You are on page 1of 3

Filologia rosyjska

Minimum programowe obowizujce studentw MISH od roku akademickiego 2006/7 1380/1560 godzin, 162 punkty ECTS praktyczna nauka jzyka rosyjskiego bez znajomoci jzyka rosyjskiego - przez 3 lata po 120 g. wicze w sem. (razem 720 g.), egzaminy 2, 4, 6 sem., 1 sem. - 8 p., 2 sem. - 10 p., 3 sem. - 8 p., 4 sem - 10 p., 5 sem. 8 p., 6 sem. - 10 p. praktyczna nauka jzyka rosyjskiego ze znajomosci jzyka rosyjskiego - przez 3 lata po 150 g. wicze w sem. (razem 900 g.), egzamin 2, 4, 6 sem., 1 sem. - 8 p., 2 sem. - 10 p., 3 sem. - 8 p., 4 sem. - 10 p., 5 sem. - 8 p., 6 sem. - 10 p. wstp do jzykoznawstwa - 30 g. wicze, zal. z ocen, 1 sem. - 2 p. wstp do literaturoznawstwa - 30 g. wicze, zal. z ocen, 1 sem. - 2 p. historia Rosji - 30 g. wicze, egzamin, 1 sem. - 1 p., 2 sem. - 6 p. gramatyka opisowa jzyka rosyjskiego - 120 g. wykadu i wicze, egzamin, 1 sem. - 6 + 2 p., 2 sem. - 1 + 2 p., 3 sem. - 6 + 2 p., 4 sem.- 6 + 2 p. historia literatury rosyjskiej - 120 g. wykadu i wicze, egzamin, 1 sem. - 1 +1 p., 2sem. - 6 + 2 p., 3 sem. - 1 + 1 p., 4 sem. - 6 + 2 p., 5 sem. - 1 +1p., 6 sem. - 6 + 2 p. jzyk staro-cerkiewno-sowiaski - 60 g. wykadu i wicze, egzamin, 3 sem. - 6 + 2 p. kultura Rosji - 60 g. wicze, zal. z ocen, 3 sem. - 1 p., 4 sem. - 2 p. gramatyka historyczna jzyka rosyjskiego - 30 g. wykadu, zaliczenie, 4 sem. - 1p., 5 sem. 2p. seminarium dyplomowe - 60 g. wicze, zal. z ocen, 5 sem. - 1 p., 6 sem. - 10 p. propedeutyka nauczania jzyka obcego - 60 g. wicze, egzamin, 3 sem. - 1p., 4 sem. - 6 p. Przedmioty wybrane przez studenta: rosyjska myl filozoficzna - 30 g. wykadu, egzamin, 4 sem. - 6 p. geografia Rosji - 30 g. wicze, zal. z ocen, 5 sem. - 2 p. Minimum programowe obowizujce studentw MISH od roku akademickiego 2005/6 Program podstawowy: praktyczna nauka jzyka rosyjskiego; egzaminy po semestrze 2, 4, 6 i 8: dla suchaczy ze znajomoci j. rosyjskiego: I III. po 120 g. w semestrze, IV po 60 g. w semestrze, V po 30 g. w semestrze, RAZEM 900 g. dla suchaczy bez znajomoci j. rosyjskiego: I III po 150 g. w semestrze, IV po 60 g. w semestrze, V po 30 g. w semestrze, RAZEM 1080 g. Punktacja: 1 sem. - 8p. ; 2 sem. - I0 p.; 3 sem. - 2 p.; 4 sem. - 3p.; 5 sem. - 5 p.; 6 sem. - 10 p., 7 sem. - 10 p., 8 sem. - 10 p.; 9 sem. - 6 p., 10 sem. - 6 p. wstp do jzykoznawstwa; 30 g. wicze; zaliczenie z ocen po 1 semestrze, 2 p. wstp do literaturoznawstwa; 30 g. wicze; zaliczenie z ocen po 1 semestrze, 2 p. historia Rosji; 30 g. wiczenia (do wyboru jeden semestr); egzamin nie pniej ni po 3

semestrze, 1 sem. - 2 p.; 2 sem. - 2 p.; 3 sem. - 3 p. gramatyka opisowa j. rosyjskiego; 120 g. (60g. w. + 60g. w, do wyboru 2 semestry); 2 egzaminy nie pniej ni po 4 semestrze , 1 sem. - 6+2 p.; 2 sem. - 2+2 p., 3 sem. 6+1 p., 4 sem. - 6+2 p. jzyk scs; 60 g. (30g. w. + 30g. w.); egzamin po 3 semestrze, 6+2 p. gramatyka historyczna j. rosyjskiego; 30 g. wykadw (do wyboru jeden semestr); zaliczenie po 5 semestrze, 4 sem. - 2 p, 5 sem. - 2 p. kultura rosyjska; 75 g. (60g. w. + 15g. w.); zaliczenie z ocen po 4 semestrze, 3 sem. -2+1 p.; 4 sem.- 2 p. historia literatury rosyjskiej; 120 g. (60g. w. + 60g. w, do wyboru 3 semestry); 2 egzaminy nie pniej ni po 6 semestrze, 1 sem. - 2+2 p., 2 sem.- 6+2 p., 3 sem. - 2+2 p., 4 sem. - 6+2 p., 5 sem. - 2+2 p., 6 sem. - 6+2 p. seminarium magisterskie; 120 g. wicze; zaliczenie z ocen po 10 semestrze, 7 sem. - 8 p; 8 sem.- 10 p., 9 sem.- 18 p.; 10 sem. - 25 p. Przedmioty do wyboru przez studenta: rosyjska myl filozoficzna; 60 g. wykadw; egzamin po 5 semestrze, 4 sem. - 2 p, 5 sem. - 4+2 p. geografia/gospodarka Rosji; 60 g. wicze; egzamin po 6 semestrze, 5 sem.- 2 p.6 sem. - 3 p. prawosawie; 30 g. wicze; zaliczenie z ocen po 5 semestrze, 3 p.

Specjalizacje: Jzykoznawcza: wykad monograficzny; 60 g. wykadw; zaliczenie po 7 i 8 semestrze, sem. 7 - 2 p., sem. 8 - 2 p. jzykoznawstwo konfrontatywne; 60 g. wicze; zaliczenie z ocen po 7 i 8 semestrze, sem. 7 - 4 p.; sem. 8 - 4 p. gramatyka porwnawcza j. sowiaskich; 30 g. wicze; zaliczenie z ocen po 8 semestrze, 4 p. jzykoznawstwo oglne; 30 g. wykadw; zaliczenie z ocen po 9 semestrze, 2 p. metodologia bada lingwistycznych; 30 g. wicze; zal. z ocen po 7 semestrze, 4 p. Literaturoznawcza: wykad monograficzny; 60 g. wykadw; zaliczenie po 7 i 8 semestrze, sem. 7 - 2p, sem. 8 2p. wspczesna literatura rosyjska; 30 g. wicze; zaliczenie z ocen po 7 semestrze, 8 p. teoria literatury; 30 g. wicze; zaliczenie z ocen po 8 semestrze, 8 p. metodologia bada literackich; 30 g. wicze; zaliczenie z ocen po 7 semestrze, 4 p. literatura powszechna/sowiaska; 30 g. wykadw; zaliczenie z ocen po 9 sem., 2 p. Translatoryczna: wykad monograficzny; 60 g. wykadw; zaliczenie po 8 i 9 semestrze, sem. 8 - 2 p., sem. 9 - 2 p. jzykoznawstwo konfrontatywne; 60 g. wicze; zaliczenie z ocen po 7 i 8 semestrze sem. 7 - 4 p., sem 8 - 4 p. teoria tumaczenia; 30 g. wicze; zaliczenie z ocen po 7 semestrze, 6 p. metodologia bada przekadowych; 30 g. wicze; zal. z ocen po 8 semestrze, 2 p. techniki przekadu; 30 g. wicze; zaliczenie z ocen po 8 semestrze, 6 p.

Rosjoznawcza: wykad monograficzny; 60 g. wykadw; zaliczenie po 7 i 8 semestrze, sem. 7 - 2 p., sem. 8 - 2 p. wspczesna historia Rosji; 30 g. wicze; zaliczenie z ocen po 7 semestrze, 8 p. systemy prawne Rosji; 30 g. wicze; zaliczenie z ocen po 8 semestrze, 4 p. system polityczny Rosji wspczesnejs; 30 g. wicze; zaliczenie z ocen po 8 semestrze, 4 p. historia stosunkw polsko - rosyjskich; 30 g. wykadw; zaliczenie z ocen po 9 semestrze, 2 p. UWAGA: Promotor moe zobowiza studenta do zaliczenia wskazanych przez niego przedmiotw dodatkowych, koniecznych do przygotowania pracy magisterskiej.