You are on page 1of 9
KONFUČIONIZAM Pripremili: Mehanović Tarik, Camić Fatima, Krkalić Sumeja, Kubura Alma.

KONFUČIONIZAM

Pripremili: Mehanović Tarik, Camić Fatima, Krkalić Sumeja, Kubura Alma.

O Konfučionizmu  Predstavlja ćudoredni i preovladavajući uticaj na vjerski i društveni život Kine i Japana
O Konfučionizmu
 Predstavlja ćudoredni i preovladavajući uticaj
na vjerski i društveni život Kine i Japana
 Izveden je iz učenja mudraca Kong Fu-zia
(551-479 pr.n.e.)
 Svoj konačan oblik dobiva u vrijeme dinastije
Han
 Konfučijeva djela postaju službeni spisi a u
sebi sadrže pet klasika i četiri knjige: Analekti,
Učenje o sredini, Veliko učenje i Mencije.
O Konfučiju  Rodio se 551. god.p.n.e.  Živio u siromašnim uslovima, a oženio se sa
O Konfučiju
 Rodio se 551. god.p.n.e.
 Živio u siromašnim uslovima,
a oženio se sa devetnaest godina
 U 22-oj godini počeo je okupljati
učenike a tek u 50-oj je dobio višu
službeničku čast
 Veći dio života proveo je putujući
 U 67-oj godini izdao je šest starih klasika  Umro je 479. god.p.n.e.  Konfučije
 U 67-oj godini izdao je šest starih klasika
 Umro je 479. god.p.n.e.
 Konfučije je nastojao samo oživjeti religiju
starih vremena, dinastije Šang
 Propovjedao je povratak starim mudracima
 U prvom redu bio je političar i moralist
Konfučijeva učenja  ’’Ono što ne želiš da čine tebi, nemoj činiti drugima’’  Etika je
Konfučijeva učenja
 ’’Ono što ne želiš da čine tebi, nemoj činiti drugima’’
 Etika je za njega uglavnom negativna
 Vrlina je po njemu sama sebi naknada
 Država je za njega Božanska ustanova
 Njegov ideal jeste:’’ Ćudorednost, čovječnost’’
 Učenje i poštovanje prema učenim
 Štovanje predaka predstavlja temelj postojanja društva  Sinovljeva odanost se preslikava na pet kardinalnih odnosa
 Štovanje predaka predstavlja temelj postojanja društva
 Sinovljeva odanost se preslikava na pet kardinalnih
odnosa
 odnos oca i sina
 odnos vladara i podanika
 odnos muža i žene
 odnos starijeg i mlađeg brata
 odnos među prijateljima
 Sklad u obitelji predstavlja ideal konfučijanskog učenja
O nebu  Vjerovao je kako je je nebo izvor ljudskih potencijala, dobrote i pravilnog ponasanja
O nebu
 Vjerovao je kako je je nebo izvor ljudskih potencijala,
dobrote i pravilnog ponasanja
 Nebo je jedna viša moć, koja svijet uzdržava i određuje
tijek događaja prema svojim planovima
 Uz Nebo je također priznavao nebeske i zemaljske
bogove i duhove te pokojničke duše
 Međutim, nije bio žarki štovatelj bogova što nam
pokazuje njegova izjava: "Častimo duhove i demone, ali
se držimo daleko od njih."
Uzdizanje Konfučionizma do državne religije  Konfučije može zahvaliti svoj uspjeh dinastiji Han(206. pr. Kr. 220.
Uzdizanje Konfučionizma do
državne religije
 Konfučije može zahvaliti svoj uspjeh dinastiji Han(206. pr.
Kr. 220. poslije Kr.)
 Kako bi spriječili nemire koji su doveli do propasti dinastije
Cou, nastojali su stvoriti poslušan činovnički aparat. Izbor
sposobnih kandidata obavljao se strogim ispitima, u kojima
je poznavanje Konfučijeva nauka bilo mjerilo sposobnosti.
 Obredi koji su kod konfučijevaca sličili obaveznosti
prirodnog zakona, izražavali su nedostiživ položaj cara kao
Sina Neba i istovremeno su svakom podaniku ukazivali na
njegov položaj u obitelji i državi.
Hvala na pažnji 
Hvala na pažnji
