Вы находитесь на странице: 1из 6

Jak poprawi wygld STENa AEG How to improve STEN AEG

dotyczy/concerns AGM/Cybergun ver.2 with stick accu

Prawdziwy/ real STEN

STEN AEG (AGM) out of box

Najwaniejsze - demonta kolby/most important - buttstock disassembly (w oryginale/in original)

Jak to zmieni/ How to do that ? Doda trzy czci i zmodyfikowa dwie/ Addition of three new parts and modification of two
dodany ppiercie/half-ring added

GB
8,4 V

czci zielone/green parts - oryginalne/form AEG


stick

czci czerwone/red parts - dodatkowe/added


dorobi ppiercie z metalu i zamocowa go do obsady kolby/ make metal half-ring and attach it wykona zatrzask koby/spring cap - aluminium, mied, mosidz etc. 12-13 mm O.D.

rozwierci istniejcy otwr/ enlarge existing hole do/to 12-13 mm

rozwierci otwr/enlarge hole do12-13 mm

wykona/znale spryn/ make/find appropirate spring (drut 0.5 mm jest wystarczajcy) o rednicy 25 mm i odpowiedniej dugoci Monta: 1. wstawi nad GB kawaek materiau izolacyjnego, 2. woy spryn tak by jednym kocem opieraa si o obudow GB z gry, 3. naoy na spryn zatrzask kolby, 4. naoy na wystp zatrzasku obsad kolby, 5. wcisn obsad na koniec komory zamkowej i zamocowa oryginaln rubk, 6. wyprowadzi przewody elektryczne na zewntrz komory spustowej Akumulator umieszczamy w rurze kolby i czymy z przewodami. Mona ju zoy replik tak jak orygina. Rwnie wymiana akumulatora jest szybsza bo nie ma ruby do odkrcania i nie potrzeba narzdzi. Kolba bdzie si troch koleba na boki ale w oryginaach te to robia (wobbling will be as in original STEN). Przerbka taka jest moliwa tylko w wersji II tej repliki (z akumulatorem typu stick umieszczonym w rurze kolby)

STEN AEG po przerbce/after

Kolejne zmiany/Additional changes: Wymieni wszystkie rubki widoczne z zewntrz na klasyczne, z pkulist gwk posiadajc nacicie na rubokrt/ Replace all visible screws with one slot round headed ones

Wykona imitacj przecznika rodzaju ognia/ Make fake fire selector


dorobione i zamocowane (np.na klej) czci
bez czci rodkowej

7
strona prawa / right side
4,6

5
odrzuci / discard strona lewa / left side

13 1
komora mechanizmu spustowego/ trigger mechnism housing (oryginalna AEG)
Zawleczka rozginana / Retaining split pin BE 9966

Kulki blokujce przecznika rodzaju ognia (2 szt) / Selector locking balls (part of selector assembly)

pudeko mechanizmu spustowego/ trigger housing

Auto
In original

Semi (Repeated)

Dalej/Further: zmiana rczki zamkowej na model MK 2 (model MK 5 stosowany by tylko w STENach z zabezpieczeniem w przednim pooeniu zamka. A to wymagao by wykonania dodatkowego otworu w rurze komory zamkowej. Bolt handle should be related to the version of STEN

Wykona tylko t cz/ Make only this portion

rczka/handle MK 2

rczka/handle MK 4

rczka/handle MK 5 if used a hole in the oposite side of receiver should be made


63

Zabezpieczone/Safe

Odbezpieczone/Ready to fire

12

Muszka/Front sight: W oryginale jest cakiem innego ksztatu ni w replice. Mona to zmieni przy pomocy pilnika The shape has to be changed by means of file

przd

t cz mona odci/cut off lufa zewn lufa wewn

Lufa: Plastikowa kocwka wydua luf i jest nie potrzebna

Barrel: Plastic outer barrel ti is not necessary and extends barrel to much

Finalna kosmetyka: Imitacja spaww w okolicy przeziernika, usunicie ruby i zaszpachlowanie szczeliny pomidzy perforowan oson lufy a gniazdem lufy (w modelu jest przykrcana a moe by przyklejona np.cyjanoakrylowym klejem)

wykonanie w blaszce imitujcej zamek szczeliny i podklejenie jej tak by uzyska wygld wycigu i piercienia prowadzcego

W kocu pomalowa ca replik farb Hammerite, matow odpowiadajc oryginalnej uywanej dla wikszoci STENw farbie Suncorite/ Hammerite Black Matt gives the same result as Suncorite

Before

After

STEN
Walther38

2011

skala/scale

1:1

Оценить