You are on page 1of 35
II.Magnetic non destructive testing methods 1
II.Magnetic non destructive
testing methods
1
2.1. Magnetic non destructive testing methods – theory and application 2
2.1. Magnetic non destructive
testing methods – theory and
application
2
Magnetic NDT 3  Magnetic non destructive testing methods Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs RTU TMF Aeronautikas institūts
Magnetic NDT
3
 Magnetic non destructive testing methods
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
Classification and application 4 1 – Magnetic testing methods, 2 –powder magnetic testing method, 3 –
Classification and application
4
1 – Magnetic testing methods, 2 –powder magnetic testing method,
3 – magnetographic method, 4 – ferrosounding method, 5 – Holla
transformer method, 6 – induction method, 7 – pondemotor method, 8 –
defectoscopy, 9 – thickness measurement, 10 – control of structure and
mechanical features
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
Application 5  Beside investigation of defects of disconitiniuty type magnetic methods can be used for:
Application
5
 Beside investigation of defects of disconitiniuty type
magnetic methods can be used for:
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
6  https://www.youtube.com/watch?v=BmqkklAAA58  https://www.youtube.com/watch?v=qpgcD5k1494 Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs RTU TMF Aeronautikas institūts
6
 https://www.youtube.com/watch?v=BmqkklAAA58
 https://www.youtube.com/watch?v=qpgcD5k1494
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
2.2. Powder magnetic non destructive testing method 7
2.2. Powder magnetic non
destructive testing method
7
Powder magnetic method. Theory 8  To investigate defects (cracks) by means of magnetic NDT: Prof.Urbahs,
Powder magnetic method. Theory
8
 To investigate defects (cracks) by means of magnetic
NDT:
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
Powder magnetic NDT 9  Advantages: Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs RTU TMF Aeronautikas institūts
Powder magnetic NDT
9
 Advantages:
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
Application 10  Powder magnetic method is main method, used, to investigate defects in ferromagnetic parts
Application
10
 Powder magnetic method is main method, used,
to investigate defects in ferromagnetic parts
of transport vehicles
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
Application and procedure 11  Powder NDT is used to discover defects which appear on part
Application and procedure
11
 Powder NDT is used to discover defects which
appear on part surface (including if there is a
coating 30 ÷ 40 µm), also ir can be used to discover
big defects,
 which appears 1mm under surface.
 Powder NDT includes following procedure :
 Part preparation for control;
 Part magnetization;
 Magnetic suspension (magnetic powder) deposition and part
inspection;
 Part demagnetizing.
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
2.2.1. Preparation for the control 12
2.2.1. Preparation for the
control
12
Preparation for the control 13  Part cleaning from dirt, corrosion, wet etc.  Dirt is
Preparation for the control
13
 Part cleaning from dirt, corrosion, wet etc.
 Dirt
is cleaned
by
means of hard
combs, wooden or plastic
scrubbers, in gasoline or acetone retted linen fabric
It is not recommended to use metalic brushes and use fluffy fabric
 Thread
cavities,
welding
joints,
screwbolts
and
other
part
roundups should be very accurately cleaned.
 Vietas, kurās nav pieļaujama magnētiskās suspensijas iekļūšana
(gultņi, sadalītājpāri, reduktori u.c.), aizklāj ar plēvi, audumu vai
biezu eļļu.
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
2.2.2. Detaļu magnetizēšana 14
2.2.2. Detaļu
magnetizēšana
14
Detaļu magnetizēšana 15  Ļoti atbildīga operācija, no kuras lielā mērā ir atkarīga kontroles kvalitāte 
Detaļu magnetizēšana
15
 Ļoti
atbildīga
operācija,
no
kuras
lielā
mērā
ir
atkarīga kontroles kvalitāte
 Detaļu magnetizēšanai izmanto magnētiskus laukus,
kas rodas:
 starp elektromagnēta vai pastāvīgā magnēta poliem;
 solenoīdos;
 apkārt vadītājam ar strāvu.
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
2.2.3. Detaļu magnetizēšanas paņēmieni 16
2.2.3. Detaļu
magnetizēšanas paņēmieni
16
Magnetizēšanas paņēmieni 17  Pielietojot pulvera magnēta nesagraujošās kontroles metodi izmanto sekojošus magnetizēšanas paņēmienus:  polu,
Magnetizēšanas paņēmieni
17
 Pielietojot pulvera magnēta nesagraujošās kontroles metodi
izmanto sekojošus magnetizēšanas paņēmienus:
 polu,
 cirkulāro,
 paralēlo un
 magnētiskā kontakta paņēmienu.
 Katras konkrētās detaļas magnetizēšanas paņēmienu
izvēlas atkarībā no sagaidāmo plaisu virziena, jo
visefektīvāk tiek atklātas plaisas, kas ir izvietotas
perpendkulāri magnētiskajām spēka līnijām, bet praktiski
netiek atklātas plaisas, kas ir izvietotas paralēli tām.
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
Magnētiskā kontakta paņēmiens 18  Detaļas magnetizēšanu ar magnētiskā kontakta paņēmienu realizē pārvietojot pa tās virsmu
Magnētiskā kontakta paņēmiens
18
 Detaļas magnetizēšanu ar magnētiskā
kontakta paņēmienu realizē pārvietojot pa
tās virsmu vienu elektromagnēta vai pastāvīgā
magnēta polu
 Vietās, kur magnēta pols saskaras ar detaļas
virsmu, tiek nodrošināts labs magnēta kontakts
ar pārbaudāmo virsmu.
 Tā
vislabāk
tiek
atklātas
plaisas,
kas
ir
izvietotas 90 0 leņķī attiecībā pret magnētisko
līniju virzienu, magnēta polu pārvieto virzienā,
kas ir perpendikulārs iespējamo plaisu virzienam
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
2.2.6. Pulvera magnēta nesagraujošās kontroles jutība 19
2.2.6. Pulvera magnēta
nesagraujošās kontroles jutība
19
Kontroles jutība 20  Kontroles jutība ir atkarīga no:  nemagnētiskā pārklājuma biezuma  samazina kontroles
Kontroles jutība
20
 Kontroles jutība ir atkarīga no:
 nemagnētiskā pārklājuma biezuma
 samazina kontroles jutību
 visus aizsargpārklājumus (lakas, krāsas u.c.) ar
biezumu virs 30 µm ir nepieciešams obligāti likvidēt
 virsmas raupjuma
 jo lielāks ir virsmas raupjums (t.i., nelīdzenumu
augstums), jo zemāka ir kontroles jutība
 Augsta jutība tiek sasniegta, ja R a ≤ 1,6 µm
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
Kontroles jutība 21  Kontroles jutība ir atkarīga no:  magnetizēšanas virziena,  augstākā kontroles jutība
Kontroles jutība
21
 Kontroles jutība ir atkarīga no:
 magnetizēšanas virziena,
 augstākā
kontroles
jutība
tiek
sasniegta, kad
magnētisko spēka līniju virziens ir perpendikulārs
atklājamo defektu virzienam
 Magnetizēšanu veic divos savstarpēji perpendikulāros
virzienos vai izmantojot kombinēto magnetizēšanas
paņēmienu
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
Kontroles jutība 22  magnētiskā lauka noņemšanas ātruma  Jo ātrāk tiek noņemts magnētiskais lauks, jo
Kontroles jutība
22
 magnētiskā lauka noņemšanas ātruma
Jo ātrāk tiek noņemts magnētiskais lauks, jo labāk detaļa magnetizējas, un, jo
augstāka ir kontroles kvalitāte
Magnētiskais lauks starp elektromagnēta poliem samazinās lēni, pat pēkšņi
atvienojot strāvu
 detaļas formas
garās detaļas magnetizējas labāk nekā īsās. Detaļu garumu ir pieņemts vērtēt
ar koeficientu , kuru sauc par pagarinājumu un aprēķina pēc formulām
kur l - detaļas garums; d - detaļas diametrs; S - detaļas šķērsgriezuma
laukums.
normālas magnetizēšanas noteikums ir pagarinājums   3  5
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
Kontroles jutība 23  pulvera magnētiskajām īpašībām,  magnētiskās suspensijas kvalitātes, tās uzklāšanas paņēmiena u.c. Prof.Urbahs,
Kontroles jutība
23
 pulvera magnētiskajām īpašībām,
 magnētiskās suspensijas kvalitātes, tās
uzklāšanas paņēmiena u.c.
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
2.2.7. Magnētiskie pulveri un suspensijas 24
2.2.7. Magnētiskie pulveri
un suspensijas
24
Magnētiskie pulveri un suspensijas 25  "sausai" kontroles metodei izmanto smalkgraudaino feromagnētisko pulveri ar augstu magnētisko
Magnētiskie pulveri un suspensijas
25
 "sausai" kontroles metodei izmanto smalkgraudaino
feromagnētisko pulveri ar augstu magnētisko caurlaidību un zemu
koercitīvo spēku. Pēc uzklāšanas uz detaļas virsmas lieku pulveri
nopūš ar lēnu gaisa strūklu
 "slapjai" kontroles metodei izmanto smalkgraudainās melnā vai
sarkanbrūnā dzelzs oksīda daļiņas, kas suspendētā stāvoklī
atrodas vieglās eļļās, petrolejā, petrolejas - eļļas maisījumos un
ūdenī
 Ūdenim pievieno kālija bihromātu (apmēram 5 g/l), kalcinēto sodu
(apmēram 10 g/l) un emulgatoru (apmēram 5 g/l)
 Suspensijas uzklāšana uz kontrolējamās virsmas tiek veikta ar
laistīšanas vai iegremdēšanas metodēm
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
2.2.8. Detaļu apskate un kontroles rezultātu atšifrēšana 26
2.2.8. Detaļu apskate un
kontroles rezultātu atšifrēšana
26
Detaļu apskate un kontroles rezultātu atšifrēšana 27  Pielietojot eļļas suspensiju apskati izpilda ne agrāk kā
Detaļu apskate un kontroles rezultātu atšifrēšana
27
 Pielietojot eļļas suspensiju apskati izpilda ne agrāk kā pēc 4 ÷ 6
min. Kontroles pieliktajā magnētiskajā laukā gadījumā apskate
tiek veikta suspensijas uzklāšanas laikā un vēlāk.
 Apgaismojums: ne mazāk par 500 lx
 apskati veic ar neapbruņotu aci vai pielietojot optisku līdzekļus:
parasti izmanto lupas, mikroskopus un endoskopus.
 optiskā aparāta palielinājums ir atkarīgs no detaļas virsmas
raupjuma, atklājamo defektu tipa, kontroles apstākļiem un
parasti ir 1,25 ÷ 24x
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
2.2.10. Detaļu atmagnetizēšana 28
2.2.10. Detaļu
atmagnetizēšana
28
Detaļu atmagnetizēšana 29  atlikušā magnetizācija var izraisīt nevēlamas sekas:  paaugstināts detaļu (gultņu, sadalītāju, vārpstu,
Detaļu atmagnetizēšana
29
 atlikušā
magnetizācija
var
izraisīt
nevēlamas sekas:
 paaugstināts detaļu (gultņu, sadalītāju,
vārpstu, zobratu u.c.), kas darbojas berzes
apstākļos, nodilums, jo magnetizētās
detaļas pievelk feromagnētiskās daļiņas;
 kļūdas
aparātu
rādījumos,
traucējumi
aparātu un automātikas elementu darbībā.
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
Detaļu atmagnetizēšana 30  Detaļas karsēšana līdz Kirī punktam  Kirī punkts ir materiāla temperatūra, kuru
Detaļu atmagnetizēšana
30
 Detaļas karsēšana līdz Kirī punktam
 Kirī
punkts
ir
materiāla
temperatūra,
kuru
sasniedzot pazūd tā magnētiskās īpašības
 dzelzs - 768 0 C, kobalts - 1150 0 C
 šo
paņēmienu
pielieto
ļoti
reti,
jo
šādas
karsēšanas rezultātā var izmainīties detaļu
materiāla mehāniskās īpašības, kas vairākumā
gadījumu ir nepieļaujami
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
2.2.11. Pulvera magnēta nesagraujošās kontroles priekšrocības un trūkumi 31
2.2.11. Pulvera magnēta
nesagraujošās kontroles
priekšrocības un trūkumi
31
Metodes priekšrocības 32  augstā kontroles jutība un drošums  kontroles metodikas vienkāršība  iespēja atklāt
Metodes priekšrocības
32
 augstā kontroles jutība un drošums
 kontroles metodikas vienkāršība
 iespēja atklāt ne tikai virmas, bet arī zemvirsmas
defektus, kas atrodas līdz 1,5 mm dziļumā, kā arī
tādus defektus, kas atrodas zem hroma vai laku un
krāsu pārklājumiem
 augsts kontroles ražīgums
 pulvera magnēta kontroles līdzekļu (aparātu,
iekārtu) vienkāršība un drošums
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
Metodes trūkumi 33  grūti kontrolēt sarežģītas konfigurācijas detaļas  grūti atklāt zemvirsmas un iekšējos defektus
Metodes trūkumi
33
 grūti kontrolēt sarežģītas konfigurācijas detaļas
 grūti atklāt zemvirsmas un iekšējos defektus
 nav iespējas kontrolēt nemagnētiskus materiālus
 nepieciešamība pēc obligātas detaļu
atmagnetizēšanas pēc kontroles
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
Defectoskopes 34 Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs RTU TMF Aeronautikas institūts
Defectoskopes
34
Prof.Urbahs, Doc.Boldirevs
RTU TMF Aeronautikas institūts
RTU TMF AERTI 35
RTU TMF AERTI
35