Вы находитесь на странице: 1из 15

Mengajar sebagai

satu profesion

Cikgu
Cikgu
Cikgu
Cikgu

Sya
Syarifah
Syuhada
Ika

angcukup
Profesion

Pekerjaan yang khusus di mana ia dilaksanakan oleh


orang yang berpendidikan tinggi atau mempunyai
kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu.
Contoh: keguruan, guaman, akauntan, perubatan,
kaunseling, kejuruteraan dan perniagaan.

n,guaman,ak

Ciri-ciri profesion
Perkhidmatan yang unik dan penting
Banyak menggunakan keupayaan
Mendapat latihan khusus
Mempunyai autonomi semasa menjalankan tugas

Mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap kerja


Merupakan ahli kepada autonomi yang menentukan nilaitaranya
Bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuatnya

Konsep Perguruan Dan Keguruan


Perguruan = pengajaran kepada guru pelatih, murid dan
sebagainya.
Keguruan = perkara yang berkaitan dengan guru, iaitu
yang berkaitan dengan peranan, tugas dan kelayakan
sebagai guru.

Konsep Profesion Perguruan Dan


Keguruan

Profesion perguruan = pekerjaan pengajaran yang memerlukan


pelajaran yang tinggi dan latihan khas.
Profesion keguruan = satu pekerjaan yang membawa bersama
tanggungjawab, integriti dan akauntabiliti terhadap masyarakat.

Keguruan sebagai satu profesion


Pekerjaan penting

Bersifat autonomi
Memerlukan kelayakan akademik dan latihan ikhtisas
Guru digolongkan sebagai pakar dalam pendidikan
Mengutamakan perkhidmatan

Keguruan Bukan Satu Profesion


Kelayakan akademik dan latihan yang berbeza
Kuasa Kesatuan
Keseragaman ahli Kesatuan
Kuasa Autonomi
Bidang ikhtisas yang lain

Konsep Profesional dan Bukan


Profesional
Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan.
Perguruan, menurut Kamus Dewan (1989), diertikan sebagai
PENGAJARAN, misalnya perguruan kepada guru-pelatih, murid dan
sebagainya.

Manakala, perkataan keguruan boleh diertikan sebagai PERKARA


YANG BERKAITAN DENGAN GURU, iaitu yang berkaitan dengan
peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru.
maka, profesion perguruan: pekerjaan pengajaran yang memerlukan
pelajaran yang tinggi dan latihan khas.

profesion keguruan: pekerjaan yang berkaitan dengan peranan


tugas, tanggungjawab, sifat dan kualiti guru.

Keguruan dalam konsep profesional :

mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Keguruan.

mempunyai autonomi menentukan kaedah-kaedah mengajar dalam


bilik darjah.

menjadi ahli kesatuan yang menentukan kod etika sebagai panduan


guru dalam segala aktiviti profesionalnya.

pekerjaannya merupakan perkhidmatan yang penting kepada


individu dan negara.

guru digolongkan sebagai pakar dalam pendidikan.

Keguruan dalam konsep bukan profesional


pekerjaan guru tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Orang yang
tidak mempunyai latihan ikhtisas dalam bidang keguruan pun boleh
digelar sebagai guru, selagi dia menjalankan tugas mengajar. Selain itu,
seseorang tidak semestinya peroleh ilmu pengetahuan daripada buku
sahaja, tetapi juga daripada televisyen, majalah, buku-buku dan
sebagainya.

kemasukan ahli ke dalam profesion


keguruan tidak sukar dan tidak banyak
persaingan.
autonomi seseorang guru adalah terhad.
Kebanyakan keputusan tidak boleh
dibuat oleh guru sendiri tetapi dibuat
oleh pentadbir sekolah.

kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru daripada


mengajar di sekolah jika guru itu tidak mematuhi kod etika yang
ditentukan oleh kesatuannya.

bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli dalam kesatuan guru.


Tambahan pula, terdapat banyak kesatuan guru yang mempunyai
matlamat penubuhan mereka yang berbeza.