You are on page 1of 19

AKHBAR DALAM

PEMBELAJARAN (ADaP)
Pendidikan Utusan Malaysia
dan Portal Pendidikan Utusan

Akhbar Dalam
Pembelajaran (ADaP)
Apa itu ADaP?

Kaedah P&P guna surat khabar. Utusan


Malaysia/Pendidikan Utusan Malaysia

Kenapa ADaP?

Tak hanya dalam bilik darjah tetapi juga


di luar bilik darjah
Boleh guna bila-bila masa, di mana sahaja.

Pendidikan Utusan
Malaysia KENAPA?
Pilihan Sekolah & Pelajar Cemerlang
Terbit : Isnin - Jumaat
PERCUMA bersama akhbar Utusan Malaysia
Terbit sejak Februari 2003
Lahir selepas kejayaan laman web Portal
Pendidikan Utusan ~ www.tutor.com.my

Pendidikan Utusan
Malaysia: Bahan P&P
Terdapat lebih 30 mata pelajaran
Bahan disediakan guru JU & guru cemerlang

Paling lengkap, terkini


UPSR, PMR, SPM, STPM, MUET, F2Y2
Ikut sukatan pelajaran & format semasa (2004)

Sasaran?
Untuk pelajar & guru

Subjek: UPSR
Meliputi semua mata pelajaran

Bahasa Melayu (Pemahaman) ~ Isnin


Matematik ~ Selasa
Bahasa Inggeris ~ Rabu
Sains ~ Khamis
Bahasa Melayu (Penulisan/Tatabahasa) ~
Jumaat

Subjek: PMR

Bahasa Melayu ~ Isnin


Sains ~ Selasa
Bahasa Inggeris ~ Rabu
Matematik ~ Khamis
Geografi ~ Jumaat

Subjek: SPM

Bahasa Melayu ~ Isnin


Biologi ~ Isnin
Sejarah ~ Selasa
Kimia ~ Selasa
Bahasa Inggeris ~ Rabu
Fizik ~ Rabu

Subjek: SPM (samb)

Sains ~ Khamis
Matematik Tambahan ~ Khamis
Matematik ~ Jumaat
Subjek Elektif ~ Jumaat

Subjek: STPM

Bahasa Melayu I ~ Isnin


Bahasa Melayu II ~ Selasa
Pengajian Am ~ Rabu
Ekonomi ~ Khamis
Geografi ~ Jumaat

Subjek: Lain-lain
MUET & EST ~ Isnin Jumaat
Y2F2 (Sains) ~ Isnin, Rabu & Jumaat
Y2F2 (Matematik) ~ Selasa & Khamis
Bahasa Melayu Komsas (PMR & SPM)
~ Isnin
Munsyi Bahasa DBP ~ Khamis

Pendidikan Utusan
Malaysia: Kandungan
Fail Tegak

Nota, Bimbingan, Tip

Lembaran Kerja

Latihan berdasarkan aras 1, 2 & 3

Variasi

Bahan-bahan bantu P&P.


Tingkatkan pengetahuan & kemahiran pelbagai
bidang ~ sains, bahasa, kaunseling dll

Pendidikan Utusan
Malaysia: Bagaimana?
Potong fail tegak, lembaran kerja dan variasi

Pendidikan Utusan
Malaysia: BAGAIMANA?
Tampal pada kertas
berasingan (Kertas
A4 / Manila)

Pendidikan Utusan
Malaysia: BAGAIMANA?
Failkan / tampal
dalam kelas, bilik
tidur, dll

ADAP: Bengkel
FAIL TEGAK

Gunting bahagian Fail Tegak


mengikut kotak bergaris
putus-putus
Tampal pada kertas A4,
kertas Manila, dll
Tulis nama subjek & topik
menggunakan marker / pen
berwarna
Baca dan gariskan isi penting
Bincangkan
Failkan / tampal dalam
kelas/bilik

ADAP: Bengkel
LEMBARAN KERJA
Potong bahagian Lembaran
Kerja mengikut kotak
bergaris putus-putus
Tampal pada kertas
A4/kertas Manila
Jawap soalan di ruangan
kosong kertas
Semak jawapan di dalam
Pendidikan Utusan pada hari
berikutnya
Bincang dengan guru

ADAP: Bengkel
VARIASI
Semak keseluruhan
Pendidikan Utusan
Malaysia
Pilih bahagian Variasi
Potong dan tampal pada
kertas Manila
Tampal di kelas, bilik,
dll
Bincang

Pelajar cemerlang,
bangsa gemilang, negara
terbilang

Pilihan Sekolah dan


Pelajar Cemerlang