You are on page 1of 10

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS & TEKNOLOGI 2012

SOLAR CAR COMPETITION

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT DAERAH 2012 SYARAT PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION 1. 2. 3. TAJUK: PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION TEMA: PENGGUNAAN TENAGA SOLAR SEBAGAI SUMBER ALTERNATIF BARU TENAGA AKTIVITI: Pertandingan rekacipta model kereta yang dilengkapi dengan ciri-ciri kecekapan tenaga dengan menggunakan sumber tenaga solar secara optimum. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN: Terbuka kepada semua pelajar sekolah menengah Tingkatan 1 hingga 5 . Pertandingan adalah secara berpasukan. Setiap pasukan terdiri daripada 3 orang peserta dengan seorang guru pembimbing. Setiap pasukan wajib melibatkan sekurang-kurangnya seorang peserta bumiputera kecuali pasukan dari sekolah menengah jenis kebangsaan. Semua penyertaan hendaklah mendapat kebenaran dan pengesahan Pengetua sekolah masing-masing. Setiap penyertaan mestilah disertakan dengan borang pendaftaran C3/D-SCC. Borang penyertaan yang lengkap hendaklah dihantar kepada pihak penganjur pada tarikh yang telah ditetapkan. Rekabentuk hendaklah berasaskan konsep sains dan mempunyai ciri-ciri aerodinamik. Saiz dan berat model Solar Car Competition adalah bebas. Konsep kelajuan dan kedudukan sel solar akan diambil kira semasa penghakiman. Sebarang penambahan dan penggunaan tenaga selain daripada cahaya matahari bagi menggerakkan model Solar Car Competition, adalah tidak dibenarkan. Kuasa maksima setiap rekabentuk model Solar Car Competition tidak boleh melebihi 1 watt. Sel solar bagi penggunaan di peringkat kebangsaan akan disediakan oleh pihak penganjur. Peralatan lain seperti alat gantian dan aksesori kereta seperti soldering iron, screw driver, motor, tayar untuk kegunaan peringkat kebangsaan juga akan disediakan oleh pihak penganjur. Hanya 1 sahaja alat tambahan elektronik dibenarkan dipasang pada model Solar Car Competition. Jenis alat adalah bebas. Kit tambahan juga akan disediakan oleh pihak penganjur. Rekabentuk asas kereta terbahagi kepada 3 komponen iaitu: a) binaan badan b) chasis c) tayar (mengandungi sekurang-kurangnya 4 unit) Pertukaran hanya dibenarkan untuk komponen tayar dan motor sahaja. Hiasan bagi tujuan menambah kecantikan model Solar Car Competition turut diambil kira. Pertandingan ini terbahagi kepada 4 peringkat iaitu: a) Pembinaan dan pembangunan model kereta 4 jam b) Persediaan persembahan Multimedia Power Point 4 jam c) Persembahan multimedia 10 minit d) Pertandingan Kelajuan KAEDAH PENGHAKIMAN Pembinaan dan pembangunan kereta haruslah memenuhi kriteria berikut: Kemahiran Manipulatif Kemahiran Proses Sains Persembahan dan Pembentangan: Setiap pembentangan persembahan multimedia mestilah menggunakan format Power Point 2003 dan disediakan dalam Bahasa Inggeris. Format Kriteria pemarkahan adalah meliputi aspek-aspek berikut: Abstrak Objektif Inovasi Teori Saintifik Rekabentuk

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12

4.13 4.14 4.15

5.0 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5

5.2.6 5.2.7 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4

Trial Result Setiap pasukan dihadkan masa selama 10 minit sahaja (termasuk 3 minit sesi soal jawab) Bahagian 2 Pertandingan Kelajuan Trek bagi tujuan pertandingan kelajuan akan disediakan oleh pihak penganjur. Semua model Solar Car Competition akan disusun mengikut trek masing-masing sebelum memulakan perlumbaan. Trek perlumbaan adalah berukuran 5m panjang X 45cm lebar. Pertandingan kelajuan terbahagi kepada 3 peringkat iaitu: a) saringan b) separuh akhir c) akhir Sebanyak 4 model Solar Car Competition akan diundi dan dikelompokkan dalam satu kumpulan. Setiap kumpulan akan berpeluang berlumba sebanyak 3 pusingan. Masa akan dicatatkan bagi setiap perlumbaan. Jika terdapat model Solar Car Competition yang tidak mengikut trek yang telah ditetapkan semasa perlumbaan, kereta berkenaan akan mengulangi semula perlumbaan dengan mengecualikan kereta yang telah mengalami pelanggaran. Jika terdapat mana-mana model Solar Car Competition yang berlanggaran, catatan masa model berkenaan akan dibatalkan dan perlumbaan bagi pusingan berkenaan akan diulang semula tanpa melibatkan kereta yang telah berlanggaran itu.

5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9

5.3.10 Perlumbaan akan dijalankan hanya setelah light intensity mencapai tahap 600-700 Lux. 6.0
6.1 6.2 6.2.1

KAEDAH PERTANDINGAN
Semua peserta yang berdaftar akan diberikan kod kereta K1, K2,...K16. Pertandingan terbahagi kepada 3 peringkat iaitu: Saringan: a) Semua model Solar Car Competition akan dihakimi berdasarkan 2 justifikasi iaitu rekabentuk dan kelajuan. b) Penghakiman rekabentuk akan dijalankan terlebih dahulu diikuti dengan penghakiman kelajuan. c) Markah rekabentuk dan kelajuan akan dijumlahkan bagi memilih 8 model Solar Car Competition yang terbaik untuk ke pusingan separuh akhir. Separuh Akhir: a) Hanya pertandingan kelajuan sahaja yang akan dihakimi. b) 4 model Solar Car Competition paling laju akan terpilih ke pusingan akhir. Akhir: a) Hanya pertandingan kelajuan sahaja yang akan dihakimi. b) Masa yang paling laju akan dicatat dan disusun semula bagi menentukan pemenang iaitu johan, naib johan dan tempat ketiga. Kuasa semua model Solar Car Competition yang berjaya akan diuji semula sebelum ke peringkat seterusnya bagi mengelakkan peserta membuat sebarang pengubahsuaian. BANTAHAN Keputusan hakim adalah muktamad. Bantahan hanya boleh dibuat kepada pihak urus setia Karnival Pendidikan Sains dan Teknologi Peringkat Kebangsaan dalam tempoh 1 jam selepas pertandingan dengan melengkapkan Borang C3/B-SCC yang telah disediakan oleh pihak CETREE. Setiap bantahan hendaklah disertakan dengan wang cagaran berjumlah RM50. Sebarang bentuk bantahan terus kepada panel hakim pertandingan tidak akan dilayani.

6.2.2 6.2.3

6.3 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4

HAL-HAL LAIN Guru pembimbing tidak dibenarkan sama sekali membantu pelajar sepanjang pertandingan dijalankan. Para pelajar diwajibkan membawa komputer riba dan kamera digital bagi tujuan penyediaan persembahan Multimedia Power Point. Para peserta dibenarkan memakai kemeja-T, topi, seluar dan kasut sukan semasa pertandingan dijalankan. Jika pertandingan bahagian kelajuan tidak dapat dijalankan akibat cuaca redup atau hujan, keputusan akan ditentukan oleh panel hakim.

SULIT

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT DAERAH 2012 BORANG PENDAFTARAN PESERTA
PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION

( C3/D-SCC )

Kumpulan Negeri Sekolah Nama Guru Pembimbing No. Telefon Bimbit

......................................................... ... ... .

Nama Peserta 1 ............................................................... 2 ............................................................... 3 ............................................................... 4 ...............................................................

No. Kad Pengenalan ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

Cop dan tandatangan Jabatan Pelajaran Negeri

Tarikh

..............

SULIT

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT DAERAH 2012 BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION

( C3/M-SCC )
Negeri : Nama Sekolah :
KRITERIA MARKAH PENUH MARKAH DITERIMA

1. Kemahiran Manipulatif (semasa pembinaan dan pembangunan model kereta dijalankan) Menggunakan alatan yang betul dan bersesuaian 2 Menggunakan alatan dengan cara yang betul 2 Membersihkan dan menyimpan alatan dengan betul 2 2. Persembahan Multimedia Power Point: Abstrak Objektif Inovasi rekabentuk Kelajuan maksimum pada kecerahan tertentu Tujuan Objektif khusus Penjanaan elektrik oleh sel suria Penjelasan bergambar penyusunan sel suria Penjelasan bergambar rekabentuk aerodinamik Penjelasan pemilihan nisbah gear Penjelasan pemilihan bahan Penjelasan pemilihan tayar Penerangan bergambar pembuatan kereta suria Penerangan spesifikasi model kereta a. tinggi b. lebar c. berat d. diameter tayar Jadual percubaan ( tarikh, masa, kecerahan, kelajuan ) Perbincangan dan kesimpulan 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 30 100

Objektif Teori Saintifik

Inovasi

Rekabentuk Pembuatan Cuba Jaya 3. Rekabentuk Model

Badan Hiasan Kereta ringan Aerodinamik Kesesuaian nisbah gear Kesesuaian tayar Memaksimumkan kuasa Nilai komersial (marketable) 4. Kelajuan Kelajuan JUMLAH MARKAH

Tanda tangan hakim: Nama hakim Tarikh : :

. . .

Disahkan oleh, . ( )

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT DAERAH 2012

BORANG BANTAHAN PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION C3/B-SCC

TARIKH MASA TEMPAT PERKARA YANG DIBANTAH:-

Bersama ini dikepilkan wang sejumlah RM50.00 sebagai wang cagaran bantahan. Saya difahamkan bahawa jika bantahan saya didapati tidak berasas, wang cagaran ini tidak akan dikembalikan. DIBANTAH OLEH NAMA :_________________________ :_________________________

NO KAD PENGENALAN :_________________________ NEGERI :_________________________

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT DAERAH 2012 KEPERLUAN DAN PERSIAPAN TEMPAT PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION 1. Persiapan Tempat a. Bilik untuk pembinaan dan pembuatan. b. Bilik untuk menyediakan persembahan multimedia dan bilik pembentangan persembahan multimedia yang dilengkapi dengan kemudahan komputer dan LCD projektor. c. Dataran kejat yang terdedah kepada sinaran matahari yang terik. d. Khemah perlu dilengkapi dengan kemudahan meja dan kerusi untuk kegunaan panel hakim pertandingan. e. Kawasan pertandingan hendaklah dipagar menggunakan pita penghadang bagi mengawal kemasukan penonton ke kawasan pertandingan. 2. Alatan Siaraya a. 1 hailer hendaklah disediakan di bilik pembinaan dan pembuatan model. b. 2 mikrofon mudah alih turut disediakan di bilik persembahan. c. 1 hailer untuk kegunaan panel hakim dan pihak urus setia di dataran kejat. 3. Panel Hakim a. Bilangan panel hakim adalah 3 atau 5 orang. b. Terdiri dari kalangan individu yang mempunyai pengetahuan berkaitan RE & EE, Sains dan Matematik. c. Terdiri dari kalangan mereka yang tidak mempunyai kepentingan dengan mana-mana pasukan. 4. Borang Pemarkahan a. Borang pemarkahan hendaklah disediakan secukupnya untuk kegunaan panel hakim. b. Mesin kira hendaklah disediakan. 5. Keperluan lain a. Sebarang keperluan tambahan akan dimaklumkan oleh panel hakim. 6. Jawatan Kuasa lain a. Dibentuk mengikut keperluan dan kesesuaian pertandingan.

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT DAERAH 2012 SENARAI KEPERLUAN PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION Lampiran B/SCC/1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PERKARA Khemah Meja panjang ( pendaftaran ) Kerusi dan meja Punca bekalan elektrik 3 fasa Landasan ( trek ) Lampu ( sportlight ) Pita penghadang Alat siaraya Hard file (hakim) Stopwatch Wisel Board penghadang kereta Alat tulis (mesin kira, stapler, pen, pembaris) Extension wire Tag ahli kumpulan (untuk setiap kumpulan terdiri daripada 3 peserta dan 1 guru: PK1,PK2,PK3.PK16) Label model kereta (K1...K16) Label meja (K1,K2,K3K16) Penimbang berat (gram) Multimeter Peti kecemasan KUANTITI 3 unit 5 unit mengikut bilangan peserta dan urus setia 1 unit 8 lorong ( 5m panjang x 45cm lebar ) 8 unit (200 watt) 3 unit LCD projektor dan portable screen, Komputer riba dan mesin pencetak , video timer dan TV, handycam dan stand, set mikrofon mudah alih 16 unit 16 unit 2 unit 16 unit 3 unit 10 unit 48 unit 16 unit 16 unit 1 unit 3 unit 1 unit

KARNIVAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI PERINGKAT DARAH 2012 SENARAI KEPERLUAN PERTANDINGAN SOLAR CAR COMPETITION ** Senarai berikut adalah bahan untuk setiap satu pasukan

Lampiran B/SCC/2 BIL 1* 2* 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 PERKARA Compress foam board (2 x 3) Sel solar ( 1V, 80 mA ) Motor DC (3 6 VDC) Twin-flex wire Tayar (2 set tayar yang berbeza) Gandar Gear besar ( 2 unit yang berbeza) Gear kecil ( 2 unit yang berbeza) Plastic cover warna A4 (pelbagai warna) Corrugated board (plastic) saiz A2 Double tape inci Double tape foam 1 inci Berus inci Gam UHU ( 33ml ) Pelaka ( merah , kuning , hitam dan biru ) Kertas A4 Pen biru, hitam dan merah Pembaris (30 cm) Pemadam Pensel Permanent Marker Pelbagai Warna Penjalur wayar Papan pemotong Gunting Pisau Soldering iron Pemegang soldering iron Timah Penyedut timah Pemotong poly foam Botol minuman Hot Glue KUANTITI 1 unit 12 unit 1 unit 1 meter 8 unit 4 unit 2 unit 2 unit 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit setiap warna 3 helai 1 set 1 unit 1 unit 2 unit 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 uint 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit

Bahan yang akan disediakan oleh penganjur semasa pertandingan.

Bahan-bahan yang tidak ada di dalam senarai tidak boleh dipakai dan tidak dibenar bawa masuk ke tapak pertandingan.