You are on page 1of 6

BAHASA MELAYU

PENULISAN : KARANGAN JENIS BERITA


BERITA

Berita ialah suatu laporan mengenai peristiwa


terbaru dan penting untuk siampaikan kepada
masyarakat.

Berita biasanya disampaikan dalam bentuk


media cetak, siaran TV dan radio mahupun
surat khabar dan majalah.
Ciri-ciri Berita

Judulatau Tajuk berita.


Lokasi peristiwa.
Unsur-unsur penting.
Perkembangan peristiwa.
CONTOH BERITA
Kerangka karangan
Pilihtajuk.
Kenal pasti; lokasi, tarikh,
Ringkasan perkara yang berlaku.
Penulisan: Karangan Jenis Berita

---- TAJUK ------

MERSING 4 Januari

1. Siapa yang menganjurkan program / Apakah jenis


kemalangan yang berlaku / Nyatakan bencana yang berlaku.
2. Di mana?
3. Apa yang berlaku