Вы находитесь на странице: 1из 6

Latihan Topikal Ketaksamaan Linear 1 Jika y ialah suatu integer, nyatakan penyelesaian-penyelesaian yang mungkin bagi y 6.

[3 markah] Jawapan:

Nyatakan sama ada setiap situasi berikut melibatkan perhubungan 'lebih daripada', 'kurang daripada', 'lebih daripada atau sama dengan' atau 'kurang daripada atau sama dengan'. (a) Jualan bagi Restoran K pada hari ini adalah tidak melebihi RM920. (b) Perjalanan dari X ke Y dengan kereta akan mengambil masa sekurangkurangnya 40 minit. [4 markah] Jawapan:

Jika k ialah suatu integer, nyatakan penyelesaian-penyelesaian yang mungkin bagi k 3. [2 markah] Jawapan:

Nyatakan sama ada setiap situasi berikut melibatkan perhubungan 'lebih daripada', 'kurang daripada', 'lebih daripada atau sama dengan' atau 'kurang daripada atau sama dengan'. (a) Jualan bagi Restoran K pada hari ini adalah tidak melebihi RM960. (b) Perjalanan dari X ke Y dengan kereta akan mengambil masa tidak lebih daripada 50 minit. [4 markah] Jawapan:

Jika d ialah suatu integer, nyatakan penyelesaian-penyelesaian yang mungkin bagi d < 5. [2 markah] Jawapan:

Mewakili ketaksamaan linear x > dengan menggunakan suatu garis nombor. 3 [3 markah] Jawapan:

Jumlah petrol, liter, yang masih tinggal di dalam tangki minyak kereta Meng Hock adalah kurang daripada 15 liter. Jika 9 liter petrol telah digunakan, tulis suatu ketaksamaan bagi jumlah petrol yang masih ada. [3 markah] Jawapan:

Selesaikan ketaksamaan 1 + 4q > 13. [3 markah] Jawapan:

Selesaikan ketaksamaan 2 7p 9 8p. [3 markah] Jawapan:

10

Umur Jabah adalah lebih daripada 50 tahun. Jika umurnya ialah d tahun, tulis suatu ketaksamaan bagi umur Jabah dalam masa 2 tahun. [3 markah] Jawapan:

11

Diberi pendapatan tahunan minimum, RMp, Chee Meng ialah RM44 400. Tulis suatu ketaksamaan bagi pendapatan bulanan Chee Meng. [3 markah] Jawapan:

12

Rajah 1 menunjukkan suatu garis nombor.

Rajah 1 Tulis suatu ketaksamaan linear dalam h. [2 markah] Jawapan:

13

Mewakili ketaksamaan linear x < 4 dengan menggunakan suatu garis nombor. [3 markah] Jawapan:

14

Jumlah petrol, liter, yang masih tinggal di dalam tangki minyak kereta Hanis adalah kurang daripada 15 liter. Jika 9 liter petrol telah digunakan, tulis suatu ketaksamaan bagi jumlah petrol yang masih ada. [3 markah] Jawapan:

15

Selesaikan ketaksamaan linear serentak 3 2x 9 < 9. [3 markah] Jawapan:

16

Selesaikan ketaksamaan linear 2(q 9) > 5q + 9. [3 markah] Jawapan:

17

Selesaikan ketaksamaan 4 5n 9 dan mewakili penyelesaian pada suatu garis nombor. [3 markah] Jawapan:

18

Senaraikan semua nilai m yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan m 4 dan 28 2m > 2. [4 markah] Jawapan:

19

Nyatakan nilai integer d yang paling besar yang memuaskan ketaksamaan 4 d 7. [3 markah] Jawapan:

20

Nyatakan ketaksamaan setara bagi kedua-dua ketaksamaan x > dan x > 5. 1

[3 markah] Jawapan:

Answer: 1 2 Penyelesaian-penyelesaian yang mungkin bagi y 6 ialah 6, 7, 8, 9, ... (a) kurang daripada (b) lebih daripada atau sama dengan Penyelesaian-penyelesaian yang mungkin bagi k ialah 3 0, ... 3, 2, 1, (a) kurang daripada (b) kurang daripada atau sama dengan Penyelesaian-penyelesaian yang mungkin bagi d < 5 ialah 4, 3, 2, 1, ...

5 6

< 15 9 < 15 9 9 < 6 1 + 4q > 13 1 + 4q 1 > 13 1 4q > 12 q>3 2 7p 9 8p 2 7p 2 9 8p 2 7 8p 7p + 8p 7 8p + 8p 7p p7 d > 50 d + 2 > 50 + 2 d + 2 > 52 p 44 400 p 12 44 400 12 p 3 700

10

11

12 13

h 5

14

< 15 9 < 15 9 9 < 6 3 2x 9 3 + 9 2x 9 + 9 12 2x 12 2 2x 2 x6 2x 9 < 9 2x 9 + 9 < 9 + 9 2x < 18 x<9 6x<9

15

16

2(q 9) > 5q + 9 2q 18 > 5q + 9 2q 18 5q > 5q + 9 5q 18 > 9 3q 18 + 18 > 9 + 18 3q > 27 3q < 27 3q 3 3 q< 9 4 5n 9 4 5n 4 9 4 5 5n ( 5 ( 5n 5) 5) n 1

17

18

m4 (2) (m) (2) (4) m8 28 2m > 2 28 2m 28 > 2 28 > 2m 26

( < ( 2m 2) 26 2) m < 13 8 m < 13

Semua nilai integer m ialah 8, 9, 10, 11, 12 19 4 d 7 4 d 4 7 4 d 3 ( ( d) ( (3) 9) 9) d 27 Nilai integer d yang paling besar ialah 27. 20

Nilai sepunya bagi x > dan x > 5 ialah x > 5. 1 Ketaksamaan setara ialah x > 5.

Оценить