~ ~ ~

AIoIl'Im., iJm'mku'1 ~ M:'iI:*t po:d ... .tr.L ~ nN1!.o ~ 0.1 ~~:1111 1n ~o& 10-0 tt.n1 40 D:Jri _ri:I!k:UIl1 1'OrII.(II ,'IlL't1' ...

"' ..._.....,.,].~""""Wi ....·


JKIlStu,

"IlI"tfi4-

tllk!

6'l:lL'bet.

opd.~

In

"""'"

"."".,._

.,.

......."."

Amlralitatea britanica mistifi ci


p~rerile opiniei publlce engleze