Вы находитесь на странице: 1из 7

Set Penilaian 2012 Tajuk:Pecahan Wajar

Nama: Kelas: Pencapaian: Tarikh :

C. Tuliskan pecahan dalam bentuk

angka dan perkataan.

angka:______________ Perkataan:_____________

angka:___________ Perkataan:___________ _

angka:______________ Perkataan:____________ _

angka:______________ Perkataan:_____________ _

angka:______________ Perkataan:___________

angka:______________ Perkataan:____________ _

D. Lorekkan gambarajah berdasarkan nilai pecahan yang diberi.

3 8

4 7

3 4

5 9

lima perlapan

satu perempat

Latihan Pengukuhan (1)


Nama: Kelas : 4 ( ) Pencapaian: Tarikh :

A. Tulis pecahan bagi kawasan berlorek

2. Tulis pecahan berikut dalam angka atau dalam perkataan


a. dua pertiga ( ) b.enam persepuluh ( )

c. tiga persembilan (

d. satu pertujuh (

f.

7 ( 8

g.

4 ( 5

i.

2 ( 3

j.

9 ( 12

Latihan Pengukuhan (2)


Nama: Kelas : 4 ( ) Pencapaian: Tarikh :

Soalan Aneka pilihan Arahan: Jawab semua soalan.Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan.Pilih jawapan yang terbaik. 1.Rajah dibawah terdiri daripada beberapa segi empat sama yang sama saiz.

Berapakah pecahan daripada seluruh rajah yang berlorek. A.


3 10

2 5

3 5

1 2

2. Antara berikut yang manakah menunjukkan berlorek?

4 daripada seluruh rajah adalah 6

A.

B.

C.

D.

3.Rajah dibawah menunjukkan sebuah segi tiga yang dibahagikan kepada beberapa bahagaian yang sama besar.

Berapakah pecahan rajah itu yang tidak berlorek? A


2 9

1 3

4 9

2 3

4. Ungkapkan

3 dalam perkataan 10

A. tiga dan sepuluh B.tiga atas sepuluh C.tiga pada sepuluh D.tiga persepuluh

5. Yang manakah diantara berikut ialah lapan persebelas?

A.

8 11

B.

11 8

C.

1 8

D.

7 11

6. Apakah jawapan bagi kawasan yang berlorek?

A.

3 4

B.

2 5

C.

3 8

D.

5 8

7. Rajah dibawah terdiri daripada beberapa segi tiga yang sama besar.Berapakah 4 bilangan segitiga yang perlu dilorek supaya kawasan berlorek mewakili ? 9

A. 5

B. 3

C. 4

D. 6

Latihan Pengukuhan (3)


Nama: Kelas : 4 ( ) Pencapaian: Tarikh :

Selesaikan masalah-masalah berikut:

Hassan memotong kek harijadinya kepada 12 keping yang sama besar.Dia memberi 4 keping kepada ibu bapanya.Tuliskan pecahan dalam perkataan kepingan kek harijadinya yang diberi kepada ibu bapanya?

Jawapan: 2. Puan Aminah membeli sebiji tembikai yang besar.Dia membahagikan tembikai itu kepada 6 bahagian yang sama besar lalu memberikan kepada jirannya ,Puan Aini 2 bahagian. (a)Lukiskan gambarajah dan lorekkan bahagian yang telah diberi kepada Puan Aini.

(b)Tuliskan pecahan tembikai yang tinggal dalam angka.

Jawapan: 3 Rajah dibawah menunjukkan huruf dalam satu perkataan.

Berapakah pecahan yang mewakili bilangan huruf C dalam perkataan itu. Tuliskan jawapan anda dalam angka.

Jawapan:

Оценить