Вы находитесь на странице: 1из 66

,

weaning food,
Beikost,


,

,
.
Gribakin S. G. Fiziologicheskie Predposylki Vvedeniya Prikorma [Physiological Background of Complementary Feeding]. Voprosy sovremennoy pediatrii
[Current Pediatrics]. 2003; 2 (4): 6166.
Dubrovskaya M. I., Mukhina Yu. G., Shumilov P. V., Yudina O. V., Ipatova M. G. Sovremennye Podkhody k Vvedeniyu Prikorma pri Pishchevoy Allergii u
Detey [Modern Approaches to the Introduction of Complementary Foods at Food Allergies in Children]. Trudniy Patsient [A Difficult Patient]. 2007; 10:

4-
6
,
NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization Program of Infants
Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 68 p.
Safronova A. I. Produkty Prikorma na Zernovoy Osnove v Pitanii Detey Pervogo Goda Zhizni [Cereal-Based Complementary Foods in the Diet of Infants].
Voprosy Detskoy Dietologii [Problems of Pediatric Nutritiology]. 2010; 8 (5): 5052
?

,
1
.

2 45%
.
, 2013 161,5
, 50,8
, ,
3
, 41,7
.

36% 6
4 .


; 6-
5 23 , ,
,
.

800 000 5
6
23

, N342 2015 .


, N342 2015 .


,

( 46- 6-
),

.. , , ,
-

Kon I.Ya. Nekotorye Aktual'nye Problemy Sovremennoy Detskoy Dietologii (Nutritsiologii) [Some Problems of Modern Nutrition of Children (Nutritiology)].
Voprosy Detskoy Dietologii [Problems of Pediatric Nutritiology]. 2003; 1 (1): 815.


,
. .
,
, ,

,

Kon I.Ya. Nekotorye Aktual'nye Problemy Sovremennoy Detskoy Dietologii (Nutritsiologii) [Some Problems of Modern Nutrition of Children (Nutritiology)].
Voprosy Detskoy Dietologii [Problems of Pediatric Nutritiology]. 2003; 1 (1): 815.

, ,
,
4
,
4 1

4 -6

4 -6
. 2

1.NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization Program of Infants
Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 68 p.
2. Agostoni C., Decsi T., Fewtrell M. et al. Complementary feeding: a commentary by the ESPGhaN Committee on Nutrition // J. Pediatr. Gastroenterol.
4-

NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization Program of
Infants Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 68 p.
,


.
-

,
1- ,
.
.
.. , .. ,
. 2013; 12 (5): 6673

.


,
. .
,
, ,
,

Kon I.Ya. Nekotorye Aktual'nye Problemy Sovremennoy Detskoy Dietologii (Nutritsiologii) [Some Problems of Modern Nutrition of Children (Nutritiology)].
Voprosy Detskoy Dietologii [Problems of Pediatric Nutritiology]. 2003; 1 (1): 815.

-

-
(
)

(
) ,

.

1

(
3 );

,2
( );( ,

3
,
,
,

.).

NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization Program of Infants
Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 28 p.
-
(), J.C.
Waterlow (1992).
. 2
( .. : .
), 2001

,

,
.

NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization Program of Infants
Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 27-28 p.

NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization Program of Infants
Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 28 p..


. 1-4

1. NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization Program of
Infants Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011.
2. Skvortsova V. A., Netrebenko O. K., Borovik T. E. Narusheniya Pitaniya u Detey Rannego Vozrasta [Malnutrition in Young Children]. Pediatriya
[Pediatrics]. 2011; 1 (4): 3236
3. Jahoor F., Badaloo A., Reid M. et al. Protein metabolism in severe childhood malnutrition. Ann. Trop. Paediatr. 2008; 28 (2): 87101.
4. Sawaya A. L., Martins P. A., Martins V.J.B. et al. Malnutrition, long term health and the effect of nutritional recovery. Nestle Nutrition Institute. 2009;
63: 95108..
,
IgE- .1
46-. (
6 .)

6-
(, , ,
),
,


1. NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization, Program of Infants
Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 34p.
2. Dyubkova T. P. Organizatsiya Pitaniya Grudnykh Detey pri Pishchevoy Allergii [Nutrition of Infants with Food Allergies]. Meditsinskaya Panorama

2
68%.

160 ,
1 IgE-

,
,

2 : , , , ,
, , (, ,
), (, ,
).

,
3 , , , ,
,
, .


4 ,
, .

NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization, Program of Infants
Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 34p.
. 1520 ,
,
, ,
.

15
20

NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization, Program of Infants
Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 34p.
(,
)
.

,
()


0,51,5 %

,
25%7085%NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization, Program of Infants
Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 34p.
,
, ,

.


,
,
,


,
,


,
,

NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization, Program of Infants
Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 34p.
.

.

,
, ,
, .

,

,
,

.


,
.

,
,


(, ,
, , , ,
, ).
NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization, Program of Infants
Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 34p.
.


.,

.
,


: , , ,
.(,
1 , 12 , 12 ,
1 ).
NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization, Program of Infants
Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 34p.,

Heinz

.

.1,2., ..1,2,
..1, ..1,
..1, ..1,
..1, ..1,2,
..1, ..,

60

27 33

(2006 .) c
Anthro Z-score.

4-6 ;

,
;- .
34 (56,6%)
(
- :
, , ,
..).
3
( 20 )- -


( )
IgE

**

62

54.61
50.19
48.61
46.34
45.42 45
42.21
37.44
36.31 35.96
34.99 34.67
32.74 33.57 32.86
30.68 29.2 29.36
27.28 25.97

13.46

, , 12
, 720,
3 ,
0,42%.

* - ( >0,05)

** 0 - 0-135, 1 135-200, 2 200-400, 3 400-800, 4 800-1500, 5 1500-2500
Heinz
: , 2% (, ),
, , , , : , D, , 1, 2, 6,
12, , , , , .


4
:,
Fe,Zn, I2.
, :


..Heinz
.


.
12:

A, D, E, B1, B2, B6,

B12, PP, C,
. ,
,
.

.

: , 2% (, ),
,


.

:
.
,

.
.Heinz
.


.
. .. .

: , 2% (, ),
, , , , : , D, , 1, 2, 6,
12, , , , , .

4
:,

,
Fe,Zn, I2.
:

.

.


.

Heinz


.
.
12:

A, D, E, B1, B2, B6,

B12, PP, C,
. ,
,
.

.
Heinz
!
HeinzHeinz
,
, , ,
.

4- ,

5
!

+

.


6+ ,


1. . . , . . , . . , . . , , , #02/08
Heinz
:
, ,

1 , .
. .
24 .
Heinz
,
,
.:
(50 %) ,
, (
5 %),
,:
(50
%),
,
( 5 %),
,

6 .
?

. ?

1. . .. .. , , , 2013, 744 .

.
?
,
,
,

.., .., .. . - . . .

,
,
.1

1. .. , .. , . 2013; 12
(5): 6673
2. Radomir Lasztity. The chemistry of cereal proteins. 1996, . 716.
3. : 2, . . . . ., 1987, 359 .
,
, .

( 100 )

.. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , ..
, , . 2013; 12 (4): 104111

Heinz
: , 2% (, ),
, , , , : , D, , 1, 2, 6,
12, , , , , .


4
:,
Fe,Zn, I2.
, :


..Heinz
.


.
12:

A, D, E, B1, B2, B6,

B12, PP, C,
. ,
,
.

.

: , 2% (, ),
,


.

:
.
,

.
.Heinz
.


.
. .. .

: , 2% (, ),
, , , , : , D, , 1, 2, 6,
12, , , , , .

4
:,

,
Fe,Zn, I2.
:

.

.


.

Heinz


.
.
12:

A, D, E, B1, B2, B6,

B12, PP, C,
. ,
,
.

.
3
: (69%), (26%), (),
3,
.

4
:,
Fe,Zn, I2.
, :

.


.


.

Heinz


,
.
,
.


12:

A, D, E, B1, B2, B6,

B12, PP, C,
. ,
,
.

.

, ,
, . 2

1. NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization Program of
Infants Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 20 p.
2. .. , .. , .. .
, . " 3 (30)
Heinz
!
Heinz
: , , ,
.1

1. . . , . . , . . , . . , , , #02/08
2. NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization Program of
Infants Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 21p.
-

1

4
+
5
+
5-
6
6
1. +
. . , . . , . . , . . , , , #02/08
Heinz
,
, , ,
.

4- ,

5
!

+

.


6+ ,


1. . . , . . , . . , . . , , , #02/08
Heinz
:
, ,

1 , .
. .
24 .
,

,
.1

66
++

1. . . , , , #04/09
2. NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization Program of Infants
Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 21p.

6 .1

6
+
6-
7
8+
9
1.

2.
+
NatsionalNaya Programma Optimizatsii Vskarmlivaniya Detey Pervogo Goda Zhizni v Rossiyskoy Federatsii [National Optimization Program of
Infants Feeding in the Russian Federation]. Moscow, 2011. 21p.
. . , , , #04/09
Heinz
,
,
.:
(50 %) ,
, (
5 %),
,:
(50
%),
,
( 5 %),
,

6 .
Heinz
,
,
.

: :
(50 %), , (50 %),
( 5%), ,
, ( 5 %),
,
)
: ,
(50 %),
,
( 5 %),
,
:
(50 %),
,
( 5%),
,

6 .
Heinz:

1 , .
. .