You are on page 1of 31

Verslavingszorg op Curaao

21 November 2012

Verslavingszorg
Verslaving Zorg

Zorg van de verslaafden Wat verstaan we onder verslaving? Wat is verslavingszorg of verslavingshulpverlening?

Themas
1. Begrip Verslaving: Wanneer is iemand verslaafd? Enkele vormen van verslaving Diverse stadia van verslaving 4 typen verslaafden 2. Verslavingsprobleem en aanpak op Curaao 3. Verslavingszorg op Curacao Taken van de FMA Hulpverleningstrajekt bij de FMA Behandelingsvormen

Begrip Verslaving
Slaaf zijn van..
Iets houdt hem in de greep Iemand heeft het idee of de beleving niet vrij te zijn in de keuzes die hij maakt Gegrepen voelen door een middel of een gewoonte. Iemand stelt de supstantie of gewoonte als doel in het leven centraal.

Afhankelijkheid

Afhankelijkheid
Lichamelijk Lichaam is gewend aan een
bepaalde dosis van een supstantie/ aktiviteit

Geestelijk (psychisch) Enorme drang om iets te


gaan gebruiken/ te doen het gebruik/activiteit en de daarop volgende kick of high aktiviteiten leiden tot geestelijke afhankelijkheid maanden tot zelfs jaren

Onthoudingsverschijnselen of
Ontwenningsverschijselen
Beven,zweten,diaree, etc.

Het denken is gericht of

Niet alle substanties of

aktiviteiten leiden tot lichamelijke afhankelijkheid

Alle substanties of

Lichamelijk afkicken duurt


enkele dagen tot weken

Geestelijke afkicken duurt

Wanneer is iemand verslaafd?


Iemand is verslaafd wanneer hij
1.geestelijk afhankelijk is en 2.tolerantie heeft opgeboudt.

Tolerantie: Steeds meer van het substantie /aktiviteit nodig hebben om hetzelfde effect te ervaren.

Vormen van verslaving


Welke substanties, welke aktiviteiten?

snoepen

tv

Koffie/ cola

medicijnen

Andere
SEKS COMPUTER INTERNET NIET ETEN (ANOREXIA) WORKAHOLIC

Ontwikkeling van de verslaving


Verslaafde zien we als eindstaduin. Raakt iedere gebruiker of gokker verslaafd? Oorzaak van de verslaving is een

basisvragen in de Verslavingshulpverlening Verschil tussen slechte gewoonte en verslaving? Obsessie? Slaaf zijn van iemand? Passie?

Diverse Stadia

Kennismaking
Vroege leeftijd Genieten speelt geen rol Kans dat de jongere kennismaakt hangt af van de:

Beschikbaarheid in omgeving Wordt het als gevaarlijk beschouwd


in de omgeving?

Experimenteren
Iets latere leeftiijd (Jeugd) Keuzes maken: waarom, wanneer, hoe vaak, hoe veel Vriendengroep en omgeving beinvloeden de keuzes. Gebruiken voor een korte tijd en stopt voor een tijd

Experimenteren
Redenen voor gebruik:
Geen nee durven zeggen Uitproberen Risicovolgedrag Meedoen met anderen Spannend Leuk om iets te doen dat niet mag Stoer doen Verveling Drugs: nieuwsgierigheid naar
smaak en effecten

Regelmatig gebruik
Ontwikkeling van vast gedrag en patroon
als een onderdeel van de leefstijl. Vaak is er geestelijk afhankelijkheid Redenen: Gezelligheid Lekker Loskomen Ontspanning Gewoontevorming Probleem vergeten Verlangen naar de kick

Overmatig of excessief gebruik


Regelmatig gebruik leidt tot overmatig
gebruik, afhankelijk:
Het gebruikte substantie Wijze van gebruik De persoon De omgeving

Langzamerhand gaat de persoon van


overmatig gebruik naar de fase van VERSLAVING

4 Typen Verslaafden

De primaire verslaafde

Op jonge leeftijd verslaafd geworden Niet zelfstandig volwassen functioneren Het eninge wat hij kent is de werled van verslaving

De secundaire verslaafde

Verslaafd geworden wanneer hij al een plek had in de samenleving. Gebruik met bedoeling om het leven plezierig te maken Gemakkelijker de resocialiseren

4 Typen Verslaafden

De criminele verslaafde
Vannuit het criminele circuit verslaafd geworden Verandering houdt in dat hij stopt met verslaving en lifestyle moet veranderen

De psychotische verslaafde
Mensen met een primaire psyciatrisch stoornis Verslavende middelen gebruiken als zelfmedicatie

Verslavingsprobleem en aanpak op Curacao

Verslavingsprobleem
Toename v.h. drugsprobleem de laaste 10-15 jaar Groei van de aantal drugsverslaafden (regsitratie
CAP)

Overmatig alcoholgebruik (Steeds meer opnames in


Paaz-afdeling volgens Dr. Heitel)

Gokverslaving is gegroeid (aantal casinos en


gokapparaten bij snacks is gegroeit) (verkoopprijs is zeer laag)

Cocaine en baseverslaving is toegenomen

Aanpak verslavingsprobleem
Represief Preventief Curatief

F.M.A.

Verslavingszorg op Curaao
Fundashon pa Maneho di Adikshon Stichting:cordinatie van de verslavingszorg

Preventief Voorlichting en educatie Curatief Behandeling

Zorg Opvangtaken

Taken van afdeling PREVENTIE


Voorlichtingsbijeenkomsten Bewustwordingscampagnes(media) Productie van voorlichtingsmateriaal Training en scholing voor educators

Hulpverleningstrajekt van FMA


Straathoekwerk Doorverwijzing

Ambulant Volwassenen/ jongeren

Intake Screening EZRA

Psychiatrische instelling Onder curatele stelling

Rehabilitatie centrum vrouwen/ vrouwen