Вы находитесь на странице: 1из 23

Gizem Gl Ko

Gurur Gelen
Bakent niversitesi Endstri Mhendislii 2008-2009 GZ
END-101 Endstri Mhendisliine Giri

Sunum Plan

Organizasyonun tanm, gerei ve amac Organizasyon emasnn anlam Organizasyon emasnn kurulma nedenleri Organizasyon emasnn zellikleri (gsterdikleri ve gstermedikleri) Organizasyon emas rnekleri ak emasnn anlam Kullanm ilkeleri Endstriyel yararlar

ak emas karma aamalar


Simgeler

Organizasyon emas

Organizasyon: letmede mevcut gcn; Etkin sistemli ve verimli bir ekilde koordine edilebilmesi iin iletmedeki bireyler ve gruplar arasndaki dzenlemedir.

Gerei

Belirli bir iin gerekletirilmesi, kiinin yeteneklerini at andan itibaren, ahenkli bir grup almasna ve sonu olarak organizasyona gereksinim vardr.

Amac
1. 2.

Toplumun arzularn giderecek teknik veya ekonomik bir retim yapmak Organizasyon yelerinin isteklerini gerekletirmek

Organizasyon emas

ORGANZASYON EMASI NEDR ?

Organizasyon emas;

Bir rgtn yapsnn eitli unsurlarnn bir grafikle gsterilmesidir.

letmenin yapsn bir btn olarak gsteren ve servisler arasndaki


eitli ilikileri tamamlayc bir dzen iinde gz nne alan bir grafiktir.

Bir anlamda organizasyonun ku bak ekilmi bir fotorafdr.

Organizasyon emas

Organizasyon emasnn Kurulma Nedenleri


Organizasyon ilkelerinin nda mevcut durumun deerlendirilmesi n tasarmn hazrlanmas ve deerlendirilmesi ve grevlerin tanmlanmas, ilikilerin belirtilmesi ve grevler konusundaki uyarlarn incelenmesi ve karlatrlmas

Organizasyon emas

yi dzenlenmi bir organizasyon emas;


lerin uzmanlamas ve blnmesini Sorumluluk ve ilikilerini Yetki gerilmesi yollarn Koordinasyon ve entegrasyon noktalarn Kimin hangi i ve mevkiye sahip olduunu belirtmelidir.

Organizasyon emas

Organizasyon emasnn gstermedikleri

Her pozisyonun sahip olduu yetki dzeyini Ne tr bir ynetim tarz uygulandn lerin tanm ve geniliini Fiili haberleme dzenini

Bir organizasyon emas dikey ve yatay gruplar ierir. Dikey Gruplar


Ayn alma alanndaki ast-st ilikilerini kapsar. Bu sayede stler alttakilerin kendi grleri hakknda bilgi edinebilir, astlar ise olumlu olumsuz konular stlere iletebilir.

Yatay Gruplar

Ayn hiyerarik dzeyden bireylerin bir araya gelmesiyle oluan

gruplardr.

Organizasyon emas

Organizasyon emas
letmelerin etkin organizasyonlar kurabilmeleri ve ynetim
mekanizmalarn gelitirebilmeleri iin mutlaka blmlendirmeye gitmeleri gerekmektedir.

Fonksiyonlarna gre blmlendirme Mal ve hizmet temeline gre blmlendirme Blge temeline gre blmlendirme Mteri temeline gre blmlendirme

Zaman ve say temeline gre blmlendirme


Sre ve araca gre blmlendirme Proje organizasyonu ve matris organizasyon

Organizasyon emas

FONKSYONLARA GRE BLMLENDRME


Fonksiyonlara gre blmlere ayrma uygulamada en ok grlen blmleme trdr. Burada iler ve grevler niteliklerine gre bir araya getirilir. Her blm yneticisi ilgili faaliyetlerden sorumlu olur.

Genel Mdr

retim MD.

Pazarlama MD.

Muhasebe MD.

rn MD.

Organizasyon emas

PROJE ORGANZASYONU

Proje organizasyonunun en nemli zellii proje tr ilerin gerekletirilmesi iin gerekli kaynaklar ve birimlerin bir proje yneticisinin emir komutasna verilmi olmasdr.

Bu tr bir organizasyonun daha ileri hali matris organizasyonu olarak karmza kmaktadr.

Organizasyon emas

MATRS ORGANZASYONU

kili kumanda sistemine yol aan, hem projeye hem de fonksiyonel


greve arlk veren bir rgtlenme trdr.

Bu organizasyonun her astn bir ste bal olmas, bir stten emir
almas ve bir ste hesap vermesi gibi genel ilkelere ters dt
grnmektedir.

Bu durumda departman yneticileri ile ilevsel blm yneticileri


anlamazlklar grerek zme balamalar gerekecektir.

Organizasyon emas

Matris Organizasyon
Mhendislik Hizmetleri Mdr

levlere gre

n Tasarm BaMhendisi

Makine Ba Mhendisi

Elektrik Ba Hidrolik Ba Metalurji Ba Mhendisi Mhendisi Mhendisi

A Projesi Yneticisi
B Projesi Yneticisi C Projesi Yneticisi

Projelere gre

Organizasyon emas

Karma Organizasyon
Genel Mdr

levlere gre
Personel Mdr

rne gre

Teknik Mdr

Mali ler Mdr

Pazarlama Mdr

Madeni Eya

El Aletleri

Bat Anadolu

Merkez

Dou Anadolu

Blgeye gre
Pres Kaynak Montaj Toptan Perakende

leme gre
1. Vardiya efi 2. Vardiya efi

Mteriye gre

Zamana gre

Organizasyon emas

ak emas

AKI EMASI
Kullanm Amac

Ak diyagramlar kullanlarak byk bir srete eitli basamaklar tanmlanr ve yaplan iin herkes tarafndan anlalmas salanr.
ak diyagram oluturmakla belli bir srete atlmas gereken admlara daha yakndan bakma imkanna kavuulur. ak diyagramlar srece kimin nasl katlacan belirlemede nemli katk salamaktadr.

ak emas

Endstriyel Yararlar
Firmadaki problemlerin, younluk yaanan tkanmalarn ve yaratlan iletiim kanallarnn tamamn ortaya karr . Ak tablosu ile, gereksiz olan ve srecin gerilemesine neden olan basamaklar belirleme imkanna kavuuruz.

ak emas

Ak emas karma abalar


Bir faaliyet birden fazla blmn katks ile gerekletiriliyor olabilir. Sorumluluklarn, i aknn, formlarn aka saptanabilmesi iin nce iin ak emasnn izilmesi gerekir. Ak emas yaplan ve dkmante edilmesi istenen ii tam olarak anlatmaldr. Ak emalar prosedr yazmnda olduka yararl olup, prosedrn arkasna eklenmesi tavsiye edilir.

in balnn yazlmas ve balang noktasnn belirlenmesi NE?

ak emasnn kartlmas iin o iin ilk nce bal hangi departmanla


ilgili olduu, iin hangidepartmandan gelen verilere gre srdrld belirlenmelidir.

ak emas

in nasl yapldnn belirlenmesi NASIL?

in bal ve balang noktas belirlendikten sonra nasl yapldnn belirlenmesi gerekiyor. Kayt m yaplyor, kontrol mu ediliyor, karar m veriliyor, karar iin bir ,bakasna m gnderiliyor, bir bakasna gnderilirken kopyas alnyor mu, karara gre bir sonraki aama ne oluyor bu sorularn cevaplanmas gerekiyor.

ak emas

in ne zaman yapldnn belirlenmesi NE ZAMAN? in yapl skl belirlenmelidir. Gnlk m?, Periyodik mi? Bu sorular cevaplanmaldr. in kimin tarafndan yapldnn belirlenmesi KM? in yukardaki aamalar srasnda kimler tarafndan yapldnn, iin hangi aamalarnn kimler sorumluluunda olduunun belirlenmesi gerekir. in sonlandrlmas SONU in sonucu hangi departmanlar ilgilendiriyor?, Hangi departmanlara girdi salyor?, Kimlere rapor veriliyor?, Ka kopya karlyor?,in kayd ve aktarlmas nasl yaplyor? Bu sorularn cevaplanmas gerekir.

ak emas

Simgeler
Eylem (Operation) : Bir enin kasten zelliinin deitirilmesidir. Bir ieyi iecekle doldurmak, metal demiri bkmek veya mektup yazm rnek gsterilebilir. Nakil (Transportation) : enin bir yerden baka bir yere nakledilmesidir. Eylemler arasnda bantl tama sistemiyle bir enin yerinin deitirilmesi rnek olarak gsterilebilir. nceleme (Inspection) : Herhangi bir denetleme noktasnda bulunan elimizde olan deer, daha nceden saptanm standart deer ile karlatrlr. Geciktirme (Delay) : Planlanan admn bekletilmesi, geciktirilmesidir. Hareket halinde olan bir eyi bekletmek veya bir sonraki eylemi bekletmek rnek olarak gsterilebilir. Depolama (Storage) : Gerektiinde kartlmak zere eler depolanr.

ak emas

Basamaklar:

Semboller:

Not:

1)Raftaki Eriteler
2)Aya tama 3)Piirme

4)Ykama
5)Et Ve Sos Ekleme 6)Istma 7)Tabaklara Yerletirme 8)Servis Blmne Tama 6 Tekrar 6 Tekrar

Kaynaka
1. Introduction To Industrial And Systems Engineering 2. Manufacturing Facilities Location Planning And Design

3. http:\\www.wikipedia.org

4. Organizasyon emalar Analizi ve Alaro Carrier Firmas ncelemesi 5. www.sakarya.edu.tr 6. www.kalitece.net

7. www.gultekinaltuntas.com
8. www.isletme.istanbul.edu.tr