Вы находитесь на странице: 1из 14

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR) TAHUN EMPAT

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


Satu Jam OKTOBER 2011

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B. 30 soalan objektif Bahagian A dan 3 soalan struktur Bahagian B. Jawab semua soalan.

NAMA: ______________________________________________ TAHUN : ______________________________________________

NAMA SEK : ______________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak [ Lihat sebelah

BAHAGIAN A
Arahan : Setiap soalan disertakan dengan empat jawapan sebagai pilihan. Di antara empat jawapan tersebut terdapat satu jawapan yang paling tepat menjadi jawapan kepada soalan. Bulatkan jawapan tersebut. 1. Tugas seorang ibu biasanya adalah A membasuh baju B mengemas pinggan mangkuk C menguruskan rumahtangga D mencari nafkah Perselisihan faham antara anggota keluarga dapat dielakkan dengan cara A menolak pendapat setiap anggota keluarga. B buruk sangka antara anggota keluarga. C berbincang antara satu sama lain. D menggunakan kekerasan. Menolong ibu bapa, menjaga kehormatan diri, dan menjaga kebersihan. A abang. B ibu bapa C kakak. D anak-anak. Makanan seimbang ialah makanan yang A banyak dan mengenyangkan B banyak zat galian C mengandungi khasiat sesuai untuk keperluan tubuh D mengandungi banyak lemak Hubungan yang baik dengan jiran akan menjamin A kebahagiaan B kegembiraan C kesejahteraan dan keharmonian D kerukunan keluarga Identiti sesuatu kaum boleh dilihat melalui A tingkah laku B C pakaian D perbualan wajah

2.

3.

4.

5.

6.

( 2)

7.

Semasa berada di perpustakaan murid-murid mestilah A C bising cakap. B D senyap berjalan.

8.

Bagaimanakah kamu menunjukkan rasa hormat kepada guru kelas A B C D melarikan diri apabila bertembung dengan guru memasamkan muka apabila ditegur guru tidak menghiraukan guru memberikan ucapan selamat kepada guru

9.

Setiap murid mestilah ___________________ peraturan sekolah. A C mematuhi melanggar B D membenci mengengkari

10.

__________________ ialah tempat murid-murid mendapat ilmu pengetahuan. A B C D Padang Bilik Darjah Gelanggang Kantin

11.

Bagaimanakah murid-murid boleh mengasah bakat mereka? A B C D Melakukan apa sahaja yang disukai Mendiamkan diri Menyertai aktiviti-aktiviiti seperti sukan dan kuiz yang dianjurkan oleh pihak sekolah Mengikut kawan secara suka-suka

( 3)

12.

Tarian ini biasanya ditarikan pada A C 13. Hari Gawai Hari Kebangsaan B D Hari Pesta Menuai sambutan Tahun Baru

Hari Gawai dirayakan bagi A B C D mengucapkan terima kasih kepada semangat padi menandakan berakhirnya musim menuai padi menunjukkan bermulanya musim menuai padi menandakan musim menanam padi

14.

Masyarakat yang berbilang keturunan di negara ini disebut masyarakat A C campuran. peribumi B D elit majmuk

15.

Udara yang segar biasanya terdapat di kawasan yang bebas daripada A C pencemaran air pencemaran udara B D pencemaran bunyi pencemaran pemikiran

16.

Antara berikut yang manakah menunjukkan seorang pelajar yang beradab A B C D memakai pakaian seragam ke sekolah bermain di kantin semasa rehat memberi ucap selamat kepada guru bercakap dengan rakan semasa belajar

17.

Apakah bulan pertama dalam kalendar Islam? A C Muharam Hari Raya Puasa B D Syawal Maulidur Rasul

( 4)

18.

Nasi Kandar dan Asam Laksa menjadi makanan istimewa penduduk negeri A B C D Kelantan Darul Naim Perak Darul Ridzwan Pulau Pinang Pahang Darul Makmur

19.

Tarian kuda kepang sangat popular di negeri ______________. A B C D 20. Selangor Darul Ehsan Sarawak Bumi Kenyalang Johor Darul Takzim Kelantan Darul Naim

Di antara berikut, manakah situasi pembelajaran yang lebih menarik? A B C D Belajar tanpa bimbingan Mengurungkan diri dalam bilik Belajar secara berkumpulan dengan mengadakan perbincangan Memasang radio kuat-kuat

21.

Thosai adalah makanan tradisi bagi masyarakat A C India Melayu D B Cina Khadazan Duusun

22.

Mengapakah kebersihan dan keceriaan rumah perlu dijaga? A B C D Mendapat pujian Selesa dan menarik Dapat menandingi rumah jiran sebelah Tidak dimasuki pencuri atau perompak

( 5)

23.

Individu yang berdaya saing memiliki sikap-sikap berikut: I III A B memiliki keazaman yang tinggi seringkali mengeluh I, II dan III I. II dan IV C D II IV tidak berputus asa bersedia hadapi cabaran

I, III dan IV II, III dan IV

24.

Siapakah di antara komuniti berikut yang berperanan di sekolah? I II III IV A D guru besar dan guru-guru tukang kebun dan pembantu am penjual aiskrim pembekal majalah dan suratkhabar I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

25.

Pengetahuan tambahan boleh didapati dengan I III A B menonton televisyen melayari internet I, II dan III II, III dan IV C D II IV membaca akhbar mendengar radio

I, III dan IV I, II, III dan IV

26.

Banjir kilat kerap melanda bandar Batu Pahat. Hal ini mungkin disebabkan I II III IV A B kawasan ini terletak di kawasan tanah tinggi kawasan ini mempunyai penduduk yang padat kawasan ini ada masalah saliran kawasan ini mempunyai masalah perparitan I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

27.

Penduduk yang tinggal di Sarawak ialah I III A B Senoi Iban I dan II I dan III II IV C D Negrito Melanau II dan IV III dan IV

( 6)

28.

Antara yang berikut yang manakah tanggungjawab seorang anak? I II III IV A B C D Mentaati perintah dan nasihat ibu bapa. Menolong ibu bapa membuat kerja rumah. Menghormati ibu bapa. Menjaga keselamatan keluarga I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

29.

Antara penyataan berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah baik untuk menceriakan rumah? I II III IV A B C D Menyapu lantai ruang tamu Menggunakan soket berasingan Mengemas bilik tidur Menutup semua tingkap yang ada I dan II I dan III II dan IV III dan IV

30.

Antara yang berikut, yang manakah boleh membawa keharmonian dalam sesebuah keluarga? I II III IV A B C D Bertolak ansur dan bertimbang rasa Bekerjasama dan bantu membantu Mengumpul setem Menyanyi dan mendengar radio I dan II II dan III III dan IV I dan IV

( 7)

BAHAGIAN B I Padankan label yang sesuai dengan situasi gambar yang diberi. # # # Tutup semua suis sebelum keluar Letakkan basikal di sini Dilarang membuat bising # # Jagalah kebersihan tandas Sila beratur dengan senyap

[ 10 markah ]

( 8)

II

Namakan kaum yang memakai pakaian di bawah:

[ 10 Markah ] III Tuliskan (betul ) atau (salah) pada pernyataan-pernyataan berikut.

( 9)

Pernyataan 1. Sebelum meninggalkan rumah, kita perlu pastikan rumah kita dalam keadaan selamat. 2. Orang berbangsa lain yang tinggal dinegara ini tidak dibenarkan mengamalkan budaya hidup masing-masing. 3. Ibu bapa memainkan peranan penting bagi menjamin kebahagiaan keluarga 4. Setiap perkara yang ingin dilakukan oleh seseorang anak perlu mendapat restu daripada ibu dan bapa. 5. Perayaan yang disambut oleh kaum India di negara ini ialah Thaipusam dan Deepavali.

Betul atau Salah

[ 10 markah ] IV Nyatakan lima contoh kawasan pelancongan di Malaysia: 1.______________________________________________ 2.______________________________________________ 3.______________________________________________ 4.______________________________________________ 5.______________________________________________ ( 10 markah )

KERTAS SOALAN TAMAT

SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 BAHAGIAN A 1. C

( 10)

2. C 3. D 4. C 5. C 6. C 7. B 8. C 9. A 10. B 11. C 12. B 13. 14. D 15. C 16. A 17. A 18. C 19. C 20. C 21. A 22. B 23. B 24. D 25. D 26. C 27. D 28. A 29. B 30. A

JAWAPAN BAHAGIAN B Letakkan basikal di sini

( 11)

Tutup semua suis sebelum keluar

Sila beratur

Jangan bising

Jaga kebersihan tandas

II

( 12)

Melayu

Cina

India

Sikh

Kadazan

III Pernyataan _/ / X

( 13)

2. Sebelum meninggalkan rumah, kita perlu pastikan rumah kita dalam keadaan selamat. 6. Orang berbangsa lain yang tinggal dinegara ini tidak dibenarkan mengamalkan budaya hidup masing-masing. 7. Ibu bapa memainkan peranan penting bagi menjamin kebahagiaan keluarga 8. Setiap perkara yang ingin dilakukan oleh seseorang anak perlu mendapat restu daripada ibu dan bapa. 9. Perayaan yang disambut oleh kaum India di negara ini ialah Thaipusam dan Deepavali. IV

_/ X

_/ _/ _/

gelojoh Kurangkan bercakap sopan sebut

[ 10 markah

( 14)