Вы находитесь на странице: 1из 1

NOMBOR YANG MEWAKILI SEBAHAGAIN DARIPADA KESELURUHAN

PECAHAN SETARA Pecahan-pecahan yang sama nilai. Misalnya, 1 2 3 = = 2 4 6

NOMBOR BERCAMPUR Nombor yang terdiri daripada nombor bulat dan pecahan wajar. 1 Misalnya,3 2

PECAHAN WAJAR Pecahan yang pengangkanya kurang daripada penyebut. Misalnya , 2 3

PECAHAN TAK WAJAR

Pecahan yang pengangkanya sama atau lebih daripada penyebut. Misalnya, 4 5 , 4 4

PENAMBAHAN PECAHAN Proses mencari jumlah bagi dua pecahan atau lebih . Misalnya, 1 4 5 + = 9 9 9

PENOLAKAN PECAHAN

PENDARABAN PECAHAN

Proses mencari beza antara dua pecahan. Misalnya, 7 5 2 - = 9 9 9

Pendaraban nombor bulat dengan pecahan ialah penambahan berulang pecahan itu. Contoh 1 1 1 1 1 3x = + + 2 2 2 2

3 = 2

PEMBAHAGIAN PECAHAN Pembahagian pecahan dengan nombor bulat ialah perkongsian sama rata .Misalnya, 1 1 1 1 2= x = 3 3 2 6

GABUNGAN OPERASI Lakukan operasi dalam tanda kurung dahulu,diikuti dengan pendaraban atau pembahagian,kemudian penambahan atau penolakan ,dari kiri ke kanan.( ) ------ x atau ---------- + atau -