You are on page 1of 6

PERANG DUNIA

PERTAMA
1914-1918
NEGARA-NEGARA YANG TERLIBAT
DI AKHIR P&P, MURID AKAN DAPAT :

OBJEKTIF PEMBELAJ ARAN KRITERIA KEJAYAAN


Menjelas kemelut
Perang Dunia Pertama
Menghurai Mengenal pasti
tokoh-tokoh Kerajaan
penglibatan Uthmaniyyah yang
Kerajaan terlibat dalam Perang
Uthmaniyah dalam Dunia Pertama
Perang Dunia Mengenal pasti kesan
Pertama. Perang Dunia Pertama
terhadap Kerajaan
Uthmaniyah.
AKTIVITI ROAM
&REMAIN
SOALAN ESEI

HURAIKAN PELBAGAI KESAN


PERANG DUNIA PERTAMA
TERHADAP KERAJAAN
UTHMANIYAH.
(20 m)
*Jawapan dalam bentuk Peta i-Think.
AKTIVITI SHOW YOUR VIEW

1. PEPERANGAN MENINGGAL KESAN YANG


BAIK.
2. PERANG DUNIA PERTAMA MENYEBABKAN
KENAIKAN EKONOMI KERAJAAN
UTHMANIYAH.
3. MASALAH SOSIAL SEMAKIN BERLELUASA
SEMASA PERANG DUNIA PERTAMA.
4. PERJANJIAN DITANDATANGANI SEBAGAI
PENYELESAIAN PEPERANGAN.
5. PERANG DUNIA PERTAMA DIMENANGI
OLEH KUASA BERSEKUTU.