You are on page 1of 6

ANUL XV, No.

5322

6 PAGINI 5 LEI
.........

!!I:r1! •
DIrector:
RroAL11'"
Sir. d.
, •• ft' ........

Oas

...

PAMFIL SEICARU
B."

51

"')MINI.

e de,.
,.,

111 ~ " Nr. II


_...
,~...

.............. '.....• '\r..' IIA!'~ .......... l,..... ""-'


lIAIi,uU • DI".,

ut.l ., IOd. Ltl. I

•(0....... ...,u .., J..rur~, "' .....


1"'

.,,.,

..

..."P.....
._ ."....-.:

,.
,

ft
'"

• ..
,pO ..

..

....... 0•••

~.t.

_fhI G!..........

Pr.prl.... •

"C ..... nbol· 9. A. ft.

i:~b~~An~l.~

"~UI;
'lnJUtutu

dI:'_~.
d.

G~,::uu:Or~
P. '!'. "t. Nn "nItMHdI tunllQD

II~

lIll'-::I-=~:':"
1U\,fi

I~'=
W.
c:tnd

.... .,...

1IlII.....

~n. '-I

Goo.

adI

1J1u.!

Ecoul ultimului discurs al d-Iui Eden


do PAMPIL SEICARU
l'otIhrrUe de .11\dlo l't1~-C'O"n no fnl~ de gnrniaounele t.)nglHc ~~ dUuu.t \,Itimu) dJsa.ll'R ru. d ..hd aoi~rjl::-nne? Ruslu este organi:ul.tll RdNt, subllniind ~n special [liIlf'h~rI pentru eucerfre, intNg :!ii.slenHII in ctlro d "'}len a spu.._i?;eO .:0111-00- el politi e ~i eeunemle 1Ir-rniire~te r,r:il'\la Mgh) ..!tOvi.-clicl'i va durn 20 CfC;tten;a potontillliuluj el milUnl' de enl dtLll~ inl:he-ooo..'\ ptlcli ~I dii ~l 0 11l1ens.il propl,1f.ondi"i pen.'t' ..) n Sto1.t1'lt-UnUQ. rtIal'f'_" ijril[trJ.,i1lJ ~i dOl'lJIfQrrniq, jn.-;,!Jnc1111 do. eunUnhltL('."ISo\'tetid\ VO! nvea ex- servnrc al ~oponl"alorEstfJ chrr, C'h.ls.l\citate:l drQ_ptului db i:\ men('o,rideTL11l nlmcnl n'U 0 pocte negu. 1mII!' fotlt nrrunte iu Eump:l. p~n .. ~iJ in fc,(.iI Rusici SQ\lie1..1ct, ce ar tm r;I, prtiDtn.mpin:o aria in~e:t- pulca .li.lS 'in~C'ml)~ gnrnilonnc1e ctIfC de hO\lri U~llOe. din partea Sta'elor·~~ie ~1,~I~ Angll_ei. liiri G~rmllni(\i sau a Japonici *"i tit Ui_.r.!J SCrvl~U mlUtnr obh,g:n.tor? Stalin II. C'.lio.(:~t MeMl& cclaboDlsp,roporl~il de r~1"'e •. lndk:'i nb: ... re ca 0 n,ouil ero tn Europa, ~~IM.ital(L~ Ipo_tez.ei. lunde-a pO~1 FitqteCD declarD~Ule d ..Iul 1 «I DliU uflmdul>lecnl nd,,~r.sar F.ilrn nu l?Ot supuse .m\ll at~nt :; AngHei _~j ... at ,St",!lcJo~.~~ife, t amen in eeleee prlv~tc confir nu p~11 ~ atl"lhu" po13h~li D.ulul do sintetHate ahm.ci cind I;Csi<!l' I: rr fill:! de Ru.'_t~ SO"1(1ti~1I nu num::u . vor bid c e. e olaborarea 0 rmopie care nr cehlvala 0 ee.~ euedeee. .an~lo-so\'iC'U(3, dl:u' tt d~ -fi un termen d.o doui:t.eti de ~ni; nn AtWld .• dece llIHv:ntl dlsoes ai lL~menoo eX3mCn:(1\ con\in\Uului d-lui Eden a pl'Q'lJOtall\tilla eatuaiasrn 1:0 Mgs('ovu., in~lil CL'lrnat:n~ C.;c s~nceritnJ.e po.'lle !;.~ dea tlul Sh:.1in n ~DlifiC'!lC c:olnbDrnrca

S8rb81orirea indeoendentei Flnlandei In Caoilata --------..


Festlvaluldela Teatrul National. Cuvlntarea d·lul rnlnlstru al FinlandeR. Cealul dela legatla flnlandeza.
:rea :trt..a~.c:o.p. ~rnll J.II'p'!c aln .. ~. PI:nJ.a.i)da ~. dIota.hJ, " "tlui ~I I[JlFlml ~ lo;Ii,nj ~~ ftll.Jl1:6 de. Id~ bo~!X,. rII;p~lict ln f:1II~ I'~' in ~ t!;J:l.R:hr.i rlWolu, flnlIInd ... '[oor,pl~ .a.ta:nd _ n. dfl ,,'I.l~ Let. (j.,r1 .~ In;ll.m.e ~ tu.lJ'hmea .. lnorl.eI... mrnt.1 if( ~Nd, In 10n..l. poe ~ 5O:L~ I I_a h::lr.btt. D"1lld. rldiQluJ rYl.j;h:p~~L dIn lnt. nn.l~ ldnrtl !'~e .l.tl .s.-.I CRIHC 0 ardIne. ,POIltlel fl ,-0.. ttall, CDD.t~ cvolo~l.e:t ... ~ ~or'-t.e fl P:utJenlu:lLllJl .ale. ~tmaI~ A~ Cl@uU Vtrd~ ~ V' <l~1~J'e fDWedoal1 0 bw.'I:5.-.u,no ~ll. PfI ~ PQ'In~ lLt1 a.u C'UJIIOWIIll-o. NlIlPl t:I. ~ua. t=pod. fericHI lID dB", d~t 2-2111111.ClJld '.IiI 3n NftIDbri~ 1m, lOSt l:ar. fill.!!. ~ lAcudr1.. ~naI

.n.:

I'.

Dar oricilit de SWIlDI' run U ini\100 'in. pDlitic:!. englc.zli ondl d(!J :!I.lab am cunoeste lslod~ An ... gli.(!Ij ,RC·,p m p u ten ufoV de senrna ciit de ll"cducUhiUi II.!sle. Q}IIunl[,'!l:-en lnteecscloe ~ngl~'Zeliti [c~.:il de 'endlll~elo RlI..S;ei - C:rH·~1 t.orisHi sau 1}Q41t!',..k~t lot Ru,g;:l uste iii n~el1!~~i tendletl 'i1 llru.nl:.l pohtlcn. In. Asta, dit:.1 Iuugtme BI'C (ronrtern comun~ a R'4~i"i.ei~.i 11 pesesiunil(rl' engh::7:e? Dnr d a eu d. Eden SllbliRiaz:5. eu at5k1 ins.ist-eD(ti co .. 'lnboraren anglo.-s.ovl(!tic~ ~i i.i l11ni do chaar un termen de durntll douizec:l d~ an.i, inseflmnu eli l~ Londm este 0 eanvingere pe de .. plin fl'icui.!i: GetTr!ania invingf.!
j

vloalU ~~

P6HI':!Il ftnb.od"

.,oa

SUI.

~,~~ d~O~~JEd~r:.1~::; n~:~ nngl(l.· ilme.r;cl!ln.o ~ soviat-ic1i "u leLl, cmglC2.i! devin.e chiflll' c",ub~l'l{oor s.il h'l.c(lm in\'cntarnl tn.ere. nOI~:; ~r~ iD Europe, '1", E1,:~ po'! r:anli:i. Nimic mru ctl'mo.d d1ce.G.t 0!oelor op-us.e e'nglc:1.f1: ~i. l"U~~ti, spun~ ('8 ii, ~en a Fost. SIll('(!.t obHg:flith'il~!D f.oro. s~adenl?i.. S:oU opunc?e ~f;L du brutal a[lnm.tfi in (!8nrl 8. d .. ! ebl?1' un letm~n ~~ 20 ;0 dl'~i ;s,cndtn~:1ii~tjj p~ci:s e" ,:rll lra:D. da.r nu Doe ispite,te Die] rna- ·d{· ~Ifil .(iCf;Ste~ coillbori'i,'t'lj ~Itnd- \1':1 [j iltUJ.i3.tii, $ij in ccfinitiv. Ru~ '. . _. 1::'" ,liUe prea bme (':~ i\.ns::lia ~ sta a:r.c: ce ll'is.a ell mo:~ten.ire. dct'!kf• ~tlteFQnt-~ ~~pOln\1.w;~ In.l~ 0 ell.. ~t[l' rnai putlp SL.'\telc~Unitc CL:'di.nd. ~:~L~~e ~:e a~:t~t:-~l~ ~u 'L'or (j ob~jt~1c s1i~1 tlnii ric 'Qrgnnizat.ii p; Di~gU'["jj), \fec:bl- tu:vlln'ul. nW:'C'1 cutld gU:'crncl~ lor h.adilii mongolic.e (~ngis eelor douii ~m au_ c,oD\"mger~a lthD.p !i:ld Tamtrlan), Nil ,,"om po~ ~i'I ~erm~'DlO va lnvmge RU~ltI, mt!'n.i njei de sCl'llnificatia dimi- ,?ac.ll DU ar 4!:'([st_a m~t~fil~ti~~

reen-

Elibcrut de enco obligahvl1 1 r 1i! d R sl S ' 'cl, 1 i a e, ;} .. e ~ U =:I. OVlcLI nu StaJm, [und~ri colebcrarca este :u D.cQ8sl?i. Rusie, Ci\:o VOl II ;s.r~ramati'S do GcrmJ'IIlIIi. gC['I;croz.11n ..

..

,f ~

"r ~

:=:: -

al dal~ CriPPS, agita-llll . aJ ll~et ~n_ccr(" ~l3bor3n t'll ~t1.._~ll soVle~ tl':""";. di~muu·c. ~c 5,7 (but.ruh PI"l1',"lun~ poliUn :II Stmd~lpOli!it ~rtu;an U~'a iftt~i prelJall$lt;I!I

nu~tii ro~ulul.

:~\c~-:;t:e D. Eden prea entuziasmat bJii C'!i in .oate al!lOcursurile d-lui de I;:(tlaboraile~ :;lIl.g!O-.'Soviot1d, Churchill C:iIi ~i ale d~lui Eden prea fi an:imli entuzia:sn'llul t01,laulliltrulu 0 f'l;)[u1e :::i~'.C'l"'.j pm- d~uluiStaliu, ca s5. 11:\1 fie p-e. de.n.li. itir Once angaj.3n1ent pt" asTgut;;lt de inIrangtrrll:i Ru-

~~r:!~i:~ ~~:nni:~:~
~r G

Cine af nego. di 1.:. Lon~rD ~i New-York nu 5'a fiic:ut -chia.1' \'entarul bog5.(.iilo!r na:;.~H ce putea s.li servease;!J, In deliniliv, baz5. de n(::gf;u;li!lTl?

este

~i:
IlnO\L:;1

tlo II3'O£sm m.::oll'l'P"'-n.bIl. 11.':0 un diorp.rccl t~1 d,e. mou1e, ,I, Db lI:.om:!.n~ ICNIIL_IQI nalJoo;al, p~1II1 om <I_e 1I1IIt. ,I !lcQ-J'iI~t,. Ill:&rqIJw:na ... ...... [1. lU.molt.rbeim., ~ 5Q1alll !l'I.nll.p_dlt:d lie .riobtl tmr'O lup.'ll de.-pe" ntl. ~1'l~1l. ~ l.OIJ e1 't~~ I'd' rt tftilern~" g. 1fO~ mat ru. 1Ikd.' rno::llrtt:.ta~1 It!.'! ~ III'U fle.., m'n.~ll!.. ~1~1t. lnd. &I. 0 lup .... inr:rMUron, ftedlQlun!,p,1;), ttid de 1JI.u.D1'[l,n'ddll!~lli'Irq,b.ffrlOb.fi.d!!!::i.l r.l!m",bJail trt:b\d &I c1~plLnl :wmd.'f!, de"" 0 :r1.'.'.'Zb~\A de 10:5 UJe-. ~ • !E!f'4n"lJ)al a.4mly2\I .. 'u;mcl1D~ Gr~g2. ~ dd:l. ~~t'~ ru 1n· $ei"-£l \n DW:PIo. dlntn: u. ... U ~lanJc- UI'D. M.II.'ar:I~te;:a. ~Ultd.. Jl(JptJll"UluI tInI.lIdHi 1I":l. ~tIU1 ru iIo~1 oc;Jozie p m~ .Impede aed.l In cdc. 101:. %lIe d& r.bhohl. La :!,Z hOtie d.bd blTl;j('nl
IC"II

~a:~I~_
,,!

~fi~~= !=~~:

.tJ;.l.l>o-~gJ

41~1ft ~

uti" -~

fl11~Jincis

fo=u-te- jmOri.c.-c g~ner<n.itah." eXoCeshl'u di~~1-t,= PQlit't~- ~n:~taTIUL aee- :n::~I~.~e!'Q d~Ed:~~G :~ad:'~ pa~t~ Angliti 11;,-\ i.ndid n.im1r l~. ID~llS¢ .nchvmi\~ a 5~dh':lLte!oT cLtrrt: tQ"".IIr~lJ.lui Stalin un :amor bun. ~ bu:ri.slo ~I ,Dnl llllfi rmbnd 0 T~5- pI) '2:0 de ani... In,setlimu.it c!L S1.guO:.lt eM tr,el"iu(:: :;1 provo:aoto iTo~ pJ!;Dtn .00 'Ve-rs-I~iO.t~ r:a1Ii de ~~u.- ['0\11'8 pe eare 0 a foC eli. nu V:;L f.i nill~ engl~il(n' enluz..lasll'lu1 ~.
In-

carD _rat

hlS

ohm .::lL1) \t!'ndm~;l. d~ a 5hl~lb It:- ObUl!al s8-1 lin:?i lOu:est angBj:ot:Ahtrl 'tU" ,1f.',Jfg;m1'ta\W~.s.oci.a1-~~c:nt cste "''';11 de mare eli. :poote :::r:l~I::J~b8~i1~nl:l\t~~:~u~ ~-l >!swne c-u loaUi solemnilAten. rusli,

:~;~~'~e~~~~~~tboefll~:..t:.ln~~~II"o~

~i2;R~ ::~~~:~~r~~::~~ ~'Hmei ~i[Duiloloi" ~iD tOIDunH a


Anr;Uci $i UnjuoU SOl'ljctice de a nn: '~Lllt for'~ ::mllntc in Eu'~'pa. Ce
t.o1r~

Vom .d.,il<>dcd, n.l

..

..

nid

-~

if r 1f1. J.

Rom'DU 1lluml1 ~ ftl2 U Ii

~r'l~f:lr I~ e Ud d U U
~

milradului S~:aUn ru e.r5. in Bur·opal, g;wlizoou£ sovietioe!

privire
oe1lpal!

Ie
-'A

,_:;~,-:,:~fu";"'.,,1\,j,
B

lupt.f!,
,!J'lllt

:O~~l~~~~
4e:
jt'df;j"

dUI;Ie

IlutereOi.

•...,~!!.,,,'·!'·'!.I"!,""'"... ..
rl.
fl1l'tt-A

a 'u~,~'·~".:":n·~~
tns\I,1 tr31se 'in ~cumll :leeask"t epopee nt.a,Wt \t~Qcutl,

SO\"1eUci., ~:IJ ~ dI..t:i »011 1-"'10,1'11.00& ~J ~Clul tJo9lfoO~lc dcdU!.l d InUnn :rJ,:lIlj~ r!:tJtMldi!:d In!bl:l'ol'l olm.."dtl, II hli N~l:lrte 1139, F'lnl'IILn:JtL nl.'l' :LTI!::L 'C ~ecL5U- 1ll1~11C nld 0 .a.ltl p~Jb:[Utak' d~t.aS .8C: "_JlIfRI cu_ fl)3 ~ )lo1rllrlJ.1!i IC:l. N:b.l::1l! doD IiJirlfl:(l1 rl1m.. ,gI, VlnIatub,. llIuatJ: D'I.'.'!.",.'~ .lID . rt.sett~ pmtni. ,II, lrcI". a:..r:l, lIr d.ec:un de !5 3.fit. lit l'.bbcIllIl ~ ~ I'tl"b vl"f.l..ti ,I c!.IlfID*.IL lDl,rrap &1,q.r1~ .. Fml.l;l.1dd. ddu' iIKI DC ,..~

c..

(Oonfl"ua:.re hi pRg_ Ii-tt.)

acesl drepl exeluslv in('uDtU ~~l do mull il'tIMtc\'R, ,"urn ijlJ' inc::anlo l~ un. l1lojic ., im'ita1ic hI. moso unui nobil? Nol DU pull''''n ilfMtl1l !i.('Io4...,,,Jl IlIct'.: ....nr (icclA-ra!.U; fie cle :re'1i. m .de lH~ s~ra nl t. U dZOrl i t'lil)l. ~unt~m obl!Ij:"t\ .~ u.rm!l~lm tQl -dr.:J~gul u.Bei pollu("i ale t;iil"ei :Ua.OP:lrlt.r.p ~uroHh'(! roordonate o:pprlunil6,Uo.r pot -P:r'eil.'Dille .l'!t1I_ p~ri -ell latul IIUctvll dc-eD1 eei~
j

Ib.so.lnllm

Ili.rb.Hot'lu:). ~or tIou!.zeej 1'1 c:lnClide ani de 1iberl.f!.te ;:I gli.!dt un

~~='~;f~~ Cuvant t::~~:;;


~~c*!~,=~:i~~~l.
M~-

rostit la radio de d. profesor Mihai Antonescu

penlru Finlanda
CAftd. bill :::a l~.e 1Ml, OII'1I!IIrl.elo m;J.l'f!luI. .R1!!cb ~ au pan:iiJ. d. ~\4!I~id, lD["IlI)SU.l~bd IJ~ prq.!I!ea ID\~ W~. dup3 c::o 'IJl;oCIJ:j:a III!: tnlpu1 F~a.ndll ,I GlJ ntISttu, :pQpOrul lI.tiJ..gnd~ ,l perporol romOn ),'IiiI'U IJIUurat III.r1!'!LIi!IIlupto lIN Imli:l!\\aI lOOP !.'lll!':HI n!cl.tUca DI'LI)O'I .. fOol :p.5m::iJ.'l'rurllmpJerd Llhi Jl«lfl:;l.'.'ll ,1 Un!Jte;iI mish.l.l1ll l:ic 11'I4LI:LQ pt!:ntnJ r,iJ. til!' pOpUurtIo l.'lCI"sll'oO l.r£Ibu(!I ~ Irl_ ~ It! !ntl!n!lllul EUN,Pe1 lni~l. C'lIrnlllr Fi-oIUidek. ca IJI IhutG.· i.o. nt)'~l.r.ii. nu 5uilt t~rihJrii p,1II ".Qln~ n'leKihlolli de Iu.p\ll .Q
grmir!l!lfte

a~:li:::l tn dr:.qM'l,Jr:lt tn. prc.zl!nt.a d ...u1 p.ol, l hilj AritOr'l~cu. Vjc(!-Pn!¥"rlLnta


PtC!,tiU.ntlfl Ad-IhI¢tiJ1'I

,III CODsLllu.hJ)

d.u- Mlnt,lrI, il mli!mDrilor gm.'crnl.Llul ,l fI Corpulu:r D:lp!£lmIllUc, 11 totL 'UrLP din tC'<!ll"-mnD~t(,J1.:lrl (ll'l:rl! 1n(l.l~ $.fI1· rllc-l-IJ Uhr.sc n~nlln~-e~t:! 'Pre mll1tt.l~ il Ideal d~ car(! 1iL.l.n.~ linlmlll1f! O!fl:! d!!H.J1"I popoor-e.

s[! :lfiruln

wlemn.

Dt!'cl - in i.nt4!!'rpntarea Rusiei So\.'i.tUec - d . .Eden n tn\de:;. co titnp ~ 20 d~ ani dl"lpt1 inc:h~reil p~cti, forto ~nn.tt- flnghlH1mtri~no~~,·i(!lt.i~ \·Or tine gattit.oillll;:: in tOJlt(' " ..He Europei peatru .II l[! Jl:ri d{' Qri('C IlOU~, &£'reslufit> din p:lu1ea G~rmaniej, E!tII~ liresc C':J O-St=mM.e:I pe.~~(i ve s1i s. im II_ leu entu.d~:Mnul enmDMlldului SlaUn mciil .s.l ~c:e 13;rost drt:pt t xci 1.1...,,1 \' d'0 ~ ItIN1\J.lioO J 0 r I-t n [.m.a If;! i0 Enr(Jp:J: ,,0 nouJ enl in Europ:I". Cum sour put~a apUcliiI pc Lo ri":n bC.~)t lol:glt'll de ~xclu..,"h·ill}tc. mfLi pre-cis cum .,i'Dj' p",tea di.sLribu.i l.rlf'llilO.on<.·\,., am('or.iI.'.'IUle, ~o,h~ ~i rU!I.C.~ti? Evident cu '!i;t!l;t hll· piu"U Europa pe ume de se~uriUlte :r1.'I;lritul. tlrile dkn Ce ....rul Eur(tpei ~i din peruMul:ll t Balmni~i ar- l'evrb.'i RutOiei ~o"'.ietie. CA~, rrijuUe de a preIDtfimpiQA .,orice incerc::III'(! de DOuA ogTeSiWle din pOrtu. Gt!rD1Q:nicl'" va ltm. .sub "n)l~(.ia r1i Polonto. Boomla, Slo"'Dei.ll~ Vo,.rlo, Romiinia lu,oslDvla, BuIpria ~j Gl't."Cia. C. 51 nU mal (ie isplUt. d. dub.l m1lita,i<t fI ,. H pootl m" u:,or mDCl1 pe unna riz.hoiulw Rust.. sovietit'1. til VII tUB IDrclu.a d. men\le IHnizuane in toate &Cfl,lo (In. In rC'!tut £lIJ'Opti vor prtU'ZOIme .merirane ,I enelne, N'u ,tlu dadl 0 ase...,.ee penPf!'C:U\'1. I· .unl.t. II d m... '.t ....l po5'

Festival Iii Teatrul NaJloilal

eth'!

-_

.......... '=0""'...............

Post de IImba §I literatu. r brlt en"'"'.1 ta romiinti Ja Universitatoa din Helsinki ,om'n., ""
,I clbVi. fQ'~pOlld"ntu]

-1

::::=~~ r.4m:a~~C;lO~~~:.:~~Ii~~
1£1,01 del~
QrD.

10..30 dimlf1('.a,b,

AU

unlJlr I'ppli~re lff,4!:O

.s

II!' p:la_

f::!O~:c:;.p~~~:,e.~=,~n~:!~~
D 1'1"""" .. olll""" .up""lI<,

nom" ....

".""o~

HELSJN'Rl. G (Rador). 00o. PrOt. Mlh,,1 An't;I~eN:U, ~dlnagenl~ol 1>. N. B. ttlc. u.d-i.t'lh'-rtm .. C(l1"jlttluiLiI ~, M!_ l,ans.m1I~ = f!1lt1 • j'or;'t rrJmli ~ ~~n ~I LQ U.dlvt!ou;Ut:I\oo dln Hal- H. palin, mln''''N..,· JJO 1 .Ihkl :ilIa ae8Gl un pliJ1il1du .l.Ot. 1001II. 10f P on\nI LLmba ,1 lita r«luTo 'u NiIl~n:.-.AI.

C'3tella ~t B~bt. 5unt tcmclll al(! cttli\li Bu.ropc-'i. 41~ rDrurilol' do lILlII~ioc iD lupta po tIIl'I!I blbSo.a Dotl!lU9 ctvUl;[\'lr~ trt'ibuio poIIr1i.'!' Impalr.va ('(1;<0 1roj:iltoriJor adilll iid • . .,i Da.Jal'llbill nu .flU" iJ:L C~ 1lIIJ.IIl.U rrilUUri

"0

:~~c.:.~J~~~
Pub ~Ieu\ .. lieu! 0 ~ldtl.I'WL~

rom'i!!mei_

dltl

~•. Jtt n'llIu rl!!;puJ:lduCi 5.".3-.fi 1rO.tllinu.ie VIAliduri noviJulc .1a "u:"~lei ~tll.i 3piritualt dll!' tralll~U bl,1rIinol!', ~c cA~ ht n:snt21PIlIEu~, 51 dnll!' .I.'.'IU Ie ~I .cMh! ros· hui 84\.1. el.I.'.'Ie Ie mj~.1 ;IIZ'en";J ~I lo~t'fU~ .!'titol'iul rlnlan~

[IHu'HIi.ullli "or !a.. tl s\n:!l

popo.arf!

,gU

#11 Rootini .... ~Ia i••


11

ICI'I,"e,to

,i

,i

Iii'

Ji de miinc. n'.m fi r-ic:ul D30Ld.\:4 tlt-a,,·(".curiJO.f popotul rUlI_nNon! ,i popontl roml.a. Tn Sud 0·.1' £i .tal C:R'11ctd. 'YolA'l n.lUoll&li p .,UI da JUpu.allifft •• ri.,i1iDliri to , ... mt'rVIplriJ. din Rbltit. pimintul acandiaay1e .... U deKhit deJDnll pariuriJ. COIDIl" nlsmula. fa. t\lIADUc.. 1ar III Sud, do muJlI vrem., ..w.J lui "In rei 1'1ue tl-ar fi p.lIDJt porwac....... 101 lui po II 1r1lo &01.. nduL ,..to moJ"'mlaJal .. u-. J... IlA.

inlJlA$i. :a:liSa;rlJ.& '''~I.'u.lf: :a11.'l EurofPbi d~ ui.

D~riZqt~

tu.... de 10 Load.. IOU va ,......ul pc orl<o rom.... Gond· ... _ ruoetU pc 0 du .. 1.i de ZO d..... lIueoI_' d.. mnl ...... tu~ .... ial pla.1a ........... ......
utOf' Delillor

~1II.~·""""'I"""'"
.. fori'

popoare. 111t.iDdue. Adri.U ... ee.. r

I11III.

ANUC XV, No. UU,

......

IID"'._....... II

T
U. A. B. si Dumitru T31maciu
au [u[erif campionatul national de [ross-country
no(!'J1r.y

Matc:hUl SIOYlllcla-Ger. mania •• dllputl!i la

.'9 Dec.mbrI.
ill. -

Ir------------------,

La zl

Oriainele Dortretului In tarll.


Occidentale

n.pon..

v. 011

dl!l hath..,pi:! e,hllti. 81ov. ~ af,1I---t1ermlnlll .,. d:t.p\ll.ll I.. II lltc"'mbrl~ II; .Br.Uilll'..... r..n'l.N .j.J::~I. LI d:!.pllf,l i!<:IUPI .1000-

,J'JRA"J'L!1,u\VA.

M.I1d:tu1lnte.r,.

'II.

Vln nau. ••

'fA

ClUl~1oilii

dtl~l

t.I'I.tIlc1turi.

IN

e.u.frtp(fI.nll

Sltl-vu:1.'IIL FOO1'oP~L.r..

ftolullalele

din (amplo. Mlul ltaMan

Boschet ,I volley

Rezultalele turneului
del a Ploesli
tl.1.1. ~~JWlna C!tbt~~ btIDI~8 = Sl\I S~u:d:~n~. Colla II v, 5_ C. '1\t.rrIt"t1I &"11 dedA.fun,! IJ:I Ja1;I. umd publw 1:iUIOM'tUI IJ .!I'a bWM"llt ~ VJ!I.

l'LOQ'Tl, 8 ",.In tcl.!unl, - D.- C'mIlblDDta B~ 1!-'9 ; 115-1; I'. detlAlUfllt tTl locallmte .... 1G-14do'llea wreeu 0' I:=tbt. 1l \1'oUe, eu So lL U - Sport Cull I'looo't IS-I.
1II!nedi

U.

So

C. C. -.._

15_K.

3.& I1 ...,...

1~-7j le-.-l1. I"-'J

'ron"' • ...-.. lb:1;utf.I\~t

IUIIt

'b!-chnJ~ l:ari'i1I~~ urmJloD:rclt: \'.gI!f<1 Rop ...... ItI~... PlooIII I_I ...

""-"I.
(2r-Jl).

11.5.

5(_1_

Col"" - V.~. Co »--28 i'l1,,18). 6porl\ll SIu~1eOO-COl1*o ".~

Programol galei de box


Bucure,li·ReSlta
(lloe~

,-

~mUlod. Tot~ 1R<111l11- GIL Nlc:ul .. ec


Ot.t.:prb C&ttlV'rla

""lin G~",,,.,. .. 1.,> 111 c..",._.


o.c.ec'O'l"l ..
Ton f1\ue). 1.\I(IId lAWr (U~I·

r,RttIIW

mmr&

lOll ~

00.............. Bard"" OlotI."

1lli>

"'to

ltoIr!'IIlUJ Co~ me mmv..on lUnfIt=I ~'U ue ~11Q,t. CGnvam llJ"noGilJl11L)r bucurQIerd WI. I'IlrbI. mpH,.] ..... VlnI!'r1 ~ I:1J. ckI-

...

-n'l!u"p_

Cb_.

."""110 n.,JIL

RADIO nOMANtA I'·~~ "!:I_rile """khllur RADIO 8UCUl\ESTI RADIO RO:'l(ANlA l».4111); 01\"\ t)J~"I.NL.Jt ~,\bIO BUC~n n .. hulllOr. r"lilOW;It. . ,., 4~~ MI,I!'lorA UtUl.$ f l.C:.}! DoIII U... R.:IdIO-JUl"llJLt 4url dlf d· ...1Mr' 11Iv(y Erllll S.tk). MOIQ JltOMAN'IA UJ\I: D~4'[j Junta.l unflW'lft.IUv f. a.aICa&:er\ d. 4am1ri".UJ rx.r'lIul 41"<,..,. 1LU',,]J_ [Ma 1 V.nl~i dto G..WI ...8 •• 11,. . ~j'j~: 511"l"Ykitii tJe- '!:I1oI:btl~t,)&r f.;,U b.u, .. .:ond.... II.. 5u.b1L ,....".ltlim. :10.111 G Sll1lnnw ~..\)"' m Otch ... I;i.c,'rl~ .h;t y,," I:'..IImpl"l R.\J::IID lIIUCtntf'..5TI :a.~ (h.h· ..... hit"' Rilld.lq,· CtdLll ... ... V Cc1"-Cm I1t d.t.rnl.n Ill. ,M'Ke! If' ,f"Lj f1L"''''~IU''I ... rotn.:Il'I~U". Prl'lr Dr. D,

."'mwl

"~f

001<_ ...... A."'I'I!! D\I<h I1I<fII"l 00........ _' A1t'iqlMru .lac. ~~

ItiJKul'1.'_

_.
rue

(BlJrun!f'I,U.

$ealnfa i:le (omltel la F.R.B.V.


A.i&.tIJ rI LI .. ZI tIItImlletul r.NtBraI F. It.. r.\,. \". I~e tl'.dbsti (Ii l@(!&.Iul O. 8. n.. I1Ln .. r. AL Llbo...". N 'ft ill If'ta :pl"IIM:dul d,.. t'flJt1rrruro .. &dl,rlLlIt[ d. Lunl.

'EJtitlll3~l

C ...... tk.

Il1at! T~.Ut l1k.,.~ \l\l.K.'~

M',. m.Ul~-e
--

Concertul Filarmonicel Rea ale ~-:------:'-Bulgare diriiaf de d. GeorGe

Anr!ui.\

V&lm-

1!'le.hldH'tJI f!.mlJJu.t1U. ~A 010 ItO ljU.:rilA :rv.'t:IIO 1!I1,I">o'U1flIiiSTt ST PO~TltL. f-'[; UNDA ~U"'T'" U!Ia; PO~'" ~JLITAI\A KAbUl It.~~ l::tfl;1;",td.::l!'" ... allnj.J O(lA OSm TIo,uLtll nADIO ftOM",:VI..\ """DIO DUClIIU$," I~OII' lI.uflo JIom •• ILnfurn.. tl ... _.. etto::t.fCl:cl~tU.1"I~ I.l.... ::~. H" e D.
U.4! .~ .tr.lI!

'[~:~~re:f~c~I'I~"It"r~:;l.L~,,~1 tLtol n",

i11X'1 Ra.II ... jut1l1lj .part. ~. :9.&It"fr~lol (I vublll:t'l.i~ :tZ.~. Mu"d dlt lJ. nlUinun, 'U1",II'l Mu~1 I '1'''1 t .. 1I111HT1 ult.evril, :u 0iJ: l{lrn~'lN'''' ..1'111 hJnU. D ... I" ':U~~~-lID', 1:.rDk6I'1.J-I'A' ~uv ..~'" 'n'Lllt - rt'" paII'l1.l1 ~<! I tlUI • Jrtd.
"AtHo nG)' MOLDOVA IIII~II i'UI

Eri la Ba:neasa.. rap T

5l.... •

11. .dl_I:J, d. V\ltl-Uclt.li!' 1'~ ulul I,rman.,

rra."

::,~~~~ulm¢.. ltl'.oU('It.l!'" OnA PIVlIrtLOH. Ordl1"P'ta fIrM .~C~rt~ Il1toJ)tO l'I.Oldt.rflA ItADIO PUCiUJtr.&T1 $1 .0 TUr.. I'J; \lSD 8CUllTA Ihl"""IU 11;& .. Wt"_p:l1.(tDl ~ n.1 CIbI;u"tI,.. .pe. lj In ~Imt.~ t.ru !do-Jdo-... II hi~utuJ Nt .1 IN •• l$ll' "'urid \,I.~tl H;aU.flJ rdbnlrn, 11~ p~u Ml'lLLul ".1110. Iti,J;~ M'~'~i.i ! ~"l'"o,Im4'O.&lJ ~1lt.M\lrLl< RADIO ROMA'NIA ~U'I'I CI '''dnUi :pNll.t :EI~IU: 0llioDfO aUC'lJtll::iTI nwl.I'WI ,I iI~"'k-nlo* tgplluluJ In nv .... n IlO 04' lu,"rtl e-nJ~wnLt OJ"rh..... ,.l>111i 'u f"!iIt:- n.a~ dC' WLIJ,rl h"'l c.e Id~c!.J!,.ril Cbl('~ r'IIIII1IAef'l;f fC'~~ I~ 'u.n"Ilo1 .... '~llo1l'iL :RIll): Ort!J~'"n ~e p~."i .. toJ! j~ Ct.;.1'\I' m.t'llL Iii ("-<)r'1"Ll 11(" fl. If!' «tUlll tn.'".....unrlt ."rLlldl.T'i'.a 'iHrij." A 'Vl.ll('1.j ~, d erer et~, -U'1CU ~11111. clIl.~b"," 'B<tl)'.'Mltd-riMl,1 ...... :3.1.00 n'lf.tlo !'LIrn~1 Ilh 'I 1$ Cun. Il ,.... DZotI .... mLlhl.l. atdl" fl.A oro J\O~. A NT '\ 1Tt1"ft::.la.l1t.l {diJ-&-D. "'urfl~l !... llm~ .. lu (' MDJO P UCUp.£fTt 1.".", h!l(.bJd4!Te-:lI it 11',UlIIL

b ....ot:bJdl'l'ft ltffII(flunlL 1"''11.'..... h,,,, .. dl.t . Dul II! ti !~Ntl dll1 Tr.QI.t!4 "'In!'" I,J lcurll II ".41a jdtftAI lIt U 4:\ Tlitatll.l n!.ll"rli'ni C:e'li. If II M' lid OIIt.rJ 11 d1! ,ta. "m- IttttJld"ol~ rmlftt.mU ct. erlnL II~. ~!'4dllil.t'h 11m .)LIlIl Jo~ f' "~!'!"1!1 ,:UI~rll 1.4IQ OJ,,. tftC'1.li.14 twIosl'N _ P'tQr..0C'

N'

-.l,.,...

~I.l,,,t ..

I!-;? .tt J~

,
AIiIUIl XY, .... "la, ......• .,...,.,. ......

CurentuJ

•..

Un inlmfRW al ~-nRi M~ri~ M~ro~~1ADIOBO~t9


acordat ziarului italian J.Piccolo"

SINDI(ATUL ALiMENTAR (ENTRAL

$YIINTARE

-loG

S'a termlnat complect IOS88UI


Bucure,tl· Tlrgovi,te


Fapte diverse din capital.

(......ntil 1

AJWL XV, ....

ESt::,

Indrasneata spargere
ioU, 1M"". \'OM:'tI4. !\"T. 1.l&. In tII.l'Ir r&-.!Wt.ar-l Iftd. ftll!C'U· IIrIIII:!DIl .... 11 In.lrodua Mil- ~~I!, •
~""fIIUt'Il\bIr:-t!If!'~~It1:15-1

INFORMATIUN.

NegUitor bltlul
D. loa tUduI ....... dI.o 1GdI. 1Jtr. C. ~, lifo 2:2~ •• 'J plAn. et1 ClDlDtJl.rI •• ... ........,,_,p~ " ..... 1.. '" !I'm l!T\Jr..l Mtul de emn"rcJrJUd v.e croibln dtn ihl('\l1~~ ~§ v1\111 No. 4n.. AIZIJ"tmta .'. ,CIro~ IIhlrId eImI d, rudu]"...eu ,,'III prnftl"at ,. maca· ~1l1MIU1~t.lJP:re.rldl.caG (:jJpl&hdl d:tI lU1nur1 pomlnJ c&d d3~ cltj~.l tI1'lli*ln'-. OCO'l'Lt 1)Pt:Cl-f'1:! C1PcA ~~.nh.:ll Gd'bII .... ~1.I!1111,al ~ ]-11 DrLtn'l.
--c:llOil'O)C_OIl;.'tOIl!I!II~1(o.-

'I!DbL ~c. ~

t.! ::u~r:r:Hg~~~ ..
1.lul

de pe str. Matei Voevod


rim...,.
q

Nr"JQ MltaNI.

,..... rlll'Wu "um... de -:MI IaU lcl. 10


~"'dl!q1_"".

ng;lA c:\IIul...."t. d~ doelUri de lOIS SalVII",.. • tlilt .tr:llr.1dpm lnBrlJlrl .. ~d!u d.tM\i:i8 mrorto lIila IJC! 6· III ! 11 IIIfl!Lf6 dr_ orIif'I prtmeojdS.e... !''1oUvo1 pmlnJ rnl'f! d ..M Im.tt· eu G f.not1l.rUt ... ~,I enrme firoJ: \1'1 ~U!. este 0 lIo!'"lDI~lo!'-;~M!' frilm 11llu,\'J

-"" m~lJdlD 11:''0 • un ...1 tuiHtraulo" til ~,.aU ta.1\ll. lAm .rll'. pic a di4t&nd D~ $Itr1 !II lr! 1(IIfCI CliLUIID., :11'111prod'lL' m PloQP'111'l1li. J"Ipbat:vl • ada wq) t& eu, r, I) Fm'P~.Il.!lI I'l:R'N'IIU'G dr .... !I.OIfII.Ia\lo t'Od'la&ri&I!;IIDI ('iJTU ...~ tI~ l' pCII,j,l... -"" • ID«1Itlt !lG"'" nllr-tden=. JJ\l.lICII.kWII1 ChtclT'1:li'i. C4~af!"u. djt 1!'dAdI. III ft'Id.. 'f'8t'OOGirU MP~ sr 011t. oritriAa1' !;fin mmwTUI- Mr:tfillB'nl. DllimliOtlfl4, I·a: I'U6 1_ desh cld ......JOdC'ft1l h."tiJo i,,", pCt~tJ",.QlTU",~ r(ltut cu"o rr .. prht 4C-ra. Don. AM tWt o.......tJ po C'CD Ct.I uUc:, Sifttk{~ q. 1b~l o .. ert.tOlnt In .. Gtu:1Iff.I, No.:t\. tr-(ftUt et:If'!I!I anl-f, d: "~d CltNiUll /lrul ,Itt!!"4punA~t:iSt-l(lr. blPd,a ~ Iii dm CQ'L."(l fub-HOIkltd d.: ant'! .tu~ f~ [jIi iLIUm"! DfGr.L 1ft Cotttrtfi :s(!d~ .J'Oa:nt. nllf~tu.1 a~C4 d ioaUl I'lV" lfil!%' ,m CI ka"~ ItQrld gIG.

A'itartJ fi,rha.hd

.na.

.mp ......lan.n ...

Inuclda-

Bonurlle d. pAine valablle 1n cur.uI ace.tel slSplllimltnl

.....

.........................
,~Pt'IIIWI

me.~

a
o nou.d
~1tM~

• VlITOR-'

Foe locol f.b"lcei de artihcOli dope str. Orhei

ro

:::Od7
:r;,IW(I

l"e:

~_Io

eomedle de

ta:R III, eoa:-Lat .. 1J.k-a "Iell. ,10 bbumH I!I1 Il1'I "' ..... Im' I.Ix!e.Ddlu. -d;a... f.Qrit ~1Ilt'I .. ld(lr tr.._n.mab!l(!l rt.m.I.;HI U. fa~ IJI('wuJ tI - Pf"O\Ulbll Ji.te-tUiml-ti \Te:~ul tft;d.tor. Focal III rilll1. .. U.rta eom_p1,cct, do lKIS· lui. do pomplm .,Had'I:lVcM'II;', soa!t 111 paM I... 1QCV.lul.

.f:.~~

Olbil\l

Nr,

d~::~

-N. ...

JIKUl

''''!;a
R

Brutarii obligate sa se conformeze


clauzelor sanltare
Sandiunile aplicate de ,Consiliul de igiena al Capitalei -

l...,,,put "". n ~G.t


La ro~inf.D rlnHftl" dq«

de incendiu
Gh. MIIcGlH DofObcl'I-tlr.orNo..
4 wl ~-tm'A!

C7i trill. {""pile. de m~ eendiu 'hi oa~CJ"G. ocio.rifn1iWl. FDI."lil 4 to!i. dint tm~dlllt de pom;pkrI:.. 5""- lIl",ibiUt c4 f:l ae ctotorqt ... lHjet=~!.t1 dt!l«c cere 0111.!6G:1.II no ~:r,Q! ~rtl lIfpp'inal. PtitfLllttTe .nInt ~~n~.

""I

Bd. PAL A 5
DENEVA G (RatlOr}. -

~ntu1 BSm\h!l DW MiIJ.{)Nl· i.entral


Cl:ImmdantUl OOl'JlWW 8a.mmean tf prlm eontUICl' Q:t;'n-eraluluI t!.senhower .PO ~ t'UlOptan. III lost

ABANDONATA I SANCTA MARIA


ell

SU."""5 colo. ..'

eo.,.i"e L,uc'halre Ge....ges Rigand

lier ptm'ru OptIt"aUUc


cane 10 Africa de Nord. MvJorul~pnHnt Jame Doallltle eonunu:\ - $ot' ;tedZt:!:&L.\, ~ ~ dln_ !eu ae41'I,ltItle f(l:1l!lo~ eerteae :tJrIerl. eaft(! dJ.n Arrtea -d.(!o .No~

!a~l!"Su~:: 0.. AMEOEO NAZZARI

Conchita M..ntes

Presa lurca 31 dlscurSUI d·lu' Ed n

f,Numai acela care se apara


are dreptul la Ubertate $1 la viata"
u.!W .,.il_re..
putl! ~1J~tlIe~u.lu1. pW dt,.. troDU~I. f1r4I1'l'1dllt 'V'IiIr II Jl'UoM ... • d6paon de' ori~ AmI:' pCcItru. 1"'''''"lI.ra--

ZIllA

rd..... IUI

INA'PO"A~
Td.1.,fa.JO

STUDIO Tcl.UIS!

IfiMnri

-_.
>lujJ I • J(II( I' DdIf'mbrir \'taui

1\<1_

"""

"._

'" .......
S..-tlo

_ ..
.......
Ult"nu
a,iMlipko

f1J1'!"lClPAL 1Id..UOJIII

Omuldil!!

...."...u
0mu1

11<11_

Pb>u.,

d<

"""d'
..

RIco'' ' '


Marta

.,_,.
O>Ir11>
ck~.

I"l!'ta:

....... -

.. 1
'II

4!

-U

A_

p..~

.., ... !
=:: Q&
11

I, '!I

~
{ill

;I'll
..,;;" ;;;1-

.....;
.'11 Q;;;II

ce-

01 -t_
cd
4!~ -= Qa:i
Ilro

'"

O::! all
CAlli

..

B • ...",.

dod_
CDv .....crl.
hLJ,lll(llml

Omw

z~

PaI.alJ

=1

i;li ="5 ~q 11:.

i o • •
'i

PENTRU

CURENTUL
Nr.

A apara'

COPU

51 TINE ; T

184

...

1 ..
J

reop'a'. ClD eel mai eel mal tDterC'llllnl mater.1 eeie mai .rllmoale i I II•• e•

al

18 PAGINI IN

a ~Ul 0

XV, N•• NU, .......

DM ...... ' •• 14.

f:[1 ~~!~"\!'~:~
aJj

CU 11Iba& .::.,loli;l; d~ ~u,I~ d.u ~ dd de JIttIfa !u.I" Ghltl: tx!.I, 'Et..r3 ftLttll4\. !:I~ ~ti ... V~ II J'e&,I. eo-

:plJUJ. ~-.uW .. t.:2.i.l;IIil1 cft!d mlll.r'"4~d.

cI

Vasile GIL Ghimicl

& 'k-~~

t.~

ell [M-

J""~.a.n SlbclIua.

n='~~ ~=tI~ O)~:~ I


programulul
a

DetflJurarea

MBrtllo, NLt:\I811or. s.o\le..f!'tQ,a :IId:lIor~1a IU:I ~~Ili ,I !.tnilll In.ru4J.Ll, QOI.m~ ~I 1~ltUtl I!j :lClJl"tI 'I1rl __ de. .".rMl.nt<t tl dLl.l"llr1 de o:'I.n.d1-3 Flail

rua_

"iii

It1IJ.QWp~l

artisllc:

'

11I..III1.Gr LrarotnulI'

Panall P. Dasciilu
fI, 1)CI1 .... [JJIlMIMI

ofL ~CluJtl'llM

tOr"

.~e'dn".I

"f,~~~~~.
ddipH.l ...
-

7mwl
'"

dt! Eklo

fro vtr.hlt1.e tttlfdnl, :d • ;'UiXI • po.£lOl'UoM I un p&J:inl 91~ elf! m~l.itlDl.6e


:n.Q;1:l Wly Popovtc:lt &,1. T"e:atnJI N.~011Il1 •• dtit GpOl d.DLul XXII d4n J;n:Irl!ll tpopH l:I1111lndal ",Ka.fl! t.'olIrcz"_ A. fori wm d!ntfto eete mAl ru~et:tlVI! pl£1j Ill'_ 1D.(t!l~(!l (:IJ:II!ft! tn ea~ pulMafA IOti.U ~i n.a~on.1Ji I PPP'OruLIJ.I er"~.rt. !I.n up rime.1II !r'I,ului II ill :dirpe.;r'...!or nordi.H'. C!ol-e l:ra1 dn It« popul!lrfi 'Ilnllndeu cko Oa.lI:.g.r Mc"rnc~ nlo 1.nt~t])n!t.-t.tI 6e d~ntl N~ ~lrt.u dI!"... 0pu::a Ram1111.ti 111 p!l.n. I'1l... d d. Mlron 5g1lr'ft'. lUI lO't 0 IIde\.'AdUJ. rl!vcla,lu • .Imulul. Ormmn Rad!o. condLWI6 de II. T~ RDplJlk)" .. extlcutM\ J:lpo1 \In eoncert ~ mutJd d~ Je.:m S ~1JJ~ tlCo.rrUc" {tn\el'n'lor.U;O, ballad! IJ .1t1lll maftl~: ..~4 dl1l. Tug"t"lo": VA!'

1ft acta m:;J~ J'UietUv: .,LecendA"

Nllhmal •• redia.., I4'l.nD. man !>Ott tr.a.dueffell d·lw VIctor

O. Ge<lr'le Vral::ll, dl:!la. rl.

I\I:umtI

PIIU,"w.t ~ t I\n.flo I~ ri 141;:3 IL'II • .Ftuinpuhd luI ro;.lLllJ 8111R'1., ,'. end., 11:1Bt.Ml'J~ St f'Ju"UChln dI~ ~ R5H~"'1 J..Id

on.

~j~r.n::,

l'hmllJl•••• '.:

:n~~1'

L.ult"" lIOu~...i !lhpIHd~rt.a 11C'llt\.ll\1,1-

Mltlcl! P. Morar9scu :.~~~:.I ,., ~." .. .. ,


,ou ..,.
\Itm .nIm.lOC', rtll;;l d. lDr~lq.~. -oda~ u te roIJllIC I !M olio IUf,lt~ .1 rtl~' u Il-l!:Mtl"lI:1rll' n-u poOli" 1'11111. nl.aoll .. .I'll l,"oI11J.t p<rLntr-1N1Il, dfotlll IlDe 1.1 vt teee drumul "4110:1 nte, p~. !J.1}I, PIIIIlao ro='.:r~ 0- t!!~
a«PI~ UI .. Citl6r t"* I:IU .'"

Ca lR.d:IeWl pI.~~ <!•• u-e-e MAa. II 1&11 plrio;J. }r...M~e"l1' ~. T'I'\~ f~ £mm. mJ~C!. ~,l O':ak &1.Io.:..a~ Gi
...

"loII\I1 fw L~t'lu. ..:t LI .. rudtlcf. p.nt"t .. l.to·t tl -!.'Qr~1l1" I!;I .II'"" IC'IIn un an !!Ie drtd ,.... plrlJU cln.,pl Ie.t EmllJ. 11. MO!'I3n.li!! vlD t:6PI1atl. .IiWl~.

b:lI'''lJ.rJI$~

'1m ...

JifLa

mx.r~

."1iD-

....

" .. PAd .....

_ta,.

Gh.orgf!e SCurN
P~1A1l11Ir II. tHrr"f • 1f1';ll,C' ., l~ d..t. OJ .. de I.IlII e 1"l1li ... rl::'al fa ('I)11t Cllf'm.('fU~r1.lC.u.

v'l.,.

Mellnta V. Nicola.

M:

.P.uutI;J\I,J ir'80 11m

CkIJ1

r~

Itt-

,J

""".aut

~~l)~·~~lr~~1
col!tIo r-'('mol:~t....rlll'

, :r~r~ 4~ ~W11!_~

,.,:,m~~nI!
C'\I durin' !=• .". ~II" .....1"t •• 1111 J.I w.~ t\lilSol. IWlt.J.rl\& p!vtSln_ .,..... pillJwl(l;t

~S:1.M~:JAhi"",

j~U::II~ ~~~~t1'f:j~1 ~ftr!t'\fLt=i~U~r J!'lJ:,~~


tJ,otli.rl~ Q'III III U'lmJ'IAI. ~~I,b a.... .. I'l!(:i tJlln II.dt!1l~ p,uur1 .d. C.nrII::n paUiat. tJJ r.u-"bPluJ de ~lIll«~e 1ft 10tc.,l.r",".

~.':.!~:~:

Gheorghe
lU1jJ'i!

flo~ul DopolaJiei ~elo lora 10 ~ f a f e I e ~n if


L1SABONA fI (JbdM), - CCITr-~n. &!ntUi lIieoUd D:iB tnmmlte~ P(!r.olmv .gsj~1II db I.."UrAnd din AmtrlliOO &=. r:.osd !Ullini' ~ dctlA \t!trlirt,. In r-.. z..tlol a S1.1o"tlr Unllco \III II· dfovEiMii I:Iod _1 liKIT!'IItCI\It1 "I!!ta i4.ri

C,"wt ~~~

tl.lplilld tIC Ump.~t

s.........

M. Zanca

p.-n\nl ......"....t.e-. d. nnl'Ulrw iJa"

IrU1." II ."",1.,.".
~ ~lor11",

VenWUt ,..11 •• dnlfrele tale., ..... _ ru'_'" e'CK\I\a' au

lqterpTe('D~d 4at.. prllt-lul

'-":.0:""'''

.,":: •••_,

-.,,..,,

.•,.,

iMtlvaluiUl dtt.a. !'J'CJlru! ~~on.l ... tr~ InleQS. pr'ln astruotul un cr&mpil d.ln vliDIo* ,I oWtlnul poporuM n.I.. dez. •

uw,.

te dln " In no fNj mU:t. De re .~tlm fttLmt'TOI"O o~, 1I.1u. d~tf, ttTtih:. II! .O~ l1odcl'lplenill! Toll 'UP",",1 llrllor lna.ml~ 1.1 IUI,1 0.1,. rimLnu.rdl' IDr ,'duwt tD

'".".,,,,-,,::;.,'-'::."',

Pjl.fll.~1 d. " bml ~. oftd., 10 1)1.. Krl:"1l .Adarmln." l'oeN-au'thi PrGhll.L

.,1

0::"

.C··" -r:,., • 'n~pul

1111ltmlt!'1e tc(ll!!rt.:a.. !

In'.r.rtc,rW tArll, ~indr .'Pnt .UHI ~ MI

Ccrl"udle a.l!rlrQhl R .rata t'Olrl4l! I»Hnt"tUf1, tail:'l n.1J. m.ll.1 ~I. c.&tlQl de puUn ptqllPlt ~ ... J'nIC\IN min. de Ibl:.f\l Ilf~.rI •• rINliUJ:U. ..UI1 la cAl ClWturUe \l0f btbi;A .. tI_ UmJ,~ ..

parlMDJd

" dunln_"", Lemltl

l:II lUi poslw·l.hl po!I ntl .u YQIIt locu1n\tllll fn\l1I ora !O ,I r.. m mill mlP;:& tortleUW111 la aon'l. prutT!p't~ e:I. lunl In·

pl'lll»tlt~ \n t&~

U,ltf1C'f11 1001: e,

"*~~

In lab""

0. COD(mllIr'&nl·


"'NUI:

xv, .........

MIw1I •

• I,

Atacuri

Condarnnafi la moarte
pentru turburari in statul Mysore

1~onfoin anglo-ameri£8n
ataeat de aviafia japoneza.