Вы находитесь на странице: 1из 10

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 1 (PKSR 1)

TAHUN EMPAT

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


SATU JAM

MEI 2012
MEI 2012 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B 2. 30 soalan objektif Bahagian A dan 4 soalan struktur Bahagian B 3. Bahagian A, bulatkan jawapan yang betul 4. Bahagian B, tuliskan jawapan pada ruangan jawapan yang disediakan 5. Jawab semua soalan

NAMA TAHUN TARIKH

: ______________________________________ : ______________________________________ : ______________________________________

NAMA SEK : ______________________________________

BAHAGIAN A 1. Tugas menguruskan rumahtangga biasanya dilakukan oleh ? A. Bapa B. Nenek C. Ibu D. Kakak

2. Perselisihan faham antara anggota keluarga dapat dielakkan dengan cara A. Menolak pendapat setiap anggota keluarga B. Buruk sangka antara anggota keluarga C. Berbincang antara satu sama lain D. Menggunakan kekerasan

3. Menolong serta membantu ibu bapa, menjaga kehormatan diri, dan menjaga kebersihan merupakan tugas seorang __________ . A. Abang B. Ibu bapa C. Kakak D. Anak

4. Orang yang tinggal bersebelahan atau berdekatan dengan rumah kita dipanggil A. Musuh B. Rakan C. Jiran D. Sahabat

5. Hubungan yang baik dengan jiran akan menjamin A. Kebahagiaan B. Kegembiraan C. Kesejahteraan hidup D. Kerukunan keluarga

6. Identiti sesuatu kaum boleh dilihat melalui A. Tingkah laku B. Perbuatan C. Pakaian D. Wajah

7. Semasa berada di perpustakaan murid-murid mestilah A. Bising B. Senyap C. Cakap D. Berjalan

8. Murid-murid yang telah melakukan kesalahan mestilah dibawa berjumpa dengan A. Pengawas B. Ketua murid C. Guru Disiplin D. Kerani

9. Setiap murid mestilah _________________ peraturan sekolah A. Mematuhi B. Membenci C. Melanggar D. Mengengkari

10. ________________ ialah tempat murid-murid mendapat ilmu pengetahuan A. Padang B. Bilik darjah C. Gelanggang D. Kantin

11. Bagaimanakah murid-murid boleh mengasah bakat mereka? A. Melakukan apa sahaja yang disukai B. Mendiamkan diri C. Menyertai aktiviti-aktiviti seperti sukan dan kuiz yang dianjurkan oleh pihak sekolah D. Mengikut kawan secara suka-suka 12. Nasi ayam merupakan makanan bagi kaum . A. Kaum Melayu B. Kaum Iban C. Kaum Kadazan D. Kaum Cina

13. Baju Melayu biasanya dipakaikan semasa A. Menghadiri majlis rasmi dan hari raya B. Menghadiri pesta makan buah C. Membeli belah di pusat membeli belah D. Berkebun dan bertani

14. Udara yang segar biasanya terdapat di kawasan yang bebas daripada A. Pencemaran air B. Pencemaran bunyi C. Pencemaran udara D. Pencemaran pemikiran

15. Beliau merupakan guru yang menguruskan pendaftaran murid dan urusan murid yang berhenti sekolah. Beliau yang dimaksudkan ialah A. Guru Besar B. Guru Penolong Kanan Pentadbiran C. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid D. Guru Penolong Kanan Kokurikulum

16. Apakah bulan pertama dalam kalendar Islam A. Awal Muharram B. Hari Raya haji C. Hari Raya Puasa D. Maulidur Rasul

17. Pansoh dan kasam menjadi makanan istimewa penduduk negeri A. Sabah Negeri Di Bawah Bayu B. Perak Darul Ridzuan C. Sarawak Bumi Kenyalang D. Pahang Darul Makmur

18. Di antara berikut ialah makanan tradisi Kaum Cina kecuali A. Dim sum B. Tose C. Ying sang D. Yong taufu

19. Di antara berikut, manakah situasi pembelajaran yang lebih menarik? A. Belajar tanpa bimbingan B. Mengurung diri dalam bilik C. Belajar secara berkumpulan dengan mengadakan perbincangan D. Memasang radio kuat-kuat

20. Thosai adalah makanan tradisi bagi masyarakat A. India B. Cina C. Melayu D. Kadazan Dusun

21. Mengapakah kebersihan dan keceriaan rumah perlu dijaga? A. Mendapat pujian B. Selesa dan menarik C. Dapat menandingi rumah jiran sebelah D. Tidak dimasuki pencuri atau perompak

22. Identiti sesebuah sekolah dapat dilihat daripada I logo II lencana III guru IV lagu sekolah A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

23. Siapakah murid yang membantu guru menjaga disiplin di sekolah? I Pengawas II Pengakap III Puteri Islam IV Ketua darjah A. B. C. D. I dan III II dan III III dan IV I dan IV

24. Pengetahuan tambahan didapati dengan I menonton televisyen II membaca akhbar III melayari internet IV mendengar radio A. B. C. D. I, II dan III II, III dan IV I, III dan IV I, II, III dan IV

25. Banjir kilat kerap melanda Bandar Batu Pahat. Hal ini mungkin kerana disebabkan I kawasan ini terletak di kawasan tanah tinggi II kawasan ini mempunyai penduduk yang padat III kawasan ini ada masalah saliran IV kawasan ini mempunyai masalah perparitan A. B. C. D. I dan III II dan III II dan IV III dan IV

26. Pakaian Kaum Iban di Sarawak ialah I Kelambi II Sinuangga III Sirat IV Tapi A. B. C. D. I dan II I dan III II dan IV III dan IV

27. Antara yang berikut yang manakah tanggungjawab seorang anak? I mentaati perintah dan nasihat ibu bapa II menolong ibu bapa membuat kerja rumah III menghormati ibu bapa IV menjaga keselamatan keluarga A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

28. Peraturan di Pusat Sumber ialah semua di bawah ini kecuali A. Jangan membuat bising B. Meletakkan semula buku pada tempat yang diambil C. Menconteng dan mengoyakkan buku D. Tidak membawa keluar bahan bacaan tanpa kebenaran 29. Antara pernyataan berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah baik untuk menceriakan rumah? I menyapu lantai II menggunakan soket berasingan III mengemas bilik tidur IV menutup semua tingkap yang ada A. I dan II B. II dan IV C. I dan II D. III dan IV

30. Antara yang berikut, yang manakah boleh membawa kehormanian dan sesebuah keluarga? I bertolak ansur II bekerjasama III mengumpul setem IV menyanyi A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

BAHAGIAN B 1. Padankan tindakan dengan situasi yang diberi

Patuhi arahan pengawal Memulangkan semua selepas digunakan

Beri salam / ucapan Melarang dan menegur supaya tidak bising

Menolong guru membawa buku latihan

Situasi

Tindakan

Guru membawa banyak buku latihan

Rakan meminjamkan pen kepada kamu

Rakan karib berbuat bising semasa memasuki kelas selepas rehat

Kamu ternampak seorang pelawat sedang berdiri di luar pejabat sekolah

Pengawal mengawasi murid lalu lintas

(10 Markah)

2. Suaikan pakaian dengan kaum

Melayu India Cina Kadazan Sikh

(10 markah)

3. Tandakan betul ( / ) atau salah ( X ) pada pernyataan-pernyataan berikut Cara-cara untuk berjaya Pernyataan Rajin membaca buku ( / ) / ( X )

Tidak perlu membuat latihan

Rajin bertanya guru atau ibu bapa

Memberi tumpuan ketika guru mengajar

Melawan cakap guru dan ibu bapa

Rajin membuat ulangkaji

Tidak perlu membuat latihan yang diberikan guru

Rajin menonton cerita karton

Sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmu

Tidak mendengar nasihat guu dan ibu bapa

(10 markah)

4. Nyatakan adab dalam situasi yang ditunjukkan di dalam gambar

kurangkan

sopan

kenyang

mulakan

gelojoh

bercakap

sebut

banyakkan

i) ii) iii) iv) v)

Jangan __________________ ketika makan. ____________________ bercakap. Jangan __________________ ketika makanan penuh di dalam mulut. Harus duduk dengan _____________________ . Tidak _________________ perkara yang kurang sopan . (10 markah)

Оценить