Вы находитесь на странице: 1из 8

SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA BARAM II, MIRI

(YBA 4114)

UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4 BAHAGIAN A : Tiap-tiap soalan berikut diikuti oleh jawapan, iaitu A, B, C dan D. Antaranya Okt
1 jam ada satu yang betul. Pilih jawapan yang betul. (30 Markah).
Satu jam

1. Antara yang berikut, kawasan yang manakah yang paling kecil? A. Kampung C. Daerah D. Negeri NAMA : B. Mukim .

KELAS :

1. Apakah yang dimaksudkan dengan lokasi?


A. Kampung B. Kedudukan

C.Setiap tempat D.Kedudukan sesebuah tempat

Soalan 3 berdasarkan rajah dibawah. Kampung X Daerah

2. Rajah di atas menunjukkan pembahagian kawasan. Apakah X? A. Pulau B. Mukim

C.Negeri D. Negara

3. Pada waktu pagi kamu menghadap matahari terbit. Ke arah manakah kamu menghadap?
A. Utara B. Timur

C. Barat D. Selatan

4. Lokasi sesebuah tempat tinggal dapat diketahui berdasarkan A. arah C. simbol B. mukim D. peta lakar

Kawasan petempatan penting Subur untuk bercucuk tanam Sumber rezeki


1

UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

5. Ciri-ciri diatas menunjukkan kawasan


A. Tanah pamah B. Tanah tinggi

C. Pinggir laut D. Cerun bukit

6. Apakah aktiviti yang sesuai dilakukan di sepanjang sungai? I. Memancing II. Membuang sampah III. Mengambil air IV. Mandi manda
A. I,II dan III B. I,II dan IV

C. I, III dan IV D. II, III dan IV

Soalan 7 dan 8 berdasarkan rajah di bawah

7. Gambar di atas merupakan bentuk muka bumi di kawasan pinggir laut. Apakah bentuk muka bumi X? A. B. Teluk Pulau C. Pantai D. Tanjung

8. Apakah kepentingan kawasan yang bertanda Y? A. B. Kawasan perkelahan Kawasan petempatan C. Kawasan pertanian D. Kawasan perindustrian

9. Bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan pinggir laut ialah... I. Pulau II. Teluk III. Tasik
2

UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

IV.

Air terjun C. III dan IV D. I dan IV

A. I dan II B. II dan III Soalan 10 berdasarkan rajah di bawah.

10. Apakah jenis simbol cuaca yang sesuai menggambarkan keadaan cuaca di atas?

11. Apakah kesan yang mungkin berlaku akibat kemarau panjang? A. Tanaman akan mati B. Rumput untuk lembu ternak Sangat subur Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. C. Ternakan akan hidup lebih lama D. Tanaman seperti padi hidup subur

12. Keadaan seperti dalam gambar di atas akan menyebabkan kejadian.... A. ribut C. banjir kilat B. hujan lebat D. tanah runtuh 13. Kesan-kesan berikut akan dialami semasa kejadian banjir kecuali A. jangkitan penyakit mudah berlaku C. jalan perhubungan terputus B. banyak aktiviti dapat dilakukan D. air perigi akan tercemar Soalan 14 berdasarkan rajah di bawah.
3

UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

14. Apakah keadaan cuaca yang mewakili simbol cuaca di atas? A. redup C.panas B. hujan D. mendung

Suhu kira-kira 27C menyebabkan kain yang dijemur cepat kering. 15. Keadaan di atas berlaku kerana cuaca A. B. redup hujan C. panas D. berangin

Soalan 16 berdasarkan rajah di bawah.

16. Rajah di atas menunjukkan keadaan cuaca tidak sesuai untuk I. II. III. IV. Bermain di padang Berehat di bawah pokok Menggunakan peralatan elektrik Duduk di dalam rumah C. I, III, dan IV D. II, III, dan IV

A. I, II, dan III B. I, II, dan IV

17. Apakah faktor-faktor yang diambil kira dalam menentukan asal-usul sesuatu lokasi? I. Lagenda II. Peristiwa sejarah III. Alam semulajadi IV. Nama bunga A. I, II dan III B. I, II, dan IV C. I, III, dan IV D. II, III, dan IV
4

UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

18. Antara yang berikut, yang manakah dikaitkan dengan peristiwa bersejarah di sesebuah kampung? I. II. III. IV. Mengutip derma masjid Persembahan tarian Perasmian jambatan baru Lawatan tokoh terkenal C. III dan IV D. I dan IV

A. I dan II B. II dan III

19. Kita patut berasa .......................... dengan keistimewaan identiti setempat di kawasan kita. A. malu C. megah B. bangga D. terharu Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah.

20. Apakah jenis tari seni dalam gambar di atas? A. Zapin B. Dikir Barat C. Kuda Kepang D. Tarian Ulik Mayang

21. Antara yang berikut, yang manakah keistimewaan alam semulajadi di kawasan kampung? I. Bangunan tinggi II. Gua Kelam di Perlis III. Kawasan bukit bukau IV. Air terjun yang unik A. I dan II C. I dan IV B. II dan III D. III dan IV 22. Di negeri Selangor jawatan penghulu akan bertugas di A. negeri C. daerah B. mukim D. kampung 23. Antara yang berikut, manakah jawatan yang paling tinggi A. Penghulu C. Ketua Kampung B. Menteri Besar D. Pegawai Daerah 24. Apakah contoh kemudahan pengangkutan yang disediakan oleh pengangkutan rel? A. Kapal terbang C. Lori, kereta, dan motosikal
5

UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

B. Kapal pesisir pantai

D. Kereta apai, komuter, dan monorel

25. Antara yang berikut, pasangan manakah yang benar?

Kemudahan Awam A. sekolah B. Masjid C. Balai polis D. Universiti

Jenis Perkhidmatan Pendidikan Perhubungan Pendidikan Keselamatan S

26. Apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh anggota tentera dan bomba?

A. Keselamatan B. Perhubungan

C. Pendidikan D. Beribadat

27. Siew Kim ialah penganut agama Buddha. Dia akan merayakan sambutan A. Thaipusam C. Tahun Baru Cina B. Deepavali D. Pesta Keamata Soalan 28 berdasarkan rajah di bawah.

28. Berdasarkan rajah diatas, apakah perayaan yang disambut oleh Hafeey? I. Hari Vasaki II. Hari Gawai III. Maulidur Rasul IV. Hari Raya Haji A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan I 29. Malaysia terkenal sebagai sebuah negara A. Pertanian B. Perindustrian C. Pelancongan D. Perlombongan

30. Kegiatan ................................ banyak dijalankan di kawasan kampung. A. Pertanian B. Pelancongan C. Perindustrian D. Perkhidmatan

Bahagian B :Padankan aktiviti harian di bawah dengan jenis cuaca yang bersesuaian dengannya.
6

UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

( 10 Markah) Aktiviti 1. Menjemur kain di ampaian. 2. Bermain layang-layang di padang sekolah. 3. Bermain di taman permainan kanak-kanak. 4. Menikmati minuman petang di dalam rumah. Cuaca mendung hujan redup panas berangin

5. Mengangkat jemuran pakaian di ampaian.

Bahagian C: Nyatakan keadaan cuaca berdasarkan aktiviti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah. (4 Markah) Berangin Mendung Panas Hujan

Bahagian D : Namakan prasarana dalam gambar di bawah.(6 Markah)

UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Disediakan oleh, .............................................................. (PN. ASLINA BT ABDULLAH) Guru M/P KT Tahun 4C/4B/SKKB2/2011

Disemak oleh, .............................................................. (PN. NURHANA BT YUSOFF) Guru M/P KT Tahun 4A/4D/SKKB2/2011

Disahkan oleh, .............................................................. (PN. JACKLIN ANAK KEYIEK) Ketua Panitia KT /SKKB2/2011