Вы находитесь на странице: 1из 15

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6

2010

Arahan : Pilih salah satu jawapan yang betul dalam Bahagian A.Jawab semua soalan. BAHAGIAN A

1.

Proses mengubah suai semula produk sedia ada menjadi produk baru dinamakan sebagai _____________. A reka cipta B kreativiti C inovasi D prototaip

2.

Sifat-sifat yang diperlukan dalam proses mereka cipta ialah ______________. A kurang kepakaran dan mempunyai idea B inovatif dan suka meniru C kreatif dan pasif D kreatif dan inovatif

3.

Ciri-ciri produk yang kreatif ialah _____________. A kos yang tinggi untuk manjamin kualiti produk B menggunakan bahan-bahan terbuang yang mudah didapati dan murah C menggunakan kepakaran alat dan mesin untuk penghasilan barang D meniru idea dan hasil kerja orang lain

Sekolah Kebangsaan Temonyong

Page 1

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6

2010

4.

Buku catatan untuk merekodkan maklumat dan data sebelum dan semasa melakukan aktiviti penghasilan projek ialah _____________. A buku lakaran B buku amali C buku idea D buku catatan

5.

________________ digunakan untuk memotong dan menjalur wayar. A Pena ujian B Penjalur wayar C Playar gabung D Playar muncung tirus

6.

_________________ ialah bahan penebat. A Air B Kaca C Kuprum D Tin aluminum

7.

Lukisan yang menunjukkan pemasangan komponen elektrik yang sebenar dinamakan sebagai ______________. A litar bergambar B litar elektrik C Litar skematik D Litar selari

Sekolah Kebangsaan Temonyong

Page 2

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6

2010

8.

________________ ialah lukisan yang menunjukkan komponen elektronik dalam litar yang digambarkan oleh simbol. A Lukisan litar B Lukisan projek C Lukisan skematik D Lukisan bergambar

9.

Kerja-kerja yang dijalankan untuk membaiki kerosakan kecil pada perkakas, alatan dan mesin mudah dinamakan ________________. A pembinaan B pemulihan C pengubahsuaian D penyenggaraan

10.

Apakah fungsi tiub pada tayar basikal? A Untuk mengalirkan udara melaluinya. B Untuk menampung udara yang dipam. C Untuk mengetatkan tayar pada rim. D Untuk menghentikan putaran tayar.

11.

________________ pam basikal berfungsi untuk memampatkan udara. A Tiub B Spring C Nat D Injap

Sekolah Kebangsaan Temonyong

Page 3

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6

2010

12.

Bahan yang paling sesuai digunakan untuk menutup liang, retakan atau kecacatan dan meratakan permukaan kayu ialah _______________. A gabus B tepung penyumbat C syelek D kertas las

13.

Mengetatkan dan melonggarkan skru mata rata merupakan fungsi _______________. A sepana boleh laras B playar gabung C pemutar skru mata rata D pemutar skru Phillips

14.

Kaki katod L.E.D ditandai huruf... A B C D P Q R S

Sekolah Kebangsaan Temonyong

Page 4

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6

2010

15.

Simbol di atas menunjukkan .... A B C L.E.D anod L.E.D dwi warna

D perintang boleh laras

16.

Yang manakah antara yang berikut , adalah kunci allen ?

Sekolah Kebangsaan Temonyong

Page 5

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6

2010

17 .

Anis hendak mengukur panjang sebuah almari. Manakah antara alatan yang berikut , yang paling sesuai digunakan?

18.

Sarung kusyen ,baju dan langsir yang telah digunakan dinamakan... A B C D barang baru barang antik barang terpakai bahan terbuang

Sekolah Kebangsaan Temonyong

Page 6

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6

2010

19.

Manakah antara barang jualan yang berikut, diperolehi daripada pembekal? A B C D air sirap cendol pensel warna mihun tomyam

20.

Ahmad membuka gerai minuman dan makanan. Manakah antara yang berikut tidak sesuai diletakkan di gerai?

21.

Antara yang berikut ,manakah risiko yang tidak boleh di insuranskan? A B C D kehilangan barang jualan. kebakaran barang jualan. kerosakan barang jualan. kelemahan dan kecuaian pengurusan peniagaan.

Sekolah Kebangsaan Temonyong

Page 7

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6

2010

22.

Manakah antara yang berikut adalah hak pengguna mendapat perlindungan? A B C D udara yang kotor. pengetahun menjadi pengguna yang baik. memilih barang yang berkualiti. iklan barangan yang mengelirukan

23.

Antara yang berikut yang manakah bukan etika pembeli? A B C D Jujur tehadap peniaga Bekerjasama dengan penjual Menawar harga yang berpatutan Membatalkan pembelian sesuka hati.

24.

Pada pendapat anda, apakah yang perlu diutamakan oleh peniaga? A B C D Kedai yang cantik. Jurujual yang seksi Layanan yang baik Ruang niaga yang besar

25.

Etika perniagaan secara islam mengutamakan_____________. A B Sikap adil dan ihsan Kerugian yang banyak

C. Sikap kesederhanaan D. Keuntungan yang banyak.

Sekolah Kebangsaan Temonyong

Page 8

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6

2010

26.

Yang berikut ialah sikap peniaga yang tidak baik, kecuali_____________. A B C D. Memburukkan pesaing Tidak menerima hak-hak pengguna Menipu dalam urus niaga Bersaing dengan adil dan sihat.

27.

Pilih pernyataan yang benar tentang transistor. A B C D Terdapat dalam jenis NPN dan PNP Menyimpan dan membuang cas Berfungsi sebagai suis Dapat menguatkan voltan

28.

_______________ digunakan untuk mengesan kebocoran pada tiub tayar basikal. A B C D Air Skru angin Pam basikal Getah

29.

Sediakan alat ganti yang cukup sebelum ____________ kerosakan. A B C D Melihat Membaiki Membuat Melakukan

Sekolah Kebangsaan Temonyong

Page 9

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6

2010

30.

Spok pada basikal bertindak sebagai jejari yang mengimbang dan mengukuhkan ______________? A B C D Brek pedal Hendal Rim

31.

Apakah alatan tangan yang berfungsi untuk membuat lubang pada kayu atau logam? A B Kikir logam Gerimit

C Gerudi tangan D Apit G

32.

Kerusi yang patah atau ______perlu diganti. A B C D Rosak Molek Elok Cantik

33.

Kita hendaklah berhati-hati ___________ menggunakan gergaji tangan. A B C D Sesudah Menempah Semasa Sebelum

Sekolah Kebangsaan Temonyong

Page 10

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6

2010

34.

Spirit digunakan untuk merendam _____________. A B C D Berus syelek Papan Kerusi Alat tangan

35.

Kertas las digunakan untuk? A .Menebuk B C D Merosakkan Meratakan Melicinkan

36.

_______ digunakan untuk memegang benda kerja yang kecil. A. B. C. D. pemutar skru rata pemutar skru Philis playar muncung tirus sepana hujung terbuka

37.

Pilih bahan yang tidak perlu diletakkan di dalam peti pertolongan cemas. A. B. C. D. plaster iodin gunting gam

Sekolah Kebangsaan Temonyong

Page 11

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6

2010

38.

Rajah yang berikut menunjukkan sejenis alatan tangan. Apakah fungsi alatan tangan ini?

A. B. C. D.

Digunakan untuk mengetatkan dan melonggarkan skru Digunakan untuk memotong dawai. Digunakan untuk mengetuk paku. Digunakan untuk mengetat dan melonggarkan nat dan bol.

39.

Rajah yang berikut menunjukkan sejenis alatan tangan. Apakah fungsi alatan tangan ini?

A. B. C. D.

Digunakan untuk mengetatkan dan melonggarkan skru Digunakan untuk memotong dawai. Digunakan untuk mengetuk paku. Digunakan untuk mengetat dan melonggarkan nat dan bol.

40.

Perkakas-perkakas elektrik yang berikut menggunakan bateri, kecuali... A. B. C. D. jam. radio. peti sejuk. telefon.

Sekolah Kebangsaan Temonyong

Page 12

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6

2010

BAHAGIAN B

1)

Berdasarkan gambar di bawah ini, padankan amalan baik dalam pengurusan perniagaan

Kecuaian peniaga yang tidak mengawasi kedai boleh mendatangkan kerugian

Kerugian disebabkan ketidakjujuran pekerja ketika bekerja di premis perniagaan

Diakibatkan oleh kerosakan yang berlaku pada barang jualan.

Keadaan alam yang tidak menentu di sesuatu tempat boleh menjejaskan perniagaan

Kemalangan yang tidak dijangka boleh memusnahkan aset peniaga ( 10 markah ) Disediakan oleh : ........... Cik Fadhlina Abdul Rahman
Sekolah Kebangsaan Temonyong

Disahkan oleh : .................. En. Amiruddin b Hj Mat,PJK


Page 13

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6

2010

Ketua Panitia KH SKEMA JAWAPAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D B C B B A C D A D B C C C C A C C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Guru Besar Sek Keb Temonyong

D C D C A D A A B D C A C A D C D C D C

Sekolah Kebangsaan Temonyong

Page 14

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6

2010

BAHAGIAN B

Kecuaian peniaga yang tidak mengawasi kedai boleh mendatangkan kerugian

Kerugian disebabkan ketidakjujuran pekerja ketika bekerja di premis perniagaan

Diakibatkan oleh kerosakan yang berlaku pada barang jualan.

Keadaan alam yang tidak menentu di sesuatu tempat boleh menjejaskan perniagaan

Kemalangan yang tidak dijangka boleh memusnahkan aset peniaga

Sekolah Kebangsaan Temonyong

Page 15