Вы находитесь на странице: 1из 1

Vaivaras meenutati sjaeelset kultuurielu

Vaivaras t h i s t a t i l a u p e v a l laulu- ja mngupevaga omaaegse r a h v a m a j a 90. a a s t a p e v a , millest on alles vaid varemed. 1910. aastal avatud karskusseltsi Klvaja ja pllumajandusseltsi rahvamaja lks maksma 33 000 kuldrubla. Seltsid kogusid raha asutustega ksikisikute annetustest ning seltside korraldatud peohtute sissetulekutest. Ehitust toetasid rahaga ka Eestimaa kuberner ja kohalik misnik. Suurel ja uhkel rahvamajal - pangad asusid,siis tagasihoidlikes hoonetes - oli hindamatu panus Vaivara kultuurielule: Vaivara kujunes enne sda Kirdc-Eesti kultuurielu heks keskuseks. Nd on rahvamajast alles .vaid mr rid. Kas hoone taastatakse? Vallavanema lo Jgisoo arvates on otstarbekam ja odavam, ehitada uus kultuuritempel valla keskusesse Sinimele kui taastada vana hoone ,valla piiril. Kultuurielu Vaivaras on taas tusuteel: alates mdunud sgisest tegutseb lauluja mnguselts, mille esimeheks on kohalik rimees Aare Objartel, loodud on valla muuseum, kus eesotsas Ivika Midre. ' Uus selts ja muuseum koos vallavalitsusega olid rahvamaja aastapeva lbiviimisel need peamised vaevangijad. Pev algas endiste, ja praeguste vaivaralaste ning klaliste meeleoluka rongkiguga vallamaja juurest peoplatsile rahvamaja varemete juures, kus toimus kontsert. Klakosti pakkusid ka 1848. aastal asutatud Torma, segakoor Jgevamaalt ning Albu nitering. Huviga kuulati kahe kohaliku soliidses eas srava daami - kodu-uurijate Meedy Hiielo ja Hilja'Tartlani esinemist, kes meenutasid rahvamaja ehitamist ja vaivaralaste suuri tegusid kultuuris sjaeelsel iseseisvusajal.

ARVO LEKI foto

A R V O LEKK

TANTS RAHVAMAJA VAREMETEL: Vaivara pidas o m a a e g s e rahvamaja 9 0 . snnipeva m e e l e s laulu- ja m n g u p e v a g a .