Вы находитесь на странице: 1из 10

PKSR Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 2012 BAHAGIAN A (SOALAN OBJEKTIF)

Jawab semua soalan yang berikut. 1. Yang berikut adalah tanggungjawab anak kecuali A. Menjaga adik B. Mengemas rumah C. Bertengkar dengan adik beradik D. Membantu ibu menyiram pokok bunga 2. Perbuatan berikut ialah perlakuan bertanggungjawab di sekolah, iaitu A. Membersihkan bilik tidur B. Menutup suis lampu bilik C. Mematuhi arahan ibu bapa D. Hormat kepada guru dan pekerja 3. Mengapakah kita perlu menjaga kebersihan diri? A. Supaya mendapat pujian B. Supaya mudah mendapat kawan C. Supaya kelihatan kemas dan mengelakkan daripada penyakit D. Supaya menarik perhatian orang lain 4. Semasa hendak beriadah kita mestilah A. Mencari kawan untuk bersaing B. Terus berlari mengelilingi taman C. Memanaskan badan terlebih dahulu D. Boleh berlari dengan memakai seluar ketat 5. Perkara-perkara berikut merupakan penampilan yang positif, kecuali A. Memaafkan orang B. Meminta maaf jika bersalah C. Menghargai pemberian orang D. Menegakkan kebenaran diri sahaja

PKSR Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 2012

6. Semua yang berikut merupakan tabiat makan yang sihat, kecuali A. Banyak makan makanan yang manis B. Banyak makan sayur-sayuran C. Makan ketika lapar sahaja D. Banyak minum air suam 7. Apakah peraturan yang perlu diikuti ketika berada di dalam perpustakaan? A. Tidak keluar kelas sesuka hati B. Beratur ketika membeli makanan C. Mendengar ucapan Guru Besar D. Tidak makan dan minum 8. Tingkah laku manakah yang perlu ditunjukkan oleh warga sekolah yang bersopan? A. Suka kepada perselisihan faham B. Memalingkan muka apabila bertemu C. Selalu meminjam barang orang lain D. Mengucapkan terima kasih apabila menerima sesuatu 9. Peraturan di sekolah diwujudkan untuk A. Bersedia menghulurkan bantuan B. Membentuk disiplin murid C. Memudahkan menyiapkan tugasan D. Member amaran kepada murid-murid 10.Sebagai seorang warga sekolah yang bertanggungjawab, saya harus A. Membuat bising B. Membuang sampah C. Mematuhi peraturan D. Menconteng dinding

PKSR Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 2012

Soalan 11 hingga 14 berdasarkan rajah di bawah

11.Apakah hubungan diantara Raziana dengan Rozita? A. Adik B. Adik ipar C. Abang D. Kakak ipar 12.Kaitan persaudaraan antara Rahmat dan Rozita ialah A. Sepupu B. Adik C. Biras D. Menantu 13.Hubungan antara Bella dengan Alisha ialah A. Sepupu B. Adik beradik C. Anak saudara D. Menantu 14.Apakah panggilan Alisha kepada Puan Raziana? A. Ibu B. Nenek C. Kakak D. Mak cik

PKSR Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 2012


15.Cara bertutur yang sopan ialah A. Bertutur mengikut rasa B. Gunakan bahasa yang kasar C. Bertutur dengan kuat supaya orang dengar D. Gunakan bahasa yang baik dan sopan 16.Mengapakah kita perlu bertutur dengan sopan semasa berinteraksi dengan orang lain? A. Supaya dihargai B. Supaya kita disenangi C. Supaya mendapat pujian D. Menonjolkan penampilan diri yang positif 17.Kata-kata peransang yang boleh dijadikan pendorong untuk berjaya ialah A. Air dicincang takkan putus B. Pucuk dicita ulam mendatang C. Genggam bara api biar jadi abu D. Melentur buluh biarlah dari rebungnya 18.Bagaimanakan cara belajar yang betul? A. Belajar sepanjang masa B. Belajar apabila ada masa terluang C. Belajar apabila hampir peperiksaan D. Belajar jika berada di hadapan orang ramai 19.Fifi seorang budak yang miskin tetapi dia selalu berusaha untuk menjadi murid yang pandai dan berjaya. Apakah tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh Fifi? A. Miskin B. Pandai C. Berjaya D. Berusaha

PKSR Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 2012


Soalan 20 berdasarkan pernyataan dibawah 20. Hazik selalu mendapat tempat terakhir dalam kelas Bagaimanakah dia boleh membaiki kelemahan dirinya? A. Tidak mengikut masa B. Belajar bersungguh-sungguh C. Berdiam sekiranya tidak faham D. Belajar mengikut mata pelajaran yang disukai 21.Aktiviti memanaskan badan perlu dilakukan untuk A. Mengelakkan kecederaan otot B. Dapat lari dengan lebih pantas C. Menjadikan diri lebih bertenaga D. Mengeluarkan lebih banyak peluh 22.Yang manakah bukan peranan ibu bapa? A. Menyiapkan kerja sekolah anak-anak B. Mengajar dan menjaga anak C. Menjaga keselamatan keluarga D. Menyediakan keperluan keluarga 23.Persefahaman dan hubungan baik antara ahli keluarga sangat penting kerana A. Ahli keluarga akan hidup terbiar B. Ada ahli keluarga akan memberontak C. Ahli keluarga tidak akan membalas jasa D. Semua ahli keluarga akan hidup bahagia 24.Semasa guru sedang mengajar, tiba-tiba Guru Besar memanggil guru kamu. Apakah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh murid-murid? A. Membaca buku cerita B. Membuat kerja yang belum siap C. Membuat sesuatu secara sesuka hati D. Menegur murid yang menggangu kawan

Soalan 25 berdasarkan senarai dibawah

PKSR Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 2012


Menghormati tetamu Bertegur sapa Berjabat tangan

25.Ciri-ciri di atas adalah cara berinteraksi dengan A. Kawan B. Pelawat C. Ibu bapa D. Pengusaha kantin 26.Pasangan yang manakah salah tentang tugas pelawat sekolah? A. Jururawat membantu doctor memeriksa murid di sekolah B. Posmen menghantar surat menyurat sekolah C. Nazir membuat pemantauan keadaan sekolah D. Jurujual buku menjual alat tulis kepada murid 27.Mengapakah kamu perlu menghargai khidmat pekerja sekolah? A. Para guru yang membayar gaji mereka B. Mereka menjalankan tugas bagi memastikan sekolah berada dalam keadaan baik dan selamat C. Mereka yang mendidik kamu D. Mereka lebih berusia dari kamu 28.Kamu hendak masuk ke tandas tetapi pekerja sekolah sedang membersihkan tandas. Apakah tindakan kamu? A. Meminta izin untuk masuk terlebih dahulu B. Tidak perlu ke tandas dan balik semula ke kelas C. Memarahinya kerana menyebabkan kamu lambat D. Membantunya membersihkan tandas supaya lebih cepat

Soalan 29 berdasarkan rajah di bawah

PKSR Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 2012

29.Pakaian di atas dipakai semasa perayaan A. Hari Gawai B. Pesta Kaamatan C. Hari Raya Aidilfitri D. Tahun Baru Cina 30.Pakaian tradisional merupakan lambing bagi sesuatu kaum yang sesuai dipakai pada A. Hari jadi B. Hari guru C. Hari perayaan D. Hari kebangsaan

BAHAGIAN B (SOALAN SUBJEKTIF)

PKSR Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 2012


1 ) Berdasarkan gambar di bawah, tuliskan nama pakaian mengikut kaum yang betul.

1. Kaum Melayu . .... 4. Kaum Kadazandusun .

2. Kaum Cina . .... 5. Kaum Iban . ....

3. Kaum India . .... 6. Kaum Baba Nyonya . ....

PKSR Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 2012


...

2 ) Tulis 3 sikap yang menunjukkan bahawa kamu menyayangi dan menghormati keluarga kamu a) .. b) .. c) .. 3 ) Nyatakan bidang tugas orang-orang berikut di sekolah. a) Kerani . b) Tukang Kebun .. c) Pengawal Keselamatan .. 4 ) Berikan contoh bagi makanan berikut. a) Karbohidrat : ..

PKSR Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 2012


b) Protein :

Оценить