You are on page 1of 16

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I ADMINISTRATIVE BRAOV

Specializarea :Administraie Public

CAIET DE PRACTIC

Student, anul II DIACONU DOCENTIU ION


1

PRECIZARI GENERALE SI SPECIFICE PRIVIND PRACTICA - PRIMARIA COMUNEI CETATENI -JUDETUL ARGES
Statul, termen care sugereaza un nucleu central , in realitate este o retea de organizatii si institutii centrale si locale diverse, care se ocupa cu asigurarea ordinii si securitatii sociale, politice si economice a unei comunitati nationale date . Administratia este una din institutiile publice care compun statul si este formata, la randul ei, din alte institutii si organisme permanente, cum ar fi : Banca Centrala , Politia, Administratiile Financiare, etc. , adica totalitatea puterilor de guvernamant asupra unui teritoriu, fara dreptul de a dispune de aceasta . Astfel ca, notiunea de administratie publica se poate intelege facand conexiunea intre cele mentionate anterior cu adjectivul public, - a care arata apartenenta unei colectivitati sau provenienta de la o colectivitate. Guvernul, ministerele, consiliile locale, primarii diferitelor localitati , s.a. sunt organe de stat competente sa ia masuri si sa emita dispozitii cu caracter obligatoriu; ele sunt autoritati ale administratiei publice insa difera prin competenta teritoriala care poate fi extinsa pe intreg teritoriu national sau pe teritoriul unitatii administrative unde au fost alese . Trebuie mentionat faptul ca atributia este prerogativa recunoscuta unui organ , compartiment sau persoana iar ansamblul lor compune competenta uni organ , compartiment functional sau persoane. Competenta teritoriala este unul din cele doua criterii clasificatoare ale organelor executive , a caror totalitate formeaza un
2

system constand in organizarea executarii si executarea in concret a actelor normative numit activitatea executive . Dupa criteriul competentei materiale , organele executive se clasifica in organe cu competenta generala si organe de specialiotate , iar din punct de vedere al competentei teritoriale distingem intre organelle centrale si cele locale. Ca sistem de organizare administratia publica cuprinde o multitudine de parti componente cu denumiri,cu servicii, atributii si activitati diferite . Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala in commune si orase sunt consiliile locale, comunale si orasenesti, ca autoritati deliberative , si primarii , ca autoritati executive . Consiliile locale si primarii se aleg in conditiile prevazute de Legea privind alegerile locale . Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comune si orase , in conditiile legii. In fiecare judet se constituie un consiliu judetean , ca autoritate a administratiei publice locale , pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasanesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean . Alesi locali sunt primarul , consilieri locali si consilieri judeteni . In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor acestia indeplinesc o functie de autoritate publica , beneficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritati de stat . Consiliul local are initiative si hotaraste , in conditiile legii, in toate problemele de interes local , cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice , locale sau centrale. O autoritatedeliberativa a administratiei publice locale consiliul judetean este constituita , la nivel judetean , pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.
3

Operatiunile de stare civila pe care ofiterii de stare civila le pot intocmi sunt :
Intocmirea actelor de stare civila (nastere , casatorie , deces ); Inscrierea mentiunilor in actele de stare civila ; Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila ; Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare cicila si a mentiunilor inscrise pe acesta .

1.

Intocmirea actelor de stare civila : 1.1. Intocmirea actului de nastere

Nasterea se inregistreaza la primaria municipiului , orasului sau comunei in care s-a produs . In cazul copilului gasit , inregistrarea nasterii se face la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza administrative teritoriala a fost gasit. Inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei verbale date in fata ofiterului de stare civila de catre oricare dintre parinti, iar daca acest lucru nu este posibil, obligatia declararii ii revine medicului , persoanelor care au fost de fata la nastere sau personalului din unitatea in care a avut loc nasterea , sau rudelor si vecinilor care au luat cunostinta despre nastrea copilului. Declaratia va prezenta urmatoarele acte : - certificatul medical constatator al nasterii; - certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului; - certificatul de casatorie al parintilor copilului , daca sunt casatoriti. Daca parintii au nume de familie diferit inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise, semnate de parinti, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului . Atunci cand parinti nu se inteleg cu privire la numele de familie si prenumele copilului, va decide primarul localitatii unde se inregistreaza nasterea, prin dispozitie, procedandu-se in aceleasi conditii si in cazul copilului dasit sau abandonat, precum si in cazul in care ofiterul de stare civila refuza inscrierea prenumelor ce sunt formate din cuvinte incidentale ori ridicule, iar parintii nu vor sa opteze pentru un alt nume. In situatia in care copilul nascut viu a decedat si nasterea nu a fost inregistrata , se inregistreaza mai intai nasterea si apoi decesul . In situatia unui copil nascut mort, se intocmeste numai
5

actul de nastere, necompletandu-se rubricile privind prenumele si cetatenia , iar la rubrica din care rezulta ca s-a nascut un copil se inscrie cuvantul mort .

Intocmirea actului de nastere al copilului gasit se face in termen de 30 de zile de la data gasirii copilului , la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza administrative a fost gasit , pe baza urmatoarelor acte : - declaratia scrisa a persoanei care l-a gasit ; - procesul verbal intocmit de politie , medic si reprezentantul - autoritatii tutelare din cadrul primariei unde se va inregistra. In cazul in care copilul este abandonat de mama in spital, conducatorul unitatii sanitare are obligatia sa sesizeze politia in termen de 24 de ore de la constatarea faptului . Daca nu a fost stabilita identitatea mamei in termen de 30 zile , intocmirea actului de nastere se va face pe baza urmatoarelor acte : referatul autoritatii tutelare din cadrul primariei in raza careia a fost abandonat ; certificatul medical constatator al nasterii; procesul verbal intocmit de politie , medic si reprezentantul autoritatii tutelare din cadrul primariei in raza careia a fost abandonat copilul . Cand nasterea unui cetatea roman s-a produs in strainatate , dar nu a fost inregistrata , iar declaratia de cnastere se face in tara , intocmirea actului de nastere urmeaza a fi facuta la primaria in raza careia isi au domiciliul parintii, dupa ce se verifica
6

daca nasterea nu a fost inregistrata la misiunea diplomatica a Romaniei in strainatate sau la autoritatea locala in strainatate . Daca se stabileste ca nasterea a fost inregistrata corect in strainatate , se va urma procedura prevazuta pentru transcrierea certificatelor procurate in strainatate .

1.2. Intocmirea actului de casatorie Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila la sediul autoritatii publice locale a municipiului , orasului sau comunei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta unul dintre soti . Casatoria se poate incheia si in alt loc decat acesta cand unul din soti este in imposibilitatea de a se prezenta la sediul starii civile, dar numai cu acordul primarului si pentru motice temeinice . Potrivit Codului Familiei , numai casatoria incheiata in fata ofiterului de stare civila produce efecte juridice . O persoana care nu are calitatea de ofiter de stare civila nu va putra incheia valabil o casatorie , pentru ca nu are competenta materiala in acest sens , iar casatoria astfel incheiata fiind lovita de nulitate . Dar cand inregistrata facuta in registrul de stare civila de catre o persoana care nu are calitatea de ofiter de stare civila , casatoria este valabila daca acea persoana si-a exercitat atributiile in mod public . Daca persoanele care se casatoresc nu isi au domiciliul sau resedinta (cel putin unul din ei) in raza localitatii unde se va incheia casatoria , se incalca normele de competenta personala a ofiterului de stare civila, insa o astfel de imprejurare neatragind nulitatea casatoriei. Incheierea casatoriei unor cetateni romani pe o nava aflata inafara granitilor romanesti , competenta apartine comandantului navei, care are si atributii de ofiter de stare civila . In cazul in care ofiterul de stare civila ar incheia casatoria in afara razei teritoriale a unitatii administrative,se incalca normele de competenta teritoriala;
7

o astfel de depasire a competentei fiind posibila numai in cazul in care casatoria nu se incheie la sediul serviciului de stare civila , situatie ce nu atrage nulitatea casatoriei. Ofiterul de stare civila la data incheierii casatoriei : identifica viitorii soti, constata ca nu exista impedimente la casatorie , verifica prezenta a 2 martori, ia consimtamantul ambilor soti, declara casatoria incheiata , intocmeste actul de casatorie in registrul de stare civila care este semnat de ofiterul de stare civila , de catre soti si martori si elibereaza sotilor certificatul de casatorie.

1.3. Intocmirea actului de deces Actul de deces se intocmeste la primaria municipiului , orasului sau comunei in a carei raza teritoriala s-a produs decesul sau a fost gasit cadavrul. Declaratia de deces se face verbal , in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei , termen in care cuprinde atat ziua in care s-a produs decesul , cat si ziua in care se face declaratia . Cand decesul se datoreaza unei sinucideri , unui accident sau altor cause violente , precum si in cazul gasirii unui cadavru , declaratia se face in in termen de 48 de ore. Declaratia de deces se face de catre membrii familiei decedatului , iar in lipsa acestora , de catre vecini , medicul sau alt cadru din unitatea sanitara unde s-a produs decesul . Odata cu declaratia de deces, declarantul va depune : certificatul medical constator al decesului , in care se mentioneaza cauza decesului ; actul de identitate al persoanei decedate .

Pana la data de 5 a lunii urmatoare celei in care a-a inregistrat decesul , ofiterul de stare civila este obligat sa trimita , pe baza de borderou , actele de identitate la formatiunea de evidenta a populatiei la care este arondata localitatea . Actul de deces privind un cadavru gasit se face la primaria localitatii in raza careia a fost gasit, in baza certificatului medical constatator al decesului , a dovezii eliberate de politie s-au parchet si a procesului verbal intocmit de medic , care va cuprinde varsta ,sexul, locul unde a fost gasit cadavrul , data si cauza decesului . Atunci cand ulterior parchetul sau politia stabilesc identitatea cadavrului , pe baza comunicarii facute, datele se inscriu prin mentiune pe actul respective. Atunci cand declarantul nu cunoaste toate datele necesare completarii rubricilor din actul de deces si acestea nu rezulta din actul de identitate , se vor inscrie in act numai datele care se declara . Ofiterul de stare civila se inregistreaza un act de deces este obligat sa comunice acest fapt primariei localitatii unde se pastreaza actul de nastere a celui decedat .

Dupa intocmirea actului de deces , ofiterul de stare civila elibereaza declarantului o adeverinta de inhumare sau incinerare a cadavrului ,facand mentiune despre aceasta pe verso certificatului constatator al decesului. Inhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetatean roman al carui deces s-a produs in strainatate se face pe baza adeverintei eliberate de primaria in a carei raza teritoriala urmeaza sa se faca inhumarea sau incinerarea . Daca decesul unui cetatean roman s-a inregistrat la autoritatile locale din strainatate sau la misiunea diplomatica a Romaniei , adeverinta se va elibera pe baza certificatului de deces intocmit la una din aceste autoritati .

Atunci cand decesul unui cetatean roman s-a produs pe o aeronava aflata inafara teritorului romanesc sau pe o nava aflata inafara apelor teritoriale romane , iar cadavrul este transportat in tara, eliberarea adeverintei de inhumare sau incinerare se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei sau aeronavei. In actul de deces intocmit ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si nirevocabile declarative de moarte, se inscriu datele de stare civila si data decesului , asa cum rezulta din hotarare. Intocmirea actuuli de deces in aceste conditii se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, dupa caz, la autoritatea administratiei publice locale de la: locul de nastere a celui declarat mort; - domiciliul celui declarat mort(in cazul cand actul de nastere a fost intocmit la autoritatile locale din strainatate - domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecatoreasca a mortii.

10

2. Inscrierea mentiunilor in actele de stare civila In actul de nastere(in principal), de casatorie sau de deces se inscriu mentiuni cu privire la modificarile care au intervenit in starea civila a persoanei fizice. Actul de stare civila este centralizatorul inregistrarilor de stare civila menit sa culeaga mentiune tuturor faptelor care afecteaza persoana de-a lungul vietii. Inscrierea mentiunii de stabilire a filiatiei pe actul de nastere si, dupa caz, de casatorie si de deces , se face la cererea sau din oficiu pe baza actului de recunoastere a hotararii judecatoresti definitive . Daca insa, ulterior, prin hotarare judecatoreasca s-a incuviintat purtarea numelui de familie al parintelui fata de care s-a stability filiatia, mentiunea se scrie sip e actele de nastere ale copiilor, iar in cazul majorilor, numai la cererea acestora. Inregistrarea adoptiei se face prin intocmirea unui nou act de stare civila .Pe baza hotararii judecatoresti , serviciul de stare civila competent va intocmi un nou act de nastere al copilului adoptat in care parintii adoptive vor fi trecuti ca parintii firesti. Anularea sau desfacerea adoptiei dispusa prin hotarare judecatoreasca definitive se inscrie prin mentiune pe actul de nastere initial si dupa caz pe cel intocmit in urma adoptiei, pe actul de casatorie sip e actele de nastere ale copiilor minori ai celui adoptat, iar in cazul copiilor majori, numai la cererea acestora . Incetarea casatoriei prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, anularea sau desfacerea casatoriei se inscriu prin mentiune pe actul de casatorie sip e cele de nastere ale fostilor soti. Asa cum dispune legea , mentiune se inscrie din oficiu , pe baza comunicarii primite de la ofiterul starii civile care a intocmit actul de deces , a hotararii definitive , ori la cererea persoanei interesate. Mentiunile privind acordarea si pierderea cetateniei romane se inscriu pe actul de nastere si daca este cazul pe cel de casatorie , pe baza comunicarii Ministerului Administratiei si Internelor .

11

In ceea ce priveste schimbarea numelui , acesta se inscrie pe actele de stare civila ale persoanei . La cererea persoanelor indreptatite se elibereaza certificatele de stare civila cu mentiunile inscrise in actele de stare civila , iar certificatele eliberate anterior se retrag si se anuleaza . Situatiile ce permit inscrierea mentiuni pe actele de stare civila sunt: - stabilirea filiatiei prin recunoastere sau prin hotarare judecatoreasca ; - incheierea , desfacerea, incetarea sau anulare casatoriei; - incheierea, desfacerea,incetarea sau anularea adoptiei; - contestarea recunoasterii sau tagaduirea paternitatii; - dobandirea sau pierderea cetateniei romane; - rectificarea , completarea sau anularea actelor de stare civila; - schimbarea numelui; - schimbarea sexului; - decesul.

12

3. Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila Legea nr. 119/1996 in capitolul 4 reglementeaza reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila . Cazurile de reconstituire sunt prevazute in art. 52 astfel: - registrele de stare civila au fost pierdute sau distruse in totalitate sau in parte; - actul de stare civila a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat certificatul sau extrasul de pe acest act. Intocmirea ulterioara a actelor de stare civila este reglementata de art. 53 si se poate solicita in urmatoarele cazuri: - daca intocmirea actului de nastere sau de deces a fost omisa , desi au fost depuse actele necesare intocmirii acestuia; - daca intocmirea actuuli de casatorie a fost omisa , desi a fost luat consimtamintul sotilor de catre ofiterul de stare civila . Ambele proceduri se rezolva pe cale administrativa ; astfel , cererea de reconstituire sau de intocmirea ulterioara a unui act de stare civila, insotita de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local competent sa intocmeasca actul, sau a locului de domiciliu a persoanei interesate in cazul cand actul a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act. Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile prin dispozitia primarului si se comunica in termen de c10 zile de la data emiterii dispozitiei , ce poate fi contestata la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul autoritatea emitenta. In cazul in care unul dintre exemplarele de stare civila este pierdut sau distrus , in totalitate sau in parte , acesta se inlocuieste printr-o copie intocmita de pe registrul existent care se certifica pentru conformitate de catre ofiterul de stare civila .
13

4. Anularea , modificarea , rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor : Anularea, modificarea, rectificare si completarea actelor de stare civila sunt reglementate in capitolul 5 din Legea 119/1996 si in decretul 31/1954. Aceste actiuni se pot face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive . De precizat este faptul ca actele de stare civila reconstituite nu pot fi completate. Prin anularea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise se intelege sanctiunea nerespectarii dispozitiilor legale privind conditiile de validitate ale acestor acte; prin rectificare si completare a actelor de stare civila mse intelege indreptarea sau inlaturarea erorilor survenite in actele de stare civila, iar prin modificarea actelor de stare civila , inscrierea unor mentiuni privitoare la statutul civil al titularului. Hotararea de anulare se pronunta la cererea persoanei interesate, a serviciului public comunitar local , a Consiliului Judetean ori a Parchetului. Competenta de solutionare a unei asemenea cereri revine judecatoriei de la domiciliul reclamantului. Pentru ca dispozitiile legale privind actele de stare civila sunt de ordine publica, sanctiunea ce intervine in astfel de cazuri este nulitate absoluta a actului. Legea nu enumera cazurile in care actele civila sunt lovite de nulitate si de doctrina si jurisprudenta au evidentiat cateva dintre ele: - inregistrarea s-a facut de o persoana necompetenta , cu exceptia cazului in care acea persoana si-a indeplinit atributiile in mod public ; - inregistrarea nu s-a facut in registrele de stare civila in conformitate cu modelele stabilite prin lege;

14

- inregistrarea are in vedere un act sau un fapt juridic ce nu s-a produs ; - inregistrarea s-a facut pe baza unui act juridic ce ulterior a fost anulat; - inregistrarea prin reconstituire se anuleaza in care ulterior se procura actul original care a fost reconstituit . In ce priveste modificarea si completarea actelor de stare civila, aceste operatiuni se vor face in baza unei hotarari judecatoresti definitive . Actele de stare civila au o natura mixta , pentru ca se supun atat regulilor de drept civil cat si regulilor de drept administrativ. Din punctual de vedere al dreptului civil, actele de stare civila sunt o specie de acte autentice , iar pentru dreptul administrative actul doveditor al actului administrative individual care este tocmai inregistrarea de stare civila. Exercitarea atributiilor de stare civila este de competenta serviciilor publice comunitare de evidenta populatiei care functioneaza la nivelul consiliilor locale. Registrele de stare civila se intocmesc in doua exemplare , ambele originale, si la completarea lor se foloseste cerneala speciala de culoare neagra. Actele se numeroteaza pe ani calendaristici. Primul exemplar al registrelor de stare civila se pastreaza la serviciul comunitar local unde a luat fiinta registrul; iar al doilea exemplar se inainteaza la serviciul public comunitar al consiliului judetean, in termen de 30 de zile de la data cand toate filele au fost completate. Cele 2 exemplare ale registrelor de stare civila se trimit Arhivelor Statului dupa trecerea a peste 100 de ani de la data completarii lor. Inregistrarea actelor si faptelor de stare civila precum si inscrierea mentiunilor de fac la cerere, avand in vedere declaratia persoanei obligate la aceasta , sau din oficiu, dupa caz. In ce priveste competenta ofiterului de stare civila, este de mentionat ca el este abilitat sa isi exercite functi numai in circumscriptia administrativ-teritoriala unde a fost numit. Aceasta inseamna ca , de regula , domiciliul sau resedinta partilor reprezinta
15

un element determinat in ce priveste competenta teritoriala a ofiterului de stare civila; un alt element ce atrage aceasta competenta fiind locul unde s-a intamplat un fapt juridic (locul nasterii, al decesului). In conformitate cu Legea 119/1996 , ofiterii de stare civila intocmesc acte de stare civila nu numai pentru cetatenii romani ci si pentru persoanele fara cetatenie ; deasemenea ei inregistreaza la cerere actele sau faptele de stare civila ale cetatenilor straini daca acestia au domiciliul sau se afla temporar in tara noastra. Pot exista situatii exceptionale cand atributiile ofiterului de stare civila sunt indeplinite de catre persoane care nu au fost desemnate potrivit legii . Aplicarea regulilor in materie ar conduce in asemenea cazuri la nulitatea absoluta a acestor acte, cu consecinte pagubitoare pentru parti.

16