You are on page 1of 6

PIERWSZY DZIE

W SZKOLE
Lekcja_01
komunikacja
powitania, poegnania przedstawianie si

sownictwo
podstawowe zwroty

gramatyka
alfabet liczebniki 0-10

tak, nie, prosz, dzikuj, przepraszam, nie rozumiem, nie wiem, prosz powtrzy

nowe sowa

Pierwszy dzie w szkole

SEKRETARIAT - PREZENTACJA
Jestem Agnieszka Polaska.

Cze, jestem Tom, a ty?

sekretariat - prezentacja

Mio mi.
Sekretarka: Studentka: Sekretarka: Studentka:

Dzie dobry. Jestem Agnieszka Polaska. Dzie dobry. Nazywam si Mami Takada. Bardzo mi mio. Mio mi. Cze, jestem Tom, a ty? Cze, jestem Mami. Mio mi. Mnie rwnie.

DIALOG_1

101A1

Student :
DIALOG_2

Studentka: Student: Studentka:

101A2

6_

sze
download this book from e-polish.eu

wiczenie 1
A

101A3

Prosz posucha i uzupeni dialogi.

wiczenie 2
A

101A4

Prosz uzupeni dialogi.

Ty i sekretarka.

Sekretarka: Studentka: Sekretarka: Studentka:


B

Dzie dobry. Jestem

Sekretarka: Student: Sekretarka: Student:

Dzie dobry. Jestem Agnieszka Polaska. ................................................. ................................................. Bardzo mi mio. ...........................................................

Dzie dobry. .......................... ............


si Mami Takada. .................................... mi mio. Mio ........................................ .

Agnieszka Polaska.

01_
Pierwszy dzie w szkole

Student: Studentka: Student: Studentka:

Cze, ............................. Tom, a ty? ..........................., jestem Mami. ............................. mi. Bardzo ................. mio.

Ty i koleanka.

Student: Studentka: Student: Studentka:

........................................................... Cze, jestem Mami. ........................................................... Bardzo mi mio.

POWITANIA - POEGNANIA

101A5

|
sekretariat - prezentacja

pozna! mi pani Mio

nie! Mnie rw
obry. zie od alski. D Kw oman R

Cze, jestem S teve! A ja T om!

Jestem mi! Mio

siedem

_7

ALFABET
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z

101B1

Pierwszy dzie w szkole

g
|
alfabet

_01

To jest polski alfabet. Prosz posucha i powtrzy.


/a/ // /be/ /ce/ /cie/ /de/ /e/ // /ef/ /gie/ /ha/ /i/ /jot/ /ka/ /el/ /e/ /em/ /en/ /e/ /o/ /o kreskowane/ /pe/ /er/ /es/ /e/ /te/ /u/ /wu/ /igrek/ /zet/ /ziet/ /et/ Adam s bar co ma, by dom Ewa g, si film grupa herbata imi ja kolor, kto lekcja atwo mam noc ko okno sma, Krakw pan rozumiem sens nieg, co to ulica woda syn, dobry zebra le e

cena

cz czas ci d ciemno ma dom

sz szansa si n ni z zi si

sens nieg noc nic ko zebra ona zima le

A
a) b) c) d) e) f) g) h)

K C B
Co mwi lektor?

dz dzwon d dungla

drz drzwi
dzi dzie d dwig h=ch rz= u=

rzeka, ona ulica, sma

wiczenie 1

101B2

Prosz powtrzy.

wiczenie 2
101B3

by, dym, dziecko, jak, akiet, ksika, rower, Rzym, rzadko, szybko, silny, drzewo, dre, fotografia, bank, restauracja, program, interesujcy, kino, teatr, plan, projekt, komputer

cze

wiczenie 3
Co mwi lektor?
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

101B4

krzywy sze dziewi szybko grzeczny jeden prasowa cudy adny drugi may

grzyby cze dziesi sitko grzeszny aden pracowa cudzy atwy dugi mae

l) m) n) o) p) r) s) t) u) w) y)

zimno ze moda chata wdka sen kaseta chart tom prosz Chiny

ciemno e moda kata dka syn gazeta art dom prosi siny

8_

osiem
download this book from e-polish.eu

Jak si pani (pan) nazywa?

Jak pani (pan) ma na imi?


OFICJALNIE NIEOFICJALNIE

KLASA

PREZENTACJA
Jak masz na imi? Jak si nazywasz?

01_
Pierwszy dzie w szkole

Nazywam si Takada. Mami Takada.

DIALOG_1

Mam na imi Mami.

Bond. James Bond. James. Mam na imi ................................... Nazywam si James Bond. ...................................
Jestem ................................................

Mam na imi Mami.


Angela: Tom:

Nazywam si Takada. Mami Takada.


101C1

Cze, jestem Angela, a ty? Mam na imi Tom. Bardzo mi mio. Angela: Mio mi.
Mami: Angela: Mami:

|
klasa - prezentacja

DIALOG_2

Cze, jestem Mami Takada. Jak si nazywasz? Mio mi. Nazywam si Angela Brown. Bardzo mi mio. Cze, mam na imi Uwe. Mio mi ci pozna, jestem Tom. Mio mi.

DIALOG_3

Uwe: Tom: Uwe:

wiczenie 2

101C3

Prosz uzupeni.

pan
wiczenie 1
101C2

jak
v dzie

nazywam

Prosz posucha i uzupeni.

Nauczycielka: Dzie ......... . Nazywam si Iwona Stempek.

dobry

mi
Student:

mio
Dzie dobry.
nazywa?

.............. nauczycielk. Prosz si przedstawi.


Angela:

Prze prze - ojej, .. rozumiem! .........?, Jak si pan nazywa? Prezentacja.

Nauczycielka: Przedstawi si to znaczy: Jak si pani

Sekretarka: Dzie dobry. si

Angela: Angela:

Aaa, nazywam .. Angela Brown. przed-sta-wi si Uff! Skomplikowane!

Student:

..... si Uwe Stein.

Nauczycielka: Prosz powtrzy: przed-sta-wi si

Sekretarka: Bardzo . mio. Student:

............ mi.

dziewi

_9

PRZERWA
GDZIE JEST... ?
101D1

_01
tutaj tu

na lewo

na prawo

DIALOG_1

Angela: Angela: Mami: Sekretarka: Mami: Tom: Angela: Tom: Mami:

Przepraszam, gdzie jest toaleta? Dzikuj bardzo. Przepraszam, gdzie jest Internet? Komputery s tutaj. Internet jest gratis. Dzikuj pani bardzo. Przepraszam, gdzie jest woda? Tu jest woda. Kawa, herbata i cukier s tam. Dzikuj. A co to jest? To jest program kulturalny. Program kulturalny? Co to jest? To co specjalnego: film, spotkanie, specjalna lekcja. Aha, rozumiem.

Nauczycielka: Toaleta jest tam, na prawo.

tam

DIALOG_4

DIALOG_3

DIALOG_2

Sekretarka: Mami: Sekretarka: Mami:

tak nie

Przepraszam, gdzie jest toaleta?

Mam pytanie. Czy tu mona pali?

prosz dzikuj

NIE ROZUMIEM.

PROSZ POWTRZY!
DIALOG_1

101E1

Nauczycielka: Prosz przeliterowa swoje imi i nazwisko.

Nie rozumiem. Prosz powtrzy. Nauczycielka: Prosz przeliterowa imi i nazwisko. Uwe: Aha, rozumiem U-w-e S-t-e-i-n. Nauczycielka: Dzikuj.
Uwe: Nauczycielka: Prosz powtrzy szkoa. Angela: Angela:

DIALOG_2

Szkoa. S-z-k-o--a.

Nauczycielka: Dzikuj, a teraz prosz przeliterowa szkoa.

DIALOG_3

Prosz Prosz Prosz Prosz

powtrzy. przeliterowa. przeczyta. napisa. Nie wiem. Nie rozumiem. Co to znaczy? Mam pytanie.

Nauczycielka: Prosz przeczyta dialog i prosz napisa

101E2

wiczenie. Mam pytanie, co to znaczy szkoa? Nauczycielka: School. Tom: Dzikuj bardzo. Nauczycielka: Prosz.
Tom: Uwe: Uwe:

DIALOG_4

Mam pytanie, jak si mwi po polsku tired? Jestem bardzo zmczony.

Nauczycielka: Zmczony.

10_

dziesi
download this book from e-polish.eu

wiczenie 1

101E3

wiczenie 2
Co pasuje?
1. 2.

101E4

Prosz dopasowa.

prosz powtrzy prosz przeliterowa prosz przeczyta prosz napisa

3. 4. 5. 6.

Prosz przeliterowa dom. Prosz powtrzy dzikuj. Prosz powtrzy szkoa. Co to znaczy dzikuj? Co to znaczy dom? Prosz przeczyta dom.

A. B. C. D. E. F.

Dzikuj. Szkoa. Nie wiem. d-o-m Dom. Thank you.

01_
Pierwszy dzie w szkole

LICZEBNIKI
101F2

wiczenie 1

101F1

0 1 2 3

Prosz posucha i uzupeni.

wiczenie 2
j_d_n

Prosz uzupeni i poczy z cyfr.

4
t_z_

_wa 7 9

siedem sze dwa trzy pi cztery

dziesi

4 5 6 7 8 9 10

liczebniki

jeden zero osiem dziewi

sze

si_d_m

2
sze_

10 1

_ _tery _ esi_ 0 8
p__

d_

dz_ewi_

wiczenie 3
Co mwi lektor?
a) b) c)

101F3

5
d) e) f) g) h)

z_r_

eo

os_em

POWTRZENIE
DANE PERSONALNE

Sekretarka: Studentka: Sekretarka: Studentka: Sekretarka: Studentka: Sekretarka: Studentka: Sekretarka: Studentka: Sekretarka: Studentka:

Imi? 101G1 Mami. Nazwisko? Takada. Narodowo? Jestem Japonk. Adres? Krakw, ulica Spacerowa 9. Numer telefonu? 12 639 84 57. Dzikuj. Prosz.

DIALOG_2

DIALOG_1

Nauczycielka: Dzikuj i do jutra. Mami: Dzikuj, do widzenia. Tom: Do jutra!

jedenacie

_11

Related Interests